HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk"

Transkript

1 HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk

2

3 matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse. Det gør vi også og lidt mere! Vi har med andre ord som opgave at gøre dig til studerende. Det kræver, at du også selv bidrager og kan se nødvendigheden af at gøre dit bedste. Skolens forskellige tilbud sikrer, at vi støtter op om din faglige og personlige udvikling gennem hele dit gymnasiale forløb. Handelsgymnasiet gør dig klar til student og til videregående uddannelse. Det er et oplagt valg, hvis du har lyst til en karriere i private eller offentlige virksomheder bagefter. Du kan fx læse videre på universiteter, handelshøjskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler. I Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med markedsføring, virksomhedsøkonomi, samfundsøko nomi, sprog, kultur og almene fag. Du lærer ikke teorier for teoriernes skyld - her bruges de til at forstå virkeligheden, fx virksomhedens eksportmuligheder og den globale økonomi og politik. Det internationale prioriteres højt, da hovedparten af Danmarks markeder ligger i udlandet. Du bliver godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller at arbejde i udlandet. Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver Handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation, IT og iværksætteri er en vigtig del af uddannelsen. STUDIERETNINGER Alle studieretninger i Handelsgymnasiet indeholder en række studieretningsfag, obligatoriske fag samt valgfag og studieområder. Du kan også se hvilke studieretninger, vi udbyder på eucnord.dk. En studieretning er en fagpakke, der giver dig mulighed for at arbejde med emner og problemstillinger, der har din særlige interesse. Hvis du fx har en særlig sproglig interesse, kan du inden for det internationale orienterede område vælge en studieretning, hvor du får 3 sprog på A-niveau. Studieretningsfag læses i den samme klasse som de obligatoriske fag og indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med disse fag. Ud over studieretningsfag og obligatoriske fag kan du vælge blandt en lang række valgfag, som læses på tværs af klasserne. Antallet af valgfag afhænger af valg af studieretning. Inden du begynder på hhx, skal du oplyse, hvilken studieretning du kunne tænke dig. Det gør du ved at angive de to studieretningsfag på A-niveau samt 2. fremmedsprog. Først efter grundforløbet skal du vælge endelig studieretning.

4 Prøver og eksaminer Der er prøver og eksamener gennem alle 3 år. Studieområde del 1 afsluttes med en prøve, herud over er der prøver i de fag, du afslutter undervejs. En hhx eksamen består i alt af 8 obligatoriske prøver og et studieretningsprojekt på 3. år. Ved afslutningen af 1. og 2. år er det en forudsætning for oprykning, at du består. Studiemiljø Den daglige undervisning er opdelt i moduler á 60 minutter. På dit ugeskema vil der måske være en pause mellem 2 moduler. Sådan et studiemodul er oplagt at bruge til lektielæsning, opgaveskrivning eller projektarbejde i grupper. Ind imellem brydes det daglige skema af såkaldte flex-perioder: her får du mulighed for at arbejde med temaer i studieområderne eller projekter i dine studieretningsfag. fester Vi har de almindelige skolefester med diskotek og gæsteoptræden. Vi har også fredagscafe, hvor du kan hygge dig med spil og musik i elevcafeen. Sidst, men ikke mindst, har vi gallafesten om foråret, hvor 3. g erne fejrer sidste skoledag drengene i smoking eller kjole og hvidt, pigerne i lange kjoler. Videre frem Hhx uddannelsen giver adgang til at læse videre, så der vil især være fokus på vejledningstilbud, der kan være med til at afklare dit valg af videregående uddannelse efter Handelsgymnasiet. IT er en integreret del af undervisningen i fag og studieområder og i øvrigt også i kommunikationen på skolen. Vi tilbyder lektiecafeer, fællesarrangementer, studierejser, virksomhedsbesøg mv. aktiviteter der er med til at gøre dine 3 år på Handelsgymnasiet udfordrende og spændende. Det er også muligt at bruge skolen uden for undervisningstiden til fredagscafe, små bands osv. Se mere på eucnord.dk.

5 Studieretningstræ 3.G forårssemester Vejledning og brobygning til videregående uddannelse Det internationale område Gallafest Afsluttende eksaminer Dimission Efterårssemester Studieretningsprojekt Ekskursioner Internationalt seminar 2.G forårssemester Studieretningsopgave Studierejse Terminsprøver Interne årsprøver og afsluttende eksaminer Vejledning til valg af videregående uddannelse Efterårssemester Erhvervscase Projektopgave i dansk og/eller samtidshistorie Virksomhedsbesøg og gæstelærere 1.G forårssemester Tværfaglig undervisning det erhvervsøkonomiske område Tværfagligt projekt Valg af valgfag Intro til handelsgymnasiets prøve og evalueringsformer Efterårssemester Klasserumskultur Ryste-sammen-aktiviteter Intro til handelsgymnasiet Intro til fagene Intro til studie-/lektiecafé Fokus på undervisningsformer, mundtlighed og skriftlighed og det at være gymnasieelev Tværfaglig undervisning det kulturelle og samfundsøkonomiske område Endeligt valg af studieretning Intro til IT-anvendelse Intro til anvendelse af I-bøger

6 Handelsgymnasiet gør dig til student og klar til videregående uddannelse. Det er et oplagt valg, hvis du har lyst til en karriere i private eller offentlige virksomheder bagefter. Du kan fx læse videre på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Vi har fokus på trivsel og læring Vi stiller krav Eleverne har medansvar både for læring og social trivsel

7 Studieretninger 2014/2015 Global økonomi (økonomisk orienteret) virksomhedsøkonomi a matematik a Finansiering C business (markedsorienteret) virksomhedsøkonomi a afsætning a PSYKOLOGI C / INNOVATION C SPROG OG MEDIER (internationalt orienteret) FRANSK A/SPANSK a TYSK A MEDIEFAG C Økonomi og innovation (økonomisk orienteret) virksomhedsøkonomi a matematik a Afsætning A INNOVATION B GLOBAL MARKEDSFØRING (MARKEDSORIENTERET) afsætning a International Økonomi A KINESISK OMRÅDESTUDIUM (forsøgsfag) SPROG OG KULTUR (internationalt orienteret) FRANSK A/SPANSK A AFSÆTNING A KULTURFORSTÅELSE C Obligatoriske fag 3. studieretningsfag valgfag* studieområde del 1, 2 & 3 dansk a engelsk a 2. fremmedsprog (fortsætter B eller begynder A) virksomhedsøkonomi B Afsætning B international økonomi B samtidshistorie b matematik c samfundsfag c erhvervsret c finansiering c innovation c/b kulturforståelse c psykologi c Kinesisk områdestudium C MEDIEFAG C matematik A/B tysk a INTERNATIONAL ØKONOMI A AFSÆTNING A samfundsfag b psykologi b/c innovation B/c INFORMATIONSTEKNOLOGI C kulturforståelse C FILOSOFI C MEDIEFAG C MARKEDSKOMMUNIKATION C FINANSIERING c STATISTIK c idræt c MEDIEFAG B Tematiseret undervisning inden for erhvervsøkonomiske, samfundsfaglige/samfundsøkonomiske og sproglige/kulturelle emner m.v. erhvervscase det int. område (dio) * Vær opmærksom på, at visse videregående uddannelser har Matematik B som adgangskrav for optagelse.

8 Økonomisk orienterede studieretninger STUDIERETNINGSFAG VIRKSOMHEDSØKONOMI a matematik a FINANSIERING C GLOBAL ØKONOMI Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med virksomhedsøkonomiske og samfundsøkonomiske problemstillinger i en globaliseret verden. Du vil tillige komme til at arbejde med strategi og marketing. 4A-FAG Linjen indeholder 4 A-fag: Virksomhedsøkonomi A Matematik A Dansk A Engelsk A OBLIGATORISKE FAG dansk A ENGELSK a afsætning b SAMTIDSHISTORIE B international økonomi b TYSK b, fransk a ELLER spansk a SAMFUNDSFAG C ERHVERVSRET C

9 STUDIERETNINGSFAG VIRKSOMHEDSØKONOMI a matematik a afsætning a innovation B OBLIGATORISKE FAG dansk A ENGELSK a SAMTIDSHISTORIE B international økonomi b TYSK b SAMFUNDSFAG C ERHVERVSRET C 5A-FAG Linjen indeholder 5 A-fag: Virksomhedsøkonomi A Matematik A Afsætning A Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog er tysk B. Studieretningen har, som den eneste, 5 A-fag. ØKONOMI OG INNOVATION Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med virksomhedens økonomi, strategier og markedsføring. Du vil tillige få en bred indsigt i innovation og iværksætteri. Det hele relateres til den globaliserede verden vi lever i.

10 Markedsorienterede studieretninger STUDIERETNINGSFAG AFSÆTNING a VIRKSOMHEDSØKONOMI a PSYKOLOGI C / INNOVATION C BUSINESS Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med økonomi og marketing i virksomheder. Der vil være fokus på såvel danske som internationale forhold. Teorier fra psykologi og innovation inddrages. 4A-FAG Linjen indeholder 4 A-fag: Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Dansk A Engelsk A OBLIGATORISKE FAG dansk A ENGELSK a SAMTIDSHISTORIE B international økonomi b TYSK b, fransk a ELLER spansk a SAMFUNDSFAG C MATEMATIK C ERHVERVSRET C

11 STUDIERETNINGSFAG afsætning a INTERNATIONAL ØKONOMI A KINESISK OMRÅDE- STUDIUM C (forsøgsfag) OBLIGATORISKE FAG dansk A ENGELSK a SAMTIDSHISTORIE B VIRKSOMHEDSØKONOMI b TYSK b, fransk a ELLER spansk a SAMFUNDSFAG C MATEMATIK C ERHVERVSRET C 4A-FAG Linjen indeholder 4 A-fag: Afsætning A International økonomi A Dansk A Engelsk A GLOBAL MARKEDSFØRING Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med økonomi og marketing i virksomheder på såvel nationalt som internationalt plan. Studieretningen har særligt fokus på Kina.

12 Internationalt orienterede studieretninger STUDIERETNINGSFAG Fransk A ELLER spansk A TYSK a MEDIEFAG C SPROG OG MEDIER Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med sprog, medier og kommunikation mellem lande og kulturer. 4A-FAG Linjen indeholder 4 A-fag: Fransk A eller Spansk A Tysk A Dansk A Engelsk A OBLIGATORISKE FAG dansk A ENGELSK a AFSÆTNING B SAMTIDSHISTORIE B international økonomi b VIRKSOMHEDSØKONOMI b SAMFUNDSFAG C MATEMATIK C ERHVERVSRET C

13 STUDIERETNINGSFAG fransk A ELLER spansk A afsætning a KULTURFORSTÅELSE C OBLIGATORISKE FAG dansk A ENGELSK a SAMTIDSHISTORIE B international økonomi b VIRKSOMHEDSØKONOMI b SAMFUNDSFAG C MATEMATIK C ERHVERVSRET C 4A-FAG Linjen indeholder 4 A-fag: Fransk A eller Spansk A Afsætning A Dansk A Engelsk A SPROG OG KULTUR Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med sprog og kultur, såvel nationalt som internationalt. Du vil få en bred indsigt i økonomiske, politiske og sociale forhold.

14 6

15 Sprog hvad kan jeg vælge? ENGELSK ER OBLIGATORISK Engelsk er obligatorisk 1. fremmedsprog på A-niveau, men du skal også have et 2. fremmedsprog. Det kan være tysk B, spansk A eller fransk A, og du skal vælge 1 af de 3. Tysk er fortsættersprog For at vælge tysk skal du have haft det i grundskolen. Tysk bliver derved en naturlig fortsættelse af undervisningen i grundskolen. Du vil komme til at arbejde med emner, der også vil indgå i andre fag, og du vil styrke dine evner til at skrive og tale tysk. Du skal have tysk i mindst 2 år (B-niveau). Spansk og fransk er begyndersprog Hvis du vælger spansk eller fransk som 2. fremmedsprog, får du det på A-niveau. Det vil sige, at du skal have faget i alle 3 år. Du opnår både mundtlige og skriftlige kompetencer.

16 HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING Vil du vide mere Der er flere muligheder for at få mere viden om Handelsgymnasiet besøg fx vores hjemmeside eucnord.dk. Ansøgningsfristen er den 1. marts. Du kan også komme på brobygning, introkursus, eller du og dine forældre kan deltage i vore årlige informationsmøder. Du kan få yderligere oplysninger om Handelsgymnasiet, optagelse mv. hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Vejledningen gives normalt på din folkeskole eller på UU, hvis du ikke går i folkeskole. Kig også på Undervisningsministeriets vejledningsportal Kontakt TIL STUDIEVEJLEDNINGEN I HANDELSGYMNASIET Annette Justesen telefon Knud Erik Sørensen telefon eucnord.dk/hej august 2013 Gør det ordentligt, ta en uddannelse! EUC Nord Hestkærvej Hjørring Telefon Fax

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad hhx og htx det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære nyt - nyt - nyt htx i vordingborg Fra august 2012 Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt andet

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere