Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type og/eller gangdistance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance"

Transkript

1 3-hjulet cykel til voksne Iso-type Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte udendørs gangfunktion/-distance og/eller balance, så borgeren i størst muligt omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen Der skal være tale om en svært nedsat gangfunktion/-distance og/eller balance Borgeren skal have væsentligt behov for at færdes i nærområdet med henblik på selvstændigt at kunne udføre dagligdags gøremål, som pågældende ellers skulle have hjælp til Der skal være behov for færden daglig eller som minimum flere gange ugentligt hele året Borgeren skal være ude af stand til at cykle på en almindelig 2-hjulet cykel med/uden støttehjul Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at færdes forsvarligt i trafikken Det skal vurderes, om behovet kan dækkes af en manuel kørestol eller en rollator Det skal vurderes, om behovet for at kunne færdes i nærområdet kan afhjælpes/er afhjulpet på anden måde, f.eks. offentlig S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\3-hjulet cykel til voksne.doc

2 Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen Hvem leverer ydelsen Hvad koster ydelsen for modtageren Er der afledte forhold at tage hensyn til Bemærkninger transport, handicapkørsel eller bil, der er ydet støtte til efter servicelovens 114. Der kan ikke bevilges 3-hjulet cykel, hvis formålet udelukkende er at få motion Billigst egnede 3-hjulede cykel i forhold til funktionsnedsættelsen På baggrund af borgerens funktionsnedsættelse og behov tages stilling til: o 3-hjulet cykel med 2 baghjul o 3-hjulet cykel med 2 forhjul o Specialtilpasning o Kropsvægt Reparationer udover almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse Lygter Lapning ved punktering Udskiftning af dæk og slanger Opbevaring Tilbehør, som er borgerens ønske, men som ikke afhjælper funktions-nedsættelsen Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Der kan som udgangspunkt ikke bevilges hjælp til indkøb og/eller kørsel til træning og aktivitet, hvis der er bevilget 3-hjulet cykel. Ingen S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\3-hjulet cykel til voksne.doc

3 3-hjulet knallert Iso-type Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte udendørs gangfunktion og/eller gangdistance, så borgeren får tilgodeset et særligt behov for transport over lange afstande Der skal være tale om svært nedsat gangfunktion og/eller gangdistance Borgeren skal være under uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet og have et transportbehov over lange afstand Borgeren skal være ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, eller det skal være forbundet med stort besvær og være tidskrævende Det skal vurderes, om behovet kan afhjælpes/er afhjulpet af andre hjælpemidler f.eks. 2- eller 3-hjulet cykel, el-kørestol eller bil, der er ydet støtte til efter servicelovens 114. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at færdes forsvarligt i trafikken på knallerten Borgere som har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler) kan kun bevilges knallert, hvis det lægeligt dokumenteres at misbruget S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\3-hjulet knallert.doc

4 Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen Hvem leverer ydelsen Hvad koster ydelsen for modtageren Er der afledte forhold at tage hensyn til Bemærkninger er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Billigst egnede 3-hjulede knallert i forhold til funktionsnedsættelsen Reparation udover almindelig vedligeholdelse Lovpligtig ansvarsforsikring Almindelig drift og vedligeholdelse Lapning ved punktering Udskiftning af dæk og slanger Opbevaring Tilbehør, som er borgerens ønske, men som ikke afhjælper funktionsnedsættelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Borgeren skal løbende kunne dokumentere gyldig ansvarsforsikring Ingen S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\3-hjulet knallert.doc

5 Arbejdsstol/Ståstøttestol Iso-type / i lov om social service Borgere med varigt nedsat stand- og/eller gangfunktion I væsentlig grad at gøre borgeren i stand til selvstændigt at udføre huslige funktioner i hjemmet og/eller opnå hensigtsmæssig siddestilling under spisning ved at komme ind til et bord. Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgere, som kun kortvarigt kan stå op under udførelse af daglige gøre-mål, der normalt udføres stående f.eks. madlavning og opvask. Det skal vurderes om behovet kan dækkes af en stol/taburet, der forefindes i hjemmet. Det er en forudsætning at funktionsnedsættelsen ikke kan afhjælpes af en kontorstol/høj stol uden centralbremse, som kan købes i almindelig handel Det skal vurderes, om en badebænk kan afhjælpe problemet Det skal vurderes om rollator kan afhjælpe problemet, såfremt der samtidig er behov for den ved gang Ståstøttestol: Det er en forudsætning, at borgeren udfører køkkenarbejde stående, men har brug for aflastning i den stående U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Arbejdsstol-Ståstøttestol.docTekniske hjælpemidler/ældreservice

6 stilling Arbejdsstol: Det er en forudsætning, at borgeren kun kan bevæge sig rundt i køkkenet i forbindelse med diverse køkkenaktiviteter siddende på en stol med hjul, og at der samtidig er behov for at bremse den med centralbremse Der er forudsætning, at borgeren kun ved hjælp af en stol med hjul og centralbremse kan komme ind til et bord og derved opretholde en hensigtsmæssig siddestilling under spisning. Hvad indgår i ydelsen Arbejdsstol med gasfjeder/motor til højderegulering og centralbremse Ståstøttestol med hjul, gasfjeder, bremse ved belastning eller centralbremse Reparation udover almindelig vedligeholdelse Tilpasning såsom saddelsæde, ryg- og armlæn, fodring osv. Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse herunder udskiftning af betræk. Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Ingen Bemærkninger Der kan ikke bevilges arbejdsstol til fritidsaktivitet eller som erstatning for hvilestol. Såfremt der er behov for arbejdsstol på arbejdspladsen eller som del af en aktivering henvises til Lov om aktiv U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Arbejdsstol-Ståstøttestol.docTekniske hjælpemidler/ældreservice

7 Beskæftigelsesindsats. Såfremt der er behov for arbejdsstol til skole- /uddannelsesbrug henvises til Folkeskoleloven eller SU-Styrelsen. U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Arbejdsstol-Ståstøttestol.docTekniske hjælpemidler/ældreservice

8 Armlæn som monteres på toilettet Iso-type i lov om social service Borgere med varigt nedsat evne til at rejse/sætte sig I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, så borgeren kan klare toi-letbesøg uden eller med hjælp og dermed i videst muligt omfang blive selvhjulpen Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgeren skal have store vanske-ligheder med at rejse sig fra og sætte sig på toilettet Der er ikke behov for forhøjelse af toilettet, men borgeren skal have behov for støtte for at kunne rejse sig fra og sætte sig på toilettet Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1 sæt armlæn, men ekstra armlæn kan bevilges: Når der er flere toiletter i boligen og det er nødvendigt for at borgeren kan nå at komme på toilettet døgnet rundt Hvad indgår i ydelsen Armlæn incl. sæde og låg til montering på toilettet Reparation udover almindelig vedligeholdelse Det afmonterede toiletsæde remonteres, hvis det er tilvejebragt Hvad indgår ikke i ydelsen Nyt toiletsæde i tilfælde af: skade ved afmontering af eksisterende toiletsæde U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Armlæn som monteres på toilettet.doc

9 Hvem leverer ydelsen Hvad koster ydelsen for modtageren Er der afledte forhold at tage hensyn til Bemærkninger at det afmonterede toiletsæde ikke er tilvejebragt ved afmontering af armlæn Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Borgeren har selv ansvar for opbevaring af det afmonterede toiletsæde U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Armlæn som monteres på toilettet.doc

10 Bade- og brusestole uden hjul badebænk, badetaburet, badebræt m.m. Iso-type i lov om social service Borgere med varigt nedsat evne til at stå op under personlig hygiejne eller som ikke kan komme ind/ud af badekar I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, så borgeren kan udføre personlig hygiejne/bade selvstændigt eller med hjælper. Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgeren kan kun, siddende, udføre/få hjælp til personlig hygiejne/bad Borgere, der ikke kan komme ind/ud af badekar uden hjælpemidler, men eventuelt godt kan bade stående. Hvad indgår i ydelsen På baggrund af borgerens funktionsnedsættelse tages stilling til: o Badetaburet o Badebænk o Badebræt til kar o Badekarindsats o Badekarsæde drejeligt o Ryglæn o Specialtilpasning Reparation ud over almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Bade- og brusestole uden hjul.doc

11 Hvad koster ydelsen for modtageren Er der afledte forhold at tage hensyn til Bemærkninger Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Det kan være nødvendigt at opsætte håndgreb. Borgeren opfordres til selv at anskaffe en skridsikker bademåtte. U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Bade- og brusestole uden hjul.doc

12 Digitalafspiller Iso-type i lov om social service Borger med varigt nedsat evne til at læse I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte evne til at læse ved i stedet at kunne høre teksten Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgeren skal have en væsentlig nedsat evne til at læse på grund af o synet o ordblindhed o hjerneskade Hvad indgår i ydelsen En digitalafspiller til Daisy format Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Mikrofon Headset Genopladelige batterier Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Nej Bemærkninger Ingen U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Digitalafspiller.doc

13 Drejetårn Iso-type i lov om social service Borgere med nedsat evne til at rejse og sætte sig, svært nedsat evne til at gå og/eller dårlig balance At borgeren kan blive forflyttet på en sådan måde, at hjælperen kan arbejde sikker-heds- og sundhedsmæssigt forsvarligt (APV) Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgeren skal selvstændigt kunne rejse sig fra siddende til stående og sætte sig igen med støtte fra drejetårnets håndtag Borgeren skal have stort besvær med at flytte fødderne Borgeren skal have svært nedsat stående balance Borgeren skal have besværet og usikker gangfunktion Borgeren skal kunne samarbejde Det skal vurderes om der er behov for stationært eller mobilt drejetårn Hvad indgår i ydelsen Drejetårn o stationært o mobilt Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning

14 Er der afledte forhold at tage hensyn til Bemærkninger Ved bevilling af mobilt drejetårn anbefaler arbejdsmiljøloven, at gulvbelægningen skal være plan og jævn og som udgangspunkt skal gulvtæpper skal fjernes Borgerens funktionsniveau kan svinge henover døgnet, så der kan være behov for andre hjælpemidler til forflytning, f.eks. ståløfter eller personløfter U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstandarder hjælpemidler\drejetårn.doc

15 El-kørestol med manuel styring Iso-type Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte udendørs gangfunktion og/eller gangdistance, så borgeren i størst muligt omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen Generelle kriterier: Der skal være tale om en svært nedsat gangfunktion og/eller gangdistance Borgeren skal have et væsentligt behov for at kunne færdes i nærområdet med henblik på selvstændigt at kunne udføre dagligdags gøremål, som pågældende ellers skulle have hjælp til Der skal være behov for færden daglig eller som minimum flere gange ugentligt hele året Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at færdes forsvarligt i trafikken Det skal vurderes, om behovet kan dækkes af andre hjælpemidler f.eks. en tre-hjulet cykel, manuel kørestol eller en rollator Det skal vurderes, om behovet for at kunne færdes i nærområdet kan afhjælpes/er afhjulpet på anden måde, f.eks. offentlig S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\el-kørestol med manuel styring.doc

16 transport, handicapkørsel eller bil, der er ydet støtte til efter 114 i Lov om social service Borgeren skal som udgangspunkt være i stand til selvstændigt at benytte el-kørestolen Borgere som har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler) kan kun bevilges elkørestol, hvis det lægeligt dokumenteres at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Der skal være mulighed for at etablere opbevaringsplads til el-kørestolen Kriterier for bevilling iflg 113, stk. 3: Se under generelle kriterier Yderligere kriterier for bevilling iflg 113, stk. 4: Der skal foreligge ganske særlige forhold ved den nedsatte funktionsevne, som nødvendiggør: nr.1. et dyrere produkt end et almin-deligt standardprodukt, f.eks. ekstra affjedring (kan kræve lægelig doku-mentation) eller overvægt nr.2. særlig indretning Yderligere kriterier for bevilling iflg 113, stk. 5: Funktionsevnen skal være så nedsat, at borgeren udelukkende kan benytte produktet til udførelse af dagligdags gøremål, og derfor ikke kan udnytte forbrugsgodedelen (kørsel til fritidsaktiviteter). Produktet benyttes således S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\el-kørestol med manuel styring.doc

17 Hvad indgår i ydelsen udelukkende som hjælpemiddel eller Gangfunktionen skal være ophævet eller gangdistancen skal være så kort at borgeren ikke er i stand til at udføre dagligdags gøremål i nærområdet gående med relevant gangredskab. Kun ved hjælp af produktet kan borgeren færdes i nærområdet. Forbrugsgodedelen kan udnyttes til fritidsaktiviteter, men produktet fungerer som egentligt hjælpemiddel, da alternativet er en kørestol, der er defineret som hjælpemiddel. Generelt: Rådgivning og vejledning om egnet produkt Billigst egnede opbevaring. Hvis der er plads indendørs, etableres ikke udendørs opbevaring Der etableres opladningsmulighed, hvis dette ikke forefindes Definition af standardprodukt: 3- eller 4 hjulet el-køretøj med manuel styring og o affjedring o indstilleligt styr o justerbart sæde/ryg med opklappelige armlæn, drejefunktion og glideskinne o kapacitet på en opladning ca. 35 km o max hastighed 15 km./ time o personvægt op til 135 kg S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\el-kørestol med manuel styring.doc

18 Gennemsnitsprisen på en standard el-kørestol med manuel styring er sat til kr incl. moms. Det forudsættes, at leverandøren er en moms-registreret virksomhed. Bevilling iflg 113, stk 3: Et beløb svarende til 50% af prisen på standardproduktet, dog max 50% af den faktiske udgift Et beløb svarende til 50% af prisen på tilbehør såsom stokkeholder, rollatorholder, iltflaskestativ og overtræk Borgeren køber selv produktet efter eget ønske Ejendomsretten til produktet Bevilling iflg 113, stk 4: Udover støtten efter stk. 1 ydes hjælp til betaling af forskellen mellem prisen på standardproduktet og det bedst egnede og billigste produkt Borgeren køber selv produktet, men kommunen skal oplyse borgeren om, hvilket produkt der findes velegnet og som der kan ydes støtte til Ejendomsretten til produktet Hjælp til reparation ved bevilling: nr.1: Ydes med halvdelen af udgiften nr.2: Omfatter alene reparationsud-gifter vedrørende den særlige indretning S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\el-kørestol med manuel styring.doc

19 Hjælp til udskiftning ydes ved betaling af forskellen mellem prisen på et almindeligt produkt og prisen på det bedst egnede og billigste produkt Hvad indgår ikke i ydelsen Bevilling iflg 113, stk 5: De fulde anskaffelsesudgifter. Støtten ydes som udlån Reparation udover almindelig vedligeholdelse Udskiftning Generelt: Driftsomkostninger, herunder strømforbrug Tilbehør, som er borgerens ønske, men som ikke afhjælper funktionsnedsættelsen Almindelig vedligeholdelse, incl. lapning samt udskiftning af dæk og slanger Bevilling iflg 113, stk 3: Der ydes ikke hjælp til: Reparation Udskiftning Bevilling iflg 113, stk 4 nr.1: Der ydes ikke hjælp til: Halvdelen af reparationsudgiften Ved udskiftning, prisen på et standardprodukt nr.2: Der ydes ikke hjælp til: Reparationer udover de reparationer, der S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\el-kørestol med manuel styring.doc

20 vedrører den særlige indretning Ved udskiftning, prisen på et standardprodukt Bevilling iflg 113, stk 5: Der ydes ikke hjælp til: Første udskiftning af dæk og slanger indenfor 12 løbende måneder (dokumentation skal foreligge) Hvem leverer ydelsen Bevilling iflg 113, stk 3: Den af borgeren valgte momsregistrerede leverandør Bevilling iflg 113, stk 4: Den valgte momsregistrede leverandør Bevilling iflg 113, stk 5: Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddel-depot Hvad koster ydelsen for modtageren Bevilling iflg 113, stk 3: 50% af prisen på standardproduktet eller 50% af den faktiske udgift, hvis denne er mindre end prisen på standardproduktet. Borgeren kan frit købe et dyrere produkt mod selv at betale ekstraudgiften. Udgifter til reparation. Bevilling iflg 113, stk 4: Prisen på standardproduktet Borgeren kan købe et dyrere produkt mod selv at betale ekstraudgiften S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\el-kørestol med manuel styring.doc

21 nr.1: Halvdelen af reparationsudgiften nr.2: Alle reparationer udover de reparationer, der vedrører den særlige indretning Er der afledte forhold at tage hensyn til Bemærkninger Bevilling iflg 113, stk 5: Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Der kan som udgangspunkt ikke bevilges hjælp til indkøb og/eller kørsel til træning/ aktivitet, hvis der er bevilget el-kørestol. Det anbefales, at borgeren anskaffer en mobiltelefon og tegner et Falck-abonnement til brug for persontransport og transport af kørestol til hjemadressen Ingen S:\Center_for_Sundhed_og_Omsorg\ADMINISTRATION T12\Center for Træning og Omsorg\Kvalitetsstandarder\Tekniske hjælpemidler\el-kørestol med manuel styring.doc

22 El-kørestol med motoriseret styring Iso-type i lov om social service Borgere med varigt nedsat eller ophævet funktion i ben og arme I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte eller ophævede funktion i ben og arme, så borgeren i størst muligt omfang kan færdes i og udenfor hjemmet Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Der skal være tale om en svært nedsat eller ophævet funktion af ben og arme. Som udgangspunkt er borgeren fast kørestolsbruger. Der skal være tale om et dagligt behov Der skal være et væsentligt behov for elkørestol til selvstændig færden i og udenfor boligen; færden, som borgeren uden kørestolen vil være afskåret fra Det skal vurderes, om behovet kan afhjælpes/er afhjulpet af andre hjælpemidler, f.eks. 3-hjulet el-køretøj eller manuel kørestol Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig vis inde og/eller ude. Hvis borgeren skal færdes i trafikken, er det en betingelse, at det kan ske på forsvarlig vis Borgere som har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler) kan kun bevilges elkørestol, hvis det lægeligt dokumenteres at misbruget er under behandling og ikke U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\El-kørestol med motoriseret styring.doc

23 påvirker evnen til at færdes forsvarligt Hvad indgår i ydelsen Billigst egnede el-kørestol med motoriseret styring På baggrund af borgerens funktionsnedsættelse vurderes behovet for: o El-funktion til indstilling af sædehøjde, tilt, ryglæn og fodstøtter o Specialtilpasning o Hastighed og aktionsradius o Affjedring Reparationer udover almindelig vedligeholdelse Udskiftning af batterier Der etableres opladningsmulighed, hvis dette ikke forefindes Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning indenfor 12 løbende måneder. Der skal foreligge dokumentation. Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse, herunder første udskiftning af dæk og slanger indenfor 12 løbende måneder Lapning af slanger Driftsomkostninger, herunder strømforbrug Tilbehør, som er borgerens ønske, men som ikke afhjælper funktions-nedsættelsen Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Det kan være nødvendigt at etablere slisker ved dørtrin, eller fjerne disse U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\El-kørestol med motoriseret styring.doc

24 Bemærkninger Eventuelt etablere ramper ved større niveauforskelle El-kørestolen skal så vidt muligt opbevares indendørs. Ved udendørs opbevaring skal det sikres, at der ikke risiko for kondensdannelse. Borgeren har mulighed for selv at vælge leverandør, hvis el-kørestolen skal individuelt tilpasses ( 112, pkt. 47 i vejledningen) U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\El-kørestol med motoriseret styring.doc

25 Flytbare toiletstole med og uden hjul Iso-type i lov om social service Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balance I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte gangfunktion og/eller balance, så borgeren kan komme på toilettet Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Gangfunktionen skal være så nedsat, at borgeren ikke kan nå at komme på toilettet i tide Fast sengeliggende borgere, der bliver sengebadet, men kommer ud af sengen ved toiletbesøg Boligens indretning: trapper, afstande m.m. Natlige toiletbesøg med øget risiko for fald Det skal vurderes, om der er behov for toiletstol med eller uden hjul Det skal vurderes, om der er et særligt behov for at spanden kan udtages forfra Hvad indgår i ydelsen Toiletstol uden hjul Toiletstol med hjul Spand leveres som standard Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Hvad koster ydelsen for modtageren Er der afledte forhold at tage hensyn til Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Det skal vurderes, om der skal bevilges hjælp til U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Flytbare toiletstole med og uden hjul.doc

26 tømning af spanden Bemærkninger Ældre, svage borgere, kan dog bevilges en toiletstol til midlertidigt brug i forbindelse med akut sygdom, såfremt de er faldtruede og/eller i risiko for ikke at kunne nå/komme på toilettet. U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Flytbare toiletstole med og uden hjul.doc

27 Forhøjerklodser og forhøjerben Iso-type i lov om social service 1. Borgere med varigt nedsat evne til at rejse og sætte sig 2. Borgere, som modtager hjælp og hvor hjælperen har brug for god arbejdshøjde 3. Personer med hævede ben 1. I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan rejse og sætte sig fra møbler 2. At hjælperen kan yde hjælp i en sikkerheds- og sundmæssigt forsvarlig arbejdsstilling 3. At benenden på borgerens seng hæves, således at benene afvandes Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgeren skal have vanskeligt ved at rejse og sætte sig fra eksisterende højde på møbler Det skal sikres at møblet er stabilt efter forhøjelsen Det skal være en betingelse for at hjælperen kan udføre hjælpen sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Det skal være lægeligt vurderet, om det er helbredsmæssigt forsvarligt for borgeren at få benene eleveret over hjertehøjde Hvad indgår i ydelsen Forhøjerklodser Forhøjerben Montering U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Forhøjerklodser og forhøjerben.doc

28 Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Bemærkninger U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Forhøjerklodser og forhøjerben.doc

29 Gangbord Iso-type i lov om social service Borgere med svært nedsat gangfunktion og/eller balance, som skal bære hovedparten af sin kropsvægt ved støtte på armene I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte gangfunktion og/eller balance, så borgeren i størst mulig omfang opnår selvstændig gangfunktion primært indendørs Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Det er en forudsætning, at den nedsatte gangfunktion ikke kan afhjælpes med gangbuk, rollator eller stokke Hvad indgår i ydelsen Gangbord Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Det kan være nødvendigt at etablere slidsker ved dørtrin eller fjerne dørtrinene Bemærkninger

30 Gangbuk Iso-type i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion og/eller balance I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte gangfunktion og/eller balance, så borgeren i størst muligt omfang kan færdes i og udenfor hjemmet Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Det er en forudsætning, at den nedsatte gangfunktion ikke kan afhjælpes med stokke Borgeren kan ikke færdes sikkert med rollator Hvad indgår i ydelsen Gangbuk Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Det kan være nødvendigt at etablere slidsker ved dørtrin eller fjerne dørtrinene Bemærkninger

31 Glidestykke Iso-type i lov om social service 1. Borgere med varigt nedsat evne til at vende sig og/eller flytte sig selv i sengen 2. Borgere som har behov for personhjælp til dette 1. I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan vende sig og/eller flytte sig i sengen 2. At hjælperen kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgeren skal have stort besvær med at vende sig og/eller flytte sig i sengen Borgeren skal have personhjælp til at vende sig og/eller flytte sig i sengen Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1 glidestykke. Ekstra glidestykke kan bevilges når borgeren ligger direkte på glide-stykket Hvad indgår i ydelsen Glidestykke Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Bemærkninger U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Glidestykke.doc

32 Hvilestol Iso-type Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat funktionsevne, som nødvendiggør specialtilpasning af hvilestol, for at borgeren kan sidde i og/eller sætte sig /rejse sig fra den At borgeren får en acceptabel siddende hvilestilling og/eller mulighed for selvstændigt eller med let støtte at kunne rejse/sætte sig Det er en forudsætning, at borgerens egen hvilestol ikke kan tilpasses og at en almindelig hvilestol med indstilleligt ryglæn ikke kan afhjælpe problemet. Specialtilpasset stol: Borgeren skal have svære fejlstillinger/deformiteter, som ikke kan bedres Borgeren skal være ude af stand til at sidde i en hvilestol med almindelig polstring Som eksempel på specialtilpasset stole kan nævnes stol med arthrodesesæde eller særlig polstring til rygdeformitet. Stol med el-funktioner: Borgere, som er ude af stand til at rejse/sætte sig i en almindelig hvilestol i passende højde. Det er en betingelse, at borgeren med hvilestolens el-funktion bliver selvstændig U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Hvilestol.doc

33 med hensyn til at rejse/sætte sig eller kun skal have let støtte til dette Fast kørestolsbrugere, som ikke kan opnå hvilestilling i kørestolen, og som kun kan flytte sig til/fra en hvilestol med varierende sædehøjde. Hvad indgår i ydelsen En specialtilpasset hvilestol med individuel tilpasset polstring og/eller el-funktioner Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig hvilestol med fast højde og indstilling af ryglæn Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Der skal tages stilling til, om der er behov for integreret fodskammel, for at opnå acceptabel hvilestilling Bemærkninger Nej U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Hvilestol.doc

34 Kørepose Iso-type , 11 i lov om social service Kørestolsbrugere, som ikke selv kan tage tilstrækkeligt varmt overtøj på om vinteren, og kan blive selvhjulpne med dette ved at benytte kørepose og/eller borgere med særlig kuldefølsomhed (f.eks. sclerose) I væsentlig grad at kompensere for, at der ikke kan benyttes almindelig udendørs beklædning eller afhjælpe særlig kuldefølsomhed Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Det skal være godtgjort at funktionsnedsættelsen medfører væsentlige problemer med at klare påklædning af almindeligt udendørs tøj efter årstiden Behovet for varm påklædning kan ikke dækkes ved almindeligt udendørs tøj suppleret med tæpper. For særligt kuldefølsomme gælder, at der skal være behov for kørepose udover almindeligt udendørs tøj Der skal være behov for færden udendørs daglig eller som minimum flere gange ugentlig om vinteren Hvad indgår i ydelsen Kørepose Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Kørepose.doc

35 Hvad koster ydelsen for modtageren Er der afledte forhold at tage hensyn til Bemærkninger Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Kørepose.doc

36 Madrasser - smerter Iso-type i lov om social service Borgere med livstruende sygdom som har kroniske, ulidelige smerter. At gøre det muligt for borgeren at opholde sig i sin seng for at få hvile/kunne sove. Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen På trods af sufficient lægelig smertebehandling har borgeren fortsat smerter Hvad indgår i ydelsen Luftmadras med motor Luftmadras med særlige smertelindrende egenskaber Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Der kan være behov for høje sengeheste og/eller 4 motorer på en plejeseng Bemærkninger Ved madrasser med luft, skal det kontinuerligt kontrolleres om der er en passende luftmængde i forhold til personen. Det skal løbende sikres at aflastningen er svarende til behovet. U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Madrasser - smerter.doc

37 Madrasser - trykaflastende Iso-type i lov om social service Borgere der har udviklet tryksår eller er tryksårstruet At forebygge at borgeren udvikler tryksår, eller at allerede udviklede tryksår forværres Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgerens almentilstand og/eller fysiske funktionsnedsættelse skal være så dårlig, at der er risiko for at udvikle tryksår eller at der allerede er udviklet tryk-sår som følge af at ligge Det skal undersøges, hvor og hvordan tryksåret er opstået (tryk/sheer) Graden af trykaflastning skal vurderes Hvad indgår i ydelsen Trykaflastende skummadras Luftmadras inkl. motor Luftmadras med vekseltryk inkl. motor Evt. urinincontinensbetræk Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Driftomkostninger/strøm Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Der kan være behov for høje sengeheste og/eller 4 motorer på en plejeseng Bemærkninger Ved tryksårsforebyggende madrasser med luft, skal U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Madrasser - trykaflastning.doc

38 det kontinuerligt kontrolleres om der er en passende luftmængde i forhold til personen. Det skal løbende sikres, at trykaflastningen er svarende til behovet. U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Madrasser - trykaflastning.doc

39 Manuel kørestol Iso-type i lov om social service Borgere med varigt nedsat eller ophævet gangfunktion I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte eller ophævede gangfunktion, så borgeren i størst muligt omfang kan færdes i og udenfor hjemmet Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Billigste egnede kørestol i forhold til funktionsnedsættelsen Behovet kan ikke dækkes af et gangredskab Der skal være et væsentligt behov for kørestol til aktiviteter/færden i og udenfor boligen, som borgeren uden kørestolen vil være afskåret fra at deltage i Borgeren skal som minimum have behov for en kørestol gennemsnitligt 1-2 gang om ugen hele året Hvad indgår i ydelsen På baggrund af borgerens funktionsnedsættelse og behov tages stilling til: o Krydsrammestol o Fastrammestol o Kropsvægt o Specialtilpasning Reparation udover almindelig vedligeholdelse Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én udskiftning indenfor 12 løbende måneder. Der skal foreligge dokumentation. Hvad indgår ikke i ydelsen Særlige kørestole til fritidsaktiviteter U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Manuel kørestol.doc

40 Hvem leverer ydelsen Hvad koster ydelsen for modtageren Er der afledte forhold at tage hensyn til Almindelig vedligeholdelse, herunder første udskiftning af dæk og slanger indenfor 12 løbende måneder Lapning af slanger Driftsomkostninger Tilbehør, som er borgerens ønske, men som ikke afhjælper funktions-nedsættelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning efter behov. Det kan være nødvendigt at etablere slidsker ved dørtrin, eller fjerne disse. Eventuelt etablere ramper ved større niveauforskelle. Bemærkninger Borgere med bopælsadresse i Lyngby-Taarbæk kommune som har behov for en transportkørestol i en kortere periode, kan låne en sådan på Lyngby Taarbæk kommunes hjælpemiddeldepot. Borgeren skal selv sørge for at kørestolen bliver hentet og bragt til/fra depot. U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Manuel kørestol.doc

41 Personløfter med løftesejl Iso-type i lov om social service Borgere, der ikke er i stand til selvstændigt at rejse/sætte sig, gå eller stå At borgeren kan blive løftet fra et sted til et andet på en sådan måde, at hjælperen kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligt Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgeren har ikke stående balance Borgeren kan ikke stå på benene Borgeren kan ikke selv sætte sig op Borgere evner ikke at samarbejde Lokalestørrelse Hvad indgår i ydelsen Sejl Det skal vurderes om: o der er behov for flere forskellige typer sejl o der er behov for 2 sejl af samme type af hygiejniske årsager Forlængerstropper Lovpligtigt serviceeftersyn Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Gulvbelægningen skal være plan og jævn, jvf. Arbejdstilsynets vejl. D.3.3, juni U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Personløfter med løftesejl.doc

42 Gulvtæpper skal som udgangspunkt fjer-nes, jvf. Arbejdstilsynets vejl. D.3.3, juni Ønsker borgeren ikke dette, skal borgeren selv indkøbe køreplader i plast, medmindre det underliggende gulv ikke gør det muligt at fjerne tæpper. Det frie arbejdsareal skal være minimum 2x2 meter, jvf. Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m. flere, Bygge- og boligstyrelsen, Socialministeriet, Arbejds-tilsynet, KL, 2002 Bemærkninger Der skal altid være 2 personer ved anvendelsen af ståløfter, jvf. administrativ instruks L1 Borgerens funktionsniveau kan svinge, så der også er behov for andre typer hjælpemidler til forflytning, f.eks. ståløfter eller drejetårn. Borgerens behov for at blive løftet kan ændre sig periodevis. U:\Social\Ældreafdeling\VISITATIONSAFSNITTET\De sagsbehandlende ergoterapeuter\diverse om kvalitetsstandarder\personløfter.doc U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Personløfter med løftesejl.doc

43 Personløfter, lofts- eller vægmonteret Iso-type Personløfter: 112 i lov om social service Montering: 116 i lov om social service Borgere, der ikke er i stand til selvstændigt at rejse/sætte sig, gå eller stå At borgeren kan blive løftet fra et sted til et andet på en sådan måde, at hjælperen kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligt Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgeren har ikke stående balance Borgeren kan ikke stå på benene Borgeren kan ikke selv sætte sig op Borgeren evner ikke at samarbejde Fysisk tunge borgere Borgeren har stive led og/eller alvorlig sårproblematik på fødderne Borgeren har svære smerter/ svær overvægt eller svær udadreagerende adfærd, og anvender vendesystem i kombination med lift Det er en forudsætning, at løftet ikke kan foretages sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt med andre mobile løftehjælpemidler Lokalestørrelse Hvad indgår i ydelsen Der skal tages stilling til, om skin-nesystemet skal bestå af en enkelt skinne eller være rumdækkende Sejl Det skal vurderes om U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Personløfter, lofts- eller vægmonteret.doc

44 o der er behov for flere forskellige typer sejl o der er behov for 2 sejl af samme type af hygiejniske årsager Forlængerstropper Montering af skinnesystem og etablering af opladning i private hjem Lovpligtigt serviceeftersyn Reparation udover almindelig vedligeholdelse Reetablering ved montering i lejer-bolig Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Driftsomkostninger, herunder strøm Reetablering ved montering i ejer-bolig Hvem leverer ydelsen Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Det frie arbejdsareal skal være minimum 1,5x1,5 meter, jvf. Indretning af ældre-boliger for fysisk plejekrævende m. flere, Bygge- og boligstyrelsen, Socialministeriet, Arbejds-tilsynet, KL, 2002 Bemærkninger Der skal altid være 2 personer ved anven-delsen af personløfter, jvf. administrativ instruks L1 Borgerens funktionsniveau kan svinge henover døgnet, så der kan være behov for andre hjælpemidler til forflytning, f.eks. drejetårn eller personløfter. Borgerens behov for at blive løftet kan ændre sig over en længere periode U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Personløfter, lofts- eller vægmonteret.doc

45 Plejeseng Iso-type i lov om social service 1. Borgere med varigt nedsat evne til at rejse og sætte sig 2. Borgere, som skal plejes i sengen af en hjælper 1. I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan komme ind og ud af seng 2. At borgeren kan blive plejet i sengen på en sådan måde, at hjælperen kan arbejde sikkerheds- og sundheds-mæssigt forsvarligt Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Det er en forudsætning, at borgerens egen seng ikke kan tilpasses Det er en forudsætning, at en almindelig seng, som forhandles bredt, med eventuel tilpasning ikke kan afhjælpe funktionsnedsættelsen Det er en betingelse, at borgeren ikke kan komme ind og ud af en seng med fast højde, og derfor har behov for at kunne variere sengehøjden Borgere, som plejes i sengen af en hjælper og hvor en plejeseng er en betingelse for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Hvad indgår i ydelsen En plejeseng med 3- eller 4-delt liggeflade, med el-funktioner, standard skum-madras og U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Plejeseng.doc

46 2 motorer På baggrund af borgerens funktionsnedsættelse og behov tages stilling til: o Sengeforlænger o Sengeheste, standard eller høje o Overtræk til senge-heste o Ekstra motor/motorer o Sengegalge o Støttegreb Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Sengeindsats med tilsvarende funktioner Driftsomkostninger, herunder strømforbrug Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Det påhviler borgeren at gøre plads til plejesengen i hjemmet Der skal være plads omkring sengen så plejen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet medvirker ikke til at flytte en allerede installeret seng. Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan komme en lift ind under en seng med lavt understel U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Plejeseng.doc

47 Ramper, transportable og faste Iso-type / i lov om social service Borgere med varigt nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren bliver i stand til forsvarligt at forcere indendørs og udendørs niveauforskelle selvstændigt eller med hjælper Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgerens varigt nedsatte eller ophævede gangfunktion skal være afhjulpet med gangredskab eller kørestol Rampe skal være nødvendig for at afhjælpe problemer med niveau-forskel inde/ude Rampe skal være nødvendig for at borgeren kan færdes i de rum i boligen, hvor daglige aktiviteter udføres Rampen skal til enhver tid være forsvarlig at færdes på, blandt andet med hensyn til hældning og belægning Fast rampe kan kun bevilges, hvor borgeren har opholdsadresse Transportabel/sammenklappelig rampe kan kun bevilges til aktive, faste kørestolsbrugere, som hyppigt færdes på steder med dårlig tilgængelighed Der kan som udgangspunkt kun bevilges rampe til 1 adgangsdør. Ekstra rampe kan dog bevilges til altan eller til terrasse, såfremt det er en nødvendigt for at benytte disse

48 Hvad indgår i ydelsen Fast rampe Transportabel rampe Individuel tilpasning Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Ved etablering af dørtrinsrampe forhindres de fleste døre i at kunne lukkes Ved etablering af rampe på fællesarealer i forbindelse med leje-/ejer-/andelsboliger, skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller ejerforeningen Bemærkninger Det skal vurderes, hvem der skal benytte rampen og med hvilket hjælpemiddel. Vejledende bør Bygningsreglementets (BR 95) tilgængelighedskrav overholdes. Det vil sige at en rampe ikke bør udføres med større hældning end 1:20, medmindre der er tale om en højdeforskel på mindre end 20 cm, hvor stejlere stigning kan accepte-res 1:h (h= højden på niveauforskellen i cm)

49 Rollator Iso-type i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion/-distance og/eller balance I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte gangfunktion/-distance og/eller balance, så borgeren i størst mulig omfang kan færdes i og udenfor hjemmet Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Det er en forudsætning, at den nedsatte gangfunktion ikke kan afhjælpes med stok/stokke Borgeren skal have behov for at sidde og hvile ved udendørs gang Det skal vurderes, hvorvidt behovet udelukkende drejer sig om at transportere indkøb hjem. Hvis dette er tilfældet skal borgeren selv anskaffe en indkøbsvogn eller lignende, medmindre rollator er den eneste mulighed for at blive selvhjulpen med indkøb Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1 rollator. Ekstra rollator kan bevilges: Hvor rollatoren benyttes både indendørs og udendørs og borgeren ikke selv er i stand til at bringe den ind og ud af boligen. Det er en forudsætning, at der ikke er en anden person U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Rollator.doc

50 tilstede, der kan flytte rollatoren Hvis boligen er indrettet på en måde, så borgeren skal færdes på flere etager Det skal vurderes, om en rampe kan være en mere hensigtsmæssig løsning, f.eks. ved hoved- eller terrassedør. Hvad indgår i ydelsen Rollator med 4 hjul Kurv eller net Tilbehør efter behov o Stokkeholder o Dropstativ o Iltflaskeholder o Bakke o Specialtilpasning Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Lås Almindelig vedligeholdelse Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Det kan være nødvendigt at etablere slidsker ved dørtrin eller fjerne dørtrinene. Opbevaring i/udenfor opgange. Bemærkninger Ved valg af model vægtes, hvor rollatoren skal bruges U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Rollator.doc

51 Ryglæn, manuel/motoriseret Iso-type / i lov om social service 1. Borgere, som ikke kan/må ligge fladt og sove på grund af varigt nedsat lunge- hjertefunktion eller refluks 2. Borgere, som ikke selvstændigt kan komme fra liggende til siddende i sengen 1. At give borgeren mulighed for at sove i sengen 2. At give borgeren mulighed for selvstændigt at komme op at sidde i sengen Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen Borgeren skal ligge med hævet hovedgærde og behovet kan ikke løses med ekstra puder Manuelt ryglæn: Benyttes, når det ikke er nødvendigt med varieret højde Motoriseret ryglæn: Benyttes, når det er nødvendigt at variere højden, f.eks. for selvstændigt at kunne komme fra liggende til siddende i sengen Hvad indgår i ydelsen Ryglæn uden eller med motor Reparation udover almindelig vedligeholdelse Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig vedligeholdelse Evt. strømforbrug Evt. topmadras Hvem leverer ydelsen Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot Hvad koster ydelsen for modtageren Ydelsen er gratis Der foretages individuel opfølgning Er der afledte forhold at tage hensyn til Det anbefales, at der anvendes en topmadras eller lignende ovenpå ryglænet U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Ryglæn, manuel -motoriseret.doc

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed Arbejdsstole VELA

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere.

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere. Pkt.nr. 8 Venteliste for ergoterapeuter i Hjælpemiddelområdet 375100 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Det Sociale udvalg 1. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning 2. at Ældrerådets

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard sæde:

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114.

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, så nøjagtige og korrekte oplysninger som muligt, til brug

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE LASAL & Mobilia TRANSPORTERE til: Hvile Afslapning Komfort Stabilisering Støtte Transport 1 LASAL Transporter 6800/6900 Mobilia Transporter MT5 Mini LASAL Transporter MT6 6800/6900 MT5 Mini MT6 Transportere

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97.

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97. Udskrivningsbetingede hjælpemidler Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede hjælpemidler kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

- fordi der ER forskel...

- fordi der ER forskel... S C O O T E R A / S - fordi der ER forskel... KARMA 737 VORES MEST SOLGTE MODEL Kr. 19.995,- En el-scooter fra Bek giver dig frihed og livskvalitet - frihed til at komme ud og handle dine dagligvarer samt

Læs mere

BAD & TOILET HTS TOILET OG BRUSESTOL BLUE WAVE OG OTTER BADESTOLE TOILETFORHØJER BADESTOL/TABURET SEAHORSE SANICHAIR TOILET- OG BRUSESTOL BRUSESÆDER

BAD & TOILET HTS TOILET OG BRUSESTOL BLUE WAVE OG OTTER BADESTOLE TOILETFORHØJER BADESTOL/TABURET SEAHORSE SANICHAIR TOILET- OG BRUSESTOL BRUSESÆDER BAD & TOILET BLUE WAVE OG OTTER BADESTOLE HTS TOILET OG BRUSESTOL TOILETFORHØJER BADESTOL/TABURET SEAHORSE SANICHAIR TOILET- OG BRUSESTOL BRUSESÆDER www.bjorn-nielsen.dk 1 Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Det gode badeværelse

Det gode badeværelse Det gode badeværelse RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF BADEVÆRELSER TIL PLEJEKRÆVENDE PATIENTER PÅ SYGEHUSENE F O R O R D : På sygehusene skal der løbende ske en udvikling og tilpasning af bygningerne,

Læs mere

RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL

RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL HØGEVEJ 11-6705 ESBJERG Ø - TLF. 75 14 25 11 Indholdsfortegnelse Forord................................................................................. 5 Indledning..............................................................................

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standardhjælpemidler er nedenstående hjælpemidler, som til enhver tid bør findes på depotet og som typisk udleveres ofte.

Læs mere

Produkterne er fordelt i 8 kategorier og formålet med hvert produkt bliver beskrevet kort. De 8 kategorier er:

Produkterne er fordelt i 8 kategorier og formålet med hvert produkt bliver beskrevet kort. De 8 kategorier er: Vejledende produkt oversigt Inspirationsrum Hedebo Dette er et udvalg af de produkttyper som fysioterapeuter og ergoterapeuter i Greve kommune har valgt at fremvise i inspirationsrummmet på Hedebo. Formålet

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Generelt. Krav - opfyldt Krav - ikke opfyldt Kontrakten vedrører levering af standard hjælpemidler til kommunerne i Vestegnens Indkøbsforum,. 1.

Generelt. Krav - opfyldt Krav - ikke opfyldt Kontrakten vedrører levering af standard hjælpemidler til kommunerne i Vestegnens Indkøbsforum,. 1. Generelt Nærværende fane fastsætter de generelle mindstekrav (MK), der gælder for alle delaftaler. Brøndby Kommuen henleder opmærksomheden på, at nedenstående mindstekrav kan blive ændret i forbindelse

Læs mere

Patientforflytninger i seng

Patientforflytninger i seng Patientforflytninger i seng Indledning Formålet med undersøgelsen var at udvikle et værktøj til vurdering af plejerens belastning ved patientforflytninger. Ideen var at man ud fra patientens vægt, grad

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Spørgsmål og svar 2. udsending

Spørgsmål og svar 2. udsending Spørgsmål og svar 2. udsending Spørgsmål 6: Indkøbsaftale (spørgsmål 3 fra 1. udsending) Det fremgår jf. 3.6.1 og bilag 3, at Dragør Kommune er bundet af indkøbsaftaler, som udløber hhv. 31. marts 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Den bariatriske person

Den bariatriske person Den bariatriske person Erfaringer indsamlet år 2009 Det er svært at få praktisk erfaring i håndtering af den bariatriske person. Dette materiale skal ses som inspirationskilde og forhåbentligt give lyst

Læs mere

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) er et regionalt videnscenter for handicappede borgere og personale i kommunerne og på regionens institutioner. Centrets indsatsområder omfatter kompenserende

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Pat. Pend. Pa 2004 00634 Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

Livskvalitet gennem uafhængighed

Livskvalitet gennem uafhængighed Livskvalitet gennem uafhængighed Farstrup og Home Care Møbelhåndværk siden 1910 Farstrup Møbler A/S har sine rødder i landsbyen Farstrup og i en solid dansk savværkstradition. Siden 1960 har møbelproduktionen

Læs mere

Nielsen Line. HMN a/s. Bade/toiletstole. -gør hverdagen lettere...

Nielsen Line. HMN a/s. Bade/toiletstole. -gør hverdagen lettere... www.hmn.dk Nielsen Line Bade/toiletstole Bade/toiletstole Nielsen Line bade/toiletstole Nielsen Line Bade/toiletstol med plastryg Vare nr.: 313031, HMI nr. 84437 Nielsen Line 24 drivhjul med plastryg Vare

Læs mere

Stolelifte til lige trapper. Handicare 1000 Simplicity serien

Stolelifte til lige trapper. Handicare 1000 Simplicity serien Stolelifte til lige trapper Handicare 1000 Simplicity serien Fordelene ved en Handicare stolelift til lige trapper Overvejer du at installere en stolelift, kan Handicare tilbyde dig en sikker og pålidelig

Læs mere

Invacare Tilbehør til senge

Invacare Tilbehør til senge Oda gavl Aftagelig gavl i hvidpigmenteret bøg. Oda gavl Aftagelig gavl i bøg. Fås til 85 og 90 cm brede senge Piggy gavl Aftagelig gavl i hvidpigmenteret bøg. Piggy gavl Aftagelig gavl i bøg. Fås til 85,

Læs mere