Forecast Turismen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forecast Turismen i Danmark 2014-2017"

Transkript

1 Forecast Turismen i Danmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

2 Forecast. Turismen i Danmark Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Mads Zahle Østergaard Økonom i VisitDenmark VisitDenmark 2014 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1

3 Forecast. Turismen i Danmark I denne analyse præsenteres VisitDenmarks nyeste forecast for turismen i Danmark frem mod 2017, samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme. Indhold 1. Forecast 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller 4. Metode og forecastets nøjagtighed 1. Forecast Udsigt til fremgang for turismen i Danmark Mens 2013 endte med et lille minus for udenlandsk turisme i Danmark ser det anderledes lyst ud for de kommende år. VisitDenmark venter således fremgang i de udenlandske overnatninger i 2014 på mellem 1 og 3 pct. og strømpilen ventes at pege yderligere opad i resten af forecastperioden. Således ventes vækst i de udenlandske overnatninger på 1½-3½ pct. i 2015 og 2-4 pct. i Det er forventninger om generel fremgang i den internationale økonomi, gunstige valutakursudviklinger og den sammenhæng der erfaringsmæssigt er mellem økonomiske konjunkturer og rejselyst, der ligger til grund for forecastet. Forecastet er ydermere blevet nuanceret på baggrund af VisitDenmarks konkrete markedsviden. Fremgangen ventes at komme fra en bred front af markeder. Udsigterne for flere centrale markeder som fx Sverige, Storbritannien og USA er positive, men der ventes også mindre fremgang fra flere af de sydeuropæiske markeder i takt med stabilisering af den økonomiske situation i disse lande. Ligeledes ventes væksten Overnatningsprognose for Danmark at fortsætte fra BRIK-landene, mens de japanske overnatninger stille og roligt forventes at genfinde fodfæstet efter en periode med tilbagegang. For Norges vedkommende peger en lille opbremsning i økonomien på en stabilisering af det aktuelt høje overnatningsniveau, men med svag pil opad fremadrettet. Tyskerne står for knap 60 pct. af de registrerede udenlandske overnatninger i Danmark, og de konkrete forventninger til det tyske marked har derfor stor betydning for den samlede udvikling. De økonomiske prognoser peger i retning af øget vækst i tysk økonomi. Blandt andet øget tillid hos de tyske forbrugere og den generelle internationale fremgang ventes at være medvirkende til denne udvikling. På den baggrund ventes der også generel øget tysk rejselyst de kommende år. Men hvis Danmark ikke får sin fair share af denne vækst, vil det påvirke det samlede forecast for de udenlandske overnatninger i Danmark. Der ventes i forecast-perioden også fortsat fremgang i danskernes egne overnatninger i Danmark og dermed også positive forventninger til den samlede overnatningsudvikling i Danmark de næste år. Marked * 2014** 2015** 2016** 2017** Udlandet 4,6% 0,5% -0,5% 1-3 % 1½ - 3½ % 2-4 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 1,7% 0-2 % ½ - 3½ % 0-2 % 0-2 % I alt 3,5% 0,2% 0,6% ½ - 2½ % 1-3 % 1-3 % ½ - 1½ % * Foreløbige. De endelige årstal offentliggøres af Danmarks Statistik i april ** VisitDenmarks forecast med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 18. november Kilder til overnatninger : Danmarks Statistik. 2

4 Mio. overnatninger Målt i antal overnatninger svarer hovedscenariet for den forventede udvikling i antal udenlandske overnatninger frem mod 2017 til en vækst på 2,2 mio. sammenholdt med Dette svarer til en samlet stigning på 10 pct. Holder hovedscenariet stik betyder det, at de udenlandske overnatninger i 2015 er tilbage på før-finanskrise niveauet fra De danske overnatninger ventes at stige med godt én mio. frem mod Samlet betyder det en ventet stigning i antallet af overnatninger i 2017 på godt 3 mio. svarende til en stigning på 7 pct. i forhold til Overnatningsprognose for Danmark frem mod Hovedscenarie. 60 Udlandet Danmark 50 45,6 44,7 42,2 43,1 44,7 44,7 45,0 45,7 46,6 47,5 48, ,2 23,5 22,2 22,2 22,7 22,7 23,1 23,3 23,7 23,9 24, ,4 21,2 20,0 21,0 21,9 22,0 21,9 22,4 22,9 23,6 24, * 2014** 2015** 2016** 2017** * Foreløbige. De endelige årstal offentliggøres af Danmarks Statistik i april ** VisitDenmarks forecast med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 18. november Kilder til overnatninger : Danmarks Statistik Usikkerhedsfaktorer Som altid er der usikkerhedsfaktorer knyttet til forecast og de største usikkerheder kan tilskrives udviklingen i den internationale økonomi. I det omfang denne udvikler sig anderledes end forventet, vil det naturligvis smitte af på turismeforecastet. Derudover er udviklingen i Sydeuropas økonomier i sig selv et usikkerhedsmoment, og også den amerikanske økonomi kan overraske negativt de næste år trods forventninger om relativ pæn fremgang. Især den amerikanske statsgæld og budgetudfordringerne kan være udslagsgivende faktorer i denne forbindelse. Forecastet er udarbejdet med udgangspunkt i Tourism Economics økonometrisk funderede turismeforecast for Europa og Danmark, der er baseret på forventninger til den økonomiske udvikling. VisitDenmark har dog kvalitetssikret disse rå forecast. Blandt andet er VisitDenmarks markedschefer og ansvarlige, der har indsigt i konkrete markedsforhold, kommet med input. 3

5 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Hovedmarkeder Meget Negativ: Negativ: Neutral: Positiv: Meget Positiv: Der ventes fremgang i tysk økonomi. Stigende forbrugertillid og investeringsefterslæb er medvirkende årsager. BNP vækst: Godt 1½ pct. de næste år. Vækst i privatforbrug: Omkring 1,2 pct. de næste år. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): -3,8 pct. Tyskland Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 3,5 pct. 2015: 3,1 pct. VisitDenmark vurderer, at væksten i Danmark bliver på niveau eller en anelse lavere end de tyske vækstforventninger for Europa. For positiv vækst taler, at den tyske skoleferie på tværs af Bundesländer både i 2014 og 2015 ligger sent og således forskudt i forhold til højsæsonen i Danmark. Dette kan betyde større konkurrencedygtighed på pris. Hertil kommer muligheden for en effekt af en større fælles investering i international markedsføring på det tyske marked de kommende år. Norsk økonomi har oplevet en lille afmatning. Fremadrettet ventes aktiviteten i økonomien igen at stige fra 0,8 pct. i 2013 til 2,5 pct. i Lav arbejdsløshed og en stærk valuta ventes at bidrage til at fastholde det høje norske overnatningsniveau i Danmark. Endvidere er der en tendens til, at Norge nordmændene under økonomiske afmatninger søger mod nære destinationer, hvilket trækker i positiv retning for Danmark i Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 2,1 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,6 pct. 2015: 0,4 pct. I lyset af den norske vækst i Danmark de seneste år venter VisitDenmark, at der i højere grad bliver tale om 0-vækst eller et lille dansk plus i 2014 dvs. en fastholdelse af det aktuelt høje norske overnatningsniveau i Danmark. De økonomiske vækstrater i Sverige har været lave de sidste år. Fremadrettet ventes BNP-væksten dog at stige fra 1,1 pct. i 2013 til knap 2,5 pct. i 2015 drevet at eksporten. Privatforbruget ventes at vokse med små 2,5 pct. om året de næste år, mens kronen ventes at styrkes ydeligere til glæde for dansk Sverige turisme. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 6,0 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,9 pct. 2015: 0,6 pct. og den konkrete forventning til det svenske marked i Danmark ligger i samme boldgade. Hollandsk økonomi har været præget af recession de sidste år. BNP-væksten i 2014 ventes at blive svag positiv, men privatforbrug og beskæftigelse ventes fortsat at ligge underdrejet. Holland Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): -0,8 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,5 pct. 2015: 2,3 pct. VDK vurderer dog på baggrund af undersøgelser og pre-booking data fra Holland, at en stabilisering og ikke egentlig vækst er et mere sandsynligt scenarie for Danmark (og Europa). Den økonomiske aktivitet er stigende i Storbritannien, og også privatforbruget ventes at stige i hele forecastperioden. Ligeledes er der forventninger om et stadig stærkere pund til glæde for DK s turisme. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 9,7 pct. Storbritannien Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 3,6 pct. 2015: 2,7 pct. VDK venter dog, at væksten i Danmark bliver højere, da engelsk turisme i Danmark er domineret af hurtigvoksende City Breaks og pga. flere flyruter mellem UK og DK. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 4

6 Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Andre centrale markeder Der ventes en positiv, men beskeden økonomisk vækst efter et par år med nul-vækst. Samme billede ventes for privatforbruget, men ledigheden er fortsat omkring 11 pct. og lægger en dæmper på den Frankrig økonomiske vækst. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 1,8 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 3,6 pct. 2015: 1,8 pct. Fransk turisme i Danmark er præget af storby-ferie, der er i vækst. Danmark har derfor mulighed for at overgå de forventede europæiske vækstrater. Stabilisering af den økonomiske situation, men først egentlig vækst fra Fortsat høj ledighed (knap 13 pct.). Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 10,6 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 0,3 pct. 2015: 0,0 Italien pct. Ifølge VDK s Turistundersøgelse 2011 har de sydeuropæere, der besøger DK en indkomst over gennemsnittet, og er derfor nok mindre påvirkede af lavkonjunkturen, hvilket peger i retning af, at Danmark vil klare sig bedre end Europa som helhed. Desuden er væksten i Danmark domineret af hurtigvoksende storby ferie, hvilket trækker i samme retning. VisitDenmark forventer således, at Danmark klarer sig bedre end de generelle europæiske forventninger for det italienske marked. Stabilisering af den økonomiske situation og endda mindre positive vækstrater. Spansk økonomi er dog fortsat præget af gæld og høj ledighed (+26 pct.) Spanien Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): -0,6 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,0 pct. 2015: 3,6 pct. VisitDenmark forventer, at Danmark vil klare sig på linje med Europa som helhed på det spanske marked de næste år. Forventning om højere vækstrater i både BNP og privatforbrug - hhv. godt 3 pct. og knap 3 pct. om året. Den amerikanske dollar ventes at blive styrket yderligere til glæde for europæisk turisme. Statsgæld og budgetproblemer er dog fortsat risikofaktorer. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 6,7 pct. USA Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 4,0 pct. 2015: 5,7 pct. For Danmarks vedkommende er det også vigtigt at notere, at der er kommet flere direkte flyruter til USA, og bl.a. på den baggrund venter VisitDenmark, at Danmark kan holde trit med de generelle europæiske forventninger til det amerikanske marked. For BRIK landenes vedkommende ventes efter en lille nedgang i de økonomiske vækstrater, men igen højere vækst fremadrettet om end ikke helt på samme niveauer som tidligere. For Japans vedkommende ventes toppen af den aktuelle opblomstring af økonomien at tage af og afløses af vækstrater på omkring 1½ pct. Yennen ventes fortsat at falde i værdi det bliver således dyrere at være japansk turist i Europa. BR(I)K og Japan Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): Brasilien: 8,7 pct., Rusland: 16,7 pct. Kina: 33,8 pct. Japan: -5,2 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: Brasilien: 3,8 og 0,6 pct., Kina: 11 og 14 pct., Rusland: 9 og 6 pct. Japan: 2014: -1,6 og +1,9 pct. VisitDenmark venter dog, at vækstraterne bliver højere for Danmark for flere af landene især Kina da Danmark som turistdestination har momentum på flere af markederne. Der ventes stigende økonomiske vækstrater fremadrettet, hvilket peger i retning af øget danske ferieforbrug. Danmark Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 1,7 pct. og der ventes de kommende år fortsat små positive vækstrater for det danske marked i Danmark. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 5

7 Den økonomiske udvikling på de enkelte markeder USA. På trods af et skuffende 2013, ser den økonomiske fremgang ud til stille og roligt at bide sig fast. Fremgang på arbejdsmarkedet og stigende boligpriser peger i retning af stigende indkomster og formuer. Koblet med faldende usikkerhed generelt i det økonomiske klima og stigende forbrugertillid trækker dette i retning af fremgang i det private forbrug fremadrettet. Endvidere ventes der et lavt inflationspres, hvilket yderligere trækker i samme retning. Fortsat ekspansiv pengepolitik gennem det lave renteniveau stimulerer også økonomien, men i takt med den øgede aktivitet i økonomien ventes centralbanken gradvist at føre mindre ekspansiv pengepolitik særlig gennem ændringer i strategien omkring statsobligationer, en politik der også har været med til at finansiere den offentlige gæld. Samtidig er effekten af de finanspolitiske stramninger de forgangne år ved stille og rolig at ebbe ud. Vækstraterne i BNP ventes på denne baggrund at ligge på omkring 3 pct. og næsten tilsvarende for privatforbruget. Turismemæssigt er det også centralt, at den amerikanske dollar ventes at blive styrket de kommende år det bliver således billigere at være amerikansk turist i Europa. Europa overordnet. Selv om de offentlige finanser i især Sydeuropa fortsat er under pres, har tilliden til de europæiske statsfinanser trods alt været stigende. Det vidner bl.a. indsnævringen i rentespændene til de pågældende landes statsobligationer om. Blandt andet finanspolitiske stramninger og reformer har medvirket til denne udvikling. Dette peger naturligvis i retning af bedre konjunkturer. Det samme gør en gradvist stigende industriproduktion, aktiviteten på boligmarkeder (stigende priser) og generelt stigende forbrugerog erhvervstillid også i Sydeuropa. Det lave renteniveau stimulerer også den økonomiske aktivitet, og også på investeringssiden ventes fremgang bl.a. som følge af et investeringsefterslæb fra de senere år. I 2013 er den europæiske vækst især blevet trukket af Tyskland, mens de sydeuropæiske økonomier fortsat lider under bl.a. høj arbejdsløshed og lave boligpriser og deraf afledt tøvende privatforbrug. Især i Sydeuropa er der blevet tæret på de private opsparinger de seneste år, så selv om arbejdsløsheden ventes at falde og indkomstniveauet at stige, vil privatforbruget formentlig kun langsomt komme igen, da en god del af den øgede indkomst givetvis vil bliver sparet op trods den stigende forbrugertillid. Centrale risikofaktorer i den internationale økonomi: Stigende oliepriser som følge af uro i Mellemøsten og særligt Syrien. Den europæiske statsgældkrise kan igen blusse op. Vækstnedgang i BRIK landene og afledte effekter af disse. USA's balanceproblemer - den offentlige gæld og de offentlige budgetter særligt i kombination med gældsloftet. Tyskland. Der forventes fremadrettet stigninger i den indenlandske efterspørgsel. Stigninger i reallønningerne og faldende arbejdsløshed peger i retning af stigende privatforbrug. På investeringssiden peger pilen også opad. Dels er der et investeringsefterslæb fra virksomhedernes side, da mange virksomheder har udskudt investeringsbeslutninger de seneste år, men også den aktuelle lave rente og stigende tillid til EU's økonomi og dennes stabilitet fordrer denne udvikling. Det samme gør de generelt stigende internationale konjunkturer, der ventes at øge den tyske eksport. Samlet set ventes der vækst i BNP på godt 1,5 pct. om året i forecastperioden. Det private forbrug ventes også at vokse, men kun med godt 1 pct. om året. Sverige. Den svenske økonomi er grundlæggende relativ sund, men vækstraterne har været lave de sidste par år. En medvirkende årsag er en træg eksportudvikling. Eksporten ventes endda at udvikle sig negativt i 2013 samlet set. Den ventede globale og europæiske fremgang forventes at vende denne udvikling og igen trække svensk økonomi opad om end i adstadigt tempo. Dette underbygges af aktuelle positive virksomhedsforventninger og virksomhedsindkøb. Boligpriserne er blevet ved med at stige fra deres i forvejen høje niveau, hvilket sammen med en faldende ledighed ventes at stimulere 6

8 privatforbruget. Opstramning i finanspolitikken kan dog lægge en dæmper på væksten de kommende år på trods af regeringsløfter om en ekspansiv én af slagsen, ligesom også fremgang i den internationale økonomi er en forudsætning for denne udvikling. Den svenske krone ventes at blive stærkere de næste år til glæde for dansk turisme. Samlet set ventes vækstraterne i BNP at stige de næste par år til 2,5 pct. i 2015 for herefter at aftage lidt, mens der for det private forbrugs vedkommende ventes vækstrater i underkanten af 2,5 pct. i det meste af forecastperioden dog også med en lille aftagende tendens sidst i forecastperioden. Norge. Den norske økonomi er bremset lidt op. Aftagende vækstrater i olieinvesteringerne, en strammere kreditpolitik hos bankerne og en opbremsning i byggesektoren er medvirkende årsager. Samtidig holder de norske forbrugere også lidt igen, hvilket er lidt paradoksalt i lyset af meget lave renter, vækst i reallønningerne, formuestigninger som følge af prisstigninger på boligmarkedet og den lave arbejdsløshed. En stigende gældsætning på boligmarkedet er dog en mulig forklaring. Forventningen fremadrettet er dog, at vækst-pilen igen vil pege opad bl.a. trukket af eksporten og lempelige kreditvilkår. BNP-væksten ventes således at vokse frem mod 2015 til 2,5 pct., mens det private forbrug ventes at udvikle relativt stabilt med 2,5 pct. om året. UK. Der er igen fremgang at spore i den engelske økonomi, hvilket også afspejler sig i stigende forbrugertillid, og fremgangen ventes at fortsætte de kommende år. Flere faktorer har haft og får betydning for udviklingen. Den øgede aktivitet i den amerikanske økonomi kan aflæses direkte i den britiske eksport, men også den lave rente har været med til at øge aktiviteten i den britiske økonomi. Den britiske nationalbank har endvidere givet udtryk for, at den fremadrettet vil fastholde det lave renteniveau for at stimulere økonomien yderligere. Denne udvikling ventes at medføre bedringer på arbejdsmarkedet og øget privatforbrug. Samlet set ventes BNP-væksten af stige i hele forecastperioden fra 2 pct. i 2014 til små 3 pct. i Tilsvarende udvikling ventes for privatforbruget dog med lidt lavere vækst i begyndelsen af perioden. Det britiske pund ventes at stige i værdi i forecastperioden. Det ventes således at blive billige at være britisk turist i Europa og Danmark. Holland. Den hollandske økonomi har efterhånden været i recession i en længere periode, og restriktioner på det offentlige økonomiske råderum har gjort det svært at føre ekspansiv politik. Dermed har det været svært at modvirke virkningerne fra faldende huspriser og stramme kreditbetingelser. Ledigheden ventes fortsat at stige også i 2014 før kurven knækkes. Det betyder også, at privatforbruget forventes at udvikle sig trægt i forecastperioden og først fra 2015 ventes egentlig fremgang dog blot en svag en af slagsen. BNP ventes at vokse med beskedne 0,5 pct. i 2014 efter to år med negativ vækst. I resten af forecastperioden forventes beskedne stigninger i vækstraterne. Finland. Den finske økonomi har et stykke tid ligget underdrejet, men ser nu ud til så småt at gå den rigtige vej. Det har især været den indenlandske efterspørgsel over en bred front, der har trukket nedad herunder det private forbrug. Forbrugertilliden er da heller ikke i top i Finland. Fremadrettet er det da også eksporten, der ventes at afhjælpe situationen, så BNPvæksten i perioden vokser fra negativ vækst i 2012 og 2013 til 1,8 pct. i 2014 med pil op. Privatforbruget ventes også at komme lidt op i gear fremadrettet og næsten kunne matche den generelle vækst, bl.a. som følge af øget beskæftigelse. Frankrig. Aktiviteten i den franske økonomi ser ud til så småt at være på vej opad efter et par år med stilstand. Vækstraterne ventes dog fremadrettet stadig at være moderate trods fremskidt det gælder både den generelle vækst, men også privatforbruget som den fortsat høje arbejdsløshed lægger en naturlig dæmper på. Blandt andet en knap så stram finanspolitik og den generelle fremgang i den internationale økonomi ventes at fungere som vækststimuli. BNP-vækstraterne ventes at stige fra 0,7 pct. i 2014 til knap 1,5 pct. i Privatforbruget ventes at udvikle sig tilsvarende, hvor den høje arbejdsløshed dog er en hindring. Ledigheden ventes dog at toppe i 2014 med omkring 11 pct. 7

9 Italien. Den italienske økonomi ser ud til at være på vej ud af recession, og der forventes i løbet af forecast-perioden positive vækstrater - dog i første omgang meget beskedne af slagsen. Eksporten ventes at være en driver i denne forbindelse, og dermed være medvirkende til at knække ledighedskurven. Dette ventes også at smitte af på privatforbruget, men først fra 2015 bl.a. pga. den høje ledighed og forventninger om, at en større andel af den stigende indkomst end normalt de kommende år vil blive sparet op og ikke brugt. Spanien. Den spanske økonomi har fortsat store problemer eksemplificeret ved negative vækstrater, en arbejdsløshedsrate på den forkerte side af 25 pct. og store gælds- og kreditproblemer og deraf stramme krav til finanspolitikken. Alligevel er forventningen, at krisen har toppet i Spanien. Eksportmarkederne oplever fremgang og den indenlandske efterspørgsel ser ud til at have stabiliseret sig. Udviklingen i det private forbrug ventes dog ikke at være egentlig positiv pga. den høje arbejdsløshed og lav lønudvikling fra før Væksten i BNP ventes at blive positiv i 2014 med + knap 0,5 pct. og stige i resten af forecastperioden. Schweiz og Østrig. Både det Schweiziske BNP og privatforbrug ventes at udvikle sig moderat de kommende år med vækstrater på mellem 1,5 og 2 pct. Derudover er forventningen, at det stærke schweiziske valuta mister lidt styrke på den korte bane det bliver således dyrere at være schweizisk turist i resten af Europa. Vækstforventningerne til den østrigske økonomi ligner til forveksling den schweisiske blot et par procent point lavere. BR(I)K. Aftagende vækstrater på den korte bane er udsigterne for BR(I)K landene. Afmatningen kan bl.a. tilskrives det naturlige fald i efterspørgslen på BRIK-produkter i bl.a. Europa og USA pga. de senere magre år. Kinas økonomi ser ud til at have stabiliseret sig, men væksten ventes fremadrettet at være lav sammenholdt med de vækstrater vi er blevet vant til fra Kinas side dog trods alt 7+ pct. Pilen ventes igen at pege svagt opad fra anden halvdel af 2014 af flere grunde. Dels er der udsigt til stigende eksport til USA og Europa og dels ventes fortsatte investeringer i infrastrukturen. Men omvendt ser den kinesiske valuta ikke længere ud til at være voldsomt undervurderet og spørgsmålet er også, om det simpelthen ikke længere er realistisk med vækstrater over 10 pct. for Kina økonomisk teori forudser i hvert fald over tid konvergens i et eller andet omfang i vækstraterne mellem lande. Væksten i privatforbruget ventes at være lidt højere end den generelle vækst i forecastperioden. For Brasilien og Ruslands vedkommende vendtes væksten at stabilisere sig efter et par år med faldende vækstrater og stille og roligt igen at øges. I Rusland er det bl.a. investeringer i infrastruktur, der ventes at være med til at trække op ad. Japan. Der har været en lille opblomstring i den japanske økonomi. Denne fremgang har delvist været eksport-dreven. En stadig billigere yen har stimuleret denne udvikling. Dette har også sat gang i de indenlandske investeringer, ligesom også offentlige investeringer har bidraget til fremgangen. Toppen af dette opsving ventes dog at forsvinde bl.a. som følge af kommende finanspolitiske stramninger fx en højere forbrugsafgift. Der ventes således vækstrater på omkring 1,5 pct. i BNP de næste par år, men et lidt svagere udvikling i privatforbruget. Yennen ventes fortsat at falde lidt i værdi dog ikke så dramatisk som de små 20 pct. Yennen er faldet i værdi i 2013 ift. Euroen og den danske krone. Danmark. Strømpilen peger opad for den danske økonomi. Den generelle indikator for forbrugertilliden har været stigende og har været positiv siden sommeren Fremadrettet er der derfor også forventninger om vækstrater på 1½ til 2 pct. om året og svag fremgang i beskæftigelsen. Reallønsfremgang ventes endvidere at stimule det private forbrug ligesom også et højere investeringsniveau ventes at fungere som vækstmotor. 8

10 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller Nærværende forecast tager udgangspunkt i Tourism Economics forecast for europæisk og dansk turisme, der primært er baseret på forventninger til økonomien fremadrettet. Nedenfor fremgår derfor baggrundstabeller for centrale økonomiske variable for deres forventede udvikling frem mod Real BNP vækst for centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* --- procent --- Danmark 1,1-0,4 0,1 1,5 2,2 2,0 1,9 Tyskland 3,1 0,9 0,4 1,6 1,7 1,6 1,5 Norge 1,3 3,0 0,8 2,1 2,5 2,6 2,5 Sverige 3,8 1,1 1,1 1,9 2,4 2,3 2,0 UK 2,1 0,3 1,2 2,0 2,4 2,7 2,8 Holland 1,0-1,3-1,2 0,5 0,9 1,2 1,5 Frankrig 2,0 0,0-0,1 0,7 1,2 1,3 1,4 Italien 0,5-2,4-1,9 0,1 1,2 1,6 1,4 Spanien 0,4-1,4-1,5 0,4 1,1 1,4 2,0 Østrig 2,7 0,8 0,3 1,5 1,7 1,7 1,6 Schweiz 1,9 1,0 1,4 1,6 1,9 1,8 1,7 Finland 2,7-0,8-0,4 1,8 2,3 2,6 2,4 Polen 4,5 2,0 0,9 2,2 3,3 3,6 3,8 USA 1,8 2,8 1,6 3,1 3,1 3,1 3,0 Canada 2,5 1,7 1,6 2,3 2,9 2,8 2,6 Japan -0,5 2,0 1,8 1,4 1,7 0,8 1,0 Kina 9,3 7,8 7,2 7,1 7,4 7,5 7,4 Rusland 4,3 3,4 2,2 3,2 4,0 4,3 4,1 Brasilien 2,7 0,9 2,2 2,3 3,1 3,7 4,0 Australien 2,4 3,6 2,6 3,0 2,9 2,6 2,9 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 9

11 Realvækst i privatforbruget for centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* --- procent --- Danmark -0,5 0,5 0,6 1,4 2,0 1,7 1,6 Tyskland 1,7 0,7 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Norge 2,5 3,1 2,6 2,3 2,5 2,5 2,5 Sverige 2,1 1,6 2,3 2,5 2,3 2,3 2,2 UK -0,5 1,2 1,4 1,6 2,0 2,5 2,8 Holland -1,1-1,6-1,1 0,0 0,5 0,8 1,3 Frankrig 0,5-0,3 0,1 0,9 1,1 1,2 1,3 Italien 0,1-4,2-2,5-0,9 1,0 1,6 1,7 Spanien -1,0-2,2-2,5 0,2 1,0 1,5 2,1 Østrig 0,9 0,1 0,2 1,2 1,5 1,6 1,5 Schweiz 1,2 2,5 1,9 1,5 1,8 1,7 1,7 Finland 2,6 0,2 1,0 1,8 2,2 2,4 2,4 Polen 2,6 0,8 0,2 2,1 2,9 3,3 3,7 USA 2,5 2,2 2,0 2,8 2,9 2,8 2,7 Canada 2,3 1,9 1,8 2,6 2,8 2,5 2,0 Japan 0,5 2,4 2,1 0,9 1,2 0,4 0,8 Kina 8,5 8,4 7,9 9,2 9,3 9,2 9,1 Rusland 6,3 6,7 5,4 4,0 4,1 4,0 3,9 Brasilien 4,1 3,1 2,0 2,5 2,9 3,7 4,3 Australien 3,4 3,3 2,2 3,3 3,5 3,2 3,3 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 10

12 Ledighedsniveauet på centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* --- procent --- Danmark 6,0 6,1 6,0 6,2 6,0 5,9 5,8 Tyskland 7,1 6,8 6,9 6,9 6,7 6,4 6,3 Norge 3,3 3,2 3,4 3,1 2,9 2,7 2,7 Sverige 7,8 8,0 8,0 7,7 7,1 6,6 6,3 UK 8,1 8,0 7,9 8,0 7,7 7,2 6,7 Holland 5,4 6,4 8,3 8,7 8,6 8,5 8,2 Frankrig 9,2 9,8 10,7 11,0 10,9 10,7 10,4 Italien 8,4 10,7 12,2 12,7 12,6 12,0 11,4 Spanien 21,7 25,0 26,9 27,5 27,4 27,0 26,3 Østrig 4,2 4,4 4,9 4,9 4,6 4,5 4,5 Schweiz 2,8 2,9 3,2 3,4 3,3 3,1 3,0 Finland 7,8 7,8 8,1 7,9 7,4 7,1 6,8 Polen 12,4 12,8 13,6 13,8 13,2 12,2 11,3 USA 8,9 8,1 7,6 7,5 6,6 5,9 5,3 Canada 7,5 7,3 7,1 6,9 6,5 6,1 6,0 Japan 4,6 4,4 4,0 3,9 3,9 4,1 4,2 Kina 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 Rusland 6,6 5,5 5,7 6,1 6,1 6,0 5,9 Brasilien 6,0 5,5 5,6 5,8 5,9 5,9 5,9 Australien 5,1 5,2 5,6 5,4 5,1 4,9 5,0 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 11

13 Valutakurser i forhold til den danske krone * 2014* 2015* 2016* 2017* Valutakurs --- danske kroner --- Norge 0,96 1,00 0,97 0,96 0,98 0,99 0,98 Sverige 0,83 0,86 0,87 0,90 0,93 0,93 0,92 UK 8,59 9,18 8,98 9,21 9,61 9,69 9,73 Schweiz 6,04 6,18 6,04 5,94 5,74 5,77 5,94 Polen 1,81 1,78 1,78 1,85 1,90 1,93 1,95 USA 5,36 5,79 5,70 6,01 6,27 6,30 6,31 Canada 5,42 5,80 5,55 5,68 5,80 5,72 5,76 Kina 0,83 0,92 0,92 1,00 1,08 1,11 1,15 Japan 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Australien 5,53 6,00 5,54 5,73 5,76 5,67 5,56 Rusland 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 Brasilien 3,20 2,96 2,70 2,73 2,80 2,73 2,61 Årlig ændring --- procent --- Norge 2,83 4,05-2,59-0,63 1,67 0,81-0,23 Sverige 5,71 3,61 2,07 3,55 2,89-0,37-0,64 UK -1,18 6,82-2,11 2,52 4,35 0,79 0,39 Schweiz 11,91 2,34-2,28-1,63-3,28 0,50 2,97 Polen -3,01-1,67 0,12 3,80 2,60 2,00 0,71 USA -4,71 8,08-1,57 5,34 4,42 0,46 0,16 Canada -0,76 6,99-4,29 2,39 2,08-1,29 0,68 Kina -0,19 10,73 0,73 8,43 7,72 3,06 2,87 Japan 4,91 7,95-18,99-2,24-3,01-0,09 2,05 Australien 7,09 8,49-7,59 3,38 0,50-1,54-1,87 Rusland -1,53 2,15-3,72 3,87 3,26-1,10-1,29 Brasilien 0,15-7,38-8,88 1,23 2,29-2,54-4,20 Tolking: Stiger valutakursen skal en udenlandsk turist betale mindre for én dansk kr. *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 12

14 Samlet forbrug af udlandsrejser for centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* Nominelt forbrug af udlandsrejser --- mia. USD --- Danmark 9,6 9,3 9,4 9,0 8,8 8,8 8,8 Tyskland 81,1 78,5 78,4 79,5 81,5 83,8 86,1 Norge 15,9 16,6 17,7 17,8 18,5 19,6 20,5 Sverige 15,5 15,8 16,3 16,5 17,0 17,5 18,0 UK 50,8 52,2 52,5 53,0 55,1 57,6 60,7 Holland 20,1 19,6 19,7 19,8 20,1 20,5 21,0 Frankrig 40,1 34,6 34,6 33,8 33,3 33,6 34,1 Italien 27,4 24,9 23,9 22,4 21,5 21,4 21,5 Spanien 16,5 14,7 14,0 13,6 13,6 14,1 14,7 Østrig 10,4 9,9 9,8 9,9 10,1 10,4 10,7 Schweiz 13,9 14,2 14,6 14,9 14,7 15,7 17,3 Finland 4,6 4,5 4,7 4,5 4,4 4,5 4,7 Polen 7,2 7,4 7,4 7,4 7,7 8,5 9,5 USA 80,3 85,4 89,2 93,5 98,6 103,2 107,9 Canada 32,1 33,6 34,1 34,1 34,6 35,2 36,6 Japan 25,9 26,6 24,0 23,2 22,2 22,9 23,8 Kina 43,8 61,5 78,8 94,9 115,4 139,6 165,5 Rusland 31,3 40,7 48,4 53,4 58,5 63,8 69,3 Brasilien 21,2 22,2 25,0 27,6 29,3 31,6 34,3 Australien 25,8 26,6 26,1 27,3 28,3 29,0 29,9 Årlig vækst --- procent --- Danmark 8,3-3,3 1,0-4,0-2,9 0,0 0,2 Tyskland 8,9-3,2-0,1 1,4 2,5 2,8 2,8 Norge 19,8 4,4 6,9 0,3 4,0 5,8 4,7 Sverige 19,1 1,9 2,9 1,4 3,0 2,9 2,6 UK 3,3 2,7 0,6 0,9 4,0 4,6 5,3 Holland 5,7-2,6 0,5 0,4 1,4 2,1 2,6 Frankrig 8,5-13,8 0,3-2,6-1,4 1,1 1,3 Italien 6,2-9,3-4,0-6,3-4,1-0,2 0,4 Spanien 3,0-11,1-4,8-2,3-0,2 3,6 4,7 Østrig 4,1-4,6-1,5 1,5 2,3 2,8 2,3 Schweiz 26,4 1,7 3,4 1,9-1,3 6,7 10,2 Finland 13,3-1,6 5,6-4,5-1,9 2,5 3,0 Polen -1,3 2,5 0,0 0,0 3,4 11,2 11,2 USA 4,5 6,4 4,5 4,8 5,5 4,7 4,6 Canada 13,3 4,9 1,3 0,1 1,4 1,6 3,9 Japan -2,5 2,6-9,8-3,3-4,2 3,1 4,0 Kina 32,3 40,5 28,1 20,4 21,6 21,0 18,6 Rusland 22,1 30,1 18,9 10,4 9,6 9,0 8,7 Brasilien 29,6 4,6 12,6 10,2 6,2 8,1 8,3 Australien 20,3 3,1-2,1 4,8 3,4 2,7 2,9 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 13

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere