Rådmanden har ordet. af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådmanden har ordet. af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer."

Transkript

1 1

2 Indhold Rådmanden har ordet 3 Hvorfor fokus på henkastet affald? 4 Indsatsområde 1: Forebyggende arbejde 7 Indsatsområde 2: Synligt partnerskab 9 Indsatsområde 3: Innovative løsninger 10 Indsatsområde 4: Lokalt engagement 12 Indsatsområde 5: Sanktioner 13 Indsatsområde 6: Fælles organisering 15 Fakta om affald i Aarhus 17 Kolofon Aarhus Ren, Sikker og Smuk 2015 Projektkatalog for indsats mod henkastet affald Aarhus Kommune Juni

3 Rådmanden har ordet På visse tidspunkter af døgnet ligger der stadig for meget affald i byens gader og i de grønne områder. Jeg forventer ikke, at aarhusianerne skal samle affald op efter hinanden, men man bør kunne forvente, at man samler op efter sig selv. Det er den vej, vi som kommune skal gå sammen med borgere og virksomheder, for at gøre Aarhus til en REN, sikker og smuk by, som kan danne ramme om Aarhus Festuge, Kulturby 2017 og mange andre skønne arrangementer samt vigtigst af alt: Dagligdagen. For det er både i festklæder og i dagligdagen, at Aarhus virkelig er en fantastisk by at bo og arbejde i. Derfor skal vi også blive bedre til at passe på den. Aarhus Kommune har en lang række gode erfaringer med effektiv affaldshåndtering, som vi skal bygge videre på. Vi skal arbejde mere sammen med erhvervslivet og indrette byen bedst muligt i forhold til affaldsløsninger og materialer, der tåler belastningen fra byens liv. Der er mange gode eksempler ude fra den store verden, som vi her i Aarhus kan bruge og tilpasse i vores planlagte arbejde med henkastet affald. Samtidig er det dog også nødvendigt at erkende, at adfærdsændring på dette område er så kompleks en udfordring, at der ikke findes en færdig løsningsmodel. Havde det været så enkelt, ville der i dag ikke være et overvældende flertal af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer. Derfor vil arbejdsprocessen også være fuld af uprøvede veje, hvoraf nogle vil ende blindt. Andre vil, sammen med den viden vi allerede har, afføde nye affaldsløsninger, som Aarhus Kommune kan bruge for at blive en renere by. Aarhus slipper som alle andre byer nok aldrig helt for affald. Tværtimod bliver det også fremover en fast del af livet i byen og også i andre sammenhænge end tidligere. Nogle af de mere forudsigelige årsager er hastig vækst i to-go-kulturen, nye engangsprodukter og øget brug af byens offentlige arealer til aktiviteter og events. Dertil kommer en forventet stigning i indbyggerantal på 25 procent frem til Vi bliver altså flere om at bruge byen, men også til at huske hinanden på, at det er en god ting at tage ansvar for egne handlinger og for byen, hvor vi bor og arbejder. Der bliver altså nok af udfordringer at tage fat på. Jeg vil starte 2. etape i Ren By Aarhus med at tage arbejdshandsker på og bede alle om at være med til at huske sig selv og hinanden på, at skrald ikke hører hjemme på byens gader og torve eller i naturen men i skraldespanden. Laura Hay Rådmand for Magistraten Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

4 Hvorfor fokus på henkastet affald? Aarhus Kommune har de seneste 10 år oplevet en stigning på 30 procent i mængden af henkastet affald på linje med resten af Danmarks kommuner. Samtidig er den samlede affaldsmængde på veje, fortove og pladser steget fra 273 tons til 760 tons fra 2006 til Konsekvensen er, at udgiften til ekstra renhold er stigende. Budgettet til renholdelse af veje, parker og pladser er således steget fra 13.5 millioner til 23.5 millioner i perioden fra 2007 til Dynamisk storby Baggrunden for stigningen er, at Aarhus gennem de seneste mange år har opnået status som en dynamisk storby med mange arrangementer og aktiviteter og plads til at bruge byrummet på alternative måder. Det er i forhold til sport, idræt og musikarrangementer i byens rum, rekreative aktiviteter i de grønne områder og kultur i gaden. De mange arrangementer har været med til at skabe behov for mere renholdelse. Nyanlæg har indflydelse Nye anlæg er undervejs, og store projekter som for eksempel de bynære havnearealer vil få stor indflydelse på byens liv på alle tider af døgnet. Den stadigt mere intense brug af byens rum udvider tidsrummet for aktiviteter, og børn, unge og voksne bruger byen mere gennem hele døgnet. På den måde opstår nye og ændrede vilkår for at færdes i byen. Det bliver ikke nemmere af, at befolkningsvæksten i Aarhus er den hurtigst voksende i Danmark. I 2030 vil indbyggertallet være vokset til for Aarhus Kommune. Byen bliver mere og mere tæt, og det afspejler sig i en forøget mængde affald i byen. Holdningsændrende kampagne For at løse udfordringen har Ren By Aarhus, der er et samarbejde mellem Trafik og Veje, AffaldVarme og Natur og Miljø, siden starten i 2008 arbejdet med holdningsændrende kampagner og haft direkte dialog med mere end borgere. Ren By Aarhus har også udviklet og placeret skraldespande, haft kontakt til fastfoodvirksomheder og nationale vidensnetværk. Grundholdningen er, at borgere og virksomheder skal oplyses om, at man med en simpel handling tager ansvar for byen og holder Aarhus ren: Skrald i skraldespanden, TAK! Skoleelever skal ændre holdning Holdningen om at tage ansvar for eget skrald er også formidlet i forskellige tilbud til skoleelever. Det er undervisningsmateriale og målrettet oplysning, som blandt andet finder sted på Lisbjerg Forbrændingsanlæg. Sammen med det forebyggende arbejde i skolerne skal der også sættes fokus på innovative og teknologiske løsninger, som skal følge budskabet til døren: Det skal være nemt at komme af med sit affald. Udfordringen bliver at skabe ansvar for og ejerskab til efterladt gadeaffald. 4

5 Seks målgrupper Ren By Aarhus arbejder med seks overordnede målgrupper for indsatsen: Målgrupper 1. Primær gruppe: Dem der smider affald, men kan påvirkes. 2. Sekundær gruppe: Dem der også smider affald og begår hærværk, men som ikke kan påvirkes. 3. Medløbergruppen: Dem der smider affald, men gør det for at opnå accept eller status. Nogle i denne gruppe kan påvirkes. 4. Rekrutgruppen: Næste generation, der med tiden bliver til en af de foregående grupper. De kan opdrages og påvirkes gennem undervisning. 5. Influentgruppen: Har indflydelse på de foregående grupper. Det er primært forældre, familie, forbilleder og venner. Forældrene skal påtage sig opdragerrollen og lære deres børn at kende forskel på dit og mit og tage ansvar for deres omgivelser og ydre miljø. 6. Referencegruppen: Dem som de tre første grupper ser op til, fx aktører inden for film, musik og sport. Skal ikke påvirkes, men påvirke. De rigtige rollemodeller skal udpeges og udskiftes med passende mellemrum. Seks indsatsområder For at imødegå udfordringen peger de tre forvaltningschefer i Ren By Aarhus på følgende indsatsområder: 1. Forebyggende arbejde 2. Synligt partnerskab 3. Innovative løsninger 4. Lokalt engagement 5. Sanktioner 6. Fælles organisering Tanken er at skabe en række samarbejder mellem udpegede aktører, som råder over viden om affald, har kontakt med affald i daglig arbejdsgang eller kan påvirke nogen, som smider affald. Aktørerne skal findes i erhvervslivet, i kommunen, i kulturlivet, på uddannelsesinstitutioner og blandt engagerede borgere. De vil alle skulle bidrage til, at målgruppen får bedre mulighed for at smide deres affald i en skraldespand. Sideløbende skal en gennemgang af affaldsløsninger som askebægre, skraldespande og lignende vise, hvor der er behov for forbedringer og investeringer i nye løsninger. Et godt eksempel på det er de nedgravede affaldscontainere i midtbyen. Fire konkrete udfordringer De seks indsatsområder skal blandt andet medvirke til at løse fire konkrete udfordringer, som vurderes at blive væsentligt større i fremtiden. De fire udfordringer er skitseret her sammen med eksempler på konkrete løsninger: To-go-kulturen Problem: To-go-kulturen kommer til at fylde rigtig meget fremover. Hvor ender emballagen? Løsning: I skraldespanden ved cykelstien. Spanden er tippet, så man kan ramme, mens cyklen er i fart. Måske får man en sms med en skraldereminder, så man smider koppen i nærmeste nedgravede container. Rygeforbud Problem: Rygeforbuddet har medført stor efterspørgsel på udendørsservering. Hvor ender skodderne? Løsning: I de nye nedgravede askebægre mens servietter og papir bliver samlet op af serveringsstedet selv eller smidt i en lysende skraldespand. Dåser til fødevarer Problem: Dåser til fødevarer bliver flere og flere fremover kaffe med varmelegeme, dåser til is, to-go-mad 5

6 mv. Dåserne ender hvor? Løsning: I skraldespanden for metal til genbrug eller i din egen transportable skraldespand. Sampak og engangsservice Problem: Sampak og engangsservice til picnic og aftenselskaber i det grønne. Hvor ender affaldet? Løsning: Affaldet bliver smidt i den nedgravede skraldespand i parken, efter at picnicdeltagerne har modtaget en sms med teksten sidste mand rydder op. 6

7 Indsatsområde 1: Forebyggende arbejde Aarhus Kommunes arbejde for at være en ren by betyder, at alle børn og unge skal vide, at skrald skal i skraldespanden, så det bliver en indarbejdet og naturlig handling hos målgruppen. Indsatsen kan opdeles i 3 niveauer. Første niveau er børnehaverne plus de mindste klasser fra 0. til 6. klasse. Allerede nu introduceres klasserne til affaldstemaet med undervisningsmateriale, der nemt og ubesværet indpasses i fagplanen for natur og teknik-faget. Udskoling skal forstå byrummet Andet niveau er udskolingsklasserne fra 7. til 10. klasse, hvor målet er at opnå en forståelse hos eleverne af værdien af et rent og rart byrum. Det bliver en samfundsmæssig vinkel, som vil supplere allerede eksisterende materiale i fagplanen. Aarhus Kommune kan trække på fagfolk, oplevelser, besøg og praktisk erfaring, som ikke kan tilbydes via normal undervisning. På tredje niveau adresseres ungdomsuddannelserne. Her er målet dialog om og udvikling af innovative og praktiske løsninger i fællesskab med de unge. Projekterne skal indeholde afprøvning og evaluering, som vil give mulighed for at målrette indsatsen endnu mere. Pilotprojekt for børnehaver Indsatsen på de tre niveauer bygger videre på det arbejde, som Aarhus Kommune har gennemført i de senere år. I efteråret 2010 blev et pilotprojekt for børnehaverne afprøvet i samarbejde med KompetenceCenter Affald og MiljøTeam A/S. Målet var at give børnene viden og forståelse for, at affald er en ressource, når det håndteres rigtigt, men forvandles til en miljø- og økonomibelastning, hvis det smides på gaden eller håndteres forkert. Samarbejde med børn og unge I 2010 havde Ren By Aarhus et konstruktivt samarbejde med Aarhus Kommunes Børn og Ungebyråd, som resulterede i den konkrete affaldsløsning Den Dybeste Skraldespand. Skraldespanden er nu på gaden så tit, som det er muligt og er kilde til undren og eftertanke. Projektet er et godt eksempel på, hvordan de unge gennem samarbejde med kommunen kan bidrage med løsningsforslag og skæve vinkler. I forhold til eksisterende arbejde med tilbud og undervisningsmateriale hos AffaldVarme Aarhus skal den eksisterende platform forsat danne grundlag og være samlingsbasen for det fremadrettede arbejde med undervisning. Det vil betyde, at børn i Aarhus kommer til at stifte bekendtskab med Ren By Aarhus mindst to gange i deres skoleforløb. Det forebyggende arbejde vil ikke kunne ses i morgen eller om et år, men arbejdet er meget nødvendigt i forhold til at sikre den langsigtede holdningsændring. Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Gennemførelse af børnehaveprojektet Skrald i Skraldespanden Oplysningskampagne om storskrald 7

8 Trafik og Veje Etablering af samlet løsning for renholdelse af skraldespande Gennemgang af grundejerforpligtigelse Forsat inddragelse af fastfoodvirksomheder Natur og Miljø Ændring i krav til entreprenører Mål Etablering af faglige tilbud til 0. til 3. klasse Etablering af faglige tilbud til klasser Etablering af projekttilbud til ungdomsuddannelserne Udbygning af undervisningsplatform med Børn & Unge om relevante projektideer 8

9 Indsatsområde 2: Synligt partnerskab Ren By Aarhus skal via fælles målsætninger, aktiviteter og direkte dialog indgå i konkrete konstruktive partnerskaber og samarbejder på tværs af organisationer og erhvervsliv. Der er gode erfaringer at hente på en række andre områder som for eksempel klima- og energiområdet. Indsatsen tager fat i tre grupper af virksomheder, som er attraktive som kommende partnere: Gruppe 1 Virksomheder og erhverv, som via deres primære produkter genererer store mængder af emballage. Det er typisk fastfoodserveringssteder, kaffebarer, supermarkeder, boligindretningshuse og byggemarkeder. Gruppe 2 Virksomheder, foreninger og erhverv centralt placeret i Aarhus, som gennem deres virke er i kontakt med mange mennesker eller gæster i længere tid af gangen, og som kunne tænkes at ville bidrage til en løsningsmodel gennem information direkte til valgte målgrupper. Det kan være restauranter, barer og sportsog musikarrangører. Gruppe 3 Virksomheder, der beskæftiger sig med byggeri, anlæg og kørsel, og som arbejder og færdes på alle tider af døgnet i byen. Partnerskaber i denne gruppe vil have fokus på indretning af arbejdspladsen i det offentlige rum, indsamling af viden til forbedringer og forebyggende adfærd. For alle grupper af partnere skal der udarbejdes en ramme for partnerskabet med forskellige forslag til, hvordan virksomhederne i samarbejde med Aarhus Kommune kan bidrage til, at byen bliver ren og mere indbydende at færdes i. For fastfoodvirksomheder vil et partnerskab med Aarhus Kommune kunne medvirke til, at fastfoodemballage ikke ender som henkastet affald i byrummet. Vigtige elementer i dette samarbejde er oplysning om fælles forpligtigelser, ansvarsfordeling og målrettet kommunikation til kunder. Hvilket ansvar har kommunen, virksomheden og kunden? Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Etablering af samarbejde med KompetenceCenter Affald Etablering af samarbejde med Ikea Trafik og Veje Inddragelse af 6-bysamarbejde Etablering af samarbejde med Strøgforeningen Etablering af samarbejde med Cityforeningen Natur og Miljø Øget geografisk ansvarsområde for forpagtere af serveringssteder i grønne områder Samarbejde med Fællesråd Mål Etablering af samarbejde med boligforeninger om etablering af fælles sorteringsgårde i Aarhus Midtby Etablering af samarbejde med kollegier Etablering af samarbejde med større virksomheder lokalt i Aarhus Igangsættelse af opfølgende tiltag med etablerede samarbejdspartnere 9

10 Indsatsområde 3: Innovative løsninger Det skal være nemt at komme af med sit skrald i Aarhus Kommune. Derfor skal Aarhus Kommune også hele tiden tænke i nye baner og imødekomme skraldebehovet med nytænkende affaldsløsninger. Det kan for eksempel være løsninger til gratisaviser, dåser, batterier, emballage eller cykler eller andet. Det vil både være til gavn for borgere og også være en platform for innovative virksomheder, som søger testmiljøer for nye produkter. Erfaring hentes fra hverdagen Aarhus Kommunes daglige renholdelsesmedarbejdere har erfaring med mange forskellige produkter og ved, hvilke krav der skal leves op til, hvis en løsning skal holde i længden. Byens nye nedgravede affaldscontainere er et konkret eksempel på en innovativ affaldsløsning, der også bruges af mange som almindelig skraldespand. En løsning, der virker, fordi den er nem at bruge, sikker i drift og ser godt ud. På samme måde er det planen at tænke i innovative affaldsløsninger i udviklingen af de nye havnearealer, fordi byens nye urbane miljø langs vandet vil give nye udfordringer i forhold til håndtering af skrald. Smarte løsninger Aarhus Kommune skal hjælpe til med at udvikle smarte løsninger og gerne i samarbejde med lokale virksomheder. Behovet og problemstillingerne ligger klar for mange typer af affald, som tit bliver smidt i og uden for byen. Et eksempel er nedgravede askebægere, som tager hensyn til, at rygere helst smider skoddet på jorden og ikke gerne stopper op, hvis man er på farten. Der er også behov for at kigge på affaldsløsningerne i byens rekreative områder. Her vil det være oplagt at se på muligheder inden for solenergi, hvor der de seneste år er sket en stor udvikling i energivenlige affaldsløsninger. Sms-markedsføring Og så er der også mulighed for at lave direkte markedsføring via sms: Sidste mand rydder op. Sms en tikker ind kl. 22 til alle dem, der har mobilen tændt på stranden ved Bellevue. Forvaltningerne vil naturligvis se på, hvordan kommunikationen kan målrettes, både på applikationer til smartphones og via sms. Samme teknologi kan bruges til måling af antal gæster i parker og på strande til brug for målrettet driftsindsats. Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Udbygning af løsning med nedgravede containere Etablering af SMS-tjeneste som indberetningskanal for borgere Udvikling af applikation til smartsphones om affaldsmuligheder Trafik og Veje Udvikling af intern Gi et praj Natur og Miljø Etablering af overvågning på udsatte steder. Måling af antal personer i forhold til sweeperordning Etablering af SMS-sender i skraldespande på strande 10

11 Mål Udarbejdelse af projektbeskrivelse for pilotprojektets 2. etape Opstart af pilotprojektets 2. etape Etablering af fælles teknologisk platform Udvikling af skraldeopsamling kombineret med græsslåning på grønne arealer Etablering af askebægerløsning i belægningen Udvikling af løsning for cykler i åen Testning af skraldespand til parker med lys. Mulighed for nedgravning 11

12 Indsatsområde 4: Lokalt engagement Aarhus Kommune har fokus på at understøtte det lokale engagement i forskellige partnerskabsmodeller til både foreninger og borgere. Der skal skabes en ramme, som kan rumme diversiteten i lokale tiltag, og som er let tilgængelig for borgerne i Aarhus. Gør rent hver måned Et lokalt og godt eksempel på, at Aarhus har engagerede borgere, er beboerne i Norsgade i Øgadekvarteret. Her gør borgerne gaden ren en gang hver måned. Tanken er, at skidt avler skidt, så det skal væk i en fart. Beboerne bor i dag i en af byens reneste gader og mener selv, at fællesskabet og den rene gade har en positiv effekt på boligpriserne i Norsgade. Den slags initiativer skal Aarhus Kommune følge op på og understøtte, så andre borgere med lyst til at yde en ekstra indsats nemt kan komme i gang selv. Det viser, at der kan skabes resultater i form af mindre affald, og at der gennem fælles dialog kan være mange veje til samme mål. Lokalt engagement nu og her Frivilligt arbejde lokalt og i virksomheder sikrer ejerskab og tilhørsforhold til parker og gader. Derfor vil handlingsplanen Rammer for frivilligt arbejde også tage fat i forskellige allerede kendte modeller og tilpasse dem til behovet og mulighederne i Aarhus. Frivillighed i det fri kan give nye oplevelser og medvirke til, at flere får mere ud af de mange rekreative områder, som aarhusianerne råder over. Ren By Aarhus kommer rundt i byen med den synlige kampagne Tak fordi du også elsker en ren by. Det er via skilte i åen: Tak fordi du ikke fodrer ænderne, events som skraldebasket og musikoptog, bannere, videoer, hjemmeside og den kørende skraldespand, der taler med borgere på sin vej gennem byen. Alt sammen med det formål at tale direkte med så mange borgere som muligt om den udfordring, henkastet affald er for byen samt at synliggøre løsningen: Skrald i skraldespanden. I 2010 kunne 71 % af de adspurgte i en Epinion-undersøgelse svare, at de havde kendskab til, at Aarhus Kommune kørte en affaldskampagne. Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Gennemførelse af oplysnings- og motivationskampagner Trafik og Veje Etablering af samarbejde mellem Ren By Aarhus og Aarhus Cykelby Gennemførelse af fastfoodkampagne Natur og Miljø Gennemførelse af Danmarks Naturfredningsforenings indsamlingsdag Aktiviteter i forbindelse med U-21 Aktiviteter i forbindelse med Aarhus Festuge Mål Opsætning af elektroniske skilte på genbrugsstationer med informationer og klare budskaber Opstilling af rammer for frivilligt arbejde (se bilag 2) Forårsrengøring for bolig- og vejforeninger 12

13 Indsatsområde 5: Sanktioner For at understøtte den daglige indsats for at holde rent er det vigtigt, at dokumenterede overtrædelser af miljøog affaldsbestemmelser kan følges op af påbud, fakturering af omkostninger og evt. bøder/afgifter. Konklusionen på andre landes erfaringer er, at straf virker, hvis håndhævelsen er i orden. Især når konsekvenser bliver kommunikeret tydeligt, og håndhævelsen er effektiv. Hold Danmark Rent, der er et partnerskab mellem blandt andre Miljøministeriet, Friluftsrådet og Landbrug og Fødevarer, har i deres rapport Henkastet affald Strategi og værktøjer fra 2008 undersøgt eksempler fra New York og Storbritannien, hvor der overvejende er gode erfaringer med at lovgive imod henkastet affald. Der er dog stor forskel på tilgang, lovgivning og bødestørrelser. Bøder i New York og Belfast I New York er det strafbart at efterlade affald på den del af ens område, der vender ud mod offentlig vej. Myndighederne må dog kun udstede bøder mellem kl. 8-9 og 18-19, da borgerne skal have en reel chance for at rydde op. Både politi og kommune er bemyndiget til at udstede bøder. I Belfast koster det 80 at smide et skod på gaden. Håndhævelsen af loven ligger hos de lokale myndigheder, der også må beholde indtægterne til at mindske mængden af henkastet affald i det offentlige rum. Behov for synlige autoriteter Der er ingen tvivl om, at synlige autoriteter som politi, parkbetjente, natteravne eller kommunale medarbejdere har en præventiv virkning i forhold til henkastet affald. Tilsvarende kendes allerede fra dagligdagen på genbrugsstationerne i Aarhus, ligesom overvågningskameraer på udsatte områder og ved store arrangementer har vist sig at have en positiv effekt. Kommune må give bøder Aarhus Kommune har via politiet hjemmel til at udstede bøder til ejere af henkastet affald i det offentlige rum. Ejeren af affaldet identificeres for eksempel ved hjælp af personlige data efterladt i affaldet. Disse redskaber er administrativt tunge og kræver en fokuseret tilgang og gennemarbejdede procedurer. Generel bevidsthed skal øges Det er dog ikke kun den enkelte borger, der har ansvar for eget affald. Det vil være hensigtsmæssigt også at kigge på et system for håndtering af henkastet affald, som kan indarbejdes i udvalgte offentlige leveranceaftaler. Systemet vil øge den generelle bevidsthed om, at ansvarlig håndtering af henkastet affald er en del af det samlede leverandøransvar. Kortlæg udviklingsmuligheder Til fremadrettet brug er der behov for en kortlægning af udviklingsmuligheder samt en undersøgelse af barriere i forhold til konkrete tiltag. Der skal derefter udarbejdes et beslutningsgrundlag i forhold til eventuel anvendelse af bøder eller afgifter i samarbejde med blandt andre Miljøministeriet. 13

14 Mål Hver forvaltning undersøger muligheder for at indarbejde krav om håndtering af henkastet affald i leveranceaftaler Forvaltningerne kortlægger barrierer i forhold til eksisterende muligheder for sanktioner Udarbejdelse af projektbeskrivelse for pilotprojektets 3. etape Opstart af pilotprojektets 3. etape 14

15 Indsatsområde 6: Fælles organisering Ren By igangsætter en analyse, der kan afdække, hvordan den daglige indsats i de tre forvaltninger Trafik og Veje, Natur og Miljø og AffaldVarme kan koordineres bedre, og hvordan en kommunal forebyggelses- og beskæftigelsesindsats kan sammentænkes. Vellykket koordinering forudsætter, at aktørernes indsatser og roller er afklarede, at den nødvendige videndeling om parternes kompetencer, opgaver og handlemuligheder er til stede, og at der er passende kommunikationskanaler mellem aktørerne. Derfor er den fælles organisering om et tilsyn vigtig for forvaltningerne. En fælles proces Med baggrund i Københavns Parkbetjentes organisering og opgavevaretagelse skal de tre forvaltninger i Aarhus Kommune starte en fælles proces, som i første etape vil beskæftige sig med tilsynsopgaver internt i de tre forvaltninger. Som udgangspunkt kan opgaverne udføres af forvaltningernes nuværende personale. Konkret kunne det for eksempel være: Generel vurdering af renholdelsesniveauet Indmelding af graffiti og hærværk Kontrol af stadepladser og vareudstillinger Kontrol af om de forretningsdrivende overholder reglerne ved gadeudstilling af skilte eller varer. Indmelding om skilte, der er væltet eller huller i vejen Kontrol af container- og stilladsopstilling Tilsynet skal afhjælpe de situationer, hvor forkert placeret inventar forhindrer effektiv renholdelse, indmelde skadede skraldespande og større mængder dumpet affald og generelt indrapportere om steder med manglende affaldsløsning. Oven i en samlet organisering af bestemte opgaver vil tilsynet give mulighed for at differentiere mellem vinter og sommer, både i opgaver og i forhold til arbejdstid. Sommer og vinter Opgaverne vil om sommeren kunne ligge uden for normal arbejdstid, mens det om vinteren mere ligner normal arbejdstid. På den måde kan tilsynet imødekomme nogle af de udfordringer, der har været i rekreative områder henover sommeren i form af meget henkastet affald, hærværk og graffiti. Grundlaget for tiltaget vil i den fælles organisering være indsamling og videreformidling af indkomne informationer fra det fælles tilsyn i form af Ren By medarbejdere. Dette vil give anledning til at kigge nærmere på de teknologiske hjælpemidler, der bliver brugt i dag i de tre forvaltninger, og på hvilken måde kommunikationen kan flyde nemmere mellem de, der informerer og de, der har ansvar for det videre forløb. Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Trafik og Veje Natur og Miljø 15

16 Udførelse af afdækkende analyse af tilsynsopgaver i de tre forvaltninger etape 1 opstart (se bilag 2) Mål Gennemgang af retningslinjer for byggepladser i det offentlige rum Gennemgang af retningslinjer for eksterne aktører i det offentlige rum Analyse af papirindsamling Gennemgang af retningslinjer for etablering af butikker i forhold til affaldsløsninger 16

17 Fakta om affald i Aarhus Renholdelsesbudget, affaldsmængder og skraldespande Top 5 over mest generende affald Fastfoodemballage 72 % Glas (flaske- og glasskår) 39 % Cigaretskodder 39 % Dåser (øl og sodavand) 38 % Papiraffald (bl.a. aviser) 32 % Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt aarhusianere foretaget af Epinion Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 21. okt

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1.000 ISBN: 978-87-92402-00-4

Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1.000 ISBN: 978-87-92402-00-4 Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1.000 ISBN: 978-87-92402-00-4 Denne tryksag er trykt på Cyclus Print, 100 % genbrugspapir. Tryksagen er svanemærket.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere