3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 15.01.12"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. februar 2012 Tilstede: Tim Hansen, Rasmus Storgaard, Rie Rasmussen, Thomas Arpe, Ulrik Klintrup Dahl Madsen, Mads Brix Baulund, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen (referent) Referat: 1. Velkommen og TJEK-IN Bestyrelsen tjekkede ind. 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Rie blev valgt til ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt. 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d I forhold til fælles kalender så handlede snakken om, at Isabella opfordrede bestyrelsen til at bruge kalenderen. Man kan tjekke mail fra Sif d. 21. september 2011 for at finde kalenderinfo. Sif roses for vejledningen. 4. Årsberetning 2011 Der er blevet lavet en årsberetning. Thomas og Rie har ikke kommenteret. Økonomi-afsnittet afventer revisoren. Der er ros til arbejdet. Der tilføjes en indholdsfortegnelse. Årsberetningen blev godkendt. 5. Repræsentantskabsmødet 2012 Esben fik opbakning til valget som dirigent. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Isabella og Thomas. Arbejdsgruppen uddelegeret præsentationsopgaverne til resten af bestyrelsen. Gruppen skal mødes indenfor de næste par uger, og igen med Esben i løbet af marts for at planlægge programmet. Esben er dirigent, Sif står for lørdagsprogrammet med rekrutteringsstrategi og Miriam står for noget af det praktiske samt bestyrelsens oplæg. Hvor mange kan deltage ud over medlemsorganisationernes repræsentanter? Ulrik: Jeg ville hellere sende en ung person med end mig selv, hvis vi kun kunne sende fire, og jeg ikke talte som repræsentant fra SUMH. Tim: Det virker bagvendt, hvis bestyrelsesmedlemmerne går ind og tager en plads fra en af medlemsorganisationernes repræsentanter. Derfor er bestyrelsen som minimum ud over repræsentanterne. Rie: Det kunne være rart at få sat nogle klare retningslinjer for det. Der er folk, der er aktive i SUMH men som ikke har nogen medlemsorganisation. Hvilke kriterier er der for personer ud over repræsentanterne? Vi har en del frivillige, som ikke er med i nogen medlemsorganisation. Det vil være ærgerligt, hvis de ikke kan være aktive i SUMH eller bestyrelsesmedlemmer. Tim: Det vil virke lidt skidt, hvis vores formand ikke kan deltage: Thomas: Jeg synes også at bestyrelsen skal deltage ud over repræsentanterne, fordi jeg mener at ellers bliver vi aldrig fornyet.

2 Mads: Bestyrelsen skal deltage ud over repræsentanterne fra medlemsorganisationerne. Hvor mange frivillige er der ud over repræsentanter fra medlemsorganisationerne? Rie: Vi kan ligeså godt få nogle klare retningslinjer, som vi også kan bruge næste år, så man kan se hvordan det er, sådan at man kan forklare det for andre. Jeg er fortaler for, at man åbner op, så man også kan være repræsenteret i SUMH selvom man ikke har en medlemsorganisation. Miriam: Det skal også overvejes, hvordan retningslinjerne kan laves sådan at det også er fair overfor medlemsorganisationerne. Isabella: Vi skal også tænke i økonomi. Der er kun Mathias og Isabella, som er med i de to udvalg, men ikke er med i de faste udvalg. Rasmus: Jeg kan godt se problemet i, at vi åbner op for for mange med det samme handicap. Jeg kan godt se at dem uden medlemsorganisation kan deltage, men vi skal heller ikke opfordre til, at man ikke melder sig ind i en medlemsorganisation. Ulrik: Jeg vil ikke deltage som DBSU-repræsentant men som SUMH-repræsentant. Det skader ikke, at der opstilles modkandidater med samme handicap. Vi kan invitere alle udvalg med, men vi kan også sige 1-2 fra et udvalg. Man kunne overveje, om der skulle være et deltagergebyr for personer udenfor medlemsorganisationerne. Mads: Jeg vil forvente at man taler SUMHs sag, hvis man deltager på vegne af SUMH. Hvis man virkelig ville, så kunne man sige, at man ikke var med i en organisation. 1-2 fra hvert fast udvalg ville måske være fint. Thomas: Bakker op om Ulrik. Tim: Enig med Ulrik og Mads omkring 1-2 medlemmer af faste udvalg. Hvis der kommer for mange fra en organisation, kan de andre bare sende flere. Rie: Der findes handicap som der ikke er medlemsorganisationer for. Det er ærgerligt, at man nemt kommer til at stå udenfor, hvis man har et for sjældent handicap. Man kunne opkræve betaling for repræsentantskabsmødet for dem, som ikke er i bestyrelsen. Hvis man vælger 1-2 fra hvert udvalg, så skal man også vælge nogen fra kampagnegrupperne. Isabella: Vi har også Karen, som ikke kommer fra nogen medlemsorganisation. Hvis der kommer en overrepræsentation, så kan det have betydning. Miriam: Det bør overvejes hvilken rolle dem, som ikke er bestyrelsesmedlemmer eller repræsentanter, har. Det koster nok ca kr. pr. deltager. Man kunne også overveje, at bestyrelsen inviterer specifikke personer med specifikke opgaver. Mads: Det er godt med en afbalancering i SUMH, så vi ikke bliver kendt som blindeorganisation eller spastikerorganisation. Vi skal også overveje økonomien. Rasmus: Jeg taler for 1-2 deltagere fra hvert udvalg og arbejdsgruppe. Brugerbetaling for ikkemedlemmer vil jeg tro virker. Ulrik: Deltagerbetaling gør at man får fjernet folk, som bare er med for at feste. De små handicap er der ikke foreninger for dem? Vi kan jo sige, at i år inviterer vi 1-2 fra hver gruppe med. Tim: Rekrutteringsstrategierne handler også om, at medlemsorganisationerne kan få flere medlemmer, sådan at man kan få flere med til at deltage i SUMH. Det er foreningernes egen fejl, hvis de brokker sig over, at der er for mange med samme handicap. Rie: Det er svært at runde af som ordstyrer. Det jeg mener med at åbne op overfor handicapgrupper det er, at dem som ikke har en organisation, kan deltage. Thomas: Alle spastikere kan bare være medlem af spastikerforeningen. Alle fysiske handicapgrupper kan bare være medlem i UK. Men det betyder ikke, at det bare giver sig selv, at man kan melde sig ind, hvis ens handicap har en handicaporganisation. Miriam: Det vil være noget helt nyt i SUMH, hvis man skal betale deltagergebyr. Isabella: Det nytter ikke noget at sende alle over i UK vi skal ikke tvinge folk ind i en bestemt organisation.

3 Isabella: Der er tre muligheder: Deltagergebyr, 1-2 fra hvert udvalg eller 1-2 fra hvert udvalg/arbejdsgruppe. Ulrik: Vi skal belønne dem der gør en indsats, så jeg synes 1-2 fra hvert udvalg eller arbejdsgruppe. Det er ok, at man skal være aktiv inden repræsentantskabsmødet, for at kunne komme med. Mads: Det er ærgerligt hvis man ikke kan komme med, hvis man ikke har haft overskud til at være aktiv. Jeg foreslår 1 fra hvert udvalg/arbejdsgruppe. Bestyrelsen kan invitere ud over det, hvis der er nogen, der har gjort en ekstraordinær indsats. Miriam: Bakker Ulrik op. Rie: Bakker Miriam op. Isabella: Bestyrelsen kan invitere 1-2 fra udvalg og arbejdsgrupper. De skal klædes på til deres opgave af udvalget. Thomas: Miriam sagde, at det kan svært at holde styr på deltagerbetaling. Rie: Det lyder fornuftigt med Isabellas konklusion, og jeg er imod deltagerbetaling for folk udefra men hvis folk udefra vil deltage, synes jeg at vi skal forlange deltagerbetaling. Konklusion: Rie melder tilbage til udvalgsformændene at hvert udvalg kan sende 1-2, og at de skal klæde dem på i forhold til, hvad opgaven er. Tovholderne på arbejdsgrupperne til Folkemødet melder tilbage til dem. Miriam melder tilbage til bestyrelsen, hvis der er nogen, som tilmelder sig, og ikke hører indenfor bestyrelse, udvalgsrepræsentanter eller medlemsorganisationsrepræsentanter. 6. Arbejdsdokument for sekretariatet Kommentarer til oplægget: Rie: Jeg har brug for at sekretariatet samler op på doodle-afstemninger. Mine hjælpere har krav på at kende deres arbejdsplan, og det er et lovkrav. Derfor er jeg nødt til at kende møderne i god tid. De accepterer for det meste 2-3 uger, men en uge er for lidt. Kunne det være en løsning, at der blev sendt en doodle ud, og så var der mulighed for at svare indenfor 5 dage? Så kan sekretariatet vurdere, om de vil ringe rundt eller om dem, som ikke har meldt sig tilbage, bare indordner sig. Jeg har ikke selv energi til at ringe rundt og spørge til dem, der ikke har meldt tilbage. Pointen er at sætte en deadline for, hvornår der skal meldes tilbage. Så mindskes sekretariatets frustration også. Rasmus: Jeg har været slem til at glemme at svare i perioder, men det vil jeg rette op på. Men det er folks eget mandat, og min røv der er i klemme overfor mine vælgere. Miriam: Bestyrelsen bør overveje, om der ikke kan planlægges møder med kortere varsel. Det kan være svært at lade dem der ikke har svaret sejle deres egen sø for hvis vi ikke har nok mødedeltagere, bliver mødet alligevel aflyst. Det er uheldigt, hvis sekretariatet skal træffe alle de beslutninger vedrørende, hvem der er de vigtigste mødedeltagere, hvor mange der skal være osv. Thomas: Det er en diskussion som vi har taget i forhold til bestyrelsesmail. Det var akkurat det samme med hvem, der skulle tage med og hvorfor osv. Men nu er det bare udvalgene. Jeg synes vi skal til at løse problemet. Jeg har ikke en løsning. Jeg ved hvad jeg kan og jeg prøver at svare så hurtigt som muligt, men kan være forhindret eller syg. Jeg synes det er en god idé med en deadline. Rie: Jeg vil helst bruge min fleksibilitet i forhold til mine hjælpere, hvis vi skal gøre noget hurtigt. Jeg kan bare ikke garantere, at jeg kan deltage, hvis vi skal rykke hurtigt. Tim: Det skal måske være formanden for et projekt eller en kampagne, som er administrator i hvert fald indtil der bliver valgt en anden i den gruppe. Mads: I de grupper jeg har været med i, har der været tovholdere. Jeg synes det har fungeret godt, så det kunne være smart at have en fast tovholder i hvert projekt eller kampagne. Selvfølgelig så

4 skal personen også gøre det. Hvis det handler om at deltage i et møde med kort varsel, kan Rie måske sætte en stedfortræder ind i en sag. Man kan også have nogen med på skype. Isabella: Jeg bakker Mads op. Jeg vil gerne give et eksempel i forhold til hvem der skal styre det. Det skal være en tovholder, en formand eller mødeleder. Personen ved hvem der sidder i gruppen. Det er ikke en let opgave, og det er noget, man skal vide inden man påtager sig opgaven. For de nye kampagnegrupper skal det være en naturlig opgave at følge op. I festudvalget er det Frederik, der sender beskeder ud. Man kan internt i gruppen lægge nogle regler. Rasmus: Det kan være svært med hjælpere. Lige nu, hvor min bil ikke virker, er det måske ikke mig der skal til et hastemøde. Ulrik: Det gælder både resten af gruppen og personen selv, at man ikke skal blive sure over, at det ikke kan lade sig gøre. Man må også have det okay med, at man ikke selv kan deltage, hvis det haster. Ulrik kan ikke svare på doodle sådan er det. Rie: Jeg føler mig misforstået, for det er ikke de møder, der haster. Der mangler nogle klare retningslinjer for, hvornår man skal lukke en doodle, ringe rundt, skære igennem osv. Jeg har fuld forståelse for, at man ikke altid kan varsle møder 3 uger i forvejen, men det kunne være godt, hvis det var hovedreglen. Miriam: Den største tvivl har ligget i ad hoc grupper, så vi skal være gode til at finde en tovholder fra starten. Er det sekretariatet, der har ansvaret for at mødedatoen findes 3 uger i forvejen og for at indkalde? Hvilken anden service tænker bestyrelsen, at sekretariatet har ansvar for? Thomas: I ulandsudvalget er det Isak, der har ansvaret for at lave dagsordenen og sende den ud, og det synes jeg er godt. Det er ikke svært at sende en mail rundt til gruppen, men problemet er at få tilbagemeldinger det er der, problemet er. Jeg synes det er godt med en deadline. Isabella: Det er tovholderen/formanden, der skal vælge en der står for mødeindkaldelse. Jeg synes nogen gange det er svært at lægge møderne en måned i forvejen. Derfor tænker jeg, at i hver gruppe skal man aftale, om man har en deadline, eller hvordan man gør det. Vi finder tovholdere når vi deler opgaven ud. Jeg er bange for, at vi giver grupperne for kort snor, hvis vi lægger en fast regel for alting. Så jeg synes, at vi skal lægge det ud til gruppen. Mads: Jeg bakker Isabella op. Det kommer an på hvordan grupper er sat sammen. I nogle grupper kan det godt være relevant, at sekretariatet tager opgaven som tovholder. Rasmus: Jeg er enig i, at det er op til gruppen selv. Hvis det handler om bestyrelsen, så er det sekretariatets ansvar. Rie: Problemet er ikke så stort i udvalg og kampagnegrupper. Problematikken var i en ad hoc gruppe. Vi skal være bedre til at sætte struktur på ad hoc grupper. Jeg håber, at man vil stræbe efter 3-4 uger. Det er fint, at det er udvalgene selv der beslutter det. Isabella: I forhold til bestyrelsen er det ikke sekretariatet, der står for opfølgning. Miriam: Det er vigtigt, at man også selv sørger for at byde ind med de spilleregler, man har brug for. Miriam: Hvad man anden service til frivillige? Måske kan sekretariatet prøve at holde øje med, hvilke ting de løser i en periode? Tim: Jeg kan ikke komme i tanke om noget lige nu, så jeg synes det er en god idé at notere tingene. Ulrik: Jeg fik Miriam til at give en kort gennemgang af bestyrelsesmaterialet det håber jeg stadig, at man godt kan. Mads: Ja, det kan være godt for svagtseende at få gennemgået bilag. Man kan ringe og spørge. Isabella: Det der nogen gange kan være en udfordring for sekretariatet, det er hvor meget man skal gå ind og hjælpe. Skal man f.eks. minde folk om møder, skal man gensende s, skal man tage telefonen hvis man bliver ringet op udenfor arbejdstid? Det er nogle ting, vi skal være opmærksomme på og også hvad vores holdning er til sekretariatet om vi ser dem som et

5 serviceorgan eller som et sekretariat. Selvfølgelig er der nogle ting, man skal have hjælp til, men det er bare for at tænke over det. Tim: Der er ikke noget problem i at få læst papirer op. Folk skal ikke kende sekretariatets mobilnumre, så man ikke kan ringe til folk, når de ikke er på kontoret. Thomas: Der kan være nogle gange, hvor man har brug for at ringe til nogen udenfor arbejdstiden. Tim: Der kan opstå en nødsituation, men offentligheden skal ikke have kendskab til deres private numre. Isabella: Det er meget sekretariatet, der sørger for at folk har papirer, koordinerer møder, har styr på tingene. Kan vi måske godt holde styr på tingene? Man kan godt få læst papirerne op, men så skal man selv ringe til sekretariatet og bede om hjælp. Miriam: Det grundlæggende spørgsmål er, om sekretariatet skal holde styr på alle de ting bestyrelsesmedlemmerne skal, eller om det skal være faglig rådgivning. Begge dele er mulige, men måske kan de ikke fylde lige meget på en gang. Vores ressourcer nu er lagt an på, at det er et fagligt sekretariatet. Rasmus: Man får aldrig administrationen helt væk. Hvis man kan nå det, så ringer man til sekretariatet udenfor arbejdstiden. Hjælp til selvhjælp er en god taktik. Mads: Det er fint at der er noget administrativt, men det skal ikke være hovedfokus. Det med møder må vi være voksne nok til selv at holde styr på. Man må aktivt sige til, hvis man har brug for hjælp. Det var godt med Kristeligt Dagblad, at man lige kunne få en fra sekretariatet til at gå ind og kigge på det faglige. Rie: Nogen gange til udvalgsmøder vil jeg gerne lave en madplan inden, men det har sekretariatet ikke taget imod. Det er godt hvis man tilbyder sin hjælp når man har overskud. Ulrik: Er det så forkert at Sif har sat en masse politiske møder op? Jeg er i tvivl om det er ok, at jeg ringer til Sif. Miriam: Man kan godt fortsat få hjælp efter aftale. Konklusion: Fremover aftaler gruppen selv, om det er sekretariatet eller en anden der bestiller mad. Vi ønsker ikke kontormus, men at udvalgene får mere styr på at planlægge møder og bestille mad selv. Det enkelte udvalg vælger en eller to personer til at lave det praktiske. Sekretariatet vil gerne hjælpe, men helst ikke konkludere. 7. Ulandsudvalgets indstilling af kandidater til Uganda-besøg sidst i april Rie har overvejet at trække sin ansøgning, fordi der er nogle fordele ved, at Thomas deltager, da han også er involveret i SPU-projektet. Til gengæld fremhæver Thomas, at Rie vil være bedre på engelsk. Det er dog bestyrelsen der beslutter, så Rie og Thomas kan kun motivere deres egen ansøgning. Thomas motivation: Min ansøgning er kort og indforstået. Vi har vores eget projekt i SPU, så derfor har jeg et godt indblik i regnskabet i forvejen. Derfor kan jeg bidrage i forhold til regnskabet. Jeg tror nok at de har lidt respekt for mig, fordi vi har et projekt i forvejen. Rie: Jeg vil også gerne trække mig, fordi der lige netop i de uger ligger et kursus i DUF. Det vil jeg gerne deltage i for at styrke mit arbejde. Jeg ønsker heller ikke at springe fra kurset Bestem!, og derfor vil jeg gerne trække mig. Thomas har noget regnskabserfaring indenfor SPU, og det har jeg bare ikke. Karen og Thomas er de to tilbageværende kandidater.

6 Konklusion: Bestyrelsen har valgt Karen som den frivillige repræsentant. 8. A beautiful mind: Volunteering for Active Inclusion Rie mener, at det er noget vi bare kan sende videre til vores partnere i Uganda. Thomas mener, at det er noget, som vi er blevet opfordret til at lave sammen med vores partner. Kommentarer: Mads: Det er svært at vurdere, hvor meget vi kan få ud af det. Isabella: Bakker Mads op. Det vil måske være mere oplagt for vores nordiske organisation. Miriam: Har vi ressourcer til det? Rie: Jeg har ikke ressourcer. Mads: Vi må finde ud af, hvad de helt præcis vil med det. Hvis det var godt, er det måske værd at tage med til det. Hvis vi kunne få den viden på en nemmere måde, er det måske ikke pengene værd. Isabella: Spørgsmålet er, hvad det har med Uganda at gøre. Rie: Det lyder mest som om vi skal formidle det videre til Uganda. Isabella: Esben mente ikke at den hørte ind under ulandsudvalget. Konklusion: Det er nok ikke så relevant. Vi takker nej. 9. Økonomi for Folkemødet på Bornholm Kommentarer: Mads: Vi bør sætte en økonomisk ramme, fordi vi ikke ved hvor meget vi får ud af mødet. Hvis det så viser sig at være en succes, så sætter vi flere penge af til næste år. Arbejdsgrupperne kan så selv beslutte, hvordan pengene skal anvendes. Isabella: Ja, det er en god måde at gøre det på. Det er så et problem, hvis rammen er kr., for så kan vi ikke have et telt alene. Miriam: Man kan godt holde møder uden et telt. Vi ved ikke, om man kan leje en plads uden et telt. Thomas: Vi skal stadig byde ind, hvornår vi vil holde noget, så det bliver annonceret også selvom vi ikke har et telt. Isabella: Måske er det fint at købe et telt på længere sigt, hvis det er muligt. Miriam: Vi overvejer om vi kan tage plastikborde og stole med. Thomas: Jeg har optaget hele infomødet og lavet det om til en mp3-fil, som jeg kan sende til jer. Miriam: Hvis vi bare skal sætte en økonomisk ramme, kan vi jo afgøre, hvad vi synes det er værd. Mads: Jeg foreslår at vi sætter af i alt, så vi tager kampagnepengene og lidt af vores overskud. Vi kan gøre det rimelig billigt uden telt. Isabella: Vi skal tage højde for, at vi har penge til kampagner og et lille overskud. Vi skal måske også sætte nogle penge af til formidling efterfølgende. Rie: Vi kan jo sige, at beløbet er alt inklusiv også kampagnematerialer. Miriam: Vi kan allerede nu se, at der er en ekstra indtægt på kr. Konklusion: Bestyrelsen bevilger kr. til hele arbejdet, inklusiv teltleje, informationsmaterialer, transport, mad og overnatning. Gruppen beslutter selv, hvordan pengene skal disponeres. 10. Ansøgning om optagelse fra SIND Ungdom Bestyrelsen indstiller SIND Ungdom til optagelse hos repræsentantskabet. Vi glæder os. 11. Evaluering af opsamling på bestyrelsesmails

7 Udskudt til næste møde. 12. Orienteringer for ordførerskaber a. Uddannelsespolitik Der er kommet et brev fra en ung pige, som gerne vil i gang med en uddannelse og ikke kan få SU med handicaptillæg. Hun vil gerne have hjælp, og hun vil gerne citere os for, at vi mener at det er en god idé. Vi har sagt ok, under forudsætning for at vi kunne læse det først. De har sendt det videre til nogle politikere og nogle medier. Ud over det er Ulrik og Mads gået i gang med et demokrati-papir. Der har været holdt møde i gruppen der skal forberede Folkemødet. Der mødte 10 personer op. Folk blev inddelt i to grupper, og der var overvægt på uddannelsespolitikken, men det udjævnede sig. Grupperne gik hver for sig og begyndte at planlægge hvad der skal ske. Der blev både snakket om, hvilke aktiviteter vi kunne tænke os og hvordan det skal foregå. Det er besluttet, at grupperne har fået en tovholder hver. Der skal arrangeres flere møder, både hver for sig og sammen. To af dem i grupperne er faktisk over 35 år, og kommer fra Handicappede Studerende og Kandidater men de har værdifuld viden. Der er tvivl om de skal smides ud, eller om de gerne må være i gruppen men ikke deltage i Folkemødet. Måske kan de deltage, hvis ikke der er plads. De kan kun deltage som ressource- eller kompetencepersoner, idet de ikke kan være medlem i gruppen så det er op til gruppen om de kan deltage. HSK er generelt ældre. Det er vigtigt at de ikke bliver billedet udadtil. b. Socialpolitik Thomas har allerede fortalt om SUS jubilæum. Se desuden ovenfor i forhold til Folkemødet. c. Arbejdsmarkedspolitik Det lykkedes ikke at deltage i DH-mødet om reformer. Der er ikke sket så meget. d. Ungdoms- og fritidspolitik Intet nyt. e. Frivillige og udvalg i SUMH Rie og Sif deltager i et DUF seminar omkring hvordan man engagerer frivillige i kampagner d. 29. februar. f. Medlemsorganisationer Rie skal deltage i SPUs landsmøde Ulrik vil også gerne deltage lørdag. Ulrik og Tim tager til DDUs landsmøde. Rasmus og Tim deltager i DBSUs landsmøde. Der har desuden været holdt møde om rekrutteringsstrategi. Det indtænkes hvordan medlemsorganisationerne kan gå hjem og rekruttere medlemmer til deres egne organisationer. Tanken på repræsentantskabsmødet er at lave nogle opgaver og cases med deltagerne for at de kan få nogle redskaber. Der er udgangspunkt i nogle øvelser, som Sif har fået på et kursus. g. Økonomi Vi afventer revisoren i forhold til årsregnskabet. h. Presse Pressegruppen har i samarbejde med Kim sendt et indslag til Kristeligt Dagblad i forhold til prostitutionsdebatten. Orienteringen kan indeholde: Hvad rører sig på området?

8 Hvad er der sket indenfor området? Ordførerskaberne melder ind skriftligt til Miriam senest d. 1. marts. 13. Orienteringer a. Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Isabella spørger om der er kommet nogen tilbagemelding i forhold til opfølgning på elektro-chok-brevene. Det er der ikke. Isabella spørger om det vil have nogen betydning, hvis et bestyrelsesmedlem ringede op. Det er ikke overvejet. Sidsel og Miriam kigger på, hvordan strategien kunne lægges. Ulrik spørger om vi har sendt noget om brevene til Tom Behnke. Der er sendt noget om projektet. b. Seksualpolitik på specialskoler Thomas og Rie var til 20 års jubilæum i SUS sammen med Kim. Det var meget spændende, og det blev tydelig hvor stort SUS er. e. Opfølgning på fundraising Isabella spørger, om der er nogen chance for, at vi får nogle af projekterne. Der er nok en chance for, at vi får 1-2 projekter indenfor den kommende tid. f. Personalesituationen på sekretariatet Det bliver spændende om vi får ansat Annelena. Der er endnu ikke afholdt samtaler. Isabella takker Karen for hendes tid her, og ønsker Mads velkommen. 14. Eventuelt Isabella bakkes op i at deltage i receptionen hos DUF for formandskabet. Thomas spørger Isak, selvom vi ikke tror han kan komme. 15. TJEK-UD Bestyrelsen tjekkede ud.

DAGSORDEN for den 18. maj 2012. 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for den 18. maj 2012. 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH Referat af bestyrelsesmøde d. 18. maj 2012 Tilstede: Osman Sari, Camilla Heide Sørensen, Mads Brix Baulund, Isabella Leandri-Hansen (fra punkt 6), Rasmus Storgaard (via skype), Rie Lynge Rasmussen og Miriam

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Tilstede: Mads, Signe, Sigrid, Louise, Rie, Miriam (referent), Esben (under punkt 11-16), Peter (under punkt 14-16) og Ida (via skype under punkt 14). Afbud:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tilstede: Isak Kornerup Houe, Rie Lynge Rasmussen, Kristina Ladingkær, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl-Madsen, Miriam Madsen, Danny Nymand Lajer og Tina Langerskov Buchhave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Tilstede: Mads Brix Baulund, Tim Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen (referent) Under punkt 4-5 desuden: Kim Steimle

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

DAGSORDEN for den 17. december 2011. 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for den 17. december 2011. 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH DAGSORDEN for den 17. december 2011 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH 11.10 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer ILH 11.15 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 1. september 2009, kl. 16-20, Kløverprisvej, mødelok. 2 Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl Madsen, Cathrine Jeppesen, Isak Kornerup

Læs mere

DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011. 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011. 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH 14.10 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer ILH 14.15 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35 Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 Introduktion af nye repræsentanter 18.00-19.00 Aftensmad 19.00-19.30 Velkomst Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere Isak

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen (Afbud pga. manglende tolkning) Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Miriam (ordstyrer) og Sif (referent) Bestyrelsesmøde

Læs mere

Kommentarer i forhold til jobsøgendes brug af vejledere og erfaringer med jobcentret:

Kommentarer i forhold til jobsøgendes brug af vejledere og erfaringer med jobcentret: Referat af bestyrelsesmøde d. 19-20. oktober 2013 Tilstede: Sigrid, Signe, Rie, Mads, Trine (til og med punkt 13), Oliver og Miriam (referent), samt Jane under punkt 4 og Kim og Maria under punkt 17. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 29. august kl med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 29. august kl med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 29. august kl. 12-17 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 12.00 Frokost Ansvar 12.45 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 13.00 2. Godkendelse af

Læs mere

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder.

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder. Handleplan 2011 Indledning SUMHs handleplan 2011 er konkrete mål for, hvad SUMH skal gennemføre af tiltag i 2011, samt hvilke tiltag fra forrige år, der skal fortsættes. Kontorets faste opgaver såsom administration

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom (Sammenslutningen af Unge med Handicap) Onsdag d. 23. april kl. 16.30 19.30

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom (Sammenslutningen af Unge med Handicap) Onsdag d. 23. april kl. 16.30 19.30 Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom (Sammenslutningen af Unge med Handicap) Onsdag d. 23. april kl. 16.30 19.30 Til stede: Isak Kornerup Houe Kristina Ladingkær Rie Lynge Rasmussen Rebecca Delfs DSI-Ungdoms sekretariat;

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen.

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen. Dato: 28. januar 2007 Tid: 10.00 15.15 Bestyrelsesmøde: Sted: Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens Deltagere: Nielsen, Svensson, Arnold, Gudmund Hindberg, Pedersen Claus Hansen. Referat: Höiberg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

1. Søborg Gruppe Bestyrelsen

1. Søborg Gruppe Bestyrelsen Referat af Bestyrelsesmøde 7. marts 2016 19:30 i flokhytten (Maglestien 9, 2860 Søborg) Til stede: Søren, Niels BP, Jesper H, Dorthe, Kirstine, Stinne, Knud-Erik, Sofie, Casper, Trine, Niels A, Daniel,

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Inden vi gik i gang med den egl. Generalforsamling, fik foreningens nye direktør, Morten Lorenzen ordet for

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Tilstede: Thor, Sigrid, Fie, Sidsel, Anders, Mads, Louise (fra punkt 6) og Miriam (referent). Katrine var desværre syg. Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2.

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding.

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Til stede: Lotte Vangsgaard, Kristen Foged, Claus Hansen, Per Hertz, Bjarne Trampedach, Ingeborg Vind Nielsen, Per Hertz, Britta Bertel Dagsorden:

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Indstilling Bestyrelsen skal drøfte indstillingen og evt. forslag til ændringer og tilføjelser.

Indstilling Bestyrelsen skal drøfte indstillingen og evt. forslag til ændringer og tilføjelser. Dagsorden - bestyrelsesmøde Mandag d. 10. december 2012 - kl. 17.00-19.00 og efterfølgende julefrokost hos Rie, Ringkøbingvej 113, Snejbjerg, 7400 Herning Deltagere: Per Bang (mødeleder), Rie Merrild Dieckmann,

Læs mere

Baggrunds materiale omkring:

Baggrunds materiale omkring: Baggrunds materiale omkring: Bagrund Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men i høj

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 1. Formalia (Behandlingstid: 15 min.) - Tilstede: Hanne Jensen, Ida Simonsen, Shelia Hansen, Cecilie Wehnert, Simone Wehnert, Helle H.H.,

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00 Tilstede: Lone, Kim F., Sanne, Heino, Jørgen, Lasse, Kim A.,, Mads Afbud: Thomas, Kristian, Mette, Jens, Sus, Silke, Henrik Referent: Mads Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus,

Læs mere

Århus, den 29. februar 2015

Århus, den 29. februar 2015 Århus, den 29. februar 2015 Referat fra evaluerings- og debatmøde med turneringsudvalget onsdag den 24. februar i Vibyhallen. 1. Velkomst og præsentation af de fremmødte. Følgende foreninger var repræsenteret:

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til foreningsguiden 2 Hvad er en forening 6 Generalforsamling 9 Generalforsamling

Læs mere

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 1. Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 Konflikter er en del af det at være forældre og barn altså menneske Det er OK at sige: NEJ! Det er OK at sige: det bestemmer

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor/frokoststuen) Tilstedeværende: Kenneth Primdal-Bengtson(formand), Taitsiannguaq Tróndheim, Jonas Elgaard (næstformand),

Læs mere

Referat. Ansvarlig og deadline

Referat. Ansvarlig og deadline Deltagere: Simon, Lene, Ulrik, Steffen, Marina Afbud: Referent: Miriam,, Susanne Lene Emne Referat Referat 1. Godkendelse af Dagsordenen godkendes. dagsorden 2. Referat fra sidste møde Referatet fra sidste

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ TIRSDAG D. 3.1.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ TIRSDAG D. 3.1. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ TIRSDAG D. 3.1. PÅ DAGSORDENEN ER: 1. Repræsentantskabsmødet Beretning Alt er samlet og lagt ud til den sidste korrekturlæsning. Beretning, vedtægtsændringer, regnskab,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt.

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt. Dagsorden Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Torsdag d. 14.11.13 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe, Henrik Toft, Birgitte Dyreborg, Mikael

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. september 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: DB, EJ, KFG, BL, KA, LM, HP, MJM, MM, NKC, Torben Afbud: JCK, EG, KDP Fravær: MB Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Politik. Overordnet: Kontakt til politikere: Ungdomspolitisk debatmøde: Folkemødet på Bornholm: Politisk strategi:

Politik. Overordnet: Kontakt til politikere: Ungdomspolitisk debatmøde: Folkemødet på Bornholm: Politisk strategi: Årsberetning 2013 Politik SUMH har i det forgangne år arbejdet hårdt på at etablere en politisk platform, hvorfra det er muligt at tale med, og ikke til, politikere. Dialogen skal være i højsædet, hvis

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 7-2013 Dato: 07-10-2013 Sted: Bent Schwartzbach BS Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Strømmens Bestyrelsesmøde I klubhuset, Østre Hougvej 104 den 3/11 2011 fra kl. 19-21

Strømmens Bestyrelsesmøde I klubhuset, Østre Hougvej 104 den 3/11 2011 fra kl. 19-21 Strømmens Bestyrelsesmøde I klubhuset, Østre Hougvej 104 den 3/11 2011 fra kl. 19-21 1.1 Delta gere Fraværende Referatet offentliggøres Mogens K Hansen (MH), Mads Jørgensen (MJ), Jørgen Flemming Henriksen

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer),, Benedikte og Sif (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Fredag d. 28.

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: Hugo Andresen (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael Green (MG)

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og læs-let resumé... 3. Forkvindens beretning... 4. Status på Strategi 2015... 5. Kapacitetsopbygning...

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og læs-let resumé... 3. Forkvindens beretning... 4. Status på Strategi 2015... 5. Kapacitetsopbygning... Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og læs-let resumé... 3 Forkvindens beretning... 4 Status på Strategi 2015... 5 Kapacitetsopbygning... 6 Kommunikation... 6 Frivillige...

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt. Referat af ÅUFs Styrelsesmøde 07/02 Onsdag den 27. november, kl. 17.00 på sekretariatet Til stede: Kristian Storgaard, Forlev Spejdercenter; Jannick Raunow, Eidolon Århus; Henrik Koch Rasmussen, DDS; Maj-Brit

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Lunden d 8-2-2016 Gantis Ordinære Generalforsamling 8 februar 2016 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Jørn Mikkelsen Referent: Julie Schjødtz Hansen Godkendes af generalforsamlingen 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Ugebrev uge 41 gruppe 2

Ugebrev uge 41 gruppe 2 Ugebrev uge 41 gruppe 2 Så blev det endeligt tid til ugebrev igen. Det har jo været en tid med vikarer, da jeg har været syg. Jeg tror dog at det er gået ok. Vi var jo på besøg på en æbleplantage i sidste

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 07-2015 06.09.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 25. august 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Referat af DSÅ-møde d. 16.1.07

Referat af DSÅ-møde d. 16.1.07 Referat af DSÅ-møde d. 16.1.07 1 Godkendelse af referat og dagsorden 2 Arrangementer siden sidst 3 Kommende arrangementer 4 Nyt fra landsorganisationen 5 Fremtidens arbejde i DS- Østjylland 6 Rep.mødet

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere