Vækst via Eksport: Danmark Japan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst via Eksport: Danmark Japan"

Transkript

1 um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

2 2 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Udenrigsministeriet Eksportrådet I samarbejde med: Erhvervs- og Vækstministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

3 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation 3 Indhold 1. Vision for en styrket dansk indsats på ét af verdens største og mest udviklede markeder Muligheder og udfordringer Dansk eksport til Japan Frihandelsforhandlinger mellem Japan og EU Japanske direkte investeringer i Danmark Partnerskaber forskning og innovation Markedsbeskrivelse, danske styrkepositioner og indsatser Grøn vækst, klima, energi og miljø Sundhed Landbrug og fødevarer IT og kommunikation Design og mode Det Blå Danmark Initiativkatalog

4

5 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation 5 1. Vision for en styrket dansk indsats på ét af verdens største og mest udviklede markeder I am back, and so shall Japan be sagde Japans premierminister, Shinzo Abe på børsen i New York i februar Sådan rettede han opmærksomheden på sin opsigtsvækkende økonomiske politik Abenomics, som han indtil videre har implementeret med succes. Abenomics har styrket optimismen i Japan, og alverdens investorer har genopdaget landet. Abe-regeringens økonomiske strategi går ud på at gøre en ende på deflationen og sikre en stabil og bæredygtig vækst. Med en aggressiv monetær politik og en ekspansiv finanspolitik er det lykkedes at kick-starte den japanske økonomi. Endnu vigtigere er det, at japanske virksomheder og forbrugere nu igen ser lysere på fremtiden. Japan er verdens tredjestørste økonomi og en teknologisk gigant. 126 millioner velhavende og kvalitetsbevidste forbrugere gør Japan til verdens andet største marked for mange produkter og et attraktivt sted at investere. Japan er i færd med at forhandle en række bilaterale og regionale frihandelsaftaler, herunder med EU. Det japanske marked, der traditionelt har været relativt lukket, er med andre ord ved at åbne op. Derfor er det særligt vigtigt, at danske virksomheder netop i disse år overvejer mulighederne i Japan. Danske virksomheder har kompetencer og løsninger på en række områder, der matcher den udvikling og de udfordringer, som det japanske samfund står overfor. Det drejer sig blandt andet om sundhed og velfærd, landbrug og fødevarer samt grøn teknologi. Japan har verdens ældste befolkning. Det giver danske medicinal- og hjælpemiddelvirksomheder oplagte muligheder for at samarbejde om velfærdsteknologi. Herudover står en ineffektiv landbrugssektor over for en modernisering, og hele den japanske energimodel skal omlægges efter katastrofen ved Fukushima Dai-Ichi atomkraftværket i Her har danske virksomheder en konkurrencefordel, da Danmark har et stærkt image som et grønt og bæredygtigt samfund og samtidig har meget at byde ind med på landbrugsområdet. Danmark har traditionelt klaret sig godt i Japan. Vores samlede eksport af vare- og tjenesteydelser lå i 2013 på 25,5 mia. DKK, hvilket gjorde Japan til Danmarks 9. største eksportmarked. Dansk eksport har også udgjort en høj andel af EU-landenes samlede eksport til Japan. Beholdningen af japanske investeringer i Danmark var på 36,6 mia. DKK i Det placerer Japan på en 8. plads på listen over lande, som investerer mest i Danmark og gør Japan til det asiatiske land, som investerer mest i Danmark. Men vareeksporten til Japan er stagneret de senere år, og Danmarks relative markedsandel i forhold til andre EU-lande er faldende. Den udvikling skal vendes, og Danmark skal blive bedre til at udnytte eksport- og investeringspotentialet. For at udnytte mulighederne på det japanske marked lancerer Udenrigsministeriet Eksportrådet i samarbejde med en række fagministerier en handlingsplan for Japan med 21 konkrete vækstinitiativer. Formålet med vækstinitiativerne er, at Danmark og danske virksomheder skal blive bedre til at udnytte det store japanske potentiale. Eksporten kan øges; Danmark kan tiltrække flere japanske investeringer, og innovationssamarbejdet mellem Danmark og Japan kan intensiveres. Vækstinitiativerne gennemføres i perioden og vil styrke den eksisterende indsats for at udnytte det japanske markeds- og investeringspotentiale. Dette vil ske i et tæt samspil med de øvrige fagministerier, dansk erhvervsliv og de offentlige og private organisationer på erhvervsområdet.

6 6 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation 2. Muligheder og udfordringer Det er størrelsen, der gør det. Japan blev overhalet af Kina i 2010 som verdens næststørste økonomi. Det er dog værd at bemærke, at den lille japanske befolkning på 126 mio. har en meget stor købekraft og et BNP på næsten mia. DKK, dvs. ca. 22 gange større end Danmarks. Tokyo er verdens største by og har det største antal dollarmillionærer i verden. Købekraften målt per indbygger er vokset med samme hastighed i Japan og EU det seneste årti på trods af, at den japanske økonomi har oplevet stagnation. De seks største industrigrupper i Japan har alle en omsætning, der er større end Danmarks BNP. Der er 68 selskaber i Japan, der indgår i Fortune 500, hvilket er det tredjehøjeste tal for noget land. Japans investering i forskning og udvikling er den tredjehøjeste i verden, og Japen står for knap 20% af verdens patentansøgninger. Japan foretager næstflest R&D investeringer i udlandet kun overgået af USA. Der er med andre ord et stort potentiale at tage fat på for danske virksomheder. Japan har et ikke altid retfærdigt ry som et besværligt marked, hvilket har overskygget de mange muligheder, som det japanske marked rummer. En række af barriererne vil blive adresseret i en kommende frihandelsaftale mellem EU og Japan. Det drejer sig både om toldbarrierer og ikketoldmæssige hindringer så som forskellige standarder og manglende gensidig anerkendelse af standarder. Desuden er der barrierer, som ikke kan klares ved frihandelsforhandlinger. Det gælder sprogbarrierer, høje omkostninger og japanske institutioners komplekse administrative og reguleringsmæssige system, der ofte forlanger meget detaljeret dokumentation. Det er dog barrierer, som virksomhederne enten selv eller i samarbejde med den danske ambassade i Tokyo eller andre samarbejdspartnere kan overkomme. Det kan også være både vanskeligt og tidskrævende at komme ind på markedet, men hvis man har den nødvendige tålmodighed, belønnes man med stor loyalitet fra den japanske samarbejdspartner. Derfor omtales Japan ofte som det ultimative insidermarked. Japan og Danmark er et godt match. Globale japanske virksomheder anser kvalitet som altafgørende og er løbende på udkig efter teknologiske løsninger i verdensklasse hos deres partnere. De japanske forbrugere foretrækker eksklusive højkvalitetsprodukter samt stilfuldt, simpelt og funktionelt design. Danmark har allerede positioneret sig som et land, der står for netop disse værdier, og danske produkter nyder stor respekt blandt japanske virksomheder og hos den købestærke del af de japanske forbrugere. Den japanske mentalitet er også på centrale punkter lig den danske eksempelvis når det kommer til kvalitet, punktlighed og ærlighed. Der er stabile institutioner med stor forudsigelighed og et effektivt retssystem, selv om godkendelser og dokumentation kan være tidskrævende og besværlige. Det skaber et godt grundlag for gensidig tillid og samhandel. For mange etablerede danske virksomheder er Japan deres mest stabile marked med god indtjening. Fakta: Eksportrådet i Japan Eksportrådet i Japan er baseret på ambassaden i Tokyo og råder over 10 eksport- og investeringsmedarbejdere. De assisterer over 150 danske virksomheder om året med at udnytte mulighederne inden for sundhed, energi & miljø, landbrug & fødevarer, IKT samt design & mode.

7 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Dansk eksport til Japan Japan er Danmarks 9. største eksportmarked. I følge Danmarks Statistik var den samlede vare- og tjenesteeksport i 2013 i alt 25,5 mia. DKK. Knap 60% af eksportindtægterne stammer fra tjenester, primært søfart, mens godt 40% stammer fra varer, primært svinekød og medicinalvarer. Samlet aftog Japan 2,5% af den danske vareog tjenesteeksport, hvilket er noget mere end i 2009, hvor andelen var 1,9%, men mindre end i 2000, hvor andelen var 2,9%. I følge Danmarks Statistik udgør tjenesteeksporten en stadig større andel af den samlede danske eksport til Japan. I 2000 udgjorde tjenesteeksporten godt 30% af indtjeningen, mens andelen i 2013 er øget til knap 60% Tilsvarende er vareeksportens andel faldet fra omkring 70% i 2000 til godt 40% i jf. figuren nedenfor. Dansk vareeksport i 2012 til Japan 14% 38% 10% 2% 33% 3% Danmark har som det eneste europæiske land haft overskud på betalingsbalancen med Japan i adskillige årtier. De dominerende eksportartikler er svinekød og lægemidler, se figur til højre. Der kan dog registreres en betydelig nedgang i eksporten af kød fra 5,8 mia. DKK i 1999 til 3,6 mia. DKK i 2012, hvorimod eksporten af medicin og Fødevarer Farma og kemikalier Færdigvarer Kilde Danmarks Statistik Maskiner og transport Energi og råstoffer Halvfabrikata Dansk eksport til Japan, mia.kr. & vareeksporten sammenholdt med EU15 s USA-eksport Varer DKs andel Tjenester mia. DKK Japan-eksport procent 5,0 % 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % ,0 % Kilde Danmarks Statistik og Eurostat

8 8 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation farmaceutiske varer er gået betydeligt frem i perioden. Fortsætter denne udvikling vil farmaeksporten, som i 2012 var på 2,6 mia. DKK, om få år overgå eksporten af kød, men opnås der lempelser i forhold til Japans minimumsprissystem for svinekød, forventes det, at den danske svinekødseksport til Japan igen kan stige. Faldet i vareeksporten i de sidste 12 år skyldes især den faldende eksport af kødvarer. Stigende konkurrence i form af samarbejder og handelsaftaler på området mellem Japan og andre lande, herunder USA, er hovedårsagen til den faldende eksport på området. Den danske andel af EU15-vareeksporten til Japan er i 12-årsperioden faldet markant (jf. figur ovenfor) fra 4,3% i 2000 til 3,0% i På trods af faldet er et niveau på 3,0% af EU15- eksporten stadig et relativt højt niveau, som f.eks. kan sammenlignes med et niveau på 2,0% til USA eller 1,7% til Sydkorea. 2.2 Frihandelsforhandlinger mellem Japan og EU Et af de helt store indsatsområder for Danmark og dansk erhvervsliv i de kommende år er forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Japan. Frihandel og dermed en åbning af det japanske marked, spiller en nøglerolle i den japanske regerings økonomiske politik. Det er essentielt for Japan at indgå frihandelsaftaler på tværs af Stillehavet med landene i Asien og med EU for at kunne sikre vækst i Japans eksporttunge økonomi. Forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Japan blev formelt indledt i marts De indledende frihandelsforhandlinger var en handelspolitisk hovedprioritet under det danske EU-formandskab i Danmark er også et af de få EU-lande, som kan forvente et entydigt positivt økonomisk resultat af en ambitiøs aftale mellem EU og Japan. Beregninger foretaget for Udenrigsministeriet af Copenhagen Economics har vist, at en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og Japan kan medføre et løft i dansk eksport til Japan på op imod 70% svarende til 18 mia. DKK, når aftalen er fuldt indfaset. Det er navnlig landbrugs- og fødevareerhvervet samt lægemiddelindustrien, der har meget stærke interesser i en åbning af det japanske marked. Landbrugs- og fødevarer samt lægemidler tegner sig tilsammen for over halvdelen af den danske vareeksport til Japan. En af de væsentligste danske interesser er øget markedsadgang for svinekød, som er begrænset af det nuværende japanske prissystem for import. Danske fødevareproducenter har også en betydelig interesse i, at Japan afskaffer en række tekniske handelshindringer som blandt andet forbud mod gængse tilsætningsstoffer i fødevarer. EU har krævet, at Japan allerede i løbet af forhandlingerne tager konkrete skridt til at ændre reglerne. På lægemiddelområdet vil en en mulig frihandelsaftale blandt andet være økonomisk interessant, hvis Japan vil godkende kliniske tests udført på baggrund af internationalt anerkendte standarder og i andre lande. Derudover vil det bl.a. være til fordel for den danske lægemiddelindustri, hvis reglerne for prisfastsættelse og tilskud til lægemidler på det japanske marked gøres mere gennemskuelige. Herudover forventes en frihandelsaftale mellem EU og Japan på længere sigt også at få en positiv virkning for shippingindustrien, idet særligt søtransport er et dominerende element i den samlede danske eksport til Japan. En øget varehandel forventes også at have positive effekter på shippingbranchen. Shippingområdet adresseres også i forhandlingerne, og resultatet forventes at give bedre markedsadgang og bedre operationsvilkår. For at sikre, at Danmark og dansk erhvervsliv får størst mulig gavn af en forventet frihandelsaftale mellem EU og Japan, vil der blive taget initiativ til at: Sikre at de væsentligste danske eksporterhverv inddrages i forhandlingerne samt at gennemføre en løbende oplysningskampagne om forhandlingerne og en målrettet oplysning om en endelig frihandelsaftale, herunder muligheder for danske eksportvirksomheder.

9

10 10 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation 2.3 Japanske direkte investeringer i Danmark Japan er verdens næststørste investor kun overgået af USA og den største i vækstregionen Asien. Japanske investeringer har haft en opadgående tendens de senere år. I Danmark har det betydet investeringer inden for IKT, elektronik, energi og flere test- og forskningssamarbejder med fokus på velfærdsteknologi. Det vurderes, at der er et stort potentiale for yderligere Japans beholdning af udenlandske direkte investeringer, fordelt på regioner. Mio. USD mio. US japanske investeringer i Danmark inden for bl.a. clean tech, alternativ energi, IKT og især på sundhedsområdet og i forhold til velfærdsteknologi. For Danmark kan sådanne investeringer tilføre ny viden, underbygge eksisterende styrkepositioner og være med til at videreudvikle nye sundhedsteknologier, grønne teknologiløsninger og IT-teknologier. Fakta: Invest in Denmark i Japan Indsatsen for at fremme japanske investeringer i Danmark håndteres af Invest in Denmark i Tokyo, som opsøger potentielle japanske investorer i hele Japan med henblik på at identificere konkrete projekter. Invest in Denmark tilbyder information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt organisering af fact finding besøg i Danmark. Endelig tilbyder Invest in Denmark også praktisk assistance i forbindelse med etablering af virksomhed i Danmark Asien Nordamerika Europa Kilde Jetro (Japan External Trade Organisation) For at sikre, at Danmark fremadrettet får en større andel af de Japanske investeringer, vil der blive taget initiativ til at: Styrke investeringsfremmeindsatsen over for japanske virksomheder, der beskæftiger sig med sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Her vil fokus bl.a. være på at få flere japanske robotteknologiske virksomheder til at placere aktiviteter i Danmark. Styrke investeringsfremmeindsatsen over for den japanske lægemiddelindustri, således at danske styrkepositioner i endnu højere grad vil blive markedsført for at tiltrække investorer og få disse til at placere forskning, udvikling og arbejdspladser i Danmark. Styrke og målrette indsatsen for at omsætte den betydelige japanske interesse for danske Smart City-løsninger (byer med intelligent forsyningsnet og smart infrastruktur) til investeringer i Danmark i tæt samarbejde med danske aktører på området. Igangsætte en indsats for at tiltrække japanske fødevarevirksomheder til Danmark med afsæt i danske kompetencer inden for bl.a. ingredienser, emballage, maskiner og fødevaresikkerhed. Identificere japanske maritime virksomheder med interesse i at etablere sig i Danmark.

11 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Partnerskaber forskning og innovation Især indenfor bioenergi, IKT og clean tech er der betydelige muligheder og potentiale for et styrket forskningsog innovationssamarbejde og partnerskab mellem Danmark og Japan. Japan er en økonomisk og forskningsmæssig stormagt, tegner sig for tredjeflest forskning- og udviklingsinvesteringer i verden og står for knap 20% af verdens patentansøgninger. Danske videntunge og innovative SMV er kan således i Japan finde strategiske partnere, hvor deres tekniske løsninger kan indgå i en forsknings- og udviklingsværdikæde, og dermed blive del af en koncern med global afsætning. Japan er samtidig en udviklet forskningsnation med mange eliteuniversiteter. Danske forskere og undervisere kan derfor have stor værdi af et tættere samarbejde med det japanske forsknings- og uddannelsesmiljø. Efter Fukushima-katastrofen er der sat en massiv reform af energisektoren i gang med øget fokus på vedvarende energi. Omlægningen indebærer store muligheder for udvikling og modning af grønne teknologier i samarbejde med de globale, teknologitunge og økonomisk stærke japanske konglomerater. Hertil kommer et betydeligt potentiale for forskningssamarbejde. Som et første skridt har den danske regering derfor afsat ekstra ressourcer til at fremme dansk-japansk forskningssamarbejde inden for bioenergi, herunder udnyttelse af biomasse, der kan omsættes til energi. For bedre at udnytte mulighederne indenfor innovation i Japan vil der blive taget initiativ til at: Styrke forsknings- og innovationssamarbejdet ved at ansætte én innovationsmedarbejder ved ambassaden i Tokyo. Her sigtes særligt på at udbygge og styrke samarbejdet inden for kommercielle samarbejder, forskning og videregående uddannelse med fokus på IKT, clean tech og life science. Styrke det dansk-japanske forskningssamarbejde om bioenergi.

12 12 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation 3. Markedsbeskrivelse, danske styrkepositioner og indsatser 3.1 Grøn vækst, klima, energi og miljø Katastrofen ved Fukushima Dai-Ichi atomkraftværket i 2011 har nødvendiggjort en omlægning af den japanske energipolitik. Inden katastrofen kom 30% af Japans el-produktion fra atomkraft, og planen var at øge andelen til 50%. Efter katastrofen er alle 48 tilbageværende reaktorer blevet midlertidigt nedlukket, mens de gennemgår sikkerhedstjek. Regeringen ønsker at genstarte et ukendt antal reaktorer, men har samtidigt liberaliseret elmarkedet og øget incitamenterne for grøn energi og energieffektivisering. Grøn energi i Japan er væsentlig mindre udviklet end i de fleste andre avancerede økonomier, men det er et område i rivende udvikling. Grøn teknologi er en af Danmarks absolutte styrkepositioner, og der er derfor et enormt vækstpotentiale for dansk eksport, forskningssamarbejde samt tiltrækning af japanske investorer på området. Japan har meget ubemærket sat sig i spidsen for globale investeringer i innovation indenfor miljø og energiteknologi med en hensigtserklæring om at investere betydelige private og offentlige midler på dette område over de næste fem år. Japan vil gå fra at være sværvægter til supersværvægter og vil da være afgørende for den globale udvikling indenfor grøn teknologi. Liberaliseringen af energimarkedet er under forberedelse, og tiltagene for at styrke de grønne sektorer er vedtaget. Særligt skal det fremhæves, at Japan siden 1. juli 2012 har haft nogle af verdens højeste feed-in-tariffer, der er sikret i de næste 20 år (dvs. langtidskontrakter til producenter af vedvarende energi, som typisk indebærer et subsidie, der skal kompensere for de højere produktionsomkostninger). Det skaber naturligvis stor sikkerhed og mulighed for fremtidige investeringer. Tilsvarende nyder solenergi i Japan også nogle af verdens højeste feed-in-tariffer. Fra juli 2012 til februar 2013 er der godkendt adskillelige projekter, som vil øge andelen af vedvarende energi i elproduktionen med 41%. Vindkraft bidrog dog kun med mindre end en halv procent af den samlede energiproduktion i Hvor der tidligere har været skepsis angående vindmøller i Japan, er befolkning og regering blevet mere positiv efter Fukushimaulykken, og der eksperimenteres flittigt med bl.a. flydende offshore vindmøller. Pga. striks miljøregulering har vindmarkedet dog endnu ikke foldet sig helt ud. Dette vil forandre sig i de kommende år. Det vurderes, at vindenergi vil kunne dække ca. 10% af Japans el-behov i Indgåelse af et joint venture mellem Mitsubishi Heavy Industries og Vestas er ligeledes et stort løft for vindenergi og især danske kompetencer indenfor vindenergi i Japan. Mitsubishi Heavy Industries har samlet sine vindaktiviteter, som før lå i Hamburg og UK, i Danmark, hvilket cementerer Danmarks rolle som Global R&D Vindhub. Politisk vil det påvirke fremtidige beslutninger i Japan særdeles positivt, at en af nationens egne kernevirksomheder udvikler vindkompetencer i Danmark. Dertil vil samarbejdet åbne døren i Japan for danske underleverandører og dansk vindekspertise. Japanske IKT virksomheder investerer voldsomt i smart grid og home electronic management -systemer. Flere japanske elektronikvirksomheder er gået sammen og dannet standarden HEMS (Home Electronic Monitoring System). Japans tilgang til energieffektiviseringer og smart grid er at udvikle ny teknologi til at effektivisere eller supplere eksisterende teknologi. Her kan danske lavteknologiske såvel som højteknologiske løsninger og eksport af samlede IKT-løsninger skabe banebrydende resultater. Japans energiforbrug pr. indbygger er ca. 10% over det gennemsnitlige forbrug i EU. I modsætning til forbruget i industrien, som har været faldende over de sidste fem år og er meget energieffektivt, så står Japans forbrugere for det høje energiforbrug. Det er særligt energiineffektive bygninger og boliger, der har skylden. Ny og mere striks lovgivning er på vej for at høste store effektiviseringsgevinster.

13

14 14 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Fjernvarme og fjernkøling eksisterer stort set ikke i Japan. Det japanske marked har kun en femtedel af den danske installerede kapacitet, til trods for at befolkningen er 25 gange større. Dette forventes dog at ændre sig på grund af regeringens fokus på energieffektivitet. Eksempelvis ventes subsider for fjernvarme og køling at blive en del af Japans kommende energiplaner. Danske virksomheder med kompetencer på området er anerkendte i Japan. Danske rådgivende ingeniører og danske virksomheders teknologiske løsninger på området vil kunne spille en stor rolle i fremtidige fjernvarme- og kølingsprojekter, indledningsvist ved etablering af referenceprojekter. Japan har haft en officiel strategi for bioenergi side I juni 2013 blev strategien revurderet, og i otte byer skal opføres nye biomassekraftværker, hvor staten dækker op til 50% af udgifterne. Der ligger et stort potentiale for, at danske virksomheder med ekspertise inden for området kan bidrage til de otte byers omstilling til bioenergi. De danske løsninger og kompetencer indenfor bioenergi er ofte en generation foran mange af de eksisterende løsninger på markedet. Derfor vil de gennem markedsbearbejdning have bedre muligheder for at kunne udnytte de fordelagtige japanske subsidier i sektoren. Et af den japanske regerings prestigeprojekter er Future Cities eller fremtidens byer. 11 udvalgte byer skal stå i spidsen for projektet og finde løsninger på fremtidens miljømæssige udfordringer og håndtering af den aldrende befolkning. Seks af byerne blev ødelagt af jordskælvet og den efterfølgende tsunami, der ramte Japan den 11. marts Danmark samarbejder allerede tæt med fremtidens byer, og der var dansk ministerdeltagelse ved lanceringen af International Forum on the FutureCity Initiative i Byggestandarder i Japan adskiller sig fra EUs. Japan har indført meget høje krav, især hvad angår brandsikkerhed og bygningsmaterialer. Det sker blandt andet på grund af risikoen for jordskælv, der ofte resulterer i brand. Godkendelse af byggematerialer er en omkostningstung post, og det er en stor byrde for mindre danske eksportører. Danske virksomheders løsninger på området er særdeles konkurrencedygtige, men de lovmæssige forhindringer og nuværende strukturer gør det udfordrende. På nuværende tidspunkt kan virksomheder ansøge om, at deres løsninger og produkter kan blive en del af de japanske myndigheders toprunner program. Herigennem bliver den bedste løsning lovmæssigt gjort til minimumsstandarden. For at udnytte mulighederne inden for energi- og miljøteknologier i Japan vil der blive taget initiativ til at: Gennemføre fokuseret markedsføring af danske styrkepositioner gennem eksportfremstød og målrettede delegationsbesøg, herunder at udarbejde informationsmateriale på japansk, i et samarbejde mellem State of Green og ambassaden i Tokyo. Etablere samarbejde om at udnytte mulighederne og afsætte danske bioenergiløsninger i Japan. Det skal ske gennem øget forskningssamarbejde. Styrke det grønne samarbejde med en række japanske byer, blandt andet fremtidens byer, og lancere en strategisk salgsalliance af danske virksomheder, der vil have fokus på samarbejde om infrastruktur og energiløsninger i forhold til konkrete projekter i samarbejdsbyerne. Indlede dialog med japanske myndigheder om bæredygtig urbanisering, håndtering af spildevand og luftforurening. Fortsætte dialogen med japanske myndigheder om energieffektivitet, klimatilpasning mv.

15 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Sundhed Den demografiske udvikling er altafgørende for fremtidens sundhedssektor i Japan. Japan har verdens ældste befolkning, og den vokser hurtigere end i noget andet land i verden. 40% af Japans indbyggere forventes at være over 65 år i I dag er det 23%. Det betyder, at markedet for ældrepleje og ydelser til ældre borgere hurtigt bliver større. Frihandelsaftalerne ventes at fjerne en række af de handelsbarrierer, som præger sektoren i dag. Danske medicinalvirksomheder og virksomheder med speciale i hjælpemidler til ældre har oplagte muligheder for at indgå i samarbejder om den nye velfærdsteknologi. Ny teknologi og løsninger for de aldrende asiatiske befolkninger vil med stor sandsynlighed blive udviklet i Japan. Der vil blive satset massivt på velfærdsteknologi i de kommende år. Det gælder bl.a. løsninger som intelligente toiletter, kommunikationsrobotter, løfterobotter mv. Med den stærke sociale og medicinske profil ses Danmark som en attraktiv partner i udviklingen af nye løsninger. Grundet det høje kompetenceniveau og attraktive rammevilkår står Danmark stærkt i konkurrencen om japanske investeringer inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Samtidig giver de store offentlige investeringer på sundhedsområdet i Danmark, særligt de massive investeringer i sygehusbyggerierne, mulighed for at tiltrække japanske investeringer og indgå i offentlig-private samarbejder med japanske virksomheder.

16 16 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Markedet for medicin i Japan er verdens næststørste svarende til 11,7% af det globale marked. Fem ud af verdens 25 største medicinalvirksomheder er japanske, og der er derfor et stort potentiale for et øget samarbejde imellem danske og japanske virksomheder inden for denne sektor. Farmaceutisk og medicinsk udstyr er Danmarks næststørste eksportvare i Japan, og hvis udviklingen fortsætter som forventet, vil det snart blive den største. De japanske myndigheder kræver dog særlige kliniske forsøg, der inkluderer japanske forbrugere, i forbindelse med godkendelse af medicinske produkter til det japanske marked. Dette gør processen mere tidskrævende og dermed dyrere. Den efterfølgende proces omkring opnåelse af markeds- føringsgodkendelse er efter gradvise lovmæssige ændringer nu blevet forkortet. De specielle forhold i Japan gør dog, at sundhedssektoren fortsat er et nøgleområde for EU (og Danmark) i frihandelsforhandlingerne med Japan. Telemedicin er meget udbredt i Japan og vil blive det endnu mere i takt med, at befolkningen flytter fra land til by. Det drejer sig både om læge til læge teknologier, hvor hospitaler og klinikker rådfører sig med eksperter via forskellige telemedicinske løsninger, og om læge-patient telemedicin. Det er områder, hvor Danmark står stærkt, og der vil derfor være gode muligheder for eksport og samarbejde. Kilde Jf. figur i kilden _ Data_2013.pdf For at udnytte mulighederne inden for sundhed og velfærdsteknologi vil der blive taget initiativ til at: Etablere samarbejde om velfærdsteknologi, bl.a. undersøge mulighederne for at indgå en samarbejdsaftale mellem relevante japanske og danske myndigheder, der har fokus på samarbejde om forskning og udvikling, testning samt fremme af japanske investeringer i Danmark inden for robot- og velfærdsteknologiske løsninger. (Jf. afsnit 2.3) Styrke myndighedsdialogen omkring innovation, sikkerhed samt patientcentricitet. Styrke indsatsen med at tiltrække investeringer fra den japanske farmaindustri. (Jf. afsnit 2.3)

17 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Landbrug og fødevarer Danmark har lang erfaring med at handle med landbrugsog fødevarer med Japan. I 2012 steg eksporten med 4% til 4,9 mia. DKK, svarende til 39% af Danmarks samlede vareeksport til Japan. Med et samlet japansk fødevaremarked på ca mia. DKK er der dog et stort potentiale for yderligere vækst i eksporten af danske fødevarer og landbrugsprodukter. Herudover har danske virksomheder kompetencer inden for bl.a. fødevaresikkerhed, emballage og maskiner, som giver gode muligheder for at tiltrække japanske investeringer på fødevareområdet. Japan har en selvforsyningsgrad af fødevarer på blot 39% og er derfor kritisk afhængig af importerede fødevarer, herunder især råvarer til videre forarbejdning. Således tegner råvarer til forarbejdningsindustrien sig for langt størstedelen af den danske fødevareeksport. I 2012 udgjorde dansk eksport af frossent svinekød 3,8 mia. DKK eller cirka 78% af den samlede danske fødevareeksport til Japan. Kødeksporten har dog over en tiårig periode været faldende, og de nyeste trends viser en stærkt stigende import af andre typer fødevarer til private label segmentet, altså produkter, som bliver solgt under butikskæders egne mærker. Japanske forbrugere er særdeles interesserede i Danmark og danske fødevarer. Blandt andet ønsker flere eksklusive japanske supermarkeder og stormagasiner at få flere danske højkvalitetsfødevarer på hylderne. Hidtil er det kun ganske få danske producenter af detailfødevarer, som har formået at etablere en eksport til Japan, men efter gennemførelse af en række tiltag, herunder den danske fødevareministers besøg i Japan i november 2013, er de japanske importører begyndt at udvise interesse for nu for alvor at sætte gang i importen fra Danmark. Der er en stigende interesse fra de danske producenter i at eksportere til Japan. Det skyldes især, at Japan er et meget lukrativt højprismarked for fødevarer. En udfordring er dog, at der i dag er meget få danske detailfødevarer på de japanske hylder, og danske eksportører står derfor meget alene, når de skal ind på markedet. Af markedsføringshensyn er det derfor vigtigt, at der kommer et stort antal nye danske fødevarer på markedet på én gang. Med det nuværende japanske fokus på øget frihandel, er den japanske landbrugssektor under stærkt reformpres, da det japanske landbrug er gammeldags og ineffektivt og ikke vil kunne klare sig i den øgede internationale konkurrence. Den japanske landbrugssektor er meget bevidst om de danske styrker især i svineproduktionen. Det kan derfor blive et interessant eksportmarked for dansk landbrugsteknisk viden og udstyr samt for dansk avlsgenetik. Endelig er der i forbindelse med omstillingsprocessen af landbrugssektoren stor japansk interesse for de danske erfaringer og den danske viden inden for miljø- og bioenergiteknologi i landbrugssektoren. Landbrugssektoren bør derfor også medtages i den danske satsning på miljø- og energiområdet. Grundet tsunamien og ulykken på Fukushima-atomkraftværket, er mange japanere skeptiske overfor fødevaresikkerheden ved fisk. Danske kompetencer indenfor akvakultursektoren kan her bidrage til at skabe nye industrier og dermed arbejdspladser i de tsunamiramte områder. For at udnytte mulighederne inden for landbrug og fødevarer i Japan vil der blive taget initiativ til at: Etablere markedsføringsplatform for eksport af danske højkvalitetsfødevarer til den japanske detailsektor. Indlede en særlig indsats til markedsføring af fødevareingrediensbranchen i Japan. Udvikle samarbejde til reduktion af markedshindringer på fødevare- og landbrugsområdet, herunder bl.a. ved myndighedsdialog og samarbejde om fødevare- og veterinærsikkerhed, effektivisering af landbrugsog fødevareproduktionen samt udnyttelse af bioenergipotentialet. Markedsføre danske detailfødevarer overfor større japanske supermarkeder og døgnbutikker. Gennemføre pilotprojekt om fælles markedsføring af den danske akvakulturbranche i Japan. Styrke indsatsen for at tiltrække japanske investeringer på fødevareområdet. (Jf. afsnit 2.3)

18 18 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation 3.4. IT og kommunikation Japan er et af verdens mest innovative samfund, og den japanske IT-sektor er meget globalt orienteret. Hvis en dansk virksomhed bliver leverandør til den japanske IT-sektor, kan virksomheden blive global i et hug. Danske virksomheder med særlige nicheteknologier, som kan indgå i japanske virksomheders værdikæder, har en oplagt mulighed for at finde globale partnere. Samtidig giver Danmarks stærke erhvervsklynge på IT- og kommunikationsområdet gode muligheder for at tiltrække japanske investeringer, ikke mindst inden for sundheds-it og Smart City-løsninger. Her vil der blive fokuseret på at gennemføre flere japanske delegationsbesøg til Danmark og danske eksperters besøg i Japan. Japan er helt fremme i førerfeltet, når det gælder nye teknologier. Men antagelsen om, at Japan er globalt førende inden for alle teknologier, er dog forkert. Japan er på en række områder absolut førende i verden. Det er tilfældet, når det drejer sig om mobil betaling, hurtigt internet, 3D teknologi osv. Hvis fokus imidlertid ændres til administration, netbanker og egovernment, så er billedet helt anderledes. På dette område dominerer faxmaskinen stadig i Japan. Men effektiviseringer i både den offentlige og den private sektor gør, at der er ændringer på vej. Det giver muligheder for danske IT-leverandører, som typisk fokuserer på at effektivisere hele arbejdsprocessen, i modsætning til den traditionelle japanske softwareproducent, der kun fokuserer på dele af processen. Også grøn IT (energieffektiv og miljørigtig anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi), cloud services og netværksteknologi har potentiale til mere. Selv inden for elektronikindustrien, der tidligere var totalt domineret af de store japanske industrigrupper, er der mulighed for dansk eksport, særligt af software applikationer. For at udnytte mulighederne for danske virksomheder inden for IT og kommunikation i Japan vil der blive taget initiativ til at: Markedsføre succesfulde danske IT-løsninger og virksomheder overfor en bred vifte af japanske interessenter. Fokusere på sundheds-it og Smart City-løsninger ved at gennemføre flere japanske delegationsbesøg til Danmark og danske eksperters besøg i Japan. (Jf. afsnit 2.3)

19 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Design og mode Dansk design og mode samt skandinavisk livsstil er populær i Japan. Nordisk minimalisme, der har fokus på detaljer og funktionalitet, passer godt til japansk smag. Japanske hjem er små og giver kun plads til et lille udvalg af møbler, der ikke må være for dominerende. Uanset om det handler om tøj eller køkkenborde, er kvalitet afgørende. Ligeså afgørende er historien om produktet. Japanske forbrugere ønsker, at produktet føles unikt og specielt lavet til dem, hvilket de til gengæld gerne betaler for. Japan er verdens tredjestørste marked for beklædning og tilbehør med en forventet vækstrate på 1-2% pr. år de næste fem år. Udenlandske mærker har traditionelt været foretrukket i Japan. På trods af det, er eksklusive mærkevarer gået tilbage til fordel for mere personlige og unikke produkter. Japan er dog fortsat det største eksportmarked for mange internationale modevirksomheder. Billigere produkter er også i den seneste tid begyndt at vinde frem, særligt blandt unge forbrugere. Fast Fashion og nu Fast Design (dvs. høj omsætningshastighed på modehusenes kollektioner, så trends bedre fanges) er som noget nyt i Japan blevet særdeles populært særligt blandt de unge forbrugere. Japan har længe været Asiens førende land med hensyn til nyeste popkultur og mode, og resten af Asien lader sig inspirere af Japan. Af denne årsag bliver Japan ikke bare set som et stort marked, men også som et testmarked og springbræt til resten af Asien. Den japanske modeindustri er domineret af nationale mærker, der primært får produceret deres tøj i Kina og andre asiatiske lande. Næsten 90% af import af beklædning og tilbehør kommer fra andre asiatiske lande. De foretrukne udenlandske mærker er i skarp konkurrence med billigere nationale mærker, der ofte i design ligner de udenlandske. Det er derfor altafgørende for de udenlandske mærker, at de brander deres produkter på en unik måde. Japan ses ofte som et referencemarked for mange brands og ikke som et marked med massiv afsætning. Indenfor møbelbranchen har flere etablerede, danske virksomheder dog et af deres største eksportmarkeder i Japan. For at udnytte mulighederne inden for design og interiør på det japanske marked vil der blive taget initiativ til at: Gennemføre fokuseret markedsføring af dansk design, mode og arkitektur, herunder ved besøgsprogrammer for japanske journalister, meningsdannere og indkøbere i regi af markedsføringskonsortiet DANISH og i samarbejde med ambassaden i Tokyo.

20 20 Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation 3.6. Det Blå Danmark Skibsfart er en naturlig del af den japanske økonomi, da landet er omgrænset af hav. Desuden er især den industrielle sektor i Japan i høj grad afhængig af både import og eksport. Industrien forbruger store mængder importerede råstoffer, mens dens egentlige vækstmuligheder i høj grad ligger i eksport af produkter. Dette afspejler sig i godstrafikken på japanske havne, der i 2011 håndterede i alt 966 mio. tons gods. Størstedelen var importerede varer som jernmalm, kul og råolie, der samlet stod for omtrent 50% af den samlede godstrafik. Derudover importerer Japan også en række fødevarer, hvorimod størstedelen af landets eksporterede gods er køretøjer, elektronik og maskineri. medlem af Consultative Shipping Group, en gruppe på 18 lande, der under dansk formandskab arbejder for åben og uhindret adgang til shipping-markeder globalt. Regeringen offentliggjorde i december 2012 Vækstplanen for Det Blå Danmark, som i samarbejde med erhvervet satser på at fastholde og udbygge den danske maritime styrkeposition. Et centralt element i vækstplanen er tættere samarbejde mellem relevante aktører som Invest in Denmark, Søfartsstyrelsen og en række brancheorganisationer (herunder Rederiforeningen) om at styrke indsatsen for at tiltrække investeringer til den danske maritime klynge. En betydelig del af godset til og fra de japanske havne bliver transporteret af danske rederier. Det vurderes, at danske rederiers omsætning ved transport til og fra Japan ligger på godt 10 mia. DKK årligt. Danske rederier er desuden repræsenteret med kontorer i storbyerne Tokyo, Osaka og Nagoya. Endvidere driver APM Terminals havnevirksomhed i Kobe og Yokohama. Japanske værfter havde i 2012 en global markedsandel på 18%. Omkring 3% af den danske handelsflåde er bygget i Japan, og der afgives fortsat løbende ordrer fra danske rederier til japanske skibsværfter. Kvalitet er altafgørende for de japanske værfter, og flere danske leverandører har allerede et samarbejde med værfterne, men der vil være betydelige muligheder for øget salg til værfterne for danske leverandører af maritimt kvalitetsudstyr. Også på myndighedssiden er der gode relationer mellem Danmark og Japan, som har mange fælles synspunkter, herunder i forhold til kvalitetsskibsfart og behovet for høje standarder for miljø og sikkerhed til søs. Japan er desuden For at udnytte mulighederne i forhold til det japanske marked vil der blive taget initiativ til følgende: Som led i implementeringen af regeringens vækstplan for Det Blå Danmark vil Invest in Denmark og Søfartsstyrelsen arbejde på at identificere japanske maritime virksomheder med interesse i at etablere sig i Danmark. (Jf. afsnit 2.3)

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

SOM VINDEN BLÆSER Fra grøn velvilje til benhård business Af Asger Røjle Onsdag den 24. juni 2015, 05:00

SOM VINDEN BLÆSER Fra grøn velvilje til benhård business Af Asger Røjle Onsdag den 24. juni 2015, 05:00 SOM VINDEN BLÆSER Fra grøn velvilje til benhård business Af Asger Røjle Onsdag den 24. juni 2015, 05:00 Del: Tsunamien for fire år siden indledte et skifte i Japans energipolitik. Og det nyder danske virksomheder

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

Markedsmuligheder i Norge

Markedsmuligheder i Norge Markedsmuligheder i Norge Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2011 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et velhavende land

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Gode råd til kommunal investeringsfremme www.investindk.com Chef for Invest in Denmark, Dorte Bech Vizard, introducerer: Udenlandske investeringer skaber

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

ZENZOR Sensorer i andre brancher

ZENZOR Sensorer i andre brancher ZENZOR Sensorer i Af: Chefkonsulent Christian, DI ITEK For: Eksperter i vandteknologi Hos: Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Dato: 16. januar 2014 Sensorer åbner verden se, lugt, smag, hør, føl, balance

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere