Boldklubben af 1893 s tennishal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boldklubben af 1893 s tennishal"

Transkript

1 Boldklubben af 1893 s tennishal Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø også Per Henrik Lings Allé 10 (tidl. Idræts Allé) Ill. 1. Bag karnap ligger klublokaler Ill. 2. Vue mod Parken A/S. Ill. 3. Gavl mod Idrætshuset. og omklædningsrum. I kælderen har Sparta i dag kontorer. Fredningsforslaget omfatter Boldklubben af 1893 s tennishal blev indviet i Tennishallen, en langstrakt to etagers bygning, har siden opførelsen været benyttet som tennishal med to indendørs baner. Opført i jernbeton som en sammenhængende hennebique hvælving med armerede ribber for hver tredje meter med amfiteatralske tilskuerpladser langs siderne. Skylights af samme konstruktion. Ydervæg af pudset beton og tagdækning af tagpap; indvendigt beton og kunststofbaner. I efteråret 2007 blev tennishallen solgt med tilbagekøbsret til Løbeklubben Sparta, der ønsker at ombygge den til en indendørs løbebane, hvilket vil betyde, at tilskuerpladserne (i dag med delvist rekonstruerede stole), der har eksisteret siden opførelsen, fjernes, og at de to baner, der siden opførelsen har haft niveauforskel, udlignes. Forslagstiller Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur i samarbejde med Foreningen Kulturinitiativet v/ cand.phil. Tove Jensen Støtteerklæring fra: DOCOMOMO v/ Ola Wedebrunn 1

2 Ill. fra Tillægsforslag til lokalplan 401, Områdets bevaringsværdige bygninger. Indholdsfortegnelse Side Fredningsforslag og dets forslagsstillere 1 Begrundelse for forslaget 2 Baggrund 3 Beskrivelse 5 Oprindelighed og ændringer 5 Bygningens umiddelbare omgivelser 6 Vedligeholdelsesstand 7 Idrætsarkitektur i dag 7 Kommuneatlas 8 Planlægning 8 Identifikation 8 Kontaktpersoner 8 Kilder 8 Bilag 10 2

3 Ill. 4.Tennisbane nærmest indgangen fra klublokalerne. Ill. 5.Skylights. Begrundelse for fredningsforslaget Flere begrundelser kan nævnes for forslaget om fredning af Boldklubben af 1893 s tennishal. Den er Danmarks første indendørs tennishal, opførelsen påbegyndtes i 1910, og den blev indviet februar 1912 af det daværende kronprinspar Christian og Alexandrine. 1 Den er et tidligt eksempel på en jernbetonkonstruktion og har klare funktionalistiske antydninger. En væsentlig detalje er dens skylight, der formidler dagslyset til spillerne. Dagslys nævnes også i dag som den foretrukne belysning for indendørs tennis. Oprindeligt hang specielt forarbejdede PH lamper i hallen. Disse blev på et tidspunkt udskiftet til neonbelysning, men lamperne bruges i dag på et bibliotek i Københavns området. 2 Kulturhistorisk er tennishallen værd at bevare af ovenstående grunde, men også som en væsentlig del af Østerbro Stadion, et område, der siden slutningen af 1800 tallet blev benyttet til idræt, og som i perioden 1911 til 1930 fik den struktur, der i hovedsagen stadig fungerer omkring Østerbro Stadion til brug for forskellige former for idræt som fodbold, tennis, svømning, løb m.v. 3 Hallen føjer sig stilfærdigt ind i rækken af idrætsarkitektoniske bygninger rundt om Østerbro Stadion som den ældste, men ikke mindst markante. Da samfundet i dag befinder sig i en ny periode, videnssamfundet, der vil udvikle egne arkitektoniske udtryk, så er det også væsentligt at fastholde arkitektoniske udtryk, der er produkt af sin tid også med tennishallens kommende nabo, den nye multiarena. Og området vil dermed være med til at vise det vide spænd, der er også i vores idrætsarkitektoniske kulturarv og ligge i fin tråd med de mange tanke og tiltag, der findes i dag, om at bevare og benytte også den bygningskulturelle kulturarv økonomisk. 1 Som dronning havde Alexandrine faste spilletider i tennishallen. 2 Oplyst af B93 s tennistræner. 3 Afsæt og Idrætsscener Se yderligere omtale af bøgerne i afsnittet Idrætsarkitektur i dag. 3

4 Baggrund Tennishallens arkitekt er Søren Lemche Jacobsen ( ); uddannet tømrersvend i 1883, arkitekt 1892, guldsmed 1896; samme år fik han den store guldmedalje af Akademiet. Han var elev under professor Hans J. Holm og arbejdede som Holms konduktør på Vallø Slot samt deltog gennem mange år i Holms opmålinger af ældre dansk bygningskultur, hvilket han blev særligt god til. Hans værker tæller endvidere mange kirker som Frederiksværk i og Hellebæk i 1920, villaer, beboelsesejendomme m.v. Hans stil blev ifølge Weilbach påvirket af arbejdet med Vallø, som ses i hans senere arbejder, der er præget af en vis tyngde. Dette synes ikke at præge tennishallens elegante og praktiske udseende, mens derimod dens nabo Idrætshuset har et kraftfuldt udtryk og udstråler styrke og soliditet. For begge bygningers vedkommende må det siges at være egenskaber, der ikke er uforlignelige med deres funktion (se afsnittet Bygningens umiddelbare omgivelser). Søren Lemche har på Østerbro foruden tennishallen og Idrætshuset også tegnet Arbejderhjemmet Fredenshus, Øster Allé 25. Af Søren Lemches bygninger, her er undtaget kirkerne, har flere opnået høj og middel bevaringsværdi som: Dronninggårds Allé 83 (1898), Rudersdals Kommune, har bevaringsværdi 2. Sorgenfrihus (1902), Lyngby Hovedgade 8A, har bevaringsværdi 4 (lokalplan 179, Lyngby Taarbæk K.) Toldbodvej 5 (Bornholmsgade 1) (1908), København K, har bevaringsværdi 3. Tennishallen og Idrætshuset ved Østerbro Stadion har begge bevaringsværdi 2. Fredenshus (1915), Øster Allé 25, 2100 København Ø, har bevaringsværdi 3. Af eksisterende bygninger i samme karakteristiske stil med skylight kan nævnes: Ill. 6. Mattssons Ridehus, Strandvejen, Klampenborg Ill. 7. Østerbro Svømmehal, 1930 af arkitekterne (1932), ombygget og opført af Arne Jacobsen Frederik Vilhelm Hvalsøe og Arthur Karl Johann i jernbeton; den har tidligere været indstillet Wittmark i jernbetonkonstruktion. Bevaringsværdi 2. til fredning. 4

5 Boldklubben af 1893, B93, blev stiftet den 19. maj 1893 som Cricketklubben af 1893 i Café Petersborg i Odensegade, i 1896 kom fodbold med og i 1901 tennis. 4 Det var i en periode, hvor befolkningens sundhed og dermed også foreningslivet med inspiration fra England tog til i vækst og banede vej for idrætsforeninger for børn og voksne. Idræt og gymnastik kom til omkring 1850 erne og hørte i høj grad sammen med militæret og samfundets politiske situation, men ændrede sig senere til individuelle behov og sociale tiltag. Tidlige eksempler på bygninger alene bygget til idrætsformål er Vallekilde Højskoles øvelseshus fra 1884 af Martin Nyrop og Andreas Bentsen, der foruden ny nordisk arkitekturstil også viste vejen til den folkelige idræt. Dernæst Helle Gotveds gymnastiksal på Vodroffsvej 51, Frederiksberg fra omkring 1898, tegnet af P.V. Jensen Klint. Her skal også Søren Lemches Idrætshus fra 1914 nævnes. De to første er i dag fredet, den sidste har bevaringsværdi 2. Industriudstillingen i København 1888 havde fodboldturnering på programmet i Danmarks første sportshal, en halvåben sportstribune, bygget af Martin Nyrop til lejligheden. Og det var også med til at give idrætten et løft herhjemme. B93 benyttede fra begyndelsen blandt andet Fælleden og andre mulige steder til træning og kamp, indtil de fra 1901 lejede 4 ha på Østre Fælled af Københavns Kommune mellem Øster Allé og Jakobskirken (der ligger ud til Østerbrogade), skråt over for Østerbro Kaserne. Kommunen havde indtil da brugt området som isbane, omgærdet af rækværk. Samme år overtog klubben også 10 baner ved Strandboulevarden. På Østre Fælled var der plads til to fodbold og 23 tennisbaner alle udendørs. De udendørs baner er siden blevet færre og færre, efterhånden som Østerbro Stadion er blevet udviklet. I dag skulle der være to tilbage, foruden fodboldbane og stadion med tribuner på flere sider. Ill. 8, Vue fra tennishallen og stadion rundt. På denne tid var Østerbro ved at blive bebygget med etagebyggeri, bl.a. til embedsstanden og officerer fra de omliggende kaserner: Svanemøllen og Østerbro, der var garderhusarkaserne. Det blev i høj grad officererne fra disse kaserner, der blev foregangsmænd for flere idrætsforeninger som bl.a. B93, der i sin ledelse de første år havde mange officerer. Tennis, dengang benævnt lawn tennis, kom med på I.C. Gandils foranledning i Han blev efterfølgende formand , og det var ham, der allerede i 1904 foreslog 4 Boldklubben af , s 15: I 1896 blev vedtaget en skolereform, der anbefalede fodbold i skolerne. Og det betød et løft for mange eksisterende klubber, men også et øget antal klubber omkring århundredskiftet. 5

6 bestyrelsen at bygge en indendørs tennishal. Ifølge klubbens jubilæumsbog 1993 var begrundelsen, at svenskerne nød fordel af indendørstræning i deres hal i Stockholm. Arkitekt Søren Lemche fik i 1901 forbindelse til boldklubben, da han vandt arkitektkonkurrencen om deres nye klubhus, og den blev da også indviet samme år en toetages træpavillon (nedrevet 1965). Allerede i 1904 blev der sat gang i planerne om tennishallen, der på det tidspunkt forventedes at komme til at koste omkring kr.; det endelige beløb endte på omkring kr. Ansøgning om leje af areal til byggeriet blev indsendt til kommunen samme år, men det kom til at tage otte år, før hallen var klar til indvielse i I første omgang fik klubben et tyveårigt lejemål på arealet, men det blev senere forlænget til 99 år, dvs. frem til Klubbens bestyrelse besluttede at danne et aktieselskab, A/S Københavns Tennishaller, for på denne måde at rejse kapital til byggeriet. Nøglepersoner blev lensgreve Raben Lewetzau og geheimeetatsråd Emil Vett, den ene af Magasin du Nord s to ejere, og dette åbnede uden tvivl en del døre til erhvervslivet og dermed den nødvendige kapital, der blev rejst uden at stille profit i udsigt. I 1929 overgik tennishallen til B93 s arv og eje, da aktiekapitalen var tilbagebetalt. Gennem alle årene siden 1901 har der været samarbejdet på godt og ondt mellem B93, Københavns Idrætsanlæg og Københavns Kommune med baggrund i både de fælles og egne interesser, der har været for området. I dag er B93 ved at opgive arealet sammen med salget af tennishallen, hvor de fremover vil søge at udvide anlægget omkring Svanemølleanlægget, der også er et bygningskulturelt interessant område med reference til Øresundshospitalet. Beskrivelse Tennishallen med de mange fine detaljer i skorstene og murværk, hvor bl.a. utallige tennisbolde, placeret rundt om på bygningens langsider og gavle, fortæller om bygningens funktion samt bærer vidnesbyrd om bygherrernes stolthed. Hallen fremtræder stadig elegant trods tidens hårde tand i form af manglende vedligeholdelse og graffiti. Ill. 11. Nogle af de mange tennisbolde på bygningen. Ill. 12. Den ene af to skorstene, fint detaljeret. 6

7 Oprindelighed og ændringer Efter indvielse ansøgte arkitekt Søren Lemche i 1912 om tilladelse til at opføre et et etages omklædningsbygning (i flammede mursten og stænkpudset) med bjælkelag og loftdække i jernbeton. Denne skulle ligge i tilslutning til hallen op til skellet mellem matrikel 4378 og 4346 (mod Idrætshuset). Dette tillades, og det er formentlig den man ser på Ill. 1 til venstre i billedet. Ifølge jubilæumsbogen fra 1993 blev det omkring 1923 vedtaget at udvide med klublokaler, men det er ikke afklaret, om dette er sket, eller om der er tale om indendørs ændring af lokalerne bag karnapperne på Ill. 1. I 1973 blev der etableret en udvendig trappe til omklædningsrummene på første sal i tilbygningen, og samme år blev tennishallen restaureret da den på grund af mange års forsømmelser var næsten faldefærdig. 5 I 1983 blev gennemført en gennemgribende restaurering og renovering, hvor hele bygningen blev gennemgået, og hvor klubben efterfølgende fik lov til at benytte skylights på taget til udendørs reklamer. I 1992 (i forbindelse med nye planer for stadionområdet) flyttedes klubbens hovedanlæg til Svanemølle anlægget i en tidligere, nu renoveret hospitalsbygning fra Øresundshospitalet. Dele af tennisfunktionen forblev i Per Henrik Lings Allé anlægget, der fra 1994 har reduceret udendørsbanerne til to. I 1995 er tennishallen i dårlig stand, men efter tovtrækkeri om vedligeholdelsespligt påtager Københavns Idrætsanlæg (KI) sig ansvaret. I 1997 indvies nye klublokaler i den gamle tennishal, hvor der i den forbindelse skete ændringer i lokaleindretningen samt omklædningsforhold på første sal. Tanker om fremtiden Frem til 1983 forelå der tanker om frasalg til Københavns Idrætsanlæg, men det blev da besluttet at beholde hallen frem til I 1989 blev der vedtaget en ny lokalplan (nr. 137) for Parken, og efterfølgende indhentede B93 et responsum om uopsigelighed, så længe deres baner blev benyttet til det oprindelige formål. Siden sidst i 1990 erne blev der igen fremsat tanker om at fravælge den gamle tennishal, og det blev i 2007 en realitet, da hallen som tidligere nævnt er solgt til Sparta med tilbagekøbsret, hvis det ikke lykkes B93 at finde en indendørs erstatning. Bygningens umiddelbare omgivelser I 1908 blev der udskrevet arkitektkonkurrence for hele Fælledparken (fredet 1956), og i de efterfølgende 25 år blev en række idrætsbygninger opført, der i en halvbue omkranser Østerbro Stadion. Buen begynder på Østerbrogade i stram nyklassicistisk stil med Parkteater (rummer i dag biograf, restaurant m.v.) med indgang til Østerbro Stadion og Østerbro Svømmehal, begge opført i perioden i et samarbejde mellem arkitekterne Frederik Vilhelm Hvalsøe 5 B93 s jubilæumsbog

8 ( ) og Arthur Karl Johann Wittmack ( ). Sidstnævnte havde tidligere arbejdet som konduktør for arkitekt maa Søren Lemche. Svømmehalllen er ligeledes bygget i jernbetonkonstruktion med hvælvet loft og ovenlys. Dernæst følger Idrætshuset med stålbetonkonstruktion af arkitekt Søren Lemche, opført Den fungerer i dag stadig efter sit oprindelige formål. Dens store sal har, som også svømmehallen og tennishallen, hvælvet loft med ovenlys. Herefter kommer tennishallen fra 1912, og som det ses på vedlagte kortbilag ligger tennishallen med langsiden ud mod Per Henrik Lings Allé. Dens nordøstlige gavl er tilpasset vejforløbet i overgangen mellem Per Henrik Lings Allé og Gunnar Nu Hansens Plads. Sidst følger det nye Parken, der stod færdigrenoveret i 1990 erne. Bag tennishallen mod nationalstadionet ligger endnu Østerbro Skøjtehal, der i lokalplan 401 fra 2006 er besluttet nedrevet som led i planerne om opførelse af en multiarena af Parken. Det er væsentligt at bemærke, at den idrætsarkitektoniske halvbue fra Østerbrogade via Gunnar Nu Hansens Plads, Per Henrik Lings Allé til Øster Allé indeholder bygninger med forskellige arkitektoniske udtryk, forskellige aldre, men alle med idræt som fælles reference. Et sted bemærkes, at idrætsarkitekturen på Indre Østerbro [er] meget særlig: Alle bygninger skiller sig ud og har deres egen stil. 6 Til begge sider for buen ligger bygninger og områder, der dels kulturhistorisk (Østerbro Kaserne og Fælledparken og Østerbro Stadion), dels udtryksfuldt (Jakobskirken) er med til at definere grænserne. På trods af de omfattende ændringer i Østerbro Kaserne er der stadig en vis oprindelighed i dels eksisterende bygninger, dels en mere eller mindre tydelig reference til de oprindelige bygninger i de nyopførte. Ændringer i omgivelserne Området har siden sidst i 1800 tallet været benyttet til idrætsformål, og omkring 1900 benyttede mange af de 19 klubber, der dengang var i København, også Fælleden, hvor de større klubber havde omklædning i sidegader ud mod Blegdamsfælleden. Af stadig eksisterende klubber kan bl.a. nævnes KB og AB, der dog ikke har hjemsted på Østerbro mere. 7 I 1920 erne blev de udendørs baner drænet. I 1950 erne blev stadiontribunen bygget om. Det fik den konsekvens, at hovedindgangen, der oprindeligt lå ud til Østerbrogade, blev flyttet til Per Henrik Lings Allé. Og otte udendørs baner blev ændret. I 1965/66 blev anlagt grusbane (tidligere havde denne været anbragt i Ryparken). 6 Idrætsscener, s KB, Kjøbenhavns Boldklub, var så vidt vides den første klub med tennis. Den flyttede snart til Frederiksberg, hvor de i 1917 byggede den næste indendørs tennishal på Pile Allé, der nedbrændte totalt i AB flyttede til Gladsaxe, men deres gamle klubhus ligger stadig på Østerbro, Nørre Allé 53 - i dag benyttet til andre formål af Institut for Idræt, Københavns Universitet. 8

9 Vedligeholdelsesstand Tennishallen fremtræder udendørs snavset og fyldt med graffiti. Både uden og indendørs er den præget af manglende vedligehold. Dette skyldes dog ikke mangel på entusiasme for bygningen af dens brugere. Ill. 13. Ribberne set indefra Ill. 14.Udsnit af stolerækkerne, der findes på begge sider af hallen Idrætsarkitektur i dag KUAS har i 2008 oplyst, at der ikke er aktuelle planer om temagennemgang af idrætsbygninger, men har været meget behjælpelige med en liste fra FBB over fredede idrætsanlæg (Bilag). Kunstakademiets Arkitektskole, Center for Idræt, har de seneste år udgivet arbejder om det idrætsarkitektoniske område. I 2003 kom et arbejde med idrættens periodisering i Danmark (Idrætsscener), hvor to områder (Østerbro, København og Salling Fjends, Nordjylland) er valgt ud til nærmere undersøgelse som en forundersøgelse til en renoveringsmanual for idrættens huse. Baggrunden er den ringe forfatning for mange idrætshaller eller det, at de ikke er tidssvarende nutidige behov, og spørgsmålet, om de skal renoveres i forhold til oprindelighed eller tage tanker vedr. rumopfattelse, teknologi, aktivitets og livsstilsmønstre med i processen. Forfatteren skriver, at idrættens vugge i København stod på Indre Østerbro, og at den oprindelige struktur i det store og hele er bevaret, skønt det klassicistiske fælledklubhus, der lå hvor Parken i dag ligger, er væk. Tennishallen omtales som et flot eksemplar på funktionalismens sportshaller. Med sit hvælvede betonloft og et gennemgående ovenlys har salen højere til loftet end vist på tegningerne. 8 Under arbejdet til bogen i 2003 omtales det i bogen, at hallen var i så dårlig stand, at det var uvist, hvorvidt den ville blive nedrevet, ombygget eller istandsat. 9 8 Idrætsscener, s De omtalte tegninger er ikke med i fredningsforslaget. 9 Tennisklubbens træner oplyste, at hallen løbende bliver vedligeholdt i et mindre omfang. 9

10 I 2007 udkom Afsæt, der omhandler idræt og arkitektur i byen, deres funktion for borgerne både som idrætsform med stigende professionalisering og som bygningsværk i denne sammenhæng i det videnssamfund, som vi i dag befinder os midt i. København bruges som model for denne udvikling, som forfatterne ser er på vej i Danmark, og som de kommer med strategiforslag til at imødekomme. Udgivelsen af disse to bøger viser, at fagfolk har fået øjnene op for de idrætsarkitektoniske bygningers værdi både kulturhistorisk og arkitektonisk. Dansk Tennisforbund, der blev stiftet i 1920 med B93 som medlem kort efter kunne på trods af interesseret velvilje ikke hjælpe med en oversigt over haller fra perioden. Genbrug Der er i nyere tid tænkt over, hvordan man genbruger ældre idrætshaller, hvor de fleste relaterer sig til kulturelle formål som dans, teater, musik og møder. Det er i øjeblikket ikke aktuelt for tennishallens vedkommende, der stadig opfylder standardkravene for tennis, og som alternativt vil blive benyttet som løbebane. Kommuneatlas Tennishallen er i Østerbro Bydelsatlas tildelt bevaringsværdi 2. Planlægning Der er i 2006 udarbejdet lokalplan 401 for området i forbindelse med multiarena uden umiddelbar betydning for tennishallen. Identifikation Matr.nr. 4378, Udenbys Klædebo Kvarter / byzone. Ejendomsnr Kommune: Københavns Kommune Ejendom købt efterår 2007 af Sparta, men B93 har tilbagekøbsret, indtil de har fundet erstatningsbaner. BBR: ; bygningsnr: 2; bebygget areal: 1997; totalt bygningsareal: 2027; opførelsesår: 1910; anvendelse: Bygning til idræt ol.; tagdækning: Tagpap (med taghældning); ydervæg: Andet materiale; materialekilde: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant). Kontaktpersoner B93, Svanemølleanlægget, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø, (mandag lukket, øvrige dage 12 16, fredag 12 15) Formand for tennisudvalget: Ole Chr. Rasmussen, tlf.: , mobil: , aps.dk Ernst Ecks og Dinah, trænere i tennishallen, tlf Tennishallen direkte tlf

11 Kilder Litteratur Afsæt idræt og arkitektur i byen. Center for Idræt og Arkitektur. K.s Arkitektskole Architekten , m.fl. Boldklubben af En Idrætsklubs liv og levned gennem 100 år. København Boldklubben af år. 19. maj Udg. af B93 ved museumsudvalget Idrætsscener, Kropskulturen i to egne af Danmark. Center for Idræt og Arkitektur. K.s Arkitektskolen Moderne Idrætshaller og Svømmehaller, rådgivende ing. Chr. Ostenfeld Nyt liv i gamle idrætshaller, udarb. af ark. Hans Lyngsgård i samarbejde med Lokale & Anlægsfonden 1998 Kunstnerleksikon Weilbach for oplysninger om arkitekt maa Søren Lemche Jacobsen. Illustrationer Fotos udendørs og indendørs v/ Tove Jensen. (ill. 6 af Mattssons Ridehal hentet her) hallen osterbro svommehal (ill. 7 af Østerbro Svømmehal hentet her) 11

12 Bilag Støtteerklæring fra DOCOMOMO Arkitektens tegninger 1910f, lånt af B93. Lokalplan 137 for kort s. 4, der viser området anno Lokalplan 401 for kort s. 2, 3, der viser område og bevaringsværdier anno 2006 se lokalplaner/401.pdf for s. 2 (luftfoto), 3 (kort over bevaringsværdier) og 17 (oversigt anno 2006 over lokalplanområdet med tennishallen). Tillægsforslag til Lokalplan 401 vedr. multiarena se lokalplanforslag/parken_tillæg1.pdf Kopi af Architekten 1909, nr. 8, s.69f kort over området med tennishal og andre bygninger. Kopi af Architekten 1911, nr. 8, s. 75 kort over området; her ses dav. tennisbaner. Kopi af Architekten 1918, nr. 40, s. 369ff KB s tennishal, Pile Allé, fra Liste fra søgning i Kulturarvsstyrelsens FBB database, venligst formidlet af KUAS. 12

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Fredningsforslaget omfatter: Direktionsbygningen, indgangspartiet med de to porte. Granitkuglerne foran bygningen,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj. Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 %

Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj. Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 % Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 % EJENDOMMEN ADRESSE: Baldersbækvej 8A-8D, 2635 Ishøj MATR.NR.: 13 AA AREALER IFØLGE BBR: Grundareal: Bebygget areal: Erhvervsareal

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen ligger i Egebæk-Hviding ca. 6 km syd for Ribe. Der er gode trafikale forbindelser, idet sygehuset er placeret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen Fredningsforslaget omfatter: Motorrenoveringsvirksomhed med skorsten, opført 1956 af Arne Jacobsen til fabrikant Carl Christensen.

Læs mere

Lejrskole for overvægtige børn

Lejrskole for overvægtige børn Lejrskole for overvægtige børn RINDSHOLM MØLLE Transformation af Rindsholm Mølle ved Viborg HVORFOR_OPGAVENS RELEVANS Lokation Rindsholm Mølle Øvrige vandmøller i området Møllen anno 1935 På mit studieforløb

Læs mere

Vestergade 51, Aarhus C

Vestergade 51, Aarhus C Vestergade 51, Aarhus C Velrenommeret restaurant Marco Polo til afståelse Samlet etageareal: 237 m² - heraf 172 m² restaurant og 65 m² kælder Klar til brug restaurant i Aarhus C Beliggende i gåafstand

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT HUSET TAVI : på SKAGEN HAVN midt i Skagen nu til salg!! Blad mulighederne igennem samlet på næste 11 sider 2.248 m 2 Rustikke lokaler 2oo m fra SKAGEN HAVNS myldrende liv klar til: MUSIK : BUTIKKER : EVENTS

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS GINNERUPARKITEKTER FORORD Af Horsens Borgmester Jan Trøjborg Længst mod øst - hvor Horsens Havn og Horsens Fjord mødes - ønsker Horsens Sejlklub at opføre et nyt klubhus.

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik. Bilag til byherre, rådgivere og konsulenter ang. vedligeholdelse og byggeri

Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik. Bilag til byherre, rådgivere og konsulenter ang. vedligeholdelse og byggeri Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik 05. november 2008 Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik Vejledning til projektorganisationen Kystvejens tankstation Arne Jacobsen 1937 Bygningen er Gentofte Kommunes

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere