Eftersøgning afjakob gavintetxesultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eftersøgning afjakob gavintetxesultat"

Transkript

1 , Tre uger. Uog Ikke på en luket institution. som det eil's et meningen med unge ~retægtsarrestanter, siger ce!.::rimina!kommissær Joannes L:lssen fra Syds.iæl~ nds: og Lolland-Falsters olit!. :»Llge nu er der ingen iadse'l- ledige, men domeren var heldigvis klar til v,1~etægtsfæl1gs1e ham i, cdjl1indeligt arresthus.«( Ritzau Eftersøgning afjakob gavintetxesultat Gymnasi:eI~venJ~kob Haugen-Kossmann er stadig som i gaf efter spor Jangs--banelegemet fra Nørreport Stal sunket j jorden, og politiets sidste håb i den fysiskeef til Hellerup, hvor jakob Haugen-Kosmann har ad" terforskning er nu at indhente billeder fra videbover~ hos sin mor.llrtersøgni"gen gav intet nyt, oplyser et vågniilgen- 'l1denforbankerne i det indre København 'på for~knjngsl~der Gert Have Jra Nordsjællands Politi. Ja en Jute lan,g~ havnen fra Østerbro til Hellerup og fra H.C. Haugen-Kossnitann forsvandt natten til lørdag den Andersenf:I3QuJevard ned til Søerne. Politiet ~r nu i gang marts., Han er:sidsts-etopå en cafe i det indre Københc med.at indhente videob.lndene. Politiet ledte hele dageli Utroligt men sandt: 3 mdr.s ombytningsret når du køber brugt campingvogn hos CC Gccampl n g & IHEiRRCST'll'P Tlf.5965 '19 Il marine 'åls Jr\~~m~ ()~ 1:i.1I.1,.0055 Tæskeholdschauffør fik nedsat sin straf En 22-årig klubmedarbejder fra København slipper med ni måneders fængsel for sin rolle som chau,ffør for et tæskehold, Ostre landsret har omstødt byrettens dom p.l 15 måneders fængsel. da kjubmedarbejderen 4ngiveligt ikke vidste, hvad tæskehotdet havde j sinde. Episoden fandt sted i marts da klubmedarbejderen sammen med tæskeholdet tvang en mand ind i en minihus på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København. Herefter kørte han i minibussen, som tilhørte kommunen, banden af helt unge drenge til en legeplads på Kapelvej på NørIiebro, hvor de gennemtævede deres offer så voldsomt, at ~an brækkede kæben, Ritzau Hurtig anholdels af 21-arig blotter Det tog ikke politie tid at finde frem til t årig mand, der søndag blottede sig over for te i Karise p.l Sydsjællan, længere nede ad gaden patrulje nemlig i gan! en færdselskontrol. M. blottede sig for de to der løb hjem til den forældre og fortalte, der var sket. Mens fa cyl<lede ud for at lede manden, ringede ma til politiet, der altså hav patrulje længere nede, den, og den anholdt hl den 21-årige,! DANIEL HECHTEI SUMMERS Børge Mogensen dækstol Den smukke klassiker er fremstillet i ask og leyeres som standard med hynder i ensfarvet canvas, blå/hvidstribe eller valgfrit stof mod merpris. Kan klappes sdmmen og hænges på væggen. Programmet omfatter ogiså taburet, bakke og knage til ophæng. Jakke i fed luksussilke, Vælg mellem 4 rarver Kun 1.499, I -- TROELSTR VESHfI VOLDGlIDE ~, TEUFON ~'.._-~ -,-,.. _ ' ; I i! I,

2 nationale missioner, hyppige' af vi"iklte-statfeit ilteg l 2ft -_~_, vorlig personelsituation. så forklaringer på officerstlugten. flytninge_i ~ellem forskellige tjenestesteder, der bcsvær 'stikker deliovedeti buskcn,«bedre bradiling liggør et stabilt familieliv, be~ siger Jens Frandsen, der net- Den anden er, at højkon Påilen1:>aggrundkan det virke grænset indflydelse på eget op har holdt afskedstale for et junkturen med gode beskæf besynderligt, at blandt de 10 karriereforløb, utilfredshed nruddarmet hold kaptajner tigelsesmuligheder faktisk initiativer, som Personeltjemed forsvarsledelsen - og for på H;erens Officersskole på gør det relativt nemt for offi nesten allerede har igangsat, Blandt de resterende ini som landets bedste uddanlidtiløn._ FrederiksbergSlot. eerer at fmde anden beskæftigelse uden for forsvaret. økonomisk kompensation de af fysisk træning i arbejdsti længere sigt arbejder Persoudgør forskellige former for tiativer er bl.a. større accept nelsessted«. Først på lidt Mange faktorer gør det svært for forsvaret at holde Nemt at finde andet Job Også den konstante ryk første fire; Bedre overtidsbeden, rabatmuligheder til fitneltjenesten ifølge sin hjempa officererne. Ifølge chefen Interviews med officerer, der ken rundt mellem forskellige taling, kompetencetillæg for ness-centre, regelmæssige meside med initiativer, der for Forsvarets Personeltjene- har valgt at forlade forsvaret, tjenestesteder med tilhøren international tjeneste, forhø målinger af arbejdsklima og imødekommer officerernes ste, generalmajor Jens Frandsen, vil hæren således i 2012 der rar flere og flere til at vælnoner mv. ligger i top, fordi og endelig bedre forsikring stenanførerpåsinhjemmesi til de farlige internationale har indkredset de faktorer, de opbrud fra skole. institu jelse afdet skattefri udetillæg endelig, som Personeltjeneudtalte reservation i forhold mangle ikke fæne end 40 ge en anden levevej. det kolliderer med de unge under udsendelse. de,»branding af Forsvaret missioner, nemligbedre støt ri. Undersøgelse af selvejende in$titutioner møder kritik '=' Regeringen og Dansk nere sider, Blandt andre af. let rimeligt i undersøgelsen. ministeriet har truffet et for»det her spørgsmål hand' valg.»man har jo lukket af I Folkeparti vu undersøge, forligspartneren, Dansk Fol-»Jeg er meget bekymret kert valg: ler jo meget om økonomi, så for, at man kan få en kritisk om kommunerne keparti. for de selvejende institutio~»vi skal have undersøgt. det vil være stærkt overra konklusion, og det bør man ftw... forfølger de selvejende Konsortiet består af kon- ner.derbliverfærreogfærre, om kommunerne kører en skende, hvis KR, som revide nokikke gøre,«siger han. daginstitutioner. Men det sulentflridaerne Niras og og det går ud over mangfol~hetz imod de selvejende in rer kommunernes økonomi. Det var i går ikke muligt at 'Q konsortium, som sk.a11ave Udviklingsforum, som begge dig4eden. Derfor er det altaf stitutioner. og det er selvføl efter en undersøgelse afsam fåenkommentar fra Kommu, undersøgelsen, er delvist har kommunerne som stor- gørende for mig, at bliver gelig ikke KOmnlunernes Re me økonomi kommer og si nernes Landsforening. ejet afkommunemes kunde, samt Kommunernes tale om en uvildig undersø~vision, der skal stå for det.«'ger, at det ikke stemmer,«si (1- Landsforening. DF kalder Revision (KR), som er ejet af gelse. Og det skal jeg have en siger hun. ger han og vurderer derfor, at - ening t" 'S 1 skrev -- ~ 14 konsortletinbabilt Kommunernes Landsfor- garanti for,«siger hun. På et sonunergruppernø det næppe er et tilfældigt (KL). Opgaven har væ- FamilieIDinister Carina de i starten af august vil KONKURRENCE ret udbudt i licitation, og 00- Christensen (K) er på ferie, DanskFolkepartitage stilling af Sune Gylling Æbel. nisterietharvalgtnetop dette men kontorchef i Familiesty til, om de fortsat vil støtte un konsortium blandt 11 tilbuds- relsen Malene Vestergaard dersøgelsen, hvis ministeren Antallet afselvejende dagin givere. forklarer, at der ikke er noget fastholder sin beslutning. stitutioner falder dramatisk i odiøst i den måde, beslutnin~ disse år, og som Information Uvildig undersøgelse gen er blevettruffet på. Lukket for kritik i går, er kommunerne Dansk Folkepartis familie»det valg, vi har foretaget, Niels Blomgren-Hansen, undermistanke for bevidstat ordfører, MiaFalkenberg, har ertruffetudfra desaglige kri professor i konkurrencepolipresse de selvejende dagin været med til at træffe beslut terier, der var stillet, og der tik ved Copenhagell Busistitutioner over i kommunalt ningomativærksætteunder hatvivurderet,at detkonsor ness School, vurderer, at det regi for at opnå monopolsta søgelsen, men hun er stærkt tium er bedst kvalificeret til er»politisk dumt«atvælge et tus. utilfreds med ministeriets at løfte opgaven,«siger hun. finna, som er så tætknyttettil 'O Nu vil regeringen og valg afkonsulenter. Efter at ministeriets valg det problem, der skal analy Dansk Folkeparti have kort»leg lagde fra starten vægt er blevet offentliggjort, har seres. ~>Det svarer jo til, at lagt, hvordan konkurreuee på, at leverandøren afunder Daginstitutionernes Lands man skulle undersøge kon forholdet er imellem de kom søgelsen skulle være fuld organisation (DLO) gjort kurreneeforholdet imellem munale og de selvejende in stændig habil, men l det her indsigelse imod beslutnin- supermarkeder og små køb stitutioner, og derfor er der tilfælde mener jeg, at konsu. gen. Den indsigelse skal nu mænd og så satte Dansk Su~ blevet sat to millioner kroner lenterne er inhabile,«siger behandles af Konkurrence permarked til at stå for un~ af til enundersøgelse. hun. styrelsen, der forventes at dersøgeisen,«sigerhan. Men det konsortium, som Ogs~Venstres familieord træffe en afgørelse i sagen i Han mener ikke, det er ministerietharvalgttil at ud fører, inger S(øjberg, er usik løbet afsommeren. sandsynligt, at en undersø føre opgaven, bliver nu be ker på, om de selvejende in Dansk Folkpartis Mia FaI gelse forestået af KR vilkun skyldt for at være inhabilt fra stitutioner vil blive behand- kenberg fastholder dog, at ne udtale enhård kritik afkl.

3 Ny sager ryster socialfoivaltning Socialborgmesteren erkender det overordnede ansvar for pengemisbrug og magtanvendelser på bosteder for udviklingshæmmede. Men han var ikke informeret af sin forvaltning, siger han. JEANETTE RINGKIilBING OG FRANK HVILSOM En kontorchef er fritaget for tjeneste. En skideballe er delt ud til embedsmændene i Københavns soda!forvaltning, og der er indført skærpet kontrol med, hvad kommunens handikiipkontor egentligforetager sig. Det er, hvad de ansvarlige politikere i gålblevenigeomskulle-ske.efteralder endnu en gang er kommet grelle oplysninger frem om københavnske bosteder for handikappede borgere. Enhedslistens :socialborgmester Mikkel Warming siger, at han ervred og skuffet over, at han ikke har fået de nødvendige oplysningerisagen:»jeg blev ikke orienteret, lig"som socialudvalget ikke blev del, og det gør det svært at arbejde som borgmester«. Senest har Berlingske Tidende fortalt, hvordan en nu bortvist forstander for 39 udviklingshæmmede voksne beboere på bostedet Tokanten på Amager har misbrugt beboerkonti for kr. Mange af beboerne har hvelken sprog, pårørende eller en værge, der kan hjælpe dem, og det har vist sig, at beboerne selv måtte betale for dyner, lifte, sugelagner og senge. Basale fornødenheder, som Tokanten skulle have dækket udgifterne til En tidligere ansat på Tokanten harflere gange forsøgt at advare Københavns Kommune om problemer med bostedets økonomiske forvaltning. Medarbejderen har også givet adskillige eksempler på ulovlig magtanvendelse over for beboerne. Men skandalen rullede først for alvor, damedarhejderen i efteråret mistede tålmodigheden og gik til pressen. Socialforvaltningen iværksatte derpå en undersøgelse af omfanget af det økonomiske misbrug påtokanten, som den nu hjemsendte kontorchef sendte til Folketingets Ombudsmand 17. aptil, uden at orientere sin sodaldirektør eller soda! borgmesteren, som derfor ikke vidste noget om pengemisbruget, før de kunne læse om det avisen. Det fik fatale følger. Erkender fortielse Ifølge socialdirektør Anetre Laigaaid er kontorchefen i første omgang fritaget for tjeneste, indtil sagen er undersøgt nærmere. Forvaltningschefen havde ingen anelse om omfanget af pengernisbruget; før det stod i avisen, siger hun. Har dinforvaltningforsøgt atfortie oplysningerne om misbruget.»det er klart; at det er en fortielse, når det bliver sendt til Folketingets Ombudsmand, uden at det kommer videre til kommunens socialpolitikere. Men det var ikke henslgten«, siger Anette Laigaard. Har du godt nokstyrpi! dinforvaltning?,det mener jeg. Vi har ikke villet fortie.oplysnlnger,men.det elgåedolstærkt, fordi vores sigte har væreiatfå de gamle sager ud afverden. Derfor synes jeg ikke, atman kan sige, atjegikke harhaft styrpå V ~';:.'-: ~- 'l SKANnAUHI. Eller sk, Bostedei Tokenten på Am tidligere over1orstander tr Andre. københavnske. bos' nu undersøgt. Foto: Miriar»Jegvil rydde op«socialborgmester Mikkel

4 INDLANDll '" er socialforvaltningen i I<øbenhavn lcialborgmester Mikn ban er vred og skufhar fået de nødvendi ~en: enteret, ligesom soå 'v det, og det gør det nborgrnester(. 19ske Tidende fortalt, tvist forntander for 39 de voksne beboere på på Amager har misf0r kr. ne har hverken sprog, værge, der kan hjælpe t sig, at beboerne selv yner, lifte, sugelagner rnødenheder, som Todækket udgifterne til. t på Tokanten har flere advare Københavns blemer med bostedets ming. Medarbejderen 'killige eksempler på delse over for beboernille<fe først for alvor, i efteråret mistede tålt til pressen. ~eniværksatte derpå f omfanget af det økonomiske misbrug på Tokanten, som den nu hjemsendte kontorchef sendte til Folketingets Ombudsmand 17. april, uden at oiientere sin socialdirektør eller socialborgmesteren, som derfor ikke vidste noget om pengernisbruget, før de kunne læ. se om det avisen. Det fik fatale følger. Erkender fortielse Ifølge sodaldirektør Anette Lalgaaid er kontorchefen I førnte omgang fritaget for tjeneste, indtil sagen er undersøgt nær~ mere. ForvalmingschefeJ) havde ingen anelse om omfanget af pengemlsbruget'i før det stod i avisen, siger'hun..,. Hardin forvaltningforsøgt atfortie op!y" ningeme om mispruget. "Det er klart, ~t det er ej) fd<tidse, når det bliver sendt tilfolketingets Oinbudsmand, uden at det kommer videre til kommunens sodalpolitikere. Men det var ikke hensigten". siger Anette Lal. gaard.. SKANDALER. Etter skandalerne på det«. Hardu godt nok styrpd dinforvaltning?' Bostedet Tokanlen på Amager måtte den "Detmenerleg;Vfhar ikkevilleffortll1 "'trdlfgere ovenor.tand"r træ~~,,.fg: Misbruget af beboernes penge har slåerpiisfaeif:ro'of.1ifenballadenstoppet ili:; fordi vores sigte har været at fåde gamle oplr-'ninger, men det er gået:for ~""tkt:, And... københavnske bosteder bliver nu undersøgt. Foto: Miriam Dalsgaard kanten har også fortalt om ulovlig magtsager ud afverden. Derfor synes jeg Ikke, anvendelse. Også andre bosteder har at man kan sige, al jegikke harhaft styrpå tidligere værel i søgelyset på grund af ulovlig magtanvendelse. Nu har det så visl sig, at der også er kludder j socialforvaltningens årlige bogføring af nelop magtanvendelser. Nye oplysninger viser, at Københavns Kommune kun har registreret 3 tilfælde af magtanvendelser I 2006 på bosledel Svanehuset, selvom tidligere ansatte til Berlingske har fortalt, af de har indberettel cirka 100tilfælde.. Ifølge socialdirektøranette Laigaard er samtlige sager om magtanvendelse blevet behandlet I forvaltningen, men de er ikke blevet tall ordentligtop. Derfor gennemlører forvaltningen nu en optælling af alle tilfælde af magtanvendelse i Københavns Kommune. Det københavnske ekserripel på pengemisbrug får Foreningen LEV til al frygte,. at udviklingshæmmede på andre bosteder også betaler for ting, deikke burde.»komrnune~esstramme budgetter Dg mangel på klare retningslinjer får forstandere til attænke kreativt for al få penge ud afbeboerne til driften. VI oplever, af 'oemettietiaefi at'vfde aef!jeflilehiiec fællesskab, som de ikke ind~ I,;; siger LEV's landsformand, Sytter KrIstensen Jeanette.ringkabing~poldlt '

5 .I '-J ryddeop«socialborgmester'mikkel Warming (Enh) har ikke fået. ærlige svar fra sin forvaltning. FRANK ' HVILSOM OG JEANETTE RINGKØBING M ikkel Wanning, har du spurgt uktivt nok dl sagen i dinforvaltning?»jeg sidder minimum hver 14. dag j møde sammen med ansatte fra en række kontor. er,~om har med bostederne at gøre. Jeg spørger. d~ hver gang, er der noget nyt i forhold til de gamle sager, vi har? Og undersøgelsen om penge forbruget har jeg ikke fået noget at vide om«. " Harduspu,rgrkonkretnok?i.. i"jaaj'oxyi'hter. at nar fllil!i et færilig m~ aiuq, ',.,,,.A~~!ig~;;!il}grne,så får jeg r'(sultatet. Jeg fo~en-.~...."'t;r:;lt'(lå-gspørger tilm~''så fåc~'. """:: o" 'lf;sv.æ~ fotventnin~ erikklbi~v~~11l<fti;d' i.l(:"'''ft>. det her tilfælde«...-,. Harduværetfarnaiv?,.»Hvis man skal opfylde en rolle som poi;~skle delse eller som medlem af socialudvalget,~åskal lnan have oplysninger af den her karakt'* med ilet samme. Det er Ikke sket, det er Ikke atcepta bejt, og derfor er der nu de konsekvenser, der eru, Harforvaltningen fortiet op1ysningerfor dig?»det kan jeg ikke sige noget om endnu.jeg kan,sige, atvi nu.tagerkonsekvensernefor atvjere helt sikre på, at vi får'de oplysninger, som vi skal have((. Har du løstopgaven godt nok? llkg drøliltf> 1kkeom at sidde med de her for valtningsproblemer. Det er mange års hett forket praksis på 1okanten, der skal ryddes op i. Vi er i gang med atundersøgealle bosteder for at se, om der skulle være mere.!it hensyn til de borgere, som har brug for hjælp, er en velfungerende soci alforvaltning helt essentiel«. Hvis det viser sig, at andre bosteder har misbrugt beboernes penge,filr detsil konsekvenserjordlg1»det får den konsekvens, at jeg så er med til at rydde op i noget, som har fungeret i alt for mange år under alt for mange borgmestre. Jeg vil rydde op og være glad for at gøre det, hvis det er sket«. -""l_ f7~_.!zlk5(4%w~f}r&l"w~!!;r\'?1

6 VJoL 2.,?>,G/ J )J2;1 Udvildings hæmmede blev lænset Københavns social!:)orgmester vil give politiet oplysninger om misbrug af flere hundrede tusind kroner af beboernes penge på det omstridte bosted Tokanten. ANDREAS LlNDQViST Bostedet Tokanten brugte kroner af beboernes penge på banalt udstyr og indbo. som Tokanten selv skulle have betalt. Det viser en kulegravning af bostedets økonomi, som Københavns socialforvaltning har gennern~ ført, efter at Tokanten i december var i søgelyset for unødvendig brug af magt over for de udvik lingshæmmede beboere. J)Det her er meget alvorligt. 39 beboere har si den 2001 uberettiget betalt for ting og sager, som bostedet og kommunen skulle have betalt for. De pengefå~ denu U1bage,sa=en mgd en meget stor undsl<yldning", siger socialborgmester Mik kel Warming (Enb). Han haringen forldaring på, hvorfor den daværende leder aftokanten har ladet beboere betale for ting, der dækkes afdet offentlige. "Det er helt klart, at den daværende leder ikke har haft styr på reglerne. Der er en grund til, at vedkommende ikke er leder mere, og der er ind ledt en afskedigelsessag imod vedkommende", siger Mikkel Warming. Afskedigelsessagen mod Hanne Jensen er dog for øjeblikket sat i bero. Politiet på Amager, hvor Tokanten ligger, efterforsker nemlig den tidligere leder for brud på servieeloven.

7 H.an naringen rofklanngpa, hvorfor llell<1iiværende leder af Tokanren har ladet beboere betale for ting, der dækkes afdet offenrjlge. "Det er helt klart, at den daværende leder ikke har haft styr på reglerne. Der er en grund til, at vedkommende ikke er leder mere, og der er indledt en afskedigelsessag imod vedkommende{{, siger Mikkel Wanning. Afskedigelsessagen mod Hanne Jensen er dog for øjeblikket sat i bero. Politiet på Amager, hvor Tokanten hgger, efterrorsker nemlig den tidhgere leder for brud på serviceloven.»jeg er ikke i tvivl om, at de nye oplysninger om misbrug afbeboernes penge vil indgå i efterrorskningen. Vi vil bidrage med alt, hvad politiet beder Offi{(, siger socialborgmesteren. Borgmester hørte ikke om pengemisbrug Afsløringen af de misbrugte beboerkonti kom mer ikke uventet for socialforvaltningen. Da skandalen om magtanvendelser på Tokanten begyndte at rulle i december sidste år, bestilte kommunens socialudvalg en gennemgang afforholdene. Her stod blandt andet, at kroner afbeboernes penge var blevet brugt på f.eks. tryghedsbælter, sugelagner og bækkener. Udgifterne blev fundet ved stikprøvekontrol og affødte den gennemgangafbeboerudgifterne, som nu foreligger. Sagen om Tokanten fik i december Københavns Kommunes Socialudvalg til at udtale skarp kritilc afmikkel Wanningfor hans Mndteringaf sagen, fordi det kunne dokumenteres, at han flere gange blev gjort opmærksom på uregelmæssigheder uden at handle. Men trods den løftede pegefinger i december er udvalget heller ikke i sagen om det massive misbrug af beboernes penge blevet orienteret afmikkel Warming. Detskyldes,athaI>førsthørteomsagen,efter at Berlingske Tidende havde fået fingre i en orientering, som en kontorchefi forvaltningen sendte til Folketingets Ombudsmand for godt en uge siden. Kontorchefen havde angiveligt ikke fortalt sin borgmester om de misbrugte beboerkroner.»mandag morgen vil jeg tage de nødvendige skridt i forhold til forvaltningen«, siger socialborgmesteren. Alle bosteder i København er for øjeblikl<etved at få kulegravet deres økonomi, så forvaltningen kan få et overblik over, om misbrug afbeboernes penge også foregår andre steder. ArtJejd smartere med mobut bredbånd til fastprls -uansetforbr Vi dækker det meste af Danmark, og i større byer far du Turbo 36 hastighed helt op til3mbis. Det er nemt at komm, gang. Du skal bare indsætte et USB-modem i computeren. Forbruget behøver du ikke bekymre dig om - MobilFlex Bredbånd giver dig fast pris på 319 kr. pr. md. i første 12 måneder. <lestil et Vodafone Mobile (onnect USB Modem nu tii kun 99 kr. på tdc.dk/mobiltbredbaand eller ring på , I<an også besøge dit lokale TD( Erhvervscenter. AilI! prise rer ekskl. moms. Tilbuddet gælder til o'g m'<!d 30. juni 200B og gælder virksomheder med (UR-nummer, forudsætter nyoprettelse eller gentegnlng af MobilFI~ Månedlig abonnementsafgift dækker forbrug i Vanmafk. Normalprisen for MobIlFlex Bredb.!lnd-abonnement er 349 kr./md. Hvis du har restbinding pj dil nuværende kun ne gentegne abonnementet. Kampagnepri, på Vodafone Mobile (onnect forudsætter nyoprettelse af Mobilfl ex Ilf'<!dbånd-abonnement. Mobi!terminalen/produktE for de første seks md. - herefter er. det gr/ltis.

8 _~.~~_~, ~._._ ~ ~~ -C'::':--- ~_._'~~::_ ~---~ ~ '-~'-'~--"-: -~-~-.--~---, -"''''''::-::'--. SAS FLY ER, GAMLE OG FORURENER BUSINESS/6 4 SEKTIONER. KR.1Q,OO. NR. J1B. UGE 1B. MANDAG 2B. APRIL 200B. Slem sjuskmed magtanvendelser ROD. Københavns f<ommu~b;u..ikke ~wr på, hvor ofte der anvendes magt rtiod psykisk :;yge. 57 indberetnijlger.fra et ~d er blevet til kun tre i den offideue opgørq!.s~. Afko.p;.r-K~.Mort.n FrlCh. - ':':." Mens S'O!i!alfoMlii."il1gel1 i 1S~.IJ.''''!laY!J.s_KQm. IDUlleKæfiiper""fi!!':at få ryddet ol" på flere skandaleramte bosteder. er et nyt""alvorllgt problem dukket op:" Socialforvaltningen har videregiv~ et rorkert billede till.wlitikeme.r. hvor ofte,,der er blevet anvendt magt mod de psykisk syge og handicappede. Serviceloven kræver "ellers, at brug ar magt på bostederne begrænses til et minimum. Og at aue magtanvendelser derror skal indberettes, så kommunalbestyrelsen kan rølge udviklingen nøje. Efter dt>sidste rem måneders massive kritik aroverdrevet magtanvende]set>r borgerrådgiverjohan Busse overrasket over atkonstatere, _atdt>j:.eroptællingsfej~~fefv-altningejr.. >Kommunen har givet forkerte oplysninger til omverdenen. De tal er grundlaget for de politiske tiltag, der sættes iværk på området, og ror at politikerne har mulighed for at h9jde øje med det,. siger Busse.. Han studsede selv over nogle stærkt misvisende opgørelser era bostedet Svanehuset. Ifølge bostedets egne indberetl'inger blev der brugt magt i 57 tilfælde sidste år. Men i socialforvaltningens opgørelse står der, at der kun har været anvendt magt tre gange. Borgerrådgiveren og kommunens egen stikprøvekontrol har vist, at fejlen ikke er en enlig svale. Derfor ska~<lern_"-tæll-"s_o_j!l...sq!;i.l[orvalmmgeni6iventer, at det vil føre til en stigning i det samlede arttal magtanvendelser. Fejlene. skyldes ikke, at bostederne forsøger at skjule noget, lyder forklaringen. Forvaltningen har bare ikke haft styr på tallene. Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) beklager fejlen og lover, at Socialudvalget nu får korrekte tal. Professor i socialret, Kirsten Ketscher, undrer sig over. at forvaltningen bliver ved at hegå fejl:,det er kritisabelt, at forvaltllingens medarbejdere ikke har vist større omhu på et område, som har været udsat for så megen kritik efter flere alvorlige afsløringer. Det er helt på sill-plads.-al--man-nugøf-arhejdet om;-politic kerne er virkelig afhængige af at få de rette tal, hvis der skal gøres noget på et problem. ramt område. Men indsatsen i forvaltningen efikkt>opmuntrende,-snarere nedslående.. INDLAND I 4-5 '<"T""OC,,

9 Berlingske, mandag 28. april 20Qf li li' II " il, i\ t\ \ :, '. '. 1\ i 1-,! 1 f I i I MollorC~ot!'~~o~w~~D Pædagog:»Devirker ligeglade«omtælljng. Da pædagog men med vikarer med for mange Christina Carlsen og en tidret vigtigt for Christina Carlsen at voldsomme børn, og det har væligere kollega gik til Køben dele det med de ansvarlige mynhavnskonununesborge~ digheder. r-ådgiver, ventede-derdem lait <aaoo-magtanvendelse. har hun sammen med en tidligelidt af en overraskelse. De re kollega fra Svanehuset udført fortalte om ca. 100 magtan p~børnene og indberettet bagvendelser, som de frygtede efter. Derfor blev de slået med forbløffelse, da de modtog et brev aldrig var blevet indberettet. fra kommunens ombudsmand. Borgerrådgiveren kunne Borgetrådgiveren, om, at der kun fortælle dem, at statistikken var regis'treret 3 magtanvendelser i 2006, hvor de mente at have kurt fortalte om 3 magtanudført og indberettet ca Og vendelser. hendes forbløffelse er ikke blevet mindre efter den forestående Af Kåsper Krogh genoptæl1ing af magtanvendelog Morten Frich serne i kommunen. Det er dybt rystende og helt ril...r;n L' I~~ : L En feil i en stati'ii:tik klllnrll:>r i pt :I DET SKER I DAG: Kronprinsesse Mary vil som protektor for kampagnen ))Skru ned for solen mellem 12 & 15" deltage i åbningen af undervisningsforløbet Solstafetten på Gil1eleje Skole kl KJ er der offentlig audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot Traditionen tro vil deltagerne af årets Cirkusrevy dyppe deres bare tæer i cement i flise nummer 21. KJ. 12. på Bakken i Klampenborg.

10 aldrig varblevet indberettet. Borgerrådgiveren kunne fortælle dem, at statistikken kun fortalte om 3 magtanvendelser. Af Kasper Krogh og Morten Frich En fejl i en statistik, kludder i et regneark. Det er, hvad Sodalforvaltningen i Københaviis Kommune siger, er sket med opgørelsen over magtanvendelserne for 2007 på kommunens bosteder. fra kommunens ombudsmand, Borgerrådgiveren; om, arder kun var registreret 3 magtanvendelser i 2006, hvor de mente at have udført og indberettet ca Og hendes forbløffelse er ikke blevet mindre efter den forestående genoptælling af magtanvendelserne i kommuner).»det er dybt rystende og helt til grin. En kollega og jeg har indsendt ca. 100 indberetninger om brug af magt. Det gjorde vi i et håb om hjælp. Intet menneske har lyst til at lave den slags overgreb, ~4esiger, at man.sl<al indberett<1:<\l.t.men de virke~ ikl<e Det kan IYdeligegyldigt(l1)~nfor pædagog.christina Cai:ISeI\ er.interesserede, De har ikke en, det alt amlet ""d det: Detvar,engarig kunnehul.de ud af at tælle kæmpe lleslutning at sig~.op.]jå.indberetningerne op, og de har så bocentret Svanehuset, det Ifar en.. lidt styr på det, så de er nødt til kæmpe beslutning at gå i pressen med en kras kritik afledeisen på stedet, og frem for alt en kæmpe beslutning offentligt at stå ved, at der var foregået ting ved børn med udviklingsfotstyrrelser, betroet i hendes varetægt. Ting, som aldrig burde være sket.. Hør bare her: "Jeg har låst en pige inde på et værelse engang. Det var en af de grimme magtanvendelser. Hun var ekstremt udadreagerende og havde både slået og sparket mig. Problemet var, at hun boede lige over for en jævnaldrende dreng, og de to havde tidligere slået hinanden. Da der n~å var drenge alene sammen pa en anden etage, låste jeg hendes dør med en lløg\~qgfq[iqd_ b.ende.melllhun stod og sparkede på døren i raseri og fortvivlelse. Hende har jeg også fastholdt mange gange. Jeg har skrevet mine indberetninger, men jeg kan i dag ikke vide, om de er indsendt,«fortæller hun. Serviceloven kræver, at al brug' af magt begrænses til et minimum, og at al brug af magt indberettes, så kommunalbestyrelsen kan følge udviklingen nøje. Indespærringen af pigen er langt uden for lovens rammer. Men det skete, fordi Christina Carlsen igen og igen stod alene eller med samat tage Svanehusets forstanders ord for givet, når hun siger, at alt er indberettet. Jeg kan i dag ikke få at vide, hvad der er sket med mine indberetninger. Jeg ved, at vi to alene har skrevet flere indberetninger end de 57, de nu har talt sig frem til som indsendte. Desværre er det et stort kaos. Man føler, at alle dækker over alle, og man ved til sidst ikke, hvor man skal gå hen, De har jo ikke styr på noget som helst. Det var dem, der skulle være med til at passe på beboerne,' siger Christina Carlsen. Kommunen erkender fejl. I et brev til Københavns Kommune Borgerrådgiver erkender.sqdi!lfodlaltningenjejlen Lstati, stikken og beklager den. Socialdirektør Anette Laigaard siger:»det er aldrig i orden at lave fejl, men de værste fejl er dem, som berører borgerne direkte. Det er ikke tilfældet her, for der er nu handlet på alle de indberetninger' vi har fået fra bostederne. Det handler om, at de tal, vi har fået ind i forvaltningen, ikke er blevet talt ordentligt sammen i de statistikker, vi bruger til at orientere politikerne. Det er absolut ikke i orden, ogjeg vil ikke acceptere, at de ikke får en ordentligt Pædagog Christina Carlsen har det dårligt med mange af de magt* /; anvendelser, hun har været med til på bostedet Svanehuset. Blandt'>-4 andet at låse en hidsig beboer inde. Hun er nu rystet over, at højst tr~ af hendes 100 indberetninger er blevet registreret. ; Arkivoto: Søren Bidstrup -- orientering. Derfor har vi nu sat en omtælling i værk,«siger hun. Forvaltningen mener ikke, at der er»belæg«for at kritisere Svanehuset for manglende indberetninger, men til Socialudvalget _skriv:er forvaltning.en: 1>S_vanehu: sets tal for 2006 er et skønnet cirkatal af bostedet, da de ikke har bevaret kopier af indberetninger 'ne i bostedet.<t Forvaltningen har altså tastet tallet 3 i et regneark, Christina Carlsen og hendes kollega husker ca. 100 indberetninger skrevet alene af de to, og forstanderen skønnertalfettil 57. Spørgsmålet er så, hvad der er det rigtige. Svaret får vi muligvis 28. maj, når Socialforvaltningen er klar med sin nye optælling. Den ansvarlige Socialborgmester Mik -.-<:" kel Warming (Enh.l, er ikke lmponeret over den forvaltning, han har ansvaret for::;[»det går simpelthen ikke, :~t jeg og udvalget ikke har fået de rigtige tal om et emne, som l1ar bådeminogrnine ud\lalgskolle,... gaers store politiske interesse. Vi skal jo kunne handle politisk på de her tal. Den ansvarlige kontorchef er ikke længere i forvaltningen, og vi har allerede besluttet, at hele tilsynskontoret skal læg- _ ges ud eksternt, og indtil det er f på plads, bliver der strammet op ~ på procedurerne i kontoret,«si- ~ ger han. Christina Carlsen mødes ~ med socialborgmester Mikkel I Warmjng tirsdag. j l

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 7-8 juli - aug 2012 Ringere vagtbemanding Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne Spareforslag: Fyr de syge Leder indhold Sats ikke på de nemme løsninger 05

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2011 Nr. 4-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny aftale om arbejdsmiljø 15 Hvordan får man et tillæg fremover? 16 Oppositionen afviser private fængsler

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2010

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2010 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2010 Nr. 4-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Volden mod medarbejderne stiger 16 Pludselig er ens liv lagt i deres hænder 7 Indsats mod bandetyrani 18

Læs mere

Fængselsfunktionæren 7/8

Fængselsfunktionæren 7/8 Fængselsfunktionæren 7/8 Dansk Fængselsforbund Juli-August 2005 Nr. 7/8-2005 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Nedbringelse af overbelæg og forbedret arbejdsmiljø er ikke på ønskeseddelen 15 Den etniske

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2012 Nr. 5-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 De åbne fængsler er overfyldte 15 Video skal afløse fangetransporter 16 Magtesløse overfor indsmugling i åbne

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Fængselsfunktionæren FÆNGSELSBETJENTE NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL. fængselsforbundet. nr 2 feb 2014

Fængselsfunktionæren FÆNGSELSBETJENTE NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL. fængselsforbundet. nr 2 feb 2014 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 2 feb 2014 VOLDEN STIGER MOD landets FÆNGSELSBETJENTE NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL Hvor vil du sætte ind? Vi spørger den nye minister Leder

Læs mere

Fængselsfunktionæren HVER TREDJE UDEBLIVER FRA AFSONING DER ER STADIG OVERFYLDT I KØBENHAVNS FÆNGSLER INTERVIEW MED NY JUSTITSMINISTER

Fængselsfunktionæren HVER TREDJE UDEBLIVER FRA AFSONING DER ER STADIG OVERFYLDT I KØBENHAVNS FÆNGSLER INTERVIEW MED NY JUSTITSMINISTER Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 2 feb 2015 HVER TREDJE UDEBLIVER FRA AFSONING DER ER STADIG OVERFYLDT I KØBENHAVNS FÆNGSLER INTERVIEW MED NY JUSTITSMINISTER Leder indhold Styrk bemandingen i

Læs mere

Det med broen fylder meget i Frederikssund Kommuneportræt side 10-11

Det med broen fylder meget i Frederikssund Kommuneportræt side 10-11 Det med broen fylder meget i Frederikssund Kommuneportræt side 10-11 avisen om det lokale Danmark torsdag 1. oktober 2009 nr. 17 52. årgang løssalg 59 kr Aftalesystemet på vej i graven KL og regeringens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2

Fængselsfunktionæren 2 Fængselsfunktionæren 2 Dansk Fængselsforbund Februar 2008 Nr. 2-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Politikere lover bedre arbejdsmiljø, uddannelse og meget andet 16 Når en morgenstund brænder sig fast

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2004 Vær tålmodige vi finder en løsning Nr. 3-2004 Fængselsfunktionæren 13 Leder 4 Vær tålmodig - vi finder en løsning Tilstrømningen til fængslerne er

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

Forvist fra alternativ by

Forvist fra alternativ by h u sfo r bi nr. 8 august 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Forvist fra alternativ by Massive besparelser på bevillinger til hjemløse Interview med Dalai

Læs mere

Fængselsfunktionæren. Kriminalforsorgen skærer i vagtbemandingen. Fængselsbetjente oplever vold og chikane i fritiden

Fængselsfunktionæren. Kriminalforsorgen skærer i vagtbemandingen. Fængselsbetjente oplever vold og chikane i fritiden Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 9 sep 2013 Kriminalforsorgen skærer i vagtbemandingen Fængselsbetjente oplever vold og chikane i fritiden Beordret på job efter voldsomt overfald indhold 04 10

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere