E-mobilitet køreplan En segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-mobilitet køreplan 2020. En segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler"

Transkript

1 E-mobilitet køreplan 2020 En segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler November, 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og hovedresultater s. 3 Formål s. 3 Konklusioner s. 3 Elbiler s. 4 Firetrins køreplan s. 5 Segmenteret tilgang s. 6 Anbefalede virkemidler s. 7 Udbredelse og omkostninger s. 10 Vækst og arbejdspladser s. 12 Kildeliste s Bilag s. 1 Bilag til sammenfatning s. 2 Analyse af virkemidler, fordelt på udvalgte prioriterede segmenter s. 21 o Samfundsudgift side s. 22 o Offentlige flåder staten, regioner og kommuner s. 24 o Firmabiler s. 28 o Taxaer små s. 31 o Erhverv små varebiler s. 35 o Lille bil segment pendlere, familier med flere biler og byboere s. 38 Analyse af generiske virkemidler s. 41 o Infrastruktur investeringer s. 42 o Elbilafgiftsfritagelse 2020 s. 45 o Plug-in-hybrid-elbil afgiftsfritagelse s. 48 2

3 1. Sammenfatning og hovedresultater Formål Dansk Elbil Alliance (DEA) har initieret en E-mobilitet køreplan 2020 med det formål at skabe et fundament for, at de rigtige initiativer sikrer størst mulig udbredelse af elbiler og infrastruktur for færrest mulige ressourcer. Med køreplanen er der: Identificeret og analyseret en række barrierer ift. udbredelsen af elbiler. Kortlagt og analyseret virkemidler, der kan stimulere penetrationen af elbiler. Præsenteret en værdi kalkule / afvejning af virkemidler ift. de identificerede barrierer, og deres respektive værdi, set ud fra et bruger- og samfundsperspektiv. På baggrund heraf er følgende hovedresultater og anbefalinger identificeret: Hovedresultater 1. Elbilerne er den bedste mulighed til løsning af miljøudfordringerne i den lette transport og samtidig har Danmark mulighed for at spille en rolle i den globale elbilindustri. 2. Der er stor forskel mellem at være leader eller laggart i 2020 såvel økonomisk som miljømæssigt. Vi estimerer, at en førende elbilnation kan opnå en penetration af elbiler på minimum 20 pct. af nysalget i 2020, mens en laggart nation vil ligge på ca. 2 pct. 3. Danmark har potentialet til at være førende indenfor elbiler idet a) vi er langt fremme på udrulning af infrastruktur, b) vi har kompetencerne ift. el-systemet, smart-grid, power elektronik, system design, materialer, mv., og c) en national struktur geografisk og energimæssigt, der passer godt til udrulning af elbiler alt sammen supporteret af en ambitiøs klimaambition. 4. Gode rammevilkår er essentielle for at nå tipping point indenfor relativt få år. Udover kapitalsubsidier som der er i dag, har erfaring fra førende lande vist, at tilskud til løbende udgifter, samt fordele der bidrager til en mere effektiv hverdag, haft stor effekt. Endvidere er tilskud til R&D en vigtig parameter i at sikre en konkurrencedygtig industriposition. 3

4 5. DEA anbefaler en fire-trins køreplan, hvor skræddersyede virkemidler målrettes strategisk udvalgte segmenter. Ved hjælp af en segmenteret markedstilgang er offentlige og private flåder, samt udvalgte privatbilssegmenter blevet identificeret som de segmenter, der skal fokuseres på nu, idet der her opnås størst effekt mht. udbredelse for færrest midler. Årsagen er, at disse segmenter har en relativ god parring med den nuværende elbil-teknologi og kan skabe øget udbredelse via deres synlighed i det offentlige rum. Virkemidlerne i forbindelse med køreplanens trin 1 forventes at kunne bidrage til en 3 pct. elbilandel af nybilsalget i Danmark i Det vil koste staten 440 mio. kr. i tabt provenu (i form af registrerings- og grøn ejerafgift) i Ved fx at stille krav til statens biler om en gradvis udskiftning til elbiler får vi udrulningsprocessen i gang der, hvor man reelt kan påvirke den. Det skaber synlighed og elbilomtale. Ved at målrette økonomiske virkemidler som fx grønt pendlerkort samt gratis parkering giver man økonomiske fordele til de private bilejere på et tidspunkt, hvor købsprisen, vaner mv. stadig kan være en barriere for at træffe det grønne valg. Det skaber igen synlighed i et købestærkt segment, og er med til at starte naboeffekter. 7. Industrien skal hjælpe til med at overvinde de barrierer, der er ift. a) distribution og salg af elbiler, og b) opfattelsen af elbiler, således at de bliver opfattet som et naturligt alternativ til benzin- og dieselbiler, fremfor tekniske og systemmæssige løsninger, og endeligt er det vigtigt, at c) industrien på tværs af værdikæden harmoniseres yderligere, så udviklingen kan ske effektivt, således at man undgår flere parallelle systemer, processer og unødvendige investeringer. 8. Vækst og samfundsøkonomi er en vigtig parameter i debatten. De initiale analyser viser, at elbilbranchen allerede i dag bidrager positivt til samfundsøkonomien. Industrien kan således bruge dens styrkeposition til at udvikle en hurtigt voksende e-mobilitet industri i Danmark med mere end nye arbejdspladser i 2020, via innovation og fokus på at eksportere kompetencer internationalt. Elbiler Elbilerne er den bedste mulighed til løsning af miljøudfordringerne i den lette transport, og samtidig har Danmark mulighed for at spille en rolle i den globale elbilindustri Elbiler kan bidrage til at løse udfordringer både i transport- og energisektoren, samt øge integrationen og nyttiggørelsen af en voksende andel af vedvarende energi i samspil med et intelligent elnet. Elbiler har en 2-3 gange højere energieffektivitet end biler med en forbrændingsmotor og er uafhængige af olie. Derfor kan elbiler bidrage til at nå danske og EU målsætninger om et energieffektivt samfund, der er uafhængigt af fossile brændsler. Med elbilen flyttes biltrafikken væk fra benzin og diesel og over på strøm, hvormed klimaproblemet flyttes fra mange biler og over til få kraftværker. I takt med at klimaudslippet fra kraftværkerne reduceres som følge af mere og mere vedvarende energi, vil elbilernes miljøfordel blive stadig større. Flere elbiler på vejene i stedet for benzin- eller dieselbiler vil samtidig skabe et bedre bymiljø, da de ikke udleder skadelige emissioner til luften i nærmiljøet og støjer mindre 1. Ud fra en økonomisk betragtning har elbiler typisk 1 Ingeniøren,

5 lavere driftsomkostninger end konventionelle biler, da de anvender færre bevægelige dele og ikke gør brug af motorolie, oliefilter og tændrør 2. Blandt analytikere 3 forventes 8 pct. af bilsalget i 2020 gennemsnitligt at være elbiler, og i de førende markeder forventes elbiler at have mere end 20 pct. af nysalget i På kort sigt er den relative spredning større med hensyn til, hvor mange elbiler der forventes på vejene, men de fleste analytikere er enige om, at markedet tager fart omkring I eksempelvis Norge er der dog allerede elbiler (jf. sept. 2012) 4 på vejene, og der er en forventning om, at rene elbiler udgør min. 25 pct. af nybilssalget i 2020, hvilket primært skyldes indførelsen af en række elbil-favoriserende virkemidler fra politisk side, en grøn bilbeskatning, og et krav til nye bilers udledning i 2020 på 85 gco2/km. Danmark har på nuværende tidspunkt indregistrerede elbiler (jf. september 2012) 5. Men selvom elbilsalget ikke har taget fart i Danmark endnu, er Danmark velegnet i forhold til udrulning af elbiler med en række engagerede aktører på tværs af værdikæden, innovative løsninger og fornuftige fremskridt på ladeinfrastruktur. Det store markedspotentiale kombineret med de stadigt voksende politiske ambitioner for vedvarende energi og international uafhængighed betyder, at timingen er rigtig nu. Der skal handles aktivt fra politisk side for at sikre Danmark en førende position i fremtidens elbil-industri, og for samtidigt at sikre landets vækst og øget beskæftigelse sideløbende med miljø-og klimaforbedringer. Firetrins køreplan DEA anbefaler en firetrins køreplan for udviklingen af elbilmarkedet i Danmark, som fokuserer på at udvikle markedet, så der i hver fase opnås størst mulig effekt af virkemidlerne i forhold til markedets modenhed og brugernes behov Køreplanen indeholder en markedstilgang med fokus på udvalgte segmenter og virkemidler, hvilket er nøglen til en effektiv udbredelse af elbiler. Kort fortalt, gælder det ikke om at løse alle (fremtidige) udfordringer nu, men om at løse udfordringerne i en rækkefølge, så markedet modnes i det rette tempo. Derfor foreslår DEA en køreplan, som sætter markedet og Danmark i position til kraftig vækst, når markedet for alvor tager fra. I 2013 foreslås en segmenteret tilgang med fokus på en række virkemidler (VM1), som forventes at kunne bidrage til at 3 pct. af nybilssalget i Danmark i 2015 er elbiler. Det vil koste samfundet ca. 440 mio. DKK i provenutab i 2015 forårsaget af tabte afgifter (registrerings- og grøn ejerafgift) fra benzin- og dieselbiler. Ifølge køreplanen udfases virkemidlerne gradvist i forbindelse med køreplanens fase 3 (VM 3.0) omkring 2017, og en reel afskaffelse af støtten finder sted omkring Paragraf baseret på Energistyrelsens Slutrapport 2012: Alternative drivmidler i transportsektoren Frost & Sullivan 2011, IEA 2010, J. P. Morgan 2010, Pike Research 2011, IHS Global Insight, J. D. Power 2011, PWC 2011 m. fl. 4 Grønn Bil Trafikstyrelsen

6 Figur 1 Firetrins-strategi. VM = Virkemiddel. Segmenteret tilgang Segmenterne der er i fokus i første fase (VM 1.0), adresserer en stor del (ca. 45 pct.) af markedet Offentlige og private flåder samt visse privatbil-segmenter, såsom pendlere og familier med flere biler, er mest omkostningseffektive at flytte fra fossile brændsler til el først set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. De offentlige og private flåder er karakteriseret ved at have en god parring med elbilens egenskaber og økonomi de kommende tre år, samt et relativt lavt provenutab for staten. Derudover er infrastrukturen vigtig for at sikre adgang til nogle af de vigtigste potentielle segmenter. Firmabiler er et segment, som har et stort potentiale, men dog en relativt høj samfundsomkostning pr. flyttet km. Den offentlige flådes markedspotentiale estimeres til at være ca. 500 biler solgt pr. år til staten, ca biler solgt pr. år til regionerne og ca biler solgt pr. år til kommunerne, som det største undersegment. Af markedspotentialet på samlet set ca biler estimeres det adresserbare marked (konservativt) til at være ca biler solgt pr. år, når specialbiler, brugere med et kørselsbehov over 80 km om dagen, meget konservative brugere og high-end/luksus undersegmenterne sorteres fra. Baseret på en elbilpenetration i 2015 på 50 pct. i staten, 50 pct. i regionerne og 25 pct. i kommunerne, kan ca af disse være elbiler i Den private flådes markedspotentiale (hvor der er set på mindre erhvervsbiler og taxaer) estimeres til at være ca. 500 biler solgt pr. år i klassen små taxaer og ca biler solgt pr. år til erhverv (små varebiler: 0-6

7 2.000 kg). Af markedspotentialet på de ca biler solgt pr. år vurderes det, at ca. 52 pct. kan adresseres, hvilket primært er de TCO fokuserede undersegmenter. Baseret på en elbilpenetration i 2015 på 20 pct. i små taxaer og 13 pct. i erhverv, kan ca være elbiler i Markedspotentialet for privatbils-segmentet estimeres til at være ca biler solgt pr. år til pendlere, familier med flere biler samt byboere, og ca biler pr. år til firmabil-undersegmentet. Af markedspotentialet på ca biler solgt pr. år vurderes det, at ca. 46 pct. kan adresseres. Det vil sige ca biler solgt pr. år, når XL-, store- og mellem-bilklasse undersegmenterne ikke medregnes samt meget konservative brugere og brugere med et meget stort kørselsbehov pr. dag. Baseret på en elbilpenetration i 2015 på 6 pct. i lille bil segmentet og 7 pct. hos firmabilerne, kan være elbiler i Offentlige flåder Private flåder Private biler Figur 2 På den korte bane er en segmenteret tilgang nøglen Anbefalede virkemidler Et stort antal elbiler og en god økonomi kan allerede sikres i dag ved at skræddersy relative simple virkemidler til de udvalgte segmenter De mest effektive virkemidler målrettet de offentlige flåder vurderes at være: Krav til statens biler fx at 50 pct. af flåden skal udgøres af elbiler i 2015, Motivere kommuner og regioner til at anvende elbiler, Statsligt tilskud på 25 mio. kr. (fra puljen på 70 mio. kr. fra energiforliget) til investering i offentlig ladeinfrastruktur, fx i forbindelse med kommunerne og regionernes køb af elbiler Afgiftsfritagelse af strøm til opladning af elbiler (processtrøm) for at reducere driftsomkostningerne forbundet med at have en elbil. 7

8 De mest effektive virkemidler, som er skræddersyet til de private flåder, er: Krav til grønkørsel i forhold til taxaers socialkørsel. 52 pct. af al taxakørsel er social kørsel for kommuner (skolekørsel, syge kørsel mv.). Forslaget kan gennemføres som et prækvalificeringskrav, Maksimum for udledning i indre by, hvilket kunne inieres gennem Trængselskommissionen, som skal se på ren-luft-zoner/miljøzoner, og hvor fx kun biler med en udledning under 60gCO2/km skal have adgang indenfor givne tidsrum, Omkostningseffektiv tilslutning af ladestandere for erhvervs-segmentet (mulighed for seriel måling), Gratis parkering i byerne, Oplysningskampagne da især små varebiler allerede i dag kunne drage TCO fordele af at køre elbil, Dedikerede p-pladser (et antal særligt attraktive parkeringsholdepladser) og Afgiftsfritagelse af strøm til opladning (processtrøm). Til de private biler foreslås: Et grønt pendlerkort (befordringsgodtgørelse) som reducerer elbilejeres driftsomkostninger, Gratis parkering og dedikerede p-pladser, fx ved togstationer. For firmabiler foreslås en halvering af beskatningen for et begrænset antal af firmabiler for at afprøve effekten af et sådant virkemiddel. Medarbejdere, der oplader deres bil på arbejdspladsen, skal ikke beskattes heraf fx i en overgangsperiode frem til Registreringsafgiften på plug-in-hybrid-elbiler (med en vis batteristørrelse) nedsættes med 70 pct. 8

9 Figur 3 Firetrins-strategien med de konkrete virkemidler for fase VM 1.0 Køreplanens anden fase har fokus på ambitiøse markedsvirkemidler, tredje fase har fokus på virkemidler til at fremme eksport og virkemidlerne kan afskaffes, når en succesfuld udbredelse er opnået i omkring 2020 Baseret på elbil-succeshistorierne etableret i 2013, ved hjælp af en fokuseret og målrettet virkemiddelindsats mod offentlige og private flåder samt udvalgte privatbilssegmenter, og en klar vækststrategi, iværksættes anden fase ved navn Ambitiøs i perioden , som har fokus på ambitiøse og mere vidtgående markedsvirkemidler. Derunder en ny afgiftsstruktur som i højere grad er baseret på køretøjers brændstoføkonomi eller udledninger, som DEA allerede har udarbejdet et forslag til 6. Herudover vil anden fase have øget fokus på generelle infrastrukturtilskud, R&D- og kompetenceordninger samt produktions Invest in DK ordninger, som alle er virkemidler, der skal hjælpe med at få Danmark frem som en førende nation på markeds- og industriniveau. Fra 2017 og frem mod 2020 vil elbil-markedet begynde at fungere af sig selv, hvorfor markedsvirkemidlerne neddrosles i forbindelse med tredje fase Eksport ved at justere på afgifterne relateret til elbiler og plugin-hybrid-elbiler. Baseret på Danmarks førende markeds- og industriposition opbygget i løbet ad anden fase, øges fokus i stedet på eksportfremmende virkemidler i form af eksempelvis vækst- og eksportordninger. Fjerde fase ved navn Succes dækker perioden 2020+, hvor det forventes, at virkemidler målrettet elbiler og plug-in-hybrid-elbiler kan afskaffes helt, da en kritisk masse forventes at være opnået i Danmark på dette tispunkt. Virkemidlerne supporterer en udvikling, så op mod 3 pct. af nybilssalget i 2015 kan være elbiler Køreplanen forventes som nævnt at kunne bidrage til, at op mod 3 pt. af nybilssalget i 2015 er elbiler. Det vil koste samfundet ca. 440 mio. DKK i provenutab i 2015 forårsaget af tabte afgifter fra benzin- og dieselbiler. Ved udgangen af 2015 forventes Danmark til gengæld at være stærkt positioneret til at kunne tage hoppet fra 8 pct. penetrationsscenariet til 20 pct. penetrationsscenariet ved en succesfuld udførelse af faserne: VM 2.0 og VM 3.0. Den øgede udbredelse af elbiler vil ydermere resultere i mindre CO2 udledning, mindre støj, større elbil synlighed i det offentlige rum og øget word of mouth omkring elbiler, hvilket potentielt kan skabe en selvforstærkende effekt på udbredelsen. 6 DEA, Vejen til en grøn bilbeskatning,

10 Figur 4 Samlet elbiladoptionseffekt af virkemidler Udbredelse og omkostninger Offentlige flåder (staten, regioner og kommuner) har en god parring med elbilens egenskaber og har fokus på totaldriftsomkostninger, hvilket gør segmentet velegnet Det forventes, at ca offentlige elbiler vil være på vejene i 2015, hvilket ud fra en TCO betragtning koster staten ca DKK pr. bil pr. år pga. en høj kapitalbinding på elbiler i mellemklassen 7, hvorimod regioner og kommuner gennemsnitlig sparer ca. 400 DKK pr. bil pr. år 8 ved overgangen til elbiler, da disse segmenter typisk anvender en mindre bil. Den primære motivation for segmentet er totalomkostningsbesparelser, og segmentet er særligt interessant, da det potentielt er muligt at bestemme eller påvirke det via politik, har høj signal værdi og samtidig kører bilerne tilhørende segmentet relativt mange kilometer i byerne, hvor CO2 udledning og støj har ekstra fokus. Det samfundsmæssige provenutab (i dette tilfælde beregnet som registreringsafgift og grøn ejerafgift, men eksklusiv tabt brændselsafgift og evt. TCO besparelse/omkostning) pr. bil pr. år ved overgang fra forbrændingsmotorbil til elbil, beregnes for staten til ca DKK i gevinst for samfundet ved overgang til elbiler. Dette skyldes, at statslige biler typisk er afgiftsfritaget, og momsindtægten pr. elbil er større på grund af dens høje basispris. Samfundet mister ca DKK ved overgang til elbiler i både regionerne og 7 En tilsvarende beregning for lillebil-klassen, dvs. en sammenligning mellem en Peugeot 107 og en Peugeot Ion vil ud fra en TCO betragtning koste staten DKK pr. bil pr. år. 8 Kommune Leasing vurderer at afskrivningen på elbilen er ca. 10 pct. højere på elbilen end på ICE bilen. 10

11 kommunerne. Det samlede provenutab i 2015 for de offentlige flåder estimeres til ca. 18 mio. DKK baseret på en elbilpenetration i 2015 på 50 pct. i staten, 50 pct. i regionerne og 25 pct. i kommunerne. Figur 5 Provenutab og TCO oversigtstabel, inkl. virkemidler Private flåder (taxaer, erhverv og delebiler) er primært drevet af totalomkostningsbesparelser, og segmentet små varebiler til erhverv vil allerede i dag typisk kunne spare penge ved at skifte til elbiler Det forventes, at ca private flåde-elbiler vil være på vejene i 2015, hvilket ud fra en TCO betragtning koster segmentet små taxaer ca DKK pr. bil pr. år og små varebiler rent faktisk sparer brugerne ca. 900 DKK pr. bil pr. år ved at skifte til elbiler. Den primære motivation for det private flådesegment er totalomkostningsbesparelser. Taxa-segmentet er særligt velegnet til at øge udbredelsen af elbiler på grund af social kørsel, hvor mange potentielle elbilkøbere får muligheden for at være passager i en elbil, og fordi taxaer har stor synlighed i det offentlige rum. Små varebiler indenfor erhverv-segmentet er også meget synlige i bybilledet, hvilket gør dem velegnet til at sprede budskabet om elbiler. Det samfundsmæssige provenutab (i dette tilfælde beregnet som registreringsafgift og grøn ejerafgift, men eksklusiv tabt brændselsafgift) pr. bil pr. år ved overgang fra forbrændingsmotorbil til elbil, beregnes for små taxaer til ca DKK i tab for samfundet ved overgang til elbiler. Samfundet taber ca DKK ved at små varebiler i erhvervssegmentet skifter til en elbil. Det samlede provenutab i 2015 for de private flåder estimeres til ca. 41 mio. DKK baseret på en elbilpenetration i 2015 på 20 pct. i små taxaer og 13 pct. i erhverv. Private biler (pendlere, familier med flere biler, byboere og firmabiler) har også en god parring med elbilens egenskaber, men driftsøkonomisk er elbilerne for dyre, hvilket gør fokus på bløde virkemidler endnu mere vigtigt Det forventes, at ca private elbiler vil være på vejene i 2015, hvilket ud fra en TCO betragtning koster pendlere, familier med flere biler og byboere ca DKK pr. bil pr. år mere, hvorimod firmabiler (på 11

12 skattegrundlaget for medarbejderen) sparer ca DKK pr. bil pr. år ved at skifte forbrændingsmotorbilerne ud med elbiler, såfremt de foreslåede virkemidler introduceres. Motivationen for at vælge en elbil fremfor en forbrændingsmotorbil for de udvalgte private bil segmenter er især bløde fordele, såsom gratis parkeringsmuligheder og dedikerede p-pladser, hvilket virker meget motiverende ifølge erfaringer fra f.eks. Norge. Med hensyn til firmabiler er totalomkostninger også en vigtig motivation samt muligheden for at få en mere grøn profil som virksomhed. Det samfundsmæssige provenutab (i dette tilfælde beregnet som registreringsafgift og grøn ejerafgift, men eksklusiv tabt brændselsafgift) pr. bil pr. år ved overgang fra forbrændingsmotorbil til elbil, beregnes for lille bil segmentet (pendlere, familier med flere biler og byboere) til ca DKK i tab for samfundet ved overgang til elbiler. Provenutabet estimeres til ca DKK pr. firmabil pr. år ved overgangen til elbiler. Det samlede provenutab i 2015 for de udvalgte privatbil segmenter estimeres til ca. 371 mio. DKK baseret på en elbilpenetration i 2015 på 6 pct. i lille bil segmentet og 7 pct. hos firmabilerne. Figur 6 Virkemidlernes omkostningseffektivitet ved overgang til elbil 12

13 Vækst og arbejdspladser Udviklingen af markedet vil samtidig supporte, at DK potentielt kan få en førende rolle i elbilindustrien, som kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark Danmark har en række styrkepositioner i industrien, blandt andet inden for power elektronik, kommunikation, materialer og system design. Den globale elbilindustri er ifølge Copenhagen Cleantech Cluster den hurtigst voksende cleantech-industri globalt set, og derfor vil en førende rolle i elbilindustrien kunne skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Initiale analyser viser, at elbilindustrien allerede i dag bidrager positivt til Danmarks samfundsøkonomi. Industrien kan bruge den førende rolle til at udvikle en hurtigt voksende e-mobilitet-industri i Danmark med mere end nye arbejdspladser i 2020, via innovation og fokus på at eksportere kompetencer internationalt som der lægges op til i trin tre i firetrinskøreplanen. Her forventes det, at markedet begynder at fungere af sig selv, virkemidlerne kan neddrosles og der vil være en øget fokus på virkemidler til eksport. Kildeliste Catalyst Strategy Consulting analyse - se 2. Bilag for baggrundsmateriale til beregninger Energistyrelsens Slutrapport 2012: Alternative drivmidler i transportsektoren 2.0 Frost & Sullivan 2011, IEA 2010, J. P. Morgan 2010, Pike Research 2011, IHS Global Insight, J. D. Power 2011, PWC 2011 m. fl. Grønn Bil 2012 Trafikstyrelsen 2012 DEA, Vejen til en grøn bilbeskatning,

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Bilag E-mobilitet køreplan 2020. November, 2012

Bilag E-mobilitet køreplan 2020. November, 2012 Bilag E-mobilitet køreplan 2020 November, 2012 Elbil og Plug-in-hybrid-elbil salgsforventninger På kort sigt er den relative spredning større, end på lang sigt de fleste er enige om at markedet tager fart

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Videreførelse af kampagner for KørGrønt og energimærkning for biler, kampagner

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd , Grøn skattereform RUC, 3.12.08 Grundlæggende principper Grønne skatter er effektive til adfærdsændring Kan vi korrigere markedet? Forureneren-betaler-princippet, eksternaliteter Skal man kunne betale

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Center for Grøn Transport Et center i centret Ulrich Lopdrup Problemet! Transportens CO 2 Vejtransportens CO 2 udledning står for mere end 20 % af EU s totale CO

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Skatter og afgifter Indfasning af registreringsafgift for elbiler Omkostninger ved at understøtte udbredelse af elbiler...

Skatter og afgifter Indfasning af registreringsafgift for elbiler Omkostninger ved at understøtte udbredelse af elbiler... . 28. februar 2017 Baggrundsnotat om elbiler Indhold Resume... 1 Baggrund... 1 Skatter og afgifter... 1 Indfasning af registreringsafgift for elbiler... 2 Underlse af udbredelsen af elbiler... 3 Omkostninger

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning 2015/1 BSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014

GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014 GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014 DEA_ÅrsPublikation2.indd 1 21/11/14 15.35 2 DANSK ELBIL ALLIANCE INDHOLDSFORTEGNELSE 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 2014 - ET GODT ÅR FOR ELBILERNE

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning i de nordiske lande

Trafikafgifter og klimapåvirkning i de nordiske lande Trafikafgifter og klimapåvirkning i de nordiske lande Fremlæggelse for Embedsmandskomiteen 22. september 2008 Projektets formål At evaluere brug af afgifter som middel til at reducere bilers CO2-udslip

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler November 2011 Udgivet af Trafikstyrelsen November 2011 Grafisk tilrettelæggelse: grafiliokus.dk 3 Anbefalinger indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger til

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Elbiler - kort hjemlig og international status

Elbiler - kort hjemlig og international status Elbiler - kort hjemlig og international status Trafikdage 2012 Michael Rask Energistyrelsen 28. august 2012 Oversigt Sammenfatning/konklusioner Status over danske virkemidler Erfaringer fra ENS forsøgsordning

Læs mere

Grøn firmabilskat August 2016 1

Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat Det nuværende system for firmabilbeskatning er forældet, derfor ønsker vi et opgør med det nuværende system. Vi ønsker et nyt og grønnere skattesystem.

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

en grøn bilbeskatning

en grøn bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Vejen til en grøn bilbeskatning Dansk Elbil Alliances model til en grøn bilbeskatning Danmark har brug for en grøn bilbeskatningsmodel Transportsektoren

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet , Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet Dakofa, 11.12.08 Grundlæggende principper Mere skat på det vi vil begrænse (forurening) mindre skat på det vi vil have mere af (arbejde) Grønne skatter

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017 EL OG GAS TIL TRANSPORT Analyse af fremtidens drivmidler September 217 2 BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE Forbrug af el og gas til transport er vigtig viden for Energinet 3 Stort potentiale for anvendelse

Læs mere

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK 10 VEJE 01 SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL MERE 2 TRE BYGGESTEN TIL FREMTIDENS ENERGIPOLITIK 6 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER Af chefkonsulent John Tang FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: 5 værker

Læs mere

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave KørGrønt Alt andet er helt sort Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug 4. udgave Spar op til 20 % på brændstoffet Sådan gør du Hver gang du tanker bilen, sender du en sms til 1230. Fylder du tanken helt

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Afslutningsrapport Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler

Læs mere

VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK

VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK Seminar om grøn bilflåde i kommunerne NGF nature Energy, den 2. oktober 2014 AGENDA Kort om DEA Status for salget af elbiler i Danmark Hvordan ser elbil-økonomien ud Hvad

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats

Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd for 92-gruppen Klimakrav til reduktioner IPCC udmeldte i 2007 et behov for reduktioner

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere