HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI"

Transkript

1 HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk

2 Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar 2013 og er et udtryk for Byrådets hensigter med udviklingen af turismen. Den angiver retningen vi skal bevæge os i, de mål vi stræber imod og den måde, vi når frem til målene på. Vi er bevidste om vigtigheden af at forfølge målene og om, at al erfaring viser at udvikling også bygger på uforudsete muligheder. Chancer, som bare må gribes, uanset hvad der står i denne strategi. Turismestrategien er en del af den kommunale erhvervs- og bosætningspolitik. Strategien gælder for Holstebro Kommune, men for turister, investorer m.fl. har kommunegrænser ingen betydning, så derfor forholder strategien sig også til, hvad der foregår i vore nabokommuner ved Limfjorden og langs Vestkysten. Almindeligvis defineres en turist som en person, der opholder sig et fremmed sted i mindst et døgn, men i Holstebro Kommune opfattes turismen bredere, idet f.eks. Holstebro By er præget af endagsturister, der ikke overnatter. Turismen er en del af oplevelsesøkonomien, der er økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser i større eller mindre grad indgår i produktet eller serviceydelsen. De mest centrale oplevelseserhverv udover turisme er kunst, underholdning, arkitektur, formgivning, image og branding. Det betyder, at udviklingen af turismen kræver samspil mellem en lang række aktører inden for erhverv, organisationer og offentlige virksomheder. broen TIL musikteatret Strategien bygger til dels på den vision Holstebro Kommune vedtog i 2006: Vi bruger kultur: Som drivkraft for udvikling og vækst især inden for erhverv, uddannelse og sundhed Som den røde tråd i vores driftsopgaver og serviceydelser der er en dråbe af kultur i alt, vi foretager os Til at skabe fælles identitet og til at profilere og markedsføre Holstebro Kommune Holstebro Kommunes Turismestrategi har følgende målsætninger: Turismen skal bygge på styrkepositionerne: Vesterhavet, fjordene, naturen, kulturen, kulturmiljøerne, kunsten, Holstebro By, Thorsminde og Handbjerg Marina Vi bygger på styrkepositionerne Hvorfor kommer der turister til Holstebro Kommune og vores del af landet og hvem er de? Det gør de for at gå tur ved, bade i og opleve Vesterhavet og for at bade i, sejle og surfe på Limfjorden og Nissum Fjord. De kommer for at fiske i åerne, iagttage fuglelivet, spille golf, nyde synet af hederne, gå tur i skovene og ved søerne. Og for at opleve bylivet med menneskene, kunsten, kulturen, handelslivet, spisestederne, musikken, museerne og oplevelsescentrene. Der kommer mange tyske turister til Holstebro Kommune og mange af dem bor ved Vestkysten i sommerhuse og på campingpladser. Ca. 80 % af sommerhusene er udlejet til tyskere og i dem er ca. halvdelen børnefamilier og halvdelen 50 + uden børn. Derudover kommer der mange danskere, en del hollændere og nordmænd. I Holstebro Kommune er der ca sommerhuse flest ved Vestkysten og Limfjorden. Dertil kommer 7 campingpladser med enheder, 8 hoteller og kroer med 542 senge, 2 vandrerhjem med 160 senge, 24 Bed & Breakfasts samt 8 naturlejrpladser. En analyse fra Videncenter for Kystturisme fra januar 2013 viser følgende: Danskere står for 50 pct. af overnatningerne i kystturismen, tyskere for 37 pct. Voksne uden børn står for 52 pct. af overnatningerne, børnefamilier står for resten, 48 pct. Den gennemsnitlige rejsegruppe består af 3,0 personer, der overnatter 8,4 nætter 45 pct. af overnatningerne foregår i et feriehus Hver tredje overnatning foregår på en campingplads Nordmænd og svenskere bor oftere på hotel og feriecenter 73 pct. af kystturisterne tager bilen på ferie, for tyskere er tallet 88 pct. 58 pct. af overnatningerne sker i juni, juli og august og 27 pct. sker i juli alene 58 pct. af kystturisterne har været her fem gange eller flere indenfor de seneste fem år Det har vi i dag natur og kulturmiljø I Holstebro Kommune er der rig mulighed for naturoplevelser. Eksempelvis på strandengene ved Felsted Kog, Husby Klitplantage, Stråsø Plantage, større strandengsarealer ved Nissum Fjord og Nissum Bredning, Rydhave Skov, Geddal Strandenge og plantagerne ved Feldborg. Hertil kommer en række støttepunkter for friluftslivet i form af afmærkede vandreture i terrænet, specialruter til ski, mountainbike, ridning, løb, orienteringsløb og cykelruter. I skovene kan man se mange dyr, bl.a. kronvildt. Der er endvidere naturlegepladser, bålpladser, lejrpladser, primitive overnatningssteder, mindre naturudstil- Medvirke til at udvikle turismeerhvervet gennem samarbejde med erhvervslivet, turismeerhvervet, organisationer, attraktioner, kulturinstitutioner og andre turismedestinationer Medvirke til at øge viden og kompetence i turisterhvervet TOBAKsARBEJDERENs DRØM af Hans Krull m.fl. Sæsonen skal forlænges, så der kommer turister hele året, men med øget fokus på at styrke skuldersæsonerne forår og efterår De digitale medier bruges allerede og skal fremover bruges i stigende omfang Det er Byrådets vision og målsætninger denne strategi har for øje. Da det er vores klare mål, at bygge på de styrkepositioner vi allerede har, gives nedenfor en gennemgang heraf. 2 3 Kaostemplet ANLÆGGET I HOLSTEBRO UDSMYKNING AF BAZAREN BØRN FRA BALLETSKOLEN

3 Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 linger, fugletårne, toiletter (af vekslende standard), hundeskove og badesøer. Syd for Holstebro by er der ca. 500 ha. bynære kommunale skove, som benyttes meget af især borgerne til rekreation og til en bred vifte af friluftsaktiviteter. Holstebro Kommunes afdeling for Natur og Miljø og Naturskolen laver guidede ture til kommunens naturperler - mest for borgerne i kommunen og i mindre grad for turisterne. Lystfiskeri i åerne, fjordene og havet er en yndet beskæftigelse for mange lokale borgere og turister. En anden yndet beskæftigelse er at spille golf på én af de mange golfbaner i området. Alene i Holstebro Kommune er der tre golfbaner af høj kvalitet. I tusindvis af fugle boltrer sig ved Nissum Fjord og de fredede enge ved Thorsminde. I de små jollehavne ved fjorden er der en helt speciel stemning, når de lokale samles og sejler ud for at fange lidt fisk til aftensmaden. I Limfjordens største lystbådehavn - Holstebro-Struer Lystbådehavn kommer der mange gæster, der også besøger mål i Holstebro Kommune. Ejsingholm Strand ved Limfjorden er et godt træfpunkt for windsurfere. Området er lavvandet og derfor velegnet for begyndere og let øvede. Også Nissum Fjord ved Thorsminde bruges af surfere og kitesurfere. I kommunen findes en lang række livskraftige landsbyer med beboere, der er engagerede i udviklingen af deres lokalsamfund. Af de lokale udviklingsplaner for landsbyerne fremgår det, at man her lægger vægt på, at også turisterne får øjnene op for de lokale herlighedsværdier. Næsten overalt i landskabet og i byerne findes kulturspor, der fortæller om livet i kommunen før og nu. Ved et kulturmiljø forstås et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. De fleste kulturmiljøer værdsætter vi uden videre, f.eks. fjordfiskerlejerne, kirkerne, klosterruiner, spor efter oldtidsvejen og herregårdsmiljøer. Andre kulturmiljøer fortæller en historie for færre mennesker; en mark, der for blot en generation siden var hede. Eller en husmandsudstykning, hvor husene har forandret sig i vidt forskellige retninger. Fælles for dem er, at de fortæller om befolkningens aktiviteter i fortid og nutid. I Holstebro Kommune er der en række museer, der besøges af mange turister. Hjerl Hedes Frilandsmuseum og Strandingsmuseum St. George er de mest besøgte af turisterne. Det har vi i dag byen til shopping, kultur og begivenheder Holstebro by er et kraftcenter for Midt- og Vestjylland og en mønsterbryder en by i vækst med et rigt kultur,- restaurations- og handelsliv. En mønsterbryder forstået på den måde, at det er bemærkelsesværdigt, at have en by med så stor vækst og med så mange kvaliteter med sin beliggenhed i det vestlige Jylland langt fra de mere tætbefolkede dele af landet i Østjylland og Sjælland. Førstegangsbesøgende gæster bliver overraskede over det bymiljø og handels- og restaurationsliv, byen byder på - et miljø, der er en større by værdig. Holstebro by ligger ved Storå, der er et dominerende landskabeligt element tværs gennem den centrale del af byen med stier, ramper, broer og trapper. Mellem Musikteatret og Helgolandsgade er der teaterplads og bypark med græs, træer, trappeanlæg og siddepladser. Byens gæster lægger mærke til, at de er i en by med meget kunst i gaderne med skulpturer på hvert gadehjørne f.eks. Tobaksarbejderens Drøm, Bjørn Nørgaards tre vandoverstrømmede cirkulære felter i Nørregade og Borgerne fra Holstebro ved Nørreport. Gågademiljøet er unikt og Holstebro by er i 2006, 2008, 2010 og 2012 kåret til Danmarks Flotteste Handelsby af ICP. Holstebro har med sin geografiske placering, udviklingen i detailhandelen og konkurrencekraft et stærkt handelsliv med gågaderne som et stort aktiv og Nyholmcentret med de store varehuse som et godt supplement. Gågaderne er, som i andre købstæder, præget af kædebutikker, men der er også en del butikker med delikatesser og specialvarer. Der er andet i byen end handel og flotte gader. Holstebro Kommune har siden 1960 erne satset meget på kulturområdet. Kultur gør livet større og den er med til at sætte kommunen på landkortet og den er i høj grad identitetsskabende for egnen. Det kulturelle område består af en række selvstændige kulturinstitutioner, folkelige foreninger og organisationer af forskellig karakter. Af større kulturelle institutioner kan nævnes Odin Teatret, Holstebro Musikskole, Musikteatret, friluftsteatre og den folkelige Kulturperlen. Dertil kommer ligahåndbold, badeland, motionsløb, skøjtebane, bowling, gokart og en lang række andre aktivitetsmuligheder inklusiv en række folkelige foreninger i hele kommunen på det sportslige og kulturelle område. Holstebro er på turistområdet præget af én-dagsturister, men der er ikke så mange overnattende gæster i byen. vanddybde ved indsejlingen til havnen, svarende til ca. 4 meter, bliver havnen som en såkaldt øhavn en kunstig ø ud for kysten, der etableres af det materiale, som graves op i det planlagte havnebassin. Havnen vil blive forbundet med land via en bro, og alle bådebroer vil blive udformet som flydebroer, der så bliver forbundet til en ny pier. Det har vi i dag målgrupperne Inden for de ovennævnte styrkepositioner finder vi to dominerende målgrupper. Det er danskere og tyskere. Og det er primært børnefamilier og de såkaldte Fremover vil der fortsat især blive satset på: Tyskere Danskere Nordmænd Øvrige europæere Inden for disse nationaliteter skal der især satses på: Børnefamilier Gæster over 50 år Erhvervsturister VisitDenmark arbejder med to primære målgrupper, Det Gode Liv og Sjov, Leg og Læring. Målgruppen Det Gode Liv består af unge og voksne par, der holder ferie uden børn, for at nyde livets gode Badning i vesterhavet GÅGADEN I HOLSTEBRO GOLFBANEN I RÅSTED STORÅEN I HOLSTEBRO I Holstebro by er der tre hoteller, hvoraf de to har fælles ledelse og administration, et vandrerhjem og en række bed & breakfasts. I udkanten af byen ligger en campingplads. Holstebro er et kraftcenter, men de gamle kommunehovedstæder Vinderup og Ulfborg har deres store kvaliteter som typiske stationsbyer og områdecentre for den nordlige og vestlige del af kommunen. De er lokale handelsbyer Ulfborg og Vemb med opland ud til Vesterhavet med alle turisterne i sommerhusene og campingpladserne og tæt på Nr. Vosborg og Strandingsmuseum St. George. Thorsminde er ved at udvikle sig til et nyt oplevelsesfyrtårn. Vinderup ligger tæt på Limfjorden og dens herligheder og nær Hjerl Hedes Frilandsmuseum med de omkringliggende smukke naturområder. Tæt på Vinderup anlægges også Handbjerg Marina med ca bådpladser. Området, hvor lystbådehavnen anlægges, er meget lavvandet, så for at sikre tilstrækkelig borgerne I HOLSTEBRO af bjørn nørgaard hjerl HEDE

4 Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 stunder og koble af fra hverdagen, fx. med en lækker gourmetmiddag, gåture i solnedgangen eller en slentretur ned ad gågaden. De begejstres af den danske natur og de mange kulturelle seværdigheder og nyder gå- og cykelture i det fri, men også at opleve kunst, musik og lokal gastronomi. Disse forskellige ønsker og prioriteringer stiller store krav til produktet og markedsføringen. Danmark præsenteres således som oplevelsesmulighedernes land, hvor gæsten kan sammensætte og skræddersy ferien efter eget behov. Turisterne trives i Danmarks trygge og hyggelige rammer uanset årstiden og kommer primært fra Tyskland, Norge og Sverige, sekundært Holland og Storbritannien. Sjov, leg og læring er den største målgruppe for dansk turisme. Turisterne kommer typisk fra Tyskland, Norge, Sverige og Holland og har en travl hverdag. Det skaber behov for både korte og lange ferier med fokus på samvær. Her handler det om at være sammen om aktiviteter, der skaber nærvær og kontakt. Man overnatter primært i feriehuse eller på camping, hvor der er plads til at boltre sig tæt på strand, skov og spændende attraktioner. Man rejser sammen i et utal af konstellationer afhængig af rejsens sociale formål - fx. far/ søn, mor/børn. Det centrale er pleje af nære relationer, og derfor kan det også handle om at holde ferie med bedsteforældre eller venner. Over for denne målgruppe præsenteres Danmark som destinationen, hvor man er sammen om at opleve. Oplevelser og produktudvikling Turister efterspørger oplevelser, der kan vække alle sanser. I Holstebro Kommune og i det geografiske område turisterne naturligt bevæger sig i, når de er her, er der muligheder for en lang række oplevelser. Holstebro Kommune og turismeerhvervet i bred forstand vil medvirke til at iscenesætte det, som vi allerede har og til at udvikle nyt. Alt sammen med udgangspunkt i de styrkepositioner vi har og de mange aktiviteter vi allerede har sat i gang. De skal understøttes og videreudvikles. Alle skal til stadighed arbejde for, at man i forbindelse med planlægning og udførelse af egne arrangementer tænker i helheder og inddrager andre aktører, så gæsten får en helhedsoplevelse. Eksempelvis kan arrangører af et stort sportsarrangement arbejde sammen med handelsstanden, restauratører og oplevelsescentre, så hele byen/området får glæde af gæsterne og gæsterne får glæde af de mange muligheder i området. Det skaber gode ambassadører. Nedenstående indsatsområder vil blive prioriteret af Holstebro Kommune både som selvstændig aktør og i samarbejde med alle interessenter. Der kan tænkes andre udviklingsprojekter og turismeprodukter inden for rammerne af oplevelser og produktudvikling. Når initiativer tages eller chancer opstår, vil Holstebro Kommune også støtte dette, såfremt det ligger inden for rammerne af denne strategi og såfremt det vurderes, at det vil skaffe flere turister til området samt øget turismeomsætning. Naturen land og vand Turisterne i Holstebro Kommune skal kunne anvende naturen og kulturmiljøet både til afstressning og meditativ fordybelse og til aktiv anvendelse, så adrenalinen pumper. Inden for de rammer for benyttelse og beskyttelse, som lovgivningens sætter. ters, legepladser, bålpladser, vandrestier, ridestier og mountainbikeruter. Det kan både ske på kommunale arealer, statslige arealer og private arealer. Inden der tages initiativer til oprettelse af nye naturcentre, skal der kigges nærmere på om de eksisterende faciliteter anvendes efter hensigten og om de markedsføres hensigtsmæssigt over for gæsterne. Publikumsfaciliteter - adgang til naturen og dens dyr, fugle og fisk Turister og borgere skal have ubesværet adgang til de større naturområder. Holstebro Kommune skal have tværgående vandre- og cykelruter, hvor både kultur- og naturhistorie formidles. De større byer skal via vandre- og cykelruter være forbundet med nærtliggende naturområder. Kommunens vandområder skal være åbne for sejlads med småbåde naturligvis under behørig hensyntagen til natur og miljøforhold. Derudover vil vi arbejde for, at der etableres naturstier, ridestier, skiltning, borde og bænke, lejrpladser, toiletter og andre publikumsfaciliteter i de større naturområder. Det skal bl.a. ske i samarbejde med eller på initiativ af staten, nabokommuner, de grønne interesseorganisationer og private lodsejere. Kendskabet til og adgangsmulighederne for at opleve fuglelivet ved især Nissum Fjord skal forbedres. Også kendskabet til de gode muligheder for lystfiskeri i de mange åer - Storå, Karup Å m.fl. skal fremmes og lystfiskeriet i Limfjorden og Vesterhavet ligeså. Det skal ske på initiativ af statslige eller private lodsejere, Holstebro Kommune, nabokommuner, Netværk Limfjorden, Nissum Fjord Netværket, grønne organisationer m.fl. Kanoturisme og golf Den allerede eksisterende kanosejlads på Storå skal videreudvikles bl.a. med digital formidling og med flere muligheder for overnatning. Der er allerede taget initiativer på området. Der arbejdes videre med online bookingmuligheder til både booking af kanoer og overnatningsmuligheder. Golf indgår som et vigtigt led i aktiviteter og oplevelsespakker for gæsterne i Holstebro Kommune. Der skal generelt arbejdes for, at golfgæsterne ud over udøvelsen af den ædle sport, via pakkeløsninger og markedsføring skal få øje på og lyst til at bruge områdets mange øvrige faciliteter og muligheder. Det er bl.a. oplagt at skabe helhedsløsninger i forbindelse med landsdækkende golfbegivenheder. Golfklubber, turistforeninger og Holstebro Kommune kan være initiativtagere og partnere. Helhedsplan for Handbjerg Handbjerg Marina I en helhedsplan er det angivet, hvordan Handbjerg skal udvikles over en længere årrække. Planens overordnede mål er bl.a. at tiltrække flere beboere og turister. I handlingsplanen beskrives, hvordan der skal skabes nye boligområder, ny anvendelse af området ved møbel- og maskinfabrikken, fritidsaktiviteter som marina (ca. 400 pladser.), sports- og caféfaciliteter, wellnessfaciliteter, golf, stiforløb, bådsejlads, m.v. Initia- Derfor vil vi indenfor Natur land og vand satse på: Naturcentre Publikumsfaciliteter Kanoturisme fluer I Støbejern v. BIRN SNOBRØD I BORBJERG PLANTAGE Kulturmiljø Miljø og energi Sundhed og fødevarer Naturcentre Holstebro Kommune vil arbejde for, at der oprettes flere naturcentre både med turisterne og befolkningen for øje. Naturcentrene kan indeholde faciliteter som shel- LYSTFIsKER VED STORÅEN 6 7 GOLFVOGN FUGLEREDE I GEDDAL STRANDENGE SURFER VED EJSING STRAND

5 Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 tivtager og projektholder er den Selvejende Institution Handbjerg Marina og dele af projektet finansieres af Grøn Vækst midler. Kulturmiljø For at sikre bedre udnyttelse af potentialet i vores kulturmiljø, ønsker vi adgangen til og formidlingen af de spændende kulturmiljøer fremmet. Projektet pilgrimsvandringer er et godt eksempel. Der er en østlig og vestlig vandrerute, der udgår fra Holstebro by som en sløjfe. Projektet kan udvides til en egentlig pakke med overnatning m.v. Eksempelvis er der etableret Fortællevandring på Pilgrimsruten, som aktiverer den østlige pilgrimsrute. Der samarbejdes med bl.a. turistforeningerne, menighedsråd, lokale turismeaktører og LAG. Thorsminde er af internationale historikere udpeget som det nærmeste geografiske sted for placering af et varigt monument og mindepark over verdens største søslag Jyllandsslaget i Det hele ønskes placeret i klitområdet nord for strandingsmuseet. Initiativtager og projektholder er en til formålet oprettet fond. Holstebro Kommune bakker op om projektet forudsat, at det kan ske på en skånsom måde for naturen. Holstebro Kommune vil fortsat bidrage økonomisk til Netværk Limfjorden, der skal produktudvikle Limfjorden som turistmål. Temaerne er natur, historie og kultur og Limfjordens kulinariske fristelser. Snapseruten og Limfjordsfortællinger er et resultat af Limfjordssamarbejdet. Yderligere tiltag er projektet Grøn Vækst Limfjorden. Sundhed og fødevarer Der er meget fokus på og folkelig opbakning til at dyrke det sunde liv. Wellness- og motionsbølgen er over os og rigtig mange turister ønsker ikke blot at dase i ferien, men vil gerne bruge noget af ferien på at komme i form, måske tabe sig og få kulinariske oplevelser, der normalt ikke hører hverdagen til. Projektet Madlandet i Vest og Regional Madkultur Vestjylland bidrager til kulinariske oplevelser. Fremadrettet vil Holstebro Kommune tage initiativer til og bakke op om projekter og produktudvikling, der har et sundhedsperspektiv. Projekter der har sundhed og motion som mål vil være relevante at støtte. Der vil blive fokuseret på projekter, der kobler flere lokale aktører sammen, så sundhed og motion ses i en helhed. F.eks. projekter, hvor overnatningssteder, sportsklubber/fitnesscentre, restauranter og fødevareleverandører arbejder med et samlet koncept eller pakkeløsning. Derudover vil vi tage initiativer til og bakke op om projekter inden for fødevareområdet, for vi er jo Danmarks Spisekammer. Det skal ske sammen med relevante erhverv, LAG, turistforeninger, Midtjysk Turisme og VIFU. Projekter, der fokuserer på profilering og udvikling af lokale/regionale fødevarer er også relevante. Projekter, der fokuserer både på den gastronomiske og oplevelsesmæssige side og på mulighederne for forretningsudvikling, er ekstra interessante. Byen til shopping, kultur og begivenheder Holstebro by tiltrækker allerede nu turister året rundt, men mest om sommeren. Det er ofte turister, der bor ved Vestkysten, som efter nogle dage i naturen, i sommerhuset eller på campingpladsen skal en tur til byen. Der kommer turister fra et stort område langs Vestkysten både syd og nord for Holstebro Kommune. Derfor vil vi inden for Byen til shopping, kultur og begivenheder satse på oplevelser i byen. Oplevelser i byen omfatter alt fra specialbutikker til arkitektur, byliv, kulturinstitutioner, restauranter, badeland, kunst i gaden, koncerter, bowling, fitness, wellness, sportsbegivenheder, markeder og børneaktiviteter. Men det er vigtigt at se dem i en helhed. Erhvervsliv, kulturinstitutioner, Holstebro Handelsstandsforening og Holstebro Turistforening er samarbejdspartnere. Holstebro Kommune vil gerne understøtte oplevelser, hvor lokale kunstnere, musikere og andre kunstneriske talenter skal kunne opleves i gadebilledet. Der samarbejdes med relevante institutioner på området. For at formidle kunsten i gadebilledet, har Holstebro Kommune etableret et guidekorps, som en gang ugentligt i juli og første halvdel af august guider turister og andre interesserede rundt til byens kunst på gratis byvandring i Holstebro med dansk-, tysk- og engelsktalende guide. Kulturvægterne med deres aftenture rundt til kunsten i Holstebro centrum hverdagsaftener i juli og august bidrager ligeledes med at formidle kunsten og byens historie til interesserede. Disse ture foregår også på dansk, engelsk og tysk og er gratis. Limfjordsområdet har allerede en betydelig turisme, men der er et stort og uudnyttet potentiale, der især knytter sig til en forlængelse af sæsonen og til at få øget gæsternes døgnforbrug. De tilbud, der findes til turisterne i Limfjordsområdet, er både attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige, men de er ikke i tilstrækkeligt omfang tilgængelige på de udenlandske markeder. Projektets formål er at skabe vækst i turismen i Limfjordsområdet gennem en fokusering på mersalg i et internationalt perspektiv. Udgangspunktet er den fællesmængde, som Limfjorden udgør både til vands, men også til lands, og med fokus på naturens mangfoldighed og den fælles kulturhistorie og maritime historie. Formidling og markedsføring Det hjælper ikke at have fremragende turistprodukter, hvis turisterne ikke ved at de eksisterer. Der er principielt tre måder at markedsføre, kommunikere og mødes med turisterne på. Det personlige møde (den direkte markedsføring) hvor det talte ord og kropssproget er det vigtige, den skriftlige og trykte kommunikation og den digitale kommunikation. Og turisterne er interessante i tre hovedfaser når de planlægger ferien, mens de er på ferie og efter ferien. Markedsføring og kommunikation skal derfor tilrettelægges både efter i hvilken fase turisten er og hvilke målgrupper der skal rammes. Turisterne skal føle sig velkomne og godt behandlet uanset, hvor de færdes og møder os. Derfor vil vi inden for formidling og markedsføring satse på: Derudover vil Holstebro Kommune tage initiativ til at arbejde for, at der etableres et marked i Holstebro by med lokale fødevarer. Der skal samarbejdes med handelsstanden, lokale fødevareproducenter og VIFU, Regional Madkultur Vestjylland og Madlandet i Vest. DET ER LIGE GROFT NOK.! Vi står sammen og sætter fokus på sundhed, lokale fødevarer, faglighed, viden og udvikling. Derfor har vi bagt disse lækre boller af fuldkornsmel og rapsolie fra Nyborggaard ved Vildbjerg, samt gulerødder og kartofler fra Gårdbutikken i Bur. PÅ PILGRIMSVANDRING ANKER VED STRANDINGSMUSEET SKOVSTI PÅ PILGRIMSRUTEN FRILUFTSBADET I HOLSTEBRO Netværk Limfjorden Limfjordsturismen i Projekt Grøn Vækst Limfjorden i Holstebro, Lemvig, Struer, og Skive Kommuner skal udvikles over de næste år, og de fire kommuner i Netværk Limfjorden vil derfor gennemføre en række indsatser, der har fokus på mersalg i et internationalt perspektiv. Prøv også selv at bage bollerne - se opskriften på modsatte side. FoodLife har udviklet opskriften, Vifu har skaffet råvarerne og UCH har bagt bollerne. Vi sætter viden og sundhed på menuen. postkort FRA PROJEKT OM SUNDE LOKALE RÅVARER TORVEMARKED I HOLSTEBRO KULTURVÆGTERE 8 Målet med kommunernes fælles indsatser er at skabe vækst og arbejdspladser gennem modning af eksisterende oplevelser og produkter. Der tages udgangspunkt i naturen samt den kulturelle og maritime historie, som knytter de fire destinationer sammen. 9

6 Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Gæstfriheden - Det gode værtskab Fortsat udvikling af den overordnede markedsføring, blandt andet gennem øget udbud på tysk og engelsk og fokus på markedsføring i forbindelse med begivenheder At aktivere pressen gennem pressemeddelelser, pressemøder og rundvisninger Digitalisering - øget elektronisk markedsføring og kommunikation Lokal markedsføring gennem gensidig markedsføring af hinanden blandt de lokale attraktioner, butikker, kulturinstitutioner m.v. så turisterne får en oplevelse af det samlede udbud af oplevelser m.v. uanset hvor de færdes i kommunen Gæstfriheden det gode værtskab Turister, der oplever at blive mødt med venlighed, hjælpsomhed og professionalisme får en god oplevelse. De bliver ambassadører for området og kommer måske igen. Målet er at turisterne oplever dette i lokalbefolkningen, på turistbureauer, overnatningssteder, attraktioner, butikker og restauranter ja overalt, hvor turisterne betjenes. Der er allerede igangsat tiltag indenfor kompetenceudvikling af turismeaktørerne, hvor der eksempelvis er stort fokus på Det gode Værtskab og på hvordan Det gode Værtskab kan bruges til mersalg af både egne produkter og andre turismeprodukter i kommunen. Hvervende markedsføring Hvervende markedsføring er den markedsføring der foregår i Danmark og i udlandet før turisterne kommer til Holstebro Kommune. Formålet er at sætte området på landkortet og give turisterne lyst til at komme hertil. Når turisterne er kommet til området træder den lokale og betydeligt mere detaljerede markedsføring i kraft. I dag er hjemmesiderne visitholstebro.dk og VisitLimfjorden.com samt VisitHolstebro Magasin en stor del af den overordnede markedsføring, og det skal fortsætte. Det suppleres af Netværk Limfjorden, facebooksiden Oplev Holstebro, samt Oplev Holstebro App. Den hvervende markedsføring skal have fokus på de digitale medier (se næste afsnit). Messedeltagelse er også fortsat en mulig kilde til overordnet markedsføring. Hvor det er relevant, skal det vurderes om der skal ske en tematisk markedsføring inden for strategiens udvalgte områder, gerne i samarbejde med andre aktører som Midtjysk Turisme, attraktioner og øvrige kommuner. En større del af ressourcerne skal anvendes i forbindelse med begivenheder, der foregår i byen. Her vil det ofte være relevant at foretage en intensiv markedsføring i halen af begivenheden. Holstebro Kommune vil sammen med turistforeninger og turismeaktører aktivere pressen gennem pressemeddelelser, pressemøder og rundvisninger, samt delegationsbesøg. Digitalisering Digitalisering af turistservice har et meget stort udviklingspotentiale. Efterhånden som der udvikles bru- gervenlige og lettilgængelige elektroniske løsninger på web, mobiltelefon, touchskærme m.v. kan den nuværende personlige turistservice i højere grad varetages via personlig betjening, der udbydes fra fx butikker, attraktioner, overnatningssteder etc. Og dermed nå endnu længere ud til turisten der hvor turisten i forvejen kommer. Holstebro Kommune har særligt fokus på web og webbaserede tjenester, sociale medier, touchskærme, mobiltelefoni og GPS. Web og webbaserede tjenester Den fælles hjemmeside Visitholstebro.dk er krumtappen i den digitale web-formidling. Hjemmesiden kører på VisitDenmarks platform. Et interessant, vedligeholdt og opdateret indhold er altafgørende for hjemmesidens troværdighed og dermed for turisternes interesse for hjemmesiden. På hjemmesiden vil vi altid have en opdateret arrangementskalender ligesom skiftende aktuelle begivenheder altid skal være at finde. Der skal endvidere være konstant fokus på optimering af søgemaskiner. Alle turistaktører skal til stadighed have fokus på en lang række hjemmesider. Det drejer sig om de deciderede turismehjemmesider som visitvestjylland. dk (TGV) og visitlimfjorden.com (Netværk Limfjorden). Dertil kommer en lang række hjemmesider for overnatningssteder, attraktioner, enkeltbegivenheder og arrangementer, som har turistinteresse. Herudover har Holstebro fokus på, en lang række webbaserede tjenester der kan bruges til at sætte fokus på Holstebro Kommune som turistdestination. Eksempelvis film til youtube, facebooksiden Oplev Holstebro og meget mere. Holstebro Kommune, kulturinstitutionerne, erhvervene og turistforeningerne har fælles ansvar for dette. Decentral turistinformation Fra 2013 implementeres 30 touchskærme på udvalgte steder rundt i Holstebro Kommune, som skal sikre, at turisterne har adgang til turistinformation, der hvor de er. Det er et led i ønsket om at der i Holstebro Kommune skal være let adgang til turistinformation, så turisterne uanset hvor de befinder sig har mulighed for at få viden om de mange oplevelsestilbud der er rundt i Holstebro Kommune. Udrulning og implementering af touchskærme udføres i samarbejde med turistforeningerne. Den decentrale turistinformation omfatter også over Oplev Holstebro App og facebooksiden Oplev Holstebro. Mobiltelefon og GPS I dag har ca. hver tredje bilist en GPS siddende i bilen og alle danskere og flertallet af udlændinge har én eller flere mobiltelefoner. Dette medie er derfor overordentlig interessant i kommunikationen med turisterne. Derfor vil vi arbejde for anvendelse af mobiltelefonen som kommunikationsmiddel og GPS-søgninger skal optimeres med fokus på interessepunkter i Holstebro Kommune og opdatering af kort. Det er meget relevant at udvikle dette medie sammen med brugerne (brugerdreven innovation). holstebro badeland holstebro bibliotek oplev holstebro, App og Facebookside med begivenheder i holstebro levendegørelse på hjerl hede gråkjær arena jens og olivia museet knælende dreng af Astrid Noack 10 11

7 Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Lokal markedsføring Den lokale markedsføring foregår, når turisterne allerede har fået øje på Holstebro Kommune som en destination, de gerne vil holde ferie i. Den lokale markedsføring har en anden karakter end den overordnede markedsføring, da den skal tilgodese de konkrete behov turisterne har for viden om overnatning, spisesteder, shopping, aktiviteter og attraktioner, når de er i området. Den lokale markedsføring skal af turisterne opleves som nærværende og aktuel. Holstebro Kommune ønsker at arbejde for en høj grad af erhvervsinvolvering i den lokale markedsføring og lægger derfor vægt på dialog og samarbejde. Det er i høj grad i erhvervets interesse at gøre opmærksom på sig selv for at tiltrække sig turisternes opmærksomhed, ligesom turistforeningerne har en kerneinteresse i den lokale markedsføring. Holstebro Kommune ønsker at fremme, at attraktioner, butikker, kulturinstitutioner m.v. gensidigt markedsfører og henviser til hinanden, så turisterne får en oplevelse af det samlede udbud af oplevelser m.v. uanset hvor de færdes i kommunen. Lokal markedsføring sker bl.a. også gennem Holstebro OplevelsesPas, som er et rabatkort med rabat til 48 spændende oplevelser. 48 aktører deltager i Holstebro OplevelsesPas. Formålet med Holstebro OplevelsesPas er at øge synligheden af oplevelser på egnen, samt øge turisternes mobilitet og generere et mersalg. Udvikling af turismen og erhvervet Udviklingen sker bl.a. i samarbejde med Midtjysk Turisme og igennem de projekter, som Midtjysk Turisme igangsætter. Eksempelvis på erhvervsturisme-området, samt under projektet Stærke Feriesteder, samt Det professionelle Turisterhverv. Stærke Feriesteder er et af tre forretningsområder, som er en del af den midtjyske turismestrategi og -handlingsplan. Det overordnede mål med forretningsområdet er at fastholde og styrke Midtjyllands position som et område med attraktive kystdestinationer. Målet opnås gennem videreudvikling af få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder, og derfor er forretningsområdet centreret omkring to af regionens stærkeste feriesteder, hhv. Destination Djursland (Øst) og Ringkøbing Fjord (Vest). Det professionelle Turisterhverv er et projekt i regi af Midtjysk Turisme, som med en samlet bevilling på 40 mio. kr. har fået mulighed for at igangsætte en lang række konkrete aktiviteter, hvis klare formål er professionalisering af turismeerhvervet i Region Midtjylland. Projektaktiviteterne er målrettet et bredt udsnit af turismeaktørerne i regionen og foregår både regionalt og lokalt. Overskrifterne for projektets aktiviteter er: 1. Digitale kompetencer i et online kommunikationsperspektiv. 2. Professionelle partnerskaber. 3. Fremtidens turistservice. Styrkelse og videreudvikling af relationen mellem turistbranchen og dens kunder, dvs. business-to-consumer-relation, med henblik på øget salg og gensalg. 4. Winter School. Inden for området udvikling af turismen og erhvervet vil vi satse på: Samarbejde og netværk Forretningsudvikling og erhvervsservice Oplevelsesfyrtårne Erhvervsturisme og møder/konferencer Samarbejde og mødevirksomhed Holstebro Kommune er en administrativ enhed og i turismesprog en destination. Men en typisk turist i Holstebro Kommune bevæger sig også uden for kommunegrænserne. Derfor skal der samarbejdes med turismeorganisationer, erhverv og med nabodestinationer om generel turismeudvikling, turistservice og konkrete turismeprojekter. En række eksisterende netværk arbejder helt eller delvist med turister som målgruppe. Det drejer sig om turistforeningerne, Netværk Limfjorden, Nissum Fjord Netværket, Turistgruppen Vestjylland, LAG Holstebro, Midtjysk Turisme og VisitDenmark, samt Region Midtjylland, Videncenter for Kystturisme og Madlandet i Vest. De er på forskellige niveauer relevante samarbejdspartnere, når strategiens indsatsområder skal realiseres eller udvikles. Også de lokalt forankrede foreninger som sportsklubber, borgerforeninger og handelsstandsforeninger spiller en rolle. Holstebro Kommune vil fremover sigte mod at arrangere fyraftensmøder 1-2 gange om året før og/efter højsæsonen, for at understøtte udviklingen af erhvervet. Det sker i form af et Kick-Off på turismesæsonen i marts måned og en årlig turismekonference i november måned, som evaluerer sæsonen. Derudover arrangeres fortsat turistture for egne aktører rundt i kommunen. Forretningsudvikling Forretningsudvikling er en vigtig del og der er meget fokus på turismens kommercielle udviklingsmuligheder. Bl.a. har Midtjysk Turisme udarbejdet et koncept for området, så virksomhederne kan få viden om iværksætteri, forretningsplan, markeder og kunder, markedsføring, produktudvikling, medarbejder- og kompetenceudvikling samt finansiering og støtteordninger. Holstebro Kommune har fokus på samarbejde med eksempelvis Midtjysk Turisme, Væksthus Midtjylland, med henblik på at formidle viden og handlemuligheder til turismevirksomheder, så de kan se forretningsmuligheder i området. Fysisk planlægning Der skal udarbejdes en analyse med henblik på at definere de områder, der egner sig bedst til turismeudvikling og udvikling til turistmæssige knudepunkter (centre). Det drejer sig om områderne ved Vesterhavet Thorsminde, Fjand, Sdr. Nissum, Husby og Vedersø Klit (Ringkøbing Skjern Kommune) og i limfjordsområ- bagagerumsmarked Cykelrute i borbjerg plantage koncert v. holstebro åben sejlads på limfjorden holstebro kunstmuseum MAren Å æ woun nr. vosborg stemning fra skovene omkring holstebro 12 13

8 Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 det ved Ejsingholm Strand og Handbjerg. De eksisterende sommerhusområder, deres kvaliteter og udviklingsmuligheder skal afdækkes. Der skal endvidere arbejdes med forbedring af tilgængeligheden i hele kommunen herunder parkeringsmuligheder for busser og autocampere. Forbedring af det statistiske grundlag Vi vil arbejde videre med at analysere, hvilke turister der kommer til kommunen, hvor mange der kommer, hvorfor de kommer, hvordan de overnatter, hvad de laver og hvad de mangler. Spørgeskemaundersøgelser kan være en del af datagrundlaget i afklaringen af disse spørgsmål. Døgnforbruget pr. gæst er også interessant at se nærmere på. Attraktionerne Hjerl Hedes Friluftsmuseum og Strandingsmuseum St. George er fyrtårne der kan videreudvikles og stederne Handbjergområdet med Marina og Thorsminde har fyrtårnspotentiale og skal videreudvikles. Især vil der blive satset på Kystturisme og fælles markedsføring heraf. Erhvervsturisme - miljøturisme I Holstebro Kommune er der en lang række seværdige virksomheder med en skarp profil inden for energi- og miljøområdet. Der skal samarbejdes med relevante organisationer og virksomheder, så især virksomheder og produkter inden for energi og miljø (klima) profileres. Ligeledes markedsføres og deltager flere lokale turismeaktører i det regionale projekt om erhvervsturisme, som er målrettet tiltrækning af møder og konferencer m.v. Turist - oplevelsesfyrtårne Ingen er i tvivl om at Skagen, Legoland og Tivoli er fyrtårne i turismemæssig forstand, idet der her er tale om attraktioner, der i sig selv tiltrækker tusinder af turister. Sådanne fyrtårne findes ikke i Holstebro Kommune, men her er i stedet en lang række andre og mindre attraktioner, der tilsammen tiltrækker mange turister. Vi skal have blik for og medvirke til at udvikle attraktioner og steder, der i det mindste på regionalt niveau kan opfattes som fyrtårne. jul i Holstebro strandingsmuseet vesterhavet BORBJEG MØLLESØ Forsidebilleder: Odinteatret i gågaden Rønnebær fra skovene omkring Holstebro Festuge i Holstebro Musikteatret i Holstebro Lystfisker ved Thorsminde strand

9 Layout og tryk: holstebro kommunes trykkeri

Handlingsplan. - virkeliggørelse af Byrådets Turismestrategi. Rev. 11.1.2010

Handlingsplan. - virkeliggørelse af Byrådets Turismestrategi. Rev. 11.1.2010 Handlingsplan - virkeliggørelse af Byrådets Turismestrategi Rev. 11.1. Denne handlingsplan bygger på de mål og indsatsområder, der er formuleret i s turismestrategi, der blev vedtaget af Byrådet den 18.8.2009.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik Højsæsonprogram uge 29 14. juli Fodbold og lasergame Mandag til lørdag 10.00-13.00 Vesterhavets Fodboldgolf - Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg Pris 115,- kr. 5-17 år: 75,- kr. u/5: gratis Else Visgaard udstiller

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere