F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: februar 2014, uge 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9"

Transkript

1 28. februar 2014, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P ,8% Nikkei + 2,7% C20cap + 2,1% 761 S30 + 2,0% FTSE -0,0% DAX -0,3% Euro ,4% BRIC + 0,4% 262 VIX -5,1% 14 Valuta 7 dage Niveau EUR/USD +0,1% 1,3718 EUR/DKK - 0,0% 7,4625 USD/DKK - 0,1% 5,4400 SEK/DKK +0,5% 0,8357 NOK/DKK +1,1% 0,9016 GBP/DKK +0,2% 9,0915 CHF/DKK +0,2% 6,1295 JPY/DKK +0,4% 5,3440 Renter 7 dage Niveau US 2Y +0,00 0,32% US 10Y -0,11 2,65% Tysk 10Y -0,13 1,56% Dansk 10Y -0,13 1,57% Ukraine skaber frygt på markedet Geopolitik var ugens dominerende tema på finansmarkedet, hvilket sendte obligationsrenterne ned. Finansmarkedet frygter, at urolighederne i Ukraine kan udvikle sig til ny øst-vest konfrontation. Frygten overskyggede positive nyheder så som en ambitiøs vækstplan fra G20-landene og en opløftende halvårsprogno- F I N A N S U G E N se for europæisk økonomi fra EU-kommissionen (se side 3). I næste uge: ECB-rentemøde og arbejdsmarkedsrapport fra USA Den kommende uge bliver tæt besat med vigtige nøgletal og begivenheder. I eurozonen holder ECB pengepolitisk møde på torsdag, hvor de samtidig vil udsende deres kvartalsprognose på økonomien, blandt andet med nye skøn for inflationen til og med Der er en pæn sandsynlighed for, at de med afsæt i den nye prognose vil introducere tekniske lempelser af pengepolitikken, som skal øge likviditeten i pengekredsløbet. De ledende rentesatser ventes uændrede. Desuden kommer reviderede BNP-tal for eurozonen i 4. kvartal. Hovedtallet, en vækst i økonomien på 0,3%, venter vi ikke ændret på, men herudover vil komme data for udviklingen i BNP-tallets underkomponenter. Fokus vil ligge på vækstbidraget fra den indenlandske økonomi, der ventes at skulle være lokomotiv for væksten i Fra Tyskland kommer vigtige tal for industriens ordreindgang og for industriproduktionen i januar. At vurdere ud fra diverse industribarometre vil tallene vise fremgang. Fra USA kommer på fredag arbejdsmarkedsrapporten for februar måned, som kan blive meget vigtig for finansmarkederne. De to foregående rapporter viste en skuffende lav jobfremgang, hvilket det usædvanlig hårde vintervejr i USA har fået skylden for. Hvis fredagens tal også skuffer, kan det skubbe opfattelsen i retning af, at det måske snarere er de ellers så stærke konjunkturer, der er løjet lidt af. Omvendt vil renterne kunne stige mærkbart, hvis tallene bliver overraskende stærke. Markedsforventningen er en moderat jobvækst på Af ugens andre vigtige begivenheder kan nævnes tal for privatforbruget i januar og industribarometret ISM. De kommer begge mandag og ventes begge at signalere fremgang. Desuden udsender centralbanken deres Beige Book, som er en statusrapport på økonomien. Rapporten kan indeholde centralbankens vurdering af, om den seneste tids skuffende nøgletal skyldes vejret eller konjunkturerne i sig selv. Råvarer 7 dage Niveau Guld +0,6% Olie (WTI) - 0,9% 102 Metaller - 0,8% Opdateret per: 28. februar Side 1 af 6

2 Indhold Godt nyt fra Sydeuropa... 2 EU-Kommissionen opjusterer vækstprognosen for eurozonen... 3 Finansmarkedet deler forventningen om stigende vækst i eurozonen... 5 Spaniens kreditværdighed blev opjusteret Ny regeringschef i Italien kan speede reformprocessen op Godt nyt fra Sydeuropa Spaniens kreditværdighed er blevet opjusteret af et af de toneangivende kreditvurderingsbureauer. Det var Moody s, som hævede Spaniens kreditværdighed med en enkelt karakter til Baa2. Det svarer til den nedre del af en middelgod kreditværdighed. Også Italien har Baa2, mens både Portugal og Irland har dårligere karakterer. Moody s opjustering skyldes at det går fremad for spansk økonomi, blandt andet på grund af omfattende strukturreformer, som har forbedret landets konkurrenceevne. Også fra Italien er der kommet godt nyt, set i finansmarkedets optik. Den hidtidige premierminister Enrico Letta er efter knap et år på posten blevet erstattet af hans unge udfordrer Matteo Renzi. Hans politiske erfaring begrænser sig til fem år som borgmester i Firenze, men alligevel kunne han udmanøvrere Letta og fravriste ham lederskabet over det socialdemokratiske parti, PD. Finansmarkedet har tiltro til, at Renzi kan accelerere reformerne af det italienske samfund, hvilket Letta var gået i stå med. Desuden har finansmarkedet tiltro til, at Renzi kan samle flertal i parlamentet til en valgreform, som begrænser Senatets (overhusets) magt. Den kommende tid vi så vise, om Renzi kan leve op til finansmarkedets positive forventninger. De gode nyheder fra Spanien og Italien har medvirket til, at landenes 10-årige rentespænd til Tyskland er blevet yderligere indsnævret, se grafen nedenfor: Rentespændet til Tyskland er snævret ind Grafen viser, at de to landes 10-årige rentespænd til Tyskland er blevet indsnævret til omkring 2 procentpoint fra at have været helt oppe omkring 6 procentpoint, da den europæiske statsgældskrise rasede på sit højeste. Rentespændet var helt nede om- Side 2 af 6

3 kring 0 i årene efter euroens indførelse i 1999, og hvor finansmarkedet troede på udbredt økonomisk overensstemmelse landene imellem og ikke havde øje for de ubalancer, der udviklede sig gennem 00 erne. Hvor meget yderligere kan rentespændet snævres ind? Vi mener ikke, at det er realistisk med en tilbagevenden til et rentespænd på 0 som før finanskrisen. Spaniens og Italiens økonomi er dårligere end Tysklands og vil antagelig fortsætte med at være det mange år fremover. Historien giver ikke noget belæg for at sige, hvad der er et naturligt rentespænd mellem landene. Et bud kunne være ca. 150 bp mod ca. 200 i dag Et pejlemærke kunne være rentespændet mellem Irland og Tyskland. Irland har haft endnu værre økonomiske problemer end Spanien og Italien, men er nu længere fremme med genopretningen. Det irsk-tyske 10-årige rentespænd er på ca. 1,5 procentpoint. Det taler for, at rentespændet mellem de to sydeuropæiske lande og Tyskland kan indsnævres noget endnu - hvis den økonomiske genopretning i landene fortsætter. Men der er risiko for tilbageslag Der er altid en risiko for tilbageslag i den politiske reformvilje, og det er jo blandt andet derfor, at renten er højere i Spanien og Italien end i Tyskland. EU-Kommissionen opjusterer vækstprognosen for eurozonen I sin halvårlige prognose for økonomien opjusterer Kommissionen forventningerne til den økonomiske vækst i 2014 og 2015, mens skønnet på arbejdsløsheden sænkes lidt. Inflationsprognosen nedjusteres kraftigt for Hovedbudskabet i prognosen er, at opsvinget ikke blot er kommet, men at det bliver kraftigere og bredes ud på stort set alle lande i valutazonen. BNP-væksten accelererer i eurozonen Hovedtallene i prognosen for eurozonen er: BNP-vækst inflation arbejdsløshed ,2% (0,1) 1,8% (0,1) 1,0% (-0,5) 1,3% (-0,1) 12,0% (-0,2) 11,7% (-0,1) Side 3 af 6

4 Væksten ventes at tage gradvist til gennem 2014 med en forventet BNP-vækst på 0,3% i første kvartal, 0,4% i de to følgende kvartaler og 0,5% i fjerde kvartal. Det seneste faktiske væksttal, for fjerde kvartal 2013, lød på 0,3%. Økonomien vil vokse i alle lande på nær Cypern og Slovenien Desuden venter Kommissionen, at alle eurozonelande får positive vækstrater i 2014 på nær de to små lande Slovenien og Cypern. Blandt de såkaldte PIIGS-lande topper Irland med en forventet vækst på 1,8% efterfulgt af Spanien med 1,0%. Tyskland forbliver vækstlokomotivet i eurozonen med en fremgang i økonomien på 1,8% i år og 2,0% næste år. Forbrug og investeringer ventes at trække fremgangen Generelt set ventes den økonomiske fremgang i eurozonen at blive trukket af den indenlandske økonomi, dvs. privatforbrug og erhvervsinvesteringer. Nedgangen i ledigheden kommer til at ske i et meget langsomt tempo, hvilket er normalt i de indledende faser af en konjunkturopgang. Risikoen på Kommissionens prognose er imidlertid nedad, dvs. større risiko for at økonomien skuffer end at den overrasker positivt. Konkrete risikofaktorer er blandt andet: Risikoen er mest ned, dvs. for skuffende lav vækst hvis forventningerne om fremgang på arbejdsmarkedet ikke holder, hvis bankernes kreditgivning ikke stiger mærkbart, hvis inflationen falder yderligere og trækker inflationsforventningerne i samfundet med ned. Omvendt ser Kommissionen også (en lille) mulighed for overraskende stærk vækst, primært hvis fremgangen i privatforbrug og erhvervsinvesteringer bliver stærkere end forventet. Vores scenario stemmer godt overens med EU-Kommissionens Vores vækstprognose for eurozonen har i et stykke tid lydt på en BNP-vækst på 1,0% i år stigende til 1,5% næste år. Kommissionens vækstskøn er lidt mere optimistiske, men grundlæggende er der ikke den store uoverensstemmelse mellem deres og vores scenario. Side 4 af 6

5 De økonomiske udsigter taler for moderat stigende obligationsrenter Vores forventning er derfor fortsat, at gradvist tiltagende vækst i år efterhånden også vil trække inflationen moderat op. Det betyder, at den 10-årige tyske obligationsrente vil være højere om et år end i dag. Vores prognose lyder på intervallet 2-2,5% mod 1,7% i dag. Finansmarkedet deler forventningen om stigende vækst i eurozonen Det kan illustreres med to forhold på finansmarkedet: Dels er aktiekursindekset for eurozonen steget år-til-dato, dels klarer kreditobligationerne sig fortsat godt. Aktier og kreditobligationer klarer sig godt Aktiekurserne i eurozonen har præsteret bedre indtil nu end aktier fra de andre hovedområder. På kreditobligationer er præmien (merrenten) faldet i forhold til statsobligationer med tilsvarende løbetid, hvilket er ensbetydende med, at investor har haft en kursgevinst i forhold til at have ligget i statsobligationer. Så længe der er positive forventninger på finansmarkedet til væksten i eurozonen vil der være en solid støttende hånd til aktier og kreditobligationer. De økonomiske nyheder denne uge giver ikke anledning til at tvivle på udsigterne, jævnfør EUkommissionens nye prognose, samt det seneste tal for eurozonens økonomibarometer, som grafen nedenfor viser: Side 5 af 6

6 Nøgletal og begivenheder i perioden til Land A rt o g o ffentliggø relsestidspunkt P erio de Enhed F o rventet i markedet F o rrige perio de M andag Kina PM I-industri (02:00) februar indeks 50 50, Kina PM I-service (02:00) februar indeks 53,4 SEK betalingsbalance (09.30) 4.kvt.2013 mia.sek 53,6 EUR PM I-industri (10.00) februar indeks 53,0 prelim: 53,0 USD personal income and spending (14.30) januar % m/m 0,2 / 0,1 0,0 / 0,4 USD personal savings rate (14.30) januar % af disp. indk. USD PCE-prisindeks (i alt/kerne, 14.30) januar % år/år 0,1 / 0,1 0,2 / 0,1 USD M arkit PM I (endeligt tal, 14.58) februar indeks 56,6 prelim: 56,7 USD ISM -industri (16.00) februar indeks 52 51,3 USD construction spending (16.00) januar % m/m -0,1 0,1 ITA månedstal for statsfinanserne (19.00) februar mia. EUR 0,8 USD Bilsalg (23:00) februar antal mill/år 15,4 15,16 Tirsdag SPA arbejdsløshed (09.00) februar ændring antal pers EUR producentpriser (i alt/kerne, 11.00) februar % år/år 0,0 / -1,2 0,2 / -0,8 DKK valutareserven (16.00) februar ændring / ialt, mia.kr. 1,7 / 475,7 Onsdag Kina HSBC/M arkit service PM I (02:45) februar indeks 50, SEK industriproduktion (09.30) januar % m/m og år/år -1,0 / 0,1 AUD BNP-tal (01.30) 4.kvt.2013 % kvt/kvt og år/år 0,6 / 2,3 EUR PM I-Composite (10.00) februar indeks 52,7 prelim:52,7 EUR PM I-service (10.00) februar indeks 51,7 prelim:51,7 EUR detailomsætning (11:00) januar % m/m og år/år -1,6 / -1,0 EUR BNP-tal (reviderede, 11.00) 4.kvt.2013 % kv/kv og år/år prelim: 0,3 / 0,5 USD ADP-beskæftigelsestal (14.15) februar antal nye jobs 158k 175k USD ISM -service (16.00) marts indeks 53,6 54,0 USD Beige Book (20.00) Torsdag SPA sælger statsobligationer (10.30) GRE arbejdsløshed (11.00) december % 28,0 DEU industriens ordreindgang (12.00) januar % m/m og år/år 1,0 / 7,5-0,5 / 6,0 UK pengepolitisk møde (13.00) repo rate, % 0,5 0,5 EUR pengepolitisk møde i ECB (medd 13.45, tale 14.30) refi rente, % 0,25 0,25 EUR ECBs kvartalsprognose off.gøres USD enhedslønomkostninger (revideret, 14:30) 4.kvt.2013 % kvt/kvt ann. -1,0-1,6 USD Produktivitet (revideret, 14.30) 4.kvt.2013 % kvt/kvt ann. 2,6 3,2 USD jobless claims (14.30) ugetal 1000 pers. 335k 348k USD factory orders (16.00) januar % m/m -0,5-1,5 USD husholdningernes nettoformuer (18.00) 4.kvt.2013 ændring, mia. USD 1,922 Fredag FRA M ånedstal for statsfinanserne (08.45) januar mia.eur -74, DKK industriproduktion (09.00) januar % m/m og år/år -2,9 CHF inflation (09.15) februar % m/m og år/år 0,3 / 0,1-0,3 / 0,1 NOK industriproduktion (10.00) januar % m/m og år/år 1,7 / 3,8 DEU industriproduktion (12.00) januar % m/m og år/år 0,6 / 3,6-0,6 / 2,6 USD handelsbalance (14.30) januar mia. USD ,7 USD arbejdsløshed (14.30) februar % 6,6 6,6 USD gns. timeløn (14.30) februar % m/m 0,2 0,2 USD beskæftigelse (nonfarm payrolls, 14.30) februar ændring, 1000 jobs 150k 113k USD beskæftigelse (private sektor, 14.30) februar ændring, 1000 jobs 155k 142k USD Forbrugerkreditter (21.00) januar stigning, mia.usd 14,0 18,756 Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat. Tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 6 af 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere