Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 PRÆSENTATION AF AFDELINGEN... 3 KORT PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET... 3 GENERELT... 3 PRÆSENTATION AF KOMPETENCEUDVIKLING OG -EVALUERING... 4 DETALJERET BESKRIVELSE AF UDDANNELSESFORLØBET (SE OGSÅ APPENDIX)... 6 LÆRINGSSTRATEGI:... 7 HVAD SKAL JEG LÆRE PÅ AFDELINGEN... 7 Mål... 7 Ansvar for læring... 8 Pædagogiske metoder... 8 INSTRUKTION OG SUPERVISION MESTERLÆRE... 9 ARBEJDSTILRETTELÆGGELSEN- GRIB CHANCEN... 9 INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN... 9 FEEDBACK... 9 SELVSTUDIUM... 9 DIN ROLLE SOM UNDERVISER... 9 KOMPETENCEMÅLING OG ERFARINGSREGISTRERING... 9 TORSDAGSUNDERVISNING KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER PROCEDUREBØGER MM: FØLGENDE KAN UDLÅNES FRA AFDELINGEN: PÅ AFDELINGEN FINDES: TIDSSKRIFTER: EVALUERINGSSTRATEGI EVALUERING AF UDDANNELSESSTEDET EVALUERING AF UDDANNELSESBOGEN OG PORTEFØLJEEN VEJLEDNING I DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE APPENDIX UDVIDET VEJLEDENDE LITTERATURLISTE Anæstesi og perioperativ medicin Intensiv Medicin Smertebehandling Akut-, Traume- og Præhospitalsbehandling Komunikation Organisation Akademisk Kompetence Professionalisme Plan for introduktionsundervisning af 15

3 Indledning Specialet anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af livsvigtige funktioner, specielt respiration, kredsløbsfunktion, homeostase og ernæring. Anæstesiologi er et tværgående klinisk speciale, der indeholder følgende fire funktionsområder: 1. Anæstesi og perioperativ medicin 2. Intensiv Medicin 3. Smertebehandling 4. Akut-, Traume- og Præhospitalsmedicin Alle disse funktionsområder varetages af Anæstesiologisk Afdeling, Vejle og Give Sygehuse. Formålet med introduktionsuddannelsen er at introducere den uddannelsessøgende til det anæstesiologiske speciales virkeområde, således at der før stillingens ophør efter 1 år er grundlag for at tage beslutning om, hvorvidt en speciallægeuddannelse i anæstesiologi er det rigtige valg. Specialet er nøje beskrevet i målbeskrivelserne og logbøger for såvel introduktions- som hoveduddannelsen i anæstesiologi. Disse kan hentes på Dansk Selskab for Anæstesiolog og Intensiv Medicins (DASAIM) hjemmeside (www.dasaim.dk). Dette uddannelsesprogram er udformet, så intentionerne fra Målbeskrivelse og Logbøger følges så vidt muligt. Præsentation af afdelingen På Vejle og Gives Sygehuses intranet findes Anæstesiafdelingens detaljerede introduktion til afdelingen. Kort præsentation af uddannelsesforløbet GENERELT Introduktionsuddannelsen er af et års varighed og omfatter for læger uden tidligere anæstesierfaring 2 måneders oplæring i specialet (se senere). Sidst i introduktionsperioden er der 1-2 følgevagter med en mere erfaren forvagtskollega. Herefter forventes det, at den uddannelsessøgende læge behersker de basale kompetencer i tilstrækkelig grad til at kunne deltage i vagtarbejdet. Efter introduktionsperioden lægger den uddannelsessøgende sammen med sin vejleder en tidsplan for erhvervelsen af de øvrige kompetencer, der er nævnt i målbeskrivelse/portefølje (se efterfølgende). Den uddannelsessøgende laver i hele ansættelsen erfaringsregistrering efter aftale med sin vejleder, herunder CUSUM-scoring af fire definerede kompetencer. Der er i løbet af introduktionsuddannelsen planlagt et to-ugers fokuseret ophold på Gynækologisk- Obstetrisk anæstesiafsnit på Kolding Sygehus. Endelig forsøger vi efter aftale at arrangere 2 dage med lægeambulancen på Odense Universitetshospital. 3 af 15

4 Præsentation af kompetenceudvikling og -evaluering Kompetence Evalueringsmetode Kort nummer Tid Anæstesi - og perioperativ medicin Kan varetage basal håndtering af luftveje Kan teste anæstesiapparatet Kan varetage generel anæstesi- og perioperativt forløb til elektiv patient > 15 år, ASA-klasse 1-2, mindre og middelstor operation inden for kirurgi, urologi, gynækologi, ortopædkirurgi Kan varetage generel anæstesi og perioperativt forløb til akut patient > 15 år, ASA-klasse 1-2, mindre og middelstor operation inden for kirurgi, urologi, gynækologi, ortopædkirurgi Kan varetage spinal anæstesi Kan varetage epidural anæstesi Kan anlægge centralvene kateter Kan redegøre for valg af perioperativ håndtering af patienter med komplicerende tilstande eller sygdomme Intensiv Medicin Kan udarbejde væske/ernæringsplan for intensiv patient Skriftlig redegørelse Farmakologiopgave Audit Kort 1 Kort 2 Kort 3 Kort 4 Kort 5 Kort 6 Kort 7 Kort 8 Kort 9 Før 6. md Før 10. md Før 11. md Kan instituere respiratorbehandling på ukompliceret intensiv patient Kan varetage stuegang på ukompliceret intensiv patient Kort 10 Kort 11 Før 4. md Smertebehandling Kan varetage ukompliceret patient med akutte smerter (ex. justering af postoperativt smerteregi- Observation Kort 14 Før 6. md 4 af 15

5 me) Gennemgang af opvågningsjournaler Akut- traume- og præhospitalsmedicin Kan varetage genoplivning af voksne og påbegynde genoplivning af børn Kan påbegynde initialbehandling af traumepatienter og patienter med akutte livstruende tilstande Kan redegøre for transport forholdsregler vedr. transport af patienter evt. på fantom Undervisning af studenter Observation Observation Kort 12 Intet kort Før 6. md Intet kort Efter 6. md Kan redegøre for organisering af og forholdsregler vedr. beredskab Observation Intet kort Efter 6. md Kommunikation Kan varetage effektiv kommunikation ved præoperativ patientkonsultation Samarbejde Kan fungere effektivt som medlem af teamet og påtager sig opgaver, hvad enten det er som teamleder eller medlem Generel vurdering Kort 13 Efter 6. md Efter 9. md Generel Efter 6. md vurdering Efter 9. md Observation Kort 15 Efter 6. md Organisation/ledelse Kan organisere sit arbejde varetage og et effektivt arbejdsflow på operationsgang i dagtid Generel Efter 6. md vurdering Efter 9. md Observation Kort 14 Efter 9. md Kan prioritere arbejdsopgaver i vagten Observation Kort 15 Efter 6. md Akademisk kompetence Kan tilrettelægge og gennemføre en kontinuerlig plan for egen læring Kan foretage kritisk analyse og refleksion over perioperativ håndtering af et konkret patientforløb Uddannelsesplan og læringsrapporter Skriftlig rapport Patientforløbsbeskrivelse Generel vurdering Kort 16 Efter 6. md Efter 9. md herefter løbende Efter 6. md Generel Efter 6. md Professionalisme vurdering Efter 9. md Viser ansvarlighed over for arbejdsopgaverne Observation Kort 15 Efter 9. md 5 af 15

6 Detaljeret beskrivelse af uddannelsesforløbet (se også appendix) Periode Afsnit/funktion Kompetencer mm. Kort Uge 1. Parenkymkir. + Generel Intro, rundvisning, Labka, IPJ mmm Plastikkir. afsnit Stuelæge Uge Parenkymkir. + Plastikkir. afsnit Stuelæge Introsamtale med vejleder. Begynder oplæring i håndtering af luftveje og generel anæstesi. Lærer Julian at kende og laver kompetencekort nr. 2. Starter på erfaringsregistrering af alle anæstesier. 2, 4 Uge Uge 6. Uge måned L OP Stuelæge Otologisk Stuelæge A710 Stuegangslæge L OP og Give Stuelæge måned Otologisk afsnit Stuelæge måned A710 Stuegangslæge måned Kolding Focuseret ophold KZ Stuelæge alt. gangfunktion Individuel undervisning hver dag. Generelle anæstesier. Oplæres i anlæggelse af spinalanæstesi. Starter CUSUM-scoring og fortsætter erfaringsregistrering. Individuel undervisning hver dag. Akut anæstesi. Luftveje. Individuel undervisning hver dag. Introduceres til Intensiv Afd., monitorering, inotropi og respiratorbehandling. Væsketerapi. Følgevagter. Individuel undervisning hver dag. Starter i forvagt Fortsætter med oplæring i generel anæstesi til elektive og akutte ptt. Når spinalteknikken beherskes starter oplæring i anlæggelse af epiduralkateter. Begynder oplæring i anlæggelse af andre regionale teknikker (scalener-, axillaris-, fascia lata- og femoralisblok). 1. justeringssamtale med vejleder. Lærer anæstesi til otologiske og øjen patienter. Træner håndtering af luftveje, også hos børn. 6 uger på A25: Stuegangslæge , 10, 11, 12 5, 6, justeringssamtale med vejleder 2 uger på gyn/obs anæs. afsnit på Kolding Sygehus (vagtfri) Lærer anæstesi til obstetrisk anæstesi, herunder sectio. Lærer anæstesi til større abdominalkirurgiske indgreb. 8, 14, måned Valgfri 2 dage med lægeambulancen i Odense Evalueringssamtale 16 7, 12 6 af 15

7 Læringsstrategi: Hvad skal jeg lære på afdelingen Mål 1 Anæstesigivning: Du vil i dagtiden hovedsageligt beskæftige dig med anæstesigivning. I starten med hjælp, senere tæt superviseret og til sidst mere selvstændigt. Patienterne vil være ASA gruppe I. Efter 3 4 ugers introduktion vil du kunne bedøve udvalgte patienter næsten selvstændigt. Ved afslutningen af introduktionsuddannelsen forventer vi, at du kan bedøve alle patienter i ASA gruppe I og II, samtmed hjælp bedøve patienter fra gruppe III og IV. Vi forventer også, at du -kan vurdere patienterne præoperativt -vælge den bedste anæstesiform for patienter til planlagte og akutte operationer -begrunde ovennævnte anæstesiform -lægge behandlingsplan præ-, per- og postoperativt -supervisere alle almindeligt forekommende lejringer til operation -anvende afdelinges monitoreringsapparatur og tolke målte værdier -observere patienten postoperativt -lægge plan for postoperativ smerte- og væskebehandling -formidle behandlingsplanen til patienten og plejepersonalet -samarbejde ikke kun med afdelingens personale men også i høj grad med personale fra andre afdelinger På operationsafdelingen arbejde vi i teamstruktur. Vi forventer, at efter et år er i stand til at planlægge dagens arbejde på en operationsstue i samarbejde med de andre personalegrupper i teamet, således at arbejdet afvikles smidigt og effektivt og med respekt for andre faggruppers integritet. 2 Intensiv medicin: Efter 1 år i afdelingen forventer vi, at du er i stand til selvstændigt at vurdere og behandle de hyppigst forekommende lidelser i afdelingen, hvadenten det drejer sig om væsketerapi til postoperative patienter, behandlingsplan for forgiftninger og mindre traumer som commotio cerebri, respirationsunderstøttende terapi til KOL-patienter og lignende. Vi forventer også, at du -opnår indgående kendskab til afdelingens apparatur og er i stand til at anvende det hensigtsmæssigt -opnår kendskab til respiratorterapi og er i stand til at starte denne efter egen vurdering af patientens respiratoriske tilstand -opnår basalt kendskab til understøttende inotropibehandling af akutte tilstande med påvirket circulation -er i stand til at vurdere de patienter, der indlægges på afdelingen respiratorisk, circulatorisk og bevidsthedsmæssigt -er i stand til at starte livreddende behandling af alle patientkategorier, der indlægges i afdelingen -er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at kalde hjælp fra en ældre kollega 7 af 15

8 3 Det akutte beredskab: Vagthavende reservelæge vil ofte blive kaldt til akut dårlige patienter på hele sygehuset. Det drejer sig som regel om patienter med nedsat bevidsthedsniveau, påvirket respiration eller circulation, hjertestop, kramper m.m. Derudover vil der være tilkald til skadestuen til indkomne bevidstløse patienter, patienter med hjertestop og til traumekald. Efter et år i ansættelsen forventer vi, at du -kan vurdere og initierer behandling af akutte patienter -kan vurdere, om patienten skal overflyttes til intensiv afdeling -kan deltage i teamet ved genoplivning også som teamleder -kan påbegynde genoplivning af nyfødte -har indgående kendskab til det monitorerings- og behandlingsudstyr, der er til rådighed på de forskellige behandlingssteder -har indgående kendskab til sygehusets traumemanual og beredskabsplan -er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at tilkalde hjælp fra en mere erfaren kollega. 4 Transport/overflytning af patienter: Vi forventer, at du efter et år vil være i stand til at vurdere, om patienter er transportable, såvel ved overflytning mellem afdelinger på Vejle som ved overflytning til andre hospitaler. Du skal også kunne vurdere, hvilke ledsagere der skal være med på transporten. 5 Smertebehandling: En vigtig del af anæstesi er at kunne lægge en plan for det postoperative forløb. Vi forventer at du bliver i stand til dette og til at formidle denne plan til opvågningspersonale og sengeafdeling. Ansvar for læring Forud for din ansættelse modtog du Målbeskrivelse og Portefølje for introduktionsstilling i anæstesiologi samt dette uddannelsesprogram. Vi forventer, at du -sætter dig grundigt ind i dette materiale således, at du -kan formulere egne læringsmål og omsætte dette til uddannelsesplaner -aktivt og engageret opsøger uddannelsessituationer -er bevidst om og engageret i egen læring Vi tilbyder at vejlederen -fremlægger afdelingens muligheder for at læring kan ske nøje afstemt efter dit aktuelle standpunkt og dine formulerede læringsmål Vi forventer, at du sammen med din vejleder -fastsætter læringsmål og bruger uddannelsesplan (se Portefølje) -udarbejder din individuelle uddannelsesplan ud fra dine fastsatte læringsmål og afdelingens muligheder -løbende justere denne Pædagogiske metoder 8 af 15

9 Vi anvender Målbeskrivelsen, Porteføljen og dette uddannelseprogram som grundlag for den kliniske oplæring i introduktionsstillingen i anæstesiologi. Bed-side undervisning: Instruktion og supervision mesterlære På Vejle Sygehus har vi den overbevisning, at Læger lærer, når de arbejder. Vi mener derfor, at hovedparten af oplæringen sker gennem instruktion og supervision i det daglige kliniske arbejde. Da du ikke kan være sammen med din vejleder hele tiden vil din oplæring altså være afhængig af mange mestre. Derfor er vores andet mantra at alle underviser alle hele tiden. Det vil sige, at du skal forvente at alle deltager i din oplæring (portører, sygeplejersker, andre forvagter og speciallæger). Arbejdstilrettelæggelsen- grib chancen Vi bestræber os på at gribe alle de situationer, der i det daglige arbejde byder på muligheder for oplæring. I arbejdstilrettelæggelsen vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til, hvor du er i uddannelsen og hvad, du aktuelt skal lære. Individuel uddannelsesplan I løbet af 2 3 uger efter at du er tiltrådt i stillingen vil du sammen med din vejleder udarbejde en individuel uddannelsesplan baseret på din hidtidige erfaring, Målbeskrivelsen, dine læringsbehov og afdelingens muligheder for oplæring. Denne uddannelsesplan justerer du løbende sammen med din vejleder. Feedback Du vil løbende modtage feedback på dit daglige arbejde, ligesom evalueringssamtalerne vil blive brugt til at give feedback på din udvikling. Vi forventer også, at du giver os feedback. Selvstudium Vi forventer, at du i din fritid sætter dig ind i den relevante basale litteratur (se litteraturliste). Din rolle som underviser Da alle underviser alle hele tiden, så skal du naturligvis også undervise. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen af dine kolleger ved morgenkonferencer og torsdagsmorgener. Kompetencemåling og erfaringsregistrering Vi anvender kompetencemåling og erfaringsregistrering på afdelingen for at du/vi løbende kan holde os ajour med din uddannelses forløb. En del af kompetencemålingen vil bestå af skriftlige opgaver som beskrevet i Porteføljen. Skemalagt undervisning: Torsdagsundervisning Torsdag morgen bliver brugt til skiftevis -fælles undervisning af læger og sygeplejersker i afdelingen. Du vil også blive bedt om at forberede undervisning. 9 af 15

10 -undervisning af afdelingens læger. Enten ved ekstern underviser eller ved en af fdelingens læger. -Staffmeeting for alle sygehusets læger. Kurser for introduktionslæger I Region Syd afholdes obligatoriske regionale kurser for alle introduktionslæger i anæstesiologi. Kuserne afholdes en gang om året og tilmelding til disse sker løbende. Emnerne er: Session 1: Fysik og anæstesi, anæstesiapparater og ventilationssystemer. Session 2: Universel anæstesi. Session 3: Luftvejshåndtering. Mekanisk ventilation (1½ dag). Session 4: Teamfunktion/Proceduretræning. Laboratorieøvelser med anæstesisimulator. (1½ dag) Session 5: Regional anæstesi. Smertebehandling. Session 6: Intensiv terapi + Respiratorøvelser Session 7: Væske- og elektrolytbehandling. Hæmodynamik. Session 8: Kritisk litteraturlæsning. Kurserne er gratis, du får fri med løn. Kurserne holdes i Vejle, simulatorkurserne dog i Esbjerg. Derudover afholdes 2 dages obligatorisk kursus i Vejledning. Konferencer: 7.45: Morgenkonference i konferencerummet. Konference om vagten og intensivpatienter. Alle læger deltager : Intensivkonference om udvalgte patienter. Lægerne på intensiv deltager sammen med intensivsygeplejersker (L), (K+Z), (OTO): Planlægning af næste dags operationsprogram. Læge og sygeplejerske fra anæstesiafdelingen sammen med læger og sygeplejersker fra de opererende afdelinger : Intensivkonference i konferencerummet. Vagten overdrages. Lægerne fra de enkelte anæstesiafsnit orienterer vagterne om eventuelle akutte patienter hver onsdag er der intensivkonference med mikrobiolog, hvor intensivpatienternes antibiotikabehandling drøftes. Tilgængelig litteratur: For at få udbytte af din uddannelse i afdelingen kræves, at du selv læser relevant litteratur. Nedenfor er angivet relevant litteratur samt hvor den findes. Procedurebøger mm: Vejledninger anæstesi (Intranettet) Vejledninger intensiv terapi (Intranettet) Vejledninger om anæstesi- og intensivafdelingen (Intranettet) Medicinsk procedurebog (A710) Hygiejnehåndbogen (A710) 10 af 15

11 Beredskabsplanen (Intranettet) Traumemanual (anæstesikontoret på 5. Sal) Personalehåndbogen (Intranettet) Følgende kan udlånes fra afdelingen: Mogensen JV, Andersen TV: Anæstesi 2. udgave, Fadl s Forlag Enqvist, A: Rationel væske-, elektrolytbehandling og ernæring: Munksgaard Heslet, L: Klinisk regional analgesi. På afdelingen findes: Et lægebibliotek i konferencerummet ved Intensiv Afdeling A710. Tidsskrifter: Afdelingen abonnerer blandt andre på følgende tidsskrifter -Anesthesia -Anesthesiology -Anesthesia and Analgesia -British Journal of Anesthesiology -Regional Anaesthesia -Intensiv Care Medicine Desuden er der via sygehusets intranet link til talrige tidsskrifter on-line. Vejle og Give Sygehuse benytter sig i udstrakt grad af elektronisk datalagring og kommunikation. Der er derfor på alle operationsstuer, konferencerum, kontorer mm. installeret netværkstilsluttede computere. Evalueringsstrategi Er indgående beskrevet i Målbeskrivelsen. Vi forsøger dog at holde 2 midtvejssamtaler. Evaluering af uddannelsesstedet Evaluering af uddannelsesstedet foregår elektronisk. Du vil få fremsendt adgangskode.der foretages en løbende opgørelse over slutevalueringer fra alle Regionens anæstesiafdelinger. Afdelingens uddannelsesmiljø og indsats vurderes ved ekstern evaluering gennem den af Sundhedsstyrelsen instituerede inspektorordning. Se mere om denne på Evaluering af Uddannelsesbogen og Porteføljen Bagest i Porteføljen findes evalueringsskema til dette. For at det anæstesiologiske speciale skal kunne være med til at være toneangivende indenfor videreuddannelse er det vigtigt, at du udfylder disse skemaer og afleverer dem til den uddannelsesansvarlige overlæge, der sender dem videre til DASAIM s Videreuddannelsesudvalg. 11 af 15

12 Vejledning i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen udgav i 1998 pjecen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. De bestemmelser, der fremgår af denne skrivelse, er stadig gældende. Et eksemplar af denne skrivelse kan hentes på 12 af 15

13 Appendix Udvidet vejledende litteraturliste Anæstesi og perioperativ medicin 1. JV Mogensen, T Vester-Andersen. Anæstesi. 2.udgave. FADL s forlag R Stoelting, R Miller. Basics of Anesthesia. Churchill-Livingstone 2000, Mass. General Hospital. 3. JA Berge, S Grimnes. Gassteknisk medisinsk utstyr. 4.udgave Oslo. 4. RD Miller. Anesthesia. Churchill Livingstone American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia by Non- Anesthesiologists. Anesthesiology 1996;84: Intensiv Medicin 6. PL Marino. The ICU Book A Engquist. Rationel væske-, elektrolytbehandling og ernæring. Munksgaard B Jespersen, LS Rasmussen. Praktisk væske- og elektrolytbehandling. Munksgaard Smertebehandling 9. J Eriksen, P Sjøgren, N-H Jensen. Praktisk klinisk smertebehandling. Smerter ved cancer og langvarige/kroniske non-maligne smerte tilstande. Munksgaards forlag, København Akut-, Traume- og Præhospitalsbehandling 10. P Kumar, M Clark. Acute General Medicine Paperback, 512 pages, 1 st edition, Juni Butterworth-Heinemann; ISBN: J Tintinally. Emergency Medicine. 5 th editon. 12. E Søreide, C Grande. Prehospital trauma care. ITAACS Marcel Dekker. ISBN: ERC Guidelines for adult advanced life support. Resuscitation 2001;48: International Resuscitation Guidelines Ethical aspects of CPR and ECC. Resuscitation 2000;46: Diagnostik og behandling af asthma bronchiale hos voksne. Klaringsrapport Nr. 2, Diagnostik og behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom. Klaringsrapport Nr. 1, PR Hildebrandt, C Gøtzsche (eds). Akut koronart syndrom. Retningslinier for diagnostik og behandling. Klaringsrapport Nr. 3, Uddannelsesrelevant mikrosimulation og tutorials: 19. Avanceret Genoplivning ( CPR GUIDELINES 2000 ), Kommunikation 20. CRK Hind. Communication skills in medicine. BMJ Publishing Group. 21. P McGuire. Kommunikation med kræftpatienter. Munksgaard AK Bacon. Death on the table. Some thoughts on how to handle an anaestetic-related death. Anaesthesia 189;44: af 15

14 Organisation 23. DM Waisel. Nonpatient care obligation of anesthesiologists. Anesthesiology 1999;91: Akademisk Kompetence 24. J Kjærgaard, J mainz, T Jørgensen, I Willaing. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Munksgaard, København DL Sackett, WS Richardson, W Rosenberg, RB Haynes. Evidence-based Medicine. How to practice and how to teach EBM. Churchill Livingstone. 2 nd ED., T Greenhalgh. How to read a paper. The basics of evidence based medicine. BMJ Publishing Group DM Fisher. The Internet. Anesthesiology 1998;89: Professionalisme 28. S Fasting, SE Gisvold. Data recording of problems during anaesthesia: presentation of a wellfunctioning and simple system. Acta Anaesth Scand 1996;40: Andersen D, Mabeck CE, Riis P. Medicinsk etik. Fadl s forlag PA Singer. Bioethics at the bedside. Canadian Medical Association M Kringelbach, m.fl. Patientsikkerhed Fejl og læring. Evalueringscenter for Sygehuse. Schultz, København, B L Pedersen & T Mogensen. Patientsikkerhed fra sanktion til læring. Munksgaards forlag K Kristensen. Patienters retsstilling. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, af 15

15 Plan for introduktions undervisning. Lektion EMNE Dato Kl. Pensumside Underviser Udført 1 Samtale med adm. overlæge. Aftal selv Dig selv! 2 Introduktion til anæstesiafdelingen 5.sal og Dig selv! HAM 3.sal. 3 Rundvisning i huset spec. m.h.p. anæstesiafdelingens Dig selv HAM funktioner. 4 Præ-operative tilsyn. 23/ NA 5 Generel anæstesi I - Thiomebumal, propofol, 24/ TGN analgetica, ventilation på maske Gennemgang af afdelingens monitoreringsudstyr 27/ EB 7 Gennemgang af anæstesiapparat. Patientsystemer, 22/ ADP check-procedure, anæstesijournal. mm 8 Generel anæstesi II - Inhalationsanæstetika, 28/ NA muskelrelaksantia, intubation Fasteregler, akutte anæstesier, katastrofeplan. 29/ EB afd s vejl. 10 Lokalanalgesi I - farmakologi, komplikationer, 30/ HAM intoxikation. Spinal analgesi. 11 Lokalanalgesi II - Epidural analgesi, FICB. 4/ EB Bier-blok. Nervestimulatoren 12 Forventningssamtale og introduktion til 11/ BR intensiv afd 13 En ½ dag i opvågning / intermediær Indikationer for intensiv terapi. Modtagelse af IT-patienter. Formalia. 15 Intensivafd. monitoreringsudstyr. Respiratorer- og fugterbehandling 16 Anlæggelse af CVK og A-kanyle. Opvågningsfunktionen Sedation og smertebehandling. Transport internt/externt. 18 Resuscitering - cerebral, cardiovasculær- Traumepatienter. Med. Komp., find det selv Vagtforhold, overenskomstforhold, tjenesteplaner Vasoaktive droger Væske / elektrolytterapi, herunder observationsskema Følgevagt. 23 Ernæring. Syre-base forhold Div. procedurer - intubation., kanylering, minitrach, pleurakat. Pensum : Anæstesi. Redigeret af Jørgen Viby Mogensen, Lars S. Rasmussen og Thomas Vester Andersen. 3. udgave, FaDL s Forlag A.S Køb den selv! 15 af 15

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. for læger i introduktionsstilling. Anæstesiologisk Afdeling. Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt.

Uddannelsesprogram. for læger i introduktionsstilling. Anæstesiologisk Afdeling. Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt. Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt April 2016 Læge: Vejleder: Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Anæstesiologisk afdeling.

Anæstesiologisk afdeling. Anæstesiologisk afdeling. Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling. Udgave: August 07 Læge: Vejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2005 19/2 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk Intensiv afdeling V OUH Svendborg Sygehus Maj 2015 Læge: Hovedvejleder: Vibeke Westphal, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH Svendborg Sygehus,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Århus Kommunehospital Holstebro Centralsygehus Programmet er udarbejdet 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling ved Sygehus Lillebælt Kolding Januar 2014 Læge: Hovedvejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling. Anæstesiologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling. Anæstesiologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Sydvestjysk Sygehus Version Marts 2004 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Indledning Anæstesiologi er et tværgående klinisk speciale, som indeholder

Læs mere

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 Bente Malling, uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Holstebro Centralsygehus 1 Peter Ekeløf, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af

Læs mere

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Side Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

UDDANNELSEN I ANÆSTE SIOLOGI

UDDANNELSEN I ANÆSTE SIOLOGI HÅND BOG FOR UDDANNELSEN I ANÆSTE SIOLOGI Om målbeskrivelser, portefølje, uddannelsesprogrammer og -planer kompetencevurdering og andet Charlotte Ringsted Revideret af: Karen Skjelsager Kirsten Bested

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Herning Centralsygehus 1 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus

UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus UDDANNELESESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Randers Centralsygehus Peter Mouridsen, uddannelsesansvarlig overlæge November 2003 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE ANÆSTESIOLOGISK AFDELING SYGEHUS SØNDERJYLLAND SØNDERBORG - ÅBENRÅ Efterår 2009 Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge. Gunhild Kjærgaard-Andersen, uddannelseskoordinerende

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro UDDANNELSES PROGRAM Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Februar 2009 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus

Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus ved Jørgen Ahrenkiel Nielsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Side 1 af 15 sider Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen på de Anæstesiologiske afdelinger på Fredericia og Kolding Sygehuse samt Odense Universitetshospital Maj 2008 Læge: Hovedvejleder Fredericia /Kolding Sygehuse: Hovedvejleder

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Anæstesiologi Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 11. juni 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Astrid Soldal, uddannelsesansvarlig overlæge

Astrid Soldal, uddannelsesansvarlig overlæge Astrid Soldal, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2 Intensiv

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Århus Kommunehospital Herning Centralsygehus Programmet er udarbejdet 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Amtssygehus Århus Kommunehospital Skejby Sygehus Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

1. Indledning Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning Præsentation af kompetenceudvikling 6 Kjeld Asbjørn Jensen, uddannelsesansvarlig overlæge, PhD Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus 1 Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling ved Kolding Sygehus varetager diagnostik og behandling af lidelser og skader

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram - introduktionsprogram for nye sygeplejersker ansat på Øjenafdelingen Sygehus Vendsyssel. Hjørring. Vi vil gerne byde dig velkommen som kollega her i Øjenafdelingen

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ 6. SEMESTER - MODUL 11 OG 12 - CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS ANÆSTESIOLOGISK AFDELING CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS KØGEVEJ

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

3.januar 2004. Side 1 af 9

3.januar 2004. Side 1 af 9 3.januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret i

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere