Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun."

Transkript

1 Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på Hvis du tilmelder dig på register, får du et særligt tilbud. Gå ikke glip af noget. Kig efter med det samme.

2 Ekstra dimensioner tilbehør fra Sony Ericsson Stereo Portable Handsfree HPM-61 Dyb bas og et let design til øret. Desk Stand CDS-60 Uundværlig for telefonen: tilslut et USB-kabel, en oplader eller bærbart, håndfrit udstyr. Bluetooth Headset HPB-PV705 Et effektivt Bluetooth headset i et kompakt design.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Lær din telefon at kende... 8 Opkald Meddelelser Billedbehandling Underholdning Tilslutningsmuligheder Flere funktioner Fejlfinding Vigtige oplysninger Indeks Hos Sony Ericsson Produktsupport finder du fejlfinding, tips & tricks, software, telefonindstillinger til browsing på internettet, meddelelser m.m. Sony Ericsson Z550i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden Indholdsfortegnelse 1

4 eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. QuickShare, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ og Style Up er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. Memory Stick og Memory Stick Micro (M2 ) er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande/områder. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java JME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 2 Indholdsfortegnelse

5 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Symboler i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: } Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med % 11 Navigering i menuerne. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten mod venstre. Tryk navigeringstasten mod højre. % Se også side... Bemærk Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor er alle menuer muligvis ikke tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. Indholdsfortegnelse 3

6 Introduktion Sådan isætter du SIM-kortet 1 Tag batteridækslet af. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så guldkontakterne vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad og stikkene vender indad. 4 Skub batteridækslet på plads. 4 Introduktion

7 Sådan oplader du batteriet 30 min. 1 Sæt opladerens stik i telefonen, så symbolet vender opad. 2 Der kan gå 30 minutter, før batteriikonet vises. 3 Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på for at aktivere skærmen, så du kan se, at opladningen er i gang. 4 Fjern opladeren ved at trække den ud. 2,5 t. Introduktion 5

8 Taletiden eller standbytiden kan blive mærkbart kortere på grund af slitage, hvorfor det kan være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 52 Batteri. Gem kontakterne på dit SIM-kort, inden du tager det ud af en anden telefon. Kontakterne kan være gemt i telefonens hukommelse % 16 Kontakter. Sådan tænder og slukker du telefonen 4 } Ja hvis opsætningsguiden skal hjælpe dig med instruktioner og tip. Der er også adgang til opsætningsguiden fra menusystemet } Indstillinger } Generelt } Guiden Opsætning. Sådan foretages og modtages opkald 1 Indtast områdenummer og telefonnummer } Kald op for at foretage opkaldet. 2 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. } Svar, når telefonen ringer for at besvare opkaldet. Yderligere oplysninger % 14 Sådan foretager og modtager du opkald. Memory Stick Micro (M2 ) Brug et hukommelseskort til at gemme eksempelvis billeder på. Der følger ikke et hukommelseskort med telefonen. Du kan købe et hukommelseskort, så telefonen får mere lager. 1 Tryk på og hold nede. 2 Indtast din PIN-kode til SIM-kortet, hvis du har en. 3 Vælg sproget til telefonens menuer ved den første opstart. Hvis du bruger et hukommelseskort, kan du vælge at gemme alle billeder på kortet automatisk % 31 Kameraindstillinger. 6 Introduktion

9 PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, med mindre den starter med nødopkaldsnumrene, f.eks. 112 eller 911. Det skyldes, at du altid skal have mulighed for at foretage nødopkald. % 15 Nødopkald. Tryk på for at rette fejl. Sådan isætter og fjerner du hukommelseskortet Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres SIM-kortet % 45 SIM-kortlås. Standbytilstand Netoperatørens navn vises på displayet, når telefonen er tændt, og PIN-koden er indtastet. Det kaldes standbytilstand. 1 Tag batteridækslet af. 2 Sæt hukommelseskortet i åbningen. 3 Tryk i kanten af hukommelseskortet for at frigøre det fra åbningen. Introduktion 7

10 Lær din telefon at kende Telefonoversigt Kameratast 2 Valgtast 3 Tilbagetast 4 Åbning til Memory Stick Micro (M2) 5 Aktivitetsmenutast 6 Mikrofon 7 Højttaler 8 Navigeringstast 9 Volumenknap 10 Valgtast 11 Slettetast 12 Tænd/sluk-tast 13 Oplader- og USB-stik 13 8 Lær din telefon at kende

11 Menuoversigt PlayNow * Internettjenester* Underholdning Onlinetjenester* Spil VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo Kamera Meddelelser Medieafspiller Skriv ny Indbakke Mine venner* Ring t. talemedd. Kladder Udbakke Afsendte medd. Gemte medd. Skabeloner Indstillinger Alle filer Filhåndtering*** Kontakter** Radio Indstillinger Ny kontakt På Memory Stick I telefon Lær din telefon at kende 9

12 Opkald*** Organizer Indstillinger*** Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Alarmer Kalender Opgaver Noter Regnemaskine Synkronisering Timer Stopur Programmer Husk koder Generelt Lyde og alarmer Display Opkald * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Indstillinger, når telefonkontakter er valgt som standard. Indstillingerne skifter, når SIM-kontakter er valgt som standard. *** Brug højre og venstre navigeringstast til at flytte mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under % 11 Navigering i menuerne. Ikoner på statuslinjen Viser signalstyrken på GSM-nettet. Viser batteriets status. Viser batteriets opladningsstatus. Du har mistet et indgående opkald. Opkalds- og meddelelsesfunktionens advarsler er slået fra, alarmen er stadig slået til. Du har modtaget en tekstmeddelelse. Du har modtaget en . Forbindelser* Du har modtaget en billedmeddelelse. Der er et opkald i gang. Du har en påmindelse om en aftale. Du har en påmindelse om en opgave. Det magiske ord er aktiveret. Håndfrit udstyr er tilsluttet. Radioen spiller i baggrund. 10 Lær din telefon at kende

13 Navigering i menuerne Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet. Visse undermenuer indeholder faner, som vises på skærmen. Tryk på for at gå til skrivebordet eller vælge objekter. Tryk på,, eller for at gennemgå menuer og faner. Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at afslutte en funktion eller et program. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på for at slette punkter. Gå til et menupunkt } Info for at få hjælp til bestemte funktioner. } Mere for at få adgang til en liste med indstillinger. Genveje Du kan gå direkte til en funktion fra standby vha.,, eller. Sådan oprettes en standbygenvej 1 Tryk på og følg vejledningen. 2 Gå til en funktion } Genvej. Sådan redigeres en standbygenvej 1 } Indstillinger } Generelt } Genveje og vælg en genvej } Rediger. 2 Gå til en funktion } Genvej. Aktivitetsmenu Brug aktivitetsmenuen til at få vist og håndtere nye hændelser og til få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbner du aktivitetsmenuen Tryk på og brug og til at vælge en fane. Aktivitetsmenuens faner Nye hændels. f.eks. mistede opkald og meddelelser. Mine genveje programmer, der kører i baggrunden og dine genveje. Du kan tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Bogmærker dine internetbogmærker. } Indstillinger } Generelt } Nye hændelser } Pop-up hvis du ønsker, at nye hændelser skal vises som pop-up-tekst og ikke i aktivitetsmenuen. Lær din telefon at kende 11

14 Menuen Luk ned Brug menuen Luk ned til at slukke telefonen, gøre den lydløs eller aktivere en profil. Der er flere oplysninger om profiler i % 43 Profiler. Sådan åbner du menuen Luk ned Tryk på og vælg et menupunkt. Filhåndtering Filer, f.eks. billeder, videoer, lyd, temaer, spil og programmer, gemmes i mapper i telefonens hukommelse. Hvis der er isat et hukommelseskort, kan du gemme filerne på det. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Faner i menuen Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner og ikoner, der viser, hvor filerne er gemt. Alle filer alt indhold i telefonen og på hukommelseskortet. På Memory Stick alt indhold på hukommelseskortet. I telefon alt indhold i telefonens hukommelse. Filoplysninger Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. Du kan få vist filoplysningerne ved at markere filen } Mere } Oplysninger. Sådan flytter eller kopierer du en fil 1 } Filhåndtering. Vælg en mappe, og gå til en fil } Mere } Håndter filer. 2 Vælg Flyt eller Kopier. 3 } Memory Stick eller } Telefonhukommelse. 4 Vælg en mappe, eller } Ny mappe giv mappen et navn } OK. 5 } Sæt ind. Sådan vælges flere filer 1 } Filhåndtering. Vælg en mappe, og gå til en fil } Mere } Marker. 2 } Marker flere eller Marker alle. Rul og } Marker eller Fjern mrk hvis du vil vælge filer. Sådan kontrollerer du hukommelsens status } Filhåndtering } Mere } Hukomm. status. Formatering af hukommelseskortet Formater et hukommelseskort, hvis det er beskadiget eller for at slette alle oplysningerne på det. Sådan formaterer du et hukommelseskort } Filhåndtering } Mere } Formater M.S. } Ja og indtast telefonens låsekode. Yderligere oplysninger % 45 Telefonlås. 12 Lær din telefon at kende

15 Overførsel af filer Yderligere oplysninger % 41 Overførsel af filer. Sprog Vælg sproget til telefonens menuer og til indtastning. Sådan ændres telefonens sprog } Indstillinger } Generelt } Sprog } Telefonsprog vælg et sprog. Tryk på 0000 i standby for engelsk, eller på 8888 for Automatisk sprog. Sådan vælger du indtastningssprog } Indstillinger } Generelt } Sprog } Skrivesprog. } Marker for at vælge sprog } Gem. Indtastning af bogstaver Gå til en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk Tryk på indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver og tal. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på og hold nede for at skifte indtastningsmetode. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Fortsæt med at skrive meddelelsen. Tryk på og derefter flere gange på eller for at indtaste tegnsætningstegn. Lær din telefon at kende 13

16 Sådan føjes der ord til T9 Text Input-ordbogen Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Sådan vælger du en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Muligheder ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen, og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide % 6 Sådan tænder og slukker du telefonen. Telefonnummeret vises, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der foretager opkaldet, identificeres. Hvis nummeret er gemt i Kontakter, vises navn, nummer og billede. Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan foretages et opkald Indtast telefonnummeret (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan kalder du op til et nummer op igen Hvis forbindelsen mistes, vises Prøv igen? } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når et opkald går igennem, høres et tydeligt signal. 14 Opkald

17 Sådan besvares et opkald Åbn telefonen, eller } Svar hvis telefonen allerede er åben. Sådan afviser du et opkald Luk telefonen } Optaget eller tryk to gange på volumenknappen hurtigt after hinanden. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på eller for at øge eller mindske lydstyrken under et opkald. Sådan slår du mikrofonen fra Tryk på og hold nede. Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Sådan vælges flere indstillinger under et opkald } Mere, og vælg en indstilling. Mistede opkald Et mistet opkald vises i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu % 11 Aktivitetsmenu. } Kald op for at kalde det mistede nummeret op. Mistede opkald: vises, hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up. } Ja for at få vist mistede opkald eller } Nej for at vente til senere. Opkaldsliste Oplysninger om de sidste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten } Opkald fra standby, og vælg en fane. Gå til det navn eller nummer, du vil ringe til, } Kald op. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 2 Vælg en kontakt, som nummeret skal føjes til, eller } Ny kontakt. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Opkald 15

18 Sådan foretages et nødopkald Tast f.eks. 112 } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Kontakter Kontakter indeholder detaljerede oplysninger, der er gemt i telefonens hukommelse. SIM-kontakter indeholder navne og numre, derergemt på SIM-kortet. Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 } Kontakter eller SIM-kontakter. Sådan tilføjes en kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 } Navn: } Tilføj indtast navnet } OK. 3 } Nyt nummer: } Tilføj indtast nummeret } OK. 4 Hvis der er tale om telefonkontakter, skal der vælges en nummertype. Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol, og vælg symbolet } Indsæt, hvis du vil tilføje symboler som } Gem for at gemme kontakten. Indtast tegnet + og landekoden ved alle numre. Sådan føjer du et billede eller ringesignal til en kontakt 1 } Kontakter og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg den relevante fane, og derefter } Billede eller Ringesignal } Tilføj. Vælg en fil og } Gem. Sådan angiver du standardnummeret for en kontakt } Kontakter og gå til kontakten } Mere } Standardnummer og vælge et nummer, for at angive det nummer, der skal vises først for en kontakt. Sådan tilføjer du dit eget visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort, og indtast oplysningerne til visitkortet } Gem. Sådan sender du dit visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort } Send mit visitkort. Sådan kalder du op til en telefonkontakt } Kontakter. Indtast de første bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. Brug eller til at vælge et nummer } Kald op. 16 Opkald

19 Sådan kalder du op til en SIM-kontakt } Kontakter vælg navnet og nummeret på listen } Kald op, hvis SIM-kontakter er standard. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter vælg navnet og nummeret på listen } Kald op hvis Kontakter er standard. Håndtering af kontakter Kopier kontakter til og fra telefonens hukommelse og SIM-kortet. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 } Kopier alle eller Kopier et nummer. Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopierer du SIM-kontakter til telefonens kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 } Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan gemmer du automatisk på SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM. 2 } Til. Sådan tager du backup af kontakterne på hukommelseskort } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Tag backup til M.S. } Ja. Sådan gendanner du kontakterne på hukommelseskort } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gendan fra M.S. } Ja } Ja. Sådan sender du kontakter } Mere } Send kontakt og vælg en overførselsmetode for at sende en kontakt, du har valgt. } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. for at sende alle kontakter. Sådan redigerer du en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg en fane og rediger oplysningerne } Gem. Sådan redigerer du en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er standard: } Kontakter, eller hvis Kontakter er standard } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter. 2 Vælg det navn, du vil redigere. 3 } Mere } Rediger kontakt og rediger navnet og nummeret. Opkald 17

20 Sådan sletter du kontakter Tryk på for at slette en valgt kontakt. } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja for at slette alle kontakter. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. Sådan kontrolleres hukommelsens status } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Antallet af poster, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Synkronisering af kontakter Du finder yderligere oplysninger på Hurtigopkald Du kan gemme telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 i telefonen. Sådan angives eller erstattes hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigopkald. 2 Gå til en position } Tilføj eller Erstat, og vælg et telefonnummer. Sådan foretages hurtigopkald Indtast et hurtigopkaldsnummer (1-9) fra standby } Kald op. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold } Ja nede, indtast nummeret } OK. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede, hvis du har indtastet nummeret på din talemeddelelsestjeneste. Sådan kontrollerer du nummeret til din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol Du kan håndtere opkald med stemmen ved at oprette talekommandoer til at: 18 Opkald

21 Foretage taleopkald kalde op til nogen ved at deres navn. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Inden et taleopkald Aktiver taleopkaldsfunktionen, og optag dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Sådan aktiverer du taleopkald og indtaler navne 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det nummer, du vil føje talekommandoen til. Optag talekommandoen, f.eks. Johns mobil. 3 Du ser en vejledning. Vent på tonen, og sig kommandoen for at optage. Talekommandoen afspilles. 4 } Ja, hvis optagelsen er OK. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2-4 ovenfor for at optage yderligere en talekommando for en kontakt. Navn på person, der ringer op Hør det indtalte kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slås opkalderens navn til eller fra } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Taleopkald Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri enhed, et Bluetooth headset eller ved at sige dit magiske ord. Sådan foretager du et opkald 1 Tryk på og hold en af volumenknapperne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretages et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed og hold den nede, eller tryk på knappen på Bluetooth headsettet fra standby. Opkald 19

22 Det magiske ord Optag og brug en talekommando som magisk ord for at aktivere talekontrol uden at trykke på nogen taster. Det magiske ord kan kun bruges sammen med håndfrit udstyr eller et Bluetooth headset. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Sådan aktiveres og optages det magiske ord 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 } Ja for at acceptere eller } Nej for at optage et nyt magisk ord. 4 Du ser en vejledning. } Fortsæt og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Talesvar Du kan besvare eller afvise indkommende opkald vha. stemmen, når du bruger håndfrit udstyr. Du kan bruge en MIDI-, WAV- (16 khz), EMY- eller IMY-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar. Sådan aktiveres talesvar og optages talesvarkommandoer 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. 3 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Der vises instruktioner } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Optaget eller et andet ord. 5 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 6 Du ser en vejledning. } Fortsæt og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i } Gem. Sådan besvarer eller afviser du et opkald vha. talekommandoer Når telefonen ringer, skal du sige: Svar for at modtage opkaldet. Optaget for at afvise det. Sådan redigerer du talekommandoer 1 } Kontakter, og gå til en kontakt. 2 } Mere } Rediger kontakt, og gå til den relevante fane. 20 Opkald

23 Sådan optager du en talekommando igen 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en kommando } Mere } Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på } OK eller } Slå op for at vælge en kontakt. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når den er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer du tjenesten Opkald venter } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Opkald venter } Aktiver. Sådan foretages et nyt opkald } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. Indtast det nummer, du vil ringe op } Kald op til. Modtagelse af opkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. Opkald 21

24 Håndtering af to opkald Med et igangværende og et parkeret opkald kan du: } Mere } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at tilslutte de to opkald. } Mere } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Kontakt netoperatøren for at kontrollere om denne funktion understøttes. } Afb. opk. } Ja for at hente det parkerede opkald. } Afb. opk. } Nej for at afslutte begge opkald (operatørafhængigt). Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan starte en konference ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Parker konferencen for at kalde op til og tilføje op til fem deltagere, eller blot foretage yderligere et opkald. Sådan forbindes de to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere tilsluttede opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald og kald den næste person op. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag proceduren for at medtage flere deltagere. Sådan kobles en deltager ud } Mere } Udkobl deltager og vælg deltageren. Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg deltageren. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Du kan foretage forskellige opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælges en linje } Indstillinger } Opkald og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændres navnet på en linje } Indstillinger } Display } Rediger linjenavn og vælg en af linjerne for at redigere navnet. 22 Opkald

25 Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af indstillingerne. Accept af opkald Modtag kun opkald fra visse telefonnumre. Opkald viderestilles, hvis indstillingen Hvis optaget for viderestilling er aktiveret. Sådan føjes numre til listen over accepterede opkald } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen } Rediger } Tilføj. Vælg en kontakt eller } Grupper % 24 Grupper. Sådan accepteres alle opkald } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle opkald. Begrænsning af opkald Begræns ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for begrænsning af opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående alle udgående opkald. Udgående int. alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående alle indgående opkald. Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Sådan aktiveres eller deaktiveres en opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald. Vælg en indstilling. 2 } Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. Opkald 23

26 Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid for dine opkald. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Indstillinger } Opkald } Tid og pris } Opkaldstimer. Yderligere opkaldsfunktioner Tonesignaler Du kan bruge telefonen til bankforretninger eller til betjening en telefonsvarer vha. tonesignaler under et opkald. Sådan bruger du tonesignaler Tryk på -, eller for at sende toner. } Mere } Deaktiver toner eller Slå toner til for at slå tonerne til eller fra under et opkald. Tryk på for at rydde skærmen efter et opkald. Notesblok Brug skærmen som notesblok til at indtaste et telefonnummer under et opkald. Når du afslutter opkaldet bliver nummeret stående på skærmen, så du kan kalde det op eller gemme det under kontakter. Sådan kalder du op fra eller gemmer på notesblokken } Kald op for at kalde op til nummeret } Mere } Gem nummer for at oprette en ny kontakt, eller vælg en kontakt, som nummeret skal gemmes under. Grupper Opret en gruppe numre og adresser for at sende meddelelser til flere modtagere på én gang % 26 Meddelelser. Du kan også bruge grupper (med numre), når du opretter lister over accepterede opkald % 23 Accept af opkald. Sådan opretter du en gruppe numre og -adresser 1 } Kontakter } Indstillinger } Grupper } Ny gruppe } Tilføj. 2 Angiv gruppens navn } Fortsæt. 24 Opkald

27 3 } Ny } Tilføj for at finde og markere en kontakts nummer eller -adresse. 4 Gentag trin 3 for at tilføje flere numre eller -adresser. } Udført. Lukkede brugergrupper Du kan ringe billigere, hvis nettet understøtter lukkede brugergrupper. Du kan gemme ti grupper. Der kræves et indeksnummer fra netoperatøren. Sådan tilføjes en gruppe } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Lukkede grupper } Rediger liste } Ny gruppe } Tilføj. Indtast navnet på brugergruppen, } Fortsæt. Indtast indeksnummeret, } Gem. Sådan ringer du op uden for en lukket brugergruppe } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Lukkede grupper } Åbne opkald } Til. } Fra hvis der kun må kaldes op inden for gruppen. Vise eller skjule eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan tillades det at eget nummer vises eller skjules 1 } Indstillinger } Opkald } Vis eller skjul nr. 2 } Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. Opkald 25

28 Meddelelser Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg for at få flere oplysninger. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem af gruppen. Tekstmeddelelser (SMS) Tekstmeddelelser kan også indeholde enkle billeder, animation, melodier og lydeffekter. Før du starter Netoperatøren oplyser et servicecenternummer til afsendelse og modtagelse af tekstmeddelelser. Det findes muligvis allerede på SIM-kortet, men du kan også tilføje det selv. Sådan indtastes nummeret på servicecentret 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecenter. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer } Nyt servicecenter, og indtast nummeret inklusive det internationale + -tegn og landekoden } Gem. Sådan skriver og sender du en SMS 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Skriv din meddelelse. Sådan indsætter du et objekt i din meddelelse } Mere } Tilføj objekt. 3 } Fortsæt. (For at gemme i Kladder tryk på og } Ja). 4 } Indtast telefonnr. eller Opslag i Kontakter for at indtaste en modtager. 5 } Mere } Avanceret Vælg en indstilling } Rediger og vælg en indstilling } Udført } Send for at ændre indstillinger for meddelelsen, når der er valgt en modtager. Du kan konvertere din SMS til en MMS. } Mere } Til MMS, mens du skriver. Sådan kontrolleres leveringsstatus for en afsendt meddelelse } Meddelelser } Afsendte medd., og vælg en meddelelse } Vis } Mere } Detaljer. Modtagelse af meddelelser Hvis du modtager en SMS eller MMS, der er overført automatisk, vises den i aktivitetsmenuen eller som en pop-up % 11 Aktivitetsmenu. Tryk på for at lukke meddelelsen. 26 Meddelelser

29 Sådan kalder du op til et nummer i en meddelelse Marker telefonnummeret, der vises i meddelelsen } Kald op. Sådan gemmer du et objekt i en SMS 1 Marker objektet, der vises i meddelelsen } Mere. 2 } Anvend for at gemme et telefonnummer, eller Gem billede for at gemme et billede, eller Gem bogmærke for at gemme en webadresse. Sådan gemmer du meddelelser } Mere } Gem meddelelse } Gemte meddelelser (SIM-kort) eller Skabeloner (telefon) for at gemme en valgt meddelelse. } Mere } Marker flere } Marker for at vælge flere meddelelser. } Mere } Gem meddelelser. Sådan sletter du meddelelser Tryk på for at slette en valgt meddelelse. } Mere } Slet alle medd. eller Marker flere for at slette flere meddelelser i en mappe. } Marker for at vælge meddelelser, når flere meddelelser markeres. } Mere } Slet meddelelse. Lange meddelelser Det tilladte antal tegn i en SMS afhænger af sproget, der skrives på. Du kan sende en længere meddelelse ved at kæde to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser, der kan sammenkædes. Sådan slår du lange meddelelser til } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Maks. SMS længde } Maks. tilgæng. Billedmeddelelser (MMS) MMS'er kan indeholde tekst, billeder, videoklip, kamerabilleder, lydoptagelser og signaturer. De sendes via MMS (Multimedia Messaging Service) til en mobiltelefon eller via . Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. Før du starter % 37 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Meddelelser 27

30 Oprettelse og afsendelse af MMS'er Vælg at skrive tekst, og tilføj billeder, lyd, videoer, flere sider, en signatur og vedhæftede filer. Sådan oprettes og sendes en MMS 1 } Meddelelser } Skriv ny } MMS. 2 } Mere for at føje et objekt til meddelelsen. 3 Skriv tekst } OK. 4 Fortsæt, som når der sendes en SMS % 26 Sådan skriver og sender du en SMS for at sende. Du har de samme indstillinger, når du sender MMS'er, som når du sender SMS'er % 26 Tekstmeddelelser (SMS). Sådan opretter din egen signatur til MMS'er 1 } Meddelelser } Indstillinger } MMS. 2 } Signatur } Ny signatur og opret din signatur som en MMS. Sådan gemmer du et objekt i en MMS 1 Vælg objektet } Mere, mens du læser en meddelelse. 2 Vælg Anvend for at gemme et telefonnummer, eller Gem bogmærke for at gemme en webadresse, eller Gem objekter for at gemme, f.eks. et billede eller lyd. Automatisk overførsel Vælg, hvordan billedmeddelelserne skal overføres. } Meddelelser } Indstillinger } MMS } Download auto. for at vælge en af følgende: Altid se automatisk overførte meddelelser. Spørg v. roaming bede om overførsel af andre meddelelser. Aldrig v. roam. overføre ikke andre meddelelser. Spørg altid bede om overførsel af meddelelser. Fra nye meddelelser vises som ikoner i indbakken. Vælg meddelelsen, } Vis for at hente den. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 } Meddelelser } Skriv ny } Talemeddelelse. 2 Optag din meddelelse } Stop. 28 Meddelelser

31 3 } Send. Fortsæt, som når der sendes en SMS % 26 Sådan skriver og sender du en SMS. Modtagelse af talemeddelelser Når du modtager en talemeddelelse, vises den i aktivitetsmenuen eller som en pop-up % 11 Aktivitetsmenu. Tryk på for at lukke meddelelsen. Opret forbindelse til en POP3- eller IMAP4-mail-server for at sende og modtage med telefonen. Du kan bruge de samme indstillinger som anvendes i computerens -program. Med en POP3- -konto overføres meddelelserne til alle computere eller enheder, der bruges til at få adgang med. Med en IMAP4- -konto, beholdes meddelelserne på serveren. Før du starter % 37 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Sådan skrives og sendes en 1 } Meddelelser } } Skriv ny. 2 } Tilføj for at få adgang til feltet Til:. } Tast -adr. eller Opslag i Kontakter for at indtaste en modtager. 3 } Til, Cc eller Bcc for at tilføje flere modtagere. 4 } Udført når du er færdig med at vælge modtagere. 5 Skriv emnet } OK. Skriv teksten } OK. 6 } Tilføj og vælg filen, der skal vedhæftes } Udført for at tilføje filen. 7 } Fortsæt. } Send eller Mere for at få vist indstillinger. Sådan modtager og læser du } Meddelelser } } Indbakke. 1 } Snd/modt, hvis indbakken er tom. } Mere } Send og modtag, hvis indbakken ikke er tom. 2 Vælg en meddelelse } Vis for at læse den. Sådan besvares 1 Åbn -meddelelsen } Svar. 2 } Skriv ny eller Medtag meddelelse. 3 Skriv din meddelelse } OK } Fortsæt } Send. Meddelelser 29

32 Sådan gemmer du et objekt i en Vælg objektet } Mere og vælg at gemme det, hvis du vil gemme en -adresse, et telefonnummer eller en webadresse. Vælg meddelelsen } Mere } Vedhæftede filer for at gemme en vedhæftet fil. Vælg den vedhæftede fil } Mere og vælg en indstilling. Sådan sletter du Tryk på for at slette en valgt meddelelse. } Mere } Marker flere for at slette flere meddelelser i en mappe. } Marker for at slette meddelelser. } Mere } Slet meddelelse. Markerede meddelelser slettes, næste gang du opretter forbindelse til din server. Brugere af IMAP4 } Mere } Ryd indbakke og vælg Med afs. & modt. eller Uden afs & modt for at slette meddelelser, næste gang du har forbindelse til serveren. Mine venner Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteyder eller på Billedbehandling Kamera og videooptager Din telefon har et digitalkamera, som også kan fungerer som digital videooptager. Tag billeder og videoklip, som du kan gemme, sende eller bruge. Brug et billede som pauseskærm, baggrundsbillede, startskærm eller til en kontakt % 16 Sådan føjer du et billede eller ringesignal til en kontakt. Sådan tager du billeder og optager videoklip 1 Tryk på fra standby for at starte kameraet. 2 Tryk på eller for at skifte mellem video og foto. 3 } Tag bill. for at tage et billede. } Optag for at starte en videooptagelse. 30 Billedbehandling

33 Du får muligvis sort skærm eller billedet forvrænges, hvis du forsøger at optage i kraftigt lys, f.eks. i direkte sollys eller i lyset fra en lampe. Sådan bruger du zoom Tryk på og for at zoome ind og ud. Sådan justeres lysstyrken Brug volumenknappen til at forøge eller formindske lysstyrken. Kameraindstillinger } Mere for at få vist indstillingerne, når kameraet er aktiveret: Vis alle billeder. Optagetilstand vælg Normal for at undgå ramme, Panorama for at kombinere flere billeder til ét bredt billede, Rammer for at føje en ramme til billedet eller Sekvens for at tage billeder hurtigt efter hinanden. Billedstørrelse vælg 1280x1024, 640x480, 160x120. Nat-tilstand opnå en bedre billedkvalitet ved dårlige lysforhold med længere eksponeringstid. Effekter vælg forskellige effekter til billedet. Selvtimer billedet tages et par sekunder efter, at du trykker på kameraknappen. Billedkvalitet vælg billedkvaliteten Normal eller Fin. Lukkerlyd for at vælge en anden lukkerlyd. Nulstil filnummer for at nulstille filnummertælleren for billeder, der er gemt på hukommelseskortet. Gem på vælg Memory Stick eller Tlf.hukommelse. Videoindstillinger } Mere for at få vist følgende indstillinger, når kameraet er aktiveret: Vis alle klip. Optagetilstand vælg Til MMS eller Kvalitetsvideo. Videostørrelse vælg Stor 176x144 eller Lille 128x96. Nat-tilstand opnå en bedre videokvalitet ved dårlige lysforhold med længere eksponeringstid. Effekter vælg forskellige effekter til videoen. Gem på vælg Memory Stick eller Tlf.hukommelse. Arkivering og afsendelse af billeder og videoklip Billedet eller videoklippet, du har optaget, gemmes i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Du kan sende billedet eller videoklippet med det Billedbehandling 31

34 samme i en MMS. Sådan udveksles billeder og videoklip med andre overførselsmetoder % 32 Udveksling af billeder og videoklip. Billeder og videoklip Alle billeder og videoklip gemmes i Filhåndtering. Det antal billeder eller videoklip, der kan gemmes, afhænger af filernes størrelse. GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MPG4, SDP og 3GPP understøttes. Animationer håndteres som billeder. Sådan får du vist dine billeder og videoklip 1 } Filhåndtering og } Billeder eller Videoer. 2 Vælg et billede eller videoklip } Vis. 3 Videoklip } Afspil for at starte videoklippet. Sådan søger du efter kamerabilleder på en tidslinje 1 } Filhåndtering } Billeder } Kamerabilleder. 2 } Mere } Søg. Du kan nu gennemgå kamerabillederne sorteret efter dato på en tidslinje. Udveksling af billeder og videoklip Du kan udveksle billeder og videoklip med dine venner vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder. Materiale, der er beskyttet af copyright, kan muligvis ikke udveksles. Du kan også overføre billeder og videoklip til en computer % 41 Overførsel af filer. Sådan sender du et billede eller videoklip 1 } Filhåndtering og } Billeder eller Videoer. 2 Vælg et billede eller videoklip } Mere } Send. Vælg en overførselsmetode. Sådan modtager og gemme du et billede eller videoklip % 26 Meddelelser fra en meddelelse, der indeholder filen. Sørg for, at overførselsmetoden er aktiveret, og følg vejledningen, der vises, hvis du ønsker at modtage et billede eller videoklip via en anden overførselsmetode. 32 Billedbehandling

35 Pauseskærm og baggrundsbillede Hvis du har et billede som baggrundsbillede, vises det i standbytilstand. Pauseskærmen aktiveres automatisk, når telefonen ikke har været benyttet i nogle sekunder. Efter yderligere et par sekunder aktiveres dvaletilstanden for at spare på strømmen. I dvaletilstand vises kun uret. Tryk på en vilkårlig tast eller knap for at aktivere skærmen igen. Sådan aktiverer du uret i dvaletilstand } Indstillinger } Display } Dvaletilstandsur } Til. Sådan bruger du et billede 1 } Filhåndtering } Billeder og vælg et billede. 2 } Mere } Anvend som, og vælg en indstilling. PhotoDJ og VideoDJ Besøg support for at få oplysninger om at bruge PhotoDJ og VideoDJ i din telefon. Underholdning Medieafspiller Du kan afspille musik og videoklip, som du har hentet eller modtaget i en MMS eller overført fra din computer. Følgende filtyper understøttes: MP3, MP4, MP4A, 3GP, AAC, AMR, G-MIDI, EMY, IMY og WAV (16 khz er maks. samplingfrekvens). Du kan også bruge 3GPP-kompatible streamede filer. Musik og videoklip Afspil musik og videoklip, du har gemt i telefonen. Oplysninger om f.eks. titel vises på det udvendige display, når telefonen er lukket. Sådan afspiller du musik eller viser videoklip } Medieafspiller og gennemgå melodierne ved at vælge Kunstnere, Numre, Afsp.lister eller Videoer. Marker en titel } Afspil. Betjening af medieafspilleren } Stop for at holde pause i afspilningen af et nummer. } Pause for at holde pause i et videoklip Tryk på for at gå til næste nummer eller videoklip. Tryk på for at gå til forrige nummer eller videoklip. Underholdning 33

36 Tryk på eller og hold den nede, for at gå hurtigt frem eller tilbage, når der afspilles musik eller videoklip. } Afspil for at vælge et markeret nummer på en liste. Tryk på eller for at justere lydstyrken. Tryk på i Spiller nu for at gå til Medieafspiller-browseren. Tryk på,mens der holdes pause i et videoklip, for at afspille videoklippet ét billede ad gangen. Tryk på og hold nede for at afslutte. Indstillinger for medieafspilleren når der afspilles et musiknummer } Mere for at vælge følgende indstillinger: Minimer Vend tilbage til standby for at bruge andre funktioner, mens du lytter. Oplysninger Vis oplysninger om det aktuelle nummer. Afspilning Vælg indstillinger for Bland og Løkke. Equalizer Indstil diskant og bas ved afspilning af musik. Sorter Vælg at sortere numre efter Kunstner, Titel eller Som oprettet. Send Send nummeret til en anden enhed. Slet Slet nummeret fra afspilningslisten. Radio Du kan lytte til FM-radio med RDS-funktionen (Radio Data System). Du skal tilslutte håndfrit udstyr til telefonen, da det fungerer som antenne. Radioen kan også bruges som alarmsignal, % 42 Vækkeur. Sådan lytter du til radioen 1 Slut det håndfri udstyr til telefonen. 2 } Radio. Betjening af radioen } Søg for at finde en udsendelsesfrekvens. Tryk på eller for at flytte 0,1 MHz. Tryk på eller for at vælge forudindstillede kanaler. } Mere for at få vist indstillinger. Sådan gemmer du radiokanaler } Radio indstil frekvensen } Mere } Gem og vælg en position fra 1 til 20, eller tryk på og hold - nede for at gemme i position 1 til 10. Sådan vælger du radiokanaler Brug navigeringstasten, eller tryk på - for at vælge en gemt kanal. 34 Underholdning

37 Indstillinger for radio } Mere for følgende indstillinger: Sluk Sluk radioen. Minimer Vend tilbage til standby for at bruge andre funktioner, mens du lytter. Gem Gem den aktuelle frekvens ienposition. Kanaler Vælg, omdøb, erstat eller slet en forudindstillet kanal. Slå højttaler til Brug højttalerne. Gem automatisk Gem indstillede kanaler i position 1 til 20. Kanaler, der tidligere var gemt, erstattes. Vælg frekvens Indtast en frekvens manuelt. Tryk på for at gå direkte til Vælg frekvens. ADS Vælg indstillinger for alternativ frekvens (AF) og stationsoplysninger. Aktiver Mono Slå monolyd til. PlayNow } PlayNow for at høre en prøve på købe og hente musik via internettet. % 37 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteyder eller på Ringesignaler og melodier Telefonen leveres med melodier, der kan bruges som ringesignaler. Du kan udveksle melodier ved at vælge en overførselsmetode. Bemærk, at materiale, der er beskyttet af copyright, muligvis ikke må udveksles. Sådan vælges indstillinger for lyde og advarsler } Indstillinger } Lyde og alarmer du kan vælge: Ringevolumen Vælg ringesignalets lydstyrke. Ringesignal Vælg en lyd eller melodi, som skal lyde, når telefonen ringer. Lydløs tilstand Slå alle signaler undtagen alarmsignalet til eller fra. Tryk på og hold nede fra standby. Stigende ringesign. Vælg stigende lydstyrke for ringesignalet. Lyd ved åbning Vælg en lyd, der skal lyde, når du åbner telefonen. Vibrator Slå vibratoren til eller fra. Meddelelsesalarm Vælg besked ved meddelelse. Tastelyd Vælg lyd ved tastetryk. Underholdning 35

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere