PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab af foreninger og organisationer 1 SAMLINGSARBEJDET 2 Accession og givere 2 Bevaringsarbejde og nyt magasin 2 Registrering og efterslæb 3 Brug af samlingen 3 Implementering af digital billed- og lydserver 3 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 4 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER 4 Danske jøders krigsoplevelser FORMIDLING 6 Arrangementer 6 Formidling uden for museet 6 Forskningsformidling, foredrag, undervisning og konsulentbistand 6 Publikationer 7 Museets hjemmeside 7 Nyhedsbreve 7 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 Presse 8 Annoncering 8 Direkte markedsføring 9 Generel markedsføring 9 Slotsholmssamarbejdet 10 Incomingbureauer 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 Besøgstal 11 Entre 11 Museumsbutikken 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 Inventar og materiel 12 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 12 Forsikringer 12 MUSEETS PERSONALE 13 Fast personale 13 Timelønnet personale 13 Studenterklub 13 Frivillige i Omvisere og fortællere 14 Personalearrangementer 14 MUSEETS ØKONOMI 15

3 1 INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 Indledning 2010 blev et vigtigt år for Dansk Jødisk Museum. I november ankom et brev fra Kulturarvsstyrelsen, der meddelte, at museet var statsanerkendt med virkning fra 1. januar Per aspera ad astra. Museet har arbejdet fokuseret og målrettet frem mod dette siden 2006, hvor museet indsendte sin ansøgning om statsanerkendelse til Kulturarvsstyrelsen. Museet og museets bestyrelse blev overvældet af alle de mange gratulationer fra venner og samarbejdspartnere, indenlandske såvel som udenlandske. Kort forinden dette glædelige budskab udgav museet i oktober bogen Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser af Sofie Lene Bak med efterskrift af Bjarke Følner. Bogen fik en meget fin modtagelse af pressen og af de mange mennesker, der havde muliggjort den ved at donere både personlige beretninger og objekter til museets samling. Dansk Historisk Fællesråd nominerede bogen til prisen som årets historiske bog som den ene ud af i alt fem. Ved årets udgang var bogen at finde på 100 af landets biblioteker, og eksemplarer var omsat. Museumskategori og ejerforhold Dansk Jødisk Museum er et kulturhistorisk specialmuseum, der ejes af Fonden for Dansk Jødisk Museum. Pr. 1. januar 2011 er Dansk Jødisk Museum et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museets formål og emnemæssige indhold Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 frem til nutiden. belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter. Oprettelse Fonden for Dansk Jødisk Museum blev stiftet i 1985, hvor den første bestyrelse blev nedsat. Dansk Jødisk Museum åbnede 8. juni Museets ledelse Museets daglige leder er museumsdirektør mag.art. Janne Laursen. Medlemskab af foreninger og organisationer Organisationen Danske Museer (ODM) Museer i København og omegn (MIK) Association of European Jewish Museums (AEJM) Museumstjenesten Foreningen Kulturnatten Migrationspuljen Museernes fælles registreringssystem Regin Museets formand er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsdirektøren er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsformidleren er medlem af Museumsformidlere i Danmark (MID) Museumsdirektøren er medlem af Aftagerpanelet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (ToRS). Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet

4 2 SAMLINGSARBEJDET Accession og givere En del af de objekter, der er indkommet i løbende accession i 2010, er indsamlet som et led i museets dokumentations- og formidlingsprojekt om danske jøders krigsoplevelser. Den samlede accession i 2010 er på 433 objekter. De er doneret af 67 forskellige givere, hvoraf de 38 er nye givere, mens de resterende 29 tidligere har doneret til museet. Udover materialer om danske jøders oplevelser under 2. Verdenskrig har museet bl.a. indsamlet og modtaget materialer fra det forhenværende DAKIV (Danske Kibbutzvenner), en samling rituelle genstande, som belyser en ortodoks jødisk familie gennem flere generationer, samt en større samling glaspladenegativer vedrørende familien Henriques. Bevaringsarbejde og nyt magasin I 2010 indgik museet en aftale om samlingstilsyn med Bevaringscenter Næstved. Aftalen sikrer et årligt tilsyn af samlingen, og bevaringscenteret hjælper løbende museet med konkrete konserveringsopgaver og faglig rådgivning omkring den bedst mulige bevaringsstrategi for de mange forskellige typer af samlingsobjekter. Tilsynet blev i 2010 gennemført den 25. oktober. Der blev i den forbindelse lavet en tilsynsrapport, som har identificeret, hvilke objekter der bør prioriteres først med hensyn til konserveringsarbejde. I 2010 indgik museet en aftale med Næstved Museum om leje af reoler til malerimagasin i Næstved. En del forberedende arbejde lå forud for overflytningen af den indrammede del af museets kunstsamling til det nye fjernmagasin. Lejeaftalen trådte i kraft i januar 2011, hvor også selve flytningen af de mange malerier og indrammede objekter fandt sted. Med overflytningen til det nye magasin er malerisamlingen sikret forbedrede opbevarings- og konserveringsforhold, ligesom der er skabt ny plads i nærmagasinet i Galejhuset. Konserveringsarbejde og reolmagasin i Næstved.

5 3 Registrering og efterslæb Museet følger med den løbende accession til samlingen. Registreringen af indsamling i forbindelse med projektet om danske jøders krigsoplevelser sker i projektets regi. Desuden er det gamle registreringsefterslæb fra før 2001 nedbragt med i alt 492 objekter. Museet har i 2010 færdiggjort overførslen af registrerede kunstværker fra Regin Kulturhistorie til Regin Kunst. Hovedparten af registreringerne er i 2010 offentliggjort via Kunstindeks Danmark: Det eksisterende registreringsefterslæb omfatter kun få kunstværker, og det forventes derfor, at hele museets kunstsamling er færdigregistreret i Ved kunstværker forstås værker af kunstnere, der er optaget i Weilbachs kunstleksikon/kunstindeks Danmark eller findes i den internationale kunstnerdatabase ULAN. Brug af samlingen I 2010 har der været en lang række forespørgsler vedrørende brug af samlingen, herunder hjælp til at søge i den del af samlingen, der er offentligt tilgængelig via og En rulle tape: Danish Kosher Food. En række forskere og studerende har i 2010 forsket i forskellige dele af museets samling. Det gælder f.eks. Silvia G. T. Fracapane, som er ph.d.- studerende ved Zentrum für Antisemitismusforschung i Berlin, og Anna Hájková, der er ph.d.-studerende ved University of Toronto. Begge forskere skriver om aspekter vedrørende KZ Theresienstadt. Katrine Hassenkam Zoref har forsket i samlingsmaterialer vedrørende jødisk skolegang i forbindelse med et speciale om Carolineskolen, og Nina Skyhøj har set nærmere på idrætshistoriske objekter i forbindelse med en prisopgave om jødisk idrætshistorie i Danmark. Begge studerende er tilknyttet Københavns Universitet. Endelig har Jette Zylber gennemset enkelte samlingsmaterialer i forbindelse med et slægtshistorisk studie. Implementering af digital billed- og lydserver I 2010 er implementeringen af museets billed- og lydserver afsluttet. Hele den registrerede del af museets fotosamling er nu digitaliseret, ligesom alle nytilkomne fotos digitaliseres i forbindelse med accession. Herudover rummer serveren lydoptagelser, digitalfotos og scanninger af bøger og fotoalbums. Københavns Museum har lånt en række samlingsobjekter vedrørende den russisk-jødiske indvandring, som nu indgår i udstillingen At blive københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens udvikling. Museet har flere gange haft udlån fra samlingen til Jüdisches Museum Berlin. I var det til udstillingen Koscher und Co. Eine Ausstellung über Essen und Religion, der blev vist fra oktober 2009 til februar Følgende objekter var udlånt: Leon Ruben: Bacon/B.Cohn, karikaturtegning, Julius Friedländer: Køkken interiør, Olie på lærred. Notesbog til kosherkøkken, det 19. århundrede. Menukort fra forlovelsesmiddag i familien Bing, 1904.

6 4 INTERNATIONALT SAMARBEJDE Museet deltog i 2010 i årsmødet for Association of European Jewish Museums (AEJM), der foregik i Rom. Det tilbagevendende årsmøde giver god mulighed for erfaringsudveksling og networking. Mødet havde fokus på nutidig indsamlingspraksis, og derudover rummede programmet workshops og foredrag om udviklingen på jødiske museer både i og uden for Europa. MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER Danske jøders krigsoplevelser I oktober 2010 afsluttede museet den første fase af sit forsknings- og dokumentationsprojekt med udgivelsen af bogen Ikke noget at tale om. Danske Jøders krigsoplevelser Bogen repræsenterer et nybrud i dansk forskning, både hvad angår fokus, tid, rum og metode. Hvor den bestående forskning har fokuseret på den politiske historie og de omstændigheder, der gjorde redningen af de danske jøder mulig hvorfor der i høj grad er tale om redningsmændenes historie tager museets forskning udgangspunkt i de mennesker, forfølgelsen gik ud over. Det fokus betyder, at det er blevet muligt at afdække en række hidtil ukendte omstændigheder ved de danske jøders flugt i 1943 og udforske de kort- og langsigtede konsekvenser af flugt og deportation. Museets forskning rækker ud over den bestående forskning ved at udvide forskningsfeltet i både tid og rum, således at både eksilet i Sverige og hjemkomsten til Danmark i 1945 naturligt integreres i historien om de danske jøder under 2. Verdenskrig. Museets brug af mundtlige vidnesbyrd oral history har både gjort det muligt at afdække nye aspekter af de danske jøders vilkår under krigen, herunder ikke mindst historien om de børn, der blev efterladt i Danmark, da deres forældre flygtede til Sverige, men også en række centrale erindringspolitiske problemstillinger, som desuden gør det muligt at udforske tavsheden som fænomen i private såvel som offentlige sammenhænge. Deltagere fra årsmødet i AEJM besøger Colosseum. Til højre er det museets god even Laura Cohen Applebaum, direktør for Jewish Historical Society of Greater Washington sammen med direktøren for The Jewish Museum of Oregon og museumsinspektøren fra The Museum of Jewish Heritage i New York. Ikke noget at tale om blev lanceret den 13. oktober på Copenhagen Marriott Hotel med et arrangement for alle givere og bidragydere til museet. 420 personer deltog, heriblandt 5 ambassadører. Bestyrelsesformand Ivar Samrén, museumsdirektør Janne Laursen og projektleder Sofie Lene Bak holdt taler, duoen Singh & Goldschmidt underholdt, og efterfølgende blev der budt på et glas vin og en snack. Arrangementet blev til gennem et gavmildt sponsorat fra Copenhagen Marriott Hotel.

7 5 I projektets fase 2, som påbegyndtes den 1. december 2010, gennemføres opfølgning på den massive interesse og det øgede antal donationer, som er fuldt i kølvandet på bogens udgivelse. Desuden skal de indsamlede materialer tilgængeliggøres i Kulturarvsstyrelsens elektroniske registreringssystem REGIN og gennem en særlig guide til udforskningen af materialerne. I den fortsatte indsamling og udforskning vil det teoretiske og metodiske fokus være på oral history og tavshedens fænomenologi. I fase 2 indledes desuden forberedelsen af en særudstilling på baggrund af de indsamlede materialer. Museet har i 2010 samarbejdet med Næstved Museum om en undersøgelse af historien om jøderne i Næstved. Arbejdet resulterer i en foreløbig rapport i Publikum, bestyrelsesformand Ivar Samrén og Singh & Goldschmidt på Marriott d. 13. okt

8 6 FORMIDLING Arrangementer I 2010s arrangementer var der både plads til det traditionsrige og til at prøve nye formater. Museet prioriterede at deltage i festivaller og større events. Arrangementerne i 2010 var: Januar: Auschwitzdag April: Særomvisninger ved Karin Lützen og Morten Thing. Forfatteraften med Pia Tafdrup. Maj: Særomvisning ved Kasper Monrad. Juni: Byvandringer og omvisninger på begravelsespladserne. Juli: Omvisninger på engelsk for museets gæster i åbningstiden. August: Omvisninger på engelsk for museets gæster i åbningstiden, byvandringer samt omvisninger på begravelsespladserne. September: Golden Days, foredrag ved Martin Schwarz Lausten. Øresund Architecture and Design Days. Ekstra omvisninger på begravelsespladsen i Møllegade. Oktober: Ekstra omvisninger på begravelsespladserne i Møllegade, boglancering med reception på Copenhagen Marriott Hotel, Kulturnatten med lyd- og lysinstallation. November: Lukket særarrangement for de gemte børn. Formidling uden for museet Dansk Jødisk Museum deltog med Daniel Libeskinds model af museet i arkitekturbiennalen i Venedig, der åbnede i august Direktør Janne Laursen, Daniel Libeskinds sagsarkitekt Susanne Milne, bygherrerådgiver Jørgen Hempel og entreprenør Gert Fogt deltog ved åbningen og ved Kulturministeriets reception. Dansk Arkitektur Center stod bag den danske pavillon, hvor udstillingen Q&A: Urban Questions _ Copenhagen Answers ville vise, hvordan København med nyskabende arkitektoniske løsninger søger at imødekomme de udfordringer, alle store byer står overfor. I november præsenterede museet Ikke noget at tale om på bogmessen i Forum i samarbejde med Magasinet Goldberg. Sofie Lene Bak blev interviewet om bogen på Goldbergs stand. Forskningsformidling, foredrag, undervisning og konsulentbistand Sofie Lene Bak har holdt en lang række foredrag om resultaterne af museets forskning, bl.a. ved et seminar i anledning af Auschwitz-dagen 2010 arrangeret af Humanity in Action, ved et seminar om Børn og Holocaust på Dansk Institut for Internationale Studier (Holocaust og Genocide Studies), på Esbjerg Højskole, i WIZO (Women's International Zionist Organisation), i foreningen New Outlook den dansk-jødiske fredsbevægelse, på VUC i Lyngby og i Jødisk Genealogisk Selskab. Sofie Lene Bak har i januar 2010 tilrettelagt og gennemført et specialkursus om racismens og antisemitismens historie på Masterclass (Tilbud til Unge med Særlige forudsætninger) på Professionshøjskolen UCC, Hillerød. Museumsinspektør Bjarke Følner har undervist for Organisationen Danske Museer (ODM) på to workshops i Regin Værktøjer, afholdt i København den 26. april og i Sønderborg den 10. maj. Regin Værktøjer er Kulturarvsstyrelsens nyudviklede programmer til brug for digital webformidling af registreringsdata fra Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. Dansk Jødisk Museum var i marts 2010 i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek vært for et møde i forskernetværket Konfrontation, kollaboration og flugt i Europa Sofie Lene Bak holdt foredrag under mødets tema Hitlers mænd i Danmark, og Bjarke Følner præsenterede museets udstilling og samling. Dansk Jødisk Museum har tilrettelagt en undervisningsrække om danske jøders krigsoplevelser i samarbejde med Folkeuniversitetet i København. Kurset bestod af 5 foredrag i november 2010: 1. Danmark og holocaust v/sofie Lene Bak. 2. Danske Jøder i Hitler-Tysklands skygge v/museumsassistent Elisabeth Rasmussen. 3.

9 7 De gemte børn v/sofie Lene Bak. 4. Eksil og Hjemkomst v/sofie Lene Bak. 5. Erindring og mindekultur v/bjarke Følner. Undervisningsrækken gentages med et dobbelt hold i november Bjarke Følner og Sofie Lene Bak deltager desuden i forskernetværk om Holocaust og Folkedrab på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Publikationer Foråret 2010 var præget af arbejdet med Ikke noget at tale om. Danske Jøders krigsoplevelser Det færdige manuskript lå klar omkring den 1. juni og sommeren over lå en lang proces med tilrettelæggelse, layout og korrekturgange. Bogen udkom den 14. oktober og blev lanceret ved en reception på Copenhagen Marriott Hotel den 13. oktober. Bogen fik en flot modtagelse og nød stor interesse hos pressen (se mere under Presse). Salget har været meget tilfredsstillende, og bogen blev nomineret til prisen for Årets historiske bog 2010 af Dansk Historisk Fællesråd. Antologien med papers fra forskningsseminaret blev klargjort i 2010 og udkom først i Titlen er Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi. Sofie Lene Bak har anmeldt Martin Schwarz Lausten: Folkekirken og jøderne (2007) og Jødesympati og jødehad i folkekirken (2007) i European Journal of Jewish Studies Hun er desuden fast anmelder ved følgende tidsskrifter: Historisk Tidsskrift, 1066: Tidsskrift for historie, TEMP: Tidsskrift for Historie og Kulturstudier. Sofie Lene Bak har skrevet kapitlet Between tradition and new departure - the dilemmas of collaboration in Denmark, trykt i Roni Stauber (red.): Collaboration with the Nazis. Public Discourse after the Holocaust. Routledge Forsider på museets publikationer. Layout: Torben Ulrik Sørensen/raw.dk Museets hjemmeside Arbejdet med museets hjemmeside har været præget af opdatering og vedligeholdelse af informationer om arrangementer, forskning, publikationer, statsanerkendelse etc. I 2010 blev der igangsat et udviklingsarbejde, der skal munde ud i en ny hjemmeside, der lanceres i Antallet af besøgende på hjemmesiden er stabilt og på niveau med de foregående år totalt set. Presseomtale og boglancering slog tydeligt igennem i trafikken på hjemmesiden. Nyhedsbreve Publikum tilmelder sig løbende museets elektroniske nyhedsbrev, der orienterer om arrangementer, udgivelser og store begivenheder på museet. Tilmelding sker enten fra hjemmesiden eller ved at notere navn og mailadresse på en liste i butikken. Pr. januar 2011 er der 850 abonnenter, 150 af dem er kommet til i løbet af I 2010 udsendte museet 7 elektroniske nyhedsbreve.

10 8 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING Presse I 2010 har pressearbejdet været præget af boglancering med anmeldelser, features og interview. Herudover har museet høstet opmærksomhed omkring Auschwitzdagen i januar og Janne Laursens kommentarer til Marco Evaristtis omstridte værk Rolexgate. Også omvisningerne på begravelsespladserne i sensommer og efterår fik omtale med stort billetsalg til følge. Endelig er der statsanerkendelsen i november, som også blev omtalt i flere medier. Pressen tog flot imod Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser Der blev bragt anmeldelser i flg. Medier: Kristeligt Dagblad, Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-Posten, Helsingør Dagblad, Historie Online, Jødisk Orientering. Disse medier valgte at bringe en særlig omtale i form af interview, feature eller lignende: Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten, Magisterbladet, Jydske Vestkysten, Weekendavisen, Sydsvenskan, diverse lokale dagblade, Frederiksborg Amtsavis, Radio Shalom, DR P1 Morgen og DR Alle tiders historie. Annoncering I 2010 har museet afprøvet en række nye annonceformater ved siden af de annoncer og markedsføringssamarbejder, der gentages årligt. Sidstnævnte er den fælles Slotsholmsannonce i Copenhagen Tourist, der distribueres på attraktioner, i lufthavnen, i stormagasiner etc, en annonce i Dansk Handicapårbog samt den store annoncepakke hos Wonderful Copenhagen, der giver eksponering i Turistinformationen, på de gratis bykort samt på portalen ispot. Fra kulturnatten Temaet var Øresund i lys og lyd. Blandt de nyere markedsføringsinitiativer er annoncer i Copenhagen Exclusive, et lækkert livsstilsmagasin distribueret på bedre hoteller og luksushoteller. Museet forventer her igennem at nå et kunst- og

11 9 designinteresseret publikum, det amerikanske publikum samt businessfolk på kortere besøg i København. Endnu et nyt annonceformat er ArrivalGuides: En gratis destinationsguide, der kan downloades fra en lang række hjemmesider, bl.a. lufthavne, rejseselskaber og medier. Vurderingen er, at rejsende til København i stigende grad fremover vil orientere sig online i stedet for i mere traditionelle rejseguides. Endelig bragte museet en annonce for bogen Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser i Politikens bogsektion midt i december. Annoncen placerede sig fint i forlængelse af de øvrige markedsføringsmaterialer plakater, kort og flyers - der blev produceret i forbindelse med boglanceringen i oktober. Annonce bragt i Politiken Bøger i december Direkte markedsføring I vinteren 2010 blev der udsendt et markedsføringsmateriale til skoler og gymnasiale uddannelser. Her blev der gjort opmærksom på museets mange tilbud til undervisningssektoren og muligheden for at kombinere særlige temaomvisninger med filmforevisninger. I efteråret 2010 var effekten af en tidligere markedsføringsindsats over for lærerseminarier helt tydelig. Et markedsføringsmateriale i 2009 gav flot besøg, og i 2010 vendte de samme lektorer tilbage til museets omvisninger. Nu kom også kollegerne med deres klasser efter varme anbefalinger af museets tilbud og gav museets omvisere nogle hektiske uger i september. Generel markedsføring Museet markedsfører sine arrangementer og aktiviteter på hjemmesiden, via flyers, på KultuNaut, via pressemeddelelser, når det er relevant, og i det elektroniske nyhedsbrev. Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og engelsk, som i foråret 2010 blev distribueret bredt til turistkontorer og kulturinstitutioner i Danmark og som noget nyt i 2010 også i Sydsverige. Københavnske hoteller og kulturinstitutioner modtog nye forsyninger af folderen løbende igennem højsæsonen. I 2010 blev der produceret en række markedsføringsmaterialer i forbindelse med lanceringen af Ikke noget at tale om, som er distribueret ad relevante kanaler og står til rådighed i museumsbutikken. Museet fortsatte samarbejdet med Politiken Plus, der giver medlemmer halv pris på entréen. Politiken indrykker selv små annoncer for klubbens tilbud herunder også Dansk Jødisk Museum - i den trykte udgave af Politiken. Museet var fortsat med i copenhagen CARD (Wonderful Copenhagen) med fri entré. Med kortet følger en bog med oversigt over, hvor kortet kan anvendes, og ordningen giver løbende flere og flere besøgende. Museet var i 2010 fortsat medlem af MIK Museer i København og Omegn. Museet var med i museumsfolderen, som udgives på dansk, engelsk og tysk og distribueres på museer etc. samt på MIK-portalen med præsentation af museet etc. Visit Denmarks New York-kontor henvendte sig i 2010 til museet med ønsket om et samarbejde om en hjemmeside, der skulle imødekomme en stor amerikansk efterspørgsel på viden om dansk jødisk historie og sights i København: Jewish Points of Interest. Med assistance fra museet til især sidens indhold blev der skabt en rigtig god side og en god relation til Visit Denmarks medarbejdere, som også har været på besøg på museet.

12 Overordnet set er der enighed om, at Slotsholmen skal skærpe sin identitet og være bedre rustet til at imødekomme publikums forventninger. Strategimødet følges op med et nyt møde i Incomingbureauer Et samarbejde med Best Destination Partner, der arrangerer ture for krydstogtturister, blev fortsat i Rigtig mange grupper fra krydstogtskibe besøgte museet i Forsiden af Visit Denmarks side om Jewish Points of Interest. Slotsholmssamarbejdet 2010 har været et roligt år i Slotsholmssamarbejdet. Der blev afholdt to store strategimøder, og Slotsholmens ordning med rabat for publikum på udvalgte caféer fortsatte i Et forsøg blev gjort med en turnusordning over de faste opgaver fælles presse, fælles brochuredistribution, fællesbillet men med svigtende held. I januar 2010 gentog vi fællesbilletten, som er et fast tilbud. Det var også i januar, at der blev afholdt et strategimøde for både arbejdsgruppe og ledere på de deltagende institutioner. Resultatet blev en fastholdelse af den nuværende strategi og en række initiativer, som dog stadig er i sin vorden. I efteråret 2010 indkaldte Slots- og Ejendomsstyrelsen til et strategimøde, denne gang på øverste chefniveau, og beslutningerne fra det møde afventes med spænding.

13 11 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK Besøgstal Besøgstallet udviklede sig fortsat positivt i I forhold til 2009 var der en fremgang på små 900 gæster, det svarer til ca. 4,5 %. Fremgangen ligger overvejende på besøgstallet i åbningstiden, mens stigningen på omvisninger er mindre. Fremgangen ligger fortrinsvis i forårs- og sommer-kvartalerne. Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser har optimeret resultatet for sidste kvartal. Det skal bemærkes, at salget af bogen til boghandlere over hele landet håndteres via DBK, og dette salg er IKKE inkluderet i museumsbutikkens omsætning. Besøgstallet i 2010 ser således ud: Besøg i åbningstiden Besøg på omvisninger Total Entre Pr. 1. januar 2010 hævede museet entréprisen. En almindelig entrébillet steg fra 40 til 50 kr., og prisen for studerende og pensionister steg tilsvarende fra 30 til 40 kr. Prisstigningen har været helt uproblematisk og har ikke givet anledning til spørgsmål fra museets gæster. Stigningen er, sammen med det forøgede besøgstal, slået igennem i museets samlede entréindtægt med en stigning på hele 20 %. 25 % af den samlede stigning skyldes det øgede besøgstal, de øvrige 75 % skyldes forhøjelse af billetprisen. Museumsbutikken 2010 har været et flot år i museumsbutikken omsætningen har slået alle hidtidige rekorder. En række nye initiativer har gjort en forskel: Indkøb af flere bøger på engelsk, flere turistrettede og mere kommercielle bøger, legetøj, smykker og andre brugsting. Museumsbutikken modtager nu også American Express, og det har gæsterne været glade for. Omsætningen er steget med over 40 % i forhold til sidste år, og det er det bedste resultat nogensinde. Omsætningen er især steget i sommermånederne, hvor et meget engageret personale også gjorde meget for stemningen og vareudstillingen i butikken. Også salget af

14 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER Inventar og materiel Der har længe været arbejdet med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Galejhuset, og i 2010 blev det økonomisk muligt at tage hul på opgaverne. Gulvet er blevet slebet og olieret, og et større forberedelsesarbejde med henblik på renovering af museets lyslinjer både inde og ude er afsluttet. Den nye belysning installeres i 2011, og her udføres også andre opgaver som fornyelse af offerpuds, maling af vægge, toiletter og kontor. Museet udskiftede arbejdspladsernes it-udstyr i Det har medført optimerede arbejdsgange og mange nye muligheder. MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION Bestyrelsen bestod i 2010 af: Bestyrelsesformand Ivar Samrén Næstformand advokat Finn Schwarz Professor dr. phil. Hanne Trautner-Kromann Cand. scient. Benedicte Brohm Kommitterede medlemmer: Steen Langebæk Museumsinspektør Frank Birkebæk Bestyrelsen har i 2010 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Forsikringer Museet var i 2010 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring. Bestyrelsesformand Ivar Samrén, museumsdirektør Janne Laursen og projektleder Sofie Lene Bak med tilhørere ved arrangementet for gemte børn i november. Tegninger af Jeff Ibbo.

15 13 MUSEETS PERSONALE Fast personale I 2010 bestod det faste personale af følgende medarbejdere: Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen (fuld tid). Museumsinspektør, cand.mag. Bjarke Følner (fuld tid). Museumsformidler, cand.mag. Pia Andersen Høg (fuld tid). Projektleder, ph.d. Sofie Lene Bak (fuld tid, dog forskningsorlov fra 1. juni til 30. november 2010.) Museumsassistent, cand.mag. Mikkel Borgbjerg Jacobsen (deltid). Herudover varetog cand.mag. Elisabeth Rasmussen en midlertidig deltidsansættelse som forskningsassistent frem til juni Fra 1. december 2010 er stud. mag Sara Fredfelt ansat i en midlertidig deltidsstilling som museumsassistent med samlingsrelaterede opgaver. Museet havde 8 timers konsulentbistand om ugen fra Erling Krivaa, Krivaa Regnskabsservice APS, til bogholderi og regnskab. Timelønnet personale Museets studentermedarbejdere varetog i 2010 flere typer opgaver: Bemanding af udstilling og butik i åbningstiden, gruppeomvisninger, korrekturlæsning, samlingsarbejde, diverse markedsføringsopgaver, assistance ved særarrangementer, lageroptælling, administrativt arbejde mm. Studentermedhjælpere rekrutteres løbende gennem året, efterhånden som andre færdiggør studierne eller får andet arbejde. Museets studentermedhjælpere i 2010 var: Stud.mag. Helene Apelt Stud.mag. Shuli Nordbek Azoulay Stud.mag. Cecilie Bjerre Stud.mag. Emilie Paaske Drachmann Stud.mag. Sannie Joy Ewald Stud.mag. Johannes Fogtmann Stud.mag. Sara Fredfeldt Stud.mag. Yvonne Skov Grønlund Stud.mag. Sanne Birgitta Illum Stud.mag. Emil Riiskjær Jaurnow Stud.mag. Kathrine Tschemerinsky Lund Kirkeby Stud.mag. Signe Bergman Larsen Stud.mag. Johan Rasmussen Stud.mag. Justyn Salomon Studenterklub Studenterklubben er museets netværksforum for studentermedhjælperne, både aktive og forhenværende. I årets løb gennemføres en række arrangementer, både foredrag og besøg til forskellige institutioner og sights i tilknytning til museets emnekreds. Justyn Salomon og Helene Apelt fortsatte i 2010 deres arbejde med programlægning. Arrangementerne i 2010 var et besøg på Mosaisk Vestre Begravelsesplads i april, hvor bedemand Gert Unterschlag fortalte om praksis og ritualer ved jødiske dødsfald. I maj gik turen til Frihedsmuseet, hvor stud.mag. Nanna Rinaldo Andersen gav en omvisning og fortalte om museets formidling af besættelsestiden. I juni inviterede museumsassistent Mikkel Borbjerg Jakobsen til koncert med sit band The Foreign Resort på Rust. Frivillige i 2010 Frivillige bidrog på mange måder i museets arbejde i Frivillige yder en stor indsats med service af museets gæster i åbningstiden, i samlingsarbejdet, i forbindelse med genealogiske forespørgsler, som assistance ved særlige arrangementer mm. De frivillige i 2010 var: Alice Fingeret Kate Krivaa Lone Nachmann Anna Merrild Jensen Jørgen Sandholm Poulsen

16 14 Gudrun Bloch Poulsen Elisabeth Fuchs Ulla Rudaizky Anita Saarde Margit Vainer Hanna Skop Magda Goldschmidt Dina Donde Bente Bach Jensen Omvisere og fortællere Igen i 2010 benyttede vi en række fagpersoner og specialister i omviserkorpset. Disse er forfatter Erik Henriques Bing, cand.mag. Merete Christensen samt Salle Fischermann. Personalearrangementer I 2010 inviterede museet personalet til tre arrangementer: Udflugt til Roskilde Museum i februar, til den store boglancering og reception på Copenhagen Marriott Hotel i oktober og til det festlige Chanukkaharrangement i december. Derudover deltog flere af museets medarbejdere i DHL-stafetten i september. Udflugt til Roskilde Museum. Øverst: Museumsinspektør Frank Birkebæk viser rundt i på museet. Nederst: Besøg i den gamle Lützhøfts Købmandsgård. Foto: Jørgen Poulsen.

17 15 MUSEETS ØKONOMI Museet har i 2010 modtaget 2,324 mio. kr. i driftstilskud fra Københavns Kommune samt en bevilling på kr. af Tipsmidlerne til museets drift. Endvidere har museet modtaget en række donationer både til driften og til museets projekt om danske jøders krigsoplevelser Museets statsanerkendelse pr. 1. januar 2011 har betydet en væsentlig konsolidering af museets økonomi fremover. Mitzvah-projektion ved museets indgangsareal.

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15 ÅRSBERETNING 2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2014 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET» Danske Spil brugte i 2010 for første gang brevet til at rekruttere spillere til et

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S Torsdag den 8. maj 2014 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 16. april 2008 Ordinære medlemmer af bestyrelsen Jimmy Ardahl, formand Thea Kristensen, næstformand Daniel Johansen, kasserer Nina Thøgersen Carsten Jacobsen Sigurd Hansen Martin

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Velkommen til Snapsting 2015

Velkommen til Snapsting 2015 Velkommen til Snapsting 2015 Viborg byder velkommen til Snapsting - Viborg Hærvejsfestival 2015 i den sidste uge i juni. Programmet er fyldt med kultur, debat, sport, fest og fed musik. Men Snapsting?

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug.

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug. Idé beskrivelse I december 2009 var København vært for FN s Klimakonvention, COP15. Den internationale opmærksomhed om værtskabet gav en unik mulighed for at markedsføre danske klima-venlige teknologier,

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

NYHEDSBREV Nr. 4 - august 2004

NYHEDSBREV Nr. 4 - august 2004 NYHEDSBREV Nr. 4 - august 2004 Nyt elektronisk nyhedsbrev Velkommen tilbage fra sommerferien og til første udgave af Liveable Citys elektroniske nyhedsbrev. Heri kan du læse om, hvad der sker i Liveable

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere