UDOKUMENTEREDE OPTEGNELSER OM ET HALVT ÅRHUNDREDES LEVNEDSLØB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDOKUMENTEREDE OPTEGNELSER OM ET HALVT ÅRHUNDREDES LEVNEDSLØB"

Transkript

1 UDOKUMENTEREDE OPTEGNELSER OM ET HALVT ÅRHUNDREDES LEVNEDSLØB Flemming Teisen

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD OM FORMÅL... 1 FØDSEL OG BARNDOMSÅR... 2 Helsingør - Hos familien på landet - Randers INDOKTRINERING OG OPDRAGELSE I GANG... 6 I skole - Hjemmets indoktrinering - Den engelske herre - Århus Udvidet aktionsradius - København Hos oldemor - Drengeår i København FRIGØRELSEN BEGYNDER Spejder - Fri for hjemmets justits VIBORG - EN NY VERDEN I latinskole - De radikale familier - Det frie liv UDDANNELSESTIDEN BEGYNDER I våbenindustriens tjeneste - På vej mod målet - Hos Tyge Hvas s - Studieår - Farvel til Akademiet - Verdenskrig - Værnepligt GIFTERMÅL OG REJSER Italien og Tjekkoslovakiet - Lindenborg Slot Arkitekt i Brasilien - Vores hjem i Rio - Profit frem for alt - Den traditionelle revolution - På hesteryg op i bjergene - Igen hjemme i Danmark - Ådalsvej FRA BYGNINGSKUNST TIL SAMFUNDSPLAN OG POLITISK AKTIVITET Byplankontoret - Egnsplanlægning - Generalplanlægning - Grønlandsplanlægning - UN planlægning KULTURKAMP OG BESÆTTELSE Uheldige helte - I Vestre fængsel - Fri igen - Normale tilstande vender tilbage

4

5 FORORD OM FORMÅL Der er mange, som fornøjer sig med at finde ud af hvem de er i slægt med. De får opstillet stamtavler, som helst skal angive stamfædre længst muligt tilbage i tiden. Man nævner om muligt fornavne, årstal, bosted og beskæftigelse for mænd med samme efternavn. I enkelte tilfælde finder man tillige ud af fødenavn og andre data for deres koner, men det er altså mindre vigtigt. Hvis ingen af disse slægtninge får omtalt deres karakter og gerninger, anser jeg værdien af oplysningerne for ret tvivlsom. Jeg har fået lejlighed og lyst til (for min egen skyld) i løbet af 1978 af fremdrage nogle oplevelser fra perioder af min 80 årige tilværelse. En sådan navlebeskuelse er i sig selv en betænkelig sag - og kan ikke blive nøgtern og kritisk. Om jeg nøjagtigt har oplevet forholdene som beskrevet er vitterlig tvivlsomt. Efterrationaliseringer er u- undgåelige. Bagkloge kommentarer nødvendige. Jeg har hverken ført dagbog eller gemt breve, fotografier o.a. aktstykker i en grad, som kan sikre dokumentation. Selv årstal er usikre. Hovedsagen er at klargøre den indflydelse som mennesker, omgivelser og samfundsforholdenes forløb har haft på min personlige ideologiske og faglige udvikling. Herudover spiller forholdet til min far en væsentlig rolle. Det kan også sige Else noget om tiden, før vi slog os sammen, og måske kan der findes lidt af interesse hos barnebarnet Teit.

6

7 2 FØDSEL OG BARNDOMSÅR Min far blev student fra Odense Katedralskole. Senere kom han på Officersskolen på Frederiksberg Slot. Hans gode sprogkundskaber, der i tidens løb bl.a. medførte udsendelser til overværelse af mili tære manøvrer i udlandet, tror jeg han selv havde oparbejdet. Jeg blev aldrig fortrolig med ham. Min mor havde nok erhvervet de skolekundskaber, der hørte til almindelig dannelse i Frk. Winthers pigeskole i Odense, men vist nok ingen supplerende teoretiske fagkundskaber. Hun havde ingen udpræget intellektuelle interesser. Under sin opvækst på Åløkke havde hun deltaget i de forskellige huslige sysler og var blevet en fremragende husmor. Hun blev en pragtfuld og elskelig mor. Efter en passende forlovelsestid blev løjtnant i fodfolket Johan Victor Teisen (33 år) og ungmø Harriet Steenbach (25 år) formælet i 1895 og rykkede ind i en lejlighed i Livjægergade 21 på Øster bro i København. Det følgende år fødtes datteren Agnete Elisabeth. Tre år senere i januar 1899 kom jeg til verden. Jeg døbtes - trods et øredøvende protestvræl - i Garnisons Kirke på Set. Annæ Plads med navnet Flemming. Derefter blev jeg omgående indskrevet i det Benzonske Familielegat (oprettet 1836 for ægte fødte efterkommere af kammerherre og hvidridder Chr. v. Benzon og hustru Christiane Albertine), i hvilket jeg nu er avanceret til at få udbetalt 500 kr. hver termin uden arbejdsindsats. Helsingør Midt i 1899 flyttede vi til Helsingør, hvor min far skulle gøre tjeneste på Kronborg. Han tog mig med engang indenfor bastionerne for at hilse på onkel Harald (Wolfhagen), der var søofficer og som en tid var sat i vagtarrest for en eller anden for syndelse. Han sad og solede sig udenfor vagthuset.

8

9 3 Vi boede i en lejlighed i konsul Wrights hus yderst i Stengade. Bag huset var en smal gård med toppede brosten og en trekantet have, som afgrænsedes af plankeværket omkring Wright-firmaets kulplads. Men foran huset lå den vigtigste del af mit territorium: Havnepladsen. Fra Stengades rampe kunne man overskue alt, hvad der foregik på pladsen - hvor slæbebåden Bien fortøjede - og i selve havnen, hvor Helsingborgfærgerne gik ind eller ud. På den anden side af havnen sås skibsværftet og selve slottet. Jeg kan ikke vide, hvor tidligt detaljerne i dette panorama begyndte at nedfælde sig i min bevidsthed. Men da jeg en snes år senere hjemsøgte stedet og genså alle enkeltheder, blev jeg slået af at rummets dimensioner var så små i forhold til mit erindringsbillede. Wrights havde en stedsøn Harry, som var noget større end jeg. Ham kunne jeg ikke li, fordi han smed med snebolde i hovedet på mig. Jeg legede hellere med Johan, som boede i en kælder i et nabohus. Men ham var det forbudt at omgås - han var gadedreng og brugte bandeord. Om en børnehave husker jeg kun, at jeg var ked af det, da Sonja (Carstensen) blev taget ud af den. Men senere kom vi til at gå på akademiet sammen. Hos familien på landet Helsingør-opholdet blev afbrudt et årstid (1903) fordi mine forældre tog ophold i Algier, da min far havde dårlige lunger. Agnete og jeg blev i den tid anbragt på Åløkkegård min mormors gård på Fyn. Jeg følte mig tryg hos mormor.husker hende - høj, monumental og usentimentalt venlig - stå i den store opholdsstue, som havde et kæmpebillede (af en af tidens kendte malere) på den ene væg, forestillende Dybbøl skanse under 1864-krigen. På den modsatte væg hang i min synshøjde "Tjæremanden" (af Exner), som jeg holdt meget af. Da jeg

10

11 4 senere arvede ham efter min mor, gav han mig råd til at købe en Morris. I kælderetagen med køkken, forrådsrum og rullestue m.v. var der rart at færdes hos tjenestepigerne. Juliane - som havde været barnepige for min mor og hendes søskende og forblev i familien til mormors død - tabte jeg aldrig kærligheden til. Omkring gårdspladsen med det lille kaninhus i palæstil på midten, lå de mangeartede avlsbygninger, som der altid foregik noget spændende i. Mod nord var gården omsluttet af Åløkke Skov og mod syd gik Alléen gennem markerne helt ind til Odense by. Jeg kunne følge avlsarbejdets skiften med årstiderne - og fabulerede forøvrigt om visse forbedringer, som f.eks. at placere kakkelovne på marken, så køernes græsningstid kunne forlænges. Af dyrene blev jeg især fortrolig med hestene. Der var føl, arbejdsheste og herskabsheste og børnenes to: Geysir og Pikolo, som onkel Harald havde bragt med hjem fra Island på et af flådens skibe. I en lang årrække frem kom jeg på feriebesøg på nogle af morbrødrenes gårde. Mest hos Henrik og tante Ellen, da de havde godset Flintholm på Sydfyn. Der havde jeg kusinerne Else, Åse og Britta (Bitten). Carl begyndte som proprietær på Blangstedgård, øst for Odense. I Lindved Å, der løb lige forbi gården, var der krebs og en isfugl havde rede ved bredden. I. øvrigt var der polakpiger - indkvarteret i en barak - til roearbejde og lignende om sommeren. Det var den tids billigste arbejdskraft. Axel blev herre over Vigels 0 i Odense Fjord. Der var en særlig stor bestand af harer (om det ikke var vilde kaniner), som man dels fangede til levende export, dels havde en speciel "forlystelig" måde at holde jagt på. I mors omfangsrige slægt var der mange andre gårde, jeg besøgte: Jacob Lemvigh på Algistrup m.v. nær Nekselø Bugt, som var gift med en søster til min morfar. Han var en patriark, som hver morgen samlede familie og tjenestefolk til andagt. I øvrigt var

12

13 5 han også praktiserende læge. Godset blev delvis styret af datteren "tante Beb". Hun havde nøgleknippe og prangerpung i en stor lomme i sit skørt og var i kavaj og kuskekasket og en lang røgterpibe i munden, når hun sad som kusk på bukken af jagtvognen. Hos Colett's på Lundbygård i Sydsjælland var der to jævnaldrende "halvkusiner" Polly og Unne. Hos Dinesens på Skørringe på Falster var der to "halvfætre" Carl og Jørgen. De fik mig engang med på "jagt" i en rågekoloni, hvor et par hundrede fugle dræbtes på en formiddag. Det animerede mig ikke til at blive jæger. Randers I Randers boede vi en kort tid (i en villa) fordi min far skulle gøre tjeneste hos dragonerne. Om selve byen ved Gudenå kan jeg intet huske. Men jeg har bevaret et indtryk fra kasernen af en stor gruppe dragoner - stående på jorden i skjorte og lyseblå ridebukser - der under ophidsende kommando indøvede de dødelige sabelsving, -hug og -stik, som skulle bruges, hvis de fremstormende på galoperende heste angreb en fjende. Og de store sabler var så tunge, at sveden sprang ud af dragonerne og dannede en hel pyt omkring hver. Det hele var ret uhyggeligt. En helt anden oplevelse var en forestilling i et cirkustelt med heste, klovner, akrobater og musik og farver, som var så spændende og så grinagtigt, at jeg afgørende besluttede mig for at tilslutte mig cirkustruppen og stikke af hjemmefra, når vogntoget skulle videre den følgende morgen. Med Randers-tiden var vel den egentlige uskyldens barndomsperiode forbi.

14

15 INDOKTRINERING OG OPDRAGELSE IGANG Indoktrinering er et latinsk ord, som bruges om det at påvirke eller tvinge personer til at antage bestemte anskuelser og vedtagne måder for opførsel. Indoktrineringen i hjem og skole indebærer - foruden skolepligt og senere værnepligt - også taburegler, d.v.s. forbud mod visse handlinger, nævnelse af visse genstande eller brug af bestemte "uartige" ord, og den forudsætter fortielser om mange menneskelige forhold. For eksempel fik man at vide om sin egen tilblivelse, at man var kommet med storken (om det så var midvinter). Helt op i voksenalderen forblev man uden oplysning fra skole eller forældre om elskov, graviditet, fødselsproces og andre livsvigtige spørgsmål. Agnete og jeg lærte at be aftenbøn, når vi var kommet i seng:"nu lukker sig mit øje - Gud fader i det høje - som ledet har min fod i dag -..." Om denne Ledet (med min fod) var et eller andet højtsvævende væsen, lissom Gudfader, opfattede jeg ikke. Men efterhånden fandt jeg ud af, at da Gud vidste og styrede alt i verden, så var det helt idiotisk at be bønner. Hver gang man havde syndet eller forsømt noget hjemme eller i skolen (og det var ofte), behøvede man jo højst at minde gud om sin eksistens og sin knibe ved et lydløst signal:"kære Gud, Amen" - så gjorde han nok alt for én. (Desværre ikke altid n o k.) En opskrift på nogle af reglerne for opførsel fik vi i den uhyggelige, grumme børnebog "Den store Bastian" eller "Vær Lydig". Lystige historier og morsomme billeder for børn mellem 3-6 år. Den var udgivet af en læge i Frankfurt allerede i En dansk jubilæumsgave nåede i 1926 oplagstallet Vi fik nu også andre, mere menneskelige børnebøger, og senere hen blev der af og til højt-

16

17 7 læsning af f.eks. Ingemanns historisk-romantiske fortællinger. J skole Skolealderen begyndte for mig netop da vi slog os ned i Århus. Dermed begyndte altså den systematiske indlæring af de nødvendige kundskaber i læsning, regning, skrivning o.s.v. - men også tilegnelsen af den kristne tro og opdragelsen i samfundets almene normer. Skolegangen var en voldsk frihedsberøvende omvæltning i tilværelsen. Man blev, udenfor hjemmets vante grænser for udfoldelse, pludselig underkastet en gruppe læreres daglige hersken. Jeg tudbrølede også den første dag, jeg trådte indenfor i dette miljø så utrøsteligt, at min mor tog mig med hjem igen. Det var Albrechts Forberedelsesskole i Guldsmedegade, og den var vist slet ikke så ringe. Bortset fra skrivning, tegning og gymnastik havde fagene nu svært ved at fange min opmærksomhed. Jeg fik da også generelt skudsmålet: Han er uopmærksom og sidder bare i sine egne tanker. Kammeratskabet i klassen var godt. Vi havde jo klare fællesinteresser i forholdet til de voksnes verden. Men engang blev en gruppe af os på vejen hjem overfaldet af en med kæppe bevæbnet flok drenge fra kommuneskolen. De var blevet onde på os fra betalingsskolen af uforståelige grunde. Det viste, at der var andre klassedelinger end aldersklasserne. Ved siden af den daglige skole havde jeg i en sløjdskole stor fornøjelse af at lære fremstillingen af nyttige brugsgenstande. På den militære søbadeanstalt ved Riis Skov lærte jeg svømning. Og fra det år jeg formåede at skræve over en hesteryg, begyndte en metodisk skoleridning på artillerikasernen. (Far havde selv haft egen ridehest som dreng.)

18

19 8 Et vigtigt led i den borgerlige dannelse var frøknerne Hagen og Puls'es danseskole i Polyhymnia. Der lærte man "pli" med hvide glacéhandsker på og med laksko på akavet udadrettede fødder. Hjemmets indoktrinering Velopdragenhed var hovedsagen i hjemmets indoktrinering. Det var selve tilværelsens mål og mening: Høre høfligt efter og rette sig efter, hvad voksne sagde. Være renvasket, holde orden på sit legetøj, komme præcis til måltider, holde korrekt på kniv og gaffel, og ellers holde fingrene nede (for slet ikke at tale om albuerne), sidde rank (det kunne fremmes med en lineal i ryggen), holde mund og spise op og altid sige tak bagefter o.s.v. Denne disciplin blev koldt og militaristisk håndhævet (dog uden korporlige tæsk) af familiens formynder. Jeg var skræmt og blev blokeret af den uforståelige underkuelse - men også oprørt. Mor var ifølge sin herkomst indforstået med reglerne, men hendes grundholdning var præget af varm kærlighed og blidhed og dulgt humoristisk sans. Hver jul kom farmor på besøg fra Odense. Hun var spinkel, tør og pertentlig. Hun medbragte gaver - f.eks. små legetøjsheste betrukne med ægte finhåret skind - eller små poser fulde af håndpolerede tiog én-ører og totalsummen broderet udenpå. Jeg brød mig trods alt ikke meget om hende. Hun læste i øvrigt kristelige bøger (uden dog at missionere). Juleaften efter gudstjenesten i domkirken og risengrøden hjemme læste far juleevangeliet:"men det skete i de dage, at en befaling udgik fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal... Og også Josef gik op... til Davids by... for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig o.s.v. (Lukas 2.). Så blev det pyntede juletræ tændt, og gaverne kom endelig frem.

20

21 9 Den engelske hevre Agnete og jeg fik i disse år hver en julegave (købt i Arhus) fra "den engelske herre", som det fremgår af den her gengivne kopi. Jeg fik af vide, at han skulle kaldes Grandpapa, men far skrev ellers navn og adresse på. Y* *'*7^3 v*v»7^ "t p > Xy X.. 6-^ AM.05/ f ARTE ' f irtie réservcé å la corresponhnnr«1) & rsv-rvirt M O D TAUEKtt< \ ^ # P l *. ''C (A riress* Hu ilnxtiiiatll c b r a / ^... \w o-wrtk Cy.vkto. A V V C W m o c U J X O. Y f v,s tffvsx cw. xx (K U\, CXaaajwvVLc^ Dengang spekulerede jeg ikke nærmere på, hvem denne "engelske herre" ved navn Grandpapa kunne være, og mine forældre gjorde ikke rede for det. At min farfar ikke syntes at eksistere var jo ikke mere påfaldende end, at der hverken optrådte en morfar eller oldefar. Far havde heller ikke fundet på at indvi mig i sine oplevelser i købmandsgården, da han var i samme alder som jeg - endsige, at hans far ikke var afgået ved en naturlig død, men var bortrejst af nogle menneskelige årsager (som jo ikke behøvede at males i grelle farver). Det kunne måske have lagt grunden til den indbyrdes åbenhed og fortrolighed, som jeg ofte havde brug for gennem årene. Måske havde det tillige lettet ham selv?

22

23 10 Efter at Grandpapa var død (1912) kom der engang et lille skrin fra USA med nogle efterladenskaber. Det blev der heller ikke talt nærmere om, så jeg ved ikke ret meget om, hvad det indeholdt. Men af tingene var altså omstående takkekort, som Agnete overlod afsenderen for et par år siden. Det satte jo efterhånden fantasien igang: Mor har engang hvisket mig i øret, at min farfar nok havde været en storslået og festlig fyr, der f.eks. holdt væddeløbsheste og vist var omsværmet af damer. Agnete har hørt, at han efterlod sig en klækkelig gæld, som i første omgang blev klaret af familien Holbech. Far skulle så efterhånden - fra han var løjtnant - have betalt den af, foruden at underholde sin mor. Sådan noget kunne måske godt have befordret en bitter strenghed og tillukkethed? At farfar helt forlod landet og tillige antog et ganske nyt navn eller skjulte sit opholdssted ved at lade eventuel post fra indviede gå gennem en Mr. Povis kunne jo nok tyde på, at der lå en meget alvorlig hændelse bag - måske både gæld og noget med damer? I april 1978 fik jeg en række oplysninger fra Gustav Teisen (86 år), som jeg bl.a. havde bedt om at redegøre for, hvordan vore fædre var beslægtede. Nogle af disse oplysninger kaster nyt lys over problemet. Blandt andet skrev han:..."hans kone Sophie H. blev i Danmark, da han forlod landet." Det kan godt tolkes sådan, at de i hvert fald ikke trivedes helt godt sammen, og hvis der så tillige var økonomiske problemer, kunne de jo eventuelt have drøftet muligheden af begge at emigrere for at prøve at begynde på en frisk. Måske brugte man ikke dengang, eller ønskede ikke offentlig skilsmisse? Gustav skriver endvidere til mig: "Din farfar besøgte Europa, men ikke Danmark. Din far rejste rundt med sin far i flere af Europas riger. Og så vidt jeg ved (fra min far) kom der også penge fra Amerika til din far, da han var ung officer. Et besynderligt forhold."

24

25 11 Dette løser langt fra hele gåden om Grandpapa, men gør det efter min mening en gang mere mærkeligt, at min far aldrig betroede os det mindste om en så væsentlig familiesammenhæng. Århus I Århus skulle min far være i Anden Generalkommandos Stab, og han havde både ridehest og oppasser. Jeg husker ham engang stå sammen med andre af byens spidser i en gruppe ved havnekajen, hvor kongeskibet var ved at lægge til med Frederik d.viii, som skulle besøge byen. Fars uniform var sort med meget brede sølvstriber på bukserne og sølvsnore med kvaster på den ene skulder og trekantet hat med gule og røde vajende fjer - fantastisk flot og fjernt! Vi boede Kystvejen 25, III sal. En 6 å 7 værelsers lejlighed med altan og udsigt over havnen og Århus B u g t. I mors dagligstue stod en skøn lille ægte rokokokommode med tyk mave og marmorplade. Det øvrige møblement var i "nutidig rokokostil" i en smuk lys træart, med de svajede ben og kanter stafferet i mat guld og med høj rødt damaskbetræk. Dertil kom et lille spinkelt dameskrivebord med overskab, i sort træ med hvide indlægninger. Her førte hun regnskab og skrev breve med sin store, enkle skrift. Endvidere var der det obligate bambusstativ i 3 etager med viftepalmer, og en krystallysekrone i loftet. I fars herreværelse stod et chatol, som stammede fra købmandsgården. Det var interessant på grund af de mange skuffer, hvoraf nogle var hemmelige. Under det store tunge egetræsbord havde jeg et yndet opholdssted. Der var en bred vandret sarg hele vejen rundt under bordpladen, som kunne bruges til gemmested for legetøj. Skrivebordet havde sideskabe og opsats og var udstyret med skrivetøj og 2 kandelabre af messing, formet som bevingede

26

27 12 fabeldyr. Tobaksskabet havde rum til cigarkasser nederst og 2 skuffer, hvoraf den ene, der var foret med zink var til at tømme askebægre og krasse merskumspiber ud i. Bogskabet havde glasdøre foroven. Det eneste interessante på hylderne var Brehm's "Dyrenes Liv" i tre store bind. Men naturligvis var der også noget af den klassiske skønlitteratur som hørte sig til. I underskabet var der bl.a. generalstabskort. På den polstrede sofa kunne armlænene klappes ned, så der kunne soves på den. To bekvemme lænestole var forbeholdt voksne. Børn og unge bør ikke slænge sig, men sidde ret op og ned. I spisestuen var en stor buffet med overbygning, hvorpå der stod bakker og lågfad, temaskine m.v. samt en høj kande til vand (den daglige drik) af plet, samt 2 krystalkarafler til brug for sherry og madeira. Bordet kunne trækkes ud og forlænges med løse plader ved selskaber. Stolene havde påsømmet skindbetræk med initialet "T" i guld anbragt i øverste venstre hjørne. I soveværelset stod to store jernsenge med messingkugler, stor servante og toiletbord. På II sal boede fru Selmer, der nylig var blevet enke. Hun havde en datter Else og sønnerne Georg og Christian, der alle var noget ældre end jeg og gik i skole i Marselisborg. På I sal boede familien Bergsøe. De var radikale, så dem gik mine forældre udenom, men døtrene Ulla og Kirsten gik A g nete i skole sammen med. (De to blev senere gift med to brødre fra Århus: Hans Jørgen og Christian Kampmann, der begge blev arkitekter, og Agnete har haft nær kontakt med alle fire livet igennem.) I kælderen (underhuset) boede familien Gail. Konen passede tobaks- og ølbutikken. Manden var havnearbejder, og tog sin middagssøvn liggende så lang han var på kældergulvet, når han var hjemme i spisepausen. Den ældste søn optrådte på Århus Teater og gik til tider op og ned i baglokalet og øvede

28

29 13 sig højlydt rungende i rollerne, så det hørtes i hele huset. Den næste, Elvin, lavede festligt børneteater i et skummelt kælderrum, (senere blev han en kendt teaterdekoratør). Den yngste, Vitus, var på min alder, så vi var meget sammen - sammenlignede vores tissemænd i gårdens retirade og udvekslede spekulationer om de forbudte emner. De frække ord og tegninger jeg så på pissoirer, lokummer og plankeværker, bidrog bestemt ikke til min afklaring. Udvidet aktionsradius I Århus udvidede udstrækningen af mit opland efterhånden til at omfatte hele byen samt Riis Skov mod nord og Marselisborg Skov og stranden mod syd. I havnen skete der altid noget af interesse. Skibe af forskellig art og størrelse kom og gik med mange slags laster. Og jeg kunne fange krabber og ulke m.v. på molen. På det nærmeste hjørne - af Kystvejen og Smedegyde - havde faren til en kammerat en hestehandel. Det var meget festligt, når de store jydske heste blev pyntet op og fik flettet røde hårbånd i hale og manke inden de skulle på dyrskue. Men det var hæsligt, når de lette herskabsheste fik brændt og kuperet hale. På det næste hjørne af Smedegyde var der bolsjekogeri i kælderen. Der fik vi af og til en farverig bolsjestang ved vinduet. Jeg havde også en kammerat i et garveri i Fiskergade ved åen. Der var en dejlig duft af huder og læder og bark m.m. Den bedste legeplads var nu nok hos Sven Tuesen i Smalfeldts skråfabrik i Vestergade. Foruden at tumle os i den store lagerhal med de mægtige tobaksballer - og evig tobaksstøv i næsen - kunne vi inde i fabrikken få både kandis og tyklakrids, som indgik i den berømte skrå. En enestående oplevelse var Landsudstillingen 1909, hvor jeg færdedes næsten dagligt mens den stod på. Bygningerne i Anton Rosens storslåede hvide by rummede produkter af alt, hvad Danmarks land formåede

30

31 14 at fremstille. Fra Lilletorv var et større bindingsværkshus flyttet ud, og i tilslutning til det havde "Bedre Byggeskik" opført nogle forbilledlige nye landsbyhuse. Og så var der jo en stamme abessiniere, som selv havde bygget deres hytter, og hver dag optrådte i krigsdanse med deres lange spyd. En dag overværede jeg på Hotel Royal forevisningen af en strimmel "levende billeder". Det førte snart til, at der etableredes hele to biografteatre i byen. Af andre tekniske fremskridt i denne periode kan nævnes, at hestedroskerne på Storetorv suppleredes med et par motoriserede hyrevogne (Ford). Endvidere fik jeg en dag det første syn af en flyve maskine, som det på en mark ved Skejby lykkedes at svæve ret lange strækninger i mindst 1 m's højde over jorden. I disse år holdt vi flere gange sommerferier i Gammel Skagen i et fiskerhus, hvor familien flyttede ud i udhuset. Jeg nød at færdes kronraget og bar benet i landskabet sammen med fiskerdrengene og at bade i det salte vand. Jeg var meget plaget af mellemørebetændelse i Århus tiden, og en skønne dag blev det anset for nødvendigt at mejsle hul i mit kranium. For at forsøge, om det kunne undgås troppede lægen op sammen med barberen fra Mejlgade, der medbragte et glas med igler. De blev én for én anbragt bag øret og sugede sig uhyggeligt tykke. Åreladningen forårsagede et afkræftende blodtab, men betændelsen fik ende. Min lillesøster Ebba, som storken var kommet med 1904 i Helsingør, blev syg og døde i Til gengæld fik jeg i 1907 en lillebror: Jørgen - 8 år yngre end mig selv. København Nu var min far blevet chef for 23. Bataljon på Sølv gades Kaserne. Jeg så ham i funktion den majdag 1912, da kong Frederik VIII's afsjælede legeme - efter en død i Hamburg - førtes til Amalienborg.

32

33 15 Bataljonens soldater var stillet op på begge sider af ruten ad Set. Annæ Plads og Amaliegade og far holdt på hjørnet, højt til hest med dragen sabel. Jeg stod i karnapvinduet i oldemors lejlighed i Amaliegade 3 og havde overblik over hele skuespillet. Man hørte på lang afstand Chopins betagende sørgemarch og de dumpe tenortrommer. Og da processionen svingede om hjørnet præsenteredes gevær, bataljonsfanen sænkedes, og chefen hilste med sin blinkende sabel. En fornem indoktrinering af monarkiets betydning. Hos oldemor Oldemor var en lille blid og venlig dame, som altid sad ved vinduet og broderede stramajtæpper og -puder, bl.a. til sine mange oldebørn. Agnete og jeg besøgte hende af og til. Vi kom også nogle gange til hendes selskaber. Hvis der var mange gæster inddroges nabolejligheden - på den anden side trappeafsatsen - hvor "tante F" (Benson) boede. Men da oldemor fyldte 90 år i 1911 var vi over hundrede medlemmer af slægten inviteret til hendes festmiddag i Den k g l. Skydebanes lokaler på Vesterbro. En af de faste gæster hos oldemor var "onkel Frits" (Johan Frederik Hegermann-Lindencrone). Han var måske hendes fætter (hans farfar var norsk). Om en bror af ham (Johan Henrik H-L, der var diplomat, skrives der i Salmonsen bl.a.: "Med en hjertelig, imødekommende, åben karakter forbandt han stor forhandlingsdygtighed og en evne til at omgås mennesker"). Jeg tror de to verdensmænd har mindet meget om hinanden. Onkel Frits havde som løjtnant gennemgået den franske kavalleriskole i Saumur var han militærattache - på rad - i Berlin, Petrograd, Stockholm, Kristiania og Bryssel. Han var general, hørte til garderhusarerne og så malerisk, men ukrigerisk ud med sin flotte lyseblå uniform og sit hvide svungne overskæg.

34

35 16 Når jeg gør så meget ud af denne gamle "hugaf" er det dels fordi han var ualmindelig sympatisk trods sit militære tilhørsforhold, dels fordi han ikke blot var gudfar til mor, men de to havde også samme fødselsdato den 17. december. En dag løb de på hinanden i Bredgade på denne dag (det kan ha været i 1914). Efter den store omfavnelse siger så gudfar Frits: "Hør lille Harriet, nu skal jeg fortælle dig noget morsomt: Jeg har lige for et øjeblik siden mødt en meget god ven, og ham har jeg sgu ellers ikke truffet siden slaget ved Dybbøl i 64". Hos mormor var der regelmæssigt mindre familieselskaber i hendes lejlighed på Sveasvej ved Set. Jørgens Sø. Drengeår i København Min skolegang skulle nu fortsætte i mellemskolen. Dertil var valgt Østersøgades Gymnasium ved Sortedams Sø, fordi der på forhånd gik en af mine fætre, Erik Wolfhagen. Den skole fik skyld for at have dårlige lærere, fordi den ikke ville betale overenskomstløn. Dette var dog næppe grunden til at jeg holdt mig blandt de ringeste i klassen - undtagen til gymnastik og fodbold (hvor jeg var på skolens kamphold). Jeg havde næsten konstant dårlig samvittighed vedrørende lektier, og den forstærkedes jo af, at jeg ikke levede op til en eksemplarisk opførsel. Det ene med det andet har nok bidraget til, at jeg kom til at læse og opfatte langsomt og altid har haft svært ved at formulere mig mundtligt. Skriftligt går det somme tider godt, når jeg arbejder tilstrækkeligt intenst med teksten. Skolen havde en gudelig og frastødende inspektør. Han kaldte os én for én til samtaler på sit kontor, snagede og borede i vores pubertetsproblemer, og pressede os ved foræring dels af lækre marcipanbrød, dels af fine, dyre kattekismusser med indiapapir og blødt skindbind til at deltage i børnegudstjeneste i KFUM søndag formiddage.

36

37 Konfirmationsforberedelsen begyndte 1913 hos Holmens provst "Vorherres Lillefinger". Han var en helt anden type: menneskelig, festlig og fuld af skæg i formuleringen af sin belæring. Efter slutceremonien i Holmens kirke var der naturligvis middag hjemme - for voksne. En af de indbudte var en gudfar, oberst Tim, som forøvrigt boede i Livjægergade, hvor vi var husede påny. Men han viste sig også at være gudfar til Steen Eiler Rasmussen, som konfirmeredes samme dag. Og Tim foretrak selskabet hos general "Støvler og Skæg", lige henne om hjørnet på Kastelsvej. For mig kom konfirmationen til at markere en afgjort afvisning af alle yderligere religiøse indoktrineringsforsøg. Livjægergade var altså påny vores kvarter (som i 1899). Nu var det bare et andet hus, på hjørnet af Livjæger Allé (nu Næstvedgade). Her på III sal kunne jeg - hen over huse og haver i Rosenvænget - signalere med en klassekammerat, Carl, som boede i Rosenvængets Sideallé. Da Carls far var husarofficer kunne vi lege overalt på Garderhusarkasernen ved Østerbrogade i stalde og springgårde. Og vi kunne øve os på billard i underofficerernes messe. (Carls storebror Jørgen blev for resten gift med prinsesse Dagmar.) Jeg kom også på Sølvgades Kaserne, når jeg til tider fik en ridetur sammen med far ud på Vognmandsmarken. Jeg fik også hos bøssemageren repareret den cykle (med fælge og skærme af træ) far havde overladt mig. Udenfor kasernen lå dengang et langt stykke af volden (som senere sløjfedes for Boulevardbanens skyld) Og ved voldens fod langs Øster Voldgade lå en åben reberbane, hvor jeg tit stod og så rebslagerne fremstille tykke trosser (vistnok til flåden). Ellers hørte - som i Århus - havneområderne til mit studiefelt. Livjægergade lå nær ved både Frihavnen og Kalk brænderihavnen.

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere