Den jydske Haandværkerskoles udbudspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den jydske Haandværkerskoles udbudspolitik"

Transkript

1 Den jydske Haandværkerskoles udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Den jydske Haandværkerskole overordnet målsætning Indledning Målsætning udbud og niveau Målsætning kvalitet og service Målsætning kvaliteten i undervisningen Målsætning kvaliteten af indkvartering og forplejning Målsætning kvaliteten af de fysiske rammer Uddannelsesbehov og dækning af samme Kursuskoncept Geografisk opland (region) Køleteknisk område (2707) Geografi Udbud Arbejdsmarkedsbehov Spidskompetencer indsatsområder Aktivitetsudvikling Markedsføring (hvor og hvordan) Plastområdet/vvs-området (2681, 2682, 2683, 2694) Geografi Udbud Arbejdsmarkedsbehov Spidskompetencer indsatsområder Aktivitetsudvikling Markedsføring (hvor og hvornår) Elteknisk område (2652, 2654, 2655, 2656) Geografi Udbud Arbejdsmarkedsbehov Spidskompetencer indsatsområder Aktivitetsudvikling Markedsføring (hvor og hvordan) Udlicitering Elementer egnede til udlicitering Fremme inddragelse af private som underleverandører Kvalitetssikring ved udlicitering af 11

2 1. Den jydske Haandværkerskole overordnet målsætning 1.0. Indledning På Den jydske Haandværkerskole "lever" man uddannelse. I modsætning til de fleste andre tekniske skoler og erhvervsakademier er Den jydske Haandværkerskole også en kostskole, hvor elever, studerende og kursister kan bo og leve under uddannelsen. Skolen er indrettet efter den amerikanske campus-model, hvor der overordnet er tale om et kombineret bo-, uddannelses- og fritidsmiljø, der gør skolen til en helhed i brugerens hverdag. Skolen er en 24-timers skole, der er parat, når brugeren er det, hvilket giver et differentieret og venligt studiemiljø. Der tages udgangspunkt i, at brugerne er afklarede i deres uddannelsesvalg, er motiverede og læringsparate. Bomiljø: Fysisk integreret i skolen ligger kursusejendom, studielejligheder, kollegieværelser, skolehjem og ungdomsboliger. Fritidsmiljø: Der er opholdsrum, caféer, fitnesscentre, musikrum, fjernsynsstuer, swimmingpool, sportsanlæg med tennisbaner og beach-volley/basket m.m. Uddannelsesmiljø: Elever, studerende og kursister kan frit bruge skolens udstyr og værksteder udenfor undervisningstiden, der er endvidere særlige IT-værksteder og bemandede åbne datastuer også til fri afbenyttelse. Der er indrettet mediatek, multiværksteder og laboratorier, som er med til at styrke den studerendes læringssituation. Endvidere bidrager disse rammer i høj grad til en reel mulighed for pædagogisk udvikling. Elever, lærlinge, studerende og kursister har således et åbent og konstruktivt læringsmiljø, der i sin integration af faglig/teknisk og human viden fremstår som et holistisk studiemiljø Målsætning udbud og niveau Som en overordnet målsætning prioriterer Den jydske Haandværkerskole at have en vifte af udbud af forskellige uddannelser på alle niveauer, fra grunduddannelser til videregående uddannelser og efteruddannelser. Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at skolens udbud af uddannelser og kurser til enhver tid er at finde blandt de bedste i Danmark, herunder også at skolens tidligere brugeres (elever, lærlinge, studerende og kursister) renomme som veluddannede håndværkere og teknikere fastholdes og udbygges. Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at opholdet på skolen for brugerne er kendetegnet ved en kombination af tilbud af faglig, almen dannende og personlighedsudviklende karakter. Brugerne har kompetence og ansvar for selv at vælge de tilbud, han/hun ønsker under fornøden supervision af og vejledning fra skolens medarbejdere. Den jydske Haandværkerskole vil i sit udbud af kurser og uddannelser sikre, at de brancher som skolens udbud omfatter, kan få dækket behovet for lærlingeuddannelse, teknikeruddannelse og efteruddannelse, således at det enkelte fag i størst muligt omfang dækkes, så fagets samlede efterspørgsel af uddannelser fra grunduddannelser over videregående uddannelser til efteruddannelser kan tilgodeses. 2 af 11

3 Alle brugere kan således anvende skolens lokaler og udstyr 24 timer i døgnet inkl. IT-lokaler, laboratorier og værksteder. Det betyder også, at opgaver og projekter stilles som åbne opgaver, og at der tilskyndes til alternative eller optimerede løsninger/besvarelser Målsætning kvalitet og service Kundens forventninger skal i såvel undervisningssammenhæng som i oplevelsen af at være gæst i systemet tilgodeses i et sådant omfang, at kunden føler sig godt behandlet af såvel det faglige system (undervisningen) som fritidssystemet (indkvartering og forplejning). Kvaliteten skal i begge systemer være på forkant med udviklingen og leve op til det bedste, andre kan tilbyde Målsætning kvaliteten i undervisningen Kvaliteten i undervisningen fastholdes og udbygges ved en læreruddannelsespolitik, der som mål har, at lærerstaben er kvalificeret til at opfylde de stillede mål for eleverne/lærlingene/de studerende/kursisterne og andre kunder. Læreruddannelsen skal sikre, at de direkte kunder modtager en uddannelse, der har en kvalitet som det bedste, der kan præsteres. Fremskaffelse af midler til efter- og videreuddannelse af skolens medarbejdere har høj prioritet. Der føres samtidig en ansættelsespolitik, der opprioriterer en undervisningsstab af faste lærere i normerede stillinger Målsætning kvaliteten af indkvartering og forplejning Kvaliteten af indkvartering og forplejning skal leve op til det bedste, der kan præsteres. Betjeningen skal være kundevenlig fra første kontakt og indtil kunden har forladt skolen og skal opleves som en kvalitet, der svarer til det bedste, der kan tilbydes. Et højt serviceniveau sikres ved de medarbejderhandlinger, som ydes af administration, pedeltjeneste, skolehjemstilsyn og køkken. Personalet, der ansættes i disse funktioner, vurderes derfor i ansættelsesproceduren i relation til de høje servicekrav, de skal være med til at dække. Samtidig afsættes, til efter- og videreuddannelse af personalet, midler i lighed med den procedure, der gælder for lærernes efter- og videreuddannelse Målsætning kvaliteten af de fysiske rammer Det tilstræbes, at skolens fysiske rammer og udstyr er på forkant med udviklingen. Desuden prioriteres en fornuftig sammenhæng af rammerne for den enkelte afdeling højt. Dette for at skabe et godt fagligt og attraktivt arbejdsmiljø for såvel elever/lærlinge/ studerende/kursister som for skolens medarbejdere. 3 af 11

4 2. Uddannelsesbehov og dækning af samme 2.1. Kursuskoncept Den jydske Haandværkerskoles kursuskoncept er i høj grad et totalkoncept. Skolen råder over egen kursusejendom (hotel), specielle kursuslokaler, restaurant, fritidsfaciliteter som tennisbaner, pool, motionsrum, opholdslokaler, mediatek med Internet, tv-stuer m.v. Der er 24-timers bemanding på serviceområdet, også søndagsbemanding i forbindelse med indcheck på kursusejendom. I kraft af elektronisk kortlåsesystem har kursister adgang til alle skolens faciliteter 24-timer i døgnet, hvilket i øvrigt gælder alle skolens brugere. Det betyder, at kursister har mulighed for at fortsætte tilegnelse af viden også efter normal arbejdstid Geografisk opland (region) Den jydske Haandværkerskoles profil, dels som landskole for plast og køl, dels som specialeskole for elområdet, gør, at det geografiske opland er af betragtelig størrelse. Nedenstående er de enkelte områder nøjere specificeret Køleteknisk område (2707) Geografi DjH er landsskole for uddannelsen til Kølemontør, og er som eneste uddannelsesinstitution godkendt til, samt afholder alle kurser indenfor området køleteknik. Kursusgodkendelser Køleteknisk område Geografisk dækker DjH derfor markedet i hele Danmark inkl. Grønland og Færøerne Udbud Udbudsmæssigt dækker DjH hele AMU s målområde indenfor det køletekniske område. Afdelingen afholder endvidere en del specialkurser i elektronisk regulering af køleanlæg, i lovgivning i forbindelse med forberedelse til eksamination ved certificering og i indhentning af autorisation. Hadsten 2707 Der gennemføres kurser i regi af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og El-Fagets Uddannelsesnævn. Som landsskole for køleteknik er skolen sig sit særlige ansvar meget bevidst, og søger konstant mod det optimale, bl.a. via et intensivt europæisk samarbejde. 4 af 11

5 Arbejdsmarkedsbehov DjH er medlem af brancheforeningen AKB Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, som er en sammenslutning af ca. 250 kølevirksomheder (ca. 90 % af branchens virksomheder). DjH betjener AKB s sekretariat, sidder i div. brancheudvalg, deltager i konferencer og erfamøder over hele landet, hvor der diskuteres uddannelsesbehov samt brancheudvikling. DjH har kontakt til alle landets kølevirksomheder. Der er særlig tæt kontakt til de store på markedet. Disse virksomheder er typisk internationale og med egen uddannelsesafdeling, f.eks. Danfoss, Maersk og Hohnson Controls International. På baggrund af viden fra disse aktiviteter sammensættes basisudbud på efteruddannelsesområdet. Der er endvidere tæt kontakt til arbejdsmarkedsaktørerne i regionen. Kursusudbud skræddersys også direkte til virksomheder, f.eks. Forsvaret og TDC når særlige behov opstår. Sammen med branchen deltager DjH i internationale uddannelses- og udviklingsprojekter. Det lokale uddannelsesudvalg spiller også en central rolle, da det er sammensat på nationalt niveau af højt placerede repræsentanter fra branchen Spidskompetencer indsatsområder Kølebranchen er kendetegnet ved diverse sikkerheds- og miljøordninger, herunder krav om certificering f.eks. kølemontørcertifikat, KMO og loddecertificering i forbindelse med indførelsen af Trykudstyrsdirektivet. Der stilles derfor særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer. Disse krav opfylder DjH. Som eneudbyder udvikles og afholdes alle UVM køleuddannelser af DjH evt. i samarbejde med Force Technology eller andre. Der er direkte kontakt til ME- og ML-ansvarlige, for hvem der også udføres udviklings- og bekendtgørelsesarbejde på såvel lærlinge- som efteruddannelsesområdet Aktivitetsudvikling Der forventes en tilsvarende eller lidt øget aktivitet i forhold til tidligere på størstedelen af kursusrækken. Det skyldes at der stilles krav om personcertificering ved arbejde på køleanlæg i den ny nationale lovgivning. I takt med at branchen implementerer kravet, må der forventes stigende aktivitet på alle uddannelser. Personcertificeringen er fuldt implementeret den 15. december af 11

6 Markedsføring (hvor og hvordan) Kølebranchen er en mindre og ikke særlig kendt branche, som mangler kvalificerede medarbejdere. Derfor har branchen et stort behov for at lave tiltag, som kan udbrede kendskabet til faget. Alle kølefirmaer gives en mulighed for, med støtte fra Leonardo og arrangeret af DjH og det lokale uddannelsesudvalg, at tilbyde deres lærlinge et praktikophold i England eller Irland. Et af formålene udover de rent uddannelsesmæssige er bl.a. at profilere branchen via artikler og foredrag. Der har gennem de sidste 7 år været 62 lærlinge på praktikophold. På lærlingesiden deltager både DjH og AKB i en række uddannelsesmesser. Branchen har de sidste 10 år, sammen med DjH, arrangeret Danmarksmesterskab for Kølemontører. I forlængelse af disse nationale mesterskaber har der 3 gange sammen med Nordiske brancheforeninger og skoler været afholdt Nordiske Mesterskaber. Disse tiltag laves for at udbrede kendskabet og tiltrække unge til en branche i rivende udvikling. På efteruddannelsesområdet har DjH kontakt med hver enkelt virksomhed. Markedsføring sker derfor som en kombination af information gennem brancheforeningen og direkte markedsføring til den enkelte virksomhed og montør herunder opsøgende arbejde, skriftlig information, elektronisk information, annoncering og artikler i fagblade samt deltagelse på fagmesser Plastområdet/vvs-området (2681, 2682, 2683, 2694) Geografi På området hærdeplast (2681) dækker Den jydske Haandværkerskole sammen med AMU-Syd hele Danmark. På plastsvejseområdet (2682) dækker DjH den midterste del af Jylland rent godkendelsesmæssigt. Dog har man i Ålborg nedlagt og afhændet plastsvejseværkstedet, så DjH dækker reelt hele Jylland-Fyn sammen med AMU-Syd. (Ålborg) (2682) Kursusgodkendelser Plastområdet De tre tilbageværende plastsvejseskoler har dog så tæt et samarbejde, at det kan være vanskeligt at tale om regioner. På termoplastområdet (2683) dækker Den jydske Haandværkerskole sammen med AMU-Syd Jylland- Fyn. For plastkurserne i området installation af varme, vand og afløb (2694) gælder at DjH dækker det jydskfynske område. For øvrige vvs-kurser i varme, vand og afløb dækkes det østjydske område. Ribe 2681, 2682, 2683 Hadsten 2681, 2682, 2683, 2694 Slagelse 2682, 2694 Helsingør af 11

7 Udbud Den jydske Haandværkerskole udbyder alle plastrelaterede kurser, da skolen gennemfører alle tre plastprofiluddannelser. Som landsskole for plastmageruddannelsen er skolen sig sit særlige ansvar meget bevidst, og søger konstant mod det optimale, bl.a. via et intensivt europæisk samarbejde. Teknisk Akademi gennemfører elinstallatør og vvs-installatøruddannelserne. Akademiet er godkendt til at udbyde de fleste vvs-kurser indenfor vand, varme, klimateknik og gas, bl. a. råder Teknisk Akademi over eget topmoderne gasværksted. Teknisk Akademi har også i samarbejde med el lærlingeafdelingen udført mange virksomhedsbetalte kurser for forsyningsselskaber og lokalforeninger under TEK- NIQ. Øvrige kurser i området vand, varme og afløb gennemføres af samarbejdsskoler Arbejdsmarkedsbehov Den jydske Haandværkerskole er medlem af brancheforeningen PD Plastindustrien i Danmark samt af alle dennes undersektioner. Sammen med brancheforeninger og det faglige udvalg foretages et stort opsøgende arbejde både mht. lærlingeuddannelse og efteruddannelse. Branchen har en sådan størrelse, at det er muligt at opretholde en direkte kontakt med den enkelte virksomhed. Kursusudbud skræddersys også direkte til virksomheder, f.eks. LM Glasfiber. Der er endvidere tæt kontakt til arbejdsmarkedsaktørerne i regionerne. Dette arbejde prioriteres særdeles højt. Det lokale uddannelsesudvalg for plastuddannelserne spiller også en central rolle, da det er sammensat på nationalt niveau af højt placerede repræsentanter fra branchen. På plastsvejseområdet koordinerer Den jydske Haandværkerskole det samlede landsudbud samt står for den fælles markedsføring. Sidstnævnte i samarbejde med P17 plastsvejsecertificeringsudvalget, hvor DjH medarbejdere er såvel direkte repræsenteret som tilforordnet. Hærdeplastbranchen er kendetegnet ved et stort behov for kortuddannet arbejdskraft. Specielt virksomheder, der forarbejder vindmøllevinger med videre har et løbende behov for at nyuddanne kommende arbejdskraft og vedligeholde uddannelse for allerede ansatte medarbejdere. Gennem flere år har DjH i samarbejde med arbejdsmarkedsaktører i flere regioner med succes gennemført uddannelsesforløb for ledige med henblik på ansættelse i denne industri. Den jydske Haandværkerskole har en samarbejdsaftale med AMU-Syd om såvel plastmager som efteruddannelsesområdet. 7 af 11

8 Spidskompetencer indsatsområder De væsentligste efteruddannelsesområder er plastsvejsning samt hærdeplastområdet. Her har skolen også sine spidskompetencer både med hensyn til udstyr og lærerkompetencer. Den jydske Haandværkerskole gennemfører således ca. 40 % af alle nationale aktiviteter på svejseområdet. Skolen har netop indkøbt nyt udstyr til hærdeplastområdet, og er således fuldt ud up to date på udstyrssiden. Med relativt få udbydere på plastområdet er Den jydske Haandværkerskole sig sit udviklings- og kompetenceansvar særdeles bevidst. Der er endog meget tæt kontakt til det faglige udvalg, for hvem der også udføres nyudviklings-, revisions- og bekendtgørelsesarbejde. Plastafdelingen har et stort internationalt netværk og samarbejde med spydspidsskoler i Europa, f.eks. i Sverige, Frankrig og England Aktivitetsudvikling Der forventes samme aktivitet på størstedelen af kursusrækken, som tidligere vil der på hærdeplast forventes svagt stigende aktivitet på baggrund af det konstaterede behov for miljø- og sikkerhedskurser samt plastafdelingens voksende andel af plastsvejsecertificeringer, herunder øget aktivitet i kraft af nedlæggelse af plastsvejseværkstedet i Ålborg Markedsføring (hvor og hvornår) Da plastbranchen er en velorganiseret branche, har DjH kontakt med den enkelte virksomhed. Markedsføringsaktiviteterne er derfor en kombination af information gennem brancheforeningen, undersektionerne og direkte markedsføring til den enkelte virksomhed (opsøgende arbejde, skriftlig information, elektronisk information, annoncering i fagblade). Plastsvejseområdet markedsføres i fællesskab af de godkendte kursusudbydere med bl.a. fælles plastsvejsekalender/kursusoversigt. Dette arbejde koordineres af Den jydske Haandværkerskole. Da plastbranchen typisk mangler kvalificeret arbejdskraft bruger Den jydske Haandværkerskole sammen med branchen mange ressourcer på at gøre uddannelsesmulighederne kendte. 8 af 11

9 2.5. Elteknisk område (2652, 2654, 2655, 2656) Geografi For elektrisk automation på aut.-maskiner og anlæg (2652) dækker Den jydske Haandværkerskole Midtjylland samt en del af Sønderjylland. For området elforsyningsanlæg (2654) dækkes hele det jydsk-fynske område. For området bygningers el-installationer og antennemontage (2655) dækkes Midt- og Nordjylland. For service på hvidevare- og køle-automatik (2656) dækkes hele Danmark. Ålborg 2652 Kursusgodkendelser El-området Udbud Den jydske Haandværkerskole udbyder selv størstedelen af kurserne placeret i kompetencebeskrivelserne. Esbjerg På elektrisk automation (2652) samarbejdes med EUC-Vest om gennemførelse af skibshydraulikområdet. Området elforsyningsanlæg (2654) er under udvikling, og vi har her et tæt samarbejde med elforsyningsbranchen. På området bygningers elinstallationer og antennemontage (2655) samarbejdes med Vejle Tekniske Skole om de specialiserede antennekurser. På hårde hvidevareområdet (2656) udbydes alle kurserne nationalt, da Den jydske Haandværkerskole er eneste godkendte udbyder Vejle 2655 Hadsten 2652, 2654, 2655, 2656 Odense 2652 København 2652, 2654, Arbejdsmarkedsbehov Som den største jydsk-fynske elskole har Den jydske Haandværkerskole et tæt netværk af virksomhedskontakter. Ca. 450 ellærlinge har løbende tilknytning til skolen, hvilket er ensbetydende med en tæt virksomhedskontakt, da skolens målsætning er, at alle virksomheder kontaktes mindst én gang, mens virksomhedens lærling er på skoleophold. I den forbindelse opsamles også signaler om uddannelsesbehov for øvrige medarbejdere. Skolen har et tæt samarbejde med El-Fagets Uddannelsesnævn omkring udbud og behov, således at det samlede nationale udbud placeres hensigtsmæssigt. Her ud over foretages opsøgende arbejde hos elinstallatører i det jydsk-fynske område. Der samarbejdes endvidere med lands- og lokalforeningerne både på arbejdsgiver og -tager side. Det lokale uddannelsesudvalg spiller også en central rolle, da det er sammensat på nationalt niveau af højt placerede repræsentanter fra branchen Spidskompetencer indsatsområder Den jydske Haandværkerskole har specialister indenfor områderne lys og energi, styring og regulering, bygningsautomatik samt kommunikation og sikring. Skolen deltager i internationale projekter samt udviklingsprojekter for elfagets uddannelsesudvalg, herunder revision af kurserne i kompetenceområderne. Spidskompetencerne er især koncentreret om belysningsteknik, styring- og reguleringsområdet samt hårde hvidevarer. Disse områder er særlige indsatsområde. Der er opbygget et nyt Center for styring og regulering, hvor områdernes aktiviteter samles. Dette center ligger i forlængelse af og er integreret med Center for hårde hvidevarer. Desuden er vores lyslaboratorium blevet renoveret, så det modsvarer tidens krav. 9 af 11

10 Aktivitetsudvikling Der forventes samme eller en mindre stigning i aktivitet i forhold til tidligere, selv om der stadig er et stort udbud af kurser på institutioner, der ikke er godkendt til kompetenceområderne Markedsføring (hvor og hvordan) Da elbranchen er en velorganiseret branche, har Den jydske Haandværkerskole relativt nemt ved målrettet at nå ud til hele branchen. Dette sker dels via samarbejdet med El-Fagets Uddannelsesnævn, og dels ved direkte markedsføring til virksomhederne og disses medarbejdere. Her anvendes bl.a. de to organisationers fagblade. Samlet anvendes en kombination af opsøgende arbejde, skriftlig information til virksomhederne, elektronisk information samt annoncering i fagblade. 10 af 11

11 3. Udlicitering 3.1. Elementer egnede til udlicitering Den jydske Haandværkerskole udbyder fagligt-tekniske kurser, hvor der kræves avanceret udstyr samt særlige kompetencer. Det er derfor vanskeligt for nuværende at pege på områder, der egner sig til udlicitering. En ekstern partner må være i besiddelse af det pågældende udstyr og/eller de krævede kvalifikationer for at komme i betragtning. Endvidere må vedkommende kunne overholde de økonomiske rammer, Undervisningsministeriet har sat. Vi vil gerne sammen med de 3 brancheområder, som skolen servicerer, analysere eventuelle muligheder for udlicitering. På flere områder arbejder vi hen imod egentlige kompetencepartnerskaber på såvel viden som udstyr Fremme inddragelse af private som underleverandører Da de brancheområder skolen servicerer er velorganiserede, og har stor fokus på uddannelse, vil det være naturligt, at inddragelse af private som underleverandører, sker i tæt samarbejde med de pågældende brancheorganisationer Kvalitetssikring ved udlicitering En underleverandør skal grundlæggende overholde de samme forpligtelser, som er pålagt Den jydske Haandværkerskole. Når udlicitering sker, vil en underleverandør skulle dokumentere overholdelse af de opstillede mål- og kvalitetskrav. Den jydske Haandværkerskole vil have ret til at foretage samme kursistevaluering som på egne aktiviteter, samt foretage løbende kontrol af målopnåelse, udstyr og kompetencer. En underleverandør skal ligeledes dokumentere overholdelse af de for området gældende overenskomstmæssige forhold. 11 af 11

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Baggrund Bestyrelsen for HANSENBERG har i henhold til vilkårene for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) fastlagt udbudspolitikken

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

1-1 P17. P17 består af medlemmer og et mindre antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af de følgende organisationer.

1-1 P17. P17 består af medlemmer og et mindre antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af de følgende organisationer. 1-1 P17 Certificeringsudvalget P17 er nedsat af DS Certificerings direktion til at forvalte certificeringsordningen for plastsvejsere og plastsvejseskoler i henhold til DS 2383 med tilhørende SBC 243.

Læs mere

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0 I I INDUSTRIENS cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC LY- Haandværkerskole LUU PLAST tj flø FORRETNINGSORDEN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Plast Den jydske Haandværkerskole Nedsættelse Det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

1-1 P17. P17 består af udpegede medlemmer samt et antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af følgende organisationer.

1-1 P17. P17 består af udpegede medlemmer samt et antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af følgende organisationer. 1-1 P17 Certificeringsudvalget P17 er nedsat af Dansk Standards direktion til at forvalte certificeringsordningen for plastsvejsere og plastsvejseskoler i henhold til DS 2383 med tilhørende SBC 243. P17

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD AMU SYD udbyder mere end 500 forskellige uddannelser fordelt på 14 forskellige brancheområder: Elektronik Emballage Fødevarehygiejne Gartneri

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

TECs Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelse

TECs Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelse TECs Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 14.12 2015 Indholdsfortegnelse... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2016... 3 Geografisk dækning...

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 2012 [Indledning] På voksen- og efteruddannelsesområdet tilrettelægger Syddansk Erhvervsskole sit udbud i tæt

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014 Om IA Sprog Et vel implementeret Intro-dansk tilbud allerede først på året er et af IA Sprogs store mål i 2014. Lovgivningen om det nye danskuddannelsestilbud kom på plads sent i 2013

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/5. På dette tidspunkt er data opdateret til og med. Indhold 1 Aktivitet på

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 2013 [Indledning] På voksen- og efteruddannelsesområdet tilrettelægger Syddansk Erhvervsskole sit udbud i tæt

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 21. december 2006 Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2007 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse Efteruddannelsesudvalgets målgrupper

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

TECs Udbudspolitik 2017 Voksen- og efteruddannelse

TECs Udbudspolitik 2017 Voksen- og efteruddannelse TECs Udbudspolitik 2017 Voksen- og efteruddannelse Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2016... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder... 3 Afdækning af arbejdsmarkedets

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Om undersøgelsen Formålet med statistikken er at give et dansk bidrag til en fælles europæisk sammenlignelig statistik om virksomheders efter- og videreuddannelse(evu)

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i VVS installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i VVS installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I VVS-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag både Erhvervsakademiuddannelsen til VVS installatør og deltidsuddannelsen

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2017 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år. Esbjerg den 1. september Building a New Electric World

Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år. Esbjerg den 1. september Building a New Electric World Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år Esbjerg den 1. september 2006 Building a New Electric World Dagsorden: 17.00 Introduktion til Workshop v/søren Dahlgren Bergsøe (Implement A/S) 17.10 Offshore

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere