BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni Rentekurve Spanien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende er der ved at danne sig en forståelse hos både de græske vælgere og de græske politikere af, at landet har vitalt behov for at være med i Euro-klubben. Det blev da også modtaget med et let - t elsens suk i markedet. Det er dog vigtigt samtidig at pointere, at der ikke findes noget quick-fix på problemerne. Det kræver lang tids hårdt arbejde, og de politiske parter kommer til at arbejde på højt tryk for at holde processen på sporet. Markedets fokus skiftede umiddelbart til Spanien. Spanien blev det fjerde land i Euro-zonen, som måtte bede om økonomisk hjælp. For spansk økonomi var det banksektoren, der blev det tungeste lod på vægtskålen. Den spanske regering måtte således anmode om tilsagn til en økonomisk hjælpepakke på op mod EUR 1 mia. til den betrængte spanske banksektor. Der er igangværende undersøgelse og beregninger af, hvor meget af dette beløb, der reelt skal til for at rette op på tingene. Tilsyneladende er der nu ved at opstå en type græsk smitte hos de spanske politikere, idet premierminister Mariano Rajoy oplever, at tilsagn fra det europæiske community er en spansk sejr. Ovenpå dette valgte premierministeren at rejse til Polen for at overvære det spanske fodboldlandshold spille en kamp ved EM i fodbold. Dette har givet massiv kritik, både fra hjemlandet og fra øvrige europæiske politikere, der oplever, at den økonomiske virkelighed ikke helt står tydeligt for den kære senõr Rajoy. Markedets reaktioner har da også været ganske klare. Ser vi på udviklingen i den spanske rentekurve, så er renterne for alle løbetider mellem 1 år og 1 år nu på samme niveau som ved indgangen til 212 (se Figur 1). Anderledes ser det ud med økonomierne i Asien. Her er der fortsat vækst i specielt Kina, men også Japan, og ikke mindst Australien, der melder sig på banen med opadgående tendens i forhold til økonomisk vækst. På det seneste har der været røster fremme om, at Kina fra politisk side skulle have manipuleret med væksttallene. Specielt udviklingen i kul-lagrene har der været stillet spørgsmålstegn ved. BankNordik vælger at have tillid til de officielle opgørelser over Kinas økonomi, og på den baggrund ser vi fortsat Asien, som en betydende faktor for det globale vækstbillede Rentekurve Spanien 1. Kilde: Bloomberg Figur 1 spansk rentekurve fra 3 måneder (venstre) til 1 år (højre) med angivelse af ændring i renten for den pågældende løbetid angivet ved søjler nederst i figuren Den nederste stiplede kurve er rentekurven pr. 1/6 212, og den øverste mørke kurve er den aktuelle rentekurve, der ligger stort set identisk med rentekurven ved årets start (den øverste lyse kurve) m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år BankNordik har gennem hele 212 været ganske positiv på.2 den amerikanske økonomi. Dette er fortsat gældende, om end det må erkendes, at vækstudviklingen på det seneste er blevet udfordret lidt. Det er dog fortsat gældende, at renten 2. er historisk lav. Det hjælper virksomhederne med at holde omkostningerne nede. Indtjeningen i virksomhederne har været rigtigt stærk hen over de seneste år også sidste år på 1. samme tid, da der også var uro på de finansielle markeder. Arbejdsskabelsen er stadig inde i en positiv trend, og banken.5 forventer, at der igen efter sommer vil ske fremskridt i USA på denne front. Yderligere er de seneste opgørelser over udviklingen i det amerikanske boligmarked med til at give en.4 forventning om stabilisering i verdens største økonomi m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år For at understøtte og tilskynde til mere tiltro i markederne har den amerikanske centralbank (FED) også mulighed for at byde ind med tiltag. De korte renter, som styres af FED, kan ikke rigtigt skrues længere ned, da de allerede er i bund. Men centralbanken har netop valgt at forlænge den såkaldte Operation Twist. Denne manøvre går ud på at udstede korte 3 m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år 1

2 28. juni 212 obligationer og købe lange papirer for pengene. På denne måde medvirker centralbanken til at holde den lange rente nede. Den oprindelige plan for Operation Twist var sat til at udløbe med udgangen af juni 212, men med den seneste ændring vil aktiviteten fortsætte til udgangen af 212. Ligeledes i den positive retning trækker udviklingen i olieprisen, som har taget sig noget af et dyk de seneste måneder. Brent olien handler i skrivende stund ca. USD 9 pr. tønde imod USD 125 så sent som i marts 212. Dette prisfald vil formentligt være kærkomment hos forbrugerne da benzin udgør en betydelig del af privatbudgettet. Et prisfald ved pumpen kan derfor være med til at stimulere forbruget hen over sommeren. BankNordik vælger på baggrund af summen af ovennævnte faktorer, at fastholde den overordnede strategiske porteføljeanbefaling med en overvægt af aktier i forhold til den langsigtede neutrale andel. Den aktuelle anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning: Fokus i den nærmeste periode vil være konkret iværksættelse af rekapitalisering af de spanske banker. Som beskrevet i ind - ledningen er de spanske banker kommet i problemer, efter at boligpriserne er raslet ned. Niveauet kan godt gå hen og vise sig at blive højere, men de første uafhængige revisor-rapporter viser, at EUR 1 mia. bør være nok til at rekapitalisere sektoren. Hvis vi ser på gældsætningen i øvrigt i Spanien, så er centralregeringen ved at få styr på det. Det er de spanske selvstyreregioner, der skal stramme op. Vi oplever dog, at der er en større velvilje til at agere som et samlet land, end vi tidligere har set. Der er vilje og hvor der er vilje er der vej. Tysklands kansler Angela Merkel afviser fortsat en egentlig udstedelse af en fælles EU-obligationer, men der er andre metoder til at nå samme mål. Disse metoder vil utvivlsomt blive undersøgt til bunds for at finde en vej til målet om, at øge Eurozonens fælles stabilitet på det finanspolitiske område. Det vil være et yderligere stærkt signal til omverdenen om, at man vil gøre ALT for at redde de pressede økonomier. BankNordik mener, at særligt investorer med lang og mellem horisont bør købe op på nuværende niveauer. For den mere kortsigtede investor er der også gode muligheder i det nuværende marked, men vi kan ikke afvise, at der kan komme kursfald pga. den store usikkerhed. Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Til den nervøse investor skal vi lige minde om, at året 212 faktisk indtil videre har været et pænt et af slagsen med stigninger på de toneangivende aktieindeks. År til dato afkast lyder som følger: DAX +5,9%, S&P 5 +5,7%, OMXC2 +12,8%. BankNordiks anbefaling af overvægt af aktier i porteføljerne på strategisk niveau er fortsat i overvejende grad baseret på den amerikanske økonomi og dens udvikling. Det er dog væsentligt at tilføje, at udviklingen i Euro-zonen og Asien (læs: Kina) vil blive nøje vurderet. Skuffelser fra de nævnte elementer vil potentielt lægge en dæmper på aktiemarked - erne hen over efteråret. BankNordik holder således fast ved en positiv holdning på den samlede globale vækst og dermed udviklingen i aktiemarkederne og ligeledes fortsat med minimum eksponering overfor europæiske aktier. Aktiemarkedet Det er vigtigt at pointere, at der ER problemer i Spanien. De er dog slet ikke på niveau med dem, vi ser i Grækenland. Eks empelvis er der i Spanien samlet gæld som andel af BNP på 79,8%, hvorimod Grækenland er oppe på 13%. Spaniens store problem for øjeblikket er primært den høje arbejdsløshed, der nu er nået 24,4%. Dette er en tredobling siden finanskrisens start. Hvad der er et endnu større problem for spanierne er, at ungdomsledigheden for de årige nærmer sig 5%. Risikomålet på aktiemarkedet, VIX, der måler udsving på indeks og den medfølgende risiko, er faldet fra et niveau på 24 til 2. Det er vores forventning, at hen over sommeren vil dette indeks ligge på niveau 2 med mulighed for lavere niveau i et sommermarked med potentielt lavere omsætning. På sektorsiden er det vores forventning, at de stabile sektorer i den kommende periode vil outperforme cykliske sektorer. Kina sætter dagsordenen når det gælder råvare-relaterede sektorer, og yderligere tegn på afmatning herfra kan få disse selskaber til at blive presset ned i kurs. Kina går ikke i stå, men en mindre afmatning kan godt være i vente. Såfremt virksomheder har oplevet store stigninger på baggrund af efterspørgsel fra Kina, må man som invester forholde sig til om forventningerne var urealistiske. Og om aktien derfor måtte falde i kurs. Eller om selskabet er uretfærdigt ramt af udsving på markedet og derfor pludseligt er billigt prisfastsat, og derfor bør købes. Det er her den langsigtede porteføljepleje kommer ind i billedet. Det er ofte i tider med høj risikoaversion, at man kan finde kvalitetsaktier til billige penge. Man kan finde kvalitetsaktier i alle sektorer, men det er ofte i de mere stabile sektorer såsom fødevarer, medicin eller forsyning, at kendetegnene er mest fremtrædende. På kort sigt vil de stabile kvalitetsselskaber 2

3 m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år 28. juni 212 måske ikke give en kæmpe gevinst, men på den lange bane er det disse, der får formuen til at vokse Rente- og Obligationsmarkedet 2. For første gang i historien har markedsudviklingen betydet, at der er negative korte renter i Danmark. Som det fremgår af figuren nedenfor (Figur 2) har renteudviklingen betydet, at for statsobligationer med løbetid op til 2 år, er der negativ rente Rentekurve Danmark m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år 1. Den traditionelle fokusering på, hvor investorerne kan forvente størst Return on Capital (afkast på investeret kapital), er midlertidigt erstattet af en fokusering på Return OF Capital (sikkerhed for tilbagebetaling) Det har bevirket massiv interesse for både danske og tyske obligationer. Billedet på det danske og det tyske rentemarked tegner sig således ganske ens. (Figur 3).2.2 Rentekurve Tyskland m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg 2. Figur 2 dansk rentekurve fra 3 måneder (venstre) til 1 år (højre) med angivelse af ændring i renten for den pågældende løbetid angivet ved søjler nederst i figuren Den nederste kurve er rentekurven pr. 1/6 212, og den øverste stiplede kurve er den aktuelle rentekurve, der som det fremgår ligger stort set identisk med rentekurven ved årets begyndelse..4.2 For de lidt længere løbetider viser figuren, at eksempelvis de 5-årige renter ligger på samme niveau som ved årets start på niveau,55%. Siden den seneste BankNordik Markets Update er de 5-årige renter steget til det nuværende niveau. Også de længere løbetider har udvist stigninger m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Korrektionen på de lange løbetider skyldes dels, at vi nu har fået en græsk regering, som vil respektere de aftaler, som landet indgik for at få hjælpepakkerne (de vil dog forsøge at få lidt lempeligere vilkår), men også at markedet har fået fornuften tilbage. En dansk 1-årig rente, som vi havde ved sidste månedsskifte på 1,1%, er ikke rationel. Det er primært den aktuelle fremherskende risikoaversion, der har bevirket denne udvikling i de korte obligationsrenter. I takt med at der fortsat eksisterer en tydelig usikkerhed omkring udviklingen i de gældplagede sydeuropæiske økonomier, søger kapitalen til sikre havne. Figur 3 tysk rentekurve fra 3 måneder (venstre) til 1 år (højre) med angivelse af ændring i renten for den pågældende løbetid angivet ved søjler nederst i figuren. Den nederste kurve er rentekurven pr. 1/6 212, og den øverste stiplede kurve er rentekurven ved årets start. Den midterste kurve er den aktuelle rentekurve, der altså bevæger sig op mod niveauet ved årets start. Ved sammenligning med udviklingen i den spanske rentekurve (se Figur 1 i indledningen), er forskellen meget tydelig. Specielt for de lange renter (1-årige spanske statsrenter) har der været tale om en turbulent måned. Ved indgangen til måneden og i forbindelse med ansøgningen om hjælpepakken fra EU, handlede markedet de 1-årige spanske statsobligationer til en rente på ca. 6%. I skrivende stund handles disse obligationer til en rente omkring 6,5% (efter at have været højere end 7,25% kortvarigt). I denne forbindelse skal det nævnes, at 7% for de 1-årige renter var det kritiske punkt, som udløste de første 3 anmodninger om hjælpepakker i Eurozonen. Den difference der er, udtrykker markedets mistillid til, at der er vilje og evne tilstede hos de spanske politikere til at overkomme den aktuelle udfordring. Og det er præcist den ud wfordring, som det europæiske økonomiske projekt står overfor p.t. 3

4 28. juni 212 BankNordik tror fortsat på, at denne vilje er til stede, og at det vil betyde en snarlig dannelse af en europæisk bank-union under en eller anden form. Dette kan blive en realitet, hvis der dannes en samlet løsning eventuelt indeholdende følgende mulige elementer: Tilladelse til at opkøbe statsobligationer fra trængte lande, i en direkte form Etablering af et egentligt samlet europæisk organ til kontrol og støtte for systemisk vigtige europæiske banker Egentlig udstedelse af fælles EU-obligationer Indtil nu har der primært fra Tyskland været en meget stor modstand imod at gennemføre de nævnte tiltag, idet der ikke hersker tvivl om, hvem det kommer til at gå mest ud over. Det bliver primært tyske renter, der vil blive negativt påvirket af en sådan videreudvikling af det europæiske projekt. Men spørgsmålet, som bliver stillet i regeringskontorerne i Bonn, er, om det potentielt bliver endnu dyrere for Tyskland, hvis dette IKKE gennemføres. I forhold til de markedsbevægelser der har været, har en af - ledt effekt for Danmark været et fortsat massivt in-flow af valuta. Det har sat den danske krone under pres og givet Nationalbanken nogle store udfordringer i relation til fastkurspolitikken. BankNordik er dog af den klare opfattelse, at Nationalbanken under ingen omstændigheder vil opgive fastkurspolitikken til trods for at valutareserven nu er på mere end DKK 5 mia. (5... kr.) I forhold til realkreditmarkedet i Danmark har udviklingen betydet, at den lange finansieringsmulighed i en fastforrentet 3-årig obligation med 3% i rente har mistet terræn. For låntagere med et ønske om budgetsikkerhed i hele lånets løbetid, er det (igen) den 3-årige fastforrentede obligation med afdrag, og 3,5% i rente, der er attraktiv. Kurstabet ved en sådan finansiering er til at overskue, idet obligationen handler i et kursniveau på ca. DKK 98,5 i skrivende stund. For låntagere med en anderledes økonomisk situation og risikoprofil er renten på et 1-årigt flekslån p.t. på et attraktivt niveau (aktuelt,5% før bidrag og omkostninger). Som en mellemting er der fortsat en mulighed for at optage et 15-årigt lån med 2% (omtalt i BankNordik Markets Update fra Maj 2% 229). Om end kurstabet ved låneoptagelse i denne ligger på ca. 5% i skrivende stund. BankNordik forventer på linje med seneste måneds udmelding, at udsigterne for de korte renter er stabile til mulighed for yderligere pil ned. På de lange renter peger de fleste indikatorer ligeledes på en fortsættelse af høj afhængighed i forhold til aktiemarkedet. Anbefalingen til investorer i det danske obligationsmarked er, at være ganske opmærksomme på risikoholdningen i aktiemarkedet. Når risikoaversionen normaliseres, hvilket Bank- Nordik forventer, vil ske hen over sommeren (i forbindelse med regnskabssæsonen), kan det betyde, at de længere løbende obligationer påvirkes med betydelige rentestigninger. Valutamarkedet Det er naturligvis fortsat Europas økonomiske situation og hele Euroens fortsatte eksistens, der er det altoverskyggende tema på valutamarkederne. Ved seneste BankNordik Markets Update lå EUR/USD på det laveste niveau i knap 2 år, og i skrivende stund er det kun marginalt højere. Usikkerheden hersker stadig, omend det er på en lidt anden baggrund. Grækenland har afholdt deres omvalg, og resultatet peger i retning af, at der er velvilje til at samarbejde med Trojkaen (ECB, IMF og EU) i en eller anden form. Det græske folk ser dermed ud til at have indset, at alternativet til Euro-medlemskab trods alt er for skræmmende. Så kunne man jo fristes til at tro, at investorerne kunne drage et lettelsens suk, men i takt med at Grækenland er gledet i baggrunden, er Spanien (og til dels Italien) kommet i centrum, som beskrevet ovenfor. En række af verdens største banker er blevet nedgraderet af kreditvurderingsinstituttet Moody s, og her var især de spanske hårdt ramt. Såvel bolig- som jobmarkedet ser sløjt ud, og økonomien er hårdt ramt af de tvungne besparelser. I Italien har Monti også sit hyr med at få gennemtrumfet de nødvendige besparelser, og parlamentets tålmodighed med teknokratregeringen bliver tyndere som tiden går uden markedernes opblødning. Man kan undre sig over, hvorfor det så ikke går endnu værre for Euroen end tilfældet er. Svaret på dette er flersporet. Først og fremmest er hovedscenariet fortsat, at politikkerne gør hvad der skal til rent økonomisk, for at rede det politiske pro - jekt alternativet er ikke et alternativ! Tyskerne er begyndt at bløde lidt op om såvel spansk bankhjælp som en eller anden form for fælles Euroudstedelser af obligationer. Den anden grund til at det ikke går værre for den europæiske fællesvaluta er, at det heller ikke ligefrem er fryd og gammen i resten af verden. De makroøkonomiske nøgletal er lidt bløde over det hele. Bank of England lyder som nogle der vil lave flere kvantitative lempelser. ECB forventes at sænke renten i løbet af de næste par møder. FED nøjes i første omgang med at forlænge Operation Twist, men understregede tydeligt parathed til indgriben, hvis nødvendigt læs; QE3 (nye kvantitative lempelser). Selv 4

5 28. juni 212 Kina viser lavere PMI og aftagende vækst. Her skal man dog holde sig for øje at lav vækst betyder 7 7,5% om året. Det vil derfor i høj grad være udmeldingerne fra de mange politiske topmøder, der, sammen med makrotallene, vil styre retningen i den kommende tid. Politikere er traditionen tro en race, der ikke nødvendigvis ridder samme dag, som de sadler, så Risk-Off vil være dominerende på valutamarkedet i den kommende tid. De traditionelle safe haven valutaer forventes derfor fortsat at være attraktive, og Euroen vil fortsat være presset på den korte bane. EUR USD Som nævnt ovenfor er valutakrydset nærmest bestemt ud fra, hvilket område der har mindst problemer. USA s opsving går langsomt. Det ser ud til at gøre Obamas udfordringer svære at håndtere. Primært drejer det sig om, at få genetableret de arbejdspladser der gik tabt under finanskrisen. I Eurozonen er arbejdsløsheden nu oppe på 11% eller 17,4 mio. mennesker! Dette er naturligvis er skidt for forbrugslysten. På kort sigt vil EUR næppe rette sig i væsentligt, men på lidt længere sigt mener BankNordik fortsat at den fælleseuropæiske valuta er oversolgt. Og når markedet vender, er der risiko/chance for at modreaktionen kommer til at gå forholdsvis stærkt. GBP Pundet er faldet yderligere en anelse tilbage, om end det fortsat ligger forholdsvist stærkt overfor EUR. Selv om den egelske økonomi på ingen måde berettiger til at GBP skal genvinde positionen som safe haven er manglen på alternativer så udtalt, at netop dette sker. De økonomiske nøgletal taler dog en anden historie, og med udmeldingerne fra Bank of England in mente, peger det da også på yderligere kvantitative lempelser derfra. Her og nu ser banken ikke større svækkelse af GBP, omvendt er det svært at se betragtelig styrkelse fra nuværende niveau. På længere sigt ser GBP ud til at skulle svækkes, primært i forhold EUR, under forudsætning af at Eurozonen kommer ud på den anden side i god behold på et tidspunkt. SEK Svensk økonomi var darlingen i 211, men nu ser det ud til at de også hinsidan er påvirket af afmatningen. Riksbanken udtrykker sig fortsat fortrøstningsfuldt, og markederne har styrket SEK. Igen er dette mere en safe haven -effekt og mangel på bedre, end det er et udtryk for fundamentaløkonomien. Så længe Eurozonen er kriseramt, vil SEK holde sig på de stærke niveauer. CHF Absolut intet nyt fra CHF. CHF er fuldstændig fastlåst i for - hold til de af SNB (nationalbanken i Schweiz) fastlagte 12 overfor EUR. Så længe usikkerheden omkring EUR er så stor, vil valutakrydset EUR/CHF ikke stige. SNB har vist ukuelighed overfor styrkelsen af CHF, så dette bliver ikke tilladt. Derfor svinger krydskursen mellem 12,5 og 12,15 på de vildeste dage, og dette vil fortsætte foreløbig. Målsætningen fra SNB s side om at hæve bunden til 125, må lade vente på sig, indtil der er mere tillid til Eurozonen. JPY Heller ikke meget nyt fra den anden traditionelle carryvaluta : Yen. I takt med at der er faldet lidt ro over Grækenland, er det dog lykkedes at få svækket JPY lidt overfor EUR, men det er næppe nok til at tilfredsstille Bank of Japan. BoJ ser meget gerne deres valuta svækket af hensyn til konkurrenceevnen. Efter de lettere skuffende PMI-tal fra Kina er det også lykkedes at få JPY lidt ned i forhold til USD. Den store svækkelse (som BankNordik fortsat forventer på den lange bane) lader dog fortsat vente på sig. NOK Norge er et af de meget få lande der går i mod strømmen. Norges Bank har netop oprevideret BNP-prognosen. Selv om olieprisen er kommet temmelig langt ned fra forårets top, tjenes der fortsat gode penge fra Nordsøen. Derudover sikrer Norges nationaløkonomiske position en status som safe haven. Så længe usikkerheden hersker vil NOK ikke komme ned fra det nuværende niveau. I forhold til yderligere styrkelse af NOK, er det tidligere set, at der er modstand i markedet når NOK når et niveau på eller lidt over pari i forhold til danske kroner. 5

6 BankNordik Markets Update forventningsskema 28/ juni 212 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente,45 I-traxx (Y5) 76 ECB refinansieringsrente 1, VIX 19,45 US Fed Funds,25 Lange renter: Valuta: Tysk 1-årig rente 1,53 USD/DKK 5,9377 Amerikansk 1-årig rente 1,64 EUR/DKK 7,4326 Dansk 1-årig rente 1,38 GBP/DKK 9,2692 Dansk realkredit, 3-årig 3,56 CHF/DKK 6,1861 Aktier: SEK/DKK,8444 OMXC2 433,6 NOK/DKK,986 Dow Jones , JPY/DKK 7,4741 Nasdaq 2.875,3 EUR/CHF 1,211 EuroStoxx ,6 EUR/USD 1,2518 DAX 6.229, Symbol forklaring Ved ændring Aktier Overvægt Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Obligationer Kontanter Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 1%. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 6

7 28. juni 212 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 28. juni 212. Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen (DK) Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Per Rude Madsen (DK) Høgni Olsen (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO) Katrin Holm-Jacobsen (FO)

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere