INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008

2 INDHOLD Side 3 Forord Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage Side 8-9 Campus. Strukturdebat Side Strategiplan 2012 og Udviklingskontrakt Side Kerneydelser Grunduddannelser Efter- og Videreuddannelse Kvalitet og Udvikling Centre for Undervisningsmidler Side Institutionsoplysninger, organisation og ledelse Side Årsregnskab Side 20 Campuskort University College Sjælland Udgiver : Redaktion : Skribent : Design og layout : Fotos : Tryk : University College Sjælland Kommunikation Slagelsevej Sorø Ulla Koch Michael Jungfalk Anne Marie Underbjerg Anne Marie Underbjerg Michael Jerndorff Kurt Johansen og UCSJ CFU Grafisk Oplag : 800

3 University College Sjælland Årsberetning FORORD Livlig debat og stort engagement fra både medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere har præget Jeg vil gerne sige tak for den store indsats alle implicerede har ydet det første år af University College Sjællands levetid. Alle i University College Sjælland har været travlt optaget af alt lige fra udvikling af den nye organisation, udbudsstrukturen, strategidebat, partnerskabsaftaler til udvikling og implementering af nye opgaver, samtidig med at vi har sørget for den daglige drift af alle vores kerneydelser. Flere af University College Sjællands uddannelser har over en årrække oplevet faldende søgning og for stort frafald. Velfærdsuddannelserne lider af de samme problemer over hele landet. Det er University College Sjællands opgave at være med til at sikre, at vores region fremover vil have kvalificeret arbejdskraft. Studerende og medarbejdere skal tiltrækkes af høj faglighed, gode sociale miljøer og et rigt studie- og arbejdsliv. Det er de overordnede mål for University College Sjælland nu og i de kommende år. Vi er nået langt det første år og fortsætter i årene frem de mange udviklingsopgaver i samarbejde med alle vores samarbejdspartnere. Det er ikke muligt at tegne et fyldestgørende billede af de mange aktiviteter, som hele den fusionsproces, som vi står midt i, har været og er præget af. Årsberetningen tegner et overordnet billede af, hvad University College Sjællands medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere har været optaget af gennem det første år. God læselyst! Ulla Koch Rektor

4

5 University College Sjælland Årsberetning LEDELSENS BERETNING UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DE FØRSTE 365 DAGE Udfordringerne har været mange og vi er allerede nået meget langt i etableringen af regionens nye store uddannelsesinstitution. University College Sjælland var fra begyndelsen organiseret i tre fakulteter : Det Lærerfaglige Fakultet, Det Sundhedsfaglige Fakultet og Det Pædagog- og Socialfaglige Fakultet. I løbet af året har udbudsstrukturen, den efterfølgende organisering og hele måden at tænke det fremtidige uddannelsesbillede i regionen på været analyseret og vurderet med henblik på at finde frem til den rette udbudsstruktur af vores uddannelser, som fremover vil være organiseret i fire campusser. University College Sjælland har således i sin korte levetid været igennem omfattende struktur ændringer. University College Sjælland er en sammenlægning af en lang række mellemlange videregående uddannelser samt tre Centre for Undervisningsmidler, som tidligere hørte under CVU Syd og CVU Sjælland. University College Sjælland startede sin virksomhed den 1. januar 2008 som én samlet uddannelsesinstitution den næststørste i regionen. En anden stor opgave i det forgangne år har været arbejdet med Strategiplan 2012, som også er blevet til i et tæt samarbejde med medarbejdere og studerende. Vi har lagt stor vægt på at inddrage medarbejdere, studerende, aftagere og interessenter i videst mulig omfang i opbyggelsen af University College Sjælland. Det har krævet rigtig mange ressourcer, men har været helt centralt for, hvor vi nu står i dag. Udover at vi har ønsket at inddrage aftagere og interessenter i den omfattende strukturdebat, har vi også brugt 2008 på at gøre University

6 6 LEDELSENS BERETNING FORTSAT College Sjælland synlig i hele regionen både som et attraktivt uddannelsessted og en aktiv samarbejdspartner til gavn for alle borgere i region Sjælland. Nye kollegaer, nye opgaver og nye fællesskaber Mange har fået nye kollegaer og nyt arbejdssted i forbindelse med disse omfattende sammenlægninger. Mange flyttekasser er blevet pakket og pakket ud igen og måske endda flere gange. Nogle uddannelser er flyttet, der er dannet nye faglige fællesskaber og nye sociale sammenhænge. Velfærdsuddannelsernes udfordringer Faldende ansøgertal og urentabel økonomi har været en præmis fra begyndelsen. Samtidig er der udsigt til markant mangel på arbejdskraft de kommende år på en lang række centrale velfærdsområder, som er dem University College Sjælland blandt andet uddanner til. Vi er det første led i fødekæden vi skal uddanne den arbejdskraft, der er så hårdt brug for. Vi udbyder Danmarks mest søgte uddannelser, men det betyder jo ikke, at vi skal hvile på laurbærene. Vi skal også meget gerne have luft i økonomien til at forny og forbedre os. Vi skal have endnu flere unge til at tage vores uddannelser. Vi er allerede godt i gang med flere initiativer, der skal være med til at løse udfordringerne. University College Sjælland har iværksat en række konkrete initiativer, som skal være med til at forbedre kvaliteten af vore uddannelser. Initiativerne omfatter bl.a. : Administrationen, herunder løn, personale og økonomi fra de to tidligere CVUer er blevet samlet i Sorø. Efter- og videreuddannelse, Udvikling og Kvalitet, Internationalt Kontor, Bibliotekerne, It-afdelingen og Kommunikation er ligeledes blevet samlet i organisatoriske enheder og har til huse i Sorø. Vi varetager endvidere opgaven som Center for Undervisningsmidler for hele region Sjælland. Vi er nået langt det første år og fortsætter det omfattende sammenlægningsarbejde i studiepraktikdage i samarbejde med Roskilde Universitet fokus på e-læringsbaserede uddannelser styrkelse og udvikling af faglige miljøer øget fokus på rekruttering og fastholdelse Der er mange udfordringer at tage op og vi ser frem til de kommende års udvikling og kvalitetsforbedringer af University College Sjællands mange ydelser. Flere afdelinger har desuden skiftet navn og organisering i forbindelse med den nye struktur og organisation i 2009.

7

8 8 STRUKTURDEBAT Strukturdebatten prægede har i særlig grad været præget af arbejdet med den nye udbudsstruktur. Gennem hele året har bestyrelsen, ledelsen og medarbejdere samt studerende været optaget af drøftelser og beslutningsprocessen omkring University College Sjællands nye campus- og udbudsstruktur. Udover den aktive debat, dialogmøder og høringsrunder blev der gennemført en række analyser (fx BTZ Consultings analyse af uddannelsesretninger og uddannelsessteder samt Deloittes studerendeog bygningsscenarier for campus), som alt sammen dannede grundlag for bestyrelsens beslutning om en ny udbudsstruktur. Udover målet om faglig kvalitet og levende studiemiljøer spillede faldende søgning til uddannelserne, en bygningskapacitet, som ikke var tilpasset aktivitetsniveauet og en urentabel økonomi en væsentlig rolle for den endelige beslutning. Fra Fakultet til Campus Efter en lærerig proces besluttede bestyrelsen den 12. december 2008, at University College Sjællands uddannelser fra 1. september 2009 skal forankres i fire campusser : Campus Slagelse, Campus Roskilde, Campus Næstved og Campus Storstrøm. Tidligere struktur, 2008 Holbæk Roskilde Sorø Slagelse Haslev Næstved Vordingborg Nykøbing Falster Pædagoguddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Læreruddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Ernæring og Sundhed, Center for Ankerhus, Sorø Undervisningsmidler Sygeplejerskeuddannelsen Leisure Management

9 University College Sjælland Årsberetning Campusstruktur, 2009 HOLBÆK ROSKILDE ROSKILDE Sygeplejerske Fysioterapeut Lærer *, Haslev, Holbæk og Roskilde Pædagog *, Haslev, Holbæk og Roskilde Socialrådgiver Leisure Management SLAGELSE SORØ HASLEV VORDINGBORG NYKØBING F NÆSTVED STORSTRØM *) Der optages ikke nye studerende på Læreruddannelsen Haslev og Pædagoguddannelsen Haslev samt Pædagoguddannelsen Holbæk. SLAGELSE Sygeplejerske Pædagog Ernæring og sundhed Ankerhus, Sorø NÆSTVED Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Bioanalytiker STORSTRØM Lærer, Vordingborg Sygeplejerske, Nykøbing F. Socialrådgiver, Nykøbing F. Leisure Management, Nykøbing F. Pædagog, Nykøbing F. og Vordingborg Mange stemmer blev hørt For at inddrage medarbejdere, studerende, aftagere og interessenter i arbejdet med den nye udbudsstruktur og skabe grobund for en åben og nuanceret debat blev der etableret en strukturblog, hvor ledelsen skrev om processen og kolleger, studerende, politikere, journalister og samarbejdspartnere stillede spørgsmål og deltog i debatten. Der indgik rigtig mange elementer i drøftelserne omkring den nye struktur ; flerfaglige miljøer, studerendes mobilitet, it- understøttede læringsformer, bygningskapacitet, færre adresser, trafikal infrastruktur, studiemiljø, varieret udbud af uddannelser og mange andre. Efter at bestyrelsen i sensommeren 2008 fremlagde en sindet beslutning, blev den sendt til høring i region Sjælland. Alle, der havde lyst, kunne ligeledes indsende udtalelser. Der kom mange meldinger tilbage både fra studerende, medarbejdere, kommuner og region. Dette omfattende materiale, som denne inddragelsesproces afstedkom, dannede baggrund for bestyrelsens endelige beslutning om at forankre University College Sjællands uddannelser i fire campusser.

10

11 University College Sjælland Årsberetning STRATEGIPLAN 2012 Bestyrelsen vedtog Strategiplan 2012 i sommeren 2008 efter en proces, hvor både studerende og med arbejdere har været inddraget. Strategiplanens centrale afsnit består af 7 strategielementer, som University College Sjælland vil sætte fokus på i de kommende år : Etablere og videreudvikle aktive og understøttende tværgående og flerfaglige studiemiljøer Udvikle og sikre attraktive og udviklingsorienterede arbejdsmiljøer i samarbejde med medarbejderne Sikre, etablere og udvikle uddannelser og videndeling i samarbejde med aftagere Udvikle vækstpotentialet for efter- og videreuddannelse Udvikle et sammenhængende uddannelsessystem på et højt nationalt og internationalt fagligt niveau Udvikle og sikre organisatorisk sammenhæng og udvikling Etablere og udvikle faglige fyrtårne med potentialer De studerende har gentagne gange understreget, hvor vigtigt studiemiljøet er for studievalg, gennemførelsesprocent og studielivet i det hele taget. Det har vi i strategiplanen taget meget alvorligt, og vi er allerede godt i gang med at etablere handlingsplaner. Et andet element handler om samarbejder med kommunerne i region Sjælland. For at vi i fremtiden kan sikre vores studerende de helt rigtige praktikmuligheder, leve op til de behov for arbejdskraft kommunerne har og sikre den bedste videreuddannelse, indgår vi nogle visionære og handlekraftige aftaler med kommunerne. Partnerskabsaftalerne indeholder endvidere bl.a. indsatsområderne : rekruttering og fastholdelse af studerende og udviklingsprojekter på tværs af kommunerne og University College Sjælland. Dialog med medarbejdere og studerende I arbejdet med Strategiplan 2012 har en af hjørnestenene været dialogen med medarbejdere og de studerende. Det har været vigtigt for os, at de har været med til at kvalitetssikre vores arbejde. Det har også betydet nogle væsentlige ændringer i den endelige plan i forhold til det første udkast, som studerende og medarbejdere fik i hånden i maj. Der har været afholdt fire dialogmøder med studerende og medarbejdere i maj 2008, og alle har ligeledes løbende haft mulighed for at bidrage til debatten på bloggen om Strategiplan Se Strategiplan 2012 på Udviklingskontrakt I efteråret 2008 indgik University College Sjælland Udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Strategiplan 2012 dannede grundlaget for Udviklingskontrakt gældende for perioden 1. september 2008 til 31. december Udviklingskontrakten skal medvirke til at styrke ledelsens strategiske fokus ved at definere målsætninger og resultatkrav inden for udvalgte indsatsområder, som er fastsat af Undervisningsministeriet. Hovedmålsætningerne for udviklingskontrakten er : høj faglig kvalitet uddannelse til flere udviklingsorienterede institutioner Derudover indgår organisatorisk sammenhæng som et indsatsområde, der er særligt prioriteret af UCSJ. Inden for hovedmålsætningerne er UCSJ forpligtet til at opfylde en række resultatkrav, der målsættes gennem konkrete indikatorer og milepæle. Udviklingskontrakten afrapporteres ultimo Se udviklingskontrakten på

12 12 KERNEYDELSER Grunduddannelser University College Sjælland har fra 1. januar 2008 haft udbudsretten til de uddannelser, som CVU Syd og CVU Sjælland havde. Uddannelserne har været udbudt uforandret på udbudssteder i 2008 sammenlignet med Udbudsretten til professionsbachelor i Leisure Management og Diplomuddannelsen i Leisure Management blev pr. 1. januar 2008 overdraget til UCSJ. Optaget fra 1. september 2008 har haft til huse i Bispegade, Nykøbing Falster. University College Sjælland udbyder således ni professionsbacheloruddannelser. Vi uddanner professionsbachelorer i ernæring og sundhed, pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter, bioanalytikere og fysioterapeuter samt Leisure Management. Læreruddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : STÅ Merituddannelse : 169 STÅ Dimittender : 275 Pædagoguddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : STÅ Merituddannelse : 74 STÅ Dimittender : 498 Sygeplejerskeuddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 934 STÅ Dimittender : 237 Ernæring og sundhedsuddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 819 STÅ Dimittender : 123 Fysioterapeutuddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 227 STÅ Dimittender : 58 Ergoterapeutuddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 161 STÅ Dimittender : 53 Bioanalytikeruddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 74 STÅ Dimittender : 15 Leisure Managementuddannelsen Sept feb STÅ Socialrådgiveruddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 128 STÅ Dimittender : 23 Vi har i alt ca studerende på vores grunduddannelser. Fordeling af STÅ 2008 (ordinære uddannelser)

13 University College Sjælland Årsberetning Efter- og Videreuddannelse Afdelingen udbyder efter- og videreuddannelsesaktiviteter til såvel professionsfelternes aftagere og interessenter som til det øvrige arbejdsmarked i region Sjælland. I forbindelsen med den nye organisationsplan i 2009 hedder denne afdeling nu Efter- og Videre uddannelse, Kurser og Formidling. Varetagelsen af opgaven som Center for Undervisningsmidler for hele region Sjælland og biblioteket indgår ligeledes i denne afdeling. Kvalitet og Udvikling Afdelingens opgave er at knytte forskning til uddannelse og videnaktiviteter i University College Sjælland, varetage videncenterfunktioner i forhold til nationale videncentre, overordnede samarbejdsaftaler, udvikling af grundefter og videreuddannelser, indsamle og bearbejde oplysninger om University College i relation til ressourceregnskab og akkrediteringsprocesser. I forbindelsen med den nye organisationsplan i 2009 hedder denne afdeling nu Forskningsog Udviklingsafdelingen. Center for Undervisningsmidler University College Sjælland varetager opgaver som CFU for hele region Sjælland, hvilket indbefatter omfattende samlinger af undervisningsmaterialer, som folkeskoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner kan låne til undervisningsbrug. Konsulenterne vejleder desuden om valg af materialer og undervisningsmidler og om, hvordan materialerne kan bruges i undervisningen. På centrene udbydes desuden en lang række kurser og temaer til folkeskolelærere og teknisk bistand i brugen af it. I forbindelsen med den nye organisationsplan i 2009 indgår Center for Undervisningsmidler i Efterog Videreuddannelse, Kurser og Formidling.

14

15 University College Sjælland Årsberetning INSTITUTIONSOPLYSNINGER, ORGANISATION OG LEDELSE University College Sjælland Slagelsevej Sorø Tlf. : Fax : CVR-nr. : EAN-nr. : Bestyrelse Hans Stige, formand Inger Jensen, næstformand Ib Østergaard Rasmussen Knud Henning Andersen Jens Stenbæk Ole Marqweis Steen Sørensen Per B Christensen Bente Sorgenfrey Henrik Stapelfeldt Kristian Ebbensgaard Maj-Britt Lund Petersen * Niels-Erik Hybholt * Marie Klarskov ** Jacob Bøgh Andersen ** Direktion I 2008 var direktionen sammensat således : Rektor Ulla Koch Prorektor Søren Blaxekjær (fratrådte juni 2008) Administrationschef Niels Benn Sørensen *) medarbejdervalgt **) studentervalgt University College Sjælland uddanner professionsbachelorer i ernæring og sundhed, pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialråd givere, ergoterapeuter, bioanalytikere og fysioterapeuter samt leisure management alt i alt ni videregående uddannelser. Vi tilbyder desuden internationale uddannelser, efter- og videreuddannelser, kurser og partnerskabsprojekter med kommuner, region, forskningsinstitutioner og erhvervslivet.

16 16 Ultimo januar 2009 traf bestyrelsen beslutning om en ny organisationsplan svarende til den nye campusstruktur. Organisationsplanen blive udfoldet i løbet af Efter den nye organisering i 2009 er direktionen sammensat således : Uddannelsesdirektør Rektor Campus Storstrøm Ulla Koch Gert Fosgerau Uddannelses direktør Campus Næstved Hanne Fischer Uddannelsesdirektør Campus Slagelse Karen-Lisbet Jacobsen Organisationsdiagram 2008 BESTYRELSE DIREKTION REKTOR ADMINISTRATIONSCHEF ADMINISTRATION BIBLIOTEK INTERNATIONALT KONTOR IT DEKAN DEKAN DEKAN STUDIELEDERE CFU-LEDERE STUDIELEDERE STUDIELEDERE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ERNÆRINGS- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN LEISURE MANAGEMENTUDDANNELSEN SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN PÆDAGOGUDDANNELSEN PÆDAGOGUDDANNELSEN PÆDAGOGUDDANNELSEN PÆDAGOGUDDANNELSEN CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER LÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CHEF CHEF EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESAFDELING UDVIKLINGS- OG KVALITETSAFDELING

17 University College Sjælland Årsberetning Tilforordnet direktionen Uddannelsesdirektør Campus Roskilde Kim Petersen Dekan for Forskning og Udvikling Johny Lauritsen Ressourcedirektør Niels Benn Sørensen FOTO MANGLER Dekan for Efter- og Videreuddannelse, Kurser og Formidling Lars Thore Jensen Organisationsdiagram 2009 BESTYRELSE REKTOR LEDELSESSEKRETARIAT FORSKNING OG UDVIKLING EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSER OG FORMIDLING SLAGELSE NÆSTVED STORSTRØM UDDANNELSESDIREKTØR UDDANNELSESDIREKTØR UDDANNELSESDIREKTØR UDDANNELSESLEDERE UDDANNELSESLEDERE UDDANNELSESLEDERE ROSKILDE UDDANNELSESDIREKTØR UDDANNELSESLEDERE RESSOURCER RESSOURCEDIREKTØR Sorø: Ernæring og sundhed Ankerhus Slagelse: Sygeplejerske Pædagog Næstved: Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Bioanalytiker Nykøbing F: Sygeplejerske Pædagog Leisure Management Socialrådgiver Vordingborg: Lærer Pædagog Holbæk: Lærer Roskilde: Sygeplejerske Fysioterapeut Lærer Pædagog Socialrådgiver Leisure Management Økonomi Regnskab Budget Løn/personale Bygningsdrift/ pedelfunktion Kantinedrift It-funktion Markedsføring Center for Undervisningsmidler Center for Undervisningsmidler Center for Undervisningsmidler KVALITETSSIKRING ANSVAR FOR UDDANNELSER / UDDANNELSESUDVALG STUDIESERVICECENTRE

18 18 ÅRSREGNSKAB 2008 HOVEDTAL Hele årsregnskabet kan downloades på Resultatopgørelse t. kr. Omsætning Driftsomkostninger ( ) Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster 987 Finansielle poster (6.731) Driftsresultat før ekstraordinære poster (5.744) Årets resultat (5.744) Balance t. kr. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsforhold t. kr. Driftsaktivitet (18.907) Investeringsaktivitet (13.681) Finansieringsaktivitet (12.684) Pengestrøm, netto (45.272) Regnskabsmæssige nøgletal t. kr. Overskudsgrad (%) (1,32) Likviditetsgrad (%) 71,57 Soliditetsgrad (%) 38,98 Finansieringsgrad (%) 40,27

19

20 STUDIEMULIGHEDER I HELE REGION SJÆLLAND Sygeplejerske ROSKILDE Fysioterapeut Lærer *, Haslev, Holbæk og Roskilde Pædagog *, Haslev. Holbæk og Roskilde Socialrådgiver Leisure Management HOLBÆK ROSKILDE Sygeplejerske SLAGELSE Pædagog Ernæring og sundhed Ankerhus, Sorø SLAGELSE SORØ HASLEV Sygeplejerske NÆSTVED Fysioterapeut Ergoterapeut Bioanalytiker Lærer, Vordingborg STORSTRØM Sygeplejerske, Nykøbing F. Socialrådgiver, Nykøbing F. Leisure Management, Nykøbing F. Pædagog, Nykøbing F. og Vordingborg VORDINGBORG NYKØBING F NÆSTVED STORSTRØM *) Der optages ikke nye studerende på Læreruddannelsen Haslev og Pædagoguddannelsen Haslev samt Pædagoguddannelsen Holbæk.

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være 1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten)

Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 Professionshøjskolen University College Sjælland Sammenfatning af målopfyldelsen Med 56 % helt opfyldte, 22 % der ikke er opfyldt og 22% der er delvist

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Forord. Side 3. Ledelsesberetning. Side 4-5. Institutionsoplysninger, organisation og ledelse. Side 6-7. Uddannelser, kompetencer og kerneydelser

Forord. Side 3. Ledelsesberetning. Side 4-5. Institutionsoplysninger, organisation og ledelse. Side 6-7. Uddannelser, kompetencer og kerneydelser Årsberetning 2009 2 University College Sjælland Årsberetning 2009 indhold Side 3 Forord Side 4-5 Ledelsesberetning Side 6-7 Institutionsoplysninger, organisation og ledelse Side 8-9 Uddannelser, kompetencer

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA Københavns

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

Fællesmøde med uddannelsesudvalg

Fællesmøde med uddannelsesudvalg UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fællesmøde med uddannelsesudvalg 11. November 2015 UNIVERSITY COLLEGE PROGRAM for fællesmøde for uddannelsesudvalg Kl. 12.00 12.10 Kl. 12.10 13.10 Velkomst v. rektor Erik Knudsen

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE University college? Betegnelsen university college bruges verden over om videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bilag 8.1. Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt

Bilag 8.1. Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt Bilag 8.1 Endelig version, revideret 9. februar 2010 Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Lillebælt (på engelsk: University College Lillebælt)

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 250 Offentligt Undervisningsministeriet Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Årsplan 2010 A ÅRSPLAN 2010. Hvilke opgaver? Hvordan? Nye fælles indsatsområder. Tidsplan Hvem følger op og er ansvarlig? Hvorfor?

Årsplan 2010 A ÅRSPLAN 2010. Hvilke opgaver? Hvordan? Nye fælles indsatsområder. Tidsplan Hvem følger op og er ansvarlig? Hvorfor? Indledning Denne årsplan er udarbejdet i en proces mellem De Studerendes Råd, Medarbejderrådet og ledelsen på Læreruddannelsen i Silkeborg. Årsplanens form og indhold er et resultat af fælles drøftelser

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Next-practice Ergoterapeutuddannelsen

Next-practice Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Next-practice Ergoterapeutuddannelsen Temadag klinisk undervisere og ledere 20. august 2014 UNIVERSITY COLLEGE Program for dagen Dagens program: 8.45-9.00: Kaffe og brød 9.00-11.00:

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse:

1 Indholdsfortegnelse: 13. august 2007 Side: 1 af 6 1 Indholdsfortegnelse: 1 Indholdsfortegnelse:... 1 2 Forord... 1 3 Strategi og kvalitetsmål.... 2 3.1 Strategiske mål for kvalitet.... 2 3.2 Registreringer for opfyldelse af

Læs mere

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen:

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen: Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2010 Kvalitetsudvikling i UCSJ En vidensinstitutioner som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem,

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Sådan får du en systematik og en rød tråd i dit arbejde med frivillige Få samskabelse til at blive en konkret arbejdsform

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, 1. Velkomst og orientering...

Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, 1. Velkomst og orientering... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet på 2. sal Journalnummer:

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Beskrivelse af aftagerkontakt

Beskrivelse af aftagerkontakt side 1/ Afdeling/enhed Oprettelsesdato Udarbejdet af Dokumentnavn Pædagoguddannelsen i UCL 20-sep-2013 ELWA 131023 Beskrivelse af praksis for aftagerkontakt K3 Beskrivelse af aftagerkontakt Indledning:

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og Sagsnr. 54.08.00-A00-1-14 Cpr. Nr. Dato 10-6- Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Notat om ny pædagoguddannelse 1. Ny pædagoguddannelse. Med baggrund i evalueringen af pædagoguddannelsen fra 2007 er

Læs mere

Med udgangspunkt i særligt pkt. 4 og 5 i vedhæftede bilag, ønskes en fælles evaluering af Sygeplejerskeuddannelsens

Med udgangspunkt i særligt pkt. 4 og 5 i vedhæftede bilag, ønskes en fælles evaluering af Sygeplejerskeuddannelsens REFERAT Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Mandag den 10. juni 2013 kl. 12:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø Frokost i Atriet - herefter møde

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 226 Offentligt Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning I baggrundsrapporten fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om uddannelsesforskning

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Professionshøjskolen University College Nordjylland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem Professionshøjskolen University College Nordjylland og Aalborg Universitet November 2008 Samarbejdsaftale mellem Professionshøjskolen University College Nordjylland og Aalborg Universitet Denne aftale er indgået for en 5-årig periode fra 1. oktober 2008 til 30. september 2013.

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 25. april 2012

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 25. april 2012 Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Sjælland 25. april 2012 Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 University College Sjællands udviklingskontrakt-resultater for

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere