D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark"

Transkript

1 Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Disposition Introduktion til Danmarks geologi Etableringen af jordvarmeboringer i Danmark, hvor og hvornår Varmeledningsevnen i danske jordarter og almindelige lagfølger Søgning af geologiske oplysninger til planlægning

2 Jordart Varmeledningse vne W/mK Anbefalet varmeledningsevne W/mK Specifik varmekapacitet (Volumetrisk) MJ/K m 3 Densitet 10 3 kg/m 3 Ler og silt (tør) 0,4 1,0 0,5 1,5 1,6 1,8 2,0 Ler og silt (vandmættet) 1,1 3,1 1,8 2,0 2,8 2,0 2,2 Sand, tørt 0,3 0,9 0,4 1,3 1,6 1,8 2,2 Sand, fugtigt 1,0 1,9 1,4 1,6 2,2 1,9 2,3 Sand, vandmættet 2,0 3,0 2,4 2,2 2,8 1,9 2,3 Grus, vandmættet 1,6 2,0 1,8 Moræne 1,1 2,9 2,4 1,5 2,5 1,8 2,3 Skrivekridt vandmæt. *) 1,3 2,3 1,8 Kalksten 2,0 3,9 2,7 2,1 2,4 2,4 2,6 Sandsten 1,3 5,1 2,3 Skifer 1,5 2,6 2,1 Kvartsit 5,0 6,0 5,5 Granit 2,1 4,1 3,4 Eksempler på termiske egenskaber for relevante jordarter. Primært fra VDI (2010)

3 Bornholms undergrund. Fowlie (2009) på baggrund af Bruun-Petersen et al. (1977).

4 Geologisk oversigt Bløde sedimenter og let hærdnet kalk

5

6 Oversigt over den geografiske fordeling af jordvarmeboringer

7 Boringsoplysninger kan søges på nettet

8 Antal Jordvarmeboringer Årstal Udvikling i etablering af jordvarmeboringer.

9 Boredybde (m) Boring ej filtersat Boring, filtersat Årstal Boredybde som funktion af udførelsesår, Jupiter databasen november 2011

10 Jordart Reference min W/mK max W/mK avg W/mK Varmeledningsevnen i danske sedimenter -Et litteratur-studie SAND, fint, siltrigt (w = 20.59%) B 1,95 2,004 1,97 SAND, fint, siltrigt (w = 15%) B 1,704 1,713 1,71 SAND, fint, siltrigt (w = 19.41%) B 1,943 2,122 1,94 SAND, mellemk., d. sort., silth. (w = 17.%) B 1,89 1,9 1,9 SAND, gruset, vådt (w = 9.99) C 2,34 2,5 2,43 GRUS, groft, vådt (w = 25.37) C 1,18 1,25 1,21 GRUS, sandet, vådt (w = 10.86) C 2,54 3,21 2,83 MORÆNLER, sandet, gruset (w = 12.4 %) B 2,18 2,31 2,21 MORÆNLER, ret fed, sandet, gruset (w = 16%) B 2,18 2,21 2,21 MORÆNLER, sandet, gruset (w = 17%) B 2 2,09 2,06 MORÆNLER, st. sandet, gruset (w = 12%) B 2,2 2,31 2,27 MORÆNELER, Langmarksvej ( w = 12%) C 2,04 2,34 2,23 Kvartsand m. glim. Vådt (w = 19.89) C 2,31 2,77 2,55 Ler, Oligocæn (vandmættet) Viborg 5, 215 m A 1.39 Ler Oligocæn (vandmættet) Vinding 1, 340 m A 1.48 Ler, Eocæn Paleocæn (vandmættet) Viborg 5, m A 1,34 1, Ler Paleocæn (vandmættet) Viborg 1, 434 m A 1.56 Skrivekridt (vandmættet) Gasum 1 ( m) A 1,7 1,86 1,8 Skrivekridt (vandmættet) Rønnebjerg 1 ( m ) A 1,55 1,67 1,61 Skrivekridt (vandmættet) Svenstrup ( m) A ,49 Skrivekridt (vandmættet) Vemb 1 (127 m) A 1,57

11 Sediment Anslået varmeledningsevne W/mK Let fugtigt sand 1,0 Moræneler 2,2 Smeltevandssand 2,3 Smeltevandsler og glacialt marint ler 1,7 Glimmersand 2,0 Kvartssand 2,5 Glimmerler 1,7 Plastisk ler 1,5 Danienkalk 1,7 Skrivekridt 1,7 Granit og gnejs 3,4 Anslået varmeledningsevne anvendt ved overslagsberegninger.

12 Overslag over spændviden af varmeledningsevnen i forskellige typeområder Geologisk typeområde W/mK 1 Områder med glaciale aflejringer over palæogent ler og mergel 1,50 1,90 2 Områder domineret af smeltevandsler og marint glacialt ler 1,70 1,95 3 Områder med glaciale aflejringer over skrivekridt og kalk 1,70 2,0 4 Områder med glaciale aflejringer over vekslende miocæne aflejringer 1,7 2,25 5 Vekslende glaciale aflejringer til stor dybde (primært begravede dale) 1,7 2,23 6 Områder med glaciale aflejringer over grundfjeld (Bornholm) 3,0 3,40 Et område med sandede aflejringer og varierende dybde til grundvandsspejlet 1,6 2,3

13 Sedimenttyper, hvor måling af varmeledningsevnen på danske prøver anbefales. Sedimenttype Skrivekridt Forskellige typer af kalk fra Danien Palæogent ler og mergel Glimmersand Glimmerler Kvartssand Moræneaflejringer Bemærkning Vigtig bjergart, få data lavere end internationale værdier P.t. ingen kendte målinger. Kalk fra Danien varierer en del i kornstørrelse, porøsitet og hårdhed. Få målinger foretaget af Balling et al. Behov for nærmere undersøgelse og differentiering Upublicerede målinger indikerer at varmeledningen er som i fin, siltet sand er omkring 2,0 W / mk P.t. ingen kendte målinger Et enkelt sæt målinger foretaget af VIA UC indikerer at varmeledningsevnen er højere for kvartssand end for smeltevandssand. Værdier er lidt lavere end angivet i de internationale referencer. Udbredt men varierende. Smeltevandssand, groft, gruset Smeltevandssand, fint, siltet Det har vist sig vanskeligt at måle på grovkornede sedimenter under realistiske vandmættede forhold. Et udbredt sediment, danske målinger foreligger allerede,

14

15 Pejlepunkter, potentialelinjer og strømningsretning (efter Winther et al., 1998).

16 Interaktivt temakort med drikkevandsinteresser. Fra

17 Kort til opsøgning af boringer i Jupiter databasen.

Radon og Radioaktivitet

Radon og Radioaktivitet 2010 G EO LO G I O G G EO G R A F I N R. 4 Radon og Radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter Hvad er radon og er det farligt? Hvad viser den danske radon-undersøgelse? Hvor er der radon i Danmark?

Læs mere

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør 2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør Knud Erik S. Klint (GEUS) 2.1 Indledning Den geologiske variabilitet inden for undersøgelsesområderne er af afgørende

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber 2006-2009 Final version Dato 2009-02-27

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning G E U S Grundvandskortlægning Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning Introduktion Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af udbudsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen.

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

FRIVILLIGT ARBEJDES BETYDNING FOR TILLID OG POLITISK INTERESSE HANS-PETER QVIST

FRIVILLIGT ARBEJDES BETYDNING FOR TILLID OG POLITISK INTERESSE HANS-PETER QVIST FRIVILLIGT ARBEJDES BETYDNING FOR TILLID OG POLITISK INTERESSE HANS-PETER QVIST To centrale spørgsmål Er der en sammenhæng mellem deltagelse i frivilligt arbejde og social tillid? I givet fald, hvilken

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København 2012-03-29 KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af

Læs mere

HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URAN SOM ENERGIKILDE. Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til?

HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URAN SOM ENERGIKILDE. Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til? + Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til? Miljø og sundhed URAN SOM ENERGIKILDE HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URANFOREKOMSTER I GRØNLAND Kvanefjeld Puissattaq Illorsuit Sarfartoq

Læs mere

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1 Grønne tage, Tæthedskontrol af tagmembran En forudsætning for attraktive grønne tage med lang funktionstid, er at membranen der skal hindre vand i at trænge ind i underliggende bygningskonstruktion er

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen

Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen COWI ARUP SYSTRA JV Foto: Roy William Gabrielsen 1 Magasin og lækageforhold Primære magasin inkl. sandlag, sekundære magasiner Sammenhænge lodret/vandret (prøvepumpninger,

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER Civilingeniør Claus Kirkegaard Geolog, ph.d. Lars Elkjær Dansk Geo-servEx

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet November 2013 Projektdeltagere PlanEnergi (projektleder) Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontakt: Per Alex

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år i Danmark Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år Michael Houmark-Nielsen... Lektor, Geologisk Institut (michaelh@geol.ku.dk) Johannes Krüger... Professor, Geografisk

Læs mere

QUICK START GUIDE TIL ARBEJDE MED PUNKTFORMATER.

QUICK START GUIDE TIL ARBEJDE MED PUNKTFORMATER. QUICK START GUIDE TIL ARBEJDE MED PUNKTFORMATER. I listepanel kan man vælge menupunktet Sæt som punktformat. Denne guide giver en introduktion til, hvad Punkterformater er, hvad de kan anvendes til, og

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere