I modsætningernes tegn Af forbundsformand Kim Simonsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I modsætningernes tegn Af forbundsformand Kim Simonsen"

Transkript

1 I modsætningernes tegn Af forbundsformand Kim Simonsen Det har været en kongresperiode med en rivende udvikling: Fra opgangstider til krise. Fra mangel på arbejdskraft til stigende arbejdsløshed. Fra et HK med 16 afdelinger til et nyt forbund med syv afdelinger. Kort sagt i modsætningernes tegn. Fra en blæsende samfundsøkonomi med lutter fremgang til krise, stigende ledighed og krakkende banker. Det har været fire år, der også har været præget af store forandringer på de indre linjer. Et nyt HK er opstået på rødderne af forbundets 109-årige historie. Et HK, der er rykket tættere sammen om medlemmerne. Et slankere HK, der mere effektivt kan levere de resultater, og den service medlemmerne forventer. Det er et nyt HK, der er godt rustet til at møde de udfordringer, HK-medlemmerne står over for i de næste fire år. Og et HK som er parat til at satse på at styrke den faglige fokus, som medlemmerne ønsker. Denne pjece giver et lille indblik i arbejdsopgaver og resultater gennem de sidste fire år. Har du lyst til at grave et spadestik dybere, kan du finde endnu mere information i årsberetningerne, som du finder på Denne pjece er baseret på årsberetningerne Har du lyst til at læse mere om forbundets resultater i kongresperioden, kan du downloade dem på

2 De indre linjer Strategiprojekt: Nyt HK Fra en top på over medlemmer er medlemstallet siden 2000 faldet til ved udgangen af Som en reaktion på medlemstilbagegangen satte HK s hovedbestyrelse allerede i 2006 gang i en række analyseprojekter, der skulle vise, hvordan et nyt HK kunne møde de strukturelle og økonomiske udfordringer, forbundet stod overfor. Gennem workshopper blev medarbejdere, ledere og politisk valgte inddraget i processen. Tillige blev der gennemført en omfattende medlemsundersøgelse, der blev døbt HK/Pulsen. Resultatet blev Strategiprojektet: Nyt HK. Som navnet antyder, var tanken at skabe et helt nyt HK-forbund. Et nyt forbund med en kraftigere fokus på medlemmerne og deres arbejdsliv. Og ikke mindst et slagkraftigt forbund, der langt mere effektivt kunne levere de resultater og service, som der var behov for. Målsætningen blev formuleret i HK s mission og vision for fremtiden: Mission: HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv. Vision: Vi vil være: Danmarks mest indflydelsesrige fagforening Arbejdspladsernes foretrukne valg Det ny HK er skarpere og mere fokuseret på at levere værdi til medlemmerne gennem fire grundlæggende faglige ydelser, nemlig: Overenskomster og aftaler Faglig og juridisk rådgivning og bistand Arbejdsmiljø Uddannelse og kompetenceudvikling For at kunne levere disse fire kerneopgaver til medlemmerne er der fra centralt hold skabt to tværgående kompetencecentre, nemlig Juridisk Kompetencecenter og Center for Arbejdsmiljø I praksis betød etableringen af Nyt HK: Ny organisation Nyt HK har ført til en række meget synlige nyskabelser i forbundets organisation. Først og fremmest er der gennemført en fusion af afdelingsnettet, hvor 16 afdelinger er blevet til syv nye, regionalt baserede afdelinger

3 Derudover er den politiske organisation blevet reformeret, hvor de vigtigste nyskabelser er et nyt forretningsudvalg, hvor afdelingernes fællesformænd har sæde. Herudover er de centrale sektorformænd og HK s formandskab medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget mødes 10 gange årligt, mens den nye hovedbestyrelse kun mødes fire gange om året. Medlemskontaktcentre For at styrke medlemskontakten blev syv medlemskontaktcentre etableret. Et fælles landsdækkende telefonnummer, der bliver svaret døgnet rundt. Tanken med centrene er, at en lang række medlemshenvendelser kan løses allerede ved første telefonkontakt. Det skaber også mere ro til den tungere sagsbehandling, når medarbejdere i afdelingerne ikke bliver forstyrret af telefoniske henvendelser. FAC Administration1 Som led i bestræbelserne på at nedbringe forbundets samlede udgifter etableredes et nyt fælles administrationscenter. Fra starten 1. januar 2008 havde FAC til opgave at centralisere og effektivisere en lang række af de administrative opgaver i forbund, sektorer og afdelinger. Det handler eksempelvis om it og regnskab. Fra 2009 er centret blevet omdøbt til Administration1. Det sker samtidig med, at forretningsgrundlaget er udvidet, så administrationscentret også kan tilbyde sine tjenesteydelser til andre organisationer. A-kasse HK s a-kasse blev som et led i strategiprojektet udskilt som en selvstændig enhed. Samtidig blev de administrative opgaver samlet i to centre, der blev placeret i Århus og København. De medlemsrettede opgaver varetages rundt om i HK s afdelinger. Ekstraordinær kongres 07 Strategiprojektet blev endeligt vedtaget på en ekstraordinærkongres den juni Efter kongressen behandling af de mange forandringer, har resten af kongresperioden i høj grad handlet om at føre de mange beslutninger ud i livet. Ny forbundsformand I kølvandet på strategiprojektet valgte HK s forbundsformand gennem 14 år, John Dahl, i efteråret 2007 at søge nye udfordringer. To kandidater meldte sig på banen, hvorfor HK s kongres allerede i januar 2008 måtte samles for at vælge ny forbundsformand

4 Efteråret igennem kandiderede næstformand Karin Bancsi og s sektorformand Kim Simonsen til posten som ny forbundsformand. Kim Simonsen vandt forbundsvalget. Han lovede i sin tale forud for valget et stærkere og mere fokuseret HK. Et forbund som medlemmerne kan regne med. Markedsføring og kommunikation Et resultat af Strategiprojektet: Nyt HK er en ny fælles kommunikationsstrategi og et tættere samarbejde forbund og sektorer imellem om eksempelvis kampagner og markedsføring. I denne kongresperiode har forbundet taget fat på en mere langsigtet markedsføringsstrategi. HK har med held tiltaget sig en ledig position på meningsmarkedet. Nemlig den løsningsorienterede organisation. Det skete med det nye HK-slogan: Altid en del af løsningen. Efter en lanceringskampagne i efteråret 2008 fortsatte HK med en indsats for flere HK-ansatte i politi og domstole. En kampagne, der udløste et politisk løfte om flere administrative medarbejdere i politiet og domstolene. I 2009 har markedsføringsstrategien udmøntet sig i følgende kampagner: Bedre integration Løsningsforslag på finanskrisens udfordringer Hvervekampagne Ligeløn (efterår 2009) - 6 -

5 Det faglige Arbejdsmarkedet Begyndelsen af kongresperioden har især været præget af manglen på arbejdskraft og den stærkt faldende ledighed. Blandt HK s medlemmer faldt ledigheden i perioden fra ledige i december 2005 til blot ved udgangen af Landstallet dalede fra ledige til personer i Da samfundet generelt var præget af et højt aktivitetsniveau blev manglen på arbejdskraft stadig mere udtalt i flere brancher. Det fik i 2007 beskæftigelsesministeriet til at stramme dagpengereglerne. De fleste husker givetvis Claus Hjort Frederiksens beslutning om, at ledige skulle sende mindst fire jobansøgninger om ugen for at bevise, at de stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Det udløste en heftig debat i medierne. Ikke mindst fra arbejdsgivere der blev oversvømmet af ligegyldige jobansøgninger. HK tilbød medlemmerne en automatisk jobansøgning, hvor den ledige via nettet kunne installere et lille program, der selv kunne skrive en ansøgning og afsende den til fire arbejdsgivere, der havde opslået ledige stillinger på jobnet. Tanken var enkel: Ved at lade computeren tage sig af arbejdet med pligt-ansøgningerne, kunne medlemmet koncentrere sig om at søge de stillinger, de virkelig brændte for. Allerede i foråret 2008 måtte beskæftigelsesministeriet trække i land og reglerne blev blødt op. Manglen på arbejdskraft blev allerede i slutningen af 2008 afløst af stigende arbejdsløshed. Finanskrisen lagde en gedigen dæmper på dansk økonomi. Og i løbet af det første halvår 2009 mere end fordobledes arbejdsløsheden. Heldigvis er HK-ledigheden ikke steget helt så meget. Bortset fra på et bestemt område: Ungdomsledigheden er på et enkelt år næsten firdoblet. Arbejdsmarkedspolitikken har i kongresperioden været præget af regeringens lyst til ideologiske betingede forandringer. Generelt har initiativerne været pakket ind i ønsker om en modernisering af arbejdsmarkedet for at skaffe flere hænder i arbejde. Det har ført til en række angreb på især lønmodtagernes rettigheder med den overordnede målsætning at få lukket et hul i statens finanser på 14 mia. kr. Ligeløn I perioden har HK s indsats for ligeløn været fokuseret for behovet for at skabe de rigtige redskaber til rådighed i form af en kønsopdelt lønstatistik. Derfor udviklede HK allerede i 2005 sin egen ligelønsstatistik, der i 2006 blev kombineret med indsamlingen af lønoplysninger fra tusinder af HK-medlemmer. Fra 2008 har virksomheder med mere end 10 ansatte gratis kunne hente en ligelønsstatistik med oplysninger om deres egen virksomhed

6 Og en analyse fra 2007 viste klart, at der fortsat er behov for en stærk indsats. For i gennemsnit afslørede analysen en forskel på mænds og kvinders løn på hele 13,2 procent. Kun cirka halvdelen af denne forskel kan forklares med sektortilhørsforhold, geografi eller erfaring. Men resten ca. 6,5 procent - kan være resultatet af uligeløn mellem kønnene. Den største forskel findes i og HK/Handel, hvor den uforklarede forskel mellem mænds og kvinder løn er på ca. otte procent. Endelig har regeringen som en udløber af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2008 nedsat en lønkommission, der primært skal beskæftige sig med aflønningen i den offentlige sektor. Men kommissionen skal også inddrage ligelønproblematikken og undersøge forholdene på det private arbejdsmarked. HK og LO har sæde i kommissionen og presser på for at få ligelønsproblematikken sat højt på dagsordenen. HK igangsætter i 2009 en kampagne for ligeløn. Og krav om ligeløn kommer til at indgå i overenskomstforhandlingerne i Arbejdsmiljø Fra den 1. januar 2007 blev det nye Kompetencecenter for arbejdsmiljø en realitet. Selv om arbejdsmiljøindsatsen primært er en sektoropgave, er en lang række fælles opgaver nu lagt i kompetencecentret. Som nogle af de større opgaver kan nævnes: Arbejdsmiljøportalen til en fælles HK portal Forstærket fokus på sikkerhedsrepræsentanten Omfattende undersøgelse af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. En undersøgelse, der bliver offentliggjort umiddelbart inden kongressen. Overenskomsterne I kongresperioden er det især overenskomstfornyelsen på det offentlige område, der påkalder sig opmærksomhed. I 2008 betød strejker og demonstrationer, at der opstod en særlig politisk bevågenhed på de forestående overenskomstforhandlinger. Blandt andet havde Dansk Folkeparti markeret, at der var behov for lønforbedringer til de offentligt ansatte. Forhandlingsresultatet betød væsentlige forbedringer svarende til 12,8 pct. lønfremgang og eksempelvis ret stil barns 2. sygedag, seks ugers barsel til mænd og funktionsløn til tillidsrepræsentanter. Hele 83 procent stemte ja til resultatet, hvorfor HK-medlemmerne ikke deltog i den strejke, der lammede store dele af den offentlige sektor i foråret Også på statens område blev der indgået forlig uden at bringe strejkevåbenet i anvendelse

7 Det flotte overenskomstresultat på det offentlige område var ikke mindst muligt på baggrund af overenskomstfornyelsen på det private område året før. Mere barsel og uddannelse på det private område I 2007 førte overenskomstfornyelsen på det private område også til en række vigtige forbedringer. Eksempelvis fik medlemmerne flere uger med fuld løn under barsel. Desuden blev en del af perioden øremærket til fædrene. OK-resultatet rummede også en ret til to ugers selvvalgt uddannelse. Det juridiske område Kongresperioden har betydet en samling af forbundets juridiske kompetencer i et fælles center - JurKom. Det er en direkte udløber af Strategiprojektet: Nyt HK, der for det første har sat juridisk rådgivning og assistance til medlemmerne op som en af de vigtigste serviceydelser. Og det er en service, der giver kontantudbytte. For i kongresperioden er det lykkedes for HK at få ca. 1,3 milliard kroner i erstatninger, godtgørelser og løn til medlemmerne. Det er et totalt tal, der også dækker over feriegodtgørelser, udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond og alle de sager, der forliges eller klares i mindelighed i HK s afdelinger eller ved det juridiske kompetencecenters mellemkomst. Gennem egentlige retssager har HK og forbundets advokater ført sager ved domstolene, der i gennemsnit har udløst erstatninger på ca. 26 mio. kr. Om året. Integration I 2006 godkendte HK s hovedbestyrelse HK s integrationsmanifest, der består af syv temaer, som er rammen for HK s fremtidige integrationsinitiativer. For at gøre de syv temaer kendt er de efterfølgende blevet præsenteret som syv go-cards med teksterne: HK: Unge nydanskere skal sikres en ordentlig skoleuddannelse HK: Flere nydanskere skal have en erhvervsuddannelse HK: Også nydanskere har ret til en praktikplads HK: Den bedste fagforening også for nydanskere HK: Engagement og netværk også for nydanske medlemmer HK: Job til alle også nydanskere HK: Bedste fagforening når det gælder integration De syv budskaber er blandt andet blevet præsenteret som go-cards, plakat og på nettet. I februar 2007 fik HK og konsulentfirmaet MindLift en bevilling på knap kr. til at uddanne 73 arbejdspladsmentorer og udvikle et mentorkoncept, som andre kan drage nytte af. Arbejdspladsmentorernes rolle er at være med til at hjælpe nydanskere ind i dagligdagen på en arbejdsplads og være med til at sikre dem kendskab til arbejdspladsens kultur og normer

8 Arbejdet med Kommissionerne Siden 2001 har regeringsmagten i Danmark været i VK-hænder. Det har ført til en række kommissioner, som har haft til hensigt at forandre det danske velfærdssystem. Nogle kommissioner har haft karakter af rene syltekrukker, mens andre har haft et mere ideologisk sigte. Eksempelvis nedsatte regeringen en Velfærdskommission, hvis anbefalinger som HK et langt stykke hen ad vejen støttede blev skudt ned, da de ellers ville have været i modstrid med regeringens skattestop. Andre kommissioner eksempelvis Arbejdsmarkedskommissionen måtte se sine anbefalinger afvist, allerede inden slutrapporten blev offentliggjort, da de angreb politisk farlige emner så som efterlønnen og dagpengelængden. Hertil kommer at finanskrisen effektivt satte en stopper for regeringens lyst til forandringer. Skattekommissionen kom med en række forslag, der blev snigløbet af regeringens egen skattereform. HK har løbende kritiseret regeringen for at udelukke organisationerne fra at deltage i arbejdet. Holdningen har været, at det ikke nytter noget at gennemføre store forandringer af det danske velfærdsystem, uden at tale med dem, der ved, hvor skoen trykker. På arbejdsmarkedet har trepartsforhandlinger mellem regering og arbejdsmarkedets parter tidligere vist, hvordan det er muligt at gennemføre forandringer, der holder i virkelighedens verden. HK har deltaget i arbejdet, hvor det er muligt. Enten direkte som leverandør af data og input til kommissionerne eller via LO. Ungdom, uddannelse, Investering i mennesker Siden VK-regeringen tiltrådte har HK forsøgt at fastholde den på løfter og målsætningerne om bedre uddannelse til de unge. Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det går skidt med denne målsætning. Og finanskrisen i 2009 gør det ikke lettere. Ungdomsarbejdsløsheden er firdoblet på bare 12 måneder. Og i tusindvis af unge kan ikke finde en praktikplads. HK arbejder på at sikre eleverne mulighed for at gennemføre deres uddannelse. Om nødvendigt ved at satse på skolepraktikken. Desuden presser HK på for, at den offentlige sektor i højere grad er med til at løfte opgaven. I dag er kun ca. 10 procent af praktikpladserne at finde på de offentlige arbejdspladser. Det er et led i en samlet HK-krisestrategi under overskriften Investering i mennesker. Når ledigheden stiger og krisen kradser, er det vigtigt, at vi vedligeholder og udbygger vores kompetencer, så Danmark er klar til at tage fat, når krisen en gang klinger af

9 Økonomi & medlemsudvikling Udviklingen af medlemstallet er afgørende for HK s evne til at levere den service og faglige resultater, medlemmerne forventer. Siden 2005 er medlemstallet faldet med ca medlemmer. Fra medlemmer ved udgangen 2005 til ca medlemmer ved udgangen af Medlemsudviklingen Et blik på forbundets regnskaber for perioden afspejler både medlemsudviklingen og etableringen af nyt HK. Fra positive årsresultater i 2005 og 2006 slutter perioden af i minus. Det skyldes især udgifterne I forbindelse med etableringen af Nyt HK. Men ser man bort fra udviklingen i de finansielle poster og afskrivninger, ser udviklingen knap så dramatisk ud. Trods et dyk i 2007, der især kan tilskrives udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af Nyt HK, retter det økonomiske resultat sig noget i 2008, hvor forbundet kunne konstatere et negativt resultat på ca. 44 millioner kroner

10 Serie Nyt HK har betydet færre afdelinger og ny organisering af arbejdet i forbundet. Det har også haft konsekvenser for antallet af valgte og ansatte. Totalt set havde HK forbund, sektorer og afdelinger i valgte og ansatte. I 2008 var dette tal faldet til Totaloversigt Forbundet FAC / Administration Sektorer Tværgående Landsfor Afdelingerne Brancheafd A-kassen Totalt

11 Hovedbestyrelse og forretningsudvalg Afdeling HB/FU-medlem HK/Hovedstaden Eva Arnhild Per Tønnesen HK/It, Medie & Industri Simon Tøgern HK/It, Medie & Industri Anne Marie Kverneland Winnie Axelsen Karla Helle Kirkegaard Service René Knudsen Service Mai-Britt Hoff Kjeldsen Poul Drews HK/Midt Martin Rasmussen Michael Mai Lone Thomhav Pia Tørving Brita Lumbye Andersen HK/MidtVest Karin Østerby Bent Wolder Mortensen Inger Toft Stranddorf Marianne Køpke Anne-Mette Edith Olsen HK/Nordjylland Ivan Ziegler Kate Ziegler Claus Nedermark Hansen Brian Andersen Jette Videnkjær HK/Sjælland Carsten Bloch Nielsen Frank Jørgensen Tove Aittomaki Allan Pedersen Kudsk Estrid Husen HK/Sydjylland Per Bergenhagen Hanne K. Mathiasen Ole Kjær Helle Pedersen Annette Godsvig Laursen HK/Østjylland Viggo Thinggård Gerda Flint Andy Dalum Hans-Henrik Hansen Leo Jensen HK Ungdom Camilla Hvam HK/Danmark Kim Simonsen HK/Danmark Mette Kindberg HK/Danmark Karin Bancsi Jørgen Hoppe Karin Retvig Bodil Otto Thora Petersen De med blå baggrund fremhævede personer udgør forretningsudvalget

12 Til forsiden Beretningsresumé

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 Nedsat af regeringen i kølvandet på overenskomstforløbet og strejkerne foråret 2008 Kommissorium: Ligeløn en delproblemstilling

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod Sammenslutningen af HK s Provinsafdelinger og HK Hovedstaden

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Politik og Analyse 24. oktober 2012

Politik og Analyse 24. oktober 2012 Politik og Analyse 24. oktober 2012 Målsætning Konkrete mål Indsatser Resultater Stolthed i faget Medlemmerne skal opleve, at HK styrker deres faglige identitet og udvikling. Overenskomster HK støtter

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet DSR, Kreds Nordjylland Tirsdag d. 8. maj 2012 Ligestilling en særlig dansk værdi? Beskæftigelse EU 2008 Euopean Commission,

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Overraskende medlemsfremgang til HK?

Overraskende medlemsfremgang til HK? En artikel fra KRITISK DEBAT Overraskende medlemsfremgang til HK? Skrevet af: Ulla Jeppesen Offentliggjort: 15. april 2015 HK har medlemsfremgang for første gang i mange år. I denne beretning fra arbejdet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

HK s 30. ordinære kongres 7.-10. november 2009

HK s 30. ordinære kongres 7.-10. november 2009 Kære kongresdelegerede HK er en del af løsningen. Sådan lyder vores slogan. Og sådan skal det være. Vi er en del af løsningen for vi kender til problemerne. Det skal vi huske at minde hinanden om. Vi er

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE 1 ok11ledere.indd 1 25-03-2010 13:44:16 Debatoplæg OK 11 til ledere Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Redaktion:

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 2/2016 Nordjylland Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5 Håber på flere nordjyske fødevarejobs side 2 Johns leder Brug din livlinje Mange

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere