Nyhedsbrevet Vedetten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Vi støtter en Soldatens dag Vort Forsvar er på mange måder et yndet emne i pressen. Ofte virker det lidt negativt og kritisk, men en gang imellem kommer der også noget godt. Fra flere sider, ikke mindst fra menige soldater, er der kommet ideer op om at få en Soldatens dag og et mindesmærke, alt med det formål at støtte og ære vore udsendte kammerater, der dagligt konfronteres med den ultimative risiko. Ikke overraskende et dette en tanke, som vi fra soldaterforeningsbevægelsen side støtter af et fuldt hjerte. Denne sags udvikling viser os også, at de gamle ord om, at ting tager tid, er meget rigtige, lige så rigtigt som at en tanke skal komme på det rette tidspunkt, så kan den blomstre. Men ingen ved, hvornår det rette tidspunkt er der. Denne sag er nemlig ganske gammel. Allerede i 2003 drøftede jeg den med Forsvarschefen, som havde en meget flot vision for sagen. En mindelund med en mindemur eller et mindesmærke, eller hvad det nu kunne udvikle sig til. Faldnes navne skulle være der, og på Soldatens dag, hvornår på året den så skulle falde, skulle hele landet være involveret med flagdag, parader og andet, der kunne få hele befolkningen til at bruge tid og tanker på at sige tak til alle de, der ofrer sig for, at vi andre kan leve. Men også en vision, der nødvendigvis må ligge i nogen tid og modne. At der derfor er gået fire år, siden jeg drøftede sagen med Forsvarschefen, skal derfor ikke tages som udtryk for, at ingen har gjort noget ved den. Det er blot et tegn på, hvor lang modningstid nogle sager nødvendigvis har. Vi ved jo heller ikke, om tiden er den rette lige nu, selv om også der fra selv politiske partiers side er vist en vis interesse i udviklingen. Men én ting ved vi med sikkerhed. Danske Soldaterforeningers Landsraad og alle vore medlemsforeninger står 100 % bag enhver tanke om at skabe en smuk ramme om at støtte og ære vore kammerater. Vi støtter oprettelsen af en mindelund, meget gerne i forbindelse med Kastellet, som det også er Forsvarschefens tanke. Vi støtter meget en statue, et mindesmærke, en mindemur, hvad man nu kan blive enige om. Vi støtter en Soldatens dag, hvor hele landet stables på benene. Vi støtter en flagdag, så alle bliver klar over, at i dag er en speciel og meget særlig dag, hvor vi siger tak til alle de, der ofrede sig. Vi er også sikre på, at landets regering uanset sammensætning, vil være i spidsen for et sådant arrangement. Set med Landsrådets øjne er vi klar til at støtte alle kræfter, der arbejder i den retning, og jeg er sikker på, at vi også er klar til at yde arbejde for at finde økonomi til at få en sådan dag og et sådant mindeområde op at stå. Det skylder vi vore kammerater. Det er ikke mindst derfor, at vi er her. Side 1 af 7 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Første skridt mod dansk bataljon i Afghanistan Det danske mekaniserede infanterikompagni er nu ankommet til Helmandprovinsen. Hovedparten af det nye hold danske soldater er på plads i Helmandprovinsen. Det nyankomne mekaniserede infanterikompagni bliver kernen i den kommende danske bataljon i Afghanistan. En række andre danske enheder er også landet i Camp Bastion. Det drejer sig bl.a. om ingeniørsoldater, artilleriobservatører, ammunitionsryddere, militærpolitifolk, mandskab til artilleripejleradaren Arthur, stabsofficerer til de foresatte stabe, hele den logistiske støttestruktur og endelig CIMIC-folkene, der skal sætte yderligere gang i genopbygningsprojekterne i provinsen. Den pansrede mandskabsvogn M113 G3 anvendes i infanterikompagniet Det danske kontingent er dog først på fuld styrke, når en spejdereskadron kommer til Camp Bastion i oktober måned. Til den tid vil bataljonen og det nationale støtteelement samlet udgøre knap 550 mand, og vil i sin sammensætning i store træk ligne den tidligere danske bataljon i Irak. Egne opgaver I oktober, når den danske bataljon er samlet, kan den begynde at løse opgaver på egen hånd. Indtil nu har spejdereskadronen med sine støtteenheder, samlet set også kaldet Ørkenholdet, været en del af en engelsk bataljon i Helmandprovinsen. I de næste uger skal de danske enheder, herunder det mekaniserede infanterikompagni, klargøre sine køretøjer og trænes af erfarne engelske instruktører, der selv har prøvet at operere i Helmandprovinsen. I løbet af september kan det mekaniserede infanteri kompagni sandsynligvis melde sig operativ. En del af bataljonens køretøjspark, herunder et antal pansrede mandskabsvogne, kommunikationsmateriel og hjulkøretøjer kommer fra Irak, som de danske soldater forlod i august. - FKO Side 2 af 7 sider

3 Video og fotos fra Nordisk Stævne Ved det 31. Nordiske Stævne i juni på Bornholm blev Sven-Erik Bolt Magnussen udpeget som stævnefotograf. Og han var flittig med kamera og videooptager, og en større fotosamling er resultatet. Samlingen er suppleret med fotos fra flere soldaterkammerater, der var stævnedeltagere. Landsrådet kan tilbyde: DVD med video og CD med fotos Såvel DVD en som CD en kan erhverves for kr. 100,00 pr. stk. Beløbet dækker fremstillingsprisen til skiver og kassette samt porto- og emballage. Et godt tilbud der kan erhverves på følgende måde: Overfør aktuelt beløb via PC-bank til bankkonto: eller til Landsrådets girokonto , eller send en check direkte til Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup. I alle tilfælde: Skriv tydeligt dit navn og adresse, og anfør ligeledes tydeligt, hvad du ønsker leveret. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider September 1. sept. Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilarstævne på Aalborg Kaserner 1. sept. Danske Dragonforeningers Sammenslutning Jubilarstævne på Holstebro Kaserne 1. sept. Danske Feltartilleriforeninger Sommerfest/årgangsjub. - Sandholmgård 8. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Ryes Kaserne Fredericia 9. sept. Intendanturforeningen Landsstyrelsesmøde i Aalborg 21. sept. De Blå Baretter Repræsentantskabsmøde i Antvorskov 22. sept. DANILOG Sjæl. Trænreg. Soldaterforening Jubilarstævne på Vordingborg Kaserne 22. sept. Danske Gardehusarforeninger Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 22. sept. Sjællandske Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 22. sept. Hærens Tekniske Korps Soldaterforening HTKS Træf Svendborg + Langeland 22. sept. Danske Feltartilleriforeninger Årgangsjubilæum i Holbæk 22. sept. Danske Feltartilleriforeninger Artilleridag + årgangsjubilæum i Varde 29. sept. Danske Feltartilleriforeninger Artilleridag i Ringsted Oktober 2. oktober Soldaten & Orlogsgastens Fond Fondsbestyrelsesmøde 7. oktober Kystartilleriforeningen Delegeretmøde i Nyborg 9. oktober KSS København Soldatens Dag på Frederiksberg Rådhus 22. oktober DSM-Samvirket Info-møde med samvirkerne i Nyborg Indkaldelse til møde i Formandsrådet Der indkaldes herved til møde i Formandsrådet fredag 9. november 2007 kl på Ryes Kaserne i Fredericia. Nærmere informationer + udkast til dagsorden udsendes direkte til landsforeningerne medio september. Side 3 af 7 sider

4 Nyhedsbrev September 2007 De unge soldater fortjener at blive mindet Statuen af Holger Danske på Kronborg er i dag et synligt nationalt symbol på sammenhold og styrke, og statuen er gennem 100 år blevet fornyet for at kunne modstå tidens tand. Næppe noget skolebarn kender ikke til Holger Danskes symbolværdi, der hentyder til, at Holger Danske vågner op, når Danmark står i våde. Derfor er det en helt naturlig følgereaktion, at vi også i Danmark bør have et mindesmærke for faldne danske soldater i nutidens tjeneste. Et mindesmærke, som også Folk & Forsvar kan tilslutte sig. Det interessante ved det kommende mindesmærke for faldne, der har Forsvaret og Forsvarsministeren som stærke støtter, er naturligvis, at det er De Radikale, der nu vil afsætte penge på Finansloven til opførelse af et monument. Netop De Radikale er ikke historisk kendt for deres udprægede glæde ved og over det danske forsvar. Derfor er det glædeligt nu at se de nye politiske medvinde. Folk & Forsvar har mange gange været involveret i tankerne om et mindesmærke for faldne danske soldater og politi- og beredskabsfolk, og vi kan derfor kun hilse bestræbelserne på at føre projektet ud i livet velkomment og gerne med en placering i Mindelunden ved Ryvangen eller omkring Kastellet i København. Netop Mindelunden har stor symbolværdi for danskerne som synligt og markant gravsted for de mange unge danske frihedskæmpere, der under Danmarks besættelse kæmpede for fred og frihed. Derfor vil det være naturligt at opføre et mindesmærke for nutidens faldne i nationens tjeneste netop her. Det giver automatisk lidt refleksioner, når man besøger The War Memorial i Washington over de mere end faldne amerikanere i Vietnamkrigen, eller opdager, at det britiske krigsmindesmærkeregister National Inventory og War Memorials har registreret Storbritanniens krigsmindesmærker og indtil i dag registret mere end af slagsen. Denne volumen siger noget om det britiske folks lyst og evne til at hædre deres faldne. I Danmark er det bl.a. Forsvarsministeriets Krigsgravstilsyn sammen med Fonden til bevarelse af Frihedskampens Grave og Mindesmærker, der holder øje med vedligeholdelsen af danske krigsmindesmærker. Men også Folk & Forsvar har tilbagevendende en aktiv rolle og tradition for netop at markere de faldne under Anden Verdenskrig på dansk jord. Det sker bl.a. i forbindelse med 5. maj-aktiviteterne. Derfor kan Folk & Forsvar kun hilse bestræbelserne på at skabe et nationalt mindesmærke for vor tids faldne soldater og politi- og beredskabsfolk velkommen. Den ære fortjener de danske unge, der i dag falder i tjenesten, for at vi fortsat kan leve i fred og frihed. arboe Side 4 af 7 sider

5 Den mest betydningsfulde dag at mindes I 2008 kan vi markere 65 års jubilæet for danskernes brud med tyskerne under besættelsen og afslutningen på den daværende regerings samarbejdspolitik med besættelsesmagten. Datoen er naturligvis den 29.august 1943, og den blev også i år markeret på værdig vis, da Frihedskampens Veteraner havde inviteret til 64 års mindedag i Mindelunden. - Den 29.august 1943 er en dato, der har brændt sig ind i Danmarkshistorien, og som samtidig er meget vigtig for dansk forsvar, sagde forsvarsstabschef, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen i sin tale i Mindelunden. Han understregede, at det var på den dato, tyskerne iværksatte Operation Safari, hvor den danske hær og flåde skulle sættes ud af spillet. Men heldigvis forstod dansk forsvar sin besøgelsestid, og der blev kæmpet flere steder i Danmark, hvor 29 danske soldater mistede livet. Den danske flåde blev sænket, og Danmark genvandt sit internationale omdømme. To andre datoer Frihedskampens Veteraner hæger derfor særligt om netop den 29. august 1943, som dog ofte bliver overskygget af to andre datoer i dansk historie, nemlig 9.april 1940 og 5. maj For 64 år siden spillede den danske samarbejdspolitik fallit, og den gryende danske modstandsbevægelse fik bedre fodfæste. Det var der mange gamle modstandsfolk, der med deres tilstedeværelse i Mindelunden var et godt bevis på. Siden er begivenhederne blevet nøje omtalt, ikke mindst af Folk & Forsvar, der udsendte en særlig skoleavis, skabte en hjemmeside og udsendte en CD-Rom til de danske skoleelever med information om begivenhederne på 60 års dagen i I Mindelunden i onsdags var udover Forsvarets topledelse også repræsentanter for de udenlandske ambassader til stede, samt Folk & Forsvars næstformand Jens Ole Løje Jensen samt ceremonimester Christian Eugen Olsen og generalløjtnant K.G.H. Hillingsø, begge fra Folk & Forsvars Præsidium. Udfaldet i Classens Have 1807 Fredag den 31. august var det 200 år siden danskerne og englænderne tørnede sammen i et blodigt slag i Classens Have på Østerbro i København. På dagen mødtes de tidligere bitre fjender som gode venner og allierede med forsvarsminister Søren Gade i spidsen, da Danmark og England sammen mindedes udfaldet i Classens Have for 200 år siden. I løbet af de fem udfald, som Livjægerne foretog ud gennem voldene på det belejrede København, døde hver fjerde Livjæger af styrken på 300 mand. Det mest berømte udfald var operationen i Classens Have, hvor Livjægerkorpset i spidsen for en større dansk styrke trængte ud i haven og fældede træer og sløjfede huse, så kanonerne på Københavns vold kunne få frit skud mod englænderne. Disse var allerede den 16. august 1807 trængt frem mod København fra landsætningen i Vedbæk. På mindedagen lagde forsvarsminister Søren Gade, formanden for Kongens Livjæger Korps Skydeselskab Orla Winckelmann og den engelske forsvarsattache, wing commander Richard McCormac, kranse ved monumentet i Classens Have. Kanontorden fra Kastellets volde Forinden havde Livjægerne i Kastellet, i dag en del af det danske hjemmeværn, markeret dagen med en parade og uddeling af mindemedaljer på Kirkepladsen i Kastellet. Det berømte militærorkester The Royal Marines Band spillede efterfulgt af en højtidelighed i Kastelskirken. Senere marcherede Livjægerne sammen med Hjemmeværnets Tamburkorps ud af Norgesporten i Kastellet saluteret af kanontorden fra Kastellets volde. Side 5 af 7 sider

6 Efterfølgende stod de klar i Classens Have til at modtage og markere, at fjendskabet for 200 år siden nu er afløst af tæt venskab. Livjægerkorpset blev oprettet i 1801 udelukkende bestående af frivillige københavnere, der ville hjælpe med at forsvare København. I dag er Livjægerne stadig frivillige, men nu som medlemmer af de to hjemmeværnskompagnier Kastellet-Livjægerne og Ryvangen-Livjægerne. Livjægernavnet lever videre i Livjægergade og balletten på Det kgl. Teater Livjægerne på Amager. Koncerter i Kastellet i September måned Onsdag 5. september kl Store Tappenstreg, Slesvigske Musikkorps og Hjemmeværnets Tamburkorps København Det er i år 25. år i moderne tid, at Kastels-koncerterne gennemføres. Tegning af kirkepladsen i Kastellet: Christian Würgler Hansen Kommende arrangementer i Folk & Forsvar Bestyrelsesseminar - 2-dages - på Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten med hovedtemaer projektopfølgning 2007, videre strategi for projektudviklingen, planlægning, forberedelse af indsatsområder i 2008 m.v Folk & Forsvar på Fyn arrangerer sommerudflugt til Hjemmeværnsskolen SLIPSHAVN. Der er forinden rundtur på Nyborg Fæstningsanlæg. På Slipshavn orienterer den kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, MF, om "Hjemmeværnet mellem 2 forlig". Efterfølgende er der en orientering om Nyborg Havns fremtidige anvendelse. Der afsluttes med et spisearrangement på Ørbæk Kro. Medlemmerne på Fyn tilskrives direkte - tilmelding inden 20. august Bestyrelsesmøde kl Vesterbrogade 6 D Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt arrangerer foredrag i Auditoriet på Haderslev Kaserne. Folk & Forsvars formand Frank E. Andersen taler Folk & Forsvars præsidium holder møde kl i Lyngby. Departementschef i Forsvarsministeriet, Lars Findsen, taler over temaet "Forsvars- og Sikkerhedspolitiske udfordringer efter Irak" Folk & Forsvar på Fyn arrangerer foredrag på "Dannevirke" i Odense kl over emnet "Det indgåede beredskabsforlig". Nærmere om arrangementet senere. Side 6 af 7 sider

7 Bustur til Bruxelles Den Danske Europabevægelse arrangerer nu på ny en EU og NATO bustur til Bruxelles i samarbejde med Atlantsammenslutningen og Folk & Forsvar. I turen, der afvikles i dagene november 2007, er indlagt et heldagsbesøg i Brügge. Program/tilmelding udsendes som bilag til nyhedsbrevet. Bognyt Jørgen Sevaldsen: Montgomery Danmarks befrier Biografi om en af 2. Verdenskrigs største hærførere, der i 1945 blev hyldet som Danmarks befrier. Den britiske feltmarskal Bernard Law Montgomery blev i maj 1945 hyldet som Danmarks befrier. Hans bedrifter på slagmarken havde gjort ham berømt som en af 2. Verdenskrigs mest succesfulde hærførere. Kulminationen var det afgørende slag ved el-alamein i november 1942, hvor Montgomery slog sin ærkerival, den tyske ørkenræv, general Erwin Rommel. Derpå fulgte sejre over de italienske og tyske styrker i Tunis, på Sicilien og i Italien, og senere kom landgangen i Normandiet. Den 4. maj 1945 var det ham, der modtog overgivelsen fra de tyske tropper i Nordtyskland, Holland og Danmark. Montgomery vandt kort sagt alle de slag, han som hærleder deltog i. Men biografien handler ikke kun om Montgomerys bedrifter under krigen. Som næstkommanderende for NATO besøgte han bl.a. Danmark i 1950 erne og fremkom med en hård kritik af landets indsats under Den Kolde Krig. Her ser vi en anden side af Montgomery: En nærmest total mangel på diplomatisk og politisk tæft og en taktløshed og åbenmundethed, som ikke sjældent skabte problemer. Vi hører således også om mennesket bag myten, om hans særheder og store vanskeligheder i omgangen med andre mennesker. Jørgen Sevaldsen (f. 1942) er cand.mag. i historie og engelsk og lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet, hvor han underviser i nyere britisk historie. I 2004 fik han stor anmelderros for biografien Churchill statsmand og myte. Nu har han skrevet endnu en bog om en af de helt store profiler i britisk historie i det 20. århundrede. Om bogen: Titel: Montgomery Danmarks befrier Udsendt: 27. august 2007 på Aschehoug ISBN.: Omfang: 288 sider, illustreret Indbinding: Hardback med smudsomslag Pris: 299,00 kr. (vejl.) Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Side 7 af 7 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2008 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tak for 8 dejlige år! Værnepligten

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Nr. 4 december 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 193 Januar-Februar 2014 Fra den officielle flagdag for Danmarks udsendte den 5. september

Læs mere

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS Fra front til front MALI: Det danske Hercules transportfly i Mali følger med frontlinjerne, som de flytter sig. - Opgaven i Mali er meget anderledes, end den vi løser i Afghanistan. Det føles mere operativt

Læs mere

Nyhedsbrev April 2008

Nyhedsbrev April 2008 Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 92 Offentligt Nyhedsbrev April 2008 Skal vi have flere værnepligtige? Af informationschef Claus Arboe-Rasmussen Folk & Forsvar udsendte i januar 2008

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 191 September-oktober 2013 Ud af Afghanistan Soldaterne fra Price fik en heltemodtagelse

Læs mere

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS DE BEFRIEDE OS Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS Udgivet af Folk & Forsvar 2005 Udgivet i 2005 i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 af Folk & Forsvar Trommesalen

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 179 September oktober 2011 www.fouat.dk I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 157 Januar - Februar 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag News Medlemsmagasin No. 4 December 2013 Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen [læs side 4-5] Hjemmeværnssoldater på landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag Carsten

Læs mere

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14.

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14. 44. årgang # 08 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter 60 år for Jutlandia Side 14 Forsvarsminister på missionsbesøg Side 4-5 4-5 Mission updates Side 6-7 Kroatien Side 18-19

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere