Velkommen til HHx på Rybners!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til HHx på Rybners!"

Transkript

1 Velkommen til HHx på Rybners!

2 Velkommen til HHx på Rybners Gymnasium Rybners er en helt ny skole, der alligevel har mange år på bagen. Vi har siden 1890 udbudt uddannelser, der er tilpasset både samtiden og fremtiden fra 1.januar 2011 under navnet Rybners.

3 Rybners HHx-afdeling ligger i skoven som nabo til Sport og Event Park Esbjerg og BioCity Esbjerg. Bygningerne er et lyst et-plans kvalitetsbyggeri fra 1954 med en arkitektur, hvor der er tænkt på lys, plads og æstetik. Løbende renovering og ombygning har givet skolen en moderne fremtoning med lyse undervisningslokaler, hyggelige gårdhaver og gode arbejdsmiljøer rundt på skolen. Der er omkring 500 elever på HHx-afdelingen, som skaber masser af liv og dynamik i dagligdagen. Vi håber, at du ud fra denne brochure bliver lidt klogere på, hvad HHx er, og hvad vi som skole kan tilbyde dig. 3

4 Hvad kan HHx bruges til HHx er en moderne gymnasieuddannelse med fokus på samfundsmæssige, økonomiske og humanistiske fag. HHx gør dig klar til videregående uddannelser og er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder.

5 Du kan vælge at læse videre på universiteter, handelshøjskoler, erhvervsakademier, journalisthøjskolen, UC er med professionsbacheloruddannelser m.m. Hvis du foretrækker en elevuddannelse inden for f.eks. finans, økonomi eller shipping er der også gode muligheder for det. Disse uddannelser vil ofte skulle suppleres med HD, cand.merc. eller andre videregående uddannelser. Er det din drøm på et tidspunkt at starte egen virksomhed eller at komme til at studere eller arbejde i udlandet, så vil fagene og undervisningen på HHx hjælpe dig godt på vej. Hvis du ved, at du vil på gymnasiet, men er i tvivl om, hvad du skal bruge din studentereksamen til, er HHx et godt valg, der åbner alle døre for dig. Translatør/tolk Shippingmedarbejder Finansanalytiker Økonom Jurist/advokat Journalist Børsmægler HR-medarbejder Kommunikationsmedarbejder Salgschef Eksportmedarbejder Bogholder Gymnasielærer IT-konsulent Programmør Revisor Kunderådgiver Civiløkonom Reklamekonsulent Speditør Eventmanager Direktør Turistchef Folkeskolelærer Pædagog 5

6 ØKONOMI Økonomi og finansiering 1 n Virksomhedsøkonomi A n Matematik A n Finansiering C Herudover: Dansk A Engelsk A Andet fremmedsprog (Tysk B, Spansk A eller Fransk A) Afsætning B Samfundsfag C Samtidshistorie B International Økonomi B Erhvervsret C 1-2 valgfag A6 Samfund, økonomi og marketing n Virksomhedsøkonomi A n International Økonomi A n Afsætning A Herudover: Matematik B/A Dansk A Engelsk A Tysk B/A Samfundsfag C Samtidshistorie B Erhvervsret C 1 valgfag 2 HHx studieretninger MARKETING 3 Marketing og sprog n Afsætning A n Tysk A n Markedskommunikation C 5 n Kinesisk A n International økonomi A n Kulturforståelse C Marketing og innovation n Afsætning A n Virksomhedsøkonomi A n Innovation C INTERNATIONALE FORHOLD n International økonomi A n Afsætning A n Kulturforståelse C Herudover: Dansk A Engelsk A Andet fremmedsprog (Spansk B/A eller Fransk B/A) Virksomhedsøkonomi B International handel International økonomi og kultur Valgfag Valgfagene kan være fag på C-niveau og/eller påbygningsfag på B- eller A-niveau. Du kan få fra 0 til 3 valgfag afhængig af dit valg af studieretning og 2. fremmedsprog Herudover: Dansk A Engelsk A Virksomhedsøkonomi B Afsætning B Matematik C C-fag: n Filosofi C n Finansiering C n Innovation C n It C n Kulturforståelse C n Markedskommunikation. C n Mediefag C n Oldtidskundskab C Herudover: Dansk A Engelsk A Andet fremmedsprog (Tysk B, Spansk A eller Fransk A) Matematik C Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B International Økonomi B Erhvervsret C 0-1 valgfag Herudover: Dansk A Engelsk A Virksomhedsøkonomi B Andet fremmedsprog (Tysk B, Spansk A eller Fransk A) Samfundsfag C Samtidshistorie B Erhvervsret C 2-3 valgfag n Organisation C n Psykologi C Samfundsfag C Samtidshistorie B International Økonomi B Erhvervsret C 2-3 valgfag 4 Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Erhvervsret C 2-3 valgfag 6 Påbygningsfag: De fleste fag på C og B-niv. udbyder vi også på B- eller A-niv. Men her vil vi særligt nævne: n Samfundsfag B n Matematik B eller A n Tysk A

7 I løbet af de 3 år på HHx vil du møde forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Det giver variation i dagligdagen og forbereder dig på videregående studier og et fremtidigt arbejdsliv. Du vil møde caseforløb, klasseundervisning, foredrag, portfolioarbejde, tværfaglige forløb, projektarbejde, elevfremlæggelser, klassediskussioner, E-læring, gruppearbejde, selvstændige opgaver, skriftlige opgaver m.m. IT indgår som en integreret del af undervisningen i mange fag. Du kan bruge din egen bærbare computer på skolens trådløse netværk, og du kan altid printe ud på skolens printere også til eksamen. Du kan også vælge at bruge skolens pc ere. I lokalerne vil der være installeret interaktive tavler. Studie miljø Du vil altid have elektronisk adgang til skolens intranet Lectio og dermed til de informationer, der er vigtige for dig. På skolen er der info-boards der fortæller om, hvad der sker lige nu. Vi lægger vægt på et trygt og godt skolemiljø. Trivslen følges tæt både i dagligdagen og gennem årlige undervisningsmiljøundersøgelser, der danner grundlag for udvikling og nye tiltag. 7

8 Pædagogiske udviklingsaktiviteter Vi arbejder meget udviklingsorienteret og har en lang tradition for at deltage i projekter og forsøg. I dette skoleår har vi fået støtte til at arbejde med følgende projekter: Vi har derudover f.eks. deltaget i forsøg med adgang til internettet ved eksamen, brug af sociale medier og et projekt om uro i undervisningen. IT og Pædagogik, hvor vi bl.a. arbejder med virtuel undervisning, google docs, vod og podcast og forsøg med virtuel lektiecafé på Facebook i samarbejde med andre gymnasier i region Syddanmark. EU samarbejdsprojekt med en skole i Malaga, Spanien, som er støttet gennem EU s Leonardo-program, Livslang Læring. Projekt om fremmedsprog (engelsk) der er støttet af Undervisningsministeriet.

9 eliteidræt 4-årige forløb og eliteidrætsordning Du kan som elev, der er godkendt af Team Danmark, eller som elev der er optaget på ét af de kulturelle grundkurser MGK, BGK, TGK eller FGK, få tilrettelagt din uddannelse over 4 år for at opnå færre undervisningstimer pr. uge. Tilrettelæggelsen af uddannelsen vil ske med behørigt hensyn til dine trænings- eller undervisningstider uden for skolen. Denne tilrettelæggelse vil ske i samarbejde med studievejlederen. Du kan desuden som eliteidrætselev godkendt af Esbjerg Kommunes eliteidrætsordning få tilskud til genlæsning af mistede undervisningstimer, hvis der er behov for det. For at sikre at alle skolens eliteidrætselever får så godt et uddannelsesforløb som muligt, vil der være en tæt og løbende dialog med den studievejleder og mentor, der specielt tager sig af eliteidrætseleverne. 9

10 Young Enterprise En stor del af eleverne på 2.g får i forbindelse med faget Innovation C mulighed for at afprøve deres ideer til start af egen virksomhed. Det sker i Young Enterprise-regi. Her skal eleverne i praksis bruge alt, hvad de har lært i fagene Afsætning, Virksomhedsøkonomi og Innovation. Ved salgsmesser og mesterskaber bliver elevernes ideer vurderet af forretningsfolk, der kender dagligdagen i erhvervslivet.» Nina Marie, Søren, Christian, Jonas og Martin, HH2c: Vi har startet en virksomhed, der hedder NeoCover. Ideen er at skabe et cover til Smartphones/IPhones, der både er stødsikkert og vandtæt. Det har været rigtig sjovt og anderledes at prøve ting af i praksis, f.eks. har vi haft et møde med en bankrådgiver fra Nordea, der skulle vurdere vores forretningsplan og tage stilling til, om han ville låne os 1.000kr., så vi kan komme i gang med produktionen. Det lykkedes heldigvis! Nu skal vi deltage i en regional salgsmesse her i Esbjerg og måske i en national salgsmesse i Odense. Desuden kan vi deltage i et regionalt mesterskab for alle YE-firmaer i Sydvestjylland og hvis vi vinder der, går vi videre til «DM i Young Enterprise, som afholdes i København.

11 Internationalisering på studietur I 1.g og 3.g tilbyder vi klassebaserede studieture, der typisk varer mellem 3-7 dage. I skoleåret sender vi klasser afsted til Athen, Barcelona, Berlin, Lissabon, Rom og Sevilla. I skoleåret har vi bl.a. to klasser der er i gang med at planlægge en tur til Kina. Internationale tilbud på HH2: På 2. år tilbyder vi mulighed for at deltage i internationale aktiviteter på tværs af klasserne. Eleverne skal igennem en ansøgningsrunde og udvælges bl.a. på baggrund af deres karakterer, studieaktivitet, sociale og interkulturelle kompetencer, samt motivation. Turene er lidt forskelligt sammensat, men fælles for dem er at de har et stærkt fagligt indhold. Under opholdet skal eleverne arbejde med en eller flere opgaver der meritoverføres på deres HHx-uddannelse, f.eks. en skriftlig opgave eller en præsentation. Turene varer typisk 2-4 uger og indeholder skoleophold på sprogskole, gymnasium eller college og praktik i en lokal virksomhed. I skoleåret udbydes følgende ture: Málaga, Spanien: 2 ugers sprogskole + 1 uges praktik Blois + Paris, Frankrig: 10 dage på gymnasium + 4 dage i Paris Salzburg, Østrig: 2 ugers sprogskole + 1 uges praktik Vancouver, Canada: 3 ugers sprogskoleophold Tahlequah, Oklahoma,USA: 3 ugers college-ophold (universitetsniveau) 11

12 Internationalisering og sprog Vi arbejder meget internationalt i sprogfagene, og vi arrangerer sprogdage og -aftener, bl.a. spanskaften med paella og flamenco. I engelsk er vi med i et sprogprojekt, hvor eleverne er med elever på en skole i Arkansas, USA I september-december 2010 havde vi en amerikansk gæsteprofessor, Leslie Hannah, på besøg, bevilget af Fulbright-fondens udvekslingsprogram. Leslie er cherokee-indianer og underviste udover i engelsk-amerikansk litteratur, også i indiansk dans og traditioner. Vi har fået bevilget EU-midler til et 2-årigt samarbejdsprojekt med Málaga, Spanien, under Leonardoprogrammet.

13 Internationalisering og de andre fag Det internationale aspekt ligger indbygget i fag som f.eks. International Økonomi, og nogle af de tværfaglige projekt- og casearbejder vi har, som f.eks. DIO (Det Internationale Område) og Erhvervscase. Derudover holder vi ofte Temadage og fællesarrangementer med internationalt indhold, f.eks. om Kina, eller vi har elever der kan deltage i EU-roadshow eller LmunA, mini-fn i Arnhem, Holland. I skoleåret 2011 udbyder vi en helt ny studieretning med International Økonomi A, Kinesisk A og Kulturforståelse. 13

14 HHx på Esbjerg Handelsskole er meget andet end bøger og undervisning. Det er også nye kammerater og gode oplevelser, f.eks. i form af elevfester, fredagscaféer, Forårsfest, fraggle-kåring, morgensamlinger, studieture, museumsbesøg, biografture, virksomhedsbesøg, skiftende kunstudstillinger, musikoplevelser, foredrag, skolebands, frivillig idræt og så er der stadig plads til dine forslag til nye aktiviteter. Skoleårets mange andre aktiviteter

15 Ansogning og optagelse Hvis du har gennemført 9.klasse og evt. 10.klasse, har gennemført prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 2-4 år (tysk eller fransk), har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver og hvis du af din skole vurderes til at være uddannelsesparat i forhold til en gymnasial uddannelse så kan du umiddelbart optages på HHx-uddannelsen. Hvis du ikke kan opfylde de ovennævnte krav, kan du evt. alligevel blive optaget på HHx-uddannnelsen efter rektors konkrete vurdering af dine standpunktskarakterer, eventuelle prøveresultater, evt. en samtale og/eller en faglig test i ét eller flere fag. Hvis du ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske prøver, kan du evt. blive optaget på HHx efter en optagelsesprøve i følgende fag: Dansk, engelsk, matematik og tysk. En evt. optagelsesprøve skal aflægges inden udgangen af juni.. Ansøgning om optagelse kan du finde på Du kan udfylde den online, hvorefter den automatisk sendes til skolen. Du kan selvfølgelig også vælge at sende en ansøgning på papirskema. Ansøgningsfristen er 15. Marts Undervisning og bøger er gratis bortset fra ordbøger og lommeregner, som du selv skal anskaffe. Desuden kan du vælge at købe diverse arbejdshæfter. Du må desuden påregne udgifter til studieture. Alle over 18 år kan søge SU efter de gældende regler. Se evt. mere på Hvis du bruger offentlige transportmidler til skole, kan du få rabat på abonnementskort til bus og tog. Det kan du læse om på Du er altid velkommen til at kontakte studievejlederne på HHx, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. 15

16 Rybners er navnet for fusionen mellem Esbjerg Handelsskole og Esbjerg Statsskole. Rybners tilbyder gymnasieuddannelserne HHX og STX på Rybners Gymnasium. Derudover udbyder Rybners erhvervsuddannelserne Handelsskolens Grundforløb (HG), EUD samt erhvervs rela terede kurser. HHX Grådybparken Esbjerg Tlf COPSØ A/S

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad hhx og htx det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære nyt - nyt - nyt htx i vordingborg Fra august 2012 Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt andet

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere