BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni Rentekurve Spanien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende er der ved at danne sig en forståelse hos både de græske vælgere og de græske politikere af, at landet har vitalt behov for at være med i Euro-klubben. Det blev da også modtaget med et let - t elsens suk i markedet. Det er dog vigtigt samtidig at pointere, at der ikke findes noget quick-fix på problemerne. Det kræver lang tids hårdt arbejde, og de politiske parter kommer til at arbejde på højt tryk for at holde processen på sporet. Markedets fokus skiftede umiddelbart til Spanien. Spanien blev det fjerde land i Euro-zonen, som måtte bede om økonomisk hjælp. For spansk økonomi var det banksektoren, der blev det tungeste lod på vægtskålen. Den spanske regering måtte således anmode om tilsagn til en økonomisk hjælpepakke på op mod EUR 1 mia. til den betrængte spanske banksektor. Der er igangværende undersøgelse og beregninger af, hvor meget af dette beløb, der reelt skal til for at rette op på tingene. Tilsyneladende er der nu ved at opstå en type græsk smitte hos de spanske politikere, idet premierminister Mariano Rajoy oplever, at tilsagn fra det europæiske community er en spansk sejr. Ovenpå dette valgte premierministeren at rejse til Polen for at overvære det spanske fodboldlandshold spille en kamp ved EM i fodbold. Dette har givet massiv kritik, både fra hjemlandet og fra øvrige europæiske politikere, der oplever, at den økonomiske virkelighed ikke helt står tydeligt for den kære senõr Rajoy. Markedets reaktioner har da også været ganske klare. Ser vi på udviklingen i den spanske rentekurve, så er renterne for alle løbetider mellem 1 år og 1 år nu på samme niveau som ved indgangen til 212 (se Figur 1). Anderledes ser det ud med økonomierne i Asien. Her er der fortsat vækst i specielt Kina, men også Japan, og ikke mindst Australien, der melder sig på banen med opadgående tendens i forhold til økonomisk vækst. På det seneste har der været røster fremme om, at Kina fra politisk side skulle have manipuleret med væksttallene. Specielt udviklingen i kul-lagrene har der været stillet spørgsmålstegn ved. BankNordik vælger at have tillid til de officielle opgørelser over Kinas økonomi, og på den baggrund ser vi fortsat Asien, som en betydende faktor for det globale vækstbillede Rentekurve Spanien 1. Kilde: Bloomberg Figur 1 spansk rentekurve fra 3 måneder (venstre) til 1 år (højre) med angivelse af ændring i renten for den pågældende løbetid angivet ved søjler nederst i figuren Den nederste stiplede kurve er rentekurven pr. 1/6 212, og den øverste mørke kurve er den aktuelle rentekurve, der ligger stort set identisk med rentekurven ved årets start (den øverste lyse kurve) m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år BankNordik har gennem hele 212 været ganske positiv på.2 den amerikanske økonomi. Dette er fortsat gældende, om end det må erkendes, at vækstudviklingen på det seneste er blevet udfordret lidt. Det er dog fortsat gældende, at renten 2. er historisk lav. Det hjælper virksomhederne med at holde omkostningerne nede. Indtjeningen i virksomhederne har været rigtigt stærk hen over de seneste år også sidste år på 1. samme tid, da der også var uro på de finansielle markeder. Arbejdsskabelsen er stadig inde i en positiv trend, og banken.5 forventer, at der igen efter sommer vil ske fremskridt i USA på denne front. Yderligere er de seneste opgørelser over udviklingen i det amerikanske boligmarked med til at give en.4 forventning om stabilisering i verdens største økonomi m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år For at understøtte og tilskynde til mere tiltro i markederne har den amerikanske centralbank (FED) også mulighed for at byde ind med tiltag. De korte renter, som styres af FED, kan ikke rigtigt skrues længere ned, da de allerede er i bund. Men centralbanken har netop valgt at forlænge den såkaldte Operation Twist. Denne manøvre går ud på at udstede korte 3 m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år 1

2 28. juni 212 obligationer og købe lange papirer for pengene. På denne måde medvirker centralbanken til at holde den lange rente nede. Den oprindelige plan for Operation Twist var sat til at udløbe med udgangen af juni 212, men med den seneste ændring vil aktiviteten fortsætte til udgangen af 212. Ligeledes i den positive retning trækker udviklingen i olieprisen, som har taget sig noget af et dyk de seneste måneder. Brent olien handler i skrivende stund ca. USD 9 pr. tønde imod USD 125 så sent som i marts 212. Dette prisfald vil formentligt være kærkomment hos forbrugerne da benzin udgør en betydelig del af privatbudgettet. Et prisfald ved pumpen kan derfor være med til at stimulere forbruget hen over sommeren. BankNordik vælger på baggrund af summen af ovennævnte faktorer, at fastholde den overordnede strategiske porteføljeanbefaling med en overvægt af aktier i forhold til den langsigtede neutrale andel. Den aktuelle anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning: Fokus i den nærmeste periode vil være konkret iværksættelse af rekapitalisering af de spanske banker. Som beskrevet i ind - ledningen er de spanske banker kommet i problemer, efter at boligpriserne er raslet ned. Niveauet kan godt gå hen og vise sig at blive højere, men de første uafhængige revisor-rapporter viser, at EUR 1 mia. bør være nok til at rekapitalisere sektoren. Hvis vi ser på gældsætningen i øvrigt i Spanien, så er centralregeringen ved at få styr på det. Det er de spanske selvstyreregioner, der skal stramme op. Vi oplever dog, at der er en større velvilje til at agere som et samlet land, end vi tidligere har set. Der er vilje og hvor der er vilje er der vej. Tysklands kansler Angela Merkel afviser fortsat en egentlig udstedelse af en fælles EU-obligationer, men der er andre metoder til at nå samme mål. Disse metoder vil utvivlsomt blive undersøgt til bunds for at finde en vej til målet om, at øge Eurozonens fælles stabilitet på det finanspolitiske område. Det vil være et yderligere stærkt signal til omverdenen om, at man vil gøre ALT for at redde de pressede økonomier. BankNordik mener, at særligt investorer med lang og mellem horisont bør købe op på nuværende niveauer. For den mere kortsigtede investor er der også gode muligheder i det nuværende marked, men vi kan ikke afvise, at der kan komme kursfald pga. den store usikkerhed. Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Til den nervøse investor skal vi lige minde om, at året 212 faktisk indtil videre har været et pænt et af slagsen med stigninger på de toneangivende aktieindeks. År til dato afkast lyder som følger: DAX +5,9%, S&P 5 +5,7%, OMXC2 +12,8%. BankNordiks anbefaling af overvægt af aktier i porteføljerne på strategisk niveau er fortsat i overvejende grad baseret på den amerikanske økonomi og dens udvikling. Det er dog væsentligt at tilføje, at udviklingen i Euro-zonen og Asien (læs: Kina) vil blive nøje vurderet. Skuffelser fra de nævnte elementer vil potentielt lægge en dæmper på aktiemarked - erne hen over efteråret. BankNordik holder således fast ved en positiv holdning på den samlede globale vækst og dermed udviklingen i aktiemarkederne og ligeledes fortsat med minimum eksponering overfor europæiske aktier. Aktiemarkedet Det er vigtigt at pointere, at der ER problemer i Spanien. De er dog slet ikke på niveau med dem, vi ser i Grækenland. Eks empelvis er der i Spanien samlet gæld som andel af BNP på 79,8%, hvorimod Grækenland er oppe på 13%. Spaniens store problem for øjeblikket er primært den høje arbejdsløshed, der nu er nået 24,4%. Dette er en tredobling siden finanskrisens start. Hvad der er et endnu større problem for spanierne er, at ungdomsledigheden for de årige nærmer sig 5%. Risikomålet på aktiemarkedet, VIX, der måler udsving på indeks og den medfølgende risiko, er faldet fra et niveau på 24 til 2. Det er vores forventning, at hen over sommeren vil dette indeks ligge på niveau 2 med mulighed for lavere niveau i et sommermarked med potentielt lavere omsætning. På sektorsiden er det vores forventning, at de stabile sektorer i den kommende periode vil outperforme cykliske sektorer. Kina sætter dagsordenen når det gælder råvare-relaterede sektorer, og yderligere tegn på afmatning herfra kan få disse selskaber til at blive presset ned i kurs. Kina går ikke i stå, men en mindre afmatning kan godt være i vente. Såfremt virksomheder har oplevet store stigninger på baggrund af efterspørgsel fra Kina, må man som invester forholde sig til om forventningerne var urealistiske. Og om aktien derfor måtte falde i kurs. Eller om selskabet er uretfærdigt ramt af udsving på markedet og derfor pludseligt er billigt prisfastsat, og derfor bør købes. Det er her den langsigtede porteføljepleje kommer ind i billedet. Det er ofte i tider med høj risikoaversion, at man kan finde kvalitetsaktier til billige penge. Man kan finde kvalitetsaktier i alle sektorer, men det er ofte i de mere stabile sektorer såsom fødevarer, medicin eller forsyning, at kendetegnene er mest fremtrædende. På kort sigt vil de stabile kvalitetsselskaber 2

3 m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år 28. juni 212 måske ikke give en kæmpe gevinst, men på den lange bane er det disse, der får formuen til at vokse Rente- og Obligationsmarkedet 2. For første gang i historien har markedsudviklingen betydet, at der er negative korte renter i Danmark. Som det fremgår af figuren nedenfor (Figur 2) har renteudviklingen betydet, at for statsobligationer med løbetid op til 2 år, er der negativ rente Rentekurve Danmark m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år 1. Den traditionelle fokusering på, hvor investorerne kan forvente størst Return on Capital (afkast på investeret kapital), er midlertidigt erstattet af en fokusering på Return OF Capital (sikkerhed for tilbagebetaling) Det har bevirket massiv interesse for både danske og tyske obligationer. Billedet på det danske og det tyske rentemarked tegner sig således ganske ens. (Figur 3).2.2 Rentekurve Tyskland m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg 2. Figur 2 dansk rentekurve fra 3 måneder (venstre) til 1 år (højre) med angivelse af ændring i renten for den pågældende løbetid angivet ved søjler nederst i figuren Den nederste kurve er rentekurven pr. 1/6 212, og den øverste stiplede kurve er den aktuelle rentekurve, der som det fremgår ligger stort set identisk med rentekurven ved årets begyndelse..4.2 For de lidt længere løbetider viser figuren, at eksempelvis de 5-årige renter ligger på samme niveau som ved årets start på niveau,55%. Siden den seneste BankNordik Markets Update er de 5-årige renter steget til det nuværende niveau. Også de længere løbetider har udvist stigninger m 6 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Korrektionen på de lange løbetider skyldes dels, at vi nu har fået en græsk regering, som vil respektere de aftaler, som landet indgik for at få hjælpepakkerne (de vil dog forsøge at få lidt lempeligere vilkår), men også at markedet har fået fornuften tilbage. En dansk 1-årig rente, som vi havde ved sidste månedsskifte på 1,1%, er ikke rationel. Det er primært den aktuelle fremherskende risikoaversion, der har bevirket denne udvikling i de korte obligationsrenter. I takt med at der fortsat eksisterer en tydelig usikkerhed omkring udviklingen i de gældplagede sydeuropæiske økonomier, søger kapitalen til sikre havne. Figur 3 tysk rentekurve fra 3 måneder (venstre) til 1 år (højre) med angivelse af ændring i renten for den pågældende løbetid angivet ved søjler nederst i figuren. Den nederste kurve er rentekurven pr. 1/6 212, og den øverste stiplede kurve er rentekurven ved årets start. Den midterste kurve er den aktuelle rentekurve, der altså bevæger sig op mod niveauet ved årets start. Ved sammenligning med udviklingen i den spanske rentekurve (se Figur 1 i indledningen), er forskellen meget tydelig. Specielt for de lange renter (1-årige spanske statsrenter) har der været tale om en turbulent måned. Ved indgangen til måneden og i forbindelse med ansøgningen om hjælpepakken fra EU, handlede markedet de 1-årige spanske statsobligationer til en rente på ca. 6%. I skrivende stund handles disse obligationer til en rente omkring 6,5% (efter at have været højere end 7,25% kortvarigt). I denne forbindelse skal det nævnes, at 7% for de 1-årige renter var det kritiske punkt, som udløste de første 3 anmodninger om hjælpepakker i Eurozonen. Den difference der er, udtrykker markedets mistillid til, at der er vilje og evne tilstede hos de spanske politikere til at overkomme den aktuelle udfordring. Og det er præcist den ud wfordring, som det europæiske økonomiske projekt står overfor p.t. 3

4 28. juni 212 BankNordik tror fortsat på, at denne vilje er til stede, og at det vil betyde en snarlig dannelse af en europæisk bank-union under en eller anden form. Dette kan blive en realitet, hvis der dannes en samlet løsning eventuelt indeholdende følgende mulige elementer: Tilladelse til at opkøbe statsobligationer fra trængte lande, i en direkte form Etablering af et egentligt samlet europæisk organ til kontrol og støtte for systemisk vigtige europæiske banker Egentlig udstedelse af fælles EU-obligationer Indtil nu har der primært fra Tyskland været en meget stor modstand imod at gennemføre de nævnte tiltag, idet der ikke hersker tvivl om, hvem det kommer til at gå mest ud over. Det bliver primært tyske renter, der vil blive negativt påvirket af en sådan videreudvikling af det europæiske projekt. Men spørgsmålet, som bliver stillet i regeringskontorerne i Bonn, er, om det potentielt bliver endnu dyrere for Tyskland, hvis dette IKKE gennemføres. I forhold til de markedsbevægelser der har været, har en af - ledt effekt for Danmark været et fortsat massivt in-flow af valuta. Det har sat den danske krone under pres og givet Nationalbanken nogle store udfordringer i relation til fastkurspolitikken. BankNordik er dog af den klare opfattelse, at Nationalbanken under ingen omstændigheder vil opgive fastkurspolitikken til trods for at valutareserven nu er på mere end DKK 5 mia. (5... kr.) I forhold til realkreditmarkedet i Danmark har udviklingen betydet, at den lange finansieringsmulighed i en fastforrentet 3-årig obligation med 3% i rente har mistet terræn. For låntagere med et ønske om budgetsikkerhed i hele lånets løbetid, er det (igen) den 3-årige fastforrentede obligation med afdrag, og 3,5% i rente, der er attraktiv. Kurstabet ved en sådan finansiering er til at overskue, idet obligationen handler i et kursniveau på ca. DKK 98,5 i skrivende stund. For låntagere med en anderledes økonomisk situation og risikoprofil er renten på et 1-årigt flekslån p.t. på et attraktivt niveau (aktuelt,5% før bidrag og omkostninger). Som en mellemting er der fortsat en mulighed for at optage et 15-årigt lån med 2% (omtalt i BankNordik Markets Update fra Maj 2% 229). Om end kurstabet ved låneoptagelse i denne ligger på ca. 5% i skrivende stund. BankNordik forventer på linje med seneste måneds udmelding, at udsigterne for de korte renter er stabile til mulighed for yderligere pil ned. På de lange renter peger de fleste indikatorer ligeledes på en fortsættelse af høj afhængighed i forhold til aktiemarkedet. Anbefalingen til investorer i det danske obligationsmarked er, at være ganske opmærksomme på risikoholdningen i aktiemarkedet. Når risikoaversionen normaliseres, hvilket Bank- Nordik forventer, vil ske hen over sommeren (i forbindelse med regnskabssæsonen), kan det betyde, at de længere løbende obligationer påvirkes med betydelige rentestigninger. Valutamarkedet Det er naturligvis fortsat Europas økonomiske situation og hele Euroens fortsatte eksistens, der er det altoverskyggende tema på valutamarkederne. Ved seneste BankNordik Markets Update lå EUR/USD på det laveste niveau i knap 2 år, og i skrivende stund er det kun marginalt højere. Usikkerheden hersker stadig, omend det er på en lidt anden baggrund. Grækenland har afholdt deres omvalg, og resultatet peger i retning af, at der er velvilje til at samarbejde med Trojkaen (ECB, IMF og EU) i en eller anden form. Det græske folk ser dermed ud til at have indset, at alternativet til Euro-medlemskab trods alt er for skræmmende. Så kunne man jo fristes til at tro, at investorerne kunne drage et lettelsens suk, men i takt med at Grækenland er gledet i baggrunden, er Spanien (og til dels Italien) kommet i centrum, som beskrevet ovenfor. En række af verdens største banker er blevet nedgraderet af kreditvurderingsinstituttet Moody s, og her var især de spanske hårdt ramt. Såvel bolig- som jobmarkedet ser sløjt ud, og økonomien er hårdt ramt af de tvungne besparelser. I Italien har Monti også sit hyr med at få gennemtrumfet de nødvendige besparelser, og parlamentets tålmodighed med teknokratregeringen bliver tyndere som tiden går uden markedernes opblødning. Man kan undre sig over, hvorfor det så ikke går endnu værre for Euroen end tilfældet er. Svaret på dette er flersporet. Først og fremmest er hovedscenariet fortsat, at politikkerne gør hvad der skal til rent økonomisk, for at rede det politiske pro - jekt alternativet er ikke et alternativ! Tyskerne er begyndt at bløde lidt op om såvel spansk bankhjælp som en eller anden form for fælles Euroudstedelser af obligationer. Den anden grund til at det ikke går værre for den europæiske fællesvaluta er, at det heller ikke ligefrem er fryd og gammen i resten af verden. De makroøkonomiske nøgletal er lidt bløde over det hele. Bank of England lyder som nogle der vil lave flere kvantitative lempelser. ECB forventes at sænke renten i løbet af de næste par møder. FED nøjes i første omgang med at forlænge Operation Twist, men understregede tydeligt parathed til indgriben, hvis nødvendigt læs; QE3 (nye kvantitative lempelser). Selv 4

5 28. juni 212 Kina viser lavere PMI og aftagende vækst. Her skal man dog holde sig for øje at lav vækst betyder 7 7,5% om året. Det vil derfor i høj grad være udmeldingerne fra de mange politiske topmøder, der, sammen med makrotallene, vil styre retningen i den kommende tid. Politikere er traditionen tro en race, der ikke nødvendigvis ridder samme dag, som de sadler, så Risk-Off vil være dominerende på valutamarkedet i den kommende tid. De traditionelle safe haven valutaer forventes derfor fortsat at være attraktive, og Euroen vil fortsat være presset på den korte bane. EUR USD Som nævnt ovenfor er valutakrydset nærmest bestemt ud fra, hvilket område der har mindst problemer. USA s opsving går langsomt. Det ser ud til at gøre Obamas udfordringer svære at håndtere. Primært drejer det sig om, at få genetableret de arbejdspladser der gik tabt under finanskrisen. I Eurozonen er arbejdsløsheden nu oppe på 11% eller 17,4 mio. mennesker! Dette er naturligvis er skidt for forbrugslysten. På kort sigt vil EUR næppe rette sig i væsentligt, men på lidt længere sigt mener BankNordik fortsat at den fælleseuropæiske valuta er oversolgt. Og når markedet vender, er der risiko/chance for at modreaktionen kommer til at gå forholdsvis stærkt. GBP Pundet er faldet yderligere en anelse tilbage, om end det fortsat ligger forholdsvist stærkt overfor EUR. Selv om den egelske økonomi på ingen måde berettiger til at GBP skal genvinde positionen som safe haven er manglen på alternativer så udtalt, at netop dette sker. De økonomiske nøgletal taler dog en anden historie, og med udmeldingerne fra Bank of England in mente, peger det da også på yderligere kvantitative lempelser derfra. Her og nu ser banken ikke større svækkelse af GBP, omvendt er det svært at se betragtelig styrkelse fra nuværende niveau. På længere sigt ser GBP ud til at skulle svækkes, primært i forhold EUR, under forudsætning af at Eurozonen kommer ud på den anden side i god behold på et tidspunkt. SEK Svensk økonomi var darlingen i 211, men nu ser det ud til at de også hinsidan er påvirket af afmatningen. Riksbanken udtrykker sig fortsat fortrøstningsfuldt, og markederne har styrket SEK. Igen er dette mere en safe haven -effekt og mangel på bedre, end det er et udtryk for fundamentaløkonomien. Så længe Eurozonen er kriseramt, vil SEK holde sig på de stærke niveauer. CHF Absolut intet nyt fra CHF. CHF er fuldstændig fastlåst i for - hold til de af SNB (nationalbanken i Schweiz) fastlagte 12 overfor EUR. Så længe usikkerheden omkring EUR er så stor, vil valutakrydset EUR/CHF ikke stige. SNB har vist ukuelighed overfor styrkelsen af CHF, så dette bliver ikke tilladt. Derfor svinger krydskursen mellem 12,5 og 12,15 på de vildeste dage, og dette vil fortsætte foreløbig. Målsætningen fra SNB s side om at hæve bunden til 125, må lade vente på sig, indtil der er mere tillid til Eurozonen. JPY Heller ikke meget nyt fra den anden traditionelle carryvaluta : Yen. I takt med at der er faldet lidt ro over Grækenland, er det dog lykkedes at få svækket JPY lidt overfor EUR, men det er næppe nok til at tilfredsstille Bank of Japan. BoJ ser meget gerne deres valuta svækket af hensyn til konkurrenceevnen. Efter de lettere skuffende PMI-tal fra Kina er det også lykkedes at få JPY lidt ned i forhold til USD. Den store svækkelse (som BankNordik fortsat forventer på den lange bane) lader dog fortsat vente på sig. NOK Norge er et af de meget få lande der går i mod strømmen. Norges Bank har netop oprevideret BNP-prognosen. Selv om olieprisen er kommet temmelig langt ned fra forårets top, tjenes der fortsat gode penge fra Nordsøen. Derudover sikrer Norges nationaløkonomiske position en status som safe haven. Så længe usikkerheden hersker vil NOK ikke komme ned fra det nuværende niveau. I forhold til yderligere styrkelse af NOK, er det tidligere set, at der er modstand i markedet når NOK når et niveau på eller lidt over pari i forhold til danske kroner. 5

6 BankNordik Markets Update forventningsskema 28/ juni 212 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente,45 I-traxx (Y5) 76 ECB refinansieringsrente 1, VIX 19,45 US Fed Funds,25 Lange renter: Valuta: Tysk 1-årig rente 1,53 USD/DKK 5,9377 Amerikansk 1-årig rente 1,64 EUR/DKK 7,4326 Dansk 1-årig rente 1,38 GBP/DKK 9,2692 Dansk realkredit, 3-årig 3,56 CHF/DKK 6,1861 Aktier: SEK/DKK,8444 OMXC2 433,6 NOK/DKK,986 Dow Jones , JPY/DKK 7,4741 Nasdaq 2.875,3 EUR/CHF 1,211 EuroStoxx ,6 EUR/USD 1,2518 DAX 6.229, Symbol forklaring Ved ændring Aktier Overvægt Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Obligationer Kontanter Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 1%. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 6

7 28. juni 212 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 28. juni 212. Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen (DK) Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Per Rude Madsen (DK) Høgni Olsen (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO) Katrin Holm-Jacobsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. september 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder September måned blev indledt med en række væsentlige be givenheder i forhold til den globale økonomi. Gældskrisen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. oktober 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oktober har været præget af mere stilhed end de foregående måneder, og fokus er i stigende grad rettet på det

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. maj 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Gældssituationen i EU er igen kommet i investorernes søgelys. På den europæiske scene, er det igen, eller fortsat,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. apríl 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden den seneste opdatering af BankNordik Markets Update, er der sket en hel del i de finansielle markeder, såvel

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. august 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder August udviklede sig bedre end mange frygtede. Den spanske redningspakke gav ro, selvom der stadig er detaljer,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. marts 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Med vedtagelsen af den seneste hjælpepakke til Grækenland, ser det langt om længe ud til, at gældskrisen i Euro-zonen

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. februar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden seneste Markets Update fra BankNordik er der sket en ganske afgørende udvikling forhold til situationen

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. januar 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Januar blev en måned præget af løsninger. De usikkerhedsmomenter, som indtil nu, har præget udsigterne for den

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update SOMMERUDGAVE 30. juli 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder I den seneste opdatering indledte vi med at slå fast, at BankNordik fortsat var positive i forhold

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. juni 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oven på den spirende uro på de finansielle markeder i slutningen af maj blev juni indledt med en vis mangel på retning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 4. april 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Lad det være slået fast allerede indledningsvis: BankNordik er fortsat positiv på aktiemarkedet. De globale markeder

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 2. maj 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder April har ikke været præget af det store uvejr på de finansielle markeder, men der har dog været få skyer på forårshimlen.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 20. december 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder December har været præget af budgetforhandlingerne, hvor Republikanerne og Demokraterne har prøvet at finde

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. november 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder November har været præget af at det amerikanske præsidentvalg nu er overstået. Fokus er herefter i høj grad

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Asset Allocation juli 2009

Asset Allocation juli 2009 Asset Allocation juli 2009 Generelle holdninger Aktier neutral 17.07.2009 Fra undervægt til neutral på ejendomme! Emerging market obligationer neutral Virksomhedsobligationer -overvægt Ejendomme neutral

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Maj måned viste sig at indfri BankNordiks forventning om øget usikkerhed og dermed større udsving på aktiemarkederne. Vi kan nu

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver Status for HP Hedge ultimo januar 2011 I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Kilde: Egen produktion Afdelingen har i januar haft kurstab på sine lange

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere