Årsrapport Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012-2013 Juni 2013"

Transkript

1 Årsrapport Juni 2013

2 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske skole Rektor Steen Hoffmann, Sct. Knuds Gymnasium Lektor Keld Nielsen, Institut for Videnskabsstudier, Århus Universitet Rektor Torben Poulsen, Aalborghus Gymnasium Rektor Mads Peter Villadsen, Rosborg Gymnasium Projektgruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, projektleder Lektor Per Brønserud, Sct. Knuds Gymnasium Lektor Merete Johansen, Nærum Gymnasium Lektor Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Lektor Erik Pawlik, Rysensteen Gymnasium Lektor Anne Winther Petersen, Himmelev Gymnasium Lektor Jakob Schiødt, Nærum Gymnasium Per Brønserud måtte udtræde af projektgruppen i efteråret på grund af alvorlig sygdom. Per døde i februar måned. Per har været med i projektgruppen fra DASG s start og har gjort en stor indsats. Han efterlader et stort savn. Forord Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag. Skoler, der optages i netværket, skal have som målsætning at ville bidrage til den fagligt pædagogiske udvikling af matematik og de naturvidenskabelige fag og være villige til at stille lærerressourcer til rådighed herfor. DASG blev etableret i foråret 2006 med økonomisk støtte fra Lundbeckfonden. Interessen for at deltage var overvældende, men af såvel økonomiske som organisatoriske grunde så projektledelsen sig nødsaget til at begrænse antallet af deltagere det første år til 25 skoler. Bevillingen fra Lundbeckfonden ophørte med udgangen af 2009, og på det tidspunkt var antallet af deltagende skoler udvidet til 39. Styregruppen besluttede i foråret 2010 at indbyde alle almene og tekniske gymnasieskoler til at være med i Danske Science Gymnasier fra og med skoleåret Denne rapport beskriver aktiviteterne i skoleåret , som er netværkets syvende år. Carl P. Knudsen

3 Projektledelsens rapport for Danske Science Gymnasier har i dag 87 almene og tekniske gymnasier fra hele landet som medlemmer 1. Netværkets hovedaktivitet i skoleåret har været udviklings- og efteruddannelsesprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Fagenes identitet, metoder og vidensformer i de naturvidenskabelige fag og matematik Matematik, IT og fagdidaktik Moodle/JiTT (kun fortsættere) Fra nano til mega nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Autentisk bioteknologi bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Planteforskning besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland Det samlede deltagerantal har været ca Projektet Dataopsamling og databehandling (D&D) måtte desværre aflyses på grund af Per Brønseruds sygdom. Lundbeckfonden har støttet projekt Grøn teknologi med et betydeligt beløb til projektledelse og undervisningsmaterialer. Styregruppen har holdt 3 møder i løbet af året. Hovedopgaverne har været: Samarbejde med andre aktører og projekter Nye udviklingsprojekter Netværkets fremtid Projektgruppen har holdt 5 møder i løbet af året. En væsentlig del af aktiviteten er foregået inden for de enkelte udviklingsprojekter. Hovedopgaverne har været: Gennemførelse af kursusprogram Opsamling, bearbejdning og formidling af resultater Evaluering Planlægning af næste års kursusprogram Der er gennemført et omfattende kursus- og mødeprogram for deltagerne i løbet af året 2. I skoleåret udbydes udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet, metoder og vidensformer i de naturvidenskabelige fag og matematik Matematik, IT og fagdidaktik Egne e-bøger og hjemmesider i matematik 1 Se deltagerlisten i Bilag 1 2 Se projektets hjemmeside 3

4 Kognition matematik og dansk Fra nano til mega nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Autentisk bioteknologi bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Planteforskning besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland På grund af det forventede store antal deltagere har DASG oprettet en særlig tilmeldingsside 3. DASG har påtaget sig at forestå tilrettelæggelse og gennemførelse af efteruddannelsen i bioteknologi samt vidensdeling og formidling af resultater over en treårig periode. Undervisningsministeriet har givet en bevilling på kr. til udvikling af kurserne. Desuden har Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland stillet meget betydelige midler til rådighed for gennemførelse af efteruddannelsen. Efteruddannelseskurserne er udbudt ved Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Der er udbudt 6 kursustyper, og det enkelte kursus varer 3 dage og har deltagere. For lærere, der underviser i bioteknologi er der udbudt kurserne: A. Biostrukturkemi (ved AU), afholdt 9 gange B. Bioteknologiske modelsystemer (ved SDU), afholdt 6 gange C. Biostruktur og biofunktion (ved KU), afholdt 8 gange D. Bioinformatik (ved DTU), afholdt 6 gange For lærere, der underviser i fysik eller matematik på bioteknologi-studieretningen er der udbudt kurserne: E. Fysikken i biologien (ved SDU) for fysiklærere, afholdt 1 gang. F. Bioinformatik (ved DTU) for matematiklærere, afholdt 1 gang. Efteruddannelsesprogrammet i bioteknologi er afsluttet med udgangen af På baggrund af tilmeldingerne til den sidste runde skønnes det, at det store behov nu er dækket. Sammenfattende har DASG opnået en betydelig synlighed i undervisningsverdenen, interessen for at deltage i netværket er overordentlig stor, og udviklingsprojekterne forløber tilfredsstillende. Projektledelsen har således grund til at se tilbage på aktiviteten i det forløbne år med tilfredshed. Carl P. Knudsen 3 Se 4

5 Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Formålet med dette projekt er at styrke en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning gennem at udvikle eksemplariske undervisningsforløb inden for det højaktuelle emne Grøn teknologi. Målet er, at eleverne arbejder med naturvidenskabelige problemstillinger i en anvendelsesorienteret sammenhæng, hvor der lægges stor vægt på en undersøgelsesbaseret tilgang. Projektet udvikles i samarbejde med Institut for Natur, Systemer og Modeller ved RUC og EUudviklingsprojektet PRIMAS (www.primas-project.eu). I skoleåret 2012/13 deltog 43 lærere fra 23 gymnasier på to kurser i henholdsvis Bølge- og vindenergi samt Bio- og solenergi. Hvert projekt var planlagt som et internatskursus på tre dage i efteråret samt en kursusdag i foråret. Alle oplæg om undersøgelsesbaseret undervisning på kurserne er afholdt af: Lektor Martin Niss, Studieleder Morten Blomhøj og Lektor Tinne Hoff Kjeldsen, alle RUC. Faglige oplæg på kurset i Bio- og solenergi: Professor Søren Laurentius Nielsen, ENSPAC, Roskilde Universitet om forskning i alger til produktion af biodiesel. Lektor Torben Lund, RUC om farvesensibiliserede solceller og perspektiverne ved brug af solenergi. Ekskursioner: Bioenergi: DTU Risø Campus. Solceller: Topdanmark Forsikring A/S Faglige oplæg på kurset i Bølge- og vindenergi: Erik Skaarup, Bølgekraftforeningen: Om forskning i og udvikling af bølgekraft i Danmark. Søren Frost Ahrenfeldt, DONG Energy: Om forskning i og udvikling af vindenergi i Danmark. Internatskurset i Bio- og solenergi var ramt af sygdom blandt deltagerne samt den ene oplægsholder. Samtidig var der et misforhold mellem projektets indhold og deltagernes forventninger. Det medførte en del kritik fra projektdeltagerne og medførte, at der kom en del afbud til kursusdagen i foråret. Da flere deltagere også meldte afbud på grund af vigtige møder på skolerne måtte kursusdagen desværre aflyses. De deltagende lærere har udviklet oplæg til undervisningsforløb, der har fokus på en undersøgelsesbaseret tilgang om følgende emner: 5

6 Bølgeenergi Vindenergi Grønne energier Biodiesel fra alger Energiforsyning Teknologi grøn energi Solceller Efter evalueringen af det første internatskursus besluttede projektledelsen at reducere i de teoretiske oplæg om undersøgelsesbaseret undervisning. Der samarbejdes med Risø/DTU og Dansk Energi med henblik på at sikre adgang til teknisk/videnskabelig rådgivning vedrørende bæredygtig energi. Desuden etableres kontakt til universiteter og virksomheder i forbindelse med de enkelte undervisningsforløb. Fagenes identitet, metoder og vidensformer i de naturvidenskabelige fag og matematik Erik Pawlik Projektet var tilmeldt mange deltagere og blev derfor dubleret. Hvert kursus var opdelt i et to dages internatkursus på Brogården i Middelfart og efter ca. 2 måneder én enkelt kursusdag på Aarhus Universitet. Der deltog 21 plus 18 lærere fra i alt 23 forskellige STX- og HTX-gymnasier. Det faglige indhold i kurserne har omhandlet oplæg af teoretisk begrebsramme for undervisning i Nature of Science (NOS), forskellige tilgange til undervisning i NOS, diskussioner i fag- og skolegrupper, præsentation af konkrete eksempler på undervisningsforløb samt kursisternes eget arbejde med planlægning, afholdelse og præsentation af undervisningsforløb. De første to kursusdage handlede om introduktion af begreber og deltagernes indledende planlægning af forløb til afholdelse på egen skole. På sidste kursusdag blev forløbene, i den udstrækning de var nået i klasserne, præsenteret for hele kursusgruppen. Efterfølgende er undervisningsforløbene blevet sammenskrevet og er klar til vidensdeling med andre kolleger. Kurserne har generelt fået meget positiv evaluering. Vigtige gode elementer har især været; at få den teoretiske ramme italesat, at høre om helt konkrete undervisningsforløb, at arbejde med fag- og skolekolleger om udvikling af undervisningsforløb. Ønsker til forbedring har været; mere tid til arbejde med undervisningsforløb og sparring med kursusledere. Vibeke Axelsen 6

7 Matematik, IT og fagdidaktik 55 kolleger fra 24 almene og 3 tekniske gymnasier har deltaget i årets projekt om at inddrage og udnytte IT i matematik. Det store antal gjorde, at det var nødvendigt at dele op i to delprojekter. På hvert delprojekt blev der arrangeret et efterårskursus med to overnatninger og et forårskursus med en overnatning. Kurserne blev holdt på hhv. Brogården i Middelfart og Liselund i Slagelse. Der var blandt deltagerne stor tilfredshed med de to kursussteder. De enkelte kursusdage var organiserede, så der var megen tid til at arbejde i mindre grupper. Omkring halvdelen af tiden var der oplæg. I år var der fokus på elektronisk retning af matematikopgaver. I et samarbejde med Matematiklærerforeningen blev der i august holdt et forberedende seminar med 6 deltagere, der planlagde oplæggene og udarbejdede vejledninger. Disse vejledninger findes på projektets hjemmeside. Der blev fokuseret på såvel den tekniske side som på de pædagogiske overvejelser. Efter ønske fra deltagerne var der på kurserne også fokus på brug af quizzer i undervisningen. Der blev især arbejdet med mulighederne i Khans Academy, men også programmerne Quia og Mathbattle og forskellige skattejagter var på dagsordenen i nogle arbejdsgrupper. Der blev arbejdet med wikier i undervisningen, og oplægget om alternative skriftlige afleveringer gav inspiration til at arbejde videre med screencasts. Også CAS-programmerne var på programmet. På efterårets kurser var der oplæg om nspire Navigator, og det blev der arbejdet videre med i en del grupper. Desuden blev der på kurserne - og efterfølgende på skolerne - arbejdet med at udvikle materialer om nspire. Nogle gruppe arbejdede med Maple, og på et af forårets kurser holdt Knud Nissen oplæg om simulering af differentialligninger i MapleSim. På begge kurser var der oplæg om eksamensforsøget med netadgang, hvor kolleger fra den specielle opgavekommission holdt oplæg om erfaringer fra forsøget og om fremtiden. Det har været svært at finde oplæg fra matematikdidaktiske forskere, men på forårskurserne gav et oplæg fra Michael Paulsen fra Ålborg Universitet god debat, ikke mindst om begrebet digital dannelse. Ud over de planlagte oplæg var der en del mindre oplæg fra deltagerne. Disse oplæg handlede om små og store eksempler fra egen undervisning, og de tjente som oplæg til videre arbejde på kurserne og som udgangspunkt for pædagogiske diskussioner. Deltagerne udtrykte tilfredshed med denne form for inspiration. Tilbagemeldingerne fra deltagerne fremhæver: Det er guld værd med megen tid på kurserne til at arbejde selv sammen med kolleger. Det giver gode muligheder for faglig inspiration og ideudveksling. Især kurserne med to overnatninger er gode. Her er der mulighed for at arbejde med den inspiration, der opstår. 7

8 Der foregår en del videndeling på skolerne. I år er især fremhævet, at man har videregivet erfaringerne med elektronisk retning på faggruppearrangementer. Nogle kolleger har været glade for også at arbejde på tværs af skolerne mellem kurserne. Andre har efterlyst denne mulighed. Dette kan der med fordel arbejdes med i det kommende års projekt. Der er stadig behov for kurser af denne type med tid til fordybelse. Anne Winther Petersen Moodle/JiTT Moodle/JiTT-projektet har i skoleåret gennemført et enkelt 1-dages fortsætterseminar med 8 deltagere fra 6 gymnasier med fagene matematik og fysik. På seminaret præsenterede deltagerne noget af det, de havde lavet siden sidst, og de pædagogiske erfaringer blev drøftet. Desuden blev mulighederne for at bruge databaser mm. introduceret, og deltagerne arbejdede med egne og andres ideer. For ikke helt at afskære nye skoler fra at blive introduceret til Moodle udbød DASG i efteråret 2012 et (fler)skolebaseret Moodle-kursus. Der er kommet en ny og anderledes version af Moodle, hvilket betyder, at de eksisterende opgavesamlinger vil blive opdateret, så de fortsat kan anvendes i det nye miljø. Som følge af omstruktureringer i UNI-C blev skolernes Moodle-servere flyttet til ITC-Fyn i efteråret Da Moodle-JiTT-projektet udfases med udgangen af skoleåret , overgår drift og administration af Moodle-serverne i skoleåret til ITC-Fyn, hvor de er i gode hænder. Fra nano til mega - nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Merete Johansen Denne del af indsatsområdet Moderne teknologi bestod i skoleåret 2012/2013 i et samarbejde med Haldor Topsøe A/S. Målet er at give eleverne et indblik i moderne teknologi, samt give dem et indtryk af, hvad der foregår i en forskningsbaseret virksomhed. Det gør vi ved at udvikle og afprøve web-baserede undervisningsmaterialer til korte undervisningsforløb om nanoteknologi. I skoleåret 2012/13 deltog 19 lærere fra 15 gymnasier og HTX-kurser. 8

9 Der er afholdt et ét-dags kursus hos Haldor Topsøe A/S i efteråret På kurset blev deltagerne præsenteret for skitser til undervisningsforløb i: Nanoteknologi og katalyse, Brændselsceller samt Konvertering af biomasse og filerne med undervisningsmaterialet er placeret i projektets Skolekomkonference. Der planlægges med at afholde et kursus hos Haldor Topsøe med fokus på virksomhedssamarbejde med Haldor Topsøe, katalysatorer i den virkelige verden samt batterimaterialer i efteråret Autentisk bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Erik Pawlik En vigtig del af undervisningen i bioteknologi og de fleste andre fag i stx og htx er at vise fagets brug uden for undervisningsverdenen ved eksempelvis at skabe kontakter til virksomheder og give lærere og elever bedre indsigt i den forskning og forsøg, der udføres på virksomhed. Fra indbydelsen: Målet med pilotprojektet er at afprøve og færdiggøre undervisningsmateriale til eksperimentel bioteknologi og ruste lærerne, så de kan give eleverne et indtryk af, hvad der foregår i en forskningsbaseret bioteknologi-virksomhed. Undervisningsmaterialet skal dække ca timers undervisning. Samarbejde med Chr. Hansen er en integreret del af projektet. Der blev i september afholdt to én-dages lærerkurser hos Chr. Hansen i Hørsholm. Der deltog 13 lærere på hver kursusdag. Desværre var der igen i år ikke plads til alle, der havde ønsket at deltage, hvorfor det allerede fra start var ønsket, at samarbejde kunne fortsætte. På kurserne blev der fremstillet yoghurt med forskellige bakteriestammer og ved hjælp af dataopsamling blev processerne fulgt. Desuden blev der afprøvet forskellige sterilteknikker som agarstøbning, udpladning mm. Ansatte fra Chr. Hansen orienterede om firmaets forskningsområde og produktudvikling. Efterfølgende har Chr. Hansens været villige til at levere kulturer til de undervisere, der benytter forsøgene i undervisningen. Materialet, som består af materiale fra foredragene, forsøgsvejledningen og andet relevant er uploadet på Skolekom-konferencen og vil senere blive overført til dasg.dk for derigennem at videndele mest muligt. Også i det kommende skoleår vil der blive to kursusdage på Chr. Hansens Laboratorier med et program tilsvarende dette års. Birgit Sandermann Justesen 9

10 Planteforskning - besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland Projektet bestod primært af et tredages besøg hos Bayers forskningsafdeling for CropScience i Monheim. 23 lærere fra 13 gymnasier og HTX-kurser deltog i oktober 2012 i et tredages besøg på Bayers forskningsafdeling i Monheim. Forskningscenteret i Monheim lige nord for Køln er kæmpestort, og det er et af verdens største forskningscentre for plantebeskyttelsesmidler. Busturen til Monheim går gennem et meget stort industriområde og bl.a. passeres flere af Bayers fabrikker på turen. I Monheim præsenterede forskere fra Bayer udvalgte forskningsområder, og deltagerne besøgte en række forskningslaboratorier og arbejdede selv med bioteknologiske eller kemiske analyser i laboratoriet. Laboratoriearbejdet foregik i Bayers skolelaboratorium, som stilles til rådighed for ungdomsuddannelserne i Tyskland. Normalt er personalet i skolelaboratoriet laboranter, men mens vi arbejdede i laboratoriet, var der også forskningspersonale til rådighed for at svare på spørgsmål. Jens Husby fra Bayers CropScience- afdeling i Danmark stod for de praktiske arrangementer, og Jens sørgede sammen med kolleger fra Bayer for, at turen til Monheim både blev fagligt udbytterigt samt socialt et rigtig godt arrangement, bl.a. med en guidet tur i Kølns gamle bydel. Nogle af deltagerne har efter besøget arbejdet videre med nogle af de ideer, vi arbejdede med i grupper hos Bayer. Arbejdet drejer sig om, hvordan vi på gymnasierne kan lave eleveksperimenter, der kan anvendes i forbindelse med et emne om plantebeskyttelsesmidler. Efter vores kursus har Jens Husby arbejdet med at udvikle et netbaseret undervisningsmateriale om plantebeskyttelsesmidler. Der er ingen tvivl om, at lærerne efter besøget bedre kan perspektivere et forløb om plantebeskyttelsesmidler, samt at de har fået et fint indblik i hvordan en kæmpe kemisk virksomhed fungerer, og oplevet et autentisk forskningsmiljø. Det er aftalt med Bayer, at besøget gentages i efteråret Her vil der blive arbejdet videre med materialet fra Bayer og de tilhørende eksperimenter. Jakob Schiødt 10

11 Danske Science Gymnasier BILAG 1 Region Hovedstaden Allerød Gymnasium Aurehøj Gymnasium Ballerup Tekniske Gymnasium Birkerød Gymnasium Bornholms Gymnasium Christianshavns Gymnasium Espergærde Gymnasium Falkonergårdens Gymnasium Frederiksberg Gymnasium Frederiksberg Tekniske Gymnasium Frederikssund Gymnasium Gefion Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Helsingør Gymnasium Herlev Gymnasium Ishøj Tekniske Gymnasium Lyngby Tekniske Gymnasium Nordsjælland Tekniske Gymnasium Nærum Gymnasium Nørre Gymnasium Ordrup Gymnasium Rungsted Gymnasium Rysensteen Gymnasium Rødovre Gymnasium Virum Gymnasium Zahles Gymnasium Øregård Gymnasium Region Sjælland Greve Gymnasium Himmelev Gymnasium Kalundborg Gymnasium Køge Gymnasium Midtsjællands Gymnasieskoler Nykøbing Katedralskole Næstved Gymnasium Odsherreds Gymnasium Roskilde Gymnasium Selandia htx Slagelse Gymnasium Vordingborg Gymnasium Region Syddanmark Alssundgymnasiet Sønderborg EUC Syd htx Fåborg Gymnasium Grindsted Gymnasium Midtfyns Gymnasium Munkensdam Gymnasium Mulernes Legatskole Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Odense Katedralskole Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Tornbjerg Gymnasium Region Midtjylland Egå Gymnasium Favrskov Gymnasium Grenå Gymnasium Grenå Tekniske Gymnasium Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium Horsens Statsskole Horsens Gymnasium Langkær Gymnasium Marselisborg Gymnasium Randers HF & VUC Randers Statsskole Risskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Skive Gymnasium Struer Statsgymnasium Tørring Gymnasium Viborg Gymnasium Viborg Katedralskole Viby Gymnasium Aarhus Katedralskole Aarhus Statsgymnasium Aarhus Tekniske Gymnasium Region Nordjylland Brønderslev Gymnasium EUC Nord htx Frederikshavn Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Aars Tekniske Gymnasium 11

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste

Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Årsberetning 2012 ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden 18 4180 Sorø mail@sciencetalenter.dk Forord: så Ét af de vigtigste værdigrundlag i Ny Nordisk

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12.8.2012 1746 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand,

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere