SØ-RESTAURATIONEN. Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - December årgang 8 GOD JUL OG GODT NYTÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØ-RESTAURATIONEN. Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - December 2002-93. årgang 8 GOD JUL OG GODT NYTÅR"

Transkript

1 SØ-RESTAURATIONEN Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - December årgang 8 GOD JUL OG GODT NYTÅR

2 Dansk Sø-Restaurations Forening Kontor-og foreningslokaler Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Telefon Mandag - fredag 9-15 Sekretær (Vivi) Kontingent (Corlis) Faglig sekretær (Ole S.) Fax: Girokonto: Internet: Formand: Ole Philipsen Privat telefon Arbejdsløshedskasse -Aalborg, telefon Århus, telefon Esbjerg, telefon Herning, telefon Kolding, telefon Odense, telefon Ringsted, telefon Hillerød, telefon Roskilde, telefon Københavns kommune telefon Københavns amt telefon Redaktion og annoncer Ole Philipsen (ansvarshavende) Ole Strandberg (opsætning) Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a-s Livøvej Viborg Telefon ISSN Oplag: eksemplarer Modtagergrupper: Sø-Restaurationspersonalet i handelsflåden, passagerskibe samt offshoreenheder. Endvidere rederier, færgeoverfarter, skibsprovianteringshandlere, sømandskirker m.fl. DSRF er partipolitisk uafhængig, og må aldrig yde støtte til noget politisk parti (vedtægterne 2). R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 24. november Stof til januar-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 7. januar Næste nummer udkommer ca. 20. januar I N D H O L D Leder... En fatal snublen... Knud Fischer - fortælling fra Grønland... Gavedag Duke of Scandinavia... FTF s 49 repræsentantskabsmøde... Læserbrev af Ian Hunter... Ind/Ud fødselsdage m.v... Sådan bruges medlemmernes penge... Kontingent- og dagpengesatser Nekrolog... Foreningen orienterer... Med hatten i hånden... Bornholms Tidende - særudgave færgevis Fra "Princess of Scandinavia" på vej ind i Göteborg havn.

3 LEDER Så går 2002 på hæld og vi gør klar til at gå i gang med Dansk Sø-Restaurations Forening er blevet en agtværdig 95-åring, men stadig fast i kødet og med egne stærke tænder der kan bide hårdt. I 2002 lykkedes det endelig efter mange år at få gennemført en 1:1 ordning i DFDS og få reelt lønløft i Bornholmstrafikken. I A.P. Møller kører der en forsøgsordning med individuelle kontrakter for hovmestre efter en rammeaftale. Selve foreningen rykkede efter mange år teltpælene op fra Nyhavns kvarteret og flyttede i eget hus i Rødovre. Derudover har der været en masse andre opgaver for foreningen. Det har været et travlt år, men også et positivt år. Vi har fået mange nye medlemmer og samtidig kunnet udvide vores medlemstilbud til at omfatte en socialrådgiverordning gennem vores hovedorganisation FTF. I vores hovedorganisation FTF var 2002 året hvor debatten om en mere handlekraftig hovedorganisation begyndte. Fra Dansk Sø-Restaurations Forenings side siger vi Ja, tak, til at FTF udvikler sig til at blive en stærkere spiller på især den faglige banehalvdel. Men der skal mange taktikmøder til inden det nye er klart og effektivt fungerende. Jeg håber bare at det ikke ender i så meget taktikmøde, at kampen ender med at være en fuser. I A-kasse verdenen har regeringen indført mulighed for at A-kasser kan arbejde tværfagligt. D.v.s. at en A-kasse kan optage alle uanset hvilken faggruppe vedkommende hører til, på samme måde som den Kristelige A-kasse har gjort igennem årene. Foreningens A-kasse (FTF-A), har som start indført at den nu også optager selvstændige, men der er især fra de ikke-offentlige fagorganisationer i FTF-A, et ønske om at dette skal udvides. Den debat kommer til at præge 2003 i A-kassen. Dansk Sø-Restaurations Forening støtter en yderligere udvidelse. I 2003 vil BornholmsTrafikken overgå til privat selskab, de menige i DFDS skal ved en urafstemning afgøre om de ønsker 1:1 ordningen fortsat eller om de hellere vil tilbage til 16:12 overenskomsten fra Hovmestrene i A.P. Møller på deres side skal afgøre om forsøgsordningen med rammeaftale skal fortsætte. Dette bliver vigtige opgaver i det nye år. Bestyrelsen og os ansatte vil gerne sige tak til alle medlemmer for et godt 2002 og vi ser frem til Alle medlemmer ønskes en fantastisk jul og et morsomt nytår, med megen lykke til hver enkelt. AOP 3

4 EFTERLYSNING Vi efterlyser medlemmernes egne historier. Det store tilbageblik ala Poul Bossen s historie som vi bragte i starten af Eller fra den usædvanlige rejse Den uforglemmelige besætning Det ganske særlige havneophold... Opdatering fra 3/2001 v/ Ole Strandberg Redaktionen er gerne behjælpelig med den journalistiske bearbejdning. EN FATAL SNUBLEN Afslutningsvis skrev vi: "I næste nummer håber vi det er muligt at bringe en afslutning på historien for så vidt angår Patientforsikringen"! Ignorant, som skriveren (mig selv), åbenbart var. I fagblad nummer 3/2001 fortalte vi en historie, om følgerne efter vores medlem Poul Anton Jensen en decemberaften 1998 snublede i en kabel-rede på trapperne, med en sæk mel på skuldrene. Det skete på den norske luxuskrydser "Black Watch". Meget kort genfortalt, snublede Poul altså en decemberaften 1998, i en alder af 53 år. Han fik en knæskade, som plagede ham nok til ikke at kunne arbejde de følgende dage. Han blev kort efter opereret på Frederikshavn Sygehus for menisk-lædering. Et langvarigt operativt forløb, både i tid og antal operative indgreb, herunder et i begyndelsesfasen meget tidskrævende indgreb, afstedkom et stafylokok-angreb, som efterfølgende viste sig at blive den egentlige invaliderende lidelse. Poul gennemlevede i de følgende år et smertehelvede med stadig forværret invalidering af det skadede ben, i sammenhæng med en kritisk høj medicinering på sigt. 4

5 Erstatningsmæssigt startede et forløb involverende rederiet, skibet, den engelske operatør, de norske myndigheder, Arbejdsskadestyrelsen, Patientforsikringen, AP-Pension, Chubb-Pension, Patientskadeankenævnet, de kommunale myndigheder, speciallæger, 2 forskellige hospitaler og senest domstolene. I begyndelsen anvendte Poul en privat advokat i det jydske. Det er min opfattelse at det skyldtes, Poul ikke syntes han ville genere sin fagforening med disse spørgsmål. Han var forsikret både her og der, og fagforeningen havde han aldrig brugt til noget, selvom han havde betalt sit kontingent i mange år. Omkring årskiftet til 2000, ringede Poul, vist nok for at stille nogle spørgsmål om den norske arbejdsskadelovgivning, og i løbet af 2000 overtog foreningen hele sagen, som herefter er blevet ført hos vores faste advokat Kirsten Maxen. Først nu, her i den seneste halvdel af 2002, er der ved at falde ro på historien. Poul's tilstand er stabiliseret, men der er ingen erhvervsevne tilbage. Til gengæld er der nu faldet nogle forsikringsbeløb i en størrelsesorden, så der er sikkerhed for de sociale rammer, og der er skabt rum for nye oplevelser. Og der burde stadig være udsigt til en større erstatning end der allerede er givet. Den sag kan vi nu videreføre uden panik. Det skal tilføjes at Poul i 2001 var i en økonomisk situation, hvor han alvorligt måtte overveje at "gå fra hus og hjem", og alternativt lade sit ben amputere (tilbudet var givet på sin vis), så han med sikkerhed kunne få udbetalt en betydende erstatning. Der forefindes en næsten uendelighedsrække af skrivelser mellem de involverede parter, om men- og invaliditetsgrader, med afgørelser der igen og igen ankes. Arbejdsskadestyrelsen er involveret som rådgiver, men ikke som part, fordi primær-ulykken er sket på et norsk skib. Efter en pinlig lovgivningsbestemt nødvendig arbejdsprøvning, tilkender Hirtshals Kommune 26. september 2001 Poul Anton mellemste førtidspension med virkning fra 25. juli marts 2002 meddeler Patientforsikringen, at Poul Anton er berettiget til udbetaling af kroner for tab af erhvervsevne, svarende til varig nedsættelse med 35%, plus renter siden datoen for skaden 25. februar 1999 (operativt indgreb). Der er tidligere udbetalt erstatning for varigt men vurderet til 10% med kroner. Der er også tidligere udbetalt en mindre erstatning for "svie og smerte", som vedrører tiden mellem skaden og det såkaldte stationærtidspunkt, som af Patientforsikringen er fastsat til den 2. juni Poul Anton har været selvforsikret i AP 5

6 Poul Anton kreationer fra Black Watch Pension, hvor en ikke ubetydelig erstatning kan udbetales, hvis mengraden ikke er vurderet under 25%, og ellers ikke noget. Arbejdsskadestyrelsen har imidlertid successivt tilkendt Poul en mengrad på først 5% og siden 15%. Sagen vedrørende AP Pension er nu sat i bero for den videre afgørelse ved domstolene. I skrivende stund er foreningen ved at stævne Patientskadeankenævnet, som overordnet har tiltrådt Patientforsikringens afgørelser, men hævet mengradsvurderingen fra 5 til 10% - for domstolene. I stævningen kræver vi yderligere godtgørelse svarende til anerkendelse af et varigt mén på 40%, samt anerkendelse af et stationærtidspunkt den 10/ Så erstatningssagen er altså langtfra afgjort endnu. Heldigvis er Poul's private liv stabiliseret og har også fundet tid og muligheder for nye lyster, fordi en invaliderende forsikringsbegivenhed, nu endelig, efter flere års papir-kæmperi har fundet en delvis løsning. Men man kan spørge sig selv om "retfærdighed" efter forsikringslovgivningens spidsfindigheder, bør kræve så utrolige kræfter og tålmodighed før ret nærmer sig ret. Man kan strides om et stationærtidspunkt og dermed om det fornuftige retsgrundlag for dette begreb. Men det er mig i bund og grund uforståeligt at man skal strides om mengrader på %, efterfølgende en kommunal beslutning som modsvares af min. 66% nedsættelse af erhvervsevnen. Det er nærliggende at konkludere, at retfærdigheden fortaber sig mere og mere som retsbegreberne sofistikeres. Vi har spurgt Poul om han ville skrive lidt til bladet om sin historie, og herunder bringer vi som han ser det fra sin nyerhvervede computer: Jeg skulle have opereret mit knæ for en lille meniskskade som jeg fik på mit arbejde som konditor og bagemester, på et krydstogts-skib der sejlede på de 7 verdenshave. Det var et både dejligt og spændende job, men også hårdt med timer om dagen i 3 måneder i træk, efterfulgt 6

7 af en måned hjemme. Men jeg tjente godt, og så havde jeg det også økonomisk godt. Efter den dag jeg blev opereret var det lige pludselig blevet til et helvede. Både helbredsmæssigt og økonomisk. Jeg fik indkapslede stafylokokker, og dem går jeg stadig rundt med, så jeg skal være meget forsigtig med ikke at få sår eller lignende. Jeg er opereret 6 gange, og må tage meget stærk medicin hver dag. Lægerne vil ikke give mig et nyt knæ, fordi der er stor risiko forbundet med indgrebet. Den 6/ fik jeg min invalidepension som jeg blev tilkendt med 66%, og det var jo dejligt når nu uheldet har været der. Jeg har også søgt erstatning hos Patientforsikringen, og de har endelig godkendt skaden, men kun med det halve. Den sag er ikke slut endnu, og nu kommer en historie om dem som har hjulpet mig gennem mit livs værste helvede. Det er gennem hjælpen fra Dansk Sø-Restaurations Forening, at jeg nu har opnået en erstatning, og at mit liv sammen med min kone igen er blevet til at leve med. For det er ikke bare mig der har gået med dårlige nerver, det er også min kone. Hun har også været syg i godt to år, så det har været meget hårdt pyskisk. Vi gik og blev bange for, at vi ikke kunne blive siddende i eget hus. Nu har vi igen fået orden på mange af problemerne. Vi har en lille landbrugsejendom, hvor vi har høns, duer og ænder og snart får 3 små heste. Og så har jeg fået lavet mig en rygeovn hvor jeg ryger lidt fisk, som jeg selv fanger i min nye jolle som jeg fisker lidt med. Det hjælper meget man har noget at gå op i, selv om det ikke er med fuldbefarent helbred. Og endnu engang, tusind tak til foreningen og mere til som jeg ikke kan sige i ord. Poul Anton Jensen DR nyhedsbrevet 2/

8 Knud Fischer Tolv med Kamikposten Forlaget Atuagkat Kr. 229,- ISBN: Illustreret af Jens Rosing. Illustrationer fra Knud s bog: Polarsommer udgivet på forlaget Komma. Dusinet fuldt Tilsvarende julenummeret i 2001, har vi igen i år fået lov at bringe et kapitel fra Knud Fischer s bog fra nordøst Grønland. I år bringer vi kapitel 12. Hvid jul! Det er noget, der hører med til barndommens minder, selvom vejrstatistikken siger noget helt andet, og virkeligheden består af sjap og søle. Skal man være sikker på en hvid jul, så må man rejse op over polarkredsen til det nordligste Grønland, hvor vejrstationsfolkene famler rundt i mørke døgnet rundt, og hvor minustemperaturer på grader ikke er ualmindelige omkring solhvervstide. Også her har man visse juletraditioner, om end de kan være lidt forskellige fra det hjemlige. De hvide polarræve, der holder til ved det vestre køkkenvindue, lokket til af livsalige dufte, der siver fra køkkenventilen og fortættes til damp i den kolde polarluft ude, mens kokken steger og braser inde, får et par ekstra stumper affald. Ved det østre vindue lever sneharerne højt på affaldet fra det sprøde julebag, selvom deres favoritspise stadig er tørt rugbrød og spaghettistænger. En enkelt omstrejfende julebjørn plejer heller ikke at mangle. Den tager selv for sig af retterne nede ved kødstativet, indtil den bliver jaget væk med lyssporsprojektiler eller i grovere tilfælde ved hjælp af hunde. Disse sidste får også, som det sig hør og bør, et ekstra godt foder juleaften. Inden døre har man det lunt og godt som den lillejuleaften, hvor halvdelen af besætningen hyggede sig i opholdsstuen, og selv kokken havde undt sig et hvil midt i juleforberedelserne. Sku vi ikke ta lidt gas på Georg, nu hvor det snart er jul? spurgte maskinmanden og så sig om i kredsen. Hvordan skulle det gå for sig? var der en der spurgte. Jaeh 8 Maskinmanden lo en smule forlegent. Vi ku jo for eksempel be ham om at læse juleevan-

9 geliet for os. Det er da synd, indvendte kokken. Han generer ikke nogen af os, selvom han er hellig. Lad ham dog være i fred! Jeg mener jo ellers, at når han nu skal hjem og studere til præst, så ku han ha godt af lidt praktisk øvelse forinden, mumlede maskinmanden. Men han fandt intet genhør for sine argumenter, og der var ingen andre af de tilstedeværende, der siden berørte spørgsmålet. At Georg skulle hjem og læse teologi, og at han kun befandt sig oppe i ødemarken for at tjene penge til studierne, lagde han ikke skjul på. I Danmark havde han taget studentereksamen på aftenkursus samtidig med, at han havde arbejdet indenfor P og T. Da han endelig havde erhvervet den så højt attråede hvide hue, var han imidlertid, som så mange andre, blevet læsetræt. Gennem en studiekammerat havde han hørt om arbejdet som radiosondemand, og efter et halvt års uddannelse på radiosondestationen i Jægersborg, hvor han lærte at puste balloner op med mere, så han sig derefter omplantet til det arktiske, omgivet af slædehunde og tavse, barske mænd, der siden deres konfirmation ikke havde frekventeret kirken alt for hyppigt og som i øvrigt ikke skænkede det hinsidige ret mange tanker. Man var kort sagt mere optaget af jagt og hundekørsel end af tankerne om det evige liv. På den anden side var der heller ingen, der direkte tog anstød af, at Georg ville være præst. Bare han passede sig selv og ikke gik rundt og reklamerede for Vorherre i tide og utide, så kunne han for den sags skyld læse til hvad det skulle være: Lærer, sagfører eller præst. Det kunne vel være ét fedt. Den ene form for arbejde kunne være lige så god som den anden. Folk skulle jo døbes, konfirmeres, smedes sammen og sluttelig standsmæssigt i jorden, så det var da helt i orden med Georg! Georg var på sin side helt klar over, at det var et usædvanligt miljø, han var dumpet ned i. Men for en kommende præst er det vigtigt at kende så mange af tilværelsens sider som muligt, lyse såvel som mørke. Det var da heller ikke sådan, at han gik rundt og gjorde sig til af noget eller skiltede med sin kristendom. Til søndagsfrokosten tog han sig såmænd også en øl og en enkelt snaps eller to lige som de andre, og han sagde godt nok skål og ikke halleluja, som nogle havde frygtet ved hans ankomst. Jo, Georg var såmænd god nok. Det var kun, hvis festerne udartede sig, hvad de undertiden gjorde, at han trak sig tilbage til sit eget værelse, hvor han fordybede sig i studiet af latin og græsk. Dette var der i og for sig ingen, der var utilfredse med, da det betød mere at drikke for dem, der blev tilbage på skansen. Man havde endda flere gange overvejet at sende anmodning hjem til ministeriets personalekontor om at få sendt flere afholdsfolk op, da spiritusrationerne var yderst knappe, hvis alle drak blot nogenlunde normalt, efter østgrønlandsk målestok vel at mærke. Man havde derfor ikke ondt af Georg, fordi han gik så tidligt bort, snarere tværtimod, for trods alt den gode vilje, som han udviste, lagde han velsagtens alligevel en dæmper på det selskabelige liv, når der var flasker på bordet. Tit måtte man brænde inde med en eller anden vovet vits, når han var tilstede, og når han så omsider havde trukket sig tilbage, var det ikke altid lige let at genfinde tråden eller huske pointen. 9

10 For nu at vende tilbage til juleevangeliet, så kunne maskinmanden godt have sparet sig besværet med at få de andre til at tage lidt gas på Georg. Denne sidste stillede nemlig juleaftensdag om formiddagen på stationslederkontoret. Hvad kan jeg hjælpe dig med Georg? spurgte stationslederen venligt og bad ham tage plads. Georg tøvede et øjeblik, så kom det: Hvad ville du sige til, at jeg læste juleevangeliet i aften? Læse juleevangeliet for dem! Sidste år sloges de allerede under selve middagen, så hele messen flød med andesteg, sovs og kartofter. Så slemme er de vel heller ikke, indvendte Georg udglattende. Ja, hvis du mener det og stadig har lyst, så for min skyld ingen alarm. Men husk nu på, at det er på dit eget ansvar! Rygtet om at Georg skulle læse juleevangeliet bredte sig som en løbeild over hele stationen, hvorved maskinmanden fik anledning til at hovere: Så ku vi jo li så godt ha spurgt ham først som sidst. Det ville vel også ha set lidt pænere ud. Du foreslog det jo kun for at ta gas på ham sagde handymanden lettere indigneret. Det var jo bare noget jeg sagde for sjov, protesterede maskinmanden, som allerede under pyntningen af juletræet var blevet grebet af den almindelige julestemning. Men i øvrigt kan jeg oplyse om, at ifølge søloven har vi ligesom krav på at få juleevangeliet læst op om aftenen, tilføjede han som en ekstra trumf. Denne lov gælder ikke for Grønland og Færøerne. Kom ikke her og lær en gammel deepwatersailor noget om søloven. Desuden sidder du landfast på en vejrstation, brød kokken ind. Jamen alligevel! fortsatte maskinmanden stædigt. Men så blev det endelig selve juleaften. Messen var pyntet med guirlander og flag. Juletræet var kommet ned med juledroppet og havde allerede mistet ret mange nåle. Alligevel var alle enige om, at et smukkere træ havde de ikke set tidligere, i hvert fald ikke nord for trægrænsen. Bordet var forsynet med en rigtig hvid tøjdug i stedet for det sædvanlige kedelige plastic, dertil også tøjservietter formede som svaner. Folk var nyvaskede og velkæmmede, friske fra badet. De fleste var iført rigtige habitter med hvad dertil hører. Der var en uvant stemning af stivhed og højtid over dem, da de satte sig. Anden var sprød og rødvinen veltempereret; men alligevel opholdt man sig ikke længere tid ved bordet end højst nødvendigt. Dette er et træk typisk for folk, som spiser i messer. Maden er ikke noget, man sidder over længere end højst nødvendigt. Måltidet skal overstås hurtigst muligt, før man holder flyttedag til de bløde stole. Så tror jeg nok, at Georg vil læse juleevangeliet for os alle sammen, sagde stationslederen og slog ud med hånden, da de var installerede med kaffe, godter og levende lys. Jeg synes, at vi lige skal synge en sang først for rigtig at komme i julestemning, foreslog Georg og stemte i med Glade jul. Han var selv den bærende kraft i sangen. Andre forsøgte efter bedste evne at brumme med eller foregav at gøre det. Da sangens sidste toner var døet hen, rejste Georg sig og indledte: Men det hændte i de dage, da Pontius Pilatus var landshøvding i Judæa, at kejser Augustus bød, at alverden skulle skrives i mandtal. Nogle kiggede i smug på hinanden, men ingen fniste eller lo. De fleste så op i loftet eller ind i stearinlysenes flammer. Georg sluttede med ordene: Os er i dag en frelser født, hvorpå han klappede biblen sammen. Alle 10 sad tavse et øjeblik, så lød stationslederens stemme: Det var ellers godt læst Georg. Tak ska du

11 ha for de ord! Han så sig kredsen rundt, alle nikkede bifaldende. Som afslutning sang man Det kimer nu til julefest. Maskinmanden pudsede flere gange næse højt og gennemtrængende. Kort efter rejste Georg sig som den første og gav hånden til hver enkelt. Du er en af vore, sagde kokken. Alle nikkede bifaldende. Ingen anede på det tidspunkt, at Georg senere skulle blive sømandspræst i Antwerpen. Det var jo det jeg sagde, ymtede maskinmanden og så fromt frem for sig, da Georg var forsvundet. Der var ingen, der gad sige ham imod. Stationslederen forsvandt lidt senere. Jeg går i seng nu, sagde han. Men der står whisky og vodka på buffeten til dem, der har lyst. Den aften var der ikke den sædvanlige afsætning, snart var der kun de vagthavende tilbage. De sad stille og nippede til nogle tynde sygekassesjusser, og det blev til den roligste juleaften på stationen i mands minde. EFTERSKRIFT Let fængelige og religiøse sjæle kunne efter dette forlede sig til at tale om juleevangeliets evigt unge og aldrig forældede budskab, der bringer fred til selv de mest forhærdede tidselgemytter i alverdens fjerneste afkroge og spreder lys og glæde over land. En mere nøgtern iagtager ville i det aktuelle tilfælde tørt konstatere, at man allerede dagen før, lillejuleaften, med julegløggen havde taget et kraftigt forskud på julens glæder, og at den almindeligt udbredte træthed havde været stærkt medvirkende til aftenens rolige forløb. Men det står enhver frit at drage sine egne konklusioner. En kendsgerning er det imidlertid, at det hvert år siden denne juleaften blev fast tradition, at stationens yngstemand læste juleevangeliet. Nytåret blev også behørigt fejret. Dronningens tale kunne man ikke høre. Som en ringe erstatning udtalte stationslederen nogle bevingede ord, hvorpå han sammen med Georg istemte Vær velsignet herrens år. De blev dog hurtigt overdøvet af kokken og handymanden, der intonerede Vi er ikke som de andre. Herefter opstod kaos. 11

12 GAVEDAG PÅ DUKE OF SCANDINAVIA Tirsdag den 19. november var foreningens formand AOP inviteret på skibsbesøg, fordi 2 besætningsmedlemmer ønskede at overrække en personlig gave. Ole har gennem en årrække haft et særligt forhold til ex Dana Anglia, for det første på grund af den tidligere hjemmehavn i Ole s opvækstby Esbjerg, og for det andet fordi Ole selv har sejlet med Dana Anglia i tidernes morgen. I formandstiden er relationen til netop dette skib derfor blevet dyrket ved jævnlige besøg i Esbjerg, og nu fulgt op i København hvor Dana med sit nye navn Duke of Scandinavia, besejler DFDS s nye rute til Polen. Og hvad skulle gaven - i form af en 24-pakkers julekalender, med 24 næsten ens små bløde pakker så indeholde? I et måske uovervejet glimt af et øjeblik, har Ole røbet en mindre livsstilshemmelighed som de fleste sikkert finder ganske barok. Ole forbruger et par sokker dagligt. I bogstaveligste forstand hører sokker til den type beklædningsdele, som hverken fortjener vaskemaskine, eller problemer med 2 ens eller andre tidsrøvende foranstaltninger. Og så er det vel sagt med nogle indre billeder. 12

13 48. REPRÆSENTANT- SKABSMØDE Fredag d. 22/ Referat og kommentarer/oles FTF er Sø-Restaurationens hovedorganisation. Det er vores erfaring at det er der ganske mange, særligt unge, medlemmer, som ikke ved. Der er tilsvarende rigtig mange i samfundet som kun kender LO som en arbejdernes hovedorganisation. FTF er ikke så synlig, og kendes ikke som en stærk og markeret hovedorganisation når det gælder arbejdsmarkedspolitik, uagtet FTF har relativ stor manøvremulighed i det arbejdsmarkedspolitiske landskab, dets størrelse til trods. Det har præget den indre politiske debat i FTF gennem et stykke tid, hvor DSRF's formand særlig har markeret utilfredshed med at det ikke er lykkedes FTF i forbindelse med de store overenskomstafslutninger, at løsrive FTF-forbund fra forligsmandens sammenkædningsmanøvrer med LO-området. FTF er partipolitisk uafhængig og støtter ikke politiske partier finansielt, i modsætning til LO som stadig og nødtvungent arbejder på at løsrive finanserne fra Socialdemokratiets propaganda-partikasse. Den partipolitiske uafhængighed er en stor styrke for FTF, men der er ikke rigtig bingo i det, for de fleste forbinder fagbevægelsen med partipolitisk tilknytning, på grund af LO's suveræne image som Hoved-organisationen. Lidt faktuel baggrund: Formand: Anker Christoffersen LO Stiftet i omkring de store arbejdskampe og september-forliget (Arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet - men arbejdernes ret til at organisere sig cementeres!) som "De Samvirkende Fagforbund". I 1967 ændres navnet til "Landsorganisationen i Danmark". Der eksisterer en såkaldt "Hovedaftale" mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening som beskriver hvorledes parterne i en kollektiv overenskomst skal forholde sig i forbindelse med uenigheder. LO har i perioder været direkte involveret i overenskomstforhandlingerne på de enkelte forbunds vegne, men ikke i de sidste år, hvor LO først deltager i forligsinstitutionen tilsvarende FTF. LO repræsenterer - også tilsvarende FTF - lønmodtagerorganisationerne i forbindelse med sager som føres i Arbejdsretten. LO's Akilleshæl i nyere tid har været finansieringen af det socialdemokratiske dagblad "Aktuelt". I 2000 var det samlede registrerede medlemstal svarende til omkring 70% af samtlige fagligt organiserede. Store tunge organisationer i LO-familien er f.eks. HK, SID, KAD og TIB (Træ, indu- 13

14 stri og byg). DSRF var en kort overgang i midten af 80'erne organiseret i LO. FTF Dannet 1952 som "Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer". 2002: registrerede medlemmer (1996: ). Har ikke som LO forhandlings- og aftaleret, men fungerer som service-organisation. FTF er præget af offentligt ansatte, men rummer udover store foreninger som Sygeplejerådet, Danmarks Lærerforening, BUPL, også et stort antal små uensartede organisationer som ikke har ønsket at være medlem af LO-familien. Den politiske baggrund fra 50'erne har været afstandtagen til Socialdemokratiet og den "klassiske" arbejderbevægelses mål og midler, hvorfor LO i 50'erne bekæmpede FTF som en "gul" fagbevægelse. I 1973 blev der indgået en skriftlig borgfredsaftale mellem LO og FTF. FTF er opdelt i sektioner (+ medlemstal): SEKTION K (kommunalt ans.) SEKTION P (privat ansatte) SEKTION S (statsansatte) DSRF hører hjemme i Sektion P, hvor vi er en del af søfartsgruppen med medlemmer (DANA, DSRF og RAF-1917). Den "tunge" organisation i sektion P er Finansforbundet med medlemmer. For at illustrere FTF's spændvidde omkring helt små organisationer kan nævnes incl. medlemstal: Hoffunktionærforeningen 49 Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark 113 Foreningen af AF-regionschefer i Danmark 14 Farvandsforeningen 57 Foreningen af danske inseminører 200 Musikgruppen i COII 143 Foreningen af det kongelige operakor 60 SAFU - sammenslutningen af funktionærer 509 DFDS Funktionærforening 136 DFDS Transportfunktionærforening 109 OBS: Man er ikke funktionær, fordi man er organiseret i FTF-familien. AC Akademikernes Centralorganisation. Dannet Forhandler overenskomster på det offentlige område. AC lægger endvidere vægt på at repræsentere medlemmernes professionelle interesser i uddannelses- og forskningsøjemed. Registreret medlemstal 2002: INDTRYK FRA FORSKELLIGE VINKLER PÅ REPRÆSENTANT- SKABSMØDET OVERORDNET Det var en tam forventelighedsforestilling på bare 3 timer. Beretningen - både den skriftlige og den mundtlige - var finkæmmet korrekthed, og de efterfølgende indlæg var præget af de store omsorgsorganisationers mærkesager eller de delegeredes behov for at markedsføre deres personlige forsamlings-evner-ambitioner. Der var hverken fodterapeuter eller linedansere på Nimb's blankpolerede talerstol, og repræsentanterne for SEKTION P afstod fra at blande sig i spørgsmål om udliciteringer og tættere samarbejde med LO. Mødet blev på uklandelig demokratisk vis afsluttet med en nærmest kupagtig afrun- 14

15 om året. ding til sen frokost-tid kl Det eneste varme punkt på dagsordenen "FTF - en handlekraftig hovedorganisation", blev dermed amputeret til en nøgtern tænkeforelæggelse fra FTF's sekretariat. FRA DEN SKRIFTLIGE BERETNING OG "LINKS" HERTIL. (plukket med "snævertsynede" briller) Denne ordning har DSRF i politiske sammenhænge rost højt, og i praksis brugt med stor glæde. Der er tale om et næsten nødvendigheds-produkt for de små organisationer i FTF. Det er vores opfattelse at de store organisationer burde yde en skærv til denne type ordninger, som de ikke selv har nødige, til gengæld for de små organisationers bidrag af medlemmer og farverigdom til FTFsystemet, som grundlæggende er konstrueret for at tjene omsorgsorganisationernes særinteresser. Ligesom vi i vid udstrækning bidrager til uddannelsessystemer vi kun trækker få veksler på. Men ordningen er dømt selvfinansierende! Der er en rød sproglig tråd i beretningen. FTF anbefaler eller fraråder. Det er pænt kontorsprog og der hører gerne slips til. Og sådan bør det måske også være! Skarp afstand fra offentlige beskæringer Støtter vismændenes ønsker om fastholdelse af lempelig finanspolitik EU-retsligt. Sociale aspekter i offentlige kontrakter/licitationer Efterlyser åbenhed i kommune-økonomi osv osv Stort træk på socialrådgiverordning. Startede 1/ Nu 25 tilmeldte organisationer dækkende personer. Koster 8 kr. medlem minimum 4.000/max Lisbeth Snedker Socialrådgiver Flere modeller til et nyt arbejdsskadebegreb. FTF forholder sig til to nye forslags-modeller som skal tilfredsstille den nye regerings ønsker til billige alternativer til det socialdemokratiske forslag fra den forrige regerings afslutningsrunder. Der var dengang flertal for et markant ønske om revidering af ulykkesbegrebet således at det forsikringstekniske begreb blev bragt i overensstemmelse med det folkelige begreb. Men flertallet forsvandt og nu skal der realiseres en model som favner flere i en hurtig definitiv sagsbehandling. Blot 15

16 med kun lapperier på begrebsverdenen som indhold. FTF støtter en model, hvor skader som omfattes i dag, med sikkerhed bliver omfattet fremover. Der er tale om et revideret juridisk landskab uden folkelighed og konsekvens, og muligvis med ringere retssikkerhed. FTF behandler sager om arbejdsskader Tilsvarende socialrådgiverordningen, men et par år ældre, og med samme nødvendighedsbetragtninger for de små organisationer. DSRF efterlyste allerede i 1997 den type tilbud fra FTF. Nu er 32 organisationer tilsluttet en ordning som omfatter mere end medlemmer. Pris pr. 1. januar 2003: 4,5 kroner pr medlem/årligt og kroner pr sag. DSRF bruger ordningen med tilsvarende glæde som gælder socialrådgiverordningen, men det er et men, at vi savner føling med de egentlige resultater. Hvor mange sager var f.eks. blevet afgjort - med al sandsynlighed - nøjagtig ligedan, hvis eksperter ikke havde hjulpet med papir-showet. Til gengæld må vi formode der oparbejdes stor strategisk og statistisk ekspertise på det afgørelsestunge område. Og for den enkelte arbejdsskadede er det af stor betydning der ikke kan herske tvivl om en optimal hjælp til den sendrægtige og juridicerende sagsgang. Vedkommende er i forvejen ofte hårdt plaget af den egentlige ulykke og tilhørende sociale konsekvenser. Keld Berg Sagsbehandler FTF fastholder nej til at ansatte skal spionere. EU vil se på reglerne om drugs og alkohol På etiske områder vedrørende privatlivets fred, holder FTF fanen højt. Når det gælder "drug & alcohol" har FTF særdeles solidarisk støttet DSRF's holdninger, og kritiseret sludder-aftalen mellem DA og LO. FTF er også ufravigelig når det gælder socialarbejderes ret til ikke at angive private forhold som kunne være kriminaliserende for den som modtager hjælpen. Grænsestridigheder og mæglingsnævn Værktøjerne til at begrænse stridigheder - særlig om medlemmer - internt i fagbevægelsen, fungerer, tyder det på, særlig når det gælder egnene midt i blandt LO- FTF'interessefeltet. Imidlertid afslørede repræsentantskabsmødet, at en i FTF, intern grænsestrid, trak ud i det uendelige, og den lille i spillet følte sig trådt på af hovedorganisationen. Juridisk netværk Ikke mange linier til det. Fra de små organisationers skriveborde må vi konstatere at juridisk assistance ikke er specielt højprioriteret i FTF-sammenhæng, hvilket FTF sikkert vil benægte med høj stemmeføring. Det er imidlertid logisk nok, og igen de store organisationers behov som afspejler sig. De har deres egne advokater ansat i egne huse. DSRF har måtte vælge advokat "ude i byen", for det me- 16

17 ste. Andre har ikke råd. PLUK FRA DEBATTEN TIL DEN MUNDTLIGE BERETNING Meget godt med projekter, men mere og mere brug for en handlekraftig organisation (Økonomaforeningen). Dansk Sygeplejeråd ser - ikke overraskende og relevant - med stor skepsis på private sygeforsikringer og privatisering af hospitalssektoren. Demokratidebat og udarbejdelse af katalog med visioner og missioner. Åbne for frieri-dialogen fra LO. Dansk Sygeplejeråd er parat til at levere den styrke som FTF behøver. Danmarks Lærerforening - mener - måske mere overraskende - at manglende velfærd til alle og skattestop, kan finansieres ved at beskatte de multinationale selskaber som kører på frihjul i Danmark. Mere forventeligt måske at DL ønsker at igangsætte debat om tættere parløb med LO. BUPL ønsker uden diskussion forventelighedsbegrebet væk fra arbejdsskadeforsikrings-terminologien (det er ikke en ulykke hvis man burde kunne forvente taget faldt ned i hovedet på en, eller patienten sparkede så dit eller dat hændte). Efterlyser mere politisk ageren uden parti-afhængighed men kunne tælle til 90. Misunder imellem LO og ønsker at antaste arbejdsgiverens ubetingede ret til at lede og fordele arbejdet. Dansk Socialrådgiverforening ønsker som Danmarks Lærerforening at udvide bekendtskabet med LO. Der er fordele og ulemper ved at tale med 1 stemme. FTF har en parallel amtskreds-struktur og repræsentanter fra Fyn, Nordjylland og Bornholm, fortalte at det er vigtigt med det handlekraftige, og man må ikke glemme den verden som ligger udenfor Christiansborg. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening interesserer sig ikke for kysseri med LO. Føler sig dårligt behandlet i FTF i tvist med Finansforbundet, og vil gerne bringes ud af den vildfarelse at i FTF har man magt som størrelse. Formand for FTF, Anker Christoffersen, rundede diplomatisk de forskellige holdninger af, og havde kun et enkelt udfald mod forsikringsfunktionærerne og måske at FTF ikke skal risikere at komme i klemme mellem LO og Socialdemokratiet. De må klare deres egne skær, men FTF er ikke imod samarbejde. DEN ØVRIGE DAGSORDEN 5. FTF's fremtidige rolle - FTF en handlekraftig organisation. Dirigenten konstaterede at debatten allerede var foregået under det forrige punkt og at frokosten ventede. En afstemning om at bryde for pause (frokost?) blev nedstemt. Noget forarbejde på området blev sprogmæssigt formuleret af FTF's direktør Jens Kragh, og på det illustrative område 17

18 af informationschef Karin Kaas. En række hurtige dias-billeder som statistisk gengav en undersøgelse blandt medlemsorganisationerne blev - til fagredaktørens ærgrelse - ikke omdelt. Det havde ellers været herligt billedmateriale til denne artikel. Nu må vi pænt vente til det kommer på nettet. Jens Kragh og Karin Kaas 7. Fastsættelse af endeligt kontingent for år Fra 1. januar 2003 betaler vi for medlemsskabet: Basiskontingent: Pr. medlem over 500: 91,90. Under repræsentantskabsmødet blev der vedtaget 3 udtalelser: Nej til velfærdsforringelser Regeringen fokuserer for lidt på velkvalificeret arbejdskraft Ophæv BST-stoppet (bedriftssundhedstjeneste). 6. Regnskab for 2001 Må have taget mindre end en smøgpause. Resultatopgørelse

19 LÆSERBREV Af: Ian Hunter Vi har nu oplevet APM's individuelle kontrakter for hovmestre i et lille år på forsøgsbasis, og snart skal vi stemme om permanent indførsel eller ej. Når jeg taler med mine kollegaer er det første jeg hører, "hold kæft, jeg får x-tusind kroner mere end før!" Det er rigtigt at man får flere penge mellem fingrene her og nu, men hvad bliver prisen hen ad vejen? Den eneste fordel jeg kan se med vores "nye" individuelle kontrakter er nemlig penge. Og jeg er, ligesom de fleste mennesker, meget glad for penge, og vil nødig sige "nej tak" til lønforhøjelse. Men alarmklokkerne ringer. Jeg arbejder for A.P. Møller, et firma der ikke er kendt for den allerbedste personalepolitik, selvom de har bestræbt sig for forbedringer i den seneste tid. Så jeg er skeptisk når jeg pludselig bliver tilbudt en ny kontrakt med en større løn, hvad skal der "betales" den anden vej? Men selvfølgelig skal det nye koncept prøves før valget træffes. Som sagt er den eneste fordel jeg kan se penge. Men hvad er fordelene set fra vores arbejdsgivers side af bordet. Først og fremmest er ventepenge afskaffet. Ventepenge er erstattet af "negative fridage". Det vil sige, at hvis rederiet vil beholde dig hjemme mens du af en eller anden grund venter på et skib, så vil det foregå på egen regning. Rederiet kan "låne" dig de nødvendige fridage hvis din fridagsopsparing er brugt. Lån skal tilbagebetales, og det er ikke ligefrem en billig rente APM kalkulerer med. Man tjener 0,73 fridage i øjeblikket pr. sejldag, så hvis man nyder 14 dage ekstra hjemme, kommer man til at sejle 3 uger ekstra for at betale tilbage. Og hvad så, hvis man kommer i tanke om at sige op mens man har nogen af de "negative fridage" hængende over hovedet? Skal man betale sig fri, eller er man fanget af rederiet indtil man har sejlet dagene ind? Bondefangeri? Bestem selv! Hvad med helligdage? I vores sidste overenskomst blev der indført en form for erstatning for de kollegaer som sejler i jul og nytår - men stadigvæk ingenting for påske, pinse, og alle de andre fridage, som "almindelige" mennesker nyder - men en spæd start i den rigtige retning. Det har vi åbenbart også foræret væk i vores glædesrus over at vi nu kan kalde os selv for "senior officer" eller noget lignende. Jeg vil ikke bare være ham der vil være negativ over det hele, men jeg mener at denneher kontrakt skal være godt og grundigt gennemdiskuteret INDEN vi stemmer. Efter stemmerne er talt, er det for sent at ærgre sig over resultatet. Måske vil flere medlemmer hive fat i keyboard eller kuglepen og skrive deres mening til fagbladet, eller måske skal vi have afholdt nogle møder om disse emner. Jeg ved det ikke, men en ting er jeg sikker på. Som kontrakten er i øjeblikket synes jeg der er alt for mange faldgruber indbygget, som jeg ikke kan lide. Er der andre derude som har samme mening? Lad os høre fra dig. 19

20 Indmeldelser i perioden til IND DSRF EFTERNAVN FORNAVN REDERI Jespersen Kim Chr. A.P. Møller Larsen Jan A.P. Møller Lajer Helle Dianne Mørk Danserv A/S Mogensen Kenneth E. DFDS Rosenby Lotte DFDS Bomholt Tanja Ekstrand DFDS Frederiksen Kasper DFDS Kristensen Maiken Rie DFDS Mohr Kim Torbjørn DFDS Jensen Maibritt Wøbber DFDS Jørgensen Carina DFDS Hansen Jane Frilev DFDS Hansen Kim DFDS Hauerslev Henriette DFDS Sørensen Jan Kristian DFDS Mikkelsen John Hovgaard Scandlines A/S Slettet p.g.a. restance Riste Stamenkowski Bornholms Trafikken Ind/Ud oktober 2002 Ind 19 Ud 12 Netto 7 Vi mindes Ole Kure, f. 16/4 1931, er afgået ved døden d. 26. oktober 2002 Michael Ølholm Roepstorff, f. 13/7-1969, er afgået ved døden d. 3. november Runde fødselsdage i perioden 10/12/02-27/01/03 Jens Møldrup Nielsen - Gl. Århusvej 32, 8732 Hovedgård - fylder 60 år den 10. december Claus Peder Buch - Muslingevej 53, 6710 Esbjerg V - fylder 50 år den 29. december Aksel Jensen - Hunsballevej 35, 7600 Struer - fylder 70 år den 11. januar Numeriano Fernando - Offenbachsvej 33, 1.th., 2450 København SV - fylder 50 år den 16. januar 20

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere