Bilag 1. Referat af interview med Kbh.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Referat af interview med Kbh.dk"

Transkript

1 Bilag1.ReferatafinterviewmedKbh.dk ReferatframødemedLuisaCarbonelli,Kbh.dk.Torsdagd.17.april. FormåletmedKbh.dkeratstilleeninfrastrukturtilrådighedpånettet,såledesatbrugernekan findederetteaktiviteterudeibyen. Deharudvikletkonceptetvedatkiggepåsocialetjenesterogharsåsamletfunktionerfradissepå Kbh.dk.DogerengruppepåKbh.dkikkedetsammesomengruppepåFacebook,hvorderofte ikkeskernogeteftermantilmeldersig. Kbh.dktilpassertilbudtilbrugernepåbaggrundafhvaddeskriverideresprofilogdeoplysninger deoffentliggøromsigselv.hvilkegruppererdumedlemaf,hvilkebøgerlånerdupåbiblioteket osv. Incitament: KalenderenerdenfunktionsomadskillerKbh.dkfraandresocialetjenester.Dengørdet nemtatfindeaktiviteter. Lokaleaktiviteter.ImodsætningtilFacebooksomkanværeovervældendeog uvedkommende. Dansk. Udbredelse/markedsføring: brugeredetførsteårerderesmålsætning. Betabrugere Mødemedlokaludvalg Aktøreribydelene Direktemarkedsføringtilgruppersomerrelevanteatfåmed. Misbrug: Derernoglejuridisketingmansombrugerskalværeindforståetmed. Desætternogleletforståeligebetingelserop. Anonymeanmeldelser. Devilgernegøredetsåbrugerstyretsommuligt.Fxermanmoderatorpåsinegenblog.

2 Bilag2.Personas&scenarier Persona: Maria Maria er en spansk pige på 27 år, som læser til arkitekt i Barcelona. Normalt har hun travlt på studiet, men nu har hun en lang sommerferie. Derfor har hun sammen med sin veninde Clara valgt at tage på en længere ferie i udlandet. Valget er blevet Danmark, og de skal være her i fire uger. Der er tid nok til både at komme ud og se den smukke natur på landet og også opleve storbyens liv i København. Maria har lovet familie og venner at sende postkort fra ferien, så de kan se, hvordan hun har det. Særligt Marias kæreste, Juan, glæder sig til at få et postkort, han kan tage frem, når han savner hende. I går sad Maria og Clara på en bar og snakkede med to tyske piger, der også var på ferie i Danmark. De fortalte om hjemmesiden denmark.dk, hvor det var muligt at oploade sine fotos og sende dem som elektroniske postkort til sine bekendte. Det synes både Maria og Clara lød vældigt sjovt, og er derfor nu netop gået ind på en Internetcafé, for at afprøve det. Begge har de et digitalkamera, og de har allerede taget masser er sjove og flotte fotos. Så det er bare om at komme i gang. Maria har nu klikket sig ind på denmark.dk. Hun har fundet frem til den brugergenerede del af sitet og vælger først at lave en profil med et foto af hende selv. Derefter lægger hun fire fotos op på sitets geografiske kort over Danmark. To fotos fra Vesterhavet og fotos fra gårdagens bytur i København. Hun skriver en tekst til hver af de fire fotos, som beskriver stedet der er fotograferet. Bagefter kan alle se hendes fotos og kommentar på kortet, og det bliver samtidigt automatisk lagt op på hende profil. Maria kan nu sende sine fotos som postkort. Forældrene får et foto fra Vesterhavet, vennerne et af dem fra byturen og Juan får dem alle sammen. Så bliver han så glad. Hun skriver en personlig hilsen på hvert enkelt postkort, indtaster adresse, og vupti er de sendt. Det gik da hurtigt. Hjemme i Spanien kan venner, kæreste og familie nu med det samme læse deres postkort, og mon ikke Juan kneb en enkelt tåre? Persona:Karen Karen er en 32 årig forretningskvinde fra New York. Hun arbejderforenstorvirksomhed,somharafdelingeriflere dele af Skandinavien. Karen er ansvarlig for at ansatte medarbejdereidendanskeafdelingikøbenhavnogharnu væretbosatheriethalvtår. Hun er en meget udadvendt person, der godt kan lide udfordringer, og hun har allerede mødt mange nye menneskerikøbenhavn,somhunbrugersinfritidsammen med. Og så er der Lars den dejlige mand hun mødte tilfældigt i Irma, fordi hun i hastværk kom til at tage hans indkøbskurvistedetforsinegen. Alt i alt er hun ret glad for at bo i København, men hun savnerdasinfamiliederhjemmeindimellemofhufølerat hun misser meget ved at være så langt væk fra dem. Det kniberlidtmedatfåskrevetogringettildem,fordihunhar travltogderskerjosåmegetsomhungernevildelemed dem. Det er meningen at de alle skal besøge hende, både

3 hendesforældreoghendesbrormedhanskoneogderesbørn,hvilketbliverrigtigtdejligtogså kanhunvisedem,hvordanhendeslivikøbenhavner. Karensidderendagogskalskrive tilsineforældre.Hunvilgernevedhæftenoglebilleder, menhendesdigitalkameraergåetistykker.hunprøveratsøgepåbillederfrakøbenhavnogfår blandt andet listet sitet denmark.dk, hvor hun tidligere har fundet mange praktiske oplysninger inden hun flyttede. Der finder hun et interaktivt danmarkskort og klikker på København og der kommeretvinduefremmedethavafbillederfrabyen. Persona:Ole Ole23årfraNorge.HanlæsertilbibliotekarvedDanmarksbiblioteksskoleiKøbenhavn.Harboet heretårstid,skalboher3årtil.harmødtendanskpigesomhannuharværetkærestemediet 1 2årstid.Hankanlidehistorieoghistoriskerejser.Motionerervedatgåogcykleialtslagsvær. Megetlidtcomputerinteresse.Kuntilstudiebrugoginformationssøgning,isæromarkæologisom erhansstoreinteresse.hanstiftedebekendtskabmeddenmark.dkførhanflyttettildanmark,for at finde ud af hvilke rettigheder og muligheder han har i studie sammenhæng.han syns det er rartatdeteretofficieltsite,sommankanstolepå. Endaghaforsøgeratfindeudafboligrettigheder,falderhantilfældigtoverdenmindreofficielle delafsitet.dereretbilledeafdetkollegiumhanharblevettilbudtpladspå.hanbrugernogettid på at surfe rundt på sitet og se de billeder fra de få steder han har været. Der er et billede af gravballemanden,somhanselvharværetudeogse.hanlæggermærketilatdereretlinkunder billedetsomsiger:senddettebilledesomelektroniskpostkort.meresomenrefleksenddirekte overvejelseklikkerhanpådetogkommerindpåsidenhvorbilledetnuerplaceretpåpostkortet. Hantænker jahvorforikke ogsenderdettilsinfar,somvarhamderhargivethaminteressen forhistorikogarkæologiiførsteomgang.hanudfyldermailadressenogskriverenlillehilsenog skriver lidt om besøg hvor han så Gravballe manden. Han lægger mærke til at når han skriver Gravballe så dukker der et link op i rubrikken under kortet:denmark.dk More About: Gravballe findings.hanlæserligehvadderstår,ogtilføjerenbemærkningtilsinfaromathansynsdeter enfinbeskrivelse,dergavhammereinformationiforholdtilhvornåroghvordanfundetskete. Bageftersurfedehanmererundibillederne,foratsendeettilhansmorogså isinsøgenfandt hanandrebillederoghistoriersommedførteathansendtenogleflerekort,tilnogleforskellige venner.hanhyggedesigmedatkombinereudvidelsenafsinvidenomdanmarkogatdeleden medforskelligevennerogbekendte. Prøverogsåforsjovskyldatlæggeetpostkortindpånoglevennersprofilpåfacebook.hanskrive sitegetbrugernavnirubrikkenforfacebook,kommertilenlogindsidepåfacebook,nårhanhar logget ind åbnes hans venneliste og han vælger hvem der skal modtage postkortet. hvorpå postkortetbliverlagtindpåderesfunwall.hansynsdetvarærgerligtathanikkehavdehansegne billederforhånden... 2dageseneresadhanhjemmevedsincomputerogkiggedepåbillederfrahanscykelturoptil noglearkæologiskefundoppevedroskildefjord,harsynsselvdeternogleretgodebilleder,som hankunnetænkesigathansfarkunnese,oghankommeritankeomatderjovarmulighedforat uploadeegnebillederogsendedemsompostkortpådenmark.dk.såhangårstraksigang.vel tilbagepåsitet,klikkerhanpålinketihovedsiden"uploadebilleder".førstbliverhanbedtomat logge ind eller oprette en profil, han tilmelder sig og giver for nu kun de krævede oplysninger: "Username", " " og laver et "kode" og skriver de bogstaver der står på den krypterede baggrund."save"nuåbnerderetbrowservinduedervisermappernepåhansegencomputerog han finder 5 billeder som han vælger ved at sætte et hak ved. Han klikker på "uploade" og de uploades.ietnytvindueskalhannugivebillederneetnavn,ogmulighedenforattilføjeenlille historie, til hvert billede og give dem tags/nøgleord. Ole skriver lidt ved et par af billederne, og kalderdemalle"stenalderfundvedroskildefjord","save".såkommerhanautomatisktiletkort, hvorhanbliverbedtomatplaceredemgeografisk(hanharflerebillederhvadhvisdeikkeerfra

4 sammested,hvordangørhandetså?)hanskriverros...oppeitekstrubrikkenoverkortetogder droppernogleforskelligealternativer,hanvælger"roskildefjord"."save".nuserhanbilledernei sin egen profil, hvor der også er et danmarkskort hvor han kan se hans egne billeder placering markeretmedenblåpindogandrebilledelokationermedgulogdeofficiellebillederfraumm grøn. Han laver nu et postkort ved at klikke på linket under hans eget billede send this as a potcard. skriver en lille hilsen og sin fars mailadresse "send". Bagefter leger han lidt med at sammenkædesinebilledermeddehistoriskebeskrivelserdererendelafpåsitet,ogsenderså nogle flere postkort til venner og bekendte. Han nyder at det er nemt at adskille de officielle informationer, fra det mere hyggelige uofficielle indhold. Og han suppler op med historiske beskrivelser af forskellige arkæologiske fund rund om i Danmark, Via linket "write a story from Denmark".

5 Bilag3.Mock ups

6

7

8

9

10

11 Bilag4.Interviewguideogspørgeskematilbrugertestogreferat. Interviewguidetilkoncepttestd.6.maj2008 Formålmedtest: Atundersøgeomvoreskonceptopfattessombrugbartelleromdeteroverflødigt. Testpersonernetilhørerprimærmålgruppenogdetervigtigtatfåsvarpåomdennetype applikationgivermeningfordem. Plan: 1. Introducetheplanforthetest.Whatdoweneedthemtodo. a. Videopresentation.Afterwardswetalkaboutitandweaskthemafewquestions. Askifwecanrecordthem.Wewillonlyuseitforourownworkandtheyareoff courseanonymous. b. Theyfilloutaquestionnaire.8questions.AbouttheirlifeinDenmark,notpersonal questions. 2. Videopresentationandtalk/questions. Wearetakingthecoursesocialsoftware. WearedevelopinganapplicationforusergeneratedcontentonthesiteDenmark.dk (foreignministryofdk). Atthispointtheconceptisanidea.Don tthinkaboutdesignandfunctionality. a. Video2.min. b. Questions i. Whatisyourimmediatereaction? ii. Explaintousyourunderstandingoftheconcept.(Thereisnowrongorright answers,wearejustinterestedinyourunderstandingofit,andwhatyou don tunderstandaboutit.) iii. Howwillyouuseit?(ifansweris:Iwillnotusit,whynot?) iv. Whenwouldyouusit?(ifansweris:never,whynot?) v. Whatisgood? vi. Whatisnotsogood? vii. Inwhatsituationcantheyseethemselvesusingthisapplication? viii. Howwouldtheyexplainourconcepttoafriendorus? ix. Othercomments? 3. Filloutquestionnaire.Seepage2. 4. Thankyouforyourhelp,weappreciateit.NB:Remembertheirgift.Askifwecancontact themagainifnecessary.

12 1. HowlonghaveyoubeeninDenmark? 2. HowdoyoufindpracticalinformationaboutDenmark? 3. HowdoyoufindinformationonleisureactivitiesinDenmark? 4. Haveyouheardofthesitewww.denmark.dk? Ifno.Gotothenextquestion. Ifyes.Whathaveyouusedthesitefor? 5. HowwouldyoufeelaboutsharingyourphotosandyourcommentsaboutDenmarkona networksiteaboutdenmark? 6. Ifsomeoneelsewroteagoodcommentforaphoto.Wouldyouliketocopythatcommentto oneofyourpersonalpostcards? 7. Howwouldyoulike,ifthesoftwaretracksthewordsyouwriteinyourpostcard,inorderto createlinkstorelevantinformationtobepresentedtothereceiverofyourpostcard?

13 8. Are you a member of any social network sites? For instance: Facebook, MySpace, YouTube, Flickr, others? Please list which ones. 9. Do you have any additional ideas or suggestions for the Danish Postcard concept? 10. If you have anything else you would like to share with us, please let us know. Referatafbrugertest Referatafbrugertestd.6.maj 1.Stewart,England,Softwareudvikling.HarboetiDKi2år.Underviserifægtning. Koncepttest: God forståelse for konceptet. Kan hurtigt fortælle hvad han forstår ved det, hvad gør man osv. Samlerbilleder,delerdemmedandre. Hanvillebrugedettilatviseforældreogvennerrundtomiverdenhvorhaner.Erikkesikkerpå athanvillebrugedet.kenderfolkiheleverden,mendeharenblog.vilhellereringe. Spørgsmål,kommentarer,forslag: Spørgerommankanændrelokationenforetbillede?Zoom?Foreslåratandreskalkunneseens ruterundtdanmark. Linkspåbilledettilofficielinformation. Voicepostcard.Personligmeddelelselæsthøjt.Ikketilmor,menmåskeiandresammenhænge. PostkortmetaforengøratalleiVesteuropaforstårkonceptet.Menvilledeheltungeidagforstå etpostkort?

14 Hvisdererformangebilledermistermandetpersonligeislæt. Spørgeskema: Han spørger venner fra ITU og sportsklubben hvis han har brug for praktiske oplysninger. Han bruger AOK, venner, Copenhagen Post og flyers til information om fritidsaktiviteter i Danmark. Hanharikkehørtomdenmark.dk. HanvilgernedelebillederafstedermenikkedemhvorhanselverpåetsiteomDanmark. Hanvillegernebrugeengodkommentarisitegetpostkort. Harikkenogetproblemmedatdethanskriverbliverregistreret. ErpåFacebookogYouTube. Han foreslår at vi tilbyder en animeret rute som et link på postkortet, for at vise hvor man har væretihvilkenrækkefølge.sometslideshow. 2.Robin,Schweiz,Spiludvikling,HarboetiDKi1.5år. Koncepttest: Forstårkonceptetmeddetsamme. Niceidea. Spørgsmål,kommentarer,forslag: Hanspørger,hvadhvisderertobillederafsammested? Deterikkebaree medbillede.Mankanikkedeleegenbillederiandree postkortservices. GodtatintegreremedFacebookogandreogandresites.TilvennersendermantilFacebookogtil familie via . Han ser det som egnet til studerende og udlændinge der bor i DK. Alle kunne faktiskbrugedettilatdelemedfamilieogvenner. HanforeslåratlinkeFacebookprofilmedsitet.Dereralleredeprofiloplysninger. HansfamilieerinteresseretiDK,såhankangodtforestillesigatbrugedet. Hanharikkelysttilatpersonligebillederskalblandesmedalledeandre. Profilenskalindeholdebilleder,fxkategoriseretellerialbums.Såkanmansøgeefterbilledermed sammeinformationersomsineegne. Spørgeskema: Han får praktisk information om DK via venner og internettet. Han får informationer om fritidsaktiviteterfravenner,internettetogbrochurer.harikkehørtomdenmark.dk. VilgernedelebillederogkommentareromDanmarkpåetsiteomDanmark.Vilgernebrugeen andenpersonsgodekommentarisitegetpostkort. Synesdeterengodideatsporedetmanskriverforatgenerererelevantelinkstilmodtageren. HanerpåFacebookogYouTube. Hanforeslåratgøreapplikationeninternationalt.

15 3.Thadeus.Grækenland,Spiludvikling.HarboetiDK1.5år. Koncepttest: Forklarerkonceptetforosmegetgrundigt,trinfortrin. Spørgsmål,kommentarer,forslag: ForslåratforbindedetmedFacebook. Godtmedegnebilleder. Hanvillebrugedetmedvenner,kolleger.Hanvilhelleresendetraditionellepostkorttilfamilie. Hanvilgernelinketilandreskommentarer,menikkebrugedetisineegnepostkort. Hvismanskalopdagedet,skaldetreklamerespåWOCO,VisitDenmarkogituristinformationer. Kunnegodtværeverdensomspændende. DetermeredirekteendatsendeetlinktilGoogleMap,hvorderdersøgtpåDK.Deterframigtil dig. Hanrejsermegetognårhanerpåferievilhanikkebrugetidenvedencomputer.Hanskalbruge tidenpåatopleveogkommerundt. Mankunnetilføjemusik,folklore.Uploadnogetduharhørt. Spørgeskema: HanfårpraktiskinformationomDKpårejseplanen,itu.dk,WOCO.Harikkehørtomdenmark.dk. Synesdeteren coolidea atdelebillederogkommentareromdkpåetsiteomdk.vilikkebruge andreskommentarer,vilgerneskrivepersonligehilsener. Har ikke noget problem med at det han skriver bliver sporet, for at generere relevante links til modtageren. HanerpåFacebook&Flickr.

16 Bilag5.Brugerstatistikpådenmark.dk,samtbeskrivelseafdebesøgende. Beskrivelse af de besøgende (baseret på brugerundersøgelse marts 2007.) 50/50 mænd/kvinder Alder: primært indenfor den erhvervsaktive alder. Medievant gruppe der kender til internettets muligheder. 25% år 21% år 22% år Formål med besøg; Privat 35%, studie/forskning 29%, arbejdsrelateret 19%, andet 17%. Besøgsfrekvens: mange én gangs besøgende. Men også en række besøgende der benytter portalen flere gange i løbet af en kort periode f.eks. i forbindelse med at flytte til DK. Den unge studerende I starten af 20 erne og er hovedsageligt fra USA eller Vesteuropa. Den studerende søger konkret information om uddannelsesmuligheder, uddannelsesinstitutioner, miljø, boligforhold, økonomisk støtte, leveomkostninger i Danmark, regler om visum. Turisten Alle aldersgrupper primært fra USA og Vesteuropa. Interesseret i events, anbefalinger af turistattraktioner, forslag til ture, transportforhold, møntfod, leveforhold, visumregler osv. Kort over Danmark, billeder og videoklip. Den potentielle tilflytter Slutningen af tyverne til slutningen af trediverne. Stor geografisk spredning, både fra Vesteuropa, Amerika, det nordlige Afrika til Indien. Er interesseret i familieforhold, skat, samfundet, bolig, jobbanker, regler om visum og statsborgerskab, leveforhold. Besøger portalen hyppigt i forbindelse med beslutningsprocessen, samt i den første tid efter ankomst til Danmark. Surfer/hobby Karakteriseret ved at både at være den unge der søger efter information til skolerapporten og den ældre, ikke så vante internetbruger, der søger information om mønter, kongehuset, historie osv. Desuden er der stor interesse for statistiske informationer om Danmark, billeder og videoklip, kort over Danmark. Potentiel invester/handelspartner Den potentielle invester søger information om skat, moms, rådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed, regler om import og eksport. Søger information og nyheder om store danske virksomheder.

17 Besøgsstatistik for denmark.dk Gennemsnitlig for en måned i sidevisninger brugersessioner unikke besøgende

18 Bilag6.MulighederfordeltagelsepåDanmarkskortetidetaljer Raportering: Giver deltagere mulighed for at anmelde billeder og historier de finder usædeligt eller placeret i forkert kontekst. Thumbs up eller down: Deltagere på dette niveau, er med til at øge eller mindske synligheden af fotos eller historie(1 stemme pr. bruger, som på Højeste ratede bliver pr. default vist øverst. Ved mere end 3 thumbs down. o bliver billedet usynligt for andre beskuere af Danmarkskortet. o der sendes en mail til webmaster, der så beslutter hvorvidt billedet passer ind i konteksten eller ej(sletter eller genaktiverer). Kommentere: på andres fotos og historier.vi diskuterer muligheden for at også give thumbs up og down for kommentarer også, med samme funktion som for billeder og kommentarer, bare i visningen under billede eller historie. Upload: Via link; i menuen på denmark.dk, på selve Danmarkskortet, via historie- og fotogalleriet på Danmarkskortet eller via postkortapplikationen. Der er mulighed for at vælge et eller flere billeder fra ens egen computer. Når man uploader billederne bliver de samlet og registreret i en profil ved hjælp af ens mailadresse. Det er op til bidragsyder at vælge hvor meget vedkommende vil gå op i at navngive, tagge og placere bidraget. Der er mulighed for at: Navngive billede(rne) og evt. tilføje en beskrivelse, Udfylde nogle beskrivende tags/nøgleord Præcisere hvor i Danmark billedet er fra. Vi forestiller os at der er følgende præciserings muligheder af indhold på kortet: Pins; som bidragsyder placerer visuel på kortet i nærheden af hvor indholdet passer geografisk. Bynavne: Copenhagen, Odense, Århus etc. (ved søgning medtages pins placeret indenfor byområdet) Landsdele: Juthland, Zealand, Funen, Lolland, Falster, Bornholm (ved søgning medtages pins og byer i landsdelen) Danmark, (indhold der ikke bliver placeret kommer i denne samlede kategori, og ved søgning på Danmark vil alle billeder på danmarkskortet blive vist og ved stort indhold giver dette lav synlighed)

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 DVL kursus: ViewRanger Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 Dagens program ViewRanger i teori og praksis Frokostpause ViewRanger i teori og praksis Afslutning og evaluering Grupper Gruppe Navn

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk Digitale fodspor Oktober 2013 henrik@knopper.dk Dagens program Hvad ved de om os? Fremtidens facebook Hvem er jeg IT Arkitekt Blogger Iværksætter Google: 2120 hits, Bing, Yahoo, DuckDuckgo:

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF - EN MOBIL APP UDVIKLET AF MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM 2/7 NAVN: TATTOO SALONEN App en Tattoosalonen er lavet til diverse tatoveringsnørder, men også til brugeren som måske søger inspiration

Læs mere

Der kommer et nyt vindue op. Klik på Udfyld felterne og tryk Create My Account

Der kommer et nyt vindue op. Klik på Udfyld felterne og tryk Create My Account Sådan får du billeder på twitter via flickr Når du skal smide billeder på twitter skal du gøre det ved hjælp af programmet flickr. Det er vigtigt, at du bruger dette program, da vi på grund af manglende

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Forside

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hånd@ Indberetninger samt fakturering

Hånd@ Indberetninger samt fakturering Hånd@ Indberetninger samt fakturering Indledning... 3 Indberetninger... 3 Rækker... 4 Finansbilag... 6 Finansjournal... 7 Finanseksportjournal... 8 Side 2 af 10 Indledning Dette dokument er en vejledning

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE Vejledning i brug af EBG s hjemmeside 2014/2015 www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Til lærerne... 3 Skoleprofil... 3 Holdoversigt...

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Lav en Wiki med PBworks Side 1

Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks En Wiki er en materialesamling, der er samlet af brugerne selv eller af udvalgte brugere. Navnet kommer fra Wikipedia, der jo er et leksikon skrevet

Læs mere

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk Indholdsfortegnelse 1)Login på hjemmesiden...2 1.1)Oprettelse af en bruger med adgang...2 1.2)Generel login information...2 1.2.1)Glemt personlig kode...2 2)Forklaring af administrationssiden...3 2.1)Navigationsområdet...4

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger.

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben

Læs mere

"Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS

Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef Guide i at bruge RSS "Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS v/ Kim Elmose, januar 2007 1 Få bedre overblik over nyhederne med RSS Forkortelsen RSS eller ikonet dukker op på stadig flere

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere