PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab af foreninger og organisationer 1 SAMLINGSARBEJDET 2 Accession og givere 2 Bevaringsarbejde og nyt magasin 2 Registrering og efterslæb 3 Brug af samlingen 3 Implementering af digital billed- og lydserver 3 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 4 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER 4 Danske jøders krigsoplevelser FORMIDLING 6 Arrangementer 6 Formidling uden for museet 6 Forskningsformidling, foredrag, undervisning og konsulentbistand 6 Publikationer 7 Museets hjemmeside 7 Nyhedsbreve 7 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 Presse 8 Annoncering 8 Direkte markedsføring 9 Generel markedsføring 9 Slotsholmssamarbejdet 10 Incomingbureauer 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 Besøgstal 11 Entre 11 Museumsbutikken 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 Inventar og materiel 12 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 12 Forsikringer 12 MUSEETS PERSONALE 13 Fast personale 13 Timelønnet personale 13 Studenterklub 13 Frivillige i Omvisere og fortællere 14 Personalearrangementer 14 MUSEETS ØKONOMI 15

3 1 INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 Indledning 2010 blev et vigtigt år for Dansk Jødisk Museum. I november ankom et brev fra Kulturarvsstyrelsen, der meddelte, at museet var statsanerkendt med virkning fra 1. januar Per aspera ad astra. Museet har arbejdet fokuseret og målrettet frem mod dette siden 2006, hvor museet indsendte sin ansøgning om statsanerkendelse til Kulturarvsstyrelsen. Museet og museets bestyrelse blev overvældet af alle de mange gratulationer fra venner og samarbejdspartnere, indenlandske såvel som udenlandske. Kort forinden dette glædelige budskab udgav museet i oktober bogen Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser af Sofie Lene Bak med efterskrift af Bjarke Følner. Bogen fik en meget fin modtagelse af pressen og af de mange mennesker, der havde muliggjort den ved at donere både personlige beretninger og objekter til museets samling. Dansk Historisk Fællesråd nominerede bogen til prisen som årets historiske bog som den ene ud af i alt fem. Ved årets udgang var bogen at finde på 100 af landets biblioteker, og eksemplarer var omsat. Museumskategori og ejerforhold Dansk Jødisk Museum er et kulturhistorisk specialmuseum, der ejes af Fonden for Dansk Jødisk Museum. Pr. 1. januar 2011 er Dansk Jødisk Museum et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museets formål og emnemæssige indhold Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 frem til nutiden. belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter. Oprettelse Fonden for Dansk Jødisk Museum blev stiftet i 1985, hvor den første bestyrelse blev nedsat. Dansk Jødisk Museum åbnede 8. juni Museets ledelse Museets daglige leder er museumsdirektør mag.art. Janne Laursen. Medlemskab af foreninger og organisationer Organisationen Danske Museer (ODM) Museer i København og omegn (MIK) Association of European Jewish Museums (AEJM) Museumstjenesten Foreningen Kulturnatten Migrationspuljen Museernes fælles registreringssystem Regin Museets formand er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsdirektøren er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsformidleren er medlem af Museumsformidlere i Danmark (MID) Museumsdirektøren er medlem af Aftagerpanelet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (ToRS). Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet

4 2 SAMLINGSARBEJDET Accession og givere En del af de objekter, der er indkommet i løbende accession i 2010, er indsamlet som et led i museets dokumentations- og formidlingsprojekt om danske jøders krigsoplevelser. Den samlede accession i 2010 er på 433 objekter. De er doneret af 67 forskellige givere, hvoraf de 38 er nye givere, mens de resterende 29 tidligere har doneret til museet. Udover materialer om danske jøders oplevelser under 2. Verdenskrig har museet bl.a. indsamlet og modtaget materialer fra det forhenværende DAKIV (Danske Kibbutzvenner), en samling rituelle genstande, som belyser en ortodoks jødisk familie gennem flere generationer, samt en større samling glaspladenegativer vedrørende familien Henriques. Bevaringsarbejde og nyt magasin I 2010 indgik museet en aftale om samlingstilsyn med Bevaringscenter Næstved. Aftalen sikrer et årligt tilsyn af samlingen, og bevaringscenteret hjælper løbende museet med konkrete konserveringsopgaver og faglig rådgivning omkring den bedst mulige bevaringsstrategi for de mange forskellige typer af samlingsobjekter. Tilsynet blev i 2010 gennemført den 25. oktober. Der blev i den forbindelse lavet en tilsynsrapport, som har identificeret, hvilke objekter der bør prioriteres først med hensyn til konserveringsarbejde. I 2010 indgik museet en aftale med Næstved Museum om leje af reoler til malerimagasin i Næstved. En del forberedende arbejde lå forud for overflytningen af den indrammede del af museets kunstsamling til det nye fjernmagasin. Lejeaftalen trådte i kraft i januar 2011, hvor også selve flytningen af de mange malerier og indrammede objekter fandt sted. Med overflytningen til det nye magasin er malerisamlingen sikret forbedrede opbevarings- og konserveringsforhold, ligesom der er skabt ny plads i nærmagasinet i Galejhuset. Konserveringsarbejde og reolmagasin i Næstved.

5 3 Registrering og efterslæb Museet følger med den løbende accession til samlingen. Registreringen af indsamling i forbindelse med projektet om danske jøders krigsoplevelser sker i projektets regi. Desuden er det gamle registreringsefterslæb fra før 2001 nedbragt med i alt 492 objekter. Museet har i 2010 færdiggjort overførslen af registrerede kunstværker fra Regin Kulturhistorie til Regin Kunst. Hovedparten af registreringerne er i 2010 offentliggjort via Kunstindeks Danmark: Det eksisterende registreringsefterslæb omfatter kun få kunstværker, og det forventes derfor, at hele museets kunstsamling er færdigregistreret i Ved kunstværker forstås værker af kunstnere, der er optaget i Weilbachs kunstleksikon/kunstindeks Danmark eller findes i den internationale kunstnerdatabase ULAN. Brug af samlingen I 2010 har der været en lang række forespørgsler vedrørende brug af samlingen, herunder hjælp til at søge i den del af samlingen, der er offentligt tilgængelig via og En rulle tape: Danish Kosher Food. En række forskere og studerende har i 2010 forsket i forskellige dele af museets samling. Det gælder f.eks. Silvia G. T. Fracapane, som er ph.d.- studerende ved Zentrum für Antisemitismusforschung i Berlin, og Anna Hájková, der er ph.d.-studerende ved University of Toronto. Begge forskere skriver om aspekter vedrørende KZ Theresienstadt. Katrine Hassenkam Zoref har forsket i samlingsmaterialer vedrørende jødisk skolegang i forbindelse med et speciale om Carolineskolen, og Nina Skyhøj har set nærmere på idrætshistoriske objekter i forbindelse med en prisopgave om jødisk idrætshistorie i Danmark. Begge studerende er tilknyttet Københavns Universitet. Endelig har Jette Zylber gennemset enkelte samlingsmaterialer i forbindelse med et slægtshistorisk studie. Implementering af digital billed- og lydserver I 2010 er implementeringen af museets billed- og lydserver afsluttet. Hele den registrerede del af museets fotosamling er nu digitaliseret, ligesom alle nytilkomne fotos digitaliseres i forbindelse med accession. Herudover rummer serveren lydoptagelser, digitalfotos og scanninger af bøger og fotoalbums. Københavns Museum har lånt en række samlingsobjekter vedrørende den russisk-jødiske indvandring, som nu indgår i udstillingen At blive københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens udvikling. Museet har flere gange haft udlån fra samlingen til Jüdisches Museum Berlin. I var det til udstillingen Koscher und Co. Eine Ausstellung über Essen und Religion, der blev vist fra oktober 2009 til februar Følgende objekter var udlånt: Leon Ruben: Bacon/B.Cohn, karikaturtegning, Julius Friedländer: Køkken interiør, Olie på lærred. Notesbog til kosherkøkken, det 19. århundrede. Menukort fra forlovelsesmiddag i familien Bing, 1904.

6 4 INTERNATIONALT SAMARBEJDE Museet deltog i 2010 i årsmødet for Association of European Jewish Museums (AEJM), der foregik i Rom. Det tilbagevendende årsmøde giver god mulighed for erfaringsudveksling og networking. Mødet havde fokus på nutidig indsamlingspraksis, og derudover rummede programmet workshops og foredrag om udviklingen på jødiske museer både i og uden for Europa. MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER Danske jøders krigsoplevelser I oktober 2010 afsluttede museet den første fase af sit forsknings- og dokumentationsprojekt med udgivelsen af bogen Ikke noget at tale om. Danske Jøders krigsoplevelser Bogen repræsenterer et nybrud i dansk forskning, både hvad angår fokus, tid, rum og metode. Hvor den bestående forskning har fokuseret på den politiske historie og de omstændigheder, der gjorde redningen af de danske jøder mulig hvorfor der i høj grad er tale om redningsmændenes historie tager museets forskning udgangspunkt i de mennesker, forfølgelsen gik ud over. Det fokus betyder, at det er blevet muligt at afdække en række hidtil ukendte omstændigheder ved de danske jøders flugt i 1943 og udforske de kort- og langsigtede konsekvenser af flugt og deportation. Museets forskning rækker ud over den bestående forskning ved at udvide forskningsfeltet i både tid og rum, således at både eksilet i Sverige og hjemkomsten til Danmark i 1945 naturligt integreres i historien om de danske jøder under 2. Verdenskrig. Museets brug af mundtlige vidnesbyrd oral history har både gjort det muligt at afdække nye aspekter af de danske jøders vilkår under krigen, herunder ikke mindst historien om de børn, der blev efterladt i Danmark, da deres forældre flygtede til Sverige, men også en række centrale erindringspolitiske problemstillinger, som desuden gør det muligt at udforske tavsheden som fænomen i private såvel som offentlige sammenhænge. Deltagere fra årsmødet i AEJM besøger Colosseum. Til højre er det museets god even Laura Cohen Applebaum, direktør for Jewish Historical Society of Greater Washington sammen med direktøren for The Jewish Museum of Oregon og museumsinspektøren fra The Museum of Jewish Heritage i New York. Ikke noget at tale om blev lanceret den 13. oktober på Copenhagen Marriott Hotel med et arrangement for alle givere og bidragydere til museet. 420 personer deltog, heriblandt 5 ambassadører. Bestyrelsesformand Ivar Samrén, museumsdirektør Janne Laursen og projektleder Sofie Lene Bak holdt taler, duoen Singh & Goldschmidt underholdt, og efterfølgende blev der budt på et glas vin og en snack. Arrangementet blev til gennem et gavmildt sponsorat fra Copenhagen Marriott Hotel.

7 5 I projektets fase 2, som påbegyndtes den 1. december 2010, gennemføres opfølgning på den massive interesse og det øgede antal donationer, som er fuldt i kølvandet på bogens udgivelse. Desuden skal de indsamlede materialer tilgængeliggøres i Kulturarvsstyrelsens elektroniske registreringssystem REGIN og gennem en særlig guide til udforskningen af materialerne. I den fortsatte indsamling og udforskning vil det teoretiske og metodiske fokus være på oral history og tavshedens fænomenologi. I fase 2 indledes desuden forberedelsen af en særudstilling på baggrund af de indsamlede materialer. Museet har i 2010 samarbejdet med Næstved Museum om en undersøgelse af historien om jøderne i Næstved. Arbejdet resulterer i en foreløbig rapport i Publikum, bestyrelsesformand Ivar Samrén og Singh & Goldschmidt på Marriott d. 13. okt

8 6 FORMIDLING Arrangementer I 2010s arrangementer var der både plads til det traditionsrige og til at prøve nye formater. Museet prioriterede at deltage i festivaller og større events. Arrangementerne i 2010 var: Januar: Auschwitzdag April: Særomvisninger ved Karin Lützen og Morten Thing. Forfatteraften med Pia Tafdrup. Maj: Særomvisning ved Kasper Monrad. Juni: Byvandringer og omvisninger på begravelsespladserne. Juli: Omvisninger på engelsk for museets gæster i åbningstiden. August: Omvisninger på engelsk for museets gæster i åbningstiden, byvandringer samt omvisninger på begravelsespladserne. September: Golden Days, foredrag ved Martin Schwarz Lausten. Øresund Architecture and Design Days. Ekstra omvisninger på begravelsespladsen i Møllegade. Oktober: Ekstra omvisninger på begravelsespladserne i Møllegade, boglancering med reception på Copenhagen Marriott Hotel, Kulturnatten med lyd- og lysinstallation. November: Lukket særarrangement for de gemte børn. Formidling uden for museet Dansk Jødisk Museum deltog med Daniel Libeskinds model af museet i arkitekturbiennalen i Venedig, der åbnede i august Direktør Janne Laursen, Daniel Libeskinds sagsarkitekt Susanne Milne, bygherrerådgiver Jørgen Hempel og entreprenør Gert Fogt deltog ved åbningen og ved Kulturministeriets reception. Dansk Arkitektur Center stod bag den danske pavillon, hvor udstillingen Q&A: Urban Questions _ Copenhagen Answers ville vise, hvordan København med nyskabende arkitektoniske løsninger søger at imødekomme de udfordringer, alle store byer står overfor. I november præsenterede museet Ikke noget at tale om på bogmessen i Forum i samarbejde med Magasinet Goldberg. Sofie Lene Bak blev interviewet om bogen på Goldbergs stand. Forskningsformidling, foredrag, undervisning og konsulentbistand Sofie Lene Bak har holdt en lang række foredrag om resultaterne af museets forskning, bl.a. ved et seminar i anledning af Auschwitz-dagen 2010 arrangeret af Humanity in Action, ved et seminar om Børn og Holocaust på Dansk Institut for Internationale Studier (Holocaust og Genocide Studies), på Esbjerg Højskole, i WIZO (Women's International Zionist Organisation), i foreningen New Outlook den dansk-jødiske fredsbevægelse, på VUC i Lyngby og i Jødisk Genealogisk Selskab. Sofie Lene Bak har i januar 2010 tilrettelagt og gennemført et specialkursus om racismens og antisemitismens historie på Masterclass (Tilbud til Unge med Særlige forudsætninger) på Professionshøjskolen UCC, Hillerød. Museumsinspektør Bjarke Følner har undervist for Organisationen Danske Museer (ODM) på to workshops i Regin Værktøjer, afholdt i København den 26. april og i Sønderborg den 10. maj. Regin Værktøjer er Kulturarvsstyrelsens nyudviklede programmer til brug for digital webformidling af registreringsdata fra Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. Dansk Jødisk Museum var i marts 2010 i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek vært for et møde i forskernetværket Konfrontation, kollaboration og flugt i Europa Sofie Lene Bak holdt foredrag under mødets tema Hitlers mænd i Danmark, og Bjarke Følner præsenterede museets udstilling og samling. Dansk Jødisk Museum har tilrettelagt en undervisningsrække om danske jøders krigsoplevelser i samarbejde med Folkeuniversitetet i København. Kurset bestod af 5 foredrag i november 2010: 1. Danmark og holocaust v/sofie Lene Bak. 2. Danske Jøder i Hitler-Tysklands skygge v/museumsassistent Elisabeth Rasmussen. 3.

9 7 De gemte børn v/sofie Lene Bak. 4. Eksil og Hjemkomst v/sofie Lene Bak. 5. Erindring og mindekultur v/bjarke Følner. Undervisningsrækken gentages med et dobbelt hold i november Bjarke Følner og Sofie Lene Bak deltager desuden i forskernetværk om Holocaust og Folkedrab på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Publikationer Foråret 2010 var præget af arbejdet med Ikke noget at tale om. Danske Jøders krigsoplevelser Det færdige manuskript lå klar omkring den 1. juni og sommeren over lå en lang proces med tilrettelæggelse, layout og korrekturgange. Bogen udkom den 14. oktober og blev lanceret ved en reception på Copenhagen Marriott Hotel den 13. oktober. Bogen fik en flot modtagelse og nød stor interesse hos pressen (se mere under Presse). Salget har været meget tilfredsstillende, og bogen blev nomineret til prisen for Årets historiske bog 2010 af Dansk Historisk Fællesråd. Antologien med papers fra forskningsseminaret blev klargjort i 2010 og udkom først i Titlen er Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi. Sofie Lene Bak har anmeldt Martin Schwarz Lausten: Folkekirken og jøderne (2007) og Jødesympati og jødehad i folkekirken (2007) i European Journal of Jewish Studies Hun er desuden fast anmelder ved følgende tidsskrifter: Historisk Tidsskrift, 1066: Tidsskrift for historie, TEMP: Tidsskrift for Historie og Kulturstudier. Sofie Lene Bak har skrevet kapitlet Between tradition and new departure - the dilemmas of collaboration in Denmark, trykt i Roni Stauber (red.): Collaboration with the Nazis. Public Discourse after the Holocaust. Routledge Forsider på museets publikationer. Layout: Torben Ulrik Sørensen/raw.dk Museets hjemmeside Arbejdet med museets hjemmeside har været præget af opdatering og vedligeholdelse af informationer om arrangementer, forskning, publikationer, statsanerkendelse etc. I 2010 blev der igangsat et udviklingsarbejde, der skal munde ud i en ny hjemmeside, der lanceres i Antallet af besøgende på hjemmesiden er stabilt og på niveau med de foregående år totalt set. Presseomtale og boglancering slog tydeligt igennem i trafikken på hjemmesiden. Nyhedsbreve Publikum tilmelder sig løbende museets elektroniske nyhedsbrev, der orienterer om arrangementer, udgivelser og store begivenheder på museet. Tilmelding sker enten fra hjemmesiden eller ved at notere navn og mailadresse på en liste i butikken. Pr. januar 2011 er der 850 abonnenter, 150 af dem er kommet til i løbet af I 2010 udsendte museet 7 elektroniske nyhedsbreve.

10 8 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING Presse I 2010 har pressearbejdet været præget af boglancering med anmeldelser, features og interview. Herudover har museet høstet opmærksomhed omkring Auschwitzdagen i januar og Janne Laursens kommentarer til Marco Evaristtis omstridte værk Rolexgate. Også omvisningerne på begravelsespladserne i sensommer og efterår fik omtale med stort billetsalg til følge. Endelig er der statsanerkendelsen i november, som også blev omtalt i flere medier. Pressen tog flot imod Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser Der blev bragt anmeldelser i flg. Medier: Kristeligt Dagblad, Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-Posten, Helsingør Dagblad, Historie Online, Jødisk Orientering. Disse medier valgte at bringe en særlig omtale i form af interview, feature eller lignende: Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten, Magisterbladet, Jydske Vestkysten, Weekendavisen, Sydsvenskan, diverse lokale dagblade, Frederiksborg Amtsavis, Radio Shalom, DR P1 Morgen og DR Alle tiders historie. Annoncering I 2010 har museet afprøvet en række nye annonceformater ved siden af de annoncer og markedsføringssamarbejder, der gentages årligt. Sidstnævnte er den fælles Slotsholmsannonce i Copenhagen Tourist, der distribueres på attraktioner, i lufthavnen, i stormagasiner etc, en annonce i Dansk Handicapårbog samt den store annoncepakke hos Wonderful Copenhagen, der giver eksponering i Turistinformationen, på de gratis bykort samt på portalen ispot. Fra kulturnatten Temaet var Øresund i lys og lyd. Blandt de nyere markedsføringsinitiativer er annoncer i Copenhagen Exclusive, et lækkert livsstilsmagasin distribueret på bedre hoteller og luksushoteller. Museet forventer her igennem at nå et kunst- og

11 9 designinteresseret publikum, det amerikanske publikum samt businessfolk på kortere besøg i København. Endnu et nyt annonceformat er ArrivalGuides: En gratis destinationsguide, der kan downloades fra en lang række hjemmesider, bl.a. lufthavne, rejseselskaber og medier. Vurderingen er, at rejsende til København i stigende grad fremover vil orientere sig online i stedet for i mere traditionelle rejseguides. Endelig bragte museet en annonce for bogen Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser i Politikens bogsektion midt i december. Annoncen placerede sig fint i forlængelse af de øvrige markedsføringsmaterialer plakater, kort og flyers - der blev produceret i forbindelse med boglanceringen i oktober. Annonce bragt i Politiken Bøger i december Direkte markedsføring I vinteren 2010 blev der udsendt et markedsføringsmateriale til skoler og gymnasiale uddannelser. Her blev der gjort opmærksom på museets mange tilbud til undervisningssektoren og muligheden for at kombinere særlige temaomvisninger med filmforevisninger. I efteråret 2010 var effekten af en tidligere markedsføringsindsats over for lærerseminarier helt tydelig. Et markedsføringsmateriale i 2009 gav flot besøg, og i 2010 vendte de samme lektorer tilbage til museets omvisninger. Nu kom også kollegerne med deres klasser efter varme anbefalinger af museets tilbud og gav museets omvisere nogle hektiske uger i september. Generel markedsføring Museet markedsfører sine arrangementer og aktiviteter på hjemmesiden, via flyers, på KultuNaut, via pressemeddelelser, når det er relevant, og i det elektroniske nyhedsbrev. Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og engelsk, som i foråret 2010 blev distribueret bredt til turistkontorer og kulturinstitutioner i Danmark og som noget nyt i 2010 også i Sydsverige. Københavnske hoteller og kulturinstitutioner modtog nye forsyninger af folderen løbende igennem højsæsonen. I 2010 blev der produceret en række markedsføringsmaterialer i forbindelse med lanceringen af Ikke noget at tale om, som er distribueret ad relevante kanaler og står til rådighed i museumsbutikken. Museet fortsatte samarbejdet med Politiken Plus, der giver medlemmer halv pris på entréen. Politiken indrykker selv små annoncer for klubbens tilbud herunder også Dansk Jødisk Museum - i den trykte udgave af Politiken. Museet var fortsat med i copenhagen CARD (Wonderful Copenhagen) med fri entré. Med kortet følger en bog med oversigt over, hvor kortet kan anvendes, og ordningen giver løbende flere og flere besøgende. Museet var i 2010 fortsat medlem af MIK Museer i København og Omegn. Museet var med i museumsfolderen, som udgives på dansk, engelsk og tysk og distribueres på museer etc. samt på MIK-portalen med præsentation af museet etc. Visit Denmarks New York-kontor henvendte sig i 2010 til museet med ønsket om et samarbejde om en hjemmeside, der skulle imødekomme en stor amerikansk efterspørgsel på viden om dansk jødisk historie og sights i København: Jewish Points of Interest. Med assistance fra museet til især sidens indhold blev der skabt en rigtig god side og en god relation til Visit Denmarks medarbejdere, som også har været på besøg på museet.

12 Overordnet set er der enighed om, at Slotsholmen skal skærpe sin identitet og være bedre rustet til at imødekomme publikums forventninger. Strategimødet følges op med et nyt møde i Incomingbureauer Et samarbejde med Best Destination Partner, der arrangerer ture for krydstogtturister, blev fortsat i Rigtig mange grupper fra krydstogtskibe besøgte museet i Forsiden af Visit Denmarks side om Jewish Points of Interest. Slotsholmssamarbejdet 2010 har været et roligt år i Slotsholmssamarbejdet. Der blev afholdt to store strategimøder, og Slotsholmens ordning med rabat for publikum på udvalgte caféer fortsatte i Et forsøg blev gjort med en turnusordning over de faste opgaver fælles presse, fælles brochuredistribution, fællesbillet men med svigtende held. I januar 2010 gentog vi fællesbilletten, som er et fast tilbud. Det var også i januar, at der blev afholdt et strategimøde for både arbejdsgruppe og ledere på de deltagende institutioner. Resultatet blev en fastholdelse af den nuværende strategi og en række initiativer, som dog stadig er i sin vorden. I efteråret 2010 indkaldte Slots- og Ejendomsstyrelsen til et strategimøde, denne gang på øverste chefniveau, og beslutningerne fra det møde afventes med spænding.

13 11 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK Besøgstal Besøgstallet udviklede sig fortsat positivt i I forhold til 2009 var der en fremgang på små 900 gæster, det svarer til ca. 4,5 %. Fremgangen ligger overvejende på besøgstallet i åbningstiden, mens stigningen på omvisninger er mindre. Fremgangen ligger fortrinsvis i forårs- og sommer-kvartalerne. Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser har optimeret resultatet for sidste kvartal. Det skal bemærkes, at salget af bogen til boghandlere over hele landet håndteres via DBK, og dette salg er IKKE inkluderet i museumsbutikkens omsætning. Besøgstallet i 2010 ser således ud: Besøg i åbningstiden Besøg på omvisninger Total Entre Pr. 1. januar 2010 hævede museet entréprisen. En almindelig entrébillet steg fra 40 til 50 kr., og prisen for studerende og pensionister steg tilsvarende fra 30 til 40 kr. Prisstigningen har været helt uproblematisk og har ikke givet anledning til spørgsmål fra museets gæster. Stigningen er, sammen med det forøgede besøgstal, slået igennem i museets samlede entréindtægt med en stigning på hele 20 %. 25 % af den samlede stigning skyldes det øgede besøgstal, de øvrige 75 % skyldes forhøjelse af billetprisen. Museumsbutikken 2010 har været et flot år i museumsbutikken omsætningen har slået alle hidtidige rekorder. En række nye initiativer har gjort en forskel: Indkøb af flere bøger på engelsk, flere turistrettede og mere kommercielle bøger, legetøj, smykker og andre brugsting. Museumsbutikken modtager nu også American Express, og det har gæsterne været glade for. Omsætningen er steget med over 40 % i forhold til sidste år, og det er det bedste resultat nogensinde. Omsætningen er især steget i sommermånederne, hvor et meget engageret personale også gjorde meget for stemningen og vareudstillingen i butikken. Også salget af

14 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER Inventar og materiel Der har længe været arbejdet med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Galejhuset, og i 2010 blev det økonomisk muligt at tage hul på opgaverne. Gulvet er blevet slebet og olieret, og et større forberedelsesarbejde med henblik på renovering af museets lyslinjer både inde og ude er afsluttet. Den nye belysning installeres i 2011, og her udføres også andre opgaver som fornyelse af offerpuds, maling af vægge, toiletter og kontor. Museet udskiftede arbejdspladsernes it-udstyr i Det har medført optimerede arbejdsgange og mange nye muligheder. MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION Bestyrelsen bestod i 2010 af: Bestyrelsesformand Ivar Samrén Næstformand advokat Finn Schwarz Professor dr. phil. Hanne Trautner-Kromann Cand. scient. Benedicte Brohm Kommitterede medlemmer: Steen Langebæk Museumsinspektør Frank Birkebæk Bestyrelsen har i 2010 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Forsikringer Museet var i 2010 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring. Bestyrelsesformand Ivar Samrén, museumsdirektør Janne Laursen og projektleder Sofie Lene Bak med tilhørere ved arrangementet for gemte børn i november. Tegninger af Jeff Ibbo.

15 13 MUSEETS PERSONALE Fast personale I 2010 bestod det faste personale af følgende medarbejdere: Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen (fuld tid). Museumsinspektør, cand.mag. Bjarke Følner (fuld tid). Museumsformidler, cand.mag. Pia Andersen Høg (fuld tid). Projektleder, ph.d. Sofie Lene Bak (fuld tid, dog forskningsorlov fra 1. juni til 30. november 2010.) Museumsassistent, cand.mag. Mikkel Borgbjerg Jacobsen (deltid). Herudover varetog cand.mag. Elisabeth Rasmussen en midlertidig deltidsansættelse som forskningsassistent frem til juni Fra 1. december 2010 er stud. mag Sara Fredfelt ansat i en midlertidig deltidsstilling som museumsassistent med samlingsrelaterede opgaver. Museet havde 8 timers konsulentbistand om ugen fra Erling Krivaa, Krivaa Regnskabsservice APS, til bogholderi og regnskab. Timelønnet personale Museets studentermedarbejdere varetog i 2010 flere typer opgaver: Bemanding af udstilling og butik i åbningstiden, gruppeomvisninger, korrekturlæsning, samlingsarbejde, diverse markedsføringsopgaver, assistance ved særarrangementer, lageroptælling, administrativt arbejde mm. Studentermedhjælpere rekrutteres løbende gennem året, efterhånden som andre færdiggør studierne eller får andet arbejde. Museets studentermedhjælpere i 2010 var: Stud.mag. Helene Apelt Stud.mag. Shuli Nordbek Azoulay Stud.mag. Cecilie Bjerre Stud.mag. Emilie Paaske Drachmann Stud.mag. Sannie Joy Ewald Stud.mag. Johannes Fogtmann Stud.mag. Sara Fredfeldt Stud.mag. Yvonne Skov Grønlund Stud.mag. Sanne Birgitta Illum Stud.mag. Emil Riiskjær Jaurnow Stud.mag. Kathrine Tschemerinsky Lund Kirkeby Stud.mag. Signe Bergman Larsen Stud.mag. Johan Rasmussen Stud.mag. Justyn Salomon Studenterklub Studenterklubben er museets netværksforum for studentermedhjælperne, både aktive og forhenværende. I årets løb gennemføres en række arrangementer, både foredrag og besøg til forskellige institutioner og sights i tilknytning til museets emnekreds. Justyn Salomon og Helene Apelt fortsatte i 2010 deres arbejde med programlægning. Arrangementerne i 2010 var et besøg på Mosaisk Vestre Begravelsesplads i april, hvor bedemand Gert Unterschlag fortalte om praksis og ritualer ved jødiske dødsfald. I maj gik turen til Frihedsmuseet, hvor stud.mag. Nanna Rinaldo Andersen gav en omvisning og fortalte om museets formidling af besættelsestiden. I juni inviterede museumsassistent Mikkel Borbjerg Jakobsen til koncert med sit band The Foreign Resort på Rust. Frivillige i 2010 Frivillige bidrog på mange måder i museets arbejde i Frivillige yder en stor indsats med service af museets gæster i åbningstiden, i samlingsarbejdet, i forbindelse med genealogiske forespørgsler, som assistance ved særlige arrangementer mm. De frivillige i 2010 var: Alice Fingeret Kate Krivaa Lone Nachmann Anna Merrild Jensen Jørgen Sandholm Poulsen

16 14 Gudrun Bloch Poulsen Elisabeth Fuchs Ulla Rudaizky Anita Saarde Margit Vainer Hanna Skop Magda Goldschmidt Dina Donde Bente Bach Jensen Omvisere og fortællere Igen i 2010 benyttede vi en række fagpersoner og specialister i omviserkorpset. Disse er forfatter Erik Henriques Bing, cand.mag. Merete Christensen samt Salle Fischermann. Personalearrangementer I 2010 inviterede museet personalet til tre arrangementer: Udflugt til Roskilde Museum i februar, til den store boglancering og reception på Copenhagen Marriott Hotel i oktober og til det festlige Chanukkaharrangement i december. Derudover deltog flere af museets medarbejdere i DHL-stafetten i september. Udflugt til Roskilde Museum. Øverst: Museumsinspektør Frank Birkebæk viser rundt i på museet. Nederst: Besøg i den gamle Lützhøfts Købmandsgård. Foto: Jørgen Poulsen.

17 15 MUSEETS ØKONOMI Museet har i 2010 modtaget 2,324 mio. kr. i driftstilskud fra Københavns Kommune samt en bevilling på kr. af Tipsmidlerne til museets drift. Endvidere har museet modtaget en række donationer både til driften og til museets projekt om danske jøders krigsoplevelser Museets statsanerkendelse pr. 1. januar 2011 har betydet en væsentlig konsolidering af museets økonomi fremover. Mitzvah-projektion ved museets indgangsareal.

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2012 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2012 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15 ÅRSBERETNING 2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2014 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Indhold. Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9

Indhold. Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9 ÅRSBERETNING 2015 1 2 Indhold Indledning... 3 Arbejdsgrundlag... 4 Museets formål og emnemæssige indhold... 4 Oprettelse... 4 Museets ledelse... 4 Medlemskab af foreninger og organisationer... 4 Samlingsarbejdet...

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden.

Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 182590 Formularens ID: 494 Sendt til: info@jewmus.dk Sendt: 11-10-2011 16:16 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bogmarkedet Bjarke Larsen

Bogmarkedet Bjarke Larsen Bogmarkedet Bjarke Larsen St, Kirkestræde 1,4, Sal \073 København K København d. 77.januar 20L3 Kære Bjarke, Forhåndsinteresse for Danmarks Første Historiefestival Informations Forlag har i en længere

Læs mere

Antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme i Danmark? Arbejdsrapporter fra DCHF 5 Antisemitisme i Danmark? Forskningsseminar den 2. marts 2001 Red.: Michael Mogensen Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 29.04.2014 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Søren Drost Broegaard Henning Jensen Svend C. Dahl Bertel Hansen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

VORES FÆLLES FESTIVAL

VORES FÆLLES FESTIVAL VORES FÆLLES FESTIVAL INVITATION COPENHAGEN Fashion WEEK ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG I DEN FORBINDELSE VIL VI invitere JER TIL AT DELTAGE I Københavns mest fashionable event - COPENHAGEN FASHION Festival!

Læs mere

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015 Dokumentarfilm Publikumsanalyse Det Danske Filminstitut Juni 2015 HVEM SER DOKUMENTARFILM I BIOGRAFEN? Eksisterer der et kernepublikum til dokumentarfilm, eller henvender vi os til nye målgrupper for hver

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med at efterleve de målsætninger, som foreningen Glasmuseets

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Lene El Mongy, Kirsten Meyer, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 9.9. Kend din by! Byvandring v/arkivarer fra Historiens Hus Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte og vil have fokus på både kendte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Fysik Navn på universitet i udlandet: University of Toronto Land: Canada Periode: Fra: 1. september 2010 Til: 22. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april.

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Side 1 Krigerne kommer Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Verdens premiere Udstillingen er er en rejse igennem tiderne, med udstillinger

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere