BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR."

Transkript

1 Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar marts 212 Resumé Koncernresultat i perioden 1. januar 31. marts 212 Resultat før skat er i 1. kvartal 212-5,7 mio. kr. (211: -1,4 mio. kr.).. Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber (herefter Brøndby IF ) har realiseret en stigning i omsætningen, idet nettoomsætningen i 1.. kvartal 212 udgør 35,43 mio. kr. (211: 33,6 mio. kr.), svarende til en stigning på 5,2 %, hvilket primært skyldes øget aktivitet i Brøndby Food&Mind A/S, men også en øget omsætning i F&B og arrangementer. Eksterne omkostninger er 13,9 mio. kr. i 1. kvartal 212 (211: 14,77 mio. kr.), svarende till et fald på 5,4%. Faldet skyldes primært faldende administrationsomkostninger samt faldende omkostninger i den sportslige afdeling. I modsat retning trækker den øgede aktivitet i Brøndby Food&Mind A/S, hvilket har medført øgede omkostninger til varer m.m.. i Brøndby Food&Mindd A/S. Hvis aktiviteten i Brøndby Food&Mind A/S i 1. kvartal 212 havde været på samme niveau som i 1. kvartal 211, så havde det procentvise fald i de eksterne omkostninger været på 11,3%. 1 Personaleomkostninger har i kvartalet været 2,8 mio. kr. (211: 22,52 mio. kr..), hvilket err et fald på 7,7 %. Faldet skyldes primært den tilpasningg der har fundet sted i den sportslige afdeling i løbet af de senestee 12 måneder, og sekundært de personalereduktioner der blev besluttet i slutningen af 211, og som implementeres frem til og medd 2. kvartal 212. Resultatet efter finansielle poster,, men før transfer var i 1. kvartal 212 på -3,5 mio. kr. (211: -9,5 mio. kr.), hvilket svarer til at underskuddet er reduceret med 63,7%. Brøndby IF s lang- og kortsigtede forpligtigelser til banker og kreditinstitutter err faldet i 1. kvartal 2122 med 7,2 mio. kr. til 116,4 mio. kr. pr. 31. martss 212 (31. december 211: 2 123,6 mio. kr.). Sæsonen 211/12 nærmer sig sin afslutning, og med 2 runder igen er Brøndby IF placeret på en niendeplads. Stillingen i Superligaen betyder, at Brøndby IF ikke opnår sinn målsætning om en

2 Side 2 af 12 placering i top 6 ved sæsonafslutningen ultimo maj måned, hvilket har en negativ indvirkning på resultatet for 212. Bestyrelsen nedjusterer forventningerne til årets resultatt for 212 til et mindre underskud. Indregnet i de nye forventninger er følgende: Der forventes en placering mellem de seks bedste i Superligaen i efteråret 212. Det forventes, at Gildhøjj Centret sælges i løbet af 212, men der r er ikke indregnet en gevinst ved salg af den del af Gildhøj Centret, som Brøndby IF ejer. Der er indregnet transferindtægter samt træningskompensation i henhold til FIFA s regler, hvoraf hovedparten allerede er realiseret/aftalt. Nedjustering af forventningerne til åretss resultat for 212 har en negativ påvirkning af forventningerne til koncernens likviditetstrækk i 212, og det forventes at der er behov for styrkelse af koncernens likviditet i løbet af de kommende 3-4 måneder. Bestyrelsen vil i løbet af kort tid komme med deres anbefaling til hvordann koncernens likviditett styrkes. Med venlig hilsen Brøndby IF Jan Lockhart Administrerende direktør Informationn Yderligere informationn om dennee meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jan Lockhart L på telefon

3 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal tkr. Hovedtal 1. kvartal kvartal Nettoomsætning i alt Afskrivninge er Øvrige omkostninger Resultat før transfer & fin. poster Resultat af transferaktivi iteter Resultat før finansiellee poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomst Resultat efter finansielle poster, men før transfer Immateriellee aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktive er Værdipapirer Andre kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristedee forpligtelser Kortfristede e forpligtelserr Forpligtigelser i alt Passiver i alt fra driften til investering, netto Heraf inves tering i materielle anlægsak tiver fra finansiering i alt Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-m argin) Afkast af investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapitalens forrentning (ROE) ,8% -27,5% -1,% -1,7% 65,7% 66,1% -1,8% -2,9% ,9% -5,8% 65,3% -1,7% Aktie- og udbyttenøgletal Gennemsnitlig antal aktier à 2 kr. Resultat pr. aktie à 2 kr. (EPS), kr. Udbytte pr. aktie à 2 kr. Indre værdi pr. aktie à 2 kr. (BVPS) Børskurs pr. aktie à 2 kr. Kurs/indre værdi (P/BV) , 57 18, , ,4, , ,2 Nøgletallenee er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 21".

4 Side 4 af 12 Ledelsesberetning Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar marts 212: Resultatopgørelsen Brøndby IF s nettoomsætning i 1. kvartal 212 udgør 35,4 mio. kr. (211: 33,6 mio. kr.), svarende til en stigning på 5,2 %. Entre- og TV-indtægter er faldet i forhold til sidste år, og udgør 6,9 mio. kr. i 1. kvartal 212 (211: 8,2 mio. kr.). Faldet skyldes en forventning om en dårligere placering end e den 3. plads der blev opnået i Superligasæsonen 21/211. Indtægterne fra sponsorer er faldet med 3,, % i 1. kvartal 212 til 14,6 mio. kr. (211: 15,1 mio. kr.).. Sponsoromsætningenn har således kun oplevet et mindre fald, hvilket skyldes en høj fastholdelsesgrad af de eksisterende sponsorer i forbindelse med genforhandlg lingerne primo 212. Merchandiseomsætningen er realiseret med 1,1 mio. kr., hvilket er e på niveau med sidste år (211: 1,1 mio. kr. ). Brøndby Food&Mind har i 1. kvartal 212 haft en kraftig vækst i omsætningen på 71,5% til 7,5 mio. kr. i 1. kvartal 212 (211: 4,4 mio. kr.), hvilket primært skyldes øget aktivitet t efter overtagelsen af forpagtningen af Brasserie B i efteråret 21.. Omsætningen i F&B og arrangementer har i 1. kvartal 212 været på 3,3 mio. kr. (211: 2,1 mio. kr.), svarende til en stigning på 55,6 %. Stigningen skyldes både en øget omsætning i forbindelse med kampe på Brøndby Stadion, men også en øget omsætning i forbindelse med arrangementer på ikke kampdage i 1. kvartal 212. Den øgede omsætning i forbindelse medd kampe på Brøndby Stadion skyldes primært, at der i 1. kvartal 211 blev afviklet to hjemmekampe, mens der i 1. kvartal 212 er afviklet tre hjemmekampe i perioden. På udlejningssiden har Brøndby IF oplevet en tilbagegang på 24,7 % til 1,8 mio. kr. (211: 2,4 mio. kr.), hvilket skyldes, at der i 1. kvartal 211 blev afregnet dividende fra boet efter Gildhøj Parkhotel. Brøndby IF s samlede omkostninger er faldet til 38,1 mio. kr. (211: 41,8 mio. kr.), svarende til et fald på 8,9 %. Af de samlede omkostninger udgør eksterne omkostninger 13,9 mio. m kr. i 1. kvartal 212 (211: 14,7 mio. kr.), svarende til et fald på 5,4 %. Faldett skyldes primært faldende administrationsomkostninger, samt faldende omkostninger i den sportsligee afdeling. I modsat retning trækker den øgede aktivitett i Brøndby Food&Mind A/S, hvilket har medført øgede omkostninger til varer m.m. i Brøndby Food&Mindd A/S. Hvis aktiviteten i Brøndby Food&Mind A/S i 1. kvartal 212 havde været på samme

5 Side 5 af 12 niveau som i 1. kvartal 211, så havde det 11,3%. procentvisee fald i de eksterne omkostninger været på Personaleomkostninger er faldett med 7,7 % til 2,8 mio. kr. (211: 22,5 mio. kr.). Faldet skyldess primært den tilpasning der harr fundet sted i den sportslige afdeling i løbet af de seneste 12 måneder, og sekundært de personalereduktioner der blev besluttet i slutningen af 211, og som implementeres frem til og med 2.. kvartal 212. Brøndby IF s afskrivninger er faldet med 25,7% til 3,4 primært et faldende afskrivningsgrundlag. mio. kr. (211: 4,6 mio. kr.). Faldet skyldess Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skatt i 1. kvartal 212-2,7 mio. kr. (211: -8,2 mio. kr.), hvilket svarer til at underskudd det er reduceret med 66,7%. Resultat af transferaktiviteter udgør -2,2 mio.. kr. i 1. kvartal 212 (211: -,8 mio. kr.). Transferresultatett i 1. kvartal 211 var påvirket positivt af salget af Alexander Farnerud til Young Boys, mens der i 1. kvartal 212 ikke har været realiseret transferindtægter på samme niveau. Resultat før skat udgør et underskud på -5,7 mio. kr. i 1. kvartal 2122 (211: -1,4 mio. kr.). Resultatet efter finansielle poster,, men før transfer var i 1. kvartal 212 på -3,5 mio. kr. (211: -9,5 mio. kr.), hvilket svarer til at underskuddet er reduceret med 63,7%. Sæsonen 211/12 nærmer sig sin afslutning, og med 2 runder igen er Brøndby IF placeret på en niendeplads. Stillingen i Superligaen betyder, at Brøndby IF ikke opnår sinn målsætning om en placering i top 6 ved sæsonafslutningen ultimo maj måned, hvilket har en negativ indvirkning på resultatet for 212. Bestyrelsen nedjusterer forventningerne til årets resultatt for 212 til et mindre underskud. Indregnet i de nye forventninger er følgende: Der forventes en placering mellem de seks bedste i Superligaen i efteråret 212. Det forventes, at Gildhøjj Centret sælges i løbet af 212, men der r er ikke indregnet en gevinst ved salg af den del af Gildhøj Centret, som Brøndby IF ejer. Der er indregnet transferindtægter samt træningskompensation i henhold til FIFA s regler, hvoraf hovedparten allerede er realiseret/aftalt. Nedjustering af forventningerne til åretss resultat for 212 har en negativ påvirkning af forventningerne til koncernens likviditetstrækk i 212, og det forventes at der er behov for styrkelse af koncernens likviditet i løbet af de kommende 3-4 måneder.

6 Side 6 af 12 Bestyrelsen vil i løbet af kort tid komme med deres anbefaling til hvordann koncernens likviditett styrkes. Balancen Egenkapitalen er pr. 31. marts 212 på 322,6 mio. kr. (31. december 211: 327,7 mio. kr.). Faldet skyldes det negative resultat i 1. kvartal 212. Brøndby IF s lang- og kortsigtedee forpligtigelser til banker og kreditinstitutter er faldet med 7,2 mio. kr. til 116,4 mio. kr. pr. 31. marts 212 (31. december 211: 123,6 mio. kr.). Kommentarer til den sportslige udvikling Brøndby IF har i januar transfervinduet købt Simon Makienok Christoffersen i HB Køge, mens kontraktenn med Paul Jatta blev ophævet ved udgangen af januar måned. Klubben har i 1. kvartal spillet fire betydendee kampe i Superligaen, hvilket resulterede i tre sejre samt en uafgjort. Den flotte start på forårssæsonen betød, at Brøndby IF avancerede til en 8. plads ved udgangenn af 1. kvartal 212. Andre forhold Brøndby IF og Adidas har meddelt, at Adidas stopper som tøjsponsor for Brøndby IF med udgangen af juni måned 212. Brøndby IF har i stedet indgået en fem-årig aftale med Hummel, således at Hummel skal levere spillertøj mm. til Brøndby y IF frem til sommeren 217. Pr. dags dato har Kasi ApS betaltt alle forfaldne beløb til Brøndby IF. I 212 udestår betaling af i alt 3,3 mio. kr. som Kasi ApS skal afregne pr. 1. juni 212.

7 Side 7 af 12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2122 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. s Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. marts 212 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts 212. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingenn i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligstee risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernenn står overfor. Brøndby, den 16. maj 212 Direktion Jan Lockhart Administrerende direktør Bestyrelse Per Bjerregaard Formand Benny Winther Næstformand Tommy Sommer Håkansson Bjarne Jensen Sten Lerche Johnny Nederskov Nielsen

8 Side 8 af 12 Totalindkomstopgørelse tkr. 1. kvartal 1. kvartal Indtægter Nettoomsætning Indtægter i alt Omkostnin nger Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Omkostnin nger i alt Resultat før transferaktiviteter, fin. poster og skat Transferaktiviteter Resultat af transferaktivi iteter Transferaktiviteter i alt Resultat før finansiellee poster og skat Finansiellee poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansiellee poster i alt Resultat før skat Skat af ordinært resultatt -61 Periodens resultat Anden totalindkomst: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -1, -1, -1,8-1,8-6,3-6,3

9 Side 9 af 12 tkr. 1. kvartal kvartal 211 December 211 AKTIVER Langfriste ede aktiver Immaterielle aktiver Kontraktrettigheder, spillere Andre rettigheder Immaterielle aktiver i alt Materiellee aktiver Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventa ar Anlæg under opførsel Materiellee aktiver i alt Udskudt skat 6 Langfriste ede aktiver i alt Kortfristede aktiver Handelsvar rer Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfriste ede forpligtelser Kreditinstitutter Langfriste ede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Bankgæld Gæld til tilknyttede virk ksomheder Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

10 Side 1 af 12 Egenkapitalopgør relse tkr. Aktiekapital Reserve for sikrings- Overført transaktioner resultat I alt Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikrings- instrumenter, ultimo Tilbageførs sel af værdire gulering af sikringsinstrumenter, primo Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Årets resultat Totalindkomst i alt Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikrings- instrumenter, ultimo Tilbageførs sel af værdire gulering af sikringsinstrumenter, primo Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Årets resultat Totalindkomst i alt Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. marts

11 Side 11 af 12 sopgørelse tkr. 1/1-3/ kvartal Resultat før skat Regulering for ik k e-lik vide driftsposter m.v.: Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer fra primær drift før ændringer i driftskapital Ændring i driftskapital fra primær drift Renteindtægter, indbetalt Renteomkostninger, betalt fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb/salg af materielle aktiver til investe eringsaktivitet Fremmedfinansiering: Afdrag på gæld til kreditinstitutter fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo Det er ikke alle pengestrømsopgørelsens poster der direkte kan udledes af rapportens øvrige afsnit.

12 Side 12 af 12 Noter 1 Anvendt regnskabspraksiss Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse medd IAS 34 delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danskee delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Præsentation oplysningskrav af til Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 211, hvortil der henvises. Årsrapporten for 211 indeholder denn fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirkerr anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som s ledelsen foretager ved anvendelsen af Brøndby IF s regnskabspraksis, og den væsentligee skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december 211. tkr. 1. kvartal 1. kvartal Nettoomsætning Entré-, TV- og præmieindtægter Indtægter fra sponsorer F&B og arrangementer m.v. Udlejning erhvervsejendom m.v. Merchandise m.v. Brøndby Food&Mind Andre indtægter Nettoomsætning i alt

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

2013 Tivoli A/S CVR nr. 10404916 Dirigent Mette Valentin Godkendt 30. april 2014

2013 Tivoli A/S CVR nr. 10404916 Dirigent Mette Valentin Godkendt 30. april 2014 ÅRSRAPPORT 2013 Tivoli A/S CVR nr. 10404916 Dirigent Mette Valentin Godkendt 30. april 2014 TIVOLI ÅRSRAPPORT 2013 ÅRETS GANG I TIVOLI Pjerrot (her Allan Clausen) er et af de store Tivoli-ikoner INDHOLD

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere