Studieplan for HHX International

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan for HHX International"

Transkript

1 Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle indgår i undervisningen med projekter og caseopgaver. Studieretningsfagene på HHX International er: Tysk A Spansk A eller Fransk A Kulturforståelse C Faglige sammenhænge: I løbet af din hhx-uddannelse skal du arbejde med forskellige opgavetyper af stigende sværhedsgrad i fagene og på tværs af fagene. Opgaverne vil også stille stadig større krav til din selvstændighed. Du vil opleve et tæt samspil fagene imellem og du vil kunne inddrage din viden fra fagene på tværs, bl.a. til projekter og tværfaglige opgaver. Informationsteknologi For at skabe en fælles IT-platform for alle i 1.g gennemføres en introduktion inden for bl.a. tekstbehandling, regneark, præsentationsværktøjer, brug af internet i de forskellige fag. Regneark introduceres f.eks. i virksomhedsøkonomi og præsentationsværktøjer introduceres i afsætning. Arbejdet med it finder overvejende sted som en integreret del af arbejdet i studieområdet og i fagene. Intranettet anvendes som undervisnings- og konferencesystem og du introduceres for dette i forbindelse med introduktionsforløbet på HHX. Alle lærere anvender smart-boards, men også du vil blive gjort fortrolig med brugen af smartboard. 1.g Grundforløbet går fra august til december og planlægges tidsmæssigt ens uanset studieretning. Du vil således uproblematisk kunne skifte studieretning de første 5 måneder. Studieretningsforløbet starter i januar og dækker resten af uddannelsen. Studieretningsfagene på HHX International er Tysk A, Spansk A eller Fransk A og Kulturforståelse C. Fagene: De obligatoriske fag er: Dansk A, engelsk A tysk A, spansk A/fransk A, virksomhedsøkonomi B, afsætning B, matematik C, samfundsfag C. Det faglige indhold i 1.g fremgår af bilag 1.

2 Faglige sammenhænge: Studieområdet del 1, der strækker sig over det første år, vil som minimum have flerfaglige forløb indenfor: Det kulturelle område Det samfundsøkonomiske område Det virksomhedsøkonomiske område De forskellige områder i studieområdet del 1 har alle projektforløb hvor der arbejdes med en problemstilling inden for det pågældende område. Der arbejdes med sundhed, motion og trivsel i form af en sportsintro dag, hvor du får mulighed for at prøve to forskellige sportsgrene. Du har også mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter på skolen efter skoletid. Studieområdet del 1 afsluttes med et projekt, hvor der laves en synopsis, der danner baggrund for en mundtlig prøve. Pædagogiske metoder De pædagogiske fokuspunkter i studieområde del 1, retter sig mod at udvikle din evne til at arbejde med fagligt indhold og de faglige metoder på et gymnasialt niveau. Arbejdsformerne kan være; individuelt arbejde, klassedialog, forelæsning (læreroplæg, gæsteforelæsninger), gruppesamarbejde (pararbejde, diskussionsgruppe, arbejdsgruppe), projektarbejde light - med høj lærerstyring, case-arbejdsform og virtuel undervisning. Casearbejdsformen, hvor du løser virkelighedsnære problemstillinger ved brug af de lærte teorier anvendes inden for de enkelte fag og vil være klart formulerede. Projektarbejdsformen, hvor I gruppevis arbejder med flerfaglige problemstillinger, anvendes i forbindelse med det kulturelle, det samfundsøkonomiske og det virksomhedsøkonomiske område. Efter projektforløbene laver du et reflektionsnotat, der skal give dig indblik i din måde at lære på, dit samarbejde med andre og gruppeprocessen i det hele taget. Du vil også lære at anvende faglige studiemetoder, som fx læsestrategier, notatteknik og formidling, så de på bedst mulig måde understøtter din tilegnelse af fagenes indhold og metoder. Evaluering Du vil få standpunktskarakterer i november og februar måned og årskarakterer i maj. Undervisningen bliver evalueret i alle fag med en efterfølgende dialog mellem lærer og klasse.

3 Formålet er at sikre, at din læring tilgodeses bedst muligt. I løbet af efteråret gennemføres en trivselsundersøgelse. For at sikre, at du lever op til målene i fagene, vil du blive evalueret gennem en række interne prøver og årsprøver. Du vil løbende få tilbagemeldinger på dine mundtlige og skriftlige præstationer i de forskellige fag. Øvrige aktiviteter og eksternt samarbejde I løbet af efteråret arrangeres en temadag for alle elever på international linie, hvor der vil være besøg af en gæstelærer, og hvor du arbejder sammen med de andre årgange på HHX International om en temaopgave. Du kommer til at arbejde sammen med tyske elever fra vores samarbejdsskole i Tyskland omkring projekter der sammenligner dansk og tysk kultur, historie og økonomi. Samarbejdet foregår både som virtuelt samarbejde med brug af IT og som gensidige besøg. Internationalisering og studieture I efteråret kommer du på en 3-dages studietur til Hamborg, hvor du bliver rystet godt sammen med din klasse, og hvor du skal løse opgaver om forskelle mellem Danmark og Tyskland samt besøge forskellige institutioner og kulturelle seværdigheder. Om foråret går turen til Bruxelles og/eller Strasbourg for at se nærmere på EU parlamentet. Undervejs besøger vi vores tyske samarbejdsskole i Landau, hvor vi bor privat i nogle dage. De vil efterfølgende komme på besøg hos i Vejle, hvor du får chancen for at være vært. 2.g Fagene De obligatoriske fag er: Dansk A, engelsk A, tysk A, spansk A/fransk A, kulturforståelse C, virksomhedsøkonomi B, afsætning B, international økonomi B, erhvervscase, samtidshistorie. Det faglige indhold i 2.g fremgår af bilag 1. Faglige sammenhænge: Engelsk, samtidshistorie, kulturforståelse og international økonomi: I forbindelse med studieturen til USA arbejdes med et landeportræt af USA, hvor ovennævnte fag bidrager til en bred forståelse for USA's sprog, kultur, historie og internationale betydning. Erhvervscase: I erhvervscase, som betegnes studieområde 2, skal du anvende den viden, de metoder

4 og de færdigheder, som du har opnået i afsætning og virksomhedsøkonomi på virkelighedsnære situationer fra eksisterende virksomheder. Du skal bruge de metoder og teorier, som du har lært i fagene, til at identificere og analysere problemer i en virksomhed og til at formulere og vurdere løsninger på de problemer, som du har fundet. Erhvervscaseundervisningen placeres som 2 enkeltdage og 3 gange 3 sammenhængende dage. Mini SRP Som træning til det store Studieretningsprojekt (SRP) skal du i 2.g skrive en mini SRP. Der afsættes i løbet af foråret 2 skrivedage til dette. Dansk-/historieopgaven: I 4. semester skal du i dansk-/historieopgaven arbejde selvstændigt med et emne i dansk eller samtidshistorie; emnet kan også dække begge fag. Det emne du vælger at beskæftige dig med, skal tage udgangspunkt i et af de områder, du har beskæftiget dig med i dansk eller historie. I opgaven skal du demonstrere, at du kan anvende den viden og de færdigheder og redskaber, som du har erhvervet i undervisningen. Der afsættes i foråret 2 skrivedage til dette. Pædagogiske metoder De pædagogiske fokuspunkter, retter sig mod at videreudvikle dine faglige og studiemæssige kompetencer, som du har tilegnet dig i 1.g. Arbejdsformerne vil være de samme som i 1.g, men du vil større grad have medindflydelse på valgt af metode og emner. Undervisningen i erhvervscase tilrettelægges som sammenhængende casebaserede forløb, med stigende progression fra mindre øvelsescases til mere komplekse situationer og begivenheder for eksisterende virksomheder. Lærerstyringen løsnes gradvist under forløbet. Evaluering Du vil få standpunktskarakterer i november og februar måned og årskarakterer i maj. Undervisningen bliver evalueret i alle fag med en efterfølgende dialog mellem lærer og klasse. Formålet er at sikre, at din læring tilgodeses bedst muligt. I løbet af efteråret gennemføres en trivselsundersøgelse. For at sikre, at du lever op til målene i fagene, vil du blive evalueret gennem en række interne prøver og årsprøver. Du vil løbende få tilbagemeldinger på dine mundtlige og skriftlige præstationer i de forskellige fag. Internationalisering og studieture

5 I 2.g er du på en studietur til USA i ca. 3 uger, hvor du både er på collegeophold og besøger amerikanske storbyer. Under collegeopholdet deltager du i undervisningen på lige fod med de amerikanske studerende og du bor enten på college eller hos en amerikansk familie, så du får amerikansk sprog, kultur og levevis helt tæt på. Ud over collegeophold skal du også besøge New York og Washington DC. Øvrige aktiviteter og eksternt samarbejde I løbet af efteråret arrangeres en temadag for alle elever på international linie, hvor der vil være besøg af en gæstelærer, og hvor du arbejder sammen med de andre årgange på HHX International om en temaopgave. Virksomhedsbesøg og anvendelse af gæstelærere kan derudover indgå i såvel enkeltfaglige som tværfaglige forløb. 3.g Fagene De obligatoriske fag er: Dansk A, engelsk A, tysk A, spansk A/fransk, erhvervsret og samtidshistorie. Det faglige indhold i 3.g fremgår af bilag 1. Faglige sammenhænge: Studieretningsprojektet: Med udgangspunkt i et af dine studieretningsfag på A-niveau (tysk A, spansk A eller fransk A) skal du lave projektet. Projektet skal inddrage flere fag og der er 10 skrivedage til rådighed. På intranettet findes særligt udarbejdet informationsmateriale om studieretningsprojektet. Det internationale område (DIO) I det internationale område, som betegnes studieområde del 3, skal du via samfundsfaglige / samfundsøkonomiske og humanistiske tilgange arbejde med forhold i det multikulturelle globalt orienterede samfund og med konsekvenserne af globaliseringen for økonomi, kultur og sprog. Arbejdet i området har en historisk og en nutidig dimension. Der udarbejdes en synopsis med et valgfrit emne. Til selv forløbet er der udarbejdet særskilt materiale, som findes på intranettet. Pædagogiske metoder De pædagogiske fokuspunkter, retter sig mod at videreudvikle dine faglige og studiemæssige kompetencer, som du har tilegnet dig i 2.g. Arbejdsformerne vil være de samme som tidligere, men du vil i større grad have

6 medindflydelse på valg af metode og emner. Studieretningsprojektet har et klart studieforberedende sigte i forhold til at forberede dig på de arbejdsformer, du vil møde på videregående uddannelser. Formålet med studieretningsprojektet er at træne dig til gennem skriftlig fremstilling at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en flerfaglig problemstilling. I det internationale område er der fokus på projektarbejdsformen med henblik på at videreudvikle de studiemæssige kompetencer du har fået i erhvervscase. Evaluering Du vil få standpunktskarakterer i december og årskaraktererer i maj. Undervisningen bliver evalueret i alle fag med en efterfølgende dialog mellem lærer og klasse. Formålet er at sikre, at din læring tilgodeses bedst muligt. I løbet af efteråret gennemføres en trivselsundersøgelse. For at sikre, at du lever op til målene i fagene, vil du blive evalueret gennem en række interne prøver og terminsprøver. Du vil løbende få tilbagemeldinger på dine mundtlige og skriftlige præstationer i de forskellige fag. Internationalisering og studieture I 3.g. skal du en uge om efteråret på studietur til enten Spanien eller Frankrig afhængig af dit sprogvalg. Her skal du bruge det spanske eller franske sprog i praksis og opleve spansk eller fransk kultur. Om foråret skal du til Berlin på en 3-4 dages tur for at bruge det tyske sprog og for at afslutte faget tysk A med en projektopgave. Øvrige aktiviteter og eksternt samarbejde I løbet af efteråret arrangeres en temadag for alle elever på international linie, hvor der vil være besøg af en gæstelærer, og hvor du arbejder sammen med de andre årgange på HHX International om en temaopgave. Virksomhedsbesøg og anvendelse af gæstelærere kan indgå i såvel enkeltfaglige som tværfaglige forløb.

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere