Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej 5 Postnummer/By: 6760 RIBE (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Den bedste begivenhed på VADEHAVSCENTRET var at sæson 2011 er centrets andet bedste år med 476 arrangementer og i alt brugere. Det var en stigning på godt 6% i forhold til Det er vi ret stolte over med 6,3 årsværk. Vi er blevet fokuseret på det vi skal iforhold til centrets formåls paragraf, vi er blevet mere professionelle til at håndtere opgaverne bl.a. ved brug af internet og online bookinger. Vi er med andre ord klar til Nationalparken, men også spændt på om vi bl.a. med VFF nye placering i Nationalparksekretariatet kan sikre, at vi trækker på samme hammel og sikre en professionel formidling af Danmarks internationale Nationalpark. Der er mange ting i gang som vi håber at kunne fortælle om i Årsrapporten og årsplanen. En ting i den negative retning er, at Vadehavscentret mistede 15 skoler i 2011 pga. nedskæringer af lejrskolerne over det ganske land. Hvad kan vi gøre for at sikre lejrskolerne? For er det ikke et mål, at børn fra hele Danmark skal opleve landets Nationalparker. Anne Würtz Petersen er i gang med naturvejleder uddannelsen, hvilket i den grad kan mærkes i centrets dagligdag. Derfor har vi også på trods af kun en balance økonomi, at sende Sten Munk Svendsen på naturvejlederkursus, på trods af at vi skal finde betalingen i vores budget er det et must, at Vadehavscentrets naturvejledere skal gennemgå denne efteruddannelse. Får vi muligheden sender vi også vores tredie mand af sted. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Evaluering som redskab til innovativ naturvejledning. Vi opnåede i 2010/11 et meget skuffende resultat i forhold til vores kontakt til vores grupper fra 09 og 10. Besvarelserne er efter gennemlæsning af dem meget ringe, da lærerne har haft svært ved ikke at vejlede eleverne inden de besvarede spørgsmålene. Besvarelserne ligner simpelthen hinanden for meget til at det er elevernes egne besvarelser. Vi har vurderet at metoden ikke var god nok. 1

2 Vi vil her i 2012 gøre endnu et forsøg bl.a. på baggrund af vejledning fra SDU. Metoden er endnu ikke klar. Derimod kan vi skrive, at Helle Tuesens speciale om Østersformidling iden grad har givet resultat iforhold til forbedringer på østersturene. Vi starter i dag østersturerne med en endnu bedre introduktion end før specialet. På online booking skal man læse vejledningen for at kunne tilmelde sig. Vi har sikkerheds opdatering med redningstjenesten, hvert år nu. Vi introducere østersen grundigt Inden turen også m.h.t. risici efter vejledning fra Fødevarestyrelsen. Vi er i gang med en introduksions youtube video i vejledning og visning i hvordan man åbner store såvel som små østers. Og endelig er vi i gang med at lave en østersbog med Århus Universitet, 10 kokke og Nordisk forlag. Denne undersøgelse af service og formidlings niveauet på Vadehavets østersture har i den grad givet os et ryk. Flere siger til os at de vælger Vadehavscentret fordi vi fremstår professionelle. Flere af Helles virkelige grundige undersøgelser kan virkelig bruges til, at forbedre naturvejledning i Danmark måske endda til at ny tænken den. Delmål 2: Udvikling af tilbud til ungdomsuddannelser. Efter sidste års biologi lærer kursus er vi nu godt på vej. Vi har fået lavet vores 8 læringsforløb til ungdomsuddannelserne i et meget flot ungdomsuddannelses magasin, der er udsendt til hele landets ungdomsuddannelser, samtidig med at det kan findes på centrets hjemmeside. Vores ansøgning til nye materialer bar frugt med bevillingen fra friluftsrådet og 15. Juni fonden. Efter vejledning fra lærerne på kurset og aftale med giverne m.fl. bl.a. vores to universiteter er udstyret nu indkøbt og vi er i gang med installeringen. Magasinet har allerede virket og bookingerne fra marts måned 2012 overhalede allerede 2010 tallene så vores forventninger er store. Udstyret er i top og vi vil optage en youtube video når udstyret er i brug for, at motivere endnu flere. De seks stationer i naturskolen er top professionelt universitets niveau, de vil gøre oplevelserne med ungdomsuddannelserne rigtig gode. Planen er at undervejs vil vi be de unge gå ind til kameraet og fortælle om forløbet og hvad de synes om det. De unge skal sælge naturvidenskab til andre unge på youtube. Udstyret til naturskolen og til ekskursionerne vil sikre et godt niveau overfor ungdomsuddannelserne, hvor udeaktiviteter og egne undersøgelser, samt fordybelsen i naturskolen vil skabe hele forløb, hvor naturoplevelsen bliver bragt ind i ungdomsuddannelserne. Naturvejledning bliver til viden gennem oplevelser, dels egne og gruppe oplevelser. Vi er med andre ord godt i gang med 1.del af indsatsen overfor ungdomsuddannelserne. Delmål 3: Anskaffelse af gummibåde. Anskaffelse af gummibåde er en del af Vadehavscentrets udviklingsprojekt, som jo tager længere tid end forventet. Vi forventer dog at der kommer afklaring på projektet i nær fremtid. Gummibådene er afhængig af at vi får en lade til at opbevare dem i. Laden og udearealerne i projektet er kommet videre i sin udvikling og vi arbejder på, at lave et naturrum på centrets udearealer med friluftsliv aktiviteter, Vadehavs lege, udeliv og laden vil blive mere end en lade. Her vil vi udvikle aktiviteter både for centret og for centret støtteforening bl.a. med opbevaring af friluftsliv materialer, gummibåde, kajakker, vaders, fiskeredskaber etc. Materialerne er dels centrets, men ideen er også at have plads til forskellige foreningers materialer i begrænset omfang. Vi vil gøre dele af centret til et større aktiv med Naturrum tanken bl.a. også ved at lave plads til heste mødested for de mange hestegrupper, der ride på Vadehavet. Trailer parkering, lille fenne til de ventende heste, bindested evt. afvaskning m.m. Der skal være plads til rensning, evt. røgning af østers m.m. Vi er ikke færdig med disse tanker. Delmål 4: Udviklingen af nye naturudstillinger er blevet brugt til at opkvalificere vores ansøgninger på Vadehavscentret projekt 12 millioner trækfugle på Rejse. Vi håber at det næste ½ år vil give klaring på dette. Vi ved hvor vi vil hen, men fondsmarkedet har hård konkurrence. Vi har 20 mill. kr. pt. men skal op på 50 mill. kr. Vi har stor støtte til projektet med fire borgmestre fra Vadehavskommunerne støtter projektet. Århus og Odense Universiteter bakker op om projektet. Nationalparken støtter projektet og H.K.H. Prins Joakim er blevet centrets Protektor med baggrund i projektet. Imens vi venter på projektet arbejder vi på, at lave udstillingen Nationalparks World Wide, samt at vi laver flere aktiviteter med naturvejleder i centrets udstillinger. Bl.a. dissektioner af blæksprutter, skal- 2

3 dyr,ravslibning, algerkendskab, edderfugl m.m. Vi laver en rullende naturformidler i udstillingerne, der i weekender, ferie m.v. vil gå rundt i udstillingerne, tage ting fra vognen og snakke med publikum. Delmål 5: Nye brugergrupper. Det at komme i kontakt med nye brugergrupper vil altid være en spændende opgave med store udfordringer. Ungdomsuddannelserne var et forsøg med direkte markedsføring med ungdomsuddannelses magasinet, som allerede virker. Vi har netop færdig gjort et Erhvervstur magasin trykt i 1000 eksemplare. Magasinet bliver sendt til de største virksomheder i trekants området og til personale foreninger i andre større virksomheder. Vi udsender de første 200 i samarbejde med Ribe Kunstmuseum og en spise aktør fra Ribe. Vi forsøger at finde partnere, der har en vis kvalitet. Vi vil samtidig kontakte andre erhvervsaktører og på den måde skabe partnerskaber i et anderledes segment end vi plejer. Andre nye brugergrupper er at vi er begyndt at lave trækfugleture og de første er allerede udsolgt. Vi er på tursiden ved at udvikle friluftsliv aktiviteter, som skal kunne være Friluftsliv i Vadehavet. Fokus på Vadehavet i vore aktiviteter gør centrets tilbud unikke. Vi har deltaget særdeles aktiv i udviklingen af Esbjerg Kommunes Vadehavsbørnehave både med kurser overfor pædagoer og ideudvikling af aktiviteter til Vadehavsbørnehaven. Dette arbejde fortsætter i VFF. Overfor Esbjerg kommunes skoler har vi udbygget vores naturvejledning til udover Vadehavet også, at omfatte aktiviteter i skoven, ved vandløb og sø. Vi vil gerne være kommunens sydlige naturskole i kommunen og derfor spreder vi os også væk for Vadehavet, da vi formoder at klasserne her kommer flere gange. Vi har lavet pakketure med et lokalt overnatningssted henvendt til familiegrupper. I samme projekt er vi med til at udvikle materialer til naturomlevelser på egen hånd for turister. Vi har indgået aftaler med hoteller med internet pakketure. Det giver logistiske udfordringer. Og vi skal til at takle større gruppe på en acceptable måde. Igennem naturstyrelsen og det trilaterale samarbejde bliver vi efter al sandsynlighed inddraget i et projekt om bæredygtigt turisme. En problemstilling der er vigtig at få formuleret vel vidende, at vi begrebet altid vil være dynamisk. Materialerne til ungdomsuddannelserne kan være med til at åbne dørene bl.a. til universitetsgrupper. Nye og flere brugergrupper styrker centret i en større og større konkurrence situation. Vadehavscentret vil være kendt for, at være de mest professionelle og faglige formidlere. Vi vil være dem der igen og igen sætter en høj overlægger, da vi nødt til for at sikre en kvalificeret seriøs og perspektiverende formidling i Nationalparken. Nationalparker forpligtiger og det at være Danmarks eneste internationale nationalpark forpligtiger endnu mere. Delmål 6: Terrængående kørestole. Kørestolsbrugere er også en relativ ny brugergruppe. Centret har fire kørestole til brug på havbund. Desværre er de for lidt ude at køre. Vi vil i 2012 prøve at kontakte handicap organisationerne for at komme i dialog om, hvordan vi kunne gøre det anderledes. Et af vore spørgsmål er Må aktiviteter til handicappede koste noget?. Et andet er: Vil handicappede være med på de generelle offentlige ture eller vil man have special arrangementer?.... Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: 3

4 Vi ville have skrevet om evalueringen, hvis vi havde noget brugbart. Vi har opfordret Helle Tuesen til at skrive om sin østers evaluering, da opgaven meget godt viser vor langt det er nødvendigt, at gå for at få noget brugbart. Vi vil sidst på året skrive om indsatsen overfor ungdomsuddannelserne. Og vi bør snart skrive en artikel om erfaringerne med VFF og opstarten på Nationalpark samarbejdet. Vi stiller gerne op som oplægsholder på NVL-uddannelsen. (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Andet: (Arbejde der rækker ud over delmålene) Det at være naturvejleder på Vadehavscentret dækker over en hverdag med mange telefoner med bookinger, planlægning og forberedelse af forløb, skrivning af nyhedsbreve, opdatering af hjemmeside, pressehåndtering bl.a. P1 morgen flere gange om måneden, markedsføring, videoproduktion af youtube videoer, journalist ture, arrangementer med støtteforening & kulturklub. Vadehavscentret er ikke alene et naturcenter med både natur- og kulturoplevelser. Centret er med til at bringe gode oplevelser og historier om Vadehavsregionen/ Esbjerg kommune ud i hele Danmark i en tid, hvor randområder kæmper for bare at holde på sine borgere og virksomheder. Det er vores store overbevisning at bl.a. sort sol og østersturerne giver en uvurderlig omtale i hele Danmark og landene omkring os, der faktisk gør en forskel når man rundt omkring snakker om Vadehavsregionen. Liste over formidlingsarrangementer: (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) I 2011 gennemførte Vadehavscentrets naturvejledere 476 arrangementer med ca deltagere, samt laver arrangementer i centrets udstillinger, laver en del presse i skrevne såvel som levende medier, telefon formidling, formidling i centret, oplæg og foredrag, etc. Typer af arrangementer : Tidevandsture, Mandøture, fugleture, sælture, østersture, Vadehavsolympiade, Vandreture, tidevandsfiskeri, trækvodsture, Ørkensafari, børnehaveture, ungdomsudd.ture, landskabsture, Naturpatrulje skovture, sort sol ture, tyske vadevandringer etc. Se vedlagte statistik. Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) Vi ville oprigtig gerne bruges som oplægsholder på Naturvejlederuddannelsen 1 2 gange om året. Eller som vejleder. Naturvejledning bør have flere diskussioner om vigtigheden af bl.a. naturvidenskablig dannelse, adfærdsregulering gennem naturforståelse, socialforståelse gennem naturforståelse, miljø-, klima og globalforståelse. Diskussion omkring brugergrupper Kan vi nå andre end vore venner Hvis ja; Hvad skal der til?. 4

5 Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) 1. Vadehavscentrets statistik 2. Ungdomsuddannelses magasin 3. Erhvervsture magasin 4. Vadehavscentrets folder m. offentlige ture Henv. Til centrets Rapporten er udfærdiget af: Navn: Leder Klaus Melbye Dato: Forår

6 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 6

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer:? Navn naturvejleder: Jens Kofoed (herefter JK) Navn arbejdsgiver: NaturBornholm (herefter NB) Arbejdssted: Både inde og ude! Adresse: Grønningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere