En finansanalytikers syn på performancemåling af liv- og pensionsselskaberne. 30. Marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En finansanalytikers syn på performancemåling af liv- og pensionsselskaberne. 30. Marts 2006"

Transkript

1 En finansanalytikers syn på performancemåling af liv- og pensionsselskaberne 30. Marts 2006

2 Agenda Lidt historik Performancemåling Afkast Omkostninger Informationsbehov

3 Historie Første rapport i 1996 de første nøgletal Hvem ka? Danica! Ikke fuld dækning Rapport 2000: Det er vor opfattelse, at en række selskaber har taget store risici i visse år herunder 1999, hvor aktieandelen af selskabernes investeringsaktiver har været betydelige. Samtidig har risikoen på investeringerne i udenlandske aktier været større end normalt, hvilket er blevet belønnet med høje i nogen tilfælde eksorbitant høje afkast. I denne sammenhæng har 1999 ikke nødvendigvis været et retfærdigt år, hvor rettidig omhu er blevet belønnet. Tværtimod har en række af de selskaber, der har opnået de højeste afkast, taget væsentlige risici.

4 Var vi populære? Vurderingen er forkert alene fordi den er forkert Aktiekurser og renter falder ikke på samme tid Tiden læger alle sår

5 Altså, hvorfor interesserer vi os for liv- og pension? Generelle tendenser Sammenligning af selskaber Liv og pensionsrapport (årlig) Forsikringsmægler(e) Det handler om fremtiden Analyser for pensionsselskaber Rådgivning af firmaer om pensionsmiljø Andet

6 Performancemåling Handler om historik, men nok så meget om fremtiden Både investeringsafkast og omkostninger er afgørende Der er sådan set ikke forskel på liv- og pensions-selskaber og kapitalforvaltere i relation til performancemåling Der er mange forstyrrende elementer Det handler om: At forstå betydningen af strukturelle forhold At forstå (og evaluere) de enkelte elementer

7 Vor informationsindsamling Et blik i værktøjskassen Selskab (uden hjemmestrikkede forkortelser): ATP Indtaster: RF Kontrollør: Indtast 0, hvis der ikke er beløbsstørrelse Indtast m, hvis der ikke er afkasttal Advarsel: Eventuelle uklarheder, specielle forhold m.m. indtastes nederst i arket Farvekoder: Kontrolleret henter fra års-ark indtastes Ultimo Post (i bekendtgørelsen) regnskab Diverse Hvor i Under I noter og beretning Under Passiver Resultatopgørelse Garanterede ydelser Balance (Passiver): "Livsfo Bonuspotentiale på fremtidige præmier Balance (Passiver): "Livsfo Bonuspotentiale på fripoliceydelser Balance (Passiver): "Livsfo Genforsikringsandel Balance (Passiver): "Livsfo = Samlede forsikringshensættelser Balance (Passiver): "Livsfo Egenkapital 0 I Balance (Passiver) Egenkapital-tilførelse 0 Note til post I Note til Egenkapitalen i Ba Udbytte 0 28 Balance (Passiver) Efterstillet kapitalindskud 0 II Balance (Passiver) Forsikringssydelser f.e.r Resultatopgørelse: indtast Bruttopræmier Resultatopgørelse: "Brutto Skat 0 19 Resultatopgørelse Adm.omk i.f.m. investeringsvirksomhed Resultatopgørelse: indtast 4½% grundlag Står evt. i noter til livsforsi 2½% grundlag m Indtast absolut tal! 1½% grundlag Fordel hele livsforsikring Ugaranterede 0 Fejl i sum I alt Bonustilførsel 0 Note til post 6 Note til bonusudjævningsh Overdragede/indskudte hensættelser 0 Note til post 6 Note til Livsforsikringshen Hvor i regnskab Depotrente før realrenteafgift/pal-skat m m 5 års oversigt eller beretn rf: Depotrente efter realrenteafgift/pal-skat 2,00% 4,00% 5 års 2% oversigt, plus bonus hovedtal på 2%, el men hvad er depotrent f for kontrakter tegnet Diskonteringsrente nulkuponrentestruknoter til bruttohensættelser. Kan også figurere som opgørelsesrente 2002!? Hvilken diskonteringsrente er anvendt (nulkuponrente, Finanstilsynets) Noter til bruttohensættelser. Kan også figurere som opgørelsesrente Skyggekonto - Sædvaneligvis i noterne til post I i Passiverne (egenkapitalen) Friholdelsesbrøk 4,94% Sædvanligvis under note om realrenteafgift i post 12 under resultatopgørels

8 Performance Top 10 Bund 10 Selskab: Bank//Pension 8,3% 2,4% 14,1% 8,7% 8,2% Lægernes Pensionskasse 10,4% 2,7% 13,0% 8,5% 8,3% AP Pension 11,6% 3,4% 12,1% 8,5% 7,7% LD 11,8% 3,9% 10,7% 8,0% 7,7% Værkstedsfunktionærer 10,1% 5,0% 10,0% 8,0% 7,4% Topdanmark 7,0% 6,8% 9,1% 8,0% 8,0% DIP 9,3% 3,5% 11,2% 7,9% 7,3% Økonomaer 12,2% 2,5% 11,4% 7,8% 7,1% Bioanalytikere 12,0% 2,1% 11,7% 7,8% 7,1% Ergo- og Fysioterapeuter 11,6% 2,4% 11,6% 7,8% 7,2% Sektor 10,6% 2,8% 10,6% 7,4% 7,2% Gennemsnit 9,7% 2,7% 10,2% 7,1% 6,8% FSP 6,7% 1,9% 10,5% 6,6% 6,2% Amtsvejmænd 10,8% 2,1% 9,1% 6,4% 6,1% Portører 10,7% 2,1% 9,1% 6,4% 6,2% PMF-Pension 6,6% 3,4% 8,5% 6,3% 6,3% Apotekere og Farmaceuter 8,2% 4,7% 7,0% 6,2% 6,6% Alm. Brand Liv 8,3% 2,7% 8,4% 6,1% 6,0% Pen-Sam Liv 10,0% 1,1% 8,5% 5,6% 5,0% PBU 7,7% 4,5% 6,1% 5,6% 5,4% PHI Pension 7,9% 1,9% 5,9% 4,5% m PNN Pension 8,3% 1,8% 5,8% 4,4% m

9 Performance Afkastnøgletallene Før eller efter skat Friholdelsesbrøken Kundemidler eller alle midler Koncern eller enkelt selskab (bestand) Opdeling i Juridiske enheder/bestande med forskellig depotrente komplicerer forholdene Opstilling af koncerntal er ikke ukompliceret Forpligtelser Lægger begrænsninger på investeringsstrategien Betinger indgåelse af finansielle afdækninger, hvilket komplicerer afkastsammenligninger

10 Afkast eksklusive finansielle instrumenter 13% 12% 11% LD Trafikfunktionærer Sygehjælpere 10% Portører Amtsvejmænd Korrigeret N 9% 8% HTS Pension PKS Pension B&A Pension PNN Pension Alm. Brand Liv Industriens Pension Apotekere og Farmaceuter Bank//Pension PMF-Pension Lærernes Pension Danica PHI Pension SP Arkitekternes Pensionskasse PFA Værkstedsfunktionærer Pen-Sam Liv AP Pension Kontorfunktionærer JØP Bioanalytikere Ergo- & Fysioterapeuter Lægernes Pensionskasse Økonomaer Sektor Socialrådgivere Farmakonomer ATP 7% Skandia Liv FSP Nordea Pension Magistrenes Pensionskasse 6% KP Codan 5% Alka Liv PKA+ Topdanmark 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% N2

11 Signifikans af merafkast 100% PHI Pension PNN Pension Pen-Sam Liv 90% 80% PBU PMF-Pension Amtsvejmænd Alm. Brand Liv Portører Lærernes Pension Apotekere og Farmaceuter Lægernes Pensionskasser AP Pension 70% FSP 1- signifikans af merafk 60% 50% 40% 30% Sygehjælpere Magistrenes Pensionskasse Skandia Liv Trafikfunktionærer PFA Alka Liv JØP Arkitekternes Pensionskasse FunktionærPension Lægesekretærer Jordemødre Økonomaer Ergo- & Fysioterapeuter DIP Bioanalytikere Nordea Pension Sygeplejersker Værkstedsfunktionærer Industriens Pension PJD ATP Topdanmark Bank//Pension 20% PKA+ LD Kontorfunktionærer Socialrådgivere Farmakonomer 10% Danica ISP HTS Pension B&A Pension PKS Pension Codan 0% KP -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% Gennemsnitlig merafkast

12 Performance (2) Risikojusteret Standardafvigelse Porteføljerisiko Investeringshorisont

13 Afkast og standardafvigelse Afkast ,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% PBU Topdanmark Skandia Liv Alka Liv Codan PMF-Pension Danica Alm. Brand Liv Lærernes Pension Apotekere og Farmaceuter Farmakonomer Socialrådgivere PKA+ PFA Sygehjælpere Amtsvejmænd Værkstedsfunktionære Portører Pen-Sam Liv DIP AP Pension Lægernes Pensionkasser Økonomaer, Bioanalytikere, Nordea Pension, Industriens Pension, Ergo- og Fysioterapeuter, Sygeplejsker, Jordemødre Sektor - sharpe PJD og ATP Lægesekretærer og Kontorfunktionærer KP ISP Sektor Arkitekternes Pensionskasse JØP FunktionærPension Trafikfunktionærer Magisternes Pensionskasse FSP Bank//Pension PKS Pension LD B&A Pension HTS Pension 5,0% 4,5% PNN Pension PHI Pension 4,0% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 8,5% Standardafvigelse

14 Afkast og risikojusteret afkast 50 PBU PNN Pension PHI Pension Rangering, afkast efter selskabets PAL Alm Brand Liv Apotekere og Farmaceuter Pen- Sam Liv Portører PMF- Pension Amtsvejmænd Sygehjælpere FSP Alka Liv Lærernes Pensionskasse Skandia Liv PKA+ Trafikfunktionære Magistrenes Pensionskasse FunktionærPension PFA Codan Danica KP Socialrådgivere Jordemødre Farmakonomer Lægesekretærer Nordea Pension Sygeplejersker Industriens Pension Ergo- og Fysioterapeuter Bioanalytikere Topdanmark Økonomaer DIP Værkstedsfunktionærer AP Pension Lægernes Pensionskasser JØP Arkitekternes Pensionskasse ISP Kontorfunktionærer PJD ATP LD Bank//Pension HTS Pension B&A Pension PKS Pension Rangering, Sharpe ratio

15 Afkast og porteføljerisiko Afkast ,5% 7,5% 6,5% 5,5% PKA+ Topdanmark Codan Skandia Liv Alka Liv PBU AP Pension Lægernes Pensionkasser Bioanalytikere, Ergo- og Bank//Pension Industriens Pension Værkstedsfunktionærer Fysioterapeuter, Sygeplejersker, PJD, ATP, Lægesekretærer LD Nordea Pension Økonomaer Farmakonomer DIP Kontorfunktionærer og PKS Pension Socialrådgivere Jordemødre Danica Sektor og KP ISP Arkitekternes Pensionskasse B&A og HTS Pension PFA Funktionærpension JØP Lærernes Pension Magistrenes Pensionskasse Trafikfunktionærer FSP Sygehjælpere PMF Pension Amtsvejmænd Alm. Brand Liv Apotekere og Farmaceuter Pen- Sam Liv Portører 4,5% PNN Pension PHI Pension 3,5% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% Porteføljerisiko

16 Dekomponering for at forstå performance Aktivudvælgelse og sammensætning Eksponering til markeder Portable alpha Hardys formel Dekomponering adderer ikke op Performance på enkeltaktiver Forstyrres af hensyn til passiverne Men Forstyrres af finansielle instrumenter Anvendelse af intern og ekstern forvaltning

17 Aktivsammensætning 1,5% Aktivsammensætning ,0% 0,5% 0,0% -0,5% Værkstedsfunktionærer Topdanmark Bank//Pension Lægernes Pensionskasse Magistrenes Pensionskasse PJD y = 0,4575x + 0,0021 Farmakonomer Lægesekretærer Alka Liv PFA Apotekere og Farmaceuter JØP Økonomaer LD FSP Socialrådgivere DIP Jordemødre Alm. Brand Liv Trafikfunktionærer Industriens Pension ISP FunktionærPension Codan ATP Danica Lærernes Pension PKA+ KP AP Pension Pen-Sam Liv Sygehjælpere PMF- Pension Amtsvejmænd Portører Skandia Liv HTS Pension PKS Pension B&A Pension -1,0% -1,5% PNN Pension PHI Pension PBU -2,0% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% Merafkast i forhold til sektoren A ( ) ( ). S = ai, j as, j r s, j r

18 Aktivudvælgelse 2,0% 1,5% B&A Pension HTS Pension PKS Pension AP Pension Bidrag fra aktivudvælge 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% PHI Pension PNN Pension Lægernes Pensionskasse Sygeplejersker Jordemødre Økonomaer Socialrådgivere Bioanalytikere Ergo- & Fysioterapeuter PJD Kontorfunktionærer Lægesekretærer DIP LD ISP y = 0,5102x + 0,0019 Nordea Pension Codan Danica KP Industriens Pension Alka Liv Arkitekternes Pensionskasse FSP FunktionærPension Lærernes Pension Magistrenes Pensionskasse Farmakonomer PMF- Pension Skandia Liv JØP PBU Portører PFA Trafikfunktionærer ATP Sygehjælpere Amtsvejmænd Topdanmark Bank//Pension Alm. Brand Liv PKA+ Værkstedsfunktionærer Pen-Sam Liv Apotekere og Farmaceuter -1,5% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% Merafkast i forhold til sektor n ( ) a A. U = r r i = 1 i, j s, j i, j

19 Problemer ved performance måling Samspil med passiverne Andre begrænsninger Tidsperiode Finansielle instrumenter Beregningstekniske forhold

20 Grundlag og performance, % Topdanmark Farmakonomer 6% Værkstedsfunktionærer Afkast efter PA 5% 4% 3% 2% LD PKA+ SP B&A Pension Apotekere og Farmaceuter HTS Pension Alka Liv Codan Lærernes Pension Lægernes Pensionskasser PMF-Pension Industriens Pension PKS Pension PHI Pension Bank//Pension PNN Pension FunktionærPension FSP AP Pension Pen-Sam Liv PBU PFA PKA Selskaber Danica Nordea Alm. Brand Pension Liv PJD Socialrådgivere Skandia Liv DIP ATP Trafikfunktionærer Sygehjælpere KP Portører JØP Arkitekternes Pensionskasse Amtsvejmænd ISP Magistrenes Pensionskasse 1% 0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% Garanteret grundlag

21 Ønsker til information om performance Grundlag Benchmarks for investeringsforvaltningen Mere deltaljeret aktivallokering Regional allokering Kreditmæssig allokering Finansielle instrumenter Detaljeret oversigt over off balance instrumenter Separation af afkast fra kasse aktiver og finansielle instrumenter Kvalitativ beskrivelse af anvendelsen Eksterne forvaltere Oversigt Afkast og performancebidrag

22 Risikovurdering Trial and error Konkursrisiko Trafiklys Risikostyring er: Ikke afkastrelaterede omlægninger af porteføljen

23 Konkursrisiko 10% 9% 8% Skandia Liv Nordea Pension Koncern 7% ATP DIP Magistrenes Pensionskasse KP 6% PHI Pension PNN Pension 5% Topdanmark Koncern Codan Koncern Alka Liv KoncernDanica Koncern 4% AP Pension Koncern Alm. Brand Liv Koncern 3% Value at Risk primo 2003 Bank//Pension FagPension PMF Pen-Sam Liv PBU Værkstedsfunktionærer Grafisk Pension Lærermes Pension HTS Pension Apotekere og farmaceuter PKS Pension B&A Pension 2% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Reserver ultimo 2002 (som andel af investeringsaktiver)

24 Trafiklys 25% 20% 15% Påvirkning af reserver 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% Rente Afkast på obl. uden hensyn til konveksitet Afkast på obl. Afkast på ejendomme Afkast på passivsiden Bonuspotentiale Afkast på renteinstrument Depotrente Vækst i hensættelser

25 Problematisk eller upræcist Varighed på passiverne (?) Samspil mellem aktiver og passiver Finansielle instrumenter Skjulte reserver Etc.

26 Andre forhold Anvendelse af finansielle instrumenter Tilpasninger i aktivsammensætningen Algoritmer Mandatstrukturen Modelapparat

27 Direkte omkostninger Selskabssammenligninger Strukturelle tendenser herunder stordriftsfordele Ønske om effektivisering pres på selskaberne Unit link som eksempel

28 Direkte omkostninger Administrationsomkostninger - nøgletal Fordeling mellem underselskaber Partielle og favoriserer forskellige grupper Inkluderer ikke investeringsomkostningerne Samspillet mellem administrations- og investeringsomkostninger SUL Investeringsomkostninger Samspil mellem afkast og investeringsomkostninger Investeringsforeninger

29 Omkostninger og antal forsikrede Forsikringsmæssige driftsomkostninger y = 1,1698x ,05x R 2 = 0,913 R 2 = 0, Antal forsikrede

30 Omkostninger og antal forsikrede - ikke kommercielle selskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger, DKK R 2 = 0,7207 y = -0,6519x ,04x + 274,78 R 2 = 0, Antal forsikrede

31 Omkostninger og hensættelser y = 2E-11x 2 + 0,0037x R 2 = 0,8837 Forsikringsmæssige driftsomkostninger R 2 = 0, Hensættelser

32 Omkostningsmodel Hvor følgende betegnelser er benyttet: O it = a 1 *F it +a 2 *(F it ) 2 + a 3 *H it +a 4 *P it + a 5 *A it + a 6 *F it 1 K + a 7 *(F it ) 2 1 K +a 8 *H it 1 K +a 9 *P it 1 K +a 10 *A it 1 K +e it O: Forsikringsmæssige driftsomkostninger F: Antal forsikrede F 2 : kvadreret antal forsikrede H: Hensættelser P: Bruttopræmier A: Alder 1 K : Indikatorfunktion, som antager værdien 1 for de kommercielle selskaber og ellers 0 e: fejlled, som antages iid N(0,σ 2 ) N: Antal selskaber

33 Omkostninger og alder Forsikringsmæssige driftsomkostninger Alder

34 Estimerede og faktiske omkostninger Faktisk forsikringsmæssige driftsomkostninger, DKK Alka Liv Skandia Sygeplejersker Skandia AP Pension Alka Liv PBU B&A Pension PKS HTS MPPension Lærernes Pension Lægernes Pensionskasser Pen-Sam Liv Topdanmark KP Nordea Industriens Pension Alm. Brand Codan Estimerede forsikringsmæssige driftsomkostninger, DKK PFA Danica

35 Stordriftsfordele? Kommercielle selskaber Alm. Brand Liv APPension Codan Danica Nordea Pension PFA Topdanmark Arbejdsmarkedspensioner Alka Liv B&A Pension KP Industriens Pension Pen-Sam Liv

36 Rating Anvendelse af balanced score card Men holdningerne kan også konkretiseres

37 Evaluering, pensionsmiljø Pensionsmiljø/produktpallette Dynamik Individuel frihed Investeringsmæssig frihed Åbenhed Uafhængighed Vægt 20% 20% 20% 10% 30% AP Codan Danica Nordea PFA Skandia Pension Topdanmark ABN AMRO Gennemsnit Rating

38 Evaluering gennemsnitsrentemiljø Investeringspolitik Risikostyring / Finansiel Kontribution Omkostninger - Operationalitet taktisk Bonuspolitik I alt Strategi styrke (retfærdighed) direkte DK Obl. Udl. Obl. DK aktier Udl. Aktier forvaltning Vægt 20% 6% 2% 4% 6% 10% 12% 20% 10% 10% 100% AP Codan Danica Nordea PFA Bonuspension Topdanmark Gennemsnit

39 Evaluering unit link selv valg Struktur & Valgfrihed Strategi & Proces Fondskvalitet Handelsmulig heder Omkostninger Vægt 25% 15% 25% 5% 30% AP Codan Danica Nordea PFA Skandia Top Gennemsnit I alt

40 Evaluering - forvaltningskoncepter Individuel frihed Investeringsmæssig frihed Kvalitet af fonde Dynamik Strategi Performance Omkostninger I alt Vægt 10% 10% 10% 5% 20% 20% 25% AP Codan Danica Nordea PFA Skandia Top ABN AMRO Gennemsnit

41 Fremtidigt afkast - simuleringsmodeller AS (Aktiv Simulering) og APS (Aktiv Passiv Simulering) er Kirstein Finansrådgivnings pensionsmodeller, som benyttes i analyse af betydningen af forskellige forudsætninger i relation til pensionsopsparing. Resultaterne genereret i APS er baseret på Monte Carlo simuleringer Betydningen af forskellige forudsætninger i relation til investeringsstrategi, reserveopbygning, omkostninger og forventninger til afkast og risiko på aktivtyper måles primært på den simulerede forrentning af kundernes konti.

42 Indhold Forventningerne til afkast og risiko på de enkelte aktivtyper i porteføljen er variable. Modellen kan inddrage opbygning af reserver i selskabet, samt i hvor høj grad reserveopbygningen afhænger af driftsherretillæg, vækst i hensættelser og afkast på henholdsvis aktier og passiver. Der beregnes en intern rente for hver simulering.

43 Reserveopbygning Vækst reserveopbygning = maks ( 5%*ω; δ) + a*(r a -o) + b*r p ω er væksten i hensættelserne, en konstant fastsat ud fra historiske data samt forventninger til fremtidig vækst. δ er driftsherretillægget målt som andel af investeringsaktiverne, en konstant som er fastsat ud fra Finanstilsynets offentliggjorde driftsherretillæg. a er andel af investeringsafkastet, der anvendes til reserveopbygning. En konstant som estimeres ud fra historiske data for selskaberne reserveopbygning. r er det simulerede afkast på henholdsvis aktiver og passiver. b o er andel af afkastet på passiverne, der anvendes til reserveopbygning. En konstant som estimeres ud fra historisk data for selskabernes reserveopbygning. er den rente selskabet har forpligtet sig til overfor kunderne. Eksempelvis 4,5% på årlig basis.

44 Fremtidige depotrenter Kommercielle Gamle arbejdsmarkedspensionemarkedspensioner Nye arbejds- Mindre selskaber Akademikerkasser Livsforsikringsselskaber Indbetalingsomkostninger 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% Investeringsafkast efter PAL 4,0% 4,5% 4,4% 4,4% 3,8% Investeringsomkostninger 0,06% 0,18% 0,22% 0,16% 0,21% Nettoinvesteringsresultat 3,9% 4,3% 4,2% 4,2% 3,6% Omkostningsresultat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Risikoresultat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Resultat i alt 3,9% 4,3% 4,2% 4,2% 3,6% Egenkapitalforrentning 0,4% 0,7% 0,4% 1,1% 0,1% 5% af væksten i hensættelserne m m m m m Reserveopbygning i øvrigt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Effektiv depotrente 3,5% 3,6% 3,8% 3,1% 3,6% Direkte og indirekte omkostninger i alt 1,3% 1,7% 1,4% 2,1% 1,1%

45 Kan det gøres bedre? Utvivlsomt Der er tale om en fortsat proces Vi kan måske tillade os at være optimistiske Øget samarbejde med sektoren Også aktuarerne

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Tabel Nøgletal for Livsforsikringsselskaber

Tabel Nøgletal for Livsforsikringsselskaber Tabel 4.1.6 Nøgletal for Livsforsikringsselskaber 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 1. Afkast før pensionsafkast- skat N1. -3,1 2. Afkast før pensionsafkast- skat N1E. 5,7 3. Afkast før pensionsafkast-

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner:... 3 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer,

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 62518 SEB Pensionsforsikring A/S EU- 2. Tjeneste- ydelsesfor- retning 49.895 795 8.196 58.886 3. (1 + 2)

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring for Livsforsikringsselskaber

Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring for Livsforsikringsselskaber Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring for Livsforsikringsselskaber 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 306.318 43. Afgivne forsikringspræmier -19.067 44. Ændring

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Nøgletalssammenligning

Nøgletalssammenligning Kommentar til nøgletalssammenligning for 1994-2010 Livs- og pensionsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser har siden 1995 været forpligtet til at offentliggøre 11 nøgletal i deres regnskaber.

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Topdanmarks resultat 2003

Topdanmarks resultat 2003 Topdanmarks resultat 2003 Hovedpunkter i 2003 Resultat på 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførelse af 55 mio. kr. til udjævningshensættelser 2002: 184 mio. kr. plus engangsindtægt på 112 mio. kr.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo januar 2016 ÅTD ultimo januar 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo januar 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Fremtidens pensionsselskab og -marked

Fremtidens pensionsselskab og -marked Fremtidens pensionsselskab og -marked Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 30. september 2015 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0011 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Kan finansanalytikere vurdere afkast i L&P-sektoren?

Kan finansanalytikere vurdere afkast i L&P-sektoren? Kan finansanalytikere vurdere afkast i L&P-sektoren? Peter Melchior PKA Performancemåling i L&P-sektoren Den Danske Finansanalytikerforening 30. marts 2006 Finansanalytikerforeningen 300306 31.03.2006

Læs mere

Finanskrisen: Fokus på Liv & Pension

Finanskrisen: Fokus på Liv & Pension Finanskrisen: Fokus på Liv & Pension Den Danske Finansanalytikerforening Lars Rohde CEO Finanskrisen presser pensionsselskaberne globalt Reserver styrtdykket i løbet af kort tid Antallet af underfundede

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Tabel 5.1.6 Nøgletal for Tværgående Pensionskasser

Tabel 5.1.6 Nøgletal for Tværgående Pensionskasser Tabel 5.1.6 Nøgletal for Tværgående Pensionskasser 70061 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte 1. Afkast før pensionsafkast- skat N1. -23,1 4. Afkast efter pensionsafkast- skat -19,7 5. Omkostningsprocent

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 1.11.1999 1 Topdanmark ønsker At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening At skabe merværdi

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Indlæg på Finansanalytikerforeningens konference Garanti eller markedsrente - hvem skal bære risikoen i fremtiden? 23. marts 2011 Adm.direktør

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat Marts 2011 Topdanmarks 2010 resultat 1 Highlights Q4 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. (Q4 2009: 337 mio. kr.) CR på 89,2 (Q4 2009: 91,1) Eksklusive afløbsgevinster lå CR på 93,2 (Q4 2009: 94,3)

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2015 Dato: Marts 2016 Afsender: Industriens Pensionsforsikring Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Tabel 5.1.6. Nøgletal for Tværgående Pensionskasser. 70061 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Nøgletal 2007 - pct./kr.

Tabel 5.1.6. Nøgletal for Tværgående Pensionskasser. 70061 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Nøgletal 2007 - pct./kr. Tabel 5.1.6 Nøgletal for Tværgående Pensionskasser 70061 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte 1. Afkast før pensionsafkastskat N1. 4,4 4. Afkast efter pensionsafkastskat 3,8 5. Omkostningsprocent

Læs mere

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse November 2013 Analysen må ikke offentliggøres eller anvendes overfor 3. mand uden BEDSTpensions forudgående skriftlige accept. BEDSTpension finansiel

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere