Forecast Turismen i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forecast Turismen i Danmark 2014-2017"

Transkript

1 Forecast Turismen i Danmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

2 Forecast. Turismen i Danmark Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Mads Zahle Østergaard Økonom i VisitDenmark VisitDenmark 2014 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1

3 Forecast. Turismen i Danmark I denne analyse præsenteres VisitDenmarks nyeste forecast for turismen i Danmark frem mod 2017, samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme. Indhold 1. Forecast 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller 4. Metode og forecastets nøjagtighed 1. Forecast Udsigt til fremgang for turismen i Danmark Mens 2013 endte med et lille minus for udenlandsk turisme i Danmark ser det anderledes lyst ud for de kommende år. VisitDenmark venter således fremgang i de udenlandske overnatninger i 2014 på mellem 1 og 3 pct. og strømpilen ventes at pege yderligere opad i resten af forecastperioden. Således ventes vækst i de udenlandske overnatninger på 1½-3½ pct. i 2015 og 2-4 pct. i Det er forventninger om generel fremgang i den internationale økonomi, gunstige valutakursudviklinger og den sammenhæng der erfaringsmæssigt er mellem økonomiske konjunkturer og rejselyst, der ligger til grund for forecastet. Forecastet er ydermere blevet nuanceret på baggrund af VisitDenmarks konkrete markedsviden. Fremgangen ventes at komme fra en bred front af markeder. Udsigterne for flere centrale markeder som fx Sverige, Storbritannien og USA er positive, men der ventes også mindre fremgang fra flere af de sydeuropæiske markeder i takt med stabilisering af den økonomiske situation i disse lande. Ligeledes ventes væksten Overnatningsprognose for Danmark at fortsætte fra BRIK-landene, mens de japanske overnatninger stille og roligt forventes at genfinde fodfæstet efter en periode med tilbagegang. For Norges vedkommende peger en lille opbremsning i økonomien på en stabilisering af det aktuelt høje overnatningsniveau, men med svag pil opad fremadrettet. Tyskerne står for knap 60 pct. af de registrerede udenlandske overnatninger i Danmark, og de konkrete forventninger til det tyske marked har derfor stor betydning for den samlede udvikling. De økonomiske prognoser peger i retning af øget vækst i tysk økonomi. Blandt andet øget tillid hos de tyske forbrugere og den generelle internationale fremgang ventes at være medvirkende til denne udvikling. På den baggrund ventes der også generel øget tysk rejselyst de kommende år. Men hvis Danmark ikke får sin fair share af denne vækst, vil det påvirke det samlede forecast for de udenlandske overnatninger i Danmark. Der ventes i forecast-perioden også fortsat fremgang i danskernes egne overnatninger i Danmark og dermed også positive forventninger til den samlede overnatningsudvikling i Danmark de næste år. Marked * 2014** 2015** 2016** 2017** Udlandet 4,6% 0,5% -0,5% 1-3 % 1½ - 3½ % 2-4 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 1,7% 0-2 % ½ - 3½ % 0-2 % 0-2 % I alt 3,5% 0,2% 0,6% ½ - 2½ % 1-3 % 1-3 % ½ - 1½ % * Foreløbige. De endelige årstal offentliggøres af Danmarks Statistik i april ** VisitDenmarks forecast med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 18. november Kilder til overnatninger : Danmarks Statistik. 2

4 Mio. overnatninger Målt i antal overnatninger svarer hovedscenariet for den forventede udvikling i antal udenlandske overnatninger frem mod 2017 til en vækst på 2,2 mio. sammenholdt med Dette svarer til en samlet stigning på 10 pct. Holder hovedscenariet stik betyder det, at de udenlandske overnatninger i 2015 er tilbage på før-finanskrise niveauet fra De danske overnatninger ventes at stige med godt én mio. frem mod Samlet betyder det en ventet stigning i antallet af overnatninger i 2017 på godt 3 mio. svarende til en stigning på 7 pct. i forhold til Overnatningsprognose for Danmark frem mod Hovedscenarie. 60 Udlandet Danmark 50 45,6 44,7 42,2 43,1 44,7 44,7 45,0 45,7 46,6 47,5 48, ,2 23,5 22,2 22,2 22,7 22,7 23,1 23,3 23,7 23,9 24, ,4 21,2 20,0 21,0 21,9 22,0 21,9 22,4 22,9 23,6 24, * 2014** 2015** 2016** 2017** * Foreløbige. De endelige årstal offentliggøres af Danmarks Statistik i april ** VisitDenmarks forecast med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 18. november Kilder til overnatninger : Danmarks Statistik Usikkerhedsfaktorer Som altid er der usikkerhedsfaktorer knyttet til forecast og de største usikkerheder kan tilskrives udviklingen i den internationale økonomi. I det omfang denne udvikler sig anderledes end forventet, vil det naturligvis smitte af på turismeforecastet. Derudover er udviklingen i Sydeuropas økonomier i sig selv et usikkerhedsmoment, og også den amerikanske økonomi kan overraske negativt de næste år trods forventninger om relativ pæn fremgang. Især den amerikanske statsgæld og budgetudfordringerne kan være udslagsgivende faktorer i denne forbindelse. Forecastet er udarbejdet med udgangspunkt i Tourism Economics økonometrisk funderede turismeforecast for Europa og Danmark, der er baseret på forventninger til den økonomiske udvikling. VisitDenmark har dog kvalitetssikret disse rå forecast. Blandt andet er VisitDenmarks markedschefer og ansvarlige, der har indsigt i konkrete markedsforhold, kommet med input. 3

5 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Hovedmarkeder Meget Negativ: Negativ: Neutral: Positiv: Meget Positiv: Der ventes fremgang i tysk økonomi. Stigende forbrugertillid og investeringsefterslæb er medvirkende årsager. BNP vækst: Godt 1½ pct. de næste år. Vækst i privatforbrug: Omkring 1,2 pct. de næste år. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): -3,8 pct. Tyskland Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 3,5 pct. 2015: 3,1 pct. VisitDenmark vurderer, at væksten i Danmark bliver på niveau eller en anelse lavere end de tyske vækstforventninger for Europa. For positiv vækst taler, at den tyske skoleferie på tværs af Bundesländer både i 2014 og 2015 ligger sent og således forskudt i forhold til højsæsonen i Danmark. Dette kan betyde større konkurrencedygtighed på pris. Hertil kommer muligheden for en effekt af en større fælles investering i international markedsføring på det tyske marked de kommende år. Norsk økonomi har oplevet en lille afmatning. Fremadrettet ventes aktiviteten i økonomien igen at stige fra 0,8 pct. i 2013 til 2,5 pct. i Lav arbejdsløshed og en stærk valuta ventes at bidrage til at fastholde det høje norske overnatningsniveau i Danmark. Endvidere er der en tendens til, at Norge nordmændene under økonomiske afmatninger søger mod nære destinationer, hvilket trækker i positiv retning for Danmark i Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 2,1 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,6 pct. 2015: 0,4 pct. I lyset af den norske vækst i Danmark de seneste år venter VisitDenmark, at der i højere grad bliver tale om 0-vækst eller et lille dansk plus i 2014 dvs. en fastholdelse af det aktuelt høje norske overnatningsniveau i Danmark. De økonomiske vækstrater i Sverige har været lave de sidste år. Fremadrettet ventes BNP-væksten dog at stige fra 1,1 pct. i 2013 til knap 2,5 pct. i 2015 drevet at eksporten. Privatforbruget ventes at vokse med små 2,5 pct. om året de næste år, mens kronen ventes at styrkes ydeligere til glæde for dansk Sverige turisme. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 6,0 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,9 pct. 2015: 0,6 pct. og den konkrete forventning til det svenske marked i Danmark ligger i samme boldgade. Hollandsk økonomi har været præget af recession de sidste år. BNP-væksten i 2014 ventes at blive svag positiv, men privatforbrug og beskæftigelse ventes fortsat at ligge underdrejet. Holland Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): -0,8 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,5 pct. 2015: 2,3 pct. VDK vurderer dog på baggrund af undersøgelser og pre-booking data fra Holland, at en stabilisering og ikke egentlig vækst er et mere sandsynligt scenarie for Danmark (og Europa). Den økonomiske aktivitet er stigende i Storbritannien, og også privatforbruget ventes at stige i hele forecastperioden. Ligeledes er der forventninger om et stadig stærkere pund til glæde for DK s turisme. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 9,7 pct. Storbritannien Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 3,6 pct. 2015: 2,7 pct. VDK venter dog, at væksten i Danmark bliver højere, da engelsk turisme i Danmark er domineret af hurtigvoksende City Breaks og pga. flere flyruter mellem UK og DK. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 4

6 Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Andre centrale markeder Der ventes en positiv, men beskeden økonomisk vækst efter et par år med nul-vækst. Samme billede ventes for privatforbruget, men ledigheden er fortsat omkring 11 pct. og lægger en dæmper på den Frankrig økonomiske vækst. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 1,8 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 3,6 pct. 2015: 1,8 pct. Fransk turisme i Danmark er præget af storby-ferie, der er i vækst. Danmark har derfor mulighed for at overgå de forventede europæiske vækstrater. Stabilisering af den økonomiske situation, men først egentlig vækst fra Fortsat høj ledighed (knap 13 pct.). Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 10,6 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 0,3 pct. 2015: 0,0 Italien pct. Ifølge VDK s Turistundersøgelse 2011 har de sydeuropæere, der besøger DK en indkomst over gennemsnittet, og er derfor nok mindre påvirkede af lavkonjunkturen, hvilket peger i retning af, at Danmark vil klare sig bedre end Europa som helhed. Desuden er væksten i Danmark domineret af hurtigvoksende storby ferie, hvilket trækker i samme retning. VisitDenmark forventer således, at Danmark klarer sig bedre end de generelle europæiske forventninger for det italienske marked. Stabilisering af den økonomiske situation og endda mindre positive vækstrater. Spansk økonomi er dog fortsat præget af gæld og høj ledighed (+26 pct.) Spanien Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): -0,6 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,0 pct. 2015: 3,6 pct. VisitDenmark forventer, at Danmark vil klare sig på linje med Europa som helhed på det spanske marked de næste år. Forventning om højere vækstrater i både BNP og privatforbrug - hhv. godt 3 pct. og knap 3 pct. om året. Den amerikanske dollar ventes at blive styrket yderligere til glæde for europæisk turisme. Statsgæld og budgetproblemer er dog fortsat risikofaktorer. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 6,7 pct. USA Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 4,0 pct. 2015: 5,7 pct. For Danmarks vedkommende er det også vigtigt at notere, at der er kommet flere direkte flyruter til USA, og bl.a. på den baggrund venter VisitDenmark, at Danmark kan holde trit med de generelle europæiske forventninger til det amerikanske marked. For BRIK landenes vedkommende ventes efter en lille nedgang i de økonomiske vækstrater, men igen højere vækst fremadrettet om end ikke helt på samme niveauer som tidligere. For Japans vedkommende ventes toppen af den aktuelle opblomstring af økonomien at tage af og afløses af vækstrater på omkring 1½ pct. Yennen ventes fortsat at falde i værdi det bliver således dyrere at være japansk turist i Europa. BR(I)K og Japan Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): Brasilien: 8,7 pct., Rusland: 16,7 pct. Kina: 33,8 pct. Japan: -5,2 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: Brasilien: 3,8 og 0,6 pct., Kina: 11 og 14 pct., Rusland: 9 og 6 pct. Japan: 2014: -1,6 og +1,9 pct. VisitDenmark venter dog, at vækstraterne bliver højere for Danmark for flere af landene især Kina da Danmark som turistdestination har momentum på flere af markederne. Der ventes stigende økonomiske vækstrater fremadrettet, hvilket peger i retning af øget danske ferieforbrug. Danmark Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 1,7 pct. og der ventes de kommende år fortsat små positive vækstrater for det danske marked i Danmark. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 5

7 Den økonomiske udvikling på de enkelte markeder USA. På trods af et skuffende 2013, ser den økonomiske fremgang ud til stille og roligt at bide sig fast. Fremgang på arbejdsmarkedet og stigende boligpriser peger i retning af stigende indkomster og formuer. Koblet med faldende usikkerhed generelt i det økonomiske klima og stigende forbrugertillid trækker dette i retning af fremgang i det private forbrug fremadrettet. Endvidere ventes der et lavt inflationspres, hvilket yderligere trækker i samme retning. Fortsat ekspansiv pengepolitik gennem det lave renteniveau stimulerer også økonomien, men i takt med den øgede aktivitet i økonomien ventes centralbanken gradvist at føre mindre ekspansiv pengepolitik særlig gennem ændringer i strategien omkring statsobligationer, en politik der også har været med til at finansiere den offentlige gæld. Samtidig er effekten af de finanspolitiske stramninger de forgangne år ved stille og rolig at ebbe ud. Vækstraterne i BNP ventes på denne baggrund at ligge på omkring 3 pct. og næsten tilsvarende for privatforbruget. Turismemæssigt er det også centralt, at den amerikanske dollar ventes at blive styrket de kommende år det bliver således billigere at være amerikansk turist i Europa. Europa overordnet. Selv om de offentlige finanser i især Sydeuropa fortsat er under pres, har tilliden til de europæiske statsfinanser trods alt været stigende. Det vidner bl.a. indsnævringen i rentespændene til de pågældende landes statsobligationer om. Blandt andet finanspolitiske stramninger og reformer har medvirket til denne udvikling. Dette peger naturligvis i retning af bedre konjunkturer. Det samme gør en gradvist stigende industriproduktion, aktiviteten på boligmarkeder (stigende priser) og generelt stigende forbrugerog erhvervstillid også i Sydeuropa. Det lave renteniveau stimulerer også den økonomiske aktivitet, og også på investeringssiden ventes fremgang bl.a. som følge af et investeringsefterslæb fra de senere år. I 2013 er den europæiske vækst især blevet trukket af Tyskland, mens de sydeuropæiske økonomier fortsat lider under bl.a. høj arbejdsløshed og lave boligpriser og deraf afledt tøvende privatforbrug. Især i Sydeuropa er der blevet tæret på de private opsparinger de seneste år, så selv om arbejdsløsheden ventes at falde og indkomstniveauet at stige, vil privatforbruget formentlig kun langsomt komme igen, da en god del af den øgede indkomst givetvis vil bliver sparet op trods den stigende forbrugertillid. Centrale risikofaktorer i den internationale økonomi: Stigende oliepriser som følge af uro i Mellemøsten og særligt Syrien. Den europæiske statsgældkrise kan igen blusse op. Vækstnedgang i BRIK landene og afledte effekter af disse. USA's balanceproblemer - den offentlige gæld og de offentlige budgetter særligt i kombination med gældsloftet. Tyskland. Der forventes fremadrettet stigninger i den indenlandske efterspørgsel. Stigninger i reallønningerne og faldende arbejdsløshed peger i retning af stigende privatforbrug. På investeringssiden peger pilen også opad. Dels er der et investeringsefterslæb fra virksomhedernes side, da mange virksomheder har udskudt investeringsbeslutninger de seneste år, men også den aktuelle lave rente og stigende tillid til EU's økonomi og dennes stabilitet fordrer denne udvikling. Det samme gør de generelt stigende internationale konjunkturer, der ventes at øge den tyske eksport. Samlet set ventes der vækst i BNP på godt 1,5 pct. om året i forecastperioden. Det private forbrug ventes også at vokse, men kun med godt 1 pct. om året. Sverige. Den svenske økonomi er grundlæggende relativ sund, men vækstraterne har været lave de sidste par år. En medvirkende årsag er en træg eksportudvikling. Eksporten ventes endda at udvikle sig negativt i 2013 samlet set. Den ventede globale og europæiske fremgang forventes at vende denne udvikling og igen trække svensk økonomi opad om end i adstadigt tempo. Dette underbygges af aktuelle positive virksomhedsforventninger og virksomhedsindkøb. Boligpriserne er blevet ved med at stige fra deres i forvejen høje niveau, hvilket sammen med en faldende ledighed ventes at stimulere 6

8 privatforbruget. Opstramning i finanspolitikken kan dog lægge en dæmper på væksten de kommende år på trods af regeringsløfter om en ekspansiv én af slagsen, ligesom også fremgang i den internationale økonomi er en forudsætning for denne udvikling. Den svenske krone ventes at blive stærkere de næste år til glæde for dansk turisme. Samlet set ventes vækstraterne i BNP at stige de næste par år til 2,5 pct. i 2015 for herefter at aftage lidt, mens der for det private forbrugs vedkommende ventes vækstrater i underkanten af 2,5 pct. i det meste af forecastperioden dog også med en lille aftagende tendens sidst i forecastperioden. Norge. Den norske økonomi er bremset lidt op. Aftagende vækstrater i olieinvesteringerne, en strammere kreditpolitik hos bankerne og en opbremsning i byggesektoren er medvirkende årsager. Samtidig holder de norske forbrugere også lidt igen, hvilket er lidt paradoksalt i lyset af meget lave renter, vækst i reallønningerne, formuestigninger som følge af prisstigninger på boligmarkedet og den lave arbejdsløshed. En stigende gældsætning på boligmarkedet er dog en mulig forklaring. Forventningen fremadrettet er dog, at vækst-pilen igen vil pege opad bl.a. trukket af eksporten og lempelige kreditvilkår. BNP-væksten ventes således at vokse frem mod 2015 til 2,5 pct., mens det private forbrug ventes at udvikle relativt stabilt med 2,5 pct. om året. UK. Der er igen fremgang at spore i den engelske økonomi, hvilket også afspejler sig i stigende forbrugertillid, og fremgangen ventes at fortsætte de kommende år. Flere faktorer har haft og får betydning for udviklingen. Den øgede aktivitet i den amerikanske økonomi kan aflæses direkte i den britiske eksport, men også den lave rente har været med til at øge aktiviteten i den britiske økonomi. Den britiske nationalbank har endvidere givet udtryk for, at den fremadrettet vil fastholde det lave renteniveau for at stimulere økonomien yderligere. Denne udvikling ventes at medføre bedringer på arbejdsmarkedet og øget privatforbrug. Samlet set ventes BNP-væksten af stige i hele forecastperioden fra 2 pct. i 2014 til små 3 pct. i Tilsvarende udvikling ventes for privatforbruget dog med lidt lavere vækst i begyndelsen af perioden. Det britiske pund ventes at stige i værdi i forecastperioden. Det ventes således at blive billige at være britisk turist i Europa og Danmark. Holland. Den hollandske økonomi har efterhånden været i recession i en længere periode, og restriktioner på det offentlige økonomiske råderum har gjort det svært at føre ekspansiv politik. Dermed har det været svært at modvirke virkningerne fra faldende huspriser og stramme kreditbetingelser. Ledigheden ventes fortsat at stige også i 2014 før kurven knækkes. Det betyder også, at privatforbruget forventes at udvikle sig trægt i forecastperioden og først fra 2015 ventes egentlig fremgang dog blot en svag en af slagsen. BNP ventes at vokse med beskedne 0,5 pct. i 2014 efter to år med negativ vækst. I resten af forecastperioden forventes beskedne stigninger i vækstraterne. Finland. Den finske økonomi har et stykke tid ligget underdrejet, men ser nu ud til så småt at gå den rigtige vej. Det har især været den indenlandske efterspørgsel over en bred front, der har trukket nedad herunder det private forbrug. Forbrugertilliden er da heller ikke i top i Finland. Fremadrettet er det da også eksporten, der ventes at afhjælpe situationen, så BNPvæksten i perioden vokser fra negativ vækst i 2012 og 2013 til 1,8 pct. i 2014 med pil op. Privatforbruget ventes også at komme lidt op i gear fremadrettet og næsten kunne matche den generelle vækst, bl.a. som følge af øget beskæftigelse. Frankrig. Aktiviteten i den franske økonomi ser ud til så småt at være på vej opad efter et par år med stilstand. Vækstraterne ventes dog fremadrettet stadig at være moderate trods fremskidt det gælder både den generelle vækst, men også privatforbruget som den fortsat høje arbejdsløshed lægger en naturlig dæmper på. Blandt andet en knap så stram finanspolitik og den generelle fremgang i den internationale økonomi ventes at fungere som vækststimuli. BNP-vækstraterne ventes at stige fra 0,7 pct. i 2014 til knap 1,5 pct. i Privatforbruget ventes at udvikle sig tilsvarende, hvor den høje arbejdsløshed dog er en hindring. Ledigheden ventes dog at toppe i 2014 med omkring 11 pct. 7

9 Italien. Den italienske økonomi ser ud til at være på vej ud af recession, og der forventes i løbet af forecast-perioden positive vækstrater - dog i første omgang meget beskedne af slagsen. Eksporten ventes at være en driver i denne forbindelse, og dermed være medvirkende til at knække ledighedskurven. Dette ventes også at smitte af på privatforbruget, men først fra 2015 bl.a. pga. den høje ledighed og forventninger om, at en større andel af den stigende indkomst end normalt de kommende år vil blive sparet op og ikke brugt. Spanien. Den spanske økonomi har fortsat store problemer eksemplificeret ved negative vækstrater, en arbejdsløshedsrate på den forkerte side af 25 pct. og store gælds- og kreditproblemer og deraf stramme krav til finanspolitikken. Alligevel er forventningen, at krisen har toppet i Spanien. Eksportmarkederne oplever fremgang og den indenlandske efterspørgsel ser ud til at have stabiliseret sig. Udviklingen i det private forbrug ventes dog ikke at være egentlig positiv pga. den høje arbejdsløshed og lav lønudvikling fra før Væksten i BNP ventes at blive positiv i 2014 med + knap 0,5 pct. og stige i resten af forecastperioden. Schweiz og Østrig. Både det Schweiziske BNP og privatforbrug ventes at udvikle sig moderat de kommende år med vækstrater på mellem 1,5 og 2 pct. Derudover er forventningen, at det stærke schweiziske valuta mister lidt styrke på den korte bane det bliver således dyrere at være schweizisk turist i resten af Europa. Vækstforventningerne til den østrigske økonomi ligner til forveksling den schweisiske blot et par procent point lavere. BR(I)K. Aftagende vækstrater på den korte bane er udsigterne for BR(I)K landene. Afmatningen kan bl.a. tilskrives det naturlige fald i efterspørgslen på BRIK-produkter i bl.a. Europa og USA pga. de senere magre år. Kinas økonomi ser ud til at have stabiliseret sig, men væksten ventes fremadrettet at være lav sammenholdt med de vækstrater vi er blevet vant til fra Kinas side dog trods alt 7+ pct. Pilen ventes igen at pege svagt opad fra anden halvdel af 2014 af flere grunde. Dels er der udsigt til stigende eksport til USA og Europa og dels ventes fortsatte investeringer i infrastrukturen. Men omvendt ser den kinesiske valuta ikke længere ud til at være voldsomt undervurderet og spørgsmålet er også, om det simpelthen ikke længere er realistisk med vækstrater over 10 pct. for Kina økonomisk teori forudser i hvert fald over tid konvergens i et eller andet omfang i vækstraterne mellem lande. Væksten i privatforbruget ventes at være lidt højere end den generelle vækst i forecastperioden. For Brasilien og Ruslands vedkommende vendtes væksten at stabilisere sig efter et par år med faldende vækstrater og stille og roligt igen at øges. I Rusland er det bl.a. investeringer i infrastruktur, der ventes at være med til at trække op ad. Japan. Der har været en lille opblomstring i den japanske økonomi. Denne fremgang har delvist været eksport-dreven. En stadig billigere yen har stimuleret denne udvikling. Dette har også sat gang i de indenlandske investeringer, ligesom også offentlige investeringer har bidraget til fremgangen. Toppen af dette opsving ventes dog at forsvinde bl.a. som følge af kommende finanspolitiske stramninger fx en højere forbrugsafgift. Der ventes således vækstrater på omkring 1,5 pct. i BNP de næste par år, men et lidt svagere udvikling i privatforbruget. Yennen ventes fortsat at falde lidt i værdi dog ikke så dramatisk som de små 20 pct. Yennen er faldet i værdi i 2013 ift. Euroen og den danske krone. Danmark. Strømpilen peger opad for den danske økonomi. Den generelle indikator for forbrugertilliden har været stigende og har været positiv siden sommeren Fremadrettet er der derfor også forventninger om vækstrater på 1½ til 2 pct. om året og svag fremgang i beskæftigelsen. Reallønsfremgang ventes endvidere at stimule det private forbrug ligesom også et højere investeringsniveau ventes at fungere som vækstmotor. 8

10 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller Nærværende forecast tager udgangspunkt i Tourism Economics forecast for europæisk og dansk turisme, der primært er baseret på forventninger til økonomien fremadrettet. Nedenfor fremgår derfor baggrundstabeller for centrale økonomiske variable for deres forventede udvikling frem mod Real BNP vækst for centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* --- procent --- Danmark 1,1-0,4 0,1 1,5 2,2 2,0 1,9 Tyskland 3,1 0,9 0,4 1,6 1,7 1,6 1,5 Norge 1,3 3,0 0,8 2,1 2,5 2,6 2,5 Sverige 3,8 1,1 1,1 1,9 2,4 2,3 2,0 UK 2,1 0,3 1,2 2,0 2,4 2,7 2,8 Holland 1,0-1,3-1,2 0,5 0,9 1,2 1,5 Frankrig 2,0 0,0-0,1 0,7 1,2 1,3 1,4 Italien 0,5-2,4-1,9 0,1 1,2 1,6 1,4 Spanien 0,4-1,4-1,5 0,4 1,1 1,4 2,0 Østrig 2,7 0,8 0,3 1,5 1,7 1,7 1,6 Schweiz 1,9 1,0 1,4 1,6 1,9 1,8 1,7 Finland 2,7-0,8-0,4 1,8 2,3 2,6 2,4 Polen 4,5 2,0 0,9 2,2 3,3 3,6 3,8 USA 1,8 2,8 1,6 3,1 3,1 3,1 3,0 Canada 2,5 1,7 1,6 2,3 2,9 2,8 2,6 Japan -0,5 2,0 1,8 1,4 1,7 0,8 1,0 Kina 9,3 7,8 7,2 7,1 7,4 7,5 7,4 Rusland 4,3 3,4 2,2 3,2 4,0 4,3 4,1 Brasilien 2,7 0,9 2,2 2,3 3,1 3,7 4,0 Australien 2,4 3,6 2,6 3,0 2,9 2,6 2,9 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 9

11 Realvækst i privatforbruget for centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* --- procent --- Danmark -0,5 0,5 0,6 1,4 2,0 1,7 1,6 Tyskland 1,7 0,7 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Norge 2,5 3,1 2,6 2,3 2,5 2,5 2,5 Sverige 2,1 1,6 2,3 2,5 2,3 2,3 2,2 UK -0,5 1,2 1,4 1,6 2,0 2,5 2,8 Holland -1,1-1,6-1,1 0,0 0,5 0,8 1,3 Frankrig 0,5-0,3 0,1 0,9 1,1 1,2 1,3 Italien 0,1-4,2-2,5-0,9 1,0 1,6 1,7 Spanien -1,0-2,2-2,5 0,2 1,0 1,5 2,1 Østrig 0,9 0,1 0,2 1,2 1,5 1,6 1,5 Schweiz 1,2 2,5 1,9 1,5 1,8 1,7 1,7 Finland 2,6 0,2 1,0 1,8 2,2 2,4 2,4 Polen 2,6 0,8 0,2 2,1 2,9 3,3 3,7 USA 2,5 2,2 2,0 2,8 2,9 2,8 2,7 Canada 2,3 1,9 1,8 2,6 2,8 2,5 2,0 Japan 0,5 2,4 2,1 0,9 1,2 0,4 0,8 Kina 8,5 8,4 7,9 9,2 9,3 9,2 9,1 Rusland 6,3 6,7 5,4 4,0 4,1 4,0 3,9 Brasilien 4,1 3,1 2,0 2,5 2,9 3,7 4,3 Australien 3,4 3,3 2,2 3,3 3,5 3,2 3,3 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 10

12 Ledighedsniveauet på centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* --- procent --- Danmark 6,0 6,1 6,0 6,2 6,0 5,9 5,8 Tyskland 7,1 6,8 6,9 6,9 6,7 6,4 6,3 Norge 3,3 3,2 3,4 3,1 2,9 2,7 2,7 Sverige 7,8 8,0 8,0 7,7 7,1 6,6 6,3 UK 8,1 8,0 7,9 8,0 7,7 7,2 6,7 Holland 5,4 6,4 8,3 8,7 8,6 8,5 8,2 Frankrig 9,2 9,8 10,7 11,0 10,9 10,7 10,4 Italien 8,4 10,7 12,2 12,7 12,6 12,0 11,4 Spanien 21,7 25,0 26,9 27,5 27,4 27,0 26,3 Østrig 4,2 4,4 4,9 4,9 4,6 4,5 4,5 Schweiz 2,8 2,9 3,2 3,4 3,3 3,1 3,0 Finland 7,8 7,8 8,1 7,9 7,4 7,1 6,8 Polen 12,4 12,8 13,6 13,8 13,2 12,2 11,3 USA 8,9 8,1 7,6 7,5 6,6 5,9 5,3 Canada 7,5 7,3 7,1 6,9 6,5 6,1 6,0 Japan 4,6 4,4 4,0 3,9 3,9 4,1 4,2 Kina 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 Rusland 6,6 5,5 5,7 6,1 6,1 6,0 5,9 Brasilien 6,0 5,5 5,6 5,8 5,9 5,9 5,9 Australien 5,1 5,2 5,6 5,4 5,1 4,9 5,0 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 11

13 Valutakurser i forhold til den danske krone * 2014* 2015* 2016* 2017* Valutakurs --- danske kroner --- Norge 0,96 1,00 0,97 0,96 0,98 0,99 0,98 Sverige 0,83 0,86 0,87 0,90 0,93 0,93 0,92 UK 8,59 9,18 8,98 9,21 9,61 9,69 9,73 Schweiz 6,04 6,18 6,04 5,94 5,74 5,77 5,94 Polen 1,81 1,78 1,78 1,85 1,90 1,93 1,95 USA 5,36 5,79 5,70 6,01 6,27 6,30 6,31 Canada 5,42 5,80 5,55 5,68 5,80 5,72 5,76 Kina 0,83 0,92 0,92 1,00 1,08 1,11 1,15 Japan 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Australien 5,53 6,00 5,54 5,73 5,76 5,67 5,56 Rusland 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 Brasilien 3,20 2,96 2,70 2,73 2,80 2,73 2,61 Årlig ændring --- procent --- Norge 2,83 4,05-2,59-0,63 1,67 0,81-0,23 Sverige 5,71 3,61 2,07 3,55 2,89-0,37-0,64 UK -1,18 6,82-2,11 2,52 4,35 0,79 0,39 Schweiz 11,91 2,34-2,28-1,63-3,28 0,50 2,97 Polen -3,01-1,67 0,12 3,80 2,60 2,00 0,71 USA -4,71 8,08-1,57 5,34 4,42 0,46 0,16 Canada -0,76 6,99-4,29 2,39 2,08-1,29 0,68 Kina -0,19 10,73 0,73 8,43 7,72 3,06 2,87 Japan 4,91 7,95-18,99-2,24-3,01-0,09 2,05 Australien 7,09 8,49-7,59 3,38 0,50-1,54-1,87 Rusland -1,53 2,15-3,72 3,87 3,26-1,10-1,29 Brasilien 0,15-7,38-8,88 1,23 2,29-2,54-4,20 Tolking: Stiger valutakursen skal en udenlandsk turist betale mindre for én dansk kr. *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 12

14 Samlet forbrug af udlandsrejser for centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* Nominelt forbrug af udlandsrejser --- mia. USD --- Danmark 9,6 9,3 9,4 9,0 8,8 8,8 8,8 Tyskland 81,1 78,5 78,4 79,5 81,5 83,8 86,1 Norge 15,9 16,6 17,7 17,8 18,5 19,6 20,5 Sverige 15,5 15,8 16,3 16,5 17,0 17,5 18,0 UK 50,8 52,2 52,5 53,0 55,1 57,6 60,7 Holland 20,1 19,6 19,7 19,8 20,1 20,5 21,0 Frankrig 40,1 34,6 34,6 33,8 33,3 33,6 34,1 Italien 27,4 24,9 23,9 22,4 21,5 21,4 21,5 Spanien 16,5 14,7 14,0 13,6 13,6 14,1 14,7 Østrig 10,4 9,9 9,8 9,9 10,1 10,4 10,7 Schweiz 13,9 14,2 14,6 14,9 14,7 15,7 17,3 Finland 4,6 4,5 4,7 4,5 4,4 4,5 4,7 Polen 7,2 7,4 7,4 7,4 7,7 8,5 9,5 USA 80,3 85,4 89,2 93,5 98,6 103,2 107,9 Canada 32,1 33,6 34,1 34,1 34,6 35,2 36,6 Japan 25,9 26,6 24,0 23,2 22,2 22,9 23,8 Kina 43,8 61,5 78,8 94,9 115,4 139,6 165,5 Rusland 31,3 40,7 48,4 53,4 58,5 63,8 69,3 Brasilien 21,2 22,2 25,0 27,6 29,3 31,6 34,3 Australien 25,8 26,6 26,1 27,3 28,3 29,0 29,9 Årlig vækst --- procent --- Danmark 8,3-3,3 1,0-4,0-2,9 0,0 0,2 Tyskland 8,9-3,2-0,1 1,4 2,5 2,8 2,8 Norge 19,8 4,4 6,9 0,3 4,0 5,8 4,7 Sverige 19,1 1,9 2,9 1,4 3,0 2,9 2,6 UK 3,3 2,7 0,6 0,9 4,0 4,6 5,3 Holland 5,7-2,6 0,5 0,4 1,4 2,1 2,6 Frankrig 8,5-13,8 0,3-2,6-1,4 1,1 1,3 Italien 6,2-9,3-4,0-6,3-4,1-0,2 0,4 Spanien 3,0-11,1-4,8-2,3-0,2 3,6 4,7 Østrig 4,1-4,6-1,5 1,5 2,3 2,8 2,3 Schweiz 26,4 1,7 3,4 1,9-1,3 6,7 10,2 Finland 13,3-1,6 5,6-4,5-1,9 2,5 3,0 Polen -1,3 2,5 0,0 0,0 3,4 11,2 11,2 USA 4,5 6,4 4,5 4,8 5,5 4,7 4,6 Canada 13,3 4,9 1,3 0,1 1,4 1,6 3,9 Japan -2,5 2,6-9,8-3,3-4,2 3,1 4,0 Kina 32,3 40,5 28,1 20,4 21,6 21,0 18,6 Rusland 22,1 30,1 18,9 10,4 9,6 9,0 8,7 Brasilien 29,6 4,6 12,6 10,2 6,2 8,1 8,3 Australien 20,3 3,1-2,1 4,8 3,4 2,7 2,9 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 13

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016 Turismen i Danmark 2013-2016 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse . Turismen i Danmark 2013 2016 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2013 ISBN: 978 87 87393 91 1 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Forecast. Turismen i Danmark

Forecast. Turismen i Danmark Forecast. Turismen i Danmark 2012-2015 I denne analyse præsenteres et revideret turismeforecast for 2012-2015 samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse

Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse Dansk turisme 2017 VisitDenmarks prognose VisitDenmark 2017 Viden & Analyse Indhold Side Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne til udviklingen i turismen i det kommende

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN: Turismen i 26 21 - med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: 87-87393-79-4 Adresse: s Brygge 43, 3. 23 København S Tlf. +4 3288 99 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Prognose Turismen i Danmark 2016-2019

Prognose Turismen i Danmark 2016-2019 Prognose Turismen i Danmark 2016-2019 Februar 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Prognose. Turismen i Danmark 2016-2019 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2016 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsving og nye bekymringer USA s økonomi har efterhånden været

Læs mere