Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Fokus Konjunkturtendenser"

Transkript

1 Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013

2 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller 30

3 Statsobligationer Markedstemaer Køb 4% DGB 2019 vs. 8% Bahamas 2017 Centralbankerne er skyld i den seneste markedsuro Vækstkrisen i euroområdet er ikke forbi Merkel er garanti for balancerede løsninger Interne devalueringer begynder at virke Renter i kernelandene kan forblive lave i lang tid Vi er ikke trygge ved Bank of Japans politik Ansvarshavende redaktør: Cheføkonom John Madsen, Figur 1: Centralbankerne er skyld i øget volatilitet Nykredit Markets mener at de seneste ugers voldsomme markedsbevægelser er en forsinket reaktion på de underliggende ubalancer, som centralbankernes massive likviditetsudpumpning har opbygget over en længere periode. Set over en kort horisont har investorer på tværs af aktivklasser lidt store tab, men det kommer efter en periode med høje afkast. Turbulensen er udløst af den overfortolkning af pengepolitikken, som centralbankerne i høj grad selv er ansvarlige for. De seneste uger er volatiliteten i de finansielle markeder steget markant. Det skyldes i høj grad centralbankernes divergerende kurs. Kilde: Macrobond Figur 2: Mudret økonomisk situation i G3 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Ændring å/å (%) USA Japan Euroområdet G Det var Bank of Japans udmelding om at oversvømme den globale økonomi med yen for at slippe af med deflationen, der for alvor satte gang i den seneste boblelignende fase. Et tiltag, som Federal Reserves formand Ben Bernanke i øvrigt selv præsenterede i Forestillingen om stadig mere gratis likviditet i et stigende tempo fik investorer til at søge ud ad rentekurven til længere løbetider og ud ad kreditkurven til mere spekulative investeringer, da afkastet på de korte og sikre papirer i forvejen var tæt på nul. Intet sted var det mere tydeligt end i emerging markets, men i USA fik vi også genintroduktionen af en række af de aktiver, som var en udløsende faktor i den første del af finanskrisen. Den finansielle verden ved udgangen af april havde mange karakteristika til fælles med sommeren Den efterfølgende korrektion skyldes ikke, at den rigelige likviditet er forsvundet. Og heller ikke, at den er holdt op med at vokse. Korrektionen skyldes, at hastigheden i ændringen i matematik den anden afledte gik fra plus til minus. Tempoet i centralbankernes tilførsel af likviditet blev ikke sat op, men vil stedet blive sat ned. I hvert fald i forhold til markedets forventninger. 3 Udsigterne for Japan er yderst usikre, mens recession i euroområdet og moderat vækst i USA vil fortsætte resten af året. Kilde: Nykredit Markets Det makroøkonomiske billede har i hele denne periode ikke ændret sig. USA befinder sig i et solidt funderet, moderat opsving. Kinas økonomi er i en fase, hvor væksten ikke kommer over 8%, men myndighederne ikke er interesserede i øget gældsæt-

4 4 ning. Og ikke mindst er euroområdet langt fra at have forladt vækstkrisen, om end den akutte del af krisen er overstået med ECB's resolutte og troværdige intervention. Den kommende periode vil blive præget af stor volatilitet, hvor nøgletal kommer til at spille en større rolle i prisdannelsen på tværs af lande og aktivklasser. Det ville dog ligne Federal Reserve meget dårligt, hvis man ikke løbende vil forsøge at skabe ro og ikke mindst understøtte aktiemarkedet. Det har man konsekvent gjort de seneste årtier. De finansielle markeder er dog nødt til samtidig at forholde sig til, at på et tidspunkt vil også ændringen i centralbankernes tilførsel af likviditet blive negativ. "Normal" er måske ikke, hvad det engang var. Men ekstrem gratis likviditet er det ikke. Genvalg til Merkel Når man gør status over de seneste tre års eurokrise, er det den tyske kansler, der står tilbage som den ubestridte hovedperson. Efter en tøvende og fumlende start, hvor tyske udmeldinger var ukoordinerede og pegede i alle retninger på samme tid, har Angela Merkel sat en konsekvent kurs. Ethvert krav om redningsaktioner er blevet mødt af tyske krav om øget ansvarlighed. Der er ingen gratis måltider, men derimod hjælp til selvhjælp. Da sydeuropæerne med Frankrig i spidsen hoverede over, at Tyskland havde overgivet sig med hensyn til etableringen af en bankunion, havde de gjort regning uden Merkel. Stædigt, men uden store armbevægelser, er strategien om øget ansvarlighed blevet ført ud i livet. Den tyske blok har øget kravene om, at problemer skal løses, inden en bankunion kan træde i kraft. Den hollandske formand for eurogruppen kom efter redningen af Cypern i marts til at begå den største fejl, en politiker kan begå, nemlig at sige sandheden. Bail-in i forbindelse med håndteringer af krisebanker er nu et europæisk princip. I Madrid har man efterfølgende accelereret oprydningen af den finansielle sektor. Den tyske kanslers politiske linje er hverken voldsom visionær eller på nogen måde radikal. Det er en snusfornuftig betragtning om, at man må tage ansvar for sine handlinger, få gennemført nødvendige reformer, der skal sikre relevans i den globale økonomi på lang sigt, og ikke mindst bringe orden i sine offentlige finanser. Det er principper, som vi betragter som fundamentale for det europæiske projekt. Intet sted er det mere nødvendigt end i Frankrig, hvis tradition for manglende reformer og deraf følgende voldsomme politiske reaktioner ikke giver det store håb. Den seneste fleksibilitet om opfyldelse af budgetmålene skal ikke ses som tysk eftergivenhed, men det afspejler en realisering af, at der er større behov for fundamentale reformer end nye skatteforhøjelser. Franske løfter om reformer skal føres ud i livet inden for en kort tidshorisont, ellers vil både EU-Kommissionen og ratingbureauer efter vores vurdering slå hårdt ned på Paris. Nu hvor fokus er flyttet fra budgetmål til reformer, er det knapt så entydigt, at der er fælles fodslag mellem de kriseramte lande. Det betyder, at Hollande risikerer at stå isoleret i sin udskydelse af strukturreformer. Der vil dog være ro i det europæiske system indtil september. Ingen ønsker at forstyrre den tyske valgkamp. Vi håber, at de tyske vælgere vil belønne kansler Merkel for at have bidraget mere end nogen anden person til en løsning på gælds- og vækstkrisen. De tyske skatteydere er trætte af at betale for Sydeuropas problemer, men Merkels balancegang har både afbødet et totalt kollaps og forhindret franskmændene i at sende en gigantisk regning over Rhinen. På nuværende tidspunkt står CDU nogenlunde lige med SPD/De Grønne, med FDP på kanten af spærregrænsen. Vi vurderer, at der er størst sandsynlighed for en stor koalition, hvilket vil betyde en fortsættelse af den nuværende forsigtige politiske kurs. Hvis SPD/De Grønne vinder valget, kan det medføre forhøjet markedsuro, da det vil give anledning til forøget tvivl om reformkursen i euroområdet. Figur 3: Eksport er et spansk lyspunkt ES NL AT DE FR PT IT BE Spanien ligger i euroområdets top, når det gælder vækst i eksporten. Kilde: Eurostat Eksport Ændring 1K2012/1K2013 (%) Tegn på bedring I vores optik er den nuværende eurokrise i langt højere grad et spørgsmål om europæiske økonomiers relevans i den globale økonomi end et tilfældigt tal for den samlede offentlige balance. En af krisens største problembørn Italien har således mindre samlede gældsudfordringer end mange nordeuropæiske lande. Gælden i husholdningerne er lav, og pensionssystemet er et af de mest velfinansierede i verden. Men Italien har ingen vækst, og siden 2010 er enhedslønomkostningerne steget med 15 procentpoint i forhold til Spanien. Kun Frankrig kan fremvise samme miserable udvikling, hvilket udgør en hindring for en økonomisk vending. Vi har små forventninger til det italienske reformprogram, hvilket medfører, at Frankrig og Italien vil opleve recession i hele Omvendt er der gode tegn på bedring af de fundamentale forhold i Spanien. Siden 2010 er enhedslønomkostningerne faldet med 7%, hvilket er mindre end de meget markante forbedringer i

5 Statsobligationer Køb 4% DGB 2019 vs. 8% Bahamas 2017 Portugal og Grækenland. Men kombinationen af et fald i produktionsomkostningerne i de tre randlande og stigninger de fleste andre steder har givet en ret imponerende relativ forbedring. Vi har i vores nye prognose indlagt stigninger i både eksport og investeringer i produktionsudstyr i Spanien. Når Spanien med 27% ledighed trods alt er på rette vej, skyldes det også, at der ikke skal strammes i samme tempo fremadrettet, men i stedet fokuseres på strukturelle reformer. Her har landene fået betydelig hjælp af de seneste rentefald. Intern devaluering bliver synlig Forbedringerne i enhedslønomkostningerne er et vigtigt element i den interne devaluering, hvor ændringer i de relative priser skal give samme økonomiske virkning som en rigtig devaluering, nemlig billigere eksportvarer og øgede priser på forbrugsgoder. Sidstnævnte har landene til fulde løst gennem de seneste års forhøjelser af afgifter og moms. Denne proces er i det store hele tilendebragt, og spørgsmålet er nu, om lønninger og priser kan udvise den nødvendige fleksibilitet. bliver meget stort. Hvis krisen medfører, at løn og priser i langt højere grad tilpasser sig de globale markedsforhold fremadrettet, vil det øge euroområdets potentielle vækst og reducere den langsigtede arbejdsløshed samt behovet for, at ECB reagerer lige så hurtigt på tegn på inflation. Dermed vil øget fleksibilitet åbne for en lavere rentekurve i kernelandene over en længere årrække. Her spiller det også en rolle, at mobiliteten på det europæiske arbejdsmarked er steget markant de senere år både geografisk og i forhold til ens uddannelse. Mere velfungerende arbejdsmarkeder er en nødvendig forudsætning for euroens overlevelse på sigt. Ellers vil man over en længere årrække igen risikere opbygning af nye ubalancer. Figur 5: USA trækkes op af olie og naturgas Figur 4: Inflationen på vej ned Udvindingen af energi fra skiferlag giver højere vækst i USA. Kilde: Macrobond 5 Vi forventer faldende priser i flere randlande, mens den samlede inflation i euroområdet ikke vil ligge meget over 1%. Kilde: Macrobond Det forventer vi er tilfældet, hvorfor inflationen aftager til 1,5% i 2013 og 1,3% i 2014 for hele euroområdet med direkte faldende priser i Grækenland, Portugal og Cypern, mens inflationen i Spanien vil gå mod nul. Den store overraskelse har indtil videre været Frankrig, hvor inflationen i maj faldt til 0,9%. Yderligere fald kan ikke udelukkes, hvis der på virksomhedsplan opnås større fleksibilitet, end de nationale lønaftaler indikerer. Får vi ret, vil ECB kunne fastholde nulrentepolitikken frem til mindst 2016, hvilket vil bidrage til en svagere euro over en længere årrække og ikke mindst holde den lange ende af den tyske rentekurve i ro. Muligheden for en tilpasning i prisdannelsen har dog også mere fundamental betydning for euroområdet. Netop stivheder på arbejdsmarkedet og i løndannelsen har medført en opadgående spiral i omkostninger, hvor kravet til produktivitetsforbedringer Exit on my mind De fundamentale forhold i både euroområdet og USA peger mod bedring, men i meget forskellige hastigheder. ECB vil senere på året tilføre mere likviditet for at fastholde pengemarkedskurven, mens Federal Reserve langsomt skal den anden vej. Amerikansk økonomi kan snart stå på egne ben, og centralbanken skal finde det tidspunkt for annoncering af tilbagerulning, hvor bedringen i aktiviteten er så tydelig, at det vil understøtte de finansielle markeder. Kommunikation til markederne bliver ekstrem vigtig. Samtidig er Bank of Japans tiltag en fortsat kilde til usikkerhed, hvilket har givet massive udsving i japanske aktier, obligationskurser og yennen. Vi har det helt fundamentale problem med den japanske politik, at vi ikke kan få den til at hænge sammen. Stiger inflationen til 2%, skal renten mindst fordobles, og med en gæld på 238% af BNP vil renteudgifterne blive markant forøget. Samtidig skal Japan have positive realrenter for at sikre den meget store gruppe af pensionister et afkast, som de kan leve af. Vi tvivler fortsat på, at regeringen har viljen til at gennemføre de nødvendige reformer. Dermed er der fortsat risiko for, at Japan bliver kilde til en helt anden og mere fundamental uro i en ikke så fjern fremtid.

6 Renteprognose Overfortolkning af centralbankernes exit Nulrentepolitikken er støbt i beton Korte tyske renter skal tilbage i nul Figur 6: Ikke til salg 6 Af chefanalytiker Ulrik Bie, Overdrevne stemningsskift De seneste ugers markedsturbulens har givet stigende renter i såvel kerne- som randlande. Der har ikke kun været tale om en stejling af rentekurven, men også en ganske bemærkelsesværdig stigning i de korte statsrenter. Mens vi betragter bevægelsen i de lange renter som en normalisering i forhold til den voldsomme kurvefladning frem til primo maj, er vi mere skeptiske over for stigningen i de korte renter i kernelandene. Vi vurderer helt generelt, at de finansielle markeder overfortolker, hvor hastigt centralbankerne i USA og euroområdet har tænkt sig at ændre på nulrentepolitikken. Der er således intet, der er fundamentalt ændret i vores syn på pengepolitikken de seneste uger. Den eneste justering, vi har foretaget, går faktisk i den modsatte retning af de finansielle markeder, nemlig at nulrenteperioden i euroområdet kan vise sig at være længere, end vi tidligere havde forventet. Tabel 1: Renteprognose for Tyskland, statsobligationer ECB 2-årig 5-årig 10-årig 30-årig 17. juni ,50 0,13 0,58 1,54 2,39 1. oktober ,50 0,00 0,60 1,60 2,40 1. januar ,50 0,00 0,60 1,60 2,40 1. april ,50 0,00 0,65 1,70 2,50 1. juli ,50 0,10 0,75 1,80 2,60 Kilde: Nykredit Markets Undervurder aldrig Federal Reserve Siden september 2008 har Federal Reserve næsten firedoblet sin balance. I begyndelsen gennem en lang række likviditetsfaciliteter, men de seneste år gennem kvantitative opkøb. Gang på gang har Bernanke leveret mere lempelse, end markedet havde forventet. Det vil være en fejlvurdering af dimensioner at tro, at Federal Reserve nu i rask tempo marcherer mod udgangen, uagtet hvad konsekvenserne er. Ingen heller ikke de hårdeste høge er interesseret i at se det amerikanske opsving dø hen i kraftigt stigende renter og store aktiekursfald. Det er fortsat vores vurdering, at Federal Reserve vil påbegynde en fleksibel nedtrapning af opkøbsprogrammet QE3 i september. Men forud vil komme en massiv kommunikationsindsats, der skal sikre rentekurven og holde hånden under aktiemarkederne. I korte træk består strategien af tre komponenter: Federal Reserve vil ikke tillade, at renterne stiger kraftigt. Derfor skal risikoen for et udsalg af beholdningen elimineres. Kilde: Macrobond 1. Nulrentepolitikken er støbt i beton Federal Reserve vil gøre det krystalklart, at en aftrapning af opkøb ingen indvirkning har på tidshorisonten for nulrentepolitikken, der således fastholdes til mindst Vi har tidligere fremhævet, at ledigheden er et dårlig benchmark for arbejdsmarkedet, og forventer, at den meget lave beskæftigelsesrate vil spille en stigende rolle i forsvaret af en lang periode med nulrenter. Der er i øvrigt meget større sandsynlighed for, at nulrenten fastholdes ind i 2016, end for at en normalisering påbegyndes i Aftrapningen er fleksibel Federal Reserve kan ikke acceptere en renteudvikling, som truer den rentefølsomme amerikanske økonomi. Derfor skal det fremhæves, at man er villig til at øge opkøbet på et senere tidspunkt, hvis renterne stiger for meget. Ligesom ECB's OMT-program vil det have en disciplinerende effekt. 3. Der sælges ikke ud af beholdningen af obligationer Federal Reserve vil gøre det klart, at der ikke på et senere tidspunkt vil blive solgt ud af beholdningen af lange statsobligationer på mia. dollar og realkreditobligationer på mia. dollar. Ligesom ECB kan Federal Reserve opsuge likviditeten på et senere tidspunkt gennem omvendte repoforretninger. Disse udmeldinger har til hensigt at forankre den korte ende af rentekurven og sikre en tovejsrisiko i den lange ende, der skal dæmme op for spekulation. Det ændrer dog ikke på, at det igangværende opsving i amerikansk økonomi er tiltagende i styrke og retfærdiggør et højere renteniveau end i dag. Vi fastholder derfor vores nuværende renteprognose for USA og forventer et nogenlunde uforandret renteniveau (men med stor volatilitet) på tre måneders sigt, mens den 10-årige rente på 12 måneders sigt stiger til 2,7%. Det er fortsat en del under en fair valuebetragtning. Det føderale udstedelsesbehov er dog samtidig

7 Statsobligationer Køb 4% DGB 2019 vs. 8% Bahamas 2017 kraftigt faldende. CBO forventer, at underskuddet i 2014 vil være 579 mia. dollar mod mia. dollar i Interessant dynamik i korte tyske renter Mens overshootingen i tilpasningen af de lange renter ikke er så overraskende, er den ret kraftige stigning i de korte tyske renter mere opsigtsvækkende. Spørgsmålet er helt grundlæggende, om der er noget i vækst- og inflationsudsigterne, der har ændret sig i euroområdet i de seneste uger. For os er svaret ret entydigt nej. Tillidsindikatorer peger mod, at vi har passeret bunden i den igangværende recession, men efter vores vurdering vil vækstproblemerne i Italien og Frankrig som følge af manglende strukturelle reformer være mere langstrakte, end vi forventede i marts. Samtidig tyder meget på, at både mobilitet og løndannelse er blevet mere fleksibel, hvilket kraftigt reducerer de inflationære pres fremadrettet. ECB vil derfor ikke røre ved renten i vores prognosehorisont, og bedre bud på en begyndende normalisering af styringsrenten er Når det gælder likviditetstiltag, vil tilbagerulningen begynde tidligere, men ikke før centralbanken gennem nye tiltag har sikret ny tilførsel af overskudslikviditet. Vores vurdering af ECB som fast anker for den korte ende af rentekurven betyder også, at vi mener, de seneste stigninger i de korte tyske renter er overgjort. Vi forventer, at de 2-årige tyske statsrenter vil falde tilbage til nul i løbet af de kommende måneder. Problemer med reformer i Frankrig og risiko for en yderligere nedjustering af landets kreditvurdering til efteråret medvirker til at understøtte denne vurdering. Lange ende af kurven er forankret De 10-årige tyske renter var ultimo april under 1,2% og dermed på samme niveau som i sommeren 2012, hvor der var stor usikkerhed om, hvorvidt eurokonstruktionen ville overleve. Den halesandsynlighed er blevet kraftigt reduceret, og selvom inflationsudsigterne for euroområdet i mellemtiden er blevet nedjusteret noget, var faldet i de lange tyske renter frem til ultimo april også overgjort. Figur 8: Overshooting på kort sigt Figur 7: Intet ændret i ECB's politik Vi forventer en moderat stigning i de lange renter på 12 måneders sigt. 7 Kilde: Macrobond, Nykredit Markets Vi mener ikke, at der er noget ændret i ECB's pengepolitik. Derfor skal de korte tyske renter falde i løbet af de kommende måneder. Kilde: Macrobond, Nykredit Markets Turbulensen i den korte ende af rentekurven har kun i marginal grad forplantet sig til Euribor-kurven, hvor 12M Euribor er steget 2bp til 0,5%. Vi forventer, at ECB vil sikre, at dette niveau fastholdes. Det vil fungere som anker for bankernes fundingomkostninger, men har også en meget direkte indvirkning på lande som Irland og Spanien, hvor boligrenten er baseret på 12M Euribor. Kommende tiltag er lempelser af kollateralregler og reducerede haircuts, reduktion i reservekrav og efterfølgende nye LTROtildelinger. Negative udlånsrenter er fortsat retorisk i spil for at hindre en kraftigere styrkelse af euroen, men vil ikke blive implementeret i praksis. Derfor var en korrektion også her berettiget, om end vi har været lidt overrasket over, hvor stor en del af stigningen i de 10-årige amerikanske renter der er slået igennem i den tyske rentedannelse. Vi forventer, at den lange ende af den tyske rentekurve vil ligge på samme niveau på tre måneders sigt, hvilket medfører en bullish stejling af den tyske rentekurve på 20bp over sommeren. På 12 måneders sigt forventer vi, at de tyske renter vil udvise en let stigende tendens, men primært som følge af stigningen i de amerikanske renter. Gennemslaget vil dog være mindre end den seneste måned. Vi forventer, at den 10-årige tyske rente vil stige til 1,8% på 12 måneders sigt, hvilket betyder, at spændet mellem amerikanske og tyske renter øges fra 60bp til 90bp. En rente på dette niveau vil give en lang realrente i Tyskland på lidt under nul, hvilket er lidt lavt i forhold til vores syn på tysk økonomi, men passende, når man tager den samlede vurdering af vækstog inflationsudsigter for euroområdet med. Vi vurderer, at risici for dette rentebillede er nogenlunde balancerede. Især i resten af 2013 er der overvægt af nedadrettede risici.

8 Valutaprognose Stigende volatilitet i valutamarkedet Vi forventer en styrkelse af USD NOK og SEK vil outperforme EUR Af chefstrateg Klaus Dalsgaard, Volatiliteten er på vej op i valutamarkedet De seneste tre måneder har vendt op og ned på de valutariske vindere og tabere fra Mest markant er svækkelsen af råvare- og konjunkturfølsomme valutaer som AUD, NZD og en række emerging markets-valutaer. NOK og SEK har dog også tabt til både EUR og USD som følge af af bekymring over den globale vækst, mindre rigelig global likviditet og svagere indenlandske vækstindikationer. Den stigende volatilitet har en selvforstærkende negativ effekt på valutaer, der tidligere har været favoritter i carry-forretninger. En højere volatilitet gør det sværere for investorerne at holde fast i eksisterende positioner, fordi renteforskellene blandt G10-valutaerne er historisk lave. Der er under 3% i forskel på den højest forrentede (AUD) og den lavest forrentede (DKK), så der er mindre carry til at betale for risikoen. Det samme gælder også inden for emerging markets-universet, hvor en række lande i de seneste måneder har nedsat renten som reaktion på lavere vækst og inflationsudsigter. Vi vurderer, at hvedebrødsdagene for JPY er ved at være overstået. Det bliver sværere at gentage svækkelse fremadrettet. Man kan argumentere for, at den manglede internationale kritik af den valutariske konsekvens af Japans nye politik skyldes, at der blot er tale om en tilbagerulning af styrkelsen af JPY siden Få tvivler på, at JPY-kursen er en central byggesten i Japans forsøg på at eksportere sin deflation til resten af verden. Det er ingen velkommen gave, og mindst af alt for Europa, der må frygte at blive trukket ned i den japanske syge med langvarig lav vækst og deflation. Alle kan ikke samtidigt nyde godt af svage valutakurser. Selvom det ikke var situationen i de første fem år efter krisen, forventer vi grundlæggende, at de kommende år i valutamarkedet vil præges af, at de bedst egnede må "æde" en styrket valutakurs og dermed bidrage til en global rebalancering. Styrket USD ventes ved afvikling af QE Vi har en styrkelse af USD, GBP, SEK og NOK i prognosen, baseret på en blanding af forventet positiv fundamental udvikling og langsigtet relativ pengepolitisk stramning i forhold til specielt EUR. En af de oplagte, kortsigtede trusler for realiseringen af vores forventning er, at der er tale om en udbredt opfattelse, og at markedet allerede er positioneret til en styrket USD. Figur 9: Stigende G10-valutavolatilitet Figur 10: Markedet ligger til USD-styrkelse Antal kontrakter Maks. Primo 2013 Gennemsnit Aktuelle Min. EUR GBP JPY AUD Volatiliteten er på vej op, og carry-forretninger har haft dårlig performance specielt den seneste måned. Kilde: Macrobond, Bloomberg I forhold til primo 2013 synes det spekulative marked overvejende at være positioneret til styrkelse af USD. Vi har brugt historik fra Kilde: CBOT, Nykredit Markets Japan har sparket gang i festen Selvom de fleste vestlige lande officielt bekender sig til markedsbestemte valutakurser, er valutakursen i mange tilfælde et bekvemt middel til at opnå andre mål. Egentlig valutakrig har vi ikke, men da næsten alle lande satser på eksport til at fremme væksten, er tolerancen over for en styrket valutakurs til at overse. Før den "nye" japanske økonomiske politik (Abeconomics) var G10-valutaerne mere eller mindre fastlåste og volatiliteten lav. Den store svækkelse af JPY (ca. 20% handelsvægtet siden efteråret) har i høj grad været med til at ryste posen i valutamarkedet, øge volatiliteten og lægge grunden til den seneste runde af pengepolitiske lempelser globalt. Timingen og hastigheden på Federal Reserves forventede aftrapning af obligationsopkøbene er dermed en kritisk faktor for vores EUR/USD-prognose. På kort sigt kan vi forvente udsving i EUR/USD relateret til de indkomne data. Vores forventning om en forholdsvis markant styrkelse af USD over for EUR til 1,25 primo og 1,20 medio 2014 bygger på forventningen om annonceringen af en aftrapning på FOMC-mødet i september. Styrkelsen af USD vil være generel og ikke blot over for EUR, men også over for de skandinaviske valutaer og GBP. USA er betydeligt længere fremme i konjunkturforløbet end de europæiske lande, og USD er efter vores opfattelse derudover moderat undervurderet. Længere fremme kan vi derfor se yderligere USD-styrkelse. I tidligere

9 Statsobligationer Køb 4% DGB 2019 vs. 8% Bahamas 2017 situationer, hvor USA har indledt sin pengepolitiske stramning, er den handelsvægtede USD styrket langsigtet efter vendingen i pengepolitikken, men svækket op til. Figur 11: USD styrkes normalt efter vendingen i pengepolitikken Handelsvægtet USD USD-svaghed op til den første pengepolitiske stramning er normalt, men vi ser ofte en stabil til langsigtede styrkelse af USD efterfølgende. Kilde: Nykredit Markets Vi fastholder forventning om en styrkelse af SEK og NOK Med stigende volatilitet forværres risiko/afkast-forholdet fx illustreret ved carry-to-risk. Det er et af de elementer, der har tynget de skandinaviske valutaer på det seneste. Vi fastholder forventningen om en styrkelse af SEK og NOK over for EUR, men har skubbet forventningen lidt længere ud i horisonten. Det reflekterer bl.a., at vi forventer, at det varer længere end tidligere, før de første renteforhøjelser kommer i både Sverige og Norge. Vi er dog ikke i tvivl om, at de kommer længe før, ECB kommer på banen. Både Sverige og Norge har udsigt til en økonomisk vækst noget over niveauet i euroområdet, og selvom inflationen ligger langt under målsætningen, mærker de også bagsiden af en lang periode med ekstremt lave renter. Figur 12: Forværret carry-to-risk bag svækkelsen af NOK 5. jan feb jun jun Vi forventer, at både NOK og SEK svækkes over for USD og USDblokken, hvorfor der samlet set ikke sker en større ændring i den handelsvægtede værdi. Det bør mindske markedets bekymring over for korrigerende tiltag fra centralbankerne. Vi er mest positive på SEK, der er bedst positioneret til at nyde godt af den stigende globale vækst ind i Ydermere ventes Riksbanken ikke at ville kæmpe imod den valutariske styrkelse, mens Norges Bank fortsat vil kunne holde hånden under EUR/NOK. Måske inspireret af JPY er CHF begyndt at opføre sig mere som en normal valuta, med udsving relateret til de generelle markedstemaer i stedet for at være klistret op af kursgrænsen på 1,20. Vi har lagt en mindre svækkelse af CHF til 1,28 over for EUR ind i prognosen det kommende år baseret på forventningen om gradvis bedring i den europæiske økonomi. Vi forventer dog ikke, at kursgrænsen vil blive forhøjet. Forventningen til nye betydelige pengepolitiske lempelser i Storbritannien efter vagtskiftet i Bank of England d. 1. juli synes overgjort og udhules derudover for øjeblikket af en vis bedring i nøgletallene. Vi er dog ret overbevist om, at GBP ikke vil kunne følge med USD, og har et ganske klart fald i GBP/USD i prognosen. Britisk økonomi vil kun langsomt kravle ud af krybesporet, og selvom det er tvivlsomt, om der kommer flere kvantitative lempelser, er der meget langt til pengepolitiske stramninger. Tabel 2: Nykredits valutaprognose 17. juni 1. okt. 1. jan. 1. apr. 1. jul. EUR/DKK 7,459 7,458 7,458 7,458 7,458 USD/DKK 5,586 5,737 5,966 6,215 6,215 CHF/DKK 6,052 5,966 5,872 5,826 5,826 GBP/DKK 8,796 8,672 8,878 9,095 9,095 SEK/DKK 0,866 0,877 0,883 0,888 0,888 NOK/DKK 0,976 1,001 1,008 1,015 1,015 EUR/USD 1,335 1,300 1,250 1,200 1,200 EUR/CHF 1,233 1,250 1,270 1,280 1,280 EUR/SEK 8,618 8,500 8,450 8,400 8,400 EUR/NOK 7,639 7,450 7,400 7,350 7,350 EUR/GBP 0,848 0,860 0,840 0,820 0,820 Kilde: Nykredit Markets 9 Carry-to-risk er forholdet mellem markedets forventede fremtidige rentespænd (carry) og den implicitte valutavolatilitet. Kilde: Nykredit Markets Vi forventer en stabil EUR/DKK. Valutareserven har været ganske stabil de seneste måneder, selvom Nationalbanken benyttede ECB's rentenedsættelse til at indsnævre renteforskellen til EUR i udlånsrenterne fra -45bp til -30bp. Det er dog vigtigere med indlånsrenterne, hvor renteforskellen uforandret vil være -10bp.

10 USA Skatteaftalen havde positiv tillidseffekt Boligmarked og skiferolie driver investeringerne Flot vækst i den private sektor Figur 13: Investeringsdrevet vækst Af chefanalytiker Ulrik Bie, Tiltagende vækst forude Amerikansk økonomi vil i de kommende år være et af de vigtigste lyspunkter i den globale økonomi. En aggressiv oprydning i den finansielle sektor har skabt grundlaget for en fornyet fremgang i udlånet til både erhverv og boligkøbere. Husholdningerne har også nedbragt deres gældssætning og har samtidig reduceret renteudgifterne kraftigt. Dertil kommer det uforløste vækstpotentiale efter en længere periode med forbrug og investeringer under det langsigtede niveau. Fald i den offentlige efterspørgsel holder dog væksten på et moderat niveau, omend med en opadgående tendens fra sidst på året. Vi forventer, at boligmarkedet og energiinvesteringer vil være to af de vigtigste vækstdynamoer i de nærmeste år. Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 10 Vi forventer fortsat en vækst i år på 2,2% og 3,0% i 2014, men risikobilledet er nu overvejende i opadgående retning. Beskæftigelsen vil dermed efter vores opfattelse fastholde en gennemsnitlig stigningstakt på ca pr. måned i år og i Den faldende tendens i ledigheden vil aftage, i takt med at flere søger tilbage til arbejdsstyrken. Beskæftigelsesraten har ligget stabilt på godt 58% siden 2009, hvilket er 5 procentpoint lavere end før krisen. Det vidner om, at der fortsat er massive ledige ressourcer på det amerikanske arbejdsmarked. Washington uden indflydelse En af de væsentligste årsager til, at opsvinget efter vores opfattelse tager mere fast form, er, at den økonomiske politik ikke længere er en destabiliserende faktor. Politisk usikkerhed om finans- og ikke mindst skattepolitikken har de senere år givet anledning til stor usikkerhed i husholdningerne. Den klarhed, som blev skabt med skatteaftalen fra årsskiftet, hvor en lang række midlertidige skatteordninger blev gjort permanente, men med en stigning i de samlede skatteindtægter, har haft en større positiv betydning for husholdningerne, end vi havde forventet. Det har også medvirket til, at de automatiske nedskæringer ikke har fået den store betydning uden for de berørte kredse, hvor føderalt ansatte og militærindustrien er hårdest ramt. Timingen af skattestigningerne har dog også været heldig. Stigningen i Social Security-skatten på 2% ramte lav- og mellemindkomster, men husholdningerne er blevet delvist kompenseret gennem et fald i inflationen fra 2% i 4. kvartal til 1,1% i april. Samtidig har der været kraftige stigninger i priserne på både boliger og finansielle aktiver samt øgede aktieudbytter, hvilket især har gavnet højindkomstgrupperne, der ved årsskiftet fik den største skattestigning. De reale disponible indkomster er ikke faldet efter skatteforhøjelserne, men lå i april 1% højere end året før. Kombineret med et fald i renteudgifterne og en lille positiv formueeffekt åbner det for en moderat vækst i privatforbruget på 2,4% i 2013 og Tabel 3: Økonomisk prognose for USA K2013 2K2013 3K2013 4K2013 1K2014 2K2014 3K2014 BNP 1,8 2,2 2,2 3,0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,0 3,2 3,3 Privatforbrug 2,5 1,9 2,4 2,4 3,4 2,4 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Faste bruttoinvesteringer 6,6 8,7 7,1 10,2 4,1 5,8 10,7 11,1 10,8 10,2 9,6 Offentligt efterspørgsel -3,1-1,7-3,3-2,2-5,0-3,5-2,5-2,0-2,0-2,0-2,0 Nettoeksport* 0,1 0,1 0,1 0,2-0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 Lagre* -0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inflation (å/å) 3,1 3,1 1,7 2,2 1,7 1,4 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 Arbejdsløshed 8,9 8,1 7,5 7,1 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,2 7,0 Betalingsbalance -3,1-3,2-2,7-2,5 Budgetsaldo -8,7-7,0-5,2-3,8 Rød tekst angiver prognose. *: Vækstbidrag. Kvartalsudviklingen i nationalregnskabet vises som annualiserede vækstrater (k/k). Betalingsbalance og budgetsaldo er i andel af BNP. Budgetsaldoen dækker finansåret. Kilde: Macrobond, Nykredit Markets

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere