SLMSC udvikling af materiale, Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLMSC udvikling af materiale, Side 1"

Transkript

1 SLMSC udvikling af materiale, Side 1

2 Et praktisk læringsværktøj til brug for udviklingen af din forretning Introduktion Små kødproducenter over hele Europa kæmper af forskellige grunde for at overleve. Mangel på efterspørgsel efter deres produkter er dog ikke årsagen hertil. Producenterne spiller en vital rolle i den europæiske kødproduktforsyningskæde, men alligevel imødegår flertallet en nedgang i såvel profit som konkurrenceevne, hvilket resulterer i tab af indkomst og job samt en forringet livskvalitet. Nedgangen skyldes bl.a. eksterne faktorer, men vi mener - givet den fortsatte vækst i kødbranchen samt stigningen af forbrugerpræferencer for lokale fødevarer at interne forhindringer såsom en på kort sigt driftsmæssig fokus, kombineret med mangel på innovation og markedsføringsevner, begrænser væksten for lokale producenter af kødprodukter. Effekten af lovgivningsmæssige ændringer i landbrugsfødevarebranchen har sammenlagt med talrige forbrugsforskrækkelser betydet, at anerkendte praktisk orienterede erhvervsuddannelser i mange EU lande nu har fokus på fødevarevidenskab, - teknologi, - hygiejne samt efterlevelse af lovgivningen. Uddannelsen i forretningsudvikling anses for at være for generisk, for overvældende eller for omkostningstung for små og mellemstore virksomheder (SMV er), beliggende i landdistrikter. Der tilbydes meget få, hvis overhovedet nogen, specifikke kurser i innovation og markedsføring, som er relevante for kødbranchen. Dette EU- baserede Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme har for øje at tage fat på disse problemstillinger. Fordelene ved at gennemføre e- læringsprogrammet GRATIS adgang til branchespecifikke uddannelsesmaterialer med særlig fokus på innovative tilgange og bedste praksis fra hele EU. Behovsanalysen har tydeliggjort, at den eksisterende udviklingsuddannelse er for generisk, for overvældende og for dyr (tid og penge) for SMV er i landområderne. Platformen er lettilgængelig og indeholder mange øvelser og skabeloner, som du nemt kan tilpasse din forretning. Du får mulighed for at teste din viden og opnå certificering, hvis du gennemfører hele e- læringsprogrammet. SLMSC udvikling af materiale, Side 2

3 Sådan bruger du SLMSC- værktøjet Denne e- læringsplatform kan bruges på mange måder. Du kan vælge at gennemgå delene 1-5 i rækkefølge, eller du har måske kun behov for en eller få af delene. Hvis du virkelig vil have glæde af platformen, foreslår vi, at du begynder med Del 1 og fortsætter derfra. SLMSC- programmet kan opdeles i fem komponenter: Modul 1 - The big picture forståelse af lokale kødproduktforsyningskæder Modul 2 - Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød Modul 3 - Sådan opbygger du en topmoderne slagterforretning Modul 4 - Forny din forretning Gør det, du er god til, bedre! Modul 5 - Nye produkter = ny profit. SLMSC udvikling af materiale, Side 3

4 Modul 1: The big picture forståelse af lokale kødproduktforsyningskæder 1.1 Hvad forstår vi ved en lokal kødproduktforsyningskæde? Lokale kødproduktforsyningskæder inkluderer alle spillere på markedet, som har med kødet at gøre, fra det forlader landmanden til det ender hos forbrugeren, heriblandt leverandører, producenter, forarbejdningsvirksomheder/slagterier, distributører samt markedet som helhed. Velorien- terede kunder Producenter / Landmænd Tilgængelige markeder Forarbejd- ningsvirksomheder/ Slagterier Distributører I tillæg til ovenstående indeholder forsyningskæden interessenter som f.eks.: kontrolmyndigheder instruktører dyrlæger affaldshåndteringsvirksomheder sektorspecifikke markedsføringsorganer interesseorganisationer. 1.2 Forhindringer for aktører i kødbranchen Alle europæiske aktører i kødbranchen mødes af samme forhindringer: Økonomi Europas svækkede økonomi har ført til et øget forbrugerfokus på at opnå værdi for pengene, og en ændring i forbrugeradfærden udfordrer nu aktørerne i kødproduktforsyningskæden til at agere. SLMSC udvikling af materiale, Side 4

5 Vores nylige SLMSC- uddannelsesbehovsanalyse af aktører i kødbranchen i de deltagende fire lande (Irland, Finland, Danmark og Spanien) viser, at 39 % af virksomheder har oplevet en nedgang i profitmarginer over de sidste to år. Dette er højst sandsynligvis et billede på resultatet af forbrugernes adfærd i løbet af den finansielle krise. Irland (40 %) og Spanien (75 %) har oplevet den største nedgang i rentabilitet, alt mens 50 % af finske virksomheder beretter om øget profit og udviser vel over gennemsnitlige tal Øget omkostningsgrundlag En grund til den nedadgående rentabilitet kan findes i den stigende pris på kvægbesætninger og råmaterialer, hvor markedet ikke har tilladt en tilsvarende stigning i salgspriser. Den store omkostning, der er forbundet med affaldshåndtering og animalske biprodukter. En manglende evne til at fuldt ud at videreføre stigninger i omkostningsgrundlaget grundet detailhandleres markedsstyrke, et yderst konkurrencepræget marked og forbrugermodstand over for øgede priser. Reguleringsmæssige omkostninger, forbundet med fødevare- samt miljømæssig sikkerhed Lav grad af innovation Kød hører fortsat til i en traditionel kategori med en lav grad af innovation i forhold til andre friskvaresektorer (Bord Bia Ireland 2011). Og nye smagsvarianter og religiøse præferencer er med til at forme det udvalg af kødprodukter, som supermarkederne sælger Lokal infrastruktur I mange landdistrikter samt landbrugsmæssige økonomier ses en mangel på lokal infrastruktur, idet antallet af små slagterbutikker samt slagterianlæg er faldet. Begrænset adgang til kapital og refinansiering af kapital Behov for uddannelse og praktisk træning Behov for uddannelse og kurser i kødbranchen, praktisk orienterede såvel som inden for forretningsudvikling. Omkostningen hertil udgør en væsentlig barriere, med undtagelse af i Finland hvor uddannelse allerede prioriteres. Behov for oplysning af forbrugerne Udfordringer forbundet med EU- regulering Den udfordring, der er forbundet med regulering; en EU- regulering, der for nylig er trådt i kraft, udgør et øget krav til samt en øget barriere for fødevarevirksomheder, som distribuerer produkter SLMSC udvikling af materiale, Side 5

6 længere end 50 km fra deres produktionssted. Virksomhederne skal have en engrosautorisation, hvilket for mange små virksomheder udgør en ekstra hindring samt omkostning, idet forretningen skal udvides til områder med flere forbrugere. 1.3 Hvorfor har den europæiske kødbranche behov for en målbevidst e- læringsplatform? Behovet for brug af bedste praksis i europæiske kødproduktforsyningskæder har aldrig før været så stort som nu, med de seneste forskrækkelser grundet forkert mærkning af kødprodukter. Forbrugerne er foruroligede, og vi har et ansvar for at levere produkter af bedst mulige kvalitet. Der er ikke nogen anden GRATIS information at finde online, som aktører i kødproduktforsyningskæden kan tilgå. Informationen går hovedsageligt på kommunikation og innovation. Behovsanalysen, som er udført med hjælp fra forretninger i kødbranchen fra Irland, Finland, Danmark og Spanien, viser tydeligt, at det er essentielt ikke at spilde tid på uddannelse, som ikke overordnet set er relevant. Vores moduler er præcise og konkrete, og e- læringsplatformen giver også mulighed for at opnå certificering/akkreditering, som mange ønsker efter gennemførsel af et uddannelsesprogram. 1.4 Europæiske markedstrends Den hollandske virksomhed Innova Market Insights har identificereret nogle nøgletrends, der vil påvirke fødevaremarkedet i 2012 og frem. De vigtigste af disse trends relaterer sig til renhed, autenticitet og bæredygtighed - og dette fordi forbrugere fortsat søger produkter med øget værdi, trods den fortsatte økonomiske uvished. Disse trends er ekstrem relevante for kødbranchen: Ren er det nye naturlig : Naturlige produkter er blevet reglen snarere end undtagelsen på de fleste vestlige markeder, og dette til trods for de fortsatte problemstillinger, der er forbundet med en utvetydig definition af ordet naturlig. Virksomheder markedsfører sig derfor nu i stedet på renhedsgraden af et produkt. Innova Market Insights beretter om en fordobling i antallet af produkter, som virksomheder i beskrev med ordet ren, hvad der ville have været en tredobling i 2010 og langt højere tal i Grøn siger sig selv: Corporate social responsibility (CSR)- og bæredygtighedsstrategier har fået en stadig tiltagende væsentlig rolle. Man fokuserer på at reducere emballage eller at skabe højere velfærd eller bæredygtig handel gennem de såkaldte fair trade lines. Virksomheder søger også i langt højere grad end tidligere at belyse funktionelle samt helbredsmæssige fordele. SLMSC udvikling af materiale, Side 6

7 Beliggenhed er afgørende: Forbrugere viser som aldrig før stor interesse i, hvor fra de får deres fødevarer. Dette kommer sig af en interesse i at støtte op om lokale leverandører, et ønske om at handle ud fra de såkaldte ethnic- style lines, betænkeligheder vedrørende kvalitet og sikkerhed i forhold til importerede produkter og/eller efterspørgslen efter autenticitet, hvad angår produkter fra et specifikt land eller en specifik region. Disse aspekter er af stor betydning for lokale kødproduktforsyningskæder Kvalitet skiller sig ud: På trods af de finansielle udfordringer, der er forbundet med privatforbruget i mange EU- lande, giver en førsteklassespositionering mange fordele. Fødevarer er ikke en såkaldt forbrugsgode, og forbrugere vil efter al sandsynlighed gå efter det ekstreme i begge ender af spektret - fra discountvarer til førsteklasseskvalitetsprodukter - frem for produkter, der ligger midt på spektret. Et kvalitetsprodukt kan betragtes som en overkommelig nydelse i svære økonomiske tider, især hvis produktet indeholder et bedre for dig - element Seniorer påkalder sig opmærksomhed: Virksomheder er begyndt at kigge på de behov, vores aldrende befolkning har både hvad angår emballagemæssig funktionalitet, men også i relation til generelle og mere specifikke helbredsmæssige anliggender. Nye EU- reguleringer vedrørende etiketter har bl.a. også til formål at hjælpe seniorer ved at øge både synligheden og tydeligheden af næringsværdiinformationen. De andre trends, Innova Market Insights har identificeret, er: Fyrre er det nye tyve: Der er stigende fokus på succesrig aldring eller forlængelse af mellemårerne med et aktivt, produktivt og berigende liv, så lang tid som muligt. Vægten ligges i højere grad end tideligere på næring for de senere år. Nøglen vil være at spise rigtigt og balanceret. Midaldrende forbrugere søger mere proaktivt måder at sikre en højere livskvalitet og dermed undgå helbredsmæssige problemer, forbundet med alderdom, såsom demens og dårligere syn, gennem kosttilskud og fødevareindtag. Videnskabeligt grundlag: Forbrugere søger i højere og højere grad det, der er videnskabeligt bevist. Er en påstand tillige godkendt af tilsynsmyndigheder, kan dette virkelig gavne ingredienser og produkter. Regulering bibringer en god mulighed. F.eks. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) godkendelse fra oktober 2010 af sammenhængen mellem Vitamin C og vedligeholdelsen af et velfungerende immunsystem, som har resulteret i en stigning i EFSA- godkendelser, forbundet med sunde knogler. Og kalcium, der er accepteret og godkendt som en SLMSC udvikling af materiale, Side 7

8 aktiv ingrediens, dominerer nu produktlanceringer. Protein- boom: Forbrugere, der søger mæthedsfølelsen og vægttabet, vil tilskynde teknologien til at drive nye kilder af plantebaserede proteiner frem. Kødfrie proteinalternativer bliver hurtigt mere og mere populære. 1.5 Selvevalueringsøvelse 1 Hvad bør du fokusere på at lære? Dette er en frivillig øvelse, der kan hjælpe dig med at fastslå, hvor lydhør du er over for eksisterende samt fremspirende trends i kødbranchen, samt belyse de moduler, du vil få mest ud af at gennemgå. På en skala fra 1-5 hvordan synes du, din forretning håndterer nedenstående emner? 1 Ikke tilfredsstillende 3 Tilfredsstillende 5 Mere end tilfredsstillende Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød (Modul 2) Forbrugerens fortsatte behov for øget værdi. I detailhandlen er kødproduktkategorien blevet et reklameprodukt, der er øverste hylde værdig, og en af de primære slagmarker for masseprisreduktioner blandt detailhandlere. Nøgleaktører i kødbranchen bevæger sig fra nedkølede kødprodukter over mod et frostsortiment, hvilket er mere økonomisk for både aktørerne selv og forbrugerne. Børns næring som et kulinarisk tema for sunde børnemåltider fører til en ny og voksende markedsniche. Forbrugerne har konsekvent vist deres velvilje, hvad angår at betale en god pris for lokalt kød samt kød fra græsningskvæg. Opvarm og spis - kategorien udviser solide salgstal og taler til forbrugere, der søger bekvemmelighed frem for besparelser. Interessen for marinerede kødprodukter er stigende, præcis lige som den generelle interesse for mere krydrede og SLMSC udvikling af materiale, Side 8

9 smagsfulde fødevarer. Er der opstået en trend med at købe direkte fra kilden samt landbrugsordninger, som samfundet støtter op om? I Irland lanceres racebranding, hvor f.eks. Angus- og Hereford- racerne indgår i solide markedsføringskampagner (Aldi og irsk Angus har en fælles reklamekampagne). Link til reklame Kvalitetsracer opnår større og større popularitet og støtte fra foodservicerestauranter som Burger King og Angus Burgers). Link til reklame Sådan skaber du en topmoderne slagterforretning (Modul 3) In- store - oplevelsen er blevet et essentielt differentieringsparameter for mere luksuriøse slagterforretninger. Hele udstillingen af kødprodukterne hvordan de tager sig ud, hvordan de promoveres er en mere og mere vigtig faktor i detailhandlen. Interiør af høj kvalitet, slagterklasser og guidede ture bliver mere almindelige hos mere luksuriøse slagterforretninger. Kødproducenter sælger i højere grad end tidligere direkte til forbrugeren gennem e- handel og online salg. Forny din forretning Gør det, du er god til, bedre! (Modul 4) Detailhandlere tilbyder i højere grad end tidligere udskæringer, der forbindes med global cuisine, idet forbrugerne ønsker at genskabe retter hjemme, som de tilbydes af fødevareservicebranchen. Religiøse skikke får også større og større indflydelse på smagsvarianter. Vi ved, at fødevarer udgør en vigtig del af religiøs observans og spirituelle ritualer i mange trosretninger, herunder kristendommen, jødedommen, islam, hinduisme og budisme. Den voksende offentlige opmærksomhed på nye racer, f.eks. kvægracen Wagyu, særligt udskæringer af Kobe. Singleforbrugere besøger fødevarerestauranter oftere, men køber mindre ved hvert besøg. Hvordan ændrer stigningen i SLMSC udvikling af materiale, Side 9

10 singleforbrugere samt disses behov for bekvemmelige fødevarevaner efterspørgslen, hvad angår stilen på samt udskæringerne af kød? Hvordan kan emballering bruges til at levere optimale portionsstørrelser eller holde kødprodukter friske, når de købes i større partier? Madtilberedningsposer er blevet udviklet som en hjælp i tilberedningen af måltider og er særlig synlige på hylderne hos britiske og irske detailhandlere. Der er et behov for ny emballage med henblik på at tilfredsstille forbrugere, der helst undgår at røre ved kødprodukter. Nye produkter = ny profit (Modul 5) Smagsvarianter indvirker på udskæringer og sortiment i fødevareservicebranchen og detailhandlen. Der eksisterer en efterspørgsel efter nye smagsvarianter og en forventning om produkter, der er marinerede på forhånd og klar til at blive tilberedt. Hvilke nye udformninger af emballage kunne hjælpe forbrugerne til at føle sig mere sikre i forbindelse med tilberedelsen af rå kødprodukter og føle sig involveret i tilberedningen af fødevarerne? Modul 2: Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød Uanset om din forretning er en slagterforretning eller en detailhandel, der sælger kødprodukter, er der et antal måder, hvorpå dette modul kan styrke dine markedsføringsevner samt øge din viden med det formål at hjælpe din forretning til øget salg af kødprodukter samt øget indtjening. I dette modul lærer du at: 2.1 Definer din USP Definere din unikke salgsposition (USP) Blive brandet fortæl og sælg din historie Bruge præcisionsmarkedsføring med henblik på dit specifikke målsegment Anvende seks trin til at tiltrække kunder, der er ideelle for din forretning. SLMSC udvikling af materiale, Side 10

11 Det er vitalt for en forretning at skille sig ud fra mængden i et tætpakket marked. USP er også kendt som dit point of difference. Hvis din forretning skiller sig ud fra mængden, vil alt andet være lettere. Seth Godin refererer, meget passende kødbranchen taget i betragtning, til dette som din Lilla Ko, din USP, som gør din forretning anderledes fra alle andre. Grunden til, at kunderne vil komme til dig. Godins koncept stammer fra hans observation af køer. Har man kigget på dem et stykke tid, ser alle køer ens ud. Men en lilla ko ville absolut skille sig ud og tiltrække sig opmærksomhed. Identificer nu mindst fem tydelige USP er (eller Lilla Ko- fordele), der angiver præcis, hvad du tilbyder dine kunder, men som resten af markedet generelt ikke tilbyder. Du begynder således: Spørg dine kunder Spørg dine ansatte Spørg dine leverandører Spørg dine øvrige forretningspartnere. Eksempler på USP er for slagterier: Slagtere på slagterier tilbyder en unik position på områder som indkøb, slagtning, produktion, tilberedning, markedsføring, distribuering og salg af sporbart lokalt kvalitetskød. De har fuldstændig kontrol over processen gennem hele forsyningskæden, hvilket giver dem mulighed for at udarbejde et solidt markedsføringsbudskab, baseret på 100 % sporbarhed. Dansk eksempel Stensved Slagteri SLMSC udvikling af materiale, Side 11

12 I tillæg til slagtning, tilberedning og salg til egen forretning udfører Stensved Slagteri slagtning og opskæring af okse-, lamme- og svinekød til små private landbrug og lokale slagtere. Dette er et nichemarked og et med et voksende antal af små hobbylandbrug, der behøver en slagteservice af et mindre antal dyr samt tilberedning af forskellige kødprodukter. Eksempler på USP er for slagtere: Danske eksempler Boeslunde Røgeri Denne slagterforretning har et antal USP er: Forretningen inkorporerer dens eget gammeldags røgeri Forretningen sælger dens produkter via internettet alene. Ordrer indgives via internettet, og produkter hentes i forretningen onsdag til fredag. Det er ikke muligt at købe produkter, medmindre disse på forhånd er bestilt via internettet. Torvehallerne KBH Torvehallerne KBH er Københavns største og bedste fødevaremarked med over ugentlige besøgende. Markedet rummer over 60 boder, som sælger fødevarer af den højeste kvalitet og til hver en pengepung. Kødprodukter af den bedste kvalitet sælges bl.a. på markedet, og personlighed, passion og historie bruges til at tiltrække kunder fra hele Storkøbenhavn. En nøgle- USP er de meget dygtige professionelle, som elsker at dele ud af deres viden om samt passion for fødevarer. Markedet har fokus på forskellighed og er meget interaktivt, idet det promoverer prøvesmagninger, sæsonprægede produkter og sjældne produkter fra nær og fjern. Udgangspunktet er den fundamentale respekt for produktet, måltidet og fødevarekulturen. Nøgleord er kvalitet, friskhed og direkte kontakt mellem producenter og sælgere. Irske eksempler Se markedsføringsværktøjet (link til side 2) Selvevalueringsøvelse 2 Denne øvelse vil hjælpe dig med at identificere, hvad din USP( er) vil være i den nærmeste fremtid. Min USP (er) er/vil være baseret på (Du tror måske ikke, du har en USP, men det har du formentlig) Innovation Ja Nej Hvorfor? SLMSC udvikling af materiale, Side 12

13 Kvalitet Pris Grønne akkreditiver Produktsortiment Kundeservice Uddannelse Åbningstider Værdisæt og overbevisninger Området/Regionen Herkomst Tradition 2.2 Bliv brandet fortæl og sælg din historie Er branding noget nyt for dig? Ved du, at udgangspunktet for succesrig markedsføring er at udvikle/redefinere dit brand? Hvorfor? Brand- loyale kunder Er mindre prissensitive Har en større følelsesmæssig forbindelse med din forretning - over tid sætter de større lid til forretningen. Et brand er lig med professionalisme i kundernes øjne Øger salgsindtægten over tid maksimer livsværdien af en kunde Er mindre omkostningstunge, hvad service angår Bliver fortalere for brandet få dine kunder til at tale om og ikke mindst anbefale din forretning! Et brand er mere end blot et logo. Et brand bør kommunikere, hvad der gør din forretning til noget særligt tag udgangspunkt i dine USP er bør repræsentere virksomhedens kultur eller filosofi. Tænk på det som virksomhedens ansigt udadtil adskiller virksomheden fra dens konkurrenter. Et visuelt interessant og stimulerende logo, når vist frem på virksomhedens hjemmeside, samt printvenligt SLMSC udvikling af materiale, Side 13

14 materiale og sociale medier vil hjælpe din forretning til at skille sig ud fra konkurrenternes og gøre det nemmere for kunderne at relatere sig til brandet Har din forretning behov for en brand- gennemgang? Hvis din forretning allerede har et brand, kan det være nyttigt at revidere det, for at sikre at brandet arbejder for forretningen og forbinder den med eksisterende og potentielle kunder. Gode artikler at læne sig op af i den proces er brand- gennemgang, artikel 1 og brand- gennemgang, artikel 2. Branding- relaterede casestudier for aktører i kødbranchen 1 Familiemand og slagter John Crawshaw fra Storbritannien havde et ønske om at vækste sin forretning. Han indrømmer, at mens produktet var godt, og forretningen havde gang i mange positive ting, f.eks. lokale indkøb, blev dette ikke kommunikeret effektivt ud. Læs Johns historie, om hvordan branding var nøglen til at gøre hans markedsføringsindsats mere professionel. 2 Den engelske slagterforretning Stilton Butchers fik assistance af en grafisk designvirksomhed til at anvende en by branding- strategi på tværs af alle reklamematerialer. Læs branding- historien her. 3 Slagterforretningen McCarthys Butchers of Kanturk, nu i 5. generationsled, gennemgik for nylig en rebranding- proces med hjælp fra den irske designvirksomhed Momentum Marketing. Det nye brand viser familiens rødder og de gamle familietraditioner. Det forrige brand Det nye brand SLMSC udvikling af materiale, Side 14

15 4 Den danske handelsorganisation Danske Slagtermestre (DSM) er en markedsføringsorganisation og en arbejdsgiverorganisation med ca. 400 medlemmer, inklusive private slagtere, slagterier og andre aktører i fødevarebranchen. DSM tilbyder professional markedsføring gennem organisationens in- house reklamebureau. Et brand- koncept er f.eks. Mad Med Mere, hvor forretninger kan drage fordel af et fælles brand til brug i kampagner, herunder salgskampagner som f.eks. Fredagens gourmet take- away, og i forretningsvinduer, på arbejdstøj, intranettet og in- house tv, til leverandører mv. Forretninger i kødproduktforsyningskæden kan lære meget af at se nedenstående YouTube- videoer vedrørende branding og udvikling af brand- strategier. Hvad er branding? Hvad er brand- strategi? RaxV2as8s&feature=related Fortæl og sælg din historie Hvis du fuldfører denne sektion, vil du få solidt markedsføringsmateriale med dig hjem, som du kan bruge til at lancere en PR- kampagne. Din forretning har en fængslende historie bag sig. Fortæller du kunderne den? I stedet for blot at sælge kødprodukter er aktører i kødbranchen nødt til at fortælle historien bag deres proces og produkt. Dette gør produktet levende og giver forretningen personlighed med et autentisk budskab. Det er en velkendt leveregel, at folk køber folk. Din personlige historie og hvorfor du gør, hvad du gør, kan fungere som en vægtig beretning om din ekspertise inden for kødprodukter. Så snart du har skitseret din historie, bør du begynde at fortælle den. Opdater din hjemmeside, så den er mere personlig. Og opbyg din historie over tid i takt med at forretningen udvikler sig. SLMSC udvikling af materiale, Side 15

16 HUSK: Undgå ensformighed! Undgå slidte udtryk hvor unikt er f.eks. ordet unik? Du skal sælge DIN personlighed skriv på et sprog, som virkelige mennesker vil forstå. Smid alt jargon over bord, gør dine sætninger korte, bland lidt humor i, og lyd som om du er et menneske! Lad dine kunder se, smage, føle og dufte dine produkter gennem beskrivelser, der skaber kraftfulde billeder på deres nethinde og i deres øvrige sansesystem Invester i gode fotos af dig og din forretning Vi mennesker tænker ofte i billeder. Hvis du vil huskes, bør du have et udvalg af professionelle og interessante billeder af dig og i kontekst af forretningen, dit produkt (både råt og i færdige opskrifter), dit arbejdssted, de ansatte og kunderne. Husk at opdatere billederne jævnligt. Brug billeder på forretningens hjemmeside samt i sociale medier og pressen. Brug også dit eget kamera til at fange milepæle, herunder sæsonevents. Etabler et billedalbum på et socialt medie, f.eks. Pinterest (eksempel: Sea Breeze Farm) eller Flickr (eksempel: The Butcher Shop, Boston). Selvevalueringsøvelse 3 Fortæl din historie denne skabelon vil hjælpe dig til at skrive din historie 2.3 Præcisionsmarkedsføring Du har sikkert allerede hørt om målrettet markedsføring, hvor du retter din markedsføringsindsats mod specifikke segmenter, du ønsker at sælge til, f.eks. en geografisk målgruppe (alle, der bor i en radius på 20 km), et forretningssegment (f.eks. fødevareservice) eller et demografisk segment (studerende). Annoncering og markedsføring kan være omkostningstungt, hvorfor vi vil hjælpe dig med at markedsføre din forretning mere præcist, hvor succes er baseret ikke på at appellere til alle og enhver, men på at være yderst fokuseret på specifikke nichemarkeder. Markedsføring forandrer sig konstant Gammeldags markedsføring Markedsføring nu - opbyg relationer Bestod af massemarkedsføring, hvis indhold var statisk one size fits all - budskabet Kun lidt eller slet ingen tidsmæssig Markedsfør dine produkter til de mennesker, der ønsker at høre fra dig! Målrettet nichemarkedsføringstilgang med dynamisk indhold og realtidshandlinger SLMSC udvikling af materiale, Side 16

17 interaktion Ikke alene er dette en kostelig taktik, det er også langt fra så effektivt som målretning af indsatsen mod de for din forretning ideelle kunder. Når du organiserer markedsføringen (og forretningen som helhed) i forhold til dit ideelle kundesegment, får du mulighed for virkelig at adresse det publikum på en måde, de forstår og som de formentlig vil respondere positivt på. Eksempler på gammeldags markedsføring Eksempler på markedsføring nu Markedsføring i avis eller blad Annoncering udendørs Printet brochure. Nyhedsmail med eksklusive specialtilbud, der er relevante for modtager Markedsføring gennem sociale medier f.eks. Facebook- tilbud/- opskrifter Udsendelse af budskaber via sms Brug af QI- koder for at få forbrugerne til at komme til dig kunne f.eks. være en demonstrationsvideo, et mød landmanden - event mv. YouTube- reklamer. Næste sektion omhandler tiltrækning af kunder, der er ideelle for din forretning, og vil gøre dig i stand til at målrette dine markedsføringsaktiviteter mod de selv samme kunder. 2.4 SEKS TRIN MOD AT TILTRÆKKE KUNDER, DER ER IDEELLE FOR DIN FORRETNING Trin 1. Identificer dit marked og dit ideelle kundesegment hvad kan de godt lide at foretage sig? Selvevalueringsøvelse 4 Nødvendig information Hvem udgør dit målsegment? Kend målsegmentets alder, køn, indkomst og geografiske beliggenhed. Succesrige forretninger i kødbranchen prøver ikke at være alt for alle, men i stedet bør du identificere dit perfekte kundesegment og Din information SLMSC udvikling af materiale, Side 17

18 servicere dem fra top til tå. Søg kunder, der er interesseret i alt, hvad du sælger f.eks. tilhængere af specielle racer, specialtilbud til enkeltpersoner, globale smagsmuligheder mv. Præcisionsmarkedsføring kræver, at du udvikler en dyb forståelse for dine kunder. Du skal vide mere end blot, hvor gamle de er og deres adresse du skal f.eks. vide: o o o Hvad kan de godt lide at foretage sig? Mere information om deres livsstil vil være meget værdifuldt i din markedsføring og i udarbejdelsen af produktudviklingsplaner. Hvor ligger deres smertegrænse? Bryder de sig f.eks. ikke om at håndtere kød. Hvad beklager de sig over? F.eks. pris, miljømæssige hensyn, sporbarhed. Gør dig bekendt med dine eksisterende kunder, og udarbejd en profil af dine ideeller kunder. Benyt en stor detaljeringsgrad Trin 2. Sådan tiltrækker du kunderne Udfordringen er at slå konkurrenterne og kommunikere ud, på hvilke måder din forretning er bedre end andre i branchen. Det rækker simpelthen ikke længere at konkurrere på pris og udvalg alene. Forbrugere i dag søger noget mere - de efterspørger substans og handler ofte med deres følelser. Personliggør din markedsføring. Kommuniker på en personlig måde til dine kontakter. Vær samtidig opmærksom på markedsføringslovgivningen - kontakter skal sige ja tak til at SLMSC udvikling af materiale, Side 18

19 modtage e- mails fra din forretning i forbindelse med f.eks. særlige tilbud. Opbyg en kundedatabase, inklusive præferencer, og antag, at kunderne køber i samme boldgade hvis en kunde køber lammekød, så send kunden nye opskrifter på lam, madlavningstips, der særligt gælder tilberedning af lammekød samt specielle tilbud på og specialinformation om lammekød. Udnyt teknologien, når du søger information. Bed kunder skrive sig op til nyhedsbreve og specielle tilbud på din hjemmeside, sociale medier og i forretningen. Husk, med data følger ansvar. Gør dig bekendt med persondataloven. Klik her for eksempler på anmodninger til brug i forbindelse med tilladt markedsføring Trin 3. Du skal ikke kun sælge men også oplyse Når du fortæller kunderne om dine produkter, føler de, de får ekstra oplysninger med i prisen. Udnyt dine evner, din ekspertise og din viden til at hjælpe kunderne. James Whelan Butchers i Irland har udviklet en serie af hjælpsomme videoer, der har til formål at give køkkentips og udvikle evner inden for kokkerering af kød. Se videoerne her. Du kan også tjene lidt ekstra ved at tilbyde kunder, der viser interesse i kød, workshopper og kurser. Eksempler: James Whelan Butchers tilbyder en serie af slagterkurser om knivfærdigheder og udskæring af svine- og oksekød. Se mere her. Jack McCarthy Butchers tilbyder et kursus, der hedder Grisen på en dag. Se mere her. Du kan også dele ud af din viden online. Det er et meget effektivt værktøj i opbygningen af dit renomme. Du kan f.eks. uploade personlige videoer på YouTube eller Foodbuzz. Se f.eks. disse om, hvordan man laver blodpølse... Irlands favorit blodpølse Sheridans madfestival. Arranger et event Vær vært for en kokkedemonstration i din forretning eller på et lokalt hotel, hvor I benytter dine produkter. Tilbyd publikum kødprodukter til en særlig discountpris, afhold gratis lodtrækning om et/flere produkter og sørg for at få kontaktdetaljer til brug i senere markedsføring. Madklubber mv. bliver mere og mere populære og giver både producenter og detailhandlere måder at komme i kontakt med den voksende gruppe af kvalitetsbevidste kødproduktforbrugere på. Eksempler er Lobels kulinariske klub og Spørg slagteren. SLMSC udvikling af materiale, Side 19

Salg, salg og atter salg

Salg, salg og atter salg Salg, salg og atter salg Ved Henning Rouchmann Om Henning Rouchmann Altid haft fokus på salg, markedsføring, kommunikation og ledelse. Min store passion har altid været at udvikle og videreudvikle stærke

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Udgivet af

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 1. Strategic frame and business focus Side 2 1.1 Indledning Side 3 1.2 Problemfelt Side 5 1.3 Problemformulering Side 6 1.4 Afgrænsning Side 7 1.5 Genstandsfelt Side 8 1.5.1 Interview

Læs mere

DUBLI BUSINESS SYSTEM. Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed

DUBLI BUSINESS SYSTEM. Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed DUBLI BUSINESS SYSTEM Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Introduktion Velkommen til DubLi Networks verden! Her får du chancen

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE DIN 48- TIMER SMART START GUIDE Versjon 1.6;Dansk GRUPPENS VÆKST ER AFHÆNGIG AV HASTIGHEDEN TIL LEDEREN www.theroyalalliance.com Morten Andersen og Royal Alliance.Versjon 1.6;Dansk, 22-jan-12, Norsk INDHOLD

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Formlen for en succesfuld Kick-Ass Start-Up

Formlen for en succesfuld Kick-Ass Start-Up Mogens Bertelsen, Succesportalen.dk Formlen for en succesfuld Kick-Ass Start-Up Få de rigtige mindsets og strategier. Opdag din niche. Skab dit produkt. Markedsfør det. Og få dine potentielle kunder til

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

VEJEN TIL DET MODNE ARKED

VEJEN TIL DET MODNE ARKED VEJEN TIL DET MODNE ARKED og Vejen til det modne marked Inspiration til produkt- og serviceudvikling - hvordan kommunikerer vi med de modne forbrugere? Forord Andelen af befolkningen over 50 år vil stige

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere