Rådmanden har ordet. af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådmanden har ordet. af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer."

Transkript

1 1

2 Indhold Rådmanden har ordet 3 Hvorfor fokus på henkastet affald? 4 Indsatsområde 1: Forebyggende arbejde 7 Indsatsområde 2: Synligt partnerskab 9 Indsatsområde 3: Innovative løsninger 10 Indsatsområde 4: Lokalt engagement 12 Indsatsområde 5: Sanktioner 13 Indsatsområde 6: Fælles organisering 15 Fakta om affald i Aarhus 17 Kolofon Aarhus Ren, Sikker og Smuk 2015 Projektkatalog for indsats mod henkastet affald Aarhus Kommune Juni

3 Rådmanden har ordet På visse tidspunkter af døgnet ligger der stadig for meget affald i byens gader og i de grønne områder. Jeg forventer ikke, at aarhusianerne skal samle affald op efter hinanden, men man bør kunne forvente, at man samler op efter sig selv. Det er den vej, vi som kommune skal gå sammen med borgere og virksomheder, for at gøre Aarhus til en REN, sikker og smuk by, som kan danne ramme om Aarhus Festuge, Kulturby 2017 og mange andre skønne arrangementer samt vigtigst af alt: Dagligdagen. For det er både i festklæder og i dagligdagen, at Aarhus virkelig er en fantastisk by at bo og arbejde i. Derfor skal vi også blive bedre til at passe på den. Aarhus Kommune har en lang række gode erfaringer med effektiv affaldshåndtering, som vi skal bygge videre på. Vi skal arbejde mere sammen med erhvervslivet og indrette byen bedst muligt i forhold til affaldsløsninger og materialer, der tåler belastningen fra byens liv. Der er mange gode eksempler ude fra den store verden, som vi her i Aarhus kan bruge og tilpasse i vores planlagte arbejde med henkastet affald. Samtidig er det dog også nødvendigt at erkende, at adfærdsændring på dette område er så kompleks en udfordring, at der ikke findes en færdig løsningsmodel. Havde det været så enkelt, ville der i dag ikke være et overvældende flertal af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer. Derfor vil arbejdsprocessen også være fuld af uprøvede veje, hvoraf nogle vil ende blindt. Andre vil, sammen med den viden vi allerede har, afføde nye affaldsløsninger, som Aarhus Kommune kan bruge for at blive en renere by. Aarhus slipper som alle andre byer nok aldrig helt for affald. Tværtimod bliver det også fremover en fast del af livet i byen og også i andre sammenhænge end tidligere. Nogle af de mere forudsigelige årsager er hastig vækst i to-go-kulturen, nye engangsprodukter og øget brug af byens offentlige arealer til aktiviteter og events. Dertil kommer en forventet stigning i indbyggerantal på 25 procent frem til Vi bliver altså flere om at bruge byen, men også til at huske hinanden på, at det er en god ting at tage ansvar for egne handlinger og for byen, hvor vi bor og arbejder. Der bliver altså nok af udfordringer at tage fat på. Jeg vil starte 2. etape i Ren By Aarhus med at tage arbejdshandsker på og bede alle om at være med til at huske sig selv og hinanden på, at skrald ikke hører hjemme på byens gader og torve eller i naturen men i skraldespanden. Laura Hay Rådmand for Magistraten Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

4 Hvorfor fokus på henkastet affald? Aarhus Kommune har de seneste 10 år oplevet en stigning på 30 procent i mængden af henkastet affald på linje med resten af Danmarks kommuner. Samtidig er den samlede affaldsmængde på veje, fortove og pladser steget fra 273 tons til 760 tons fra 2006 til Konsekvensen er, at udgiften til ekstra renhold er stigende. Budgettet til renholdelse af veje, parker og pladser er således steget fra 13.5 millioner til 23.5 millioner i perioden fra 2007 til Dynamisk storby Baggrunden for stigningen er, at Aarhus gennem de seneste mange år har opnået status som en dynamisk storby med mange arrangementer og aktiviteter og plads til at bruge byrummet på alternative måder. Det er i forhold til sport, idræt og musikarrangementer i byens rum, rekreative aktiviteter i de grønne områder og kultur i gaden. De mange arrangementer har været med til at skabe behov for mere renholdelse. Nyanlæg har indflydelse Nye anlæg er undervejs, og store projekter som for eksempel de bynære havnearealer vil få stor indflydelse på byens liv på alle tider af døgnet. Den stadigt mere intense brug af byens rum udvider tidsrummet for aktiviteter, og børn, unge og voksne bruger byen mere gennem hele døgnet. På den måde opstår nye og ændrede vilkår for at færdes i byen. Det bliver ikke nemmere af, at befolkningsvæksten i Aarhus er den hurtigst voksende i Danmark. I 2030 vil indbyggertallet være vokset til for Aarhus Kommune. Byen bliver mere og mere tæt, og det afspejler sig i en forøget mængde affald i byen. Holdningsændrende kampagne For at løse udfordringen har Ren By Aarhus, der er et samarbejde mellem Trafik og Veje, AffaldVarme og Natur og Miljø, siden starten i 2008 arbejdet med holdningsændrende kampagner og haft direkte dialog med mere end borgere. Ren By Aarhus har også udviklet og placeret skraldespande, haft kontakt til fastfoodvirksomheder og nationale vidensnetværk. Grundholdningen er, at borgere og virksomheder skal oplyses om, at man med en simpel handling tager ansvar for byen og holder Aarhus ren: Skrald i skraldespanden, TAK! Skoleelever skal ændre holdning Holdningen om at tage ansvar for eget skrald er også formidlet i forskellige tilbud til skoleelever. Det er undervisningsmateriale og målrettet oplysning, som blandt andet finder sted på Lisbjerg Forbrændingsanlæg. Sammen med det forebyggende arbejde i skolerne skal der også sættes fokus på innovative og teknologiske løsninger, som skal følge budskabet til døren: Det skal være nemt at komme af med sit affald. Udfordringen bliver at skabe ansvar for og ejerskab til efterladt gadeaffald. 4

5 Seks målgrupper Ren By Aarhus arbejder med seks overordnede målgrupper for indsatsen: Målgrupper 1. Primær gruppe: Dem der smider affald, men kan påvirkes. 2. Sekundær gruppe: Dem der også smider affald og begår hærværk, men som ikke kan påvirkes. 3. Medløbergruppen: Dem der smider affald, men gør det for at opnå accept eller status. Nogle i denne gruppe kan påvirkes. 4. Rekrutgruppen: Næste generation, der med tiden bliver til en af de foregående grupper. De kan opdrages og påvirkes gennem undervisning. 5. Influentgruppen: Har indflydelse på de foregående grupper. Det er primært forældre, familie, forbilleder og venner. Forældrene skal påtage sig opdragerrollen og lære deres børn at kende forskel på dit og mit og tage ansvar for deres omgivelser og ydre miljø. 6. Referencegruppen: Dem som de tre første grupper ser op til, fx aktører inden for film, musik og sport. Skal ikke påvirkes, men påvirke. De rigtige rollemodeller skal udpeges og udskiftes med passende mellemrum. Seks indsatsområder For at imødegå udfordringen peger de tre forvaltningschefer i Ren By Aarhus på følgende indsatsområder: 1. Forebyggende arbejde 2. Synligt partnerskab 3. Innovative løsninger 4. Lokalt engagement 5. Sanktioner 6. Fælles organisering Tanken er at skabe en række samarbejder mellem udpegede aktører, som råder over viden om affald, har kontakt med affald i daglig arbejdsgang eller kan påvirke nogen, som smider affald. Aktørerne skal findes i erhvervslivet, i kommunen, i kulturlivet, på uddannelsesinstitutioner og blandt engagerede borgere. De vil alle skulle bidrage til, at målgruppen får bedre mulighed for at smide deres affald i en skraldespand. Sideløbende skal en gennemgang af affaldsløsninger som askebægre, skraldespande og lignende vise, hvor der er behov for forbedringer og investeringer i nye løsninger. Et godt eksempel på det er de nedgravede affaldscontainere i midtbyen. Fire konkrete udfordringer De seks indsatsområder skal blandt andet medvirke til at løse fire konkrete udfordringer, som vurderes at blive væsentligt større i fremtiden. De fire udfordringer er skitseret her sammen med eksempler på konkrete løsninger: To-go-kulturen Problem: To-go-kulturen kommer til at fylde rigtig meget fremover. Hvor ender emballagen? Løsning: I skraldespanden ved cykelstien. Spanden er tippet, så man kan ramme, mens cyklen er i fart. Måske får man en sms med en skraldereminder, så man smider koppen i nærmeste nedgravede container. Rygeforbud Problem: Rygeforbuddet har medført stor efterspørgsel på udendørsservering. Hvor ender skodderne? Løsning: I de nye nedgravede askebægre mens servietter og papir bliver samlet op af serveringsstedet selv eller smidt i en lysende skraldespand. Dåser til fødevarer Problem: Dåser til fødevarer bliver flere og flere fremover kaffe med varmelegeme, dåser til is, to-go-mad 5

6 mv. Dåserne ender hvor? Løsning: I skraldespanden for metal til genbrug eller i din egen transportable skraldespand. Sampak og engangsservice Problem: Sampak og engangsservice til picnic og aftenselskaber i det grønne. Hvor ender affaldet? Løsning: Affaldet bliver smidt i den nedgravede skraldespand i parken, efter at picnicdeltagerne har modtaget en sms med teksten sidste mand rydder op. 6

7 Indsatsområde 1: Forebyggende arbejde Aarhus Kommunes arbejde for at være en ren by betyder, at alle børn og unge skal vide, at skrald skal i skraldespanden, så det bliver en indarbejdet og naturlig handling hos målgruppen. Indsatsen kan opdeles i 3 niveauer. Første niveau er børnehaverne plus de mindste klasser fra 0. til 6. klasse. Allerede nu introduceres klasserne til affaldstemaet med undervisningsmateriale, der nemt og ubesværet indpasses i fagplanen for natur og teknik-faget. Udskoling skal forstå byrummet Andet niveau er udskolingsklasserne fra 7. til 10. klasse, hvor målet er at opnå en forståelse hos eleverne af værdien af et rent og rart byrum. Det bliver en samfundsmæssig vinkel, som vil supplere allerede eksisterende materiale i fagplanen. Aarhus Kommune kan trække på fagfolk, oplevelser, besøg og praktisk erfaring, som ikke kan tilbydes via normal undervisning. På tredje niveau adresseres ungdomsuddannelserne. Her er målet dialog om og udvikling af innovative og praktiske løsninger i fællesskab med de unge. Projekterne skal indeholde afprøvning og evaluering, som vil give mulighed for at målrette indsatsen endnu mere. Pilotprojekt for børnehaver Indsatsen på de tre niveauer bygger videre på det arbejde, som Aarhus Kommune har gennemført i de senere år. I efteråret 2010 blev et pilotprojekt for børnehaverne afprøvet i samarbejde med KompetenceCenter Affald og MiljøTeam A/S. Målet var at give børnene viden og forståelse for, at affald er en ressource, når det håndteres rigtigt, men forvandles til en miljø- og økonomibelastning, hvis det smides på gaden eller håndteres forkert. Samarbejde med børn og unge I 2010 havde Ren By Aarhus et konstruktivt samarbejde med Aarhus Kommunes Børn og Ungebyråd, som resulterede i den konkrete affaldsløsning Den Dybeste Skraldespand. Skraldespanden er nu på gaden så tit, som det er muligt og er kilde til undren og eftertanke. Projektet er et godt eksempel på, hvordan de unge gennem samarbejde med kommunen kan bidrage med løsningsforslag og skæve vinkler. I forhold til eksisterende arbejde med tilbud og undervisningsmateriale hos AffaldVarme Aarhus skal den eksisterende platform forsat danne grundlag og være samlingsbasen for det fremadrettede arbejde med undervisning. Det vil betyde, at børn i Aarhus kommer til at stifte bekendtskab med Ren By Aarhus mindst to gange i deres skoleforløb. Det forebyggende arbejde vil ikke kunne ses i morgen eller om et år, men arbejdet er meget nødvendigt i forhold til at sikre den langsigtede holdningsændring. Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Gennemførelse af børnehaveprojektet Skrald i Skraldespanden Oplysningskampagne om storskrald 7

8 Trafik og Veje Etablering af samlet løsning for renholdelse af skraldespande Gennemgang af grundejerforpligtigelse Forsat inddragelse af fastfoodvirksomheder Natur og Miljø Ændring i krav til entreprenører Mål Etablering af faglige tilbud til 0. til 3. klasse Etablering af faglige tilbud til klasser Etablering af projekttilbud til ungdomsuddannelserne Udbygning af undervisningsplatform med Børn & Unge om relevante projektideer 8

9 Indsatsområde 2: Synligt partnerskab Ren By Aarhus skal via fælles målsætninger, aktiviteter og direkte dialog indgå i konkrete konstruktive partnerskaber og samarbejder på tværs af organisationer og erhvervsliv. Der er gode erfaringer at hente på en række andre områder som for eksempel klima- og energiområdet. Indsatsen tager fat i tre grupper af virksomheder, som er attraktive som kommende partnere: Gruppe 1 Virksomheder og erhverv, som via deres primære produkter genererer store mængder af emballage. Det er typisk fastfoodserveringssteder, kaffebarer, supermarkeder, boligindretningshuse og byggemarkeder. Gruppe 2 Virksomheder, foreninger og erhverv centralt placeret i Aarhus, som gennem deres virke er i kontakt med mange mennesker eller gæster i længere tid af gangen, og som kunne tænkes at ville bidrage til en løsningsmodel gennem information direkte til valgte målgrupper. Det kan være restauranter, barer og sportsog musikarrangører. Gruppe 3 Virksomheder, der beskæftiger sig med byggeri, anlæg og kørsel, og som arbejder og færdes på alle tider af døgnet i byen. Partnerskaber i denne gruppe vil have fokus på indretning af arbejdspladsen i det offentlige rum, indsamling af viden til forbedringer og forebyggende adfærd. For alle grupper af partnere skal der udarbejdes en ramme for partnerskabet med forskellige forslag til, hvordan virksomhederne i samarbejde med Aarhus Kommune kan bidrage til, at byen bliver ren og mere indbydende at færdes i. For fastfoodvirksomheder vil et partnerskab med Aarhus Kommune kunne medvirke til, at fastfoodemballage ikke ender som henkastet affald i byrummet. Vigtige elementer i dette samarbejde er oplysning om fælles forpligtigelser, ansvarsfordeling og målrettet kommunikation til kunder. Hvilket ansvar har kommunen, virksomheden og kunden? Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Etablering af samarbejde med KompetenceCenter Affald Etablering af samarbejde med Ikea Trafik og Veje Inddragelse af 6-bysamarbejde Etablering af samarbejde med Strøgforeningen Etablering af samarbejde med Cityforeningen Natur og Miljø Øget geografisk ansvarsområde for forpagtere af serveringssteder i grønne områder Samarbejde med Fællesråd Mål Etablering af samarbejde med boligforeninger om etablering af fælles sorteringsgårde i Aarhus Midtby Etablering af samarbejde med kollegier Etablering af samarbejde med større virksomheder lokalt i Aarhus Igangsættelse af opfølgende tiltag med etablerede samarbejdspartnere 9

10 Indsatsområde 3: Innovative løsninger Det skal være nemt at komme af med sit skrald i Aarhus Kommune. Derfor skal Aarhus Kommune også hele tiden tænke i nye baner og imødekomme skraldebehovet med nytænkende affaldsløsninger. Det kan for eksempel være løsninger til gratisaviser, dåser, batterier, emballage eller cykler eller andet. Det vil både være til gavn for borgere og også være en platform for innovative virksomheder, som søger testmiljøer for nye produkter. Erfaring hentes fra hverdagen Aarhus Kommunes daglige renholdelsesmedarbejdere har erfaring med mange forskellige produkter og ved, hvilke krav der skal leves op til, hvis en løsning skal holde i længden. Byens nye nedgravede affaldscontainere er et konkret eksempel på en innovativ affaldsløsning, der også bruges af mange som almindelig skraldespand. En løsning, der virker, fordi den er nem at bruge, sikker i drift og ser godt ud. På samme måde er det planen at tænke i innovative affaldsløsninger i udviklingen af de nye havnearealer, fordi byens nye urbane miljø langs vandet vil give nye udfordringer i forhold til håndtering af skrald. Smarte løsninger Aarhus Kommune skal hjælpe til med at udvikle smarte løsninger og gerne i samarbejde med lokale virksomheder. Behovet og problemstillingerne ligger klar for mange typer af affald, som tit bliver smidt i og uden for byen. Et eksempel er nedgravede askebægere, som tager hensyn til, at rygere helst smider skoddet på jorden og ikke gerne stopper op, hvis man er på farten. Der er også behov for at kigge på affaldsløsningerne i byens rekreative områder. Her vil det være oplagt at se på muligheder inden for solenergi, hvor der de seneste år er sket en stor udvikling i energivenlige affaldsløsninger. Sms-markedsføring Og så er der også mulighed for at lave direkte markedsføring via sms: Sidste mand rydder op. Sms en tikker ind kl. 22 til alle dem, der har mobilen tændt på stranden ved Bellevue. Forvaltningerne vil naturligvis se på, hvordan kommunikationen kan målrettes, både på applikationer til smartphones og via sms. Samme teknologi kan bruges til måling af antal gæster i parker og på strande til brug for målrettet driftsindsats. Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Udbygning af løsning med nedgravede containere Etablering af SMS-tjeneste som indberetningskanal for borgere Udvikling af applikation til smartsphones om affaldsmuligheder Trafik og Veje Udvikling af intern Gi et praj Natur og Miljø Etablering af overvågning på udsatte steder. Måling af antal personer i forhold til sweeperordning Etablering af SMS-sender i skraldespande på strande 10

11 Mål Udarbejdelse af projektbeskrivelse for pilotprojektets 2. etape Opstart af pilotprojektets 2. etape Etablering af fælles teknologisk platform Udvikling af skraldeopsamling kombineret med græsslåning på grønne arealer Etablering af askebægerløsning i belægningen Udvikling af løsning for cykler i åen Testning af skraldespand til parker med lys. Mulighed for nedgravning 11

12 Indsatsområde 4: Lokalt engagement Aarhus Kommune har fokus på at understøtte det lokale engagement i forskellige partnerskabsmodeller til både foreninger og borgere. Der skal skabes en ramme, som kan rumme diversiteten i lokale tiltag, og som er let tilgængelig for borgerne i Aarhus. Gør rent hver måned Et lokalt og godt eksempel på, at Aarhus har engagerede borgere, er beboerne i Norsgade i Øgadekvarteret. Her gør borgerne gaden ren en gang hver måned. Tanken er, at skidt avler skidt, så det skal væk i en fart. Beboerne bor i dag i en af byens reneste gader og mener selv, at fællesskabet og den rene gade har en positiv effekt på boligpriserne i Norsgade. Den slags initiativer skal Aarhus Kommune følge op på og understøtte, så andre borgere med lyst til at yde en ekstra indsats nemt kan komme i gang selv. Det viser, at der kan skabes resultater i form af mindre affald, og at der gennem fælles dialog kan være mange veje til samme mål. Lokalt engagement nu og her Frivilligt arbejde lokalt og i virksomheder sikrer ejerskab og tilhørsforhold til parker og gader. Derfor vil handlingsplanen Rammer for frivilligt arbejde også tage fat i forskellige allerede kendte modeller og tilpasse dem til behovet og mulighederne i Aarhus. Frivillighed i det fri kan give nye oplevelser og medvirke til, at flere får mere ud af de mange rekreative områder, som aarhusianerne råder over. Ren By Aarhus kommer rundt i byen med den synlige kampagne Tak fordi du også elsker en ren by. Det er via skilte i åen: Tak fordi du ikke fodrer ænderne, events som skraldebasket og musikoptog, bannere, videoer, hjemmeside og den kørende skraldespand, der taler med borgere på sin vej gennem byen. Alt sammen med det formål at tale direkte med så mange borgere som muligt om den udfordring, henkastet affald er for byen samt at synliggøre løsningen: Skrald i skraldespanden. I 2010 kunne 71 % af de adspurgte i en Epinion-undersøgelse svare, at de havde kendskab til, at Aarhus Kommune kørte en affaldskampagne. Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Gennemførelse af oplysnings- og motivationskampagner Trafik og Veje Etablering af samarbejde mellem Ren By Aarhus og Aarhus Cykelby Gennemførelse af fastfoodkampagne Natur og Miljø Gennemførelse af Danmarks Naturfredningsforenings indsamlingsdag Aktiviteter i forbindelse med U-21 Aktiviteter i forbindelse med Aarhus Festuge Mål Opsætning af elektroniske skilte på genbrugsstationer med informationer og klare budskaber Opstilling af rammer for frivilligt arbejde (se bilag 2) Forårsrengøring for bolig- og vejforeninger 12

13 Indsatsområde 5: Sanktioner For at understøtte den daglige indsats for at holde rent er det vigtigt, at dokumenterede overtrædelser af miljøog affaldsbestemmelser kan følges op af påbud, fakturering af omkostninger og evt. bøder/afgifter. Konklusionen på andre landes erfaringer er, at straf virker, hvis håndhævelsen er i orden. Især når konsekvenser bliver kommunikeret tydeligt, og håndhævelsen er effektiv. Hold Danmark Rent, der er et partnerskab mellem blandt andre Miljøministeriet, Friluftsrådet og Landbrug og Fødevarer, har i deres rapport Henkastet affald Strategi og værktøjer fra 2008 undersøgt eksempler fra New York og Storbritannien, hvor der overvejende er gode erfaringer med at lovgive imod henkastet affald. Der er dog stor forskel på tilgang, lovgivning og bødestørrelser. Bøder i New York og Belfast I New York er det strafbart at efterlade affald på den del af ens område, der vender ud mod offentlig vej. Myndighederne må dog kun udstede bøder mellem kl. 8-9 og 18-19, da borgerne skal have en reel chance for at rydde op. Både politi og kommune er bemyndiget til at udstede bøder. I Belfast koster det 80 at smide et skod på gaden. Håndhævelsen af loven ligger hos de lokale myndigheder, der også må beholde indtægterne til at mindske mængden af henkastet affald i det offentlige rum. Behov for synlige autoriteter Der er ingen tvivl om, at synlige autoriteter som politi, parkbetjente, natteravne eller kommunale medarbejdere har en præventiv virkning i forhold til henkastet affald. Tilsvarende kendes allerede fra dagligdagen på genbrugsstationerne i Aarhus, ligesom overvågningskameraer på udsatte områder og ved store arrangementer har vist sig at have en positiv effekt. Kommune må give bøder Aarhus Kommune har via politiet hjemmel til at udstede bøder til ejere af henkastet affald i det offentlige rum. Ejeren af affaldet identificeres for eksempel ved hjælp af personlige data efterladt i affaldet. Disse redskaber er administrativt tunge og kræver en fokuseret tilgang og gennemarbejdede procedurer. Generel bevidsthed skal øges Det er dog ikke kun den enkelte borger, der har ansvar for eget affald. Det vil være hensigtsmæssigt også at kigge på et system for håndtering af henkastet affald, som kan indarbejdes i udvalgte offentlige leveranceaftaler. Systemet vil øge den generelle bevidsthed om, at ansvarlig håndtering af henkastet affald er en del af det samlede leverandøransvar. Kortlæg udviklingsmuligheder Til fremadrettet brug er der behov for en kortlægning af udviklingsmuligheder samt en undersøgelse af barriere i forhold til konkrete tiltag. Der skal derefter udarbejdes et beslutningsgrundlag i forhold til eventuel anvendelse af bøder eller afgifter i samarbejde med blandt andre Miljøministeriet. 13

14 Mål Hver forvaltning undersøger muligheder for at indarbejde krav om håndtering af henkastet affald i leveranceaftaler Forvaltningerne kortlægger barrierer i forhold til eksisterende muligheder for sanktioner Udarbejdelse af projektbeskrivelse for pilotprojektets 3. etape Opstart af pilotprojektets 3. etape 14

15 Indsatsområde 6: Fælles organisering Ren By igangsætter en analyse, der kan afdække, hvordan den daglige indsats i de tre forvaltninger Trafik og Veje, Natur og Miljø og AffaldVarme kan koordineres bedre, og hvordan en kommunal forebyggelses- og beskæftigelsesindsats kan sammentænkes. Vellykket koordinering forudsætter, at aktørernes indsatser og roller er afklarede, at den nødvendige videndeling om parternes kompetencer, opgaver og handlemuligheder er til stede, og at der er passende kommunikationskanaler mellem aktørerne. Derfor er den fælles organisering om et tilsyn vigtig for forvaltningerne. En fælles proces Med baggrund i Københavns Parkbetjentes organisering og opgavevaretagelse skal de tre forvaltninger i Aarhus Kommune starte en fælles proces, som i første etape vil beskæftige sig med tilsynsopgaver internt i de tre forvaltninger. Som udgangspunkt kan opgaverne udføres af forvaltningernes nuværende personale. Konkret kunne det for eksempel være: Generel vurdering af renholdelsesniveauet Indmelding af graffiti og hærværk Kontrol af stadepladser og vareudstillinger Kontrol af om de forretningsdrivende overholder reglerne ved gadeudstilling af skilte eller varer. Indmelding om skilte, der er væltet eller huller i vejen Kontrol af container- og stilladsopstilling Tilsynet skal afhjælpe de situationer, hvor forkert placeret inventar forhindrer effektiv renholdelse, indmelde skadede skraldespande og større mængder dumpet affald og generelt indrapportere om steder med manglende affaldsløsning. Oven i en samlet organisering af bestemte opgaver vil tilsynet give mulighed for at differentiere mellem vinter og sommer, både i opgaver og i forhold til arbejdstid. Sommer og vinter Opgaverne vil om sommeren kunne ligge uden for normal arbejdstid, mens det om vinteren mere ligner normal arbejdstid. På den måde kan tilsynet imødekomme nogle af de udfordringer, der har været i rekreative områder henover sommeren i form af meget henkastet affald, hærværk og graffiti. Grundlaget for tiltaget vil i den fælles organisering være indsamling og videreformidling af indkomne informationer fra det fælles tilsyn i form af Ren By medarbejdere. Dette vil give anledning til at kigge nærmere på de teknologiske hjælpemidler, der bliver brugt i dag i de tre forvaltninger, og på hvilken måde kommunikationen kan flyde nemmere mellem de, der informerer og de, der har ansvar for det videre forløb. Mål 2011 AffaldVarme Aarhus Trafik og Veje Natur og Miljø 15

16 Udførelse af afdækkende analyse af tilsynsopgaver i de tre forvaltninger etape 1 opstart (se bilag 2) Mål Gennemgang af retningslinjer for byggepladser i det offentlige rum Gennemgang af retningslinjer for eksterne aktører i det offentlige rum Analyse af papirindsamling Gennemgang af retningslinjer for etablering af butikker i forhold til affaldsløsninger 16

17 Fakta om affald i Aarhus Renholdelsesbudget, affaldsmængder og skraldespande Top 5 over mest generende affald Fastfoodemballage 72 % Glas (flaske- og glasskår) 39 % Cigaretskodder 39 % Dåser (øl og sodavand) 38 % Papiraffald (bl.a. aviser) 32 % Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt aarhusianere foretaget af Epinion Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 21. okt

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Lærervejledning til 7.-10. klasse Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Gennem Skolen ta r Skraldets forløb Affaldsudfordringen

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Skraldiaden. En affaldskampagne for de 5-8-årige. En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent

Skraldiaden. En affaldskampagne for de 5-8-årige. En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent Skraldiaden En affaldskampagne for de 5-8-årige En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent Formål Det er Hold Danmark Rents overordnede formål at sikre en varig forankring af holdningen til IKKE at smide affald.

Læs mere

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Store aflæsninger En guide til skovejere En Værktøjskasse fra Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Hvad er en stor aflæsning? En stor aflæsning er, når private eller virksomheder

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 10 Lynettefællesskabet I/S 6. september 2010 Opfølgning på adfærdskampagne 1. Baggrund At ændre befolkningens adfærd i forhold til hvad de smider i toilettet er naturligvis en langvarig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009 Aktivitsplan 2009 beskriver, hvordan arbejder med tilgængeligheden i København i det kommende år, og hvad vi har lavet i 2008. Indhold Hvad er? Overordnet mål Fokus Sådan arbejder vi med tilgængelighed

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V og K om tryghed på byens torve 1. Konklusion På byrådsmøde den 14. september 2016 drøftedes et forslag fra Venstres og Det Konservative

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. marts 2014 Anlægsbevilling til et ReUseCenter i midtbyen Aarhus Kommune Teknik og Miljø Midlertidig, eksperimenterende genbrugsstation

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Ren By-kampagnen BILAG 1 BILAG 1

Ren By-kampagnen BILAG 1 BILAG 1 BILAG 1 Ren By-kampagnen BILAG 1 Ren By-kampagnen i København har været et fortløbende kommunalt tiltag igennem flere år. Formålet er at gøre byens borgere opmærksomme på, at de har et fælles ansvar for

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vedtagelse af Affaldsplan

Vedtagelse af Affaldsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. april 2015 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2015- efter offentlig høring. 1. Resume Byrådet vedtog på byrådsmøde den 3. december

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Forslag om fortsat forsøgsdrift af Reuse til og med første halvår 2018.

Forslag om fortsat forsøgsdrift af Reuse til og med første halvår 2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. september 2016 Fortsat forsøgsdrift af Reuse Forslag om fortsat forsøgsdrift af Reuse til og med første halvår 2018. 1. Resume Byrådet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

ETK kampagne INDHOLD

ETK kampagne INDHOLD ETK KAMPAGNE 1 INDHOLD 1. Baggrund...side 3 2. Mål...side 4 3. Målgrupper...side 4 4. Strategi...side 5 5. Kampagneelementer...side 8 2 1. Baggrund Køge Kommune har vedtaget et kvalitetsløft af kommunens

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Reuse overgår fra projekt til drift. Reuse flyttes fra godsbanearealet

Reuse overgår fra projekt til drift. Reuse flyttes fra godsbanearealet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. november 2017 Etablering af Reuse på Sydhavnen Reuse overgår fra projekt til drift. Reuse flyttes fra godsbanearealet til Sydhavnen.

Læs mere

Erfaringer med undergrundscontainere i Viborg Kommune

Erfaringer med undergrundscontainere i Viborg Kommune Erfaringer med undergrundscontainere i Viborg Kommune November, 2016 v/ Affaldsdage Tema: Affaldsløsninger i tætte boligområder, bymidten og gamle bydele Indhold 1. Undergrundscontainere i Viborg Kommune

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Aarhus er grundlæggende en tryg by at bo og færdes i, fordi vi har tillid til hinanden og passer

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Park- og Vejcenter Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt Ansvarlig for indsatsens gennemførelse

Læs mere

Affald på afveje Affald i det offentlige rum

Affald på afveje Affald i det offentlige rum Affald på afveje Affald i det offentlige rum Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 9-16 Konferencen afholdes i B!NGS konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V. Med denne konference sættes der fokus

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Affaldsambassadørerne - Ta medansvar for byens renhold og ressourcer

Affaldsambassadørerne - Ta medansvar for byens renhold og ressourcer Affaldsambassadørerne - Ta medansvar for byens renhold og ressourcer Lærervejledning for 3.-6. klasses forløb Affaldsambassadørerne Ta medansvar for byens renhold og ressourcer Gennem Skolen ta r Skraldets

Læs mere

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Sagsfremstilling Der har i flere år været en diskussion omkring mobile salgsenheder og deres berettigelse i Blåvand. Denne diskussion tog til i omfang i 2013.

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Nem sortering - sund fornuft Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Læs her, hvad deltagerne mener om sortering og genbrug MADAFFALD Det er en god idé at sortere madaffald

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere