Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer årgang nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer 2012 45. årgang nr. 2"

Transkript

1 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn fra Cecowors drømmeskole Sommer årgang nr. 2

2 2I n Id n dh ho l d 3 Leder 4 Projekter 4 Uvirkelig virkelighed 5 Society for Rural development (SRD) 6 Case history 7 Karin i slummen 9 Fra lim til skolegang hos CHILD i Kenya 11 Fadderskabsprogrammet år med omsorg 12 Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir 13 To seje søstre 14 Årsregnskab 14 Årsregnskab 15 Ledelsesberetning 16 Aktion Tæpper og Tøj 16 En trofast medarbejder 16 Et par friske tæppemodtagere og -pakkere søges 16 Uldent broderegarn 19 Kort Nyt Aktion Børnehjælps bestyrelse Jacob Møller (formand), Rune-Christoffer Dragsdahl (næstformand), Agnete Kofoed, Knud Rehder & Ole Heger Aktion Børnehjælp Nyt udkommer i marts, juli og november med deadline 1/2, 1/6 og 1/10 Redaktion: Aktion Børnehjælps informationsudvalg (Ansvarshavende: Klaus Iversen) Oversættelser, tekstredigering, korrekturlæsning m.v.: Lisbeth Rasmussen og Kirsten Lykke Jensen & Nina Milling Riiser Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter. Hjælpen ydes dels som projektstøtte, dels som støtte til fadderskabsbørn, og kanaliseres via vores mangeårige, lokale samarbejdspartnere. Aktion Børnehjælp har også en række lokalkomiteer, der driver genbrugsbutikker, tæppecentre og oplysende virksomhed rundt om i Danmark. Støtte til Aktion Børnehjælps arbejde kan indbetales på følgende konti: Projekter, tæppeforsendelser m.v.: Reg.nr.: 0274, Kontonr.: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Fadderskaber: Reg.nr.: 0274, Konto: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Bestyrelsesformand Jacob Møller, Højstrupvej 6, 2720 Vanløse, Tlf , Informationsmateriale m.v. fås hos: Kirsten Olsen, Søtofteparken 20, Ganløse, 3660 Stenløse, tlf Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th., 2100 København Ø Tlf./fax: (bedst kl. 9-12) Hjemmeside: Grafisk design: Henrik Würtz Bladet er trykt hos Øko-tryk på 100% dansk genbrugspapir. Fotos: Aktion Børnehjælps arkiv Oplag: 2100 ISSN: Forsidefoto: Børnedans hos CPC

3 L e d e r 3 Jacob Møller formand Hjælp til selvhjælp Aktion Børnehjælp er knyttet sammen af frivillige og støtter, der alle deler et fælles ønske om at hjælpe de værst stillede børn i denne verden mod et bedre liv. Det er sket liv for liv siden 1965, med de indiske børn i centrum og med en hel særlig plads i hjertet hos frivillige, strikkere og faddere. Igennem forskellige programmer og partnerskaber er hjælpen blevet kanaliseret fra menneske til medmenneske. Fokus har fra starten ligget på at dække de basale behov for daglige måltider, tryghed og grunduddannelse gennem mælkeforsendelser, Tæpper & Tøj, Fadderskabsprogrammet og støtte til udvalgte projekter. Indien er i dag i en rivende udvikling, men kontrasten mellem rig og fattig bliver samtidig mere skærende dag for dag. Det kan være umådeligt svært at forstå de skel, der alt for ofte accepteres som normen. Vi må naturligt hele tiden spørge os selv, hvordan vi bedst hjælper med en samtidig respekt for at bevare eller styrke modtagerens evne til at bære sin egen skæbne med stolthed, ikke som offer, men som menneske med en vifte af ressourcer til rådighed. Hjælpen til grunduddannelsen er i den grad et ønske om at give børnene en tryg barndom, men også et grundfundament for deres videre færden. Hjælp til selvhjælp. To af vores nye programmer, Uddannelses-fadderskaberne hos Codep og Bala Mandir, giver unge direkte færdigheder, der gør dem efterspurgt efter blot 2 års fagpraktisk uddannelse. Hos Codep er vi ved at afprøve et system, der lader de unge drenge betale deres uddannelse tilbage i årene efter uddannelsen. Derved skulle Codep gerne blive mindre afhængig af den danske støtte over årene og samtidig give drengene en stolthed over selv at klare sig og kunne betale tilbage. Tak til Jer, der har tegnet de nye fadderskaber, vi er meget spændte på, hvordan det kommer til at forløbe og glæder os til at kunne dele erfaringen med vores andre partnere. Jacob Møller formand

4 4 P r o j e k t e r Uvirkelig virkelighed Af Michelle Sigvardt, medlem af Informationsudvalget i Aktion Børnehjælp. Et udbredt problem i de indiske landdistrikter er gældslaveri. Slaveri der aldrig hører op for jordløse indere, som prøver at skabe en tilværelse for sig selv udenom fattigdommen. Indien er et af verdens største og mest folkerige lande. Der er store forskelle i befolkning, økonomisk vækst og ressourcer. Landet har udviklet sig eksplosivt gennem tiderne; eksempelvis blev det ældgamle og religionsbetonede kastesystem ophævet i forbindelse med Indiens uafhængighed af England i Derudover er Indien blevet spået en fremtid som en af verdens næste stormagter, og har desuden en bred urban, veluddannet middelklasse i vækst. Men afspejler dette moderne, nye, økonomisk orienteret land sig i det brede Indien, med hele dets enorme befolkning? Næppe! Der var engang en jordløs inder, som for omtrent 40 år siden tog et lån hos en velstående inder, som besad en masse jord. Lånet trak ud og renterne blev urimelige høje for den fattige inder. Hele livet arbejdede manden, for en dag at kunne se sig selv gældfri. En drøm som på 4. generation stadig ikke er realiseret. I delstaten Andhra Pradesh, i distriktet Kurnool i det centrale Indien, bor Mr. Samson. Han er landarbejder og bor i den lille by Nelampadu, sammen med sin kone og børn. Mr. Samson er oldebarn af den fattige inder. Mr. Samson arbejder sammen med sine børn, som gældslaver for det samme landbrug, som hans oldefar arbejdede for, for cirka 40 år siden. Gælden er nu videregivet i fire generationer, og den onde cirkel har allerede trukket Mr. Samsons børn med sig, og fortsætter, hvis der ikke bliver gjort en drastisk og markant ændring for gældslaver. Mr. Samsons historie er blot en ud af mange sørgelige eksempler på fattige inderes liv. Mennesker, som er fanget i et forældet og urimeligt system, baseret på fortiden. Så findes der virkelig ikke længere et kastesystem, hvor højkaste styrer lavkaste, og tvinger dem i slaveri gennem årtier? Hvis ikke, så må Mr. Samson, hans familie, og alle de andre indere i samme situation, være et billede på en uvirkelig virkelighed. * Aktion Børnehjælps samarbejdspartner, Society for Rural Development (SRD), ønsker at nedbryde den onde cirkel af gældslaveri og har formået at frigøre og hjælpe 35 familier, som har været fanget af gældslaveri. R. Nagaiah SRD har også et børnehjem og en kostskole for 70 børn, som Aktion Børnehjælp støtter. Børnene er enten forældreløse, eller børn af meget fattige landarbejdere. Et af de børn, som

5 P r o j e k t e r 5 er tilknyttet SRD, er 13-årige R. Nagaiah, som går i hvad der svarer til den danske folkeskoles 7. klasse. Da Nagaiah var 10 år gammel, døde hans far som følge af nedslidende og hårdt slavearbejde hos en landmand. Efterfølgende forlod moren Nagaiah og hans tre søskende, til fordel for en anden mand. Det betød at børnenes bedstemor, en landbrugsarbejder, som på en god dag tjener 10 kr. måtte agere forælder og forsørger for børnene. Nagaiahs ældste bror på 14 år hjælper bedstemoderen med arbejdet i markerne og forsøger samtidig at følge med i sin skolegang som ekstern elev. De to yngre brødre på henholdsvis 8 og 6 år går ikke i skole. Nagaiah går selv i skole, men har svært ved at følge med pga. de svære forhold i hjemmet. Han har en drøm om at gennemføre sin skolegang, få en videregående uddannelse og ende med at blive uddannet skolelærer. Hvis Nagaiahs drøm en dag kan blive til virkelighed, vil det forandre forholdene for ham selv, hans familie og det omkringværende samfund. Society for Rural Development (SRD) SRD blev grundlagt af Mr. R. J. Wilson og en håndfuld frivillige tilbage i SRD er en uafhængig, non-profit organisation, som ikke tager udgangspunkt i hverken politik, religion eller sociale lag. Organisationen går sjældent ind med direkte støtte, men forsøger at virke som udviklingskatalysator. SRD har ved økonomisk hjælp fra uafhængige fonde og organisationer rundt omkring i verden, opnået meget siden Heraf kan bl.a. nævnes de 25 uddannelsescentre i landsbyer, hvor der bliver drevet non-formal uddannelser, som er undervisning, der ikke giver et certifikat eller en kvalifikation, forstået på den måde, som vi kender det i Danmark (9. klasses afgangseksamen, studentereksamen etc.). Centrene skaber derimod en øget opmærksomhed i landsbyerne og lokalsamfundene, og danner nyorientering, håb og inspiration for de enkelte familier i områderne. Derudover har SRD formået at frigøre og hjælpe 35 familier, som har været fanget af gældslaveri. De har været med til at udplante kimplanter, og hjælpe beboere i 20 landsbyer til at skabe mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug. SRD har både kort og langsigtede mål for fremtiden. Det overordnede mål på kort sigt er at forbedre uddannelsen for de udsatte og fattige indiske børn. Dette skal gøres ved at give dem troen på sig selv, skabe en grundlæggende tillid til, at de godt kan klare sig selv, og at der er håb og muligheder for dem i livet. På lang sigt ønsker SRD at nedbryde den onde cirkel af gældslaveri, at sørge for at mindske de sociale uligheder i det indiske samfund, at skabe større social retfærdighed samt at viderebringe budskabet og visheden om sociale og legale rettigheder hos det indiske folk. SRD har indtil videre bl.a. opnået at skabe non-formal uddannelsescentre i 25 landsbyer. Støttes af den katolske, schweiziske hjælpeorganisation Lenten Fund frigøre og resocialisere 35 familier, som var fanget af gældslaveriet i landsbyerne i området Nelampadu. Støttes af EFICOR, Bangalore dyrke kimplanter og fordelt disse i 20 landsbyer for at forbedrer de miljømæssige forholds Støttes af HIDA, Canada og en dansk fond implementere et tørke-hjælpeprogram. Støttes af Aktion Børnehjælp afholde kampagner imod børnearbejde Støttes af en dansk fond

6 6 P r o j e k t e r Case history Swarooprani er en pige på 10 år, som går i skole i hvad der i det indiske skolesystem hedder 3rd standard. Hun er den ældste af i alt fire piger, som alle er født med få års mellemrum. Faren forlod på et tidspunkt Swarooprani og hendes familie, hvilket efterlod den fattige mor tilbage som eneforsørger til de fire piger. Som følge af den ulykkelige og uvirkelige situation som moren nu stod i, overvejede hun i sin desperation af sult og fattigdom, at dræbe én af pigerne, sælge to af dem og beholde den sidste. Da SRD fandt ud af morens planer, tog de sig straks af familien, og satte dermed en stopper for det, der kunne have endt så grufuldt galt. SRD hjælper moren med rådgivning om hvordan moren kan skabe fundamentet til et livslangt og bæredygtigt levebrød. På baggrund af morens egen forespørgsel, er Swarooprani og to af hendes søstre, i dag tilknyttet og bor på SRDs børnehjem, hvor de alle har deres skolegang. Swarooprani har en drøm om at fuldføre sin uddannelse og derefter læse til sygeplejerske. Som sygeplejerske er hendes ambition at hjælpe den fattige landbefolkning de steder, hvor der ikke er nogen sundhedsfaciliteter. Støtte fra Aktion Børnehjælp SRDs børnehjem og skole har været støttet af Aktion Børnehjælp siden slutningen af 1995, hvor programmet med at hjælpe forældreløse børn begyndte. Ingen af disse børn har haft adgang til selv de mest basal faciliteter hvad angår skolegang og uddannelse. Men med dette projekt bliver børnene hjulpet på vej til at få uddannelser og at blive fremtidens borgere i Indien, med bedre muligheder for at skabe sig en gode tilværelser med uddannelser og karrierer. Siden 1996 har mange børn og unge gennemført den grundlæggende skolegang, som børnehjemmet tilbyder. Når børnene har gennemført denne uddannelse, vælger mange at tage en videreuddannelse. Det drejer sig bl.a. om tekniske ingeniører (15) militæret (32) politiet (48) chauffører i udlandet (8) forsikringsområdet (16) kontor (13) politik (27) og landbrug (resten).

7 P r o j e k t e r 7 Karin i slummen Karin Høy, der er formand for Aktion Børnehjælps lokalkomité i Århus, var sammen med sin mand, Kaj, på rundrejse i Indien i december 2012 og januar I det forrige nr. af Aktion Børnehjælp Nyt bragte vi en artikel om deres besøg hos vores samarbejdspartner, Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, og her bringer vi lidt indtryk fra deres oplevelse i millionbyen Chennai. Efter vores ophold i Kanyakumari, tog vi et tog til Chennai (tidligere Madras). Vi boede en lille uge på YWCA international guesthause, en oase i millionbyen. Chennai har mere end 8 millioner indbyggere og er Indiens fjerdestørste by. Byen strækker sig over et kæmpe areal med få højhuse, og har verdens næstlængste strand, der strækker sig over 13 km ud til den Bengalske bugt. Da vi første gang går ud i byen og i den venstrekørende trafik, bliver vi lidt forskræmte over støjen, osen og den enorme trafik og menneskemyldret. Men efter nogen tid er det interessant at se, hvordan trafikken glider, dog med lidt problemer af og til. Trafiklys er der flere af, men mange er gået i stykker og hænger i nogle gamle ledninger. Nå ja, det går jo alligevel. Fiskerhytter med stråtag ved stranden I de store kryds står der en stakkels politimand / eller -kone og styrer slagets gang, nogle gange har de et mundbind på. Vi var lige ved at miste pusten ved at se og færdes i trafikken - det lignede trafik uden regler. Jeg tror, at i de 2 måneder, vi var i Indien, så vi en bil og motorcykel støde let sammen, og vi kørte trods alt mange kilometer. Det værste er, at der kommer ca nye biler på vejene hver måned i Indien. Vi mødte mange indere der ikke talte engelsk, vi kunne spørge i øst og de svarede i vest Der var mange gadebutikker, en reparerer paraplyer en anden klip klapper, en sælger plastflasker andre sælger gammelt træ, det være sig gamle døre og vinduer efter vægt. Fattigdom og dårlige boligforhold er utrolig beskæmmende, jeg blev så trist over at se og besøge de steder. Vi gik bl.a. rundt, hvor tsunamien ramte i Vandet tog alle de simple palmehytter, som fiskerne og deres familier boede i. Derefter besluttede bystyret, at de ikke ville have simple hytter ved strandpromenaden. Der blev bygget et nyt beton-højhus til fiskerne et stykke derfra. Det var både

8 8 P r o j e k t e r Efter sin hjemkomst kontaktede Karin Høy familie, venner, bekendte, firmaer og fonde for at skaffe penge til børnehjemmet i Kanyakumari. I skrivende stund er der indkommet kr, og der er skabt kontakt til et par større firmaer/fonde På hjørnet med spejling i vand godt og skidt, for nu havde fiskerne langt til vandet. Så de blev flyttet til boligkomplekset, og nu efter ca. 10 år ligner det betonslum. Vandet flød fra en fælles vandpost og affaldet var spredt overalt. Men som sædvanlig var folk søde og smilende, og meget smukke er de også. Jeg undrer mig gang på gang over hvordan indere kan se så pæne og rene ud, når de bor under de forhold. Håret er altid flot svunget i fletninger. Dem, der ikke havde råd til en lejlighed, kunne finde en plads et eller andet sted, hvor de kunne slå noget plastik, pap og blik op i læ for vind og vejr. Alle kan tænke sig, hvordan det er at have småbørn sådan et sted. Vi besøgte noget rigtig grimt slum, 4 familier boede under staldlignende forhold i et fugtigt og mørkt rum. De skulle gå langt for at få vand fra en offentlig vandpost. Disse mennesker boede tidligere på gaden. Det er dejligt at se, at så mange forskellige mennesker og nationaliteter, der hjælper mennesker i nød og hjælper dem, som lever i dybeste fattigdom. Vi så mange forskellige projekter i Chennai. Husk kære venner ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogle. Karin Høy Kvindelig beboer

9 P r o j e k t e r 9 Fra lim til skolegang hos CHILD i Kenya Besøgsrapport fra Jacob Møller, formand for Aktion Børnehjælp CHILD er Aktion Børnehjælps eneste partner uden for Indien. Det er et mindre gadebørnsprojekt beliggende i Nairobi, Kenya. Vi har støttet CHILD siden Jeg besøgte CHILD i 5 dage i december 2011, og beskriver i det følgende lidt om CHILD og mine indtryk derfra. CHILD arbejder for at hjælpe slumbørn væk fra gaden tilbage i skolen, samt hjælpe dem, der er blevet for gamle til et grundskoleforløb, til i stedet at tilegne sig et brugbart håndværk. Mange af børnene på CHILD er droppet ud af skolen enten pga. af sygdomme eller dødsfald i familien eller som en sørgelig konsekvens af, at de ikke har haft råd til den påbudte skoleuniform. CHILD finder børnene på gaden i dagtimerne, hvor de samler plastik, som de kan bytte for lidt lim, som de derefter sniffer. Limen giver en umiddelbar rus, der skubber hverdagen væk, men er ekstremt skadelig for barnets udvikling. CHILD giver børnene et værested i dagtimerne, et middagsmåltid og den læring, På besøg hos barn, der er i rehabilitering hos CHILD der skal til, for at de igen, typisk efter et års tid, kan komme tilbage på skolebænken, nu med en tro på sig selv samt nye sko og skoleuniform. På besøget blev jeg mødt af børnene i al deres forskellighed; glade, smilende, generte, nysgerrige, springende af energi, højtråbende og stille tilbagetrukne, men jeg kunne se at de alle nød de trygge rammer, som CHILDs personale og sted gav dem i dagtimerne. Billeder på væggene vidnede om alle de børn, der igen var kommet tilbage i skolesystemet med stolte smil og håb for fremtiden. Aktion Børnehjælp har specifikt støttet et mindre projekt hos CHILD, der giver unge et brugbart håndværk: syning-, frisør- og håndværkeruddannelser. Tre af deres historier følger herunder. Violet Kinyenyi er 17 år. Violet bor i Kawangware hos sin moster. Mosteren er gift og har fire børn, der alle går i folkeskolen. Hendes mand arbejder på et hotel i Westlands. Hans løn er lille og mosteren

10 10 P r o j e k t e r Unge i mekanikeruddannelse gennem CHILD har ikke arbejde. Det siges at Violets far er i Nairobi, men det er to år siden hun så ham. Mosteren har hjulpet Violet, mens hun gik i skole. Efter skolen begyndte hun i et arbejde som hushjælp, men valgte imidlertid at stoppe arbejdet, da hendes løn blev betalt til mosteren og hun aldrig selv fik noget af den. Violet har drevet rundt på gaderne i Kawangware og Westlands sammen med vennerne, men er nu lykkelig over at være i gang med at lære sig at sy på sykursus hos CHILD. Hun vil gerne arbejde som syerske og starte sin egen syforretning. John Kaendo er 16 år. Han kom som 6-årig til projektet og efter endt rehabilitering kunne han indskrives i folkeskolens første klasse. I 2011 afsluttede han ottende klasse og dermed folkeskolen. John er forældreløs. Hans mor døde for længe siden, og han kender ikke sin far. John bor i Uthiru hos sin moster, der arbejder som hushjælp hos en asiatisk familie i Westlands. Hun er ikke gift, men fik et barn, som døde for nogle år siden, og hun bestemte sig for, at John kunne bo hos hende. John begyndte på Elektrikerkurset i år. Han er meget glad for det og håber at kunne arbejde som elektriker, når han er færdig med kurset. Så kan han også hjælpe sin moster, når hun bliver gammel og ikke kan arbejde mere. Shadrack Echavo er 19 år. Hans far døde da han gik i 7. klasse og Echavo stoppede med at gå i skole, da moderen blev alene med otte børn. Hans mor var ikke på god fod med sin mands familie og fik ingen hjælp af dem. Hun besluttede sig for at tage børnene med til Nairobi og søge arbejde der, men fik aldrig arbejde og børnene endte på gaden, hvor de søgte deres mad. Shadrack tilbragte meget af sin tid på gaden, dels med at finde mad og lave lidt arbejde med at samle papir og gammelt metal, dels for at være sammen med kammeraterne. Han kunne forsvinde for flere dage og uger og sov om natten hos venner og på gaden. Hans yngre bror og søster er rehabiliterede af CHILD og indskrevne i folkeskolen, hvor personalet følger op på dem. CHILD reddede Echavo fra et liv på gaden og efter råd og vejledning er han nu i gang med sin elektrikeruddannelse, som han er meget glad for og bliver færdig med i år. Moderen tjener nu lidt ved at vaske tøj og Shadrack kan bo hjemme. Oversigt over nyligt afsendt projektstøtte kr Støtte til projektet "Swayan Shop" hos Swabodhini, Chennai kr Støtte til lektiecafe, computercenter mv. hos Society for Rural Development kr Støtte til uddannelsesprojekt hos CHILD, Kenya kr Støtte til diverse driftsudgifter hos Sri Kanyakumari Gurukula Ashram

11 Fa d d e r s k a b s p r o g r a m m e t ÅR MED OMSORG I januar/februar i år besøgte Lise Münkel, der er fadderskabsadministrator for stedet, vores samarbejdspartner Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Ashramen kan i år kan fejre sit 60 års jubilæum, og i denne artikel fortæller Lise om sine oplevelser. Som jeg sidder i skyggen af et træ i The incredible India, som deres slogan er for 2012, kan jeg ikke føle andet end glæde og taknemlighed. Jeg ser over mod en flok sunde og glade unger, der har idrætstræning med en lærer i front. Og fra et skolelokale ved siden af kan jeg høre børnene sige rim, og en anden klasse gentager alfabetet på engelsk. Jeg er i ashramen i Kanyakumari, det er den 6. februar, vejret er perfekt, maden er super og vegetarisk og de ansatte utrolig søde. Det bedste er, man kan se at de har det godt og sjovt Ashramens grundlægger Alamelu Ammal sammen, men sandelig også med børnene og de unge mennesker, der bor her. Her er tre familiehuse med ca. 20 børn, en house mother og en kok. Alle kvinder, hvis mænd er døde - de er stolte og glade for deres job, nogle har også deres børn med. I hovedhuset bor unge mennesker, der går på universitet eller anden højere uddannelse. Nogle har ingen familie, andre måske én forælder. I går var det søndag, her var der to forældre for at besøge deres børn. Den 12. og 13. er det den årlige guru-pooja (stifterens dødsdag). Alle lærere og husmødre får en ny sari eller dodi. Der skal være sang, dans og bøn. Både piger og drenge skal opvise med traditionelle danse. De er så dygtige og engagerede! Det hele foregår i New Land og kræver meget planlægning. Dette er også en social begivenhed, fordi mange gamle elever med familie kommer. I ashramen kommer der hele tiden forskellige mennesker på besøg. Nogle vil sponsere penge, søge job, have løst problemer eller bare snakke og fortælle nyheder - og ind imellem ringer mobilen! Der er nok at se til for de tre ledere. Men der er også en bagside af dette! Priserne i Indien er steget voldsomt de sidste fire år. Specielt ris - her bliver brugt 1521 kg ris pr. måned. Pre-mature fest for en af de ansattes datter (næsten som vores konfirmation) Der er tilknyttet ashramen to landbrug samt et område med 20 kvæg. Guld er ligeledes steget, det kan måske lyde mærkeligt og irrelevant for børnene. Men det er det langt fra - med vores vestlige sind er det svært at forstå, og jeg tror, det vil tage mange år inden der her vil ske en ændring for inderne - selv de moderne og højt uddannede. Her er forklaringen: Guld er den eneste opsparing, der findes for piger (de er ikke mere end 6 år, før de ved det). For piger, der bor på et sted som dette, vil der kun komme mænd, som ikke er uddannede eller alkoholikere, og tilbyde dem ægteskab. Kan pigen derimod tilbyde en lille formue, kan man fra ashramens side finde mere

12 12 Fa d d e r s k a b s p r o g r a m m e t passende mænd. Det er pigens familie, der SKAL betale hele brylluppet og udstyr til hjemmet samt silkesarier til de nærmeste kvinder. Ellers vil hun blive drillet og generet af svigermoderen, og familien vil falde i den sociale status. Sidste år blev en pige fra ashramen gift med en fra en højt stående kaste. Det kostede ashramen kr., som alle samlede ind til. I dag har hun det godt og er glad. Det er helt utænkeligt at en pige er single, trods en god uddannelse! Det er ikke lige meget hvilket universitet eller uddannelsessted, de unge går på. For at få et godt job, skal det være de rigtige steder - og det er dem, der er dyrest. Et af de rigtige steder koster kr kr kr. for hver eksamen, hertil kommer materialer, mad og logi, da uddannelsesstederne ofte ligger langt fra ashramen. Mange vil meget gerne have en uddannelse, og de er meget ihærdige og målrettede. Disse tre punkter (prisstigninger, ægteskaber & uddannelse) har højeste prioritet i ashramen. Derfor er der en del misligholdelse af bygningerne. Bl.a. er et af kontorerne ødelagt, og dokumenter, bøger og andre papirer står oplagret i plastikposer. I drengenes hjem er loft og tag i to rum ødelagte pga. regn, så det er direkte farligt for børnene - de kan ikke bruges. Et hegn rundt om ashramen er heller aldrig brevet bygget, efter at der er lavet en national highway lige op til området - farligt for børnene. Et hegn ville også beskytte dem mod vilde dyr. I går blev en leopard set 1 1/2 km herfra, efter at den havde dræbt en ged. Ligeledes er der sket en del tyverier, selv om der er en vagtmand døgnet rundt. Selv efter færdiggjort skolegang, uddannelse eller ægteskab, har jeg ofte oplevet, at børnene vender tilbage som voksne - tilbage til deres barndomshjem. Det kan bl.a. være for at få en opskrift på mad, hvis en i familien bliver syg, for at arbejde her eller bare for en hyggesnak. En af de ansatte har været her i 45 år, så det er også en god arbejdsplads. Lønnen må desværre være lavere her end andre steder, for at det hele kan løbe rundt - så de ansatte skal sandelig også være engagerede i hele konceptet. Tak til alle sponsorer med børn i Kanyakumari. I er med til at give børnene en god og tryg fremtid! Lise Münkel Oversigt over nyligt afsendt fadderskabsstøtte kr St. Thomas, Chetpet kr CPC, Vellore kr Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, Kanyakumari kr Asha Nivas - til videregående uddannelser Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir Uddannelsesfadderskaberne hos Bala Mandir er blevet vel modtaget - og størstedelen af de første 10 drenge har nu fået faddere. Vi siger mange tak! Skulle du selv have lyst til at få et uddannelsesfadderskab hos Bala Mandir, f.eks. denne dreng, så kontakt Knud Rehder, Morbærvænget 19, 3600 Frederikssund, tlf , B-10/2011 er 16 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs montøruddannelse, han ville gerne tage en lang videregående uddannelse på universitet, men han måtte gå på kompromis pga hans families situation. Hans far døde af alkoholmisbrug, og hans mor forsørger nu familien med hendes kuli arbejde.

13 Fa d d e r s k a b s p r o g r a m m e t 13 To seje søstre Af Michelle Sigvardt, medlem af Informationsudvalget i Aktion Børnehjælp. Solen står højt på himlen, da jeg en eftermiddag i maj står foran en gitterport på Sigurdsgade 29, på Nørrebro i København. Et skilt henviser til en knap, hvorefter man vil blive lukket ind. Ingrid, en rar ældre dame med kortklippet hår, får lukket mig ind. Hen i den anden ende af gården, ned af et par trapper, og der, i et meget beskedent kælderrum, står Ingrid og Ruth hver anden mandag, og modtager pose efter pose, fyldt op med strikke og bomuldsklæder; tæpper, trøjer, huer og små bukser til de mindste. Varerne som de modtager, er fra hele København og omegn. Det er et stort område, og især mange varer, som de to aldrende søstre skal pakke, presse og sende. De to søstre, som Ingrid og Ruth er, har været aktive frivillige i mange år, Ruth har, helt præcist, været med i 22 år. Måbende spørger jeg, hvordan det hele startede. Det hele startede jo sådan set med strikkeklubben nede i Korsvejskirken, svarer Ruth. Hvordan denne strikkeklub og helt særligt Ingrid og Ruth, endte med at hjælpe Aktion Børnehjælp, står ikke helt klart i de to søstres hukommelser, men en tur i rutsjebane, med dens op og nedture, det har det bestemt været. Fra udelukkende at strikke i klubben i Korsvejskirken, kom søstrene rundt i København: først med lokale ved Ryparken på Østerbro, så til Gormsgade, hvor søstrene var med til at starte en genbrugsbutik op, og nu her, i Sigurdsgade i den lille kælder, som Aktion Børnehjælp har lånt af Mother Teresa søstrene, Missionaries of Charity. Nogle af de bedste oplevelser de to søstre har haft, har været strikkeklubben og deres fælles fadderskaber i Indien. Strikkeklubben var en succes for de to søstre, antallet af strikkere har været stigende gennem årene, og i øjeblikket er de ældre kvinder, som mødes og strikker klæder over en kop kaffe. Strikkeklubben i Korsvejskirken har haft to fadderskabsbørn gennem Aktion Børnehjælp. Pigen, de hjælper i øjeblikket, er 12 år. Pigen, de hjalp og skrev breve sammen med førhen, havde de kontakt med gennem mange år. De støttede hende til hun var 17 år gammel; pigen ville gerne videreuddanne sig, men forældrene havde brug for hendes hjælp tilbage i landsbyen. En barsk oplevelse for Ingrid og Ruth hjemme i Danmark, der vidste hvor dygtig pigen var i skolen, og hvor meget hun gerne ville læse videre. Ingrid og Ruth er trætte. Trætte af deres situation. To ældre kvinder med hver deres skavanker, kan ikke klarer det hele. Det, de har brug for, er hjælp. Ingrid understreger over for mig, at de ikke har brug for at komme med i Aktion Børnehjælps blad, men at de har brug for hjælp. Her er den unge Kirsten deres eneste fortrøstning. Kirsten har været tilknyttet søstrenes arbejde i et par måneder nu, og kan de mandage, søstrene ikke er til stede, selv finde ud af at bruge maskinen til at presse poserne med tøjet. Men Kirsten er ung, og skal i gang med uddannelse inden længe. Kirsten er vores bedste hjælper nogensinde!, udbryder Ruth. Der hersker ingen tvivl om, at hvis det ikke havde været for hjælpere som Kirsten, så havde de to seje søstre måske opgivet håbet, om fortsat at hjælpe de fattigste i Indien.

14 14 Å r s r e g n s k a b o g l e d e l s e s b e r e t n i n g RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2011 Indtægter 2010 Indgåede bidrag Renter m.v Udgifter Projekter m.v Specialblandet mælkepulver Fadderskabsprogram Mother Teresa Informationsmateriale m.v Porto, kontorartikler, husleje, lønudgifter, revision m.v Diverse UNDERSKUD, der overføres til dispositionskonti BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Aktiver Bankbeholdninger m.v Værdipapirer og tilgodehavender Passiver Diverse kreditorer Dispositionskonti for senere anvendelse: Aktion Børnehjælp, Projekter m.v Aktion Børnehjælp, fadderskabsprogram Andre dispositionskonti Fondens kapitalkonto Vi kan attestere at foranstående sammentrængte regnskab er i overensstemmelse med det af os reviderede årsregnskab for Aktion Børnehjælp for 2011, som vi har forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. København, den 18. april 2012 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Knud Heinrichs Statsautoriseret revisor

15 Å r s r e g n s k a b o g l e d e l s e s b e r e t n i n g 15 Ledelsesberetning 1/1-31/ Aktion Børnehjælps bestyrelse har hermed fornøjelsen at kunne præsentere årsregnskabet Regnskabet udviser et samlet underskud på kr., hvilket er en del bedre end budgetteret. Indtægterne har på de fleste områder generelt været stigende. Fra Tips & Lotto er der i regnskabsåret modtaget et tilskud på kr, hvilket er et lille fald i forhold til 2010, hvor det lå på kr. De samlede indtægter beløb sig til godt 15 mio. kr, heraf godt 12,5 mio. kr. (til dækning af specialblandet mælkepulver) fra Missionaries of Charity, indsamlet i Europa. I forhold til sidste regnskabsår har udgifterne til projekt- og fadderskabsstøtte samt Mother Teresas arbejde været lidt faldende, og beløb sig til knap 15,5 mio. kr. Det samme gælder udgifterne til information og administration, der i alt beløb sig til kr. I regnskabsårets løb har Aktion Børnehjælps hjemmeside i snit haft ca besøg om måneden, og der er udsendt 4 numre af Aktion Børnehjælp. Der er ydet støtte til følgende samarbejdspartnere: ARM, Asha Nivas, Bala Mandir, CPC, Cecowor, CODEP, Kanyakumari, Shanthi Bhavan, SDD, SRD, Swabodhini,& St. Thomas Hospital. I regnskabsårets løb har repræsentanter fra Aktion Børnehjælp besøgt en del af vores samarbejdspartnere - dels i Indien, dels i Kenya. Aktion Børnehjælp havde pr. 31/ aktiver til en værdi af godt 4,1 mio. kr. Af disse stod ca. 2,5 mio. kr. som sikkerhed for vore forpligtelser overfor vore fadderskabsbørn og igangværende projekter. Restsummen, ca. 1,6 mio. kr., udgjordes hovedsagelig af nødvendig driftskapital, lovpligtig fondskapital og dispositionsbeløb til fremtidige projekter. Aktion Børnehjælp har i regnskabsåret igen arrangeret forsendelser af specialblandet mælkepulver til Mother Teresas hjælpearbejde i Indien. Pulveret havde en værdi af knap 12,5 mio. kr., som Mother Teresas organisation selv har finansieret størstedelen af. Ligeledes har Aktion Børnehjælp i regnskabsårets løb modtaget, pakket og videresendt tæpper og stk. tøj til Mother Teresas organisation. Aktion Børnehjælps 7 lokalkomiteer driver genbrugsbutikker og tæppecentre og deltager i forskellige indkomstskabende og oplysende aktiviteter. I regnskabsåret skaffede lokalkomiteerne indtægter på kr., hvilket er ca kr. mere end i sidste regnskabsår. Aktion Børnehjælp har i regnskabsårets løb afholdt et medarbejdermøde i Odense. Aktion Børnehjælp har modtaget støtte til forsendelserne af tæpper og tøj fra Danidas renoverings- & forsendelsesbevilling. Det meste af Aktion Børnehjælps administrative arbejde varetages af frivillige medarbejdere, der enten arbejder på egen hånd eller er organiseret i udvalg. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle Aktion Børnehjælps aktiviteter og økonomi, tager stilling til principielle spørgsmål og fastlægger fremtidige mål og midler. Projektudvalget modtager, vurderer og indstiller/afviser modtagne projektansøgninger. Når projekterne er afsluttet, gennemføres en evaluering. Informationsudvalget står for præsentationen af Aktion Børnehjælp over for offentligheden. I løbet af regnskabsåret har udvalget færdiggjort og præsenteret en ny hjemmeside, udarbejdet en ny fadderskabsbrochure, igangsat et nyhedsbrev, oprettet en facebook-profil og en YouTube-kanal. Herudover har udvalget ansvaret for vores blad, Aktion Børnehjælp Nyt, udarbejdelse af brochurer og andet informationsmateriale samt pressekontakt. Et nyoprettet Fundraisingudvalg er i gang med at planlægge og gennemføre aktiviteter, der skal skaffe Aktion Børnehjælp flere midler. Pr. 1/ blev Naja Kastanje afløst af Jacob Møller som Aktion Børnehjælps formand. Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram støttede i 2011 ca børn hos otte forskellige samarbejdspartnere i Indien med bl.a. undervisning, tøj, kost, logi, lægehjælp m.v. Seks frivillige administratorer, heraf tre nye, står for det administrative arbejde i Danmark samt kontakten med såvel partnere i Indien som fadderne i Danmark. Aktion Børnehjælp har i regnskabsårets løb valgt at hæve priserne på fadderskaberne med mellem 10 og 20 %, således at fadderskabsbidragene også kan dække fadderskabsprogrammets andel af de fælles administrative omkostninger. Aktion Børnehjælp vil gerne benytte lejligheden til at sige alle bidragydere, strikkere, frivillige medarbejdere og andre interesserede hjertelig tak for den store og trofaste støtte, som vi i årets løb har modtaget til vort hjælpe- og ud viklingsarbejde, der er koncentreret om at skabe bæredygtig udvikling for nødstedte børn i storbyslum eller fattige landdistrikter. Støtten kanaliseres af pålidelige og effektive organisationer, som Aktion Børnehjælp har haft et mangeårigt og frugtbart samarbejde med. Vi har sikkerhed for at hjælpen når frem, og vi ved at den ræk ker langt. Vi håber på fortsat støtte til vort hjælpearbejde - og står gerne til rådighed med oplysning og infor mation.

16 16 a k t i o n t æ p p e r o g t ø j En trofast medarbejder Dagny Kahr er en af de mange ildsjæle, der arbejder for Aktion Børnehjælp. Hun har været strikker i ca. 20 år og har startet strikkeklubber både på Hørgården og Fortegården - begge steder i Risskov. Dagny er 92 år og strikker, hækler, bager boller til kaffen og pakker og gør klar, når strikvarerne skal køres til Støvring. Før jul har Dagny også strikket nisser, der er blevet solgt i lokalcentret. Nisserne indbragte kr, som er blevet sendt til Aktion Børnehjælps samarbejdspartner i Kanyakumari. Det er en stor fornøjelse at arbejde og kende sådan en som Dagny. Alderen er ved at melde sig, men det slår ikke Dagny ud - hun har bare sørget for en afløser, når opgaverne bliver for besværlige. Og Kirsten Sloth Laven har heldigvis lovet at tage over. Det skal ved denne lejlighed lige nævnes at Benni Asmussen står for strikkeklubben på Hørgården. Karin Høy Formand for lokalkomiteen i Århus Et par friske tæppemodtagere og -pakkere søges Tæppecentret i København har hårdt brug for et par friske tæppemodtagere og -pakkere, der et par gange om måneden kan komme nogle timer og modtage og pakke de mange tæpper og andre strikvarer, vi får. Det er vigtigt for os at I er ansvarlige, mødestabile og friske på at tage fat. Ring til Klaus på sekretariatet og hør nærmere - tlf Uldent broderegarn Tusind tak for tilsendte garn. Flere har spurgt, hvad det bruges til. Jeg strikker filtede tasker og sælger dem til fordel for Aktion børnehjælp. Se billedet. Alle striberne er strikket af broderegarn. Venlig hilsen Ellen Pedersen, Tæppecentret i Støvring Strikkestatistik Afsendt maj 2012 I alt afsendt Tæpper Trøjer Babypakker Stolaer Tørklæder Nyt bestyrelsesmedlem Vi søger nyt bestyrelsesmedlem. Det kan meget vel være dig, hvis du har mod på at engagere dig i en årrække, måske er du pensioneret, men stadig med en brændende gnist for at ville tage aktiv del i udviklingen mod en bedre verden. Har du regnskabsmæssig erfaring, erfaring med udviklingsprojekter, rejst/arbejdet i Indien eller anden faglig relevant baggrund er det et stort plus. Vi er en forholdsvis aktiv bestyrelse, der ca. mødes en gang om måneden samt løbende tager stilling til konkrete problemstillinger over mail. Som bestyrelse ønsker vi at være bredt sammensat, både hvad angår køn, erfaring, alder og kompetencer, samt i forhold til de konkrete opgaver, der er tilknyttet det daglige arbejde i Aktion Børnehjælp. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet. Er du interesseret, så send os en mail med motivation og kort info om dig selv. Vi vil løbende vurdere og vende tilbage på modtagne henvendelser. Møderne holdes på vores sekretariat. For yderligere info om vores overordnede arbejde se www. aktionb.dk eller kontakt Klaus på vores sekretariatet tlf ) eller formand Jacob Møller tlf ). Mvh Jacob

17 17 Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Fadderskab, kode nr. Gave til sponsorbørn/institutioner Bidragydernr.: Gavebrevsbidrag Ønsker tilmelding til Betalingsservice (PBS) Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Projektstøtte Tæppeforsendelser Ønsker ikke tak Ønsker tilmelding til Betalingsservice (PBS) Ønsker uden forpligtelse tilsendt 6 girokort Bidragydernr.: Gavebrevsbidrag

18 Omstående 18 Bzz beløb, der er gave til Aktion Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp. Omstående beløb, der er gave til Aktion Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp.

19 Ko rt n y t 19 Fuldt fradrag for dine gaver! Fra og med skatteåret 2012 får de bidragydere, der yder støtte til almennyttige organisationer, som er godkendt efter ligningslovens 8a (bl.a. Aktion Børnehjælp) fuldt fradrag for deres bidrag, idet de hidtidige bundgrænser på 500 kr. er ophævet. Det maksimale fradrag er kr. Læs om beløbsgrænser m.v. på beloeb/ligningslov.html P.S. Husk at det er organisationerne, der er indberetningspligtige, og at du derfor kun kan opnå fradrag ved at oplyse dit cpr. eller cvr-nummer til disse. Køb en Aktion Børnehjælp T-shirt! Du kan stadig nå at købe en kvalitets-t-shirt i økologisk og fairtrade bomuld. På brystet ses Aktion Børnehjælps logo - drengen med koen, tegnet af Kamma Svensson - på ryggen det samme i større format med opfordringen Tag et sultent indisk barn til bords samt en henvisning til Aktion Børnehjælps hjemmeside. Prisen er kun 100 kr. + porto og kan bestilles ved henvendelse til Aktion Børnehjælps sekretariat - tlf , I sort har vi kun small, i hvid har vi small, medium & large Besøg Galleriet og Dukkemuseet i Rønbjerg Dukkemuseet får fortsat af og til fine gamle dukker forærende. Det er helt fantastisk, så flot en samling, som museet nu rummer. Det får meget ros fra gæsterne, så vi håber mange vil lægge vejen om ad Rønbjerg i sommerferien. Galleriet har p.t. fine mandaleer og papirkunst af Gurli Maagaard fra Silkeborg. Der er glaskunst af Gitte Lisborg, så man kan altid finde ideer til gaver. Mogens Stryhns fotokunst og bøger sælges til uhørt lave priser, og der er stadig et pænt udvalg i afdelingen med Ulands-varer. Næste udstilling åbner den 14. juli kl.15 med gode keramikskulpturer af Lone Kjeldsen og malerier af Arne Kær Nielsen. Lokalkomiteen med genbrugsbutik i Ranum arbejder flittigt for at støtte de 27 sponsorbørn i CPC i Vellore. Dukkemuseet har nu mere end dukker fra over 100 lande, gammelt legetøj, eventyrscener og et legehjørne. Få nærmere oplysninger på tlf eller dk. Overskuddet går bl.a. til Aktion Børnehjælps hjælpearbejde. Godt nyt fra Bornholm Lokalkomiteen på Bornholm har ansøgt kommunen om et 18-tilskud og har fået bevilget kr. Ligeledes er Sparekassen Bornholms Fond blevet ansøgt - her har lokalkomiteen fået kr. Hjertelig tillykke! Nye klistermærker Vi har fået trykt nye klistermærker. Størrelsen er ca. 5 x 5 cm og de kan rekvireres hos vores informationsmateriale-medarbejder Kirsten Olsen - se kontaktinfo. side 2. Vi siger tusind tak til Tandlæge Lars Martiny, Hundested, for sponsorering af nye kuverter og klistermærker v/ Klaus Iversen, Aktion Børnehjælps sekretær 19

20 20 Afs.: Aktion Børnehjælp Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th 2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring ID Fadderskabsprogrammet Asha Nivas / Year of the Child / Bala Mandir Knud Rehder ( ) Morbærvænget Frederikssund Stella Maris / Shanthi Bhavan Hannelore Hjorth Møller Jensen ( ) Ribevej 84, Ødsted 7100 Vejle St. Thomas Hospital & C.P.C Maria José de Prado ( ) Hvilevej Hellerup Cecowor Stella Nielsen ( ) Elmevej Tønder Kanyakumari Lise Münkel ( ) Lystrupvej Faxe CODEP ITI Jette Kaae ( ) Stenhøjsvej 4, 8260 Viby J Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th København Ø Tlf/fax: (bedst hverdage 9-12) Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer Genbrugsbutikken Frederiksberggade Silkeborg Kontaktperson og lokalkomité: Pia Markvard ( ), Linåbuen 13, 8600 Silkeborg Genbrugsbutikken Vestergade 23 st.tv., 9681 Ranum Kontaktperson og lokalkomité: Grethe Eliassen ( / ) Engtoften 12, 9681 Ranum Øvrige lokalkomiteer: Gunver Ipsen ( ) Pedersker Hovedgade 32, 3720 Åkirkeby Gerda Johansen ( ) H. C. Andersensvej 55, 1. th., 4700 Næstved Ingeborg Nørby ( ) Landevejen 41, Døstrup 6780 Skærbæk Karin Høy ( ) Høeg Hagensvej 12, 8200 Århus N Ellen Pedersen ( , Mobil: ) Blomstermarken Støvring Tæppecentre Aktion Børnehjælps Tæppecenter c/o Missionaries of Charity Sigurdsgade 29, 2200 København N Tlf.: ring evt. til sekretariatet Indlevering: mandage kl (Ferielukket i juli og ved jul/nytår) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Manøvej (rød bygning) 4700 Næstved Indlevering: tirsdage i ulige uger kl efter aftale med Gerda Johansen ( bedst aften). Ferielukket juli & august Aktion Børnehjælps Tæppecenter Poul Rømer Olsen ( , mobil: ) Møllebakken 12, 3790 Hasle Aktion Børnehjælps Tæppecenter Æ Sprøjthus Lovrupvej 10, Døstrup 6780 Skærbæk Kontakt: Ingeborg Nørby ( ) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Østre Allé 6 indgang M 9530 Støvring Henvendelse i receptionen Åbent ma.-fr. kl Kontakt: Ellen Pedersen ( , Mobil: ) eller Hanne og Kaj Kristophersen tlf Besøg vores hjemmeside på

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Aktion børnehjælp. Børnedans hos CPC. Forår 2012 45. årgang nr. 1

Aktion børnehjælp. Børnedans hos CPC. Forår 2012 45. årgang nr. 1 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Børnedans hos CPC Forår 2012 45. årgang nr. 1

Læs mere

Aktion Børnehjælps ledelsesberetning - 1/9-2008 - 31/12-2009

Aktion Børnehjælps ledelsesberetning - 1/9-2008 - 31/12-2009 Idégrundlag Aktion Børnehjælps ledelsesberetning - 1/9-2008 - 31/12-2009 Aktion Børnehjælp blev grundlagt i 1965 og er en uafhængig non-profit humanitær organisation, der arbejder ud fra Mother Teresas

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Aktion børnehjælp. Børn fra Cecowors Drømmeskole. Vinter 2012 45. årgang nr. 3

Aktion børnehjælp. Børn fra Cecowors Drømmeskole. Vinter 2012 45. årgang nr. 3 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Børn fra Cecowors Drømmeskole Vinter 2012 45.

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Piger fra en af Cecowors afterschool clubs Sommer

Læs mere

Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår 2013 46. årgang nr. 1

Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår 2013 46. årgang nr. 1 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn i Chennai Forår 2013 46. årgang nr.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION Siden 1954 har Dansk Kherwara Mission drevet et skolearbejde i Kherwara i Indien. Kherwara er en lille by på 12.000 indbyggere, der ligger

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Aktion Børnehjælp i vækst

Aktion Børnehjælp i vækst nyt Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Aktion Børnehjælp i vækst Sommer 2014-47. årgang - nr. 2 2 Aktion

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Rejsebrev: At være barn på Filippinerne.

Rejsebrev: At være barn på Filippinerne. Rejsebrev: Maayong pasko! Dette betyder glædelig jul på Cebuano, den filippinske dialekt de taler i Cebu. Dette udtryk blev vi især mødt med, den sidste tid vi tilbragte på Filippinerne. At gå på gaden

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hjælp til børn, som har mistet alt

Hjælp til børn, som har mistet alt Bispedømmets Fasteaktion 2009 Hjælp til børn, som har mistet alt Millioner af børn i det sydlige Afrika er blevet forældreløse på grund af AIDS og andre sygdomme. Du kan være med til at hjælpe 100 forældreløse

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 69 November 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Hallen er fyldt med gaver SIDE 4 Årets juletransport SIDE 5 Ny dreng på børnehjemmet SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Estland: Tak for nødhjælpen

Estland: Tak for nødhjælpen Nyhedsblad Nr. 56 August 2011 Estland: Tak for nødhjælpen Side 6 Rumænien: Hjælp i rette tid Side 4 Krise: Giv håb til de håbløse Side 3 Litauen: Ungdommen rejser! Side 5 Mennesker i NØD har brug for din

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen for Foreningen Skole for Livet den 30. november 2006

Referat fra møde i bestyrelsen for Foreningen Skole for Livet den 30. november 2006 Referat fra møde i bestyrelsen for Foreningen Skole for Livet den 30. november 2006 1. Fastsættelse af dagsorden - Valg af referent, Lis blev valgt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 3.

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Projekt My African Child

Projekt My African Child Projekt My African Child Nyhedsbrev februar 2009 Mama Pendo (leder på Nkoaranga børnehjem) med Ebenesa (måske kommende sponsorbarn) Nye børn i skole Vi har siden sidst fået en del nye sponsorer, hvoraf

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Rapport til gruppefaddere for. drengeprostituerede i Bangladesh. redbarnet.dk

Rapport til gruppefaddere for. drengeprostituerede i Bangladesh. redbarnet.dk Rapport til gruppefaddere for drengeprostituerede i Bangladesh redbarnet.dk Nyt fra projektet for drengeprostituerede i Bangladesh Vi ville ønske, vi kunne fortælle dig, at behovet for din støtte ikke

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 64 August 2013 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder I lære som syerske SIDE 6 Sommer transporter til Rumænien SIDE 4 Uddeling i Estland SIDE 7 Mennesker

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere