Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer årgang nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer 2012 45. årgang nr. 2"

Transkript

1 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn fra Cecowors drømmeskole Sommer årgang nr. 2

2 2I n Id n dh ho l d 3 Leder 4 Projekter 4 Uvirkelig virkelighed 5 Society for Rural development (SRD) 6 Case history 7 Karin i slummen 9 Fra lim til skolegang hos CHILD i Kenya 11 Fadderskabsprogrammet år med omsorg 12 Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir 13 To seje søstre 14 Årsregnskab 14 Årsregnskab 15 Ledelsesberetning 16 Aktion Tæpper og Tøj 16 En trofast medarbejder 16 Et par friske tæppemodtagere og -pakkere søges 16 Uldent broderegarn 19 Kort Nyt Aktion Børnehjælps bestyrelse Jacob Møller (formand), Rune-Christoffer Dragsdahl (næstformand), Agnete Kofoed, Knud Rehder & Ole Heger Aktion Børnehjælp Nyt udkommer i marts, juli og november med deadline 1/2, 1/6 og 1/10 Redaktion: Aktion Børnehjælps informationsudvalg (Ansvarshavende: Klaus Iversen) Oversættelser, tekstredigering, korrekturlæsning m.v.: Lisbeth Rasmussen og Kirsten Lykke Jensen & Nina Milling Riiser Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter. Hjælpen ydes dels som projektstøtte, dels som støtte til fadderskabsbørn, og kanaliseres via vores mangeårige, lokale samarbejdspartnere. Aktion Børnehjælp har også en række lokalkomiteer, der driver genbrugsbutikker, tæppecentre og oplysende virksomhed rundt om i Danmark. Støtte til Aktion Børnehjælps arbejde kan indbetales på følgende konti: Projekter, tæppeforsendelser m.v.: Reg.nr.: 0274, Kontonr.: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Fadderskaber: Reg.nr.: 0274, Konto: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Bestyrelsesformand Jacob Møller, Højstrupvej 6, 2720 Vanløse, Tlf , Informationsmateriale m.v. fås hos: Kirsten Olsen, Søtofteparken 20, Ganløse, 3660 Stenløse, tlf Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th., 2100 København Ø Tlf./fax: (bedst kl. 9-12) Hjemmeside: Grafisk design: Henrik Würtz Bladet er trykt hos Øko-tryk på 100% dansk genbrugspapir. Fotos: Aktion Børnehjælps arkiv Oplag: 2100 ISSN: Forsidefoto: Børnedans hos CPC

3 L e d e r 3 Jacob Møller formand Hjælp til selvhjælp Aktion Børnehjælp er knyttet sammen af frivillige og støtter, der alle deler et fælles ønske om at hjælpe de værst stillede børn i denne verden mod et bedre liv. Det er sket liv for liv siden 1965, med de indiske børn i centrum og med en hel særlig plads i hjertet hos frivillige, strikkere og faddere. Igennem forskellige programmer og partnerskaber er hjælpen blevet kanaliseret fra menneske til medmenneske. Fokus har fra starten ligget på at dække de basale behov for daglige måltider, tryghed og grunduddannelse gennem mælkeforsendelser, Tæpper & Tøj, Fadderskabsprogrammet og støtte til udvalgte projekter. Indien er i dag i en rivende udvikling, men kontrasten mellem rig og fattig bliver samtidig mere skærende dag for dag. Det kan være umådeligt svært at forstå de skel, der alt for ofte accepteres som normen. Vi må naturligt hele tiden spørge os selv, hvordan vi bedst hjælper med en samtidig respekt for at bevare eller styrke modtagerens evne til at bære sin egen skæbne med stolthed, ikke som offer, men som menneske med en vifte af ressourcer til rådighed. Hjælpen til grunduddannelsen er i den grad et ønske om at give børnene en tryg barndom, men også et grundfundament for deres videre færden. Hjælp til selvhjælp. To af vores nye programmer, Uddannelses-fadderskaberne hos Codep og Bala Mandir, giver unge direkte færdigheder, der gør dem efterspurgt efter blot 2 års fagpraktisk uddannelse. Hos Codep er vi ved at afprøve et system, der lader de unge drenge betale deres uddannelse tilbage i årene efter uddannelsen. Derved skulle Codep gerne blive mindre afhængig af den danske støtte over årene og samtidig give drengene en stolthed over selv at klare sig og kunne betale tilbage. Tak til Jer, der har tegnet de nye fadderskaber, vi er meget spændte på, hvordan det kommer til at forløbe og glæder os til at kunne dele erfaringen med vores andre partnere. Jacob Møller formand

4 4 P r o j e k t e r Uvirkelig virkelighed Af Michelle Sigvardt, medlem af Informationsudvalget i Aktion Børnehjælp. Et udbredt problem i de indiske landdistrikter er gældslaveri. Slaveri der aldrig hører op for jordløse indere, som prøver at skabe en tilværelse for sig selv udenom fattigdommen. Indien er et af verdens største og mest folkerige lande. Der er store forskelle i befolkning, økonomisk vækst og ressourcer. Landet har udviklet sig eksplosivt gennem tiderne; eksempelvis blev det ældgamle og religionsbetonede kastesystem ophævet i forbindelse med Indiens uafhængighed af England i Derudover er Indien blevet spået en fremtid som en af verdens næste stormagter, og har desuden en bred urban, veluddannet middelklasse i vækst. Men afspejler dette moderne, nye, økonomisk orienteret land sig i det brede Indien, med hele dets enorme befolkning? Næppe! Der var engang en jordløs inder, som for omtrent 40 år siden tog et lån hos en velstående inder, som besad en masse jord. Lånet trak ud og renterne blev urimelige høje for den fattige inder. Hele livet arbejdede manden, for en dag at kunne se sig selv gældfri. En drøm som på 4. generation stadig ikke er realiseret. I delstaten Andhra Pradesh, i distriktet Kurnool i det centrale Indien, bor Mr. Samson. Han er landarbejder og bor i den lille by Nelampadu, sammen med sin kone og børn. Mr. Samson er oldebarn af den fattige inder. Mr. Samson arbejder sammen med sine børn, som gældslaver for det samme landbrug, som hans oldefar arbejdede for, for cirka 40 år siden. Gælden er nu videregivet i fire generationer, og den onde cirkel har allerede trukket Mr. Samsons børn med sig, og fortsætter, hvis der ikke bliver gjort en drastisk og markant ændring for gældslaver. Mr. Samsons historie er blot en ud af mange sørgelige eksempler på fattige inderes liv. Mennesker, som er fanget i et forældet og urimeligt system, baseret på fortiden. Så findes der virkelig ikke længere et kastesystem, hvor højkaste styrer lavkaste, og tvinger dem i slaveri gennem årtier? Hvis ikke, så må Mr. Samson, hans familie, og alle de andre indere i samme situation, være et billede på en uvirkelig virkelighed. * Aktion Børnehjælps samarbejdspartner, Society for Rural Development (SRD), ønsker at nedbryde den onde cirkel af gældslaveri og har formået at frigøre og hjælpe 35 familier, som har været fanget af gældslaveri. R. Nagaiah SRD har også et børnehjem og en kostskole for 70 børn, som Aktion Børnehjælp støtter. Børnene er enten forældreløse, eller børn af meget fattige landarbejdere. Et af de børn, som

5 P r o j e k t e r 5 er tilknyttet SRD, er 13-årige R. Nagaiah, som går i hvad der svarer til den danske folkeskoles 7. klasse. Da Nagaiah var 10 år gammel, døde hans far som følge af nedslidende og hårdt slavearbejde hos en landmand. Efterfølgende forlod moren Nagaiah og hans tre søskende, til fordel for en anden mand. Det betød at børnenes bedstemor, en landbrugsarbejder, som på en god dag tjener 10 kr. måtte agere forælder og forsørger for børnene. Nagaiahs ældste bror på 14 år hjælper bedstemoderen med arbejdet i markerne og forsøger samtidig at følge med i sin skolegang som ekstern elev. De to yngre brødre på henholdsvis 8 og 6 år går ikke i skole. Nagaiah går selv i skole, men har svært ved at følge med pga. de svære forhold i hjemmet. Han har en drøm om at gennemføre sin skolegang, få en videregående uddannelse og ende med at blive uddannet skolelærer. Hvis Nagaiahs drøm en dag kan blive til virkelighed, vil det forandre forholdene for ham selv, hans familie og det omkringværende samfund. Society for Rural Development (SRD) SRD blev grundlagt af Mr. R. J. Wilson og en håndfuld frivillige tilbage i SRD er en uafhængig, non-profit organisation, som ikke tager udgangspunkt i hverken politik, religion eller sociale lag. Organisationen går sjældent ind med direkte støtte, men forsøger at virke som udviklingskatalysator. SRD har ved økonomisk hjælp fra uafhængige fonde og organisationer rundt omkring i verden, opnået meget siden Heraf kan bl.a. nævnes de 25 uddannelsescentre i landsbyer, hvor der bliver drevet non-formal uddannelser, som er undervisning, der ikke giver et certifikat eller en kvalifikation, forstået på den måde, som vi kender det i Danmark (9. klasses afgangseksamen, studentereksamen etc.). Centrene skaber derimod en øget opmærksomhed i landsbyerne og lokalsamfundene, og danner nyorientering, håb og inspiration for de enkelte familier i områderne. Derudover har SRD formået at frigøre og hjælpe 35 familier, som har været fanget af gældslaveri. De har været med til at udplante kimplanter, og hjælpe beboere i 20 landsbyer til at skabe mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug. SRD har både kort og langsigtede mål for fremtiden. Det overordnede mål på kort sigt er at forbedre uddannelsen for de udsatte og fattige indiske børn. Dette skal gøres ved at give dem troen på sig selv, skabe en grundlæggende tillid til, at de godt kan klare sig selv, og at der er håb og muligheder for dem i livet. På lang sigt ønsker SRD at nedbryde den onde cirkel af gældslaveri, at sørge for at mindske de sociale uligheder i det indiske samfund, at skabe større social retfærdighed samt at viderebringe budskabet og visheden om sociale og legale rettigheder hos det indiske folk. SRD har indtil videre bl.a. opnået at skabe non-formal uddannelsescentre i 25 landsbyer. Støttes af den katolske, schweiziske hjælpeorganisation Lenten Fund frigøre og resocialisere 35 familier, som var fanget af gældslaveriet i landsbyerne i området Nelampadu. Støttes af EFICOR, Bangalore dyrke kimplanter og fordelt disse i 20 landsbyer for at forbedrer de miljømæssige forholds Støttes af HIDA, Canada og en dansk fond implementere et tørke-hjælpeprogram. Støttes af Aktion Børnehjælp afholde kampagner imod børnearbejde Støttes af en dansk fond

6 6 P r o j e k t e r Case history Swarooprani er en pige på 10 år, som går i skole i hvad der i det indiske skolesystem hedder 3rd standard. Hun er den ældste af i alt fire piger, som alle er født med få års mellemrum. Faren forlod på et tidspunkt Swarooprani og hendes familie, hvilket efterlod den fattige mor tilbage som eneforsørger til de fire piger. Som følge af den ulykkelige og uvirkelige situation som moren nu stod i, overvejede hun i sin desperation af sult og fattigdom, at dræbe én af pigerne, sælge to af dem og beholde den sidste. Da SRD fandt ud af morens planer, tog de sig straks af familien, og satte dermed en stopper for det, der kunne have endt så grufuldt galt. SRD hjælper moren med rådgivning om hvordan moren kan skabe fundamentet til et livslangt og bæredygtigt levebrød. På baggrund af morens egen forespørgsel, er Swarooprani og to af hendes søstre, i dag tilknyttet og bor på SRDs børnehjem, hvor de alle har deres skolegang. Swarooprani har en drøm om at fuldføre sin uddannelse og derefter læse til sygeplejerske. Som sygeplejerske er hendes ambition at hjælpe den fattige landbefolkning de steder, hvor der ikke er nogen sundhedsfaciliteter. Støtte fra Aktion Børnehjælp SRDs børnehjem og skole har været støttet af Aktion Børnehjælp siden slutningen af 1995, hvor programmet med at hjælpe forældreløse børn begyndte. Ingen af disse børn har haft adgang til selv de mest basal faciliteter hvad angår skolegang og uddannelse. Men med dette projekt bliver børnene hjulpet på vej til at få uddannelser og at blive fremtidens borgere i Indien, med bedre muligheder for at skabe sig en gode tilværelser med uddannelser og karrierer. Siden 1996 har mange børn og unge gennemført den grundlæggende skolegang, som børnehjemmet tilbyder. Når børnene har gennemført denne uddannelse, vælger mange at tage en videreuddannelse. Det drejer sig bl.a. om tekniske ingeniører (15) militæret (32) politiet (48) chauffører i udlandet (8) forsikringsområdet (16) kontor (13) politik (27) og landbrug (resten).

7 P r o j e k t e r 7 Karin i slummen Karin Høy, der er formand for Aktion Børnehjælps lokalkomité i Århus, var sammen med sin mand, Kaj, på rundrejse i Indien i december 2012 og januar I det forrige nr. af Aktion Børnehjælp Nyt bragte vi en artikel om deres besøg hos vores samarbejdspartner, Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, og her bringer vi lidt indtryk fra deres oplevelse i millionbyen Chennai. Efter vores ophold i Kanyakumari, tog vi et tog til Chennai (tidligere Madras). Vi boede en lille uge på YWCA international guesthause, en oase i millionbyen. Chennai har mere end 8 millioner indbyggere og er Indiens fjerdestørste by. Byen strækker sig over et kæmpe areal med få højhuse, og har verdens næstlængste strand, der strækker sig over 13 km ud til den Bengalske bugt. Da vi første gang går ud i byen og i den venstrekørende trafik, bliver vi lidt forskræmte over støjen, osen og den enorme trafik og menneskemyldret. Men efter nogen tid er det interessant at se, hvordan trafikken glider, dog med lidt problemer af og til. Trafiklys er der flere af, men mange er gået i stykker og hænger i nogle gamle ledninger. Nå ja, det går jo alligevel. Fiskerhytter med stråtag ved stranden I de store kryds står der en stakkels politimand / eller -kone og styrer slagets gang, nogle gange har de et mundbind på. Vi var lige ved at miste pusten ved at se og færdes i trafikken - det lignede trafik uden regler. Jeg tror, at i de 2 måneder, vi var i Indien, så vi en bil og motorcykel støde let sammen, og vi kørte trods alt mange kilometer. Det værste er, at der kommer ca nye biler på vejene hver måned i Indien. Vi mødte mange indere der ikke talte engelsk, vi kunne spørge i øst og de svarede i vest Der var mange gadebutikker, en reparerer paraplyer en anden klip klapper, en sælger plastflasker andre sælger gammelt træ, det være sig gamle døre og vinduer efter vægt. Fattigdom og dårlige boligforhold er utrolig beskæmmende, jeg blev så trist over at se og besøge de steder. Vi gik bl.a. rundt, hvor tsunamien ramte i Vandet tog alle de simple palmehytter, som fiskerne og deres familier boede i. Derefter besluttede bystyret, at de ikke ville have simple hytter ved strandpromenaden. Der blev bygget et nyt beton-højhus til fiskerne et stykke derfra. Det var både

8 8 P r o j e k t e r Efter sin hjemkomst kontaktede Karin Høy familie, venner, bekendte, firmaer og fonde for at skaffe penge til børnehjemmet i Kanyakumari. I skrivende stund er der indkommet kr, og der er skabt kontakt til et par større firmaer/fonde På hjørnet med spejling i vand godt og skidt, for nu havde fiskerne langt til vandet. Så de blev flyttet til boligkomplekset, og nu efter ca. 10 år ligner det betonslum. Vandet flød fra en fælles vandpost og affaldet var spredt overalt. Men som sædvanlig var folk søde og smilende, og meget smukke er de også. Jeg undrer mig gang på gang over hvordan indere kan se så pæne og rene ud, når de bor under de forhold. Håret er altid flot svunget i fletninger. Dem, der ikke havde råd til en lejlighed, kunne finde en plads et eller andet sted, hvor de kunne slå noget plastik, pap og blik op i læ for vind og vejr. Alle kan tænke sig, hvordan det er at have småbørn sådan et sted. Vi besøgte noget rigtig grimt slum, 4 familier boede under staldlignende forhold i et fugtigt og mørkt rum. De skulle gå langt for at få vand fra en offentlig vandpost. Disse mennesker boede tidligere på gaden. Det er dejligt at se, at så mange forskellige mennesker og nationaliteter, der hjælper mennesker i nød og hjælper dem, som lever i dybeste fattigdom. Vi så mange forskellige projekter i Chennai. Husk kære venner ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogle. Karin Høy Kvindelig beboer

9 P r o j e k t e r 9 Fra lim til skolegang hos CHILD i Kenya Besøgsrapport fra Jacob Møller, formand for Aktion Børnehjælp CHILD er Aktion Børnehjælps eneste partner uden for Indien. Det er et mindre gadebørnsprojekt beliggende i Nairobi, Kenya. Vi har støttet CHILD siden Jeg besøgte CHILD i 5 dage i december 2011, og beskriver i det følgende lidt om CHILD og mine indtryk derfra. CHILD arbejder for at hjælpe slumbørn væk fra gaden tilbage i skolen, samt hjælpe dem, der er blevet for gamle til et grundskoleforløb, til i stedet at tilegne sig et brugbart håndværk. Mange af børnene på CHILD er droppet ud af skolen enten pga. af sygdomme eller dødsfald i familien eller som en sørgelig konsekvens af, at de ikke har haft råd til den påbudte skoleuniform. CHILD finder børnene på gaden i dagtimerne, hvor de samler plastik, som de kan bytte for lidt lim, som de derefter sniffer. Limen giver en umiddelbar rus, der skubber hverdagen væk, men er ekstremt skadelig for barnets udvikling. CHILD giver børnene et værested i dagtimerne, et middagsmåltid og den læring, På besøg hos barn, der er i rehabilitering hos CHILD der skal til, for at de igen, typisk efter et års tid, kan komme tilbage på skolebænken, nu med en tro på sig selv samt nye sko og skoleuniform. På besøget blev jeg mødt af børnene i al deres forskellighed; glade, smilende, generte, nysgerrige, springende af energi, højtråbende og stille tilbagetrukne, men jeg kunne se at de alle nød de trygge rammer, som CHILDs personale og sted gav dem i dagtimerne. Billeder på væggene vidnede om alle de børn, der igen var kommet tilbage i skolesystemet med stolte smil og håb for fremtiden. Aktion Børnehjælp har specifikt støttet et mindre projekt hos CHILD, der giver unge et brugbart håndværk: syning-, frisør- og håndværkeruddannelser. Tre af deres historier følger herunder. Violet Kinyenyi er 17 år. Violet bor i Kawangware hos sin moster. Mosteren er gift og har fire børn, der alle går i folkeskolen. Hendes mand arbejder på et hotel i Westlands. Hans løn er lille og mosteren

10 10 P r o j e k t e r Unge i mekanikeruddannelse gennem CHILD har ikke arbejde. Det siges at Violets far er i Nairobi, men det er to år siden hun så ham. Mosteren har hjulpet Violet, mens hun gik i skole. Efter skolen begyndte hun i et arbejde som hushjælp, men valgte imidlertid at stoppe arbejdet, da hendes løn blev betalt til mosteren og hun aldrig selv fik noget af den. Violet har drevet rundt på gaderne i Kawangware og Westlands sammen med vennerne, men er nu lykkelig over at være i gang med at lære sig at sy på sykursus hos CHILD. Hun vil gerne arbejde som syerske og starte sin egen syforretning. John Kaendo er 16 år. Han kom som 6-årig til projektet og efter endt rehabilitering kunne han indskrives i folkeskolens første klasse. I 2011 afsluttede han ottende klasse og dermed folkeskolen. John er forældreløs. Hans mor døde for længe siden, og han kender ikke sin far. John bor i Uthiru hos sin moster, der arbejder som hushjælp hos en asiatisk familie i Westlands. Hun er ikke gift, men fik et barn, som døde for nogle år siden, og hun bestemte sig for, at John kunne bo hos hende. John begyndte på Elektrikerkurset i år. Han er meget glad for det og håber at kunne arbejde som elektriker, når han er færdig med kurset. Så kan han også hjælpe sin moster, når hun bliver gammel og ikke kan arbejde mere. Shadrack Echavo er 19 år. Hans far døde da han gik i 7. klasse og Echavo stoppede med at gå i skole, da moderen blev alene med otte børn. Hans mor var ikke på god fod med sin mands familie og fik ingen hjælp af dem. Hun besluttede sig for at tage børnene med til Nairobi og søge arbejde der, men fik aldrig arbejde og børnene endte på gaden, hvor de søgte deres mad. Shadrack tilbragte meget af sin tid på gaden, dels med at finde mad og lave lidt arbejde med at samle papir og gammelt metal, dels for at være sammen med kammeraterne. Han kunne forsvinde for flere dage og uger og sov om natten hos venner og på gaden. Hans yngre bror og søster er rehabiliterede af CHILD og indskrevne i folkeskolen, hvor personalet følger op på dem. CHILD reddede Echavo fra et liv på gaden og efter råd og vejledning er han nu i gang med sin elektrikeruddannelse, som han er meget glad for og bliver færdig med i år. Moderen tjener nu lidt ved at vaske tøj og Shadrack kan bo hjemme. Oversigt over nyligt afsendt projektstøtte kr Støtte til projektet "Swayan Shop" hos Swabodhini, Chennai kr Støtte til lektiecafe, computercenter mv. hos Society for Rural Development kr Støtte til uddannelsesprojekt hos CHILD, Kenya kr Støtte til diverse driftsudgifter hos Sri Kanyakumari Gurukula Ashram

11 Fa d d e r s k a b s p r o g r a m m e t ÅR MED OMSORG I januar/februar i år besøgte Lise Münkel, der er fadderskabsadministrator for stedet, vores samarbejdspartner Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Ashramen kan i år kan fejre sit 60 års jubilæum, og i denne artikel fortæller Lise om sine oplevelser. Som jeg sidder i skyggen af et træ i The incredible India, som deres slogan er for 2012, kan jeg ikke føle andet end glæde og taknemlighed. Jeg ser over mod en flok sunde og glade unger, der har idrætstræning med en lærer i front. Og fra et skolelokale ved siden af kan jeg høre børnene sige rim, og en anden klasse gentager alfabetet på engelsk. Jeg er i ashramen i Kanyakumari, det er den 6. februar, vejret er perfekt, maden er super og vegetarisk og de ansatte utrolig søde. Det bedste er, man kan se at de har det godt og sjovt Ashramens grundlægger Alamelu Ammal sammen, men sandelig også med børnene og de unge mennesker, der bor her. Her er tre familiehuse med ca. 20 børn, en house mother og en kok. Alle kvinder, hvis mænd er døde - de er stolte og glade for deres job, nogle har også deres børn med. I hovedhuset bor unge mennesker, der går på universitet eller anden højere uddannelse. Nogle har ingen familie, andre måske én forælder. I går var det søndag, her var der to forældre for at besøge deres børn. Den 12. og 13. er det den årlige guru-pooja (stifterens dødsdag). Alle lærere og husmødre får en ny sari eller dodi. Der skal være sang, dans og bøn. Både piger og drenge skal opvise med traditionelle danse. De er så dygtige og engagerede! Det hele foregår i New Land og kræver meget planlægning. Dette er også en social begivenhed, fordi mange gamle elever med familie kommer. I ashramen kommer der hele tiden forskellige mennesker på besøg. Nogle vil sponsere penge, søge job, have løst problemer eller bare snakke og fortælle nyheder - og ind imellem ringer mobilen! Der er nok at se til for de tre ledere. Men der er også en bagside af dette! Priserne i Indien er steget voldsomt de sidste fire år. Specielt ris - her bliver brugt 1521 kg ris pr. måned. Pre-mature fest for en af de ansattes datter (næsten som vores konfirmation) Der er tilknyttet ashramen to landbrug samt et område med 20 kvæg. Guld er ligeledes steget, det kan måske lyde mærkeligt og irrelevant for børnene. Men det er det langt fra - med vores vestlige sind er det svært at forstå, og jeg tror, det vil tage mange år inden der her vil ske en ændring for inderne - selv de moderne og højt uddannede. Her er forklaringen: Guld er den eneste opsparing, der findes for piger (de er ikke mere end 6 år, før de ved det). For piger, der bor på et sted som dette, vil der kun komme mænd, som ikke er uddannede eller alkoholikere, og tilbyde dem ægteskab. Kan pigen derimod tilbyde en lille formue, kan man fra ashramens side finde mere

12 12 Fa d d e r s k a b s p r o g r a m m e t passende mænd. Det er pigens familie, der SKAL betale hele brylluppet og udstyr til hjemmet samt silkesarier til de nærmeste kvinder. Ellers vil hun blive drillet og generet af svigermoderen, og familien vil falde i den sociale status. Sidste år blev en pige fra ashramen gift med en fra en højt stående kaste. Det kostede ashramen kr., som alle samlede ind til. I dag har hun det godt og er glad. Det er helt utænkeligt at en pige er single, trods en god uddannelse! Det er ikke lige meget hvilket universitet eller uddannelsessted, de unge går på. For at få et godt job, skal det være de rigtige steder - og det er dem, der er dyrest. Et af de rigtige steder koster kr kr kr. for hver eksamen, hertil kommer materialer, mad og logi, da uddannelsesstederne ofte ligger langt fra ashramen. Mange vil meget gerne have en uddannelse, og de er meget ihærdige og målrettede. Disse tre punkter (prisstigninger, ægteskaber & uddannelse) har højeste prioritet i ashramen. Derfor er der en del misligholdelse af bygningerne. Bl.a. er et af kontorerne ødelagt, og dokumenter, bøger og andre papirer står oplagret i plastikposer. I drengenes hjem er loft og tag i to rum ødelagte pga. regn, så det er direkte farligt for børnene - de kan ikke bruges. Et hegn rundt om ashramen er heller aldrig brevet bygget, efter at der er lavet en national highway lige op til området - farligt for børnene. Et hegn ville også beskytte dem mod vilde dyr. I går blev en leopard set 1 1/2 km herfra, efter at den havde dræbt en ged. Ligeledes er der sket en del tyverier, selv om der er en vagtmand døgnet rundt. Selv efter færdiggjort skolegang, uddannelse eller ægteskab, har jeg ofte oplevet, at børnene vender tilbage som voksne - tilbage til deres barndomshjem. Det kan bl.a. være for at få en opskrift på mad, hvis en i familien bliver syg, for at arbejde her eller bare for en hyggesnak. En af de ansatte har været her i 45 år, så det er også en god arbejdsplads. Lønnen må desværre være lavere her end andre steder, for at det hele kan løbe rundt - så de ansatte skal sandelig også være engagerede i hele konceptet. Tak til alle sponsorer med børn i Kanyakumari. I er med til at give børnene en god og tryg fremtid! Lise Münkel Oversigt over nyligt afsendt fadderskabsstøtte kr St. Thomas, Chetpet kr CPC, Vellore kr Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, Kanyakumari kr Asha Nivas - til videregående uddannelser Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir Uddannelsesfadderskaberne hos Bala Mandir er blevet vel modtaget - og størstedelen af de første 10 drenge har nu fået faddere. Vi siger mange tak! Skulle du selv have lyst til at få et uddannelsesfadderskab hos Bala Mandir, f.eks. denne dreng, så kontakt Knud Rehder, Morbærvænget 19, 3600 Frederikssund, tlf , B-10/2011 er 16 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs montøruddannelse, han ville gerne tage en lang videregående uddannelse på universitet, men han måtte gå på kompromis pga hans families situation. Hans far døde af alkoholmisbrug, og hans mor forsørger nu familien med hendes kuli arbejde.

13 Fa d d e r s k a b s p r o g r a m m e t 13 To seje søstre Af Michelle Sigvardt, medlem af Informationsudvalget i Aktion Børnehjælp. Solen står højt på himlen, da jeg en eftermiddag i maj står foran en gitterport på Sigurdsgade 29, på Nørrebro i København. Et skilt henviser til en knap, hvorefter man vil blive lukket ind. Ingrid, en rar ældre dame med kortklippet hår, får lukket mig ind. Hen i den anden ende af gården, ned af et par trapper, og der, i et meget beskedent kælderrum, står Ingrid og Ruth hver anden mandag, og modtager pose efter pose, fyldt op med strikke og bomuldsklæder; tæpper, trøjer, huer og små bukser til de mindste. Varerne som de modtager, er fra hele København og omegn. Det er et stort område, og især mange varer, som de to aldrende søstre skal pakke, presse og sende. De to søstre, som Ingrid og Ruth er, har været aktive frivillige i mange år, Ruth har, helt præcist, været med i 22 år. Måbende spørger jeg, hvordan det hele startede. Det hele startede jo sådan set med strikkeklubben nede i Korsvejskirken, svarer Ruth. Hvordan denne strikkeklub og helt særligt Ingrid og Ruth, endte med at hjælpe Aktion Børnehjælp, står ikke helt klart i de to søstres hukommelser, men en tur i rutsjebane, med dens op og nedture, det har det bestemt været. Fra udelukkende at strikke i klubben i Korsvejskirken, kom søstrene rundt i København: først med lokale ved Ryparken på Østerbro, så til Gormsgade, hvor søstrene var med til at starte en genbrugsbutik op, og nu her, i Sigurdsgade i den lille kælder, som Aktion Børnehjælp har lånt af Mother Teresa søstrene, Missionaries of Charity. Nogle af de bedste oplevelser de to søstre har haft, har været strikkeklubben og deres fælles fadderskaber i Indien. Strikkeklubben var en succes for de to søstre, antallet af strikkere har været stigende gennem årene, og i øjeblikket er de ældre kvinder, som mødes og strikker klæder over en kop kaffe. Strikkeklubben i Korsvejskirken har haft to fadderskabsbørn gennem Aktion Børnehjælp. Pigen, de hjælper i øjeblikket, er 12 år. Pigen, de hjalp og skrev breve sammen med førhen, havde de kontakt med gennem mange år. De støttede hende til hun var 17 år gammel; pigen ville gerne videreuddanne sig, men forældrene havde brug for hendes hjælp tilbage i landsbyen. En barsk oplevelse for Ingrid og Ruth hjemme i Danmark, der vidste hvor dygtig pigen var i skolen, og hvor meget hun gerne ville læse videre. Ingrid og Ruth er trætte. Trætte af deres situation. To ældre kvinder med hver deres skavanker, kan ikke klarer det hele. Det, de har brug for, er hjælp. Ingrid understreger over for mig, at de ikke har brug for at komme med i Aktion Børnehjælps blad, men at de har brug for hjælp. Her er den unge Kirsten deres eneste fortrøstning. Kirsten har været tilknyttet søstrenes arbejde i et par måneder nu, og kan de mandage, søstrene ikke er til stede, selv finde ud af at bruge maskinen til at presse poserne med tøjet. Men Kirsten er ung, og skal i gang med uddannelse inden længe. Kirsten er vores bedste hjælper nogensinde!, udbryder Ruth. Der hersker ingen tvivl om, at hvis det ikke havde været for hjælpere som Kirsten, så havde de to seje søstre måske opgivet håbet, om fortsat at hjælpe de fattigste i Indien.

14 14 Å r s r e g n s k a b o g l e d e l s e s b e r e t n i n g RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2011 Indtægter 2010 Indgåede bidrag Renter m.v Udgifter Projekter m.v Specialblandet mælkepulver Fadderskabsprogram Mother Teresa Informationsmateriale m.v Porto, kontorartikler, husleje, lønudgifter, revision m.v Diverse UNDERSKUD, der overføres til dispositionskonti BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Aktiver Bankbeholdninger m.v Værdipapirer og tilgodehavender Passiver Diverse kreditorer Dispositionskonti for senere anvendelse: Aktion Børnehjælp, Projekter m.v Aktion Børnehjælp, fadderskabsprogram Andre dispositionskonti Fondens kapitalkonto Vi kan attestere at foranstående sammentrængte regnskab er i overensstemmelse med det af os reviderede årsregnskab for Aktion Børnehjælp for 2011, som vi har forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. København, den 18. april 2012 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Knud Heinrichs Statsautoriseret revisor

15 Å r s r e g n s k a b o g l e d e l s e s b e r e t n i n g 15 Ledelsesberetning 1/1-31/ Aktion Børnehjælps bestyrelse har hermed fornøjelsen at kunne præsentere årsregnskabet Regnskabet udviser et samlet underskud på kr., hvilket er en del bedre end budgetteret. Indtægterne har på de fleste områder generelt været stigende. Fra Tips & Lotto er der i regnskabsåret modtaget et tilskud på kr, hvilket er et lille fald i forhold til 2010, hvor det lå på kr. De samlede indtægter beløb sig til godt 15 mio. kr, heraf godt 12,5 mio. kr. (til dækning af specialblandet mælkepulver) fra Missionaries of Charity, indsamlet i Europa. I forhold til sidste regnskabsår har udgifterne til projekt- og fadderskabsstøtte samt Mother Teresas arbejde været lidt faldende, og beløb sig til knap 15,5 mio. kr. Det samme gælder udgifterne til information og administration, der i alt beløb sig til kr. I regnskabsårets løb har Aktion Børnehjælps hjemmeside i snit haft ca besøg om måneden, og der er udsendt 4 numre af Aktion Børnehjælp. Der er ydet støtte til følgende samarbejdspartnere: ARM, Asha Nivas, Bala Mandir, CPC, Cecowor, CODEP, Kanyakumari, Shanthi Bhavan, SDD, SRD, Swabodhini,& St. Thomas Hospital. I regnskabsårets løb har repræsentanter fra Aktion Børnehjælp besøgt en del af vores samarbejdspartnere - dels i Indien, dels i Kenya. Aktion Børnehjælp havde pr. 31/ aktiver til en værdi af godt 4,1 mio. kr. Af disse stod ca. 2,5 mio. kr. som sikkerhed for vore forpligtelser overfor vore fadderskabsbørn og igangværende projekter. Restsummen, ca. 1,6 mio. kr., udgjordes hovedsagelig af nødvendig driftskapital, lovpligtig fondskapital og dispositionsbeløb til fremtidige projekter. Aktion Børnehjælp har i regnskabsåret igen arrangeret forsendelser af specialblandet mælkepulver til Mother Teresas hjælpearbejde i Indien. Pulveret havde en værdi af knap 12,5 mio. kr., som Mother Teresas organisation selv har finansieret størstedelen af. Ligeledes har Aktion Børnehjælp i regnskabsårets løb modtaget, pakket og videresendt tæpper og stk. tøj til Mother Teresas organisation. Aktion Børnehjælps 7 lokalkomiteer driver genbrugsbutikker og tæppecentre og deltager i forskellige indkomstskabende og oplysende aktiviteter. I regnskabsåret skaffede lokalkomiteerne indtægter på kr., hvilket er ca kr. mere end i sidste regnskabsår. Aktion Børnehjælp har i regnskabsårets løb afholdt et medarbejdermøde i Odense. Aktion Børnehjælp har modtaget støtte til forsendelserne af tæpper og tøj fra Danidas renoverings- & forsendelsesbevilling. Det meste af Aktion Børnehjælps administrative arbejde varetages af frivillige medarbejdere, der enten arbejder på egen hånd eller er organiseret i udvalg. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle Aktion Børnehjælps aktiviteter og økonomi, tager stilling til principielle spørgsmål og fastlægger fremtidige mål og midler. Projektudvalget modtager, vurderer og indstiller/afviser modtagne projektansøgninger. Når projekterne er afsluttet, gennemføres en evaluering. Informationsudvalget står for præsentationen af Aktion Børnehjælp over for offentligheden. I løbet af regnskabsåret har udvalget færdiggjort og præsenteret en ny hjemmeside, udarbejdet en ny fadderskabsbrochure, igangsat et nyhedsbrev, oprettet en facebook-profil og en YouTube-kanal. Herudover har udvalget ansvaret for vores blad, Aktion Børnehjælp Nyt, udarbejdelse af brochurer og andet informationsmateriale samt pressekontakt. Et nyoprettet Fundraisingudvalg er i gang med at planlægge og gennemføre aktiviteter, der skal skaffe Aktion Børnehjælp flere midler. Pr. 1/ blev Naja Kastanje afløst af Jacob Møller som Aktion Børnehjælps formand. Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram støttede i 2011 ca børn hos otte forskellige samarbejdspartnere i Indien med bl.a. undervisning, tøj, kost, logi, lægehjælp m.v. Seks frivillige administratorer, heraf tre nye, står for det administrative arbejde i Danmark samt kontakten med såvel partnere i Indien som fadderne i Danmark. Aktion Børnehjælp har i regnskabsårets løb valgt at hæve priserne på fadderskaberne med mellem 10 og 20 %, således at fadderskabsbidragene også kan dække fadderskabsprogrammets andel af de fælles administrative omkostninger. Aktion Børnehjælp vil gerne benytte lejligheden til at sige alle bidragydere, strikkere, frivillige medarbejdere og andre interesserede hjertelig tak for den store og trofaste støtte, som vi i årets løb har modtaget til vort hjælpe- og ud viklingsarbejde, der er koncentreret om at skabe bæredygtig udvikling for nødstedte børn i storbyslum eller fattige landdistrikter. Støtten kanaliseres af pålidelige og effektive organisationer, som Aktion Børnehjælp har haft et mangeårigt og frugtbart samarbejde med. Vi har sikkerhed for at hjælpen når frem, og vi ved at den ræk ker langt. Vi håber på fortsat støtte til vort hjælpearbejde - og står gerne til rådighed med oplysning og infor mation.

16 16 a k t i o n t æ p p e r o g t ø j En trofast medarbejder Dagny Kahr er en af de mange ildsjæle, der arbejder for Aktion Børnehjælp. Hun har været strikker i ca. 20 år og har startet strikkeklubber både på Hørgården og Fortegården - begge steder i Risskov. Dagny er 92 år og strikker, hækler, bager boller til kaffen og pakker og gør klar, når strikvarerne skal køres til Støvring. Før jul har Dagny også strikket nisser, der er blevet solgt i lokalcentret. Nisserne indbragte kr, som er blevet sendt til Aktion Børnehjælps samarbejdspartner i Kanyakumari. Det er en stor fornøjelse at arbejde og kende sådan en som Dagny. Alderen er ved at melde sig, men det slår ikke Dagny ud - hun har bare sørget for en afløser, når opgaverne bliver for besværlige. Og Kirsten Sloth Laven har heldigvis lovet at tage over. Det skal ved denne lejlighed lige nævnes at Benni Asmussen står for strikkeklubben på Hørgården. Karin Høy Formand for lokalkomiteen i Århus Et par friske tæppemodtagere og -pakkere søges Tæppecentret i København har hårdt brug for et par friske tæppemodtagere og -pakkere, der et par gange om måneden kan komme nogle timer og modtage og pakke de mange tæpper og andre strikvarer, vi får. Det er vigtigt for os at I er ansvarlige, mødestabile og friske på at tage fat. Ring til Klaus på sekretariatet og hør nærmere - tlf Uldent broderegarn Tusind tak for tilsendte garn. Flere har spurgt, hvad det bruges til. Jeg strikker filtede tasker og sælger dem til fordel for Aktion børnehjælp. Se billedet. Alle striberne er strikket af broderegarn. Venlig hilsen Ellen Pedersen, Tæppecentret i Støvring Strikkestatistik Afsendt maj 2012 I alt afsendt Tæpper Trøjer Babypakker Stolaer Tørklæder Nyt bestyrelsesmedlem Vi søger nyt bestyrelsesmedlem. Det kan meget vel være dig, hvis du har mod på at engagere dig i en årrække, måske er du pensioneret, men stadig med en brændende gnist for at ville tage aktiv del i udviklingen mod en bedre verden. Har du regnskabsmæssig erfaring, erfaring med udviklingsprojekter, rejst/arbejdet i Indien eller anden faglig relevant baggrund er det et stort plus. Vi er en forholdsvis aktiv bestyrelse, der ca. mødes en gang om måneden samt løbende tager stilling til konkrete problemstillinger over mail. Som bestyrelse ønsker vi at være bredt sammensat, både hvad angår køn, erfaring, alder og kompetencer, samt i forhold til de konkrete opgaver, der er tilknyttet det daglige arbejde i Aktion Børnehjælp. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet. Er du interesseret, så send os en mail med motivation og kort info om dig selv. Vi vil løbende vurdere og vende tilbage på modtagne henvendelser. Møderne holdes på vores sekretariat. For yderligere info om vores overordnede arbejde se www. aktionb.dk eller kontakt Klaus på vores sekretariatet tlf ) eller formand Jacob Møller tlf ). Mvh Jacob

17 17 Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Fadderskab, kode nr. Gave til sponsorbørn/institutioner Bidragydernr.: Gavebrevsbidrag Ønsker tilmelding til Betalingsservice (PBS) Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Projektstøtte Tæppeforsendelser Ønsker ikke tak Ønsker tilmelding til Betalingsservice (PBS) Ønsker uden forpligtelse tilsendt 6 girokort Bidragydernr.: Gavebrevsbidrag

18 Omstående 18 Bzz beløb, der er gave til Aktion Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp. Omstående beløb, der er gave til Aktion Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp.

19 Ko rt n y t 19 Fuldt fradrag for dine gaver! Fra og med skatteåret 2012 får de bidragydere, der yder støtte til almennyttige organisationer, som er godkendt efter ligningslovens 8a (bl.a. Aktion Børnehjælp) fuldt fradrag for deres bidrag, idet de hidtidige bundgrænser på 500 kr. er ophævet. Det maksimale fradrag er kr. Læs om beløbsgrænser m.v. på beloeb/ligningslov.html P.S. Husk at det er organisationerne, der er indberetningspligtige, og at du derfor kun kan opnå fradrag ved at oplyse dit cpr. eller cvr-nummer til disse. Køb en Aktion Børnehjælp T-shirt! Du kan stadig nå at købe en kvalitets-t-shirt i økologisk og fairtrade bomuld. På brystet ses Aktion Børnehjælps logo - drengen med koen, tegnet af Kamma Svensson - på ryggen det samme i større format med opfordringen Tag et sultent indisk barn til bords samt en henvisning til Aktion Børnehjælps hjemmeside. Prisen er kun 100 kr. + porto og kan bestilles ved henvendelse til Aktion Børnehjælps sekretariat - tlf , I sort har vi kun small, i hvid har vi small, medium & large Besøg Galleriet og Dukkemuseet i Rønbjerg Dukkemuseet får fortsat af og til fine gamle dukker forærende. Det er helt fantastisk, så flot en samling, som museet nu rummer. Det får meget ros fra gæsterne, så vi håber mange vil lægge vejen om ad Rønbjerg i sommerferien. Galleriet har p.t. fine mandaleer og papirkunst af Gurli Maagaard fra Silkeborg. Der er glaskunst af Gitte Lisborg, så man kan altid finde ideer til gaver. Mogens Stryhns fotokunst og bøger sælges til uhørt lave priser, og der er stadig et pænt udvalg i afdelingen med Ulands-varer. Næste udstilling åbner den 14. juli kl.15 med gode keramikskulpturer af Lone Kjeldsen og malerier af Arne Kær Nielsen. Lokalkomiteen med genbrugsbutik i Ranum arbejder flittigt for at støtte de 27 sponsorbørn i CPC i Vellore. Dukkemuseet har nu mere end dukker fra over 100 lande, gammelt legetøj, eventyrscener og et legehjørne. Få nærmere oplysninger på tlf eller dk. Overskuddet går bl.a. til Aktion Børnehjælps hjælpearbejde. Godt nyt fra Bornholm Lokalkomiteen på Bornholm har ansøgt kommunen om et 18-tilskud og har fået bevilget kr. Ligeledes er Sparekassen Bornholms Fond blevet ansøgt - her har lokalkomiteen fået kr. Hjertelig tillykke! Nye klistermærker Vi har fået trykt nye klistermærker. Størrelsen er ca. 5 x 5 cm og de kan rekvireres hos vores informationsmateriale-medarbejder Kirsten Olsen - se kontaktinfo. side 2. Vi siger tusind tak til Tandlæge Lars Martiny, Hundested, for sponsorering af nye kuverter og klistermærker v/ Klaus Iversen, Aktion Børnehjælps sekretær 19

20 20 Afs.: Aktion Børnehjælp Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th 2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring ID Fadderskabsprogrammet Asha Nivas / Year of the Child / Bala Mandir Knud Rehder ( ) Morbærvænget Frederikssund Stella Maris / Shanthi Bhavan Hannelore Hjorth Møller Jensen ( ) Ribevej 84, Ødsted 7100 Vejle St. Thomas Hospital & C.P.C Maria José de Prado ( ) Hvilevej Hellerup Cecowor Stella Nielsen ( ) Elmevej Tønder Kanyakumari Lise Münkel ( ) Lystrupvej Faxe CODEP ITI Jette Kaae ( ) Stenhøjsvej 4, 8260 Viby J Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th København Ø Tlf/fax: (bedst hverdage 9-12) Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer Genbrugsbutikken Frederiksberggade Silkeborg Kontaktperson og lokalkomité: Pia Markvard ( ), Linåbuen 13, 8600 Silkeborg Genbrugsbutikken Vestergade 23 st.tv., 9681 Ranum Kontaktperson og lokalkomité: Grethe Eliassen ( / ) Engtoften 12, 9681 Ranum Øvrige lokalkomiteer: Gunver Ipsen ( ) Pedersker Hovedgade 32, 3720 Åkirkeby Gerda Johansen ( ) H. C. Andersensvej 55, 1. th., 4700 Næstved Ingeborg Nørby ( ) Landevejen 41, Døstrup 6780 Skærbæk Karin Høy ( ) Høeg Hagensvej 12, 8200 Århus N Ellen Pedersen ( , Mobil: ) Blomstermarken Støvring Tæppecentre Aktion Børnehjælps Tæppecenter c/o Missionaries of Charity Sigurdsgade 29, 2200 København N Tlf.: ring evt. til sekretariatet Indlevering: mandage kl (Ferielukket i juli og ved jul/nytår) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Manøvej (rød bygning) 4700 Næstved Indlevering: tirsdage i ulige uger kl efter aftale med Gerda Johansen ( bedst aften). Ferielukket juli & august Aktion Børnehjælps Tæppecenter Poul Rømer Olsen ( , mobil: ) Møllebakken 12, 3790 Hasle Aktion Børnehjælps Tæppecenter Æ Sprøjthus Lovrupvej 10, Døstrup 6780 Skærbæk Kontakt: Ingeborg Nørby ( ) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Østre Allé 6 indgang M 9530 Støvring Henvendelse i receptionen Åbent ma.-fr. kl Kontakt: Ellen Pedersen ( , Mobil: ) eller Hanne og Kaj Kristophersen tlf Besøg vores hjemmeside på

Aktion børnehjælp. Børnedans hos CPC. Forår 2012 45. årgang nr. 1

Aktion børnehjælp. Børnedans hos CPC. Forår 2012 45. årgang nr. 1 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Børnedans hos CPC Forår 2012 45. årgang nr. 1

Læs mere

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Piger fra en af Cecowors afterschool clubs Sommer

Læs mere

Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår 2013 46. årgang nr. 1

Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår 2013 46. årgang nr. 1 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn i Chennai Forår 2013 46. årgang nr.

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

Forår 2014-47. årgang - nr. 1

Forår 2014-47. årgang - nr. 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn hos Kanyakumari Forår 2014-47. årgang - nr. 1 2 indhold 3 Leder

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød maj 2011 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2010 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Heslegårdsvej 6, st-2 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Kathmandu besøg maj 2013

Kathmandu besøg maj 2013 Kathmandu besøg maj 2013 care by me design with soul and attitude 10 hektiske dage i Kathmandu Jeg er næsten lige kommet hjem efter nogle hektiske dage i Kathmandu, hvor jeg har set noget af det smukkeste

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355 Side 1 kalende- 12. januar. Husk at sætte kryds i ren ved lørdag den Tilmelding senest 3. januar til Lene

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Scor i Sommerferien Score i sommerferien hvorfor? Hvorfor har jeg valgt at skrive en e-bog om at score i sommerferien? Fordi jeg igen og igen hører fra fyre at de tager til Lloret de Mar, Bulgarien,

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2010

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 Kære Alle Nu er det igen blevet tid til lidt nyheder fra My African Child. I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om formandens, Iben Hansen, tur til Tanzania, hvor hun besøgte foreningens

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere