ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer"

Transkript

1 Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der udløste forslag om ændring af medicineringen. Det viser en evaluering af medicingennemgang på 43 plejecentre i København. De midler, der hyppigst blev foreslået ændret, var vanddrivende midler, lægemidler mod søvnløshed og angst samt svage smertestillende midler i lægemiddelgruppen NSAID. Ældres forbrug af disse risikolægemidler har været faldende de seneste 1 år. Men der er stadig cirka 35. ældre på 65 år eller over, der bruger disse lægemidler. Mange af dem kan have et uhensigtsmæssigt forbrug, som en medicingennemgang kan være med til at afdække. I efteråret 213 fik udvalgte beboere på 43 københavnske plejecentre foretaget en medicingennemgang af en farmaceut. Efterfølgende blev 32 medicingennemgange tilfældigt udvalgt til evaluering med det formål at vurdere, om indsatsen har levet op til tre mål vedrørende antallet af fund, forbedring af patienternes helbred og plejepersonalets medicinkompetencer 1. Evalueringen viste, at mere end 6 pct. af borgerne anvendte et eller flere såkaldte risikolægemidler, der gav anledning til forslag om ændring. De 32 medicingennemgange i evalueringen udløste i alt 1.28 fund af uhensigtsmæssigheder ved lægemiddelbehandlingen. Heraf omhandlede de 297 fund risikolægemidler, svarende til 24,6 pct. af fundene. I figuren nedenfor ses de fire grupper af risikolægemidler, der hyppigst har givet anledning til fund. Begreberne risikolægemidler og fund er defineret i faktaboksen på side 2. Top 4 over fund vedrørende risikolægemidler (Pct.-andel af de 297 fund vedr. risikolægemidler) % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Furosemid 25% Benzodiazepin 11% Benzodiazepinlignende stoffer 11% NSAID 1% Kilde: "Evaluering af medicingennemgangsindsatsen på københavnske plejecentre i efteråret 213" og DA. Det hyppigste fund er vedrørende det vanddrivende lægemiddel furosemid, der har givet anledning til hver fjerde af de 297 fund vedrørende risikolægemidler, mens de tre øvrige lægemiddelgrupper hver har givet anledning til ca. 1 pct. af de 297 fund. 1 Evaluering af medicingennemgangsindsatsen på københavnske plejecentre i efteråret 213.

2 2 af 9 Faktaboks Risikolægemidler Lægemidler, der bør undgås til ældre, da de svækker deres funtionsevne, samt kan give anledning til utilsigtede hændelser. (jf. artikel om Seponering af medicin i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 7, 214). Rød-gul-grøn liste Liste udarbejdet af IRF over lægemidler, hvor indikationen bør revurderes hos ældre. Lægemidlerne på listen er markeret med rød, gul eller grøn. Farverne indikerer henholdsvis, at lægemidlet bør undgås, at der skal følges op på korrekt og aktuel indikation, samt at lægemidlet bør revurderes pga. manglende evidens, bivirkninger eller andet. (jf. "Lægemidler, hvor indikationen bør revurderes til ældre", IRF, November 211). Fund I evalueringsrapporten over medicingennemgangsindsatsen på de københavnske plejecentre defineres et fund i en medicingennemgang som: forkert lægemiddel til behandlingen uhensigtsmæssigt lægemiddel uhensigtsmæssig styrke eller dosering manglende lægemiddel, selvom der er indikation for ordination manglende blodtryksmåling og blodanalyse, hvis relevant for lægemidlet. Ældre Person på 65 år eller derover. NSAID NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) dækker over en gruppe af svage smertestillende lægemidler, der virker antiinflammatorisk, febernedsættende og smertestillende. Det anvendes først og fremmest i behandlingen af gigt samt ved muskel- og ledsmerter. I medicingennemgangene har farmaceuterne anvendt en række redskaber. Her iblandt den såkaldte rød-gul-grøn liste fra Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) over lægemidler, hvor indikationen bør revurderes hos ældre 2 (se faktaboks). Ældre har ofte flere sygdomme end yngre, og anvender derfor ofte mere medicin. Samtidig reduceres nyrefunktionen, og følsomheden over for en række lægemidler øges, så der opleves flere bivirkninger. I det følgende undersøges ældres forbrug for hele landet af de fire typer af risikolægemidler, der hyppigst var involveret i et fund i de evaluerede medicingennemgange. Forbruget af lægemidlerne inden for de to lægemiddelgrupper, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, er analyseret sammen, da de til dels kan anvendes mod de samme lidelser. Der er set på salget efter recept i primærsektoren, da dette er personhenførbart, så patientens alder er registreret. Der var i løbet af ældre på 65 år eller over, der var i behandling med det vanddrivende lægemiddelstof furosemid, jævnfør tabellen nedenfor æl- 2 Lægemidler, hvor indikationen bør revurderes til ældre, IRF, November re_211.pdf

3 3 af 9 dre på mindst 65 år var i behandling med benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende midler, og ældre fik et svagt smertestillende lægemiddel tilhørende lægemiddelgruppen NSAID på recept. Ældre bruger ofte flere slags lægemidler, og der vil derfor sandsynligvis være flere ældre, der bruger flere af risikolægemidlerne samtidig. Antal personer i behandling, 213 Alle aldersgrupper år 8+ år Ældre i alt (65+ år) Furosemid Andel af aldersgruppen 3% 9% 26% 13% Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler Andel af aldersgruppen 6% 15% 23% 17% NSAID Andel af aldersgruppen 13% 19% 15% 18% og Statistikbanken.dk *Dækker her over alle lægemidler inden for gruppen (N5BA, N5CD, N3AE og N5CF), og ikke kun de fem analyserede. Ud fra en undersøgelse af en række apotekers faktiske udleveringer kan det estimeres, at omkring 35. ældre på 65 år eller derover i løbet af en periode på et år har været i behandling med mindst ét af de ovennævnte risikolægemidler. For ældre på 8 år og derover fremgår det, at over 6. personer, svarende til mere end hver fjerde, var i behandling med furosemid i løbet af 213. For benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler var det knap hver fjerde, og for NSAID var det 15 pct. Der var dog en fjerdedel af det samlede salg af NSAID, der er købt i håndkøb, og dermed ikke kan henføres til en person, så det reelle antal personer er formodentlig højere. Furosemid vanddrivende lægemiddel De hyppigste fund for risikolægemidlerne omhandlede som nævnt det vanddrivende lægemiddelstof furosemid. Lægemidler med dette indholdsstof er markeret som gul på IRF's rød-gul-grøn liste, idet de ikke er velegnede mod perifere ødemer (eksempelvis væske i benene) og ved hypertension (forhøjet blodtryk). Lægemidlet er en hyppig årsag til indlæggelser på grund af fald, elektrolytforstyrrelser, øget risiko for knoglebrud og dehydrering. I 213 anvendte de årige en mængde furosemid svarende til, at 138 ud af 1. indbyggere var i fuldtidsbehandling i et år. For personer på 8 år eller over var tallet 368 ud af 1. indbyggere, og det svarer til, at mere end hver 3. over 8 år var i fast behandling med lægemidlet. Som det fremgår af figuren nedenfor, er forbruget faldet beskedent, men jævnt, for begge aldersgrupper gennem de seneste år. Siden 24 er forbruget pr. 1. indbyggere faldet med henholdsvis 22 pct. for de årige og 14 pct. for personer over 8 år.

4 4 af Solgt mængde furosemid pr. 1. indbyggere pr. døgn år 8+ Evalueringsrapporten viste, at der var 74 fund vedrørende furosemid, der gav anledning til forslag om ændring i medicineringen. Hvis der for hver borger højst har været ét fund vedrørende furosemid, svarer det til, at furosemid gav anledning til et fund i ca. 25 pct. af de 32 evaluerede medicingennemgange. Modtagerne af medicingennemgangene er udvalgt efter en række kriterier, og de skulle blandt andet bruge mindst 3 lægemidler for at blive inkluderet. Derfor kan resultaterne herfra ikke umiddelbart overføres til landsplan. Det må dog formodes, at en del af de 133. indbyggere over 65 år, der i 213 fik furosemid, ikke har en indikation, der giver anledning til, at de bør anvende lægemidlet. Ud fra de ovenstående grafer tyder det da også på, at faldet i forbruget vil fortsætte. Sovemidler og angstdæmpende midler Inden for benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, der anvendes som sovemidler og angstdæmpende, har IRF fem lægemiddelstoffer på deres rød-gul-grøn liste. Benzodiazepinerne nitrazepam, oxazepam og diazepam, og de benzodiazepinlignende midler zopiclon og zolpidem. Lægemidlerne er markeret som rød eller gul på rød-gul-grøn listen. Dels er effekten relativt kortvarig, idet patienten udvikler tolerans. Dels har midlerne en række bivirkninger, idet de er afhængighedsskabende, påvirker de kognitive funktioner, samt giver øget risiko for fald og psykiske ændringer. Evalueringsrapporten viste, at de tre typer af benzodiazepiner gav anledning til 33 fund, mens de benzodiazepinlignende midler gav anledning til 32 fund. Mange af de personer, der fik sovemedicin, var i fast behandling med det i op til flere år, hvilket er i modstrid til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Af Sundhedsstyrelsens vejledning om afhængighedsskabende lægemidler fra 28 fremgår det, at disse midler almindeligvis kun bør anvendes i 1-2 uger til behandling af søvnløshed og 4 uger ved behandling af angst 3. 3 Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 18. juni 28, Sundhedsstyrelsen. (Afsnit Ordination ved søvnløshed).

5 5 af 9 I figuren nedenfor ses en opgørelse af forbruget på landsplan af de fem lægemidler for personer på 8 år eller over. Forbruget er opgjort som antal døgndoser (DDD) pr. 1. indbyggere pr. døgn. Det fremgår, at af det mest anvendte middel zopiclon (et sovemiddel med handelsnavne som eksempelvis Imovane og Imozop ), blev der i 213 anvendt 4 døgndoser pr. 1. indbyggere pr. døgn. Der var i løbet af ud af 1. indbyggere over 8 år, der fik lægemidlet. Hvis behandlingen i gennemsnit har bestået af 1 døgndosis i døgnet, betyder tallene, at de ældre i gennemsnit har været i behandling i knap halvdelen af året. Altså væsentligt længere end de 1-2 uger, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det skal understreges, at det gennemsnitlige forbrug formodentlig dækker over, at nogle kun har været i behandling i de anbefalede 1-2 uger, mens andre har været i behandling hele året. 7 Sovemidler og angstdæmpende midler (8+ år) Diazepam Oxazepam Nitrazepam Zopiclon Zolpidem Det skal bemærkes, at der også er flere lægemidler end de to nævnte inden for de benzodiazepinlignende midler. De fem lægemiddelstoffer i figuren er dog de mest anvendte, og dækker hovedparten ca. 85 pct. af det samlede forbrug af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Hvis der ses på alle de lægemidler, som defineres som benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, blev der i 213 blandt personer på 8+ år brugt 94 døgndoser pr. 1. indbyggere pr. år, og 23 personer ud af 1. var i behandling i løbet af året. Det svarer til, at de personer, der var i behandling, i gennemsnit var i behandling i knap 5 måneder igen væsentligt længere end den anbefalede periode på 1-2 uger. Som det fremgår af figuren ovenfor, har der gennem de seneste 1 år været et faldende forbrug for alle fem lægemidler. Det markante fald i 28 og 29 hænger sandsynligvis sammen med den omtalte vejledning fra Sundhedsstyrelsen fra juni 28. Her blev det anbefalet, at langtidsbehandling (mere end få uger) principielt ikke skal finde sted hos ældre, lige som opfølgning på lægernes ordinationsmønstre kan have haft en effekt. Samtidig blev det anbefalet, at ordination og fornyelse af re-

6 6 af 9 cepter på denne type af lægemidler skal ske ved personlig konsultation, og ikke over internet eller telefonisk, med mindre der er tale om langvarig behandling af epilepsi 4. Forbruget for personer på 8 år eller derover faldt fra 27 til 29 med 23 pct. For de årige var reduktionen på 28 pct. Forbruget er fortsat faldende, og i 213 var forbruget for personer over 65 år faldet med yderligere 26 pct. i forhold til 29. Sammenlagt øges forbruget af de fem udvalgte lægemidler til behandling af søvnløshed og angst med stigende alder. For de 65-årige svarede det samlede forbrug i 213 til, at knap 4 pct. af indbyggerne var i fuldtidsbehandling, mens det for personer over 92 år var ca. 1 pct. Set i forhold til 27, det vil sige året før Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer kom, er forbruget på de seks år faldet med ca. 45 pct. for alle aldersgrupper tilsammen. 2 Aldersfordelt forbrug af de fem udvalgte benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler Patientens alder (år) NSAID Blandt de 32 evaluerede medicingennemgange var der 3 fund vedrørende de lægemidler, der hører under lægemiddelgruppen NSAID, som er en gruppe af svage smertestillende midler (se faktaboks for forklaring). Det svarer til fund i 1 pct. af medicingennemgangene. IRF angiver, at NSAID-lægemidlerne giver risiko for mavesår, blodprop i hjertet samt ophobning af væske. Risikoen for mavesår øges med stigende alder, og derfor er lægemidlerne især problematiske for ældre. Som første alternativ til NSAID foreslår IRF, at der gives paracetamol. Hvis det viser sig at være nødvendigt at anvende et 4 Til behandling af epilepsi anvendes midlerne clobazam og clonazepam, og altså ikke de fem udvalgte lægemidler.

7 7 af 9 NSAID-præparat foreslås ibuprofen kombineret med lansoprazol (en syrepumpehæmmer, der kan anvendes forebyggende mod mavesår). Den samlede befolknings forbrug af NSAID er gennem de seneste 1 år i gennemsnit faldet med 11 pct. pr. indbygger. NSAID har i perioden både kunnet købes på recept og i håndkøb. Den del af salget, der er sket i håndkøb, kan ikke henføres til en bestemt aldersgruppe, og derfor kan de ældres samlede forbrug ikke fastlægges fuldstændigt. Salget på recept er for aldersgruppen år faldet med 32 pct., og for aldersgruppen 8 år og derover faldet med 56 pct. Da faldet har været betydeligt for begge aldersgrupper, samtidig med at befolkningens samlede forbrug er faldet, må det anslås, at der også har været et betydeligt fald i de ældres samlede forbrug inklusive håndkøb. I figuren nedenfor ses udviklingen i forbruget pr. 1. indbygger pr. døgn for receptsalget gennem de seneste 1 år. 9 Solgt mængde NSAID pr. 1. indbyggere pr. døgn år 8+ Faldet i forbruget af NSAID er, som det fremgår af figuren på næste side, sket for personer over 5 år. I 23 var forbruget stigende med en stigende alder, mens det allerede i 28 var vendt, så forbruget er faldende fra omkring 75 år. Det skal bemærkes, at andelen af NSAID-salget, der sker efter recept, og dermed kan henføres til en bestemt aldersgruppe, er faldet fra 85 til 75 pct. over de seneste 1 år, men at det stadig er hovedparten af salget, der er personhenførbart.

8 8 af 9 Aldersfordelt forbrug af NSAID Patientens alder (år) 23 (85% af salget er personhenførbart) 28 (81% af salget er personhenførbart) 213 (75% af salget er personhenførbart) IRF's anbefaling er som nævnt, at der som alternativ til NSAID anvendes paracetamol. Dette er da også et langt hyppigere anvendt lægemiddel blandt ældre, idet der i 213 blev solgt 85 døgndoser pr. 1. indbygger på år pr. døgn. For NSAID var den tilsvarende størrelse 49 døgndoser. For patienter på 8 år eller derover blev der solgt 26 døgndoser paracetamol pr. 1. indbyggere pr. døgn, mens det for NSAID kun var 38. Det skal hertil bemærkes, at også paracetamol har kunnet købes i håndkøb, og at kun 51 pct. af salget er personhenførbart. Ældres samlede forbrug af paracetamol vil derfor sandsynligvis være højere. Som nævnt anbefales det som andet alternativ, at der anvendes ibuprofen kombineret med lansoprazol. En undersøgelse af en række apotekers udleveringer i løbet af en periode på 1 år viser dog, at ud af de patienter på 65 år eller over, der får ibuprofen på recept, er det kun ca. 1 pct., der også får ordineret lansoprazol på recept. Midlet kan dog også købes i håndkøb, men 95 pct. sælges på recept. Sammenfatning om de tre grupper af risikolægemidler For alle de tre lægemiddelgrupper, der hyppigst har givet anledning til et fund i evalueringen af medicingennemgangene på plejecentre i København, er forbruget reduceret over de seneste 1 år. Der har fra myndighedernes side især været fokus på at nedbringe forbruget af sovemidler og angstdæmpende midler. Det har resulteret i en betydelig reduktion i forbruget. Evalueringen viser dog, at 22 pct. af fundene for risikolægemidler vedrører disse midler. I de 32 evaluerede medicingennemgange gav disse lægemidler anledning til i alt 65 fund. Forbrugsanalysen viser, at mere end 5. ældre over 8 år i 213 anvendte benzodiazepiner og benzodiazepinlignende lægemidler. I gennemsnit anvendte de det i knap halvdelen af året, hvilket formodentlig dækker over, at nogle har været i be-

9 9 af 9 handling i de anbefalede 1-2 uger, mens andre har været i behandling hele året. På trods af det reducerede forbrug ser der altså ud til stadig at være patienter, der har et uhensigtsmæssigt forbrug, og som derfor kan have gavn af en medicingennemgang. Dette gælder også for de mange ældre patienter, der får ibuprofen uden det anbefalede lansoprazol. En medicingennemgang af en farmaceut vil kunne afdække dette. For det vanddrivende lægemiddel furosemid, der gav anledning til de fleste fund, er forbruget over de seneste 1 år kun reduceret med 14 pct. for personer på 8 år eller over. 61. ældre over 8 år anvendte i døgndoser pr. 1. indbyggere, hvilket svarer til, at det anvendes af ca. hver 3. over 8 år. At dømme ud fra de evaluerede medicingennemgange kan der være mange af de ældre, der ikke burde få lægemidlet.

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin - en analyse af forbruget fra 2004 til begyndelsen af 2009 Indhold Resumé Baggrund Forbruget er faldet markant det sidste år Store regionale forskelle

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 25. juni 2014 To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler 700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Danmarks Apotekerforening Analyse 17. december Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er i faldet med cirka procent,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 82 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 24. januar 2006 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-13009-299 Sagsbeh.: KFC Fil-navn: Besvarelse

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen 6 FARMACI 07 AUGUST 2014 Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen En aftale mellem Jernbane Allé Apotek i Vanløse og den lokale hjemmepleje har sikret medicingennemgang til knap 500 ældre. Samtidig har

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Pharmakon a/s Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4826 5000 Fax +45

Læs mere

Benzodiazepiner. Information og rådgivning til sundhedspersoner

Benzodiazepiner. Information og rådgivning til sundhedspersoner Benzodiazepiner Information og rådgivning til sundhedspersoner 1 FORORD Behandling med benzodiazepiner kan være en vanskelig opgave for både patient og læge blandt andet pga. risikoen for afhængighed.

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Ældres brug af lægemidler

Ældres brug af lægemidler Ældres brug af lægemidler Notat af. februar 003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale Resultater Antal medicinbrugere Salget i kroner og definerede døgndoser Anvendelsen af forskellige lægemiddelstoffer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap 1t Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap Patientombuddets temadag den 20. november 2012 om utilsigtede hændelser i medicineringsprocessen hvad gik der galt og hvad kan vi

Læs mere

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation.

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation. Smertebehandling Her får du information om medicinsk smertebehandling efter mandeloperationen. Du kan beregne den rette dosis smertestillende medicin til dit barn. Bemærk, at denne anvisning om smertebehandling

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med MEDICIN OG KØREKORT Smertebehandling og -medicin. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende anvendelse af afhængigheds-skabende medicin, herunder morfin-præparater samt beroligende medicin.

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Af: Arne Astrup, professor; dr. med. 1. januar 2011 kl. 11:33 Danmark har i de senere år oplevet et drastisk fald i død af hjerte-karsygdom, så vi nu ligger bedst

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Guide: Sådan får du den bedste søvn

Guide: Sådan får du den bedste søvn Guide: Sådan får du den bedste søvn Gode søvnvaner er bedst, men det rigtige valg af medicin kan være en midlertidig løsning på dine søvnproblemer Af Torben Bagge, 4. november 2012 03 Sov godt - med eller

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant Egenkontrol af medicinhåndtering Borgers navn: Borgers cpr.nr: Dato for udført egenkontrol: Egenkontrol udført af: Generelt 1 Er medicinoversigten i overensstemmelse med dokumentationen for lægens ordination

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Næsten alle medicingennemgange afslører medicinproblemer

Danmarks Apotekerforening. Næsten alle medicingennemgange afslører medicinproblemer Danmarks Apotekerforening Analyse 13. juni 2013 Næsten alle medicingennemgange afslører medicinproblemer 94 procent af alle personer, der fik gennemført en medicingennemgang på apotek, fik afdækket et

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

FAQ om smertestillende håndkøbspræparater til voksne

FAQ om smertestillende håndkøbspræparater til voksne FAQ om smertestillende håndkøbspræparater til voksne 1. Hvilke forskellige typer smertestillende håndkøbspræparater findes der? Der findes smertestillende håndkøbsmedicin som tabletter, hvor det smertestillende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen Titel og reference 20.2 Medicingennemgang på plejehjem og i hjemme plejen. Afprøvet på 5 plejehjem. Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek, plejehjem

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Medicinpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Brug af antipsykotika til mennesker med demens i Danmark 1.

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 86 Offentligt Medicinhåndtering på ældreområdet

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 86 Offentligt Medicinhåndtering på ældreområdet Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 86 Offentligt Medicinhåndtering på ældreområdet Baggrund for medicinprojektet Fund ved medicingennemgange Nye indsatser på medicinområdet Baggrund Embedslægetilsyn

Læs mere

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Stadig færre langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Stadig færre langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2018 Stadig færre langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin Stadig færre langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Rapporten giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand i

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 7 Inddragelse af praksispersonalet 9 Målsætning og evaluering

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 9 Inddragelse af praksispersonalet 10 Målsætning og evaluering

Læs mere

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere