Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 6. november 1999.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 6. november 1999."

Transkript

1 Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 6. november Velkomst ved Elisabeth Wichmann Gennemgang af lejemålliste der er tilstede, optalt til 24 stk. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Valg af dirigent EW, valgt. Valg af stemmetællere bordformænd. 2) Valg af referent Valg af referent CN, valgt. 3) Bestyrelsens beretning Beretning ved EW. Beklager at vores hyrede advokat ikke er til stede, men vores valg af advokat er fro anden side kommenteret som kvalificeret. Omtalt vores sommermøde med den nye forvalter, som foregik i en særdeles god dialog. Vedr. vedligehold/restaurering vil Enno Roll gerne gennemgå de aftaler der er lavet. Øens forvaltning og Hytteforeningen har skruet et sæt bygningsinstrukser sammen, og der er lavet aftale om at der kan benyttes Årsdales Byggeforretning, snedker Jørgen Mattebjerg, Årsdale, 3740 Svaneke, tlf , hvis der er brug for snedker/tømrerhåndværkere til renovering/istandsættelse. Det aftalte regelsæt kan fås ved henvendelse til Bernth. Mht. farver så kan den røde bevares og ellers fortsættes som hidtil. Hvis der er væsentlige ændringer så skal disse godkendes af Forvalteren og Byggetjenesten. Huslejeforhøjelser: forvalteren forventer væsentlige huslejeforhøjelser - der er nedsat et udvalg til at vurdere "grundpriser", herefter nye huslejer. Senere kan udgifter som hytteejere selv har afholdt evt. modregnes i fremtidig husleje. 1

2 Adam V.: der vil blive udsendt et skema af Claus Lange og AV, som danner grundlag for en "vidensbank" i hytteforeningen. Vita L.: Restaureringsprincippet kontra vedligeholdelsesprincippet? Jan T.: Evt. forhøjelse giver mulighed for afskrivning over tidsperiode, med efterfølgende overdragelse. I 1994 er der en vurdering som kan give grundlag for evt. husleje. Marcus: På hvilket grundlag vurderes? Enno: 2 ejendomsmæglere, l fra Bornholm og 1 udpeget af ministeriet og Claus Lange. Adam: Det er alle lejemål, også de faste der skal vurderes. Kåre: Leje en grund hvordan kan det vurderes, generelt er statens lejemål max 99 år. Brev fra Fæstning og Natursek. Gennemgås efterfølgende princip. Brev Retningslinier Brev Markus: Hensigtsmæssig udnyttelse - hvad er det? Ved udlejning lægges vægt på osv. Hvordan? Evt. prioriteret rækkefølge. Vita L.: Med mindre lejemål skal anvendes af adm. Hvordan det? EW.: Ved kontakt til Forvalter Jam Kidholm så har der ift. hytter aldrig været tale om timeshare. Retningslinier Kirsten E.: På spørgsmål til Jan Kidholm, så er der ingen ventelister. Kirsten E.: Hvis der skal være venteliste så skal den være officiel. Adam V.: Alle skal kunne komme ind på lige fod. 2

3 Kirsten E.: Hvordan håndteres/startes en venteliste? Lulu: Har et brev med optagelse på venteliste som går helt tilbage til 1967, fra Fyrmester Jacobsen's tid. Kåre: Venteliste kan på længere sigt være ok. Mamsen: Venteliste, findes den og hvor lang er den aktuel. Morten: Der eksisterer en venteliste fra beskrevet i brev af 23/9 99. Kåre: I pkt. 2 - bør der stå en offentlig venteliste. Markus: Begrebet fritidsbolig contra erhvervslejemål? Magna A.: Har tilladelse til erhverv. Markus: Jeg har fornemmelsen at det er retningslinier der er sammensat til formålet - derfor er spørgsmålet er der skjult dagsorden? EW.: Retningslinerne er lavet for at de kan puttes ned i en organisationskasse - der gør det håndterligt ift. revision. Mikkel L.: Man ønsker at et evt. slut på lejemål, kan disponeres af adm. til andet formål. Mik V.: Førhen skulle man have en vis tilknytning til øen for at fa et lejemål, det er væk. Mogens M.: Hensigtserklæring med adm. og Ø-råd. Enno: Jan Kidlholm får "magten" igen - og det er positivt. Søster: Når der skal skiftes igen om 10 år, hvordan så? Enno: Når Jan Kidholm får emnet ind under huden, så tror vi det bliver bedre., Bitte T.: Det er spørgsmål om at fa indskrevet et åremål i lejemål. Ulla L.: En venteliste til eget lejemål og en generel venteliste er det det vi ønsker Jens Steen: Ventelistespørgsmålet må afklares? EW.: Der spørges i Fæstnings om der er en venteliste. Jan T.: Skal vi have en venteliste for børn - nej, men vi skal have en for børnebørn. 3

4 Vita L.: Er der noget negativt ved en venteliste? EW.: Hvis vi accepterer en venteliste så er det rækkefølgen. Kirsten E & Jane O.: Kan ikke overdrage og er derfor interesseret i en venteliste Poul M.: Vi skal dels have fællesregler, med evt. åremål, frem for ventelister. EW.: Tit F & N rettes henvendelse med følgende spørgsmål: Venteliste fra hvornår? Hensigtsmæssigt udnyttelse - hvad er det? Prioriteret rækkefølge af erhverv, kultur, fritid? Jens S.: I pkt. 3 står der at der tildeles efter størst anciennitet og i brevet tales der om anden prioritering. Brev fra advokaten Herefter gik man over til brevet fra advokaten og det blev gennemgået fra start og frem side 2 Baggrund. Advokaten lægger lejeloven til grund for sin besvarelse. 2. afsnit en aftale kan være enten skriftlig eller mundtlig. Markus: 3. afs. en gennemgang af baggrunde for eks. 10 hytter kunne være relevant. Redegørelse fra Priess kunne fjerne aftale med tidligere forvaltere, og så vidt det vides var der ikke noget at gøre (pistoldiplomati), dvs. en form for tvang fra Priis's side. Kåre: Det juridiske grundlag er bedre med de nye kontrakter. 2. lejeloven 6. linie, så kan lejer fortsætte efter ægtefælles død. Vita L.: Bekræftes af "Slottes" overgang. Hans: Vi skal kommenterer 2 lejelove linie 6. Mamsen: Lejeloven er gældende på Øen Bitte T.: Hvis børn er involveret, så skal det måske undtages ved fritidsbolig. Poul M.: Skal vi protestere at lejeloven ikke er brugbar på Øen. 4

5 Iflg. advokat, så er lejeloven gældende. Poul M.: Lejeloven giver pligt til udv. vedligehold af udlejer. Morten: Dette gælder f.eks. under kolonihaveforeninger. Enno: Der er lejer der ønsker ejerforhold, dette er ej til diskussion. Morten: Hvem har glæde af problemet. Enno: Der er intet grundlag ud over en artikel i Ekstra Bladet for år tilbage. Poul M.: Pt. ingen konkrete forhold der giver ret. Markus: Når man lejer så aflever man i samme stand som man overtog. EW: Spørgsmålet at "vinde hævd" Advokat Merethe Larsen mener vi skal perspektivere vores holdning. Jan T.: Priess's gentleman agreement om at hytternes adgang til generationskift. EW. Hvad er "nydende" ejendom. Markus: Pistoldiplomatiet i Priss's tid skal anfægtes. Ole S.: Priess' s redegørelse hvornår kom den? sv. 97. Gry: Tidl. forvalter (Priess) har tilsyneladende afbrudt det at vinde hævd. KE: Forvalteren har aftaleret og herefter skriver min. under. Markus: Kan Svend. Skovgårds sag bruges, spørgsmålet er om der er synspunkter der gav udslag. Sagen fremover EW: Pkt. til advokat med spørgsmål til FNS, herefter en samlet indsigelse til FNS. Vi skal have en tilkendegivelse om evt. ex. ordinær generalforsamling med, tidsfrist som aftalt i vedtægterne. Mik V.: De seks tomter der er, kan udbydes, eller evt. opbygges for statens regning eller privat. Jens S.: Diskuterer vi overdragelse fra 1. til 2. eller fra 1. til 3. generation? 5

6 Kirsten E.: Tror på vi skal søge åremål. Wulff: Hele Øen er fredet og museum, så derfor er det Næsten umuligt at genopbygge gl. tomter. Kåre: Overdragelse til næste generation vil overdragelse 1. til 2. 4) Godkendelse af regnskab Adam V. fremlagde regnskab. Jan T. Ingen regning fra advokat? Adam V. Nej pt. ingen regning. Regnskab blev herefter godkendt. 5) Indkomne forslag Ia havde fremsendt forslag til at der oprettes beboerrep., så vi er bedre stillet i forhold til lejeloven og vi er omfattet pga. betaling af helårsleje. Gennemgang af vedtægter mht. formål osv. ingen hindringer i vejen. Afstemning Forslaget er enstemmigt vedtaget. 6) Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent Adam V. Fremlagde budget og det blev vedtaget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter De der skulle vælges ville alle modtage genvalg og der var ikke bragt nogen i forslag, derfor genvalg til alle. 8) Valg af revisor og revisorsuppleant Chresten Nørgaard accepterede genvalg og blev herefter valgt. Revisorsuppleant ny skulle findes og Ole Steen blev valgt. 9) Eventuelt Adam V.: Har igen produceret et antal kort over Øen, de der har fået bedes ikke tage et nyt. Jan T.: Vedr. udkørsel/bringning af gas, så vil John gerne levere gas mod betaling. Bestyrelsen gik til konstitueringsmøde og som sædvanlig efterfølgende socialt samvær. 6

7 Referant Chresten Nørgaard 7

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Valg af dirigent og referent Valg af stemmetællere Orientering om situationen med Udlejer Orientering om situationen med Henning Lang Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Tilstede fra bestyrelsen var: Jens Peter Rasmussen (nr. 30), Erik Ulfkjær (nr. 19), Sandra Pedersen (3) og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Tilstede André Christensen, Bo Brændstrup, Carsten Olsen, Christian Ravn, Claus Mejling, Carsten Brandt, Emil Møller, Flemming

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere