OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling"

Transkript

1 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0

2 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD April 2006 First Draft Version (based on UBL 2.0 wd schemas 30/12 CDS No 2005) WD April 2006 Second Draft Version (based on UBL 2.0 wd schemas CDS No 30/ ) WD April 2006 Third Draft Version incl. comments from Peter Larsen CDS No Borresen and Mikkel Hippe Brun, evaluating meeting and Catalogue workshop WD August 2006 Firth Draft Version (based on prd2-ubl-2.0 schemes) CDS No WD September 2006 Working Draft 5 CDS No September 2006 Changes of party class names and other consequences FC No of changes in UBL-2.0 prd2 documents. Version for OIOUBL public review September 2006 Changes of party class names and other consequences CDS No of changes in UBL-2.0 prd3 documents. Version for OIOUBL public review April 2007 Revised due to NES harmonization (OIOUBL-2.01) FC No Forfattere Navn Initialer Organisation Peter L. Borresen PLB Danish National IT and Telecom Agency Charlotte Dahl Skovhus CDS mysupply ApS Finn Christensen FC mysupply ApS Status: Godkendt Side 2 af 103

3 Ophavsrettigheder Ophavsrettighederne for denne udgivelse følger reglerne i Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på Status: Godkendt Side 3 af 103

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål og målgruppe Sådan bruges dette dokument Forudsætninger Referencer Definition af OIOUBL Katalogudveksling Emneområde Aktører Anvendte forretningsdokumenter Afgrænsning Forhåndsbetingelser (preconditions) Slutbetingelser (post-conditions) Anvendelsen af OIOUBL-profiler Interne processer og fordele ved E-handel Kunde Leverandør Definitioner Beskrevne scenarier Oprettelse af et nyt mobiltelefonkatalog efter forespørgsel fra en kommuneskole Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Bestille katalog Modtage Katalogforespørgsel Sende Applikationsmeddelelse Modtage Applikationsmeddelelse Sende katalog Modtage katalog Eksempler Eksempel Opdatering af et eksisterende mobiltelefonkatalog efter forespørgsel fra en kommuneskole...37 Status: Godkendt Side 4 af 103

5 4.1 Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Forespørge på katalogopdatering Modtage Katalogforespørgsel Sende katalog Modtage katalog Sende Applikationsmeddelelse Modtage Applikationsmeddelelse Eksempler Eksempel Opdatering af varespecifikationer i et eksisterende katalog efter forespørgsel fra en kommuneskole Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Forespørge på katalogopdatering Modtage Katalogforespørgsel Sende KatalogVareSpecifikationsOpdatering Modtage KatalogVareSpecifikationsOpdatering Eksempler Eksempel Årlig prisopdatering fra en papirleverandør til en kommuneskole Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet...71 Status: Godkendt Side 5 af 103

6 6.5 Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Sende KatalogPrisOpdatering Modtage KatalogPrisOpdatering Sende Applikationsmeddelelse Modtage Applikationsmeddelelse Eksempler Eksempel Katalog med hospitalsudstyr hostet af en markedsplads Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandør Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Sende katalog Modtage katalog Sende Applikationsmeddelelse Modtage Applikationsmeddelelse Bestille katalog Modtage Katalogforespørgsel Sende katalog Modtage katalog Eksempler Eksempel Sletning af et eksisterende katalog sendt fra leverandøren Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Sende Katalogsletning Modtage Katalogsletning Eksempler Eksempel Status: Godkendt Side 6 af 103

7 Status: Godkendt Side 7 af 103

8 1. Introduktion Dette dokument beskriver forretningsscenarier vedrørende scenariepakken OIOUBL Katalogudveksling baseret på UBL 2.0-forretningsdokumenter. Dokumentet er et af seks dokumenter, der beskriver andre indkøbsprocesser. Under ref.nr. 2 kan du se en oversigt over disse dokumenter og en generel introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier. Se ref.nr. 1 for en oversigt over OIOUBL-pakken og ref.nr. 5 for UBL 2.0-specifikationen. 1.1 Formål og målgruppe Formålet med dette dokument er at fremme brugen af UBL 2.0 til indkøbsprocesser i Danmark ved at tilbyde beskrivelser af typiske OIOUBL-forretningsscenarier. En normativ specifikation af OIOUBL finder du i OIOUBL Retningslinjer (Ref. 4) og specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 (Ref. 5). Den væsentligste fokus sættes på offentlige indkøb, men specifikationerne kan også anvendes i den private sektor. Vi har fokuseret på, hvordan UBL kan bruges til at optimere indkøbsprocessen med et mindre antal elektroniske dokumenter. Målgruppen er tekniske specialister og domænespecialister, der er ansvarlige for implementering af e-indkøb, udviklere og projektledere med ansvar for implementering af ERPsystemer, workflow-systemer og andre beslægtede systemer på det danske marked. Det er vores ydmyge håb, at scenariebeskrivelserne i dette dokument kan fungere som inspiration for UBL-brugere i alle lande og på denne måde fremme brugen af UBL på verdensplan. 1.2 Sådan bruges dette dokument Scenariebeskrivelsen er inddelt i følgende logiske afsnit: Generel introduktion En definition af processen for OIOUBL Katalogudveksling Et antal relaterede scenariebeskrivelser (Use cases), herunder eksempler på XML-instansfiler. Beskrivelse af udvalgte interne processer og fordele ved ehandel Kapitel 2.5 indeholder en oversigt over, hvilke forretningsscenarier der beskrives i dette dokument. I forbindelse med forretningsscenarier er det vigtigt at skelne mellem eksterne og interne processer. De eksterne processer beskriver, hvordan ehandelsdokumenter udveksles mellem forskellige eksterne parter, mens interne processer beskriver, hvordan en given organisation eller virksomhed håndterer disse eksterne dokumenter. Normalt udløser de eksterne dokumenter (eller burde udløse) en eller flere interne procedurer, og indholdet af de eksterne dokumenter får vital betydning for disse procedurer. Forretningsprocesser (eller -aktiviteter) klassificeres på følgende måde gennem dokumentet: Primære aktiviteter (eksterne processer inden for det definerede emneområde) Sekundære aktiviteter (eksterne processer uden for det definerede emneområde og de interne processer) Primære aktiviteter er af natur generiske og vil blive beskrevet som sådan. Disse aktiviteter er dokumentets hovedfokus. Dog vil udvalgte interne processer blive beskrevet på basis af vore observationer. Afsnittene med eksempler er beregnet som en hjælp til at lette implementeringsprocessen for at minimere antallet af implementeringsfejl og misfortolkninger af dokumentinstanser. Status: Godkendt Side 8 af 103

9 1.3 Forudsætninger Det forudsættes, at læseren har kendskab til følgende: Begrebet UBL 2.0-parter (Ref.nr. 5) OIOUBL-profilspecifikationen (Ref.nr. 3) OIOUBL-scenarieklassifikationen (Ref.nr. 2) 1.4 Referencer Ref.nr. Dokument-id Version Titel 1 I01 V1.1 Oversigt over OIOUBL-pakker 2 S01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier 3 G26 V1.1 OIOUBL-profilspecifikation 4 I01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Retningslinjer 5 V1.0 Specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 Status: Godkendt Side 9 af 103

10 2. Definition af OIOUBL Katalogudveksling 2.1 Emneområde I OIOUBL Katalogudvekslingsprocessen udveksles et katalog eller en katalogopdatering mellem en Modtager på kundesiden og en Udbyder på leverandørsiden. Udvekslingen af katalogdokumenter kan initieres fra de forskellige parter af forskellige årsager. Den initierende part kan være en kunde, en leverandør eller en tredjepart, f.eks. en katalog- eller kontraktadministrator eller en portal eller en markedsplads. Formålet kan være f.eks. en årlig prisopdatering fra leverandøren baseret på en kontrakt, eller f.eks. at vise de produkter der findes i en portal. I scenariepakken CATAXE fokuseres i mindre grad på forskellene i katalogforespørgslerne og i højere grad på forskellene mellem kataloget og katalogopdateringsdokumenterne, samt hvordan og hvornår dokumenterne skal anvendes. Dette dokument indeholder beskrivelser af de forskellige måder, som katalogudvekslingen kan udføres på ved hjælp af rammeværket UBL 2.0. Følgende emner beskrives: De involverede forretningsparter De involverede forretningsprocesser og deres indbyrdes sammenhænge De forretningsdokumenter, der skal udveksles De forretningsregler, der gælder for disse forretningsdokumenters indhold og struktur Aktører Katalogudvekslingsprocessen omfatter følgende forretningsparter (eller aktører): Modtager (Receiver Party) Udbyder (Provider Party) I CATEXE-scenariet er det kun rollerne 1 Modtager (Receiver Party) og Udbyder (Provider Party), der udveksler dokumenter. Modtager kan bestille kataloger og modtage katalogdokumenter. Udbyder kan modtage en bestilling af et katalog og sende katalogdokumenter. Begge parter kan sende og modtage en Applikationsmeddelelse (Application Response). Da både Modtager og Udbyder kan være en tredjepart uden for kundens eller leverandørens organisation, kan både KontraktAdministrator (Contractor Customer Party) og Sælger (Seller Supplier Party) defineres på header-niveau i dokumenterne for at fjerne enhver tvivl om, hvem der er hhv. kunde og leverandør Anvendte forretningsdokumenter Følgende forretningsdokumenter indgår i scenariet: Dokumentet Katalogforespørgsel (Catalogue Request) bruges til at angive, hvilken type katalog der ønskes, f.eks. et nyt katalog eller en opdatering, og til at angive, hvilke produkter der har interesse. Dokumentet Katalog (Catalogue) bruges til at oprette et nyt katalog, og til at tilføje, opdatere eller slette artikler i et eksisterende katalog. Dokumentet KatalogVareSpecifikationsOpdatering (Catalogue Item Specification Update) kan kun bruges til at opdatere varespecifikationer i et eksisterende katalog. 1 En rolle svarer til en UBL 2.0-partterm, se Ref for yderligere oplysninger. Status: Godkendt Side 10 af 103

11 Dokumentet KatalogPrisOpdatering (Catalogue Pricing Update) kan kun bruges til at opdatere varespecifikationer i et eksisterende katalog. Dokumentet Katalogsletning (CatalogueDeletion) sletter et helt katalog. Applikationsmeddelelsen (Application Response) bruges i forskellige scenarier til at acceptere eller afvise et dokument. Applikationsmeddelelsen kan i forbindelse med katalogdokumenter anvendes af Udbyder til at acceptere eller afvise en Katalogforespørgsel, eller Modtager kan bruge den til at acceptere eller afvise et katalogdokument. Det bør altid have en konsekvens at bruge Applikationsmeddelelsen. En kunde kan eksempelvis modtage en prisopdatering til et eksisterende katalog. Han sender en Applikationsmeddelelse, der afviser prisopdateringen, da han synes, at priserne er for høje. Konsekvensen af Applikationsmeddelelsen er, at kunden ikke længere kan købe varer i kataloget, da priserne er forældede, og han bør derfor slette hele kataloget. Bemærk, at hele linjen skal angives ved opdatering af en Kataloglinje, og den eksisterende Kataloglinje vil blive overskrevet Afgrænsning Følgende forretningsprocesser er ikke beskrevet i dette dokument: Ordreprocessen Leveringsprocessen Transporten af handelsvarerne Betalingsprocessen Forhåndsbetingelser (preconditions) Forhåndsbetingelser for en katalogforespørgsel eller katalogudveksling er sourcing-processen, hvor kunden finder og sammenligner potentielle leverandører. Denne proces indgår ikke i denne scenariebeskrivelse. En anden forhåndsbetingelse for udveksling af katalogdokumenter er, at Modtager er i stand til at modtage og læse de dokumenter, Udbyder sender, og vice versa. Den initierende part angiver i elementet Profile, hvilke dokumenter han kan udveksle, og modtageren skal matche denne profil eller afvise dokumentet. Se kapitel 2.2 for yderligere oplysninger om brug af OIOUBL-profiler Slutbetingelser (post-conditions) Hele katalogudvekslingsprocessen kan være en forhåndsbetingelse for resten af indkøbsprocessen og slutbetingelserne for katalogudvekslingsprocessen afhænger derfor af indkøbsprocessens resultat. En af fordelene ved at anvende elektroniske forretningsdokumenter ligger i muligheden for automatisk at matche ordre og faktura. Denne proces begynder dog allerede ved kataloget, da ordren afspejler varerne i kataloget, herunder priser og enheder. 2.2 Anvendelsen af OIOUBL-profiler Som beskrevet i Ref , håndterer OIOUBL de forskellige kompleksitetsniveauer ved hjælp af et sæt forskellige profiler. OIOUBL-profiler gør det muligt for forretningsparter at blive enige om et givent implementeringsniveau af UBL 2.0-modellen, hvorfor det er muligt at begynde på det basale niveau og senere udbygge til en mere avanceret model. Status: Godkendt Side 11 af 103

12 Forretningsparter der anvender OIOUBL, skal registrere de profiler de understøtter i et fælles register, for dermed at begrænse behovet for bilaterale handelsaftaler. Profilerne identificeres med et unikt id i hver instans af forretningsdokumenterne, og ved at angive et bestemt id, forpligter forretningsparten sig til at følge de regler og det dokumentforløb, der er defineret for dette profil-id. En OIOUBL-profil er sammensat af en eller flere forretningsprocesser, der genbruges (byggesten) i forskellige profiler. Forretningsprocesserne er struktureret i fire niveauer. Procesniveau Beskrivelse UBL-anvendelse Basal Forretningsprocesser på basalt niveau Basal UBL-anvendelse Simpel Forretningsprocesser på startniveau Simpel UBL-anvendelse Udvidet Forretningsprocesser på næste niveau Begrænset UBL-anvendelse Avanceret Forretningsprocesser på højeste niveau Fuld UBL-anvendelse I figur 1 nedenfor vises, hvilke typer katalogdokumenter, der understøttes i de forskellige profiler: Order OrderResponse OrderResponseSimple Dokument Profil Catalogue-CatBas-1.0 X X X Catalogue-CatSim-1.0 X X X X Catalogue-CatExt-1.0 X X X X X Catalogue-CatAdv-1.0 X X X X X X Figur 1 OIOUBL Katalogudvekslingsprocessen indeholder scenarier for, hvordan alle de forskellige katalogdokumenter og relaterede processer anvendes, og for overskuelighedens skyld anvendes den samme profil der også er den mest avancerede i alle scenarierne: OrderChange OrderCancellation Invoice CreditNote Reminder Statement CataloqueRequest Catalog CatalogItemSpecificationUpdate CatalogPricingUpdate CatalogDeletion ApplicationResponse Profil Profil-id Kommentarer Catalogue Advanced Catalogue-CatAdv-1.0 Hele katalogprocessen Som vist i figur 1 kan nogle af scenarierne implementeres i en af de andre mere simple profiler afhængigt af, hvilke dokumenter der anvendes i profilerne. Den overordnede forretningsproces for Catalogue Advanced vises i figur 2 nedenfor. Status: Godkendt Side 12 af 103

13 ad Cataloque-CatAdv -1.0 «document» Cataloque Request «document» Cataloque «document» Cataloque Item SpecificationUpdate «document» Cataloque Pricing Update «document» Cataloque Deletion Cataloque Advanced Process «document» Application Response Figur 2 Profilen Catalogue Advanced omfatter følgende forretningsprocesser: Forretningsproces CatalogueRequest (Katalogforespørgsel) Catalogue (Katalog) CatalogueUpdate (Katalogopdatering) CatalogueDeletion (Katalogsletning) Kommentarer OIOUBL-processen til forespørgsel på et Katalog OIOUBL-processen til levering af et Katalog OIOUBL-processen til opdatering af et eksisterende Katalog OIOUBL-processen til sletning af et Katalog Bemærk, at alle processer kan være enten med eller uden obligatorisk respons (required response). Hvis der kræves respons, skal modtageren sende en Applikationsmeddelelse (Application Response). Processen CatalogueRequest (Katalogforespørgsel) vises i figur 3 nedenfor: Status: Godkendt Side 13 af 103

14 act Cataloque Request Receiver Party Provider Party Create Cataloque Request Cataloque Request Process Cataloque Request Cataloque Request Start Accept or Reject Cataloque Request [Reject] [Accept] Processing Cataloque Request Cataloque Request Accepted Application Response Received Receive Application Response Application Response Create Application Response Figur 3, Processen CatalogueRequest Processen Catalogue (Katalog) vises i figur 4 nedenfor: Status: Godkendt Side 14 af 103

15 act Cataloque ReceiverParty ProviderParty Cataloque Request Cataloque Update Process Cataloque Cataloque Create Cataloque Accept or Reject Cataloque [Accept] [Reject] Processing Cataloque Cataloque Processed Create Application Response Application Response Receive Application Response Application Response Received Figur 4, Processen Catalogue Processen CatalogueUpdate (Katalogopdatering) vises i figur 5 nedenfor: Status: Godkendt Side 15 af 103

16 act Cataloque Update ReceiverParty ProviderParty Cataloque Update Process Cataloque Cataloque Create Cataloque Process Cataloque Item Specification Update Cataloque Item SpecificationUpdate Create Cataloque Item Specification Update Accept or Reject Cataloque Update Process Cataloque Pricing Update Cataloque Pricing Update Create Cataloque Pricing Update [Accept] [Reject] Processing Cataloque Update Cataloque Update Processed Create Application Response Application Response Receive Application Response Application Response Received Figur 5, Processen CatalogueUpdate Processen CatalogueDeletion (Katalogsletning) vises i figur 6 nedenfor: Status: Godkendt Side 16 af 103

17 act Cataloque Deletion ReceiverParty ProviderParty Cataloque Deletion Process Cataloque Deletion Cataloque Deletion Create Cataloque Deletion Accept or Reject Cataloque Deletion [Accept] [Reject] Processing Cataloque Deletion Catalog Deletion Processed Create Application Response Application Response Receive Application Response Application Response Received Figur 6, Processen CatalogueDeletion 2.3 Interne processer og fordele ved E-handel Graden af de fordele der høstes ved brug af e-handel hænger direkte sammen med graden af integration mellem en organisations eksterne og interne processer. Formålet med dette kapitel er at fokusere på og beskrive de mulige fordele, der kan opnås ved at indbygge elektroniske dokumentforløb i organisationens interne processer Kunde Modtage afgrænsede kataloger En af fordelene for kunden er, at denne hurtigt og nemt kan få et opdateret overblik over de ønskede produkter fra forskellige leverandører. Kunde kan definere præcis, hvilke produkter han ønsker at se fra et katalog, og derved begrænse antallet af produkter Søge og sammenligne produkter elektronisk Omfanget af de interne fordele for kunden afhænger af, hvilke it-systemer der anvendes og antallet af manuelle processer. I nogle katalogadministrationsværktøjer kan katalogdokumenterne indlæses automatisk, mens andre kræver en manuel proces. Når katalogerne er indlæst i katalogadministrationsværktøjet, er det nemt for kunden at søge og sammenligne produkter fra forskellige leverandører, hvorved det er større chance for at finde det bedste produkt til den bedste pris. Status: Godkendt Side 17 af 103

18 2.3.2 Leverandør Generelle fordele For leverandøren ligger fordelene i de muligheder, der er for hurtigt at nå ud til et stort antal potentielle kunder, og at man altid kan præsentere opdaterede produktbeskrivelser uden at skulle sende store og dyre trykte kataloger. 2.4 Definitioner Følgende definitioner anvendes i dette dokument: CVR: I Danmark kan der kun anvendes to numre til juridisk at identificere en virksomhed eller en person. For virksomheder er det et CVR-nummer (DK ) og for personer er det et CPRnummer ( ). Bemærk, at CPR-nummeret kun må bruges i forbindelse med krypterede transaktioner. GLN: Et GLN-nummer bruges som det danske lokationsnummer, der angives i elementet EndPoint (EndePunkt). Der skal angives et EndePunkt for alle parter, der udveksler elektroniske forretningsdokumenter, og det anbefales at bruge et EndePunkt til alle parter. Et GLN nummer blev tidligere benævnt EAN-lokationsnummer. GyldighedsPeriode (Validity Period): Både udbyderen og modtageren af katalogdokumenter skal være opmærksomme på gyldighedsperioderne i dokumenterne. Gyldighedsperioder bruges på forskellige niveauer i dokumentstrukturen, og gør det muligt at angive gyldighedsperioder for hele kataloget, for en kataloglinje og for en bestemt pris. Gyldighedsperioden for et lavere strukturniveau må aldrig overskride gyldighedsperioden for et højere strukturniveau. Det giver f.eks. ingen mening at have en gyldig pris i et ugyldigt katalog. Det er muligt at angive flere gyldighedsperioder. Derfor er der mulighed for at vise forskellige priser for en vare i et katalog, f.eks. afhængigt af sæsoner. Hvis gyldighedsperioden bruges til dette formål, er det vigtigt at perioderne ikke overlapper hinanden, da der ellers vil opstå tvivl om den faktiske pris. 2.5 Beskrevne scenarier For OIOUBL Katalogudveksling er der defineret et antal scenarier (use-cases), der beskrives i detaljer. Et scenario afspejler et fast sæt karakteristika inden for det definerede emneområde. Følgende scenarier beskrives i dette dokument: Kapitel Scenariets titel Beskrivelse 3 Oprettelse af et nyt mobiltelefonkatalog efter Happy day-scenariet forespørgsel fra en kommuneskole 4 Opdatering af et eksisterende mobiltelefonkatalog efter Opdateringen afvises forespørgsel fra en kommuneskole 5 Opdatering af varespecifikationer i et eksisterende Happy day-scenariet katalog efter forespørgsel fra en kommuneskole 6 Årlig prisopdatering fra en papirleverandør til en Happy day-scenariet kommuneskole 7 Katalog med hospitalsudstyr hostet af en markedsplads Kataloget afvises delvist 8 Sletning af et eksisterende papirkatalog sendt fra leverandøren Happy day-scenariet Status: Godkendt Side 18 af 103

19 3. Oprettelse af et nyt mobiltelefonkatalog efter forespørgsel fra en kommuneskole 3.1 Resumé af scenariet Dette scenario beskriver en simpel katalogudvekslingsproces, hvor en lille kommuneskole sender en forespørgsel på et katalog til en mobiltelefonforhandler. Personen, der er ansvarlig for skolens kataloger, har ikke tidligere bestilt et katalog fra leverandøren. Den person, der er ansvarlig for indkøb af skolens mobiltelefoner, har endnu ikke besluttet præcis, hvilke mobiltelefoner og tilbehør der skal købes, og den katalogansvarlige kender ikke produktklassifikationen. I katalogforespørgslen beskriver den katalogansvarlige derfor, hvilke produkter han ønsker kataloger på. Derefter skal leverandøren vurdere, hvilke produkter der svarer til den katalogansvarliges beskrivelse. I kataloget illustrerer sælgeren, at en mobiltelefon har et valgfrit Bluetooth-headset og et obligatorisk abonnement. Formålet med scenariet er at beskrive, hvilke dokumenter der skal anvendes ved oprettelsen af et nyt katalog, og hvordan disse dokumenter anvendes på en nem måde. 3.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Katalogforespørgsel Én Applikationsmeddelelse Ét Katalog Kommuneskolen har rollen som Modtager (Receiver Party) En privat leverandør har rollen som Udbyder (Provider Party) Alle involverede parter kan udveksle XML-dokument-instanser via en netværksudbyder For Modtager beskriver den katalogansvarlige i en Katalogforespørgsel, hvilken type produkter han er interesseret i. På grundlag af Modtagers beskrivelse vurderer Udbyder, hvilke produkter der skal medtages i kataloget. Der sendes et Katalog til Modtager. 3.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Ordreprocessen mellem Køber (Buyer Customer Party) og Sælger (Seller Supplier Party) Leveringsprocessen hos Sælger Varernes transport fra Sælger til Køber Betalingsprocessen Anvendte dokumenter Følgende forretningsdokumenter anvendes i dette scenario: Katalogforespørgsel (Catalogue Request) Katalog (Catalogue) Status: Godkendt Side 19 af 103

20 Applikationsmeddelelse (Application Response) Kundeparter Modtager (Receiver Party) Den Lille Skole Att. Søren Ibsen Fredericiavej Helsingør GLN: CVR: DK Dette er et eksempel på en lille kommuneskole. Skolen anvender et IT-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter og identificeres ved hjælp af et GLN-lokationsnummer Leverandørparter Udbyder (Provider Party): Teleeksperten A/S Salgsafdelingen Att. Henrik Holm Televej København K CVR: DK Dette er et eksempel på en privat mobiltelefonleverandør. Udbyderen anvender et IT-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter og identificeres ved hjælp af det unikke CVR-nummer. 3.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af XML-dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. Status: Godkendt Side 20 af 103

21 Figur Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 7). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for rammerne af denne scenariebeskrivelse og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Bestille katalog Modtager har ikke tidligere bestilt et katalog hos mobiltelefonudbyderen, og bestiller derfor et komplet katalog. En katalogforespørgsel kan afgrænses på forskellige måder. Modtager kan beskrive produkterne, forespørge på produkter i en eller flere produktkategorier, forespørge på bestemte produkter ved at angive deres varenumre osv. Den anvendte forespørgselstype vil typisk afhænge af Modtagers kendskab til de produkter, han bestiller. I dette eksempel har Modtager kun begrænset kendskab til de produkter, han bestiller, og beskriver derfor de produkter, han ønsker at bestille fra et katalog. Katalogforespørgslen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Dokumentversionens id Status: Godkendt Side 21 af 103

22 Modtagers identifikation for forespørgslen Datoen for forespørgslen Id for Modtagers organisation Id for Udbyders organisation En definition af, hvilke produkter der forespørges på Modtager, der er den initierende part i dette eksempel, angiver også et Profile. Et Profile fortæller Udbyder hvilke dokumenttyper som Modtager kan modtage Modtage Katalogforespørgsel Udbyder modtager Katalogforespørgslen. På basis af Modtagers beskrivelse vurderer Udbyder, hvilke produkter der passer til beskrivelsen, og om han kan imødekomme forespørgslen eller ej Sende Applikationsmeddelelse I dette eksempel har Udbyder de produkter, som Modtager har forespurgt på, og sender en Applikationsmeddelelse, hvori han accepterer katalogleveringen Modtage Applikationsmeddelelse Modtager tager imod Applikationsmeddelelsen, der angiver, at der er et katalog på vej Sende katalog Udbyder sender kataloget, der indeholder de produkter, Modtager har beskrevet. Kataloget indeholder en fuldstændig produktbeskrivelse med priser. Kataloget skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger, f.eks.: Id for Modtagers organisation Id for Udbyders organisation Unik identifikation af kataloget Unikke identifikationer for produkterne i kataloget Modtage katalog Modtager parten modtager kataloget. 3.6 Eksempler Eksemplerne på XML-dokument-instanser findes som selvstændige XML-filer og er ikke indeholdt i dette dokument. Status: Godkendt Side 22 af 103

23 3.6.1 Eksempel Søren Ibsen er ansat på kommuneskolen Den Lille Skole. Han er skolens katalogadministrator og ansvarlig for at bestille kataloger fra forskellige leverandører, som grundlag for fremtidige indkøb. I dette tilfælde har skolen brug for at købe en mobiltelefon til skolens pedel, der ikke har en fast arbejdsplads. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Søren Ibsen finder ud af, hvilken leverandør han vil bestille et katalog hos. 2. Han beskriver i katalogforespørgslen, hvilken type produkter han er interesseret i, og sender den til Teleeksperten A/S. 3. Hos Teleeksperten A/S modtager den ansvarlige for virksomhedens interne katalog, Henrik Holm, katalogforespørgslen. Han evaluerer beskrivelsen i forespørgslen. 4. Henrik Holm sender en Applikationsmeddelelse, hvori han accepterer Søren Ibsens forespørgsel. 5. Søren Ibsen modtager Applikationsmeddelelsen og afventer leveringen af kataloget. 6. Næste dag genererer Henrik Holm kataloget fra virksomhedens backend-system, der indeholder deres mobiltelefoner og tilbehør. Han sender kataloget til Søren Ibsen. 7. Søren Ibsen modtager kataloget. 8. Søren Ibsen indlæser kataloget i sit kataloghåndteringsværktøj, hvor han kan søge og sammenligne forskellige typer mobiltelefoner forud for indkøbet. I de følgende tabeller finder du de forretningsobjekter, der er vigtige for dette eksempel. Katalogforespørgsel (CatalogueRequest): CATEXE_01_01_00_CatalogueRequest_v2p1.xml CatalogueRequest Class Field Attribute Value Note 2 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Catalogue-CatAdv-1.0 schemeagency 320 urn:oioubl:id:profileid Mobile phones IssueDate IssueTime 09:30:00 Description Mobile phones and accessories language en-us PricingUpdateRequestIndicator ItemUpdateRequestIndicator false false ValidityPeriod StartDate StartTime 12:00:00 2 Status: Godkendt Side 23 af 103

24 EndDate EndTime 12:00:00 ReceiverParty Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Den Lille Skole PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Den Lille Skole DK Contact Administrationen Telephone ElectronicMail Person First Family JobTitle OrganizationDepartment Søren Ibsen katalogmanager Administrationen ProviderParty Endpoint DK PartyIdentification DK Party Status: Godkendt Side 24 af 103

25 Teleeksperten A/S PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Televej BuildingNumber 9 City København K PostalZone 1171 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Teleeksperten A/S DK Contact Salgsafdelingen Telephone ElectronicMail Person First Family JobTitle OrganizationDepartment Henrik Holm katalogmanager Salgsafdelingen ApplicableTerritoryAddress AddressFormatCode StructuredRegion listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Country IdentificationCode DK Applikationsmeddelelse (ApplicationResponse): CATEXE_01_01_00_ApplicationResponse_v2p1.xml ApplicationResponse Class Field Attribute Value Note 3 UBLVersion 2.0 Customization OIOUBL Status: Godkendt Side 25 af 103

26 Profile Catalogue-CatAdv-1.0 schemeagency 320 urn:oioubl:id:profileid IssueDate IssueTime 12:00:00 Note language Accepting the requsest, a Catalogue will follow in two days en-us SenderParty Endpoint DK PartyIdentification DK Party language Teleeksperten A/S en-us PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Televej BuildingNumber 9 City København K PostalZone 1171 Country IdentificationCode DK ReceiverParty Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party language Den Lille Skole en-us PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Status: Godkendt Side 26 af 103

27 Street Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK DocumentResponse Response Reference 1 ResponseCode BusinessAccept listagency 320 list urn:oioubl:codelist:responsecode-1.1 Description The code BusinessAccept means that the document was accepted by the Receiver language en-us DocumentReference 1234 CopyIndicator UU false 9756b4d a-e388fe63f399 IssueDate DocumentTypeCode Cataloque listagency 320 list urn:oioubl:codelist:responsedocumenttypecode-1.1 Katalog (Catalogue): CATEXE_01_01_00_Catalogue_v2p1.xml Catalogue Class Field Attribute Value Note 4 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Catalogue-CatAdv-1.0 schemeagency 320 urn:oioubl:id:profileid-1.1 UU CAT-EX b4d a-e388fe63f399 Mobile phone IssueDate IssueTime 12:00:00 4 Status: Godkendt Side 27 af 103

28 RevisionDate RevisionTime 09:30:47 Note Description Teleeksperten A/S will from mach 2006 introduce a new improved and even more comprehensive catalogue. Teleekspertens sells alle the best-known models in mobile phone and accessories. Version 1.0 PreviousVersion ValidityPeriod StartDate EndDate ReferencedContract TELE-1 ContractDocumentReference TELE-1-CON Attachment ExternalReference URI CON.pdf ProviderParty Endpoint DK PartyIdentification DK Party Teleeksperten A/S PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Televej BuildingNumber 9 City København K PostalZone 1171 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Teleeksperten A/S DK Contact Status: Godkendt Side 28 af 103

29 Salgsafdelingen Telephone ElectronicMail Person First Family JobTitle OrganizationDepartment Henrik Holm katalogmanager Salgsafdelingen ReceiverParty Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Den Lille Skole PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Den Lille Skole DK Contact Administrationen Telephone ElectronicMail Person First Family JobTitle OrganizationDepartment Søren Ibsen katalogmanager Administrationen ContractorCustomerParty Status: Godkendt Side 29 af 103

30 Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Den Lille Skole PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK Contact Administrationen Telephone ElectronicMail Person First Family JobTitle OrganizationDepartment Søren Ibsen katalogmanager Administrationen TradingTerms Information 2 % discount on payment within 10 days CatalogueLine Class Field Attribute Value Note ActionCode NM Add listagency 320 list urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode- 1.1 Note No delivery before August 2006 OrderableIndicator true Status: Godkendt Side 30 af 103

31 OrderableUnit EA ContentUnitQuantity 1 EA OrderQuantityIncrementNumeric 1 MinimumOrderQuantity 1 MaximumOrderQuantity 1000 WarrantyInformation 12 months warranty from purchase date LineValidityPeriod StartDate EndDate AccessoryRelatedItem BTH Quantity 1 EA Description The Blue Toth headset is an optional priced headset. An ordinary wire based headset is included in the mobile telephone price RequiredRelatedItem SUB Quantity 1 EA Description The price for Nokia mobile telephone ABC requires a 12 months subscription of type C RequiredItemLocationQuantity LeadTimeMeasure 3 DAY ApplicableTerritoryAddress AddressFormatCode listschemeuri StructuredDK> urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1 Country IdentificationCode DK Price PriceAmount currency DKK BaseQuantity 1 EA OrderableUnitFactorRate 1 ValidityPeriod StartDate EndDate AllowanceCharge 1 Status: Godkendt Side 31 af 103

32 ChargeIndicator false MultiplierFactorNumeric 0.05 Amount currency DKK BaseAmount currency DKK DeliveryUnit BatchQuantity 1 EA ConsumerUnitQuantity 1 EA ApplicableTaxCategory StandardRated schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Nokia Mobile telephone - Type ABC PackQuantity 1 EA PackSizeNumeric 1 Keyword Keyword Keyword Brand Model Nokia ABC Mobile Phone Phone Cell Phone Nokia ABC SellersItemIdentification PhysicalAttribute Attribute Description CAM 2 megapixel camera (1600 x 1200 pixels) with 20x digital zoom MeasurementDimension Attribute WT UOM Measure 126 GRM Status: Godkendt Side 32 af 103

33 Description Weight ManufacturersItemIdentification N70UK CommodityClassification ItemClassificationCode list UNSPSC listagency 113 listversion CatalogueLine Class Field Attribute Value Note ActionCode NM Add listagency 320 list urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode- 1.1 Note No delivery before August 2006 OrderableIndicator OrderableUnit true EA ContentUnitQuantity 1 EA OrderQuantityIncrementNumeric 1 MinimumOrderQuantity 1 MaximumOrderQuantity 1000 WarrantyInformation 12 months warranty from purchase date LineValidityPeriod StartDate EndDate RequiredItemLocationQuantity LeadTimeMeasure 3 DAY ApplicableTerritoryAddress AddressFormatCode listschemeuri StructuredDK> urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1 Country IdentificationCode DK Price PriceAmount currency DKK BaseQuantity 1 EA OrderableUnitFactorRate 1 ValidityPeriod Status: Godkendt Side 33 af 103

34 StartDate EndDate DeliveryUnit BatchQuantity 1 EA ConsumerUnitQuantity 1 EA ApplicableTaxCategory StandardRated schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Nokia Mobile BlueToth Headset B2-750i PackQuantity 1 EA PackSizeNumeric 1 Brand Model Nokia B2 Nokia BT 750i SellersItemIdentification MeasurementDimension Attribute WT Measure 17 GRM ManufacturersItemIdentification B2-750i CommodityClassification ItemClassificationCode list UNSPSC listagency 113 listversion CatalogueLine Class Field Attribute Value Note SUB Status: Godkendt Side 34 af 103

35 ActionCode OrderableIndicator OrderableUnit Add listagency 320 list urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode-1.1 true EA ContentUnitQuantity 1 EA LineValidityPeriod StartDate EndDate RequiredItemLocationQuantity ApplicableTerritoryAddress AddressFormatCode listschemeuri StructuredDK> urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Country IdentificationCode DK Price PriceAmount 500 currency DKK BaseQuantity 1 EA OrderableUnitFactorRate 1 ValidityPeriod StartDate EndDate ApplicableTaxCategory StandardRated schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Brand Model Subscription C - 6 months sold with mobile phone Subscription 6 months TeleDanmark Subscription C SellersItemIdentification SUB-C Status: Godkendt Side 35 af 103

36 CommodityClassification ItemClassificationCode list UNSPSC listagency 113 listversion De tilsvarende eksempel filer haves som: CATEXE_01_01_00_CatalogueRequest_v2p1.xml CATEXE_01_01_00_ApplicationResponse_v2p1.xml CATEXE_01_01_00_Catalogue_v2p1.xml Status: Godkendt Side 36 af 103

37 4. Opdatering af et eksisterende mobiltelefonkatalog efter forespørgsel fra en kommuneskole 4.1 Resumé af scenariet I dette scenario har den lille kommuneskole ansat firmaet KatalogAdm ApS til at administrere deres kataloger. Katalogadministratoren hos KatalogAdm ApS, der nu er Modtager (ReceiverParty), sender en katalogforespørgsel til skolens mobiltelefonleverandør, hvori de beder om en opdatering af skolens eksisterende katalog. I katalogforespørgslen angiver katalogadministratoren navn og version på det eksisterende katalog. Både priser og varebeskrivelser skal opdateres, og opdateringen skal indeholde såvel eksisterende produkter som eventuelle nye produkter. Udgåede produkter skal slettes. Kataloget indeholder mobiltelefoner og tilbehør. Produkterne klassificeres i UNSPSC version kategorier med navnene Mobiltelefoner og Telefon headset. Katalogadministratoren bruger UNSPSC kategorierne til at afgrænse katalogforespørgslen. Leverandøren sender kataloget med de ønskede kategorier. Mobiltelefonerne i kategorien leveres alle med et obligatorisk abonnement. Kommuneskolen har allerede en aftale med en telefoniudbyder, hvorfor Modtager afviser kataloget. Kundens katalogadministrator bør derefter slette hele kataloget. Formålet med dette scenario er at beskrive en katalogopdatering, hvor eksisterende produkter kan opdateres eller slettes, og ny produkter kan tilføjes ved brug af en og samme fil. 4.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Katalogforespørgsel Ét Katalog Én Applikationsmeddelelse Katalogadministrationsfirmaet KatalogAdm ApS har rollen som Modtager (Receiver Party) Den lille kommuneskole har rollen som KontraktAdministrator (Contractor Customer Party) En privat leverandør har rollen som Udbyder (Provider Party) Alle involverede parter kan udveksle XML-dokument-instanser via en netværksudbyder Modtager sender en Katalogforespørgsel på en opdatering af to angivne UNSPSC kategorier. Katalogopdateringen skal indeholde varer og priser. Udbyderen sender et Katalog til Modtager med opdateringer, nye produkter og slettede produkter. Modtager parten modtager Kataloget. Ved kontrol af Kataloget finder Modtager ud af, at alle mobiltelefonerne leveres med seks måneders obligatorisk abonnement, og sender derfor en Applikationsmeddelelse, der afviser Kataloget. 4.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Ordreprocessen mellem Køber (Buyer Customer Party) og Sælger (Seller Supplier Party) Status: Godkendt Side 37 af 103

38 Leveringsprocessen hos Sælger Varernes transport fra Sælger til Køber Betalingsprocessen Anvendte dokumenter Følgende forretningsdokumenter anvendes i dette scenario: Katalogforespørgsel (CatalogueRequest) Katalog (Catalogue) Applikationsmeddelelse (Application Response) Kundeparter Modtager (Receiver Party) KatalogAdm ApS Att. Poul Poulsen Bredgade Helsingør CVR: DK KontraktAdministrator (Contractor Customer Party): Den Lille Skole Att. Søren Ibsen Fredericiavej Helsingør GLN: CVR: DK Dette er et eksempel på en lille kommuneskole, der bruger en tredjepart som katalogadministrator. Da tredjepart er den part der udveksler dokumenterne, bliver de Modtager. Modtager anvender et IT-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter og identificeres ved hjælp af det unikke CVRnummer Leverandørparter Udbyder (Provider Party): Teleeksperten A/S Salgsafdelingen Att. Henrik Holm Televej København K CVR: DK Status: Godkendt Side 38 af 103

39 Dette er et eksempel på en privat mobiltelefonleverandør, der selv administrerer sit katalog og som derfor også er Udbyder. Udbyderen anvender et IT-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter og identificeres ved hjælp af det unikke CVR-nummer. 4.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af XML-dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. Figur Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 8). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for rammerne af denne scenariebeskrivelse og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Forespørge på katalogopdatering Modtager har i forvejen et katalog fra mobiltelefonleverandøren, men vil være sikker på, at han har den opdaterede version med de nyeste produkter og priser, før skolens Køberpart (BuyerCustomerParty) bestiller flere mobiltelefoner. Modtager véd, hvilke produktkategorier han ønsker opdateringer for. Han afgrænser derfor sin Katalogforespørgsel ved at angive kategorierne. Desuden giver han besked om, at han ønsker produkterne klassificeret i henhold til UNSPSC version Katalogforespørgslen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Status: Godkendt Side 39 af 103

40 Modtagers identifikation for forespørgslen Datoen for forespørgslen Modtagers identifikation af det eksisterende katalog, han ønsker at opdatere. Dokumentversionens id Id for Modtagers organisation Id for Udbyders organisation En definition af, hvilke produkter der forespørges på Modtager, der er den initierende part i dette eksempel, angiver også et Profile. Et Profile fortæller Udbyder hvilke dokumenttyper som Modtager kan modtage Modtage Katalogforespørgsel Udbyder modtager Katalogforespørgslen. Udbyder genererer et Katalog med de ændringer, der er foretaget i de ønskede kategorier siden det seneste katalog, og med angivelse af, hvilke produkter der skal opdateres, tilføjes og slettes Sende katalog Udbyder sender Kataloget til Modtager. Kataloget indeholder fuldstændige produktbeskrivelser med priser. Ved angivelse af produkterne er det vigtigt at de produkter, der skal opdateres eller slettes, identificeres entydigt. Dette gøres i id-elementet på kataloglinjen. Da id'et skal være globalt unikt, er leverandørens vare-id ikke tilstrækkeligt, og der kan derfor bruges en kombination af leverandør-id og vare-id. Kataloget skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Identifikation for det katalog, der skal opdateres En version af det opdaterede katalog En dato for kataloget Identifikation for Udbyder Identifikation for Modtager Identifikation for de varer, der skal opdateres eller slettes Modtage katalog Modtager parten modtager kataloget. Modtager kontrollerer opdateringen og opdager, at alle mobiltelefonerne i den ønskede kategori leveres med obligatoriske abonnementer. Han kontakter skolen og de fortæller ham, at skolen allerede har en aftale for telefonabonnementer, hvorfor de ikke er interesserede i de tilbudte mobiltelefoner Sende Applikationsmeddelelse Modtager sender en Applikationsmeddelelse, der afviser Kataloget. Status: Godkendt Side 40 af 103

41 4.5.6 Modtage Applikationsmeddelelse Udbyder modtager Applikationsmeddelelse. Da skolen ikke ønsker at acceptere opdateringen, bør de ikke købe flere mobiltelefoner af leverandøren. Udbyder kan sikre dette ved at sende Modtager en Katalogsletning. 4.6 Eksempler Eksemplerne på XML-dokument-instanser findes som selvstændige XML-filer og er ikke indeholdt i dette dokument Eksempel Poul Poulsen, katalogadministrator i firmaet KatalogAdm ApS, er ansvarlig for at forespørge på og administrere kataloger fra forskellige leverandører i skolens interne katalog. Poul Poulsen og KatalogAdm ApS har derfor rollen som Modtager (ReceiverParty). I dette scenario har skolen et eksisterende mobiltelefonkatalog, men før de bestiller flere telefoner, vil de være sikre på, at de har de seneste produkter og priser. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Poul Poulsen angiver i en Katalogforespørgsel, at han vil have en opdatering til et eksisterende katalog med ændringer for to specifikke produktkategorier. Han sender Katalogforespørgslen til Teleeksperten A/S. 2. Hos Teleeksperten A/S modtager Henrik Holm (Modtager) Katalogforespørgslen. Han evaluerer forespørgslen. 3. Henrik Holm genererer et katalog fra deres backend-system med de opdaterede produktkategorier, herunder ændrede, nye og udgåede varer. Han sender Kataloget til Poul Poulsen. 4. Poul Poulsen modtager Kataloget. 5. Poul Poulsen kontrollerer produkterne i Kataloget. Han taler med skolen og de fortæller ham, at han ikke skal acceptere Kataloget, fordi alle mobiltelefonerne leveres med et obligatorisk abonnement. Poul Poulsen sender en Applikationsmeddelelse, der afviser kataloget. 6. Henrik Holm modtager Applikationsmeddelelse og beskrivelsen af, hvorfor Kataloget afvises. I de følgende tabeller finder du de forretningsobjekter, der er vigtige for dette eksempel. Katalogforespørgsel (CatalogueRequest): CATEXE_02_02_07_CatalogueRequest_v2p1.xml CatalogueRequest Class Field Attribute Value Note 5 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Catalogue-CatAdv-1.0 schemeagency 320 urn:oioubl:id:profileid Status: Godkendt Side 41 af 103

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for Tilbud Scenariepakke: ADVQUO S09 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner Revision

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en email Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

OIOUBL Guideline Katalog

OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Katalog UBL 2.0 Catalogue G03 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010 Introduktion til NemHandel Infrastrukturen Heinrich Clausen 4. november 2010 Komponenter i NemHandel Juridisk ramme Opdateret bekendtgørelse Tekniske standarder (OIOUBL, OIORASP,..) Vilkår Fælles infrastruktur

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014 NemHandelsaktørmøde 21. januar 2014 1 Agenda 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Bordet rundt hvad skaber problemer pt. 3. Status på testmiljø 4. Status på oprydning og forbedring af registreringer

Læs mere

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER 1 Velkommen til Tricoms leverandørportal Tricoms leverandørportal er en selvbetjeningsportal til dig som leverandør, hvor du gratis kan få adgang til en lang række

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 04 Version.3 Erhvervsstyrelsen, december 04, Version.3 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation

Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektbeskrivelse... 3 Projektansvarlig... 3 Formål... 3 Namespace... 3 Skemafiler... 3 Kontrol... Error! Bookmark

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Standard opsætning af KUP/CAMPUS

Standard opsætning af KUP/CAMPUS Standard opsætning af KUP/CAMPUS 15. oktober 2010 ØKO/SKH J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger i

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

SERVICE NOW Det nye finansielle løsningsværktøj

SERVICE NOW Det nye finansielle løsningsværktøj SERVICE NOW Det nye finansielle løsningsværktøj Kundehåndbog oprette CDS ID finance CASE telefon SUPPORT HAVING ANY FINANCE ISSUE LIKE... BALANCE bekræftelse Betalinger Kontoudtog Faktura efterspørgsel

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

EDI Portalen. Guide til opsætning EDI. Guide til opsætning. Portalen december 2015. Side 1

EDI Portalen. Guide til opsætning EDI. Guide til opsætning. Portalen december 2015. Side 1 EDI Portalen december 2015 Guide til opsætning Side 1 For at kunne anvende EDI Portalen, skal du være tilmeldt som bruger hos NASURE. Som DentalSuite bruger bliver du automatisk tilmeldt. Der skal oprettes

Læs mere