Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Vi støtter en Soldatens dag Vort Forsvar er på mange måder et yndet emne i pressen. Ofte virker det lidt negativt og kritisk, men en gang imellem kommer der også noget godt. Fra flere sider, ikke mindst fra menige soldater, er der kommet ideer op om at få en Soldatens dag og et mindesmærke, alt med det formål at støtte og ære vore udsendte kammerater, der dagligt konfronteres med den ultimative risiko. Ikke overraskende et dette en tanke, som vi fra soldaterforeningsbevægelsen side støtter af et fuldt hjerte. Denne sags udvikling viser os også, at de gamle ord om, at ting tager tid, er meget rigtige, lige så rigtigt som at en tanke skal komme på det rette tidspunkt, så kan den blomstre. Men ingen ved, hvornår det rette tidspunkt er der. Denne sag er nemlig ganske gammel. Allerede i 2003 drøftede jeg den med Forsvarschefen, som havde en meget flot vision for sagen. En mindelund med en mindemur eller et mindesmærke, eller hvad det nu kunne udvikle sig til. Faldnes navne skulle være der, og på Soldatens dag, hvornår på året den så skulle falde, skulle hele landet være involveret med flagdag, parader og andet, der kunne få hele befolkningen til at bruge tid og tanker på at sige tak til alle de, der ofrer sig for, at vi andre kan leve. Men også en vision, der nødvendigvis må ligge i nogen tid og modne. At der derfor er gået fire år, siden jeg drøftede sagen med Forsvarschefen, skal derfor ikke tages som udtryk for, at ingen har gjort noget ved den. Det er blot et tegn på, hvor lang modningstid nogle sager nødvendigvis har. Vi ved jo heller ikke, om tiden er den rette lige nu, selv om også der fra selv politiske partiers side er vist en vis interesse i udviklingen. Men én ting ved vi med sikkerhed. Danske Soldaterforeningers Landsraad og alle vore medlemsforeninger står 100 % bag enhver tanke om at skabe en smuk ramme om at støtte og ære vore kammerater. Vi støtter oprettelsen af en mindelund, meget gerne i forbindelse med Kastellet, som det også er Forsvarschefens tanke. Vi støtter meget en statue, et mindesmærke, en mindemur, hvad man nu kan blive enige om. Vi støtter en Soldatens dag, hvor hele landet stables på benene. Vi støtter en flagdag, så alle bliver klar over, at i dag er en speciel og meget særlig dag, hvor vi siger tak til alle de, der ofrede sig. Vi er også sikre på, at landets regering uanset sammensætning, vil være i spidsen for et sådant arrangement. Set med Landsrådets øjne er vi klar til at støtte alle kræfter, der arbejder i den retning, og jeg er sikker på, at vi også er klar til at yde arbejde for at finde økonomi til at få en sådan dag og et sådant mindeområde op at stå. Det skylder vi vore kammerater. Det er ikke mindst derfor, at vi er her. Side 1 af 7 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Første skridt mod dansk bataljon i Afghanistan Det danske mekaniserede infanterikompagni er nu ankommet til Helmandprovinsen. Hovedparten af det nye hold danske soldater er på plads i Helmandprovinsen. Det nyankomne mekaniserede infanterikompagni bliver kernen i den kommende danske bataljon i Afghanistan. En række andre danske enheder er også landet i Camp Bastion. Det drejer sig bl.a. om ingeniørsoldater, artilleriobservatører, ammunitionsryddere, militærpolitifolk, mandskab til artilleripejleradaren Arthur, stabsofficerer til de foresatte stabe, hele den logistiske støttestruktur og endelig CIMIC-folkene, der skal sætte yderligere gang i genopbygningsprojekterne i provinsen. Den pansrede mandskabsvogn M113 G3 anvendes i infanterikompagniet Det danske kontingent er dog først på fuld styrke, når en spejdereskadron kommer til Camp Bastion i oktober måned. Til den tid vil bataljonen og det nationale støtteelement samlet udgøre knap 550 mand, og vil i sin sammensætning i store træk ligne den tidligere danske bataljon i Irak. Egne opgaver I oktober, når den danske bataljon er samlet, kan den begynde at løse opgaver på egen hånd. Indtil nu har spejdereskadronen med sine støtteenheder, samlet set også kaldet Ørkenholdet, været en del af en engelsk bataljon i Helmandprovinsen. I de næste uger skal de danske enheder, herunder det mekaniserede infanterikompagni, klargøre sine køretøjer og trænes af erfarne engelske instruktører, der selv har prøvet at operere i Helmandprovinsen. I løbet af september kan det mekaniserede infanteri kompagni sandsynligvis melde sig operativ. En del af bataljonens køretøjspark, herunder et antal pansrede mandskabsvogne, kommunikationsmateriel og hjulkøretøjer kommer fra Irak, som de danske soldater forlod i august. - FKO Side 2 af 7 sider

3 Video og fotos fra Nordisk Stævne Ved det 31. Nordiske Stævne i juni på Bornholm blev Sven-Erik Bolt Magnussen udpeget som stævnefotograf. Og han var flittig med kamera og videooptager, og en større fotosamling er resultatet. Samlingen er suppleret med fotos fra flere soldaterkammerater, der var stævnedeltagere. Landsrådet kan tilbyde: DVD med video og CD med fotos Såvel DVD en som CD en kan erhverves for kr. 100,00 pr. stk. Beløbet dækker fremstillingsprisen til skiver og kassette samt porto- og emballage. Et godt tilbud der kan erhverves på følgende måde: Overfør aktuelt beløb via PC-bank til bankkonto: eller til Landsrådets girokonto , eller send en check direkte til Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup. I alle tilfælde: Skriv tydeligt dit navn og adresse, og anfør ligeledes tydeligt, hvad du ønsker leveret. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider September 1. sept. Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilarstævne på Aalborg Kaserner 1. sept. Danske Dragonforeningers Sammenslutning Jubilarstævne på Holstebro Kaserne 1. sept. Danske Feltartilleriforeninger Sommerfest/årgangsjub. - Sandholmgård 8. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Ryes Kaserne Fredericia 9. sept. Intendanturforeningen Landsstyrelsesmøde i Aalborg 21. sept. De Blå Baretter Repræsentantskabsmøde i Antvorskov 22. sept. DANILOG Sjæl. Trænreg. Soldaterforening Jubilarstævne på Vordingborg Kaserne 22. sept. Danske Gardehusarforeninger Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 22. sept. Sjællandske Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 22. sept. Hærens Tekniske Korps Soldaterforening HTKS Træf Svendborg + Langeland 22. sept. Danske Feltartilleriforeninger Årgangsjubilæum i Holbæk 22. sept. Danske Feltartilleriforeninger Artilleridag + årgangsjubilæum i Varde 29. sept. Danske Feltartilleriforeninger Artilleridag i Ringsted Oktober 2. oktober Soldaten & Orlogsgastens Fond Fondsbestyrelsesmøde 7. oktober Kystartilleriforeningen Delegeretmøde i Nyborg 9. oktober KSS København Soldatens Dag på Frederiksberg Rådhus 22. oktober DSM-Samvirket Info-møde med samvirkerne i Nyborg Indkaldelse til møde i Formandsrådet Der indkaldes herved til møde i Formandsrådet fredag 9. november 2007 kl på Ryes Kaserne i Fredericia. Nærmere informationer + udkast til dagsorden udsendes direkte til landsforeningerne medio september. Side 3 af 7 sider

4 Nyhedsbrev September 2007 De unge soldater fortjener at blive mindet Statuen af Holger Danske på Kronborg er i dag et synligt nationalt symbol på sammenhold og styrke, og statuen er gennem 100 år blevet fornyet for at kunne modstå tidens tand. Næppe noget skolebarn kender ikke til Holger Danskes symbolværdi, der hentyder til, at Holger Danske vågner op, når Danmark står i våde. Derfor er det en helt naturlig følgereaktion, at vi også i Danmark bør have et mindesmærke for faldne danske soldater i nutidens tjeneste. Et mindesmærke, som også Folk & Forsvar kan tilslutte sig. Det interessante ved det kommende mindesmærke for faldne, der har Forsvaret og Forsvarsministeren som stærke støtter, er naturligvis, at det er De Radikale, der nu vil afsætte penge på Finansloven til opførelse af et monument. Netop De Radikale er ikke historisk kendt for deres udprægede glæde ved og over det danske forsvar. Derfor er det glædeligt nu at se de nye politiske medvinde. Folk & Forsvar har mange gange været involveret i tankerne om et mindesmærke for faldne danske soldater og politi- og beredskabsfolk, og vi kan derfor kun hilse bestræbelserne på at føre projektet ud i livet velkomment og gerne med en placering i Mindelunden ved Ryvangen eller omkring Kastellet i København. Netop Mindelunden har stor symbolværdi for danskerne som synligt og markant gravsted for de mange unge danske frihedskæmpere, der under Danmarks besættelse kæmpede for fred og frihed. Derfor vil det være naturligt at opføre et mindesmærke for nutidens faldne i nationens tjeneste netop her. Det giver automatisk lidt refleksioner, når man besøger The War Memorial i Washington over de mere end faldne amerikanere i Vietnamkrigen, eller opdager, at det britiske krigsmindesmærkeregister National Inventory og War Memorials har registreret Storbritanniens krigsmindesmærker og indtil i dag registret mere end af slagsen. Denne volumen siger noget om det britiske folks lyst og evne til at hædre deres faldne. I Danmark er det bl.a. Forsvarsministeriets Krigsgravstilsyn sammen med Fonden til bevarelse af Frihedskampens Grave og Mindesmærker, der holder øje med vedligeholdelsen af danske krigsmindesmærker. Men også Folk & Forsvar har tilbagevendende en aktiv rolle og tradition for netop at markere de faldne under Anden Verdenskrig på dansk jord. Det sker bl.a. i forbindelse med 5. maj-aktiviteterne. Derfor kan Folk & Forsvar kun hilse bestræbelserne på at skabe et nationalt mindesmærke for vor tids faldne soldater og politi- og beredskabsfolk velkommen. Den ære fortjener de danske unge, der i dag falder i tjenesten, for at vi fortsat kan leve i fred og frihed. arboe Side 4 af 7 sider

5 Den mest betydningsfulde dag at mindes I 2008 kan vi markere 65 års jubilæet for danskernes brud med tyskerne under besættelsen og afslutningen på den daværende regerings samarbejdspolitik med besættelsesmagten. Datoen er naturligvis den 29.august 1943, og den blev også i år markeret på værdig vis, da Frihedskampens Veteraner havde inviteret til 64 års mindedag i Mindelunden. - Den 29.august 1943 er en dato, der har brændt sig ind i Danmarkshistorien, og som samtidig er meget vigtig for dansk forsvar, sagde forsvarsstabschef, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen i sin tale i Mindelunden. Han understregede, at det var på den dato, tyskerne iværksatte Operation Safari, hvor den danske hær og flåde skulle sættes ud af spillet. Men heldigvis forstod dansk forsvar sin besøgelsestid, og der blev kæmpet flere steder i Danmark, hvor 29 danske soldater mistede livet. Den danske flåde blev sænket, og Danmark genvandt sit internationale omdømme. To andre datoer Frihedskampens Veteraner hæger derfor særligt om netop den 29. august 1943, som dog ofte bliver overskygget af to andre datoer i dansk historie, nemlig 9.april 1940 og 5. maj For 64 år siden spillede den danske samarbejdspolitik fallit, og den gryende danske modstandsbevægelse fik bedre fodfæste. Det var der mange gamle modstandsfolk, der med deres tilstedeværelse i Mindelunden var et godt bevis på. Siden er begivenhederne blevet nøje omtalt, ikke mindst af Folk & Forsvar, der udsendte en særlig skoleavis, skabte en hjemmeside og udsendte en CD-Rom til de danske skoleelever med information om begivenhederne på 60 års dagen i I Mindelunden i onsdags var udover Forsvarets topledelse også repræsentanter for de udenlandske ambassader til stede, samt Folk & Forsvars næstformand Jens Ole Løje Jensen samt ceremonimester Christian Eugen Olsen og generalløjtnant K.G.H. Hillingsø, begge fra Folk & Forsvars Præsidium. Udfaldet i Classens Have 1807 Fredag den 31. august var det 200 år siden danskerne og englænderne tørnede sammen i et blodigt slag i Classens Have på Østerbro i København. På dagen mødtes de tidligere bitre fjender som gode venner og allierede med forsvarsminister Søren Gade i spidsen, da Danmark og England sammen mindedes udfaldet i Classens Have for 200 år siden. I løbet af de fem udfald, som Livjægerne foretog ud gennem voldene på det belejrede København, døde hver fjerde Livjæger af styrken på 300 mand. Det mest berømte udfald var operationen i Classens Have, hvor Livjægerkorpset i spidsen for en større dansk styrke trængte ud i haven og fældede træer og sløjfede huse, så kanonerne på Københavns vold kunne få frit skud mod englænderne. Disse var allerede den 16. august 1807 trængt frem mod København fra landsætningen i Vedbæk. På mindedagen lagde forsvarsminister Søren Gade, formanden for Kongens Livjæger Korps Skydeselskab Orla Winckelmann og den engelske forsvarsattache, wing commander Richard McCormac, kranse ved monumentet i Classens Have. Kanontorden fra Kastellets volde Forinden havde Livjægerne i Kastellet, i dag en del af det danske hjemmeværn, markeret dagen med en parade og uddeling af mindemedaljer på Kirkepladsen i Kastellet. Det berømte militærorkester The Royal Marines Band spillede efterfulgt af en højtidelighed i Kastelskirken. Senere marcherede Livjægerne sammen med Hjemmeværnets Tamburkorps ud af Norgesporten i Kastellet saluteret af kanontorden fra Kastellets volde. Side 5 af 7 sider

6 Efterfølgende stod de klar i Classens Have til at modtage og markere, at fjendskabet for 200 år siden nu er afløst af tæt venskab. Livjægerkorpset blev oprettet i 1801 udelukkende bestående af frivillige københavnere, der ville hjælpe med at forsvare København. I dag er Livjægerne stadig frivillige, men nu som medlemmer af de to hjemmeværnskompagnier Kastellet-Livjægerne og Ryvangen-Livjægerne. Livjægernavnet lever videre i Livjægergade og balletten på Det kgl. Teater Livjægerne på Amager. Koncerter i Kastellet i September måned Onsdag 5. september kl Store Tappenstreg, Slesvigske Musikkorps og Hjemmeværnets Tamburkorps København Det er i år 25. år i moderne tid, at Kastels-koncerterne gennemføres. Tegning af kirkepladsen i Kastellet: Christian Würgler Hansen Kommende arrangementer i Folk & Forsvar Bestyrelsesseminar - 2-dages - på Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten med hovedtemaer projektopfølgning 2007, videre strategi for projektudviklingen, planlægning, forberedelse af indsatsområder i 2008 m.v Folk & Forsvar på Fyn arrangerer sommerudflugt til Hjemmeværnsskolen SLIPSHAVN. Der er forinden rundtur på Nyborg Fæstningsanlæg. På Slipshavn orienterer den kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, MF, om "Hjemmeværnet mellem 2 forlig". Efterfølgende er der en orientering om Nyborg Havns fremtidige anvendelse. Der afsluttes med et spisearrangement på Ørbæk Kro. Medlemmerne på Fyn tilskrives direkte - tilmelding inden 20. august Bestyrelsesmøde kl Vesterbrogade 6 D Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt arrangerer foredrag i Auditoriet på Haderslev Kaserne. Folk & Forsvars formand Frank E. Andersen taler Folk & Forsvars præsidium holder møde kl i Lyngby. Departementschef i Forsvarsministeriet, Lars Findsen, taler over temaet "Forsvars- og Sikkerhedspolitiske udfordringer efter Irak" Folk & Forsvar på Fyn arrangerer foredrag på "Dannevirke" i Odense kl over emnet "Det indgåede beredskabsforlig". Nærmere om arrangementet senere. Side 6 af 7 sider

7 Bustur til Bruxelles Den Danske Europabevægelse arrangerer nu på ny en EU og NATO bustur til Bruxelles i samarbejde med Atlantsammenslutningen og Folk & Forsvar. I turen, der afvikles i dagene november 2007, er indlagt et heldagsbesøg i Brügge. Program/tilmelding udsendes som bilag til nyhedsbrevet. Bognyt Jørgen Sevaldsen: Montgomery Danmarks befrier Biografi om en af 2. Verdenskrigs største hærførere, der i 1945 blev hyldet som Danmarks befrier. Den britiske feltmarskal Bernard Law Montgomery blev i maj 1945 hyldet som Danmarks befrier. Hans bedrifter på slagmarken havde gjort ham berømt som en af 2. Verdenskrigs mest succesfulde hærførere. Kulminationen var det afgørende slag ved el-alamein i november 1942, hvor Montgomery slog sin ærkerival, den tyske ørkenræv, general Erwin Rommel. Derpå fulgte sejre over de italienske og tyske styrker i Tunis, på Sicilien og i Italien, og senere kom landgangen i Normandiet. Den 4. maj 1945 var det ham, der modtog overgivelsen fra de tyske tropper i Nordtyskland, Holland og Danmark. Montgomery vandt kort sagt alle de slag, han som hærleder deltog i. Men biografien handler ikke kun om Montgomerys bedrifter under krigen. Som næstkommanderende for NATO besøgte han bl.a. Danmark i 1950 erne og fremkom med en hård kritik af landets indsats under Den Kolde Krig. Her ser vi en anden side af Montgomery: En nærmest total mangel på diplomatisk og politisk tæft og en taktløshed og åbenmundethed, som ikke sjældent skabte problemer. Vi hører således også om mennesket bag myten, om hans særheder og store vanskeligheder i omgangen med andre mennesker. Jørgen Sevaldsen (f. 1942) er cand.mag. i historie og engelsk og lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet, hvor han underviser i nyere britisk historie. I 2004 fik han stor anmelderros for biografien Churchill statsmand og myte. Nu har han skrevet endnu en bog om en af de helt store profiler i britisk historie i det 20. århundrede. Om bogen: Titel: Montgomery Danmarks befrier Udsendt: 27. august 2007 på Aschehoug ISBN.: Omfang: 288 sider, illustreret Indbinding: Hardback med smudsomslag Pris: 299,00 kr. (vejl.) Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Side 7 af 7 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2007 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Danmark har fortsat opgaver

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2006 Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2007 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Der er grund til at

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2007 januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Det er igen i orden at

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2007 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser!

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Sikke et godt jubilarstævne, det blev i år. Dagen lørdag den 28. september oprandt med det dejligste solskin, som varede ved hele dagen. Det blev en af disse herlige lune

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 11 2007 November Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Vi har igen mistet

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2007 Juli Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et godt stævne på Bornholm!

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 Året har 365 dage; det er ens for os alle, men hvor virker det forskelligt, når man er barn eller ung, og når man er blevet voksen og efterhånden ældre. Der

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland

Politihistorisk Selskab for Nordjylland Politihistorisk Selskab for Nordjylland 1 I N F O oktober 2008 3. årgang. nr. 8 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2008 September Præsidenten gør status Efter mit første formandsmøde er det mig en glæde at gøre

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 12 2007 December Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tillykke til Søren

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2006 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Flagdagen den 5. september i år bød vores forening på det dilemma at skulle være til stede ved to arrangementer på samme tid, dels i Aalborg og dels i

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2008 Juli Jan Brun Andersen, præsident for Landsrådet: Vi må tage hul på en fremtidig udvikling

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 1 2009 Januar Godt nytår Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid

Læs mere

Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler I år blev den 5. september en god og veltilrettelagt flagdag for os fra soldaterforeningerne, så vi kunne hædre vores soldater og veteraner med vores

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 10. april 2015 INDLEDNING Det er på ny i år en glæde at kunne aflægge en beretning til landsrådsmødet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2006 Juli Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dannebrog er vort samlingsmærke

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352 TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009 Public 56352 Metode Feltperiode: Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.011 personer

Læs mere

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45. Fruerlund 22 2850 Nærum Tlf.: 45801134 Email.: ibhso@mail.dk 9. februar 2009 Til Præsidiemedlemmerne Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 5 2007 Maj Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et skræddersyet forsvar til

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Tønder Kaserne Samspillet mellem en by og en kaserne

Tønder Kaserne Samspillet mellem en by og en kaserne Tønder Kaserne 1920-2002 Samspillet mellem en by og en kaserne Tønder Museum 2004 Indhold: Forord 11 1. del: Tønder Kasernes historie 1920-2002 Zeppelin-tiden 1914-20 Forhistorien til Zeppelinbasen i Tønder

Læs mere

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) ****

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) **** 70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest (Det talte ord gælder) **** 9. april går flagene på halv i Danmark. Fra solen står op til klokken slår 12, hænger Dannebrog på halv på tusindvis af flagstænger

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Orientering September 2010

Orientering September 2010 Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Bilag 162 Offentligt Orientering September 2010 Det nye Center for Militære Studier er driftsklart I forbindelse med udmøntningen af det nye forsvarsforlig blev det

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Med foreningens faner på venstre fløj er vi marcheret op foran kasernens flagstang Oberstløjtnant Jørgen Clasen byder velkommen på garnisonskommandantens vegne Jubilarstævnet

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

På vej mod en dansk veteranpolitik?

På vej mod en dansk veteranpolitik? Executive summary Dansk veteranpolitik er for nærværende ikke-eksisterende. Tiltag og forslag har været spredt fægtning baseret mere på holdninger end på egentlig viden om behovet blandt veteraner og ikke

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2007 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft.

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 168 Offentligt Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Til Hr. Forsvarsminister Nick Hækkerup Eft.: Forsvarsudvalget Veterancentret

Læs mere

Kære medlem, af :33

Kære medlem, af :33 Kære medlem, I dette nyhedsbrev kan du læse en spændende reportage om forsvarsminister Peter Christensens besøg i Sønderborg, hvor emner som NATO samarbejdet og indkøbet af nye kampfly berøres. Derudover

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2006 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Bør vi redefinere soldaterforeningernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION 8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION Tekst og billeder: Niels Gyrsting I april 1995 bragte Østerbro Avis et billede af en modstandsgruppe, der var opstillet foran Idrætshuset på den nuværende Gunner Nu Hansens

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere