Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv. Delpension Dødsboer Erstatningsansvar Fleksjob Folkepension Førtidspension efter Førtidspension før Handicapbil Hjemmehjælp Kontanthjælp Kontantydelse Løntilskud Normtimesatser Personlig assistance Plejehjem Plejevederlag Ressourceforløbsydelse Retshjælp og fri proces Revalideringsydelse SU Syge- og barselspenge Venteprocent - Opsat pension Fripladsskala pr. 1. januar 2016 i dagtilbud - fritidstidshjem, klubtilbud og SFO Elevstøttetakster efterskole 2016/2017

2 Overgangsbeløb v. dødsfald, 19, stk Årsløn, 24, stk. 5, maksimum Årsløn, 24, stk. 6, minimum Udtalelse, erhvervsevnetab Øvrige udtalelser Kost og logi 24, stk. 2 Pr. dag 87 Årligt BEGRAVELSESHJÆLP ( ) Hjælp Under 18 år år og derover Formuegrænse Regulering Bortfald Uden ægtefælle/børn u. 18 år Med ægtefælle/børn u. 18 år ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING OG EFTERLØN ( ) Dagpenge pr. dag pr. uge Maksimal, fuldtid Maksimal, deltid Mindstesats Dimittend, fuldtid Dimittend, deltid Midlertidigt ophør Omregningssats pr. time 225,13 Efterløn maks. beløb pr. dag pr. år Fuldtid (100 % sats) Deltid (100 % sats) Fuldtid (91 % sats) Deltid (91 % sats) Beløbsgrænser, selvstændige Dækningsbidrag I (maks.) Nedre grænse (962 timer) Øvre grænse (962 timer) Grænse indbet. pens Fradrag for arbejde ved efterløn Grænse for arbejdsindtægt Bundfradrag ved pensionsfradrag Skattefri præmie Præmieportion Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse pr. dag Hel godtgørelse 836 Halv godtgørelse 418 Arbejdsløshedsforsikringsbidrag /mdr. Fuldtid 334 Deltid 223 Efterlønsbidrag, fuldtid 488 Efterlønsbidrag, deltid 325 (+ ATP-bidrag, lønmodtagere + adm. bidrag til a-kasse) ARBEJDSSKADEFORSIKRING ( ) Erstatning ved arbejdsskade Briller, Erhvervsevnetab Méngodtgørelse, 100 % 18, stk. 3 og BOLIGSTØTTE ( ) Husstandsindkomst boligydelse Fradrag i barns indkomst, Formuegrænse for formuetillæg, boligydelse, 8a 10 % af formue % af formue Husstandsindkomst boligsikring Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8a, stk. 1) - 10 pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse BØRN ( ) Børne- og ungeydelse Pr. barn 0-2 år Småbørnsydelse 3-6 år Børneydelse 7-14 år Ungeydelse år Nedsættelse 2% over Børnetilskud mv. Ordinært, Ekstra, Særligt, 4, stk Særligt, 4, stk Særligt, tillæg 4, stk. 5 - tillæg Flerbørnstilskud, 10 a Adoptionsbeløb (engangsbeløb), 10 b Studerende, 10 c Børnebidrag Normalbidrag år, Tillæg normalbidrag Formidlet familiepleje pr. døgn Plejeløn pr. barn 134,00 Kost og logi samt beklædning 1. og 2. barn i samme familiepleje: Børn under 10 år 174,00 Børn på 10 år og derover 186,00 3. og 4. barn i samme familiepleje 162,00 Daginstitutioner for børn ( 43, 63 og 76) Egenbetaling i pct. af fuld takst Indtægt år 2016

3 under : reduktion for hver 's indtægtsstigning eller derover For hvert hjemmeboende barn udover ét forhøjes indtægtsgrænsen med Enlige forsørgere: Forhøjelse af indtægtsgrænse Søskendetilskud: Fuld pris for dyreste plads. 50 % tilskud for øvrige pladser. 0 % 5 % 1 % 100 % Fleksydelse (årligt) Fradrag i pensionsbeløb Indtægtsgrænse selvstændige Fleksydelsesbidrag pr. kvartal Maksimum ved fleksjob, (gl. ordning) Årsbeløb ,00 Timesats 258,13 Tilskud ved fleksjob til arbejdsgiver årligt, højst (gl. ordning) 1/2 refusion /3 refusion Senior, tilskud årligt NB: For yderligere fripladsgrænser se tabel bagest i satsoversigten. DELPENSION ( ) Basisbeløb Delpension pr. times nedsættelse Lønmodtager Minimum 4/37 Maksimum 25/ , , Selvstændige Fast 18½ time /3 af basisbeløbet-kravet Nedsættelse i % fra pensionsordning årige ( 4a, stk. 4) (60 %) Løbende arbejdsgiverpension ( 4a, stk. 7) (45 %) Fradrag i beløb fra pension ATP Frivilligt ATP-bidrag DØDSBOER ( ) Boudlæg Ægtefælleudlæg (2016) Bundfradrag ved boafgift 0, ERSTATNINGSANSVAR ( ) Svie og smerte ( 3) - enhedstakst maksimal erstatning Méngodtgørelse, 120 % ( 4) Højeste erhvervsevnetabserstatning ( 6) Årsløn for børn under 15 år ( 8) Minimum forsørgertabserstatning ( 13) Overgangsbeløb ( 14 a) FLEKSJOB ( ) Flekslønstilskud (98 %) pr. uge Flekslønstilskud pr. md Nedsættelse 30 % indtil pr. md Selvstændige/tilskud pr. år Ledighedsydelse Ledighedsydelse 89 %, pr. uge Forsørgere, pr. måned Ikke forsørgere, pr. måned Nedsættelse 30 % FOLKEPENSION ( ) Reelt enlige /md Andre Grundbeløb Pensionstillæg I alt Supplerende pensionsydelse Højst Helbredstillæg & supplerende pensionsydelse Formuegrænse Fradrag/bortfald Fradrag Bortfald Grundbeløb Pensionstillæg: - enlige* reelt enlige samgifte m/pensionist andre gifte *Samlevende tilkendt pension før Pensionstillæg, fradrag ægtefælle/samlevers indtægt højst 50 % af Personlig tillægsprocent, enlige Personlig tillægsprocent, gifte Pensionstillæg/personlig tillægsprocent, særligt bundfradrag, arbejdsindkomster Personlig tillægsprocent, nedsættelse: - enlige minus 1 % pr. 487 udover gifte minus 1 % pr. 983 udover Supplerende pensionsydelse: - enlige gifte/samlevende Ydelser årligt Grundbeløb Pensionstillæg, reelt enlige Pensionstillæg, gifte og andre Fleksydelse 3

4 Nedsættelse i % af indtægtsgrundlaget Grundbeløb 30,0 % Pensionstillæg enlig 30,9 % Pensionstillæg, ægtefælle/samlever modtager pension 16,0 % Pensionstillæg, ægtefælle/samlever modtager ej pension 32,0 % Minimumsbeløb - udbetalt pension supplerende pensionsydelse 200 FØRTIDSPENSION EFTER ( ) Ydelse Førtidspension, enlige (100 %) Førtidspension, andre (85 %) Fradragsbeløb Fradrag i indtægt, ægtefælle/samlever, ikke pensionist Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever, ikke pensionist Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever, pensionist Fradrag, enlige Fradrag, gifte/samlevende Bortfaldsgrænser ( 39) Indtægt bortfald enlig Indtægt bortfald, gift/saml. m/pens Indtægt bortfald, gift/saml. m/ikke pens Minimumsbeløb Min.beløb for udbetalt pension, enlige Min.beløb for udbetalt pension, andre Nedsættelse af indtægtsgrundlag Enlige og ægtefælle/samlever modtager pension 15 % Ægtefælle/samlever modtager ikke pension 30 % Bidrag til ATP og SUPP /mdr. Obligatorisk, ATP-bidrag, pens. andel 94 Obligatorisk, ATP-bidrag, komm. andel 189 Frivilligt SUPP-bidrag, pens. andel 167 Frivilligt SUPP-bidrag, komm. andel 335 FØRTIDSPENSION FØR ( ) Oversigt A: Pensionist gift med samlevende Grundbeløb Pensionstillæg Førtidsbeløb Ekstra tillægsyd. Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtig Alm Forh. alm Mellem Højeste I alt Invaliditetsydelse Bistandstillæg Plejetillæg Oversigt B: Enlig pensionist Grundbeløb Pensionstillæg Førtidsbeløb Ekstra tillægsyd. Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtig Alm Forh. alm Mellem Højeste I alt Invaliditetsydelse Bistandstillæg Plejetillæg Regulering af pension Fradrag i den opgjorte indtægt Grundbeløb/førtidspension - enlig - gift Pensionstillæg: -enlig* - reelt enlig - samgifte/samlev. pensionist - andre gifte/samlev., ikke pensionist Fradrag * Samlevende der er tilkendt pension før Indtægtsgrænse, ikke pensionist højst 50 % af Personligt tillæg: - enlig - gift/samlevende Ydelser, årlig Grundbeløb (alle) Pensionstillæg, reelt enlige Pensionstillæg (gifte og andre) Førtidsbeløb Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtighedsbeløb Ekstra tillægsydelse (forhøjet) Ekstra tillægsydelse (alm. FØP) Minimum for udbetalt pension Nedsættelse i % af indtægtsgrundlag Grundbeløb førtidspension Pensionstillæg enlig Pens.tillæg, ægtefælle/samlever modtager pension Pens.tillæg, ægtefælle/samlever modtager ej pension Bortfald % 30,9 % 16 % 32 % Handicapbil ( ) 114, stk. 2 og 4 Rentefrit lån Indkomstgrænse Automatisk gear Hjemmehjælp ( ) Fradragsbeløb i indkomstgrundlaget Enlige Ægtepar Fradrag pr. barn, enlige

5 Fradrag pr. barn, ægtepar Betaling Beregnet indtægt /time Betaling ved indtægt under efter fradrag 0,00 Betaling ved indtægt efter fradrag 3,00 Forhøjelse af betaling pr indkomst over ,00 Maksimal betaling 129,00 Afskårne blomster 1 Store potteplanter 2 Små potteplanter 5 Frugtplantage antal timer/ha/år Konsum 320 Industri 120 Pyntegrønt antal timer/ha/år Juletræer og klippegrønt 100 (Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst) KONTANTHJÆLP ( ) Grundydelse til voksne (fyldt 30 år) /mdr 25, stk. 2, nr.1 (forsørgere) , stk. 2, nr. 2 (ikke-forsørgere) Grundydelse til unge (under 30 år) Hjemmeboende, 25, stk. 3, nr Udeboende, 25, stk. 3, nr Enlige forsørgere, stk. 3, nr Formue, beløb der ses bort fra: Formue, enlig Formue, ægtefæller Fradrag pr. time ved arbejdsindtægt = 25,74 KONTANTYDELSE ( ) /mdr. Fyldt 30 år, forsørger børn 4, stk. 1, nr Fyldt 30 år, andre, 4, stk. 1, nr LØNTILSKUD ( ) /time Løntilskud, 63, stk. 2, nr. 1 26,91 Løntilskud, 63, stk. 2, nr. 2 47,13 Løntilskud, 63, stk. 2, nr. 3 75,09 Løntilskud, 63, stk. 2, nr ,06 Løntilskud, 63, stk. 2, nr ,14 Jobrotationsydelse ( 98 a, stk. 2) (offentlig AG) 181,35 Jobrotationsydelse (privat AG) 181,35 Seniorjob (statstilskud) NORMTIMESATSER ( ) Frilandsgartneri antal timer/ha/år Jordbær med selvpluk 180 Jordbær uden selvpluk Konsumgulerødder 300 Industrigulerødder 25 Hvidkål og kinakål 300 Blomkål og rosenkål 300 Icebergsalat 300 Porrer 850 Kepaløg, såløg 170 Knoldselleri 350 Væksthuse antal timer/m2/år Grøntsager 1 5 NORMTIMESATSER ( ) Kornafgrøder m.v., antal timer/ha Areal (ha) Korn/raps/frø/ ærter m.v. Handelsroer/ kartofler Foderroer Sædskiftegræs/ helsæd Vedvarende græs Brak Malkekøer inkl. opdræt, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) Årskøer Timer pr. årsko Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalv (ekskl. grovfoderdyrkning) Producerede slagtekalve Timer pr. slagtekalv 10 7 Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) Årskøer Timer pr. årsko Søer og smågrise, antal timer/årsso Årssøer Timer pr årsso Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin Producerede slagtesvin Timer pr slagtesvin Bier, antal timer pr. bistade Bistade >400 Timer pr bistade Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr Heste, timer pr. avlsdyr 37

6 Mink, timer pr. avlstæve 2 Får, timer pr. moderfår 5 Æglæggende høner, timer pr årsdyr Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk. Producerede stk. < ½ mio. > = ½ mio. Timer pr producerede stk. 4,6 3,9 Med 50 % uarbejdsdygtighed Forsørgere Ikke-forsørgere Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg Ressourceforløbsydelse til selvstændige Med 75 % uarbejdsdygtighed Forsørgere Ikke-forsørgere Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg PERSONLIG ASSISTANCE (fra ) Timeløn til studerende Stedtillæg II III IV V VI 1 109,61 111,78 113,28 115,45 116, ,61 111,78 113,28 115,45 116, ,43 113,65 115,19 117,42 118, ,43 113,65 115,19 117,42 118, ,78 117,11 118,73 121,07 122,69 Der anvendes altid trin 3, stedtillæg sats IV Fra : 115,19 PLEJEHJEM ( ) Plejehjem og beskyttet bolig Betaling for ophold (den indkomstafhængige del af betalingen) - 10 % af indkomst op til % af indkomst over Indkomstgrænse for 25 %-rabatten - 1 procentpoint pr PLEJEVEDERLAG ( ) Pasning af nærtstående, 118 Løn pr. mdr. (max 6 måneder) Pasning af døende, 120 Plejevederlag max. pr. time 169,46 Basisbeløb pr. måned ,00 RESSOURCEFORLØBSYDELSE ( ) Personer, der forsørger børn, pr. md. + fyldt 25 år Personer, der ikke forsørger børn, pr. md Personer under 25 år, hjemmeboende, der ikke forsørger børn, pr. md Personer under 25 år, hjemmeboende, m. dokumenteret bidragspligt, max hjælp pr. md Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb), pr. uge Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 %), pr. uge Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger), pr. md Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp, ikke-forsørger, pr. md Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra Lønindtægtsgrænse, pr. md Fradrag pr. arbejdstime i forb. med tilbud, pr. time 15,90 Ressourceforløbsydelse til selvstændige 6 RETSHJÆLP OG FRI PROCES ( ) Indkomstgrundlag Årligt Samlevende Enlige Tillæg pr. barn REVALIDERINGSYDELSE (2016) /mdr. 52, stk , stk. 2, unge under 25 år Fradrag anden indtægt bortses fra(pr. år) SU ( ) Stipendium Start før Start efter Ungdomsuddannelse 1/ / Hjemmeboende /mdr. /mdr. - Grundstipendium Forældreindkomstafhængig Maksimum i alt Start før Start efter Tillæg: 1/ / Max. tillæg, forældreindkomst Bortfald, forældreindkomst Max. tillæg, forældreindkomst år eller derover - hjemmeboende, uddannelsesstart før 1/ Udeboende år (kræver særlig godkendelse): Grundsats Max. Tillæg, forældreindkomstafhængig Maksimum SU i alt Tillæg: Max. tillæg, forældreindkomst Bortfald, forældreindkomst Fradrag i forældreindkomst pr. søskende u. 18 år år eller derover, uanset starttidspunkt Videregående uddannelse Start før Start efter Hjemmeboende 1/ / Som ved - Grundsats ungdomsudd. Udeboende Grundsats Tillæg SU tillæg enlig forsørger Samlevende forsørgere på SU Handicaptillæg 8.449

7 Fribeløb - mdr. med støtte (ungdomsuddannelse) mdr. med støtte (videregående uddannelse) mdr. uden støtte/lån mdr. ikke under uddannelse tillæg pr. barn pr. år /mdr. SU-lån Supplerende SU-lån til forsørger pr. måned Slutlån Voksenuddannelse /uge SVU VEU SYGE- OG BARSELDAGPENGE ( ) Maksimal pr. uge Maksimal pr. time 112,97 Minimumsydelse (forsi) pr. uge Indkomstgrundlag for medarbejdende ægtefælle højst (2016) Omregningssats pr. time ukendt arbejdstid (2016) Kvindelige lønmodtagere 175,60 Mandlige lønmodtagere 194,45 Forsikrede arbejdsgivere, 55 Grænse for optagelse Udelukkelsesgrænse Bidrag i % af lønudgiften 0,79 % Frivillig sikring, 45 (til ) (fra ) Type 1: 3. fraværsdag 2/3-forsikring /1-forsikring Type 2: 1. fraværsdag 2/3-forsikring /1-forsikring

8 VENTEPROCENT OPSAT FOLKEPENSION, MIDDELLEVETIDER TIL BEREGNING AF VENTEPROCENTEN 1) År/Må ) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2013/2014 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder Fripladsgrænser pr. 1. januar 2016 i dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO Beregnet indtægtsgrundlag 2016 Friplads % af egenbetaling Beregnet indtægtsgrundlag 2016 Friplads % af egenbetaling Eller derover 0 8

9 Indkomstgrundlaget Til beregning af fripladstilskuddet anvender kommunen ægtefællernes samlede aktuelle indkomst hermed menes den forventede indkomst. Indtægtsgrundlaget består af summen af følgende indkomster: Personlig indkomst + Positiv kapitalindkomst (renter) + Aktieindkomst over Bemærk at negativ kapitalindkomst (renteudgifter) ikke nedsætter indkomstgrundlaget. Det er dog tilladt at anvende kapitalafkast- eller virksomhedsskatteordningen, hvor renteudgifterne direkte modregnes i virksomhedens overskud. Indtægtsgrundlaget bygger således på et skøn over forældrenes samlede indtægter ved årets begyndelse. Kommenen er dog berettiget til også at foretage et skøn over, hvorvidt rent skattetekniske fradrag kan godkendes og derefter regulere det opgjorte indkomstgrundlag både i op- og nedadgående retning. Denne praksis betyder, at kommunen vil se bort fra følgende: * Afskrivninger udover 10 % for inventar og 2 % for bygninger * Besætningsnedskrivninger * Fremførsel af underskud fra tidligere år Hvad så med negativ personlig indkomst? Her er reglen, at hvis den ene ægtefælle har negativ personlig indkomst og anvender virksomhedsskatteordningen (underskud efter renter) skal negativ indkomst først modregnes i ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst. Derefter modregnes et eventuelt overskydende negativt beløb i ægtefællernes personlige indkomst. Kontrol Når årsopgørelsen fra SKAT foreligger, vil der ske en genberegning af fripladstilskuddet med udgangspunkt i årsopgørelsen fra SKAT. Er der modtaget for meget fripladstilskud vil der ske efterbetaling. Som noget nyt er der fra 2015 indført regler om, at der kan ske tilbagebetaling, hvis genberegningen viser, der er modtaget for lidt i fripladstilskud. 9

10 Elevstøttetakster 2016/2017 Indkomstgrundlag 2014 Statsstøtte/uge over

11 Beregningsgrundlaget er forældrenes husstandsindkomst 2 år før efterskolestart (årsopgørelsen 2014) Det er normalt ikke muligt at anvende aktuelt indkomstgrundlag. Ingen kommunal støtte. Indkomstgrundlaget bliver reduceret med for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet der skal på efterskole. 11

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 2017 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 2017 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 217 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv. Delpension

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område VEJ nr 9039 af 23/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende Vejl. om satser mv. 2012 9602 af 01/12 2011 Status: Gældende (Endnu ikke bearbejdet af Schultz) Nr. 9602 af 1. december 2011 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Vejledning om satser mv.

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 330 (Alm. del) af 23. august 2012 stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V)

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 330 (Alm. del) af 23. august 2012 stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V) Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 330 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren Den 7. november 2012 Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

2011 Udgivet den 27. oktober 2011

2011 Udgivet den 27. oktober 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 27. oktober 2011 25. oktober 2011. Nr. 84. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Model for en ny alderspension. Maj 2015

Model for en ny alderspension. Maj 2015 Model for en ny alderspension Maj 2015 Behovet for en alderspensionsreform Det politiske mål er at skabe en alderspension, der er både socialt og økonomisk bæredygtig Det stigende antal ældre udfordrer

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1137 af 20/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satserne for uddannelsesydelse, der kan udbetales i forbindelse med

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Socialt opslagsværk: Ydelser - regler og praksis.

Socialt opslagsværk: Ydelser - regler og praksis. 2016 Kai Jensen Socialt opslagsværk: Ydelser - regler og praksis. Udfordringen for os alle Vi bli r ældre! Skal samfundet bevares er dette fremtiden I 2020 skal alle arbejde til 66 år ( ved fuld tid fra

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Indhold. Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 13 SU Statens Uddannelsesstøtte 20

Indhold. Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 13 SU Statens Uddannelsesstøtte 20 Indhold ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 13 SU Statens Uddannelsesstøtte 20 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 26 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 33 Arbejdsskade

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område VEJ nr 11367 af 30/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6665 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere