INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING..."

Transkript

1

2 Side 2 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... 6 KRAV TIL LEVERANDØRER... 6 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER... 7 ENERGIFORBRUG... 8 TRANSPORT OG BRÆNDSTOF... 9 LUFTFORURENING... 1 AFFALD OG GENANVENDELSE UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER STATUS FOR MÅL OG HANDLINGSPLANER...14 VURDERING OG PRIORITERING...14 MÅL OG HANDLINGSPLANER...15

3 Side 3 E. Skov Jørgensen A/S har gennem flere år arbejdet målrettet med både det interne og eksterne miljø. Målet med miljøredegørelsen er at synliggøre det systematiske miljøarbejde, som allerede i dag foregår ude i firmaet. Miljøredegørelsen beskriver de væsentligste miljø- og arbejdspåvirkninger i forbindelse med firmaets aktiviteter. Redegørelsen indeholder ligeledes information om vores politik indenfor miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed samt vores mål og handlingsplaner. Formålet med miljøredegørelsen er at give firmaets interessenter (kunder, leverandører, myndigheder, medarbejdere osv.) et indblik i virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger. Samtidig er miljøredegørelsen et godt redskab til at synliggøre og bevare fokus på de enkelte miljø- og arbejdsmiljøinitiativer internt i firmaet. I denne redegørelse kortlægges virksomhedens miljøpåvirkninger for årene 212, 213 og 214. Denne miljøredegørelse er et resultat af medlemskabet af GREENET, og er udfærdiget mellem E Skov Jørgensens ledelse i tæt samarbejde med GREENETs Miljøproceskonsulent Nicki Møller og vores kommunale Miljøsagsbehandler Bente Kristensen fra Esbjerg Kommune. Virksomhedens navn og adresse E. Skov Jørgensen Lillebæltsvej 67, 6715 Esbjerg N Telefon og Fax Tlf Fax Web adresse CVR-nr P-nr Branchebetegnelse og kode 4322 Hovedaktivitet Håndværks- og servicevirksomhed Tilsynsmyndighed Esbjerg Kommune Kommunal Miljøsagsbehandler Bente Kristensen Antal ansatte 25-3 Ansvarlig ledelse og miljøansvarlig Direktør: Torben Lambertsen Miljøansvarlig: Frank Hansen, Henning Christensen Forrige miljøredegørelse September 211 Redegørelsen omfatter perioden Redegørelse for perioden Handlingsplan for perioden

4 Side 4 I Juni 1994 flyttede selskabet ind i nye lokaler på Lillebæltsvej 67 og indrettede her kontorer, værksteder, lagerlokaler og personale faciliteter. Vi råder i dag over ca. 1. m2 til kontor og opvarmet blik- og smed værksteder, koldlager samt personale faciliteter. Plast opgaver løses ude hos kunden. Der er mellem 25 3 ansatte afhængig af opgavemængden. E. Skov Jørgensen er en håndværks- og servicevirksomhed, hvor størstedelen af produktionen består af serviceopgaver indenfor blik, plast, VVS og ventilationsområdet, mens en mindre del af serviceopgaverne består af smedeopgaver. Hovedparten af opgaverne løses ude hos kunden, men der kan være delelementer, der skal fremstilles eller tilpasses hjemme på værkstedet. Den miljøansvarlige ledelse ligger hos Torben Lambertsen og der er nedsat følgende grupper til varetagelse af det daglige miljøarbejde: Kontorområdet : Torben Lambertsen / Frank Hansen / Jørgen Grønne Værkstederne : Div. Medarbejdere Lageret : Flemming Ottosen Arbejdspladser ude hos kunder : Håndværkere 21/11 211/12 212/13 213/14 Årets resultat Egenkapital

5 Side 5 Efter at have fået opstillet flere affaldscontainere i 212 og 213 på firma-adressen har vi oplevet, at medarbejderne har taget sortering af affald positivt og medvirker dagligt til bedre sortering. Medarbejderne sorterer således i diverse containere, og metal bliver genanvendt i det omfang, der er muligt. Indretningen og driften af firmaet bidrager til at sætte miljørigtig adfærd på dagsordnen, da en optimal udnyttelse af råvarerne også vil bidrage positivt til firmaets indtjening. Der vil blive lagt et eksemplar frem af denne redegørelse, og medarbejderne inddrages aktivt i miljøarbejdet: Lagermanden laver daglig opfølgning på medarbejdernes arbejde indenfor miljøområdet, så vi minimerer spild, energi- og ressourceforbruget. Vi har omkring 7 medarbejdere, som har taget et FJR montørbevis. De kan således rådgive om energibesparelser og optimering. Det er vores garanti for, at medarbejderne holder fokus på dette både internt og eksternt. De medarbejdere, som ikke befinder sig meget på kontoret, har fået ipads. Derved behøver de ikke medbringe kopier af det materiale, de skal have med ud til kunder mm. Så har de et større fokus på at spare på ressourcerne. Vores overordnede mål er at levere den bedst mulige service til Vores kunder, hvilket er kende-tegnet ved, at vi leverer den aftale ydelse til tiden i den aftalte kvalitet og at vi så vidt muligt udfører opgaverne på en miljømæssig skånsom måde. Vi mener, at ved selv at have et større fokus på miljø kan vi levere en bedre ydelse til vores kunder, som vil opleve en højere service i form af bedre miljø og arbejdsmiljø. Det er ikke nok at have en teknisk viden omkring vores produkter; vi skal have kunderne i fokus, og deres ønsker og behov skal tilgodeses. Derfor er det vigtigt at alle medarbejdere er klar over betydningen af vores arbejde på miljø og arbejdsmiljø. Vi har derfor sat os 2 overordnede miljømål: at arbejde for at reducere både strøm-, varme- og vandforbrug at nedbringe vores totale ressourceforbrug

6 Side 6 Vores kortlægning af miljøpåvirkning er illustreret ved følgende flowdiagram. De reelle tal er angivet i de kommende afsnit. Emissioner Direkte: Dieselforbrug Indirekte: Energiforbrug Inputs: Råvarer Kemikalier Partivarer El Vand Varme E. Skov Jørgensen Håndværker-service Outputs Reparationer Installationer Byg Affald Genbrug Forbrænding Deponi Farligt affald Spildevand Sanitet Procesvand Vores output udgør salg af blik-, VVS-, plast-, ventilations- og smedeopgaver. Det primære input i driften er el, vand, varme, råvarer, hjælpestoffer og kemikalier, herudover brændstof fra virksomhedens 15 varevogne. Affaldsprodukterne er derfor mest overskydende råvarer i forbindelse med vores ydelser. Da der er tale om en håndværks- og servicevirksomhed, hvor driften handler om at sælge håndværksmæssige ydelser giver det mest mening at nøgletallene opgøres pr. ansat medarbejder. Nøgletallene for antal medarbejdere fordeler sig således: Medarbejdere Vores ydelser er af allerhøjeste påvirkning for vores kunder, som hvis vi eksempelvis lukker for vand og varme i en tidsperiode i forbindelse med skift af inventar. Derfor stiller vi høje krav til vores leverandører om levering til tiden og til den rette kvalitet. Dette er den helt afgørende højeste prioritet i vores branche.

7 Side 7 Af denne grund stiller vi ikke deciderede krav om miljøpåvirkninger, miljøcertificeringer eller CO2 regnskaber for vores leverandører. Dog foretrækkes der indkøb af grønne produkter, såfremt dette er muligt. Vi anbefaler vores kunder at vælge de mest miljørigtige løsninger, så vi også kan købe miljøvenlige produkter til vores ydelser. Vi har stor kompetence indenfor energi- og miljø, og gør kunderne opmærksomme på besparelsespotentialer ved miljøvenlige produkter. Den største andel af vores udgifter går til indkøb til VVS, hvor vi har en lokal leverandør i VVS-grossisten Brødrene Dahl, som har en grøn profil i kraft af deres rådgivning indenfor klimaløsninger foruden deres to klimacentre i hhv. Horsens og Næstved. Brødrene Dahl ligger kun 3 minutter fra vores hovedkontor, hvilket betyder en væsentlig besparelse i kørte kilometer. Desuden køber vi udelukkende VA godkendte produkter, der er godkendte med hensyn til miljø og sikkerhed. I forbindelse med vores ydelser anvender virksomheden en del kemikalier såsom loddevand, saltsyre, salmiakvand og fx grundmalingsspray. Råvaremængderne og hjælpestofferne er alle skønnede mængder. Skønnet er foretaget på baggrund af firmaets ordrebog i de angivne år. Enhed År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 Råvarer Plast Ton 4,.4 Zink Ton, Alu Ton Kobber Ton Galv. Met Ton, Forbruget af råvarer er direkte afhængig af mængden af ordrer. Vi forsøger altid at minimere dette forbrug. Enhed År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 Hjælpestoffer Loddevand Flasker Salmiak Stk Fugemasse Tuber Sprit Paller (75L) 1.5 Kølevæske Dunke (5L) Paksalve Dåser Silikone spray Flasker Grundmaling liter Batterier Kg

8 Side 8 Meget værktøj bruger i dag batterier frem for ledning. Derfor er forbruget af batterier gået op. Vi går meget op i at batterier bliver forsvarligt sorteret. Enhed År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 Svejsegasser Oxygen Kg Acetylen Kg Loddegas Kg Argon Kg Secure Kg Ferromix Kg Nitrogen Kg CO2 Kg Enhed År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 Kontorartikler Papir Kasser a kopi p Printerpatroner Vi er blevet meget opmærksomme på vores papirforbrug, og selvom medarbejderantallet er steget en del er papirforbruget ikke steget tilsvarende. Vi vedbliver med at arbejde mere digitalt for derved at bruge mindre papir. Vores energi- og varmeforbrug består af fjernvarme, el og vand. Energiforbrug Enhed År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 Varme kwh Varme nøgletal kwh El kwh El nøgletal kwh Vand M Vand nøgletal M3 7 1,7 5,5 6 4 Der er monteret automatik på varme og el for at reducere forbruget. Dette fremgår af vores nøgletal, som viser et drastisk mindre forbrug siden 211. Som det fremgår af graferne er vi blevet mere effektive på energiforbruget, men nominelt er det gået opad. Vi bestræber os derfor på at vedblive med at finde besparelsespotentialer, så også det nominelle tal på sigt vil falde.

9 Side Varme nøgletal El nøgletal Vand nøgletal Da vi ejer egne biler til medarbejderne, refunderes ingen kørepenge, og antal kørte kilometer dokumenteres derfor ikke. Der opgøres dog antal kroner forbrugt på brændstof for hvert år, fundet ved summen af alle vores regninger til benzin. Vi har valgt at estimere forbruget ved at dividere dette med en gennemsnitlig dieselpris for hele hvert enkelt år efter de gennemsnitlige tal fra Statoils hjemmeside. Vi har igennem hele perioden haft 17 varevogne. Både varevogne og personbiler anvender diesel, hvorfor de samles under overskriften diesel. Intern transport Enhed År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 Dieselforbrug Kr Liter Diesel Diesel Da hovedparten af opgaverne løses ude hos kunderne, er der rigtig meget kørsel på korte byture, hvor dieselmotoren aldrig rigtig bliver ordentlig varm, hvilket resulterer i et for stort brændstofforbrug pr. kørt km. Vi kan umiddelbart kun se en løsning på dette problem, og det er at anvende eldrevne varevogne. Denne løsning er imidlertid alt for dyr. Vi synes at vi har gjort hvad vi kan ved at købe mere miljøvenlige biler, og vedbliver med at udskifte bilparken til de mest miljøvenlige alternativer.

10 Side 1 Vi har ikke nogen direkte udledning i forbindelse med afbrænding og produktionsprocesser. Vores udledning stammer fra transport og indirekte via vores fjernvarme og elforbrug. Emissioner er beregnet ud fra regnearket med emissionsberegninger fra Key2Greens hjemmeside. På udgivelsestidspunktet er der ikke offentliggjort emissionstal for 214, hvorfor 213-tallene er anvendt. Luft udledninger Enhed År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 El faktiske tal CO2 Kg SO2 g NOx kg 1,62 8,6 5,89 6,12 6,63 El nøgletal CO2 Kg SO2 g ,4 65,9 51,6 NOx kg,71,53,226,235,184 Varme faktiske tal CO2 Kg SO2 g NOx Kg 93,8 93,8 84, 96,6 98, Varme nøgletal CO2 Kg SO2 g NOx Kg 6,25 6,25 3,23 3,72 2,72 For transport afviger emissiontallene ikke meget fra de givne tal fra 25 fra Key2Greens hjemmeside, hvorfor disse er anvendt. Transport faktiske tal CO2 Kg SO2 g NOx Kg 174,7 133,6 9,9 112,9 14,1 Transport nøgletal CO2 Kg SO2 g 38,8 29,7 11,65 14,46 12,97 NOx Kg 11,65 8,9 3,5 4,34 3,89 Følgende grafer viser et overblik over vores miljøpåvirkninger. Graferne giver, sammen med vores affaldshåndtering, et retvisende billede af vores totale miljøpåvirkninger. Der er ingen spildevand.

11 Side CO2 udledning (kg) Transport Varme El Som det fremgår har vi haft en stor reduktion af vores samlede emissioner i 212 grundet fokus på optimering siden vores sidste redegørelse. Herefter har vi oplevet en stigning grundet vækst SO2 udledning (g) Transport Varme El Som det fremgår af de samlede SO2 emissioner skyldes disse mest varmeforbruget.

12 Side NOx udledning (kg) Transport Varme El Som det fremgår af vores samlede NOx emissioner skyldes disse dels transport og varmeforbruget. Vi gør meget ud af, at sortere vores affald. Dels skyldes det vores ambitioner om at være miljøvenlig, og dels kan sorteret affald sælges. Tonny Frank Jensen Skrot og Miljø betaler således for at hente sorteret affald til genanvendelse. Marius Pedersen henter forbrændingsaffald, byggeaffald og affald til deponi. Dette må vi betale os fra, mens Marius Pedersen køber vores sorterede pap og papir. Farligt affald kører vi selv til Esbjerg Affaldshåndtering. Dagrenovation afhentes som normalt af skraldemanden. Der sorteres efter følgende fraktioner Affaldsfraktioner Enhed År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 Til genanvendelse - Pap/Papir Tons 1, Jern Kg Zink Kg Bly Kg 9 - Kobber Kg 1 - Isorør Kg - Beton Tons 5,2 6, 5,5 5,5 5,5 Til forbrænding - Småt - Stort Tons Tons 1. 1, Til deponi - Isolering og gips Tons i alt 5,2 6.,4,4,5 Farligt affald - Batterier - Spraydåser Kg Flasker

13 Side 13 Vores affald er direkte relateret til den mængde af opgaver vi løser, hvorfor vi ikke kan minimere den meget. Vi arbejder dog konstant på at sortere så godt som muligt. Når de nye medarbejdere starter i firmaet udleveres en sikkerhedstaske, som indeholder hjelm, høreværn, briller og handsker. Derudover har 1 af de ansatte i 21 været på kursus i Faldsikring, hvilket bl.a. er møntet på at sikre de ansatte på opgaver, hvor der arbejdes oppe i højden. Derudover instrueres de ansatte i, at de skal bære handsker, langærmede trøjer og briller/ hjelm, som beskyttelse imod UV-stråler og forbrændingsskader herunder svejseøjne. Olie, kølervæske og sprinkler væske opbevares i den ene af firmaets haller koldhal. Der er etableret spildbakke med opkant. Spraydåser mv. opbevares i et aflåst lagerrum, mens de tømte spraydåser opbevares udenfor i en speciel indkøbt tønde med spændelåg. Der opbevares sprit udendørs i plastbeholdere med metalramme. Hvis spritbeholderne ved et uheld bliver antændt, vil det meget hurtigt brænde men ikke eksplodere. Det er placeret således, at en eventuel brand her ikke vil kunne brede sig til andre dele af virksomheden. Der er opsat brand skabe og brandslukkere i alle værkstederne og på lageret. I firmabilerne er der ligeledes den lovpligtige brandslukker placeret. Alle brandslukkere er tilmeldt en serviceordning sådan, at det sikres at de altid er funktions-dygtige. Vi havde i 215 en medarbejder, som kom til skade ved en af vores maskiner, og har siden været ude af stand til at arbejde. Vi har fået en sikkerhedsvurdering af maskinen af en tredjepart, som har bekræftet at maskinen har været anvendt efter forskrifterne og at der ikke kan gøres mere på sikkerhedsområdet hvad dette angår. Det er en kedelig episode, men den har skyldtes uforsigtighed, og vi har intet kunne gøre ved det. Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.

14 Side 14 Rapportering om status og opfyldelse af mål Mål Handlingsplan Status Mål 1 Reducere kemikalieforbrug og farlige stoffer. Mål 2 Sikre godt forhold til myndigheder Mål 3 Udføre vores opgaver på miljøvenlig måde Kortlægge forbrug af kemikalier og farlige stoffer i KEMIguiden. Overholde samtlige lovkrav Nedsætte vandforbrug: Udskifte toiletter Nedsætte elforbrug: Ændre adfærd Nedsætte varmeforbrug: Udskifte varmepumper Nedsætte papirforbrug: Ændre adfærd Nedsætte brændstofforbrug: Udskifte bilparken God forståelse blandt medarbejdere for at reducere og undgå farlige stoffer. Et midlertidigt alternativ til KEMIguiden har været anvendt til at reducere vores mængde af kemikalier. Vi føler vi har et godt samarbejde med myndigheder, begge veje! Bruger kun toiletter med lavt vandforbrug Værkstedmæssig er el reduceret bl.a. på grund af automatik Vores varmeanlæg er monteret med termostater for at mindske forbrug Vi har reduceret med kopi hvor det ikke er nødvendigt. Vores medarbejdere anvender ipads frem for papirkopi, og megen af vores administration er overgået til digitale kopier. Udskifter jævnligt varevogne og erstatter med mindre vogn, der er mere brændstofbesparende Baseret på resultaterne af kortlægningen af miljøpåvirkninger i denne redegørelse samt opfølgningen fra sidste redegørelse har vi, i samarbejde med vores kommunale miljøsagsbehandler, vurderet følgende indsatsområder. Indsatsområderne er scoret efter følgende: 1. Lav betydning 2. Nogen betydning 3. Høj betydning Total score er fundet som produktet af alle øvrige scorer.

15 Side 15 Intern vurdering Pres fra lovgivning TOTAL SCORE Som det fremgår af scoringen bør der kraftigt sættes ind på området kemikalier, opfulgt af områderne ressourceforbrug, belysning, elforbrug generelt og endelig brændstofforbruget. Baseret på ovenstående vurdering af væsentligste indsatsområder har vi, i samarbejde med vores kommunale miljøsagsbehandler, fremsat følgende mål og handlingsplaner for perioden , indtil vi i 218 afleverer vores næste miljøredegørelse. Miljøpolitik / Indsatsområde Kemikalier Miljøpåvirkning Myndighedsvurdering Kundeinteresse Medarbejderinteresse Driftsomkostninger Implementering El Varme Vand Brændstof Kemikalier Ressourceforbrug Affald Belysning Ressourceforbrug Belysning Mål Handling Ansvarlige Tidsplan Få et overblik over det løbende årlige forbrug med KEMIguiden. Undersøg muligheder for at kontrollere det løbende ressourceforbrug. Udskift samtlige belysning til LED. Undersøg muligheden for smart lysstyring. Snak med Noer Torben 215 Snak med Noer. Lave et udkast til et regneark til registrering af ressourcer. Køb udelukkende LED belysning fremover. Ved nykøb/udskiftning undersøges muligheden for automatisk neddæmpning af lys afhængig af sollyset. Torben 215 Frank og Torben Torben Løbende Løbende El 1% besparelse inden Se lysmålsætning. Ingen nattemusik. Torben Løbende næste redegørelse Gennemgå energitjek inden næste redegørelse. Torben 216 Benyt evt. tjeklisten fra GREENETs bygningsadm. Redegørelse. Brændstof Mere miljøvenlig bilpark Udskift løbende bilparken til miljøvenlige biler. Torben Løbende

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøredegørelse 2011 for VVS-, blik,- og ventilationsfirmaet. E. Skov Jørgensen

Miljøredegørelse 2011 for VVS-, blik,- og ventilationsfirmaet. E. Skov Jørgensen Miljøredegørelse 2011 for VVS-, blik,- og ventilationsfirmaet E. Skov Jørgensen Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger 2. Ledelsens beretning 3. Beskrivelse af virksomheden 4. Redegørelse for medarbejderinddragelse

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse Ribe BioGas a/s Miljøredegørelse 215 Miljøredegørelse 215 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger... 3 2 Ledelsens beretning... 3 3 Beskrivelse af Ribe BioGas... 4 4 Redegørelse for medarbejderinddragelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Udarbejdet den 15. marts 2013. Miljø- og klimaredegørelse 2012

Udarbejdet den 15. marts 2013. Miljø- og klimaredegørelse 2012 Udarbejdet den 15. marts 2013 Miljø- og klimaredegørelse 2012 Indhold 1. Oplysninger om virksomheden 3 2. Ledelsens beretning 3 3. Beskrivelse af virksomheden 4 Virksomhedens aktiviteter 4 Corporate social

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2009

MILJØREDEGØRELSE 2009 MILJØREDEGØRELSE 2009 Forord Aalborg Kommune indbød i 1997 en række virksomheder til at deltage i en vækstgruppe med henblik på gennem workshops og møder at fokusere på miljøet og de miljøbelastninger,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 214 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Adfærd omkring forbrug affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger Jetsmark skole har været

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Virksomheden: Furesø Golfklub - CVR nr.: 54278314 Stamdata ved afslutning: Miljø- og arbejdsmiljøpolitik: Ansvarlig leder: Miljømyndighed: Hestkøb Vænge 4 3460 Birkerød Tlf. nr.: 45817444 Fax: 45820224

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland GRØNT REGNSKAB 214 VA 57 Blokland Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 57 Blokland. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

www.autolease.dk Produkter og løsninger

www.autolease.dk Produkter og løsninger www.autolease.dk Produkter og løsninger Ring 39 15 30 30 og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer Autolease er en del af DNB Group-koncernen, der er en af Skandinaviens største finansvirksomheder.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om virksomheden side 2 2. Ledelsens beretning side 3 3. Virksomhedens historie side 4 4. Miljø og energipolitik side 4 5. Arbejdsmiljøpolitik side

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt:

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt: Aarhus Universitetshospital Teknisk Afdeling Palle Juul Jensens Boulevard 50 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 3950 www.auh.dk Kompetenceprofil Dette er Aarhus Universitetshospitals (AUH) kompetenceprofil

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Miljørapportering 2010

Miljørapportering 2010 Miljørapportering 2010 Indholdsfortegnelse Emissioner 03 Udvikling Oversigt 04 Antal medarbejdere PFA Koncernen 05 El & fjernvarme Sundkrogsgade 4 06 Flyrejser 07 Bilkørsel 08 Papir 09 reduktion 10 Scope-oversigt

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Klimakommune Brønderslev

Klimakommune Brønderslev Klimakommune Brønderslev Klimahandlingsplan 2009 Indhold Indledning...Side 3 Kommunale bygninger...side 4 Kommunens kørsel...side 7 Affaldsområdet (AVV)...Side 9 Øvrige områder...side 13 Sammendrag...Side

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Miljøregnskab 2011-2012

Miljøregnskab 2011-2012 Miljøregnskab 211-212 August 212 n:\29 projekt\94497 - energi- og miljøledelse\6. miljøredegørelse\211-212\211 9 5 miljøregnskab 211-212.docx Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S målsætning gennem

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

YIT Energitjek. Bøgeskovhallen Bøgeskovvej 37 C 7000 Fredericia

YIT Energitjek. Bøgeskovhallen Bøgeskovvej 37 C 7000 Fredericia Nye radiator termostatventiler Udskiftning af cirkulationspumper Efterisolering af varmecentral Solcelleanlæg Solvarmeanlæg 0 YIT Energitjek Firma: Bøgeskovhallen Bøgeskovvej 37 C 7000 Fredericia Dato:

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere