DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse"

Transkript

1 REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER

2 INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Syddanmark og Bornholms skommune er på mange måder forskellige, men er samtidig bundet tæt sammen. Det, der sker i den ene region, påvirker uundgåeligt de andre regioner, og mange udviklingstendenser er fælles. Alligevel vil de kommende års udfordringer ikke være de samme over hele landet. erne har hver deres udgangspunkt og særlige baggrund. Nogle udviklingstendenser vil på én og samme tid være en kolossal udfordring for nogle regioner, mens tendenserne samtidig arbejder til fordel for andre regioner. INDHOLD 03 Bosætning 03 Befolkningsudvikling 04 Flytninger og uddannelsesskift 08 Pendlingsoplande i Danmark 10 Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed 11 Erhvervsfrekvens 12 Beskæftigelsesfrekvens 13 Arbejdsløshed 14 Arbejdskraftsbalance 16 Erhverv 17 Arbejdspladser 22 Erhvervsstruktur 27 Erhvervsspecialisering Når målet er udvikling i hele landet, så er det nødvendigt med viden ikke kun for landet som helhed men viden om, hvor både muligheder og udfordringer er størst. Rapporten her viser regionernes forskelligheder, både hvad gælder rammebetingelser og erhvervslivets præstationer, og den udvikling, der ventes i de kommende år. Samtidig vises eksempler på den sammenhængskraft og interaktion, der er mellem regionerne. I rapporten er der både registerede data og fremskrevne tal. De fremskrevne tal er beregnet i økonomiske modeller og baseres på kendt historisk udvikling. De registrede data er faktuelle, hvorimod de fremskrevne tal er beregnede. Analyserne er lavet i et samarbejde mellem de fem regioner. Redaktion: Syddanmark al Udvikling / Strategi & analyse Foto: Lasse Hyldager Design: Mediegruppen as MAJ 2012 Sam-K og Line Den regionaløkonomiske model Sam-K og Line er en af regionernes og Bornholms regionskommune vigtigste kilder til fremskrivninger og regionaløkonomiske data. Sam-K og Line bygger blandt andet på den nationale ADAM-model, Danmarks Statistiks historiske data og Finansministeriets konjunkturvurderinger. Modellen ejes og vedligeholdes af Center for regionalog turismeforskning (CRT). Side 2 De Danske er

3 BOSÆTNING BOSÆTNING Befolkningsudvikling I de kommende år forventes Hovedstaden og Midtjylland at have en befolkningsvækst, der ligger over landsgennemsnittet, mens Syddanmark og Nordjylland kan forvente en svagt positiv befolkningsudvikling under landsgennemsnittet. Som den eneste region forventes Sjælland at have et svagt fald i antallet af indbyggere. I årene voksede befolkningen i den erhvervsaktive alder (25-64 år) i Hovedstaden og Midtjylland, mens den faldt i de øvrige regioner. Hen imod 2020 forventes den udvikling at blive styrket i Hovedstaden, mens Midtjylland vil opleve en svagere vækst. De øvrige regioner forventes fortsat at opleve et fald i antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder. Den ældre del af befolkningen (65+ år) er vokset i alle regioner fra Den udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, om end i mere afdæmpet tempo i hovedparten af regionerne Befolkningsudvikling Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Figuren viser befolkningsudviklingen for regionerne og hele landet. De stiplede linier er fremskrevne tal = Indeks 100 Befolkningsudvikling aldersopdelt år år 65+ år Hovedstaden 12% 3% 13% Sjælland 4% -2% 34% Syddanmark 0% -2% 25% Midtjylland 7% 3% 27% Nordjylland -3% -3% 18% Hele landet 5% 1% 22% år år 65+ år Hovedstaden 3% 4% 16% Sjælland -7% -6% 22% Syddanmark -4% -3% 20% Midtjylland 0% 1% 25% Nordjylland -4% -3% 19% Hele landet -1% 0% 20% Tabellerne viser den procentvise udvikling fra 1996 til 2011 (øverst) og forventede udvikling fra 2011 til 2020 i antallet af borgere i tre forskellige alderskategoerier. De Danske er Side 3

4 BOSÆTNING Flytninger i forbindelse med uddannelsesskift På de kommende sider vises flytninger i forbindelse med uddannelsesskift. Der er taget udgangspunkt i hvordan personer, der var i gang med en uddannelse i 2007, har bevæget sig ind og ud af hver enkelt region. Ved igen at sammenholde med disse personers uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige status i 2009 kan man få en indikation på, hvorfor personers flyttemønstre ser ud som de gør. Den høje flytteaktivitet ind og ud af Hovedstaden er iøjnefaldende. For samtlige former for statusskift har regionen overskud på flyttebalancen. Især er der mange der flytter til Hovedstaden ifm. skifte fra bachelor- til kandidatuddannelse, hvor alle andre regioner har underskud. For skiftet mellem ungdoms- og bacheloruddannelse, er det tydeligt, at universiteterne i Hovedstaden og Midtjylland tiltrækker mange unge fra især Sjælland og Syddanmark, mens Nordjylland nogenlunde har balance i flytte-regnskabet for denne gruppe. Tilsvarende vælger mange at flytte til Midtjylland under selve bacheloruddannelsen, mens det modsatte gør sig gældende under kandidatuddannelsen. Ser man på bevægelsen fra kandidatuddannelse til beskæftigelse, er det især kandidater fra Nord- og Midtjylland, der vælger at søge væk for at finde job. Fra ungdomsuddannelse til bachelor Fra ungdomsuddannelse til bachelor Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Tilflytning Fraflytning Netto Fra bachelor til bachelor Fra bachelor til bachelor Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Tilflytning Fraflytning Netto Tilflytning Fraflytning Nettotilflytning Side 4 De Danske er

5 BOSÆTNING Fra bachelor til kandidat Fra bachelor til kandidat Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Tilflytning Fraflytning Netto Fra kandidat til kandidat Fra kandidat til kandidat Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Tilflytning Fraflytning Netto Fra kandidat til beskæftigelse Fra kandidat til beskæftigelse Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Tilflytning Fraflytning Netto Figurerne viser flytninger i forbindelse med statusskift. Statusskiftene er: fra ungdomsuddannelse til bacheloruddannelse, fra bacheloruddannelse til bacheloruddannelse (dvs. flytning under bacheloruddannelse), fra bacheloruddannelse til kandidatuddannelse, fra kandidatuddannelse til kandidatuddannelse (dvs. flytning under kandidatuddannelse) og fra kandidatuddannelse til beskæftigelse. NB! Der er usikkerhed forbundet med statusskiftet fra kandidatuddannelse til beskæftigelse, idet beskæftigelse har forrang for uddannelse i variablen for socioøkonomisk status. På den måde kommer studerende med fritidsjob til at have status som værende i beskæftigelse, og det reelle antal, der går fra at være studerende på en kandidatuddannelse til at være i fuldtidsbeskæftigelse bliver overestimeret. Det endelige resultat tager hensyn til dette ved at nedjustere tallet ift. andelen af studerende på en kandidatuddannelse, der har et fritidsjob. De Danske er Side 5

6 BOSÆTNING Flytninger og uddannelsesskift fordelt på regioner Hovedstaden Hovedstaden Ungd.udd. til bachelor Bachelor til bachelor Bachelor til kandidat Kandidat til kandidat Kandidat til beskæftigelse Tilflytning Fraflytning Netto Sjælland Sjælland Ungd.udd. til bachelor Bachelor til bachelor Bachelor til kandidat Kandidat til kandidat Kandidat til beskæftigelse Tilflytning Fraflytning Netto Syddanmark Syddanmark Ungd.udd. til bachelor Bachelor til bachelor Bachelor til kandidat Kandidat til kandidat Kandidat til beskæftigelse Tilflytning Fraflytning Netto Side 6 De Danske er

7 BOSÆTNING Midtjylland Midtjylland Ungd.udd. til bachelor Bachelor til bachelor Bachelor til kandidat Kandidat til kandidat Kandidat til beskæftigelse Tilflytning Fraflytning Netto Nordjylland 600 Nordjylland Ungd.udd. til bachelor Bachelor til bachelor Bachelor til kandidat Kandidat til kandidat Kandidat til beskæftigelse Tilflytning Fraflytning Netto Tilflytning Fraflytning Nettotilflytning Figurerne viser statusskift i forbindelse med flytninger, fordelt på regioner. Statusskiftene er: fra ungdomsuddannelse til bacheloruddannelse, fra bacheloruddannelse til bacheloruddannelse (dvs. flytning under bacheloruddannelse), fra bacheloruddannelse til kandidatuddannelse, fra kandidatuddannelse til kandidatuddannelse (dvs. flytning under kandidatuddannelse) og fra kandidatuddannelse til beskæftigelse. NB! Der er usikkerhed forbundet med statusskiftet fra kandidatuddannelse til beskæftigelse, idet beskæftigelse har forrang for uddannelse i variablen for socioøkonomisk status. På den måde kommer studerende med fritidsjob til at have status som værende i beskæftigelse, og det reelle antal, der går fra at være studerende på en kandidatuddannelse til at være i fuldtidsbeskæftigelse bliver overestimeret. Det endelige resultat tager hensyn til dette ved at nedjustere tallet ift. andelen af studerende på en kandidatuddannelse, der har et fritidsjob. De Danske er Side 7

8 BOSÆTNING Pendlingscentre og deres oplande Pendlingscentre Kortet viser pendlingscentre og pendlingsoplande. Pendlingscentrene er markeret med kraftig rød farve, mens de sammenhængende farvede flader viser udbredelsen af pendlingsoplandene. Pendlingscentre karakteriseres ved at de dels har en høj koncentration af arbejdspladser, dels nettoindpendling. Se metoden i den grå boks på s. 9. Analysen er udført på sogneniveau. Bemærk at oplandene for Aarhus og København som de eneste er markeret med egne farvenuancer. De to byer adskiller sig fra øvrige pendlingscentre, da de i nogle tilfælde dominerer udpendlingen fra sogne, der ligger langt fra det øvrige pendlingsopland. Side 8 De Danske er

9 BOSÆTNING Pendlingscentre fordelt på regioner Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Frederikssund Holbæk Assens Bjerringbro Frederikshavn Frederiksværk Kalundborg Esbjerg Grenå Hadsund Helsingør Køge Fredericia Hedensted Hirtshals Hillerød Maribo Faaborg Herning Hjørring København Nakskov Hadsten Holstebro Hobro Nykøbing Haderslev Horsens Løgstør Næstved Kerteminde Ikast Morsø Ringsted Kolding Kjellerup Thisted Roskilde Middelfart Lemvig Aalborg Skælskør Kerteminde Randers Slagelse Nyborg Ringkøbing Sorø Odense Silkeborg Rudkøbing Skanderborg Svendborg Skive Sønderborg Struer Vejle Viborg Vejen Aarhus Vojens Aabenraa Årup Tabellen viser pendlingscentre i Danmark, fordelt på regioner. Pendlingcentre og deres oplande metode Pendlingsoplandene er dannet ud fra oplysninger om de beskæftigedes bopæl og arbejdssted på sogneniveau i Ved at se på befolkningen i hvert enkelt sogn afspejles det faktiske pendlingsmønster i det pågældende område meget præcist. Der fremkommer dermed væsentligt flere oplande end ved lignende opgørelser, der typisk er foretaget på kommuneniveau. Analysen er udført i to trin: 1. Udpegning af sogne, der er pendlingscentre. Et center karakteriseres både af en høj koncentration af arbejdspladser, og af nettoindpendling. Nedenstående grænseværdier har været anvendt: - Koncentration af arbejdspladser: Minimum 200 arbejdspladser pr. kvadratkilometer. - Nettoindpendling: Antal beskæftigede i sognet divideret med antal beskæftigede bosiddende i sognet er større end 1,2. Et center skal opfylde begge kriterier. Centre, der grænser umiddelbart op til hinanden, er blevet slået sammen til ét center. 2. Herefter er resterende sogne fordelt som opland til det center, hvor sognet har den største pendling til. De Danske er Side 9

10 ARBEJDSSTYRKE, BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED ARBEJDSSTYRKE, BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED Fra 2012 og frem mod 2020 stiger erhvervsfrekvensen igen i alle regioner uden dog at nå niveauet fra før den aktuelle krise. (Figur 1) Arbejdsstyrken i hele landet stiger med personer eller 1 pct. frem mod 2020, men Sjælland, Syddanmark og Nordjylland oplever alle et fald i arbejdsstyrken på trods af stigende erhvervsfrekvenser. (Tabel 1) I 2020 vil udbuddet af arbejdskraft med en videregående uddannelse være cirka personer højere end i dag. Omvendt vil udbuddet af arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse falde med personer, og udbuddet af ufaglærte vil falde med personer. (Tabel 2) Beskæftigelsesfrekvensen for ufaglærte er markant lavere end for alle øvrige uddannelsesniveauer. Samtidig er beskæftigelsesfrekvensen for ufaglærte faldende, mens den er stigende for de øvrige uddannelsesniveauer. (Figur 3) I 2020 vil der være et overskud af ufaglært arbejdskraft på næsten personer i hele landet. Overskuddet vil være til stede i alle regioner. Hele landet vil derimod mangle cirka personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. I Hovedstaden vil der dog være et overskud på knap personer. (Tabel 3) Arbejdskraftsbalancerne viser stigende efterspørgsel efter bedre uddannet arbejdskraft, trods markant nedgang efter konjunkturomslaget. Midtjylland og Hovedstaden forventes at opleve en stor stigning i arbejdsstyrken frem imod 2020, som gør at der, trods en stigning i efterspørgselen (antallet af arbejdspladser) forventes et overskud af arbejdskraft. Pga. overskud inden for de fleste uddannelseskategorier ser beskæftigelsesmulighederne svære ud for den ufaglærte arbejdsstyrke. Trods overudbud af arbejdskraft i 2020 i mange uddannelseskategorier, er der kun plads til en svag erhvervsmæssig fremgang, inden vi vil opleve mangel på specifikke kompetencer. (Figur 5) Især Hovedstaden og Midtjylland vil opleve en stigende ledighed frem mod 2020, mens Sjælland oplever et ganske markant fald. (Figur 4) Side 10

11 ARBEJDSSTYRKE, BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED 81% 01 Erhvervsfrekvens % 77% 75% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet 73% Figuren viser erhvervsfrekvensen for årige fordelt på regioner og hele landet. Det vil sige, hvor stor en andel af befolkningen i alderen år, der er i arbejdsstyrken og dermed til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallene er fremskrevne for år Udvikling i arbejdsstyrken fordelt på køn Antal Procent Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Hovedstaden ,1% 6,3% 5,2% Sjælland ,9% -3,9% -3,9% Syddanmark ,6% -1,2% -2,5% Midtjylland ,9% 4,0% 2,9% Nordjylland ,8% -1,3% -2,1% Hele landet ,1% 2,0% 1,0% 02 Udvikling i arbejdsstyrken fordelt på uddannelse Ufaglært Erhvervsfaglig udd. KVU MVU LVU Ukendt uddannelse Uddannelse i alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Tabellerne viser væksten eller faldet i arbejdstyrken fra 2009 til 2020 i antal personer fordelt på køn (øverst) og højeste fuldførte uddannelse (nederst)og regioner og hele landet. De Danske er Side 11

12 ARBEJDSSTYRKE, BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED 02 Beskæftigelsesfrekvens % 78% 76% 74% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet 72% 70% Figuren viser beskæftigelsesfrekvensen for årige fordelt på regioner og hele landet. Det vil sige, hvor stor en andel af befolkningen i alderen år, der er i beskæfigelse. Tallene er fremskrevne for år Udvikling i beskæftigelse fordelt på uddannelse 100% % 60% 40% 20% % Ufaglært Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Figuren viser beskæftigelsesfrekvensen i hele landet for årige fordelt på højeste fuldførte uddannelse, regioner og hele landet. Det vil sige, hvor stor en andel af befolkningen i alderen år med det pågældende uddannelsesniveau, der er i beskæftigelse. Tallene for 2020 er fremskrevet. Side 12 De Danske er

13 ARBEJDSSTYRKE, BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED 04 Arbejdsløshedspct % 6% 4% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet 2% 0% Figuren viser antallet af arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken i perioden 1996 til 2020 fordelt på regioner og hele landet. Tallene er fremskrevne for år Arbejdsløsheden i 2020 fordelt på uddannelse Ufaglært Erhvervs-faglig udd. KVU MVU LVU Uddannelse i alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Tabellen viser antallet af arbejdsløse personer i 2020 fordelt på uddannelse og regioner og hele landet. Negative tal skal betragtes som mangel på den pågældende type arbejdskraft. Baseret på fremskrivning. Tallene er eksklusiv arbejdsløse med ukendt uddannelse, der udgør personer i hele landet i De Danske er Side 13

14 ARBEJDSSTYRKE, BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED 05 ale arbejdskraftsbalancer fordelt på uddannelsesniveau Hovedstaden Sjælland Syddanmark Uden kompetencegivende udd. Erhvervsfaglig udd. Kort videregående udd. Mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Side 14 De Danske er

15 ARBEJDSSTYRKE, BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED Midtjylland Nordjylland Bornholm Uden kompetencegivende udd. Erhvervsfaglig udd. Kort videregående udd. Mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Figurerne viser udvikling i arbejdskraftsbalance (målt i antal personer) inden for forskellige uddannelseskategorier, i regionerne og Bornholm Arbejdskraftsbalancen er forskellen på udbudet af arbejdskraft (antal personer i den erhvervsaktive alder) og efterspørgseln af arbejdskraft (antallet af arbejdspladser). Evt. ubalancer kan påpege, at den underliggende udvikling i udbud eller efterspørgsel ikke er optimal. Positive tal viser på arbejdskraftsoverskud, mens negative tal skal tolkes som mangel. De Danske er Side 15

16 ERHVERV ERHVERV Frem til 2020 er der en forventning om at enkelte brancher vil vokse hurtigere end andre. Dette skyldes den udvikling vi har set historisk frem til i dag, hvor også geografiske og branchemæssige konsekvenser af konjunkturomslaget påvirker forventningerne til fremtiden. I 2020 er de videntunge virksomheder vurderet til at øge beskæftigelsen og deres strategiske betydning er derfor central. De vil i endnu højere grad være med til at understøtte erhvervsstrukturen i Videntunge virksomheder findes inden for bl.a. rådgivningsvirksomhed, forskning og udvikling, videnservice samt industri erhverv som medicinalindustrien. Fremskrivningen af den regionale efterspørgsel på arbejdskraft for alle regionerne fordelt på erhverv fremgår af tabellerne på de kommende sider. Overordnet forventes stor vækst i de private serviceerhverv i Nordjylland og Midtjylland. Samtidig forventes industrierhvervene generelt at klare sig bedre her. I Hovedstaden trækker forventningerne til den offentlige service efterspørgslen frem. I Syddanmark og Sjælland forventes derimod lavere vækst, hvilket skyldes svag fremgang i både den privat og offentlige service. Fordelt på uddannelse forventes efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft, og i vis grad også erhvervsfaglig arbejdskraft, at falde hen imod 2020 (målt i antal arbejdspladser). I alle regioner forventes der flere jobmuligheder for arbejdskraft med videregående uddannelse. De offentlige og private serviceerhverv størst betydning for den lokale erhvervsstruktur i alle regioner. Specialiseringsgraden måler, om der findes relativt mange job inden for en bestemt branche i et område, f.eks. en kommune eller en landsdel. Hovedstaden er specialiseret i de mere vidensbaserede private serviceerhverv inden for Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, samt Erhvervsservice i 2010, og forventes at være det også i Sjælland er specialiseret inden for Landbrug mm. Inden for Bygge og anlæg er Sjælland den region i landet, der er mest specialiseret. Der er en lille specialisering inden for brancherne Finansiering og forsikring og Information og kommunikation, hvilket kan skyldes nærheden til Hovedstaden, som er stærkt specialiseret inden for netop disse to brancher. Syddanmark er specialiseret inden for Landbrug mm. og Industri mm. Inden for de resterende brancher er regionen lidt specialiseret eller ikke specialiseret. Fra 2010 til 2020 sker der en øget specialisering inden for de fleste brancher, hvilket kan vidne om at der relativt set vil blive skabt flere arbejdspladser eller nedlagt færre arbejdspladser inden for de fleste brancher i Syddanmark end i hele landet. De eneste to brancher Midtjylland er specialiseret inden for er Landbrug mm. og Industri mm. Sådan vil det også være i Specialiseringen inden for Industri mm. forventes at blive stærkere fra 2010 til ens position inden for Information og kommunikation og Finansiering og forsikring forventes ligeledes at blive stærkere, men der vil stadigvæk ikke være tale om en egentlig specialisering. Nordjylland er specialiseret inden for Landbrug mm., Industri mm. og Bygge og anlæg. I de kommende år frem til 2020 forventes en stigning i specialiseringsgraden inden for de fleste brancher i regionen. Specielt Information og kommunikation forventes at rykke mod Nordjylland, sammen med Finansiering og forsikring, Industri mm. og Landbrug mm. Bornholm er specialiseret inden for Landbrug mm. og Bygge og anlæg. Når fire regioner er specialiseret inden for Landbrug mm. hænger det sammen med, at de primære erhverv udgør en større andel af den samlede beskæftigelse, end de gør i landet som helhed. Set i forhold til andre erhverv udgør Landbrug mm. derimod en meget lille del af beskæftigelsen. Her dominerer de private og offentlige serviceerhverv i alle regioner. Side 16 De Danske er

17 ERHVERV Udvikling i antal arbejdspladser Hele landet Udvikling Landbrug m.m ,3% Industri m.m ,0% Bygge og anlæg ,0% Handel og transport mv ,3% Information og kommunikation ,1% Finansiering og forsikring ,7% Ejendomshandel og udlejning ,7% Erhvervsservice ,5% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,0% Kultur, fritid og anden service ,9% Uoplyst aktivitet ,0% I alt ,5% Hovedstaden Udvikling Landbrug m.m ,8% Industri m.m ,5% Bygge og anlæg ,7% Handel og transport mv ,2% Information og kommunikation ,6% Finansiering og forsikring ,5% Ejendomshandel og udlejning ,2% Erhvervsservice ,8% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,1% Kultur, fritid og anden service ,8% Uoplyst aktivitet ,1% I alt ,9% Sjælland Udvikling Landbrug m.m ,5% Industri m.m ,9% Bygge og anlæg ,1% Handel og transport mv ,4% Information og kommunikation ,7% Finansiering og forsikring ,8% Ejendomshandel og udlejning ,5% Erhvervsservice ,1% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,6% Kultur, fritid og anden service ,7% Uoplyst aktivitet ,0% I alt ,1% De Danske er Side 17

18 ERHVERV Syddanmark Udvikling Landbrug m.m ,2% Industri m.m ,2% Bygge og anlæg ,7% Handel og transport mv ,2% Information og kommunikation ,6% Finansiering og forsikring ,7% Ejendomshandel og udlejning ,9% Erhvervsservice ,2% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,4% Kultur, fritid og anden service ,1% Uoplyst aktivitet ,1% I alt ,5% Midtjylland Udvikling Landbrug m.m ,0% Industri m.m ,8% Bygge og anlæg ,0% Handel og transport mv ,8% Information og kommunikation ,4% Finansiering og forsikring ,6% Ejendomshandel og udlejning ,4% Erhvervsservice ,4% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,2% Kultur, fritid og anden service ,6% Uoplyst aktivitet ,6% I alt ,7% Nordjylland Udvikling Landbrug m.m ,3% Industri m.m ,4% Bygge og anlæg ,1% Handel og transport mv ,5% Information og kommunikation ,6% Finansiering og forsikring ,3% Ejendomshandel og udlejning ,3% Erhvervsservice ,7% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,0% Kultur, fritid og anden service ,4% Uoplyst aktivitet ,0% I alt ,0% Side 18 De Danske er

19 ERHVERV Bornholm Udvikling Landbrug m.m ,5% Industri m.m ,2% Bygge og anlæg ,3% Handel og transport mv ,0% Information og kommunikation ,4% Finansiering og forsikring ,3% Ejendomshandel og udlejning ,2% Erhvervsservice ,5% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,7% Kultur, fritid og anden service ,4% Uoplyst aktivitet ,0% I alt ,2% Tabellerne viser antal arbejdsplaser efter arbejdsted i 2010 og forventet 2020 og udviklingen i procent i hver af de fem regioner, Bornholms skommune og i hele landet fordelt på 10 brancher. De Danske er Side 19

20 ERHVERV Udvikling i antal arbejdspladser fordelt på uddannelse Udvikling i antal beskæftigede xlsx Hovedstaden Uden kompetencegivende udd Erhvervsfaglig udd KVU Hovedstaden MVU LVU Udvikling i antal beskæftigede xlsx Sjælland Uden kompetencegivende udd Erhvervsfaglig udd KVU Sjælland MVU LVU Udvikling i antal beskæftigede xlsx Syddanmark Uden kompetencegivende udd Erhvervsfaglig udd KVU Syddanmark MVU LVU Side 20 De Danske er

21 ERHVERV Udvikling i antal beskæftigede xlsx Midtjylland Uden kompetencegivende udd Erhvervsfaglig udd KVU Midtjylland MVU LVU Udvikling i antal beskæftigede xlsx Midtjylland Uden kompetencegivende udd Erhvervsfaglig udd KVU Nordjylland MVU LVU Figurerne viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede efter arbejdssted, fordelt på højest fuldført uddannelse fra 2010 til 2020 for de fem regioner. Søjler til højre fra figurens midtpunkt viser på flere beskæftigede i 2020 end i 2010, mens søjler til venstre viser at der forventes færre beskæftigede. De Danske er Side 21

22 ERHVERV al Erhvervsstruktur Hele landet Udvikling (pct. point) Landbrug m.m. 2,8% 1,8% -0,9 Industri m.m. 11,9% 8,2% -3,7 Bygge og anlæg 5,6% 6,4% 0,8 Handel og transport mv. 23,0% 23,9% 0,8 Information og kommunikation 3,6% 3,4% -0,2 Finansiering og forsikring 3,0% 3,4% 0,4 Ejendomshandel og udlejning 1,6% 1,8% 0,2 Erhvervsservice 9,9% 10,5% 0,7 Offentlig administration, undervisning og sundhed 33,5% 35,3% 1,7 Kultur, fritid og anden service 4,4% 4,6% 0,2 Uoplyst aktivitet 0,7% 0,8% 0,1 I alt 100,0% 100,0% - Hovedstaden Udvikling (pct. point) Landbrug m.m. 0,4% 0,3% -0,2 Industri m.m. 7,4% 4,7% -2,6 Bygge og anlæg 4,6% 5,2% 0,6 Handel og transport mv. 22,9% 23,0% 0,1 Information og kommunikation 6,3% 5,7% -0,7 Finansiering og forsikring 5,0% 5,3% 0,3 Ejendomshandel og udlejning 1,8% 2,0% 0,2 Erhvervsservice 12,8% 13,3% 0,5 Offentlig administration, undervisning og sundhed 32,6% 34,5% 1,9 Kultur, fritid og anden service 5,4% 5,3% -0,1 Uoplyst aktivitet 0,7% 0,8% 0,1 I alt 100,0% 100,0% - Sjælland Udvikling (pct. point) Landbrug m.m. 3,5% 2,3% -1,2 Industri m.m. 11,1% 7,0% -4,1 Bygge og anlæg 7,2% 8,4% 1,3 Handel og transport mv. 22,7% 23,9% 1,2 Information og kommunikation 1,3% 1,1% -0,2 Finansiering og forsikring 1,7% 1,9% 0,2 Ejendomshandel og udlejning 1,4% 1,6% 0,2 Erhvervsservice 8,5% 9,1% 0,6 Offentlig administration, undervisning og sundhed 38,0% 39,7% 1,7 Kultur, fritid og anden service 3,9% 4,2% 0,3 Uoplyst aktivitet 0,7% 0,9% 0,1 I alt 100,0% 100,0% - Side 22 De Danske er

23 ERHVERV Syddanmark Udvikling (pct. point) Landbrug m.m. 4,2% 2,8% -1,3 Industri m.m. 15,7% 10,8% -4,9 Bygge og anlæg 5,9% 6,8% 0,9 Handel og transport mv. 24,2% 25,8% 1,6 Information og kommunikation 1,7% 1,7% -0,1 Finansiering og forsikring 2,0% 2,3% 0,4 Ejendomshandel og udlejning 1,4% 1,7% 0,3 Erhvervsservice 7,7% 8,4% 0,7 Offentlig administration, undervisning og sundhed 32,7% 34,6% 1,9 Kultur, fritid og anden service 3,9% 4,3% 0,4 Uoplyst aktivitet 0,7% 0,8% 0,1 I alt 100,0% 100,0% - Midtjylland Udvikling (pct.point) Landbrug m.m. 3,7% 2,4% -1,3 Industri m.m. 14,6% 10,8% -3,8 Bygge og anlæg 5,8% 6,4% 0,7 Handel og transport mv. 23,0% 23,9% 0,9 Information og kommunikation 2,8% 2,9% 0,1 Finansiering og forsikring 2,1% 2,5% 0,4 Ejendomshandel og udlejning 1,4% 1,6% 0,2 Erhvervsservice 9,2% 9,9% 0,8 Offentlig administration, undervisning og sundhed 32,8% 34,5% 1,7 Kultur, fritid og anden service 4,0% 4,3% 0,3 Uoplyst aktivitet 0,6% 0,7% 0,1 I alt 100,0% 100,0% - Nordjylland Udvikling (pct.point) Landbrug m.m. 5,0% 3,4% -1,6 Industri m.m. 14,5% 10,7% -3,9 Bygge og anlæg 6,1% 6,9% 0,8 Handel og transport mv. 21,5% 22,9% 1,4 Information og kommunikation 2,4% 2,6% 0,2 Finansiering og forsikring 2,3% 2,7% 0,4 Ejendomshandel og udlejning 1,5% 1,7% 0,2 Erhvervsservice 7,6% 8,3% 0,6 Offentlig administration, undervisning og sundhed 34,7% 36,0% 1,3 Kultur, fritid og anden service 3,8% 4,1% 0,3 Uoplyst aktivitet 0,6% 0,7% 0,1 I alt 100,0% 100,0% - De Danske er Side 23

24 ERHVERV Bornholm Udvikling (pct. point) Landbrug m.m. 5,5% 3,6% -2,0 Industri m.m. 10,5% 6,7% -3,8 Bygge og anlæg 6,9% 8,2% 1,3 Handel og transport mv. 21,7% 25,5% 3,9 Information og kommunikation 2,7% 1,7% -0,9 Finansiering og forsikring 1,3% 1,4% 0,1 Ejendomshandel og udlejning 1,4% 1,7% 0,2 Erhvervsservice 6,8% 7,2% 0,4 Offentlig administration, undervisning og sundhed 38,3% 38,9% 0,6 Kultur, fritid og anden service 4,1% 4,1% 0,0 Uoplyst aktivitet 0,8% 1,0% 0,2 I alt 100,0% 100,0% - Andel arbejdspladser primære erhverv Andel arbejdspladser inden for primære erhverv: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for primære erhverv i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i Primære erhverv udgøres af Landbrug, skovbrug og fiskeri og Råstofindvinding. Side 24 De Danske er

25 ERHVERV Andel arbejdspladser fremstilling Andel arbejdspladser inden for fremstilling: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for fremstilling i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i Fremstilling udgøres af Føde-, drikke- og tobaksvareindustri, Tekstil- og læderindustri, Træ- og papirindustri, Trykkerier, Olierafinaderier, Kemisk industri, Medicinalindustri, Plast-, glas- og betonindustri, Metalindustri, Elektronikindustri, Fremst. af elektrisk udstyr, Maskinindustri, Transportmiddelindustri, Møbel og anden industri, Energiforsyning, Vandforsyning og renovation. Andel arbejdspladser bygge og anlæg Andel arbejdspladser inden for bygge og anlæg: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for bygge og anlæg i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i De Danske er Side 25

26 ERHVERV Andel arbejdspladser privat service Andel arbejdspladser inden for privat service: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for privat service i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i Privat service udgøres af Handel, Transport, Hoteller og restaurenter, Forlag, tv og radio, Telekommunikation, IT- og informationstjeneste, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning, Rådgivning mv., Forskining og udvikling, Videnservice, Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, og Anden service. Andel arbejdspladser offentlig service Andel arbejdspladser inden for offentlig service: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for offentlig erhverv i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i Offentlig service udgøres af Offentlig adm., forsvar, og politi, Undervisning, Sundhedsvæsen, Sociale institutioner, Kultur og fritid. Side 26 De Danske er

27 ERHVERV Erhvervsspecialisering Hovedstaden Udvikling (pct. point) Landbrug m.m. 0,15 0,14-0,01 Industri m.m. 0,62 0,57-0,04 Bygge og anlæg 0,82 0,82 0,00 Handel og transport mv. 0,99 0,96-0,03 Information og kommunikation 1,77 1,67-0,10 Finansiering og forsikring 1,64 1,56-0,08 Ejendomshandel og udlejning 1,17 1,12-0,05 Erhvervsservice 1,30 1,26-0,04 Offentlig administration, undervisning og sundhed 0,97 0,98 0,00 Kultur, fritid og anden service 1,22 1,15-0,07 Uoplyst aktivitet 1,09 1,06-0,02 Sjælland Udvikling (pct. point) Landbrug m.m. 1,25 1,26 0,01 Industri m.m. 0,93 0,85-0,08 Bygge og anlæg 1,28 1,32 0,04 Handel og transport mv. 0,99 1,00 0,02 Information og kommunikation 0,37 0,34-0,04 Finansiering og forsikring 0,56 0,55-0,01 Ejendomshandel og udlejning 0,90 0,91 0,01 Erhvervsservice 0,86 0,86 0,00 Offentlig administration, undervisning og sundhed 1,13 1,12-0,01 Kultur, fritid og anden service 0,88 0,90 0,02 Uoplyst aktivitet 1,07 1,09 0,03 Syddanmark Udvikling (pct. point) Landbrug m.m. 1,50 1,55 0,05 Industri m.m. 1,31 1,31 0,00 Bygge og anlæg 1,06 1,07 0,01 Handel og transport mv. 1,05 1,08 0,03 Information og kommunikation 0,49 0,50 0,01 Finansiering og forsikring 0,65 0,69 0,04 Ejendomshandel og udlejning 0,91 0,96 0,05 Erhvervsservice 0,78 0,80 0,02 Offentlig administration, undervisning og sundhed 0,97 0,98 0,01 Kultur, fritid og anden service 0,88 0,93 0,05 Uoplyst aktivitet 0,96 0,99 0,03 De Danske er Side 27

28 ERHVERV Midtjylland Udv. i pct. point Landbrug m.m. 1,32 1,31-0,01 Industri m.m. 1,23 1,32 0,09 Bygge og anlæg 1,03 1,01-0,02 Handel og transport mv. 1,00 1,00 0,00 Information og kommunikation 0,79 0,86 0,07 Finansiering og forsikring 0,71 0,74 0,04 Ejendomshandel og udlejning 0,90 0,91 0,01 Erhvervsservice 0,93 0,94 0,01 Offentlig administration, undervisning og sundhed 0,98 0,98 0,00 Kultur, fritid og anden service 0,90 0,93 0,03 Uoplyst aktivitet 0,90 0,89-0,01 Nordjylland Udv. i pct. point Landbrug m.m. 1,81 1,86 0,06 Industri m.m. 1,22 1,30 0,08 Bygge og anlæg 1,09 1,09 0,00 Handel og transport mv. 0,93 0,96 0,02 Information og kommunikation 0,66 0,76 0,10 Finansiering og forsikring 0,76 0,81 0,05 Ejendomshandel og udlejning 0,93 0,96 0,03 Erhvervsservice 0,78 0,79 0,01 Offentlig administration, undervisning og sundhed 1,03 1,02-0,01 Kultur, fritid og anden service 0,86 0,89 0,03 Uoplyst aktivitet 0,94 0,96 0,01 Bornholm Udv. i pct. point Landbrug m.m. 2,00 1,96-0,04 Industri m.m. 0,88 0,81-0,07 Bygge og anlæg 1,23 1,29 0,06 Handel og transport mv. 0,94 1,07 0,13 Information og kommunikation 0,75 0,52-0,23 Finansiering og forsikring 0,42 0,41-0,01 Ejendomshandel og udlejning 0,90 0,93 0,03 Erhvervsservice 0,69 0,69 0,00 Offentlig administration, undervisning og sundhed 1,14 1,10-0,04 Kultur, fritid og anden service 0,94 0,90-0,04 Uoplyst aktivitet 1,19 1,23 0,04 Tabellerne viser specialiseringsgrad og udvikling i pct. point i regionerne og Bornholm. En specialiseringsgrad på 2 angiver, at en branche har dobbelt så stor betydning for den lokale beskæftigelse, som branchen har for hele landet (målt på antal arbejdspladser). Omvendt angiver en specialiseringsgrad på 0,5, at branchen kun er halvt så stor i kommunen, som den er i en dansk gennemsnitskommune. Side 28 De Danske er

29 ERHVERV Erhvervsspecialisering primære erhverv Specialiseringsgrad inden for primære erhverv: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for primære erhverv i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i Primære erhverv udgøres af Landbrug, skovbrug og fiskeri og Råstofindvinding. Erhvervsspecialisering fremstilling Specialiseringsgrad inden for fremstilling: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for fremstilling i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i Fremstilling udgøres af Føde-, drikke- og tobaksvareindustri, Tekstil- og læderindustri, Træ- og papirindustri, Trykkerier, Olierafinaderier, Kemisk industri, Medicinalindustri, Plast-, glas- og betonindustri, Metalindustri, Elektronikindustri, Fremst. af elektrisk udstyr, Maskinindustri, Transportmiddelindustri, Møbel og anden industri, Energiforsyning, Vandforsyning og renovation. De Danske er Side 29

30 ERHVERV Erhvervsspecialisering bygge og anlæg Specialiseringsgrad inden for bygge og anlæg: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for bygge og anlæg i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i Erhvervsspecialisering privat service Specialiseringsgrad inden for privat service: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for privat service i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i Privat service udgøres af Handel, Transport, Hoteller og restaurenter, Forlag, tv og radio, Telekommunikation, IT- og informationstjeneste, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning, Rådgivning mv., Forskining og udvikling, Videnservice, Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, og Anden service. Side 30 De Danske er

31 ERHVERV Erhvervsspecialisering offentlig service Specialiseringsgrad inden for offentlig service: Kortet viser andelen af arbejdspladser inden for offentlig erhverv i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen i Offentlig service udgøres af Offentlig adm., forsvar, og politi, Undervisning, Sundhedsvæsen, Sociale institutioner, Kultur og fritid. De Danske er Side 31

32 UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER DE DANSKE REGIONER - FORSKELLE OG LIGHEDER Viden er grundlag for handling og samarbejde både inden for den enkelte region og på tværs af regionsgrænser. De regionale udviklingsplaner rummer nøglen til at løfte opgaven. Kommunalreformen introducerede de regionale udviklingsplaner som en ny type plan en helhedsplan, der skal samle trådene i den regionale udviklingsindsats på tværs af sektorstrategier og administrative niveauer. erne er ansvarlige for udarbejdelse af planerne, og de realiseres gennem dialog mellem kommuner, erhvervsliv, regionsråd og øvrige aktører i regionerne. Planerne virker gennem fælles viden om udfordringer og muligheder, som afsæt for fælles indsats. Vi gi'r Nordeuropa et Nyt gear al Udviklingsplan 2012 Forslag VIDEN UDDANNELSE INFRASTRUKTUR & MOBILITET KLIMA regional udviklingsplan Det Gode Liv som vækstskaber al Udviklingsplan Invitation til samarbejde om visionen: DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV I 2030 er Midtjylland en international vækstregion i et sammenhængende Danmark DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND I EN SAMMENHÆNGENDE REGION DEN LÆRENDE REGION FORSLAG Vedtaget af regionsrådet den 14. december 2011 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DEN SUNDE REGION Se mere på: www. rup.rn.dk Mediegruppen

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK 19. OKTOBER 2011 KOLOFON Forfatter: Svend T. Jespersen, Christian B. Møller og Mads E. Vestergård Kunde: Beskæftigelsesregion

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Lemvig Ringkøbing Skjern Struer Skive Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Randers Aarhus Odder Norddjurs Syddjurs

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Midt i statistikken Skive Kommune 2017

Midt i statistikken Skive Kommune 2017 Midt i statistikken Kommune 2017 Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Favrskov Holstebro Silkeborg Syddjurs øbing ern Skanderborg Aarhus Herning Ikast Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Analyse af erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen

Analyse af erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen Analyse af erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen Baggrundsnotat til brug for dialogen om fremtidige udbud af erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden Udarbejdet november-december 2015. Indhold Introduktion...

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Perspektiver i virksomhedsindsatsen Virksomhedsindsats, det ordinære arbejdsmarked og beskæftigelsespolitikken

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere