UDOKUMENTEREDE OPTEGNELSER OM ET HALVT ÅRHUNDREDES LEVNEDSLØB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDOKUMENTEREDE OPTEGNELSER OM ET HALVT ÅRHUNDREDES LEVNEDSLØB"

Transkript

1 UDOKUMENTEREDE OPTEGNELSER OM ET HALVT ÅRHUNDREDES LEVNEDSLØB Flemming Teisen

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD OM FORMÅL... 1 FØDSEL OG BARNDOMSÅR... 2 Helsingør - Hos familien på landet - Randers INDOKTRINERING OG OPDRAGELSE I GANG... 6 I skole - Hjemmets indoktrinering - Den engelske herre - Århus Udvidet aktionsradius - København Hos oldemor - Drengeår i København FRIGØRELSEN BEGYNDER Spejder - Fri for hjemmets justits VIBORG - EN NY VERDEN I latinskole - De radikale familier - Det frie liv UDDANNELSESTIDEN BEGYNDER I våbenindustriens tjeneste - På vej mod målet - Hos Tyge Hvas s - Studieår - Farvel til Akademiet - Verdenskrig - Værnepligt GIFTERMÅL OG REJSER Italien og Tjekkoslovakiet - Lindenborg Slot Arkitekt i Brasilien - Vores hjem i Rio - Profit frem for alt - Den traditionelle revolution - På hesteryg op i bjergene - Igen hjemme i Danmark - Ådalsvej FRA BYGNINGSKUNST TIL SAMFUNDSPLAN OG POLITISK AKTIVITET Byplankontoret - Egnsplanlægning - Generalplanlægning - Grønlandsplanlægning - UN planlægning KULTURKAMP OG BESÆTTELSE Uheldige helte - I Vestre fængsel - Fri igen - Normale tilstande vender tilbage

4

5 FORORD OM FORMÅL Der er mange, som fornøjer sig med at finde ud af hvem de er i slægt med. De får opstillet stamtavler, som helst skal angive stamfædre længst muligt tilbage i tiden. Man nævner om muligt fornavne, årstal, bosted og beskæftigelse for mænd med samme efternavn. I enkelte tilfælde finder man tillige ud af fødenavn og andre data for deres koner, men det er altså mindre vigtigt. Hvis ingen af disse slægtninge får omtalt deres karakter og gerninger, anser jeg værdien af oplysningerne for ret tvivlsom. Jeg har fået lejlighed og lyst til (for min egen skyld) i løbet af 1978 af fremdrage nogle oplevelser fra perioder af min 80 årige tilværelse. En sådan navlebeskuelse er i sig selv en betænkelig sag - og kan ikke blive nøgtern og kritisk. Om jeg nøjagtigt har oplevet forholdene som beskrevet er vitterlig tvivlsomt. Efterrationaliseringer er u- undgåelige. Bagkloge kommentarer nødvendige. Jeg har hverken ført dagbog eller gemt breve, fotografier o.a. aktstykker i en grad, som kan sikre dokumentation. Selv årstal er usikre. Hovedsagen er at klargøre den indflydelse som mennesker, omgivelser og samfundsforholdenes forløb har haft på min personlige ideologiske og faglige udvikling. Herudover spiller forholdet til min far en væsentlig rolle. Det kan også sige Else noget om tiden, før vi slog os sammen, og måske kan der findes lidt af interesse hos barnebarnet Teit.

6

7 2 FØDSEL OG BARNDOMSÅR Min far blev student fra Odense Katedralskole. Senere kom han på Officersskolen på Frederiksberg Slot. Hans gode sprogkundskaber, der i tidens løb bl.a. medførte udsendelser til overværelse af mili tære manøvrer i udlandet, tror jeg han selv havde oparbejdet. Jeg blev aldrig fortrolig med ham. Min mor havde nok erhvervet de skolekundskaber, der hørte til almindelig dannelse i Frk. Winthers pigeskole i Odense, men vist nok ingen supplerende teoretiske fagkundskaber. Hun havde ingen udpræget intellektuelle interesser. Under sin opvækst på Åløkke havde hun deltaget i de forskellige huslige sysler og var blevet en fremragende husmor. Hun blev en pragtfuld og elskelig mor. Efter en passende forlovelsestid blev løjtnant i fodfolket Johan Victor Teisen (33 år) og ungmø Harriet Steenbach (25 år) formælet i 1895 og rykkede ind i en lejlighed i Livjægergade 21 på Øster bro i København. Det følgende år fødtes datteren Agnete Elisabeth. Tre år senere i januar 1899 kom jeg til verden. Jeg døbtes - trods et øredøvende protestvræl - i Garnisons Kirke på Set. Annæ Plads med navnet Flemming. Derefter blev jeg omgående indskrevet i det Benzonske Familielegat (oprettet 1836 for ægte fødte efterkommere af kammerherre og hvidridder Chr. v. Benzon og hustru Christiane Albertine), i hvilket jeg nu er avanceret til at få udbetalt 500 kr. hver termin uden arbejdsindsats. Helsingør Midt i 1899 flyttede vi til Helsingør, hvor min far skulle gøre tjeneste på Kronborg. Han tog mig med engang indenfor bastionerne for at hilse på onkel Harald (Wolfhagen), der var søofficer og som en tid var sat i vagtarrest for en eller anden for syndelse. Han sad og solede sig udenfor vagthuset.

8

9 3 Vi boede i en lejlighed i konsul Wrights hus yderst i Stengade. Bag huset var en smal gård med toppede brosten og en trekantet have, som afgrænsedes af plankeværket omkring Wright-firmaets kulplads. Men foran huset lå den vigtigste del af mit territorium: Havnepladsen. Fra Stengades rampe kunne man overskue alt, hvad der foregik på pladsen - hvor slæbebåden Bien fortøjede - og i selve havnen, hvor Helsingborgfærgerne gik ind eller ud. På den anden side af havnen sås skibsværftet og selve slottet. Jeg kan ikke vide, hvor tidligt detaljerne i dette panorama begyndte at nedfælde sig i min bevidsthed. Men da jeg en snes år senere hjemsøgte stedet og genså alle enkeltheder, blev jeg slået af at rummets dimensioner var så små i forhold til mit erindringsbillede. Wrights havde en stedsøn Harry, som var noget større end jeg. Ham kunne jeg ikke li, fordi han smed med snebolde i hovedet på mig. Jeg legede hellere med Johan, som boede i en kælder i et nabohus. Men ham var det forbudt at omgås - han var gadedreng og brugte bandeord. Om en børnehave husker jeg kun, at jeg var ked af det, da Sonja (Carstensen) blev taget ud af den. Men senere kom vi til at gå på akademiet sammen. Hos familien på landet Helsingør-opholdet blev afbrudt et årstid (1903) fordi mine forældre tog ophold i Algier, da min far havde dårlige lunger. Agnete og jeg blev i den tid anbragt på Åløkkegård min mormors gård på Fyn. Jeg følte mig tryg hos mormor.husker hende - høj, monumental og usentimentalt venlig - stå i den store opholdsstue, som havde et kæmpebillede (af en af tidens kendte malere) på den ene væg, forestillende Dybbøl skanse under 1864-krigen. På den modsatte væg hang i min synshøjde "Tjæremanden" (af Exner), som jeg holdt meget af. Da jeg

10

11 4 senere arvede ham efter min mor, gav han mig råd til at købe en Morris. I kælderetagen med køkken, forrådsrum og rullestue m.v. var der rart at færdes hos tjenestepigerne. Juliane - som havde været barnepige for min mor og hendes søskende og forblev i familien til mormors død - tabte jeg aldrig kærligheden til. Omkring gårdspladsen med det lille kaninhus i palæstil på midten, lå de mangeartede avlsbygninger, som der altid foregik noget spændende i. Mod nord var gården omsluttet af Åløkke Skov og mod syd gik Alléen gennem markerne helt ind til Odense by. Jeg kunne følge avlsarbejdets skiften med årstiderne - og fabulerede forøvrigt om visse forbedringer, som f.eks. at placere kakkelovne på marken, så køernes græsningstid kunne forlænges. Af dyrene blev jeg især fortrolig med hestene. Der var føl, arbejdsheste og herskabsheste og børnenes to: Geysir og Pikolo, som onkel Harald havde bragt med hjem fra Island på et af flådens skibe. I en lang årrække frem kom jeg på feriebesøg på nogle af morbrødrenes gårde. Mest hos Henrik og tante Ellen, da de havde godset Flintholm på Sydfyn. Der havde jeg kusinerne Else, Åse og Britta (Bitten). Carl begyndte som proprietær på Blangstedgård, øst for Odense. I Lindved Å, der løb lige forbi gården, var der krebs og en isfugl havde rede ved bredden. I. øvrigt var der polakpiger - indkvarteret i en barak - til roearbejde og lignende om sommeren. Det var den tids billigste arbejdskraft. Axel blev herre over Vigels 0 i Odense Fjord. Der var en særlig stor bestand af harer (om det ikke var vilde kaniner), som man dels fangede til levende export, dels havde en speciel "forlystelig" måde at holde jagt på. I mors omfangsrige slægt var der mange andre gårde, jeg besøgte: Jacob Lemvigh på Algistrup m.v. nær Nekselø Bugt, som var gift med en søster til min morfar. Han var en patriark, som hver morgen samlede familie og tjenestefolk til andagt. I øvrigt var

12

13 5 han også praktiserende læge. Godset blev delvis styret af datteren "tante Beb". Hun havde nøgleknippe og prangerpung i en stor lomme i sit skørt og var i kavaj og kuskekasket og en lang røgterpibe i munden, når hun sad som kusk på bukken af jagtvognen. Hos Colett's på Lundbygård i Sydsjælland var der to jævnaldrende "halvkusiner" Polly og Unne. Hos Dinesens på Skørringe på Falster var der to "halvfætre" Carl og Jørgen. De fik mig engang med på "jagt" i en rågekoloni, hvor et par hundrede fugle dræbtes på en formiddag. Det animerede mig ikke til at blive jæger. Randers I Randers boede vi en kort tid (i en villa) fordi min far skulle gøre tjeneste hos dragonerne. Om selve byen ved Gudenå kan jeg intet huske. Men jeg har bevaret et indtryk fra kasernen af en stor gruppe dragoner - stående på jorden i skjorte og lyseblå ridebukser - der under ophidsende kommando indøvede de dødelige sabelsving, -hug og -stik, som skulle bruges, hvis de fremstormende på galoperende heste angreb en fjende. Og de store sabler var så tunge, at sveden sprang ud af dragonerne og dannede en hel pyt omkring hver. Det hele var ret uhyggeligt. En helt anden oplevelse var en forestilling i et cirkustelt med heste, klovner, akrobater og musik og farver, som var så spændende og så grinagtigt, at jeg afgørende besluttede mig for at tilslutte mig cirkustruppen og stikke af hjemmefra, når vogntoget skulle videre den følgende morgen. Med Randers-tiden var vel den egentlige uskyldens barndomsperiode forbi.

14

15 INDOKTRINERING OG OPDRAGELSE IGANG Indoktrinering er et latinsk ord, som bruges om det at påvirke eller tvinge personer til at antage bestemte anskuelser og vedtagne måder for opførsel. Indoktrineringen i hjem og skole indebærer - foruden skolepligt og senere værnepligt - også taburegler, d.v.s. forbud mod visse handlinger, nævnelse af visse genstande eller brug af bestemte "uartige" ord, og den forudsætter fortielser om mange menneskelige forhold. For eksempel fik man at vide om sin egen tilblivelse, at man var kommet med storken (om det så var midvinter). Helt op i voksenalderen forblev man uden oplysning fra skole eller forældre om elskov, graviditet, fødselsproces og andre livsvigtige spørgsmål. Agnete og jeg lærte at be aftenbøn, når vi var kommet i seng:"nu lukker sig mit øje - Gud fader i det høje - som ledet har min fod i dag -..." Om denne Ledet (med min fod) var et eller andet højtsvævende væsen, lissom Gudfader, opfattede jeg ikke. Men efterhånden fandt jeg ud af, at da Gud vidste og styrede alt i verden, så var det helt idiotisk at be bønner. Hver gang man havde syndet eller forsømt noget hjemme eller i skolen (og det var ofte), behøvede man jo højst at minde gud om sin eksistens og sin knibe ved et lydløst signal:"kære Gud, Amen" - så gjorde han nok alt for én. (Desværre ikke altid n o k.) En opskrift på nogle af reglerne for opførsel fik vi i den uhyggelige, grumme børnebog "Den store Bastian" eller "Vær Lydig". Lystige historier og morsomme billeder for børn mellem 3-6 år. Den var udgivet af en læge i Frankfurt allerede i En dansk jubilæumsgave nåede i 1926 oplagstallet Vi fik nu også andre, mere menneskelige børnebøger, og senere hen blev der af og til højt-

16

17 7 læsning af f.eks. Ingemanns historisk-romantiske fortællinger. J skole Skolealderen begyndte for mig netop da vi slog os ned i Århus. Dermed begyndte altså den systematiske indlæring af de nødvendige kundskaber i læsning, regning, skrivning o.s.v. - men også tilegnelsen af den kristne tro og opdragelsen i samfundets almene normer. Skolegangen var en voldsk frihedsberøvende omvæltning i tilværelsen. Man blev, udenfor hjemmets vante grænser for udfoldelse, pludselig underkastet en gruppe læreres daglige hersken. Jeg tudbrølede også den første dag, jeg trådte indenfor i dette miljø så utrøsteligt, at min mor tog mig med hjem igen. Det var Albrechts Forberedelsesskole i Guldsmedegade, og den var vist slet ikke så ringe. Bortset fra skrivning, tegning og gymnastik havde fagene nu svært ved at fange min opmærksomhed. Jeg fik da også generelt skudsmålet: Han er uopmærksom og sidder bare i sine egne tanker. Kammeratskabet i klassen var godt. Vi havde jo klare fællesinteresser i forholdet til de voksnes verden. Men engang blev en gruppe af os på vejen hjem overfaldet af en med kæppe bevæbnet flok drenge fra kommuneskolen. De var blevet onde på os fra betalingsskolen af uforståelige grunde. Det viste, at der var andre klassedelinger end aldersklasserne. Ved siden af den daglige skole havde jeg i en sløjdskole stor fornøjelse af at lære fremstillingen af nyttige brugsgenstande. På den militære søbadeanstalt ved Riis Skov lærte jeg svømning. Og fra det år jeg formåede at skræve over en hesteryg, begyndte en metodisk skoleridning på artillerikasernen. (Far havde selv haft egen ridehest som dreng.)

18

19 8 Et vigtigt led i den borgerlige dannelse var frøknerne Hagen og Puls'es danseskole i Polyhymnia. Der lærte man "pli" med hvide glacéhandsker på og med laksko på akavet udadrettede fødder. Hjemmets indoktrinering Velopdragenhed var hovedsagen i hjemmets indoktrinering. Det var selve tilværelsens mål og mening: Høre høfligt efter og rette sig efter, hvad voksne sagde. Være renvasket, holde orden på sit legetøj, komme præcis til måltider, holde korrekt på kniv og gaffel, og ellers holde fingrene nede (for slet ikke at tale om albuerne), sidde rank (det kunne fremmes med en lineal i ryggen), holde mund og spise op og altid sige tak bagefter o.s.v. Denne disciplin blev koldt og militaristisk håndhævet (dog uden korporlige tæsk) af familiens formynder. Jeg var skræmt og blev blokeret af den uforståelige underkuelse - men også oprørt. Mor var ifølge sin herkomst indforstået med reglerne, men hendes grundholdning var præget af varm kærlighed og blidhed og dulgt humoristisk sans. Hver jul kom farmor på besøg fra Odense. Hun var spinkel, tør og pertentlig. Hun medbragte gaver - f.eks. små legetøjsheste betrukne med ægte finhåret skind - eller små poser fulde af håndpolerede tiog én-ører og totalsummen broderet udenpå. Jeg brød mig trods alt ikke meget om hende. Hun læste i øvrigt kristelige bøger (uden dog at missionere). Juleaften efter gudstjenesten i domkirken og risengrøden hjemme læste far juleevangeliet:"men det skete i de dage, at en befaling udgik fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal... Og også Josef gik op... til Davids by... for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig o.s.v. (Lukas 2.). Så blev det pyntede juletræ tændt, og gaverne kom endelig frem.

20

21 9 Den engelske hevre Agnete og jeg fik i disse år hver en julegave (købt i Arhus) fra "den engelske herre", som det fremgår af den her gengivne kopi. Jeg fik af vide, at han skulle kaldes Grandpapa, men far skrev ellers navn og adresse på. Y* *'*7^3 v*v»7^ "t p > Xy X.. 6-^ AM.05/ f ARTE ' f irtie réservcé å la corresponhnnr«1) & rsv-rvirt M O D TAUEKtt< \ ^ # P l *. ''C (A riress* Hu ilnxtiiiatll c b r a / ^... \w o-wrtk Cy.vkto. A V V C W m o c U J X O. Y f v,s tffvsx cw. xx (K U\, CXaaajwvVLc^ Dengang spekulerede jeg ikke nærmere på, hvem denne "engelske herre" ved navn Grandpapa kunne være, og mine forældre gjorde ikke rede for det. At min farfar ikke syntes at eksistere var jo ikke mere påfaldende end, at der hverken optrådte en morfar eller oldefar. Far havde heller ikke fundet på at indvi mig i sine oplevelser i købmandsgården, da han var i samme alder som jeg - endsige, at hans far ikke var afgået ved en naturlig død, men var bortrejst af nogle menneskelige årsager (som jo ikke behøvede at males i grelle farver). Det kunne måske have lagt grunden til den indbyrdes åbenhed og fortrolighed, som jeg ofte havde brug for gennem årene. Måske havde det tillige lettet ham selv?

22

23 10 Efter at Grandpapa var død (1912) kom der engang et lille skrin fra USA med nogle efterladenskaber. Det blev der heller ikke talt nærmere om, så jeg ved ikke ret meget om, hvad det indeholdt. Men af tingene var altså omstående takkekort, som Agnete overlod afsenderen for et par år siden. Det satte jo efterhånden fantasien igang: Mor har engang hvisket mig i øret, at min farfar nok havde været en storslået og festlig fyr, der f.eks. holdt væddeløbsheste og vist var omsværmet af damer. Agnete har hørt, at han efterlod sig en klækkelig gæld, som i første omgang blev klaret af familien Holbech. Far skulle så efterhånden - fra han var løjtnant - have betalt den af, foruden at underholde sin mor. Sådan noget kunne måske godt have befordret en bitter strenghed og tillukkethed? At farfar helt forlod landet og tillige antog et ganske nyt navn eller skjulte sit opholdssted ved at lade eventuel post fra indviede gå gennem en Mr. Povis kunne jo nok tyde på, at der lå en meget alvorlig hændelse bag - måske både gæld og noget med damer? I april 1978 fik jeg en række oplysninger fra Gustav Teisen (86 år), som jeg bl.a. havde bedt om at redegøre for, hvordan vore fædre var beslægtede. Nogle af disse oplysninger kaster nyt lys over problemet. Blandt andet skrev han:..."hans kone Sophie H. blev i Danmark, da han forlod landet." Det kan godt tolkes sådan, at de i hvert fald ikke trivedes helt godt sammen, og hvis der så tillige var økonomiske problemer, kunne de jo eventuelt have drøftet muligheden af begge at emigrere for at prøve at begynde på en frisk. Måske brugte man ikke dengang, eller ønskede ikke offentlig skilsmisse? Gustav skriver endvidere til mig: "Din farfar besøgte Europa, men ikke Danmark. Din far rejste rundt med sin far i flere af Europas riger. Og så vidt jeg ved (fra min far) kom der også penge fra Amerika til din far, da han var ung officer. Et besynderligt forhold."

24

25 11 Dette løser langt fra hele gåden om Grandpapa, men gør det efter min mening en gang mere mærkeligt, at min far aldrig betroede os det mindste om en så væsentlig familiesammenhæng. Århus I Århus skulle min far være i Anden Generalkommandos Stab, og han havde både ridehest og oppasser. Jeg husker ham engang stå sammen med andre af byens spidser i en gruppe ved havnekajen, hvor kongeskibet var ved at lægge til med Frederik d.viii, som skulle besøge byen. Fars uniform var sort med meget brede sølvstriber på bukserne og sølvsnore med kvaster på den ene skulder og trekantet hat med gule og røde vajende fjer - fantastisk flot og fjernt! Vi boede Kystvejen 25, III sal. En 6 å 7 værelsers lejlighed med altan og udsigt over havnen og Århus B u g t. I mors dagligstue stod en skøn lille ægte rokokokommode med tyk mave og marmorplade. Det øvrige møblement var i "nutidig rokokostil" i en smuk lys træart, med de svajede ben og kanter stafferet i mat guld og med høj rødt damaskbetræk. Dertil kom et lille spinkelt dameskrivebord med overskab, i sort træ med hvide indlægninger. Her førte hun regnskab og skrev breve med sin store, enkle skrift. Endvidere var der det obligate bambusstativ i 3 etager med viftepalmer, og en krystallysekrone i loftet. I fars herreværelse stod et chatol, som stammede fra købmandsgården. Det var interessant på grund af de mange skuffer, hvoraf nogle var hemmelige. Under det store tunge egetræsbord havde jeg et yndet opholdssted. Der var en bred vandret sarg hele vejen rundt under bordpladen, som kunne bruges til gemmested for legetøj. Skrivebordet havde sideskabe og opsats og var udstyret med skrivetøj og 2 kandelabre af messing, formet som bevingede

26

27 12 fabeldyr. Tobaksskabet havde rum til cigarkasser nederst og 2 skuffer, hvoraf den ene, der var foret med zink var til at tømme askebægre og krasse merskumspiber ud i. Bogskabet havde glasdøre foroven. Det eneste interessante på hylderne var Brehm's "Dyrenes Liv" i tre store bind. Men naturligvis var der også noget af den klassiske skønlitteratur som hørte sig til. I underskabet var der bl.a. generalstabskort. På den polstrede sofa kunne armlænene klappes ned, så der kunne soves på den. To bekvemme lænestole var forbeholdt voksne. Børn og unge bør ikke slænge sig, men sidde ret op og ned. I spisestuen var en stor buffet med overbygning, hvorpå der stod bakker og lågfad, temaskine m.v. samt en høj kande til vand (den daglige drik) af plet, samt 2 krystalkarafler til brug for sherry og madeira. Bordet kunne trækkes ud og forlænges med løse plader ved selskaber. Stolene havde påsømmet skindbetræk med initialet "T" i guld anbragt i øverste venstre hjørne. I soveværelset stod to store jernsenge med messingkugler, stor servante og toiletbord. På II sal boede fru Selmer, der nylig var blevet enke. Hun havde en datter Else og sønnerne Georg og Christian, der alle var noget ældre end jeg og gik i skole i Marselisborg. På I sal boede familien Bergsøe. De var radikale, så dem gik mine forældre udenom, men døtrene Ulla og Kirsten gik A g nete i skole sammen med. (De to blev senere gift med to brødre fra Århus: Hans Jørgen og Christian Kampmann, der begge blev arkitekter, og Agnete har haft nær kontakt med alle fire livet igennem.) I kælderen (underhuset) boede familien Gail. Konen passede tobaks- og ølbutikken. Manden var havnearbejder, og tog sin middagssøvn liggende så lang han var på kældergulvet, når han var hjemme i spisepausen. Den ældste søn optrådte på Århus Teater og gik til tider op og ned i baglokalet og øvede

28

29 13 sig højlydt rungende i rollerne, så det hørtes i hele huset. Den næste, Elvin, lavede festligt børneteater i et skummelt kælderrum, (senere blev han en kendt teaterdekoratør). Den yngste, Vitus, var på min alder, så vi var meget sammen - sammenlignede vores tissemænd i gårdens retirade og udvekslede spekulationer om de forbudte emner. De frække ord og tegninger jeg så på pissoirer, lokummer og plankeværker, bidrog bestemt ikke til min afklaring. Udvidet aktionsradius I Århus udvidede udstrækningen af mit opland efterhånden til at omfatte hele byen samt Riis Skov mod nord og Marselisborg Skov og stranden mod syd. I havnen skete der altid noget af interesse. Skibe af forskellig art og størrelse kom og gik med mange slags laster. Og jeg kunne fange krabber og ulke m.v. på molen. På det nærmeste hjørne - af Kystvejen og Smedegyde - havde faren til en kammerat en hestehandel. Det var meget festligt, når de store jydske heste blev pyntet op og fik flettet røde hårbånd i hale og manke inden de skulle på dyrskue. Men det var hæsligt, når de lette herskabsheste fik brændt og kuperet hale. På det næste hjørne af Smedegyde var der bolsjekogeri i kælderen. Der fik vi af og til en farverig bolsjestang ved vinduet. Jeg havde også en kammerat i et garveri i Fiskergade ved åen. Der var en dejlig duft af huder og læder og bark m.m. Den bedste legeplads var nu nok hos Sven Tuesen i Smalfeldts skråfabrik i Vestergade. Foruden at tumle os i den store lagerhal med de mægtige tobaksballer - og evig tobaksstøv i næsen - kunne vi inde i fabrikken få både kandis og tyklakrids, som indgik i den berømte skrå. En enestående oplevelse var Landsudstillingen 1909, hvor jeg færdedes næsten dagligt mens den stod på. Bygningerne i Anton Rosens storslåede hvide by rummede produkter af alt, hvad Danmarks land formåede

30

31 14 at fremstille. Fra Lilletorv var et større bindingsværkshus flyttet ud, og i tilslutning til det havde "Bedre Byggeskik" opført nogle forbilledlige nye landsbyhuse. Og så var der jo en stamme abessiniere, som selv havde bygget deres hytter, og hver dag optrådte i krigsdanse med deres lange spyd. En dag overværede jeg på Hotel Royal forevisningen af en strimmel "levende billeder". Det førte snart til, at der etableredes hele to biografteatre i byen. Af andre tekniske fremskridt i denne periode kan nævnes, at hestedroskerne på Storetorv suppleredes med et par motoriserede hyrevogne (Ford). Endvidere fik jeg en dag det første syn af en flyve maskine, som det på en mark ved Skejby lykkedes at svæve ret lange strækninger i mindst 1 m's højde over jorden. I disse år holdt vi flere gange sommerferier i Gammel Skagen i et fiskerhus, hvor familien flyttede ud i udhuset. Jeg nød at færdes kronraget og bar benet i landskabet sammen med fiskerdrengene og at bade i det salte vand. Jeg var meget plaget af mellemørebetændelse i Århus tiden, og en skønne dag blev det anset for nødvendigt at mejsle hul i mit kranium. For at forsøge, om det kunne undgås troppede lægen op sammen med barberen fra Mejlgade, der medbragte et glas med igler. De blev én for én anbragt bag øret og sugede sig uhyggeligt tykke. Åreladningen forårsagede et afkræftende blodtab, men betændelsen fik ende. Min lillesøster Ebba, som storken var kommet med 1904 i Helsingør, blev syg og døde i Til gengæld fik jeg i 1907 en lillebror: Jørgen - 8 år yngre end mig selv. København Nu var min far blevet chef for 23. Bataljon på Sølv gades Kaserne. Jeg så ham i funktion den majdag 1912, da kong Frederik VIII's afsjælede legeme - efter en død i Hamburg - førtes til Amalienborg.

32

33 15 Bataljonens soldater var stillet op på begge sider af ruten ad Set. Annæ Plads og Amaliegade og far holdt på hjørnet, højt til hest med dragen sabel. Jeg stod i karnapvinduet i oldemors lejlighed i Amaliegade 3 og havde overblik over hele skuespillet. Man hørte på lang afstand Chopins betagende sørgemarch og de dumpe tenortrommer. Og da processionen svingede om hjørnet præsenteredes gevær, bataljonsfanen sænkedes, og chefen hilste med sin blinkende sabel. En fornem indoktrinering af monarkiets betydning. Hos oldemor Oldemor var en lille blid og venlig dame, som altid sad ved vinduet og broderede stramajtæpper og -puder, bl.a. til sine mange oldebørn. Agnete og jeg besøgte hende af og til. Vi kom også nogle gange til hendes selskaber. Hvis der var mange gæster inddroges nabolejligheden - på den anden side trappeafsatsen - hvor "tante F" (Benson) boede. Men da oldemor fyldte 90 år i 1911 var vi over hundrede medlemmer af slægten inviteret til hendes festmiddag i Den k g l. Skydebanes lokaler på Vesterbro. En af de faste gæster hos oldemor var "onkel Frits" (Johan Frederik Hegermann-Lindencrone). Han var måske hendes fætter (hans farfar var norsk). Om en bror af ham (Johan Henrik H-L, der var diplomat, skrives der i Salmonsen bl.a.: "Med en hjertelig, imødekommende, åben karakter forbandt han stor forhandlingsdygtighed og en evne til at omgås mennesker"). Jeg tror de to verdensmænd har mindet meget om hinanden. Onkel Frits havde som løjtnant gennemgået den franske kavalleriskole i Saumur var han militærattache - på rad - i Berlin, Petrograd, Stockholm, Kristiania og Bryssel. Han var general, hørte til garderhusarerne og så malerisk, men ukrigerisk ud med sin flotte lyseblå uniform og sit hvide svungne overskæg.

34

35 16 Når jeg gør så meget ud af denne gamle "hugaf" er det dels fordi han var ualmindelig sympatisk trods sit militære tilhørsforhold, dels fordi han ikke blot var gudfar til mor, men de to havde også samme fødselsdato den 17. december. En dag løb de på hinanden i Bredgade på denne dag (det kan ha været i 1914). Efter den store omfavnelse siger så gudfar Frits: "Hør lille Harriet, nu skal jeg fortælle dig noget morsomt: Jeg har lige for et øjeblik siden mødt en meget god ven, og ham har jeg sgu ellers ikke truffet siden slaget ved Dybbøl i 64". Hos mormor var der regelmæssigt mindre familieselskaber i hendes lejlighed på Sveasvej ved Set. Jørgens Sø. Drengeår i København Min skolegang skulle nu fortsætte i mellemskolen. Dertil var valgt Østersøgades Gymnasium ved Sortedams Sø, fordi der på forhånd gik en af mine fætre, Erik Wolfhagen. Den skole fik skyld for at have dårlige lærere, fordi den ikke ville betale overenskomstløn. Dette var dog næppe grunden til at jeg holdt mig blandt de ringeste i klassen - undtagen til gymnastik og fodbold (hvor jeg var på skolens kamphold). Jeg havde næsten konstant dårlig samvittighed vedrørende lektier, og den forstærkedes jo af, at jeg ikke levede op til en eksemplarisk opførsel. Det ene med det andet har nok bidraget til, at jeg kom til at læse og opfatte langsomt og altid har haft svært ved at formulere mig mundtligt. Skriftligt går det somme tider godt, når jeg arbejder tilstrækkeligt intenst med teksten. Skolen havde en gudelig og frastødende inspektør. Han kaldte os én for én til samtaler på sit kontor, snagede og borede i vores pubertetsproblemer, og pressede os ved foræring dels af lækre marcipanbrød, dels af fine, dyre kattekismusser med indiapapir og blødt skindbind til at deltage i børnegudstjeneste i KFUM søndag formiddage.

36

37 Konfirmationsforberedelsen begyndte 1913 hos Holmens provst "Vorherres Lillefinger". Han var en helt anden type: menneskelig, festlig og fuld af skæg i formuleringen af sin belæring. Efter slutceremonien i Holmens kirke var der naturligvis middag hjemme - for voksne. En af de indbudte var en gudfar, oberst Tim, som forøvrigt boede i Livjægergade, hvor vi var husede påny. Men han viste sig også at være gudfar til Steen Eiler Rasmussen, som konfirmeredes samme dag. Og Tim foretrak selskabet hos general "Støvler og Skæg", lige henne om hjørnet på Kastelsvej. For mig kom konfirmationen til at markere en afgjort afvisning af alle yderligere religiøse indoktrineringsforsøg. Livjægergade var altså påny vores kvarter (som i 1899). Nu var det bare et andet hus, på hjørnet af Livjæger Allé (nu Næstvedgade). Her på III sal kunne jeg - hen over huse og haver i Rosenvænget - signalere med en klassekammerat, Carl, som boede i Rosenvængets Sideallé. Da Carls far var husarofficer kunne vi lege overalt på Garderhusarkasernen ved Østerbrogade i stalde og springgårde. Og vi kunne øve os på billard i underofficerernes messe. (Carls storebror Jørgen blev for resten gift med prinsesse Dagmar.) Jeg kom også på Sølvgades Kaserne, når jeg til tider fik en ridetur sammen med far ud på Vognmandsmarken. Jeg fik også hos bøssemageren repareret den cykle (med fælge og skærme af træ) far havde overladt mig. Udenfor kasernen lå dengang et langt stykke af volden (som senere sløjfedes for Boulevardbanens skyld) Og ved voldens fod langs Øster Voldgade lå en åben reberbane, hvor jeg tit stod og så rebslagerne fremstille tykke trosser (vistnok til flåden). Ellers hørte - som i Århus - havneområderne til mit studiefelt. Livjægergade lå nær ved både Frihavnen og Kalk brænderihavnen.

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Artikel i Muskelkraft nr. 1, 2004 Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Job, forpligtelser og sociale relationer for Per Hvass har det været en stor, personlig og positiv omvæltning at få fast arbejde

Læs mere