Den jydske Haandværkerskoles udbudspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den jydske Haandværkerskoles udbudspolitik"

Transkript

1 Den jydske Haandværkerskoles udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Den jydske Haandværkerskole overordnet målsætning Indledning Målsætning udbud og niveau Målsætning kvalitet og service Målsætning kvaliteten i undervisningen Målsætning kvaliteten af indkvartering og forplejning Målsætning kvaliteten af de fysiske rammer Uddannelsesbehov og dækning af samme Kursuskoncept Geografisk opland (region) Køleteknisk område (2707) Geografi Udbud Arbejdsmarkedsbehov Spidskompetencer indsatsområder Aktivitetsudvikling Markedsføring (hvor og hvordan) Plastområdet/vvs-området (2681, 2682, 2683, 2694) Geografi Udbud Arbejdsmarkedsbehov Spidskompetencer indsatsområder Aktivitetsudvikling Markedsføring (hvor og hvornår) Elteknisk område (2652, 2654, 2655, 2656) Geografi Udbud Arbejdsmarkedsbehov Spidskompetencer indsatsområder Aktivitetsudvikling Markedsføring (hvor og hvordan) Udlicitering Elementer egnede til udlicitering Fremme inddragelse af private som underleverandører Kvalitetssikring ved udlicitering af 11

2 1. Den jydske Haandværkerskole overordnet målsætning 1.0. Indledning På Den jydske Haandværkerskole "lever" man uddannelse. I modsætning til de fleste andre tekniske skoler og erhvervsakademier er Den jydske Haandværkerskole også en kostskole, hvor elever, studerende og kursister kan bo og leve under uddannelsen. Skolen er indrettet efter den amerikanske campus-model, hvor der overordnet er tale om et kombineret bo-, uddannelses- og fritidsmiljø, der gør skolen til en helhed i brugerens hverdag. Skolen er en 24-timers skole, der er parat, når brugeren er det, hvilket giver et differentieret og venligt studiemiljø. Der tages udgangspunkt i, at brugerne er afklarede i deres uddannelsesvalg, er motiverede og læringsparate. Bomiljø: Fysisk integreret i skolen ligger kursusejendom, studielejligheder, kollegieværelser, skolehjem og ungdomsboliger. Fritidsmiljø: Der er opholdsrum, caféer, fitnesscentre, musikrum, fjernsynsstuer, swimmingpool, sportsanlæg med tennisbaner og beach-volley/basket m.m. Uddannelsesmiljø: Elever, studerende og kursister kan frit bruge skolens udstyr og værksteder udenfor undervisningstiden, der er endvidere særlige IT-værksteder og bemandede åbne datastuer også til fri afbenyttelse. Der er indrettet mediatek, multiværksteder og laboratorier, som er med til at styrke den studerendes læringssituation. Endvidere bidrager disse rammer i høj grad til en reel mulighed for pædagogisk udvikling. Elever, lærlinge, studerende og kursister har således et åbent og konstruktivt læringsmiljø, der i sin integration af faglig/teknisk og human viden fremstår som et holistisk studiemiljø Målsætning udbud og niveau Som en overordnet målsætning prioriterer Den jydske Haandværkerskole at have en vifte af udbud af forskellige uddannelser på alle niveauer, fra grunduddannelser til videregående uddannelser og efteruddannelser. Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at skolens udbud af uddannelser og kurser til enhver tid er at finde blandt de bedste i Danmark, herunder også at skolens tidligere brugeres (elever, lærlinge, studerende og kursister) renomme som veluddannede håndværkere og teknikere fastholdes og udbygges. Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at opholdet på skolen for brugerne er kendetegnet ved en kombination af tilbud af faglig, almen dannende og personlighedsudviklende karakter. Brugerne har kompetence og ansvar for selv at vælge de tilbud, han/hun ønsker under fornøden supervision af og vejledning fra skolens medarbejdere. Den jydske Haandværkerskole vil i sit udbud af kurser og uddannelser sikre, at de brancher som skolens udbud omfatter, kan få dækket behovet for lærlingeuddannelse, teknikeruddannelse og efteruddannelse, således at det enkelte fag i størst muligt omfang dækkes, så fagets samlede efterspørgsel af uddannelser fra grunduddannelser over videregående uddannelser til efteruddannelser kan tilgodeses. 2 af 11

3 Alle brugere kan således anvende skolens lokaler og udstyr 24 timer i døgnet inkl. IT-lokaler, laboratorier og værksteder. Det betyder også, at opgaver og projekter stilles som åbne opgaver, og at der tilskyndes til alternative eller optimerede løsninger/besvarelser Målsætning kvalitet og service Kundens forventninger skal i såvel undervisningssammenhæng som i oplevelsen af at være gæst i systemet tilgodeses i et sådant omfang, at kunden føler sig godt behandlet af såvel det faglige system (undervisningen) som fritidssystemet (indkvartering og forplejning). Kvaliteten skal i begge systemer være på forkant med udviklingen og leve op til det bedste, andre kan tilbyde Målsætning kvaliteten i undervisningen Kvaliteten i undervisningen fastholdes og udbygges ved en læreruddannelsespolitik, der som mål har, at lærerstaben er kvalificeret til at opfylde de stillede mål for eleverne/lærlingene/de studerende/kursisterne og andre kunder. Læreruddannelsen skal sikre, at de direkte kunder modtager en uddannelse, der har en kvalitet som det bedste, der kan præsteres. Fremskaffelse af midler til efter- og videreuddannelse af skolens medarbejdere har høj prioritet. Der føres samtidig en ansættelsespolitik, der opprioriterer en undervisningsstab af faste lærere i normerede stillinger Målsætning kvaliteten af indkvartering og forplejning Kvaliteten af indkvartering og forplejning skal leve op til det bedste, der kan præsteres. Betjeningen skal være kundevenlig fra første kontakt og indtil kunden har forladt skolen og skal opleves som en kvalitet, der svarer til det bedste, der kan tilbydes. Et højt serviceniveau sikres ved de medarbejderhandlinger, som ydes af administration, pedeltjeneste, skolehjemstilsyn og køkken. Personalet, der ansættes i disse funktioner, vurderes derfor i ansættelsesproceduren i relation til de høje servicekrav, de skal være med til at dække. Samtidig afsættes, til efter- og videreuddannelse af personalet, midler i lighed med den procedure, der gælder for lærernes efter- og videreuddannelse Målsætning kvaliteten af de fysiske rammer Det tilstræbes, at skolens fysiske rammer og udstyr er på forkant med udviklingen. Desuden prioriteres en fornuftig sammenhæng af rammerne for den enkelte afdeling højt. Dette for at skabe et godt fagligt og attraktivt arbejdsmiljø for såvel elever/lærlinge/ studerende/kursister som for skolens medarbejdere. 3 af 11

4 2. Uddannelsesbehov og dækning af samme 2.1. Kursuskoncept Den jydske Haandværkerskoles kursuskoncept er i høj grad et totalkoncept. Skolen råder over egen kursusejendom (hotel), specielle kursuslokaler, restaurant, fritidsfaciliteter som tennisbaner, pool, motionsrum, opholdslokaler, mediatek med Internet, tv-stuer m.v. Der er 24-timers bemanding på serviceområdet, også søndagsbemanding i forbindelse med indcheck på kursusejendom. I kraft af elektronisk kortlåsesystem har kursister adgang til alle skolens faciliteter 24-timer i døgnet, hvilket i øvrigt gælder alle skolens brugere. Det betyder, at kursister har mulighed for at fortsætte tilegnelse af viden også efter normal arbejdstid Geografisk opland (region) Den jydske Haandværkerskoles profil, dels som landskole for plast og køl, dels som specialeskole for elområdet, gør, at det geografiske opland er af betragtelig størrelse. Nedenstående er de enkelte områder nøjere specificeret Køleteknisk område (2707) Geografi DjH er landsskole for uddannelsen til Kølemontør, og er som eneste uddannelsesinstitution godkendt til, samt afholder alle kurser indenfor området køleteknik. Kursusgodkendelser Køleteknisk område Geografisk dækker DjH derfor markedet i hele Danmark inkl. Grønland og Færøerne Udbud Udbudsmæssigt dækker DjH hele AMU s målområde indenfor det køletekniske område. Afdelingen afholder endvidere en del specialkurser i elektronisk regulering af køleanlæg, i lovgivning i forbindelse med forberedelse til eksamination ved certificering og i indhentning af autorisation. Hadsten 2707 Der gennemføres kurser i regi af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og El-Fagets Uddannelsesnævn. Som landsskole for køleteknik er skolen sig sit særlige ansvar meget bevidst, og søger konstant mod det optimale, bl.a. via et intensivt europæisk samarbejde. 4 af 11

5 Arbejdsmarkedsbehov DjH er medlem af brancheforeningen AKB Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, som er en sammenslutning af ca. 250 kølevirksomheder (ca. 90 % af branchens virksomheder). DjH betjener AKB s sekretariat, sidder i div. brancheudvalg, deltager i konferencer og erfamøder over hele landet, hvor der diskuteres uddannelsesbehov samt brancheudvikling. DjH har kontakt til alle landets kølevirksomheder. Der er særlig tæt kontakt til de store på markedet. Disse virksomheder er typisk internationale og med egen uddannelsesafdeling, f.eks. Danfoss, Maersk og Hohnson Controls International. På baggrund af viden fra disse aktiviteter sammensættes basisudbud på efteruddannelsesområdet. Der er endvidere tæt kontakt til arbejdsmarkedsaktørerne i regionen. Kursusudbud skræddersys også direkte til virksomheder, f.eks. Forsvaret og TDC når særlige behov opstår. Sammen med branchen deltager DjH i internationale uddannelses- og udviklingsprojekter. Det lokale uddannelsesudvalg spiller også en central rolle, da det er sammensat på nationalt niveau af højt placerede repræsentanter fra branchen Spidskompetencer indsatsområder Kølebranchen er kendetegnet ved diverse sikkerheds- og miljøordninger, herunder krav om certificering f.eks. kølemontørcertifikat, KMO og loddecertificering i forbindelse med indførelsen af Trykudstyrsdirektivet. Der stilles derfor særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer. Disse krav opfylder DjH. Som eneudbyder udvikles og afholdes alle UVM køleuddannelser af DjH evt. i samarbejde med Force Technology eller andre. Der er direkte kontakt til ME- og ML-ansvarlige, for hvem der også udføres udviklings- og bekendtgørelsesarbejde på såvel lærlinge- som efteruddannelsesområdet Aktivitetsudvikling Der forventes en tilsvarende eller lidt øget aktivitet i forhold til tidligere på størstedelen af kursusrækken. Det skyldes at der stilles krav om personcertificering ved arbejde på køleanlæg i den ny nationale lovgivning. I takt med at branchen implementerer kravet, må der forventes stigende aktivitet på alle uddannelser. Personcertificeringen er fuldt implementeret den 15. december af 11

6 Markedsføring (hvor og hvordan) Kølebranchen er en mindre og ikke særlig kendt branche, som mangler kvalificerede medarbejdere. Derfor har branchen et stort behov for at lave tiltag, som kan udbrede kendskabet til faget. Alle kølefirmaer gives en mulighed for, med støtte fra Leonardo og arrangeret af DjH og det lokale uddannelsesudvalg, at tilbyde deres lærlinge et praktikophold i England eller Irland. Et af formålene udover de rent uddannelsesmæssige er bl.a. at profilere branchen via artikler og foredrag. Der har gennem de sidste 7 år været 62 lærlinge på praktikophold. På lærlingesiden deltager både DjH og AKB i en række uddannelsesmesser. Branchen har de sidste 10 år, sammen med DjH, arrangeret Danmarksmesterskab for Kølemontører. I forlængelse af disse nationale mesterskaber har der 3 gange sammen med Nordiske brancheforeninger og skoler været afholdt Nordiske Mesterskaber. Disse tiltag laves for at udbrede kendskabet og tiltrække unge til en branche i rivende udvikling. På efteruddannelsesområdet har DjH kontakt med hver enkelt virksomhed. Markedsføring sker derfor som en kombination af information gennem brancheforeningen og direkte markedsføring til den enkelte virksomhed og montør herunder opsøgende arbejde, skriftlig information, elektronisk information, annoncering og artikler i fagblade samt deltagelse på fagmesser Plastområdet/vvs-området (2681, 2682, 2683, 2694) Geografi På området hærdeplast (2681) dækker Den jydske Haandværkerskole sammen med AMU-Syd hele Danmark. På plastsvejseområdet (2682) dækker DjH den midterste del af Jylland rent godkendelsesmæssigt. Dog har man i Ålborg nedlagt og afhændet plastsvejseværkstedet, så DjH dækker reelt hele Jylland-Fyn sammen med AMU-Syd. (Ålborg) (2682) Kursusgodkendelser Plastområdet De tre tilbageværende plastsvejseskoler har dog så tæt et samarbejde, at det kan være vanskeligt at tale om regioner. På termoplastområdet (2683) dækker Den jydske Haandværkerskole sammen med AMU-Syd Jylland- Fyn. For plastkurserne i området installation af varme, vand og afløb (2694) gælder at DjH dækker det jydskfynske område. For øvrige vvs-kurser i varme, vand og afløb dækkes det østjydske område. Ribe 2681, 2682, 2683 Hadsten 2681, 2682, 2683, 2694 Slagelse 2682, 2694 Helsingør af 11

7 Udbud Den jydske Haandværkerskole udbyder alle plastrelaterede kurser, da skolen gennemfører alle tre plastprofiluddannelser. Som landsskole for plastmageruddannelsen er skolen sig sit særlige ansvar meget bevidst, og søger konstant mod det optimale, bl.a. via et intensivt europæisk samarbejde. Teknisk Akademi gennemfører elinstallatør og vvs-installatøruddannelserne. Akademiet er godkendt til at udbyde de fleste vvs-kurser indenfor vand, varme, klimateknik og gas, bl. a. råder Teknisk Akademi over eget topmoderne gasværksted. Teknisk Akademi har også i samarbejde med el lærlingeafdelingen udført mange virksomhedsbetalte kurser for forsyningsselskaber og lokalforeninger under TEK- NIQ. Øvrige kurser i området vand, varme og afløb gennemføres af samarbejdsskoler Arbejdsmarkedsbehov Den jydske Haandværkerskole er medlem af brancheforeningen PD Plastindustrien i Danmark samt af alle dennes undersektioner. Sammen med brancheforeninger og det faglige udvalg foretages et stort opsøgende arbejde både mht. lærlingeuddannelse og efteruddannelse. Branchen har en sådan størrelse, at det er muligt at opretholde en direkte kontakt med den enkelte virksomhed. Kursusudbud skræddersys også direkte til virksomheder, f.eks. LM Glasfiber. Der er endvidere tæt kontakt til arbejdsmarkedsaktørerne i regionerne. Dette arbejde prioriteres særdeles højt. Det lokale uddannelsesudvalg for plastuddannelserne spiller også en central rolle, da det er sammensat på nationalt niveau af højt placerede repræsentanter fra branchen. På plastsvejseområdet koordinerer Den jydske Haandværkerskole det samlede landsudbud samt står for den fælles markedsføring. Sidstnævnte i samarbejde med P17 plastsvejsecertificeringsudvalget, hvor DjH medarbejdere er såvel direkte repræsenteret som tilforordnet. Hærdeplastbranchen er kendetegnet ved et stort behov for kortuddannet arbejdskraft. Specielt virksomheder, der forarbejder vindmøllevinger med videre har et løbende behov for at nyuddanne kommende arbejdskraft og vedligeholde uddannelse for allerede ansatte medarbejdere. Gennem flere år har DjH i samarbejde med arbejdsmarkedsaktører i flere regioner med succes gennemført uddannelsesforløb for ledige med henblik på ansættelse i denne industri. Den jydske Haandværkerskole har en samarbejdsaftale med AMU-Syd om såvel plastmager som efteruddannelsesområdet. 7 af 11

8 Spidskompetencer indsatsområder De væsentligste efteruddannelsesområder er plastsvejsning samt hærdeplastområdet. Her har skolen også sine spidskompetencer både med hensyn til udstyr og lærerkompetencer. Den jydske Haandværkerskole gennemfører således ca. 40 % af alle nationale aktiviteter på svejseområdet. Skolen har netop indkøbt nyt udstyr til hærdeplastområdet, og er således fuldt ud up to date på udstyrssiden. Med relativt få udbydere på plastområdet er Den jydske Haandværkerskole sig sit udviklings- og kompetenceansvar særdeles bevidst. Der er endog meget tæt kontakt til det faglige udvalg, for hvem der også udføres nyudviklings-, revisions- og bekendtgørelsesarbejde. Plastafdelingen har et stort internationalt netværk og samarbejde med spydspidsskoler i Europa, f.eks. i Sverige, Frankrig og England Aktivitetsudvikling Der forventes samme aktivitet på størstedelen af kursusrækken, som tidligere vil der på hærdeplast forventes svagt stigende aktivitet på baggrund af det konstaterede behov for miljø- og sikkerhedskurser samt plastafdelingens voksende andel af plastsvejsecertificeringer, herunder øget aktivitet i kraft af nedlæggelse af plastsvejseværkstedet i Ålborg Markedsføring (hvor og hvornår) Da plastbranchen er en velorganiseret branche, har DjH kontakt med den enkelte virksomhed. Markedsføringsaktiviteterne er derfor en kombination af information gennem brancheforeningen, undersektionerne og direkte markedsføring til den enkelte virksomhed (opsøgende arbejde, skriftlig information, elektronisk information, annoncering i fagblade). Plastsvejseområdet markedsføres i fællesskab af de godkendte kursusudbydere med bl.a. fælles plastsvejsekalender/kursusoversigt. Dette arbejde koordineres af Den jydske Haandværkerskole. Da plastbranchen typisk mangler kvalificeret arbejdskraft bruger Den jydske Haandværkerskole sammen med branchen mange ressourcer på at gøre uddannelsesmulighederne kendte. 8 af 11

9 2.5. Elteknisk område (2652, 2654, 2655, 2656) Geografi For elektrisk automation på aut.-maskiner og anlæg (2652) dækker Den jydske Haandværkerskole Midtjylland samt en del af Sønderjylland. For området elforsyningsanlæg (2654) dækkes hele det jydsk-fynske område. For området bygningers el-installationer og antennemontage (2655) dækkes Midt- og Nordjylland. For service på hvidevare- og køle-automatik (2656) dækkes hele Danmark. Ålborg 2652 Kursusgodkendelser El-området Udbud Den jydske Haandværkerskole udbyder selv størstedelen af kurserne placeret i kompetencebeskrivelserne. Esbjerg På elektrisk automation (2652) samarbejdes med EUC-Vest om gennemførelse af skibshydraulikområdet. Området elforsyningsanlæg (2654) er under udvikling, og vi har her et tæt samarbejde med elforsyningsbranchen. På området bygningers elinstallationer og antennemontage (2655) samarbejdes med Vejle Tekniske Skole om de specialiserede antennekurser. På hårde hvidevareområdet (2656) udbydes alle kurserne nationalt, da Den jydske Haandværkerskole er eneste godkendte udbyder Vejle 2655 Hadsten 2652, 2654, 2655, 2656 Odense 2652 København 2652, 2654, Arbejdsmarkedsbehov Som den største jydsk-fynske elskole har Den jydske Haandværkerskole et tæt netværk af virksomhedskontakter. Ca. 450 ellærlinge har løbende tilknytning til skolen, hvilket er ensbetydende med en tæt virksomhedskontakt, da skolens målsætning er, at alle virksomheder kontaktes mindst én gang, mens virksomhedens lærling er på skoleophold. I den forbindelse opsamles også signaler om uddannelsesbehov for øvrige medarbejdere. Skolen har et tæt samarbejde med El-Fagets Uddannelsesnævn omkring udbud og behov, således at det samlede nationale udbud placeres hensigtsmæssigt. Her ud over foretages opsøgende arbejde hos elinstallatører i det jydsk-fynske område. Der samarbejdes endvidere med lands- og lokalforeningerne både på arbejdsgiver og -tager side. Det lokale uddannelsesudvalg spiller også en central rolle, da det er sammensat på nationalt niveau af højt placerede repræsentanter fra branchen Spidskompetencer indsatsområder Den jydske Haandværkerskole har specialister indenfor områderne lys og energi, styring og regulering, bygningsautomatik samt kommunikation og sikring. Skolen deltager i internationale projekter samt udviklingsprojekter for elfagets uddannelsesudvalg, herunder revision af kurserne i kompetenceområderne. Spidskompetencerne er især koncentreret om belysningsteknik, styring- og reguleringsområdet samt hårde hvidevarer. Disse områder er særlige indsatsområde. Der er opbygget et nyt Center for styring og regulering, hvor områdernes aktiviteter samles. Dette center ligger i forlængelse af og er integreret med Center for hårde hvidevarer. Desuden er vores lyslaboratorium blevet renoveret, så det modsvarer tidens krav. 9 af 11

10 Aktivitetsudvikling Der forventes samme eller en mindre stigning i aktivitet i forhold til tidligere, selv om der stadig er et stort udbud af kurser på institutioner, der ikke er godkendt til kompetenceområderne Markedsføring (hvor og hvordan) Da elbranchen er en velorganiseret branche, har Den jydske Haandværkerskole relativt nemt ved målrettet at nå ud til hele branchen. Dette sker dels via samarbejdet med El-Fagets Uddannelsesnævn, og dels ved direkte markedsføring til virksomhederne og disses medarbejdere. Her anvendes bl.a. de to organisationers fagblade. Samlet anvendes en kombination af opsøgende arbejde, skriftlig information til virksomhederne, elektronisk information samt annoncering i fagblade. 10 af 11

11 3. Udlicitering 3.1. Elementer egnede til udlicitering Den jydske Haandværkerskole udbyder fagligt-tekniske kurser, hvor der kræves avanceret udstyr samt særlige kompetencer. Det er derfor vanskeligt for nuværende at pege på områder, der egner sig til udlicitering. En ekstern partner må være i besiddelse af det pågældende udstyr og/eller de krævede kvalifikationer for at komme i betragtning. Endvidere må vedkommende kunne overholde de økonomiske rammer, Undervisningsministeriet har sat. Vi vil gerne sammen med de 3 brancheområder, som skolen servicerer, analysere eventuelle muligheder for udlicitering. På flere områder arbejder vi hen imod egentlige kompetencepartnerskaber på såvel viden som udstyr Fremme inddragelse af private som underleverandører Da de brancheområder skolen servicerer er velorganiserede, og har stor fokus på uddannelse, vil det være naturligt, at inddragelse af private som underleverandører, sker i tæt samarbejde med de pågældende brancheorganisationer Kvalitetssikring ved udlicitering En underleverandør skal grundlæggende overholde de samme forpligtelser, som er pålagt Den jydske Haandværkerskole. Når udlicitering sker, vil en underleverandør skulle dokumentere overholdelse af de opstillede mål- og kvalitetskrav. Den jydske Haandværkerskole vil have ret til at foretage samme kursistevaluering som på egne aktiviteter, samt foretage løbende kontrol af målopnåelse, udstyr og kompetencer. En underleverandør skal ligeledes dokumentere overholdelse af de for området gældende overenskomstmæssige forhold. 11 af 11

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD AMU SYD udbyder mere end 500 forskellige uddannelser fordelt på 14 forskellige brancheområder: Elektronik Emballage Fødevarehygiejne Gartneri

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet er udgivet af: Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet. Plastmagermagasinet blivplastmager.dk F å e n p l

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler KUA-projektet Kommunikation mellem Uddannelsesinstitutionerne og Arbejdsmarkedsovervågningen AMU-Center Horsens/Silkeborg

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen Årsberetning Årsberetning for Den jydske Haandværkerskole 2005 DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Rengøringen Forplejningen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo. Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000 Hvorfor

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere