Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer årgang nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer 2012 45. årgang nr. 2"

Transkript

1 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn fra Cecowors drømmeskole Sommer årgang nr. 2

2 2I n Id n dh ho l d 3 Leder 4 Projekter 4 Uvirkelig virkelighed 5 Society for Rural development (SRD) 6 Case history 7 Karin i slummen 9 Fra lim til skolegang hos CHILD i Kenya 11 Fadderskabsprogrammet år med omsorg 12 Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir 13 To seje søstre 14 Årsregnskab 14 Årsregnskab 15 Ledelsesberetning 16 Aktion Tæpper og Tøj 16 En trofast medarbejder 16 Et par friske tæppemodtagere og -pakkere søges 16 Uldent broderegarn 19 Kort Nyt Aktion Børnehjælps bestyrelse Jacob Møller (formand), Rune-Christoffer Dragsdahl (næstformand), Agnete Kofoed, Knud Rehder & Ole Heger Aktion Børnehjælp Nyt udkommer i marts, juli og november med deadline 1/2, 1/6 og 1/10 Redaktion: Aktion Børnehjælps informationsudvalg (Ansvarshavende: Klaus Iversen) Oversættelser, tekstredigering, korrekturlæsning m.v.: Lisbeth Rasmussen og Kirsten Lykke Jensen & Nina Milling Riiser Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter. Hjælpen ydes dels som projektstøtte, dels som støtte til fadderskabsbørn, og kanaliseres via vores mangeårige, lokale samarbejdspartnere. Aktion Børnehjælp har også en række lokalkomiteer, der driver genbrugsbutikker, tæppecentre og oplysende virksomhed rundt om i Danmark. Støtte til Aktion Børnehjælps arbejde kan indbetales på følgende konti: Projekter, tæppeforsendelser m.v.: Reg.nr.: 0274, Kontonr.: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Fadderskaber: Reg.nr.: 0274, Konto: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Bestyrelsesformand Jacob Møller, Højstrupvej 6, 2720 Vanløse, Tlf , Informationsmateriale m.v. fås hos: Kirsten Olsen, Søtofteparken 20, Ganløse, 3660 Stenløse, tlf Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th., 2100 København Ø Tlf./fax: (bedst kl. 9-12) Hjemmeside: Grafisk design: Henrik Würtz Bladet er trykt hos Øko-tryk på 100% dansk genbrugspapir. Fotos: Aktion Børnehjælps arkiv Oplag: 2100 ISSN: Forsidefoto: Børnedans hos CPC

3 L e d e r 3 Jacob Møller formand Hjælp til selvhjælp Aktion Børnehjælp er knyttet sammen af frivillige og støtter, der alle deler et fælles ønske om at hjælpe de værst stillede børn i denne verden mod et bedre liv. Det er sket liv for liv siden 1965, med de indiske børn i centrum og med en hel særlig plads i hjertet hos frivillige, strikkere og faddere. Igennem forskellige programmer og partnerskaber er hjælpen blevet kanaliseret fra menneske til medmenneske. Fokus har fra starten ligget på at dække de basale behov for daglige måltider, tryghed og grunduddannelse gennem mælkeforsendelser, Tæpper & Tøj, Fadderskabsprogrammet og støtte til udvalgte projekter. Indien er i dag i en rivende udvikling, men kontrasten mellem rig og fattig bliver samtidig mere skærende dag for dag. Det kan være umådeligt svært at forstå de skel, der alt for ofte accepteres som normen. Vi må naturligt hele tiden spørge os selv, hvordan vi bedst hjælper med en samtidig respekt for at bevare eller styrke modtagerens evne til at bære sin egen skæbne med stolthed, ikke som offer, men som menneske med en vifte af ressourcer til rådighed. Hjælpen til grunduddannelsen er i den grad et ønske om at give børnene en tryg barndom, men også et grundfundament for deres videre færden. Hjælp til selvhjælp. To af vores nye programmer, Uddannelses-fadderskaberne hos Codep og Bala Mandir, giver unge direkte færdigheder, der gør dem efterspurgt efter blot 2 års fagpraktisk uddannelse. Hos Codep er vi ved at afprøve et system, der lader de unge drenge betale deres uddannelse tilbage i årene efter uddannelsen. Derved skulle Codep gerne blive mindre afhængig af den danske støtte over årene og samtidig give drengene en stolthed over selv at klare sig og kunne betale tilbage. Tak til Jer, der har tegnet de nye fadderskaber, vi er meget spændte på, hvordan det kommer til at forløbe og glæder os til at kunne dele erfaringen med vores andre partnere. Jacob Møller formand

4 4 P r o j e k t e r Uvirkelig virkelighed Af Michelle Sigvardt, medlem af Informationsudvalget i Aktion Børnehjælp. Et udbredt problem i de indiske landdistrikter er gældslaveri. Slaveri der aldrig hører op for jordløse indere, som prøver at skabe en tilværelse for sig selv udenom fattigdommen. Indien er et af verdens største og mest folkerige lande. Der er store forskelle i befolkning, økonomisk vækst og ressourcer. Landet har udviklet sig eksplosivt gennem tiderne; eksempelvis blev det ældgamle og religionsbetonede kastesystem ophævet i forbindelse med Indiens uafhængighed af England i Derudover er Indien blevet spået en fremtid som en af verdens næste stormagter, og har desuden en bred urban, veluddannet middelklasse i vækst. Men afspejler dette moderne, nye, økonomisk orienteret land sig i det brede Indien, med hele dets enorme befolkning? Næppe! Der var engang en jordløs inder, som for omtrent 40 år siden tog et lån hos en velstående inder, som besad en masse jord. Lånet trak ud og renterne blev urimelige høje for den fattige inder. Hele livet arbejdede manden, for en dag at kunne se sig selv gældfri. En drøm som på 4. generation stadig ikke er realiseret. I delstaten Andhra Pradesh, i distriktet Kurnool i det centrale Indien, bor Mr. Samson. Han er landarbejder og bor i den lille by Nelampadu, sammen med sin kone og børn. Mr. Samson er oldebarn af den fattige inder. Mr. Samson arbejder sammen med sine børn, som gældslaver for det samme landbrug, som hans oldefar arbejdede for, for cirka 40 år siden. Gælden er nu videregivet i fire generationer, og den onde cirkel har allerede trukket Mr. Samsons børn med sig, og fortsætter, hvis der ikke bliver gjort en drastisk og markant ændring for gældslaver. Mr. Samsons historie er blot en ud af mange sørgelige eksempler på fattige inderes liv. Mennesker, som er fanget i et forældet og urimeligt system, baseret på fortiden. Så findes der virkelig ikke længere et kastesystem, hvor højkaste styrer lavkaste, og tvinger dem i slaveri gennem årtier? Hvis ikke, så må Mr. Samson, hans familie, og alle de andre indere i samme situation, være et billede på en uvirkelig virkelighed. * Aktion Børnehjælps samarbejdspartner, Society for Rural Development (SRD), ønsker at nedbryde den onde cirkel af gældslaveri og har formået at frigøre og hjælpe 35 familier, som har været fanget af gældslaveri. R. Nagaiah SRD har også et børnehjem og en kostskole for 70 børn, som Aktion Børnehjælp støtter. Børnene er enten forældreløse, eller børn af meget fattige landarbejdere. Et af de børn, som

5 P r o j e k t e r 5 er tilknyttet SRD, er 13-årige R. Nagaiah, som går i hvad der svarer til den danske folkeskoles 7. klasse. Da Nagaiah var 10 år gammel, døde hans far som følge af nedslidende og hårdt slavearbejde hos en landmand. Efterfølgende forlod moren Nagaiah og hans tre søskende, til fordel for en anden mand. Det betød at børnenes bedstemor, en landbrugsarbejder, som på en god dag tjener 10 kr. måtte agere forælder og forsørger for børnene. Nagaiahs ældste bror på 14 år hjælper bedstemoderen med arbejdet i markerne og forsøger samtidig at følge med i sin skolegang som ekstern elev. De to yngre brødre på henholdsvis 8 og 6 år går ikke i skole. Nagaiah går selv i skole, men har svært ved at følge med pga. de svære forhold i hjemmet. Han har en drøm om at gennemføre sin skolegang, få en videregående uddannelse og ende med at blive uddannet skolelærer. Hvis Nagaiahs drøm en dag kan blive til virkelighed, vil det forandre forholdene for ham selv, hans familie og det omkringværende samfund. Society for Rural Development (SRD) SRD blev grundlagt af Mr. R. J. Wilson og en håndfuld frivillige tilbage i SRD er en uafhængig, non-profit organisation, som ikke tager udgangspunkt i hverken politik, religion eller sociale lag. Organisationen går sjældent ind med direkte støtte, men forsøger at virke som udviklingskatalysator. SRD har ved økonomisk hjælp fra uafhængige fonde og organisationer rundt omkring i verden, opnået meget siden Heraf kan bl.a. nævnes de 25 uddannelsescentre i landsbyer, hvor der bliver drevet non-formal uddannelser, som er undervisning, der ikke giver et certifikat eller en kvalifikation, forstået på den måde, som vi kender det i Danmark (9. klasses afgangseksamen, studentereksamen etc.). Centrene skaber derimod en øget opmærksomhed i landsbyerne og lokalsamfundene, og danner nyorientering, håb og inspiration for de enkelte familier i områderne. Derudover har SRD formået at frigøre og hjælpe 35 familier, som har været fanget af gældslaveri. De har været med til at udplante kimplanter, og hjælpe beboere i 20 landsbyer til at skabe mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug. SRD har både kort og langsigtede mål for fremtiden. Det overordnede mål på kort sigt er at forbedre uddannelsen for de udsatte og fattige indiske børn. Dette skal gøres ved at give dem troen på sig selv, skabe en grundlæggende tillid til, at de godt kan klare sig selv, og at der er håb og muligheder for dem i livet. På lang sigt ønsker SRD at nedbryde den onde cirkel af gældslaveri, at sørge for at mindske de sociale uligheder i det indiske samfund, at skabe større social retfærdighed samt at viderebringe budskabet og visheden om sociale og legale rettigheder hos det indiske folk. SRD har indtil videre bl.a. opnået at skabe non-formal uddannelsescentre i 25 landsbyer. Støttes af den katolske, schweiziske hjælpeorganisation Lenten Fund frigøre og resocialisere 35 familier, som var fanget af gældslaveriet i landsbyerne i området Nelampadu. Støttes af EFICOR, Bangalore dyrke kimplanter og fordelt disse i 20 landsbyer for at forbedrer de miljømæssige forholds Støttes af HIDA, Canada og en dansk fond implementere et tørke-hjælpeprogram. Støttes af Aktion Børnehjælp afholde kampagner imod børnearbejde Støttes af en dansk fond

6 6 P r o j e k t e r Case history Swarooprani er en pige på 10 år, som går i skole i hvad der i det indiske skolesystem hedder 3rd standard. Hun er den ældste af i alt fire piger, som alle er født med få års mellemrum. Faren forlod på et tidspunkt Swarooprani og hendes familie, hvilket efterlod den fattige mor tilbage som eneforsørger til de fire piger. Som følge af den ulykkelige og uvirkelige situation som moren nu stod i, overvejede hun i sin desperation af sult og fattigdom, at dræbe én af pigerne, sælge to af dem og beholde den sidste. Da SRD fandt ud af morens planer, tog de sig straks af familien, og satte dermed en stopper for det, der kunne have endt så grufuldt galt. SRD hjælper moren med rådgivning om hvordan moren kan skabe fundamentet til et livslangt og bæredygtigt levebrød. På baggrund af morens egen forespørgsel, er Swarooprani og to af hendes søstre, i dag tilknyttet og bor på SRDs børnehjem, hvor de alle har deres skolegang. Swarooprani har en drøm om at fuldføre sin uddannelse og derefter læse til sygeplejerske. Som sygeplejerske er hendes ambition at hjælpe den fattige landbefolkning de steder, hvor der ikke er nogen sundhedsfaciliteter. Støtte fra Aktion Børnehjælp SRDs børnehjem og skole har været støttet af Aktion Børnehjælp siden slutningen af 1995, hvor programmet med at hjælpe forældreløse børn begyndte. Ingen af disse børn har haft adgang til selv de mest basal faciliteter hvad angår skolegang og uddannelse. Men med dette projekt bliver børnene hjulpet på vej til at få uddannelser og at blive fremtidens borgere i Indien, med bedre muligheder for at skabe sig en gode tilværelser med uddannelser og karrierer. Siden 1996 har mange børn og unge gennemført den grundlæggende skolegang, som børnehjemmet tilbyder. Når børnene har gennemført denne uddannelse, vælger mange at tage en videreuddannelse. Det drejer sig bl.a. om tekniske ingeniører (15) militæret (32) politiet (48) chauffører i udlandet (8) forsikringsområdet (16) kontor (13) politik (27) og landbrug (resten).

7 P r o j e k t e r 7 Karin i slummen Karin Høy, der er formand for Aktion Børnehjælps lokalkomité i Århus, var sammen med sin mand, Kaj, på rundrejse i Indien i december 2012 og januar I det forrige nr. af Aktion Børnehjælp Nyt bragte vi en artikel om deres besøg hos vores samarbejdspartner, Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, og her bringer vi lidt indtryk fra deres oplevelse i millionbyen Chennai. Efter vores ophold i Kanyakumari, tog vi et tog til Chennai (tidligere Madras). Vi boede en lille uge på YWCA international guesthause, en oase i millionbyen. Chennai har mere end 8 millioner indbyggere og er Indiens fjerdestørste by. Byen strækker sig over et kæmpe areal med få højhuse, og har verdens næstlængste strand, der strækker sig over 13 km ud til den Bengalske bugt. Da vi første gang går ud i byen og i den venstrekørende trafik, bliver vi lidt forskræmte over støjen, osen og den enorme trafik og menneskemyldret. Men efter nogen tid er det interessant at se, hvordan trafikken glider, dog med lidt problemer af og til. Trafiklys er der flere af, men mange er gået i stykker og hænger i nogle gamle ledninger. Nå ja, det går jo alligevel. Fiskerhytter med stråtag ved stranden I de store kryds står der en stakkels politimand / eller -kone og styrer slagets gang, nogle gange har de et mundbind på. Vi var lige ved at miste pusten ved at se og færdes i trafikken - det lignede trafik uden regler. Jeg tror, at i de 2 måneder, vi var i Indien, så vi en bil og motorcykel støde let sammen, og vi kørte trods alt mange kilometer. Det værste er, at der kommer ca nye biler på vejene hver måned i Indien. Vi mødte mange indere der ikke talte engelsk, vi kunne spørge i øst og de svarede i vest Der var mange gadebutikker, en reparerer paraplyer en anden klip klapper, en sælger plastflasker andre sælger gammelt træ, det være sig gamle døre og vinduer efter vægt. Fattigdom og dårlige boligforhold er utrolig beskæmmende, jeg blev så trist over at se og besøge de steder. Vi gik bl.a. rundt, hvor tsunamien ramte i Vandet tog alle de simple palmehytter, som fiskerne og deres familier boede i. Derefter besluttede bystyret, at de ikke ville have simple hytter ved strandpromenaden. Der blev bygget et nyt beton-højhus til fiskerne et stykke derfra. Det var både

8 8 P r o j e k t e r Efter sin hjemkomst kontaktede Karin Høy familie, venner, bekendte, firmaer og fonde for at skaffe penge til børnehjemmet i Kanyakumari. I skrivende stund er der indkommet kr, og der er skabt kontakt til et par større firmaer/fonde På hjørnet med spejling i vand godt og skidt, for nu havde fiskerne langt til vandet. Så de blev flyttet til boligkomplekset, og nu efter ca. 10 år ligner det betonslum. Vandet flød fra en fælles vandpost og affaldet var spredt overalt. Men som sædvanlig var folk søde og smilende, og meget smukke er de også. Jeg undrer mig gang på gang over hvordan indere kan se så pæne og rene ud, når de bor under de forhold. Håret er altid flot svunget i fletninger. Dem, der ikke havde råd til en lejlighed, kunne finde en plads et eller andet sted, hvor de kunne slå noget plastik, pap og blik op i læ for vind og vejr. Alle kan tænke sig, hvordan det er at have småbørn sådan et sted. Vi besøgte noget rigtig grimt slum, 4 familier boede under staldlignende forhold i et fugtigt og mørkt rum. De skulle gå langt for at få vand fra en offentlig vandpost. Disse mennesker boede tidligere på gaden. Det er dejligt at se, at så mange forskellige mennesker og nationaliteter, der hjælper mennesker i nød og hjælper dem, som lever i dybeste fattigdom. Vi så mange forskellige projekter i Chennai. Husk kære venner ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogle. Karin Høy Kvindelig beboer

9 P r o j e k t e r 9 Fra lim til skolegang hos CHILD i Kenya Besøgsrapport fra Jacob Møller, formand for Aktion Børnehjælp CHILD er Aktion Børnehjælps eneste partner uden for Indien. Det er et mindre gadebørnsprojekt beliggende i Nairobi, Kenya. Vi har støttet CHILD siden Jeg besøgte CHILD i 5 dage i december 2011, og beskriver i det følgende lidt om CHILD og mine indtryk derfra. CHILD arbejder for at hjælpe slumbørn væk fra gaden tilbage i skolen, samt hjælpe dem, der er blevet for gamle til et grundskoleforløb, til i stedet at tilegne sig et brugbart håndværk. Mange af børnene på CHILD er droppet ud af skolen enten pga. af sygdomme eller dødsfald i familien eller som en sørgelig konsekvens af, at de ikke har haft råd til den påbudte skoleuniform. CHILD finder børnene på gaden i dagtimerne, hvor de samler plastik, som de kan bytte for lidt lim, som de derefter sniffer. Limen giver en umiddelbar rus, der skubber hverdagen væk, men er ekstremt skadelig for barnets udvikling. CHILD giver børnene et værested i dagtimerne, et middagsmåltid og den læring, På besøg hos barn, der er i rehabilitering hos CHILD der skal til, for at de igen, typisk efter et års tid, kan komme tilbage på skolebænken, nu med en tro på sig selv samt nye sko og skoleuniform. På besøget blev jeg mødt af børnene i al deres forskellighed; glade, smilende, generte, nysgerrige, springende af energi, højtråbende og stille tilbagetrukne, men jeg kunne se at de alle nød de trygge rammer, som CHILDs personale og sted gav dem i dagtimerne. Billeder på væggene vidnede om alle de børn, der igen var kommet tilbage i skolesystemet med stolte smil og håb for fremtiden. Aktion Børnehjælp har specifikt støttet et mindre projekt hos CHILD, der giver unge et brugbart håndværk: syning-, frisør- og håndværkeruddannelser. Tre af deres historier følger herunder. Violet Kinyenyi er 17 år. Violet bor i Kawangware hos sin moster. Mosteren er gift og har fire børn, der alle går i folkeskolen. Hendes mand arbejder på et hotel i Westlands. Hans løn er lille og mosteren

10 10 P r o j e k t e r Unge i mekanikeruddannelse gennem CHILD har ikke arbejde. Det siges at Violets far er i Nairobi, men det er to år siden hun så ham. Mosteren har hjulpet Violet, mens hun gik i skole. Efter skolen begyndte hun i et arbejde som hushjælp, men valgte imidlertid at stoppe arbejdet, da hendes løn blev betalt til mosteren og hun aldrig selv fik noget af den. Violet har drevet rundt på gaderne i Kawangware og Westlands sammen med vennerne, men er nu lykkelig over at være i gang med at lære sig at sy på sykursus hos CHILD. Hun vil gerne arbejde som syerske og starte sin egen syforretning. John Kaendo er 16 år. Han kom som 6-årig til projektet og efter endt rehabilitering kunne han indskrives i folkeskolens første klasse. I 2011 afsluttede han ottende klasse og dermed folkeskolen. John er forældreløs. Hans mor døde for længe siden, og han kender ikke sin far. John bor i Uthiru hos sin moster, der arbejder som hushjælp hos en asiatisk familie i Westlands. Hun er ikke gift, men fik et barn, som døde for nogle år siden, og hun bestemte sig for, at John kunne bo hos hende. John begyndte på Elektrikerkurset i år. Han er meget glad for det og håber at kunne arbejde som elektriker, når han er færdig med kurset. Så kan han også hjælpe sin moster, når hun bliver gammel og ikke kan arbejde mere. Shadrack Echavo er 19 år. Hans far døde da han gik i 7. klasse og Echavo stoppede med at gå i skole, da moderen blev alene med otte børn. Hans mor var ikke på god fod med sin mands familie og fik ingen hjælp af dem. Hun besluttede sig for at tage børnene med til Nairobi og søge arbejde der, men fik aldrig arbejde og børnene endte på gaden, hvor de søgte deres mad. Shadrack tilbragte meget af sin tid på gaden, dels med at finde mad og lave lidt arbejde med at samle papir og gammelt metal, dels for at være sammen med kammeraterne. Han kunne forsvinde for flere dage og uger og sov om natten hos venner og på gaden. Hans yngre bror og søster er rehabiliterede af CHILD og indskrevne i folkeskolen, hvor personalet følger op på dem. CHILD reddede Echavo fra et liv på gaden og efter råd og vejledning er han nu i gang med sin elektrikeruddannelse, som han er meget glad for og bliver færdig med i år. Moderen tjener nu lidt ved at vaske tøj og Shadrack kan bo hjemme. Oversigt over nyligt afsendt projektstøtte kr Støtte til projektet "Swayan Shop" hos Swabodhini, Chennai kr Støtte til lektiecafe, computercenter mv. hos Society for Rural Development kr Støtte til uddannelsesprojekt hos CHILD, Kenya kr Støtte til diverse driftsudgifter hos Sri Kanyakumari Gurukula Ashram

11 Fa d d e r s k a b s p r o g r a m m e t ÅR MED OMSORG I januar/februar i år besøgte Lise Münkel, der er fadderskabsadministrator for stedet, vores samarbejdspartner Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Ashramen kan i år kan fejre sit 60 års jubilæum, og i denne artikel fortæller Lise om sine oplevelser. Som jeg sidder i skyggen af et træ i The incredible India, som deres slogan er for 2012, kan jeg ikke føle andet end glæde og taknemlighed. Jeg ser over mod en flok sunde og glade unger, der har idrætstræning med en lærer i front. Og fra et skolelokale ved siden af kan jeg høre børnene sige rim, og en anden klasse gentager alfabetet på engelsk. Jeg er i ashramen i Kanyakumari, det er den 6. februar, vejret er perfekt, maden er super og vegetarisk og de ansatte utrolig søde. Det bedste er, man kan se at de har det godt og sjovt Ashramens grundlægger Alamelu Ammal sammen, men sandelig også med børnene og de unge mennesker, der bor her. Her er tre familiehuse med ca. 20 børn, en house mother og en kok. Alle kvinder, hvis mænd er døde - de er stolte og glade for deres job, nogle har også deres børn med. I hovedhuset bor unge mennesker, der går på universitet eller anden højere uddannelse. Nogle har ingen familie, andre måske én forælder. I går var det søndag, her var der to forældre for at besøge deres børn. Den 12. og 13. er det den årlige guru-pooja (stifterens dødsdag). Alle lærere og husmødre får en ny sari eller dodi. Der skal være sang, dans og bøn. Både piger og drenge skal opvise med traditionelle danse. De er så dygtige og engagerede! Det hele foregår i New Land og kræver meget planlægning. Dette er også en social begivenhed, fordi mange gamle elever med familie kommer. I ashramen kommer der hele tiden forskellige mennesker på besøg. Nogle vil sponsere penge, søge job, have løst problemer eller bare snakke og fortælle nyheder - og ind imellem ringer mobilen! Der er nok at se til for de tre ledere. Men der er også en bagside af dette! Priserne i Indien er steget voldsomt de sidste fire år. Specielt ris - her bliver brugt 1521 kg ris pr. måned. Pre-mature fest for en af de ansattes datter (næsten som vores konfirmation) Der er tilknyttet ashramen to landbrug samt et område med 20 kvæg. Guld er ligeledes steget, det kan måske lyde mærkeligt og irrelevant for børnene. Men det er det langt fra - med vores vestlige sind er det svært at forstå, og jeg tror, det vil tage mange år inden der her vil ske en ændring for inderne - selv de moderne og højt uddannede. Her er forklaringen: Guld er den eneste opsparing, der findes for piger (de er ikke mere end 6 år, før de ved det). For piger, der bor på et sted som dette, vil der kun komme mænd, som ikke er uddannede eller alkoholikere, og tilbyde dem ægteskab. Kan pigen derimod tilbyde en lille formue, kan man fra ashramens side finde mere

12 12 Fa d d e r s k a b s p r o g r a m m e t passende mænd. Det er pigens familie, der SKAL betale hele brylluppet og udstyr til hjemmet samt silkesarier til de nærmeste kvinder. Ellers vil hun blive drillet og generet af svigermoderen, og familien vil falde i den sociale status. Sidste år blev en pige fra ashramen gift med en fra en højt stående kaste. Det kostede ashramen kr., som alle samlede ind til. I dag har hun det godt og er glad. Det er helt utænkeligt at en pige er single, trods en god uddannelse! Det er ikke lige meget hvilket universitet eller uddannelsessted, de unge går på. For at få et godt job, skal det være de rigtige steder - og det er dem, der er dyrest. Et af de rigtige steder koster kr kr kr. for hver eksamen, hertil kommer materialer, mad og logi, da uddannelsesstederne ofte ligger langt fra ashramen. Mange vil meget gerne have en uddannelse, og de er meget ihærdige og målrettede. Disse tre punkter (prisstigninger, ægteskaber & uddannelse) har højeste prioritet i ashramen. Derfor er der en del misligholdelse af bygningerne. Bl.a. er et af kontorerne ødelagt, og dokumenter, bøger og andre papirer står oplagret i plastikposer. I drengenes hjem er loft og tag i to rum ødelagte pga. regn, så det er direkte farligt for børnene - de kan ikke bruges. Et hegn rundt om ashramen er heller aldrig brevet bygget, efter at der er lavet en national highway lige op til området - farligt for børnene. Et hegn ville også beskytte dem mod vilde dyr. I går blev en leopard set 1 1/2 km herfra, efter at den havde dræbt en ged. Ligeledes er der sket en del tyverier, selv om der er en vagtmand døgnet rundt. Selv efter færdiggjort skolegang, uddannelse eller ægteskab, har jeg ofte oplevet, at børnene vender tilbage som voksne - tilbage til deres barndomshjem. Det kan bl.a. være for at få en opskrift på mad, hvis en i familien bliver syg, for at arbejde her eller bare for en hyggesnak. En af de ansatte har været her i 45 år, så det er også en god arbejdsplads. Lønnen må desværre være lavere her end andre steder, for at det hele kan løbe rundt - så de ansatte skal sandelig også være engagerede i hele konceptet. Tak til alle sponsorer med børn i Kanyakumari. I er med til at give børnene en god og tryg fremtid! Lise Münkel Oversigt over nyligt afsendt fadderskabsstøtte kr St. Thomas, Chetpet kr CPC, Vellore kr Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, Kanyakumari kr Asha Nivas - til videregående uddannelser Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir Uddannelsesfadderskaberne hos Bala Mandir er blevet vel modtaget - og størstedelen af de første 10 drenge har nu fået faddere. Vi siger mange tak! Skulle du selv have lyst til at få et uddannelsesfadderskab hos Bala Mandir, f.eks. denne dreng, så kontakt Knud Rehder, Morbærvænget 19, 3600 Frederikssund, tlf , B-10/2011 er 16 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs montøruddannelse, han ville gerne tage en lang videregående uddannelse på universitet, men han måtte gå på kompromis pga hans families situation. Hans far døde af alkoholmisbrug, og hans mor forsørger nu familien med hendes kuli arbejde.

13 Fa d d e r s k a b s p r o g r a m m e t 13 To seje søstre Af Michelle Sigvardt, medlem af Informationsudvalget i Aktion Børnehjælp. Solen står højt på himlen, da jeg en eftermiddag i maj står foran en gitterport på Sigurdsgade 29, på Nørrebro i København. Et skilt henviser til en knap, hvorefter man vil blive lukket ind. Ingrid, en rar ældre dame med kortklippet hår, får lukket mig ind. Hen i den anden ende af gården, ned af et par trapper, og der, i et meget beskedent kælderrum, står Ingrid og Ruth hver anden mandag, og modtager pose efter pose, fyldt op med strikke og bomuldsklæder; tæpper, trøjer, huer og små bukser til de mindste. Varerne som de modtager, er fra hele København og omegn. Det er et stort område, og især mange varer, som de to aldrende søstre skal pakke, presse og sende. De to søstre, som Ingrid og Ruth er, har været aktive frivillige i mange år, Ruth har, helt præcist, været med i 22 år. Måbende spørger jeg, hvordan det hele startede. Det hele startede jo sådan set med strikkeklubben nede i Korsvejskirken, svarer Ruth. Hvordan denne strikkeklub og helt særligt Ingrid og Ruth, endte med at hjælpe Aktion Børnehjælp, står ikke helt klart i de to søstres hukommelser, men en tur i rutsjebane, med dens op og nedture, det har det bestemt været. Fra udelukkende at strikke i klubben i Korsvejskirken, kom søstrene rundt i København: først med lokale ved Ryparken på Østerbro, så til Gormsgade, hvor søstrene var med til at starte en genbrugsbutik op, og nu her, i Sigurdsgade i den lille kælder, som Aktion Børnehjælp har lånt af Mother Teresa søstrene, Missionaries of Charity. Nogle af de bedste oplevelser de to søstre har haft, har været strikkeklubben og deres fælles fadderskaber i Indien. Strikkeklubben var en succes for de to søstre, antallet af strikkere har været stigende gennem årene, og i øjeblikket er de ældre kvinder, som mødes og strikker klæder over en kop kaffe. Strikkeklubben i Korsvejskirken har haft to fadderskabsbørn gennem Aktion Børnehjælp. Pigen, de hjælper i øjeblikket, er 12 år. Pigen, de hjalp og skrev breve sammen med førhen, havde de kontakt med gennem mange år. De støttede hende til hun var 17 år gammel; pigen ville gerne videreuddanne sig, men forældrene havde brug for hendes hjælp tilbage i landsbyen. En barsk oplevelse for Ingrid og Ruth hjemme i Danmark, der vidste hvor dygtig pigen var i skolen, og hvor meget hun gerne ville læse videre. Ingrid og Ruth er trætte. Trætte af deres situation. To ældre kvinder med hver deres skavanker, kan ikke klarer det hele. Det, de har brug for, er hjælp. Ingrid understreger over for mig, at de ikke har brug for at komme med i Aktion Børnehjælps blad, men at de har brug for hjælp. Her er den unge Kirsten deres eneste fortrøstning. Kirsten har været tilknyttet søstrenes arbejde i et par måneder nu, og kan de mandage, søstrene ikke er til stede, selv finde ud af at bruge maskinen til at presse poserne med tøjet. Men Kirsten er ung, og skal i gang med uddannelse inden længe. Kirsten er vores bedste hjælper nogensinde!, udbryder Ruth. Der hersker ingen tvivl om, at hvis det ikke havde været for hjælpere som Kirsten, så havde de to seje søstre måske opgivet håbet, om fortsat at hjælpe de fattigste i Indien.

14 14 Å r s r e g n s k a b o g l e d e l s e s b e r e t n i n g RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2011 Indtægter 2010 Indgåede bidrag Renter m.v Udgifter Projekter m.v Specialblandet mælkepulver Fadderskabsprogram Mother Teresa Informationsmateriale m.v Porto, kontorartikler, husleje, lønudgifter, revision m.v Diverse UNDERSKUD, der overføres til dispositionskonti BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Aktiver Bankbeholdninger m.v Værdipapirer og tilgodehavender Passiver Diverse kreditorer Dispositionskonti for senere anvendelse: Aktion Børnehjælp, Projekter m.v Aktion Børnehjælp, fadderskabsprogram Andre dispositionskonti Fondens kapitalkonto Vi kan attestere at foranstående sammentrængte regnskab er i overensstemmelse med det af os reviderede årsregnskab for Aktion Børnehjælp for 2011, som vi har forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. København, den 18. april 2012 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Knud Heinrichs Statsautoriseret revisor

Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår 2013 46. årgang nr. 1

Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår 2013 46. årgang nr. 1 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn i Chennai Forår 2013 46. årgang nr.

Læs mere

Forår 2014-47. årgang - nr. 1

Forår 2014-47. årgang - nr. 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn hos Kanyakumari Forår 2014-47. årgang - nr. 1 2 indhold 3 Leder

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR. 2 2008 STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE På vej ind i fremtiden Den franske kunstner Sophie Jo har malet

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: Foto fra pressemøde den 29. oktober 2003 Pengeyngelkampagne over 6 måneder skal sikre en fortsættelse af ASF-Dansk Folkehjælps sociale arbejde for børn og unge i Serbien DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4

Læs mere

hus forbi En lang dags rejse mod nat Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 58 marts 2007

hus forbi En lang dags rejse mod nat Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 58 marts 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 58 marts 2007 En lang dags rejse mod nat Splid om tælling af hjemløse Frankrigs dårlige samvittighed er død De spørger

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

rammer magasinet Nye metoder redder liv

rammer magasinet Nye metoder redder liv Poul Nyrup Rasmussen Jeg går aldrig på pension 6 Dagbog fra Uganda Barbara Moleko møder stærke kvinder 18 Bedstehjælp i Kirgisistan De ældste støtter hinanden 20 2 april 2015 Folkekirkens Nødhjælp magasinet

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt Folkehjælp Juni 2011 nr. 96 Udgives af Helt frivilligt leder Indhold: Foto: Jan Kjær 6 4 10 Leder: Skal frivillige sikre velfærden? 3 på Facebook 4-5 Helt frivilligt 6-9 Rene hænder i Tanzania 10-13 Kampagne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere