Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers."

Transkript

1 Forord Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Mai Louise Andersen og resten af de ansatte for støtte og vejledning under praktikopholdet i Naturvidenskabernes Hus. Uden praktikopholdet og hjælpsomheden fra primært Mai Louise Andersen havde det ikke været muligt at skrive denne opgave. Desuden en meget stor tak til Kåre Fiedler Christiansen for korrekturlæsning og børnepasning. Til sidst en tak til Alan Hjorth Hansen for råd og vejledning i forbindelse med opgaven.

2 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning Problemformulering Forkortelser og definitioner Afgrænsning Metode Spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede Interviews med virksomhedsledere PEST-analyse Konkurrencesituationen Konkurrentanalyse Købsadfærd SWOT Målplan Implementering Markedsføring Budgetter Kildekritik Om Naturvidenskabernes Hus Nuværende strategi for erhvervsklubben Medlemmer Arrangementer og fordele Brug af virksomheder og repræsentanter Økonomi Markedsføring Min vurdering af den nuværende situation Primære data Spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede Forarbejde Indsamling Databehandling Mailinterviews Forarbejde Indsamling Databehandling Opsummering...12

3 9 PEST-analyse P - Politisk E - Økonomisk S - Socialt T - Teknologisk Opsummering Konkurrencesituationen Porter's Five Forces Købernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Truslen fra nye udbydere Leverandørenes forhandlingsstyrke Konkurrencesituationen i branchen Opsummering Positionering Hvad ønsker kunderne? Hvad gør konkurrenterne? Positionering af konkurrenter Positioneringskort Opsummering Positionering af NVH's erhvervsklub Positioneringsstrategi Opsummering Købsadfærd Faktorer der påvirker købet Personlige faktorer Sociale faktorer Organisatoriske faktorer Faktorer fra omverden Købstyper Nykøb Rutinekøb Fastlæggelse af køberens valgkriterier Købscenteret Gatekeepers Influenter Brugere Købere Beslutningstagere Opsummering...33

4 13 SWOT Ny målplan for NVH's erhvervsklub Mission og vision Mission Vision Operationelle mål Mål Mål Mål Mål Implementering Organisatorisk Strategi Plan Eksponering i og i forbindelse med NVH Mulighed for at leje lokaler i NVH med rabat Mulighed for at bruge NVH til team-building Mulighed for at invitere kollegaer fra andre virksomheder Mulighed for at blive brugt i undervisningsforløb Online netværksmuligheder Arrangementer Budget for implementering Markedsføring Strategi Plan Product Price Place Promotion Tidsplan Økonomi Samlet økonomi Konklusion...56 Litteraturliste Bilagsliste

5

6 1 Indledning Formålet med denne hovedopgave er at præsentere en analyse og strategi for hvordan Naturvidenskabernes Hus' erhvervsklub kan udvikles og relanceres, så den kan blive en styrke for Naturvidenskabernes Hus - både økonomisk, markedsføringsmæssigt og i arbejdet med at gøre børn og unge interesserede i teknik og naturfag. Baggrunden er, at erhvervsklubben ikke har været et indsatsområde for Naturvidenskabernes Hus og der er i øjeblikket ingen medlemmer selvom prisen for medlemsskab for nyligt er blevet sat væsentligt ned 1. Hovedopgaven består af tre dele og en konklusion. Kapitlerne 2-6 præsenterer det arbejde der ligger til grund for analyse og strategi, kapitlerne 7-13 beskriver analysen af erhvervsklubbens muligheder og kapitlerne indeholder anbefalinger til målsætning, strategi og plan for relancering af erhvervsklubben. Endelig indeholder kapitel 18 opsummering og konklusion. 2 Problemformulering Der beskrives hvad Naturvidenskabernes Hus selv har tænkt og gjort i forhold til erhvervsklubben indtil nu og hvordan andre virksomheder har grebet deres erhvervsklubber an, herunder den økonomiske del. Ved hjælp af interviews udarbejdes en analyse over hvad der kan få virksomhederne til at melde sig ind i en erhvervsklub og hvilke kommandoveje i virksomhederne der skal arbejde gennem. Tillige vurderes hvilke målgrundlag der skal være for erhvervsklubben for at både medlemmer og Naturvidenskabernes Hus får noget positivt ud af samarbejdet og hvordan disse målgrundlag kan realiseres. Slutteligt udvikles en implementationsplan og en markedsføringsplan for hvordan erhvervsklubben kan relanceres med tilhørende økonomiske udregninger. 1 Se bilag 1 og 1

7 3 Forkortelser og definitioner Dette kapitel definerer forkortelser og udtryk der bliver brugt senere i opgaven. MLA NVH Mai Louise Andersen, direktør for Naturvidenskabernes Hus. Daglig brugt forkortelse for både virksomheden Naturvidenskabernes Hus A/S og selve bygningen Naturvidenskabernes Hus A/S har til huse i. Unge naturfagligt uddannede Folk under 40 år, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse indenfor teknik eller naturfag med fokus på udvikling og/eller produktion af fysiske produkter. 4 Afgrænsning I det følgende er der gennem et grundigt analysearbejde udarbejdet en strategi og plan for relanceringen af NVH's erhvervsklub. Af forskellige grunde er visse mulige elementer ikke medtaget i analysearbejdet og strategi- og planlægningen, selvom de muligvis kunne have givet et større udbytte. Segmentering og målgruppevalg er defineret i stedet for analyseret, da der er to indlysende målgrupper, der er veldefinerede og afgrænsede. Målgrupperne er desuden i overensstemmelse med de målgrupper der er sat fra NVH's side. De to målgrupper er: Virksomhedsmålgruppe Små, mellemstore og store virksomheder der arbejder med udvikling og/eller produktion af fysiske produkter og har unge naturfagligt uddannede ansat. Geografisk placeret i den østlige del af Midtjylland. Repræsentantmålgruppe Folk under 40 år, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse indenfor teknik eller naturfag med fokus på udvikling og/eller produktion af fysiske produkter og som er ansat i en af virksomhederne i virksomhedsmålgruppen. 2

8 I bearbejdningen af de indsamlede primære data har det vist sig at de er begrænsede og der kunne derfor med fordel have været lavet opfølgende analyser. Det har der imidlertidig ikke været mulighed for i forbindelse med denne opgave. Der er ikke udarbejdet en egentlig konkurrentanalyse, men en analyse af konkurrencesituationen på markedet for erhvervsgrupper. Det skyldes, at det er meget svært at sammenligne erhvervsklubber direkte på grund af den store differentiering, men at det stadig er relevant at have et indblik i konkurrencesituationen. På grund af opgavens begrænsede omfang har det ikke været muligt at komme med udkast til markedskommunikation på baggrund af positioneringsstrategien og markedsføringsplanen. 5 Metode Her følger en kort beskrive hvilke metoder der er valgt benyttet og hvorfor disse er relevante. 5.1 Spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede Et spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede er udviklet og arbejdet med ud fra en model af markedsanalyseprocessen 23. Denne model er valgt fordi den kommer rundt om de vigtigste aspekter i arbejdet med markedsanalyser. Der er valgt at benytte spørgeskemaer, da det er en effektiv måde kvantitativt at afdække repræsentantmålgruppens behov og ønsker, samtidig med at det er nemt at analysere en større population. 5.2 Interviews med virksomhedsledere Mailinterviews med virksomhedsledere er foregået ved at MLA har kontaktet virksomhedslederne og vedhæftet mine spørgsmål. Et personligt interview med mulighed for at stille uddybende spørgsmål kunne have været et bedre alternativ, men NVH har ønsket at det foregik pr. og dette er naturligvis blevet respekteret. Interviews er valgt, da det drejer sig om en mindre population og dermed er muligt 2 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, figur Se bilag 2 3

9 kvalitativt at afdække virksomhedsmålgruppens arbejdsmetoder, behov og ønsker. 5.3 PEST-analyse Der er valgt udarbejdelse af en PEST-analyse 4 fordi det er et godt redskab til at få et overblik over den omverden man befinder sig i. I dette tilfælde bruges PEST-analysen til at undersøge dele af de potentielle medlemsvirksomheders omverden. Den benyttes til at finde ud af hvilke faktorer der kan bruges i markedsføringen og i forbindelse med udvikling af strategien for NVH's erhvervsklub. 5.4 Konkurrencesituationen Til at analysere branchesituationer er anvendt en af de mere traditionelle teorier: Porters Five Forces 5. Den er valgt fordi den beskæftiger sig med konkurrencesituationen i hele branchen. 5.5 Konkurrentanalyse Tre konkurrenter er udvalgt til konkurrentanalysen - alle fra gruppen med sociale og markedsføringsmæssige formål 6. Valgkriterierne har været geografisk målgruppeområde (ARoS og Den Jyske Opera) eller tilnærmelsesvist samme formål (Experimentarium). For at undersøge om der er en sammenhæng mellem pris og medlemstal og mellem arrangementsantal og medlemstal er der er udviklet positioneringskort Købsadfærd Til at belyse de potentielle kunders købsadfærd er de relevante modeller fra bogen International Markedsførings 8 kapitel 7 benyttet. Det drejer sig om en model for hvilke faktorer der påvirker et køb 9, en model for hvilken type køb der er tale om 10 og en model for hvilke personer og grupper der påvirker købsbeslutningen 11. Tilsammen kommer de 4 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, kapitel 5, afsnit 2 5 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, kapitel 9, afsnit 2 6 Se kapitel 10 7 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, kapitel 13, afsnit International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, kapitel 7, afsnit International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, kapitel 7, afsnit International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, kapitel 7, afsnit 3.5 4

10 anvendte modeller godt rundt om købssituationen og analysen af købsadfærden kan benyttes når markedsføringsplanen skal udarbejdes. 5.7 SWOT For at samle op på resultaterne fra de tidligere analyser, benyttes en SWOT-analyse 12. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threaths, altså styrker, svagheder, muligheder og trusler. Metoden sikrer at opsamlingen kommer omkring både interne og eksterne faktorer - positive såvel som negative. SWOT-analysen er som sagt en opsamling af tidligere resultater og bruges i dette tilfælde som forberedelse til at finde målgrundlag og til at udvikle en strategi for NVH's erhvervsklub. 5.8 Målplan Med udgangspunkt i udarbejdelsen af mission og vision for NVH's erhvervsklub er der udviklet en målplan for NVH's erhvervsklub. De fire mål i målplanen er udarbejdet med udgangspunkt i SMART-princippet 13. SMART-princippet sørger for at målene kan bruges til noget konkret og at de ikke bliver højtragende og alt for visionære. 5.9 Implementering I forbindelse med de forandringer der skal ske i NVH er det vigtigt at sikre at medarbejderne er med hele vejen og strategien for at opnå dette tager udgangspunkt i de tre faser i Kotters otte-trins-model Markedsføring Udviklingen af markedsføringsplanen har udgangspunkt i de 4 P'er: Product, Price, Place and Promotion 15, da de skaber overblik over erhvervsklubbens handlingsparametre. Der er udarbejdet et Ganttkort 16 for at skabe overblik over markedsføringsprocessen. 12 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, kapitel 4, afsnit Der er mange varianter af SMART-princippet, men denne udgave er brugt i undervisningen på markedsføringsøkonomiuddannelsen uden kildeangivelse 14 Organisation, Kjær, Henrik et al, kapitel 12, afsnit International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, kapitel 1, afsnit Project Management -a complete guide; Tonnquist, Bo et al, side

11 5.11 Budgetter Budgetterne er udarbejdet gennem build-up metoden 17, som samler delbudgetterne i et totalbudget. Metoden er valgt da budgettet er udarbejdet for at finde den samlede økonomiske belastning ved de foreslåede planer og da der ikke i forvejen er sat et fast budget for erhvervsklubben. 6 Kildekritik Som kilder er der brugt primære data fra spørgeskema, mailinterviews og kommunikation med MLA og sekundære data fra bl.a. NVH's hjemmeside, konkurrenters hjemmesider, statistik og undersøgelser fra andre kilder, lovgivning og NVH's regnskab. Desuden er benyttet faglitteratur om markedsføringsøkonomi. I forbindelse med spørgeskemaet har det været meget svært at få nok respondenter og da respondenterne desuden er bekvemmelighedsudvalgte må resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen anvendes med en vis forsigtighed. Der er kun kommet en enkelt besvarelse på mailinterviewene, så hvor besvarelser fra mailinterviews er brugt skal man være opmærksom på at det kun er besvarelse fra en virksomhed der ligger til grund, og at der ikke nødvendigvis kan generaliseres over dette. Resultaterne af analyserne kan på grund af de relativt få besvarelser kun give et godt fingerpeg, og bør understøttes af en bredere analyse for at skabe større empirisk evidens. Mange erhvervsklubber hedder noget der ikke inkluderer ordet erhvervsklub. Det har gjort det vanskeligt at lokalisere konkurrenter og sandsynligvis er der erhvervsklubber der er blevet overset i forbindelse med analysen af konkurrencesituation. Ved udvælgelse af kilder til sekundære data er der lagt vægt på kildernes troværdighed. Dog skal det bemærkes at både konkurrenterne og NVH på deres hjemmesider forsøger at give det mest positive indtryk. 17 Erhvervsøkonomi, Steen Steensen, Sejr et al, afsnit 5.2 6

12 7 Om Naturvidenskabernes Hus NVH startede som et samarbejde mellem Bøgeskovskolen i Bjerringbro og Bjerringbro Gymnasium. De ønskede et undervisningsfællesskab indenfor de naturvidenskabelige fag og fælles faciliteter til undervisningen 18. Hurtigt blev der flere interessenter i projektet, både fra undervisningsverdenen, erhvervslivet og det offentlige og projektet voksede sig større 19. I løbet af nogle år kom finansieringen på plads og i marts 2008 blev første spadestik til selve Naturvidenskabernes Hus taget oktober 2009 var huset (næsten) klar og blev indviet af daværende undervisningsminister Bertel Haarder 21. NVH arbejder i tre spor: Undervisningsforløb for børn og unge fra 0. klasse til 3. årgang på de gymnasiale uddannelser, undervisningsforløb/kurser for undervisere i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser og nyudvikling af undervisningsforløb til folkeskolen og de gymnasiale uddannelser i samarbejde med erhvervslivet. En af grundstenene for NVH er samarbejdet med erhvervslivet - det er meningen at eleverne skal opleve hvorfor de naturvidenskabelige og tekniske fag er så vigtige for samfundet og at de dermed bliver inspirerede til at overveje en naturvidenskabelig eller teknisk karriere. Dette samarbejde mellem erhvervslivet og undervisningsverdenen er noget ganske unikt. NVH har siden starten haft en erhvervsklub som skulle understøtte dette samarbejde. NVH er organisatorisk delt op i to dele: En fond, der ejer lokaler og materialer og et A/S, som står for undervisning og udvikling og som lejer lokaler og materialer af fonden 22. Den daglige drift ledes af direktør Mai Louise Agerskov og der er i øjeblikket seks fastansatte og et varierende antal midlertidigt tilknyttede

13 7.1 Nuværende strategi for erhvervsklubben Et af de store problemer for den nuværende erhvervsklub er at der ikke er en strategi. Det er ikke et indsatsområde i NVH, og at erhvervsklubben eksisterer, fremgår ikke engang af årsregnskabets ledelsesberetning for Medlemmer Der er i øjeblikket ingen medlemmer af erhvervsklubben og der har ikke tidligere været nogen. Der har ikke været nogen målsætning om antallet af medlemmer eller antallet af arrangementer i erhvervsklubben, udelukkende en økonomisk målsætning Arrangementer og fordele Hvad man som medlemsvirksomhed har kunnet få ud af et medlemsskab af NVH's erhvervsklub har ikke været helt klart og kun vagt formuleret. På hjemmesiden 24 står der ting som "Mulighed for at fremme viden om virksomhedens teknologi og produkter", men ikke noget om hvem det er der skal vide mere om virksomhedens teknologi og produkter eller hvordan de skal komme til det Brug af virksomheder og repræsentanter En af de vigtigste formål med NVH's erhvervsklub er at NVH skal få adgang til at bruge cases fra virksomhederne og virksomhedernes repræsentanter i arbejdet med at få børn og unge til at interessere sig for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Ideen er at når børn og unge kan se at de lidt tørre fag kan bruges i praksis, så bliver de mere virkelighedsnære og interessante Økonomi Oprindeligt var det et mål, at erhvervsklubben skulle bidrage betragteligt til driften af NVH - omkring kroner om året. Men det har været nødvendigt at nedjustere målet kraftigt. I dag er det blot et mål at det løber rundt økonomisk. MLA vurderer at det vil være omkring kroner om året Årsregnskab 2009 fundet via Navne & Numre Erhverv Se bilag 3 8

14 Prisen for medlemsskab af erhvervsklubben er blevet ændret siden åbningen. I starten var der differentierede priser for medlemsskab, fra kroner for en virksomhed med under 10 ansatte op til kroner for en virksomhed med mere end 100 ansatte. 26 Som følge af manglende medlemmer er prisen i dag nedsat til kroner uanset virksomhedens størrelse. Det svarer til at der skal være 40 medlemmer af erhvervsklubben for at det økonomiske mål er nået. Denne prisnedsættelse er udelukkende annonceret på hjemmesiden og har ikke medført nogle medlemmer Markedsføring Markedsføringen består i dag i en underside på hjemmesiden 27 og udskrevne flyers der ligger i huset og som bliver lagt frem når der er arrangementer, hvor der deltager potentielle medlemmer. Der har ikke været annonceret i hverken dag- eller fagblade eller forsøgt personlig kontakt til virksomhederne. 7.2 Min vurdering af den nuværende situation Min vurdering af den nuværende situation er, at vilkårene for erhvervsklubben ikke har været til stede. Manglende planlægning og markedsføring har givet dårlige vilkår for at skaffe medlemmer til en erhvervsklub. For at få en velfungerende erhvervsklub op at køre må man have lavet en plan. Der er ingen bank der vil låne penge ud til en nystartet virksomhed der ingen forretningsplan har og ligeledes er der ingen virksomheder der vil bruge penge på en erhvervsklub, som ikke virker velovervejet og gennemarbejdet. 8 Primære data I forbindelse med udvikling af erhvervsklubben, er det væsentligt at høre hvad de potentielle medlemsvirksomheder og repræsentanter mener oghvordan de kunne tænke sig at erhvervsklubben bliver. Til det formål er der udarbejdet et spørgeskema til de potentielle repræsentanter og en række spørgsmål til virksomhederne. 26 Se bilag

15 Ved at vide hvad målgrupperne ønsker kan man på bedst mulig måde tilpasse tilbuddet. 8.1 Spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede Spørgeskemaet er udarbejdet og bearbejdet ud fra en model af markedsanalyseprocessen 28. Hele bearbejdelsen kan ses i bilag Forarbejde Spørgeskemaet er en såkaldt deskriptiv, kvantitativ analyse, som beskriver hvad repræsentantmålgruppen ønsker og hvor oplysningerne bliver synliggjort som tal eller figurer. Den samlede population til analysen er naturfagligt uddannede under 40 år. "Naturfagligt uddannet" er ikke nøjere udspecificeret, da det er bedre at sortere respondenter fra end at mangle. Analysen er en stikprøve, da det ikke er muligt at lave en totaltælling. Respondenterne er bekvemmelighedsudvalgte. Mange mennesker har hjulpet med at distribuere spørgeskemaet gennem deres netværk 29. Stikprøvestørrelsen er det antal af respondenter der har svaret. Der har ikke været fastsat et minimum, men håbet har været at nå over 50 respondenter. Desværre er der blot kommet 30, hvoraf kun de har været i målgruppen for markedsanalysen, altså 40 år eller derunder. De 11 respondenter over 40 er blevet frasorteret 31 i det videre analysearbejde. Det har formentlig påvirket svarfrekvensen, at hovedopgaven er skrevet over sommerferien, så mange potentielle respondenter har været på ferie Indsamling Spørgeskemaet er blevet distribueret og udfyldt på internettet 32, da det er en hurtig og billig måde at indsamle data på. Man kan nå mange potentieller respondenter ved et minimalt arbejde. En fordel er at respondenterne kan svare når de har tid - den 28 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, figur F.eks. gennem mails, Facebook, LinkedIn og ing.dk. 30 Se bilag 4 31 Se bilag 5 32 Se bilag 6 10

16 tilsvarende ulempe er at der ikke er noget "pres" på respondenterne for at svare. Mange professionelle analysefirmaer udlover derfor præmier eller point man kan handle for, til dem der svarer på deres analyser. Denne metode er ikke benytte i denne undersøgelse Databehandling Analysesikkerheden er forsøgt gjort så høj som mulig inden for de rammer der er for en hovedopgave. Validiteten er forsøgt sikret ved at have testet spørgeskemaet på flere testpersoner inden det bliver sendt ud og ved at nå responenterne gennem flere forskellige kanaler. Reliabiliteten er forsøgt sikret ved at teste spørgeskemaerne og ved at være omhyggelig i databehandlingen. En højere analysesikkerhed ville have krævet mere tid til test, mulighed for bedre udvælgelse af respondenter, større testpopulation og flere analyser der sikrer reliabiliteten. Alle relevante besvarelser 33 er blevet tastet ind i PASW Statistics Data 18, mens der løbende er lavet analyser i både PASW og Google Docs for at sikre at dataene er blevet konverteret korrekt. Sluttetligt er der blevet kørt diverse analyser på dataene, for at få de relevante oplysninger til brug i det videre analysearbejde i kapitlerne 11 og Mailinterviews Forarbejde Med udgangspunkt i problemformuleringen og oplysninger fra MLA 34 er der blevet udarbejdet et sæt spørgsmål til de virksomheder MLA gennem sit netværk har skaffet kontakt til Indsamling Spørgsmålene 35 er blevet sendt pr. mail fra MLA til folk på lederniveau hos Grundfos, Danfoss, Vestas, Hedeselskabet og Samson. Der blev givet en svarfrist på syv arbejdsdage og indenfor svarfristen kom der svar fra Danfoss. Der er ikke siden kommet 33 Se afsnit Se bilag 3 35 Se bilag 7 11

17 svar fra flere af virksomhederne Databehandling Da der kun er kommet en enkelt besvarelse har databehandlingen blot bestået i at læse den igennem og bruge svarene de relevante steder i opgaven. 8.3 Opsummering På grund af de relativt få besvarelser kan resultaterne kun give et godt fingerpeg og hvis der ønskes større sikkerhed bør de understøttes af en bredere analyse. 9 PEST-analyse En PEST-analyse er et godt værktøj til at få et overblik over en organisations omverden og i dette tilfælde til at få et overblik over hvilke faktorer, der kan benyttes i markedsføringen af NVH's erhvervsklub ved at undersøge potentielle medlemsvirksomheder og repræsentanters omverden. 9.1 P - Politisk Siden 1. januar 2009 har der været krav om redegørelse for CSR (Corporate Social Responsibility/samfundsansvar) i årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse C og D 36. Det svarer til ca virksomheder i Danmark 37. Loven siger ikke at man skal arbejde med samfundsansvar, men at man skal redegøre for hvad virksomheden gør i forhold til samfundsansvar - det kan være ingenting, men ofte er virksomhederne selv interesseret i de fordele det giver at arbejde med samfundsansvar i større eller mindre grad. 9.2 E - Økonomisk Finanskrisen har påvirket mange danske virksomheder meget og når man nedlægger arbejdspladser og sender folk på arbejdsdeling er man formentlig lidt mindre tilbøjelig til at bruge penge på andet end det nødvendige, her under nye medlemsskaber og måske 36 Lov om ændring af årsregnskabsloven, LOV nr 1403 af 27/12/2008 (nu historisk)

18 kigger man endda på nuværende medlemsskaber og overvejer hvor man kan spare. F.eks. aflyste Grundfos i 2009 det sjette Grundfos Olympics på grund af finanskrisen og det signal det ville sende at bruge penge på noget ikke-nødvendigt 38. Ligningsloven giver mulighed for at trække markedsføringsudgifter 39 og tilægsydelser modtaget af virksomhedens ansatte fra i regnskabet 40. Det betyder at virksomheden i sidste ende betaler mindre for medlemsskabet end medlemsskabet koster. 9.3 S - Socialt Der er stor interesse for at markedsføre sig som en virksomhed med en social profil, der tager et samfundsansvar. I 2007 var det ca. 70% af alle danske virksomheder der så samfundsansvar som en vigtigere del af deres forretning 41. I 2008 var det dog kun 26% af virksomhederne der fortæller om deres arbejde med samfundsansvar 42. Et medlemsskab af NVH's erhvervsklub kan dels hjælpe med at få samfundsansvar på dagsordenen og dels med at kommunikere virksomhedens samfundsansvar. 20% af de unge der har besvaret Universum Professional Study 2009 anså en høj grad af samfundsansvar for vigtigt og 36% anså et godt ry for vigtigt i forhold til hvor attraktivt det er at arbejde i virksomheden 43. Det er altså vigtigt for virksomheden at profilere sig på samfundsanvar og det vil være med til at give virksomheden et godt ry. 55% i samme undersøgelse angiver at det er vigtigt at have ledere der understøtter den unges udvikling, og i konkurrencen om at få fat i og fastholde de dygtigste unge naturfagligt uddannede kan det derfor være en motivationsfaktor at man kan tilbyde et fagligt/socialt netværk udenfor virksomheden. 9.4 T - Teknologisk I 2009 var 66% af de unge mellem 20 og 39 år knyttet til en social netværkstjeneste. 97% af dem var på Facebook og 12% på LinkedIn 44. Det betyder at man gennem disse

19 medier vil kunne nå en ret stor andel af specielt repræsentantmålgruppen. 9.5 Opsummering Som forventet er der mange faktorer som spiller ind på hvordan man kan markedsføre et produkt som NVH's erhvervsklub. Nogle faktorer kan benyttes i markedsføringen rettet mod virksomhederne og andre kan benyttes i markedsføringen rettet mod de unge naturfagligt uddannede - for naturligvis vil markedsføringen mod de to målgrupper ikke være ens. 10 Konkurrencesituationen Det er meget vigtigt for en hvilken som helst type af virksomhed at have godt indsigt i konkurrencesituationen i branchen - og for nogle virksomheder er det også vigtigt med indsigt i andre brancher. I tilfældet med NVH's erhvervsklub vurderes det dog at en analyse af konkurrencesituationen af erhvervsklubsbranchen vil være tilstrækkelig. Generelt er der tre typer af erhvervsklubber: De geografiske som f.eks. Erhverv Århus 45, VIBORGegnens Erhvervsråd 46 og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd 47, de branchebaserede som f.eks. Aluminium Danmark 48 og Metalemballageklubben 49 og slutteligt er der de erhvervsklubber som primært har et socialt og markedsføringsmæssigt formål. Det er f.eks. Bjerringbro-Silkeborgs Erhvervsklub (håndbold) 50, ARoS ART Club (kunst) 51 og net:vaerket (koncerter og teater) 52. Der er en forholdsvis bred konkurrence på området og selvom der således er grupper af relativt homogene erhvervsklubber, så er NVH's erhvervsklub ret differentieret i forhold til hver af de tre grupper: Medlemmerne vil formentlig komme fra et uspecificeret område omkring Bjerringbro 53, de fleste vil være produktions- og Antagelse - bør undersøges ved en senere analyse 14

20 udviklingsvirksomheder indenfor industrien 54 og ud over det faglige indhold vil der også være et socialt og markedsføringsmæssigt formål med erhvervsklubben Porter's Five Forces I 1979 udviklede Michael E. Porter sin model for hvordan man kan analysere konkurrencesituationen i en specifik branche - Porter's Five Forces 56. Med denne model kommer man omkring de vigtigste punkter og kan danne sig et overblik over hvordan konkurrencesituationen er i branchen og evt. hvad man kan gøre for at udnytte denne situation til sin egen fordel. Truslen fra nye udbydere Adgangsbarriere Leverandørenes forhandlingsstyrke Konkurrencesituationen i branchen Købernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Illustration 1: Porters Five Forces. Kilde: Andersen, Finn Rolighed et al; figur 9.5 I illustration 1 kan man grafisk se hvordan modellen hænger sammen - hvordan de fire "forces" tilsammen skaber den femte og således giver et overblik over den samlede situation Købernes forhandlingsstyrke Køberne i dette tilfælde er virksomheder af alle størrelser, men primært indenfor bestemte brancher - nemlig udviklings- og produktionsvirksomheder i den sekundære 54 Målgruppe formuleret mundtligt af MLA International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, figur

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

98% networking 2% morgenmad

98% networking 2% morgenmad 98% networking 2% morgenmad Konceptbeskrivelse 2009 Profil Hello Business Network blev stiftet i 2009 for at dække et stigende behov for et salgsnetværk med fokus på hver enkelt deltagers salgsprofil.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Horsens HF og VUC Hf/hfe Fag og niveau Erhvervsøkonomi niveau C Lærer(e) Hold

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Bemærkning Kasper Qvist

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Sælg din ide og sælg dig selv

Sælg din ide og sælg dig selv Workshop 4 BlueInnovationCamp Sælg din ide og sælg dig selv Hans Peter Wolsing iværksætterkoordinator hpw@vhnordjylland.dk Jeg har valgt at sige noget om 3 ting: Markedsføring i alt Præsentation af idé

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere