Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret."

Transkript

1 Middelfart Lokalafdeling 1 Følgende konstituering har været gældende: Beretning vedr Lone Ebbesen Thorkild Damm Børge Kortsen Bente Jørgensen Tove Rousing Esther Henriksen Grete Lindegaard Lars Kamp Hansen formand, webmaster, it-og teknologi, PC-hjælp, kultur og arrangementer næstformand, sekretær kasserer socialt arbejde, seniorvejledning socialt arbejde socialt arbejde mødereferent, arrangementer lokalredaktør for det sker, PR-netværksfrivillig (suppleant) Udover bestyrelsen har Gunner Lorentzen, ældrepolitik, og Dorthe Hvenegaard, besøgstjeneste, deltaget i lokalbestyrelsens møder. Preben Bækkelund, sundhed, valgte at stoppe som suppleant pga. arbejde, så sundhedsgruppen er lagt ind under ældrepolitik. Årets gang Ældre Sagen har nu over medlemmer. Der er ca registrerede aktive frivillige, der ulønnet gør en forskel som besøgsvenner, motionsvenner, pc-supportere mv. Størst tilgang har der været inden for it-området. Ældre Sagen på landsplan Ældre Sagen har i løbet af 2013 opnået en række vigtige resultater. Vi har været med til at sætte dagsordenen med en lang række emner, blandt andre: Digitalisering, der afholdes mange kurser og it-cafeer for at klæde borgerne på til det digitale samfund Hjemmehjælp, herunder Køgesagen, som desværre blev tabt i Højesteret Protest mod fødselsdatoer på tinglysningshjemmeside Forhøjet ældrecheck Diskussion om rejsekortet Regler for fornyelse af kørekort Reelt enlige, kriterierne diskuteres Bedre kontakt til Udbetaling Danmark Aldersgrænser på det private arbejdsmarked Plejehjemslæger Alle disse emner, og mange flere, har været medvirkende til, at Ældre Sagen har været omtalt i medierne i over artikler og TV-indslag. Desværre har Ældre Sagen været nødt til at forhøje kontingentet med 10 kr. pr. halvår, gældende fra juni Dette skyldes, at vi har mistet et tilskud, som vi ellers har modtaget i mange år. Dette tilskud var blandt andet distributionsstøtte til udsendelse af Ældre Sagens blad. På bordet ligger den udførlige beretning. Det vil være for vidtgående at nævne det hele her.

2 Lokalt Der har været afholdt 11 komitemøder siden sidste årsmøde. Ved sidste årsmøde var der ca medlemmer. Nu er der ca Det vil sige ca. 400 flere medlemmer på et år + afmeldte. Vi har således haft en god fremgang af nye medlemmer i Vi havde regnet med at fortsætte med at have en petanque gruppe i gang med at spille, men det sædvanlige spillested, som var Ældrecenter Fænøsund, skulle ombygges, så vi måtte finde et andet sted, som blev banerne ved MB & BK på Færøvej. Efter kort tid overgik det til privat regi, hvor der nu bliver spillet tirsdag og torsdag. Vores kontor i Middelfart Midtpunkt er ikke blevet besøgt særligt ofte i det seneste år, så derfor var vi nødt til at nedsætte kontortiden til en gang om måneden fra efteråret Kontoret var bemandet hver tirsdag indtil da af Lis Rahbek Rasmussen og Aletta Sørensen, som har ønsket en afklaring på kontorets fremtid. Da vi disponerer bl.a. vore ture på anden vis, hvor administrationen foretages af rejsearrangøren, har vi fundet det nødvendigt at lukke kontoret helt fra og med dags dato. I 2013 havde vi kun en bustur, nemlig til Cirkusrevyen. Vi havde planlagt lidt flere ture, nemlig en til Sydfyn, som desværre blev aflyst bl.a. pga. sammenfald med anden tur. Også en tur til Nordisk Film og Storm P Museet i København måtte aflyses pga. manglende deltagerantal. Ligeledes vores juletur, som skulle være gået til Friedrichstadt. Til gengæld gennemførte vi nogle foredrag med god interesse. Vi arrangerede et med en advokat om arv, gave og testamente, og et med tidligere biskop Erik Normann Svendsen samt et om rejsekortet, hvor vi havde nogle personer fra DSB til at fortælle. Foredraget med advokaten gentages 9. sep. Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret. Et besøg hos Profil Optik blev aflyst, da ingen havde meldt sig. Til gengæld var der god interesse for et foredrag om NemID og senest et om smartphones med Telenor. Som vi plejer afholdt vi en julefest for medlemmer med underholdning. I oktober deltog vi i messen Living+ i Fredericia, hvor vi fik en snak med mange mennesker. En del arrangementer afholdes i samarbejde med Ældre Sagen Fredericia, og samtidig annoncerer vi for nogle få emner fra deres program. I enkelte tilfælde kan opsamling derfor kun foregå et enkelt sted i vores kommune, ligesom vi nogle gange er nødt til at samle op ved Fredericia Banegård. Vi prøvede at lave et samarbejde med Vejle Teater, hvor vore medlemmer kunne få rabat på udvalgte forestillinger. Det har ikke virket tilfredsstillende. Mht. trykning af vore foldere og programmer prøvede vi at få Pandrup Grafisk til at foretage det arbejde, men de kunne ikke leve op til vore aftaler, så nu trykker vi igen selv det hele. Vi er en af foreningerne, der hører under paraplyorganisationen Frivilligcentret, der holder til på Bakkehuset. Det har vi stor glæde af. Vi får bl.a. hjælp til booking af lokaler. Vores forbindelse dertil varetages af Thorkild Damm, som kan svare på evt. spørgsmål herom. Desværre har vi pr. 1. januar 2014 været nødt til at nedsætte taksten for kørsel til laveste takst hos staten. Der har været stor diskussion herom, men det blev vedtaget på delegeretmødet i november 2013, bl.a. med henvisning til, at i sammenlignelige foreninger i landet gør man det samme, og iflg. vore vedtægter skal vi arbejde for vore medlemmer på mest forsvarlige måde.

3 It og PC-hjælp v/lone Ebbesen og Lars Kamp Hansen Ældre Sagen støtter op om ældres brug af pc og it, og således tilbyder Middelfart-afdelingen pchjælp. Ældre Sagen i Middelfart har 13 pc-hjælpere, hvoraf dog 2 har orlov på grund af sygdom. Der har i 2013 været ca. 50 hjemmebesøg og hertil skal lægges opfølgende besøg. I 2012 var der 27 hjemmebesøg, og behovet er således stigende. Besøgene omfatter mange forskelligartede opgaver, såsom 3 Hjælp til køb af pc Hjælp til printerproblemer Hjælp til fjernelse af virus Hjælp til brug af mail Hjælp til bestilling og brug af NemID, Java, e-boks og offentlig digital post. Netop den kommende tvungne brug af digital post til det offentlige har foranlediget, at vi i efteråret 2013 har afholdt 4 kurser i brug af NemID, hver med 8 deltagere. Vi overvejer at afholde yderligere kurser i Det er således Ældre Sagens hensigt at støtte op om brugen af offentlig digital post, men vi vil også støtte de borgere, som ikke kan bruge ordningen på grund af handikap eller manglende adgang til pc og internetforbindelse, således at de kan blive fritaget efter gældende regler. I 2014 gentager vi et foredrag om smartphones. Der blev holdt et sådant i januar 2014, og det blev fuldtegnet. Vi vil også i 2014 på forsøgsbasis åbne en it-café i Bakkehuset. Den vil i første omgang være åben alle tirsdage fra og med 22. april til og med 27. maj. Her kan man henvende sig med sin bærbare pc, smartphone, ipad eller anden tablet og få hjælp. Og som nævnt er det under overvejelse at afholde yderligere kurser i NemID og offentlig digital post. PR-funktionen Ældre Sagens pr-funktion omfatter også arbejdet som lokal redaktør af Det Sker, herunder vedligeholdelse af siden med arrangementer på vores hjemmeside. Desuden skal arrangementer mv. annonceres i rette tid og på rette sted. Året har mest været præget af at gennemføre de løbende forretninger i forbindelse med dette, men der er dog indsendt en artikel om årsmødet 2013 til de lokale distriktsblade. Vi har indsendt læserbreve i forbindelse med kommunalvalget. Desuden er der fotograferet i forbindelse med nogle af de lokale arrangementer, og disse fotos kan ses på hjemmesiden. Social-humanitært arbejde v/bente Jørgensen Telefonstjernen Vores telefonstjerner/tryghedsopkaldsgruppe består af 28 frivillige og 24 brugere. Brugerne modtager hver morgen en opringning for at høre om alt er OK, det sker alle ugens 7 dage. Bliver telefonen ikke taget sætter vi vores detektivarbejde i gang. Besøgsvenner Besøgsvennetjenesten har 28 besøgsvenner, heraf 3 hundebesøgsvenner, hvoraf nogle pt. har orlov. Hundebesøgsvennerne besøger ældre borgere på Skovgades Ældrecenter. Vores besøgsvenner kommer ca. en gang ugentligt til deres besøgsmodtagere, der kan se frem til en hyggesnak, et spil kort, en spadseretur eller hvad man ellers kan finde ud af med sin besøgsven.

4 Fra efteråret 2013 har Dorthe Hvenegaard overtaget rollen som kontaktperson for besøgsvennerne i Middelfart. Esther Henriksen er kontaktperson for besøgsvennerne i Nørre Åby, Ejby og Gelsted. 4 Gå med tjenesten Gå med tjenesten har ledsaget 40 borgere til sygehuse i Odense, Kolding og Fredericia samt til Hørecenter, læger, tandlæger m.v. Vores aktivitet på dette område har været meget faldende i 2013, da transporten kun i begrænset omfang giver borgeren mulighed for, at få en ledsager med. Den hjælpende hånd Vi har et antal borgere vi besøger ca. 1 gang om ugen, derudover har 38 borgere haft besøg til småting som: indstilling af tv, samle en ny sofa, ned- og opsætning af gardiner, strygetøj og meget andet. Seniorvejledning Gruppen består af 2 vejledere, der kan lytte og støtte dig hvis du har problemer med skemaudfyldelse, salg af bolig, juridiske spørgsmål m.v. Vejlederne har kontakt til advokat, ejendomsmægler, forsikringsrådgiver og pensionsrådgiver. Vi har i 2013 haft 5 opgaver af forskellig art og ud fra de opgaver vi har arbejdet med, kan vi se at behovet for hjælp er til stede, der har også været henvendelser, som vi har videregivet til professionelle. Jeg vil herunder gøre opmærksom på Advokatrådgivning, første tirsdag i hver måned mellem kl , hos Ret og Råd i Havnegade, hvor advokat Jeppe Vang Madsen, giver gratis råd og vejledning. Husk tidsbestilling. Frivillige Vi sender alle vore frivillige, som ønsker det, på Ældre Sagens kurser, så vi hele tiden er så godt klædt på som muligt til de opgaver, vi involverer os i. D. 19. november havde vi julemøde for frivillige, besøgsmodtagere samt brugere i telefonstjernerne, med kaffe, underholdning v/stig Nørgaard, samt uddeling af 10/15 års nåle som frivillig, og som altid en julestjerne til alle. Fremtid/Visioner Vores aktiviteter fortsætter som i 2013, men det udelukker ikke at der også kan være plads til nye tiltag i det næste år. Vi opfordrer alle der vil udføre frivilligt arbejde om at melde sig, især besøgstjenesten og telefonstjernen/tryghedsopkaldene (som de også kaldes), har behov for flere frivillige. Skulle du sidde med en ide til en ny aktivitet, er du velkommen til at kontakte os. Ældrepolitisk/sundhedspolitisk arbejde v/gunner Lorentzen Som ældre og sundhedspolitisk repræsentant for foreningen har der i løbet af året været nogle henvendelser fra borgere, der på den ene eller anden måde har følt, at den tildelte hjælp ikke har været tilstrækkelig. Nogle har også følt, at det var det forkerte, de var tildelt. Min rolle har så været at kontakte forvaltningen og få det ændret, så det bliver tilfredsstillende. Og det er faktisk lykkedes i de få tilfælde, der har været. Desuden har jeg deltaget i nogle møder med folk fra ældre og plejesektoren, og jeg mener, at der er et rigtig godt samarbejde. Det gælder også med medlemmer af ældrerådet. Sidste år nævnte jeg, at der nogle gange var problemer for vores gå med folk, når de skulle følge med i taxa til sygehusbehandling. Det er stadig ikke fuldstændig løst. Det er dog blevet bedre.

5 I året 2013 var der valg til det nye ældreråd. Det var af byrådet besluttet, at det skulle foregå fuldstændig digitalt. Og resultatet blev da også, at hvor alle de andre kommuner havde en stemmeprocent på over 50, måtte vi i Middelfart nøjes med under det halve. Vi er kort sagt ikke klar til at bruge computeren til at stemme med endnu. Så enten skal systemet forbedres, eller vi skal tilbage til at stemme ved brev igen. 5 Regnskab v/børge Kortsen Regnskabet ligger særskilt. Det skal ikke godkendes, da det er en del af Ældre Sagens samlede regnskab. Fremtiden Vi har holdt møde med frivilligkoordinatoren i Middelfart Kommune om at arrangere juleaften med frivillige sammen med x antal deltagere. Hvor vides endnu ikke, og vi starter med at finde de frivillige. Der vil blive annonceret i aviserne efter sommerferien. Kontaktperson for dette arrangement er Esther Henriksen, så skulle nogen være interesseret i at være med til at holde en hyggelig juleaften for nogen, bedes de kontakte Esther. D. 6. maj har vi et Virksomhedsbesøg hos Lindebjerg, hvor der bliver fortalt om alt hvad der er værd at vide om det at køre på el-cykel eller el-scooter. Lindebjerg står for arrangementet. 2. juni gentager vi Kursus om smartphones m/telenor Ældre Sagen Fredericia kører til Sønderborg Sommer Revy Med blå næse og røde ører d og Til efteråret kører vi en Tur til Sprogø/Nyborg med Ældre Sagen Fredericia, dato ikke fastsat pt., heller ikke mht. Lær om førstehjælp på Beredskabets Brandstation. 9. september er der Foredrag med advokat Arv, Gave og Testamente i Bakkehuset. Og så vil vi igen forsøge at lave et Bilistkursus informationsmøde. Hvor juleturen går til i år, er ikke fastlagt, men som vi plejer, slutter vi året med julefesten for medlemmer. Program for resten af første halvår ligger på bordet. Motionsholdene fortsætter som i 2013 og der er plads til flere. Også Besøgstjenesten, Telefonstjernen, Gå-med-tjenesten, En hjælpende hånd, Seniorvejledning og PC-hjælp fortsætter og kan godt bruge flere frivillige til alle de nævnte tjenester, men måske mest Besøgstjenesten. Lokalstyrelsen deltager jævnligt i kurser, arrangeret af hovedkontoret, så vi hele tiden bliver opdaterede på de emner, vi beskæftiger os med. Og der bliver afholdt temadage, hvor vi også så vidt muligt deltager for at høre, hvordan andre afdelinger agerer. Dette giver mange gode ideer. TAK for 2013 og tak til alle frivillige, herunder lokalbestyrelsens medlemmer

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

2013 på landsplan. Ældre Sagens medlemmer Kun en tredjedel af medlemsfremgangen skyldes, at antallet af ældre stiger. Det skyldes også andre årsager:

2013 på landsplan. Ældre Sagens medlemmer Kun en tredjedel af medlemsfremgangen skyldes, at antallet af ældre stiger. Det skyldes også andre årsager: 1 2013 på landsplan 2013 var endnu et år, hvor Ældre Sagen fik flere medlemmer. I hele landet er der nu godt 676.000 medlemmer. Det svarer til, at hver 2. dansker over 65 år er medlem af Ældre Sagen. Antallet

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Formandsberetning på Årsmødet den 15. marts 2012.

Formandsberetning på Årsmødet den 15. marts 2012. Formandsberetning på Årsmødet den 15. marts 2012. Allerførst kan jeg fortælle, at der pr. 1. januar 2012 var tilknyttet 6.480 medlemmer til Århus Nord, og det er en fremgang på 227 medlemmer i forhold

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side Foto: Erik Hendrup Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Ansøgninger 27 IT Besøgsvenner 15 Besøgsvenner 36 IT Kursus I 24 Bestyrelsen 43 IT Kursus II 25 Billetsalg 38 Kontaktpersoner 29 Demens/besøgsvenner

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension?

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension? førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2013 Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere