STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2003/2004 KN J. U. B. LISE KN J. V. JAKOBSEN KL L. J. JENSEN OKTOBER 2003 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO På baggrund af en redegørelse for Marokkos strategiske kapacitet analyseres områdets aktuelle sikkerhedspolitiske situation. Afslutningsvis gives en vurdering af Marokkos fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder UKLASSIFICERET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE STRATEGISK OMRÅDESTUDIE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 RESUME INDLEDNING Problemformulering Opgavediskussion Vægtning af de enkelte faktorer Metode Procesbeskrivelse Kilder DEN HISTORISKE FAKTOR Historie Stormagternes indflydelse på landet Selvstændighed Forholdet omkring Vest Sahara Demokratiseringsprocessen Analyse af den historiske faktor DEN FYSISK-GEOGRAFISKE FAKTOR Beliggenhed Størrelse og form Grænser Geografiske regioner og nøgleområder Klima og vejr Analyse af den fysisk-geografiske faktor DEN KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE FAKTOR Transport- og telekommunikationssystemer, og disses tilslutninger til omverdenen Systemernes militære, politiske og administrative aspekter Systemernes udbygningsperspektiver Analyse af den kommunikationsmæssige faktor DEN SOCIOLOGISKE FAKTOR Befolkningens størrelse og geografisk fordeling Religiøse og etniske grupperinger Sundhed og levestandard Uddannelsesniveau Analyse af den sociologiske faktor DEN ØKONOMISK-VIDENSKABELIGE FAKTOR Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer Energiproduktion og ressourcer Råmaterialer til industrien Industriproduktion Handel Arbejdskraft Økonomisk struktur UKLASSIFICERET 2

3 6.8 Finanser Videnskab og teknologi Analyse af den økonomisk-videnskabelige faktor DEN MILITÆRE FAKTOR Opgaver og koncepter for de væbnede styrker Kommandoforhold og relationer til det politiske niveau Størrelse, organisation og materiel Uddannelsesmæssige og logistiske forhold Analyse af den militære faktor DEN INDENRIGSPOLITISKE FAKTOR Nationale interesser og mål Forholdet omkring Vest Sahara Selvopfattelse og national holdning Regering og administration Politiske partier og interessegrupper Stabilitet Analyse af den indenrigspolitiske faktor DEN UDENRIGSPOLITISKE FAKTOR Forholdet til relevante eksterne aktører (stater og organisationer) Analyse af den udenrigspolitiske faktor FAKTORERNES SAMSPIL I RELATION TIL DE FIRE PROBLEMOMRÅDER Det uafklarede territorialspørgsmål Marokkos økonomiske udvikling i relation til fattigdom, uddannelsesmuligheder og forholdet til EU Marokkos igangsatte reformprogrammer til fremme af den demokratiske proces i et konfliktfuldt farvand mellem kongehus, politisk system og religion Marokkos indvinding og udnyttelse af naturressourcerne Sammenfattende konklusion VURDERING AF DEN SIKKERHEDSPOLITISKE UDVIKLING Scenario 1: Balanceret udvikling Scenario 2: Stigende interne uroligheder på grund af fattigdom og manglende beskæftigelse Scenario 3: Øget intern støtte til de radikale islamiske fundamentalister Scenario 4: Eskalering af territorialkonflikten omkring Vest Sahara KONKLUSION...30 BIBLIOGRAFI BILAG 1. ANALYSEMODEL...32 BILAG 2. HISTORISK OVERSIGT BILAG 3. KORT OVER MAROKKO...34 BILAG 4. KORT OVER VEST SAHARA...35 BILAG 5. BALANCELINIE FOR MAROKKOS POLITIK OVERFOR VEST SAHARA...36 BILAG 6. OVERSIGT OVER AKTØRER I MAROKKOS SIKKERHEDSPOLITIK...37 UKLASSIFICERET 3

4 RESUME Nærværende studie omfatter en gennemgang af den sikkerhedspolitiske situation for Marokko, set i forhold til en række forskellige faktorer. Marokko er et udviklingsland som styres autoritært af Kong Mohammed VI. Der er en gradvis demokratiseringsproces som dog har haft en række tilbagefald bl.a. p.g.a. attentatforsøg mod kongen. Landets leder forsøger at iværksætte et socialt program for landets befolkning og ønsker også at fremme den politiske og økonomiske mangfoldighed. Den vigtigste indenrigspolitiske målsætning er marokkansk herredømme over Vest Sahara. Striden har dels tjent til at samle folket og dels været et skalkeskjul for undertrykkelse af politiske modstandere. Samtidig er der store naturressourcer i Vest Sahara som kan udnyttes. Landets økonomiske omstruktureringsreform, samt tilnærmelsen til EU spiller en afgørende rolle for landets udviklingsmuligheder herunder højere levestandard og bedre sociale vilkår. Landet er dog fortsat afhængig af verdensbanken/imf for at kunne gennemføre reformen. Marokko står overfor problemer som er typisk for et udviklingsland: Store offentlige udgifter, manglende privatisering og et tungt bureaukrati. Landet har en høj arbejdsløshed, som fortsat er stigende, specielt blandt de unge og de veluddannede. Ekstremisme kan let blive ungdommens trøst og udvikle sig til terrorisme. Sociale skævheder mellem by og land giver grobund for en ulmende uro. Samtidig vil besættelsen af Vest Sahara, indtil at problemet er løst, ligge beslag på store ressourcer. Kongens sociale program kan spille en positiv rolle i den sikkerhedspolitiske udvikling i landet. Større grad af demokrati og udjævning af sociale uligheder vurderes at bidrage positivt til udviklingen og anses for nøglen til ro, og derved grundlaget for vækst på andre områder. Privatiseringsprocessen, kapitaltilførsel fra udenlandske investorer og bilaterale aftaler er påbegyndt og forventes at have en positiv effekt på landets økonomi. Marokko vurderes at have et fornuftigt økonomisk udviklingspotentiale. Handelssamarbejdet med EU vurderes at skabe et tættere net af handel over Middelhavet. Vest Sahara vil formentlig forblive under Marokkansk herredømme og verdenssamfundet herunder POLISAIO vil acceptere denne løsning. Dette betyder at Marokko kan få frigivet ressourcer til at løse de andre opgaver, som er i landet. Det vurderes at problematikken omkring Vest Sahara ikke vil være en væsentlig destabiliserende faktor for den fremtidig udvikling af Marokko. Marokko vil i stigende grad bearbejde sine egne råstoffer, således at dette giver et større udbytte for landet. Udbygning af vandingsanlæg vil sikre gode og stabile afgrøder. Kong Mohammed VI lægger vægt på et forbedret samarbejde nabolandene imellem. Dette har bl.a. medført, at spændingen mellem Marokko og Algeriet er blevet formindsket. Det kan konkluderes, at Marokko kan opnå en fornuftig økonomisk fremgang i et stadig tættere handelssamarbejde med EU. Overgangen til markedsøkonomi er dynamo for samfundsudviklingen. Der er store indenrigspolitiske udfordringer med social ulighed og høj arbejdsløshed. Marokko vil for næsten en hver pris fortsætte integreringen af Vest Sahara. Kongens og regeringens umiddelbare handlekraft er afgørende for at roen i landet kan opretholdes. Internationalt vil kongen fortsat pleje landets vigtige vestlige samarbejdspartnere, samt øge dialogen med nabolandene. UKLASSIFICERET 4

5 1. INDLEDNING 1.1 Problemformulering Det strategiske områdestudie for Marokko er udarbejdet på baggrund af følgende stillede problemformulering: På baggrund af en redegørelse for Marokkos strategiske kapacitet analyseres områdets aktuelle sikkerhedspolitiske situation. Afslutningsvis gives en vurdering af Marokkos fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder 1.2 Opgavediskussion I forhold til den stillede problemformulering gennemføres opgaven i følgende delopgaver: en indledning med opgavediskussion, en redegørende analyse af Marokkos strategiske kapacitet i enkeltfaktorer, en analyse af Marokkos sikkerhedspolitiske muligheder, gennem de primære faktorers indbyrdes sammenhænge, en vurdering af Marokkos fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder belyst gennem opstilling af scenarier. Studien omfatter principielt kun Marokko og behandler derfor den uafklarede situation vedrørende Vest Sahara ud fra et de facto - begreb. Hermed menes den virkelighed, at Vest Sahara for nærværende må anses for annekteret af Marokko. Dette afspejler sig bl.a. i det anvendte statistiske materiale, hvor betydende nøgletal for Vest Sahara herunder de økonomiske er integreret i de marokkanske. I besvarelsen af områdestudiet tages der udgangspunkt i en bred opfattelse af sikkerhed 1, hvor der ud over de traditionelle militære forhold inddrages politiske, økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige forhold. Marokkos strategiske kapacitet uddrages af følgende otte faktorer: Den historiske, den fysisk-geografiske, den kommunikationsmæssige, den sociologiske, den økonomisk-videnskabelige, den militære, den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske. 1.3 Vægtning af de enkelte faktorer Vægtning af de enkelte faktorer vil endeligt kunne fastlægges efter gennemførslen af den redegørende analyse af enkeltfaktorerne. Gennem forarbejdet med problemstillingen træder en række problemområder frem, som vurderes at have stor indflydelse på Marokkos nuværende og fremtidige sikkerhedspolitiske situation: Det uafklarede territorialspørgsmål omkring Vest Sahara i forhold til Marokkos krav på området. Marokkos økonomiske udvikling i relation til fattigdom, uddannelsesmuligheder og forholdet til EU. Marokkos igangsatte reformprogrammer til fremme af den demokratiske proces i et konfliktfuldt farvand mellem kongehus, politisk system og religion. 1 FSMOVEJSAM, Del 1, afsnit B. UKLASSIFICERET 5

6 Marokkos indvinding og udnyttelse af naturressourcerne. 1.4 Metode Opgaven tager udgangspunkt i en redegørende analyse for de enkelte sikkerhedspolitiske faktorer. Den redegørende analyse beskriver de nuværende tilstande inden for faktorerne og hvorvidt de enkelte faktorer virker stabiliserende eller destabiliserende på Marokkos sikkerhedspolitiske situation. Der gennemføres efterfølgende en sammenfattende analyse, hvor der primært lægges vægt på de indbyrdes relationer mellem de prioriterede faktorer. Dernæst danner den sammenfattende analyse udgangspunkt for en vurdering af forskellige sikkerhedspolitiske udviklingsmuligheder for Marokko. Afslutningsvis vurderes perspektiverne for udviklingen i Marokko gennem opstilling af en række scenarier, som udmøntes i en konklusion vedrørende Marokkos sikkerhedspolitiske fremtid. Den valgte metode- og analysemodel er skitseret i bilag Procesbeskrivelse Opgaven er løst ved en kombination af fællesarbejde og enkeltbidrag med følgende fordeling: Den historiske, den fysisk-geografiske og den udenrigspolitiske faktor ved KN J.V. Jakobsen. Den kommunikationsmæssige, den militære og den økonomisk-videnskabelige faktor ved KN J.U.B. Lise. Den sociologiske- og indenrigspolitiske faktor ved KL L.J. Jensen. Øvrige afsnit er udarbejdet i fællesskab Kilder Områdestudiet er primært baseret på tidsskriftsartikler og kilder fra Internettet med henblik på at give de senest opdaterede informationer og oplysninger om Marokkos sikkerhedspolitiske faktorer. Af hensyn til opgavens validitet og reliabilitet har gruppen gennemført kildekritik og primært søgt oplysninger ved anerkendte kilder. Kildeindhentning er afsluttet den 3. oktober UKLASSIFICERET 6

7 2. DEN HISTORISKE FAKTOR Historie Marokkos nyere historie defineres som perioden fra stormagternes kolonisering i starten af 1900 tallet til En kort beskrivelse af landets historie indtil koloniseringen er vedlagt som bilag Stormagternes indflydelse på landet. Efter at Sultan Abd el Aziz omkring 1900 forlod et gældsplaget land, stod det åbent for de vestlige kolonimagter. En rivalisering mellem stormagterne endte med en aftale mellem Frankrig og Storbritannien i 1904, som gav franskmændene og spaniolerne frie hænder i Marokko. Et tysk forsøg på indflydelse i området endte med en anerkendelse af Frankrigs interesseområde. Området 3 blev herefter fransk/spansk protektorat i Selvstændighed. Under 2. verdenskrig foregik der en konstant nationalistisk agitation og kravet om befrielse blev så påtrængende, at Sultan Mohammed V, den øverste lokale leder i området, gjorde sig til talsmand for kravet. Oprøret kulmineret i 1955 og i 1956 blev en fransk-marokkansk aftale underskrevet som førte til øjeblikkelig selvstændighed. Perioden under fransk protektorat medførte fransk kultur påvirkning og dominans indenfor blandt andet sprog, byggekultur og handel Forholdet omkring Vest Sahara 4 Marokko havde visioner om genoprettelse af et Stormarokko efter selvstændigheden i 1956 og gjorde derfor krav på områder i Algeriet, Mali, Mauretanien og de spanske besiddelser i Nordvestafrika 5 og Vest Sahara. Kravene om områderne i de tre førstnævnte lande blev frafaldet og Marokko anerkendte Mauretaniens selvstændighed i På trods af FN-støtte og støtte fra den internationale domstol i Haag, indgik Spanien, Marokko og Mauretanien en aftale som indebar, at de to afrikanske lande skulle dele Vest Sahara mellem sig når Spanien trak sig ud i Marokko startede besættelsen 6 allerede i december 1975 og delingen blev fuldført året efter. Besættelsen mødte modstand fra Frente POLISARIO 7 som havde indledt en frihedskamp imod den spanske kolonialisme allerede i Efter at Mauretanien senere opgav sine territoriale krav overtog Marokko også denne del af området. Krigen mod POLISARIO har været kostbar og vanskelig for Marokko, men konflikten har også været brugt til at styrke marokkansk nationalisme og styrke kongens stilling. MINURSO 8 blev i 1992 sat ind for at overvåge en folkeafstemning 2 Dette kapitel er baseret på hvor intet andet er anført. 3 Cirka Marokko, Vest Sahara og Mauretaniens område i dag. 4 Tidligere Spansk Sahara. 5 Ifni territorium og de to enklaver Ceuta og Melilla. Ifni territorium blev overdraget til Marokko i 1969, imens Ceuta og Melilla fortsat er i spansk besiddelse. 6 Også kaldte den grønne march. 7 Frente Popular de Liberación de Saguia al Hamra y Rìo de Oro. Organisation som støtter Vest Saharas selvstændighed. 8 United Nations Mission for til Referendum in Western Sahara, se UKLASSIFICERET 7

8 om Vest Saharas fremtid. Efter lang tids uenighed om, hvem som skal have lov til at stemme, er der med FN-hjælp iværksat en identifikationsproces for at registrere alle stemmeberettigede. Dette arbejde er forsat ikke færdigt. I november 1999 fremsatte Kong Mohammed VI et forslag om en slags selvstyre i det besatte område. Dette kunne ske ved en evt. folkeafstemning. I 2002 blev der udarbejdet et udkast til en fredsplan af FN omkring spørgsmålet Vest Sahara. Fredsplanen er endnu ikke godkendt af de implicerede parter Demokratiseringsprocessen. Sultan Muhammed V blev konge i 1956 og blev efter sin død i 1961 efterfulgt af sin søn Prins Hassan II. Den nye grundlov, som blev vedtaget i 1962 efter en folkeafstemning, fik betydning for udviklingen mod et demokrati. Grundloven fastslog, at Marokko skulle være et konstitutionelt monarki og garantere for den personlige frihed for indbyggerne. På denne baggrund voksede flere politiske partier frem. På grund af befolkningens øgede utilfredshed med de økonomiske forhold efter selvstændigheden, som førte til uroligheder erklærede Kong Hassan II i 1965 undtagelsestilstand og overtog herefter al magt i landet. På trods af grundloven fængslede Kong Hassan II flere hundrede politiske modstandere og andre forsvandt. Demokratiseringsprocessen fortsatte op gennem 70 erne og 80 erne. En revideret grundlov blev vedtaget i 1992, lokal- og parlamentsvalgt blev afholdt. Efter folkeafstemning i 1996 blev det vedtaget at indføre et parlament med et tokammersystem. I 1990 erne blev over 800 politiske fanger løsladt 9. Efter Kong Hassan II s død fortsatte Kong Mohammed VI demokratiseringen ved blandt andet at løslade flere politiske fanger og indføre flere rettigheder til kvinder. Efter terrorangrebet i 2003 (Casablanca) vedtog parlamentet en antiterrorlov som optrappede kampen imod yderligtgående islamiske grupper. Dette blev gjort for at stabilisere landet indenrigspolitisk. 2.2 Analyse af den historiske faktor. Marokko har en lang historie med skiftende magthavere og skiftende religioner. Marokkos nyere historie har været præget af forholdet til de vestlige stormagter med kolonisering og besættelse samt efter selvstændigheden den anspændte sikkerhedspolitiske situation i regionen. Marokko er i dag afhængig af andre lande. Dette gælder specielt økonomisk og militært samarbejde med vesten. Marokko er som det eneste land i Nordafrika et monarki. Befolkningen har selv valgt monarkiet og hermed også lederen. Dette vurderes at være en stabiliserende faktor. Rekrutteringen af yderligtgående muslimer eksisterer, i landet men har ikke haft den samme grobund som andre lande f.eks. Algeriet. Det vurderes at hvervning til de yderligtgående muslimske grupper ikke sker p.g.a. den historiske faktor men p.g.a. andre faktorer såsom de sociologiske. Historisk set kan det diskuteres om Marokko har krav på Vest Sahara. Vest Sahara har været en del af Marokko inden koloniseringen, dette vurderes umiddelbart også at være en af de faktorer som gør, at verdenssamfundet ikke umiddelbart ønsker at blande sig unødigt i konflikten. 9 Udenrigs 2, Artikel af R. Boserup. UKLASSIFICERET 8

9 Den historiske faktor er en stabiliserende faktor grundet det stabile styre. Landet har en historie som gør, at der ikke er nogen væsentlige aktører som stiller spørgsmål til deres grænser. 3. DEN FYSISK-GEOGRAFISKE FAKTOR Beliggenhed Marokko strækker sig over det nordvestlige hjørne af det afrikanske kontinent med kyster mod vest til Atlanterhavet og mod nord til Gibraltar-strædet og Middelhavet. Landet grænser mod øst og sydøst til Algeriet. Mod syd ligger det annekterede Vest Sahara som har grænser mod Mauretanien og Algeriet. Kort over Marokko og Vest Saharas geografi er vedlagt som bilag 3 og Størrelse og form. Marokko areal er km 2. Marokko har desuden annekteret størstedelen af Vest Sahara som omfatter et areal på km 2. Det giver et samlet areal på km 2. Marokkos kystlinie er km inkl. Vest Sahara. 3.3 Grænser. Marokko har i alt 2.017,9 km landegrænse fordelt med km til Algeriet, 6,3 km til Ceuta (Spanien), 9.6 km til Melilla (Spanien) og fælles grænse med Vest Sahara på 443 km. Vest Saharas område har derudover 42 km grænse til Algeriet og km til Mauretanien. 3.4 Geografiske regioner og nøgleområder. Marokko opdeles administrativ i 37 provinser og to bypræfekturer Rabat (Hovedstaden) og Casablanca der igen er opdelt i kommuner. 55% af befolkningen bor i byerne. Der er 3 geografiske nøgleområder i Marokko: Sydmarokko og Vest Sahara er næsten fuldstændig er dækket af ørken. Området har en af verdens største fiskerireserver, men regionens vigtigste ressource er de omfattende fosfatforekomster. I det bjergrige østlige Marokko strækker bjergkæderne Atlas og Rif sig fra syd til nord. De er dækket af sparsom bevoksning. Her bor berberfolket, der er nomader. På de vestlige bjergskråninger findes en udbredt kvægdrift samt miner rige på fosfat, zink og bly. Den nord og nordvestlige del af Marokko hvor største parten af befolkningen bor med storbyerne Rabat (Regerings- og administrationsby), Casablanca (økonomiske og industrielle centrum) og Tanger (Byen imod Europa) som hovedområder. 10 Dette kapitel er baseret på CIA World Fact Book 2002, hvor intet andet er anført. UKLASSIFICERET 9

10 3.5 Klima og vejr. Marokkos beliggenhed og landets opdeling af høje bjergkæder giver stor variation i de klimatiske forhold mellem de forskellige dele af landet. Langs kysterne og på bjergenes vestside falder i gennemsnit 800 mm regn årligt i vintermånederne aftagende mod syd og sydvest, hvor den årlige nedbørsmængde er 200 mm eller mindre. I de østlige og sydøstlige egne er nedbørsmængden lille. Temperaturen er ved kysterne i gennemsnit ca grader C om vinteren og ca. 25 grader C om sommeren med til tider relativ høj luftfugtighed. Inde i landet er temperaturforskellene større og luftfugtigheden mindre. Marokko har indenfor de sidste par årtier oplevet år med megen tørke og store oversvømmelser, hvilket har bevirket, at høsten har slået fejl. Dette har specielt ramt bjergenes vestside som producere landbrugsprodukter. Den megen tørke og de store oversvømmelser skyldes formentlig, ligesom resten af regionen og Europa, de ændrede klimatiske forhold. Da Marokkos samlet produktion af landbrugsprodukter er samlet på et forholdsvis lille område er der en større risiko for, at landet bliver ramt ekstra hårdt ved ændringer i klimaet. 3.6 Analyse af den fysisk-geografiske faktor. Marokko geografiske placering ved Gibraltar-strædet på det afrikanske kontinent med nærmeste fysiske forbindelse til Europa vurderes at være af strategisk og sikkerhedspolitisk betydning. Den giver mulighed for at kontrollere ind- og udsejling af Middelhavet gennem Gibraltarstrædet. Det er samtidigt den korteste vej til Europa, og det giver mulighed for økonomisk samhandel med Spanien og EU. Landet har uhindret adgang til både Atlanterhavet og Middelhavet. Kystområderne med havnene er nøgleområder for landet og vurderes også vitale, da de er de tættest befolket, de mest industrialiserede og vigtige for turistindustrien. Den atlantiske slette vurderes at udgøre et andet nøgleområde på grund af landets afhængighed af landbrug. Vitalt for områdets økonomi regnes nøgleområderne med de rige fosfatforekomster og fiskeindustrien i Vest Sahara. De sidste års ustabile vejrforhold, med både tørke og oversvømmelser, viser at områdets klima har stor indvirkning på økonomien og at landet bliver skrøbeligt, ved en ustabil økonomi. Det vurderes at de fysisk-geografiske faktorer er stabiliserende. Dog kan de ustabile vejrforhold på langt sigt være destabiliserende. 4. DEN KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE FAKTOR. 4.1 Transport- og telekommunikationssystemer, og disses tilslutninger til omverdenen. Transportsystemerne 11 i Marokko består bl.a. af 10 større og mindre havneanlæg med adgang til Atlanterhavet og Middelhavet, 9 store flyvepladser med baner over meters længde og veludbyggede jernbaneforbindelser, der overvejende er elektricificeret. Dertil kommer et forholdsvis godt udbygget vejnet på km, hvoraf godt halvdelen er asfalteret. 11 CIA, p. 8. UKLASSIFICERET 10

11 Havneanlæggene er grundlaget for Marokkos eksport af råvarer, primært fosfat. Havneanlæggene udgør således en vigtig kapacitet for udenrigshandel, eksport og import. En fortsat udvikling af havneanlæggene vil derfor fortsat være nødvendig da udviklingsmulighederne for jernbane og vejnet i relation til eksport og import ikke er relevant. Forarbejdningen af fosfater finder primært sted uden for det afrikanske kontinent og import af varer tilgår overvejende via søvejen. Jernbaneforbindelsen har en samlet længde af 1907 km. Da Frankrig i begyndelsen af 1900-tallet påbegyndte koloniseringen af Marokko, blev jernbanen af en række militære strateger, politikere og økonomer anset for et vigtigt middel til militær og økonomisk succes 12. Jernbaneforbindelsen dækker overordnet to formål, henholdsvis til persontransport mellem byerne og til transport af råvarer fra brydningsstederne inde i landet til udskibningshavnene. Jernbanen spiller sammen med havneanlæggene en afgørende rolle for eksporten af råvarer og var forudsætningen for den moderne turistindustri i landet. Der findes kun én jernbaneforbindelse der har forbindelse over grænsen til Algeriet. Der findes ingen jernbanekapacitet i Vest Sahara. Lufthavne og flyvepladser er veludbyggede omkring de større byer i Marokko og betjener både indenrigsruter og udenrigsruter. Turismen udgør en væsentlig faktor for den fortsatte udbygning af lufthavnene. Marokkos telekommunikationssystemer er baseret på moderne systemer indeholdende alle vigtige kapabiliteter. Tætheden eller adgangen til telelinier er dog forholdsvis lav, nemlig 4,6 linier pr. 100 personer. Marokkos interne linier er en blanding af åben linieføring, kabler og links. Det nationale netværk er digitaliseret 13. Adgangen til udlandet er ligeledes baseret på et moderne og udbygget net med adgang til satellitstationer, links til Europa og nabolandene. Marokko indgår i Medarabtel, et fiberoptisk kabellink fra Agadir til Algeriet og Tunesien. Antallet af internetbrugere er i kraftig vækst. Der er otte udbydere af internetforbindelser og antallet af brugere var i 2001 ca Systemernes militære, politiske og administrative aspekter. Både militært, politisk og administrativt giver den forholdsvise gode udbygningsgrad af transport- og kommunikationssystemerne mulighed for fleksibilitet. Antallet af havne-, bane- og lufthavnsfaciliteter understøtter de øvrige samfundsstrukturer og er medvirkende til at binde landet sammen i en fungerende helhed. På de indre linier er der en bred palet til rådighed, hvorimod det i forhold til udlandet primært er havne- og lufthavnsfaciliteterne, hvori mulighederne består. Når militære, politiske og administrative aspekter behandles under ét, skal det ses i relation til magtcentraliseringen ved Kong Mohammed VI. 4.3 Systemernes udbygningsperspektiver. Marokkos fokus er primært rettet mod nord, dvs. samhandelsrelationer med EU og de øvrige middelhavslande. Det har betydet en fortsat udbygning af havnefaciliteter til ud- og 12 SFINX om Marokko 24 årgang Nr. 2. Artikel af R. Boserup, p CIA, p CIA, p.7. UKLASSIFICERET 11

12 indskibning af handelsvarer. På grund af turismens stadige fremgang udvides lufthavnsfaciliteterne forsat. I relation til en fast forbindelse - en jernbanetunnel - mellem Spanien og Marokko er der underskrevet en bilateral aftale ved FN s mellemkomst. Aftalen indebærer indledningsvis en nærmere analyse af projektet og ønsket om tættere forbindelse mellem Nordafrika og EU, men der foreligger ikke konkrete planer om etableringen Analyse af den kommunikationsmæssige faktor. Marokkos transport- og kommunikationssystemer er veludbyggede i relation til interne forbindelser og eksterne forbindelser primært EU og de øvrige middelhavslande. De interne systemer understøtter således de militære, politiske og administrative aspekter i landet. Transportsystemernes udbygning til nabolande må betegnes som svage. Systemerne afspejler tydeligt, at fokus og dermed udviklingsmulighederne er rettet mod en endnu stærkere forbindelse til EU. En eventuel etablering af jernbanetunnelforbindelsen under Gibraltarstrædet vil forstærke Marokkos rolle som regional aktør i det Nordafrikanske område. Det vil på lang sigt kunne igangsætte tættere transportforbindelser til de omkringliggende lande mod øst f.eks. Algeriet. Dermed skabes vilkår som forbedrer den ydre sikkerhedspolitiske udvikling. Overordnet set vurderes transport- og kommunikationssystemernes at udgøre en stabiliserende faktor for Marokko. 5. DEN SOCIOLOGISKE FAKTOR. 5.1 Befolkningens størrelse og geografisk fordeling. Marokkos befolkning er opgjort til , fordelt på 33,8 % 0-14 årige, 61,5 % årige og 4,7 % over 65 år. Befolkningstilvæksten er på 1,9 % pr. år. Geografisk er indbyggerne fordelt med ca. halvdelen i landområderne og halvdelen i byområderne, dog med en svag tendens til overvægt i byområderne Religiøse og etniske grupperinger. Ud af den marokkanske befolkning udgør 98,7 % muslimer, 1,1 % kristne og 0,2 % jøder. Den etniske fordeling er hovedsagelig vægtet på arabere med hele 99.1 %. Jøder udgør 0,2 % og andre 0,7 %. Landet er således primært beboet af arabere, der bekender sig til Islam. Der er officielt listet 6 yderligtgående grupper, der som hele grupper, eller dele heraf, har gjort sig skyldige i brud på den marokkanske terrorlovgivning. Kilder fra det marokkanske justitsministerium oplyser, at der pr. august 2003, er godt 800 personer der enten er anholdte, dømte eller tiltalte i forbindelse med sager der kan tilskrives yderligtgående gruppers brud på terrorlovgivningen. Adderes antallet af eftersøgte, kommer tallet op på 1500 med en stigende tendens Vestsahara har en estimeret befolkning på World bank. 18 JP artikel 05 sep UKLASSIFICERET 12

13 5.3 Sundhed og levestandard. Rundt regnet halvdelen af Marokkos befolkning arbejder i landbrugssektoren, hvor arbejdsstyrken står for 15 % af landets BNP. De sidste årtiers tørker har fået landbrugsproduktionen til at falde, med en stigning i fattigdom og større skel mellem levestandarden i by og på land, til følge. For at komme disse problemer i forkøbet, har den marokkanske regering søsat et ambitiøst projekt. Et projekt der inden 2020 vil eliminere fattigdommen i landzonerne, gennem landbrugsudvikling og uddannelse af lokale samt øget decentralisering, ved involvering af lokalbefolkningen i beslutningsprocesserne. Mindre end 20 % af hele befolkningen, har adgang til rent vand og sanitære forhold. 5.4 Uddannelsesniveau. Fordelingen af befolkningsgruppen over 15 år, der kan læse, ser ud som flg.: Total over 15 år: 44,7 %. Personer der kan læse er fordelt med 56,6 % mænd og 31 % kvinder 19. Analfabetismen er faldet fra 72 % af befolkningen over 15 år i 1980 til 53 % i 1998, hvilket er en faldende tendens 20. Forskellen mellem uddannelsesniveauet i landzonerne og i byerne er markant, hvorfor man ser en tendens til de unge flygter fra landzonerne og ind i byerne. Verdensbanken og EU har ydet økonomiske bidrag, for at få udbygget og forstærket skole- og uddannelsessystemet. 5.5 Analyse af den sociologiske faktor. Det vurderes at den demografiske fordeling ser fornuftig ud, i forhold til et samfund i balance. Der er en jævn fordeling af befolkningen i den arbejdsdygtige alder og en meget lille del, der er over 65 år, hvilket ligner fordelingen for et I-land. Dette faktum sammen med en fornuftig kontrol med befolkningstilvæksten, peger i retning af en stabilisering, idet dette skaber mulighed for økonomisk vækst. Størsteparten af de fattige, er bosiddende i landområderne, hvilket giver en stor forskel på den geografiske fordeling af rig og fattig. Denne forskel er den afgørende faktor for den stigende utålmodighed blandt de fattige. Det behandles under pkt. 5.3 levestandard. Umiddelbart ses de etniske grupperinger ikke som en større trussel mod stabiliteten. Den solide islamiske tro, herunder de radikale fraktioner, er grundlaget for rekruttering af yderligtgående islamister. Denne rekruttering er en væsentlig sikkerhedspolitisk faktor. Fortolkningsmulighederne af islam, samt enkelte gruppers middelalderlige fortolkning heraf, gør Marokko til en potentiel nation for hvervning til diverse terror organisationer. Kong Mohammed VI stramning af lovgivningen ses som et positivt tiltag fra vestens side. Ligeledes kongens påståede direkte familiære forbindelse med Profeten, sammen med den vestlige holdning, vurderes som en stabiliserende faktor. Kampen mod terror er problematisk, hvorfor denne delfaktor vurderes som væsentlig i forhold til den sikkerhedspolitiske stabilitet. 19 Ibid. 20 Geografistatistikken UKLASSIFICERET 13

14 Forskellen på land- og byboernes levestandard, vurderes at spille en mindre rolle i forhold til stabiliteten, idet der er taget skridt i den rigtige retning de seneste 4 år. Dette motiveres i den korte periode, hvori regeringen under Kong Mohammed VI, har haft til at iværksætte handlingsplaner i samarbejde med Verdensbanken og EU. Yderligere ses andre faktorer af væsentlig større betydning at overskygge denne. Iværksatte reformer for at rette op på landets økonomi, ses som en stabiliserende faktor, idet befolkningen formodes at have haft endnu ringere forhold under faderens, Kong Hassan II regeringsperiode. Det vurderes at befolkningen på kort sigt vil kunne se resultaterne af den nye regerings tiltag. Den positive tendens i udviklingen af bekæmpelse af analfabetisme, vurderes klart at være et af nøgleområderne for en stabil fremtid i landet. Den fortsatte stigning i uddannelsesniveauet, ses som fundamentet for et løft i både land- og byzoner, samt et skridt i den rigtige retning, i forhold til en mere stabil udnyttelse af ressourcerne, både de menneskelige som naturlige. En fremtidig bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer vil implicit virke positivt på anseelsen udadtil. Forudsat at udviklingen fortsætter, vurderes dette at have en stabiliserende effekt. 6. DEN ØKONOMISK-VIDENSKABELIGE FAKTOR. 6.1 Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer. Den marokkanske fødevareproduktion er en typisk middelhavsproduktion bestående af kornprodukter, vin, oliven, grøntsager og dyrehold. Halvdelen af den rådige arbejdsstyrke på ca. 11 mio. er beskæftiget i landbruget 21. Til trods for at landbruget udgør hovederhvervet for arbejdsstyrken udgør værdien af landbrugsproduktionen målt i BNP kun 15 %. Landbruget har i flere omgange været ramt af tørke og udbyttet svinger betydeligt fra år til år. Alligevel udgør eksporten af landbrugsprodukter og fødevarer 24 % af Marokkos samlede eksport på 4,2 mia. dollars. Marokko besidder nogle af verdens rigeste fiskebanker med sardiner og der er i slutningen af halvfemserne investeret betydelige beløb i fiskerihavnene bl.a. Dakhla og Boujdour. Marokko har tidligere solgt konsessionslicenser til EU, men har valgt ikke at forny aftalen med EU 22. I stedet satses der på Joint Venture på bilateral basis med udenlandske selskaber fra Frankrig og Japan. På længere sigt en ændring, der vil forbedre Marokkos indtjeningsevne og skabe en egentlig fiskeindustri med tilhørende forbedrede beskæftigelsesmuligheder. 6.2 Energiproduktion og ressourcer. Marokkos naturlige energiressourcer er begrænset til kul, olie og vandkraft. Energiproduktionen produceres af importeret brændstof og ca. 75 % anvendes til produktion af elektricitet. Det er hensigten, at produktion og distribution af elektricitet skal privatiseres gennem Joint Venture med bl.a. US og Schweiziske selskaber, således at statens andel af produktionen kun udgør 40 % i Når planen er fuldt udviklet vil 21 CIA, p EIU, Country Profile Morocco, p UKLASSIFICERET 14

15 Marokko kunne eksportere el til Spanien. Marokko bliver gennem Joint Venture således i stand til at tiltrække investeringer og fremmed valuta til landet. 6.3 Råmaterialer til industrien. Minesektoren domineres fuldstændigt af fosfatindvindingen, som er landets største industriproduktion. Marokko vurderes at råde over trefjerdedele af verdens reserver af fosfater. I lighed med de øvrige områder har privatiseringsreformerne i slutningen af halvfemserne haft en positiv indvirkning på udenlandsk investering i nye miner og et forbedret produktionsapparat. Sammen med en højere verdenspris har det givet en forbedret profit. Desuden råder Marokko over forekomster af zink, kobber og kobolt. I samarbejde med udenlandske selskaber 23 er der aftaler om at udvinde forekomster af sølv, guld og kobolt i Atlas-bjergene. Med hensyn til råmaterialer bevæger Marokko sig mere og mere væk fra kun at eksportere råmaterialer, men forarbejder råmaterialerne i højere grad selv. Ud over en bedre handelspris giver det også beskæftigelsesmuligheder. Samlet er den stigende forarbejdning et skridt væk fra et typisk ulands kendetegn, nemlig eksport af råvarer. 6.4 Industriproduktion. Den traditionelle småindustri til bearbejdning af landbrugsvarer, konsumfisk, tekstiler, vin og olie udvikler sig betydeligt i disse år. Højteknologiske produkter som bil- og fjernsynsproduktion samt pharmaceutikaproduktion er etableret gennem Joint Venture aftaler. Tekstilproduktionen er et vækstområde, som i løbet af 90 erne har udviklet sig kraftigt. Eksportværdien er firdoblet på disse år 24. Desuden har både Microsoft og Oracle etableret sig med regionale hovedkontorer i landet. Der er tale om en forholdsvis beskeden industriproduktion af teknologiprodukter, men de har en væsentlig signalværdi. 6.5 Handel. Marokkos handel med udlandet er strukturel skæv, idet eksportens værdi kun udgør mellem 1/2 og 2/3 af importen. Det har betydet at der i 80 erne og i starten af 90 erne har været optaget lån gennem IMF samt Paris Club og London Club for at opnå balance. Hovedeksportvarerne er fosfater, føde- og drikkevarer samt mineraler. En anden vigtig indtægtskilde er turismen, der i 1998 omsatte for mere 1,7 mia. dollars. Turismen er dog meget påvirkelig over for uro og derfor har bombeaktionerne i forsommeren 2003 skadet landet. Erfaringsmæssigt varer det år før end turisterne vender tilbage. Hovedimporten er primært halvfabrikata, maskiner og udstyr, fødevarer og brændstoffer. Største handelspartnere er primært EU (Frankrig, Spanien, Tyskland, Italien, England) med 60 %, Indien med 7 %, Japan med 6 % og USA med 5 % 25. Samhandlen med 23 Irske og Canadiske mineselskaber 24 EIU, p CIA, p. 7 UKLASSIFICERET 15

16 demokratiske systemer og den udbredte turisme må vurderes at have en tilknyttende effekt og udgør dermed en stabiliserende faktor for Marokko. 6.6 Arbejdskraft. Arbejdskraftens fordeler sig således på erhverv: landbrug 50 %, serviceerhverv 35 % og industri 15 %. Marokko har en arbejdsløshed på 23 % og specielt arbejdsløsheden blandt de unge mellem er høj. Over 60 % af de unge er arbejdsløse. Med den nuværende vækst etableres der ca arbejdspladser pr. år, hvor befolkningstilvæksten af unge er ca Der er med den nuværende udvikling tale om en markant skævvridning. Samtidigt er der også blandt de højtuddannede en betydelig arbejdsløshed på ca. 30 %. På sigt kan kombinationen af mange arbejdsløse blandt de unge og veluddannede blive en alvorlig indenrigspolitisk udfordring, fordi disse grupper udgør et potentiale for radikale islamiske organisationer. 6.7 Økonomisk struktur. Den økonomiske struktur har i slutningen af 90 erne undergået betydelige forandringer. Tidligere tiders planøkonomi er i nogen udstrækning erstattet af markedsøkonomi, specielt udmøntet i Joint Venture aftaler, hvor Marokko sikrer sig at forarbejdningen og dermed at arbejdspladserne forbliver i landet. Udviklingen af markedsøkonomien må nødvendigvis fortsættes såfremt den øgede tilknytning til EU skal fastholdes. Kravene fra IMF og EU har således direkte indvirkning på den økonomiske struktur. Urbaniseringen fortsætter uformindsket, hvilket betyder at ca. 55 % af befolkningen nu bor i og omkring de større byer bl.a. Casablanca og Rabat 27. Urbaniseringen, dvs. arbejdskraftens bevægelighed er en afgørende faktor for udvikling og skal indtil en vis grænse betragtes positivt. Specielt servicefagene herunder turismen udvikler sig positivt og beskæftiger 35 % af arbejdsstyrken. Drivkraften i økonomien er således forbundet til byerne, hvorimod provinserne omkring Rif-bjergene med 6 mio. marokkanere kun bidrager med 6 % til BNP. Reformer til udvikling af provinserne er igangsat, som beskrevet under pkt Selvom vækstraterne for Marokko er fornuftige, men ikke prangende (4-5 %) skal det sammenholdes med den meget lave inflation på kun 1-2 %. Det betyder, at de økonomiske strukturer for landet virker stabile og besidder et fornuftigt udviklingspotentiale. Derudover anslås det at produktionen og handlen med hash og stoffer udgør op til 40 % af BNP. Det betyder, at der faktuelt er langt større beløb i omløb i landet end BNP giver udtryk for, hvilket stimulerer økonomien yderligere. 6.8 Finanser. Finanssektoren er i slutningen af halvfemserne tilpasset markedslignende forhold. Reformerne har bl.a. betydet, at der kan handles fremmed valuta, men der er stadig stramme bindinger med hensyn til kapitalens bevægelighed. Udenlandske banker er begyndt at operere i Marokko, men ejerforholdet skal mindst være 51 % marokkansk 26 EIU, p EIU, p. 22 UKLASSIFICERET 16

17 majoritet 28. En afgørende faktor for økonomisk udvikling er kapitalens frie bevægelighed ellers er det traditionelt meget vanskeligt at tiltrække fremmede investeringer. Omvendt er det fra Marokkos side nødvendigt, at styre økonomien og finanserne i omstillingen til markedslignende vilkår for at økonomien ikke overophedes. Tilsyneladende har Marokko fundet en fornuftig balance, idet investeringerne fortsat udbygges og inflationen holdes lav. Et andet vigtigt aspekt i finanssektoren er Bourse des valeurs de Casablance og handlen med værdipapirer. På køb og salg af papirer er der ikke restriktioner på udenlandske investorer. Det vurderes at op mod 10 % af kapitalen er på udenlandske hænder. Det betyder, at der opereres på fulde markedsvilkår og dermed mulighed for at tiltrække kapital på lige vilkår med andre børser. Et betydeligt problem er dog Marokkos udenlandsgæld på ca. 19,3 mia. dollars, hvilket betyder at op mod 30 % af BNP anvendes til tilbagebetaling af gæld. Finanssektoren understøtter de igangværende økonomiske reformer på en hensigtsmæssig måde, således at overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi eller nærmere markedslignende vilkår ikke forceres unødigt. Udenlandsgælden er en meget tung byrde for Marokko og hæmmer tempoet i udviklingsmulighederne. 6.9 Videnskab og teknologi. Vilkårene for videnskab og teknologi har været begrænsede, da der traditionelt ikke er et behov eller grundlag for det. Det hænger sammen med tidligere tiders eksport af råstoffer og lavteknologiske produkter. I takt med de økonomiske reformer og indgåelsen af Joint Venture aftaler, må det på mellemlang og lang sigt vurderes, at der vil blive et større behov for videnskaber tilført Joint Venture aftalerne. Marokko råder over en betydelig ledig arbejdsstyrke med universitetsuddannelser, hvilket indebærer et uudnyttet potentiale. Teknologien indføres ganske hurtigt f.eks. gennem etablering af tekstil- og bilfabrikker, medicinalvirksomheder osv., hvilket naturligt vil medføre en afsmittende virkning på samfundet. De fremtidige teknologiske systemer i form af linkforbindelser, lyslederkabler er etableret, så grundlaget for hurtige teknologiske landvindinger må vurderes at være til stede Analyse af den økonomisk-videnskabelige faktor. Marokko er truet af typiske problemstillinger for udviklingslande, nemlig et vedvarende handelsunderskud, centralistiske og statsejede virksomheder. Marokko har dog i samarbejde med IMF og Paris Club gennemført reformer i den finansielle sektor. Det har medført at den marokkanske dirham kan benyttes og anerkendes som internationalt betalingsmiddel. De iværksatte reformprogrammer i slutningen af halvfemserne åbner op for markedslignende forhold og udgør et stort vækstpotentiale for fremtiden. Den kontrollerede overgang fra planøkonomi til markedslignende forhold ser ud til at have fundet en fornuftig balance for vækst på vilkår, der ikke overopheder økonomien. Specielt den øgede forarbejdning af råvarer skaber arbejdspladser og dermed mulighed for beskæftigelse for den store gruppe af unge, der har svært ved at finde arbejde. Den parallelle positive udvikling på serviceområdet bidrager til en øget synergi på det økonomiske område. 28 EIU, p. 29 UKLASSIFICERET 17

18 Joint Venture aftalerne vil give mulighed for en forceret teknologisk udvikling på specielt industriproduktion, hvor de udenlandske selskaber stiller økonomi, viden og teknologi til rådighed. Marokkos rolle som industrisamfund kan på dette område sammenlignes med Spanien for 20 år siden. De lave lønomkostninger og stabile forhold gør det attraktivt for udenlandske selskaber at etablere industriproduktion i landet. De langsigtede problemstillinger og udfordringer for Marokko er udlandsgælden, de økonomiske reformer med henblik på handel med EU, et bedre uddannelsesniveau og tiltrækning af fremmed kapital til investering, således at livsbetingelser og jobmuligheder forbedres. Den økonomisk-videnskabelige faktor må vurderes som en stabiliserende faktor med et fornuftigt potentiale på længere sigt. 7. DEN MILITÆRE FAKTOR Opgaver og koncepter for de væbnede styrker. Den primære opgave for Marokkos væbnede styrker er forsvaret af Marokko og den indre egensikkerhed herunder annekteringen af Vest Sahara. Der vurderes ikke på kort og mellemlang sigt at være væsentlige trusler fra de omkringliggende lande idet særligt forholdet til Algeriet er forbedret. På grund af den stigende fundamentalisme blandt muslimerne og deres bombeaktioner i forsommeren 2003 er der sket et skifte mod bekæmpelse af disse radikale elementer. I kampen mod terror understøttes Marokko bl.a. af fransk politi og sikkerhedstjeneste. 30 Der ses ikke nogen sammenhæng mellem POLISARIOS kamp for uafhængighed og de gennemførte terrorangreb udført af radikale muslimer. Koncepten er baseret på vestligt orienterede doktriner, dels amerikanske og franske doktriner. Marokko deltager i øvelsesvirksomhed med begge parter 31. Vest Saharas væbnede uafhængighedskæmpere benævnt Polisario Front 32 der kæmper for oprettelsen af Sahrawi Arab Democratic Republic, har indgået våbenhvile 6. september 1991 og respekterer fortsat våbenhvilen. 7.2 Kommandoforhold og relationer til det politiske niveau. De væbnede styrker i Royal Armed Forces består af Hæren, Søværnet og Luftvåbnet under direkte kontrol af Kong Mohammed VI som øverstbefalende. Derudover råder han over paramilitære styrker bestående af kongelige gendamer og hjælpestyrker 7.3 Størrelse, organisation og materiel. De væbnede styrker består af ca mand 33, gendamer og hjælpestyrker. Marokko besidder ingen strategisk kapacitet 34. Generelt rådes over moderne materiel 35 til anvendelse inden for traditionel krigsførelse, herunder ørken- og 29 Faktoren bygger på Janes Sentinel Security Assessment (http://www.janes.com), hvor intet andet er anført. 30 www. netzeitung.de/servlets/page?section0784&item p Popular Front for Liberation of the Saguia el Hamra and Rio de Oro. 33 p stk. M/60 kampvogn og 70 stk. T-72 kampvogn. UKLASSIFICERET 18

19 bjergkamp samt counter-insurgency i Vest Sahara. Søværnet løser primært kystvagtopgaver og er det bedst udrustede værn 36. Flyvevåbnet har en del ældre materiel, specielt jagerflyene af typen Mirage besidder ikke opdateret teknologi. Generalstaben er placeret i Rabat. Operationen i Vest Sahara ledes fra militærregion Syd i Agadir. Materiel og våbensystemer er næsten udelukkende fra USA og Europa, dvs. Frankrig. Både USA og Frankrig donerer militærhjælp. De samlede udgifter ligger stabilt gennem en årrække på ca. 4 % af BNP 37 svarende til 1.4 mia. dollars. 7.4 Uddannelsesmæssige og logistiske forhold. Marokko har siden uafhængigheden haft militære relationer med Frankrig, Spanien og USA. Der er tale om et tæt samarbejde på f.eks. øvelsesvirksomhed og rådgivning med henblik på at højne det marokkanske militærs uddannelses- og træningsniveau. Marokko har værnepligt på 18 måneder. Styrken udgør ca mand Analyse af den militære faktor. Den marokkanske militære kapacitet må betegnes som en regional magtfaktor og vurderes fortsat at være en stabiliserende faktor i regionen. Marokkos forsatte militære tilknytningsforhold til USA og Frankrig må vurderes at sikre en fortsat teknologisk, doktrinær og organisatorisk udvikling med vægt på det defensivt orienterede forsvar og kampen mod POLISARIO Front og den spirende terrorisme. For at vedligeholde den militære kapacitet er Marokko dog fortsat afhængig af donationsprogrammer, såfremt den marokkanske økonomi ikke skal belastes yderligere af udgifter til militæret. Kong Mohammed VI kontrol med militæret og samarbejde med vestlige rådgivere anses at være afgørende for fastholdelse af hans magtposition. Militæret vurderes dermed at være en stabiliserende faktor for Marokkos nuværende situation. 8. DEN INDENRIGSPOLITISKE FAKTOR. 8.1 Nationale interesser og mål. Marokko har i samarbejde med Verdensbanken valgt at holde fokus på 4 hovedområder: 1) Forbedre den menneskelige udvikling med inddragelse af det andet Marokko. 2) Forbedre betingelserne for økonomisk vækst og udvikling af den private sektor. 3) Reducere sårbarheden for de fattige i landet, specielt i de affolkede områder. 4) Forbedre den offentlige forvaltning 39. Herudover vil den indenrigspolitiske målsætning være en fortsat udvidelse af samhandlen med EU. 36 www. globaldefence.net/deutsch/afrika/marokko. 3 stk. kampskibe, 21 kystvagtskibe og 4 torpedobåde. 37 CIA, p World Bank Group UKLASSIFICERET 19

20 8.2 Forholdet omkring Vest Sahara. Vest Saharas territorialspørgsmål omkring suveræniteten er stadig uafklaret, men både Marokko og Vest Sahara gør krav på området. POLISARIO er Vest Saharas politiske organisation, der gennem 30 år har kæmpet for et selvstændigt Vest Sahara. De to parter har siden oprettelsen af POLISARIO i 1973, bekriget hinanden, indtil en fredsaftale blev indgået i Siden midten af 90 erne har Marokko forsøgt at få FN til at opgive fredsplanen for området. Den marokkanske løsningsmodel skulle herefter være, at give Vest Sahara begrænset selvstyre indenfor de marokkanske grænser. Forslaget blev adopteret af FN, der således stillede spørgsmålstegn ved fredstraktaten og den længe ventede folkeafstemning. FN fremlagde i 2002 en 5 års fredsplan for området. Fredsplanen indeholder et forslag til et semi-autonom selvstyre, hvor der efter et år skulle vælges en regering, som ville få magten på udvalgte områder såsom social, kultur og politi. Tunge områder som udenrigspolitikken skulle stadigvæk dikteres fra Marokko. Efter 5 år skulle planen revurderes. Fredsplanen er dog ikke godkendt endnu af de implicerede parter. 8.3 Selvopfattelse og national holdning. Landet er vestligt orienteret. Marokko satser på økonomisk vækst, gennem et stadigt tættere samarbejde med EU, vestlige handelspartnere og en udnyttelse af den geografiske relativt korte distance, der er mellem Marokko og Sydeuropa. Islam er en gennemgående trosretning i samfundet, hvorfor den betragtes som bindemidlet i Marokko. Dele af den islamiske trosretning har ekstreme tendenser, der på baggrund af tolkningen af islam, ikke kan forenes med den moderne fortolkning og de vestlige værdier. 8.4 Regering og administration. Marokko kalder sig et konstitutionelt, demokratisk monarki. I øvrigt et af de eneste monarkier i den nordafrikanske region. Kongen er dog den ubestridte leder, med store beføjelser, både politisk som militært. Kongen udnævner og fyrer ministre og er den øverste militære leder i landet 40. Den marokkanske administration består af et tokammersystem med et overhus (Chamber of Counselors), indeholdende 270 pladser, hvor medlemmerne vælges for en ni-årig periode. En tredjedel af medlemmerne fornys hvert tredje år. Yderligere et underhus (Chamber of Representatives), indeholdende 325 pladser, hvortil medlemmerne vælges for en fem-årig periode Politiske partier og interessegrupper. Der findes 21 politiske partier og 5 fagforeninger i Marokko 42. Det er Kongens officielt proklamerede holdning, at politikerne skal have mere indflydelse, hvorfor de politiske partier er øget i antal siden Mohammed VI tiltrædelse CIA Fact book 42 CIA Fact book UKLASSIFICERET 20

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Den glemte krig i Vestsahara

Den glemte krig i Vestsahara DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Den glemte krig i Vestsahara Ulla Holm Februar 2007 Abstract Vestsahara er besat

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Klimaet er tempereret og regnfuldt i N, og subtropisk ved Middelhavet.

Klimaet er tempereret og regnfuldt i N, og subtropisk ved Middelhavet. Frankrig Opgave: I skal udarbejde en præsentation af jeres land, som I skal præsentere for de andre deltagere på øen Engia. Præsentationen skal max. tage 5 min. Opgaven skal indeholde følgende: 1. Præsentation

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF JULIE HØJ THOMSEN, OPERATION DAGSVÆRK Økonomi og politik hænger sammen og der er forskellige bud på hvordan

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Af Direktør Henrik Zobbe Fødevareøkonomisk Institut Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Disposition Indledning Malthus

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Danish OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt Sammendrag på dansk Outlooket kort fortalt De makroøkonomiske omgivelser bag dette outlook

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Hvem vinder EM i økonomi 2016?

Hvem vinder EM i økonomi 2016? DI Den 8. juni 2016 Hvem vinder EM i økonomi 2016? Over den næste måned skal det afgøres hvem, der de næste fire år kan kalde sig europamester i fodbold. Dette afgøres ved en turnering i Frankrig, hvor

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne.

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne. 1. Modul Uge 34-38 Intro til faget Danske landskaber 1. Istider 2. Istidslandskaber 3. Hedesletter og bakkeøer 4. Morænelandskaber 5. Tunneldale 6. Smeltevandsdale 7. Åse 8. Landskaber 9. Hvorfra kom isen?

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere