SLMSC udvikling af materiale, Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLMSC udvikling af materiale, Side 1"

Transkript

1 SLMSC udvikling af materiale, Side 1

2 Et praktisk læringsværktøj til brug for udviklingen af din forretning Introduktion Små kødproducenter over hele Europa kæmper af forskellige grunde for at overleve. Mangel på efterspørgsel efter deres produkter er dog ikke årsagen hertil. Producenterne spiller en vital rolle i den europæiske kødproduktforsyningskæde, men alligevel imødegår flertallet en nedgang i såvel profit som konkurrenceevne, hvilket resulterer i tab af indkomst og job samt en forringet livskvalitet. Nedgangen skyldes bl.a. eksterne faktorer, men vi mener - givet den fortsatte vækst i kødbranchen samt stigningen af forbrugerpræferencer for lokale fødevarer at interne forhindringer såsom en på kort sigt driftsmæssig fokus, kombineret med mangel på innovation og markedsføringsevner, begrænser væksten for lokale producenter af kødprodukter. Effekten af lovgivningsmæssige ændringer i landbrugsfødevarebranchen har sammenlagt med talrige forbrugsforskrækkelser betydet, at anerkendte praktisk orienterede erhvervsuddannelser i mange EU lande nu har fokus på fødevarevidenskab, - teknologi, - hygiejne samt efterlevelse af lovgivningen. Uddannelsen i forretningsudvikling anses for at være for generisk, for overvældende eller for omkostningstung for små og mellemstore virksomheder (SMV er), beliggende i landdistrikter. Der tilbydes meget få, hvis overhovedet nogen, specifikke kurser i innovation og markedsføring, som er relevante for kødbranchen. Dette EU- baserede Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme har for øje at tage fat på disse problemstillinger. Fordelene ved at gennemføre e- læringsprogrammet GRATIS adgang til branchespecifikke uddannelsesmaterialer med særlig fokus på innovative tilgange og bedste praksis fra hele EU. Behovsanalysen har tydeliggjort, at den eksisterende udviklingsuddannelse er for generisk, for overvældende og for dyr (tid og penge) for SMV er i landområderne. Platformen er lettilgængelig og indeholder mange øvelser og skabeloner, som du nemt kan tilpasse din forretning. Du får mulighed for at teste din viden og opnå certificering, hvis du gennemfører hele e- læringsprogrammet. SLMSC udvikling af materiale, Side 2

3 Sådan bruger du SLMSC- værktøjet Denne e- læringsplatform kan bruges på mange måder. Du kan vælge at gennemgå delene 1-5 i rækkefølge, eller du har måske kun behov for en eller få af delene. Hvis du virkelig vil have glæde af platformen, foreslår vi, at du begynder med Del 1 og fortsætter derfra. SLMSC- programmet kan opdeles i fem komponenter: Modul 1 - The big picture forståelse af lokale kødproduktforsyningskæder Modul 2 - Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød Modul 3 - Sådan opbygger du en topmoderne slagterforretning Modul 4 - Forny din forretning Gør det, du er god til, bedre! Modul 5 - Nye produkter = ny profit. SLMSC udvikling af materiale, Side 3

4 Modul 1: The big picture forståelse af lokale kødproduktforsyningskæder 1.1 Hvad forstår vi ved en lokal kødproduktforsyningskæde? Lokale kødproduktforsyningskæder inkluderer alle spillere på markedet, som har med kødet at gøre, fra det forlader landmanden til det ender hos forbrugeren, heriblandt leverandører, producenter, forarbejdningsvirksomheder/slagterier, distributører samt markedet som helhed. Velorien- terede kunder Producenter / Landmænd Tilgængelige markeder Forarbejd- ningsvirksomheder/ Slagterier Distributører I tillæg til ovenstående indeholder forsyningskæden interessenter som f.eks.: kontrolmyndigheder instruktører dyrlæger affaldshåndteringsvirksomheder sektorspecifikke markedsføringsorganer interesseorganisationer. 1.2 Forhindringer for aktører i kødbranchen Alle europæiske aktører i kødbranchen mødes af samme forhindringer: Økonomi Europas svækkede økonomi har ført til et øget forbrugerfokus på at opnå værdi for pengene, og en ændring i forbrugeradfærden udfordrer nu aktørerne i kødproduktforsyningskæden til at agere. SLMSC udvikling af materiale, Side 4

5 Vores nylige SLMSC- uddannelsesbehovsanalyse af aktører i kødbranchen i de deltagende fire lande (Irland, Finland, Danmark og Spanien) viser, at 39 % af virksomheder har oplevet en nedgang i profitmarginer over de sidste to år. Dette er højst sandsynligvis et billede på resultatet af forbrugernes adfærd i løbet af den finansielle krise. Irland (40 %) og Spanien (75 %) har oplevet den største nedgang i rentabilitet, alt mens 50 % af finske virksomheder beretter om øget profit og udviser vel over gennemsnitlige tal Øget omkostningsgrundlag En grund til den nedadgående rentabilitet kan findes i den stigende pris på kvægbesætninger og råmaterialer, hvor markedet ikke har tilladt en tilsvarende stigning i salgspriser. Den store omkostning, der er forbundet med affaldshåndtering og animalske biprodukter. En manglende evne til at fuldt ud at videreføre stigninger i omkostningsgrundlaget grundet detailhandleres markedsstyrke, et yderst konkurrencepræget marked og forbrugermodstand over for øgede priser. Reguleringsmæssige omkostninger, forbundet med fødevare- samt miljømæssig sikkerhed Lav grad af innovation Kød hører fortsat til i en traditionel kategori med en lav grad af innovation i forhold til andre friskvaresektorer (Bord Bia Ireland 2011). Og nye smagsvarianter og religiøse præferencer er med til at forme det udvalg af kødprodukter, som supermarkederne sælger Lokal infrastruktur I mange landdistrikter samt landbrugsmæssige økonomier ses en mangel på lokal infrastruktur, idet antallet af små slagterbutikker samt slagterianlæg er faldet. Begrænset adgang til kapital og refinansiering af kapital Behov for uddannelse og praktisk træning Behov for uddannelse og kurser i kødbranchen, praktisk orienterede såvel som inden for forretningsudvikling. Omkostningen hertil udgør en væsentlig barriere, med undtagelse af i Finland hvor uddannelse allerede prioriteres. Behov for oplysning af forbrugerne Udfordringer forbundet med EU- regulering Den udfordring, der er forbundet med regulering; en EU- regulering, der for nylig er trådt i kraft, udgør et øget krav til samt en øget barriere for fødevarevirksomheder, som distribuerer produkter SLMSC udvikling af materiale, Side 5

6 længere end 50 km fra deres produktionssted. Virksomhederne skal have en engrosautorisation, hvilket for mange små virksomheder udgør en ekstra hindring samt omkostning, idet forretningen skal udvides til områder med flere forbrugere. 1.3 Hvorfor har den europæiske kødbranche behov for en målbevidst e- læringsplatform? Behovet for brug af bedste praksis i europæiske kødproduktforsyningskæder har aldrig før været så stort som nu, med de seneste forskrækkelser grundet forkert mærkning af kødprodukter. Forbrugerne er foruroligede, og vi har et ansvar for at levere produkter af bedst mulige kvalitet. Der er ikke nogen anden GRATIS information at finde online, som aktører i kødproduktforsyningskæden kan tilgå. Informationen går hovedsageligt på kommunikation og innovation. Behovsanalysen, som er udført med hjælp fra forretninger i kødbranchen fra Irland, Finland, Danmark og Spanien, viser tydeligt, at det er essentielt ikke at spilde tid på uddannelse, som ikke overordnet set er relevant. Vores moduler er præcise og konkrete, og e- læringsplatformen giver også mulighed for at opnå certificering/akkreditering, som mange ønsker efter gennemførsel af et uddannelsesprogram. 1.4 Europæiske markedstrends Den hollandske virksomhed Innova Market Insights har identificereret nogle nøgletrends, der vil påvirke fødevaremarkedet i 2012 og frem. De vigtigste af disse trends relaterer sig til renhed, autenticitet og bæredygtighed - og dette fordi forbrugere fortsat søger produkter med øget værdi, trods den fortsatte økonomiske uvished. Disse trends er ekstrem relevante for kødbranchen: Ren er det nye naturlig : Naturlige produkter er blevet reglen snarere end undtagelsen på de fleste vestlige markeder, og dette til trods for de fortsatte problemstillinger, der er forbundet med en utvetydig definition af ordet naturlig. Virksomheder markedsfører sig derfor nu i stedet på renhedsgraden af et produkt. Innova Market Insights beretter om en fordobling i antallet af produkter, som virksomheder i beskrev med ordet ren, hvad der ville have været en tredobling i 2010 og langt højere tal i Grøn siger sig selv: Corporate social responsibility (CSR)- og bæredygtighedsstrategier har fået en stadig tiltagende væsentlig rolle. Man fokuserer på at reducere emballage eller at skabe højere velfærd eller bæredygtig handel gennem de såkaldte fair trade lines. Virksomheder søger også i langt højere grad end tidligere at belyse funktionelle samt helbredsmæssige fordele. SLMSC udvikling af materiale, Side 6

7 Beliggenhed er afgørende: Forbrugere viser som aldrig før stor interesse i, hvor fra de får deres fødevarer. Dette kommer sig af en interesse i at støtte op om lokale leverandører, et ønske om at handle ud fra de såkaldte ethnic- style lines, betænkeligheder vedrørende kvalitet og sikkerhed i forhold til importerede produkter og/eller efterspørgslen efter autenticitet, hvad angår produkter fra et specifikt land eller en specifik region. Disse aspekter er af stor betydning for lokale kødproduktforsyningskæder Kvalitet skiller sig ud: På trods af de finansielle udfordringer, der er forbundet med privatforbruget i mange EU- lande, giver en førsteklassespositionering mange fordele. Fødevarer er ikke en såkaldt forbrugsgode, og forbrugere vil efter al sandsynlighed gå efter det ekstreme i begge ender af spektret - fra discountvarer til førsteklasseskvalitetsprodukter - frem for produkter, der ligger midt på spektret. Et kvalitetsprodukt kan betragtes som en overkommelig nydelse i svære økonomiske tider, især hvis produktet indeholder et bedre for dig - element Seniorer påkalder sig opmærksomhed: Virksomheder er begyndt at kigge på de behov, vores aldrende befolkning har både hvad angår emballagemæssig funktionalitet, men også i relation til generelle og mere specifikke helbredsmæssige anliggender. Nye EU- reguleringer vedrørende etiketter har bl.a. også til formål at hjælpe seniorer ved at øge både synligheden og tydeligheden af næringsværdiinformationen. De andre trends, Innova Market Insights har identificeret, er: Fyrre er det nye tyve: Der er stigende fokus på succesrig aldring eller forlængelse af mellemårerne med et aktivt, produktivt og berigende liv, så lang tid som muligt. Vægten ligges i højere grad end tideligere på næring for de senere år. Nøglen vil være at spise rigtigt og balanceret. Midaldrende forbrugere søger mere proaktivt måder at sikre en højere livskvalitet og dermed undgå helbredsmæssige problemer, forbundet med alderdom, såsom demens og dårligere syn, gennem kosttilskud og fødevareindtag. Videnskabeligt grundlag: Forbrugere søger i højere og højere grad det, der er videnskabeligt bevist. Er en påstand tillige godkendt af tilsynsmyndigheder, kan dette virkelig gavne ingredienser og produkter. Regulering bibringer en god mulighed. F.eks. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) godkendelse fra oktober 2010 af sammenhængen mellem Vitamin C og vedligeholdelsen af et velfungerende immunsystem, som har resulteret i en stigning i EFSA- godkendelser, forbundet med sunde knogler. Og kalcium, der er accepteret og godkendt som en SLMSC udvikling af materiale, Side 7

8 aktiv ingrediens, dominerer nu produktlanceringer. Protein- boom: Forbrugere, der søger mæthedsfølelsen og vægttabet, vil tilskynde teknologien til at drive nye kilder af plantebaserede proteiner frem. Kødfrie proteinalternativer bliver hurtigt mere og mere populære. 1.5 Selvevalueringsøvelse 1 Hvad bør du fokusere på at lære? Dette er en frivillig øvelse, der kan hjælpe dig med at fastslå, hvor lydhør du er over for eksisterende samt fremspirende trends i kødbranchen, samt belyse de moduler, du vil få mest ud af at gennemgå. På en skala fra 1-5 hvordan synes du, din forretning håndterer nedenstående emner? 1 Ikke tilfredsstillende 3 Tilfredsstillende 5 Mere end tilfredsstillende Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød (Modul 2) Forbrugerens fortsatte behov for øget værdi. I detailhandlen er kødproduktkategorien blevet et reklameprodukt, der er øverste hylde værdig, og en af de primære slagmarker for masseprisreduktioner blandt detailhandlere. Nøgleaktører i kødbranchen bevæger sig fra nedkølede kødprodukter over mod et frostsortiment, hvilket er mere økonomisk for både aktørerne selv og forbrugerne. Børns næring som et kulinarisk tema for sunde børnemåltider fører til en ny og voksende markedsniche. Forbrugerne har konsekvent vist deres velvilje, hvad angår at betale en god pris for lokalt kød samt kød fra græsningskvæg. Opvarm og spis - kategorien udviser solide salgstal og taler til forbrugere, der søger bekvemmelighed frem for besparelser. Interessen for marinerede kødprodukter er stigende, præcis lige som den generelle interesse for mere krydrede og SLMSC udvikling af materiale, Side 8

9 smagsfulde fødevarer. Er der opstået en trend med at købe direkte fra kilden samt landbrugsordninger, som samfundet støtter op om? I Irland lanceres racebranding, hvor f.eks. Angus- og Hereford- racerne indgår i solide markedsføringskampagner (Aldi og irsk Angus har en fælles reklamekampagne). Link til reklame Kvalitetsracer opnår større og større popularitet og støtte fra foodservicerestauranter som Burger King og Angus Burgers). Link til reklame Sådan skaber du en topmoderne slagterforretning (Modul 3) In- store - oplevelsen er blevet et essentielt differentieringsparameter for mere luksuriøse slagterforretninger. Hele udstillingen af kødprodukterne hvordan de tager sig ud, hvordan de promoveres er en mere og mere vigtig faktor i detailhandlen. Interiør af høj kvalitet, slagterklasser og guidede ture bliver mere almindelige hos mere luksuriøse slagterforretninger. Kødproducenter sælger i højere grad end tidligere direkte til forbrugeren gennem e- handel og online salg. Forny din forretning Gør det, du er god til, bedre! (Modul 4) Detailhandlere tilbyder i højere grad end tidligere udskæringer, der forbindes med global cuisine, idet forbrugerne ønsker at genskabe retter hjemme, som de tilbydes af fødevareservicebranchen. Religiøse skikke får også større og større indflydelse på smagsvarianter. Vi ved, at fødevarer udgør en vigtig del af religiøs observans og spirituelle ritualer i mange trosretninger, herunder kristendommen, jødedommen, islam, hinduisme og budisme. Den voksende offentlige opmærksomhed på nye racer, f.eks. kvægracen Wagyu, særligt udskæringer af Kobe. Singleforbrugere besøger fødevarerestauranter oftere, men køber mindre ved hvert besøg. Hvordan ændrer stigningen i SLMSC udvikling af materiale, Side 9

10 singleforbrugere samt disses behov for bekvemmelige fødevarevaner efterspørgslen, hvad angår stilen på samt udskæringerne af kød? Hvordan kan emballering bruges til at levere optimale portionsstørrelser eller holde kødprodukter friske, når de købes i større partier? Madtilberedningsposer er blevet udviklet som en hjælp i tilberedningen af måltider og er særlig synlige på hylderne hos britiske og irske detailhandlere. Der er et behov for ny emballage med henblik på at tilfredsstille forbrugere, der helst undgår at røre ved kødprodukter. Nye produkter = ny profit (Modul 5) Smagsvarianter indvirker på udskæringer og sortiment i fødevareservicebranchen og detailhandlen. Der eksisterer en efterspørgsel efter nye smagsvarianter og en forventning om produkter, der er marinerede på forhånd og klar til at blive tilberedt. Hvilke nye udformninger af emballage kunne hjælpe forbrugerne til at føle sig mere sikre i forbindelse med tilberedelsen af rå kødprodukter og føle sig involveret i tilberedningen af fødevarerne? Modul 2: Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød Uanset om din forretning er en slagterforretning eller en detailhandel, der sælger kødprodukter, er der et antal måder, hvorpå dette modul kan styrke dine markedsføringsevner samt øge din viden med det formål at hjælpe din forretning til øget salg af kødprodukter samt øget indtjening. I dette modul lærer du at: 2.1 Definer din USP Definere din unikke salgsposition (USP) Blive brandet fortæl og sælg din historie Bruge præcisionsmarkedsføring med henblik på dit specifikke målsegment Anvende seks trin til at tiltrække kunder, der er ideelle for din forretning. SLMSC udvikling af materiale, Side 10

11 Det er vitalt for en forretning at skille sig ud fra mængden i et tætpakket marked. USP er også kendt som dit point of difference. Hvis din forretning skiller sig ud fra mængden, vil alt andet være lettere. Seth Godin refererer, meget passende kødbranchen taget i betragtning, til dette som din Lilla Ko, din USP, som gør din forretning anderledes fra alle andre. Grunden til, at kunderne vil komme til dig. Godins koncept stammer fra hans observation af køer. Har man kigget på dem et stykke tid, ser alle køer ens ud. Men en lilla ko ville absolut skille sig ud og tiltrække sig opmærksomhed. Identificer nu mindst fem tydelige USP er (eller Lilla Ko- fordele), der angiver præcis, hvad du tilbyder dine kunder, men som resten af markedet generelt ikke tilbyder. Du begynder således: Spørg dine kunder Spørg dine ansatte Spørg dine leverandører Spørg dine øvrige forretningspartnere. Eksempler på USP er for slagterier: Slagtere på slagterier tilbyder en unik position på områder som indkøb, slagtning, produktion, tilberedning, markedsføring, distribuering og salg af sporbart lokalt kvalitetskød. De har fuldstændig kontrol over processen gennem hele forsyningskæden, hvilket giver dem mulighed for at udarbejde et solidt markedsføringsbudskab, baseret på 100 % sporbarhed. Dansk eksempel Stensved Slagteri SLMSC udvikling af materiale, Side 11

12 I tillæg til slagtning, tilberedning og salg til egen forretning udfører Stensved Slagteri slagtning og opskæring af okse-, lamme- og svinekød til små private landbrug og lokale slagtere. Dette er et nichemarked og et med et voksende antal af små hobbylandbrug, der behøver en slagteservice af et mindre antal dyr samt tilberedning af forskellige kødprodukter. Eksempler på USP er for slagtere: Danske eksempler Boeslunde Røgeri Denne slagterforretning har et antal USP er: Forretningen inkorporerer dens eget gammeldags røgeri Forretningen sælger dens produkter via internettet alene. Ordrer indgives via internettet, og produkter hentes i forretningen onsdag til fredag. Det er ikke muligt at købe produkter, medmindre disse på forhånd er bestilt via internettet. Torvehallerne KBH Torvehallerne KBH er Københavns største og bedste fødevaremarked med over ugentlige besøgende. Markedet rummer over 60 boder, som sælger fødevarer af den højeste kvalitet og til hver en pengepung. Kødprodukter af den bedste kvalitet sælges bl.a. på markedet, og personlighed, passion og historie bruges til at tiltrække kunder fra hele Storkøbenhavn. En nøgle- USP er de meget dygtige professionelle, som elsker at dele ud af deres viden om samt passion for fødevarer. Markedet har fokus på forskellighed og er meget interaktivt, idet det promoverer prøvesmagninger, sæsonprægede produkter og sjældne produkter fra nær og fjern. Udgangspunktet er den fundamentale respekt for produktet, måltidet og fødevarekulturen. Nøgleord er kvalitet, friskhed og direkte kontakt mellem producenter og sælgere. Irske eksempler Se markedsføringsværktøjet (link til side 2) Selvevalueringsøvelse 2 Denne øvelse vil hjælpe dig med at identificere, hvad din USP( er) vil være i den nærmeste fremtid. Min USP (er) er/vil være baseret på (Du tror måske ikke, du har en USP, men det har du formentlig) Innovation Ja Nej Hvorfor? SLMSC udvikling af materiale, Side 12

13 Kvalitet Pris Grønne akkreditiver Produktsortiment Kundeservice Uddannelse Åbningstider Værdisæt og overbevisninger Området/Regionen Herkomst Tradition 2.2 Bliv brandet fortæl og sælg din historie Er branding noget nyt for dig? Ved du, at udgangspunktet for succesrig markedsføring er at udvikle/redefinere dit brand? Hvorfor? Brand- loyale kunder Er mindre prissensitive Har en større følelsesmæssig forbindelse med din forretning - over tid sætter de større lid til forretningen. Et brand er lig med professionalisme i kundernes øjne Øger salgsindtægten over tid maksimer livsværdien af en kunde Er mindre omkostningstunge, hvad service angår Bliver fortalere for brandet få dine kunder til at tale om og ikke mindst anbefale din forretning! Et brand er mere end blot et logo. Et brand bør kommunikere, hvad der gør din forretning til noget særligt tag udgangspunkt i dine USP er bør repræsentere virksomhedens kultur eller filosofi. Tænk på det som virksomhedens ansigt udadtil adskiller virksomheden fra dens konkurrenter. Et visuelt interessant og stimulerende logo, når vist frem på virksomhedens hjemmeside, samt printvenligt SLMSC udvikling af materiale, Side 13

14 materiale og sociale medier vil hjælpe din forretning til at skille sig ud fra konkurrenternes og gøre det nemmere for kunderne at relatere sig til brandet Har din forretning behov for en brand- gennemgang? Hvis din forretning allerede har et brand, kan det være nyttigt at revidere det, for at sikre at brandet arbejder for forretningen og forbinder den med eksisterende og potentielle kunder. Gode artikler at læne sig op af i den proces er brand- gennemgang, artikel 1 og brand- gennemgang, artikel 2. Branding- relaterede casestudier for aktører i kødbranchen 1 Familiemand og slagter John Crawshaw fra Storbritannien havde et ønske om at vækste sin forretning. Han indrømmer, at mens produktet var godt, og forretningen havde gang i mange positive ting, f.eks. lokale indkøb, blev dette ikke kommunikeret effektivt ud. Læs Johns historie, om hvordan branding var nøglen til at gøre hans markedsføringsindsats mere professionel. 2 Den engelske slagterforretning Stilton Butchers fik assistance af en grafisk designvirksomhed til at anvende en by branding- strategi på tværs af alle reklamematerialer. Læs branding- historien her. 3 Slagterforretningen McCarthys Butchers of Kanturk, nu i 5. generationsled, gennemgik for nylig en rebranding- proces med hjælp fra den irske designvirksomhed Momentum Marketing. Det nye brand viser familiens rødder og de gamle familietraditioner. Det forrige brand Det nye brand SLMSC udvikling af materiale, Side 14

15 4 Den danske handelsorganisation Danske Slagtermestre (DSM) er en markedsføringsorganisation og en arbejdsgiverorganisation med ca. 400 medlemmer, inklusive private slagtere, slagterier og andre aktører i fødevarebranchen. DSM tilbyder professional markedsføring gennem organisationens in- house reklamebureau. Et brand- koncept er f.eks. Mad Med Mere, hvor forretninger kan drage fordel af et fælles brand til brug i kampagner, herunder salgskampagner som f.eks. Fredagens gourmet take- away, og i forretningsvinduer, på arbejdstøj, intranettet og in- house tv, til leverandører mv. Forretninger i kødproduktforsyningskæden kan lære meget af at se nedenstående YouTube- videoer vedrørende branding og udvikling af brand- strategier. Hvad er branding? Hvad er brand- strategi? RaxV2as8s&feature=related Fortæl og sælg din historie Hvis du fuldfører denne sektion, vil du få solidt markedsføringsmateriale med dig hjem, som du kan bruge til at lancere en PR- kampagne. Din forretning har en fængslende historie bag sig. Fortæller du kunderne den? I stedet for blot at sælge kødprodukter er aktører i kødbranchen nødt til at fortælle historien bag deres proces og produkt. Dette gør produktet levende og giver forretningen personlighed med et autentisk budskab. Det er en velkendt leveregel, at folk køber folk. Din personlige historie og hvorfor du gør, hvad du gør, kan fungere som en vægtig beretning om din ekspertise inden for kødprodukter. Så snart du har skitseret din historie, bør du begynde at fortælle den. Opdater din hjemmeside, så den er mere personlig. Og opbyg din historie over tid i takt med at forretningen udvikler sig. SLMSC udvikling af materiale, Side 15

16 HUSK: Undgå ensformighed! Undgå slidte udtryk hvor unikt er f.eks. ordet unik? Du skal sælge DIN personlighed skriv på et sprog, som virkelige mennesker vil forstå. Smid alt jargon over bord, gør dine sætninger korte, bland lidt humor i, og lyd som om du er et menneske! Lad dine kunder se, smage, føle og dufte dine produkter gennem beskrivelser, der skaber kraftfulde billeder på deres nethinde og i deres øvrige sansesystem Invester i gode fotos af dig og din forretning Vi mennesker tænker ofte i billeder. Hvis du vil huskes, bør du have et udvalg af professionelle og interessante billeder af dig og i kontekst af forretningen, dit produkt (både råt og i færdige opskrifter), dit arbejdssted, de ansatte og kunderne. Husk at opdatere billederne jævnligt. Brug billeder på forretningens hjemmeside samt i sociale medier og pressen. Brug også dit eget kamera til at fange milepæle, herunder sæsonevents. Etabler et billedalbum på et socialt medie, f.eks. Pinterest (eksempel: Sea Breeze Farm) eller Flickr (eksempel: The Butcher Shop, Boston). Selvevalueringsøvelse 3 Fortæl din historie denne skabelon vil hjælpe dig til at skrive din historie 2.3 Præcisionsmarkedsføring Du har sikkert allerede hørt om målrettet markedsføring, hvor du retter din markedsføringsindsats mod specifikke segmenter, du ønsker at sælge til, f.eks. en geografisk målgruppe (alle, der bor i en radius på 20 km), et forretningssegment (f.eks. fødevareservice) eller et demografisk segment (studerende). Annoncering og markedsføring kan være omkostningstungt, hvorfor vi vil hjælpe dig med at markedsføre din forretning mere præcist, hvor succes er baseret ikke på at appellere til alle og enhver, men på at være yderst fokuseret på specifikke nichemarkeder. Markedsføring forandrer sig konstant Gammeldags markedsføring Markedsføring nu - opbyg relationer Bestod af massemarkedsføring, hvis indhold var statisk one size fits all - budskabet Kun lidt eller slet ingen tidsmæssig Markedsfør dine produkter til de mennesker, der ønsker at høre fra dig! Målrettet nichemarkedsføringstilgang med dynamisk indhold og realtidshandlinger SLMSC udvikling af materiale, Side 16

17 interaktion Ikke alene er dette en kostelig taktik, det er også langt fra så effektivt som målretning af indsatsen mod de for din forretning ideelle kunder. Når du organiserer markedsføringen (og forretningen som helhed) i forhold til dit ideelle kundesegment, får du mulighed for virkelig at adresse det publikum på en måde, de forstår og som de formentlig vil respondere positivt på. Eksempler på gammeldags markedsføring Eksempler på markedsføring nu Markedsføring i avis eller blad Annoncering udendørs Printet brochure. Nyhedsmail med eksklusive specialtilbud, der er relevante for modtager Markedsføring gennem sociale medier f.eks. Facebook- tilbud/- opskrifter Udsendelse af budskaber via sms Brug af QI- koder for at få forbrugerne til at komme til dig kunne f.eks. være en demonstrationsvideo, et mød landmanden - event mv. YouTube- reklamer. Næste sektion omhandler tiltrækning af kunder, der er ideelle for din forretning, og vil gøre dig i stand til at målrette dine markedsføringsaktiviteter mod de selv samme kunder. 2.4 SEKS TRIN MOD AT TILTRÆKKE KUNDER, DER ER IDEELLE FOR DIN FORRETNING Trin 1. Identificer dit marked og dit ideelle kundesegment hvad kan de godt lide at foretage sig? Selvevalueringsøvelse 4 Nødvendig information Hvem udgør dit målsegment? Kend målsegmentets alder, køn, indkomst og geografiske beliggenhed. Succesrige forretninger i kødbranchen prøver ikke at være alt for alle, men i stedet bør du identificere dit perfekte kundesegment og Din information SLMSC udvikling af materiale, Side 17

18 servicere dem fra top til tå. Søg kunder, der er interesseret i alt, hvad du sælger f.eks. tilhængere af specielle racer, specialtilbud til enkeltpersoner, globale smagsmuligheder mv. Præcisionsmarkedsføring kræver, at du udvikler en dyb forståelse for dine kunder. Du skal vide mere end blot, hvor gamle de er og deres adresse du skal f.eks. vide: o o o Hvad kan de godt lide at foretage sig? Mere information om deres livsstil vil være meget værdifuldt i din markedsføring og i udarbejdelsen af produktudviklingsplaner. Hvor ligger deres smertegrænse? Bryder de sig f.eks. ikke om at håndtere kød. Hvad beklager de sig over? F.eks. pris, miljømæssige hensyn, sporbarhed. Gør dig bekendt med dine eksisterende kunder, og udarbejd en profil af dine ideeller kunder. Benyt en stor detaljeringsgrad Trin 2. Sådan tiltrækker du kunderne Udfordringen er at slå konkurrenterne og kommunikere ud, på hvilke måder din forretning er bedre end andre i branchen. Det rækker simpelthen ikke længere at konkurrere på pris og udvalg alene. Forbrugere i dag søger noget mere - de efterspørger substans og handler ofte med deres følelser. Personliggør din markedsføring. Kommuniker på en personlig måde til dine kontakter. Vær samtidig opmærksom på markedsføringslovgivningen - kontakter skal sige ja tak til at SLMSC udvikling af materiale, Side 18

19 modtage e- mails fra din forretning i forbindelse med f.eks. særlige tilbud. Opbyg en kundedatabase, inklusive præferencer, og antag, at kunderne køber i samme boldgade hvis en kunde køber lammekød, så send kunden nye opskrifter på lam, madlavningstips, der særligt gælder tilberedning af lammekød samt specielle tilbud på og specialinformation om lammekød. Udnyt teknologien, når du søger information. Bed kunder skrive sig op til nyhedsbreve og specielle tilbud på din hjemmeside, sociale medier og i forretningen. Husk, med data følger ansvar. Gør dig bekendt med persondataloven. Klik her for eksempler på anmodninger til brug i forbindelse med tilladt markedsføring Trin 3. Du skal ikke kun sælge men også oplyse Når du fortæller kunderne om dine produkter, føler de, de får ekstra oplysninger med i prisen. Udnyt dine evner, din ekspertise og din viden til at hjælpe kunderne. James Whelan Butchers i Irland har udviklet en serie af hjælpsomme videoer, der har til formål at give køkkentips og udvikle evner inden for kokkerering af kød. Se videoerne her. Du kan også tjene lidt ekstra ved at tilbyde kunder, der viser interesse i kød, workshopper og kurser. Eksempler: James Whelan Butchers tilbyder en serie af slagterkurser om knivfærdigheder og udskæring af svine- og oksekød. Se mere her. Jack McCarthy Butchers tilbyder et kursus, der hedder Grisen på en dag. Se mere her. Du kan også dele ud af din viden online. Det er et meget effektivt værktøj i opbygningen af dit renomme. Du kan f.eks. uploade personlige videoer på YouTube eller Foodbuzz. Se f.eks. disse om, hvordan man laver blodpølse... Irlands favorit blodpølse Sheridans madfestival. Arranger et event Vær vært for en kokkedemonstration i din forretning eller på et lokalt hotel, hvor I benytter dine produkter. Tilbyd publikum kødprodukter til en særlig discountpris, afhold gratis lodtrækning om et/flere produkter og sørg for at få kontaktdetaljer til brug i senere markedsføring. Madklubber mv. bliver mere og mere populære og giver både producenter og detailhandlere måder at komme i kontakt med den voksende gruppe af kvalitetsbevidste kødproduktforbrugere på. Eksempler er Lobels kulinariske klub og Spørg slagteren. SLMSC udvikling af materiale, Side 19

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter 17 October 2013 Web version MAPP MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter Det er med glæde, at vi kan invitere dig til den årlige MAPP-konference tirsdag den

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Lancering af Kærgården Steg & Bag

Lancering af Kærgården Steg & Bag Lancering af Kærgården Steg & Bag Innovation og mersalg til fedtstofkategorien! Materialet er autentisk, men er her sammensat, så du som studerende kan bruge det som eksempel og inspiration til arbejdet

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

DIN 1m 2 coffee shop.

DIN 1m 2 coffee shop. DIN 1m 2 coffee shop. DIN 1m 2 coffee shop. Hvad siger du til at løfte din virksomhed med et komplet sortiment af lækre kaffespecialiteter? Det eneste, du skal bruge, er 1 m 2 og den nye NESCAFÉ Milano

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere