Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh Madsen (L) Kirsten Jensen (V) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Kirsten Jensen (V) Norddjurs Kommune

2 Voksen- og plejeudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Besøg på Grenaa Apotek Evaluering af voksen- og plejeudvalgets aktiviteter i Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Kvalitetsstandard for ledsageordning Velfærdsteknologipolitik i Norddjurs Kommune Etablering af STU-kollegium Staus på anvendelsen af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Udmøntning af sundhedspuljen Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til boliger Budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalgets område ultimo december Analyse af Norddjurs Kommunes kørselsudgifter Tilsyn på plejecentre Tilsyn i botilbud på socialområdet Orientering om praksis ved bevilling af forbrugsgoder Status på projekt om sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med tilsyn Orientering om huslejebetaling i det nye sundhedshus i Grenaa Status ældrebolighandlingsplanen Opfølgning på afholdte dialogmøder Orientering Norddjurs Kommunes handicappris for Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn...36 Bilagsoversigt...37 Norddjurs Kommune

3 Voksen- og plejeudvalget Besøg på Grenaa Apotek A00 13/1244 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget besøger Grenaa Apotek, kl Adressen er Kannikegade 12 i Grenaa. Der er følgende dagsorden til mødet: Orientering om Grenaa Apoteks aktiviteter og fremtidsplaner. Apotekets erfaringer med dosisdispensering. Betjening af befolkningen i Norddjurs Kommunes yderområdet. Status på samarbejdet mellem Grenaa Apotek og Norddjurs Kommune om rygestoptilbud. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektørenindstiller, at voksen- og plejeudvalget besøger Grenaa Apotek. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Apoteker Lene Hübertz Olesen og souschef Anne Grethe Nielsen orienterede om Grenaa Apoteks mange aktiviteter. Voksen- og plejeudvalget ser frem til et fortsat godt samarbejde med Grenaa Apotek. 1

4 Voksen- og plejeudvalget Evaluering af voksen- og plejeudvalgets aktiviteter i A00 13/1798 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Forud for opstarten på voksen- og plejeudvalgets aktiviteter i 2013 ønskes en evaluering af udvalgsaktiviteterne i Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget foretager en evaluering af udvalgets aktiviteter i Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget ønsker at fortsætte med den nuværende arbejdsform i Voksen- og plejeudvalget vil foretage en ny evaluering i slutningen af 2013 med henblik på at udarbejde anbefalinger til det nye udvalg, der tiltræder i

5 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for A00 13/1 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i Arbejdsplanen for 2013 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender arbejdsplanen for

6 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetsstandard for ledsageordning A00 13/1190 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, KB Sagsfremstilling Myndighedsafdelingen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for ledsageordning efter servicelovens 97. I forhold til den gældende kvalitetsstandard er der foretaget følgende ændringer: Præcisering af aldersgrænsen for folkepension. Ændret en 2012 takst til en 2013 takst. Den reviderede kvalitetsstandard har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet. Den reviderede kvalitetsstandard med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for ledsageordningen 97 godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard for ledsagerordning /13 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for ledsageordning 1155/13 3 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for ledsagerordning 1154/13 97 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 4

7 Voksen- og plejeudvalget Velfærdsteknologipolitik i Norddjurs Kommune A00 11/537 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 23. februar 2012 et kommissorium med tidsplan for udarbejdelsen af en velfærdsteknologipolitik i Norddjurs Kommune. Som led i arbejdet blev der den 7. maj 2012 afholdt et dialogmøde om velfærdsteknologi. Desuden godkendte voksen- og plejeudvalget på et møde den 28. juni 2012 et oplæg til visioner, målsætninger og etiske aspekter, der har dannet udgangspunkt for arbejdet med forslaget til en velfærdsteknologipolitik. På denne baggrund har velfærdsforvaltningen været i færd med at udarbejdet et forslag til en politik, der kan bidrage til og skabe rammerne for en øget anvendelse af teknologi på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet i Norddjurs Kommune. I politikken lægges der op til, at det er Norddjurs Kommunes vision, at velfærdsteknologien skal bidrage til at gøre hverdagen lettere for både borgere og medarbejdere, sikre borgernes værdighed og integritet samt styrke deres muligheder for at leve et liv uafhængig af offentlig hjælp og støtte. Et foreløbigt udkast til en velfærdsteknologipolitik vil blive eftersendt til voksen- og plejeudvalgets medlemmer og lagt ind på kommunens hjemmeside mandag den 25. januar Økonomiske konsekvenser Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. På længere sigt vil en gennemførelse af velfærdsteknologipolitikken medføre en omprioritering af de afsatte ressourcer på velfærdsområdet, så det bliver muligt at investere i nye teknologiske løsninger. 5

8 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at et udkast til en velfærdsteknologipolitik i Norddjurs Kommune sendes til høring hos ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Forslag til velfærdsteknologipolitik 10345/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 6

9 Voksen- og plejeudvalget Etablering af STU-kollegium A00 13/1525 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 traf kommunalbestyrelsen beslutning om at afsætte midler til etablering af et kollegietilbud i tilknytning til STU-uddannelsen på Ravnholtskolen. Ønsket om et kollegium fremgår ligeledes af servicepolitikken, som blev vedtaget i STU-uddannelsen er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner. Med etableringen af et kollegietilbud bliver det nu muligt at få botræning og en afklaring af de fremtidige bomuligheder for de enkelte unge til at indgå som en integreret del af tilbuddet i forbindelse med STU-udddannelsen. Socialområdet har i samarbejde med myndighedsafdelingen udarbejdet en beskrivelse af indholdet i det kommende kollegietilbud. Kollegiet etableres i bygningerne beliggende på Kløvervangen 3-7 i Grenaa. Bygningerne har hidtil været anvendt af Norddjurs Børnecenter (den tidligere døgninstitution Djurshøj). Kollegiet forventes at kunne være klar til at blive taget i anvendelse den 1. august Et notat om etablering af STU-kollegiet er vedlagt som bilag. 7

10 Voksen- og plejeudvalget Økonomiske konsekvenser I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der afsat et anlægsbeløb på 0,5 mio. kr. til etablering af kollegiet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til etablering af et kollegietilbud i tilknytning til STU-uddannelsen Ravnholtskolen sendes til høring i handicaprådet og ungdomsrådet. Bilag: 1 Åben STU-kollegium oplæg 9563/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 8

11 Voksen- og plejeudvalget Staus på anvendelsen af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje P20 13/252 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets område har der i 2011 og 2012 været afsat en udviklingspulje på kr. årligt. Den 23. juni 2011 udmøntede voksen- og plejeudvalget puljen for 2011, i alt kr. til forskellige formål. Den 22. december 2011 udmøntede udvalget puljen for 2012, i alt kr. til forskellige formål samt et beløb til udvalgets studietur den marts Den 24. maj 2012 udmøntede voksen- og plejeudvalget yderligere kr. til forskellige formål. Forvaltningen har udarbejdet en status vedrørende de udmøntede midler i 2011 og Det skal bemærkes, at nogle af de aktiviteter, der blev udmøntet, er udsat til efterfølgende år. En statusoversigt vedrørende udmøntningen af voksen- og plejeudvalgets pulje for 2011 og 2012 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at voksen- og plejeudvalget tager orienteringen til efterretning. 2. at voksen- og plejeudvalget drøfter forslag til udmøntning af evt. restbeløb. Bilag: 1 Åben Oversigt over voksen- og plejeudvalgets pulje i 2011 og /13 2 Åben Notat vedrørende fritidspas til udsatte unge mellem år 7245/13 9

12 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tog orienteringen til efterretning. Voksen- og plejeudvalget beslutter, at restbeløbene skal udmøntes i 2013 til de aktiviteter, som de oprindelig er blevet tildelt til. 10

13 Voksen- og plejeudvalget Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje P20 13/252 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde den 22. november 2012, blev det besluttet, at alle institutioner og afdelinger i kommunen kan søge om midler fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Der er modtaget i alt 8 ansøgninger, der svarer til et beløb på kr. Nr. Ansøgere Hvad Beløb 01 Plejecenter Ældrefestival kr. Fuglsanggården 02 Plejecenter Belysning kr. Fuglsanggården 03 Plejecenter Modernisering af området omkring kr. Fuglsanggården hovedindgangen 04 Plejecenter IT-løsninger (smart-board og kr. Fuglsanggården informationstavler) 05 Videnscenter om demens Demensskoler kr. 06 Myndighedsafdelingen Tolkeindsats kr. 07 Nøddebo Det gode hverdagsliv på Nøddebo kr. 08 Den kommunale tandpleje Loftslift med skinnesystem, Kattegatskolen kr. Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er kr. i udviklingspuljen til udmøntning i Indstilling 11

14 Voksen- og plejeudvalget Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan udviklingspuljen skal udmøntes. Bilag: 1 Åben Ansøgning 01 - Forslag til udviklingspuljen fra plejecenter 4748/13 fuglsanggården 2 Åben Ansøgning Forslag til udviklingspuljen fra Fuglsanggården 4588/13 3 Åben Ansøgning 05 - Forslag til udviklingspuljen fra videnscenter om demens 4750/13 4 Åben Ansøgning 06 - Forslag til udviklingspuljen fra myndighedsområdet 7254/13 5 Åben Ansøgning 07 - Forslag til udviklingspuljen fra Nøddebo 7765/13 6 Åben Ansøgning 08 - Forslag til udviklingspuljen fra tandplejen 7776/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der skal udarbejdes et konkret forslag til udmøntning af udviklingspuljen til udvalgsmødet den 21. februar

15 Voksen- og plejeudvalget Udmøntning af sundhedspuljen Ø39 13/1153 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde den 22. november 2012, blev det besluttet, at alle institutioner og afdelinger i kommunen kan søge midler fra sundhedspuljen. Der er modtaget i alt 18 ansøgninger, der svarer til et beløb på kr. Det skal bemærkes, at der hidtil har været anvendt kr. fra sundhedspuljen til tobaksforebyggelsesindsatsen. Velfærdsforvaltningen anbefaler, at der fortsat afsættes et beløb til denne indsats. Nr. Hvem Hvad Beløb 01 Plejecenter Digterparken KRAM kr. 02 Plejecenter Ældrefestival kr. Fuglsanggården 03 Plejecenter Violskrænten Tælle skridt kampagne kr. 04 Plejecenter Violskrænten Dans og Motion på arbejdspladsen kr. 05 Sundhed og omsorg øst Rygning kr. 06 Sundhedsafdelingen Tobaksforebyggelsesindsats kr. 07 Sundhedsafdelingen Sundhedsugen kr. 08 Sundhedsafdelingen Indsats for overvægtige børn og deres kr. familier 09 Teknik- og miljøchef Årlig idrætsdag 10 Videnscenter om demens Demensskoler kr. 11 Myndighedsområdet Rehabiliteringsfokus på socialområdet kr. Kick off 12 Materielgårdene Sundhedstjek 13 Materielgårdene Massage 13

16 Voksen- og plejeudvalget Materielgårdene Massagestol 15 Plejecenter Digterparken Forebyggelse af indlæggelser kr. 16 Rusmiddelcentret Fyraftensmøde kr. 17 Den kommunale Tandsundhed kr. tandpleje 18 Solhøj Sofacykel samt motionscykler Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er kr. i sundhedspuljen til udmøntning til sundhedsaktiviteter i Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter hvordan sundhedspuljen udmøntes. Bilag: 1 Åben Ansøgning 01 - Forslag til sundhedspuljen fra Digterparken 1304/13 2 Åben Ansøgning 02 - Forslag til sundhedspuljen fra plejecenter 1353/13 fuglsanggården 3 Åben Ansøgning Forslag til sundhedspuljen - Violskrænten 1295/13 4 Åben Ansøgning 05 - Forslag til sundhedspuljen fra sundhed og omsorg 1467/13 5 Åben Ansøgning 06 - Til sundhedspuljen fra sundhedsafdelingen /13 tobaksforebyggelse 6 Åben Ansøgning 07 - Forslag til sundhedspuljen fra sundhedsafdelingen /13 Sundhedsugen 7 Åben Ansøgning 08 - Forslag til sundhedspuljen fra sundhedsafdelingen /13 Overvægtige børn 8 Åben Ansøgning 09 - Forslag til sundhedspuljen fra Teknik- og miljøchef 1362/13 9 Åben Ansøgning 10 - Til sundhedspuljen fra videnscenter om demens 1349/13 10 Åben Ansøgning 11 - Forslag til sundhedspuljen fra myndighedsområdet 7267/13 11 Åben Ansøgning Forslag fra materielgårdene 7285/13 12 Åben Ansøgning 15 - Forslag til udviklingspuljen fra Digterparken 7762/13 13 Åben Ansøgning 16 - Forlsag til sundhedspujen fra Rusmiddelcenteret 7768/13 14 Åben Ansøgning 17 - Forslag til sundhedspuljen fra tandplejen 7773/13 15 Åben Ansøgning 18 - Forslag til sundhedspuljen fra Solhøj 7799/13 14

17 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der skal udarbejdes et konkret forslag til udmøntning af sundhedspuljen til udvalgets møde den 21. februar

18 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetsstandard for plejeboliger P23 13/1453 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, KB Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for serviceniveauet på plejecentrene i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er gennemarbejdet og ændringer er markeret med rødt af hensyn til læsevenligheden. Ændringerne i standarden afspejler ikke et ændret serviceniveau, men en tilpasning af formen. Der er foretaget følgende ændringer: Der er tilføjet et nyt indledende afsnit, som præciserer formål og værdigrundlag. Der er tilføjet en oversigt over Norddjurs Kommunes plejecentre med angivelse af boligantal. Der er fjernet en del oplysninger, som ikke hører til i selve kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Den økonomiske ramme til plejecentrene er uændret. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for plejecentre sendes til høring hos ældrerådet og handicaprådet. Indstilling Handicaprådets formand indstiller, at der udarbejdes høringssvar. 16

19 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Kvalitetstandard for plejecentre 9081/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 17

20 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetsstandard for visitation til boliger P23 13/1511 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, KB Sagsfremstilling Sundhed- og omsorgsområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger, tryghedsboliger, ældreboliger og midlertidige boliger. Kvalitetsstandarden er gennemgribende revideret. De ændrede områder er af hensyn til læsevenligheden markeret med rødt. Kvalitetsstandarden afspejler de ændrede boligtilbud efter gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen. I kvalitetstandarden skelnes mellem: Plejeboliger Yngreafdelingen på Violskrænten Tryghedsboliger, Grønnegården Ældrevenlige boliger Midlertidige boliger o Korttidspladser o Døgnrehabilitering For alle boligtypers fremgår såvel en oversigt over boliger, som lovgrundlag, formål, målgruppe og en beskrivelse af ansøgningsproceduren. For de midlertidige boligers vedkommende er der igangsat et analysearbejde, der forventes at medføre anbefalinger til en ændret udnyttelse af boligerne, så de i højere grad imødekommer det behov, der er hos borgerne. Her tænkes især på forebyggelse af indlæggelser og det mere komplekse plejebehov hos borgere, som bliver hurtigt udskrevet fra sygehuset. 18

21 Voksen- og plejeudvalget Analysearbejdet forventes afsluttet medio Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en kvalitetsstandard for visitation til boliger sendes til høring hos ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Kvalitetstandard for visitation til boliger 9293/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 19

22 Voksen- og plejeudvalget Budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalgets område ultimo december Ø09 12/33 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets område viser budgetopfølgningen pr. ultimo december 2012 et mindreforbrug på driften på ca. 12,20 mio. kr. Fra 2011 til 2012 er der en overførsel på 11,51 mio. kr. Derudover er der frigivet 2,19 mio. kr. fra de indefrosne midler i Der er forbrugt 1,17 mio. kr. af de overførte midler fra tidligere år, så der bliver en overførsel fra 2012 til 2013 på ca. 12,52 mio. kr. På anlægsområdet forventes det, at den resterende del af budgettet til etablering af et nyt storkøkken i Auning overføres til Beløbet er på 5,22 mio. kr. Det forventes, at budgettet til etablering af et frivilligcenter på Hedebo-Centret på 0,30 mio. kr. overføres til Herudover er der frigivet 0,80 mio. kr. fra de indefrosne midler i 2010 til IT-anlæg på socialområdet. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Oprindeligt budget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger* Korrigeret Budget Forventet regnskab Afvigelse** Forventet tillægsbevillings behov Drift Anlæg Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (1.000 kr.) Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Drift Effekten på kommunens serviceramme er: 20

23 Voksen- og plejeudvalget (1.000 kr.) 2012 Tillægsbevillinger på voksen- og plejeudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* Afvigelse indenfor servicerammen I alt *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen **Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel Ændringer i overførte beløb fra tidligere år Myndighedsområdet På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 2,00 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært mellemkommunale betalinger i forbindelse med køb/salg af bo- og dagtilbud. Det skal bemærkes, at der på myndighedsområdet verserer en række uafklarede ankesager herunder sager, der vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Der har endvidere været udmøntet 1,00 mio. kr. til et nyt bostøtte- og aktivitets- /afklaringstilbud. Da tilbuddet først er startet op i løbet af året, er der i 2012 et uforbrugt beløb på 0,50 mio. kr. Statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager er endnu ikke endeligt beregnet for Der er derfor en vis usikkerhed i forhold til dette. Beregningen falder først endeligt på plads i forbindelse med regnskabsafslutningen. Sundheds- og omsorgsområdet Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,22 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er tilbageført en regulering vedrørende præmiering af elever på social- og sundhedsområdet på ca. 2,00 mio. kr. 21

24 Voksen- og plejeudvalget Desuden er der sket en forskydning af tidspunktet for afregning af mellemkommunale betalinger, som har medført en fremrykning af en række indtægter. Endelig forventes der på sundhedsområdet et mindreforbrug på 8,22 mio. kr. Heraf vedrører 1,86 mio. kr. projektmidler og 6,36 mio. kr. vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor regionen mangler at fremsende regninger, der vedrører Det skal bemærkes, at analysen på kørselsområdet ikke er afsluttet og at udgifterne til dagcenterkørsel derfor fortsat er uafklarede. Socialområdet Der er frigivet 1,32 mio. kr. af de indefrosne midler fra Beløbet forventes forbrugt til indkøb af nye busser i Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ult. december 2012 VPU 10675/13 2 Åben Anlægsbilag til budgetopfølgningen ult. december 10510/13 3 Åben VPUaf specifikation af korrektioner, december 9802/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 22

25 Voksen- og plejeudvalget Analyse af Norddjurs Kommunes kørselsudgifter A00 13/1624 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Økonomisk forvaltning er i samarbejde med øvrige dele af den kommunale forvaltning og konsulentfirmaet COWI i færd med at udarbejde en analyse udgifterne til Norddjurs Kommunes kørsel. Analysen vil blive udsendt til hele kommunalbestyrelsen i begyndelsen af uge 4. På voksen- og plejeudvalgets møde vil analysen blive gennemgået. Økonomiske konsekvenser Afhænger af analyseresultatet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter kørselsanalysen. Bilag: 1 Åben Notat vedr. merforbrug på kørselsbudgettet i /13 2 Åben KL's erfaringer og anbefalinger vedr. den kommunale befordring 13629/13 3 Åben Oversigt med den samlede kørsel i Norddjurs Kommuner 2011 og /13 4 Åben Oversigt over kørselstyper i Norddjurs Kommune 13620/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tog orienteringen om kørselsanalysen til efterretning. 23

26 Voksen- og plejeudvalget Tilsyn på plejecentre K09 13/1351 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Visitationsafdeling på sundheds- og området har aflagt uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn på følgende plejecentre: Plejecenteret Bakkely den 14. november og 5. december 2012 Plejecenteret Farsøhthus den 5. december 2012 og 2. januar 2013 Plejecenteret Glesborg den 23. oktober og 30. november 2012 Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag. Der er generelt tale om tre velfungerende plejecentre, hvor såvel beboere som medarbejdere og ledelse udtrykker tilfredshed. På to af centrene er der anbefalinger om en styrkelse af den sygeplejefaglige dokumentation. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport - anmeldt og uanmeldt kommunalt tilsyn - Farsøhthus.pdf 9621/13 2 Åben Tilsynsrapport - anmeldt og uanmeldt kommunalt tilsyn - Bakkely.pdf 9617/13 3 Åben Tilsynsrapport - anmeldt og uanmeldt tilsyn - Glesborg plejecenter.pdf 9616/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 24

27 Voksen- og plejeudvalget Tilsyn i botilbud på socialområdet A00 13/1202 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes tilsynsgruppe på socialområdet har aflagt uanmeldte besøg i følgende botilbud: Dolmer Have, den 9. oktober Bofællesskaberne i Glesborg, den 27. november Desuden er der aflagt anmeldte besøg på følgende botilbud: Bostedet Skovstjernen, den 23. oktober Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården, den 15. november Bofællesskabet Stadionparken og Broagervej, den 28. november Ørum bo- og aktivitetscenter Afdeling Nyvang, den 3. december Bofællesskaberne Åparken og kornvænget, den 10. december Bofællesskabet i Glesborg, den 17. december Tilsynsgruppens rapporter med tilhørende høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet, bruger- og pårørenderådene samt ledelsen på socialområdet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport - uanmeldt kommunalt tilsyn - Dolmer Have /13 2 Åben Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Bofællesskabet 7611/13 25

28 Voksen- og plejeudvalget Stadionparken og Broagervej Åben Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Bofællesskaberne i Glesborg Åben Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget 5 Åben Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Bostedet Skovstjernen Åben Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Ørum Bo- og aktivitetscenter Afdeling Nyvang Åben Tilsynsrapport - uanmeldt kommunalt tilsyn - Bofællesskaberne i Glesborg Åben Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Ålunden og Mellemgaarden / / / / / /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 26

29 Voksen- og plejeudvalget Orientering om praksis ved bevilling af forbrugsgoder A26 13/1365 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Voksen og Plejeudvalget godkendte på sit møde den 22. november 2012 Kvalitetsstandard for hjælpemidler. Høringssvaret fra handicaprådet gav anledning til, at udvalget ønskede en mere uddybende redegørelse og drøftelse vedrørende forbrugsgoder på sit møde i januar Borgeren får hjælp til køb af forbrugsgoder efter servicelovens 113. Serviceniveauet er beskrevet i den vedtagne kvalitetsstandards afsnit 8. Ved behandling af ansøgninger om hjælpemidler skelnes der mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo. Sædvanligt indbo er produkter, der normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det, f.eks. borde, stole, fjernsyn og stationære computere. Borgerne skal selv betale for sædvanligt indbo, da dette ikke kan bevilges efter Serviceloven. Forbrugsgoder er produkter, der fremstilles til og bruges af befolkningen som helhed, f.eks. husholdningsredskaber, el-scootere og tohjulede cykler med hjælpemotor. Sagsbehandleren vurderer, om forbrugsgodet helt eller delvist fungerer som hjælpemiddel, og om kommunen derved betaler hele eller 50 % af anskaffelsesudgiften. Der kan kun ydes hjælp, hvis udgiften overstiger 500 kr. Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidler kan dels være til brug for borgere med en funktionsnedsættelse og dels til brug for dem, der hjælper borgeren i hverdagen. Får man bevilget et hjælpemiddel, er der ingen egenbetaling. Nogle hjælpemidler er udlån fra kommunen. 27

30 Voksen- og plejeudvalget Afgrænsningen af, hvad der er henholdsvis hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo, ændrer sig over tid. Derfor bliver produkter, der tidligere blev betragtet som hjælpemidler, i dag betragtet som forbrugsgoder eller sædvanligt indbo. Et eksempel er greb, der f.eks. kan opsættes i brusenichen, ved badekar, ved håndvask eller på husmuren da disse kan købes i almindelig handel. Der kan derfor f.eks. kun ydes hjælp til greb, hvis udgiften overstiger 500 kr. Der vil på voksen- og plejeudvalgets møde blive givet en uddybende beskrivelse af arbejdsgange og eksempler på sager, der er afprøvet i Ankestyrelsen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget udsætter behandlingen af sagen til udvalgsmødet den 21. februar

31 Voksen- og plejeudvalget Status på projekt om sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen A00 13/696 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang give en aktuel status på projektet om sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Et notat om projektet samt en pressemeddelelse er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Notat vedrørende Projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære 8304/13 sundhedsvæsen 2 Åben Pressemeddelelse om sundhedsstrategisk ledelse 8311/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Inger K. Andersen deltog ikke i behandlingen af punkt 17. Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 29

32 Voksen- og plejeudvalget Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med tilsyn A00 13/1803 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil socialchef Hanne Nielsen give en orientering om opfølgningen på voksen- og plejeudvalgets beslutning om, at der skal laves konkrete handleplaner for de enkelte institutioner på handicap- og psykiatriområdet, så gentagne anbefalinger fra tilsynsmyndigheden følges. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. Socialchef Hanne Nielsen orienterede om: at der er udarbejdet en opdateret vejledning til håndtering af medicin i institutionerne. at der er udpeget én medicinansvarlig i hver institution og, at der er udpeget særlige medarbejdere til håndtering af medicin. at der er iværksat tiltag, der skal sikre et systematisk arbejde med de pædagogiske handleplaner. at der er modtaget midler til at igangsætte et projekt med anvendelse af arbejdstilsynets forebyggelsespakker. at der er foretaget en gennemgang af alle beboeraftaler om rengøring i botilbud. at en del af kompetenceudviklingen gennemføres i forbindelse med jobrotationsprojekter. 30

33 Voksen- og plejeudvalget Orientering om huslejebetaling i det nye sundhedshus i Grenaa P20 08/8930 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundhed- og omsorgschef Søs Fuglsang give en orientering om Norddjurs Kommunes huslejebetaling i det nye sundhedshus i Grenaa. Økonomiske konsekvenser Huslejen er i overensstemmelse med det afsatte driftsbudget. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Inger K. Andersen deltog ikke i behandlingen af punkt 19. Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 31

34 Voksen- og plejeudvalget Status ældrebolighandlingsplanen A00 13/1542 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om arbejdet med gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen - herunder: Indflytning i de nye plejeboliger på Møllehjemmet. Afholdt møde i kunstgruppen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Inger K. Andersen og Pia Bjerregaard deltog ikke i behandlingen af punkt 20. Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 32

35 Voksen- og plejeudvalget Opfølgning på afholdte dialogmøder A00 13/1810 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget har afholdt dialogmøder den 10. januar 2013 om demenspolitik og den 17. januar 2013 om en ny handicappolitik. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget får en opfølgende drøftelse af dialogmøderne. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Inger K. Andersen og Pia Bjerregaard deltog ikke i behandlingen af punkt 21. Voksen- og plejeudvalget finder, at der var tale om to vellykkede dialogmøder. 33

36 Voksen- og plejeudvalget Orientering A00 13/1193 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Afholdt møde med LEV vedrørende handicapboliger på Broagervej i Allingåbro. Nyhedsbrev om projektet til forebyggelse af indlæggelser. Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag. Pressemeddelelse fra KKR vedr. senhjerneskade-uddannelse. Pressemeddelelsen er vedlagt som bilag. Skrivelse fra Social- og Integrationsministeriet om udmelding af særligt tema til rammeaftalen for Skrivelsen er vedlagt som bilag. Status på forløb med ansættelse af ny sekretariatschef. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Nyhedsbrev om projektet til forebyggelse af indlæggelser 7523/13 2 Åben Pressemeddelelse KKR Midtjylland januar 2013 vedr. senhjerneskade 7527/13 3 Åben Skrivelse fra Social- og Integrationsministeriet 8320/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Inger K. Andersen og Pia Bjerregaard deltog ikke i behandlingen af punkt 22. Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 34

37 Voksen- og plejeudvalget Norddjurs Kommunes handicappris for A00 13/1236 Lukket sag Sagsgang: VPU 35

38 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn A00 13/1336 Lukket sag Sagsgang: VPU 36

39 Voksen- og plejeudvalget Bilagsoversigt 3. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i 2013 (271/13) 4. Kvalitetsstandard for ledsageordning 1. Kvalitetsstandard for ledsagerordning 97 (8210/13) 2. Høringssvar fra handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for ledsageordning (1155/13) 3. Høringssvar fra ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for ledsagerordning 97 (1154/13) 5. Velfærdsteknologipolitik i Norddjurs Kommune 1. Forslag til velfærdsteknologipolitik (10345/13) 6. Etablering af STU-kollegium 1. STU-kollegium oplæg (9563/13) 7. Staus på anvendelsen af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Oversigt over voksen- og plejeudvalgets pulje i 2011 og 2012 (1473/13) 2. Notat vedrørende fritidspas til udsatte unge mellem år (7245/13) 8. Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Ansøgning 01 - Forslag til udviklingspuljen fra plejecenter fuglsanggården (4748/13) 2. Ansøgning Forslag til udviklingspuljen fra Fuglsanggården (4588/13) 3. Ansøgning 05 - Forslag til udviklingspuljen fra videnscenter om demens (4750/13) 4. Ansøgning 06 - Forslag til udviklingspuljen fra myndighedsområdet (7254/13) 5. Ansøgning 07 - Forslag til udviklingspuljen fra Nøddebo (7765/13) 6. Ansøgning 08 - Forslag til udviklingspuljen fra tandplejen (7776/13) 9. Udmøntning af sundhedspuljen Ansøgning 01 - Forslag til sundhedspuljen fra Digterparken (1304/13) 2. Ansøgning 02 - Forslag til sundhedspuljen fra plejecenter fuglsanggården (1353/13) 3. Ansøgning Forslag til sundhedspuljen - Violskrænten (1295/13) 4. Ansøgning 05 - Forslag til sundhedspuljen fra sundhed og omsorg (1467/13) 5. Ansøgning 06 - Til sundhedspuljen fra sundhedsafdelingen - tobaksforebyggelse (1363/13) 6. Ansøgning 07 - Forslag til sundhedspuljen fra sundhedsafdelingen - Sundhedsugen (1369/13) 7. Ansøgning 08 - Forslag til sundhedspuljen fra sundhedsafdelingen - Overvægtige børn (1377/13) 8. Ansøgning 09 - Forslag til sundhedspuljen fra Teknik- og miljøchef (1362/13) 9. Ansøgning 10 - Til sundhedspuljen fra videnscenter om demens (1349/13) 10. Ansøgning 11 - Forslag til sundhedspuljen fra myndighedsområdet (7267/13) 11. Ansøgning Forslag fra materielgårdene (7285/13) 37

40 Voksen- og plejeudvalget Ansøgning 15 - Forslag til udviklingspuljen fra Digterparken (7762/13) 13. Ansøgning 16 - Forlsag til sundhedspujen fra Rusmiddelcenteret (7768/13) 14. Ansøgning 17 - Forslag til sundhedspuljen fra tandplejen (7773/13) 15. Ansøgning 18 - Forslag til sundhedspuljen fra Solhøj (7799/13) 10. Kvalitetsstandard for plejeboliger 1. Kvalitetstandard for plejecentre (9081/13) 11. Kvalitetsstandard for visitation til boliger 1. Kvalitetstandard for visitation til boliger (9293/13) 12. Budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalgets område ultimo december Bilag til budgetopfølgning pr. ult. december 2012 VPU (10675/13) 2. Anlægsbilag til budgetopfølgningen ult. december (10510/13) 3. VPUaf specifikation af korrektioner, december (9802/13) 13. Analyse af Norddjurs Kommunes kørselsudgifter 1. Notat vedr. merforbrug på kørselsbudgettet i 2012 (13633/13) 2. KL's erfaringer og anbefalinger vedr. den kommunale befordring (13629/13) 3. Oversigt med den samlede kørsel i Norddjurs Kommuner 2011 og 2012 (13623/13) 4. Oversigt over kørselstyper i Norddjurs Kommune (13620/13) 14. Tilsyn på plejecentre 1. Tilsynsrapport - anmeldt og uanmeldt kommunalt tilsyn - Farsøhthus.pdf (9621/13) 2. Tilsynsrapport - anmeldt og uanmeldt kommunalt tilsyn - Bakkely.pdf (9617/13) 3. Tilsynsrapport - anmeldt og uanmeldt tilsyn - Glesborg plejecenter.pdf (9616/13) 15. Tilsyn i botilbud på socialområdet 1. Tilsynsrapport - uanmeldt kommunalt tilsyn - Dolmer Have (7613/13) 2. Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Bofællesskabet Stadionparken og Broagervej (7611/13) 3. Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Bofællesskaberne i Glesborg (7606/13) 4. Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget (7612/13) 5. Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Bostedet Skovstjernen (7617/13) 6. Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Ørum Bo- og aktivitetscenter Afdeling Nyvang (7609/13) 7. Tilsynsrapport - uanmeldt kommunalt tilsyn - Bofællesskaberne i Glesborg (7603/13) 8. Tilsynsrapport - anmeldt kommunalt tilsyn - Ålunden og Mellemgaarden (7600/13) 17. Status på projekt om sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen 1. Notat vedrørende Projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen 38

41 Voksen- og plejeudvalget (8304/13) 2. Pressemeddelelse om sundhedsstrategisk ledelse (8311/13) 22. Orientering 1. Nyhedsbrev om projektet til forebyggelse af indlæggelser (7523/13) 2. Pressemeddelelse KKR Midtjylland januar 2013 vedr. senhjerneskade (7527/13) 3. Skrivelse fra Social- og Integrationsministeriet (8320/13) 39

42 Voksen- og plejeudvalget Underskriftsside Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh Madsen (L) Kirsten Jensen (V) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) 40

43 Bilag: 3.1. Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 271/13

44 Norddjurs Kommune 20. januar 2013 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2013 Torsdag den 10. januar 2013, kl Dialogmøde om demenspolitik Torsdag den 17. januar 2013, kl Dialogmøde om en ny handicappolitik Visioner og strategier i handicappolitikken Målgrupper for Norddjurs Kommunes fremtidige indsatser og servicetilbud på handicapområdet Orientering om det videre arbejde med handicappolitikken herunder tidsplanen for forløbet Torsdag den 24. januar 2013, kl Besøg på Grenaa Apotek Orientering om Grenaa Apoteks aktiviteter og fremtidsplaner Apotekets erfaringer med dosisdispensering Betjening af befolkningen i Norddjurs Kommunes yderområder Status på samarbejdet mellem Grenaa Apotek og Norddjurs Kommune om rygestoptilbud Torsdag den 24. januar 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Evaluering af /opfølgning på voksen- og plejeudvalgets aktiviteter i 2012 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for

45 Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for ledsageordning ( 97) for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til en velfærdsteknologipolitik (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet og relevante bestyrelser) Drøftelse af forslag til etablering af kollegietilbud i tilknytning til STU / Ravnholtskolen (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ungdomsrådet) Status på anvendelsen af de fordelte midler fra udviklingspuljen i 2012 og drøftelse af forslag til udmøntning af restbeløb Drøftelse af forslag til udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i 2013 Drøftelse af forslag til udmøntning af sundhedspuljen i 2013 Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for plejeboliger (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til visitationskriterier for de forskellige typer af boliger på sundheds- og omsorgsområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for december 2012 / forventet regnskab 2012 Behandling af analyse af Norddjurs Kommunes kørselsudgifter Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner socialområdet Orientering om lovgivning, retningslinier mv. i forbindelse med bevilling af forbrugsgoder på hjælpemiddelområdet Status på projektet om sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Opfølgning på voksen- og plejeudvalgets beslutning om, at der 2

46 skal laves konkrete handleplaner for de enkelte institutioner på handicap- og psykiatriområdet, så gentagne anbefalinger fra tilsynsmyndigheden følges Orientering om Norddjurs Kommunes huslejebetaling i det nye sundhedshus i Grenaa Status ældrebolighandlingsplanen o Indflytning i de nye plejeboliger på Møllehjemmet o Afholdt møde i kunstgruppen Opfølgning på afholdte dialogmøder den 10. januar 2013 om demenspolitik og den 17. januar 2013 om ny handicappolitik Orientering o Afholdt møde med LEV vedrørende handicapboliger på Broagervej i Allingåbro o Nyhedsbrev om projektet til forebyggelse af sygehusindlæggelser o Pressemeddelelse fra KKR vedr. senhjerneskade o Skrivelse fra Social- og Integrationsministeriet om udmelding af særligt tema til rammeaftalen for 2014 o Status på forløb med ansættelse af ny sekretariatschef Behandling af forslag til tildeling af Norddjurs Kommunes handicappris (lukket dagsorden) Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Torsdag den 21. februar 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til etablering af kollegietilbud i tilknytning til STU / Ravnholtskolen og til frigivelse af anlægsbevilling (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ungdomsrådet) Behandling af forslag til udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i 2013 (inkl. restbeløb fra 2012) Behandling af forslag til udmøntning af sundhedspuljen i 2013 Behandling af forslag til visioner og strategier for en demenspolitik 3

47 Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for plejeboliger (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til visitationskriterier for de forskellige typer af boliger på sundheds- og omsorgsområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til køb af nabogrund til Ørum Bo- og Aktivitetscenter Behandling af forslag til Norddjurs Kommunes kompetencefordelingsplan Drøftelse af forslag til en ny sundhedspolitik (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet og de politiske udvalg) Drøftelse af fase 2 i politikken for forebyggelse af sygehusindlæggelser (sendes efterfølgende i høring i ældrerådet og handicaprådet) Status på opnåede resultater og besparelser i forbindelse med implementering af politikken til forebyggelse af sygehusindlæggelser Udarbejdelse af høringssvar til forslag fra KKR om fire fælleskommunale målsætninger på sundhedsområdet i Region Midtjylland Drøftelse af forslag, der beskriver forskellige muligheder for hjemmeplejens fremtidige betjening af Anholt Drøftelse af forslag til kommissorium for arbejdet i forbindelse med revision af integrationspolitikken (sendes efterfølgende til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet og ungdomsrådet) Drøftelse af forslag til anvendelse af budgetudvidelse på handicapog psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet og ungdomsrådet) Drøftelse af forslag til fremtidig profil for Ørsted Bo- og Aktivitetscenter (sendes efterfølgende til høring hos handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderåd) 4

48 Drøftelse af det videre sagsforløb i forbindelse med etableringen af et nyt frivilligcenter Forventet regnskab 2012 Budgetkontrol for januar 2013 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedrørende sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Status på antal brugere og den geografiske fordeling af tilbuddene i Norddjurs Kommunes misbrugscenter Status på gennemførelsen af projekt for personer med erhvervet hjerneskade Status ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2013 Orientering o KL s sociale temamøde den maj 2013 i Aalborg Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Torsdag den 21. februar 2013, kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dialogmøde med handicaprådet Dialogemner efter aftale med handicaprådet 5

49 Anvendelse af midler til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede Anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet Forslag til en velfærdsteknologipolitik Eventuelt Torsdag den 21. februar 2013, kl Prisuddelingen finder sted i rådssalen på rådhuset i Grenaa Torsdag den 21. marts 2013, kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris Dialogmøde med ældrerådet Dialogemner efter aftale med ældrerådet Forslag til ny sundhedspolitik Forslag til en velfærdsteknologipolitik Eventuelt Torsdag den 21. marts 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til fremtidig profil for Ørsted Bo- og Aktivitetscenter (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderåd) Behandling af forslag til udbudsmateriale samt udbudsform og tildelingskriterium for totalrådgivningsopgaven på byggeriet af det nye aktivitetscenter i Ørsted Behandling af forslag til frigivelse af anlægsbevilling til rådgivningsopgaven vedrørende byggeriet af det nye aktivitetscenter i Ørsted Behandling af forslag til en velfærdsteknologipolitik (inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet og relevante bestyrelser) 6

50 Behandling af forslag til visioner og strategier for en ny handicappolitik og forslag til en nærmere målgruppeafgrænsning Behandling af forslag til kommissorium for arbejdet i forbindelse med revision af integrationspolitikken (inkl. høringssvar fra integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet og ungdomsrådet) Behandling af forslag til anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet og ungdomsrådet) Drøftelse af forslag til anvendelse af midler til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet og ungdomsrådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for BPAordning på handicapområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for BPAordning til hjemmeplejeopgaver (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet) Drøftelse af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg på plejecentre (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg i hjemmeplejen (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Behandling af regnskab 2012 for Djurs Mad I/S Behandling af regnskab 2012 på voksen- og plejeudvalgets område herunder sektorbeskrivelser og konsekvenser for budget 7

51 2013 Orientering om kontrolberegning af priskrav for 2012 til leverandører af madservice og praktisk bistand til rengøring Budgetkontrol for februar 2013 Drøftelse af årsrapporter for 2012 om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt brugerog pårørenderådene) Drøftelse af årsrapporter for 2012 om gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt brugerog pårørenderådene) Kvartalsvis statistik vedrørende utilsigtede hændelser Drøftelse af årsrapport for 2012 om utilsigtede hændelser på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Tilsynsrapporter fra visitationsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Status på implementeringen af tilsynsreformen på området for udsatte børn og voksne Status på arbejdet med at skaffe flere frivillige på socialområdet Orientering om kompenserende specialundervisning herunder tilbud til ridefysioterapi og opgørelse over antal deltagere i kompenserende specialundervisning i 2012 og 1. halvår 2013 Status ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for

52 Orientering o KL s sociale temamøde den maj 2013 i Aalborg o Status på forløb med ansættelse af ny sekretariatschef Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Torsdag den 25. april 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af skema C og det endelige byggeregnskab for plejeboliger i Digterparken Behandling af skema C og det endelige byggeregnskab for plejeboliger på Violskrænten Behandling af forslag til rammeaftale 2014 for social- og specialundervisningsområdet (den del der vedrører udviklingsstrategien) Behandling af forslag til en ny sundhedspolitik (inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet og de politiske udvalg) Behandling af fase 2 i politikken for forebyggelse af sygehusindlæggelser (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til anvendelse af midler til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet og ungdomsrådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for BPAordning på handicapområdet (incl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for BPA-ordning til hjemmeplejeopgaver (incl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (incl. høringssvar fra ældrerådet) Behandling af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg på plejecentre (inkl. høringssvar fra 9

53 ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg i hjemmeplejen (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af frivilligrådets forslag til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde ( 18) og til aktiverende og forebyggende tilbud ( 79) Drøftelse af forslag til en revideret frivilligpolitik i Norddjurs Kommune (sendes efterfølgende til høring i frivilligrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og foreninger) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for STU-tilbud / Ravnholtskolen (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ungdomsrådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til spørgeskema og tidsplan i forbindelse med gennemførelsen af en brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på madserviceområdet, der skal gennemføres i samarbejde med Syddjurs Kommune (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for marts 2013 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og 10

54 anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Orientering om gennemførelsen af førtidspensionsreformen og tilrettelæggelsen af ressourceforløb i Norddjurs Kommune herunder voksen- og plejeområdets særlige rolle og konsekvenser for voksen- og plejeudvalgets budget Status ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2013 Orientering o KL s sociale temamøde den maj 2013 i Aalborg Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Torsdag den 25. april 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dialogmøde med frivilligrådet Dialogemner efter aftale med frivilligrådet Forslag til en revideret frivilligpolitik i Norddjurs Kommune Status på arbejdet med etablering af et frivilligcenter i Grenaa Eventuelt Fredag den 3. maj 2013, kl Institutionsbesøg Socialområdets aktivitets-/beskæftigelsestilbud på Gl. Estrup Socialområdets aktivitetscenter i Industriparken i Allingåbro Fredag den 3. maj 2013, kl Møde i den politiske styregruppe vedrørende ældrebolighandlingsplanen Status på ældrebolighandlingsplanens samlede regnskab Status på byggerierne i ældrebolighandlingsplanen 11

55 Status på arbejdet med kunstudsmykning i byggerierne Eventuelt Fredag den 3. maj 2013, kl Indvielse af nye plejeboliger på Møllehjemmet Torsdag den 16. fredag den 17. maj 2013 KL s sociale temamøde i Aalborg Torsdag den 23. maj 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af skema C og det endelige byggeregnskab for handicapboliger i Dolmer Have Behandling af skema C og det endelige byggeregnskab for handicapboliger på Vestervang Behandling byggeregnskab i forbindelse med renovering af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret Behandling af forslag til en revideret frivilligpolitik i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar fra frivilligrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og foreninger) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for STU-tilbud / Ravnholtskolen (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ungdomsrådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til spørgeskema og tidsplan i forbindelse med gennemførelsen af en brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på madserviceområdet, der skal gennemføres i samarbejde med 12

56 Syddjurs Kommune (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til den fremtidige kronikerindsats i Norddjurs Kommune og herunder anvendelse af midler til styrkelse af kronikerindsatsen (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til reviderede vedtægter for bruger- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene) Budgetkontrol for april 2013 Budget 2014: o Behandling og prioritering af forslag til anlægsønsker på voksen- og plejeudvalgets område o Status på udarbejdelsen af tekniske korrektioner på voksen- og plejeudvalgets område o Status på arbejdet med mængdeudviklinger på voksen- og plejeudvalgets område Behandling af årsrapporter for 2012 om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Behandling af årsrapporter for 2012 om gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet (plejecentre og hjemmeplejen) samt socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Behandling af årsrapport for 2012 om utilsigtede hændelser på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Tilsynsrapporter fra visitationsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens tilsynsbesøg i hjemmeplejen Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og 13

57 anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedrørende sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Status ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2013 Orientering Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Torsdag den 23. maj 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Voksen- og plejeudvalget afholder dialogmøde med repræsentanter for patientforeninger i Norddjurs Kommune Status på sundheds- og patientskolens aktiviteter Den fremtidige kronikerindsats i Norddjurs Kommune Status på arbejdet med etablering af et sundhedhus på Grenaa Sygehus Udarbejdelsen af en politik til forebyggelse af sygehusindlæggelser Status på arbejdet med etablering af et frivilligcenter i Grenaa Eventuelt Mandag den 3. juni 2013, kl Voksen- og plejeudvalgets formand og næstformand afholder dialogmøde med formænd og næstformænd for bruger- og pårørenderådene på institutioner på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet. Handicaprådet inviteres til at deltage i mødet. 14

58 Mandag den 10. juni 2013, kl Dialogmøde om visioner, strategier og målgrupper i den nye integrationspolitik Torsdag den 20. juni 2013, kl Besøget finder sted i Sønderport i Grenaa Besøg på misbrugscentret i Grenaa Rundvisning og orientering om misbrugsindsatsen i Norddjurs Kommune Torsdag den 20. juni 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af det endelige byggeregnskab for det nye produktionskøkken til Djurs Mad I/S Behandling af forslag til den fremtidige kronikerindsats i Norddjurs Kommune og herunder anvendelse af midler til styrkelse af kronikerindsatsen (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til reviderede vedtægter for bruger- og pårørenderåd på ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene) Drøftelse af forslag til en demenspolitik og forslag til anvendelse af midler til styrkelse af demensindsatsen (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til den fremtidige brug af midlertidige boliger (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for 103 beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb på handicap- og psykiatriområdet inkl. forslag til aflønning af brugere (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for 104 aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for hjælpemidler 15

59 (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for maj 2013 Status på udgifter til tomgangshusleje Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Status på implementeringen af tilsynsreformen på området for udsatte børn og voksne Status på resultater og besparelser i forbindelse med gennemførelsen af rehabiliteringsprojektet på sundheds- og omsorgsområdet Status på etableringen af jobrotationsforløb Kvartalsvis statistik vedrørende utilsigtede hændelser Status ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2013 Orientering Behandling af forslag til tildeling af opgaven som totalrådgiver vedrørende byggeriet af det nye aktivitetscenter i Ørsted (lukket dagsorden) Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Torsdag den 22. august 2013, kl Indvielse af nyt STU-kollegium 16

60 Torsdag den 22. august 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til en demenspolitik og forslag til anvendelse af midler til styrkelse af demensindsatsen og (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af statusrapport vedrørende sundhedsaftalen for Behandling af forslag til rammeaftale 2014 for social- og specialundervisningsområdet (den del der vedrører styringsaftalen) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for 103 beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb på handicap- og psykiatriområdet inkl. forslag til aflønning af brugere (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for 104 aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til den fremtidige brug af midlertidige boliger (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for hjælpemidler (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til en ny handicappolitik (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet, ungdomsrådet, LBR, de øvrige politiske fagudvalg samt bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet) Drøftelse af fremtidige køb af ydelser på kommunikationsområdet hos Kommunikationssamarbejde Midt og Region Midtjylland (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for bostøtte på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for det kombinerede bostøtte- og aktivitets-/afprøvningstilbud for særligt socialt udsatte unge i alderen år (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ungdomsrådet) 17

61 Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for det nye sammenhængende bostøtte- og hjemmeplejetilbud på socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for støtte- og kontaktpersonordning ( 99) for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for den palliative indsats (udsendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (udsendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Halvårsregnskab 2013 Budgetkontrol for juli 2013 Behandling af Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2012 om gennemførte tilsynsbesøg (inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene) Tilsynsrapporter fra visitationsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedrørende sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Status på gennemførelsen af projekt for personer med erhvervet hjerneskade Status ældrebolighandlingsplanen 18

62 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2013 Orientering Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Tirsdag den 3. september, 2013, kl Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2014 Torsdag den 5. sept. 2013, kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dialogmøde med ældrerådet Budget 2014 Emner efter aftale med ældrerådet Eventuelt Torsdag den 5. sept. 2013, kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dialogmøde med handicaprådet Budget 2014 Emner efter aftale med handicaprådet Eventuelt Torsdag den 5. sept. 2013, kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet Budget 2014 Emner efter aftale med integrationsrådet Eventuelt Torsdag den 19. sept. fredag den 20. sept Kommunalbestyrelsens budgetseminar 19

63 Torsdag den 26. sept. 2013, kl Indvielse af nye ældreboliger i Grønnegården Torsdag den 26. sept. 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for bostøtte på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for det kombinerede bostøtte- og aktivitets-/afprøvningstilbud for særligt socialt udsatte unge i alderen år (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ungdomsrådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for det nye sammenhængende bostøtte- og hjemmeplejetilbud på socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af revideret forslag til kvalitetsstandard for støtte- og kontaktpersonordning ( 99) for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til fremtidige køb af ydelser på kommunikationsområdet hos Kommunikationssamarbejde Midt og Region Midtjylland (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for den palliative indsats (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for ydelser til børn og unge samt voksne og ældre borgere på høre- og synsområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for kommunale tilbud til borgere med demens (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) 20

64 Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetskrav for 2014 til leverandører af madservice (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetskrav for 2014 til leverandører af praktisk bistand (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for 107 døgnaflastningstilbud på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for 85 bofællesskaber med/uden døgndækning på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Budgetkontrol for august 2013 Tilsynsrapporter fra visitationsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Halvårsrapport fra visitationsenhedens tilsynsbesøg i hjemmeplejen Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Kvartalsvis statistik vedrørende utilsigtede hændelser 21

65 Status ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2013 Orientering Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Onsdag den 9. oktober 2013, kl Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2014 Torsdag den 24. oktober 2013, kl Indvielse af kunst på Violskrænten Torsdag den 24. oktober 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af skema C og det endelige byggeregnskab for plejeboliger på Møllehjemmet Behandling af forslag til en ny handicappolitik (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet, ungdomsrådet, LBR, de øvrige politiske fagudvalg samt bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for kommunale tilbud til borgere med demens (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for ydelser til børn og unge samt voksne og ældre borgere på høre- og synsområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. (incl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) 22

66 Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for 107 døgnaflastningstilbud på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for 85 bofællesskaber med/uden døgndækning på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for misbrugsbehandling (udsendes efterfølgende til høring i handicaprådet, integrationsrådet, ungdomsrådet, ældrerådet og bestyrelser) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for sygeplejeydelser inkl. beskrivelse af øget anvendelse af hjemmesygeplejeklinikker (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for uddelegering af sygeplejeopgaver (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af revideret kvalitetsstandard for visitation til omsorgstandpleje (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af revideret kvalitetsstandard for visitation til specialtandpleje (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for visitation til ydelser i myndighedsafdelingen og på socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til reviderede svarfrister i forbindelse med sagsbehandlingen i myndighedsafdelingen og på socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet (sendes efterfølgende til 23

67 høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til reviderede svarfrister i forbindelse med sagsbehandlingen på sundheds- og omsorgsområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til reviderede, overordnede retningslinier for fastlæggelsen af den valgfrie servicebetaling i 2014 i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Budgetkontrol for september 2013 Tilsynsrapporter fra visitationsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Status ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2013 Orientering Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Mandag den 4. november 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dialogmøde med aftaleholderne på sundheds- og omsorgsområdet Budget 2014 Drøftelse af korte statusrapporter fra de enkelte aftaleholdere om aktiviteterne i aftaleenhederne Status på arbejdet med implementering af velfærdsteknologipolitikken Status på arbejdet med implementering af sundhedspolitikken og politikken til forebyggelse af sygehusindlæggelser 24

68 Eventuelt Mandag den 4. november 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dialogmøde med aftaleholderne på socialområdet Budget 2014 Drøftelse af korte statusrapporter fra de enkelte aftaleholdere om aktiviteterne i aftaleenhederne. Status på arbejdet med implementering af velfærdsteknologipolitikken Status på arbejdet med implementering af sundhedspolitikken og politikken til forebyggelse af sygehusindlæggelser Status på arbejdet med styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet Eventuelt Torsdag den 14. november 2013, kl Møde i den politiske styregruppe vedrørende ældrebolighandlingsplanen Status på ældrebolighandlingsplanens samlede regnskab Status på arbejdet med kunstudsmykning i byggerierne Styregruppens møder i 2014 Eventuelt Torsdag den 14. november 2013, kl Indvielse af kunst i Digterparken Torsdag den 14. november 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af dispositionsforslag til byggeriet af det nye aktivitetscenter i Ørsted (inkl. høringssvar fra bruger- og pårørenderådet samt handicaprådet) 25

69 Behandling af forslag til pris- og kvalitetskrav for 2014 til leverandører af madservice (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til pris- og kvalitetskrav for 2014 til leverandører af praktisk bistand (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for sygeplejeydelser inkl. beskrivelse af øget anvendelse af hjemmesygeplejeklinikker (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for uddelegering af sygeplejeopgaver (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af revideret kvalitetsstandard for visitation til omsorgstandpleje (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af revideret kvalitetsstandard for visitation til specialtandpleje (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for visitation til ydelser i myndighedsafdelingen og på socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til reviderede svarfrister i forbindelse med sagsbehandlingen i myndighedsafdelingen og på socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til reviderede svarfrister i forbindelse med sagsbehandlingen på sundheds- og omsorgsområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til reviderede, overordnede retningslinier for fastlæggelsen af den valgfrie servicebetaling i 2014 i botilbud på 26

70 handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til aftaleholdere på voksen- og plejeudvalgets område i 2014 Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for ledsageordning ( 97) for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for støtte til køb af bil (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for individuel befordring (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Evaluering af det nye sammenhængende bostøtte- og hjemmeplejetilbud på socialområdet Budgetkontrol for oktober 2013 Tilsynsrapporter fra visitationsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for

71 Orientering Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Tirsdag den 19. november 2013 Kommunalvalg Torsdag den 12. december 2013, kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til kvalitetsstandard for misbrugsbehandling (inkl. høringssvar fra handicaprådet, integrationsrådet, ungdomsrådet, ældrerådet og bestyrelser) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for ledsageordning ( 97) for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde (incl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for støtte til køb af bil (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for individuel befordring (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for november 2013 Status på arbejdet med etablering af jobrotationsforløb Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Kvartalsvis statistik vedr. utilsigtede hændelser 28

72 Status ældrebolighandlingsplanen Evaluering af voksen- og plejeudvalgets aktiviteter i 2013 Orientering Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Juleafslutning Ultimo januar 2014 Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Ultimo januar 2014 Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Konstituerende møde i voksen- og plejeudvalget Valg af formand og næstformand Møde i voksen- og plejeudvalget Introduktion til voksen- og plejeudvalgets område Oversigt over politikker, planer og kvalitetsstandarder på voksenog plejeudvalgets område Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 (inkl. plan for institutionsbesøg) Behandling af skema C og det endelige byggeregnskab for plejeboliger i Grønnegården Drøftelse af forslag til kvalitetsstandarder på sundhedsområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet, integrationsrådet, ungdomsrådet samt børne- og ungdomsudvalget) Drøftelse af principper for udmøntning af sundhedspuljen i 2014 Drøftelse af principper for udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i 2014 Budgetkontrol for december 2013 / forventet regnskab 2013 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet 29

73 Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Status ældrebolighandlingsplanen Orientering Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Ultimo februar 2014 Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Introduktion til voksen- og plejeudvalgets område Status på implementeringen af sundhedspolitikken, ældrepolitikken, demenspolitikken, velfærdsteknologipolitikken, handicappolitikken samt servicepolitikken på handicap og psykiatriområdet Behandling af forslag til hovedprojekt og frigivelse af anlægsbevilling til det nye aktivitetscenter i Ørsted Behandling af forslag til udmøntning af sundhedspuljen i 2014 Behandling af forslag til udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i 2014 Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for plejeboliger (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til visitationskriterier for de forskellige typer af boliger på sundheds- og omsorgsområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Status på implementeringen af tilsynsreformen på området for udsatte børn og voksne Drøftelse af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg på plejecentre (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) 30

74 Drøftelse af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg i hjemmeplejen (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg på socialområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for januar 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra myndighedsafdelingens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Status ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Behandling af forslag til tildeling af Norddjurs Kommunes handicappris (lukket dagsorden) Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Ultimo februar 2014 Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dialogmøde med ældrerådet Gensidig præsentation og forventningsafstemning Dialogemner efter aftale med ældrerådet 31

75 Eventuelt Ultimo marts 2014 Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i den politiske styregruppe vedrørende ældrebolighandlingsplanen Status på ældrebolighandlingsplanens samlede regnskab Status på arbejdet med kunstudsmykning i byggerierne Eventuelt Ultimo marts 2014 Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til kvalitetsstandard på sundhedsområdet (incl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet, ungdomsrådet samt børne- og ungdomsudvalget) Behandling af forslag til revideret kvalitetsstandard for plejeboliger (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til visitationskriterier for de forskellige typer af boliger på sundheds- og omsorgsområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg på plejecentre (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg i hjemmeplejen (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til reviderede retningslinier for gennemførelsen af tilsynsbesøg på socialområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for BPAordning på handicapområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for BPAordning til hjemmeplejeopgaver (sendes efterfølgende til høring i 32

76 handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet) Drøftelse af forslag til revideret kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Behandling af regnskab 2013 for Djurs Mad I/S Behandling af regnskab 2013 på voksen- og plejeudvalgets område herunder sektorbeskrivelser og konsekvenser for budget 2014 Orientering om kontrolberegning af priskrav for 2013 til leverandører af madservice og praktisk bistand til rengøring Budgetkontrol for februar 2014 Drøftelse af årsrapporter for 2013 om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt brugerog pårørenderådene) Drøftelse af årsrapporter for 2013 om gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt brugerog pårørenderådene) Drøftelse af årsrapport for 2013 om utilsigtede hændelser på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Rapporter fra socialtilsynsenhedens tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre 33

77 Status på kronikerindsatsen i Norddjurs Kommune Status på gennemførelsen af projekt for personer med erhvervet hjerneskade Status på resultater og besparelser i forbindelse med gennemførelsen af rehabiliteringsprojektet på sundheds- og omsorgsområdet Kvartalsvis statistik vedr. utilsigtede hændelser Status ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn (lukket dagsorden) Ultimo marts 2014 Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dialogmøde med handicaprådet Gensidig præsentation og forventningsafstemning Dialogemner efter aftale med handicaprådet Eventuelt Ultimo marts 2014 Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris Øvrige dagsordenspunkter i 2013 Status på opstart af forsøg med fritidspasordning for unge i aldersgruppen år Status på implementeringen af velfærdsteknologipolitikken Behandling af dispositionsforslag til det nye sundhedshus i Grenaa 34

78 Behandling af forslag til videresending af anlægsmidler til det nye sundhedshus i Grenaa til Region Midtjylland (Norddjurs Kommunes andel af bevillingen fra Sundhedsministeriet) Behandling af forslag til anvendelse og frigivelse af anlægsbevilling til det nye sundhedshus på Grenaa Sygehus (Norddjurs Kommunes egne anlægsmidler) Drøftelse af forslag til indhold / kommunale aktiviteter i det nye sundhedshus i Grenaa (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til indhold / kommunale aktiviteter i det nye sundhedshus i Grenaa (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til anvendelse og frigivelse af anlægsbevilling til et nyt frivilligcenter i Norddjurs Kommune Drøftelse af fase 3 i politikken for forebyggelse af sygehusindlæggelser (sendes efterfølgende i høring i ældrerådet og handicaprådet) Behandling af fase 3 i politikken for forebyggelse af sygehusindlæggelser (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Nedrivning af tomme ældreboliger i Holbæk Afklaring af magtanvendelse i STU-tilbud Opmærksomhedspunkter / diverse dagsordenspunkter i 2014 Indvielse af det nye sundhedshus i Grenaa (forår 2014) Dialogmøde med integrationsrådet (april 2014) Drøftelse af forslag til kommissorium for arbejdet i forbindelse med revision af servicepolitikken på socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) (april 2014) Behandling af forslag til kommissorium for arbejdet i forbindelse med revision af servicepolitikken (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) (maj 2014) 35

79 Behandling af forslag til tildeling af entreprenøropgaver i forbindelse med byggeriet af det nye aktivitetscenter i Ørsted (lukket dagsorden) (maj 2014) Besøg i botilbuddet på Broagervej i Allingåbro (efterfulgt af møde mellem repræsentanter fra LEV og voksen- og plejeudvalgets formand) (inden 1. juni 2014) Status på gennemførelsen af projekt for personer med erhvervet hjerneskade (august 2014) Halvårsrapport om visitationsafdelingens tilsynsbesøg i hjemmeplejen (september 2014) Drøftelse af principper for udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i 2015 (november 2014) Drøftelse af principper for udmøntning af sundhedspuljen i 2015 (november 2014) 36

80 Bilag: 4.1. Kvalitetsstandard for ledsagerordning 97 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8210/13

81 Myndighedsafdelingen Forslag Kvalitetsstandard for ledsageordning efter Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den Acadre dok mtm

82 - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med indsatsen 4. Bevilling og støtte 5. Principper for sagsbehandling 6. Klageadgang 7. Opfølgning

83 Indledning Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard for ledsagerordningen har til formål at tydeliggøre tildelingskriterierne samt procedure i sagsbehandlingen i forbindelse med bevilling af denne støtte. Herudover rummer kvalitetsstandarden konkrete eksempler på, hvad der kan ydes støtte til. 2. Lovgivning og personkreds Hvem er omfattet: Ledsagerordningen kan tilbydes til voksne mellem 18 og 67 med fysisk eller psykisk funktionssvigt. Personer der er visiteret til ledsageordningen inden det 67. år bevarer retten til ordningen efter overgangen til folkepension. Ordningen henvender sig til borgere, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet, og som selv kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold, samt give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og være bevist om indholdet i aktiviteten. Ordningen omfatter eksempelvis: kørestolsbrugere blinde og stærkt svagsynede udviklingshæmmede svært bevægelseshandicappede hjerneskadede. Kommunen skal tilbyde max. 15. timers ledsagelse om måneden. Borgeren kan efter aftale med kommunen, opspare timer inden for en periode på op til 6 måneder. Timer, der ikke er brugt indenfor 6 måneder, bortfalder. Ordningen gælder ikke for: personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelser eller af sociale årsager, da dette vil kræve en uddannelsesmæssig baggrund ud over den, ledsageren forudsættes at have personer, der får hjælp efter servicelovens 96 BPA-ordningen ledsagelse er indeholdt i 96-ordningen døvblinde, der får hjælp efter servicelovens 98 ledsagelse er indeholdt i 98- ordningen. 3. Formålet med indsatsen Formålet med ledsagelse er at medvirke til normalisering og integration i samfundet. Ledsagerordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ordningen bevirker, at borgeren kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg.

84 Bevilling og støtte Det skal dokumenteres, at borgeren har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Der er ikke krav til indholdet af ledsagelsen, dette bestemmer borgeren selv. Det kan eksempelvis være: biografture indkøb deltagelse i undervisning sportsudøvelse møder ture i naturen besøg hos venner og familie. Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen. Eksempelvis: hjælp med kørestole og andre ganghjælpemidler køre bil for borgeren. Norddjurs Kommune godkender og ansætter ledsageren. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Der er ingen uddannelseskrav til ledsageren. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer, med meget nær tilknytning til den handicappede. Ordningen omfatter ikke socialpædagogisk bistand samt pleje og praktisk hjælp i hjemmet. Borgeren betaler udgifter til transport samt ledsagerens udgifter til adgangsbilletter, spisning med mere, såfremt det er nødvendigt, at ledsageren er til stede under aktiviteten. Der kan søges et fast beløb årligt til disse udgifter. Kr. 810,00 (2013-takst). Udgifterne skal kunne sandsynliggøres. 5. Principper for sagsbehandling Ved ansøgning om ledsagerordning tager sagsbehandlingen udgangspunkt i funktionsevnemetoden. Sigtet med anvendelsen af denne metode er at styrke retssikkerheden og sikre ensartede kriterier for den individuelle og konkrete vurdering af den enkelte ansøgers funktionsnedsættelse. På baggrund af en konkret vurdering udfærdiges en handleplan i.h.t. Servicelovens 141, sammen med borgeren. Med borgerens samtykke indhentes undervejs i sagsbehandlingen relevante helbredsoplysninger fra læge, speciallæger, sygehuse etc. Ved møder mellem ansøger og myndighed er det muligt for ansøgeren at have en bisidder med eller lade sig repræsentere af anden part. Sagsbehandlingstiden er fastsat til maksimalt 6 uger fra Myndighedsafdelingen har modtaget alle relevante oplysninger. Der sendes en skriftlig afgørelse til borgeren med udførlig beskrivelse af klageadgang.

85 Klageadgang Kommunens afgørelser kan indbringes for Det Sociale Nævn. Der kan klages skriftligt eller mundtligt. En klage skal indgives inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Torvet Grenaa Når kommunen har modtaget borgerens klage, vil sagsbehandleren revurdere sagen. Såfremt denne revurdering ikke giver borgeren fuldt medhold, skal kommunen videresende klagen til Det Sociale Nævn, som efterfølgende træffer en afgørelse. 7. Opfølgning Efter Servicelovens 148, stk. 2 har kommunen pligt til løbende at følge op på de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Bevillingsmæssig opfølgning sker 1 gang årlig. Hvis kommunen i forbindelse med sin opfølgning finder, at der bør ske ændringer, vil der skulle træffes en afgørelse herom i forhold til borgeren, før ændringerne kan træde i kraft. En sådan afgørelse kan påklages til Det Sociale Nævn.

86 Bilag: 4.2. Høringssvar fra handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for ledsageordning Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1155/13

87 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den Høringssvar revideret kvalitetsstandard for ledsagerordning efter Servicelovens 97 Handicaprådet har på ordinært møde den , behandlet ovenstående emne. På baggrund af ovenstående, tog Handicaprådet materialet til efterretning. Med følgende spørgsmål: Med hvilket argument ændres aldersgrænsen i kvalitetsstandarden? Det fremgår at Socialministeriets hjemmeside at aldersgrænsen ikke kan være mindre en 67 år. Se eventuelt vedhæftede link. Det vil være borgere i Norddjurs Kommune der opnår folkepension før det fyldte 67 år, og den valgte formulering i kvalitetsstandarden bør laves om. Vi beder Voksen- og Pleje udvalget svare på dette spørgsmål. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

88 Bilag: 4.3. Høringssvar fra ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for ledsagerordning 97 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1154/13

89 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 5. december 2012 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Revideret kvalitetsstandard for ledsagerordning 97 Ældrerådet har behandlet ovennævnte sag i sit møde den 5. december Ældrerådet tog kvalitetsstandarden til efterretning. Med venlig hilsen Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

90 Bilag: 5.1. Forslag til velfærdsteknologipolitik Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10345/13

91 Velfærdsteknologipolitik Forslag til politisk behandling. Norddjurs Kommune

92 I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen. Desuden indeholder politikken en række strategi- og indsatsområder, der beskriver, hvad det er, Norddjurs Kommune vil sætte fokus på. Eksempler på velfærdsteknologi: Afslutningsvis indeholder politikken en beskrivelse af de etiske retningslinjer, der skal være styrende for teknologianvendelsen og en række overvejelser om den fortsatte proces med indførelse og udvikling af teknologien. Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi er under stadig udvikling, og det, der er velfærdsteknologi i dag, udvikler sig over tid til at blive almindelige hjælpemidler og forbrugsgoder. Aktuelt er velfærdsteknologi blandt andet: Udstyr og hjælpemidler, der bruges i daglige gøremål på velfærdsområdet. Det er f.eks. spiserobotter, intelligente toiletter og genoptræningsmåtter. Smarte arbejdsgange eller servicekoncepter, der frigør arbejdsressourcer. Det er f.eks. brugen af vaskerobotter og selvrengørende materialer/genstande. Personrelaterede hjælpemidler som f.eks. styrkedragter, GPS til demente og stemmestyrede løsninger. Redskaber, der forbedre arbejdsmiljøet og erstatter rutineprægede opgaver. Det er f.eks. luftløftepuder, gulvvaskerobotter eller roboticbeds. Telemedicin og relationsteknologi (sociale robotter). Det er f.eks. robotsælen Paro eller robotten Butlerrobot. Smartphone-teknologi som f.eks. apps til børn og unge med autismespektrumforstyrelser og ADHD, og apps der guider personer med depression. Parallelt med udviklingen af velfærdsteknologi sker der også en betydelig udvikling af nye teknologiske undervisningsmidler og -metoder. I visse tilfælde kan det være vanskeligt at skelne mellem de to typer af teknologier. I det følgende sættes der primært fokus på tekniske løsninger, der kan anvendes på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet. Genoptræningsmåtter/ interaktive måtter der via lys, farver og lyd danner mønstre, som borgerne skal følge. Styrkedragter som forøger kroppens styrke i de dele af kroppen, hvor funktionsevnen er nedsat Systemer der gennem stemmestyring giver den enkelte borger mulighed for at få udført en række handlinger. Luftløftepuder der benyttes, når en borger er faldet og ikke selv kan komme op igen. Ved at benytte luftløftepuder undgår plejepersonalet tunge løft. RoboticBed hvor en plejeseng automatisk kan transformeres til en elektrisk kørestol. 2

93 Målgruppe Målgruppen for denne politik er børn, unge, voksne og ældre med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser eller omfattende sociale problemer. Desuden omfatter målgruppen medarbejdere i Norddjurs Kommune, der ved at anvende velfærdsteknologien i deres daglige arbejde kan få et bedre arbejdsmiljø. Vision Det er Norddjurs Kommunes vision, at: Velfærdsteknologi skal bidrage til at gøre hverdagen lettere for borgere og medarbejdere, sikre borgernes værdighed og integritet samt styrke deres muligheder for at leve et liv uafhængig af offentlig hjælp og støtte. Det betyder, at velfærdsteknologien skal bidrage til, at: gøre borgerne mere selvhjulpne forenkle løsningen af daglige gøremål fremme borgernes mobilitet give borgerne større indflydelse på eget liv styrke borgernes kommunikationsmuligheder og netværk sikre en mere individuel hjælp og støtte ud fra den enkeltes behov styrke Norddjurs Kommunes rehabiliteringsindsats styrke Norddjurs Kommunes sundhedsindsatsen og lette tilgængeligheden til sundhedstilbud skabe øget sikkerhed og tryghed for borgerne forebygge arbejdsskader og nedslidning af medarbejdere reducere mængden af rutineprægede arbejdsopgaver og skabe mere attraktive arbejdspladser. Strategiområder og typer af indsatser Med afsæt i visionen fokuserer velfærdsteknologipolitikken på følgende strategi- og indsatsområder: 3

94 1. Borgerens velfærd i fokus For borgerne kan velfærdsteknologi medvirke til at gøre hverdagen lettere og mere tryg og sikker. Mange tekniske hjælpemidler kan støtte borgeren i de daglige gøremål og øge mobiliten i og uden for boligen. Teknologierne kan give øget selvbestemmelse og hjælpe borgerne til at forblive selvhjulpne så længe som muligt og bevare værdigheden. En spiserobot kan f.eks. hjælpe en funktionsnedsat borger med selv at styre spisesituationen og i visse tilfælde med at spise, når denne har lyst - frem for at vente på, at personalet har tid. Et vaske-tørre-toilet kan give borgeren mulighed for at gå på toilettet alene og dermed beholde en vigtig del af sin værdighed og personlige integritet. Og telemedicinske løsninger kan gøre det muligt at overvåge patienternes helbred, uden at patienten skal møde op til rutinemæssige kontroller på sygehuset. Dermed kan borgere i så stor udstrækning som muligt føre et aktivt, selvstændigt liv på egne præmisser. Samtidig giver løsningerne mærkbare tidsbesparelser for plejepersonalet. Velfærdsteknologier kan dermed gøre den offentlige service mere målrettet og individuel og, sikre at opgaverne løses effektivt. Samtidig bidrager teknologien til at øge borgerens livskvalitet og forbedre den oplevede kvalitet af den offentlige service. Indsatsområder Den personlige pleje Der sættes fokus på at anvende velfærdsteknologiske løsninger til eksempelvis: toiletbesøg bad og personlig hygiejne forflytninger som f.eks. liftfunktioner og intelligente senge spisesituationer. Ved afdækning af behov for hjælp til personlig pleje skal det altid vurderes, om der er mulighed for anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. Praktisk hjælp Der sættes fokus på velfærdsteknologiske løsninger, som giver borgeren mulighed for længst mulig selv at varetage det daglige vedligehold af hjemmet. Dette kan ske ved hjælp af velfærdsteknologiske løsninger til eksempelvis: støvsugning gulvvask betjening af eksempelvis lys, gardiner og døre. Ved afdækning af behovet for praktisk hjælp skal det altid vurderes, om der er mulighed for anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. 4

95 Rehabilitering og mestring Velfærdsteknologiske løsninger skal anvendes med det mål, at styrke den enkelte borgers mulighed for i højere grad at klare sig selv. Forskellige eksisterende teknologiske løsninger skal anvendes og der skal afprøves og udvikles nye løsninger. Der sættes fokus på: intelligente hjælperedskaber som f.eks. automatiske toiletter, vaskerobotter, nanotøj og højteknologiske senge, der bl.a. kan omdannes til en kørestol web baserede løsninger/telemedicinske løsninger, som understøtter kontakt til fagpersoner og levering af sundhedsfaglige ydelser, uden fagpersoners fysiske tilstedeværelse i borgernes hjem. F.eks. kontrol af medicinindtag, påmindelse om mad og væskeindtag, genoptræning og tryghedsbesøg løsninger hvor betjeningen kompenserer for borgerens funktionsnedsættelse som f.eks. installering af touchskærm med kamera i borgernes hjem teknologi som understøtter borgerens kommunikationsmuligheder patientkufferter til borgere med kroniske lidelser. I rigtig mange situationer er medarbejdernes fysiske tilstedeværelse hos borgerne nødvendig. Her skal løsninger, som letter arbejdsgangene prioriteres, så det i højere grad er muligt, at én medarbejder kan løse opgaven frem for nu to eller flere. Der skal i den forbindelse sættes fokus på anvendelsen af løsninger, som hjælper i situationer, hvor man løfter, vender og drejer borgerne som f.eks. løftepuder, lifte og vendesenge. Sikkerhed og tryghed Der sættes fokus på: anvendelse af relationsteknologi/sociale robotter som f.eks. sælen Paro til demente borgere anvendelse af omsorgsteknologi som f.eks. GPS-løsninger til demente borgere. Strukturering af hverdagen Der sættes fokus på: anvendelsen af smartphones til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser og ADHD til at få struktur på hverdagen. Målet er bedre livskvalitet og mindre behov for pædagogisk støtte simulering af ønsket hverdag i form af f.eks. babysimulatorer guidning af f.eks. personer med depression ved hjælp af apps. 5

96 2. Den attraktive arbejdsplads Norddjurs Kommune vil med anvendelsen af den nyeste velfærdsteknologi være helt i front i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Velfærdsteknologien skal aktivt anvendes til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø og reducere sygefraværet ved f.eks. at forebygge løfteskader, erstatte/automatisere rutineprægede opgaver og sikre, at personalet ikke nedslides. Velfærdsteknologien skal samtidig sikre, at medarbejderne får nem adgang til information og viden og har et interessant arbejde, hvor mulighederne for udvikling og innovation er i fokus. Velfærdsteknologien skal understøtte en innovationskultur, hvor det er muligt at stoppe op og sætte spørgsmålstegn ved eksisterende rutiner og arbejdsgange og i samme ånd afprøve nye ideer. Indsatsområder Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling skal sikre, at både ledere og medarbejdere har den rette viden til at anvende den nyeste velfærdsteknologi. Det er vigtigt, at der er fokus på at styrke kompetenceudviklingen i organisationen med henblik på, til hver en tid, at være rustet til at varetage de opgaver, der er. Der sættes fokus på, at lederne og medarbejderne har: viden om de nyeste velfærdsteknologiske løsninger og muligheder viden om effekten af velfærdteknologiske løsninger både set i forhold til den enkelte borgers behov for hjælp og i forhold til en hensigtsmæssig/effektiv tilrettelæggelse af arbejdet viden om de etiske aspekter ved anvendelse af velfærdsteknologi. Forebygge løfteskader og nedslidning Der skal sættes fokus på anvendelsen af: intelligente hjælperedskaber som f.eks. automatiske toiletter, vaskerobotter samt højteknologiske senge, der bl.a. kan omdannes til en kørestol løsninger som hjælper i situationer, hvor man løfter, vender og drejer borgerne som f.eks. løftepuder, lifte og vendesenge løsninger til støvsugning og gulvvask. 6

97 Etiske retningslinjer Ved anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger skal det sikres, at: borgerens integritet ikke krænkes der er respekt for det enkelte menneske borgeren behandles med værdighed. Derudover: skal beslutninger om anvendelse af ny teknologi altid bero på en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers evne til at kunne håndtere teknologien skal det være op til den enkelte borger - så vidt det er muligt - at beslutte, om hjælpen ønskes udført af en medarbejder eller via en teknologisk løsning derudover skal det sikres, at den enkelte borger er velinformeret om muligheder og begrænsninger ved anvendelsen af velfærdsteknologi skal den enkelte borgers retssikkerhed altid være vurderet og afklaret, når der træffes beslutning om anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger til eksempelvis overvågning skal det sikres, at anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger ikke fører til social isolation af den enkelte borger skal der ved beslutning om ibrugtagning af ny teknologi altid indgå en vurdering og afvejning af de etiske aspekter. Dynamisk og vedvarende proces et fælles ansvar Formuleringen af denne politik er starten på en vedvarende forandrings- og udviklingsproces. Processen kræver løbende opfølgning og opmærksomhed både fra borgere og medarbejdere, der benytter velfærdsteknologien, og fra kommunalbestyrelsen, forvaltningen, ledere, forældre og pårørende. Hver enkelt institution på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet skal derfor på baggrund af en dialog mellem ledere, medarbejdere og borgere udarbejde en konkret handleplan for den fremtidige anvendelse af velfærdsteknologi. Hertil kommer, at der skal etableres et vidensnetværk for velfærdsteknologi i Norddjurs Kommune. Vidensnetværket skal sammensættes bredt, således at alle fagområder, der har berøring med velfærdsteknologi er repræsenteret. Vidensnetværket skal sikre, at der foregår vidensdeling på tværs af organisationen. Desuden skal netværket følge den teknologiske udvikling, inspirere ledere og medarbejdere i arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger og vurdere effekten af de enkelte løsninger. I forbindelse med indførelsen af velfærdsteknologi skal Norddjurs Kommune være parat til at indgå i tværkommunale samarbejder og udviklingsprojekter, der eventuelt også kan omfatte private teknologivirksomheder. 7

98 Bilag: 6.1. STU-kollegium oplæg Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9563/13

99 Socialområdet Januar 2013 Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Baggrund Norddjurs Kommune har siden august 2007 haft et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov. Dette på grundlag af Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov nr. 564 af den 6. juni STU-uddannelsen er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner. Ungdomsuddannelsen indeholder fag og aktiviteter, herunder botræning / undervisning, der: fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i samfundslivet, fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et så selvstændigt og aktivt fritidsliv som muligt er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer. Ungdomsuddannelsen kan gennemføres på forskellige uddannelsesinstitutioner og derved tilpasses den enkeltes uddannelsesbehov. Uddannelsen skal give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvorfor der i videst muligt omfang skal være mulighed for, at uddannelsen gennemføres sammen med andre unge. I Norddjurs Kommune udbydes ungdomsuddannelsen som udgangspunkt på Ravnholtskolen, men der visiteres også elever til Grenaa Produktionsskole eller andre udbydere af STU-uddannelsen alt efter den enkelte unges uddannelsesbehov. Kollegium I bestræbelserne på at understøtte en mere helhedsorienteret og koordineret indsats for unge med behov for særlig støtte, hvilket primært er målgruppen for STU uddannelse, samt et ønske om at skabe øget fokus på opbygningen af et mere synligt ungemiljø på dette område, skitseres her en struktur og tilgang til etablering af et kollegium. Organisatorisk placering Kollegiet placeres organisatorisk som en del af Socialområdet omkring lederen for Team 16-25/30, Ravnholtskolen, Kløvervang og STU-kollegium Kollegiet etableres i bygningerne beliggende Kløvervangen 3-7, i Grenaa. Bygningerne har hidtil været brugt af Norddjurs Børnecenter (det tidligere døgninstitution Djurshøj). Husleje og kost m.v.: Kollegiets værelser udlejes af Socialområdet, Norddjurs Kommune, ved afdeling Team 16 25/30 år.

100 Den unge får en lejekontrakt / boligdokument med midlertidig ophold i et ungemiljø, som udgangspunkt i den årrække eller gældende for den resttid uddannelsen varer. Det præciseres i Servicelovens 140 handleplanen, i forbindelse med indstilling og visitation, at formålet med opholdet på kollegiet er midlertidigt ophold med henblik på træning og afklaring til fremtidig boform. Dette er vigtigt, da det netop på dette område har stor betydning, at have en tydelig botræningsmulighed for unge indenfor denne målgruppe. For unge under 18 år sker indflytningen efter SL 66 stk. 4 / 142 stk. 6 (unge på eget værelse i kollegielignende form). Udover huslejen indbetales der til en fælles kostkasse. Kostordningen er med til at sikre og understøtte den tilsigtede botræningsfunktion. Kostkassen dækker eksempelvis også brug af vaskemaskine og tørretumbler. Pædagogisk støtte. For unge over 18 år sker den pædagogiske støtte efter Servicelovens 83 og 85 (bostøtte). For unge under 18 år sker den pædagogiske støtte efter Servicelovens 52 stk. 3 nr. 6 (støtte kontaktperson). Der holdes regelmæssige handleplansmøder omkring den enkelte uge, hvor der er fokus på det fremadrettede udviklingsperspektiv. Udviklingsarbejdet omkring den unge sker i et tæt samarbejde mellem den unge, evt. pårørende, sagsbehandleren, det pædagogiske personale på kollegiet samt personale fra uddannelsestilbuddet. Målgruppe Målgruppen for kollegiet er unge, som har et ønske og et behov for en kollegiebolig under deres STU-uddannelse. Hvem kan bo på kollegiet: Unge der har behov for og som kan profitere af støttetilbuddet. Unge som evner, i et vist omfang, at indgå i sociale fællesskaber. Unge med behov for en struktureret og forudsigelig hverdag. Unge med behov for støtte til forståelse af normer, regler (aftaler) og rammer. Unge med behov for støtte til bl.a. posthåndtering og økonomi. Unge med behov for støtte til forståelse af sammenhængen mellem kost, motion, sundheds og indlæring. Unge som ikke profiterer af deres nuværende boform i en sådan grad, at en STU uddannelse kan gennemføres tilfredsstillende. Unge som er bosat uhensigtsmæssigt, og hvor f.eks. lang transport virker demotiverende for deltagelse i en STU-uddannelse. Unge, som af forskellige årsager er bosat i egen bolig, men som ikke magter en sådan udfordring sideløbende med at deltage aktivt i et uddannelsesforløb. Unge med behov for afklaring af fremtidig behov for støtte i egen bolig. Med en mindre ombygning af de eksisterende boliger på Kløvervangen, vil der kunne etableres 8 boliger. Det er ikke muligt pt. at kunne tilbyde plads til fysisk handicappede unge med pladskrævende hjælpemidler og/eller kørestolsbrugere (bygningerne er i forskudte plan med smalle gangarealer).

101 Kollegiet kan, udover unge på STU-uddannelsen, også give mulighed for bolig og dermed afklaringsmuligheder til unge, der er i gang med en EGU-uddannelse (Erhvervs Grund Uddannelse) for også at støtte op om denne målgruppe. Personalenormering Som udgangspunkt vil der være en personalemæssig grundnormering i tilbuddet og mulighed for yderligere visitation til specifikke personlige støtteforanstaltninger herudover. Den samlede økonomi til personalenormeringen findes indenfor det eksisterende budget til bostøtte efter Servicelovens 85. Nattevagten / rådighedsvagten forventes af kunne udgå fra en af socialområdets øvrige tilbud, som har nattevagtsordning. Tid/ugedag mandag tirsdag onsdag Torsdag fredag lørdag søndag medarbejdere på arbejde, til morgenvækning, motivation, hygiejne og sundhed (ialt 4 timer) 2 medarbejdere på kollegiet. En medarbejder tager sig af indkøb og madlavning med de unge på skift, det øvrige personale hjælper med øvrige bostøtteopgaver. (i alt 15 timer) Weekend bemanding kl Personale, samt ung (på skift), planlægger dagen, kost, oprydning osv. (i alt 4 timer) Rådighedsvagt/telefonvagt. De unge kan kontakte rådighedsvagt ved akutbehov. Det vurderes, at de pædagogiske udfordringer i arbejdet med målgruppen kræver, at personalet er pædagogfagligt uddannet, eller har en solid erfaring inden for området. I indslusningsfasen på kollegiet, forventes repræsentation, i beskedent omfang, af undervisere (kontaktlærer) fra STU-uddannelsen, som en motiverende og trygheds skabende faktor. I udslusningsfasen fra kollegiet forventes repræsentation af bostøttepersonale (såfremt det er af relevans for den pågældende unge), ligeledes for at skabe tryghed i den videre fase til den unges fremtidige botilbud. Det forventes, at personalet: er motiverende og støttende kan handle ud fra den konkrete situation og den enkelte unge tager ansvar for sine handlinger kan prioritere mellem det professionelle, personlige og private har faglig dømmekraft og situationsfornemmelse kan navigere i kaos, bevare overblikket og kunne lide det kan skabe og understøtte den gode stemning

102 Visitation Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Djursland) der indstiller den unge til optagelse på STU-uddannelsen og herefter er det visitationsudvalget bestående af myndighedschefen og arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen, der træffer den endelige beslutning om optagelse. Visitation til kollegiet sker gennem den unges sagsbehandler i myndighedsafdelingen, der på baggrund af handleplanen indstiller til visitatoren på området, som træffer endelig beslutning om indflytning på kollegiet. Afklaringen omkring indflytningen på kollegiet sker i et samarbejde med lederen af kollegiet og myndighedsafdelingen. Kollegietilbuddet Der tages udgangspunkt i, at et indgående kendskab og relation til den enkelte unge, er en fundamental byggesten i bestræbelserne på at yde den nødvendige indsats, sammen med troen på, at en vis grad af synergieffekt / gruppedynamik er værdifuld for såvel den unges selvopfattelse som for motivationsarbejdet. Der er 100% fokus på målet for den enkelte unge (differentierede mål) møde op hver dag.. stå op selv.. hvad er realistisk og målbart.. Der indgås en kontrakt / indflytteraftale, som afstedkommer løbende opfølgning. Troværdighed er i den sammenhæng vigtigt. Der er en klar forventning om, at den unge indgår i fælles opgaveløsning på kollegiet og om tilfredsstillende fremmøde på uddannelsesstedet. Den unge har ansvar for eget værelse. Kollegiet yder hjælp til selvhjælp. Personalet hjælper, støtter og rådgiver, når der er behov for det. Dette f.eks. vedrørende personlig hygiejne, søvn, kost, post og penge, omgangsformer i bred forstand (elektronisk såvel som i personlige relationer).

103 Målet er at den unge opnår bedst mulig kompetence til livsmestring. Målepunkterne kan illustreres på følgende måde: Aftalegrundlag med den unge Når den unge visiteres til kollegiet, udarbejdes der en kontrakt (en aftale), der tager udgangspunkt i den unges individuelle handleplan. (Et eksempel på et udkast tiltænkt eleven.) Rammer: - hjælp til selvhjælp, du skal vise at du selv kan - morgenvækning at stå op hver morgen og komme af sted på uddannelse - krav om at indgå i fælles opgaver - forventning/krav om at være aktivt deltagende i uddannelse og beskæftigelse At bo sammen med andre På kollegiet Vi har STU-kollegium i Grenå, hvor I bor 8 unge sammen. Du har eget værelse og er fælles med de andre om stue, stort spisekøkken, et tekøkken og badeværelser, vaskerum m.v. Personalet er til

104 rådighed med hjælp og rådgivning og støtter når der er behov for det. Du lærer om Eget ansvar Kontrakten Rengøring, oprydning, madlavning, egen økonomi og personlig hygiejne, mens du bor her. På den måde er du selv med til at udvikle og afklare dine praktiske og sociale kompetencer. Du har selv ansvaret for dit eget værelse, men det forventes at det ryddes op og holdes rent. Du skal også være med til at holde orden og gøre rent på fælles områder i husene. Det forventes, at du deltager aktivt i arbejdsopgaverne og det sociale samvær, der er i huset. Ved at du underskriver kontrakten i forbindelse med forventningsmødet, forpligter du dig til at leve op til det, der fremgår af kontrakten. Kontrakten består af en generel del, hvor den unge forpligter sig til at indgå aktivt i de fælles aktiviteter, der foregår i huset. Derudover består kontrakten af en individuel del, der tager udgangspunkt i den enkelte unges handle- og uddannelsesplan, samt ønsker for opholdet. Emner kunne f.eks. være: morgenvækning, rygestop, økonomistyring og personlig hygiejne.

105 Bilag: 7.1. Oversigt over voksen- og plejeudvalgets pulje i 2011 og 2012 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1473/13

106 Oversigt over voksen- og plejeudvalgets pulje i 2011 og 2012 Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje 2011 Hvad Bevilget Forbrug Status pr. 24. maj 2012 Ny status Demensdag kr kr. Er afholdt den 26. oktober Penge er hævet den 8/ ( kr.) Frivillighedsdag på tværs af afdelinger kr kr.* Endnu ikke afholdt. Forventes afholdt i Bruger- pårørendedag på tværs af afdelinger kr kr.* Endnu ikke afholdt. Forventes afholdt i Det nære sundhedsvæsen kr kr.* Endnu ikke afholdt. Møde med praktiserende læger forventes Planlægning i gang afholdes forår 2013 afholdt i august/september Klub på Skovstjernen og STU-uddannelsen kr kr.* Endnu ikke afholdt. Forventes afholdt i Der er endnu ikke brugt nogle midler. Udarbejdelsen af en præsentationsfolder vedrørende ældrepolitikken kr kr. Ældrepolitikken blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 13. Penge er hævet den 31/ ( kr.) december kr kr. * De udmøntede beløb er endnu ikke anvendt.

107 Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje 2012 Hvad Bevilget Forbrug Status pr. 24. maj 2012 Ny status Driften af det kommende frivilligcenter kr kr.* Arbejdsgruppe er i gang med at udarbejde et forslag til etablering af frivilligcenter kr. anvendes til konsulentbistand for Der er endnu ikke brugt nogle midler. Der afventes besked fra ministeriet om der må oprettes et frivilligcenter. arbejdsgruppen. (Frise) Kompetenceudvikling kr kr.* Endnu ikke afholdt. frivilligområdet ADHD kr kr. Endnu ikke afholdt. Pengene er brugt. (10.310,08 kr.) Sundhedsområdet kr kr. Den 16. april 2012 blev der afholdt dialogmøde om Penge er hævet den 16/ (14.594,20 kr.) sundhedspolitikken. Interaktivt program til sunde livsstilsvaner 0 kr. 0 kr. På voksen- og plejeudvalgets møde den 30. april 2012 blev det besluttet ikke at gennemføre projektet. Midlerne tilbageføres til puljen. Oprindeligt var der bevilget kr.

108 Velfærdsteknologi kr kr. Den 7. maj 2012 blev der afholdt dialogmøde om Pengene er brugt. (15.312,80 kr.) velfærdsteknologipolitikken. Studietur for voksen- og plejeudvalget kr. Der blev reserveret et uspecificeret beløb til voksen- Penge er hævet den 12/ (28.607,23 kr.) og plejeudvalgets studietur. Studieturen blev afholdt den marts Viden vedr. velfærdsteknologi kr kr. * Projekt vedr. anvendelse af smartphones og ipads/tablets kr kr. Pengene er brugt. ( kr.) Folder vedr. rygning i forbindelse med bostøtte kr. 0 kr. Folderen er lavet internt, beløbet er derfor ikke brugt. Pilotprojekt vedr. fritidspas for kr kr. * Ikke afholdt forventes Se det vedlagte bilag. udsatte unge mellem år udmøntet primo kr kr. * De udmøntede beløb er endnu ikke anvendt.

109 Bilag: 7.2. Notat vedrørende fritidspas til udsatte unge mellem år Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7245/13

110 Myndighedsafdelingen mtm Fritidspas til voksne Den 24. maj 2012 besluttede voksen og plejeudvalget, at der skulle udmøntes 25 fritidspas til unge jfr. nedenstående beskrivelse: Pilotprojekt vedr. fritidspas for udsatte unge mellem18-25 år Et pilotprojekt, hvor fritidspaskonceptet afprøves på visse grupper af udsatte unge og f.eks. udsatte ny-danskere. Som ved fritidspasprojektet for børn og unge mellem 6-17 år samarbejdes med bl.a. idrætsforeningerne. Der søges om kr. til 25 fritidspas. Forvaltningen medfinansierer øvrige arbejdsopgaver, der er forbundet med at etablere fritidspasordning. Pilotprojektet evalueres i 1. halvår Økonomi: kr. Sundhedsafdelingen og myndighedsafdelingen har i efteråret 2012 drøftet mulighederne for at udmønte de 25 fritidspas og er nået frem til følgende model: Model for bevilling af fritidspas i 2013 Tidsplan Det forventes, at de 25 fritidspas uddeles i 2013, og at ordningen evalueres ultimo Rekruttering af 25 unge til fritidspas Det er myndighedsafdelingens ungeteam der visiterer til fritidspas. Der visiteres i forhold til ungeteamets kendskab til den enkelte unges aktuelle situation. Kriteret er, at den unge ikke ved egen drift kommer i gang med en aktivitet, men ved at tilbyde et fritidspas kan opnå en bedre integration og et bedre indhold i hverdagen. Der vil primært ske visitation indenfor gruppen af kvoteflygtninge, men også blandt udsatte unge. Implementering Fritidspasset kan ikke stå alene, da erfaringen med gruppen 6 18 årige er, at vejledningsdelen er meget vigtigt. Der er brug for vejledning til at finde en egnet aktivitet samt at blive taget i hånden. Der er brug for støtte i form af kontakt til foreningen, finde ud af træningstider, dialog om hvad det vil sige at gå til en aktivitet m.m.

111 Målgruppen har samme behov som børn og unge. Man starter ikke bare til en fritidsaktivitet, hvis man ikke kender nogen, der går der i forvejen og hvis aktiviteten er ukendt. I forhold til projekt fritidsvejledning med fritidspas er det fritidskonsulenten, der har en tæt kontakt til fritidslivet. Det kan også overvejes, om støtten skal ydes af bostøttemedarbejdere eller socialrådgiver på flygtningeområdet. Vejledning og introduktion omfatter bl.a. følgende: 1-2 fritidsvejledninger Følge til aktivitet 1 gang Kontakt med fritidsaktiviteterne Betaling af kontingent mm. / administrativt arbejde Hvis der skal være ekstra vejledninger, registrering til brug ved evaluering eller andet, skal der lægges ekstra timer til. Det vurderes, at implementering vil omfatte 10 timer pr. borger. Det vil være myndighedsafdelingen, der afklarer, hvem der yder den fornødne vejledning og introduktion. Økonomiske konsekvenser 25 fritidspas a kr. kr Vejledning/introduktion: 25 unge a 10 timer kr I alt kr

112 Bilag: 8.4. Ansøgning 06 - Forslag til udviklingspuljen fra myndighedsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7254/13

113 Forslag til voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje TOLKEINDSATSEN Undersøge og afprøve mulige elektroniske tolkebistandsløsninger. Undersøgelsen vil munde ud i et vurderingsgrundlag for evt. indkøb af it løsning. Udgiften til tolkebistand er således stigende, og bedre og billigere løsninger skal afdækkes. Google translater kan ikke løse behovet. Skønnet budget til forundersøgelse ca kr. Fra myndighedsafdelingen

114 Bilag: 8.2. Ansøgning Forslag til udviklingspuljen fra Fuglsanggården Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4588/13

115

116 Bilag: 8.1. Ansøgning 01 - Forslag til udviklingspuljen fra plejecenter fuglsanggården Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4748/13

117 Ansøgning til voksen og plejeudvalget og sundhedspuljen Plejecenter Fuglsanggården ansøger om gentagelse af succes fra 2012 med afvikling af ældrefestival. Ældrefestivalen afvikles såfremt der findes finanseringsmuligheder den 31/ Fra I 2012 besøgte festivallen. Fra hele Norddjurs kommune. Se mere fra sidste fesival på Ældrefestivallen knytter venskaber, skaber minder og gode fælles oplevelser og der er både konkurrencer, dans og musik. Livskvalitet og livsmod er også sundhedsfremmende. Festivallen koster 200 arbejdstimer for medarbejdere og frivillige på Fuglsangganggården. (uden beregning) Vi ansøger om kr. til dækning af lejeudgifter og tilskud til honnorarer til nogle af solisterne på dagen. Således at de ældre i Norddjurs kommune kan få noget at se frem til, og glædes til - og om igen i På vegne af personale og frivllige på Fuglsanggården. Plejecenterleder, Helle Thomsen.

118 Bilag: 8.3. Ansøgning 05 - Forslag til udviklingspuljen fra videnscenter om demens Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4750/13

119 Videnscenter om demens ansøger voksen og plejeudvalgets sundhedspulje. Videnscenter om demens har et ønske om at oprette en eller flere demensskoler i Norddjurs kommune. Skolerne skal primært være for frivillige og pårørende. Men der vil også være personalerelaterede undervisning i forløbet. Videnscenteret vil lave kombinationsundervisning mellem interne konsulenter og fagspecialister og dette på baggrund af at fremme viden og handle muligheder ift en demenssygdom. Da et fokus område i 2013 i Norddjurs ligeså er depression blandt ældre vil dette emne også berøres. Undervisningen skulle gerne føre til pårørendegrupper der kan etableres på tværs af kommunen. Bidrage til bedre hjælp til selvhjælp og dermed virke sundhedsfremmende og forebyggende. Færre indlæggelser og bedre oplysning. De frivillige skal klædes på til socialpædagogiske handlekompetencer. Personalet skal løbende kompetenceudvikles ift nye fokusområder. I 2013 er depression et fokus område, da der er en stigning af antallet af indlæggelser på området. De forskellige skoler samt tiltag og resultater samles og præsenteres for personale og andre samarbejdspartnere sidst på året i En fælles temadag. Der ansøges om til honorering af fagspecialister, til lejeudgifter og forplejning På vegne af videnscenter om demens. Formand for videnscenter om demens, Helle Thomsen

120 Bilag: 8.5. Ansøgning 07 - Forslag til udviklingspuljen fra Nøddebo Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7765/13

121 Ansøgning til udviklingspuljerne Socialområdet: Jeg ansøger hermed om økonomiske midler til et udviklingsprojekt for Nøddebo. Titel: Det gode hverdagsliv på Nøddebo Begrundelse: Med fokus på at inddrage borgeren aktivt i hverdagen for vedligeholdelse og evt. udvikling af funktioner. Et rehabiliteringsfokus. På baggrund af ønsket her om faglig udvikling og tilsynets bemærkninger i Projektperiode: et ½ år. Hvordan: Et projekt i hverdagen. Et tæt samarbejde med ældreområdet konkret Glesborg. Et konkret projekt i hverdagen hvor 2 medarbejdere derfra (kaldet vores 2 hverdagskonsulenter) holder oplæg om rehabilitering for et samlet personale. Derefter arbejdes der med sidemandssparring i hverdagen for i direkte og konkret samarbejde med de 2 konsulenter at kunne strukturere indsatsen i hverdagen med et rehabiliterings fokus. Dette gøres i intervaller: hvor en uge i hver måned er der sparring og deltagelse i hverdagen. I de næste tre/fire uger er der så eget arbejde som så evalueres på teammødet. Hvad søges om: Løn til 2 hverdagskonsulenter i 5 uger i alt 10 uger samt forberedelse og undervisning i alt 6 gange. Dette beløber sig til ca kr. Ansøger på vegne af Nøddebo: Birte Kousted. Mobil

122 Bilag: 8.6. Ansøgning 08 - Forslag til udviklingspuljen fra tandplejen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7776/13

123 Norddjurs Kommunale Tandpleje Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: Til Voksen - og Plejeudvalget Norddjurs kommune Grenaa, den 3.januar 2013 Ansøgning til Voksen - og Plejeudvalgets Udviklingspulje Et forslag fra Norddjurs Kommunale Tandpleje. Norddjurs kommunale Tandpleje ansøger hermed om at komme i betragtning, når Udviklingspuljens midler skal fordeles blandt de indsendte ideer og forslag. Vi ansøger om økonomiske midler til at få etableret en loftslift med skinnesystem i loftet på et af vore behandlingsrum på tandklinikken, Kattegatskolen Åboulevarden i Grenaa. Baggrunden og begrundelsen herfor er: Den kommunale Tandpleje skal tilbyde tandpleje til personer, hvis funktionsniveau tilsiger, at de skal have tilgodeset deres tandplejebehov under henholdsvis Omsorgstandplejen eller Den Kommunale Specialtandpleje. I disse to tandplejetilbud findes flere tilmeldte borgere, der er kørestolsbrugere. Som det er nu, er det ofte fysisk ikke-muligt at foretage tandbehandling på tilfredsstillende vis. Patienterne sidder dårligt i egen kørestol i forhold til en aktuel tandbehandling, og personalet - tandlægen og klinikassistenten - sidder ligeledes i meget uhensigtsmæssige og fysisk udfordrende arbejdsstillinger. Positioner, den enkelte medarbejder ikke bør sidde i mere end højest nødvendigt endsige aldrig. Vi ansøger derfor om økonomisk støtte til opsætning af en loftslift. Udgiften til liftsystem, montering og el-arbejde vil beløbe sig til kr Vi håber meget, at Voksen-og Plejeudvalget vil se med velvillighed på denne ansøgning, og tandplejens medarbejdere ser derfor med spænding frem til Voksen- og Plejeudvalgets endelig stillingtagen til udviklingspuljens anvendelse. Med venlig hilsen Susanne Byg Overtandlæge Norddjurs Kommunale Tandpleje Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Telefon:

124 Bilag: 9.4. Ansøgning 05 - Forslag til sundhedspuljen fra sundhed og omsorg Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1467/13

125 SUNDHED OG OMSORG ØST Ansøgning sundhedspulje 2013 Rygning FOA's medlemmer ryger mere end gennemsnittet. Rygning anses for at være den mest afgørende faktor for danskernes lave middellevetid. Kilde sundhedstilstand blandt FOA medlemmer. SIF 2010 (Statens institut for folkesundhed). SIF's undersøgelse viser at 42% af de kvindelige FOA medlemmer ryger hver dag, til sammenligning ryger knap 30% af danske kvinder som helhed. I Sundhed og omsorg øst er vi ca. 400 sundhedsmedarbejdere. Vi søger et beløb på kr til en særlig indsats på området. Metode: Vidensformidling Konkurrence Anerkendelse På vegne af sundhed og omsorg øst Leder Ninna Thomsen

126 Bilag: 9.7. Ansøgning 08 - Forslag til sundhedspuljen fra sundhedsafdelingen - Overvægtige børn Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1377/13

127 Forslag til indsats for overvægtige børn og deres familier under voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje 2013 I Norddjurs kommune er der 41 % af den voksne befolkning som er moderat overvægtige (BMI 25-29,9), hvilket er signifikant flere sammenlignet med hele befolkningen. 19 % i kommunen er svært overvægtige (BMI over 30), hvilket også her betyder flere svært overvægtige sammenlignet med hele befolkningen. Også blandt børn og unge i kommunen er der mange overvægtige. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune vejer og måler børnene ved indskoling i 5./6. klasse og ved udskoling. Data fra disse målinger viser, at blandt de 344 børn, der nu går i 1. klasse, og som blev målt i 0. klasse, er 28 ud af 167 drenge og 36 ud af 177 piger overvægtige. Dette svarende til at 18,6 % af børnene i 0. klasse er overvægtige eller svært overvægtige. Da overvægt er forbundet med betydelige fysiske, psykologiske og sociale problemstillinger f.eks. lavt selvværd og for børns vedkommende mindre kontakt til jævnaldrende er en tidlig forebyggende indsats vigtig. Dette gælder også da overvægt i barndommen ofte medfører overvægt i voksenalderen. Fra har sundhedsafdelingen gennemført et projekt for overvægtige børn og deres familier, finansieret af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler. Siden har Sundhedsafdelingen haft et tilbud til overvægtige børn og deres familier, baseret på de bedste erfaringer fra projektindsatsen. Overvægt er et følsomt emne, og det er derfor afgørende at anvende egnede metoder og tilgange i bestræbelsen på at støtte en proces, hvor livsstilsændring og vægtstagnation/vægttab er i fokus. Desuden anses det for vigtigt at øge børns sundhed og trivsel samt minimere stigmatisering. Sundhedsafdelingens tilgang til arbejdet med overvægt er forankret i en kognitiv social læringsteori, hvor det gennemgående princip er inddragelse og aktivering af målgruppen samt erfaringsudveksling for at fremme troen på egne evner og ressourcer samt tage ejerskab for livsstilsændringen. Det er sundhedsafdelingens vurdering at arbejdet med de overvægtige børn og deres familier har været af særlig værdi og det anbefales at denne indsats bør videreføres. På baggrund af de indvundne erfaringer, er følgende model vurderet relevant: Sund madlavning for hele familien (8 gange årligt) Livsstils-kursus for forældrene (4 gange årligt) Individuel psykologisk opfølgning (2 gange årligt) Indsatsen foregår både i Auning og i Grenå og et typisk forløb for en familie varer et år. I 2012 har der været tilknyttet ca. 15 familier, hvilket nedenstående udregning er baseret på. Indsatsen har gennem de sidste to år været varetaget af to medarbejdere, en Pb. i Human Ernæring / Økonoma og en Psykolog. Desuden har der eksisteret et fortløbende samarbejde med sundhedsplejen, der hovedsageligt har bestået i koordinering, rekruttering og metodeudvikling.

128 Et budget for en indsats for overvægtige børn og deres familier i Norddjurs Kommune for 2013 ser ud således: Indsatsområde Beløb Madlavning inkl. forberedelse og indkøb kr. (96 timer) Livsstils-kursus inkl. forberedelse kr. (40 timer) Individuel opfølgning inkl. forberedelse kr. (32 timer) Annoncering og markedsføring kr. ex. moms (4 ugeannoncer) Råvarer kr. ex. moms (ca kr. pr. madlavningsgang) Koordinering, kompetenceudvikling, kr. ex. moms møder, kørsel mm. Pris i alt: kr. Note: Lønnen er udregnet ud fra en enhedspris på 250,00 kr. pr. time. På baggrund af ovenstående, ønsker Sundhedsafdelingen hermed at ansøge om kr. til en indsats for overvægtige børn og deres familier i 2013.

129 Bilag: 9.6. Ansøgning 07 - Forslag til sundhedspuljen fra sundhedsafdelingen - Sundhedsugen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1369/13

130 Forslag om en sundhedsuge i 2013 under voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje 2013 Sundhedsugen har været Norddjurs kommunes største samlede årlige officielle udtryk, og har været en årligt tilbagevendende begivenhed siden I 2012 har der været over 70 arrangementer fordelt i hele kommunen, med arrangementer for alle aldersgrupper, hvor det sunde liv sættes i fokus gennem forskellige sunde aktiviteter. På Norddjurs Kommunes hjemmeside står følgende om ugen: Norddjurs Kommune holder hvert år en sundhedsuge i uge 23, hvor det sunde liv sættes i fokus gennem mange forskellige sunde aktiviteter. For eksempel dans, naturvandringer, cykling, stavgang, tennis, ridning og aerobic. Der kan også være mulighed for at få foretaget sundhedstjek, prøvesmage sunde snacks, tale med fagpersoner om gigt, hjerteproblemer, knogleskørhed og meget mere. Der er nedsat et Sundhedsuge-team, som står for planlægningen af ugen og reklamering for selvsamme. I Sundhedsuge-temaet sidder repræsentanter fra sundhed- og omsorgsafdelingen, skoleområdet, myndighedsafdelingen, Naturcenter Norddjurs samt foreningsrepræsentanter. Det er sundhedsuge-teamets vurdering, at sundhedsugen er af stor værdi for mange af kommunens borgere. Sundhedsugen dækker hele Norddjurs Kommune, og sætter fokus på vigtigheden af sundhed for alle - ved at vise nogle af de mangfoldige muligheder, som Norddjurs Kommune har at byde på indenfor sundhed. Område Annoncering - opstart (2 ugeannoncer) Annoncering - arrangementer (2 ugeannoncer) 4 x helsider Markedsføring (plakater, T-shirts, balloner mm.) Øvrige aktiviteter Pris i alt: Beløb kr. ex. moms kr. ex. moms kr. ex. moms kr. ex. moms kr. På baggrund af ovenstående ønsker sundhedsuge-teamet hermed at ansøge om kr. til en sundhedsuge i 2013.

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune 17. august 2012 ANC Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Torsdag den 26. januar, kl. 14.00-18.00 Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til høringssvar til Region

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Norddjurs Kommune 17. januar 2010 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Torsdag den 14. januar, kl. 13.00-17.00 Mødet afholdes i mødelokale 19 (lokale 101) på rådhuset i Grenaa Torsdag den

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 21. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fælleshuset i Holbæk Efter udvalgsmødet afholdes der informationsmøde om flygtninge i Holbæk Forsamlingshus kl. 17.00-18.30. Dato: Tirsdag den 5. april

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 10. februar 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 24. marts 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen, rådhuset Grenaa Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36 i Grenaa Dato: Tirsdag den 3. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sygehusvej 12, Grenaa Rådssalen på rådhuset i Grenaa (kl. 15-18) Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. november 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl. Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Farsøhthus Plejecenter, I.P. Farsøhts Alle 4, 8961 Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Svend Erik Christiansen (formand)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen, rådhuset Grenaa Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 10. september 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Norddjurs Kommune. Ældrerådets årsberetning 2014

Norddjurs Kommune. Ældrerådets årsberetning 2014 Norddjurs Kommune Ældrerådets årsberetning 2014 Indledning Der blev ikke lavet en årsberetning i 2013. Derfor begynder beretningen for 2014 med et kort tilbageblik. I 2013 blev der brugt megen tid og mange

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Afbud fra Berit Byskov (suppleant for Olaf Krogh Madsen) Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Plejecenter Violskrænten, Violskrænten 13, 8500 Grenaa. Tlf. 89 59 24 33 Dato : 10. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Svend Erik

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sundhedshuset i Grenaa Sygehusvej 6, Indgang A Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Plejecenter Fuglsanggården Trekanten 1 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. oktober 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Aktivitetscentret i Ørsted Sygehusvej 27B i Ørsted Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT. Glesborg Plejecenter, Valmuevej 2 i Glesborg Mødet afholdes på Fuglsanggården, Trekanten 1 i Grenaa

Voksen- og plejeudvalget REFERAT. Glesborg Plejecenter, Valmuevej 2 i Glesborg Mødet afholdes på Fuglsanggården, Trekanten 1 i Grenaa Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Glesborg Plejecenter, Valmuevej 2 i Glesborg Mødet afholdes på Fuglsanggården, Trekanten 1 i Grenaa Dato: Onsdag den 3. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 7. februar 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn på. Botilbud Nyvang. den 2. november 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn på. Botilbud Nyvang. den 2. november 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Botilbud Nyvang den 2. november 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne i Ørum den 14. september 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord Side 3. Markante begivenheder i 2013 Side 4. Årets begivenheder i 2014 Side 9

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord Side 3. Markante begivenheder i 2013 Side 4. Årets begivenheder i 2014 Side 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Markante begivenheder i 2013 Side 4 Årets begivenheder i 2014 Side 9 Forbindelse til omverdenen Side 20 Afslutning Side 21 Om ældrerådet Side 22 Ældrerådets medlemmer

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 1/2011 Sted : Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato : 27. januar 2011 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Deltog Niels

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskab Ålunden og Mellemgården. den 28. august 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskab Ålunden og Mellemgården. den 28. august 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskab Ålunden og Mellemgården den 28. august 2013. September 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere