Eftersøgning afjakob gavintetxesultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eftersøgning afjakob gavintetxesultat"

Transkript

1 , Tre uger. Uog Ikke på en luket institution. som det eil's et meningen med unge ~retægtsarrestanter, siger ce!.::rimina!kommissær Joannes L:lssen fra Syds.iæl~ nds: og Lolland-Falsters olit!. :»Llge nu er der ingen iadse'l- ledige, men domeren var heldigvis klar til v,1~etægtsfæl1gs1e ham i, cdjl1indeligt arresthus.«( Ritzau Eftersøgning afjakob gavintetxesultat Gymnasi:eI~venJ~kob Haugen-Kossmann er stadig som i gaf efter spor Jangs--banelegemet fra Nørreport Stal sunket j jorden, og politiets sidste håb i den fysiskeef til Hellerup, hvor jakob Haugen-Kosmann har ad" terforskning er nu at indhente billeder fra videbover~ hos sin mor.llrtersøgni"gen gav intet nyt, oplyser et vågniilgen- 'l1denforbankerne i det indre København 'på for~knjngsl~der Gert Have Jra Nordsjællands Politi. Ja en Jute lan,g~ havnen fra Østerbro til Hellerup og fra H.C. Haugen-Kossnitann forsvandt natten til lørdag den Andersenf:I3QuJevard ned til Søerne. Politiet ~r nu i gang marts., Han er:sidsts-etopå en cafe i det indre Københc med.at indhente videob.lndene. Politiet ledte hele dageli Utroligt men sandt: 3 mdr.s ombytningsret når du køber brugt campingvogn hos CC Gccampl n g & IHEiRRCST'll'P Tlf.5965 '19 Il marine 'åls Jr\~~m~ ()~ 1:i.1I.1,.0055 Tæskeholdschauffør fik nedsat sin straf En 22-årig klubmedarbejder fra København slipper med ni måneders fængsel for sin rolle som chau,ffør for et tæskehold, Ostre landsret har omstødt byrettens dom p.l 15 måneders fængsel. da kjubmedarbejderen 4ngiveligt ikke vidste, hvad tæskehotdet havde j sinde. Episoden fandt sted i marts da klubmedarbejderen sammen med tæskeholdet tvang en mand ind i en minihus på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København. Herefter kørte han i minibussen, som tilhørte kommunen, banden af helt unge drenge til en legeplads på Kapelvej på NørIiebro, hvor de gennemtævede deres offer så voldsomt, at ~an brækkede kæben, Ritzau Hurtig anholdels af 21-arig blotter Det tog ikke politie tid at finde frem til t årig mand, der søndag blottede sig over for te i Karise p.l Sydsjællan, længere nede ad gaden patrulje nemlig i gan! en færdselskontrol. M. blottede sig for de to der løb hjem til den forældre og fortalte, der var sket. Mens fa cyl<lede ud for at lede manden, ringede ma til politiet, der altså hav patrulje længere nede, den, og den anholdt hl den 21-årige,! DANIEL HECHTEI SUMMERS Børge Mogensen dækstol Den smukke klassiker er fremstillet i ask og leyeres som standard med hynder i ensfarvet canvas, blå/hvidstribe eller valgfrit stof mod merpris. Kan klappes sdmmen og hænges på væggen. Programmet omfatter ogiså taburet, bakke og knage til ophæng. Jakke i fed luksussilke, Vælg mellem 4 rarver Kun 1.499, I -- TROELSTR VESHfI VOLDGlIDE ~, TEUFON ~'.._-~ -,-,.. _ ' ; I i! I,

2 nationale missioner, hyppige' af vi"iklte-statfeit ilteg l 2ft -_~_, vorlig personelsituation. så forklaringer på officerstlugten. flytninge_i ~ellem forskellige tjenestesteder, der bcsvær 'stikker deliovedeti buskcn,«bedre bradiling liggør et stabilt familieliv, be~ siger Jens Frandsen, der net- Den anden er, at højkon Påilen1:>aggrundkan det virke grænset indflydelse på eget op har holdt afskedstale for et junkturen med gode beskæf besynderligt, at blandt de 10 karriereforløb, utilfredshed nruddarmet hold kaptajner tigelsesmuligheder faktisk initiativer, som Personeltjemed forsvarsledelsen - og for på H;erens Officersskole på gør det relativt nemt for offi nesten allerede har igangsat, Blandt de resterende ini som landets bedste uddanlidtiløn._ FrederiksbergSlot. eerer at fmde anden beskæftigelse uden for forsvaret. økonomisk kompensation de af fysisk træning i arbejdsti længere sigt arbejder Persoudgør forskellige former for tiativer er bl.a. større accept nelsessted«. Først på lidt Mange faktorer gør det svært for forsvaret at holde Nemt at finde andet Job Også den konstante ryk første fire; Bedre overtidsbeden, rabatmuligheder til fitneltjenesten ifølge sin hjempa officererne. Ifølge chefen Interviews med officerer, der ken rundt mellem forskellige taling, kompetencetillæg for ness-centre, regelmæssige meside med initiativer, der for Forsvarets Personeltjene- har valgt at forlade forsvaret, tjenestesteder med tilhøren international tjeneste, forhø målinger af arbejdsklima og imødekommer officerernes ste, generalmajor Jens Frandsen, vil hæren således i 2012 der rar flere og flere til at vælnoner mv. ligger i top, fordi og endelig bedre forsikring stenanførerpåsinhjemmesi til de farlige internationale har indkredset de faktorer, de opbrud fra skole. institu jelse afdet skattefri udetillæg endelig, som Personeltjeneudtalte reservation i forhold mangle ikke fæne end 40 ge en anden levevej. det kolliderer med de unge under udsendelse. de,»branding af Forsvaret missioner, nemligbedre støt ri. Undersøgelse af selvejende in$titutioner møder kritik '=' Regeringen og Dansk nere sider, Blandt andre af. let rimeligt i undersøgelsen. ministeriet har truffet et for»det her spørgsmål hand' valg.»man har jo lukket af I Folkeparti vu undersøge, forligspartneren, Dansk Fol-»Jeg er meget bekymret kert valg: ler jo meget om økonomi, så for, at man kan få en kritisk om kommunerne keparti. for de selvejende institutio~»vi skal have undersøgt. det vil være stærkt overra konklusion, og det bør man ftw... forfølger de selvejende Konsortiet består af kon- ner.derbliverfærreogfærre, om kommunerne kører en skende, hvis KR, som revide nokikke gøre,«siger han. daginstitutioner. Men det sulentflridaerne Niras og og det går ud over mangfol~hetz imod de selvejende in rer kommunernes økonomi. Det var i går ikke muligt at 'Q konsortium, som sk.a11ave Udviklingsforum, som begge dig4eden. Derfor er det altaf stitutioner. og det er selvføl efter en undersøgelse afsam fåenkommentar fra Kommu, undersøgelsen, er delvist har kommunerne som stor- gørende for mig, at bliver gelig ikke KOmnlunernes Re me økonomi kommer og si nernes Landsforening. ejet afkommunemes kunde, samt Kommunernes tale om en uvildig undersø~vision, der skal stå for det.«'ger, at det ikke stemmer,«si (1- Landsforening. DF kalder Revision (KR), som er ejet af gelse. Og det skal jeg have en siger hun. ger han og vurderer derfor, at - ening t" 'S 1 skrev -- ~ 14 konsortletinbabilt Kommunernes Landsfor- garanti for,«siger hun. På et sonunergruppernø det næppe er et tilfældigt (KL). Opgaven har væ- FamilieIDinister Carina de i starten af august vil KONKURRENCE ret udbudt i licitation, og 00- Christensen (K) er på ferie, DanskFolkepartitage stilling af Sune Gylling Æbel. nisterietharvalgtnetop dette men kontorchef i Familiesty til, om de fortsat vil støtte un konsortium blandt 11 tilbuds- relsen Malene Vestergaard dersøgelsen, hvis ministeren Antallet afselvejende dagin givere. forklarer, at der ikke er noget fastholder sin beslutning. stitutioner falder dramatisk i odiøst i den måde, beslutnin~ disse år, og som Information Uvildig undersøgelse gen er blevettruffet på. Lukket for kritik i går, er kommunerne Dansk Folkepartis familie»det valg, vi har foretaget, Niels Blomgren-Hansen, undermistanke for bevidstat ordfører, MiaFalkenberg, har ertruffetudfra desaglige kri professor i konkurrencepolipresse de selvejende dagin været med til at træffe beslut terier, der var stillet, og der tik ved Copenhagell Busistitutioner over i kommunalt ningomativærksætteunder hatvivurderet,at detkonsor ness School, vurderer, at det regi for at opnå monopolsta søgelsen, men hun er stærkt tium er bedst kvalificeret til er»politisk dumt«atvælge et tus. utilfreds med ministeriets at løfte opgaven,«siger hun. finna, som er så tætknyttettil 'O Nu vil regeringen og valg afkonsulenter. Efter at ministeriets valg det problem, der skal analy Dansk Folkeparti have kort»leg lagde fra starten vægt er blevet offentliggjort, har seres. ~>Det svarer jo til, at lagt, hvordan konkurreuee på, at leverandøren afunder Daginstitutionernes Lands man skulle undersøge kon forholdet er imellem de kom søgelsen skulle være fuld organisation (DLO) gjort kurreneeforholdet imellem munale og de selvejende in stændig habil, men l det her indsigelse imod beslutnin- supermarkeder og små køb stitutioner, og derfor er der tilfælde mener jeg, at konsu. gen. Den indsigelse skal nu mænd og så satte Dansk Su~ blevet sat to millioner kroner lenterne er inhabile,«siger behandles af Konkurrence permarked til at stå for un~ af til enundersøgelse. hun. styrelsen, der forventes at dersøgeisen,«sigerhan. Men det konsortium, som Ogs~Venstres familieord træffe en afgørelse i sagen i Han mener ikke, det er ministerietharvalgttil at ud fører, inger S(øjberg, er usik løbet afsommeren. sandsynligt, at en undersø føre opgaven, bliver nu be ker på, om de selvejende in Dansk Folkpartis Mia FaI gelse forestået af KR vilkun skyldt for at være inhabilt fra stitutioner vil blive behand- kenberg fastholder dog, at ne udtale enhård kritik afkl.

3 Ny sager ryster socialfoivaltning Socialborgmesteren erkender det overordnede ansvar for pengemisbrug og magtanvendelser på bosteder for udviklingshæmmede. Men han var ikke informeret af sin forvaltning, siger han. JEANETTE RINGKIilBING OG FRANK HVILSOM En kontorchef er fritaget for tjeneste. En skideballe er delt ud til embedsmændene i Københavns soda!forvaltning, og der er indført skærpet kontrol med, hvad kommunens handikiipkontor egentligforetager sig. Det er, hvad de ansvarlige politikere i gålblevenigeomskulle-ske.efteralder endnu en gang er kommet grelle oplysninger frem om københavnske bosteder for handikappede borgere. Enhedslistens :socialborgmester Mikkel Warming siger, at han ervred og skuffet over, at han ikke har fået de nødvendige oplysningerisagen:»jeg blev ikke orienteret, lig"som socialudvalget ikke blev del, og det gør det svært at arbejde som borgmester«. Senest har Berlingske Tidende fortalt, hvordan en nu bortvist forstander for 39 udviklingshæmmede voksne beboere på bostedet Tokanten på Amager har misbrugt beboerkonti for kr. Mange af beboerne har hvelken sprog, pårørende eller en værge, der kan hjælpe dem, og det har vist sig, at beboerne selv måtte betale for dyner, lifte, sugelagner og senge. Basale fornødenheder, som Tokanten skulle have dækket udgifterne til En tidligere ansat på Tokanten harflere gange forsøgt at advare Københavns Kommune om problemer med bostedets økonomiske forvaltning. Medarbejderen har også givet adskillige eksempler på ulovlig magtanvendelse over for beboerne. Men skandalen rullede først for alvor, damedarhejderen i efteråret mistede tålmodigheden og gik til pressen. Socialforvaltningen iværksatte derpå en undersøgelse af omfanget af det økonomiske misbrug påtokanten, som den nu hjemsendte kontorchef sendte til Folketingets Ombudsmand 17. aptil, uden at orientere sin sodaldirektør eller soda! borgmesteren, som derfor ikke vidste noget om pengemisbruget, før de kunne læse om det avisen. Det fik fatale følger. Erkender fortielse Ifølge socialdirektør Anetre Laigaaid er kontorchefen i første omgang fritaget for tjeneste, indtil sagen er undersøgt nærmere. Forvaltningschefen havde ingen anelse om omfanget af pengernisbruget; før det stod i avisen, siger hun. Har dinforvaltningforsøgt atfortie oplysningerne om misbruget.»det er klart; at det er en fortielse, når det bliver sendt til Folketingets Ombudsmand, uden at det kommer videre til kommunens socialpolitikere. Men det var ikke henslgten«, siger Anette Laigaard. Har du godt nokstyrpi! dinforvaltning?,det mener jeg. Vi har ikke villet fortie.oplysnlnger,men.det elgåedolstærkt, fordi vores sigte har væreiatfå de gamle sager ud afverden. Derfor synes jeg ikke, atman kan sige, atjegikke harhaft styrpå V ~';:.'-: ~- 'l SKANnAUHI. Eller sk, Bostedei Tokenten på Am tidligere over1orstander tr Andre. københavnske. bos' nu undersøgt. Foto: Miriar»Jegvil rydde op«socialborgmester Mikkel

4 INDLANDll '" er socialforvaltningen i I<øbenhavn lcialborgmester Mikn ban er vred og skufhar fået de nødvendi ~en: enteret, ligesom soå 'v det, og det gør det nborgrnester(. 19ske Tidende fortalt, tvist forntander for 39 de voksne beboere på på Amager har misf0r kr. ne har hverken sprog, værge, der kan hjælpe t sig, at beboerne selv yner, lifte, sugelagner rnødenheder, som Todækket udgifterne til. t på Tokanten har flere advare Københavns blemer med bostedets ming. Medarbejderen 'killige eksempler på delse over for beboernille<fe først for alvor, i efteråret mistede tålt til pressen. ~eniværksatte derpå f omfanget af det økonomiske misbrug på Tokanten, som den nu hjemsendte kontorchef sendte til Folketingets Ombudsmand 17. april, uden at oiientere sin socialdirektør eller socialborgmesteren, som derfor ikke vidste noget om pengernisbruget, før de kunne læ. se om det avisen. Det fik fatale følger. Erkender fortielse Ifølge sodaldirektør Anette Lalgaaid er kontorchefen I førnte omgang fritaget for tjeneste, indtil sagen er undersøgt nær~ mere. ForvalmingschefeJ) havde ingen anelse om omfanget af pengemlsbruget'i før det stod i avisen, siger'hun..,. Hardin forvaltningforsøgt atfortie op!y" ningeme om mispruget. "Det er klart, ~t det er ej) fd<tidse, når det bliver sendt tilfolketingets Oinbudsmand, uden at det kommer videre til kommunens sodalpolitikere. Men det var ikke hensigten". siger Anette Lal. gaard.. SKANDALER. Etter skandalerne på det«. Hardu godt nok styrpd dinforvaltning?' Bostedet Tokanlen på Amager måtte den "Detmenerleg;Vfhar ikkevilleffortll1 "'trdlfgere ovenor.tand"r træ~~,,.fg: Misbruget af beboernes penge har slåerpiisfaeif:ro'of.1ifenballadenstoppet ili:; fordi vores sigte har været at fåde gamle oplr-'ninger, men det er gået:for ~""tkt:, And... københavnske bosteder bliver nu undersøgt. Foto: Miriam Dalsgaard kanten har også fortalt om ulovlig magtsager ud afverden. Derfor synes jeg Ikke, anvendelse. Også andre bosteder har at man kan sige, al jegikke harhaft styrpå tidligere værel i søgelyset på grund af ulovlig magtanvendelse. Nu har det så visl sig, at der også er kludder j socialforvaltningens årlige bogføring af nelop magtanvendelser. Nye oplysninger viser, at Københavns Kommune kun har registreret 3 tilfælde af magtanvendelser I 2006 på bosledel Svanehuset, selvom tidligere ansatte til Berlingske har fortalt, af de har indberettel cirka 100tilfælde.. Ifølge socialdirektøranette Laigaard er samtlige sager om magtanvendelse blevet behandlet I forvaltningen, men de er ikke blevet tall ordentligtop. Derfor gennemlører forvaltningen nu en optælling af alle tilfælde af magtanvendelse i Københavns Kommune. Det københavnske ekserripel på pengemisbrug får Foreningen LEV til al frygte,. at udviklingshæmmede på andre bosteder også betaler for ting, deikke burde.»komrnune~esstramme budgetter Dg mangel på klare retningslinjer får forstandere til attænke kreativt for al få penge ud afbeboerne til driften. VI oplever, af 'oemettietiaefi at'vfde aef!jeflilehiiec fællesskab, som de ikke ind~ I,;; siger LEV's landsformand, Sytter KrIstensen Jeanette.ringkabing~poldlt '

5 .I '-J ryddeop«socialborgmester'mikkel Warming (Enh) har ikke fået. ærlige svar fra sin forvaltning. FRANK ' HVILSOM OG JEANETTE RINGKØBING M ikkel Wanning, har du spurgt uktivt nok dl sagen i dinforvaltning?»jeg sidder minimum hver 14. dag j møde sammen med ansatte fra en række kontor. er,~om har med bostederne at gøre. Jeg spørger. d~ hver gang, er der noget nyt i forhold til de gamle sager, vi har? Og undersøgelsen om penge forbruget har jeg ikke fået noget at vide om«. " Harduspu,rgrkonkretnok?i.. i"jaaj'oxyi'hter. at nar fllil!i et færilig m~ aiuq, ',.,,,.A~~!ig~;;!il}grne,så får jeg r'(sultatet. Jeg fo~en-.~...."'t;r:;lt'(lå-gspørger tilm~''så fåc~'. """:: o" 'lf;sv.æ~ fotventnin~ erikklbi~v~~11l<fti;d' i.l(:"'''ft>. det her tilfælde«...-,. Harduværetfarnaiv?,.»Hvis man skal opfylde en rolle som poi;~skle delse eller som medlem af socialudvalget,~åskal lnan have oplysninger af den her karakt'* med ilet samme. Det er Ikke sket, det er Ikke atcepta bejt, og derfor er der nu de konsekvenser, der eru, Harforvaltningen fortiet op1ysningerfor dig?»det kan jeg ikke sige noget om endnu.jeg kan,sige, atvi nu.tagerkonsekvensernefor atvjere helt sikre på, at vi får'de oplysninger, som vi skal have((. Har du løstopgaven godt nok? llkg drøliltf> 1kkeom at sidde med de her for valtningsproblemer. Det er mange års hett forket praksis på 1okanten, der skal ryddes op i. Vi er i gang med atundersøgealle bosteder for at se, om der skulle være mere.!it hensyn til de borgere, som har brug for hjælp, er en velfungerende soci alforvaltning helt essentiel«. Hvis det viser sig, at andre bosteder har misbrugt beboernes penge,filr detsil konsekvenserjordlg1»det får den konsekvens, at jeg så er med til at rydde op i noget, som har fungeret i alt for mange år under alt for mange borgmestre. Jeg vil rydde op og være glad for at gøre det, hvis det er sket«. -""l_ f7~_.!zlk5(4%w~f}r&l"w~!!;r\'?1

6 VJoL 2.,?>,G/ J )J2;1 Udvildings hæmmede blev lænset Københavns social!:)orgmester vil give politiet oplysninger om misbrug af flere hundrede tusind kroner af beboernes penge på det omstridte bosted Tokanten. ANDREAS LlNDQViST Bostedet Tokanten brugte kroner af beboernes penge på banalt udstyr og indbo. som Tokanten selv skulle have betalt. Det viser en kulegravning af bostedets økonomi, som Københavns socialforvaltning har gennern~ ført, efter at Tokanten i december var i søgelyset for unødvendig brug af magt over for de udvik lingshæmmede beboere. J)Det her er meget alvorligt. 39 beboere har si den 2001 uberettiget betalt for ting og sager, som bostedet og kommunen skulle have betalt for. De pengefå~ denu U1bage,sa=en mgd en meget stor undsl<yldning", siger socialborgmester Mik kel Warming (Enb). Han haringen forldaring på, hvorfor den daværende leder aftokanten har ladet beboere betale for ting, der dækkes afdet offentlige. "Det er helt klart, at den daværende leder ikke har haft styr på reglerne. Der er en grund til, at vedkommende ikke er leder mere, og der er ind ledt en afskedigelsessag imod vedkommende", siger Mikkel Warming. Afskedigelsessagen mod Hanne Jensen er dog for øjeblikket sat i bero. Politiet på Amager, hvor Tokanten ligger, efterforsker nemlig den tidligere leder for brud på servieeloven.

7 H.an naringen rofklanngpa, hvorfor llell<1iiværende leder af Tokanren har ladet beboere betale for ting, der dækkes afdet offenrjlge. "Det er helt klart, at den daværende leder ikke har haft styr på reglerne. Der er en grund til, at vedkommende ikke er leder mere, og der er indledt en afskedigelsessag imod vedkommende{{, siger Mikkel Wanning. Afskedigelsessagen mod Hanne Jensen er dog for øjeblikket sat i bero. Politiet på Amager, hvor Tokanten hgger, efterrorsker nemlig den tidhgere leder for brud på serviceloven.»jeg er ikke i tvivl om, at de nye oplysninger om misbrug afbeboernes penge vil indgå i efterrorskningen. Vi vil bidrage med alt, hvad politiet beder Offi{(, siger socialborgmesteren. Borgmester hørte ikke om pengemisbrug Afsløringen af de misbrugte beboerkonti kom mer ikke uventet for socialforvaltningen. Da skandalen om magtanvendelser på Tokanten begyndte at rulle i december sidste år, bestilte kommunens socialudvalg en gennemgang afforholdene. Her stod blandt andet, at kroner afbeboernes penge var blevet brugt på f.eks. tryghedsbælter, sugelagner og bækkener. Udgifterne blev fundet ved stikprøvekontrol og affødte den gennemgangafbeboerudgifterne, som nu foreligger. Sagen om Tokanten fik i december Københavns Kommunes Socialudvalg til at udtale skarp kritilc afmikkel Wanningfor hans Mndteringaf sagen, fordi det kunne dokumenteres, at han flere gange blev gjort opmærksom på uregelmæssigheder uden at handle. Men trods den løftede pegefinger i december er udvalget heller ikke i sagen om det massive misbrug af beboernes penge blevet orienteret afmikkel Warming. Detskyldes,athaI>førsthørteomsagen,efter at Berlingske Tidende havde fået fingre i en orientering, som en kontorchefi forvaltningen sendte til Folketingets Ombudsmand for godt en uge siden. Kontorchefen havde angiveligt ikke fortalt sin borgmester om de misbrugte beboerkroner.»mandag morgen vil jeg tage de nødvendige skridt i forhold til forvaltningen«, siger socialborgmesteren. Alle bosteder i København er for øjeblikl<etved at få kulegravet deres økonomi, så forvaltningen kan få et overblik over, om misbrug afbeboernes penge også foregår andre steder. ArtJejd smartere med mobut bredbånd til fastprls -uansetforbr Vi dækker det meste af Danmark, og i større byer far du Turbo 36 hastighed helt op til3mbis. Det er nemt at komm, gang. Du skal bare indsætte et USB-modem i computeren. Forbruget behøver du ikke bekymre dig om - MobilFlex Bredbånd giver dig fast pris på 319 kr. pr. md. i første 12 måneder. <lestil et Vodafone Mobile (onnect USB Modem nu tii kun 99 kr. på tdc.dk/mobiltbredbaand eller ring på , I<an også besøge dit lokale TD( Erhvervscenter. AilI! prise rer ekskl. moms. Tilbuddet gælder til o'g m'<!d 30. juni 200B og gælder virksomheder med (UR-nummer, forudsætter nyoprettelse eller gentegnlng af MobilFI~ Månedlig abonnementsafgift dækker forbrug i Vanmafk. Normalprisen for MobIlFlex Bredb.!lnd-abonnement er 349 kr./md. Hvis du har restbinding pj dil nuværende kun ne gentegne abonnementet. Kampagnepri, på Vodafone Mobile (onnect forudsætter nyoprettelse af Mobilfl ex Ilf'<!dbånd-abonnement. Mobi!terminalen/produktE for de første seks md. - herefter er. det gr/ltis.

8 _~.~~_~, ~._._ ~ ~~ -C'::':--- ~_._'~~::_ ~---~ ~ '-~'-'~--"-: -~-~-.--~---, -"''''''::-::'--. SAS FLY ER, GAMLE OG FORURENER BUSINESS/6 4 SEKTIONER. KR.1Q,OO. NR. J1B. UGE 1B. MANDAG 2B. APRIL 200B. Slem sjuskmed magtanvendelser ROD. Københavns f<ommu~b;u..ikke ~wr på, hvor ofte der anvendes magt rtiod psykisk :;yge. 57 indberetnijlger.fra et ~d er blevet til kun tre i den offideue opgørq!.s~. Afko.p;.r-K~.Mort.n FrlCh. - ':':." Mens S'O!i!alfoMlii."il1gel1 i 1S~.IJ.''''!laY!J.s_KQm. IDUlleKæfiiper""fi!!':at få ryddet ol" på flere skandaleramte bosteder. er et nyt""alvorllgt problem dukket op:" Socialforvaltningen har videregiv~ et rorkert billede till.wlitikeme.r. hvor ofte,,der er blevet anvendt magt mod de psykisk syge og handicappede. Serviceloven kræver "ellers, at brug ar magt på bostederne begrænses til et minimum. Og at aue magtanvendelser derror skal indberettes, så kommunalbestyrelsen kan rølge udviklingen nøje. Efter dt>sidste rem måneders massive kritik aroverdrevet magtanvende]set>r borgerrådgiverjohan Busse overrasket over atkonstatere, _atdt>j:.eroptællingsfej~~fefv-altningejr.. >Kommunen har givet forkerte oplysninger til omverdenen. De tal er grundlaget for de politiske tiltag, der sættes iværk på området, og ror at politikerne har mulighed for at h9jde øje med det,. siger Busse.. Han studsede selv over nogle stærkt misvisende opgørelser era bostedet Svanehuset. Ifølge bostedets egne indberetl'inger blev der brugt magt i 57 tilfælde sidste år. Men i socialforvaltningens opgørelse står der, at der kun har været anvendt magt tre gange. Borgerrådgiveren og kommunens egen stikprøvekontrol har vist, at fejlen ikke er en enlig svale. Derfor ska~<lern_"-tæll-"s_o_j!l...sq!;i.l[orvalmmgeni6iventer, at det vil føre til en stigning i det samlede arttal magtanvendelser. Fejlene. skyldes ikke, at bostederne forsøger at skjule noget, lyder forklaringen. Forvaltningen har bare ikke haft styr på tallene. Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) beklager fejlen og lover, at Socialudvalget nu får korrekte tal. Professor i socialret, Kirsten Ketscher, undrer sig over. at forvaltningen bliver ved at hegå fejl:,det er kritisabelt, at forvaltllingens medarbejdere ikke har vist større omhu på et område, som har været udsat for så megen kritik efter flere alvorlige afsløringer. Det er helt på sill-plads.-al--man-nugøf-arhejdet om;-politic kerne er virkelig afhængige af at få de rette tal, hvis der skal gøres noget på et problem. ramt område. Men indsatsen i forvaltningen efikkt>opmuntrende,-snarere nedslående.. INDLAND I 4-5 '<"T""OC,,

9 Berlingske, mandag 28. april 20Qf li li' II " il, i\ t\ \ :, '. '. 1\ i 1-,! 1 f I i I MollorC~ot!'~~o~w~~D Pædagog:»Devirker ligeglade«omtælljng. Da pædagog men med vikarer med for mange Christina Carlsen og en tidret vigtigt for Christina Carlsen at voldsomme børn, og det har væligere kollega gik til Køben dele det med de ansvarlige mynhavnskonununesborge~ digheder. r-ådgiver, ventede-derdem lait <aaoo-magtanvendelse. har hun sammen med en tidligelidt af en overraskelse. De re kollega fra Svanehuset udført fortalte om ca. 100 magtan p~børnene og indberettet bagvendelser, som de frygtede efter. Derfor blev de slået med forbløffelse, da de modtog et brev aldrig var blevet indberettet. fra kommunens ombudsmand. Borgerrådgiveren kunne Borgetrådgiveren, om, at der kun fortælle dem, at statistikken var regis'treret 3 magtanvendelser i 2006, hvor de mente at have kurt fortalte om 3 magtanudført og indberettet ca Og vendelser. hendes forbløffelse er ikke blevet mindre efter den forestående Af Kåsper Krogh genoptæl1ing af magtanvendelog Morten Frich serne i kommunen. Det er dybt rystende og helt ril...r;n L' I~~ : L En feil i en stati'ii:tik klllnrll:>r i pt :I DET SKER I DAG: Kronprinsesse Mary vil som protektor for kampagnen ))Skru ned for solen mellem 12 & 15" deltage i åbningen af undervisningsforløbet Solstafetten på Gil1eleje Skole kl KJ er der offentlig audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot Traditionen tro vil deltagerne af årets Cirkusrevy dyppe deres bare tæer i cement i flise nummer 21. KJ. 12. på Bakken i Klampenborg.

10 aldrig varblevet indberettet. Borgerrådgiveren kunne fortælle dem, at statistikken kun fortalte om 3 magtanvendelser. Af Kasper Krogh og Morten Frich En fejl i en statistik, kludder i et regneark. Det er, hvad Sodalforvaltningen i Københaviis Kommune siger, er sket med opgørelsen over magtanvendelserne for 2007 på kommunens bosteder. fra kommunens ombudsmand, Borgerrådgiveren; om, arder kun var registreret 3 magtanvendelser i 2006, hvor de mente at have udført og indberettet ca Og hendes forbløffelse er ikke blevet mindre efter den forestående genoptælling af magtanvendelserne i kommuner).»det er dybt rystende og helt til grin. En kollega og jeg har indsendt ca. 100 indberetninger om brug af magt. Det gjorde vi i et håb om hjælp. Intet menneske har lyst til at lave den slags overgreb, ~4esiger, at man.sl<al indberett<1:<\l.t.men de virke~ ikl<e Det kan IYdeligegyldigt(l1)~nfor pædagog.christina Cai:ISeI\ er.interesserede, De har ikke en, det alt amlet ""d det: Detvar,engarig kunnehul.de ud af at tælle kæmpe lleslutning at sig~.op.]jå.indberetningerne op, og de har så bocentret Svanehuset, det Ifar en.. lidt styr på det, så de er nødt til kæmpe beslutning at gå i pressen med en kras kritik afledeisen på stedet, og frem for alt en kæmpe beslutning offentligt at stå ved, at der var foregået ting ved børn med udviklingsfotstyrrelser, betroet i hendes varetægt. Ting, som aldrig burde være sket.. Hør bare her: "Jeg har låst en pige inde på et værelse engang. Det var en af de grimme magtanvendelser. Hun var ekstremt udadreagerende og havde både slået og sparket mig. Problemet var, at hun boede lige over for en jævnaldrende dreng, og de to havde tidligere slået hinanden. Da der n~å var drenge alene sammen pa en anden etage, låste jeg hendes dør med en lløg\~qgfq[iqd_ b.ende.melllhun stod og sparkede på døren i raseri og fortvivlelse. Hende har jeg også fastholdt mange gange. Jeg har skrevet mine indberetninger, men jeg kan i dag ikke vide, om de er indsendt,«fortæller hun. Serviceloven kræver, at al brug' af magt begrænses til et minimum, og at al brug af magt indberettes, så kommunalbestyrelsen kan følge udviklingen nøje. Indespærringen af pigen er langt uden for lovens rammer. Men det skete, fordi Christina Carlsen igen og igen stod alene eller med samat tage Svanehusets forstanders ord for givet, når hun siger, at alt er indberettet. Jeg kan i dag ikke få at vide, hvad der er sket med mine indberetninger. Jeg ved, at vi to alene har skrevet flere indberetninger end de 57, de nu har talt sig frem til som indsendte. Desværre er det et stort kaos. Man føler, at alle dækker over alle, og man ved til sidst ikke, hvor man skal gå hen, De har jo ikke styr på noget som helst. Det var dem, der skulle være med til at passe på beboerne,' siger Christina Carlsen. Kommunen erkender fejl. I et brev til Københavns Kommune Borgerrådgiver erkender.sqdi!lfodlaltningenjejlen Lstati, stikken og beklager den. Socialdirektør Anette Laigaard siger:»det er aldrig i orden at lave fejl, men de værste fejl er dem, som berører borgerne direkte. Det er ikke tilfældet her, for der er nu handlet på alle de indberetninger' vi har fået fra bostederne. Det handler om, at de tal, vi har fået ind i forvaltningen, ikke er blevet talt ordentligt sammen i de statistikker, vi bruger til at orientere politikerne. Det er absolut ikke i orden, ogjeg vil ikke acceptere, at de ikke får en ordentligt Pædagog Christina Carlsen har det dårligt med mange af de magt* /; anvendelser, hun har været med til på bostedet Svanehuset. Blandt'>-4 andet at låse en hidsig beboer inde. Hun er nu rystet over, at højst tr~ af hendes 100 indberetninger er blevet registreret. ; Arkivoto: Søren Bidstrup -- orientering. Derfor har vi nu sat en omtælling i værk,«siger hun. Forvaltningen mener ikke, at der er»belæg«for at kritisere Svanehuset for manglende indberetninger, men til Socialudvalget _skriv:er forvaltning.en: 1>S_vanehu: sets tal for 2006 er et skønnet cirkatal af bostedet, da de ikke har bevaret kopier af indberetninger 'ne i bostedet.<t Forvaltningen har altså tastet tallet 3 i et regneark, Christina Carlsen og hendes kollega husker ca. 100 indberetninger skrevet alene af de to, og forstanderen skønnertalfettil 57. Spørgsmålet er så, hvad der er det rigtige. Svaret får vi muligvis 28. maj, når Socialforvaltningen er klar med sin nye optælling. Den ansvarlige Socialborgmester Mik -.-<:" kel Warming (Enh.l, er ikke lmponeret over den forvaltning, han har ansvaret for::;[»det går simpelthen ikke, :~t jeg og udvalget ikke har fået de rigtige tal om et emne, som l1ar bådeminogrnine ud\lalgskolle,... gaers store politiske interesse. Vi skal jo kunne handle politisk på de her tal. Den ansvarlige kontorchef er ikke længere i forvaltningen, og vi har allerede besluttet, at hele tilsynskontoret skal læg- _ ges ud eksternt, og indtil det er f på plads, bliver der strammet op ~ på procedurerne i kontoret,«si- ~ ger han. Christina Carlsen mødes ~ med socialborgmester Mikkel I Warmjng tirsdag. j l

11 -'-~ "-~'-~~" '----.-_.-~--~-"--~' ~... _- _._-~~ ~ ~._ ' ~~~"._-----_.. -:~,- --_.. -'; ~_ ,- Berlingske mandag 28, april 2008! Indland 05 Thor Pedersen skal vurdere Fogh-klagesag Folketingets formand, Thor Pedersen, vb inden længe modt~ge en formel klage fra Enhedslisten over statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). Oppositionspartiet mener. at statsministeren har vildledt Folketinget, da han i et såkaldt paragraf 20-svar 27. marts oplyste, at han ikl<e havde nærmere kendskab til omstænaighederne i sagen om partifællen Lars Løkke Rasmussens bilagsrod som amtsborgmester. Men allerede to uger inden sendte Hørsholms konservative borgmester, Uffe Thorndahl, kopier al Løkkes bilag til Statsministeriet i en konvolut med Anders Fogh Rasmussens navn uden på. Flere eksperter i offentlig lorvaltning har kritiseret statsministerens håndtering af sagen. Enhedslisten mener, at Anders Fogh Rasmussen har holdt Folketinget og befolkningen for nar.. Ritzau Skarp kritik aftavse Ansatte flygter fra forsvaret Selvom forsvaret for ethalvtår siden investerede et trecifret millionbeløb i at holde på sine soldater. embedsmænd fortsætter afgangen i en sådan fart, at forsvarets øverste ledelse taler om, at eksistensgrundlaget for et dansk forsvar kan være smuldret om tre-fire år. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. Alene i 2008 har 71 officerer og 449 befalingsmænd og TOKANTEN, Politikere kræver Misbruget af beboernes konti har ' konstabler sagt farvel til hæren. søværnet eller stået på gennem flere år. og trod:; flyvevåbnet. viser nye tal fra Forsvarets Personelforklaring på. hvorfor embedsflere advarsler til Københavns Kom tjeneste. Denned har redningsplanen»operation mænd tav om forstanders mis mune fra den tidligere medarbejder bedre hverdag. med 66 tiltag. som blev lanceret i brug af udviklingshæmmedes på Tokanten. pædagog Christina Pe efteråret ikke haft, den ønskede effekt. Redtersen. er det først blevet afdækket,. ningsplanen har et budget på ca. en milliard kroner penge. Socialforvaltningen er efter hun gik til Berlingske Tidende i perioden Ritzau arrogant og uden for pædago i december 2007 og fortalte om bl.a. gisk rækkevidde. lyder kritik bostedets brug afmeget voldsomme ken fra de Konservative. magtanvendelser. De ulovligt op Stenkast fra gangbro i Odense ' krævede penge betales nu tilbage. En 17-årig ung mand. der var (orsædepassager i og bebo=e og deres pårørende får sine forældres bil. blev tidligt søndag hospitalsind Af Jakob Weiss en uforbeholden undskyldning. Men lagt med flere kvæstelser efter at været blevet ramt dermed er sagen ikke slut. fastslår afeh sten. derblev kylet ned fra en gangbro mellem Rystende. arrogant og dybt bekym Lars Rasmussen, socialdemokratisk frakørslerne 50 og 51 på motorvej E20. Stenen, der rende. Det er bare nogle af reaktio-. medlem afsocialudvalget. smadrede bilens forrude filr den ramte den unge, nernefra- politikern"'i' SocialtIdval~ "Der-er meger-alvorligt;-'detlrer. 'mana-.-maveri;~vejejfe582grain-;6plysei -vagtleget i Københavns Kommune. efter at Både for de mennesker. det er gået deren hos Fyns Politi i Odense. Familien var på vej Berlingske Tidende i går afslørende. ud over. men også det faktum. ar for hjem til Silkeborg efter et besøg i København. da at forstanderen på bostedet Tokan valtningen har holdt det hemmeligt stenen spilntrede bilens forrude. Stenen er sendt ten lod 39 udviklingshæmmede for politikerne. Jeg forstår det sim til undersøgese for dna-spor fra gerningsmanden. beboere betale i alt kr. for pelthen ikke. ogjeg vil have en præ Ritzau dyner, puder. sugelagner, lift, seng cis forklaring, når udvalget samles og en række andre ting, som boste igen på onsdag,«siger Lars Rasmus det skulle have betalt. Politikerne er sen, der bakkes op af Venstres Leslie forargede over selv sagen. men det Arentoft og SFs Frank Hedegaard. vækker også vrede. at embedsmæn.det kniber virkelig med forvaltdene' ikke informerede Socialud ningens fingerspidsfornemmelse, valget og'socialborgmester Mikkel når man hverken informerer borg Flyv fra København m Warming ænh,) oin forholdet, selv meste:ren eller udvalget om endnu om forvaltningen har kendt til sagen en alvotlig sag på Tokamen. der i i mindst enuge. den grad har både offentlighedens....np.r-....an-...lr,.,... 1~,...l; _... I ~~..I...J _' '-_,_. -

12 lt:11 IUU :>S-o-l.IUVJKllugsnæmmeuebeboere betale i alt kr. for dyner. puder. sugetagner.' lift. seng og en række andre ting, som bostedet skulle have betalt. Politikerne er forargede over selv sagen, men det vækker også vrede. at embedsmændene ikke informerede Socialudvalget og socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) om forholdet. selv om forvaltningen har kendt til sagen i mindsten uge. f)det er en så alvorlig sag med konsekvenser for mange mennesket, at jeg er rystet over for. at forvaltningen ikke sagde noget. da udvalget holdt møde så -sent som i onsdags. Der har nu været så mange afsløringer af uacceptable forhold i Socialforvaltningen, at det efterlader et indtryk af en forvaltning, der er uden for pædagogisk rækkevidde. Vi bliver mødt med en magtarrogance og en manglende evne til at reflektere over situationens alvor og egne fejl- det er uholdbart,«siger de Konservatives medlem af Socialudvalget, Peter Schltiter. lu",-, U'-. pelthen ikke, og jeg vil have en præcis forklaring, når udvalget'samles igen på onsdag,il siger Lars Rasmussen, der bakkes op af Venstres Leslie Arentoft og SFs Frank Hedegaard.,Det kniber virkelig med forvaltningens fingerspidsfornemmelse. når man hverken informerer borgmesteren eller udvalget om endnu en alvorlig sag på Tokanten, der i den grad har både offentlighedens og udvalgets interesse. Det er jo borgmesteren, der har ansvaret for den daglige forvaltning, og jeg har da også med tilfredshed konstateret, at han nu vil tale med meget store bogstaver over for de ansvarlige der skal virkelig strammes på,«siger Frank Hedegaard. Socialborgmester Mikkel Warming tog i går j Berlingske Tidende kraftig afstand fra sine egne embedsmænd, og han fastslog, at han allerede i dag vil J)tage de nødvendige skridt i forhold til L ' '," r~ø!i~5e lill Ujid":!fptJrt~mfi~anuenr-- Ritzau 7) I l,. I-Il,!' ~ li.~. I"~ ~ :'0',~,.'.. 1,I i 'I ~ I: I I il li f! '!I J.' rl I i -ri 'j,, Welcome to the land of passion and luxury THr TAX-FREE 51<01'

13 da Katrine Hermansen.:",. 11if..1,HA}y(::Nl!..\'~J JyilaDds.FUsUm Vold mod plejepersonale skal frem i lyset Trusler: Tre ud af lire medlemmer, der arbejder i behandlings- eller socialpsykiatrien, udsættes for vold, truende adfærd eller trusler, viser FOA-undersøgelse. Af ELSE BOELSKIRE Den demente beboer havde det med at sætte sig p~ gulvet og besørge. Da han ringede efter hjælp fra sit værelse på Boeslunde PleiecenteI. mel -Tem KOIsørogSkælskør en oktoberdag i 2006, gik plejeassistent Heidi Oehlenschlæger ind på hans værelse og lukkede døren efter sig i respekt for hans privatliv. Hun vendte sig mod ham og så, at han havde et vildt blik i øjnene. "Han forvekslede mig åbenbart med et fantoffi l som skulle bekæmpes. Han greb fati min fletning og om mit hlindled og væltede mig omkuld. Og så gennembankede han mig,«siger den 46 årige soctal- og: sundhf'c1,.t" ARBEJDS MIUØDAG -+Den-lntematlonalearoe)dSmiljødag er indstiftet I 2003 af ILO, der er fagbevægelsans Internatio-, nale semmenslutnlng under FN. Den afholdes hvert år den 28. april... LO og FTF bruger I år dagen til at sætte fokus på det stigende ental døds- og arbejdsulykker... FOA errengerer dilemmaspli om vold og trusler på arbejdspladsen på Socialog Sundhadsskolerne... D8S2en Al' r1a!:l11l1cln In1'.e.."_

14 emover lukket fredag ~den 2. mai =.C:=-.=.-:-.-;::-;:. =.7,;:-,'==.,-,,,,","" :::-=:::7."7.:':::'.='=""::- ~o;:_ - a, 'f is"l ~jip ~m ww't'tt. _ ~ r$snet i København ld i en 3. sals lejlighed på Garnsberg fik tidligt en beboer til at ti blev svært kvæstet ved faldet.!;j.o~pitalsin~liagtmed større,., 'Oplyser orqe~s-

15 nj..ede... R Alfahanner..Udelukkes kan det ikke, at de ser lækre ud på,eklamer - de såkaldte alfahanner. SelvkontrolIerede, uplettede, karismatiske, selvsikre, med sexappeal og frem for alt: fejlfri. Men fri os 'for dette iscenesatte menneske i virkeligheden. Efterhånden er der ved at udvikles en kultur) hvor den offentlige moralforventer, for ikke at sige forlanger, at ledere og affentlige skikkelser ligner forbillederne på reklamerne. _ I -t 1. sektion. side10.llltioll'ale avis Da kvindefodbold. var1forbudt ' FCK reddet i overtiden -t Sport- 20 slders avismagasin Direktør og fænueis-j p forbund 28.~.O'b undersøges Af PETER ERNSTVED!!AsMUSSEN Et bredt politisk flertal vil - trods Kammeradvokatens netop afleverede rapport - have ennyundersøgelse afforholdene i Anstalten ved Herstedvester. Den skal omfatte såvel Kriminalforsorgens direklør og øverste ledelse som fængselsforbundet. Kravet komme~, efter at tidligere afdelingsleder Knud Aagejensen søndag stod frem i Morgenavisen Jyllands-Posten og fortaite, hvordan uskyldige ledere med Kriminalforsorgens øverste ledelses aktive deltagelse bljver forflyttet på baggrund af fængselsforbundets opdigtede og udokument~rede rygtekampagner mod lederne om sexchikane, alkoholmisbrug og utroskab. )~Historien om Herstedvester holder aldrig op, og det b~gynder at blive pinag tigt. Det er ikke ~ilfredssti1lende, at man har fået Kammer;advokaten til at undersøge forholdene ~ fængslet uden at få en afklaring. Nu må: justitsministeren kom

16 LIli CI\LWlI UlS fængs~ls-jp forbund ZS.~.O~ undersøges Af PETER ERNSTVED RASMUSSEN ~~,DEM:rE ~r må blive. hj ~':tlans dagplejemor '. Jderen, Janne nseri (billedet), er så I (sibelt arbejde;~..rdet.muugi a~ klare i nrneti Hadsund...drer sig over,. ~.. I le penge, s.omfamflien har betalt fø,:;a.ffå il jenisr ;j~n.en.. '. Et bredt politisk flerlal vil - tiods Kammeradvokatens netop afleverede rapport - bave ennyundersøgelse a!forholdene i Anstalten ved Herst~dvester. Den skal omfatte såvel KrimiI1alforsorgens direktør og øverste ledelse som fængsels M forbundet. Kravet kommer, efter at tidligere afdelingsleder Knud Aage~ensen søndag stod frem i Morgenavisenjyllands-Posten og fortalte, hvordan uskyldige ledere med Kriminalforsorgens øverste ledelses akti~ ve deltagelse bliver forflyttet på baggrund af fængselsforbundets opdigtede og udokumenterede rygtekampagner mod lederne om sexchikane, alkoholmisbrug og utroskab., I>Historien om Her*edvester holder aldrig op, og det begyrlder at blive pinagtigt. Det er ikke tilfref:lsstillende, at man har fået til at undersøge forholdene i fær/.gslet uden at få en afklaring. Nu må just~tsministerenkomme videre og gå sp4destikket dybere,«siger retsordfører Kar~n Hækkerup (S). Hun bliver bakket pp af Dansk Folke parti, de konservativ:e, Venstre, SF, Enhedslisten og de radikale, hvor retspolitisk ordfører Simon' Emil AmmitzbølI siger:»hvis bare halvdele:n, af Knud Aage]ensens beretning er sand, er det rystende. Hans historie vidner om et totalt ledelsessvigt, og jeg er dyljt forundret. over, at sådan noget kan fore~å i Danmark.«I Lederflugt fra anst~lten l løbet af efteråret fotlod en lang række ledere Anstalten veq Herstedvester på grund af fær;gselsfo~bundets negative kampagne mod lederhe. Først da et politisk flertal krævede h~ndling, indvilgede Kriminalforsorgens 'direktør, William Rentzmann, i at lade.t<ammeradvokaten undersøge forholdene i anstalten. Kommissoriet formulerede han selv, og her afskar direktøren såvel fængselsforbundets ledelse som direktoratet selv fra muligheden for at blive inddraget i undersøgelsen. Rapporten kom i slutningen af marts efter at have været over direktørens bord og førte udelukkendeitil, at der blev rejst sager mod syvmenige;betjente. Men centrale episoder og dok1j.menter om direktoratets og fængselsrorbundets rolle i sagen faldt ikke ind under kommissoriet og blev udeladt i rapporten. For nylig afviste j"qstitsminister Lene Espersen (K), at Folk~tingets Retsudvalg kunne få adgang til at læse tidligere fængselsinspektør Lene MølIer-Nielsens vidneudsagn til Kammeradvokaten, selv om den tidligere inspektør havde givet tilladelse til det. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Lene Espersen eller William Rentzmann " 11/

17 D<Jae DorgTTn=.sn:T~, d.e unges advokat og en talskvinde for de unge selv. Derfor er forhandlingerne om et nyt ungdomshus i København nu "sat på pausecc til efterfolketingsvalget H.november. )}Nogle gange er detsvært at forst~ politik, men s~dan skal det:tbenbartvære,«( siger Ditte, der ertalsmand for de unge aktivisterfra ungdomshusbevægelsen. Beslutningen blev truffet p~ et møde tirsdag. Il,VISEN.O( udbetalt deres gevinster.»det var en åbenlys fejl, som spillerne burde have set. 90.procent er ikke ligefrem den gevinstchance. vi,. syn til''-:;m~e''ge:;<t;ifl'''a:b~"'en;cg'''e'''icc~'''-:'''fui.i.'i''' ''' '''d'li'''e'''til;n:a:ffi'jwdllt ell.fona-butik, tog de et ': tageetbilledeafskiltet billede afprisskiltet og : - de vidste altså, at det var krævede dagen.efter at : for godt til at være sandt..kost Dansl<erne dropper SIl Vi læggeriangtoftere pølsen direkte på brødet - også guffervimere og mere salat. AfMorten Runge Firmaerraser over kontrolbesøg Arbejdsmiljø. Klagerne ervæltetind hos Dansk Erhverv og Dansk Industri, siden Arbejdstilsynet 1. april i ~r begyndte at tjekke det psykiske arbejdmiljø p~ de danske arbejdspladser. Detskriver Erhvervsbladet. dk. En del virksomheder ø oplever nemligtilsyns besøgene som intimiderende og uprofessionelle, hvorfor de søger hjælp i brancheorganisationerne. Foreløbig har Dansk Erhverv sendt en liste med eksempler p~ d~rligetilsynsoplevelsertil beskæftigelsesministerclaus Hjort Frederiksen (V). ULGU Mindre gult og mere grønt. Danskerne er blevet bedre til at droppe smørret påbrødet, og samtidig snupper vi oftere og oftere et salathoved eller et"tykke frugt. Hvor kun syv procent undlodsmørellerandetfedt på rugbrødet i 1985, gik 38 procent uden om smørel ø sen i Og mens kun tre procentafalle voksne i 1995 levede op til anbefulingeme om at spise seks stykker frugt og grønt om dagen, gjorde hver syvende det mellem 2002 og 2004, I rigtig retning Detviser tal fra Mdeling for Ernæring på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 'Ja, det går i den rigtige retning, nårvi serpå fedt og frugt oggrønt,«sigerforsker Danskerne fravælger smør på brødet og spiser mere salat e, lotte TI1aysen i danskernes kostvaner på DTUJeppe MattJ1iessen. Han kan se ~o tydelige forklaringer.»hvad angå~ frugt og grønt, såerfolklilevet bedre til at tage budskaberne om at spise seks stykker frugt om dagen til sig. Og så er det. blevet populærtiat få frugt leveret direkte til døren eller at lave en ordning med firmafrugt,«s\ger Jeppe Matthiesen og forklarer,, netop adgangen til frugt, afgørende for, hvor meget \ spiser. Detgørsigogsågældend med hensyn til forbruget' fedt. For med danskern< farvel til smørret er fedte1 andel afden sanilede ener! i løbet af dagen også fuld, fra 38 til 34 procent, så de nu nærmer sig den anbefl lede grænse på 30 procent. ~====~========' "=~~""~'::==' ~ _.-"-_.---..,.~fi;~ -----c---'--- _

18 ! -I, 'I 04 I Indland Siderne er redigeret at Kirsten Bligaard Berlingske -,orsdag 24 apnl2008 il i li \I' l I I ' DET SKER I DAG! ' ~-~~ Københavns biskop Erik Norman Svendsen informerer kj. 11 om efterårets menighedsrådsvajg j Bispegården. Janledning afset. Georgs Gildernes 75-års-jubilæum overrækkes i dag kj. 13 en gave på kroner tiljulemærkefonden. DRs (asting-tour til showet.talent 2008" lægger ud i Aalborg Storcenter i dag og slutter på Hvidovre Stationscenter den 14. juni. I Borgmester: Ungdomshus er ;:; i l I ~ I j r kun på prøve TEST. Ungdomshuset på Dortheavej i København kan uden videre nedlægges om fire år, hvis de unge ikke opfører som nu ligger i udkast, gælder kun til udgangen af Af Jakob Weiss Når de unge fra det tidligere ungdomshus Jagtvej 69 rykker ind i nye lokaler på Dortheavej, så sker det i første omgang kun for en periode på godt fire år. Lejekontrakten mellem Københavns Kommurie og fonden Jagtvej 69, der er den formeue lejer af det kommende ungdomshus, udløber med -. --~~ -..._ der af ungdomshuset. Men omvendt skal de unge også leve op til aftalen, og derfor er det fornuftigt at have en prøveperiode og en evaluering, inden der tages stilling til, om lejekontrakten skal forlænges,«siger Pia Allerslev. S; Brug for evilluering Udkastet til lejekontrakten mellem kommunen og Fon..1 l..,...r,..o.; ha fato'pt n~ lanlrt Men inden de unge overhovedet kan flytte ind i det nye ungdomsbus, skal Københavns-Kommuneogfonden Jagtvej 69 blive enige om betaling af et depositum på kr. for seks måneders husleje. Både Pia Allerslev og SOCialdemokraterne fastslår, at pengene skal betales, mens fondens advokat,knud Foldschack, henviser til, at kommunen ifølge aftalen skal afholde fondens huslejeudgifter. Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger arbejdes der på embedsmandsniveau på en række forslag, der kan løse konflikten. Et af forslagerte.~.~.2.:"" ->F JE SoL~\U.tR ~,

19 ~ ~ -,-oc., '"""""'c--::-=_-o-~c",..._~~;;,:-:---~-_.. - -~-'--' ,--_. ungdomshus jagtvej69 rykker i, ~. det fornuftigt at have en prø ;;;';-~k;j--b;:r~~s;--;;;~lls fon l~dl Uc UH~Cua UCl I.-1UU&L.~'"...'- LU u O ind i nye lokaler på Dortlieavej, v"peiiodeog-ell--ovaltioring, densaovokat;knudfoldschack, så sker det i første omgang inden der tages stilling til, om henviser til. at kommunen iføl kun for en periode på godt lejekontrakten skal forlæn ge aftalen skal afholde fondens fire år. Lejekontrakten mellem ges,' siger Pia Allerslev. huslejeudgifter. Københavns Kommurie og Ifølge Berlingske Tidendes Fonden jagtvej 69, der er den S: Br"g for evilluering oplysninger arbejdes der på formelle lejer af det kommen Udkastet til lejekontrakten embedsmandsniveau på en de ungdomshus, udløber med mellem kommunen og Fon række forslag, der kan løse udgangen af 2012, og herefter den jagtvej 69 følger på langt konflikten.. Et af _forslagene skal der foretages en grundig de fleste punkter de normale er angiveligt, at fonden stil,evaluering af retnings ler ined eri bankgaranti på forløbet og de linjer for er kr. unges opførsel,»der bliver tale om hvervsleje ndet er ikke min ide. men, fastslår kultur en prøveperiode. kontrakter,. selvfølgelig skal vi løse pro ag fritidsborghvor de ungejår herunder blemet. Det vigtige for os er mester Pia Al udløbsbe at have så meget kapital til lerslev CV), der lejlighed til at vise. tingelser og rådighed som overhovedet får detjuridiske om de kan overholde opsigelses muligt, som vi kan bruge på og admini varsler. Og ungdomshusprojekt ~og jo de regler. som alle strative ansvar selvom So flere penge, vi har til rådig for aftalen om andre borgere skal cialdemo hed, jo mere kan vi også gøre ungdomshuset. rette sig efter.«kraternes for lokalområdet. Hvis løs DOer bliver 'gruppefor ningen kunne være en bank -=o=~- ~ - ~e,.,-'-'--"--'--' ,.--'""'-"0:---'.. --o.,. "'- _...0" Firbenet forfængelighe tale om en Pia Allerslev, (V). kultur- og mand på garanti, så lad os snakke om prøveperiode, fritidsborgmester rådhuset det,' siger Knud Foldschack. SMYKKEDYR. Dyrenes Beskyttelse vil lave top til pote. Pia Vallf, hvor de unge ikke anser målrettede informationskampagner til dyrefår lejlighed til at vise, om de første fire år som en ded behørsforretningen»dd Stubkjær ejer hundeti de kan overholde de regler, deret prøveperiode. så er han ejere, som udsmykker deres dyr med øreringe og lardogn, som også er ~ som alle andre borgere skal enig i. at der skal foretages en diamanthalskæder. Danskerne skal lære, at deres netforretning. Hun fort; rette sig efter, herunder und evaluering afprojektet. hund ikke er en ting, siger dyreværnsinspektør. ler. at pyntehalsbåndet [~LÆS MERfl lade at lave hærværk og graf,selvfølgelig vil en forlæn»bling-blingn-selen er fiti. Kan de det, så kunne jeg gelse afaftalen i 2012 afhæn største sællerter bia ikke drømme om at løbe fra ge af, hvordan det er gået. Af Peter Christian pagner mod de dyreejere, hundejerne., en aftale. Københavns Kom Men vi vil jo også løbende Se hele udkastet til lejekontrakten Nielsen der ejer de hunderacer, som ))Ligesom vi andre ri Tegning: Claus Bigum - _. mune har indgået, selvom jeg holde øje med situationen,«for et ungdomshus p!j Dortheavej i ofte bliver udsmykket. ger pænt tøj på, når grundlæggende er modstan- sigerjesper Christensen. Nordvestkvarteret. nvi har gang i en under kommer gæster, så er Når en cockerspaniel og søgelse, hvor vi kigger på mange, som godt kan li! en chihuahua mødes i et hvilken type mennesker at give hunden et lækk' gadekryds, så snuser de der køber små legetøjshun halsbånd på, som ekse: måske til hinandens for de. Når vi ved mere om de pelvis passer til mors k og bagdele, men de har her folk, vi vil prøve at lave le,n siger hun. nok-sjældent mere end et riogre Kampagne-, ntedag Pia Valling -'Stubkj hånligt bjæf tilovers for de blade og magasiner, som lægger ikke skjul på, ' gevandter eller øreringe, den gruppe hundeejere læ mange af hendes kun modpanen bærer. ser,c! siger Lotte Brink. forkæler deres små Hundeejere - til gengæld,folk betragter ikke store hunde, som var - går i stigende grad op i at hunden som et levende en søn eller datter. Og h pynte JlKing«og»Fido«med væsen. Der er en udbredt forstår godt. at pyntes' tøj og halskæder. holdning om, at dyr bare gen over for hunde. SD" Seneste skrig er at få er en ting, vi kan behandle kommer ud af inspirati61 piercet menneskets bedste præcis, som vi vil. Det må fra societyprinsessen Par~. ven. Det forarger dyrlæge vi gøre noget ved,ii siger Hi/tons hang til Påklæd~' og dyrevæmsinspektør dyreværnsinspektøren, chihuahuaer, kan væk Lotte Bnnk fra Dyrenes bekymring hos Dyren Beskyttelse, og derfor vil Tøj og tarv Beskyttelse. dyrevæmsfor:eningen nu Det er ikke kun små hun ndu skal klæde din hu målrette informationskam- de, som bliver pyntet fra varmt på, men den er ik -1'

20 ":;~ G--_--'-,.-T',,-----ø~~ - --,,-_._ KØbenhavn..:'tq~f;/~, ~'F~tQ:_ Krfs.tlan' Bras~n/Scan Lærere: Svage.. bømsywes~~ Rummelighed i '2:;.y. "geelever, der kommertil at opleve deres kammerater ti O lk es ko l en fiungerer som et problem, siger for- I ikke i praksis, og manden for Købenbavns Læsvage børn bliver rerforening, ran Trojaborg... Han understreger, atlærerne SVIgtet, siger køben- anerkender behovet for rumhavnske lærere i melighed i folkeskolen. ny undersøgelse. lærerne efterlyser også mep Bekymrende, mener re støtte fra kommunens Pædagogisk-Psykologisk deres formand Råd givning. 'So aflærerne har oplevet mere end et halvt års Børn med adfærdsproblemer ventetid fra en indstilling af og faglige problemet'farikke "elever til modtagelsen afen den rigtige hjælp. Hand handlingsplan. lingsplaner kan være halvt: å! Børne og Jngdomsborgeller mere om at komme mester Bo Asmus Kjeldgaard gennem sys'rernet. Det er (SF) har lovet, at det kun skal nogle afkonselwei1'serrte af, tage fire uger; påpeger lærerat rummelighed i folkesko foreningen. len ikke fungeter fpraksis, - Der skal altså f[erepenge konkludererkøbenhavns til, for det koster at have til~ Lærerforening på baggrund strækkeligt med kvalificereafen rundspørge. de medarbejdere, og det I alqoi læetere harsvaret i manglervi i katastrofal grad. rundspørgen, og 78 procent Det står værre til, end vi hav mener, at ruinmelighed fim ". de frygtet, ogjeg håber, at gerer dårligt i praksis. Ho politikerne både i Køben vedparten fortæller, at de ik havn og på landsplan vil tage ke er i stand til at give de rig de problemer alvorligt. Den tige tilbud til børn med pro kommunale økonomi er blemer. alt for stram til at kunne - Deter stærkt bekymren løse disse meget alvorlige de. Det viser, at de elever, problemer, siger Jan Trojasom allerede i dag sidder ude borg. iklasserne med sociale eller Trods problemerne er de adfærdsmæssige problemer københavi)ske lærere optiikke tår den hjælp og støtte, mister. 69 procent aflærerne de skal have. Det er synd for er tilfredse med jobindholde elever og også for de øvri- det. fritzauf 40' lærere i København har deltaget i en rundspørge. Ifølge lærernes fagforening er resultaterne dækkende for alle lærere i København.. 78 procent mener, at begrebet rummelighed fungerer mindre godt eller ikke godt i praksis procent oplever samarbejdet med socialforvaltningen som mindre godt eller ikke godt., 60 procent angiver, at der mangler køreplaner for elever, der kræver særlige tiltag. Når der er køreplaner, er procedurerne ofte mangelfulde, og der mangler ressourcer til gennemførslen procent mener, at deres muligheder for at gennemføre differentieret undervisning er mindre gode eller ikke gode.,. 22 procent angiver, at de har været sygemeldt på grund af stress. KILDE: KØBENHAVNS LÆRERFORENING./RITZAUf, MARIE LOUlSI STAR Hver d, plejersl et udf< Men Sj

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Danmark har ikke virket interesseret i hjælp

Danmark har ikke virket interesseret i hjælp Danmark har ikke virket interesseret i hjælp Sverige har 14 års erfaring med alkolås og deler gerne ud, men Danmark har ikke meldt sig. Foto: Julie Bülow. Sverige har været foregangsland i kampen mod sprit

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Hvordan kan sygefravær forebygges blandt pædagoger?

Hvordan kan sygefravær forebygges blandt pædagoger? Hvordan kan sygefravær forebygges blandt pædagoger? Oplæg ved Fællesmøde for Fagligt forum for Arbejdsmiljø og Fagligt forum for Personsagsbehandlere i BUPL 17. November 2010 Claus D. Hansen, sociolog

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvem er jeg? Hvad skal vi de næste 25 minutter 25/10/12. Samarbejde med pårørende et lederansvar? Neuropsykolog

Hvem er jeg? Hvad skal vi de næste 25 minutter 25/10/12. Samarbejde med pårørende et lederansvar? Neuropsykolog Samarbejde med pårørende et lederansvar? Malene Schmidt Stoltze Rasmussen Cand.Psych.Aut. Neuropsykolog Hvem er jeg? Konsulent i VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) Håndbog om

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD

KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD Da anklager om hashmisbrug væltede ind over institutionen Nexus i maj, overraskede Københavns socialborgmester Mikkel Warming ved at stille sig op og forsvare

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere