Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Beslutning: Tiltrådt. Jens Mandrup efterlyste oversigt over reduktioner og udvidelser i de enkelte kommuner og regioner. Sagsfremstilling: Grundlaget for kommunernes trafikbestilling Trafikbestilling 2016 har båret præg af, at det økonomiske grundlag for trafikbestillingen har været betydeligt mere usikkert end normalt som følge af ny finansieringsmodel, manglende solidarisk indfasning af finansieringsmodellens økonomiske konsekvenser, og de økonomiske konsekvenser af voldgiftssagen DSB og Metroselskabet mod Trafikselskabet Movia, som blev kendt midt i kommunernes beslutningsproces. Det nye tællesystem i Syd og Vest medførte desuden omfordeling af indtægterne mellem kommunerne i området, ligesom der var tvivl om Region Sjællands trafikbestilling, hvilket skabte usikkerhed i en række kommuner om tre vigtige regionale buslinjer og Tølløsebanen i Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Plan 1/5

2 Effekten af den lave rente og oliepris har omvendt bevirket, at forventningerne til nettoomkostningerne i 2015 og 2016 generelt er positive. Hvad er bestilt? Trafikbestillingen for 2016 indebærer med en foreløbig udvidelse i 2016 på knap køreplantimer et næsten uændret kørselsomfang. Flere kommuner har som følge af de sene ændringer af trafikbestillingsgrundlaget desuden både udvidelser og besparelser, som endnu ikke er fuldt afklaret. Endelig har Københavns Kommune ikke afgivet trafikbestilling endnu. Region Sjælland har indgået et politisk forlig, der indebærer uændret betjening i Region Hovedstaden introducerer tre nye E-buslinjer, som udbygger og styrker den regionale busbetjening. Det er under afklaring, om to af linjerne kræver udbud eller kan implementeres ved ændringer i gældende kontrakter. Derfor er disse med tilhørende lokale tilpasninger endnu ikke indarbejdet i trafikbestillingen. Der pågår desuden forhandlinger med Hillerød og Allerød kommune om lokale tilpasninger til en af de nye E-linjer. Når alle disse spørgsmål er afklaret forventes den samlede helårseffekt at være en udvidelse med knap køreplantimer. Udvidelser Uændret bestilling Reduktioner Brøndby Dragør (overvejer udvidelser) Egedal Frederikssund Gladsaxe (overvejer udvidelser) Gribskov (overvejer udvidelser) Hvidovre Ishøj København Lejre Ringsted Albertslund Frederiksberg Gentofte Greve Herlev Holbæk Høje Tåstrup Hørsholm Kalundborg Køge Lyngby Taarbæk Odsherred Roskilde Rudersdal Rødovre Allerød (tilpasning til ny regionalt finansieret E-linje) Ballerup (tilpasning til ny regionalt finansieret E-linje) Faxe Fredensborg Guldborgsund (der er fortsat drøftelser om trafikbestillingen, og et sparemål på 4 mio. kr. årligt) Halsnæs 2/5

3 Sorø Vordingborg Solrød Stevns (det forventes, at kommunen vil lade kommunens skolebusbetjening omlægge og åbne for øvrige brugere fra august 2016) Vallensbæk (det forventes, at kommunen vil lade kommunens skolebusbetjening omlægge og åbne for øvrige brugere fra august I givet fald vil der være tale om udvidelser i Moviaregi) Helsingør Hillerød Lolland Næstved Slagelse Tårnby Hvilke ændringer indebærer trafikbestillingen? Bestillingerne viser, at pendlernettet styrkes med ca køreplantimer, mens øvrige linjer reduceres med i niveau køreplantimer. Reduktionerne sker konkret ved, at en række telebusser nedlægges til fordel for Flextur i kombination med rutebunden trafik målrettet skolebørn og ungdomsuddannelser. Særligt kommunerne i Region Sjællands område gennemfører besparelser. Samlet reducerer kommunerne i syd og vest kørslen med godt 10 pct. primært båret af, at kommunernes økonomi generelt er under pres og af et faldende demografisk grundlag for busbetjening. Trafikbestillingen i Region Sjællands område indfrier ikke forventningerne til Trafikplan 2013s mål for passagervækst. Som nævnt er det endnu uafklaret, om to af Region Hovedstadens bestilte E-linjer kommer i drift i 2016 eller skal udbydes. Administrationen forventer en afklaring heraf henover sommeren ved forhandling med de berørte operatører. Skal linjerne udbydes forventes driftsstart i december 2016, mens de forventes implementeret 20. marts 2016, hvis udvidelserne kan gennemføres inden for gældende kontrakter. De to linjer indebærer en nettoudvidelse på ca køreplantimer og en forventet nettopassagerfremgang på 1,1 mio. påstigere årligt. Den samlede effekt af trafikbestillingen i Region Hovedstadens område forventes således på grund af Region Hovedstadens egen bestilling, at være en udvidet betjening, mens den samlede effekt af kommunernes bestilling er en reduktion af busbetjeningen. 3/5

4 I Region Hovedstadens område er tendensen, at kommunernes bestillinger i nogen grad reducerer de positive effekter af regionens trafikbestilling. Heller ikke her understøtter trafikbestillingen i tilstrækkelig grad Trafikplanmålene om flere passagerer. Handlemuligheder for at nå trafikplanens mål Som supplement til trafikbestillingen er der en række indsatser, der kan understøtte opfyldelsen af Trafikplan 2013s mål om passagervækst. Den statslige pulje til bedre fremkommelighed og puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder er udmøntet. I Movias område har 10 projekter fået tilsagn om i alt 44,9 mio. kr. i støtte til forbedret fremkommelighed, mens 12 projekter har modtaget tilsagn om i alt 19,9 mio. kr. i støtte til projekter i til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Der kan i detailplanlægningen arbejdes på konkrete indsatser, der understøtter de nye E- busser, f.eks. gode stoppestedsforhold, høj fremkommelighed, korrespondancer til øvrige linjer, direkte markedsføring langs linjerne, samt dialog med uddannelsessteder og virksomheder om de nye tilbud. Også lokale markedsføringsindsatser i relation til det eksisterende busnet kan iværksættes i samarbejde med kommunerne, hvilket også forventes at ville give et samlet passagerløft. Endelig vil der i forbindelse med den konkrete køreplanlægning være mulighed for at optimere forbindelserne mellem bus og tog, idet DSB fra december 2015 indfører nye køreplaner på Regionaltogene, hvor der i høj grad køres efter samme principper som i R-nettet og Movias lokalbaner. Økonomi: Ingen. Kundemæssige konsekvenser: Effekten af trafikbestilling 2016 er ved førstebehandlingsbudgettet beregnet til en vækst på 0,6 mio. påstigere i Den fulde effekt af trafikbestillingen afhænger af kommunale tilpasninger til de nye E-linjer, men forventes at være i størrelsesordenen 1,5 mio. ekstra påstigere om året. Dertil kommer ca. 1,5 mio. påstigere som helårsgennemslag af trafikbestilling 2015, blandt andet som følge af ny linje 8A, udvidelsen af linje 132 i Hvidovre og en række lokale forbedringer af betjeningen. 4/5

5 Miljømæssige konsekvenser: Omfordeling af busdriften til pendlernettet forventes at give et marginalt bedre miljøregnskab målt som udslip pr. person-km. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. 5/5

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne NR. 1 FEBRUAR 2013 Flest tvangsauktioner i landdistrikterne Ny analyse fra Realkreditforeningen af de 2.796 tvangsauktioner i Danmark i 2012 viser, at Lolland Falster og Syd- og Vestsjælland var hårdest

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere