Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015"

Transkript

1 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente svarende til 2,2 procent om året Skat begynder at vise personlige skatteoplysninger i TastSelv på De opdateres løbende Årsopgørelse kan ses i TastSelv, og du kan oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen Overskydende skat op til kr. sættes ind på din Nemkonto. Det samme gælder overskydende skat over kr. Det kan dog godt tage lidt længere tid Frist for rettelser og tilføjelser til årsopgørelse af restskat for 2015 for at undgå et rentetillæg på 4,2 procent Bopæl den 5. september afgør, hvilken skattekommune der er gældende for 2017 Forskudsopgørelse for 2017 kan ses i TastSelv af skat for 2016 for at undgå at betale renter af beløbet (bemærk at sidste bankdag i 2016 er 30. december) Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling af overskydende skat for januar til 1 juli 1 januar til 13 marts feb. 29 feb. 14 marts april 1 maj 1 juli 22 aug. 5 sep. 20 sep. 20 okt. nov. 31 dec. Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter og andre til brug for årsopgørelsen for 2015 Sidste frist for betaling af arbejde udført i 2015, hvis man vil have håndværkerfradrag for arbejdet Servicebrev eller servicemeddelelse kan ses i Tast- Selv, hvis ens årsopgørelse ikke er klar. Er det første gang, du skal have en udvidet selvangivelse, kan du selv vælge det i TastSelv Årsopgørelse på papir udsendes, hvis man er fritaget eller ikke omfattet af digital post. Frist for indsendelse/indtastning af udvidet selvangivelse og for rettelser og tilføjelser til årsopgørelse for ægtefæller til personer med udvidet selvangivelse Betaling af restskat for 2015 over kr. (plus rentetillæg på 4,2 procent = kr. i alt) i tre rater på ratepension og livrenter med fradragsvirkning for 2016 (bemærk at sidste bankdag i 2016 er 30. december) Sidste frist for ændring af forskudsopgørelse for 2016 via TastSelv har mulighed for at læse bladets artikler om privatøkonomi, skat, pension og meget andet. Der er tale om det særlige Daisyformat, som gør, at brugeren kan navigere rundt i teksten. Selve lydfilerne er i mp3-formatet. Cd-rommerne kan afspilles på de særlige Daisy-afspillere, som mange blinde og svagtseende bruger, eller på andre afspillere, der kan afspille mp3-filer. Vi råder over et mindre antal cdrommer til udlån, men det er også muligt at få en aftale om at få en cd-rom tilsendt fast, når nye numre af Pengenyt udkommer. Du kan rekvirere en cd-rom ved henvendelse i dit lokale pengeinstitut. PENGENYT 31

2 BEFORDRINGSFRADRAG Har du mindre end 24 km mellem hjem og arbejde (frem og tilbage lagt sammen)? Intet fradrag Er din transportvej over 120 km i alt? 2015: 196,80 kr. + 1,03 kr. pr. km over 120 km pr. dag *) 2016: 191,04 kr. + 1,99 kr. pr. km over 120 km pr. dag *) Samlet kørsel 24 km 2015: 2,05 kr. pr. km pr. dag 2016: 1,99 kr. pr. km pr. dag *) Bor man i en såkaldt udkantskommune, kan man også få befordringsfradrag på 2,05/1,99 kr. pr. km for de km, der ligger ud over 120 km. Man kan se hvilke kommuner, der regnes som udkantskommuner på skatteministeriets hjemmeside, skm.dk. GAVEAFGIFT 2016 Er der givet gaver til ægtefælle? Gaver mellem ægtefæller er fritaget for afgift/indkomstskat Er der givet gaver til børn, børnebørn, oldebørn m.v., stedbørn og disses afkom, plejebørn (i visse tilfælde), samlever (fælles bopæl i mindst 2 år), afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, forældre, stedforældre eller bedsteforældre? Er der givet gaver til svigerbørn? Overstiger gaven kr. ( kr. i 2015) fra hver person? Ingen afgift Overstiger gaven kr. ( kr. i 2015) fra hver person? 15% i afgift af alt hvad der ligger over bundgrænsen på kr./ kr. ( kr./ kr. i 2015) dog 36,25% afgift ved gaver til sted- og bedsteforældre Gaver til alle andre er indkomstskattepligtige for modtageren Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj det efterfølgende år indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver og den afgiftspligtige værdi til SKAT. BOAFGIFT (ARVEAFGIFT) 2016 Er der følgende arvinger: børn, børnebørn, oldebørn m.v. og stedbørn og disses afkom forældre barns eller stedbarns ægtefælle (uanset om barnet lever) personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet (f.eks. ugifte par) frasepareret eller fraskilt ægtefælle plejebørn (i visse tilfælde) Afgift (tillægsboafgift): 25% af de første kr. ( kr. i 2015), 36,25% af resten Overstiger boets værdi kr. ( kr. i 2015)? Ingen afgift Boafgift på 15% af den del der overstiger kr. ( kr. i 2015) Ægtefæller er fritaget for boafgift. Ægtefæller betragtes som to selvstændige arveladere (dette gælder også, når ægtefælle sidder i uskiftet bo altså dobbelt bundfradrag) og to selvstændige arvinger uanset formuefællesskab, skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje. Beløbsgrænserne reguleres årligt efter Personskattelovens Pengenyt 2/2016

3 AKTIEAVANCEBESKATNING for personer, Aktieavancebeskatningsloven af 21/ Gevinst Tab Beskattes som aktieindkomst Børsnoterede aktier: Modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Unoterede aktier: Tabsfradrag (særlig modregningsadgang i anden indkomst). Eneste undtagelse fra ovenstående er børsnoterede aktier købt før 1/1 2006, som er ejet mere end tre år, og hvor beholdningen var under kr. ( kr. for ægtepar) 31/ Gevinst Skattefri Tab Ikke noget fradrag AKTIEINDKOMST, Personskatteloven 8a Aktieudbytte og aktieavancer, der er skattepligtige Indtil kr.*) ( kr. i 2015) 27% 27% 27% Over kr.*) ( kr. i 2015) 42% 42% 42% *) Bundfradraget kan overføres mellem ægtefæller. ARBEJDSMARKEDSBIDRAG, Arbejdsmarkedsbidragsloven 1 Beregnes af løn og vederlag samt af skattepligtige personalegoder m.v. 8% 8% 8% BEFORDRINGSGODTGØRELSE, Ligningsloven 9b Godtgørelse for benyttelse af egen bil samt motorcykel til erhvervsmæssig kørsel er skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb: Årlig kørsel Indtil km i ét år 3,73 kr./km 3,70 kr./km 3,63 kr./km Ud over km i ét år 2,10 kr./km 2,05 kr./km 1,99 kr./km km-grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver. Ved erhvervsmæssig kørsel forstås: - kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de foregående 24 måneder - kørsel mellem arbejdspladser og - kørsel inden for samme arbejdsplads Indhent yderligere oplysninger om reglerne hos skatteforvaltningen. BEGRAVELSESHJÆLP 2016, Sundhedsloven 160 Begravelseshjælp Hvis afdøde er 18 år eller mere kr. Hvis afdøde er under 18 år kr. Formuegrænser Hvis afdøde er ugift og ikke har børn under 18 år kr. Hvis afdøde er gift og/eller har børn under 18 år kr. Begravelseshjælpen nedsættes krone for krone med det beløb, en eventuel formue overstiger kr., hvis afdøde er ugift, og kr., hvis afdøde er gift. Det betyder, at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis kr. og kr. Hjælp til afdøde født før 1. april 1957 er dog mindst kr. BESKÆFTIGELSESFRADRAG, Ligningsloven 9j Beregnes af løn, vederlag og skattepligtige personalegoder m.v. 7,65% dog 8,05% dog 8,30% dog indskud på pensionsordninger maks kr. maks kr. maks kr. Særligt beskæftigelsesfradrag for 5,40% dog 5,40% dog 5,60% dog enlige forsørgere maks kr. maks kr. maks kr. BINDENDE SVAR, Skatteforvaltningsloven 23, 29 og 35c Gebyr 400 kr. 400 kr. 400 kr. Gebyr, ændring af indkomsteller ejendomsværdiskat kr kr kr. Gebyr, klage til Landsskatteretten*) 400 kr. 400 kr. 400 kr. *) For 2014 gælder gebyret for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen BUNDFRADRAG, Personskatteloven 7 og 10 Bundfradrag ved topskat kr kr kr. Alle der er fyldt 18 år kr kr kr. Børn/unge under 18 år kr kr kr. BØRNETILSKUD 2016, Børnetilskudsloven Ordinært, udbetales kun efter ansøgning (pr. barn) 2 Ekstra, udbetales kun efter ansøgning (pr. husstand) 3 Særligt børnetilskud, udbetales uden ansøgning. Til forældreløse børn 4, stk. 2 Særligt tillæg 4, stk. 4 I en række andre tilfælde 4, stk. 3 Flerbørnstilskud pr. barn ved flerbørnsfødsler, indtil børnene fylder 7 år. Skal ikke søges. Første barn Følgende børn 10a Adoptionstilskud vedr. udenlandsk barn. Skal søges. 10b Børnebidrag (Normalbidraget) 14 Særligt tillæg 14 Pr. kvartal kr kr kr. 900 kr kr. 0 kr kr. Engangsbeløb kr. Pr. halvår kr. 900 kr. BØRNE- OG UNGEYDELSER pr. kvartal, Børne- og ungeydelsesloven årige kr kr kr. 3-6 årige kr kr kr årige kr kr kr årige (pr. måned) 915 kr. 923 kr. 928 kr. Ydelsen udbetales for kvartalet efter barnets fødsel og sidste gang for den måned, hvor den unge fylder 18 år. Beløbet er skattefrit. Ydelsen til årige kan i visse tilfælde bortfalde, eksempelvis hvis den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Ydelsen aftrappes, hvis modtageren (oftest moderen) tjener mere end kr. ( kr. i 2015) om året. For et par sker aftrapningen på baggrund af, hvad de hver især tjener over dette beløb. DAGPENGE 2016, Arbejdsløshedsforsikringsloven Dag År Fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere 836 kr kr. DISKONTOEN Nationalbankens officielle diskonto, senest ændret 6/ ,00 % EFTERLØN 2016, Arbejdsløshedsforsikringsloven Dag År 91%-sats 761 kr kr. 100%-sats 836 kr kr. EJENDOMSAVANCE, Ejendomsavancebeskatningsloven 6 Maksimalt fradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg af fast ejendom kr kr kr. 33

4 EJENDOMSVÆRDISKATTESATSER, Ejendomsværdiskatteloven 5-8 Ejendomsværdiskat - af ejendomsværdi under kr. 1% 1% 1% - af ejendomsværdi over kr. 3% 3% 3% Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejer - boliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien 0,2% 0,2% 0,2% Yderligere nedslag i ejendomsværdiskatten for visse ejerboliger erhvervet den 0,4% 0,4% 0,4% 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele (maks. (maks. (maks. ejendomsværdien kr.) kr.) kr.) Nedslag i ejendomsværdiskatten for pen - 0,4% sionister fyldt 65*) inden udgangen af ind- (maks kr. for helårskomst året. Beregnet af hele ejendoms- boliger og maks kr. værdien. Nedslaget er indkomstafhængigt for fritidsboliger) *) For pensionister født før 1/ er grænsen 67 år. ETABLERINGSKONTO, Etablerings- og iværksætterkontoloven 5 FIRMABIL Arbejdsgiverens anskaffelsestidspunkt Højst 36 måneder fra 1. indregistrering Derefter: Mere end 36 måneder efter 1. indregistrering Bilens værdi sættes til: Oprindelig nyvognspris 75% af nyvognspris Arbejdsgiverens købspris inkl. evt. istandsættelsesudgifter Følgende procent af bilens værdi medregnes som personlig indkomst: Under kr.*) 25% 25% 25% Over kr. 20% 20% 20% Hertil kommer et miljøtillæg, der svarer til 150% af ejerafgiften *) Værdien beregnes dog som mindst kr. GRATIALER M.V., Ligningsloven 7u, stk. 1 Minimum indskud kr kr kr. Maksimalt indskud af årets nettolønindtægt 60% 60% 60% Dog kan der altid indskydes kr kr kr. Etablering har fundet sted, når der er købt formuegoder for kr kr kr. FAGFORENINGSKONTINGENT Loft for fradrag (bemærk, at kontingenter kr kr kr. til a-kassen og efterlønsordningen fortsat er fuldt fradrags-berettigede) FOLKEPENSION 2016, Pensionsloven 12 Reelt enlige Andre Grundbeløb pr. måned kr kr. Pensionstillæg pr. måned kr kr. Pensionen indtægtsreguleres. Grundbeløbet udbetales dog ubeskåret, medmindre man har arbejdsindtægt, der overstiger kr. GAVER, Ligningsloven 8a, stk. 1 Gaver til godkendte foreninger m.v. Maksimalt fradrag pr. år kr kr kr. Mindstebeløb pr. forening m.v. Ophævet Ophævet Ophævet Bundfradrag kr kr kr. HUSDYRBESÆTNING, Husdyrbeskatningsloven 2 Maksimal nedskrivning 15% 15% 15% KAPITALAFKASTSATS, Virksomhedsskatteloven 9 og 22a Endnu Ifølge Virksomhedsskatteloven 2% 1% ikke kendt KAPITAL- OG RATEPENSION, ALDERSOPSPARING SAMT LIVRENTER, Pensionsbeskatningsloven 16 og 18 Privatordning Maks. indbetaling til kapitalpension Maks. indbetaling til aldersopsparing kr.*) kr.*) kr.*) Ratepension, altid fradragsberettiget kr.**) kr.**) kr.**) Livsvarig livrente, altid fradragsberettiget kr kr kr. Arbejdsgiverordning Maks. indbetaling til kapitalpension Maks. indbetaling til aldersopsparing kr.*) kr.*) kr.*) Maks. indbetaling til ratepension kr.**) kr.**) kr.**) Maks. indbetaling til livsvarig livrente Ingen beløbs- Ingen beløbs- Ingen beløbsgrænse grænse grænse *) Beløbet gælder for alle en persons aldersopsparinger lagt sammen. **) Beløbet gælder for alle en persons ratepensioner lagt sammen. LØNMODTAGERFRADRAG, Ligningsloven 9 Bundgrænse ved fradrag for visse lønmodtagerudgifter kr kr kr. MEDARBEJDENDE ÆGTEFÆLLE, Kildeskatteloven 25A Maksimalt beløb, der kan overføres til medarbejdende ægtefælle kr kr kr. MINDSTERENTEN (EFTER KURSGEVINSTORDNINGEN) Obligationer, fordringer m.v. Mindsterenten Udstedt i perioden (dvs. den pålydende rente) til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med *) 1% Obligationer købt før 27. januar 2010 vil altid kunne handles (eller blive indfriet), uden at kursgevinsten bliver beskattet, hvis de opfylder mindsterentekravet på udstedelsestidspunktet. Kursgevinsten er derimod skatte pligtig, hvis obligationerne er købt fra og med 27. januar *) Herefter beregnes mindsterenten ikke længere. OPHØRSPENSION, Pensionsbeskatningsloven 15a Maksimalt indskud af kapital fra salg af virksomhed kr kr kr. 34 Pengenyt 2/2016

5 PERSONSKATTESATSER Skattegrundlag og procenter Bundskat 6,83% 8,08% 9,08% Beregnes af: Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst Topskat 15% 15% 15% Beregnes af: Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst ( et bundfradrag på kr. det dobbelte for ægtepar ( kr. i 2015)) + indskud på kapitalpensionsordninger bundfradrag kr. ( kr. i 2015) Bundfradraget overføres ikke mellem ægtefæller, dog sambeskattes positiv nettokapitalindkomst. Kommuneskat (beregningseksempel varierer fra kommune til kommune) 24,87% 24,87% 24,87% Sundhedsbidrag 5% 4% 3% I alt 51,7% 51,95% 51,95% Overstiger skatteprocenten skatteloftet på 51,95%, nedsættes topskatten tilsvarende. Særligt skatteloft for positiv netto- 42% 42% 42% kapitalindkomst Overstiges dette skatteloft, nedsættes topskatten af den positive nettokapitalindkomst tilsvarende. Kirkeskat (gennemsnitstal varierer) 0,89% 0,89% 0,89% PENSIONSAFKASTSKAT, Pensionsafkastbeskatningsloven 2 Pensionsafkastskat 15,3% 15,3% 15,3% REJSEGODTGØRELSE, Ligningsloven 9 og 9A Betingelser Varighed på mere end 24 timer for rejser i Danmark og udlandet. Der kan højst fradrages kr. ( kr. i 2015) pr. år pr. person. Logi 199 kr. 202 kr. 205 kr. Udgifter til logi kan dækkes skattefrit efter regning, eller ved at arbejdsgiver stiller bolig til rådighed. Stilles der ikke logi til rådighed, kan der betales med ovenstående satser. Rejse Godtgørelse pr. døgn 464 kr. 471 kr. 477 kr. Pr. påbegyndt time 19,33 kr. 19,63 kr. 19,88 kr. Fri fortæring Der kan højst udbetales rejsegodtgørelse i 12 måneder ved rejse i Danmark og i udlandet. Hvis der under rejsen/mødet modtages delvis fri fortæring, reduceres godtgørelsen med flg. beløb pr. døgn: Morgenmad 69,60 kr. 70,65 kr. 71,60 kr. Frokost 139,20 kr. 141,30 kr. 143,20 kr. Middag 139,20 kr. 141,30 kr. 143,20 kr. Særregler Langturschauffører 464 kr. 471 kr. 477 kr. Kørsel både i Danmark og udlandet pr. døgn Turistchauffører 75 kr. 75 kr. 75 kr. Kørsel udelukkende i Danmark pr. døgn Kørsel både i Danmark 150 kr. 150 kr. 150 kr. og udlandet pr. døgn RESTSKATTEBETALING, Kildeskatteloven 61 og 61a Restskat for Restskat op til kr kr kr. Indregnes i den løbende skat for RETSHJÆLP 2016, Retsplejeloven 323 og 325 Ved advokat og fri proces Indtægtsgrænse: Enlige Indtægtsgrænse: Samlevende Indtægtsgrænse: Tillæg pr. barn under 18 år SELSKABS- OG VIRKSOMHEDSSKAT SKATTELOFT, Personskatteloven 19, stk. 1 Skatteloftet udgør 51,7% 51,95% 51,95% STRAKSAFSKRIVNING, Afskrivningsloven 6, 11, 42 og 43 Største købspris for driftsmiddel, hvis udgiften ønskes fratrukket straks UDLIGNINGSSKAT, Personskatteloven 7a kr kr kr. Aktie- og anpartsselskaber Skatteprocent ved betaling af a conto skat 24,5% 23,5% 22% Virksomhedsskat Skat af opsparet overskud 24,5% 23,5% 22% SOMMERHUS TIL RÅDIGHED, Ligningsloven 16, stk. 5 Følgende medregnes som indtægt, pr. uge Uge Andre uger SU-SATSER 2016 Satser for 18- og 19-årige i ungdomsuddannelser Grundsats til alle Maks. tillæg til hjemmeboende afhængigt af forældres indkomst Maksimum i alt Grundsats til udeboende med særlig godkendelse Maks. tillæg afhængigt af forældres indkomst Maksimum i alt Stipendium til hjælp til dækning af undervisningsafgifter maks. 1/2% af ejendomsværdien 1/4% af ejendomsværdien kr kr kr. Satser i videregående uddannelser og for studerende på 20 år og derover i ungdomsuddannelser Hjemmeboende Udeboende Stipendium til hjælp til dækning af undervisningsafgifter maks. SU-lån Slutlån Tillægsstipendium til enlige forsørgere Ekstra lån til forsørgere *) Hvis uddannelsen er startet efter 1. juli 2014, er beløbet 922 kr. **) Hvis uddannelsen er startet efter 1. juli 2014, er beløbet kr. ***) Hvis uddannelsen er startet efter 1. juli 2014, er beløbet 922 kr. + et tillæg på maks kr. afhængig af forældres indkomst. pr. md kr.*) kr kr.**) kr kr kr kr.***) kr kr kr kr. TELEFON, Ligningsloven 16, stk. 12 Værdi af fri telefon kr kr kr. Beregnes af pensionsindtægter et bund- 6% 5% 4% fradrag på kr. ( kr. i 2015) for ægtepar, hvor den ene ægtefælles indkomst er mindre end kr. ( kr. i 2015) om året overføres forskellen op til de kr. ( kr. i 2015) til den anden ægtefælles bundfradrag) VALUTAKURSGEVINST OG -TAB, Kursgevinstloven 14 og 23 Skattefri bundgrænse for personer kr kr kr. 35

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb.

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb. SKATTEKALENDER 205 20 aug. Bopæl den 5. september afgør, hvilken skattekommune der er gældende for 206 Forskudsopgørelse for 206 kan ses i TastSelv af skat for 205 for at undgå at betale renter af beløbet

Læs mere

Betaling af restskat for 2015 over kr. (plus rentetillæg på 4,2 procent = kr. i alt) i tre rater

Betaling af restskat for 2015 over kr. (plus rentetillæg på 4,2 procent = kr. i alt) i tre rater Pengenyt 3/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende 22 aug. har mulighed for at læse bladets artikler om privatøkonomi, skat, pension og meget andet.

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Betaling af restskat for 2016 over kr. (plus rentetillæg på 4,0 procent = kr. i alt) i tre rater

Betaling af restskat for 2016 over kr. (plus rentetillæg på 4,0 procent = kr. i alt) i tre rater Pengenyt 3/2017 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2017 Pengenyt fås også indtalt på cd- 21 aug. rom, så blinde og svagtseende har mulighed for at læse bladets artikler om privatøkonomi, Bopæl den 5. september afgør,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 Dok og beddingsanlæg, AL 10 Forskudsafskrivning,

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2011/2012 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgiver, Arv og gave samt Gebyrer Januar 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants 7 8 samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat... 2 Mellemskat...

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.900 13.200 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Dahl, Rask & Partnere Stoholm Revisionskontor Statsautoriseret revisionsaktieselskab Vestergade 6 7850 Stoholm Tlf. 97 54 16 00 Fa 97 54 16 37 Kontorhuset Jebjerg Statsautoriseret

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dødsboer og gaver

Bekendtgørelse af lov om dødsboer og gaver LBK nr 327 af 02/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-512-0049 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1354 af 21/12/2012

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * *

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * * 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag) +/- Nettokapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Aktieindkomst opgøres særskilt. 2013 2014

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) 1 I lov om indkomstskat for personer

Læs mere

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009 Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen V/ Jesper Demming, Kjeld Bergenfelt og Søren Thorvaldsen Keller 9. Juni 2009 Personer 2 Lavere skat på arbejde og omlægning

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love 2008/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-311-0027 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009 en v/ Bo Sponholtz Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten (6%) Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradrag øges fra 4,25% til 5,6%, dog max. 17.900 kr. årligt Topskattegrænsen

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2017/2018 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2017 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven Skatteministeriet J. nr. 2010-311-0047 Udkast 26.05.2010 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere