I anledning af HKH Frederik Andrè Henrik Rex og Konsulent Mary Elisabeth Donaldsons forlovelse er alle semester studerende inviteret til gilde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I anledning af HKH Frederik Andrè Henrik Rex og Konsulent Mary Elisabeth Donaldsons forlovelse er alle 7-13. semester studerende inviteret til gilde."

Transkript

1 Nr. VI 8. okt. 36. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift I anledning af HKH Frederik Andrè Henrik Rex og Konsulent Mary Elisabeth Donaldsons forlovelse er alle semester studerende inviteret til gilde. Festen afholdes lørdag d. 18/10-03 i den royale studenterklub. Der findes 2 slags billetter: Middagsbilletter af 100 royale danske kr. entrè kl Pøbelbillletter af 40 pøbel kr. entrè kl Disse kan købes i den royale studenterklub fra onsdag 8/ Dresscode: Stiveste puds Hvis du er interesseret i at hjælpe til med oppyntning, bartjans og/eller oprydning kan du maile til den Royale Fase II Festgruppe på adressen Det udløser gratis pøbelbillet ( ikke middag ). Hvis du giver en hånd med til oprydning om søndagen, spiser den royale festkommitè brunch på de royales regning. Det er ikke en forudsætning at du er HG-medlem for at være medarrangør!!! MVH HKH Frederiks festkommitè.

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2003/2004 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 6, årgang 36 udkommer Torsdag: Kristne Medicinere holder arrangement Filmklubben viser A Clockwork Orange Fredag: Lørdag: Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: Fase II Festudvalget Denne redaktion

3 AT LADE STÅ TIL I tirsdags blev der i FADL, Københavns Kredsforening afholdt ordinær generalforsamling. Fremmødet var desværre igen i år ikke just imponerende. Da vi var flest var der kun 28 stemmeberettigede til stede, og da der endelig skulle afholdes en afstemning havde næsten halvdelen forladt mødet så der kun var femten stemmeberettigede tilbage. Det var dog ikke Thalia som der blev stemt om. Derimod var stemningen omkring den gamle hytte i Marielyst at stedet nok skal sælges. Så fremover skal rusinstruktørerne ud og finde endnu en hytte god jagt. Hvis man skal fremhæve en positiv detalje omkring generalforsamlingen er det at der er kommet lidt flere i repræsentantskabet. Sidst var der 11, og nu er der 16 ud af 21 mulige pladser. Disse 16 skal i det kommende års tid forvalte de mange kontingentkroner som indbetales hvert år. Desværre er repræsentantskabet sammensat af lutter hoveder fra gammel studieordning. Dette er MOK & STUDIET Leder problematisk for blandt andet vores overenskomstforhandlinger. Hvornår kan man for eksempel regne med at høre ind under Lægevikaroverenskomsten hvis man går på ny studieordning? Og hvornår bør man som en del af den nye studieordning få del i den såkaldte andendelspulje (fase II) når man er på vagt? Kan FADL kræve mere i løn, når man kan kalde sig bachelor i medicin? Vi kan jo reelt set være ligeglade os på gammel studieordning. Jeg ved at jeg skal have bestået eksamen i farmakologi for at kunne kræve løn efter lægevikaroverenskomsten så personligt er jeg ikke i tvivl, men hvornår er det lige at man har den sidste undervisning i farmakologi på ny studieordning? Er det ikke noget med 10. semester i forbindelse med psykiatri? Disse områder skal afklares. Derfor er det nødvendigt at ny studieordning bliver repræsenteret i FADL. Ikke blot 3 som medlemmer, men som aktive deltagere i de udvalg, som arbejder med netop overenskomsterne i FADL kalder vi det overenskomstudvalget og SUL-udvalget. SUL står for Studenter Undervisernes Landsforbund som forhandler løn på vegne af alle dem der er undervisningsassistenter, præparatfremstillere og studievejledere, men for alle universitetsstuderende, ikke kun de lægestuderende. Så hvis du er interesseret i at få en bedre løn og bedre vilkår når du er på vagt, så må du hanke op i dig selv og tage kontakt til FADL s sekretariat oppe ved Kemigangen. Du kan jo altid dukke op til et Repræsentantskabsmøde eller et bestyrelsesmøde. Møderne er såmænd åbne for alle medlemmer af FADL i København, menige kontingentbetalende som de aktive. Du kan som studerende på ny studieordning også bare lade stå til og se hvad der så sker hvis du intet foretager dig og det ville ikke undre mig om du kære læser faktisk vælger at gøre lige netop det! MOK-red/Gordon REFERAT AF MØDE I KLINIK- UDVALGET RIGSHOSPITALET, D. 28. AUGUST 2003 KL Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, institutleder Folmer Elling, overlæge Kjeld Lyngborg, overlæge Michael Pedersen, overlæge Henrik Arendrup, overlæge Henrik Permin, suppleant overlæge Dorthe Teilum, stud. med. Morten Vester-Andersen (13. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Grete Rossing, lokale , Sekretær Gitte Birkbøll, lokale ( disp. og holdsætning semester) Mette kristensen, lokale (lektionskataloger/sis) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Thielsen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Mikkel Westen og Mads Falk Træffetid: Mandage fra Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Anders Lander Onsdage Styrende organer Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf Sekretær Birthe Brogaard Sekretær Anna-Lise Lindahl Sekretær Alice Rasmussen Træffetid Man-fre Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester) Studentersekretær Marie Bønnelycke ( semester) sem), stud. med. Niels Fuglede (9. sem), sekretær Rita Dalhammer, sekretær Lili Hansen og studentersekretær Katrine Bjerggaard Fisker. Fraværende: Prof. Flemming Gjerris, overlæge John Vissing,, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Henrik Arendrup, overlæge Henrik Permin, overlæge Helle Aggernæs., stud. med. Shazia Rana (11. sem), stud. med. Stinus Ancher (10. sem), stud. med. Michael Hejmadi (9. sem.), stud. med. Mette Lenstrup (8. sem/ras) og stud. Med. Lisbeth Ellegaard (7. sem.). DAGSORDEN: 1.Godkendelse af dagsorden Godkendt 2.Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Eksamenskontoret har svaret på brevet, vedrørende problemer i forbindelse med eksamensafholdelse på 12. semester, at de har udsendt lister til alle afdelinger over, hvad der skal være i lokalet til eksamensforberedelsen. Efterfølgende vil Sekretariatet tilskrive de pågældende afdelinger. Den 27-28/11-03 afholdes medicinsk fagprøve (OSCE) for udenlandske læger i LKF. Dette medfører, at læselokalerne lukkes for de studerende i tidsrummet kl på trods af, at det er i eksamensperioden. Det bør derfor tilstræbes, at eksamen fremover ligger så tidligt på semestret som muligt, så de studerende generes mindst muligt. Efter receptionen for de nye læger havde nogle taget rester af drikkevarer med og sat sig på bænkene foran patienthotellet. Dette har medført en påtale til sekretariatet. Flemming Gjerris og Michael Stoltenberg har lavet en drejebog til 7. semester ny studieordning. Det er klinikudvalget, der står for den praktiske planlægning og har derfor holdt møder med tutorerne. Formanden præsenterede semestret på overheads. De studerende skal lære praktiske færdigheder, som er blevet mere struktureret. Færdighederne er derfor delt i tre niveauer, hvor hver enkelt færdighed skal læres på et på forhånd bestemt niveau. Under mødet med tutorerne blev det diskuteret, hvordan det sikres, at de studerende opnår alle færdigheder, selvom alle afdelinger ikke kan undervise i det hele. Visse færdigheder opnås i kliniktimerne, hvor aktuelle afdelinger kommer til at stå for undervisningen. Tutorerne skal give en kort beskrivelse af, hvordan forskellige kurser i forbindelse med kliniktimerne Fortsættes næste side

4 4 Fortsat fra forrige side planlægges. I kliniktimerne bliver fokus lagt på journalen, som skrives af en studerende. Planen er, at der skal være 2 journaler til en dobbelt kliniktime. Det forventes, at logbogen får en studenteraktiverende funktion, idet alle færdigheder, der er opnået, skal underskrives af tutor, hvilket dog også giver mere arbejde til tutorerne. 5 dage i semestret bruges i LKF til undervisning på fantomer og kommunikationstræning. Undervisningen i obduktion/ patologi bliver fordelt over 3 dage. Semesteret afsluttes med en tentamen af ½ times varighed med intern censor, hvor den studerende skal bevise at have opnået de færdigheder, som står beskrevet i logbogen. 4. Meddelelser fra studienævn Intet til dette punkt 5. Meddelelser fra sekretariatet Efterårssemestret 2003 ser ud som følgende: 6. sem.: Der er 74 studerende fordelt på 3 hold. 7. sem.: Der er 16 studerende fordelt på 2 hold. 8. sem.: Der er god plads hold 2+5 er ikke oprettet. 9. sem.: Der er 3 overbookninger på hvert hold og 7 udstationerede. 10. sem.: Ingen overbookning. 11. sem.: Der er blevet oprettet 2 ekstra hold, således ingen er overbookede. 12. sem.: Der er 1-2 overbookninger på alle hold. 13. sem.: Der er 2 overbookinger på hvert hold på Rigshospitalet, 1 overbooking på hvert hold på Frederiksberg/Amager og ingen overbooking på Roskilde. Prognosen for foråret 2004: 7. sem.: Der er 76 studerende. 8. sem.: Der er 20 studerende. 9. sem.: Der er 91 studerende. 10. sem.: Der er 97 studerende. 11. sem.: Der er 92 studerende. 12. sem.: Der er 119 studerende. 13. sem.: Der er 95 studerende. Der har været en forespørgsel fra afdeling CE om, hvor længe klinikpatienten skal være til rådighed for journalskrivning. Det blev foreslået mellem kl eller man laver en individuel aftale med patienten. Som noget nyt er holdlisterne blevet påført mailadresser. Hvis den studerende ikke ønsker mailadressen oplyst påføres den studerendes KU-mailadresse. Der har været en forespørgsel fra RAS/RASK om at besøge en afdeling, som har 7. semesters studerende fra ny studieordning. Det blev aftalt at holde et midtvejsmøde for tutorerne onsdag den 29/10-03 kl. 15, hvor også RAS/RASK inviteres. Studievejledning ØKONOMI UNDER STUDIET SU OG HVAD SÅ? Er du studerende ved Københavns Universitet, og har du brug for råd og vejledning om økonomi og andre sociale forhold? Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN måske svaret! Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan hjælpe dig med at få overblik over din situation og finde mulige løsninger. Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du bliver ikke registreret i noget system og bliver dermed ikke til en sag. Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til og vi aftaler en tid, hvor du kan få en samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne telefonisk. Du kan også sende en til hvor du fortæller, hvad du ønsker at tale med vejlederen om. Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse hvad man gør hvis man vil have SU med til udlandet om man skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret. Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage. MVH SØ-vejlederen STUDIET BØRNETILSKUD TIL UDDANNELSESSØ- GENDE. Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for studerende med hjemmeboende børn at søge kommunen om et ekstra børnetilskud. Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000 kr. årligt pr.barn. Tilskuddet er ikke afhængigt af, om man modtager SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af indkomsten der overstiger kr. for enlige og for par. Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres udbetalingerne for de følgende kvartaler. Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, uanset antallet af børn. Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbetales første gang i det kvartal, der kommer efter kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen med 2. kvartals tilskud. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din kommune, eller på netadressen: under alle gældende. STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin 6. Meddelelser fra semestrene Intet. 7. Nye mødedatoer for efterårssemesteret Følgende datoer blev fastsat: d. 2. oktober d. 30. oktober d. 27. november d. 18. december d. 29. januar Evt. Keld Lyngborg fortalte, at alle studerende på 6. semester, ny studieordning, havde bestået eksamen. Samtidig var en stor procentdel gået op til eksamen. Jørgen Hedemark har lavet en vurdering på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse. Generelt var holdningen positiv, de dele der blev vurderet dårligt, vil man forsøge at ændre. De studerende havde været tilfredse med eksamen. Kage: Morten Vester Andersen tager kage med til næste møde. Referent: Studentersekretær Katrine Bjerggaard Fisker Fase II VKO - VIDENSKABE- LIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken "Kurser og møder". Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. DU BURDE KØBE DIG EN TY- ROLERHAT Og tage den med til 69-timersbar i klubben! 69 timer torsdag den 23. okt. til søndag 26. okt.

5 STUDIET Studietilbud 5 LKF - LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER. Hvad er LKF? LKF er et tilbud til ALLE fase II studerende, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det kliniske ophold på 7-8. semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser: IV Adgang Et must inden det kliniske ophold på 7-8 sem. - Undervisning i teorien bag perifer IV adgang. - Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer. - Anlæggelse af venflon på hinanden - Introduktion til blodprøvetagning Sutur Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7-8. semester, genopfriskning af knude teknik, forberedelse til kirurgisk lægevikariat. - Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue) - Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion Kateter God forberedelse til 7-8 sem. Klinik og lægevikariat. - Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse - Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer Avanceret Genoplivning Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset. - Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering). - Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt hjertemassage. På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra og der er plads til 18 studerende. Derudover er der enkelte aftenkurser hvor der kun undervises i et emne, henholdsvis IV-adgang og genoplivning. FAKULTETSDAGEN 9/ FREMTIDENS FORSK- NING I FOKUS +++ Universiteternes hovedprodukt er veluddannede kandidater og høj-kvalitets forskning. Men vi skal også pleje de innovative sjæle blandt studerende og ansatte. Deres entreprenør gener skal omsættes til patenter og start-up firmaer. Thue W. Schwartz, Professor DE KOMMER OGSÅ + Vibeke Storm Rasmussen, Amtsborgmester + Arne Rolighed, Formand Kræftens Bekæmpelse + Niels Borregaard, Professor, Finsencentret RH + Jens Juul Holst, Professor, mfi + Ralf Hemmingsen, Dekan Se programmet i presserummet på HVAD KAN MAN BRUGE RUM- MET TIL?? LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER tilbyder i oktober 2003 kurser for alle fase II studerende i nedenstående færdigheder: Dato Emne Tid Åbnes Tirsdag den 7. okt. Kombi-kursus (sutur, i.v. & kath.) Torsdag den 9. okt. Genoplivning Tirsdag den 14.okt. Kombi-kursus (sutur, i.v. & kath.) Torsdag den 16.okt. Genoplivning Tirsdag den 21.okt. Kateter Kateter Onsdag den 22.okt. Sutur Sutur Tilmelding til ovenstående kurser kan ske på tlf.: på hverdage kl eller ved personligt fremmøde i sekretariatet i LKF indenfor ovennævnte tidsrum. Hvad kan man overhovedet bruge rummet og rumforskning til? Har du undret dig over det, så mød frem på fredag den 10 oktober kl i på Panum. Her vil vi fortælle om det arbejde, der sker indenfor det Europæiske rumfartssamarbejde (ESA). Der sker for tiden intensiv forskning indenfor vægtløshedens påvirkninger af menneske kroppen. Denne forskning bidrager til forståelsen af menneskets fysiologi, patologi og deraf nye behandlingsmuligheder. Efter mødet drager vi videre til Rockefeller instituttet lige ved siden af Theilum-bygningen, hvor Dansk Rumforsknings Institut holder til. Her vil der, udover div. udstillinger og rundvisninger, være en række forskellige foredrag omkring liv i rummet, universet, og vores forberedelser til den første bemandede mission til Mars samt meget mere! Mødet afholdes af studie gruppen for Bemandet Rumfartsforskning og MicroG Forskning (kontakt: / ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE) MAKROSKOPISKE STUDIESALLOK Her er semestrets åbningstider for Oktober Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesalsvagterne. TILMELDING TIL SKRIVEVÆRKSTED I FORBINDELSE MED SKRIV- NING AF DIN OSVAL OPGAVE tirsdag 4/11 kl i lokale SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER: TIRSDAG 21/10 SKRIVEVÆRKSTED I FORBINDELSE MED SKRIV- NING AF DIN OSVAL OPGAVE tirsdag 25/11 kl i lokale SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER: TIRSDAG 11/11 - Ret til ændringer forbeholdes. - Check altid opslag på døren til studiesalen. - Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort. TIL EKSPEDITIONEN b ELLER PÅ MAIL TIL

6 6 VAGTBUREAUET HJEMMEHOLD - SPV- HOLD Til hjemmehold, der passer 2-årig dreng i Holte, søges 2 nye holdmedlemmer. Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentligt i tidsrummet kl Patienten har en ikke diagnosticeret hjernelidelse og dertil relateret epilepsi og psykomotorisk retardering. Arbejdsopgaverne består ud over den almene barnepleje -primært i observation med henblik på anfald og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os el. alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning. Vagtkravet er min. 4 vagter pr. måned. Kvalifikationer: SPV med min 400 timer, meget gerne børneerfaring/b-spv kursus. SKAL være ikke-ryger. Ansøgningsfrist : Fredag d. 10. oktober til Vagtbureauet. Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder Heidi på eller til Vagtbureauet. HJEMME SPV-HOLD 1507 Søger 2 nye medlemmer Vi er et godt og sammenkørt hold på 6 medlemmer der søger 2 nye medlemmer der har lyst til at arbejde om natten i et privat hjem. Holdets opgave er at pleje og observere en sød ung mand (21 år) der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom, som er en medfødt sygdom, der angriber nervesystemet. Dette har medført, at patienten er blind, mentalt handicappet og plages af epileptiske anfald. Arbejdsopgaverne består i : 1. - at observere patienten for kramper at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne at køre patienten på arbejde alle hverdage. Vi dækker nætterne alle ugens dage og vagterne afholdes i patientens hjem fra kl til (hverdage) og til (weekends). Krav. 500 SPV-timer Kørekort Lyst til at arbejde i et privat hjem hos en meget velfungerende og kærlig familie Du skal kunne tage 3-4 vagter om måneden og vi forventer at du er fleksibel og indstillet på at det er vigtigt at man hjælper hinanden med ekstra vagter når det brænder på. Yderligere oplysninger fås hos holdleder Tina, tlf: Ansøgningsfrist: Snarest muligt!!!!!! til Vagtbureauet. SPV- HOLD 1514 søger nye medlemmer. Pr. 1. nov skal vi bruge 3 nye holdmedlemmer, der ønsker at indgå som del af teamet. Arbejdet på 1514, består i : Daglig observere og skærmen en pt. på Fr. Sund psyk. sygehus. Daglig social kontakt til pt. Arbejdstiden er / dvs. døgn dækning. Vi er et lille og selekteret hold der sætter pris på fleksibilitet og tålmodighed. Vi tilbyder : Særdeles god løn, glimrende arbejdsforhold mulighed for betydelige skattefradrag og gode kollegaer. Vi forventer : At du er i stand til at tage mindst 5 vagter pr. måned. Deltager i det månedlige holdmøde. Har mindst 250 SPV-timer Du kan deltage i holdmødet d.22.okt. Kl. 17,00 For nærmere information kontakt undertegnede. Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest d kl Holdleder David Benjamin Tlf. : / Mail : INTENSIVHOLD 4102 søger 2 nye medlemmer til afd. 542 KKHH Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker med rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og kaffemaskinen befinder sig. Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan: At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og antibiotika. At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m. At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelinger. At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex (PDM). At kunne arbejde selvstændigt typisk med ansvar for en patient. At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA). At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting der hører til arbejdet på en intensiv afdeling såsom psysisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer, opsætning af respirator/bipap/cpap plus meget, meget mere. Vi forventer at du opfylder følgende krav : Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra, forudsat relevant tidl. arbejde. Har bestået farmakologi. Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år. Er selvstændig, fleksibel og engageret. Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med en ventil og 2 med en sygeplejerske). Oplæring : Okt. Nov Vagtstart : Nov. Dec Sundhedsfaglige Konsulenter: Tlf.: Niclas Seierby: Kristine Sarauw: Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . Ansøgningsfrist : - Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde onsdag den 15. oktober 2003 Kl Yderligere informationer : Kontakt venligst holdleder Lasse Paludan-Andersen, tlf.nr.: PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansættelse også et godt måltid mad hver måned til holdmødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige holdmedlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg. RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 4201 SØGER 2 NYE MEDLEMMER! Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som den kroniske hæmodialyseafdeling. Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialysebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. overvågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge, blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortrolig med behandling af svære blodtryksfald, initial hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast at have, når man står i skadestuen en kold januarnat og bagvagten har sederet sig ned. Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge. Af andre funktioner, som du kan varetage når du har fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialysebehandling på intensive og andre afdelinger samt mulighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne. Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og er indstillet på at afholde 8 vagter om måneden. Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en sygeplejerske. Ansøgningsfrist: Onsdag den 15. oktober 2003, kl. 12:00 Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte Andre Korshin, tlf.: /

7 EFTERÅRSBERETNING FOR FADLS HOVEDFORENING Årets gang i FADL på landsplan har indtil nu det tidlige efterår budt på ambitioner, travlhed og igangsætning af flere store projekter. Lægevikarområdet er vokset. Kontakt til lægeforeningen er styrket. Og FADL har udvidet sine politiske områder. FADLs Hovedforening er den landsdækkende forening, hvor de tre kredsforeninger i FADL samarbejder, og hvor man som enkeltperson kan arbejde med landsdækkende emner i FADL. Det konkrete arbejde foregår i regi af Hovedbestyrelse og en række udvalg: Overenskomstudvalget (OU), Lægevikargruppen (LVG), Sundheds- og Uddannelsespolitisk udvalg (SUPU) og Medlemsfordelsudvalget (KFU). Hertil kommer udgivelse af blade og hjemmeside samt afholdelse af Landsseminarer har indtil nu været et travlt år. Ambitionerne har været store, og flere store projekter er endnu kun påbegyndt og ikke tilendebragt. Meget er dog allerede nået. Forårets tema var åbenhed. Dvs. at gøre FADL mere tydelig og lægge mere styrke i de politiske områder, hvor foreningen i forvejen er aktiv og har indflydelse. Dette er gjort ved at øge kontakten til lægeforeningen, opsøge pressen aktivt og udvide FADLs arbejde på det sundhedspolitiske område. FADL OG LÆGEFORENINGEN FADL har styrket kontakten til DADL Den almindelige Danske Lægeforening. Der er etableret nær kontakt mellem formænd og sekretariater, og DADLs Læge- og repræsentantskabsmøde har givet opbakning til et nært og egentligt samarbejde med FADL. Der er således sat et udredningsarbejde i gang, der skal afklare vilkår og konsekvenser af, at FADL var en delforening i lægeforeningen en såkaldt søjle. Arbejdet er kun på udredningsplan, men det kan potentielt blive begyndelsen til en helt ny tid for FADL. En stillingtagen til eventuelle formelle og organisatoriske ændringer vil naturligvis skulle forudgås af behandling i FADLs organer og af medlemmerne. Allerede nu er det dog klart, at samarbejdet kan udmønte sig i konkrete politiske initiativer, og organisatorisk kan nye observatørposter blive aktuelle i DADLs udvalg for uddannelse, kvalitet og internationale forhold. Administrativ åbnes der også flere muligheder f.eks. fordele på områder som publikationer, kurser og rabatter. FADL er i dag repræsenteret i politiske udvalg i Foreningen af Yngre Læger (FAYL). Arbejdet her er søgt intensiveret med vægt på, FADLs know how viden om studieforhold og erfaringer med tillidsmænd. Hertil kommer FADLs turnuspolitik, som står for at skulle præsenteres i FAYL med mulighed for politisk samarbejde. Endelig arbejdes på i fællesskab med FAYL at finansiere et nyt turnusadministrationssystem, hvor den studerende selv vælger amt direkte. UDDANNELSE OG SUNDHED FADL har udvidet sit politiske område. Det tidligere Turnusudvalg er blevet omdøbt og udvidet til nu at være Sundheds- og uddannelsespolitisk udvalg (SUPU). SUPU har udvidet sin kreds til også at omfatte studerende, der til dagligt arbejder med studieordninger o.lign. lokalt. Dvs. repræsentanter med erfaringer fra fagråds- og studienævnsarbejde. FADL skal ikke arbejde med studieordninger, her er medicinerrådene eksperter; men et bredt kendskab er nødvendigt, når FADL skal diskutere de overordnede og generelle forhold for lægeuddannelserne. Som hovedtema dette semester har SUPU fornyet FADLs turnuspolitik. Turnus skal ikke afskaffes, men INDRE ORGANER Fadl derimod udvikles og fornyes. Således mener FADL, at turnus kan reduceres til 1 år, og ændres til uddannelse med fokus på rutine og lægekultur. Forudsætningen for ændringerne er dog, at studiernes klinikophold på universitetshospitalerne bliver bedre en målsætning, der svarer godt til de lokale arbejder med studieordninger mv. I forbindelse med den nuværende turnusordning har FADL igen i år afholdt turnusinformationsmøder i begge semestre i hver FADL by. Møderne er velbesøgt og populære, og der arbejdes med at udvikle dem yderligere. Som kommende læger må lægestuderende nødvendigvis forholde sig til sundhedspolitiske temaer. I SUPU er arbejdet med racisme (patient-læge) og om kønskvotering (på studiet). Det er emner, der vil bliver fortsat året ud. Ydermere afholdes FADL- Landsseminar, hvor temaerne er lægeroller og kompetencer med vægt på kompetencerne Sundhedsfremmer og Akademiker. Seminaret afholdes den oktober for alle FADL-politikere og interesserede. VOLDGIFT OG LØNSTIGNINGER Det er FADLs Hovedforening, der arbejder med generelle arbejdsvilkår og overenskomster. Foråret har budt på godkendelse af SPV/VT/DIA/CARD-overenskomsten. Hertil kommer en del enkelte medlemssager, som meget af FADLs arbejde tager sit udgangspunkt i. FADL rejste i 2002 en faglig voldgift mod Amtsrådsforeningen på lægevikarområdet vedr. overarbejdsbetaling for enkeltstående vagter. Det var FADLs påstand, at studentervikarer, som arbejdede på enkeltstående vagter havde krav på overarbejdsbetaling, når der blev arbejdet ud over en normperiode på 7,4 time og/eller arbejdet på en søgnehelligdag. I november 2002 vandt FADL voldgiften mod Amtsrådsforeningen. Kendelsen giver konkret en helt uhørt stor lønfremgang for den lægestuderende, der tager enkeltstående vagter. Eksempelvis betyder en enkeltstående vagt på 16 timer en lønforhøjelse på 539,56 kr. pr. vagt! For en lægestuderende, der arbejder 8 timer på en søgnehelligdag, betales der overarbejde for alle timer svarende til en lønforhøjelse på 501,92 kr. pr. vagt! I begge tilfælde kommer hertil ligeledes en feriegodtgørelse på 12,5 %. Også udenfor lægevikarområdet har FADL fået en sejr. På baggrund af en FADL-artikel i Sund&Hed i Odense om lønforhold for studerende ansat under den såkaldte SUL-overenskomst, opstod en sag om ansættelsesforhold på Færdighedslaboratoriet, hvor en række forhold var uacceptable. Forholdene er nu rettet op, og de studerende har fået en lønstigning fra 151,02 kr. til 169,49 kr. pr. time samt 1/2 times forberedelse på alle timer. Samlet set en lønforhøjelse på ca. 100 kr. i timen! I efteråret har FADL besluttet at indgå i en aktuel skattesag vedr. fradag i forbindelse med transport for lægevikarer. Det er håbet, at denne sag kan føre til en række afklaringer, idet emnerne er relevante for mange af FADLs lægevikarer. LÆGEVIKARER Lægevikarområdet er centralt for Hovedforeningen, og det har fyldt en del i år. Mange hospitaler benytter sig af lægevikarer, og mange studerende står parat. FADL arbejder for at formidle kontakten bedst muligt og for at give lægevikarerne fordelagtige vilkår og lønforhold. Sidstnævnte foregår i øjeblikket via den såkaldte decentrale lønforhandling. Dette er et meget omfattende område, idet der visse steder skal forhandles på afdelingsniveau. FADL forsøger selvfølgelig at forhandle amtsvis. Flere gode resultater er opnået. Med Centralsygehuset Esbjerg Varde er indgået aftale om 500 kr. transporttillæg. I Viborg er forhandlet kvalifikationstillæg hjem. Dvs. funktionstillæg på 225 kr. pr. døgn for varetagelse af forvagter ved særligt aftalte og særligt belastede afd. (lør-, søn- og helligdage). Funktionstillæg på kr for transport af patienter. Og kvalifikationstillæg på kr. pr. år for ansættelse i 3 måneder. Endeligt er aftalt kvalifikationstillæg på kr. pr. år for et bestået relevant FADL-Lægevikarkursus. I skrivende stund er flere forhandlinger planlagt. Formidlingen af lægevikariater fylder mere og mere i FADL. Fra Hovedforeningen er der således en stor kontakt til både hospitaler og studerende. FADLs hjemmeside bliver brugt til formidlingen, og der arbejdes på at udbygge den. Til selve forberedelsen af vikariatet er udarbejdet en lægevikarpjece, der præsenterer alle de krav og forhold, man som vikar skal være opmærksom på. Endelig afholdes der en række egentlige forberedende lægevikarkurser. Disse kurser har nu direkte sammenhæng med de nævnte kvalifikationstillæg. KURSER OG FORDELE FADL har afholdt en række kurser i regnskab og pressekontakt. Kurserne er udbudt til studenterpolitikere i FADL og i øvrige medicinske studenterorganisationer. Begge har været en succes, og vil bliver gentaget. Således er det planen, at FADL skal stå for en vifte af kurser som til sammen kan ruste og uddanne på områder, som studiet ikke gør. Der arbejdes f.eks. netop nu med et kursus i ledelse, der vil blive søgt arrangeret i samarbejde med andre sundhedsuddannelsers organisationer. I foråret er FADLs skattevejledning blevet opdateret og udsendt, og sekretariatet har efterfølgende hjulpet flere studerende pr. telefon. Denne vejledning vil sammen med andre fordelagtige oplysninger, tilbud og medlemsfordele komme til at fremgå af FADLs hjemmeside. I den kommende tid vil flere medlemsfordele blive søgt udviklet, hvilket er et område som FADLs kredsforeninger i forvejen arbejder med. I det landsdækkende Medlemsfordelsudvalg vil disse blive samlet og udviklet. Det seneste projekt er en såkaldt Barselspjece. I denne er det planen at samle relevante oplysninger om SU-barselsklip og sygedagpenge i forbindelse med FADL-arbejde mv. Regelområdet er komplekst, og der er håbet, at denne pjece vil kunne fjerne en lang række tvivlstilfælde og spørgsmål. Pjecen påregnes færdigudarbejdet i løbet af efteråret. SAMARBEJDE OG KOMMUNIKA- TION FADL er som nævnt en organisation af kredsforeninger og Hovedforening. Derfor vil flere initiativer kunne opstå parallelt potentielt om samme emner. Dette nødvendiggør samarbejde og kommunikation. Et af de emner, der gennem de sidste år har været aktuelt mellem FADLs kredse, er vagtbureauer. Det er et omfattende område, idet det kan hænge sammen med overenskomstforhold mv. og dermed også Hovedforeningens ansvarsområder. I efteråret har Odense Kredsforening varslet, at der arbejdes med oprettelsen af et nyt vagtbureau, hvori arbejde formidlet til andre faggrupper end medicinstuderende skal kunne finde sted. Dette er et kontroversielt emne, og der er stærke traditioner og følelser forbundet med afvigelsen fra reglen om, at FADL kun er for medicinstuderende. Debatten vil forsætte, og efterårets generalforsamlinger i kredsene vil danne baggrund for det kommende arbejde. Hovedforeningen vil følge arbejdet, og herunder give den fornødne støtte samt sikre at organisatoriske ændringer har lovmæssig hjemmel. Som nævnt er kommunikation i organisationen hel central. Der er efterhånden mange oplysninger mv., som skal formidles bredt ud blandt medlemmer til oplysning og debat. Derfor har FADL arbejdet på en samlet og koordineret kommunikationsstrategi. Denne har to sider: En elektronisk og en traditionel. Sidstnævnte tager udgangspunkt i ønsket om ét blad på landsplan, som kunne fungere dels som debat- og kommunikationsforum for FADL-emner, studenterpolitikere og medlemmer, men også gerne som et

8 8 generelt blad for medicinstuderende i Danmark. Arbejdet med dette er ikke færdigt. Og sideløbende hermed udgives FADL Forum fire gange om året. Næste nummer vil have lægevikar som tema. Fra semesterstart i efteråret er FADL.dk åbnet. Dette er FADLs nye landsdækkende hjemmeside. De vigtigste medlemssider er færdige, og arbejdet pågår i løbet af efteråret med at få de resterende organisatoriske udviklet. På FADL.dk skal man kunne finde alle relevante oplysninger som lægestuderende eller komme hurtigt videre til dem. Det vil f.eks. sige medlemsforhold, lægevikariater og fordele, samt online debatter om politiske emner og møder. Arbejdet er i fuld gang, og selv når alle sider er åbnet, vil hjemmesiden løbende bliver videreudviklet. OPSTILLINGSMØDE I DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE STUDENTERRÅD (SUNDRÅDET) Afholdes torsdag den 9/10 klokken i lokale Vi skal have valgt 3 studenterrepræsentanter til at sidde i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd (SVF) det næste år. Arbejdet i SVF vedrører alle INDRE ORGANER Også den administrative del af FADL udvikler sig. Der er påbegyndt et såkaldt sekretariatsprojekt, hvor sekretariaterne i Hovedforeningen og kredsforeningerne i fællesskab forsøger at optimere og udvikle de funktioner, der findes alle steder. Hjemmesiden er et eksempel herpå, men også økonomifunktioner og medlemsforhold lader vil kunne optimeres. FREMTIDEN Det har været et travlt år indtil nu, og der er al mulig grund til at forvente, at resten af året bliver mindst lige så travlt og spændende. Særligt arbejdet med samarbejde med lægeforeningen er spændende og udfordrende. Et udvidet politisk samarbejde og potentielt fremtidige organisatoriske ændringer vil kunne åbne en hel ny verden for FADL. Som foreningen for lægestuderende bør FADL kunne deltage i debatten om sundhedspolitik og uddannelse af læger. Internt i FADL vil den kommende tid byde på udvidet koordinering og samarbejde. Både de administrative og de politiske dele af foreningen ser ud til at kunne udvikle sig positivt. Sekretariaterne vil i det resterende del af året færdiggøre et udviklingsprojekt, og konklusionerne herfra vil FADL skulle behandle og tage stilling til først i det nye år. FADLs politiske udvalg vil forsøge at udvide sit samarbejde med øvrige medicinske studenterorganisationer såvel nationalt som internationalt, hvor de nordiske medicinerorganisationer kan byde på relevante erfaringer og nye arbejdsområder. Endelig bringer det nye år FADLs 50 års jubilæum. I efteråret pågår arbejdet med at planlægge en jubilæumsuge i foråret Planerne centrerer sig om et festlig og interessant jubilæum, hvor både nuværende og tidligere medlemmer får mulighed for at mødes til diskussion af lægehvervet og fest i FADL-omgivelser. Som altid står foreningen til rådighed for spørgsmål eller uddybende forklaringer. Og hvis beretningens tekst har vagt interesse, så modtager FADL gerne personlig kontakt eller Der kan aldrig blive for mange, der vil udvikle og arbejde i FADL. Godt efterår i hele FADL Danmark! Simon Serbian Hovedbestyrelsesformand Medicinsk studenterråd studieretninger på fakultetet og drejer sig blandt andet om: - Budget: Er der nok penge til god undervisning? Er der ordentlige faciliteter og undervisere i klinikken? Skal Medicinsk Historisk Museum opgraderes? - Fysiske rammer: Er lokalerne på Panum bare helt i orden? Laver kantinen dejlig og billig mad hele tiden? - Fremtidig uddannelse: Bliver der oprettet nye tværfaglige uddannelser? Kan lægeuddannelsen integreres med andre fag? Strategi: Hvilke områder skal Fakultetet satse på rent forskningsmæssigt? Hvordan formidler vi vores styrker ud i offentligheden? Hvis du gerne vil have indflydelse på ovennævnte ting og på hvordan de studerendes holdninger fremlægges i SVF, så kom til opstillingsmødet den 9. oktober. Vi ses. FILMKLUBBEN P8'N TORSDAG DEN 9. OKTOBER PRÆSENTERER PROGRAM FOR EFTERÅRET A Clockwork Orange Confessions of a Dangerous Mind Lilja 4ever Kortfilmstema om Panum Instituttet The Godfarther part I The Ring TIL ALLE 1. SEM. STUDERENDE Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS! ALLE KAN BYTTE FESTBILLETTER TIL ET MEDLEMSSKABER FOR 30 KR. Her torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! Efter filmen holder vi baren åbent. Bliv siddende og nyd filmklubbens hyggelige stemning. Alex og hans venner hænger ud på Korova Milkbar og fordriver de tiden med lidt ultra-vold, så som at terrorisere forfatteren Mr. Alexander og voldtage og myrde hans kone, mens de synger Singin in the Rain. Under et efterfølgende fængselsophold bliver Alex behandlet til at føle afsky for vold ved at være tvangsindlagt til at se voldelige film. Da han kommer på fri fod venter en konfrontation med hans gamle bande.

9 INDRE ORGANER 9 Det Medicinske Studenterråd NY BESTYRELSE I MSR Bestyrelsen for MSR er sammensat af 5 personer. Bestyrelsen har til opgave at træffe beslutninger på vegne af det medicinske studenterråd i hastesager, hvor der ikke er mulighed for at indkalde til MSR-møde. De 5 ansvarsområder er følgende: Formand: formanden er ansvarlig for at der bliver indkaldt og afholdt MSRmøder. Formanden har desuden til opgave at sikre, at der bliver fulgt op på de ting, der sættes i værk i MSR-regi, og holde sig orienteret om, hvad der rør sig... Økonomisekretær: økonomisekretærens opgave er at fremlægge regnskab og budget, samt forvalte økonomien til daglig. Studienævnskontakt: denne person skal sikre at MSR orienteres om, det der arbejdes med i studienævnet, så MSR har mulighed for at agere i forhold til det. FSR-kontakt: denne person skal holde fagrådet orienteret om, hvad der arbejdes med i forenede studenterråd (FSR). Desuden er der et menigt medlem, som ikke nødvendigvis besidder en post, men blot er aktivt medlem af MSR. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 2/10-03 er følgende: Formand: Helene W. Hvidman Økonomisekretær: Henrik Frederiksen Studienævnskontakt: Christina Jensen-Dahm FSR-kontakt: Rune Tønnesen Menigt medlem: Kirstine Fossar Fabritius Fremtidens arbejdsopgaver De der har fulgt lidt med på vores MOK-side, vil vide, at studienævnet har i værksat en revison af de første fem semestre på ny studieordning. MSR er meget involveret i dette arbejde for at sikre at studieordningen bliver optimal. Dette arbejde fortsætter! Vi vil i det kommende år arbejde for: - bedre og brugbare målbeskrivelser - opkvalificering af underviserne - oprettelse af et LKF (laboratorium for kliniske færdigheder) i amt og kommune - øget synliggørelse af MSRs arbejde REFERAT GENERALFORSAMLIG OG OPSTILLINGSMØDE D. 2/10 Til stede: Mogens ( 6.sem, gl ord.), Henrik (9.sem.), Rune (5.sem.), Christina (5.sem.), Kenneth (5.sem), Jacob (6.sem), Urfan (6.sem), Saqab (3.sem), Bjarke (9.sem), Kirstine (6.sem), Elisabeth (1.sem), Helene (5.sem), Lasse (5.sem), Louise (8.sem), Simon (10.sem), Liv (6.sem), Michael H. (9.sem.), Bo (9.sem.) 1. Dirigent: Bo Refernt: Christina 2. Formandens beretning I det forløbende år har vi opnået/arbejdet med: 1. Et øget antal aktive og at have repræsentanter i alle udvalg, 2. Øget kontakten ml. udvalgsrepræsentanter og HR, 3. Oplæg om MSR på rusturene, hvilket vi har fået positiv feedback for, ønsker gentagelse næste år, 4. Været i nyhederne vedr. optag af svenske og norske studerende, 5. Vores bud til revision af 1-5 sem er blevet godt modtaget, 6. Startet arbejdet med computer til eksamen, 7. Arbejdet med integration ml. fagene og 8. Arbejdet med forbedring af de kliniske ophold På de kommende semestre skal vi arbejde med: 1. Afskaffelse af karakterer til eksamen, 2. Arbejde for en øget valgfrihed i studiet, 3. Arbejde for et øget samarbejde ml.medicinerrådene Formanden, Bo, trækker sig tilbage da han har opnået de må han ville da han startede som formand. Hans ønske er at repræsentanter fra ny studieordning overtager de vigtige poster. 3. Beretning fra udvalg of tillidsposter: ingen 4. Godkendelse af revideret budget Vi har nedbragt kapitalen med mere end forventet, et underskud på kr mod et forventet underskud på kr. På grund af stigende telefonregning påpeges der at telefonen ikke skal bruges til privat brug. Der er brugt en del penge til forplejning. Beløbet skal overvejes. Der bør overvejes, hvorvidt der evt. fastsættes et fast beløb til brug under mødet eller der evt. selv laves mad. Udgiften til kontorhold er steget. Vi har fået 2 nye computer, hvor pengene blev fordoblet fra Studenterklubben. Kopikontoen er fordoblet fra 01 til Fremlæggelse af budgetforslag. Efter regulering af budget estimeres et forbrug i 04 til kr, kr. søges hos FADL. Kapitalen er nedbragt til kr, hvilket er et rimeligt beløb. Budgettet vedtages som det foreligger 6. Indkomne forslag: ingen 7. Valg af bestyrelsen bestående af 5. Personer - Formand; der var kampvalg mellem Helene og Rune. Efter afstemning blev Helene formand - Økonomisekretær; Henrik - Kontakt til FSR; Rune - Kontakt til Studienævnet; Christina - Menigt medlem; Kirstine 8. Valg af revisor 9. Valg af repræsentanter til studienævn Der var kampvalg ml; Kirstine, Elisabeth, Saqab, Helene, Louise, Kenneth, Christina, Michael og Henrik. Efter afstemning blev de ordinære medlemmer i prioriteret rækkefølge: 1. Helene, 2. Kirstine, 3. Michael, 4. Henrik, 5. Christina Suppleanterne blev i prioriteret rækkefølge: 1. Louise, 2. Kenneth, 3. Saqab, 4. Elisabeth, 5. Liv, desuden Bo, Simon og Bjarke 10. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser Rune genopstiller til IMBG-Institutbestyrelsen Kenneth, Rune og Michael får opbakning til opstilling til på næste SUND-rådsmøde d. 9/10 at opstille til Fakultetsrådet. 11. Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR IMCC repræsenterer via organisationen IFMSA MSR på internationalt plan. Efter aftale med IMCC besluttes det at begynde et samarbejde med dem om det internationale område. Christina sætter sig som kontaktperson og varetager foreløbig kontakten til IMCC om dette, evt. interesserede skal henvende sig pr. til 12. Eventuelt: Intet MSR-møder MSR-møderne afholdes i reglen sidste torsdag i måneden kl 16 i mødelokalet Næste møde er torsdag den 30. oktober Alle er velkomne! Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet. Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b Kbh. N. Telefon Homepage:

10 10 KRISTNE MEDICINERE Ny på Panum eller gammel i gården... Kristne medicinere er en gruppe stud.med er fra alle semestre, der mødes ca. 4ganger pr semester for at diskutere tro, etiske spørgsmål, Gud og hvad vi ellers synes er spændende og vigtigt. Desuden vil vi i KM, gerne skabe et forum for alle på Panum, hvor man på en nem og afslappet måde, kan finde ud af hvad den kristne tro egentlig handler om. Hver onsdag kl 12 mødes nogle af os til BØN i andagtsrummet (lokalet ved siden af Studenterpræstens kontor) Udover dette arrangerer vi lejr og turer, sammen med studerende fra hele DK. Næste arrangement: Mirakler- Mødet mellem Himmel og Jord. Torsdag den 9/10 kl 19:00 Københavns Kristne Kulturcenter, Drejervej 11, Kbh NV. Dr.theol Niels Christian Hvidt. Super-spændende forelæsning, på et meget aktuelt tema!!! Kort omtale Niels Christian Hvidt, født 1969, forsvarede sin doktorgrad ved Gregoriana Universitet i Rom i 2001 og underviser her i dag. I 1997 blev han cand. theol. fra Københavns Universitet efter samme år at have fået tildelt universitetets guldmedalje for en afhandling med titlen "Profeti og åbenbaring". Hans primære interesseområde er guddommelig handlen og interaktion med mennesker, et emne han har arbejdet med fra forskellige vinkler (profeti, mirakler, åndelig helbredelse). Han har skrevet i danske og udenlandske aviser og tidsskrifter, været bidragyder til forskellige bøger samt selv skrevet Mirakler Møder mellem Himmel og Jord (Gyldendal 2002). Siden september 2002 arbejder han på et post-doc forskningsprojekt om forholdet mellem tro og helbred med særligt fokus på forskellig tro former for tro på forholdet mellem spiritualitet og helbred, finansieret af H. Lundbeck A/S. INDRE ORGANER Basisgrupper INDKAL- DELSE TIL EKSTRAORDI- NÆR GENE- RALFORSAM- LING I FORENIN- GEN STUDENTER- KLUBBEN Mandag den. 10/ Sted: Studenterklubben Tid: ca. kl (efter mandagsmøde) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmetællere. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generelforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uge før generelforsamlingen. Har du nogle spørgsmål... Kontakt Linda Nilsson tel: eller VELKOMMEN!!! Forslag kan lægges i Studenterklubbens hvide postkasse i Studenterklubben. På bestyrelsens vegne Med venlig hilsen Morten Lindhardt PANUMMESTERSKABER I BORDFODBOLD!!! Så er det igen tid til at finde ud af hvem der har de hurtigste håndled, svedigste skubskud og sygeste synapser på Panum!!!! Det drejer sig selvfølgelig om Panummesterskaberne i Bordfodbold, som finder sted i Studenterklubben d. 24. oktober kl. 14 i forbindelse med 69-timersbaren og DU opfordres hermed til at sætte et kæmpe kryds i kalenderen! SKADESMEKANISMER VED PENETRERENDE TRAUMER ARRANGEMENT OMHANDLENDE SKADESMEKANISMER VED PENETRERENDE TRAUMER SET I LYSET AF DE SENERE ÅRS STIGENDE BRUG AF HÅNDVÅBEN VED VICESTATSOBDUCENT PETER THIIS KNUDSEN MED SPECIALE I SÅRBALLISTIK, RETSMEDICINSK INSTITUT, SYDDANSK UNIVERSITET TIRSDAG 28 OKTOBER KL STED: KONFERENCE 1, RIGSHOSPITALET TILMELDING SENEST FREDAG 24 OKTOBER (SØREN: ALLE ER VELKOMNE Tilmelding sker på dagen mellem 12 og og der vil vanen tro være pokal til mestrene og flotte præmier til de næste to pladser. Regler: 1. Der må ikke snurres ukontrolleret med stængerne! 2. Der spilles med tabers bold, hvilket betyder, at hvis man scorer, så starter det andet hold med bolden med midtbanen, hvorefter begge angribere melder klar, før spillet sættes i gang. 3. Hvorvidt midtbanemål tæller, aftales mellem parterne før kampen. 4. Turneringsform besluttes af arrangøren på dagen alt efter antallet af tilmeldte hold. 5. Moderat verbal tilsvining er tilladt. 6. Turneringen er kun for stud. med. er, og studiekort kan derfor blive krævet fremvist ved tilmelding. I og med at det de sidste par år har været ældre studerende, der har vundet pokalen, opfordres nystartere og fase 1ére til at forsøge sig med lidt modstand... Ved spørgsmål el lign. kontakt undertegnede på eller skriv til Imran Rashid, 11. semester

11 INDRE ORGANER 11 Kære alle, har følgende aktiviteter på programmet i den kommende tid. Læs på vores hjemmeside ( hvis du vil vide mere. Se fx billederne fra Oktoberfesten, og glæd dig allerede nu til næste år. Vi overvejer en studietur til München. Studenterpræsten holder forlænget efterårsferie og træffes ikke oktober. 1. Strikkecafeen Den Røde Tråd Tid: Torsdage ; første gang torsdag den 25. september; sidste gang 11. december. Ikke i efterårsferien den 16. oktober. Sted: Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, mellem Sebastopol og Pussy Galore s Fik du aldrig lært at strikke? Mangler du hjælp til at strikke en hæl færdig? Savner du nogen at strikke sammen med? Har du brug for ny inspiration? Eller vil du måske gerne lære fra dig? Karen, Doris, Ida, Birthe og Bodil sidder klar med tilsammen 250 års strikkeerfaring! Så kom og se, om det er noget for dig. Strikkecafeen Den Røde Tråd slår dørene op hver torsdag kl og alle er velkomne til at dukke op. Hvis du ikke selv har garn og pinde, har vi nok til at du kan komme i gang. Der er kaffe og kage til at holde humøret og blodsukkeret højt. Vel mødt! 2. Naturens rene følelse og abduktionens mysterie, C. S. Peirces tanker om religion, erkendelse og videnskab Debataften med lektor, Søren Brier (CBS, Ledelse, Politik og Filosofi) og Studenterpræst Nicolai Halvorsen I oplæggene vil vi udfra filosoffen, videnskabsmanden og semiotikeren C. S. Peirces arbejde diskutere forholdet mellem religion og videnskab, natur og ånd, immanens og transcendens. Læs mere på FEV s hjemmeside: Tid: Tirsdag d. 21. oktober, kl Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over gården Arrangeret af Forum for Eksistens og Videnskab (FEV) 3. Medicinsk-Historisk Museum - et vinklet besøg Professor Thomas Söderqvist indleder med at fortælle om den muslimske traditions betydning for den vestlige medicin. Herefter bliver vi vist rundt på museet. Tid: Tirsdag den 28. oktober 2003 kl. 15:00 til ca. 17:00 Mødested: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62, 1260 Kbh. K Tilmelding: senest mandag den 27. Max. 30 deltagere. Først-til-mølle -princippet gælder. Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Han træffes på kontoret, lokale , tirsdage og torsdage Desuden kan han kontaktes på telefon eller mail Årets mediciner-skitur Grand Domaine Valmorel i uge 5 eller 6 Inkluderet I rejsens pris: 8 dages stort liftkort 180 km. Pist Sovebus 4 6 pers. Lejligheder Beboelse i centrum m. direkte adgang til pisten PIT holder møde og legatansøgningsmøde d , kl i IMCC s lokaler. Her er mulighed for at få finpudset ansøgningerne så millionerne kan rulle samt hilse på alle de andre som skal af sted og de andre aktive. Vi glæder os til at se jer! Jonas - PIT KONTAKTANNONCE IMCC er værter for 120 medicinstuderende fra Norge,Sverige,Island,Finland og Danmark,der samles i Århus,d November 2003 til afholdelsen af Nordisk Møde. Og du kan være med! Så istedet for at ryste på hovedet og tænke Det når de da aldrig!, Så hjælp os...vi mangler arbejdskraft! Vi søger flere forskellige typer til at give os en hjælpende hånd under mødet,med en masse ting. genkender du dig selv i nedenstående beskrivelse? Den veltrænede,der elsker at møde nye mennesker: Løb svedende rundt i en flot T-shirt,og sørge for at alle møde-remedierne er på plads,samt svare på nogle nemme spørgsmål...en sikker måde at score på. Alkoholikeren: Kom tættere på det der står dig nærmest,giv en hånd ved festerne (der er en hver aften...) Journalisten/Paparazzien Rend rundt med et digitalkamera og dokumenter begivenheden,evt.skrive små anekdoter til hjemmesiden der opdateres med billeder under mødet. Personen med overblikket Hjælp organisationsgruppen med at alt forløber smertefrit og bliver et supergodt møde med mange glade mennesker....mulighederne er mange,og oplevelserne er endnu flere... Opsøg kontaktpersonerne for de enkelte byer og hør nærmere om det der kan blive en kæmpe oplevelse. Kontaktperson i København Christian Stampe Tlf: Pris: uge 5: 2.350,- uge 6: 2.495,- Vi rejser med SNE&SNÖ som sørger for alt det praktiske f.eks. afterski, pub crawl, Tour de Chambre mm. Tilmeld dig nu på adg.nøgle: Panum. Kontakt: Nicolai, tlf.: , mail:

12 12 SCHOLARSTIPENDIUM Du inviteres til ansættelse i 12 mdr. s scholarstipendiat mhp. klinisk videnskabelig undersøgelse af virologien i småbørns luftveje. Du vil indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, som sammen følger en kohorte af børn mhp. at afdække årsager til udvikling af asthma og allergi i barndommen. Arbejdsopgaverne er meget varierede. Du skal derfor være interesseret i at arbejde med børn og at arbejde videnskabeligt. Ansættelsen forventes at kunne godkendes som både VKO og OSVAL II. Lønnen er kr./mdr. Dit udbytte vil herudover være oplæring i videnskabeligt klinisk arbejde, arbejdet med børn som patienter samt muligheden for at forberede eget ph.d. studium. Du vil endvidere opnå et godt kendskab til arbejdet med databaser og regneark. Tiltrædelse 5. januar 2004 eller snarest derefter efter aftale. Henvendelse læge Mette Hermansen ansøgning senest man. d 3. november 2003 kl. 12 til: Hans Bisgaard Professor, overlæge, dr med Børneafdelingen Amtssygehuset i Gentofte INDRE ORGANER Annoncer JEG SAVNER MIN JAKKE! En sort, kort jakke med lys pelskrave, af mærket bikbok, blev taget fra hyggeren fredag den 3/10. Da jeg går ud fra at det hele er en fejl, må du gerne hænge den tilbage i klubben, så hurtigt som muligt! Jeg vil i hvert tilfælde gerne have mine nøgler tilbage - så er du ikke sød og afleverer dem på panum eller i klubben? STUD. MED. SØGES TIL OVER- TAGELSE AF STETOSK OP- SALG Er DU interesseret i at overtage salget af Noroscop-stetoskoper til medicinstuderende? Stetoskoperne er i topkvalitet og billige. For nærmere information, ring til undertegnede. Anders Dyhr Toft Tlf EFTERLYSNING Er der nogen der er kommet til at tage mit lilla tørklæde med hjem efter festen i klubben i fredags? I så fald kontakt mig så venligst, da tørklædet har stor affektionsværdi. Tlf.: JOBOPSLAG - STUDENTER- SEKRETÆR Der er en ledig stilling på 200 timer som studentersekretær i Klinikudvalget Københavns Kommune til besættelse pr 1/ eller snarest derefter. Du skal være tilknyttet del 3, 2000 ordning eller Fase II ( semester i Klinikudvalget Københavns Kommune.) Arbejdsopgaver: - Praktisk planlægning af undervisningen, - Lokalereservation, - Redigering af det elektroniske lektionskatalog, - Planlægning af de studerendes kliniske ophold, - Skemalægning, - Formidling af information mellem afdelinger og studerende, - Referent ved Klinikudvalgsmøder, - Holdsætning af studerende. Kvalifikationer: Selvstændighed, ordenssans og akkuratesse. En humoristisk indstilling. Serviceminded. Edb-snilde Arbejdstid: Arbejdstiden er på 200 timer årligt med flest timer placeret i august/september og januar/februar. Der må påregnes en ugentlig træffetid samt deltagelse i klinikudvalgsmøder. Løn: Kr. 99,16 i timen incl. kvalifikationstillæg (+ 12% feriepenge) Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat. SKANDALE I VENTE- GODT OPEN! Det er sørgeligt at høre at smukke traditioner og godt gentlemanship fuldstændigt forsvinder, bare fordi De gamle Mestre overlader scenen til en flok ungsmarte flejnerter med polotroejen hængende løst, softspikes og solskygge. Det har smertet os dybt at høre, hvordan der er gået sixpence og briller i den nylige afholdelse af Ventegodt Open. Debat velunderbygget bud på, hvem de formastelige er, der fortjener en omgang med spoon'en... Til næste sæson vil der igen herske St. Andrewsske forhold i den ærværdige turnering. De sande Mestre Mr P and Mr. S, Champs , currently playing the Australian tour Eventuelle spørgsmål til stillingen kan besvares af studentersekretær Mikkel Westen eller sekretær Susan Post på telefon Ansøgning: Skriftlig ansøgning sendes til Klinikudvalg Københavns Kommune, afs. 152, Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre eller mail på: Jobprofil: Kan rekvireres ved henvendelse til klinikudvalget: Ansøgningsfrist: 24. oktober 2003 Ansættelsessamtaler vil foregå: Torsdag d. 30 oktober 2003 fra kl samt Man behøver jo dårligt spille med et halvt sæt i baggen, for at vide at en turnering ikke kan vindes i 58 point. Det svarer til at undertegnede eller Tiger Woods går 18 huller i ca slag, hvilket trods alt virker mildt usandsynligt... Nu kan det selvfølgelig godt være svært at fastsætte sit eget handicap, hvis man ikke er klubmedlem. Og hvis man så oven i købet spiller med mindre end det nævnte halve sæt i baggen, så bliver det jo ikke nemmere. Med undertegnedes kendskab til deltagerne (og deres respektive bags) kunne man uden det store besvær komme med et Er ovenstående indlæg virkelig noget de unge golfere skal være bange for, eller vender the old boyz tilbage til næste sommer med samme furore som orkanen Isabella. Orkanen kan ses på billedet til højre...

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016 Nyreforeningen Bornholm Bestyrelsesmedlemmer Januar 2016 Konstitueret Formand og lotterikoordinator: Thomas Ebert, Smedegårdsvej 27,

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Til alle HK-medlemmer på KU http://hk.ku.dk Referat fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Programmet

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

På danskfagets vegne, Anna Vibeke Lindø Fagleder

På danskfagets vegne, Anna Vibeke Lindø Fagleder Kære nye studerende ved Dansk/Nordisk i Odense. Vi indleder rusintroduktionsforløbet tirsdag d. 31. august kl. 10. Her vil I blive budt velkommen fra forskellig side. I vil også komme til at møde fagets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Møde/referat nr.: 464 Dato: 28. januar 2009 Sted: Hotel Koldingfjord Lokale: Bestyrelse: Mikael Jentsch MJ Formand Anders Thanning AT Næstformand Trine L. Holmberg TLH Sekretær

Læs mere

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed:

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: 1. Valg af ordstyrer og referent Sigrún er ordstyrer Sanne er referent 2. Godkendelse af referat og dagsorden Referat er godkendt

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster.

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. Dokumentnr.: 322724 Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. af 2007 Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. I medfør af 2-5 i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS 1. NAVN Foreningens navn er ODONTOLOGISK FORENING ÅRHUS (OF). Dens hjemsted er Århus Tandlægeskole og den dertil knyttede SKOLE FOR KLINIKASSISTENTER og TANDPLEJERE

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Referat af Stiftende generalforsamling

Referat af Stiftende generalforsamling Referat af Stiftende generalforsamling Mandag den 18. maj 2015 kl. 18.30 19.30 Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København Mødezone Tilstede: 11 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Vedtægter Epstein Bar

Vedtægter Epstein Bar Vedtægter Epstein Bar 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Epstein Bar. 2 Formål Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Odense Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Seniorforvaltningen December 2010 1 LOVGRUNDLAG OG FORMÅL Indtil 1. juli 2010 var det lovpligtigt at kommunalbestyrelsen nedsatte

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Nr. II. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. II. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. II 10. sept. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk Referat fra konstituerende møde i Deltagere: Janne Feenstra Jannick Knudsen Britta Soling (syg) Connie Gorell Nielsen Brian Holm Nielsen Louise Kolstrup (til kl. 12) Punkt Emne + uddybning 1. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Historie: I 2007 købte Elisabeth Schmidt og Herdis Brødbæk et ydernummer af Ole Vissing. Dengang lå praksis i Grønnegade i centrum af Odense. I 2009 købte

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts I dette nyhedsbrev finder du følgende: Aktivitet Tilmelding: Afholdes: Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30 Nyt fra klubberne: o Vejle klubben. o Kolding Klubben. tilmelding

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Dagsorden. 5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden: se punktet eventuelt

Dagsorden. 5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden: se punktet eventuelt Mødeindkaldelse 11. marts 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Pernille Slipsager, Sophia Stroud, Ditte Lolk, Mathilde Hejlesen, Emil Hjertmann, Rasmus Bendixen og Anne Mette Juul Dagsorden 1) Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel:

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel: 9. undervisningsgang 13. december Samtale II Gennemgang af opgaverne *Jeg læser ved Sofia Universitetet Jeg læser ved universitetet i Sofia Jeg læser ved Sofia Universitet Det er lidt uhøfligt at skrive

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5. DIRIGENT: Marianne Larsen AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy Rasmussen, Tina Laursen, Mads Greve, Knud Petersen, Peter Nielsen, David Oszlak, Marianne Larsen og Aase B. Stisen.

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar Månedsplan Juni Uge 23 Mandag 3-6 Dans 14.00 m. Mette - Magien i baren. Tirsdag 4-6 Dans 14.00 m. Mette Onsdag 5-6 Grundlovsdag Klubben lukket Torsdag 6-6 Fredag 7-6 Uge 24 Dorte madbar Tom madbar Impulsen

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Psykrådsmøde 8.april 2010

Psykrådsmøde 8.april 2010 Psykrådsmøde 8.april 2010 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Nyt fra SAMF-rådet/studenterrådet, herunder fagrådsfestival, politikkonference & generalforsamling 24.-25. april (O) 3. Nyt fra Evalueringsudvalget?

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere