Boldklubben af 1893 s tennishal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boldklubben af 1893 s tennishal"

Transkript

1 Boldklubben af 1893 s tennishal Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø også Per Henrik Lings Allé 10 (tidl. Idræts Allé) Ill. 1. Bag karnap ligger klublokaler Ill. 2. Vue mod Parken A/S. Ill. 3. Gavl mod Idrætshuset. og omklædningsrum. I kælderen har Sparta i dag kontorer. Fredningsforslaget omfatter Boldklubben af 1893 s tennishal blev indviet i Tennishallen, en langstrakt to etagers bygning, har siden opførelsen været benyttet som tennishal med to indendørs baner. Opført i jernbeton som en sammenhængende hennebique hvælving med armerede ribber for hver tredje meter med amfiteatralske tilskuerpladser langs siderne. Skylights af samme konstruktion. Ydervæg af pudset beton og tagdækning af tagpap; indvendigt beton og kunststofbaner. I efteråret 2007 blev tennishallen solgt med tilbagekøbsret til Løbeklubben Sparta, der ønsker at ombygge den til en indendørs løbebane, hvilket vil betyde, at tilskuerpladserne (i dag med delvist rekonstruerede stole), der har eksisteret siden opførelsen, fjernes, og at de to baner, der siden opførelsen har haft niveauforskel, udlignes. Forslagstiller Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur i samarbejde med Foreningen Kulturinitiativet v/ cand.phil. Tove Jensen Støtteerklæring fra: DOCOMOMO v/ Ola Wedebrunn 1

2 Ill. fra Tillægsforslag til lokalplan 401, Områdets bevaringsværdige bygninger. Indholdsfortegnelse Side Fredningsforslag og dets forslagsstillere 1 Begrundelse for forslaget 2 Baggrund 3 Beskrivelse 5 Oprindelighed og ændringer 5 Bygningens umiddelbare omgivelser 6 Vedligeholdelsesstand 7 Idrætsarkitektur i dag 7 Kommuneatlas 8 Planlægning 8 Identifikation 8 Kontaktpersoner 8 Kilder 8 Bilag 10 2

3 Ill. 4.Tennisbane nærmest indgangen fra klublokalerne. Ill. 5.Skylights. Begrundelse for fredningsforslaget Flere begrundelser kan nævnes for forslaget om fredning af Boldklubben af 1893 s tennishal. Den er Danmarks første indendørs tennishal, opførelsen påbegyndtes i 1910, og den blev indviet februar 1912 af det daværende kronprinspar Christian og Alexandrine. 1 Den er et tidligt eksempel på en jernbetonkonstruktion og har klare funktionalistiske antydninger. En væsentlig detalje er dens skylight, der formidler dagslyset til spillerne. Dagslys nævnes også i dag som den foretrukne belysning for indendørs tennis. Oprindeligt hang specielt forarbejdede PH lamper i hallen. Disse blev på et tidspunkt udskiftet til neonbelysning, men lamperne bruges i dag på et bibliotek i Københavns området. 2 Kulturhistorisk er tennishallen værd at bevare af ovenstående grunde, men også som en væsentlig del af Østerbro Stadion, et område, der siden slutningen af 1800 tallet blev benyttet til idræt, og som i perioden 1911 til 1930 fik den struktur, der i hovedsagen stadig fungerer omkring Østerbro Stadion til brug for forskellige former for idræt som fodbold, tennis, svømning, løb m.v. 3 Hallen føjer sig stilfærdigt ind i rækken af idrætsarkitektoniske bygninger rundt om Østerbro Stadion som den ældste, men ikke mindst markante. Da samfundet i dag befinder sig i en ny periode, videnssamfundet, der vil udvikle egne arkitektoniske udtryk, så er det også væsentligt at fastholde arkitektoniske udtryk, der er produkt af sin tid også med tennishallens kommende nabo, den nye multiarena. Og området vil dermed være med til at vise det vide spænd, der er også i vores idrætsarkitektoniske kulturarv og ligge i fin tråd med de mange tanke og tiltag, der findes i dag, om at bevare og benytte også den bygningskulturelle kulturarv økonomisk. 1 Som dronning havde Alexandrine faste spilletider i tennishallen. 2 Oplyst af B93 s tennistræner. 3 Afsæt og Idrætsscener Se yderligere omtale af bøgerne i afsnittet Idrætsarkitektur i dag. 3

4 Baggrund Tennishallens arkitekt er Søren Lemche Jacobsen ( ); uddannet tømrersvend i 1883, arkitekt 1892, guldsmed 1896; samme år fik han den store guldmedalje af Akademiet. Han var elev under professor Hans J. Holm og arbejdede som Holms konduktør på Vallø Slot samt deltog gennem mange år i Holms opmålinger af ældre dansk bygningskultur, hvilket han blev særligt god til. Hans værker tæller endvidere mange kirker som Frederiksværk i og Hellebæk i 1920, villaer, beboelsesejendomme m.v. Hans stil blev ifølge Weilbach påvirket af arbejdet med Vallø, som ses i hans senere arbejder, der er præget af en vis tyngde. Dette synes ikke at præge tennishallens elegante og praktiske udseende, mens derimod dens nabo Idrætshuset har et kraftfuldt udtryk og udstråler styrke og soliditet. For begge bygningers vedkommende må det siges at være egenskaber, der ikke er uforlignelige med deres funktion (se afsnittet Bygningens umiddelbare omgivelser). Søren Lemche har på Østerbro foruden tennishallen og Idrætshuset også tegnet Arbejderhjemmet Fredenshus, Øster Allé 25. Af Søren Lemches bygninger, her er undtaget kirkerne, har flere opnået høj og middel bevaringsværdi som: Dronninggårds Allé 83 (1898), Rudersdals Kommune, har bevaringsværdi 2. Sorgenfrihus (1902), Lyngby Hovedgade 8A, har bevaringsværdi 4 (lokalplan 179, Lyngby Taarbæk K.) Toldbodvej 5 (Bornholmsgade 1) (1908), København K, har bevaringsværdi 3. Tennishallen og Idrætshuset ved Østerbro Stadion har begge bevaringsværdi 2. Fredenshus (1915), Øster Allé 25, 2100 København Ø, har bevaringsværdi 3. Af eksisterende bygninger i samme karakteristiske stil med skylight kan nævnes: Ill. 6. Mattssons Ridehus, Strandvejen, Klampenborg Ill. 7. Østerbro Svømmehal, 1930 af arkitekterne (1932), ombygget og opført af Arne Jacobsen Frederik Vilhelm Hvalsøe og Arthur Karl Johann i jernbeton; den har tidligere været indstillet Wittmark i jernbetonkonstruktion. Bevaringsværdi 2. til fredning. 4

5 Boldklubben af 1893, B93, blev stiftet den 19. maj 1893 som Cricketklubben af 1893 i Café Petersborg i Odensegade, i 1896 kom fodbold med og i 1901 tennis. 4 Det var i en periode, hvor befolkningens sundhed og dermed også foreningslivet med inspiration fra England tog til i vækst og banede vej for idrætsforeninger for børn og voksne. Idræt og gymnastik kom til omkring 1850 erne og hørte i høj grad sammen med militæret og samfundets politiske situation, men ændrede sig senere til individuelle behov og sociale tiltag. Tidlige eksempler på bygninger alene bygget til idrætsformål er Vallekilde Højskoles øvelseshus fra 1884 af Martin Nyrop og Andreas Bentsen, der foruden ny nordisk arkitekturstil også viste vejen til den folkelige idræt. Dernæst Helle Gotveds gymnastiksal på Vodroffsvej 51, Frederiksberg fra omkring 1898, tegnet af P.V. Jensen Klint. Her skal også Søren Lemches Idrætshus fra 1914 nævnes. De to første er i dag fredet, den sidste har bevaringsværdi 2. Industriudstillingen i København 1888 havde fodboldturnering på programmet i Danmarks første sportshal, en halvåben sportstribune, bygget af Martin Nyrop til lejligheden. Og det var også med til at give idrætten et løft herhjemme. B93 benyttede fra begyndelsen blandt andet Fælleden og andre mulige steder til træning og kamp, indtil de fra 1901 lejede 4 ha på Østre Fælled af Københavns Kommune mellem Øster Allé og Jakobskirken (der ligger ud til Østerbrogade), skråt over for Østerbro Kaserne. Kommunen havde indtil da brugt området som isbane, omgærdet af rækværk. Samme år overtog klubben også 10 baner ved Strandboulevarden. På Østre Fælled var der plads til to fodbold og 23 tennisbaner alle udendørs. De udendørs baner er siden blevet færre og færre, efterhånden som Østerbro Stadion er blevet udviklet. I dag skulle der være to tilbage, foruden fodboldbane og stadion med tribuner på flere sider. Ill. 8, Vue fra tennishallen og stadion rundt. På denne tid var Østerbro ved at blive bebygget med etagebyggeri, bl.a. til embedsstanden og officerer fra de omliggende kaserner: Svanemøllen og Østerbro, der var garderhusarkaserne. Det blev i høj grad officererne fra disse kaserner, der blev foregangsmænd for flere idrætsforeninger som bl.a. B93, der i sin ledelse de første år havde mange officerer. Tennis, dengang benævnt lawn tennis, kom med på I.C. Gandils foranledning i Han blev efterfølgende formand , og det var ham, der allerede i 1904 foreslog 4 Boldklubben af , s 15: I 1896 blev vedtaget en skolereform, der anbefalede fodbold i skolerne. Og det betød et løft for mange eksisterende klubber, men også et øget antal klubber omkring århundredskiftet. 5

6 bestyrelsen at bygge en indendørs tennishal. Ifølge klubbens jubilæumsbog 1993 var begrundelsen, at svenskerne nød fordel af indendørstræning i deres hal i Stockholm. Arkitekt Søren Lemche fik i 1901 forbindelse til boldklubben, da han vandt arkitektkonkurrencen om deres nye klubhus, og den blev da også indviet samme år en toetages træpavillon (nedrevet 1965). Allerede i 1904 blev der sat gang i planerne om tennishallen, der på det tidspunkt forventedes at komme til at koste omkring kr.; det endelige beløb endte på omkring kr. Ansøgning om leje af areal til byggeriet blev indsendt til kommunen samme år, men det kom til at tage otte år, før hallen var klar til indvielse i I første omgang fik klubben et tyveårigt lejemål på arealet, men det blev senere forlænget til 99 år, dvs. frem til Klubbens bestyrelse besluttede at danne et aktieselskab, A/S Københavns Tennishaller, for på denne måde at rejse kapital til byggeriet. Nøglepersoner blev lensgreve Raben Lewetzau og geheimeetatsråd Emil Vett, den ene af Magasin du Nord s to ejere, og dette åbnede uden tvivl en del døre til erhvervslivet og dermed den nødvendige kapital, der blev rejst uden at stille profit i udsigt. I 1929 overgik tennishallen til B93 s arv og eje, da aktiekapitalen var tilbagebetalt. Gennem alle årene siden 1901 har der været samarbejdet på godt og ondt mellem B93, Københavns Idrætsanlæg og Københavns Kommune med baggrund i både de fælles og egne interesser, der har været for området. I dag er B93 ved at opgive arealet sammen med salget af tennishallen, hvor de fremover vil søge at udvide anlægget omkring Svanemølleanlægget, der også er et bygningskulturelt interessant område med reference til Øresundshospitalet. Beskrivelse Tennishallen med de mange fine detaljer i skorstene og murværk, hvor bl.a. utallige tennisbolde, placeret rundt om på bygningens langsider og gavle, fortæller om bygningens funktion samt bærer vidnesbyrd om bygherrernes stolthed. Hallen fremtræder stadig elegant trods tidens hårde tand i form af manglende vedligeholdelse og graffiti. Ill. 11. Nogle af de mange tennisbolde på bygningen. Ill. 12. Den ene af to skorstene, fint detaljeret. 6

7 Oprindelighed og ændringer Efter indvielse ansøgte arkitekt Søren Lemche i 1912 om tilladelse til at opføre et et etages omklædningsbygning (i flammede mursten og stænkpudset) med bjælkelag og loftdække i jernbeton. Denne skulle ligge i tilslutning til hallen op til skellet mellem matrikel 4378 og 4346 (mod Idrætshuset). Dette tillades, og det er formentlig den man ser på Ill. 1 til venstre i billedet. Ifølge jubilæumsbogen fra 1993 blev det omkring 1923 vedtaget at udvide med klublokaler, men det er ikke afklaret, om dette er sket, eller om der er tale om indendørs ændring af lokalerne bag karnapperne på Ill. 1. I 1973 blev der etableret en udvendig trappe til omklædningsrummene på første sal i tilbygningen, og samme år blev tennishallen restaureret da den på grund af mange års forsømmelser var næsten faldefærdig. 5 I 1983 blev gennemført en gennemgribende restaurering og renovering, hvor hele bygningen blev gennemgået, og hvor klubben efterfølgende fik lov til at benytte skylights på taget til udendørs reklamer. I 1992 (i forbindelse med nye planer for stadionområdet) flyttedes klubbens hovedanlæg til Svanemølle anlægget i en tidligere, nu renoveret hospitalsbygning fra Øresundshospitalet. Dele af tennisfunktionen forblev i Per Henrik Lings Allé anlægget, der fra 1994 har reduceret udendørsbanerne til to. I 1995 er tennishallen i dårlig stand, men efter tovtrækkeri om vedligeholdelsespligt påtager Københavns Idrætsanlæg (KI) sig ansvaret. I 1997 indvies nye klublokaler i den gamle tennishal, hvor der i den forbindelse skete ændringer i lokaleindretningen samt omklædningsforhold på første sal. Tanker om fremtiden Frem til 1983 forelå der tanker om frasalg til Københavns Idrætsanlæg, men det blev da besluttet at beholde hallen frem til I 1989 blev der vedtaget en ny lokalplan (nr. 137) for Parken, og efterfølgende indhentede B93 et responsum om uopsigelighed, så længe deres baner blev benyttet til det oprindelige formål. Siden sidst i 1990 erne blev der igen fremsat tanker om at fravælge den gamle tennishal, og det blev i 2007 en realitet, da hallen som tidligere nævnt er solgt til Sparta med tilbagekøbsret, hvis det ikke lykkes B93 at finde en indendørs erstatning. Bygningens umiddelbare omgivelser I 1908 blev der udskrevet arkitektkonkurrence for hele Fælledparken (fredet 1956), og i de efterfølgende 25 år blev en række idrætsbygninger opført, der i en halvbue omkranser Østerbro Stadion. Buen begynder på Østerbrogade i stram nyklassicistisk stil med Parkteater (rummer i dag biograf, restaurant m.v.) med indgang til Østerbro Stadion og Østerbro Svømmehal, begge opført i perioden i et samarbejde mellem arkitekterne Frederik Vilhelm Hvalsøe 5 B93 s jubilæumsbog

8 ( ) og Arthur Karl Johann Wittmack ( ). Sidstnævnte havde tidligere arbejdet som konduktør for arkitekt maa Søren Lemche. Svømmehalllen er ligeledes bygget i jernbetonkonstruktion med hvælvet loft og ovenlys. Dernæst følger Idrætshuset med stålbetonkonstruktion af arkitekt Søren Lemche, opført Den fungerer i dag stadig efter sit oprindelige formål. Dens store sal har, som også svømmehallen og tennishallen, hvælvet loft med ovenlys. Herefter kommer tennishallen fra 1912, og som det ses på vedlagte kortbilag ligger tennishallen med langsiden ud mod Per Henrik Lings Allé. Dens nordøstlige gavl er tilpasset vejforløbet i overgangen mellem Per Henrik Lings Allé og Gunnar Nu Hansens Plads. Sidst følger det nye Parken, der stod færdigrenoveret i 1990 erne. Bag tennishallen mod nationalstadionet ligger endnu Østerbro Skøjtehal, der i lokalplan 401 fra 2006 er besluttet nedrevet som led i planerne om opførelse af en multiarena af Parken. Det er væsentligt at bemærke, at den idrætsarkitektoniske halvbue fra Østerbrogade via Gunnar Nu Hansens Plads, Per Henrik Lings Allé til Øster Allé indeholder bygninger med forskellige arkitektoniske udtryk, forskellige aldre, men alle med idræt som fælles reference. Et sted bemærkes, at idrætsarkitekturen på Indre Østerbro [er] meget særlig: Alle bygninger skiller sig ud og har deres egen stil. 6 Til begge sider for buen ligger bygninger og områder, der dels kulturhistorisk (Østerbro Kaserne og Fælledparken og Østerbro Stadion), dels udtryksfuldt (Jakobskirken) er med til at definere grænserne. På trods af de omfattende ændringer i Østerbro Kaserne er der stadig en vis oprindelighed i dels eksisterende bygninger, dels en mere eller mindre tydelig reference til de oprindelige bygninger i de nyopførte. Ændringer i omgivelserne Området har siden sidst i 1800 tallet været benyttet til idrætsformål, og omkring 1900 benyttede mange af de 19 klubber, der dengang var i København, også Fælleden, hvor de større klubber havde omklædning i sidegader ud mod Blegdamsfælleden. Af stadig eksisterende klubber kan bl.a. nævnes KB og AB, der dog ikke har hjemsted på Østerbro mere. 7 I 1920 erne blev de udendørs baner drænet. I 1950 erne blev stadiontribunen bygget om. Det fik den konsekvens, at hovedindgangen, der oprindeligt lå ud til Østerbrogade, blev flyttet til Per Henrik Lings Allé. Og otte udendørs baner blev ændret. I 1965/66 blev anlagt grusbane (tidligere havde denne været anbragt i Ryparken). 6 Idrætsscener, s KB, Kjøbenhavns Boldklub, var så vidt vides den første klub med tennis. Den flyttede snart til Frederiksberg, hvor de i 1917 byggede den næste indendørs tennishal på Pile Allé, der nedbrændte totalt i AB flyttede til Gladsaxe, men deres gamle klubhus ligger stadig på Østerbro, Nørre Allé 53 - i dag benyttet til andre formål af Institut for Idræt, Københavns Universitet. 8

9 Vedligeholdelsesstand Tennishallen fremtræder udendørs snavset og fyldt med graffiti. Både uden og indendørs er den præget af manglende vedligehold. Dette skyldes dog ikke mangel på entusiasme for bygningen af dens brugere. Ill. 13. Ribberne set indefra Ill. 14.Udsnit af stolerækkerne, der findes på begge sider af hallen Idrætsarkitektur i dag KUAS har i 2008 oplyst, at der ikke er aktuelle planer om temagennemgang af idrætsbygninger, men har været meget behjælpelige med en liste fra FBB over fredede idrætsanlæg (Bilag). Kunstakademiets Arkitektskole, Center for Idræt, har de seneste år udgivet arbejder om det idrætsarkitektoniske område. I 2003 kom et arbejde med idrættens periodisering i Danmark (Idrætsscener), hvor to områder (Østerbro, København og Salling Fjends, Nordjylland) er valgt ud til nærmere undersøgelse som en forundersøgelse til en renoveringsmanual for idrættens huse. Baggrunden er den ringe forfatning for mange idrætshaller eller det, at de ikke er tidssvarende nutidige behov, og spørgsmålet, om de skal renoveres i forhold til oprindelighed eller tage tanker vedr. rumopfattelse, teknologi, aktivitets og livsstilsmønstre med i processen. Forfatteren skriver, at idrættens vugge i København stod på Indre Østerbro, og at den oprindelige struktur i det store og hele er bevaret, skønt det klassicistiske fælledklubhus, der lå hvor Parken i dag ligger, er væk. Tennishallen omtales som et flot eksemplar på funktionalismens sportshaller. Med sit hvælvede betonloft og et gennemgående ovenlys har salen højere til loftet end vist på tegningerne. 8 Under arbejdet til bogen i 2003 omtales det i bogen, at hallen var i så dårlig stand, at det var uvist, hvorvidt den ville blive nedrevet, ombygget eller istandsat. 9 8 Idrætsscener, s De omtalte tegninger er ikke med i fredningsforslaget. 9 Tennisklubbens træner oplyste, at hallen løbende bliver vedligeholdt i et mindre omfang. 9

10 I 2007 udkom Afsæt, der omhandler idræt og arkitektur i byen, deres funktion for borgerne både som idrætsform med stigende professionalisering og som bygningsværk i denne sammenhæng i det videnssamfund, som vi i dag befinder os midt i. København bruges som model for denne udvikling, som forfatterne ser er på vej i Danmark, og som de kommer med strategiforslag til at imødekomme. Udgivelsen af disse to bøger viser, at fagfolk har fået øjnene op for de idrætsarkitektoniske bygningers værdi både kulturhistorisk og arkitektonisk. Dansk Tennisforbund, der blev stiftet i 1920 med B93 som medlem kort efter kunne på trods af interesseret velvilje ikke hjælpe med en oversigt over haller fra perioden. Genbrug Der er i nyere tid tænkt over, hvordan man genbruger ældre idrætshaller, hvor de fleste relaterer sig til kulturelle formål som dans, teater, musik og møder. Det er i øjeblikket ikke aktuelt for tennishallens vedkommende, der stadig opfylder standardkravene for tennis, og som alternativt vil blive benyttet som løbebane. Kommuneatlas Tennishallen er i Østerbro Bydelsatlas tildelt bevaringsværdi 2. Planlægning Der er i 2006 udarbejdet lokalplan 401 for området i forbindelse med multiarena uden umiddelbar betydning for tennishallen. Identifikation Matr.nr. 4378, Udenbys Klædebo Kvarter / byzone. Ejendomsnr Kommune: Københavns Kommune Ejendom købt efterår 2007 af Sparta, men B93 har tilbagekøbsret, indtil de har fundet erstatningsbaner. BBR: ; bygningsnr: 2; bebygget areal: 1997; totalt bygningsareal: 2027; opførelsesår: 1910; anvendelse: Bygning til idræt ol.; tagdækning: Tagpap (med taghældning); ydervæg: Andet materiale; materialekilde: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant). Kontaktpersoner B93, Svanemølleanlægget, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø, (mandag lukket, øvrige dage 12 16, fredag 12 15) Formand for tennisudvalget: Ole Chr. Rasmussen, tlf.: , mobil: , aps.dk Ernst Ecks og Dinah, trænere i tennishallen, tlf Tennishallen direkte tlf

11 Kilder Litteratur Afsæt idræt og arkitektur i byen. Center for Idræt og Arkitektur. K.s Arkitektskole Architekten , m.fl. Boldklubben af En Idrætsklubs liv og levned gennem 100 år. København Boldklubben af år. 19. maj Udg. af B93 ved museumsudvalget Idrætsscener, Kropskulturen i to egne af Danmark. Center for Idræt og Arkitektur. K.s Arkitektskolen Moderne Idrætshaller og Svømmehaller, rådgivende ing. Chr. Ostenfeld Nyt liv i gamle idrætshaller, udarb. af ark. Hans Lyngsgård i samarbejde med Lokale & Anlægsfonden 1998 Kunstnerleksikon Weilbach for oplysninger om arkitekt maa Søren Lemche Jacobsen. Illustrationer Fotos udendørs og indendørs v/ Tove Jensen. (ill. 6 af Mattssons Ridehal hentet her) hallen osterbro svommehal (ill. 7 af Østerbro Svømmehal hentet her) 11

12 Bilag Støtteerklæring fra DOCOMOMO Arkitektens tegninger 1910f, lånt af B93. Lokalplan 137 for kort s. 4, der viser området anno Lokalplan 401 for kort s. 2, 3, der viser område og bevaringsværdier anno 2006 se lokalplaner/401.pdf for s. 2 (luftfoto), 3 (kort over bevaringsværdier) og 17 (oversigt anno 2006 over lokalplanområdet med tennishallen). Tillægsforslag til Lokalplan 401 vedr. multiarena se lokalplanforslag/parken_tillæg1.pdf Kopi af Architekten 1909, nr. 8, s.69f kort over området med tennishal og andre bygninger. Kopi af Architekten 1911, nr. 8, s. 75 kort over området; her ses dav. tennisbaner. Kopi af Architekten 1918, nr. 40, s. 369ff KB s tennishal, Pile Allé, fra Liste fra søgning i Kulturarvsstyrelsens FBB database, venligst formidlet af KUAS. 12

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 EMNER HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER KANTZONEN FOYER KUNSTNERISK UDSMYKNING HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER BUEN GAVLEN SKIVEN BUEN PROGRAM SAMMENHÆNG MED BAGVED- LIGGENDE HAL-

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Bekendtgørelse. Langrode 17 og Næstmark 18, 6200 Aabenraa er ansøgt nedrevet

Bekendtgørelse. Langrode 17 og Næstmark 18, 6200 Aabenraa er ansøgt nedrevet Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-03-2015 Sagsnr.: 15/7022 Dok.løbenr.: 80053/15 Kontakt: Frederikke S. Winther Direkte tlf.: 73768805 E-mail: fsw@aabenraa.dk

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar: Formanden, Lars Kjeldsen, glæder sig over, at VB Parken nu er en realitet med et stort klubhus og 10 store fodboldbaner foruden baner til fem- og syvmandsfodbold. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby Randers Nordby COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdets afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Menighedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Sogne ønsker at opføre et nyt Thyholm Kirkecenter ved Hvidbjerg Kirke.

Menighedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Sogne ønsker at opføre et nyt Thyholm Kirkecenter ved Hvidbjerg Kirke. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Notat vedr. ansøgt nedrivning af Nørregade 17, Hvidbjerg Thyholm Kirkecenter Bilag A Baggrund DATO

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Plads til personer i nye tagboliger i København?

Plads til personer i nye tagboliger i København? Plads til 22.000 personer i nye tagboliger i København? Søren Peter Bjarløv Sektionen for Bygningsdesign Baggrund Arkitekt og lektor i Sektionen for Bygningsdesign på Instituttet for Byggeri og Anlæg,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Gymnastikhallen der lader lyset tale

Gymnastikhallen der lader lyset tale 6 Gymnastikhallen der lader lyset tale Arkitektur I Gyngemosehallen i Gladsaxe er et sjældent eksempel på, hvordan en moderne idrætshal kan bygges til gymnastik og ikke til boldspil. Det giver muligheder

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT Funktion: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Projekt: 020702 Ombygning af toiletbygninger i parkerne 683 130 813 0 683 130 813 SBEVILLINGER Dato(er): 06.05.02 m.fl. Beløb (1.000 kr.): 683 I de historiske

Læs mere

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv -

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - A Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, ; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - NORDMAK Adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus i RAADVAD i RAADVAD 5 arkitekter

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

ANSØGNINGER BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY.

ANSØGNINGER BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY. BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY. VEJLEDNING TIL FREDNINGSVÆRDIER SAMT BYGNINGSARBEJDER OG ANVENDELSE AF BYRUM. SENEST OPDATERET JULI 2015 DEN HVIDE KØDBY BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL 2015 Historie

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Torsdag den 03. juni 2004 kl. 17.00 i mødelokalet i administrationen, Gladsaxevej 200. Efter mødet serveres en let anretning i Restaurant Bolden.

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Lyngby-Taarbæk Kommune. Adresse: Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby. Matr.nr.: 35 a. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune

Region: Hovedstaden. Kommune: Lyngby-Taarbæk Kommune. Adresse: Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby. Matr.nr.: 35 a. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Region: Hovedstaden Kommune: Lyngby-Taarbæk Kommune Adresse: Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby Matr.nr.: 35 a Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Kontaktperson: Bygningschef Bent Ellegaard, Lyngby Taarbæk kommune,

Læs mere

1. ALMINDE-VIUF 3.1. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole

1. ALMINDE-VIUF 3.1. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune 1. ALMINDE-VIUF Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole Almind og Viuf ligger som selvstændige landsbyer i kommunens nordligste område. De bærer begge præg af at have været stationsbyer

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet.

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. ESBJERG GYMNASIUM 2. GENERATION PRESSEMØDE 23.02.2010 beslutningsoplæg Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. Gennemgangen indeholder: 1. Beskrivelse af funktioner og sammenhænge i Idrætstorvet.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 58 1 Sammenfatning nr. De 8

Læs mere

Nedrivning af bevaringsværdigt byggeri

Nedrivning af bevaringsværdigt byggeri Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Bekendtgørelse af nedrivning Dato: 14.06.2016 Sagsnr: 2016-0041-1 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Nedrivning af bevaringsværdigt byggeri

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Onsdag d. 21. jun. 2017 - kl. 06:54 Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Lensgreve Bendt Tido Wedell er ifølge Skagens lokale borgere på vej mod at smadre områdets unikke

Læs mere

Fra kaserne til boligområde

Fra kaserne til boligområde Fra kaserne til boligområde - en artikel fra Byggeri 9-2009 Fra kaserne til boligområde Slottet, der tidligere har rummet kasernens administration, accentuerer lejrens akse. Nyfortolkning af kasernebygninger:

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Kolding Kommune 10. LUNDERSKOV Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Lunderskov er en af de større bysamfund i Kolding kommune og ligger i den vestlige del af kommunen med ca. 13 kilometer til Kolding. Den lokale

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MARTS 2009 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2008 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Charmerende kontorlejemål

Charmerende kontorlejemål Charmerende kontorlejemål Kontorlokaler med plads til individuelle kontorer og storrumsfaciliteter tæt på Østerport Station M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødested: Tuborg Boulevard 2 (parkeringspladsen). Derefter Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 5 For Folkeparken i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere