Markedsfokus på Spanien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsfokus på Spanien"

Transkript

1 Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Spanien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Tabel 1: Spanske nøgletal Markedsforhold Befolkning, mio. Forsørgerbyrden 2 BNP (mia. US$) Spanien Danmark 46,5 5, BNP pr. indbygger (US$) BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$) Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business Handel over grænsen - rangering i Doing Business Udenlandske investeringer og handel Danske investeringer (beholdn. 3 i mia.kr.),5 - Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP) 4 47,0 47,3 Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP. 4 18,9 19,1 Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -7,1-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 97,7 42,6 Offentlig nettogæld, pct. af BNP 1 64,8 0,8 Inflation (%, forbrugerpriser). 5-0,4 0,7 Betalingsbalancen (% af BNP) -0,3 5,2 Ledighed (% af arbejdsstyrken). 6 22,5 6,2 Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse 7, pct. 28,5 34,7 1: 20, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0- årige og de over 65 årige delt med antallet af -64 årige, 20-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 20, 4: 20-tal, 5: Sidste observation juni 20, 6: Sidste observation maj 20, 7: 20-tal

2 Tabel 2: Økonomiske udsigter for Spanien Historiske tal BNP (Realvækst) -0,6-1,6-1,2 1,4 3,0 2,6 Husholdningens forbrug (Realvækst) -2,0-2,8-2,1 2,4 3,2 2,6 Investeringer (Realvækst) -6,3-7,0-5,2 3,4 5,3 4,7 Industriproduktion (Realvækst) -1,8-5,9-1,7 1,5 2,6 2,6 Inflation (Procent) 3,2 2,4 1,4-0,2-0,2 1,1 Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 19 aktuelle prognoser for engelsk økonomi Konsensusskøn Pct Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Spanien Løbende prognoser for real BNP-vækst for Pct J F 20 M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 20 Tidspunkt for vækstskøn BNP-vækst i 20 BNP-vækst i 20 BNP-vækst i Anm: 20-observationen for BNP-væksten i 20, er den realiserede årsvækst. Sidste obs. jul. 20

3 Figur 2: Eksport og import i Spanien Sæsonkorrigeret mængdeindeks 20 = 0 20 = Import Eksport Kilde: Macrobond, sidste obs. 1.kvt. 20 Figur 3: Forbrug og investeringer i Spanien Sæsonkorrigeret mængdeindeks 20 = 0 20 = Offentligt forbrug Privat forbrug Investeringer Kilde: Macrobond, sidste obs. 1.kvt. 20

4 Figur 4: Industriproduktionen i Spanien Sæsonkorrigeret 20=0 20= Kilde: Macrobond, sidste obs. maj. 20 Figur 5: Ledigheden i Spanien Sæsonkorrigeret Pct. 30 Pct Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 20

5 Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Spanien Sæsonkorrigeret indikator Balance Balance Erhvervstillid Forbrugertillid Kilde: Macrobond, sidste obs. jun. 20 Figur 7: Udviklingen i eurokursen DKK pr. 0 euro 747 U.S. Dollars pr. 0 euro DKK pr. 0 euro U.S. Dollars pr. 0 euro Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. jul. 20

6 Figur 8: Vareeksport til Spanien Sum over seneste måneder Indeks, 20=0 Indeks, 20= EU () Danmark Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro. Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. mar. 20 Figur 9: Dansk eksport og import til Spanien 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Mia. kr Eksport Import Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

7 Tabel 3: Dansk vareeksport til Spanien Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr. Seneste Eksportbrancher mdr. Landbrug, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding Fremstillingsindustri Nærings- og nydelsesindustri Tekstil, beklædning og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri heraf: Medicinalindustri Sten-, ler- og glasindustri Metalvareindustri Maskinindustri Elektronikindustri Transportmiddelindustri Møbelindustri og anden industri Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport Samlet vareeksport Note: Seneste måneder er sum over perioden april 20 - marts 20. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 4: Top over danske eksportvarer til Spanien Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr. Nr. Eksportvarer 20 1 Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, 747sat i doseret "inkl. De 2 Brændselsolie undt. til behandling ved en bestemt processer eller kemisk omdannelse, indhold af 618 svovl over 0,1 vægtproc 3 Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet Frisk ost, ikke modnet eller lagret, herunder valleost, og ostemasse, med fedtindhold på <= 40 vægtprocent Affald og skrot, af jern og stål, ikke fragmenteret, ikke i pakker (undtagen affald og skrot af primærelementer, 225 primærbatte 6 Kød af hornkvæg, udbenet, fersk eller kølet Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase 2 og aspergillus alka 8 Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler 187 til diagnostisk brug e 9 Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undt til udsæd 2 Torsk af arten "Gadus morhua", fersk eller kølet 4 Ti største i alt Samlet vareeksport.217 Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten

8 Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Spanien Vareeksport fordelt på produkter Danmark, mio. kr. EU-, mia.kr. Seneste Seneste Eksportvarer 20 mdr. 20 mdr. Animalske og vegetabilske produkter ,7 67,6 Farmaceutiske produkter ,5 58,1 Tekstil og beklædning ,5 69,2 Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske ,9 1,2 Metalvarer mv ,2 1,3 Mekaniske apparater ,7 75,5 Tilberedte fødevarer ,5 54,0 Mineralske produkter ,0 46,9 Elektriske motorer, generatorer mv ,0 45,6 Maskiner til industrielt brug mv ,7 37,9 Måle- og præcisionsinstrumenter ,6 41,2 Træ- og papirvarer samt møbler mv ,5 47,2 Transportmidler ,2 9,1 Plast- og gummiprodukter ,8 68,4 Øvrige produkter ,8 22,2 Kommunikations- og informationselektronik ,1 38,7 IT hardware ,5 19,0 Samlet vareeksport ,4 1.2,1 Note: Seneste måneder er sum over perioden april 20 - marts 20. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 6: Dansk eksport til Spanien Seneste Mio. kr måneder Samlet varehandel (inkl. diskretioner) Note: Seneste måneder er summen af perioden maj 20 - apr. 20. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5 Kilde: Danmarks Statistik Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske med DI anført som kilde. DI 1787 København V Tlf Fax

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Danmark taber terræn i Mellemøsten

Danmark taber terræn i Mellemøsten D Indsigt Nummer 19 14. december 2007 Danmark taber terræn i Mellemøsten Af Chefkonsulent Peter Thagesen, pth@di.dk 5 Ledige er oftere syge 12.200 personer er i 2007 gået fra ledighed til sygedagpenge,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

DANMARKS HANDEL. Testopgaver. Øvelsesopgaver. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere denne pdf. Forfatterne og forlaget Systime A/S

DANMARKS HANDEL. Testopgaver. Øvelsesopgaver. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere denne pdf. Forfatterne og forlaget Systime A/S 22 DANMARKS HANDEL Testopgaver Danmarks eksport fordelt på varearter, 1960-2007 Opgave 22.1 I lærebogen er vist en tabel med de varer, vi eksporterer flest af. Her er en liste med de vigtigste varer, som

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere