SLMSC udvikling af materiale, Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLMSC udvikling af materiale, Side 1"

Transkript

1 SLMSC udvikling af materiale, Side 1

2 Et praktisk læringsværktøj til brug for udviklingen af din forretning Introduktion Små kødproducenter over hele Europa kæmper af forskellige grunde for at overleve. Mangel på efterspørgsel efter deres produkter er dog ikke årsagen hertil. Producenterne spiller en vital rolle i den europæiske kødproduktforsyningskæde, men alligevel imødegår flertallet en nedgang i såvel profit som konkurrenceevne, hvilket resulterer i tab af indkomst og job samt en forringet livskvalitet. Nedgangen skyldes bl.a. eksterne faktorer, men vi mener - givet den fortsatte vækst i kødbranchen samt stigningen af forbrugerpræferencer for lokale fødevarer at interne forhindringer såsom en på kort sigt driftsmæssig fokus, kombineret med mangel på innovation og markedsføringsevner, begrænser væksten for lokale producenter af kødprodukter. Effekten af lovgivningsmæssige ændringer i landbrugsfødevarebranchen har sammenlagt med talrige forbrugsforskrækkelser betydet, at anerkendte praktisk orienterede erhvervsuddannelser i mange EU lande nu har fokus på fødevarevidenskab, - teknologi, - hygiejne samt efterlevelse af lovgivningen. Uddannelsen i forretningsudvikling anses for at være for generisk, for overvældende eller for omkostningstung for små og mellemstore virksomheder (SMV er), beliggende i landdistrikter. Der tilbydes meget få, hvis overhovedet nogen, specifikke kurser i innovation og markedsføring, som er relevante for kødbranchen. Dette EU- baserede Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme har for øje at tage fat på disse problemstillinger. Fordelene ved at gennemføre e- læringsprogrammet GRATIS adgang til branchespecifikke uddannelsesmaterialer med særlig fokus på innovative tilgange og bedste praksis fra hele EU. Behovsanalysen har tydeliggjort, at den eksisterende udviklingsuddannelse er for generisk, for overvældende og for dyr (tid og penge) for SMV er i landområderne. Platformen er lettilgængelig og indeholder mange øvelser og skabeloner, som du nemt kan tilpasse din forretning. Du får mulighed for at teste din viden og opnå certificering, hvis du gennemfører hele e- læringsprogrammet. SLMSC udvikling af materiale, Side 2

3 Sådan bruger du SLMSC- værktøjet Denne e- læringsplatform kan bruges på mange måder. Du kan vælge at gennemgå delene 1-5 i rækkefølge, eller du har måske kun behov for en eller få af delene. Hvis du virkelig vil have glæde af platformen, foreslår vi, at du begynder med Del 1 og fortsætter derfra. SLMSC- programmet kan opdeles i fem komponenter: Modul 1 - The big picture forståelse af lokale kødproduktforsyningskæder Modul 2 - Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød Modul 3 - Sådan opbygger du en topmoderne slagterforretning Modul 4 - Forny din forretning Gør det, du er god til, bedre! Modul 5 - Nye produkter = ny profit. SLMSC udvikling af materiale, Side 3

4 Modul 1: The big picture forståelse af lokale kødproduktforsyningskæder 1.1 Hvad forstår vi ved en lokal kødproduktforsyningskæde? Lokale kødproduktforsyningskæder inkluderer alle spillere på markedet, som har med kødet at gøre, fra det forlader landmanden til det ender hos forbrugeren, heriblandt leverandører, producenter, forarbejdningsvirksomheder/slagterier, distributører samt markedet som helhed. Velorien- terede kunder Producenter / Landmænd Tilgængelige markeder Forarbejd- ningsvirksomheder/ Slagterier Distributører I tillæg til ovenstående indeholder forsyningskæden interessenter som f.eks.: kontrolmyndigheder instruktører dyrlæger affaldshåndteringsvirksomheder sektorspecifikke markedsføringsorganer interesseorganisationer. 1.2 Forhindringer for aktører i kødbranchen Alle europæiske aktører i kødbranchen mødes af samme forhindringer: Økonomi Europas svækkede økonomi har ført til et øget forbrugerfokus på at opnå værdi for pengene, og en ændring i forbrugeradfærden udfordrer nu aktørerne i kødproduktforsyningskæden til at agere. SLMSC udvikling af materiale, Side 4

5 Vores nylige SLMSC- uddannelsesbehovsanalyse af aktører i kødbranchen i de deltagende fire lande (Irland, Finland, Danmark og Spanien) viser, at 39 % af virksomheder har oplevet en nedgang i profitmarginer over de sidste to år. Dette er højst sandsynligvis et billede på resultatet af forbrugernes adfærd i løbet af den finansielle krise. Irland (40 %) og Spanien (75 %) har oplevet den største nedgang i rentabilitet, alt mens 50 % af finske virksomheder beretter om øget profit og udviser vel over gennemsnitlige tal Øget omkostningsgrundlag En grund til den nedadgående rentabilitet kan findes i den stigende pris på kvægbesætninger og råmaterialer, hvor markedet ikke har tilladt en tilsvarende stigning i salgspriser. Den store omkostning, der er forbundet med affaldshåndtering og animalske biprodukter. En manglende evne til at fuldt ud at videreføre stigninger i omkostningsgrundlaget grundet detailhandleres markedsstyrke, et yderst konkurrencepræget marked og forbrugermodstand over for øgede priser. Reguleringsmæssige omkostninger, forbundet med fødevare- samt miljømæssig sikkerhed Lav grad af innovation Kød hører fortsat til i en traditionel kategori med en lav grad af innovation i forhold til andre friskvaresektorer (Bord Bia Ireland 2011). Og nye smagsvarianter og religiøse præferencer er med til at forme det udvalg af kødprodukter, som supermarkederne sælger Lokal infrastruktur I mange landdistrikter samt landbrugsmæssige økonomier ses en mangel på lokal infrastruktur, idet antallet af små slagterbutikker samt slagterianlæg er faldet. Begrænset adgang til kapital og refinansiering af kapital Behov for uddannelse og praktisk træning Behov for uddannelse og kurser i kødbranchen, praktisk orienterede såvel som inden for forretningsudvikling. Omkostningen hertil udgør en væsentlig barriere, med undtagelse af i Finland hvor uddannelse allerede prioriteres. Behov for oplysning af forbrugerne Udfordringer forbundet med EU- regulering Den udfordring, der er forbundet med regulering; en EU- regulering, der for nylig er trådt i kraft, udgør et øget krav til samt en øget barriere for fødevarevirksomheder, som distribuerer produkter SLMSC udvikling af materiale, Side 5

6 længere end 50 km fra deres produktionssted. Virksomhederne skal have en engrosautorisation, hvilket for mange små virksomheder udgør en ekstra hindring samt omkostning, idet forretningen skal udvides til områder med flere forbrugere. 1.3 Hvorfor har den europæiske kødbranche behov for en målbevidst e- læringsplatform? Behovet for brug af bedste praksis i europæiske kødproduktforsyningskæder har aldrig før været så stort som nu, med de seneste forskrækkelser grundet forkert mærkning af kødprodukter. Forbrugerne er foruroligede, og vi har et ansvar for at levere produkter af bedst mulige kvalitet. Der er ikke nogen anden GRATIS information at finde online, som aktører i kødproduktforsyningskæden kan tilgå. Informationen går hovedsageligt på kommunikation og innovation. Behovsanalysen, som er udført med hjælp fra forretninger i kødbranchen fra Irland, Finland, Danmark og Spanien, viser tydeligt, at det er essentielt ikke at spilde tid på uddannelse, som ikke overordnet set er relevant. Vores moduler er præcise og konkrete, og e- læringsplatformen giver også mulighed for at opnå certificering/akkreditering, som mange ønsker efter gennemførsel af et uddannelsesprogram. 1.4 Europæiske markedstrends Den hollandske virksomhed Innova Market Insights har identificereret nogle nøgletrends, der vil påvirke fødevaremarkedet i 2012 og frem. De vigtigste af disse trends relaterer sig til renhed, autenticitet og bæredygtighed - og dette fordi forbrugere fortsat søger produkter med øget værdi, trods den fortsatte økonomiske uvished. Disse trends er ekstrem relevante for kødbranchen: Ren er det nye naturlig : Naturlige produkter er blevet reglen snarere end undtagelsen på de fleste vestlige markeder, og dette til trods for de fortsatte problemstillinger, der er forbundet med en utvetydig definition af ordet naturlig. Virksomheder markedsfører sig derfor nu i stedet på renhedsgraden af et produkt. Innova Market Insights beretter om en fordobling i antallet af produkter, som virksomheder i beskrev med ordet ren, hvad der ville have været en tredobling i 2010 og langt højere tal i Grøn siger sig selv: Corporate social responsibility (CSR)- og bæredygtighedsstrategier har fået en stadig tiltagende væsentlig rolle. Man fokuserer på at reducere emballage eller at skabe højere velfærd eller bæredygtig handel gennem de såkaldte fair trade lines. Virksomheder søger også i langt højere grad end tidligere at belyse funktionelle samt helbredsmæssige fordele. SLMSC udvikling af materiale, Side 6

7 Beliggenhed er afgørende: Forbrugere viser som aldrig før stor interesse i, hvor fra de får deres fødevarer. Dette kommer sig af en interesse i at støtte op om lokale leverandører, et ønske om at handle ud fra de såkaldte ethnic- style lines, betænkeligheder vedrørende kvalitet og sikkerhed i forhold til importerede produkter og/eller efterspørgslen efter autenticitet, hvad angår produkter fra et specifikt land eller en specifik region. Disse aspekter er af stor betydning for lokale kødproduktforsyningskæder Kvalitet skiller sig ud: På trods af de finansielle udfordringer, der er forbundet med privatforbruget i mange EU- lande, giver en førsteklassespositionering mange fordele. Fødevarer er ikke en såkaldt forbrugsgode, og forbrugere vil efter al sandsynlighed gå efter det ekstreme i begge ender af spektret - fra discountvarer til førsteklasseskvalitetsprodukter - frem for produkter, der ligger midt på spektret. Et kvalitetsprodukt kan betragtes som en overkommelig nydelse i svære økonomiske tider, især hvis produktet indeholder et bedre for dig - element Seniorer påkalder sig opmærksomhed: Virksomheder er begyndt at kigge på de behov, vores aldrende befolkning har både hvad angår emballagemæssig funktionalitet, men også i relation til generelle og mere specifikke helbredsmæssige anliggender. Nye EU- reguleringer vedrørende etiketter har bl.a. også til formål at hjælpe seniorer ved at øge både synligheden og tydeligheden af næringsværdiinformationen. De andre trends, Innova Market Insights har identificeret, er: Fyrre er det nye tyve: Der er stigende fokus på succesrig aldring eller forlængelse af mellemårerne med et aktivt, produktivt og berigende liv, så lang tid som muligt. Vægten ligges i højere grad end tideligere på næring for de senere år. Nøglen vil være at spise rigtigt og balanceret. Midaldrende forbrugere søger mere proaktivt måder at sikre en højere livskvalitet og dermed undgå helbredsmæssige problemer, forbundet med alderdom, såsom demens og dårligere syn, gennem kosttilskud og fødevareindtag. Videnskabeligt grundlag: Forbrugere søger i højere og højere grad det, der er videnskabeligt bevist. Er en påstand tillige godkendt af tilsynsmyndigheder, kan dette virkelig gavne ingredienser og produkter. Regulering bibringer en god mulighed. F.eks. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) godkendelse fra oktober 2010 af sammenhængen mellem Vitamin C og vedligeholdelsen af et velfungerende immunsystem, som har resulteret i en stigning i EFSA- godkendelser, forbundet med sunde knogler. Og kalcium, der er accepteret og godkendt som en SLMSC udvikling af materiale, Side 7

8 aktiv ingrediens, dominerer nu produktlanceringer. Protein- boom: Forbrugere, der søger mæthedsfølelsen og vægttabet, vil tilskynde teknologien til at drive nye kilder af plantebaserede proteiner frem. Kødfrie proteinalternativer bliver hurtigt mere og mere populære. 1.5 Selvevalueringsøvelse 1 Hvad bør du fokusere på at lære? Dette er en frivillig øvelse, der kan hjælpe dig med at fastslå, hvor lydhør du er over for eksisterende samt fremspirende trends i kødbranchen, samt belyse de moduler, du vil få mest ud af at gennemgå. På en skala fra 1-5 hvordan synes du, din forretning håndterer nedenstående emner? 1 Ikke tilfredsstillende 3 Tilfredsstillende 5 Mere end tilfredsstillende Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød (Modul 2) Forbrugerens fortsatte behov for øget værdi. I detailhandlen er kødproduktkategorien blevet et reklameprodukt, der er øverste hylde værdig, og en af de primære slagmarker for masseprisreduktioner blandt detailhandlere. Nøgleaktører i kødbranchen bevæger sig fra nedkølede kødprodukter over mod et frostsortiment, hvilket er mere økonomisk for både aktørerne selv og forbrugerne. Børns næring som et kulinarisk tema for sunde børnemåltider fører til en ny og voksende markedsniche. Forbrugerne har konsekvent vist deres velvilje, hvad angår at betale en god pris for lokalt kød samt kød fra græsningskvæg. Opvarm og spis - kategorien udviser solide salgstal og taler til forbrugere, der søger bekvemmelighed frem for besparelser. Interessen for marinerede kødprodukter er stigende, præcis lige som den generelle interesse for mere krydrede og SLMSC udvikling af materiale, Side 8

9 smagsfulde fødevarer. Er der opstået en trend med at købe direkte fra kilden samt landbrugsordninger, som samfundet støtter op om? I Irland lanceres racebranding, hvor f.eks. Angus- og Hereford- racerne indgår i solide markedsføringskampagner (Aldi og irsk Angus har en fælles reklamekampagne). Link til reklame Kvalitetsracer opnår større og større popularitet og støtte fra foodservicerestauranter som Burger King og Angus Burgers). Link til reklame Sådan skaber du en topmoderne slagterforretning (Modul 3) In- store - oplevelsen er blevet et essentielt differentieringsparameter for mere luksuriøse slagterforretninger. Hele udstillingen af kødprodukterne hvordan de tager sig ud, hvordan de promoveres er en mere og mere vigtig faktor i detailhandlen. Interiør af høj kvalitet, slagterklasser og guidede ture bliver mere almindelige hos mere luksuriøse slagterforretninger. Kødproducenter sælger i højere grad end tidligere direkte til forbrugeren gennem e- handel og online salg. Forny din forretning Gør det, du er god til, bedre! (Modul 4) Detailhandlere tilbyder i højere grad end tidligere udskæringer, der forbindes med global cuisine, idet forbrugerne ønsker at genskabe retter hjemme, som de tilbydes af fødevareservicebranchen. Religiøse skikke får også større og større indflydelse på smagsvarianter. Vi ved, at fødevarer udgør en vigtig del af religiøs observans og spirituelle ritualer i mange trosretninger, herunder kristendommen, jødedommen, islam, hinduisme og budisme. Den voksende offentlige opmærksomhed på nye racer, f.eks. kvægracen Wagyu, særligt udskæringer af Kobe. Singleforbrugere besøger fødevarerestauranter oftere, men køber mindre ved hvert besøg. Hvordan ændrer stigningen i SLMSC udvikling af materiale, Side 9

10 singleforbrugere samt disses behov for bekvemmelige fødevarevaner efterspørgslen, hvad angår stilen på samt udskæringerne af kød? Hvordan kan emballering bruges til at levere optimale portionsstørrelser eller holde kødprodukter friske, når de købes i større partier? Madtilberedningsposer er blevet udviklet som en hjælp i tilberedningen af måltider og er særlig synlige på hylderne hos britiske og irske detailhandlere. Der er et behov for ny emballage med henblik på at tilfredsstille forbrugere, der helst undgår at røre ved kødprodukter. Nye produkter = ny profit (Modul 5) Smagsvarianter indvirker på udskæringer og sortiment i fødevareservicebranchen og detailhandlen. Der eksisterer en efterspørgsel efter nye smagsvarianter og en forventning om produkter, der er marinerede på forhånd og klar til at blive tilberedt. Hvilke nye udformninger af emballage kunne hjælpe forbrugerne til at føle sig mere sikre i forbindelse med tilberedelsen af rå kødprodukter og føle sig involveret i tilberedningen af fødevarerne? Modul 2: Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød Uanset om din forretning er en slagterforretning eller en detailhandel, der sælger kødprodukter, er der et antal måder, hvorpå dette modul kan styrke dine markedsføringsevner samt øge din viden med det formål at hjælpe din forretning til øget salg af kødprodukter samt øget indtjening. I dette modul lærer du at: 2.1 Definer din USP Definere din unikke salgsposition (USP) Blive brandet fortæl og sælg din historie Bruge præcisionsmarkedsføring med henblik på dit specifikke målsegment Anvende seks trin til at tiltrække kunder, der er ideelle for din forretning. SLMSC udvikling af materiale, Side 10

11 Det er vitalt for en forretning at skille sig ud fra mængden i et tætpakket marked. USP er også kendt som dit point of difference. Hvis din forretning skiller sig ud fra mængden, vil alt andet være lettere. Seth Godin refererer, meget passende kødbranchen taget i betragtning, til dette som din Lilla Ko, din USP, som gør din forretning anderledes fra alle andre. Grunden til, at kunderne vil komme til dig. Godins koncept stammer fra hans observation af køer. Har man kigget på dem et stykke tid, ser alle køer ens ud. Men en lilla ko ville absolut skille sig ud og tiltrække sig opmærksomhed. Identificer nu mindst fem tydelige USP er (eller Lilla Ko- fordele), der angiver præcis, hvad du tilbyder dine kunder, men som resten af markedet generelt ikke tilbyder. Du begynder således: Spørg dine kunder Spørg dine ansatte Spørg dine leverandører Spørg dine øvrige forretningspartnere. Eksempler på USP er for slagterier: Slagtere på slagterier tilbyder en unik position på områder som indkøb, slagtning, produktion, tilberedning, markedsføring, distribuering og salg af sporbart lokalt kvalitetskød. De har fuldstændig kontrol over processen gennem hele forsyningskæden, hvilket giver dem mulighed for at udarbejde et solidt markedsføringsbudskab, baseret på 100 % sporbarhed. Dansk eksempel Stensved Slagteri SLMSC udvikling af materiale, Side 11

12 I tillæg til slagtning, tilberedning og salg til egen forretning udfører Stensved Slagteri slagtning og opskæring af okse-, lamme- og svinekød til små private landbrug og lokale slagtere. Dette er et nichemarked og et med et voksende antal af små hobbylandbrug, der behøver en slagteservice af et mindre antal dyr samt tilberedning af forskellige kødprodukter. Eksempler på USP er for slagtere: Danske eksempler Boeslunde Røgeri Denne slagterforretning har et antal USP er: Forretningen inkorporerer dens eget gammeldags røgeri Forretningen sælger dens produkter via internettet alene. Ordrer indgives via internettet, og produkter hentes i forretningen onsdag til fredag. Det er ikke muligt at købe produkter, medmindre disse på forhånd er bestilt via internettet. Torvehallerne KBH Torvehallerne KBH er Københavns største og bedste fødevaremarked med over ugentlige besøgende. Markedet rummer over 60 boder, som sælger fødevarer af den højeste kvalitet og til hver en pengepung. Kødprodukter af den bedste kvalitet sælges bl.a. på markedet, og personlighed, passion og historie bruges til at tiltrække kunder fra hele Storkøbenhavn. En nøgle- USP er de meget dygtige professionelle, som elsker at dele ud af deres viden om samt passion for fødevarer. Markedet har fokus på forskellighed og er meget interaktivt, idet det promoverer prøvesmagninger, sæsonprægede produkter og sjældne produkter fra nær og fjern. Udgangspunktet er den fundamentale respekt for produktet, måltidet og fødevarekulturen. Nøgleord er kvalitet, friskhed og direkte kontakt mellem producenter og sælgere. Irske eksempler Se markedsføringsværktøjet (link til side 2) Selvevalueringsøvelse 2 Denne øvelse vil hjælpe dig med at identificere, hvad din USP( er) vil være i den nærmeste fremtid. Min USP (er) er/vil være baseret på (Du tror måske ikke, du har en USP, men det har du formentlig) Innovation Ja Nej Hvorfor? SLMSC udvikling af materiale, Side 12

13 Kvalitet Pris Grønne akkreditiver Produktsortiment Kundeservice Uddannelse Åbningstider Værdisæt og overbevisninger Området/Regionen Herkomst Tradition 2.2 Bliv brandet fortæl og sælg din historie Er branding noget nyt for dig? Ved du, at udgangspunktet for succesrig markedsføring er at udvikle/redefinere dit brand? Hvorfor? Brand- loyale kunder Er mindre prissensitive Har en større følelsesmæssig forbindelse med din forretning - over tid sætter de større lid til forretningen. Et brand er lig med professionalisme i kundernes øjne Øger salgsindtægten over tid maksimer livsværdien af en kunde Er mindre omkostningstunge, hvad service angår Bliver fortalere for brandet få dine kunder til at tale om og ikke mindst anbefale din forretning! Et brand er mere end blot et logo. Et brand bør kommunikere, hvad der gør din forretning til noget særligt tag udgangspunkt i dine USP er bør repræsentere virksomhedens kultur eller filosofi. Tænk på det som virksomhedens ansigt udadtil adskiller virksomheden fra dens konkurrenter. Et visuelt interessant og stimulerende logo, når vist frem på virksomhedens hjemmeside, samt printvenligt SLMSC udvikling af materiale, Side 13

14 materiale og sociale medier vil hjælpe din forretning til at skille sig ud fra konkurrenternes og gøre det nemmere for kunderne at relatere sig til brandet Har din forretning behov for en brand- gennemgang? Hvis din forretning allerede har et brand, kan det være nyttigt at revidere det, for at sikre at brandet arbejder for forretningen og forbinder den med eksisterende og potentielle kunder. Gode artikler at læne sig op af i den proces er brand- gennemgang, artikel 1 og brand- gennemgang, artikel 2. Branding- relaterede casestudier for aktører i kødbranchen 1 Familiemand og slagter John Crawshaw fra Storbritannien havde et ønske om at vækste sin forretning. Han indrømmer, at mens produktet var godt, og forretningen havde gang i mange positive ting, f.eks. lokale indkøb, blev dette ikke kommunikeret effektivt ud. Læs Johns historie, om hvordan branding var nøglen til at gøre hans markedsføringsindsats mere professionel. 2 Den engelske slagterforretning Stilton Butchers fik assistance af en grafisk designvirksomhed til at anvende en by branding- strategi på tværs af alle reklamematerialer. Læs branding- historien her. 3 Slagterforretningen McCarthys Butchers of Kanturk, nu i 5. generationsled, gennemgik for nylig en rebranding- proces med hjælp fra den irske designvirksomhed Momentum Marketing. Det nye brand viser familiens rødder og de gamle familietraditioner. Det forrige brand Det nye brand SLMSC udvikling af materiale, Side 14

15 4 Den danske handelsorganisation Danske Slagtermestre (DSM) er en markedsføringsorganisation og en arbejdsgiverorganisation med ca. 400 medlemmer, inklusive private slagtere, slagterier og andre aktører i fødevarebranchen. DSM tilbyder professional markedsføring gennem organisationens in- house reklamebureau. Et brand- koncept er f.eks. Mad Med Mere, hvor forretninger kan drage fordel af et fælles brand til brug i kampagner, herunder salgskampagner som f.eks. Fredagens gourmet take- away, og i forretningsvinduer, på arbejdstøj, intranettet og in- house tv, til leverandører mv. Forretninger i kødproduktforsyningskæden kan lære meget af at se nedenstående YouTube- videoer vedrørende branding og udvikling af brand- strategier. Hvad er branding? Hvad er brand- strategi? RaxV2as8s&feature=related Fortæl og sælg din historie Hvis du fuldfører denne sektion, vil du få solidt markedsføringsmateriale med dig hjem, som du kan bruge til at lancere en PR- kampagne. Din forretning har en fængslende historie bag sig. Fortæller du kunderne den? I stedet for blot at sælge kødprodukter er aktører i kødbranchen nødt til at fortælle historien bag deres proces og produkt. Dette gør produktet levende og giver forretningen personlighed med et autentisk budskab. Det er en velkendt leveregel, at folk køber folk. Din personlige historie og hvorfor du gør, hvad du gør, kan fungere som en vægtig beretning om din ekspertise inden for kødprodukter. Så snart du har skitseret din historie, bør du begynde at fortælle den. Opdater din hjemmeside, så den er mere personlig. Og opbyg din historie over tid i takt med at forretningen udvikler sig. SLMSC udvikling af materiale, Side 15

16 HUSK: Undgå ensformighed! Undgå slidte udtryk hvor unikt er f.eks. ordet unik? Du skal sælge DIN personlighed skriv på et sprog, som virkelige mennesker vil forstå. Smid alt jargon over bord, gør dine sætninger korte, bland lidt humor i, og lyd som om du er et menneske! Lad dine kunder se, smage, føle og dufte dine produkter gennem beskrivelser, der skaber kraftfulde billeder på deres nethinde og i deres øvrige sansesystem Invester i gode fotos af dig og din forretning Vi mennesker tænker ofte i billeder. Hvis du vil huskes, bør du have et udvalg af professionelle og interessante billeder af dig og i kontekst af forretningen, dit produkt (både råt og i færdige opskrifter), dit arbejdssted, de ansatte og kunderne. Husk at opdatere billederne jævnligt. Brug billeder på forretningens hjemmeside samt i sociale medier og pressen. Brug også dit eget kamera til at fange milepæle, herunder sæsonevents. Etabler et billedalbum på et socialt medie, f.eks. Pinterest (eksempel: Sea Breeze Farm) eller Flickr (eksempel: The Butcher Shop, Boston). Selvevalueringsøvelse 3 Fortæl din historie denne skabelon vil hjælpe dig til at skrive din historie 2.3 Præcisionsmarkedsføring Du har sikkert allerede hørt om målrettet markedsføring, hvor du retter din markedsføringsindsats mod specifikke segmenter, du ønsker at sælge til, f.eks. en geografisk målgruppe (alle, der bor i en radius på 20 km), et forretningssegment (f.eks. fødevareservice) eller et demografisk segment (studerende). Annoncering og markedsføring kan være omkostningstungt, hvorfor vi vil hjælpe dig med at markedsføre din forretning mere præcist, hvor succes er baseret ikke på at appellere til alle og enhver, men på at være yderst fokuseret på specifikke nichemarkeder. Markedsføring forandrer sig konstant Gammeldags markedsføring Markedsføring nu - opbyg relationer Bestod af massemarkedsføring, hvis indhold var statisk one size fits all - budskabet Kun lidt eller slet ingen tidsmæssig Markedsfør dine produkter til de mennesker, der ønsker at høre fra dig! Målrettet nichemarkedsføringstilgang med dynamisk indhold og realtidshandlinger SLMSC udvikling af materiale, Side 16

17 interaktion Ikke alene er dette en kostelig taktik, det er også langt fra så effektivt som målretning af indsatsen mod de for din forretning ideelle kunder. Når du organiserer markedsføringen (og forretningen som helhed) i forhold til dit ideelle kundesegment, får du mulighed for virkelig at adresse det publikum på en måde, de forstår og som de formentlig vil respondere positivt på. Eksempler på gammeldags markedsføring Eksempler på markedsføring nu Markedsføring i avis eller blad Annoncering udendørs Printet brochure. Nyhedsmail med eksklusive specialtilbud, der er relevante for modtager Markedsføring gennem sociale medier f.eks. Facebook- tilbud/- opskrifter Udsendelse af budskaber via sms Brug af QI- koder for at få forbrugerne til at komme til dig kunne f.eks. være en demonstrationsvideo, et mød landmanden - event mv. YouTube- reklamer. Næste sektion omhandler tiltrækning af kunder, der er ideelle for din forretning, og vil gøre dig i stand til at målrette dine markedsføringsaktiviteter mod de selv samme kunder. 2.4 SEKS TRIN MOD AT TILTRÆKKE KUNDER, DER ER IDEELLE FOR DIN FORRETNING Trin 1. Identificer dit marked og dit ideelle kundesegment hvad kan de godt lide at foretage sig? Selvevalueringsøvelse 4 Nødvendig information Hvem udgør dit målsegment? Kend målsegmentets alder, køn, indkomst og geografiske beliggenhed. Succesrige forretninger i kødbranchen prøver ikke at være alt for alle, men i stedet bør du identificere dit perfekte kundesegment og Din information SLMSC udvikling af materiale, Side 17

18 servicere dem fra top til tå. Søg kunder, der er interesseret i alt, hvad du sælger f.eks. tilhængere af specielle racer, specialtilbud til enkeltpersoner, globale smagsmuligheder mv. Præcisionsmarkedsføring kræver, at du udvikler en dyb forståelse for dine kunder. Du skal vide mere end blot, hvor gamle de er og deres adresse du skal f.eks. vide: o o o Hvad kan de godt lide at foretage sig? Mere information om deres livsstil vil være meget værdifuldt i din markedsføring og i udarbejdelsen af produktudviklingsplaner. Hvor ligger deres smertegrænse? Bryder de sig f.eks. ikke om at håndtere kød. Hvad beklager de sig over? F.eks. pris, miljømæssige hensyn, sporbarhed. Gør dig bekendt med dine eksisterende kunder, og udarbejd en profil af dine ideeller kunder. Benyt en stor detaljeringsgrad Trin 2. Sådan tiltrækker du kunderne Udfordringen er at slå konkurrenterne og kommunikere ud, på hvilke måder din forretning er bedre end andre i branchen. Det rækker simpelthen ikke længere at konkurrere på pris og udvalg alene. Forbrugere i dag søger noget mere - de efterspørger substans og handler ofte med deres følelser. Personliggør din markedsføring. Kommuniker på en personlig måde til dine kontakter. Vær samtidig opmærksom på markedsføringslovgivningen - kontakter skal sige ja tak til at SLMSC udvikling af materiale, Side 18

19 modtage e- mails fra din forretning i forbindelse med f.eks. særlige tilbud. Opbyg en kundedatabase, inklusive præferencer, og antag, at kunderne køber i samme boldgade hvis en kunde køber lammekød, så send kunden nye opskrifter på lam, madlavningstips, der særligt gælder tilberedning af lammekød samt specielle tilbud på og specialinformation om lammekød. Udnyt teknologien, når du søger information. Bed kunder skrive sig op til nyhedsbreve og specielle tilbud på din hjemmeside, sociale medier og i forretningen. Husk, med data følger ansvar. Gør dig bekendt med persondataloven. Klik her for eksempler på anmodninger til brug i forbindelse med tilladt markedsføring Trin 3. Du skal ikke kun sælge men også oplyse Når du fortæller kunderne om dine produkter, føler de, de får ekstra oplysninger med i prisen. Udnyt dine evner, din ekspertise og din viden til at hjælpe kunderne. James Whelan Butchers i Irland har udviklet en serie af hjælpsomme videoer, der har til formål at give køkkentips og udvikle evner inden for kokkerering af kød. Se videoerne her. Du kan også tjene lidt ekstra ved at tilbyde kunder, der viser interesse i kød, workshopper og kurser. Eksempler: James Whelan Butchers tilbyder en serie af slagterkurser om knivfærdigheder og udskæring af svine- og oksekød. Se mere her. Jack McCarthy Butchers tilbyder et kursus, der hedder Grisen på en dag. Se mere her. Du kan også dele ud af din viden online. Det er et meget effektivt værktøj i opbygningen af dit renomme. Du kan f.eks. uploade personlige videoer på YouTube eller Foodbuzz. Se f.eks. disse om, hvordan man laver blodpølse... Irlands favorit blodpølse Sheridans madfestival. Arranger et event Vær vært for en kokkedemonstration i din forretning eller på et lokalt hotel, hvor I benytter dine produkter. Tilbyd publikum kødprodukter til en særlig discountpris, afhold gratis lodtrækning om et/flere produkter og sørg for at få kontaktdetaljer til brug i senere markedsføring. Madklubber mv. bliver mere og mere populære og giver både producenter og detailhandlere måder at komme i kontakt med den voksende gruppe af kvalitetsbevidste kødproduktforbrugere på. Eksempler er Lobels kulinariske klub og Spørg slagteren. SLMSC udvikling af materiale, Side 19

Nye produkter = ny profit. Modul 4

Nye produkter = ny profit. Modul 4 Nye produkter = ny profit Modul 4 Hvorfor introducere nye produkter? Forbrugerne ønsker hele tiden noget nyt Konkurrenterne kan fremtvinge ændringer ved hjælp af nye produkter, ny emballage og nye prisstrategier

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig Danmarks nye yndlingsværksted har også plads til dig Vi er ikke bare mekanikere CarPeople er godt i gang med at udvide kæden i form af flere værksteder over hele landet. Derfor har vi brug for dig, så

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

4.1.4 Observationsøvelse Observationsbogsteknikken

4.1.4 Observationsøvelse Observationsbogsteknikken Observationsøvelse 4..4 Observationsøvelse Observationsbogsteknikken En trin- for- trin- procedure for afdækning af forbrugerbehov beskrives nedenfor. Denne kan hjælpe dig til at gøre hurtige observationer

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Naturligvis kan producenten det!!! Hvis han har det til salg, som kunden efterspørger Har han det?????

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program 7 trin til at komme i gang med et affiliate-program Affiliate markedsføring er præstationsbaseret markedsføring på internettet, hvor såkaldte publicister (også bedre kendt som affiliates eller publishers

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret. Indledning Jeg ved at halvdelen af mine marketingkroner er spildt jeg ved bare ikke hvilken halvdel! Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Goal Marketing System Marketing tjek. Goal Marketing

Goal Marketing System Marketing tjek. Goal Marketing Goal Marketing System Marketing tjek Goal Marketing 1 Introduktion Goal Marketing lærer enkeltmandsvirksomheder med at udnytte deres tid og evner til at skabe en mere profitabel virksomhed ved at udnytte

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Økologisk Landsforening v/ Birgitte Jørgensen, Markedsafdelingen Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere

Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil

Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil Af Sune Andersen og Julia Stacey, MAPP Centret Vi skal alle have mad hver dag. Nogle ser frem til det og har planlagt indkøb såvel som madlavning.

Læs mere

Lancering af Kærgården Steg & Bag

Lancering af Kærgården Steg & Bag Lancering af Kærgården Steg & Bag Innovation og mersalg til fedtstofkategorien! Materialet er autentisk, men er her sammensat, så du som studerende kan bruge det som eksempel og inspiration til arbejdet

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Internettet som salgskanal ikke kannibal

Internettet som salgskanal ikke kannibal Internettet som salgskanal ikke kannibal Læs tt-artiklen i e-page her Nervøsiteten for at kannibalisere detailleddet har begrænset nethandlen. Men der er ved at ske et skifte. Flere og flere aktører begynder

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Et sundt SAMFUND. En sund KROP. Et sundt SIND. En sund ØKONOMI. En sund FAMILIE. Hvorfor Nikken?

Et sundt SAMFUND. En sund KROP. Et sundt SIND. En sund ØKONOMI. En sund FAMILIE. Hvorfor Nikken? Et sundt SIND En sund KROP En sund FAMILIE Et sundt SAMFUND En sund ØKONOMI Hvorfor Nikken? ØKONOMI SAMFUND FAMILIE KROP SIND Vores filosofi Her hos Nikken bygger vi vores forretningsmodel på det grundlæggende

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Ideer til afsætning. Konsulent Else Torp Christensen Landscentret, Landdistriktsudvikling. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Ideer til afsætning. Konsulent Else Torp Christensen Landscentret, Landdistriktsudvikling. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Ideer til afsætning Konsulent Else Torp Christensen, Landdistriktsudvikling Direkte salg Direkte salg (spring led over) Fra slagter Eget afsætningsnetværk Fra gårdbutik Leveringsordning Torvesalg Butik

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Kampagne Projektbeskrivelse

Kampagne Projektbeskrivelse Kampagne Projektbeskrivelse Case: Lykkeposer, Poser som skal pyntes og blive kaldt for lykkeposer. Ingen skal vide hvad der er inden i dem. Det foregår i kødbranchen, hvor der er nogle gange kunder som

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere