SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag"

Transkript

1 SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag

2 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N

3 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N

4 4 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N

5 1. Kommissorium

6 Bilag 1. Nuklearmedicinsk afdeling kan samles. Der skal tages højde for, at der kan etableres PET-CT scanner i bygningen. 6 Kommissorium for Generalplanlægningen for SVS, jf. opstartsmøde 25. Juni Fra specialernes sygehus til patienternes sygehus Generalplanen skal beskrive den fremtidige bygningsmæssige disponering og logistik i SVS frem mod år Generalplanen skal tage afsæt i FAM-rapporterne, regionens specialeplanlægning, anbefalingerne fra regeringens ekspertpanel og i SVS målsætninger og strategiplaner. Særlig betydning har ønsket om at bevæge sygehusets indre logik fra specialernes perspektiv til patientens perspektiv. Generalplanlægningen forventes primært at omfatte sygehusets akutmodtagelse, laboratorieklinikker, ambulatoriefaciliteter og sengeafdelinger samt enkelte stabsfunktioners nærhed til direktionen. Der er ikke umiddelbar forventning om, at lokaliseringen af den centrale operationsgang, intensivafdelingen, røntgenafdelingen og dagkirurgisk center berøres af planlægningen. Det samme er tilfældet med Teknisk afdeling, Centralkøkkenet og andre servicefunktioner. Udgangspunktet for planen er, at AMC og AMMA skal etableres i en fælles akutmodtagelse (FAM), som forventes at skulle rumme senge. Placeringen forventes at være i stueetagen i den gamle sengebygning med inddragelse af areal i Næsen. Inden dannelsen af FAM skal der således etableres faciliteter til erstatning af laboratoriefaciliteter, hæmodialyse og andre funktioner, som i dag er lokaliseret i sengebygningens stueetage. I tidligere planlægning foreslåes lder etableret en ny laboratoriebygning nord for Haraldsgade i tilknytning til andre klinikfunktioner i Klinisk Diagnostisk Område (KDO). Bygningen skal i så fald dimensioneres så alle klinikker i KDO incl. SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N Der skal udarbejdes oversigt over det forventede arealbehov til alle sygehusets funktioner i år Arealbehovet til de kliniske funktioner baseres på prognose over befolkningsudviklingen, forventninger til specialernes udvikling og på ekspertpanelets anbefalinger. Ekspertpanelet forventer gennemsnitligt, at sengeantallet reduceres med 20% og at den ambulante aktivitet øges med 50%. Ekspertpanelet forudsætter en høj udnyttelsesgrad i ambulatorierne, dvs. daglig drift 7 timer i 245 dage om året. SVS status i forhold til ekspertpanelets gennemsnitsforudsætninger skal belyses i plangrundlaget. Planen skal bearbejde mulighederne for at opnå bedst mulig logistik i sygehuset, så der opnås kortest mulige afstande og bedst mulig funktionalitet. Planen skal baseres på størst mulig fleksibilitet, så bygningsarealer har bredest mulige anvendelsesmuligheder. Planen skal beskrive mulighederne for standardisering af sengeafdelinger og ambulatorier, så personalets mulighed for at arbejde på tværs i sygehuset forbedres. Planen skal tage højde for enkel tilgængelighed og overskuelighed i placering og bygningsidentifikation (skiltning) for patienter og pårørende. Planen skal komme med forslag til normer for kontor- og mødefaciliteter byggende på fælles standarder og fælles anvendelse af lokaliteterne. Planen skal indeholde en faseopdelt og prissat gennemførelsesplan. Priserne skal baseres på udmeldingerne fra regeringens ekspertpanel. I planen skal bl.a. følgende problemstillinger specifikt adresseres: Rokadeplan i tilknytning til modernisering af sengeafdelingerne

7 Pavillonerne ud mod Østergade og sydlige P-plads forudsættes nedlagt. Planen skal indeholde forslag til ny placering af de funktioner der har til huse i bygningerne. Der er truffet beslutning om, at medicinsk gastroenterologi og intensivafdelingen placeres i Næsen. Endvidere er der truffet beslutning om, at der skal etableres fælles ambulatorier på yderligere to etager i Næsen. Tilbage er således en udisponeret etage. Anvendelse af den nuværende øjenafdeling, som forventes nedlagt i løbet af Bygningsareal til udvidelse af Arbejdsmedicinsk klinik Placering og anvendelse af vagtværelser/hvilerum/stillerum Samling af udvalgte stabsafdelinger i tilknytning til eller nærheden af Direktionen. Perspektiver ved samling af faciliteter til scopier og dagkirurgi Fordele og eventuelle ulemper ved samling af særlige rum til håndtering af kemokure i onkologien, reumatologien og hæmatologien. Planen udarbejdes frem til 15. oktober 2009 af det de tilknyttede rådgivere Creo og Cowi med reference til den nedsatte styregruppe. Styregruppen mødes jævnligt og efter behov og nødvendige brugerrepræsentanter inddrages efter behov. Sygehusets afdelingsledelseskreds og Fælles MEDudvalg orienteres på de planlagte møder om arbejdets fremdrift. SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N

8 8 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N

9 2. Kapacitets- og arealberegning

10 Bilag 2 Kapacitets- og arealberegning Fremskrivningsmodel 2020 Projekt: WBS-nr. Generalplan Esbjerg Autor: nagd/hega Dato: SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N Forudsætninger svarende til anbefalinger fra regeringens rådgivende udvalg

11 Generalplan Esbjerg Indholdsfortegnelse Generalplan Esbjerg Indholdsfortegnelse Beregningsgrundlag 1 Aktivitet Somatik Somatisk indlagte patienter Indlæggelser og sengedage 5 Somatisk indlagte patienter Specialeopdelt 8 Somatiske ambulante konsultioner Operationer Indlagte patienter 10 Operationer Dagkirurgi 11 Antal senge Aktivitet Laboratorie Laboratorie personalenormering Side Ambulatorie Antal undersøgelsesrum 29 Antal endoskopirum 30 Aktivitet Billeddiagnostik 31 Billeddiagnostiske undersøgelser 2007 og Arealberegning 32 Arealstandarder 32 Arealberegning Side Demografi 14 Befolkningsprognose Beregningsmodel Region SydDK 15 Samlet årlige ændringer 16 Fremskrivningsmodel Dynamisk fremskrivning 17 Demografisk fremskrivning 18 Totalfremskrivning 19 Totalfremskrivning med reduktion af liggetid 20 Totalfremskrivning med fra- og tilflytning 21 Sengefordeling Antal døgnsenge 22 Antal dagpladser Onkologi og Nefrologi 23 Operationer Antal operationsstuer - Indlagte patienter 24 Antal operationsstuer - Dagkirurgi 25 Antal opvågningspladser - Indlagte patienter 26 Antal opvågningspladser - Dagkirurgi 27 Fødsler Antal fødestuer 28

12 Generalplan Esbjerg Beregningsgrundlag Forudsætninger ifl. "Rapport med forslag til fælles forudsætninger i regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter" fra d. 5. maj 2009 Generalplan Esbjerg Beregningsgrundlag Forudsætninger ifl. "Rapport med forslag til fælles forudsætninger i regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter" fra d. 5. maj 2009 Vækstprocent for ambulante ydelser 50,0% Esbjerg Arbejdsmedicin 50,0% Fysioterapi/ergoterapi 50,0% Gynækologi og obstetrik 50,0% Hospitalsodontologi 50,0% Hæmatologi 50,0% Intern medicin 50,0% Kardiologi 50,0% Karkirurgi 50,0% Kirurgi 50,0% Med. endokrinologi 50,0% Med. gastroenterologi 50,0% Med. lungesygdomme 50,0% Nefrologi 50,0% Neurologi 50,0% Nuklearmedicin 50,0% Oftalmologi 50,0% Onkologi 50,0% Ortopædisk kirurgi 50,0% Oto-, rhino-, laryngologi 50,0% Plastikkirurgi 50,0% Pædiatri 50,0% Reumatologi 50,0% Urologi 50,0% Grindsted Intern medicin 50,0% Kardiologi 50,0% Kirurgi 50,0% Med. endokrinologi 50,0% Med. gastroenterologi 50,0% Ortopædisk kirurgi 50,0% Plastikkirurgi 50,0% Brørup Intern medicin 50,0% Kardiologi 50,0% Karkirurgi 50,0% Kirurgi 50,0% Med. endokrinologi 50,0% Med. lungesygdomme 50,0% Ortopædisk kirurgi 50,0% Vækstprocent for stationære ydelser 4,1% Esbjerg Gynækologi og obstetrik 0,0% Hospitalsodontologi 0,0% Hæmatologi 0,0% Intern medicin 0,0% Kardiologi 0,0% Karkirurgi 0,0% Kirurgi 0,0% Med. endokrinologi 0,0% Med. gastroenterologi 0,0% Med. lungesygdomme 0,0% Nefrologi 0,0% Neurologi 0,0% Oftalmologi 0,0% Onkologi 0,0% Ortopædisk kirurgi 0,0% Oto-, rhino-, laryngologi 0,0% Plastikkirurgi 0,0% Pædiatri 0,0% Reumatologi 0,0% Urologi 0,0% Grindsted Intern medicin 0,0% Kardiologi 0,0% Kirurgi 0,0% Ortopædisk kirurgi 0,0% Plastikkirurgi 0,0% Brørup Intern medicin 0,0% Med. lungesygdomme 0,0% Vækstprocent for billeddiagnostiske undersøgelser Billeddiagnostik 60,0% 1 2

13 Generalplan Esbjerg Beregningsgrundlag Forudsætninger ifl. "Rapport med forslag til fælles forudsætninger i regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter" fra d. 5. maj 2009 Generalplan Esbjerg Beregningsgrundlag Forudsætninger ifl. "Rapport med forslag til fælles forudsætninger i regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter" fra d. 5. maj 2009 Ændring til ambulantbehandling 2 0,0% af antallet 1-2 dagsindlæggelser i 2007 kan ændres til ambulantbehandling i Skal fratrækkes inden fremskrivning til Der regnes med 3 besøg i ambulatorium per omlægning til ambulantbehandling Åbnings-/brugstider ifl. prospekt 245 Arbejdsdage pr. år 7 Timer pr. dag (ambulant, billeddiagnostik og operation) 7 Timer pr. dag (dagkirurgi) Akutmodtagelse 3 65 af det beregnede antal stationære senge placeres i akutmodtagelsen i Belægningsprocent i akutmodtagelsen er 80% Reduktion i liggetid 4 27,72% Medicin sv.t. 1,98% pr. år 17,50% Kirurgi sv.t. 1,25% pr. år Belægningsprocenter Stationære senge 85% Pædiatri 75% Patienthotel 70% Akutmodtagelse 80% Patienter per dagplads per dag 2,0 patienter pr. dagplads per dag Minutter pr. undersøgelse Ambulant - Neurologi 45 - Genoptræning 45 - Psykiatri 60 - Gyn / føde 30 - Kirurgi, ortopædkirurgi, ØNH og øje 30 - Øvrige 45 Billeddiagnostik - Konventionel røntgen 17 - Angio 60 - Ultralyd 20 - CT 25 - MR 40 - Nuclearmedicin 20 Operation - Kirurgi Ortopædkirurgi Gyn / obstetrik ØNH Øje Pædiatri / medicin Dagkirurgi 72 Andel operationer udført i den normale arbejdstid 80% i dagtid for indlagte patienter 100% i dagtid for dagkirurgi 4 Ifl. Regionernes investerings- og sygehusplaner - screening og vurdering, afgivet af regeringens ekspertpanel i november

14 Generalplan Esbjerg Aktivitet: Somatisk indlagte patienter Indlæggelser Generalplan Esbjerg Aktivitet: Somatisk indlagte patienter Indlæggelser pr. aldersgruppe Samlet antal udskrevne patienter i Esbjerg Indlæggelse (udskrevne pat.) Sengedage (Specialeopdelt) Gennemsnitlig indlæggelsestid (totalt) ,6 Antal udskrevne patienter totalt fordelt på aldersgruppe og speciale Indlæggelser år 15+ år Sum Esbjerg Gynækologi og obstetrik Hospitalsodontologi Hæmatologi Intern medicin Kardiologi Karkirurgi Kirurgi Med. endokrinologi Med. gastroenterologi Med. lungesygdomme Nefrologi Neurologi Oftalmologi Onkologi Ortopædisk kirurgi Oto-, rhino-, laryngologi Plastikkirurgi Pædiatri Reumatologi Urologi Grindsted Intern medicin Kardiologi Kirurgi Ortopædisk kirurgi Plastikkirurgi Brørup Intern medicin Med. lungesygdomme Sum

15 Generalplan Esbjerg Aktivitet: Somatisk indlagte patienter Sengedage pr. aldersgruppe Generalplan Esbjerg Aktivitet: Somatisk indlagte patienter Specialeopdelt Antal Sengedage totalt fordelt på aldersgruppe og speciale Sengedage år 15+ år Sum Esbjerg Gynækologi og obstetrik Hospitalsodontologi Hæmatologi Intern medicin Kardiologi Karkirurgi Kirurgi Med. endokrinologi Med. gastroenterologi Med. lungesygdomme Nefrologi Neurologi Oftalmologi Onkologi Ortopædisk kirurgi Oto-, rhino-, laryngologi Plastikkirurgi Pædiatri Reumatologi Urologi Grindsted Intern medicin Kardiologi Kirurgi Ortopædisk kirurgi Plastikkirurgi Brørup Intern medicin Med. lungesygdomme Sum Samlet antal udskrevne patienter pr afdeling (ekskl. interne overflytninger mellem afdelinger) 2007 Indlæggelser (udskrevne pt.) Sengedage (Indlæggelser) Gennemsnitlig liggetid Esbjerg ,5 Gynækologi og obstetrik ,8 Hospitalsodontologi ,7 Hæmatologi ,6 Intern medicin ,1 Kardiologi ,9 Karkirurgi ,8 Kirurgi ,8 Med. endokrinologi ,3 Med. gastroenterologi ,8 Med. lungesygdomme ,7 Nefrologi ,1 Neurologi ,4 Oftalmologi ,3 Onkologi ,8 Ortopædisk kirurgi ,0 Oto-, rhino-, laryngologi ,4 Plastikkirurgi ,3 Pædiatri ,0 Reumatologi ,3 Urologi ,1 Grindsted ,7 Intern medicin ,3 Kardiologi ,1 Kirurgi ,4 Ortopædisk kirurgi ,6 Plastikkirurgi ,6 Brørup ,9 Intern medicin ,9 Med. lungesygdomme ,7 Sum ,6 Nyfødte Sum inkl. nyfødte

16 Generalplan Esbjerg Aktivitet: Somatiske ambulante konsultationer 2007 Generalplan Esbjerg Aktivitet: Operationer Indlagte patienter Ambulante 2007 konsultationer Esbjerg Arbejdsmedicin 459 Fysioterapi/ergoterapi Gynækologi og obstetrik Hospitalsodontologi Hæmatologi Kardiologi Karkirurgi Kirurgi Med. endokrinologi Med. gastroenterologi Med. lungesygdomme Nefrologi Neurologi Nuklearmedicin Oftalmologi Onkologi Ortopædisk kirurgi Oto-, rhino-, laryngologi Plastikkirurgi Pædiatri Reumatologi Urologi Grindsted Intern medicin 676 Kardiologi Kirurgi Med. endokrinologi Med. gastroenterologi 305 Ortopædisk kirurgi Plastikkirurgi Brørup Intern medicin 390 Kardiologi 708 Karkirurgi Kirurgi 40 Med. endokrinologi 613 Med. lungesygdomme Ortopædisk kirurgi Sum Operationer indlagte patienter Endoskopier indlagte patienter Esbjerg Gynækologi og obstetrik Hospitalsodontologi Hæmatologi Intern medicin 4 9 Kardiologi Karkirurgi 69 1 Kirurgi Med. endokrinologi Med. gastroenterologi Med. lungesygdomme Nefrologi Neurologi Oftalmologi 159 Onkologi 9 6 Ortopædisk kirurgi Oto-, rhino-, laryngologi Plastikkirurgi 127 Pædiatri Reumatologi 6 4 Urologi Grindsted Intern medicin Kardiologi 6 2 Kirurgi Ortopædisk kirurgi Plastikkirurgi 173 Brørup 11 2 Intern medicin 8 2 Med. lungesygdomme 3 Sum i alt

17 Generalplan Esbjerg Aktivitet: Operationer Dagkirurgi Generalplan Esbjerg Aktivitet: Antal senge Operationer dagkirurgi Endoskopier dagkirurgi Esbjerg Arbejdsmedicin Gynækologi og obstetrik Hospitalsodontologi 375 Hæmatologi Kardiologi Karkirurgi 1 Kirurgi Med. endokrinologi Med. gastroenterologi Med. lungesygdomme Nefrologi 3 Neurologi Oftalmologi Onkologi 7 Ortopædisk kirurgi Oto-, rhino-, laryngologi Plastikkirurgi Pædiatri 5 23 Reumatologi Urologi Grindsted Intern medicin 7 6 Kardiologi 1 1 Kirurgi Med. endokrinologi Med. gastroenterologi 124 Ortopædisk kirurgi 100 Plastikkirurgi 255 Brørup Intern medicin Kardiologi Karkirurgi 726 Kirurgi Med. endokrinologi Med. lungesygdomme Ortopædisk kirurgi 611 Sum i alt Antal senge sum Esbjerg 430 Gynækologi og obstetrik 43 Hospitalsodontologi 2 Hæmatologi 26 Intern medicin 6 Kardiologi 38 Karkirurgi 2 Kirurgi 71 Med. endokrinologi 13 Med. gastroenterologi 11 Med. lungesygdomme 21 Nefrologi 16 Neurologi 35 Oftalmologi 1 Onkologi 6 Ortopædisk kirurgi 61 Oto-, rhino-, laryngologi 16 Plastikkirurgi 2 Pædiatri 37 Reumatologi 7 Urologi 18 Grindsted 60 Intern medicin 33 Kardiologi 10 Kirurgi 2 Ortopædisk kirurgi 13 Plastikkirurgi 2 Brørup 28 Intern medicin 11 Med. lungesygdomme 17 Sum i alt

18 Generalplan Esbjerg Aktivitet: Laboratorie personalenormering Klinisk biokemi Personalenormering 98,2 - bioanalytikere 87,1 - sekretærer 5,8 - læger 3,8 - øvrige akademikere 1,5 Klinisk mikrobiologi 22,8 - bioanalytikere 16,5 - sekretærer 3,4 - læger 2,8 - øvrige akademikere 0,0 Immunologi + blodbank 22,8 - bioanalytikere 18,3 - sekretærer 3,4 - læger 1,2 - øvrige akademikere 0,0 Patologi 22,5 - bioanalytikere 17,5 - sekretærer - læger 5,0 - øvrige akademikere Sum 166,3 13

19 Generalplan Esbjerg Demografi: Befolkningsprognose Baseret på befolkningsfremskrivning 2008 efter tid, alder og område, Danmarks Statistikbank (opsummeret i 2 grupper) Kommune i Befolkning optageområde 0-14 år 15+ år Sum Esbjerg Varde Fanø Billund Tønder (28%) Vejen (35%) Sum Kommune i Befolkning optageområde 0-14 år 15+ år Sum Esbjerg Varde Fanø Billund Tønder (28%) Vejen (35%) Sum Kommune i - Ændring i % - optageområde 0-14 år 15+ år Sum Esbjerg -15,0% 2,6% -0,6% Varde -15,9% 2,2% -1,4% Fanø -20,5% 8,3% 3,8% Billund -15,5% 2,0% -1,5% Tønder (28%) -18,5% -1,8% -4,8% Vejen (35%) -5,2% 7,3% 4,7% Fremskrivn.procent -14,8% 2,6% -0,7% 14

20 Generalplan Esbjerg Beregningsmodel Region Syddanmark Samlet årlige ændringer Generalplan Esbjerg Beregningsmodel Region Syddanmark Samlet årlige ændringer Vækstprocent for stationære ydelser Årlig ændring demografi Årlig ændring Historik Årlig ændring fra det rådgivende udvalg Samlet effekt Esbjerg Gynækologi og obstetrik -0,13% 0,00% -1,70% -1,28% -3,08% Hospitalsodontologi -0,13% 0,29% -1,25% -1,28% -2,35% Hæmatologi 1,34% 0,29% -1,98% -1,28% -1,65% Intern medicin 1,75% 0,29% -1,98% -1,28% -1,24% Kardiologi 1,74% 0,29% -1,98% -1,28% -1,25% Karkirurgi 1,99% 0,29% -1,25% -1,28% -0,28% Kirurgi 1,32% 0,29% -1,70% -1,28% -1,39% Med. endokrinologi 1,34% 0,29% -1,98% -1,28% -1,64% Med. gastroenterologi 0,97% 0,29% -1,98% -1,28% -2,00% Med. lungesygdomme 1,87% 0,29% -1,98% -1,28% -1,14% Nefrologi 1,27% 0,29% -1,98% -1,28% -1,72% Neurologi 1,40% 0,29% -1,98% -1,28% -1,59% Oftalmologi 1,16% 0,29% -1,25% -1,28% -1,09% Onkologi 1,04% 0,29% -1,98% -1,28% -1,94% Ortopædisk kirurgi 1,39% 0,29% -2,71% -1,28% -2,32% Oto-, rhino-, laryngologi 0,78% 0,29% -1,25% -1,28% -1,46% Plastikkirurgi 0,94% 0,29% -1,25% -1,28% -1,31% Pædiatri -0,56% 0,29% -1,98% -1,28% -3,49% Reumatologi 1,19% 0,29% -1,98% -1,28% -1,79% Urologi 1,75% 0,29% -1,98% -1,28% -0,51% Brørup Intern medicin 1,75% 0,29% -1,98% -1,28% -1,24% Med. lungesygdomme 1,87% 0,29% -1,98% -1,28% -1,14% Vækstprocent for ambulante ydelser Årlig ændring demografi Årlig ændring sygdomsud vikling Samlet effekt Årlig ændring sygdomsudvikling Vækstprocent i hele perioden Esbjerg Gynækologi og obstetrik -0,28% 4,40% 4,11% 57,5% Hospitalsodontologi 0,49% 4,40% 4,91% 68,7% Hæmatologi 1,50% 4,40% 5,97% 83,6% Intern medicin 1,07% 4,40% 5,52% 77,3% Kardiologi 1,36% 4,40% 5,82% 81,5% Karkirurgi 1,43% 4,40% 5,89% 82,5% Kirurgi 0,98% 4,40% 5,42% 75,9% Med. endokrinologi 0,63% 4,40% 5,06% 70,8% Med. gastroenterologi 0,48% 4,40% 4,90% 68,6% Med. lungesygdomme 1,22% 4,40% 5,67% 79,4% Nefrologi 1,17% 4,40% 5,62% 78,7% Neurologi 0,44% 4,40% 4,86% 68,0% Oftalmologi 1,46% 4,40% 5,93% 83,0% Onkologi 1,20% 4,40% 5,65% 79,1% Ortopædisk kirurgi 0,46% 4,40% 4,88% 68,3% Oto-, rhino-, laryngologi 1,03% 4,40% 5,47% 76,6% Plastikkirurgi 1,01% 4,40% 5,46% 76,4% Pædiatri -0,69% 4,40% 3,68% 51,5% Reumatologi 0,87% 4,40% 5,31% 74,3% Urologi 1,73% 4,40% 6,21% 86,9% Brørup Intern medicin 1,07% 4,40% 5,52% 77,3% Med. lungesygdomme 1,22% 4,40% 5,67% 79,4% 15 16

21 Generalplan Esbjerg Fremskrivningsmodel 2020: Dynamisk fremskrivning Fremskrivning af stationær aktivitet på basis af aktivitetsdata 2007 og den generelle stigningstakt Generalplan Esbjerg Fremskrivningsmodel 2020: Demografisk fremskrivning Somatisk fremskrivning på basis af aktivitetsdata 2007 og den demografiske befolkningsudvikling (fremskrivningsprocenter) Dynamisk fremskrivning Afdeling Indlæggelser (udskrevne pt.) Sengedage (Indlæggelser) Gennemsnitlig liggetid Esbjerg Gynækologi og obstetrik 0,0% ,8 Hospitalsodontologi 0,0% ,7 Hæmatologi 0,0% ,6 Intern medicin 0,0% ,1 Kardiologi 0,0% ,9 Karkirurgi 0,0% ,8 Kirurgi 0,0% ,8 Med. endokrinologi 0,0% ,3 Med. gastroenterologi 0,0% ,8 Med. lungesygdomme 0,0% ,7 Nefrologi 0,0% ,1 Neurologi 0,0% ,4 Oftalmologi 0,0% ,3 Onkologi 0,0% ,8 Ortopædisk kirurgi 0,0% ,0 Oto-, rhino-, laryngologi 0,0% ,4 Plastikkirurgi 0,0% ,3 Pædiatri 0,0% ,0 Reumatologi 0,0% ,3 Urologi 0,0% ,1 Grindsted Intern medicin 0,0% ,3 Kardiologi 0,0% ,1 Kirurgi 0,0% ,4 Ortopædisk kirurgi 0,0% ,6 Plastikkirurgi 0,0% ,6 Brørup Intern medicin 0,0% ,9 Med. lungesygdomme 0,0% ,7 Sum ,6 Nyfødte Sum Demografisk fremskrivning Afdeling Indlæggelser (udskrevne) Sengedage (Indlæggelser) Gennemsnitlig liggetid Esbjerg Gynækologi og obstetrik ,8 Hospitalsodontologi ,7 Hæmatologi ,6 Intern medicin ,1 Kardiologi ,9 Karkirurgi ,8 Kirurgi ,8 Med. endokrinologi ,3 Med. gastroenterologi ,8 Med. lungesygdomme ,7 Nefrologi ,1 Neurologi ,4 Oftalmologi ,3 Onkologi ,8 Ortopædisk kirurgi ,0 Oto-, rhino-, laryngologi ,4 Plastikkirurgi ,3 Pædiatri ,0 Reumatologi ,3 Urologi ,1 Grindsted 0 Intern medicin ,3 Kardiologi ,1 Kirurgi ,4 Ortopædisk kirurgi ,6 Plastikkirurgi ,6 Brørup 0 Intern medicin ,9 Med. lungesygdomme ,7 Sum ,7 Nyfødte Sum

22 Generalplan Esbjerg Fremskrivningsmodel 2020: Totalfremskrivning Total fremskrivning af stationær aktivitet på basis af den dynamiske og demografiske fremskrivning Generalplan Esbjerg Fremskrivningsmodel 2020: Totalfremskrivning med reduktion af liggetid Total fremskrivning på basis af den dynamiske og demografiske fremskrivning inkluderet generel reduktion af liggetiden Reduktion i liggetiden Kirurgi 17,50% Medicin 27,72% Totalfremskrivning Afdeling Indlæggelser (udskrevne) Sengedage (Indlæggelser) Gennemsnitlig liggetid Esbjerg Gynækologi og obstetrik ,8 Hospitalsodontologi ,7 Hæmatologi ,6 Intern medicin ,1 Kardiologi ,9 Karkirurgi ,8 Kirurgi ,8 Med. endokrinologi ,3 Med. gastroenterologi ,8 Med. lungesygdomme ,7 Nefrologi ,1 Neurologi ,4 Oftalmologi ,3 Onkologi ,8 Ortopædisk kirurgi ,0 Oto-, rhino-, laryngologi ,4 Plastikkirurgi ,3 Pædiatri ,0 Reumatologi ,3 Urologi ,1 Grindsted Intern medicin ,3 Kardiologi ,1 Kirurgi ,4 Ortopædisk kirurgi ,6 Plastikkirurgi ,6 Brørup Intern medicin ,9 Med. lungesygdomme ,7 Sum ,7 Nyfødte Sum Totalfremskrivning inkluderet generel reduktion af liggetiden Afdeling Indlæggelser (udskrevne) Sengedage (Indlæggelser) Gennemsnitlig liggetid Esbjerg Gynækologi og obstetrik ,3 Hospitalsodontologi ,1 Hæmatologi ,6 Intern medicin ,8 Kardiologi ,1 Karkirurgi ,1 Kirurgi ,1 Med. endokrinologi ,8 Med. gastroenterologi ,5 Med. lungesygdomme ,8 Nefrologi ,8 Neurologi ,2 Oftalmologi ,0 Onkologi ,9 Ortopædisk kirurgi ,3 Oto-, rhino-, laryngologi ,8 Plastikkirurgi ,5 Pædiatri ,2 Reumatologi ,6 Urologi ,5 Grindsted Intern medicin ,1 Kardiologi ,7 Kirurgi ,1 Ortopædisk kirurgi ,2 Plastikkirurgi ,0 Brørup Intern medicin ,2 Med. lungesygdomme ,6 Sum ,80 Nyfødte Sum

23 Generalplan Esbjerg Fremskrivningsmodel 2020: Totalfremskrivning med til- og fraflytning Total fremskrivning 2020 inkl. til- og fraflytning af aktivitet iflg. akut- og specialeplanen Afdeling Totalfremskrivning inkluderet til- og fraflytning Indlæggelser (udskrevne) Sengedage (Indlæggelser) Gennemsnitlig liggetid Esbjerg Gynækologi og obstetrik ,3 Hospitalsodontologi ,0 Hæmatologi ,7 Intern medicin ,2 Kardiologi ,1 Karkirurgi 0 0 0,0 Kirurgi ,0 Med. endokrinologi ,8 Med. gastroenterologi ,6 Med. lungesygdomme ,2 Nefrologi ,9 Neurologi ,2 Oftalmologi 0 0 0,0 Onkologi ,2 Ortopædisk kirurgi ,3 Oto-, rhino-, laryngologi ,7 Plastikkirurgi ,5 Pædiatri ,1 Reumatologi ,9 Urologi ,6 Grindsted Intern medicin ,1 Kardiologi ,7 Kirurgi ,1 Ortopædisk kirurgi ,2 Plastikkirurgi ,0 Sum ,65 Nyfødte Sum

24 Generalplan Esbjerg Sengefordeling 2020: Antal døgnsenge Generalplan Esbjerg Sengefordeling 2020: Antal dagpladser Onkologi og Nefrologi Afdeling Sengedage Normalsenge Belægningsprocent Akutmodtagelse: 80% Belægningsprocent Somatik: 85% Belægningsprocent Pædiatri: 75% heraf Intensivsenge Intermediær Akutmod tagelse Isolation Døgnsenge 2020 i alt Kemoterapi Antal arbejdsdage: 245 Antal patienter pr plads pr dag: 2 Timer pr. dag 8 Belægningsprocent: 85% Antal dagpatienter Antal dagpladser Esbjerg Gynækologi og obs Hospitalsodontolog Hæmatologi Intern medicin Kardiologi Karkirurgi Kirurgi Med. endokrinologi Med. gastroenterol Med. lungesygdom Nefrologi Neurologi Oftalmologi Onkologi Ortopædisk kirurgi Oto-, rhino-, laryng Plastikkirurgi Pædiatri Reumatologi Urologi Grindsted Intern medicin Kardiologi Kirurgi Ortopædisk kirurgi Plastikkirurgi Sum ) inkl. al aktivitet fra Brørup 5% 5% Esbjerg Onkologi (kemoterapi) 0 0,0 Sum 0 0,0 Forgår i onkologisk ambulatorie. Antal arbejdsdage: 312 Antal patienter pr plads pr dag: 2 Timer pr. dag 8 Belægningsprocent: 85% Dialyse Antal dagpatienter Antal dagpladser Esbjerg Nefrologisk afd. (dialyse) ,0 Sum ,

25 Generalplan Esbjerg Operationer 2020: Antal operationsstuer - Indlagte patienter Generalplan Esbjerg Operationer 2020: Antal operationsstuer - Dagkirurgi Arbejdsdage pr år: 245 OP-brugstid (timer pr dag): 7 Andel operationer udført i den normale arbejdstid: 80% Operationer indlagte Total tidsforbrug Antal patienter Tidsforbrug pr operationsstuer pr operation arbejdsdag Afdeling (minutter) (timer) beregnet Afrundet Esbjerg Gynækologi og obstetrik ,5 3,4 3,0 Hospitalsodontologi ,0 0,1 0,0 Hæmatologi ,2 0,0 0,0 Intern medicin ,3 0,0 0,0 Kardiologi ,2 0,0 0,0 Karkirurgi ,0 0,0 0,0 Kirurgi ,2 2,5 2,0 Med. endokrinologi ,1 0,0 0,0 Med. gastroenterologi ,2 0,0 0,0 Med. lungesygdomme ,5 0,1 0,0 Nefrologi ,3 0,0 0,0 Neurologi ,2 0,0 0,0 Oftalmologi ,0 0,0 0,0 Onkologi ,1 0,0 0,0 Ortopædisk kirurgi ,7 2,8 3,0 Oto-, rhino-, laryngologi ,2 1,0 1,0 Plastikkirurgi ,1 0,4 0,0 Pædiatri ,3 0,0 0,0 Reumatologi ,0 0,0 0,0 Urologi ,8 0,7 1,0 Grindsted Intern medicin ,2 0,0 0,0 Kardiologi ,0 0,0 0,0 Kirurgi ,5 0,4 0,0 Ortopædisk kirurgi ,7 1,4 1,0 Plastikkirurgi ,4 0,2 0,0 Sum i alt , ) inkl. al aktivitet fra Brørup Arbejdsdage pr år: 245 OP-brugstid (timer pr dag): 7 Andel operationer udført i den normale arbejdstid: 100% Total tidsforbrug Operationer dagkirurgi Tidsforbrug pr Antal operationsstuer pr operation arbejdsdag Afdeling (minutter) (timer) beregnet oprundet Esbjerg Gynækologi og obstetrik ,7 1,7 2,0 Hospitalsodontologi ,5 0,6 1,0 Hæmatologi ,0 0,0 0,0 Intern medicin ,0 0,0 0,0 Kardiologi ,0 0,0 0,0 Karkirurgi ,4 1,2 1,0 Kirurgi ,3 1,0 1,0 Med. endokrinologi ,0 0,0 0,0 Med. gastroenterologi ,0 0,0 0,0 Med. lungesygdomme ,0 0,0 0,0 Nefrologi ,0 0,0 0,0 Neurologi ,0 0,0 0,0 Oftalmologi ,0 0,0 0,0 Onkologi ,0 0,0 0,0 Ortopædisk kirurgi ,2 2,7 3,0 Oto-, rhino-, laryngologi ,9 0,3 0,0 Plastikkirurgi ,1 1,0 1,0 Pædiatri ,0 0,0 0,0 Reumatologi ,0 0,0 0,0 Urologi ,1 0,2 0,0 Grindsted Intern medicin ,1 0,0 0,0 Kardiologi ,0 0,0 0,0 Kirurgi ,8 0,3 0,0 Ortopædisk kirurgi ,7 0,1 0,0 Plastikkirurgi ,9 0,3 0,0 Sum i alt , ) inkl. al aktivitet fra Brørup 24 25

26 Generalplan Esbjerg Operationer 2020: Antal opvågningspladser - Indlagte patienter Generalplan Esbjerg Operationer 2020: Antal opvågningspladser - Dagkirurgi Afdeling Arbejdsdage pr år: 245 OP-brugstid (timer pr dag): 7 Andel operationer udført i den normale arbejdstid: 80% Operationer indlagte Gennemsnitlig opvågningstid (timer) Total tidsforbrug pr arbejdsdag (timer) Oprundet antal opvågningspladser Esbjerg Gynækologi og obstetrik ,7 6,9 1,0 Hospitalsodontologi ,7 0,3 1,0 Hæmatologi ,7 0,1 1,0 Intern medicin ,7 0,1 1,0 Kardiologi ,7 0,1 1,0 Karkirurgi ,7 0,0 0,0 Kirurgi ,7 5,0 1,0 Med. endokrinologi ,7 0,0 1,0 Med. gastroenterologi ,7 0,1 1,0 Med. lungesygdomme ,7 0,2 1,0 Nefrologi ,7 0,1 1,0 Neurologi ,7 0,1 1,0 Oftalmologi ,7 0,0 0,0 Onkologi ,7 0,0 1,0 Ortopædisk kirurgi ,7 5,7 1,0 Oto-, rhino-, laryngologi ,7 2,1 1,0 Plastikkirurgi ,7 0,9 1,0 Pædiatri ,7 0,1 1,0 Reumatologi 6 6 0,7 0,0 1,0 Urologi ,7 1,4 1,0 Grindsted Intern medicin ,7 0,1 1,0 Kardiologi 6 6 0,7 0,0 1,0 Kirurgi ,7 0,7 1,0 Ortopædisk kirurgi ,7 2,8 1,0 Plastikkirurgi ,7 0,4 1,0 Sum i alt ) inkl. al aktivitet fra Brørup Afdeling Arbejdsdage per år: 245 OP-brugstid (timer per dag): 7 Andel operationer udført i den normale arbejdstid: 100% Operationer dagkirurgi Oprundet antal opvågningspladser Gennemsnitlig opvågningstid (timer) Total tidsforbrug pr arbejdsdag (timer) Esbjerg Gynækologi og obstetrik ,7 6,8 1,0 Hospitalsodontologi ,7 2,6 1,0 Hæmatologi 0 0 0,7 0,0 0,0 Intern medicin 0 4 0,7 0,0 1,0 Kardiologi 0 0 0,7 0,0 0,0 Karkirurgi ,7 4,9 1,0 Kirurgi ,7 4,3 1,0 Med. endokrinologi 0 0 0,7 0,0 0,0 Med. gastroenterologi 0 0 0,7 0,0 0,0 Med. lungesygdomme 0 0 0,7 0,0 0,0 Nefrologi 3 4 0,7 0,0 1,0 Neurologi 0 5 0,7 0,0 1,0 Oftalmologi ,7 0,0 0,0 Onkologi 7 7 0,7 0,0 1,0 Ortopædisk kirurgi ,7 11,2 2,0 Oto-, rhino-, laryngologi ,7 1,1 1,0 Plastikkirurgi ,7 4,2 1,0 Pædiatri 5 6 0,7 0,0 1,0 Reumatologi 0 0 0,7 0,0 0,0 Urologi ,7 0,6 1,0 Grindsted Intern medicin ,7 0,0 1,0 Kardiologi 1 2 0,7 0,0 1,0 Kirurgi ,7 1,0 1,0 Ortopædisk kirurgi ,7 0,4 1,0 Plastikkirurgi ,7 1,1 1,0 Sum i alt ) inkl. al aktivitet fra Brørup 26 27

27 Generalplan Esbjerg Fødsler 2020: Antal fødestuer Antal fødsler Afdeling Arbejdsdage pr år: 365 brugstid fødestuer (timer pr dag): 10 Gen.snitl. tidsforbrug pr fødsel (timer) Total tidsforbrug pr arbejdsdag (timer) Oprundet antal fødestuer Gynækologisk-obstetrisk afdeling - Føde og barsel #REF! ,3 5,0 Sum i alt ,3 5,0 Tillæg observationsstue 1,0 Sum inkl. observationsstue 6,0 28

28 Generalplan Esbjerg Ambulatorier 2020: Antal undersøgelsesrum Generalplan Esbjerg Ambulatorier 2020: Antal endoskopirum Afdeling Arbejdsdage pr år: 245 Brugstid for undersøgelsesrum (timer pr dag): 7 Belægningsprocent: 100% 25% Antal ambulante konsultationer Tidsforbrug pr konsultation (minutter) Total tidsforbrug pr arbejdsdag (timer) Oprundet antal undersøg.- rum Heraf specialundersøg. Rum Esbjerg Arbejdsmedicin ,9 1 0 Fysioterapi/ergoterapi , Gynækologi og obstetr ,9 7 2 Hospitalsodontologi ,7 3 1 Hæmatologi ,0 3 1 Intern medicin ,3 2 1 Kardiologi ,8 9 2 Karkirurgi ,5 3 1 Kirurgi ,1 2 1 Med. endokrinologi ,1 7 2 Med. gastroenterologi ,8 2 1 Med. lungesygdomme ,7 5 1 Nefrologi ,9 8 2 Neurologi ,6 5 1 Oftalmologi ,0 0 0 Onkologi ,7 7 2 Ortopædisk kirurgi , Oto-, rhino-, laryngolog ,8 3 1 Plastikkirurgi ,5 2 1 Pædiatri ,7 4 1 Reumatologi ,2 3 1 Urologi ,7 2 1 Grindsted Intern medicin ,1 0 0 Kardiologi ,3 1 0 Kirurgi ,3 1 0 Med. endokrinologi ,9 1 0 Med. gastroenterologi ,4 0 0 Ortopædisk kirurgi ,6 3 1 Plastikkirurgi ,6 1 0 Sum i alt Antal endoskopier Afdeling Arbejdsdage pr år: 245 Brugstid for endoskopirum (timer pr dag): 7 Belægningsprocent: 100% Tidsforbrug pr konsultation (minutter) Total tidsforbrug pr arbejdsdag (timer) Oprundet antal endoskopirum Esbjerg Arbejdsmedicin ,0 0,0 Gynækologi og obstetr ,9 0,0 Hospitalsodontologi ,0 0,0 Hæmatologi ,1 0,0 Intern medicin ,7 0,0 Kardiologi ,1 0,0 Karkirurgi ,0 0,0 Kirurgi ,1 2,0 Med. endokrinologi ,1 0,0 Med. gastroenterologi ,4 1,0 Med. lungesygdomme ,1 0,0 Nefrologi ,1 0,0 Neurologi ,2 0,0 Oftalmologi ,0 0,0 Onkologi ,1 0,0 Ortopædisk kirurgi ,1 0,0 Oto-, rhino-, laryngolog ,8 2,0 Plastikkirurgi ,0 0,0 Pædiatri ,4 0,0 Reumatologi ,0 0,0 Urologi ,2 1,0 Grindsted Intern medicin ,1 0,0 Kardiologi ,0 0,0 Kirurgi ,6 0,0 Med. endokrinologi ,0 0,0 Med. gastroenterologi ,4 0,0 Ortopædisk kirurgi ,0 0,0 Plastikkirurgi ,0 0,0 Sum i alt

29 Generalplan Esbjerg Aktivitet: Billeddiagnostiske undersøgelser 2007 og Billeddiagnostiske undersøgelser Konventionel røntgen CT Ultralyd Nuclearmedicin MR Angio- og arteriografi 848 Sum Undersøgelser totalt Heraf i dagtid Konventionel røntgen CT Ultralyd Nuclearmedicin MR Angio- og arteriografi Sum Afdeling Arbejdsdage pr år: 245 Brugstid for billeddiagnostiske rum (timer pr dag): 7 Belægningsprocent: 100% Antal Billeddiagnostiske udersøgelser Tidsforbrug pr konsultation (minutter) Tidsforbrug pr arbejdsdag (timer) Afrundet antal rum Esbjerg Konventionel røntgen ,2 11,0 CT ,1 6,0 Ultralyd ,2 4,0 MR ,1 2,0 Angio- og arteriografi ,1 1,0 Nuclearmed. Us. (gamma) ,9 3,0 Sum i alt ,6 27,0 31

30 Generalplan Esbjerg Arealberegning: Arealstandarder Arealstandarder Sengeafsnit - Stationære senge somatik (1 sengsstue) 35 - Obs/Korttid/Akutmodtagelse 30 - Pædiatri 35 - Intensiv 50 - Opvågning 16 - Med. Overvågning/ intermediære senge 30 - Patienthotel 23 - Psykiatri 35 Ambulatorier og dagpladser - Generelle US-rum 30 - Specialrum 50 - Dagpladser 15 - Dagpladse dialyse 23 - Dagpladser kræftbehandling 25 Operation - Operation indlagte patienter Operation dagkirurgi Fødestuer og endoskopirum 70 Billeddiagnostik - Ultralyd 30 - CT og MR, Angio 90 - Øvrige 70 Laboratorier - Biokemi, transfusionsmedicin, blodbank 15 m2 per arbejdsplads - Patologi, mikrobiologi 15 m2 per arbejdsplads Kontorer - Kontorlandskab 10 m2 per arbejdsplads - 50% Kontorlandskab 10 m2 per arbejdsplads - Kontorarbejdsplads i cellekontor 10 - Møderum 1,8 per plads Garderobe - Garderobeplads 4 1 per plads Kantine og Cafeteria 5 - Kantine/Cafeteriaplads 2,1 per plads 4 Antal pladser: Alle som er til stede på dagtid + spidsbelastning ved vagtskift. 5 Antal pladser: Af de 70% som er på dagtid spiser 50% i kantine i 3 skift. Generalplan Esbjerg Arealberegning arealstandarder svarende til nybyggeri Antal rum / senge baseret på kapacitetsberegningen 2020 Esbjerg Antal Netto standard areal Nettoareal, subtotal (m2) Brutto/ Nettofaktor Bruttoareal, subtotal (m2) Sengeområder Normalsenge , Isolation , Intermediær ,0 900 Intensiv , Pædiatri , Sum sengeområder Akutmodtagelse Akutsenge 65 30, , Skadestue 5 30, ,6 240 Lægevagt - Konsultation 3 25,0 75 1, Visitation med 4 visitationspladser 1 30,0 30 1,6 48 Traumestuer 4 50, ,6 320 Undersøgelsesrum 22 30, , Specialundersøgelsesrum ,6 400 Konv. Rtg. 1 70,0 70 1,7 116 UL 1 30,0 30 1,7 50 CT 1 90,0 90 1,7 149 Lab. satelit 2 8,0 16 1,7 27 Sum akutmodtagelse Behandlingsområder Døgnbehandling Endoskopirum 6 70, ,6 672 Operation stationær , , Opvågning stationær 18 16, ,1 605 Fødestuer 5 70, ,1 735 Observationsstue 1 70,0 70 2,1 147 Sum døgnbehandling Dagbehandling Dialyse 34 23, , Operation dagkirurgi 9 120, , Opvågning dagkirurgi 14 16, ,1 470 Sum dagbehandling Sum behandlingsområder Brutto-Nettofaktor 2,0 brutto/nettofaktor 32 33

31 Generalplan Esbjerg Arealberegning arealstandarder svarende til nybyggeri Antal rum / senge baseret på kapacitetsberegningen 2020 Esbjerg Antal Netto standard areal Nettoareal, subtotal (m2) Brutto/ Nettofaktor Bruttoareal, subtotal (m2) Ambulatorier Undersøgelsesrum Arbejdsmedicin 1,0 30,0 30 1,6 48 Fysioterapi/ergoterapi 7,0 30, ,6 336 Gynækologi og obstetrik 3,4 30, ,6 161 Hospitalsodontologi 2,0 30,0 60 1,6 96 Hæmatologi 0,4 30,0 11 1,6 18 Intern medicin 1,0 30,0 30 1,6 48 Kardiologi 5,2 30, ,6 248 Karkirurgi 2,0 30,0 60 1,6 96 Kirurgi 0,2 30,0 7 1,6 11 Med. endokrinologi 5,0 30, ,6 240 Med. gastroenterologi 1,0 30,0 30 1,6 48 Med. lungesygdomme 0,2 30,0 7 1,6 11 Nefrologi 6,0 30, ,6 288 Neurologi 0,2 30,0 7 1,6 11 Oftalmologi 0,0 30,0 0 1,6 0 Onkologi 5,0 30, ,6 240 Ortopædisk kirurgi 1,4 30,0 41 1,6 66 Oto-, rhino-, laryngologi 2,0 30,0 60 1,6 96 Plastikkirurgi 1,0 30,0 30 1,6 48 Pædiatri 0,6 30,0 19 1,6 30 Reumatologi 2,0 30,0 60 1,6 96 Urologi 0,4 30,0 13 1,6 20 Sum undersøgelsesrum 47, Specialundersøgelsesrum Arbejdsmedicin 0,0 50,0 0 1,6 0 Fysioterapi/ergoterapi 3,0 50, ,6 240 Gynækologi og obstetrik 1,3 50,0 67 1,6 108 Hospitalsodontologi 1,0 50,0 50 1,6 80 Hæmatologi 0,2 50,0 10 1,6 15 Intern medicin 1,0 50,0 50 1,6 80 Kardiologi 1,5 50,0 74 1,6 118 Karkirurgi 1,0 50,0 50 1,6 80 Kirurgi 0,2 50,0 12 1,6 19 Med. endokrinologi 2,0 50, ,6 160 Med. gastroenterologi 1,0 50,0 50 1,6 80 Med. lungesygdomme 0,1 50,0 3 1,6 5 Nefrologi 2,0 50, ,6 160 Neurologi 0,1 50,0 3 1,6 4 Oftalmologi 0,0 50,0 0 1,6 0 Onkologi 2,0 50, ,6 160 Ortopædisk kirurgi 0,6 50,0 30 1,6 47 Oto-, rhino-, laryngologi 1,0 50,0 50 1,6 80 Plastikkirurgi 1,0 50,0 50 1,6 80 Pædiatri 0,2 50,0 10 1,6 16 Reumatologi 1,0 50,0 50 1,6 80 Urologi 0,4 50,0 21 1,6 33 Sum specialundersøgelsesrum 20, Sum ambulatorier 67, Generalplan Esbjerg Arealberegning arealstandarder svarende til nybyggeri Antal rum / senge baseret på kapacitetsberegningen 2020 Esbjerg Antal Netto standard areal Nettoareal, subtotal (m2) Brutto/ Nettofaktor Bruttoareal, subtotal (m2) Diagnostik Billeddiagnostik Konventionel røntgen 10 70, , CT 5 90, ,7 743 Ultralyd 3 30,0 90 1,7 149 MR 2 90, ,7 297 PET/CT 1 90,0 90 1,7 149 Angio- og arteriografi 1 90,0 90 1,7 149 Nuclearmed. Us. (gamma) 3 90, ,7 446 Undersøgelsesrum/lab 3 30,0 90 1,7 153 Dagpladser 2 15,0 30 1,7 51 Billeddiagnostik i akutmodtagelse (3) (190) Sum billeddiagnostik Laboratorier Fælles funktioner 100 1,8 180 Klinisk biokemi 87 15, , Speciallab. Biokemi 50 1,8 90 Klinisk mikrobiologi 17 15, ,8 446 Speciallab. Klinisk mikrobiologi 50 1,8 90 Immunologi og blodbank 18 15, ,8 493 Speciallab Immunologi 100 1,8 180 Patologi 18 15, ,8 473 Speciallab. Patologi 100 1,8 180 Sum laboratorier Sum diagnostik Servicefunktioner Kontorer , , Møde og konference 194 1, ,6 558 Undervisningsrum 300 1,4 408 Vagtværelser 12 12, ,5 210 Varemodtagelse 150 1,5 218 Affaldshåndtering 150 1,5 218 Centrale depoter og lagre 250 1,5 363 Rengøring/forsyning/transport 250 1,5 363 Drift og teknik , Køkken og kantine 700 1, Kirkerum og kapel 300 1,5 435 Forhalsområder og receptioner 500 1,4 680 Sterilcentral 750 2, Apotek 400 2,1 840 Sengevaskefaciliteter 150 1,5 219 Personaleomklædning og badefaciliteter , , Sum servicefunktioner Teknik 23% Tværgående trafikarealer 8% Total sum ,

32 32 G SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG E N E R A L P L A N

33 3. Mulighedsstudier

34 34 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N

35 C SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N

36 D 36 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N

37 E

38 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Metode... 1 2 Ændringer

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

Region Syddanmark. Generalplan Kolding Sygehus

Region Syddanmark. Generalplan Kolding Sygehus Dokumentkontrol Revision: Revisionen gælder: Godkendt: Dato: 6 Samlet revision Projektnr: 0901100 Arkivnr.: Løbenr.: Sagsbeh.: LAA & JE Dokumenttitel: Kontrol: Dato: 25.08.2009 Hospitalitet as 25.08.09

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

BILAG 2 KRAV TIL DEN DIGITALE BYGNINGSMODEL

BILAG 2 KRAV TIL DEN DIGITALE BYGNINGSMODEL BILAG 2 KRAV TIL DEN DIGITALE BYGNINGSMODEL 07-01-2013 1 KRAV TIL DEN DIGITALE BYGNINGSMODEL Nyt Hospital Nordsjællamd 1.1 Formål Dette dokument uddyber kravene til den digitale bygningsmodel, som skal

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 1. INDLEDNING... 3 1.1 Udgangspunkt og formål for generalplanen... 3 2. BAGGRUND... 4 2.1 Generalplanen

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Farvekode Medicinske specialer Senge og Ambulatorium Ortopædkirurgiske specialer Senge og Ambulatorium Gynækologiske/Obstetisk Senge og Ambulatorium Patienthotel

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

Dimensioneringsplanen 2013-2017

Dimensioneringsplanen 2013-2017 Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region Syddanmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syddanmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND INDHOLDS- OG BILAGSFORTEGNELSE 3 Indledning 5 Hvad omfatter et hovedsygehus? 7 Tilgængelighed for patienter, pårørende og personale til hovedsygehus 10 Hovedsygehusets

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen.

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen. Ny medfinansieringsmodel fra 2018 konsekvenser og beskrivelse af aktiviteten på området. Side 1 af 17 I 2018 indføres der en aldersdifferentieret afregning for den aktivitetsbestemte medfinansiering for

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Ferieplan 2014. Hospitalsenheden Vest

Ferieplan 2014. Hospitalsenheden Vest Ferieplan 2014 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse: Side 2-3 Regionshospitalet Herning Side 4-6 Regionshospitalet Holstebro Side 7 Regionshospitalet Lemvig Side 7 Regionshospitalet Tarm Side 1 DagKirurgisk

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Implementeringsplan for specialet oftalmologi

Implementeringsplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 11-01-2010 Notat

Læs mere

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter:

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter: Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Til: De Sundhedsfaglige Råd, Regionale Komiteer/Råd/Udvalg samt regionale stabe Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted Maja.Nyby.Andersen@regionh.dk

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Sygehus Sønderjylland i ord og billeder

Sygehus Sønderjylland i ord og billeder Sygehus Sønderjylland Egelund 10. 6200 Aabenraa Tel. 74 63 15 15 www.sygehussonderjylland.dk Sygehus Sønderjylland i ord og billeder www.regionsyddanmark.dk Direktionen for Sygehus Sønderjylland udgiver

Læs mere

01.12.2013. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.12.2013. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.12.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Side 1 Forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusbyggeri

Læs mere

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Akutberedskabet omfatter både det præhospitale beredskab og den akutte modtagelse på sygehuset.

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

Fremtidens ambulatorium

Fremtidens ambulatorium Fremtidens ambulatorium Stort igangværende byggeri Om- og tilbygning for 700 mio. kroner frem mod 2018 Fase 1 med nybygning og renovering af laboratoriet, nybygning af dialysen og etablering af ny akutmodtagelse

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Diagnostisk Center Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt. Ledende Overlæge Ejler Ejlersen Medicinsk afd.

Diagnostisk Center Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt. Ledende Overlæge Ejler Ejlersen Medicinsk afd. Diagnostisk Center Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt Ledende Overlæge Ejler Ejlersen Medicinsk afd. Medicinsk afd. Vejle Sygehus. Specialistsygehus -med særlig fokus på kræft. Hæmatotologi Bred

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

04.01.2016. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

04.01.2016. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 04.01.2016 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikleder Anæstesi- og operationsklinikken Aabenraa Anæstesiologisk Center Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark

Stillings- og personprofil. Klinikleder Anæstesi- og operationsklinikken Aabenraa Anæstesiologisk Center Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Stillings- og personprofil Klinikleder Anæstesi- og operationsklinikken Aabenraa Anæstesiologisk Center Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Januar 2016 Opdragsgiver Sygehus Sønderjylland Adresse Kresten

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

REGIONSHOSPITALET Silkeborg

REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Arkitekterne a/s 2 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 LOHFERT& LOHFERT Dokumentation Nr. 833 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 Projekt 05.1099 19.03.2009

Læs mere