Forecast Turismen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forecast Turismen i Danmark 2014-2017"

Transkript

1 Forecast Turismen i Danmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

2 Forecast. Turismen i Danmark Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Mads Zahle Østergaard Økonom i VisitDenmark VisitDenmark 2014 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1

3 Forecast. Turismen i Danmark I denne analyse præsenteres VisitDenmarks nyeste forecast for turismen i Danmark frem mod 2017, samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme. Indhold 1. Forecast 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller 4. Metode og forecastets nøjagtighed 1. Forecast Udsigt til fremgang for turismen i Danmark Mens 2013 endte med et lille minus for udenlandsk turisme i Danmark ser det anderledes lyst ud for de kommende år. VisitDenmark venter således fremgang i de udenlandske overnatninger i 2014 på mellem 1 og 3 pct. og strømpilen ventes at pege yderligere opad i resten af forecastperioden. Således ventes vækst i de udenlandske overnatninger på 1½-3½ pct. i 2015 og 2-4 pct. i Det er forventninger om generel fremgang i den internationale økonomi, gunstige valutakursudviklinger og den sammenhæng der erfaringsmæssigt er mellem økonomiske konjunkturer og rejselyst, der ligger til grund for forecastet. Forecastet er ydermere blevet nuanceret på baggrund af VisitDenmarks konkrete markedsviden. Fremgangen ventes at komme fra en bred front af markeder. Udsigterne for flere centrale markeder som fx Sverige, Storbritannien og USA er positive, men der ventes også mindre fremgang fra flere af de sydeuropæiske markeder i takt med stabilisering af den økonomiske situation i disse lande. Ligeledes ventes væksten Overnatningsprognose for Danmark at fortsætte fra BRIK-landene, mens de japanske overnatninger stille og roligt forventes at genfinde fodfæstet efter en periode med tilbagegang. For Norges vedkommende peger en lille opbremsning i økonomien på en stabilisering af det aktuelt høje overnatningsniveau, men med svag pil opad fremadrettet. Tyskerne står for knap 60 pct. af de registrerede udenlandske overnatninger i Danmark, og de konkrete forventninger til det tyske marked har derfor stor betydning for den samlede udvikling. De økonomiske prognoser peger i retning af øget vækst i tysk økonomi. Blandt andet øget tillid hos de tyske forbrugere og den generelle internationale fremgang ventes at være medvirkende til denne udvikling. På den baggrund ventes der også generel øget tysk rejselyst de kommende år. Men hvis Danmark ikke får sin fair share af denne vækst, vil det påvirke det samlede forecast for de udenlandske overnatninger i Danmark. Der ventes i forecast-perioden også fortsat fremgang i danskernes egne overnatninger i Danmark og dermed også positive forventninger til den samlede overnatningsudvikling i Danmark de næste år. Marked * 2014** 2015** 2016** 2017** Udlandet 4,6% 0,5% -0,5% 1-3 % 1½ - 3½ % 2-4 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 1,7% 0-2 % ½ - 3½ % 0-2 % 0-2 % I alt 3,5% 0,2% 0,6% ½ - 2½ % 1-3 % 1-3 % ½ - 1½ % * Foreløbige. De endelige årstal offentliggøres af Danmarks Statistik i april ** VisitDenmarks forecast med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 18. november Kilder til overnatninger : Danmarks Statistik. 2

4 Mio. overnatninger Målt i antal overnatninger svarer hovedscenariet for den forventede udvikling i antal udenlandske overnatninger frem mod 2017 til en vækst på 2,2 mio. sammenholdt med Dette svarer til en samlet stigning på 10 pct. Holder hovedscenariet stik betyder det, at de udenlandske overnatninger i 2015 er tilbage på før-finanskrise niveauet fra De danske overnatninger ventes at stige med godt én mio. frem mod Samlet betyder det en ventet stigning i antallet af overnatninger i 2017 på godt 3 mio. svarende til en stigning på 7 pct. i forhold til Overnatningsprognose for Danmark frem mod Hovedscenarie. 60 Udlandet Danmark 50 45,6 44,7 42,2 43,1 44,7 44,7 45,0 45,7 46,6 47,5 48, ,2 23,5 22,2 22,2 22,7 22,7 23,1 23,3 23,7 23,9 24, ,4 21,2 20,0 21,0 21,9 22,0 21,9 22,4 22,9 23,6 24, * 2014** 2015** 2016** 2017** * Foreløbige. De endelige årstal offentliggøres af Danmarks Statistik i april ** VisitDenmarks forecast med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 18. november Kilder til overnatninger : Danmarks Statistik Usikkerhedsfaktorer Som altid er der usikkerhedsfaktorer knyttet til forecast og de største usikkerheder kan tilskrives udviklingen i den internationale økonomi. I det omfang denne udvikler sig anderledes end forventet, vil det naturligvis smitte af på turismeforecastet. Derudover er udviklingen i Sydeuropas økonomier i sig selv et usikkerhedsmoment, og også den amerikanske økonomi kan overraske negativt de næste år trods forventninger om relativ pæn fremgang. Især den amerikanske statsgæld og budgetudfordringerne kan være udslagsgivende faktorer i denne forbindelse. Forecastet er udarbejdet med udgangspunkt i Tourism Economics økonometrisk funderede turismeforecast for Europa og Danmark, der er baseret på forventninger til den økonomiske udvikling. VisitDenmark har dog kvalitetssikret disse rå forecast. Blandt andet er VisitDenmarks markedschefer og ansvarlige, der har indsigt i konkrete markedsforhold, kommet med input. 3

5 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Hovedmarkeder Meget Negativ: Negativ: Neutral: Positiv: Meget Positiv: Der ventes fremgang i tysk økonomi. Stigende forbrugertillid og investeringsefterslæb er medvirkende årsager. BNP vækst: Godt 1½ pct. de næste år. Vækst i privatforbrug: Omkring 1,2 pct. de næste år. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): -3,8 pct. Tyskland Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 3,5 pct. 2015: 3,1 pct. VisitDenmark vurderer, at væksten i Danmark bliver på niveau eller en anelse lavere end de tyske vækstforventninger for Europa. For positiv vækst taler, at den tyske skoleferie på tværs af Bundesländer både i 2014 og 2015 ligger sent og således forskudt i forhold til højsæsonen i Danmark. Dette kan betyde større konkurrencedygtighed på pris. Hertil kommer muligheden for en effekt af en større fælles investering i international markedsføring på det tyske marked de kommende år. Norsk økonomi har oplevet en lille afmatning. Fremadrettet ventes aktiviteten i økonomien igen at stige fra 0,8 pct. i 2013 til 2,5 pct. i Lav arbejdsløshed og en stærk valuta ventes at bidrage til at fastholde det høje norske overnatningsniveau i Danmark. Endvidere er der en tendens til, at Norge nordmændene under økonomiske afmatninger søger mod nære destinationer, hvilket trækker i positiv retning for Danmark i Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 2,1 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,6 pct. 2015: 0,4 pct. I lyset af den norske vækst i Danmark de seneste år venter VisitDenmark, at der i højere grad bliver tale om 0-vækst eller et lille dansk plus i 2014 dvs. en fastholdelse af det aktuelt høje norske overnatningsniveau i Danmark. De økonomiske vækstrater i Sverige har været lave de sidste år. Fremadrettet ventes BNP-væksten dog at stige fra 1,1 pct. i 2013 til knap 2,5 pct. i 2015 drevet at eksporten. Privatforbruget ventes at vokse med små 2,5 pct. om året de næste år, mens kronen ventes at styrkes ydeligere til glæde for dansk Sverige turisme. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 6,0 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,9 pct. 2015: 0,6 pct. og den konkrete forventning til det svenske marked i Danmark ligger i samme boldgade. Hollandsk økonomi har været præget af recession de sidste år. BNP-væksten i 2014 ventes at blive svag positiv, men privatforbrug og beskæftigelse ventes fortsat at ligge underdrejet. Holland Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): -0,8 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,5 pct. 2015: 2,3 pct. VDK vurderer dog på baggrund af undersøgelser og pre-booking data fra Holland, at en stabilisering og ikke egentlig vækst er et mere sandsynligt scenarie for Danmark (og Europa). Den økonomiske aktivitet er stigende i Storbritannien, og også privatforbruget ventes at stige i hele forecastperioden. Ligeledes er der forventninger om et stadig stærkere pund til glæde for DK s turisme. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 9,7 pct. Storbritannien Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 3,6 pct. 2015: 2,7 pct. VDK venter dog, at væksten i Danmark bliver højere, da engelsk turisme i Danmark er domineret af hurtigvoksende City Breaks og pga. flere flyruter mellem UK og DK. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 4

6 Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Andre centrale markeder Der ventes en positiv, men beskeden økonomisk vækst efter et par år med nul-vækst. Samme billede ventes for privatforbruget, men ledigheden er fortsat omkring 11 pct. og lægger en dæmper på den Frankrig økonomiske vækst. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 1,8 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 3,6 pct. 2015: 1,8 pct. Fransk turisme i Danmark er præget af storby-ferie, der er i vækst. Danmark har derfor mulighed for at overgå de forventede europæiske vækstrater. Stabilisering af den økonomiske situation, men først egentlig vækst fra Fortsat høj ledighed (knap 13 pct.). Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 10,6 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 0,3 pct. 2015: 0,0 Italien pct. Ifølge VDK s Turistundersøgelse 2011 har de sydeuropæere, der besøger DK en indkomst over gennemsnittet, og er derfor nok mindre påvirkede af lavkonjunkturen, hvilket peger i retning af, at Danmark vil klare sig bedre end Europa som helhed. Desuden er væksten i Danmark domineret af hurtigvoksende storby ferie, hvilket trækker i samme retning. VisitDenmark forventer således, at Danmark klarer sig bedre end de generelle europæiske forventninger for det italienske marked. Stabilisering af den økonomiske situation og endda mindre positive vækstrater. Spansk økonomi er dog fortsat præget af gæld og høj ledighed (+26 pct.) Spanien Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): -0,6 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 2,0 pct. 2015: 3,6 pct. VisitDenmark forventer, at Danmark vil klare sig på linje med Europa som helhed på det spanske marked de næste år. Forventning om højere vækstrater i både BNP og privatforbrug - hhv. godt 3 pct. og knap 3 pct. om året. Den amerikanske dollar ventes at blive styrket yderligere til glæde for europæisk turisme. Statsgæld og budgetproblemer er dog fortsat risikofaktorer. Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 6,7 pct. USA Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2014: 4,0 pct. 2015: 5,7 pct. For Danmarks vedkommende er det også vigtigt at notere, at der er kommet flere direkte flyruter til USA, og bl.a. på den baggrund venter VisitDenmark, at Danmark kan holde trit med de generelle europæiske forventninger til det amerikanske marked. For BRIK landenes vedkommende ventes efter en lille nedgang i de økonomiske vækstrater, men igen højere vækst fremadrettet om end ikke helt på samme niveauer som tidligere. For Japans vedkommende ventes toppen af den aktuelle opblomstring af økonomien at tage af og afløses af vækstrater på omkring 1½ pct. Yennen ventes fortsat at falde i værdi det bliver således dyrere at være japansk turist i Europa. BR(I)K og Japan Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): Brasilien: 8,7 pct., Rusland: 16,7 pct. Kina: 33,8 pct. Japan: -5,2 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: Brasilien: 3,8 og 0,6 pct., Kina: 11 og 14 pct., Rusland: 9 og 6 pct. Japan: 2014: -1,6 og +1,9 pct. VisitDenmark venter dog, at vækstraterne bliver højere for Danmark for flere af landene især Kina da Danmark som turistdestination har momentum på flere af markederne. Der ventes stigende økonomiske vækstrater fremadrettet, hvilket peger i retning af øget danske ferieforbrug. Danmark Overnatningsvækst i DK i 2013 (foreløbige): 1,7 pct. og der ventes de kommende år fortsat små positive vækstrater for det danske marked i Danmark. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 5

7 Den økonomiske udvikling på de enkelte markeder USA. På trods af et skuffende 2013, ser den økonomiske fremgang ud til stille og roligt at bide sig fast. Fremgang på arbejdsmarkedet og stigende boligpriser peger i retning af stigende indkomster og formuer. Koblet med faldende usikkerhed generelt i det økonomiske klima og stigende forbrugertillid trækker dette i retning af fremgang i det private forbrug fremadrettet. Endvidere ventes der et lavt inflationspres, hvilket yderligere trækker i samme retning. Fortsat ekspansiv pengepolitik gennem det lave renteniveau stimulerer også økonomien, men i takt med den øgede aktivitet i økonomien ventes centralbanken gradvist at føre mindre ekspansiv pengepolitik særlig gennem ændringer i strategien omkring statsobligationer, en politik der også har været med til at finansiere den offentlige gæld. Samtidig er effekten af de finanspolitiske stramninger de forgangne år ved stille og rolig at ebbe ud. Vækstraterne i BNP ventes på denne baggrund at ligge på omkring 3 pct. og næsten tilsvarende for privatforbruget. Turismemæssigt er det også centralt, at den amerikanske dollar ventes at blive styrket de kommende år det bliver således billigere at være amerikansk turist i Europa. Europa overordnet. Selv om de offentlige finanser i især Sydeuropa fortsat er under pres, har tilliden til de europæiske statsfinanser trods alt været stigende. Det vidner bl.a. indsnævringen i rentespændene til de pågældende landes statsobligationer om. Blandt andet finanspolitiske stramninger og reformer har medvirket til denne udvikling. Dette peger naturligvis i retning af bedre konjunkturer. Det samme gør en gradvist stigende industriproduktion, aktiviteten på boligmarkeder (stigende priser) og generelt stigende forbrugerog erhvervstillid også i Sydeuropa. Det lave renteniveau stimulerer også den økonomiske aktivitet, og også på investeringssiden ventes fremgang bl.a. som følge af et investeringsefterslæb fra de senere år. I 2013 er den europæiske vækst især blevet trukket af Tyskland, mens de sydeuropæiske økonomier fortsat lider under bl.a. høj arbejdsløshed og lave boligpriser og deraf afledt tøvende privatforbrug. Især i Sydeuropa er der blevet tæret på de private opsparinger de seneste år, så selv om arbejdsløsheden ventes at falde og indkomstniveauet at stige, vil privatforbruget formentlig kun langsomt komme igen, da en god del af den øgede indkomst givetvis vil bliver sparet op trods den stigende forbrugertillid. Centrale risikofaktorer i den internationale økonomi: Stigende oliepriser som følge af uro i Mellemøsten og særligt Syrien. Den europæiske statsgældkrise kan igen blusse op. Vækstnedgang i BRIK landene og afledte effekter af disse. USA's balanceproblemer - den offentlige gæld og de offentlige budgetter særligt i kombination med gældsloftet. Tyskland. Der forventes fremadrettet stigninger i den indenlandske efterspørgsel. Stigninger i reallønningerne og faldende arbejdsløshed peger i retning af stigende privatforbrug. På investeringssiden peger pilen også opad. Dels er der et investeringsefterslæb fra virksomhedernes side, da mange virksomheder har udskudt investeringsbeslutninger de seneste år, men også den aktuelle lave rente og stigende tillid til EU's økonomi og dennes stabilitet fordrer denne udvikling. Det samme gør de generelt stigende internationale konjunkturer, der ventes at øge den tyske eksport. Samlet set ventes der vækst i BNP på godt 1,5 pct. om året i forecastperioden. Det private forbrug ventes også at vokse, men kun med godt 1 pct. om året. Sverige. Den svenske økonomi er grundlæggende relativ sund, men vækstraterne har været lave de sidste par år. En medvirkende årsag er en træg eksportudvikling. Eksporten ventes endda at udvikle sig negativt i 2013 samlet set. Den ventede globale og europæiske fremgang forventes at vende denne udvikling og igen trække svensk økonomi opad om end i adstadigt tempo. Dette underbygges af aktuelle positive virksomhedsforventninger og virksomhedsindkøb. Boligpriserne er blevet ved med at stige fra deres i forvejen høje niveau, hvilket sammen med en faldende ledighed ventes at stimulere 6

8 privatforbruget. Opstramning i finanspolitikken kan dog lægge en dæmper på væksten de kommende år på trods af regeringsløfter om en ekspansiv én af slagsen, ligesom også fremgang i den internationale økonomi er en forudsætning for denne udvikling. Den svenske krone ventes at blive stærkere de næste år til glæde for dansk turisme. Samlet set ventes vækstraterne i BNP at stige de næste par år til 2,5 pct. i 2015 for herefter at aftage lidt, mens der for det private forbrugs vedkommende ventes vækstrater i underkanten af 2,5 pct. i det meste af forecastperioden dog også med en lille aftagende tendens sidst i forecastperioden. Norge. Den norske økonomi er bremset lidt op. Aftagende vækstrater i olieinvesteringerne, en strammere kreditpolitik hos bankerne og en opbremsning i byggesektoren er medvirkende årsager. Samtidig holder de norske forbrugere også lidt igen, hvilket er lidt paradoksalt i lyset af meget lave renter, vækst i reallønningerne, formuestigninger som følge af prisstigninger på boligmarkedet og den lave arbejdsløshed. En stigende gældsætning på boligmarkedet er dog en mulig forklaring. Forventningen fremadrettet er dog, at vækst-pilen igen vil pege opad bl.a. trukket af eksporten og lempelige kreditvilkår. BNP-væksten ventes således at vokse frem mod 2015 til 2,5 pct., mens det private forbrug ventes at udvikle relativt stabilt med 2,5 pct. om året. UK. Der er igen fremgang at spore i den engelske økonomi, hvilket også afspejler sig i stigende forbrugertillid, og fremgangen ventes at fortsætte de kommende år. Flere faktorer har haft og får betydning for udviklingen. Den øgede aktivitet i den amerikanske økonomi kan aflæses direkte i den britiske eksport, men også den lave rente har været med til at øge aktiviteten i den britiske økonomi. Den britiske nationalbank har endvidere givet udtryk for, at den fremadrettet vil fastholde det lave renteniveau for at stimulere økonomien yderligere. Denne udvikling ventes at medføre bedringer på arbejdsmarkedet og øget privatforbrug. Samlet set ventes BNP-væksten af stige i hele forecastperioden fra 2 pct. i 2014 til små 3 pct. i Tilsvarende udvikling ventes for privatforbruget dog med lidt lavere vækst i begyndelsen af perioden. Det britiske pund ventes at stige i værdi i forecastperioden. Det ventes således at blive billige at være britisk turist i Europa og Danmark. Holland. Den hollandske økonomi har efterhånden været i recession i en længere periode, og restriktioner på det offentlige økonomiske råderum har gjort det svært at føre ekspansiv politik. Dermed har det været svært at modvirke virkningerne fra faldende huspriser og stramme kreditbetingelser. Ledigheden ventes fortsat at stige også i 2014 før kurven knækkes. Det betyder også, at privatforbruget forventes at udvikle sig trægt i forecastperioden og først fra 2015 ventes egentlig fremgang dog blot en svag en af slagsen. BNP ventes at vokse med beskedne 0,5 pct. i 2014 efter to år med negativ vækst. I resten af forecastperioden forventes beskedne stigninger i vækstraterne. Finland. Den finske økonomi har et stykke tid ligget underdrejet, men ser nu ud til så småt at gå den rigtige vej. Det har især været den indenlandske efterspørgsel over en bred front, der har trukket nedad herunder det private forbrug. Forbrugertilliden er da heller ikke i top i Finland. Fremadrettet er det da også eksporten, der ventes at afhjælpe situationen, så BNPvæksten i perioden vokser fra negativ vækst i 2012 og 2013 til 1,8 pct. i 2014 med pil op. Privatforbruget ventes også at komme lidt op i gear fremadrettet og næsten kunne matche den generelle vækst, bl.a. som følge af øget beskæftigelse. Frankrig. Aktiviteten i den franske økonomi ser ud til så småt at være på vej opad efter et par år med stilstand. Vækstraterne ventes dog fremadrettet stadig at være moderate trods fremskidt det gælder både den generelle vækst, men også privatforbruget som den fortsat høje arbejdsløshed lægger en naturlig dæmper på. Blandt andet en knap så stram finanspolitik og den generelle fremgang i den internationale økonomi ventes at fungere som vækststimuli. BNP-vækstraterne ventes at stige fra 0,7 pct. i 2014 til knap 1,5 pct. i Privatforbruget ventes at udvikle sig tilsvarende, hvor den høje arbejdsløshed dog er en hindring. Ledigheden ventes dog at toppe i 2014 med omkring 11 pct. 7

9 Italien. Den italienske økonomi ser ud til at være på vej ud af recession, og der forventes i løbet af forecast-perioden positive vækstrater - dog i første omgang meget beskedne af slagsen. Eksporten ventes at være en driver i denne forbindelse, og dermed være medvirkende til at knække ledighedskurven. Dette ventes også at smitte af på privatforbruget, men først fra 2015 bl.a. pga. den høje ledighed og forventninger om, at en større andel af den stigende indkomst end normalt de kommende år vil blive sparet op og ikke brugt. Spanien. Den spanske økonomi har fortsat store problemer eksemplificeret ved negative vækstrater, en arbejdsløshedsrate på den forkerte side af 25 pct. og store gælds- og kreditproblemer og deraf stramme krav til finanspolitikken. Alligevel er forventningen, at krisen har toppet i Spanien. Eksportmarkederne oplever fremgang og den indenlandske efterspørgsel ser ud til at have stabiliseret sig. Udviklingen i det private forbrug ventes dog ikke at være egentlig positiv pga. den høje arbejdsløshed og lav lønudvikling fra før Væksten i BNP ventes at blive positiv i 2014 med + knap 0,5 pct. og stige i resten af forecastperioden. Schweiz og Østrig. Både det Schweiziske BNP og privatforbrug ventes at udvikle sig moderat de kommende år med vækstrater på mellem 1,5 og 2 pct. Derudover er forventningen, at det stærke schweiziske valuta mister lidt styrke på den korte bane det bliver således dyrere at være schweizisk turist i resten af Europa. Vækstforventningerne til den østrigske økonomi ligner til forveksling den schweisiske blot et par procent point lavere. BR(I)K. Aftagende vækstrater på den korte bane er udsigterne for BR(I)K landene. Afmatningen kan bl.a. tilskrives det naturlige fald i efterspørgslen på BRIK-produkter i bl.a. Europa og USA pga. de senere magre år. Kinas økonomi ser ud til at have stabiliseret sig, men væksten ventes fremadrettet at være lav sammenholdt med de vækstrater vi er blevet vant til fra Kinas side dog trods alt 7+ pct. Pilen ventes igen at pege svagt opad fra anden halvdel af 2014 af flere grunde. Dels er der udsigt til stigende eksport til USA og Europa og dels ventes fortsatte investeringer i infrastrukturen. Men omvendt ser den kinesiske valuta ikke længere ud til at være voldsomt undervurderet og spørgsmålet er også, om det simpelthen ikke længere er realistisk med vækstrater over 10 pct. for Kina økonomisk teori forudser i hvert fald over tid konvergens i et eller andet omfang i vækstraterne mellem lande. Væksten i privatforbruget ventes at være lidt højere end den generelle vækst i forecastperioden. For Brasilien og Ruslands vedkommende vendtes væksten at stabilisere sig efter et par år med faldende vækstrater og stille og roligt igen at øges. I Rusland er det bl.a. investeringer i infrastruktur, der ventes at være med til at trække op ad. Japan. Der har været en lille opblomstring i den japanske økonomi. Denne fremgang har delvist været eksport-dreven. En stadig billigere yen har stimuleret denne udvikling. Dette har også sat gang i de indenlandske investeringer, ligesom også offentlige investeringer har bidraget til fremgangen. Toppen af dette opsving ventes dog at forsvinde bl.a. som følge af kommende finanspolitiske stramninger fx en højere forbrugsafgift. Der ventes således vækstrater på omkring 1,5 pct. i BNP de næste par år, men et lidt svagere udvikling i privatforbruget. Yennen ventes fortsat at falde lidt i værdi dog ikke så dramatisk som de små 20 pct. Yennen er faldet i værdi i 2013 ift. Euroen og den danske krone. Danmark. Strømpilen peger opad for den danske økonomi. Den generelle indikator for forbrugertilliden har været stigende og har været positiv siden sommeren Fremadrettet er der derfor også forventninger om vækstrater på 1½ til 2 pct. om året og svag fremgang i beskæftigelsen. Reallønsfremgang ventes endvidere at stimule det private forbrug ligesom også et højere investeringsniveau ventes at fungere som vækstmotor. 8

10 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller Nærværende forecast tager udgangspunkt i Tourism Economics forecast for europæisk og dansk turisme, der primært er baseret på forventninger til økonomien fremadrettet. Nedenfor fremgår derfor baggrundstabeller for centrale økonomiske variable for deres forventede udvikling frem mod Real BNP vækst for centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* --- procent --- Danmark 1,1-0,4 0,1 1,5 2,2 2,0 1,9 Tyskland 3,1 0,9 0,4 1,6 1,7 1,6 1,5 Norge 1,3 3,0 0,8 2,1 2,5 2,6 2,5 Sverige 3,8 1,1 1,1 1,9 2,4 2,3 2,0 UK 2,1 0,3 1,2 2,0 2,4 2,7 2,8 Holland 1,0-1,3-1,2 0,5 0,9 1,2 1,5 Frankrig 2,0 0,0-0,1 0,7 1,2 1,3 1,4 Italien 0,5-2,4-1,9 0,1 1,2 1,6 1,4 Spanien 0,4-1,4-1,5 0,4 1,1 1,4 2,0 Østrig 2,7 0,8 0,3 1,5 1,7 1,7 1,6 Schweiz 1,9 1,0 1,4 1,6 1,9 1,8 1,7 Finland 2,7-0,8-0,4 1,8 2,3 2,6 2,4 Polen 4,5 2,0 0,9 2,2 3,3 3,6 3,8 USA 1,8 2,8 1,6 3,1 3,1 3,1 3,0 Canada 2,5 1,7 1,6 2,3 2,9 2,8 2,6 Japan -0,5 2,0 1,8 1,4 1,7 0,8 1,0 Kina 9,3 7,8 7,2 7,1 7,4 7,5 7,4 Rusland 4,3 3,4 2,2 3,2 4,0 4,3 4,1 Brasilien 2,7 0,9 2,2 2,3 3,1 3,7 4,0 Australien 2,4 3,6 2,6 3,0 2,9 2,6 2,9 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 9

11 Realvækst i privatforbruget for centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* --- procent --- Danmark -0,5 0,5 0,6 1,4 2,0 1,7 1,6 Tyskland 1,7 0,7 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Norge 2,5 3,1 2,6 2,3 2,5 2,5 2,5 Sverige 2,1 1,6 2,3 2,5 2,3 2,3 2,2 UK -0,5 1,2 1,4 1,6 2,0 2,5 2,8 Holland -1,1-1,6-1,1 0,0 0,5 0,8 1,3 Frankrig 0,5-0,3 0,1 0,9 1,1 1,2 1,3 Italien 0,1-4,2-2,5-0,9 1,0 1,6 1,7 Spanien -1,0-2,2-2,5 0,2 1,0 1,5 2,1 Østrig 0,9 0,1 0,2 1,2 1,5 1,6 1,5 Schweiz 1,2 2,5 1,9 1,5 1,8 1,7 1,7 Finland 2,6 0,2 1,0 1,8 2,2 2,4 2,4 Polen 2,6 0,8 0,2 2,1 2,9 3,3 3,7 USA 2,5 2,2 2,0 2,8 2,9 2,8 2,7 Canada 2,3 1,9 1,8 2,6 2,8 2,5 2,0 Japan 0,5 2,4 2,1 0,9 1,2 0,4 0,8 Kina 8,5 8,4 7,9 9,2 9,3 9,2 9,1 Rusland 6,3 6,7 5,4 4,0 4,1 4,0 3,9 Brasilien 4,1 3,1 2,0 2,5 2,9 3,7 4,3 Australien 3,4 3,3 2,2 3,3 3,5 3,2 3,3 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 10

12 Ledighedsniveauet på centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* --- procent --- Danmark 6,0 6,1 6,0 6,2 6,0 5,9 5,8 Tyskland 7,1 6,8 6,9 6,9 6,7 6,4 6,3 Norge 3,3 3,2 3,4 3,1 2,9 2,7 2,7 Sverige 7,8 8,0 8,0 7,7 7,1 6,6 6,3 UK 8,1 8,0 7,9 8,0 7,7 7,2 6,7 Holland 5,4 6,4 8,3 8,7 8,6 8,5 8,2 Frankrig 9,2 9,8 10,7 11,0 10,9 10,7 10,4 Italien 8,4 10,7 12,2 12,7 12,6 12,0 11,4 Spanien 21,7 25,0 26,9 27,5 27,4 27,0 26,3 Østrig 4,2 4,4 4,9 4,9 4,6 4,5 4,5 Schweiz 2,8 2,9 3,2 3,4 3,3 3,1 3,0 Finland 7,8 7,8 8,1 7,9 7,4 7,1 6,8 Polen 12,4 12,8 13,6 13,8 13,2 12,2 11,3 USA 8,9 8,1 7,6 7,5 6,6 5,9 5,3 Canada 7,5 7,3 7,1 6,9 6,5 6,1 6,0 Japan 4,6 4,4 4,0 3,9 3,9 4,1 4,2 Kina 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 Rusland 6,6 5,5 5,7 6,1 6,1 6,0 5,9 Brasilien 6,0 5,5 5,6 5,8 5,9 5,9 5,9 Australien 5,1 5,2 5,6 5,4 5,1 4,9 5,0 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 11

13 Valutakurser i forhold til den danske krone * 2014* 2015* 2016* 2017* Valutakurs --- danske kroner --- Norge 0,96 1,00 0,97 0,96 0,98 0,99 0,98 Sverige 0,83 0,86 0,87 0,90 0,93 0,93 0,92 UK 8,59 9,18 8,98 9,21 9,61 9,69 9,73 Schweiz 6,04 6,18 6,04 5,94 5,74 5,77 5,94 Polen 1,81 1,78 1,78 1,85 1,90 1,93 1,95 USA 5,36 5,79 5,70 6,01 6,27 6,30 6,31 Canada 5,42 5,80 5,55 5,68 5,80 5,72 5,76 Kina 0,83 0,92 0,92 1,00 1,08 1,11 1,15 Japan 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Australien 5,53 6,00 5,54 5,73 5,76 5,67 5,56 Rusland 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 Brasilien 3,20 2,96 2,70 2,73 2,80 2,73 2,61 Årlig ændring --- procent --- Norge 2,83 4,05-2,59-0,63 1,67 0,81-0,23 Sverige 5,71 3,61 2,07 3,55 2,89-0,37-0,64 UK -1,18 6,82-2,11 2,52 4,35 0,79 0,39 Schweiz 11,91 2,34-2,28-1,63-3,28 0,50 2,97 Polen -3,01-1,67 0,12 3,80 2,60 2,00 0,71 USA -4,71 8,08-1,57 5,34 4,42 0,46 0,16 Canada -0,76 6,99-4,29 2,39 2,08-1,29 0,68 Kina -0,19 10,73 0,73 8,43 7,72 3,06 2,87 Japan 4,91 7,95-18,99-2,24-3,01-0,09 2,05 Australien 7,09 8,49-7,59 3,38 0,50-1,54-1,87 Rusland -1,53 2,15-3,72 3,87 3,26-1,10-1,29 Brasilien 0,15-7,38-8,88 1,23 2,29-2,54-4,20 Tolking: Stiger valutakursen skal en udenlandsk turist betale mindre for én dansk kr. *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 12

14 Samlet forbrug af udlandsrejser for centrale markeder * 2014* 2015* 2016* 2017* Nominelt forbrug af udlandsrejser --- mia. USD --- Danmark 9,6 9,3 9,4 9,0 8,8 8,8 8,8 Tyskland 81,1 78,5 78,4 79,5 81,5 83,8 86,1 Norge 15,9 16,6 17,7 17,8 18,5 19,6 20,5 Sverige 15,5 15,8 16,3 16,5 17,0 17,5 18,0 UK 50,8 52,2 52,5 53,0 55,1 57,6 60,7 Holland 20,1 19,6 19,7 19,8 20,1 20,5 21,0 Frankrig 40,1 34,6 34,6 33,8 33,3 33,6 34,1 Italien 27,4 24,9 23,9 22,4 21,5 21,4 21,5 Spanien 16,5 14,7 14,0 13,6 13,6 14,1 14,7 Østrig 10,4 9,9 9,8 9,9 10,1 10,4 10,7 Schweiz 13,9 14,2 14,6 14,9 14,7 15,7 17,3 Finland 4,6 4,5 4,7 4,5 4,4 4,5 4,7 Polen 7,2 7,4 7,4 7,4 7,7 8,5 9,5 USA 80,3 85,4 89,2 93,5 98,6 103,2 107,9 Canada 32,1 33,6 34,1 34,1 34,6 35,2 36,6 Japan 25,9 26,6 24,0 23,2 22,2 22,9 23,8 Kina 43,8 61,5 78,8 94,9 115,4 139,6 165,5 Rusland 31,3 40,7 48,4 53,4 58,5 63,8 69,3 Brasilien 21,2 22,2 25,0 27,6 29,3 31,6 34,3 Australien 25,8 26,6 26,1 27,3 28,3 29,0 29,9 Årlig vækst --- procent --- Danmark 8,3-3,3 1,0-4,0-2,9 0,0 0,2 Tyskland 8,9-3,2-0,1 1,4 2,5 2,8 2,8 Norge 19,8 4,4 6,9 0,3 4,0 5,8 4,7 Sverige 19,1 1,9 2,9 1,4 3,0 2,9 2,6 UK 3,3 2,7 0,6 0,9 4,0 4,6 5,3 Holland 5,7-2,6 0,5 0,4 1,4 2,1 2,6 Frankrig 8,5-13,8 0,3-2,6-1,4 1,1 1,3 Italien 6,2-9,3-4,0-6,3-4,1-0,2 0,4 Spanien 3,0-11,1-4,8-2,3-0,2 3,6 4,7 Østrig 4,1-4,6-1,5 1,5 2,3 2,8 2,3 Schweiz 26,4 1,7 3,4 1,9-1,3 6,7 10,2 Finland 13,3-1,6 5,6-4,5-1,9 2,5 3,0 Polen -1,3 2,5 0,0 0,0 3,4 11,2 11,2 USA 4,5 6,4 4,5 4,8 5,5 4,7 4,6 Canada 13,3 4,9 1,3 0,1 1,4 1,6 3,9 Japan -2,5 2,6-9,8-3,3-4,2 3,1 4,0 Kina 32,3 40,5 28,1 20,4 21,6 21,0 18,6 Rusland 22,1 30,1 18,9 10,4 9,6 9,0 8,7 Brasilien 29,6 4,6 12,6 10,2 6,2 8,1 8,3 Australien 20,3 3,1-2,1 4,8 3,4 2,7 2,9 *Forecast af 18. november 2013 Kilde: Tourism Economics 13

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Turismen lige nu 8. juli 2011

Turismen lige nu 8. juli 2011 Turismen lige nu 8. juli 2011 0 Turismen lige nu, juli 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere