Bilag 1. Referat af interview med Kbh.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Referat af interview med Kbh.dk"

Transkript

1 Bilag1.ReferatafinterviewmedKbh.dk ReferatframødemedLuisaCarbonelli,Kbh.dk.Torsdagd.17.april. FormåletmedKbh.dkeratstilleeninfrastrukturtilrådighedpånettet,såledesatbrugernekan findederetteaktiviteterudeibyen. Deharudvikletkonceptetvedatkiggepåsocialetjenesterogharsåsamletfunktionerfradissepå Kbh.dk.DogerengruppepåKbh.dkikkedetsammesomengruppepåFacebook,hvorderofte ikkeskernogeteftermantilmeldersig. Kbh.dktilpassertilbudtilbrugernepåbaggrundafhvaddeskriverideresprofilogdeoplysninger deoffentliggøromsigselv.hvilkegruppererdumedlemaf,hvilkebøgerlånerdupåbiblioteket osv. Incitament: KalenderenerdenfunktionsomadskillerKbh.dkfraandresocialetjenester.Dengørdet nemtatfindeaktiviteter. Lokaleaktiviteter.ImodsætningtilFacebooksomkanværeovervældendeog uvedkommende. Dansk. Udbredelse/markedsføring: brugeredetførsteårerderesmålsætning. Betabrugere Mødemedlokaludvalg Aktøreribydelene Direktemarkedsføringtilgruppersomerrelevanteatfåmed. Misbrug: Derernoglejuridisketingmansombrugerskalværeindforståetmed. Desætternogleletforståeligebetingelserop. Anonymeanmeldelser. Devilgernegøredetsåbrugerstyretsommuligt.Fxermanmoderatorpåsinegenblog.

2 Bilag2.Personas&scenarier Persona: Maria Maria er en spansk pige på 27 år, som læser til arkitekt i Barcelona. Normalt har hun travlt på studiet, men nu har hun en lang sommerferie. Derfor har hun sammen med sin veninde Clara valgt at tage på en længere ferie i udlandet. Valget er blevet Danmark, og de skal være her i fire uger. Der er tid nok til både at komme ud og se den smukke natur på landet og også opleve storbyens liv i København. Maria har lovet familie og venner at sende postkort fra ferien, så de kan se, hvordan hun har det. Særligt Marias kæreste, Juan, glæder sig til at få et postkort, han kan tage frem, når han savner hende. I går sad Maria og Clara på en bar og snakkede med to tyske piger, der også var på ferie i Danmark. De fortalte om hjemmesiden denmark.dk, hvor det var muligt at oploade sine fotos og sende dem som elektroniske postkort til sine bekendte. Det synes både Maria og Clara lød vældigt sjovt, og er derfor nu netop gået ind på en Internetcafé, for at afprøve det. Begge har de et digitalkamera, og de har allerede taget masser er sjove og flotte fotos. Så det er bare om at komme i gang. Maria har nu klikket sig ind på denmark.dk. Hun har fundet frem til den brugergenerede del af sitet og vælger først at lave en profil med et foto af hende selv. Derefter lægger hun fire fotos op på sitets geografiske kort over Danmark. To fotos fra Vesterhavet og fotos fra gårdagens bytur i København. Hun skriver en tekst til hver af de fire fotos, som beskriver stedet der er fotograferet. Bagefter kan alle se hendes fotos og kommentar på kortet, og det bliver samtidigt automatisk lagt op på hende profil. Maria kan nu sende sine fotos som postkort. Forældrene får et foto fra Vesterhavet, vennerne et af dem fra byturen og Juan får dem alle sammen. Så bliver han så glad. Hun skriver en personlig hilsen på hvert enkelt postkort, indtaster adresse, og vupti er de sendt. Det gik da hurtigt. Hjemme i Spanien kan venner, kæreste og familie nu med det samme læse deres postkort, og mon ikke Juan kneb en enkelt tåre? Persona:Karen Karen er en 32 årig forretningskvinde fra New York. Hun arbejderforenstorvirksomhed,somharafdelingeriflere dele af Skandinavien. Karen er ansvarlig for at ansatte medarbejdereidendanskeafdelingikøbenhavnogharnu væretbosatheriethalvtår. Hun er en meget udadvendt person, der godt kan lide udfordringer, og hun har allerede mødt mange nye menneskerikøbenhavn,somhunbrugersinfritidsammen med. Og så er der Lars den dejlige mand hun mødte tilfældigt i Irma, fordi hun i hastværk kom til at tage hans indkøbskurvistedetforsinegen. Alt i alt er hun ret glad for at bo i København, men hun savnerdasinfamiliederhjemmeindimellemofhufølerat hun misser meget ved at være så langt væk fra dem. Det kniberlidtmedatfåskrevetogringettildem,fordihunhar travltogderskerjosåmegetsomhungernevildelemed dem. Det er meningen at de alle skal besøge hende, både

3 hendesforældreoghendesbrormedhanskoneogderesbørn,hvilketbliverrigtigtdejligtogså kanhunvisedem,hvordanhendeslivikøbenhavner. Karensidderendagogskalskrive tilsineforældre.Hunvilgernevedhæftenoglebilleder, menhendesdigitalkameraergåetistykker.hunprøveratsøgepåbillederfrakøbenhavnogfår blandt andet listet sitet denmark.dk, hvor hun tidligere har fundet mange praktiske oplysninger inden hun flyttede. Der finder hun et interaktivt danmarkskort og klikker på København og der kommeretvinduefremmedethavafbillederfrabyen. Persona:Ole Ole23årfraNorge.HanlæsertilbibliotekarvedDanmarksbiblioteksskoleiKøbenhavn.Harboet heretårstid,skalboher3årtil.harmødtendanskpigesomhannuharværetkærestemediet 1 2årstid.Hankanlidehistorieoghistoriskerejser.Motionerervedatgåogcykleialtslagsvær. Megetlidtcomputerinteresse.Kuntilstudiebrugoginformationssøgning,isæromarkæologisom erhansstoreinteresse.hanstiftedebekendtskabmeddenmark.dkførhanflyttettildanmark,for at finde ud af hvilke rettigheder og muligheder han har i studie sammenhæng.han syns det er rartatdeteretofficieltsite,sommankanstolepå. Endaghaforsøgeratfindeudafboligrettigheder,falderhantilfældigtoverdenmindreofficielle delafsitet.dereretbilledeafdetkollegiumhanharblevettilbudtpladspå.hanbrugernogettid på at surfe rundt på sitet og se de billeder fra de få steder han har været. Der er et billede af gravballemanden,somhanselvharværetudeogse.hanlæggermærketilatdereretlinkunder billedetsomsiger:senddettebilledesomelektroniskpostkort.meresomenrefleksenddirekte overvejelseklikkerhanpådetogkommerindpåsidenhvorbilledetnuerplaceretpåpostkortet. Hantænker jahvorforikke ogsenderdettilsinfar,somvarhamderhargivethaminteressen forhistorikogarkæologiiførsteomgang.hanudfyldermailadressenogskriverenlillehilsenog skriver lidt om besøg hvor han så Gravballe manden. Han lægger mærke til at når han skriver Gravballe så dukker der et link op i rubrikken under kortet:denmark.dk More About: Gravballe findings.hanlæserligehvadderstår,ogtilføjerenbemærkningtilsinfaromathansynsdeter enfinbeskrivelse,dergavhammereinformationiforholdtilhvornåroghvordanfundetskete. Bageftersurfedehanmererundibillederne,foratsendeettilhansmorogså isinsøgenfandt hanandrebillederoghistoriersommedførteathansendtenogleflerekort,tilnogleforskellige venner.hanhyggedesigmedatkombinereudvidelsenafsinvidenomdanmarkogatdeleden medforskelligevennerogbekendte. Prøverogsåforsjovskyldatlæggeetpostkortindpånoglevennersprofilpåfacebook.hanskrive sitegetbrugernavnirubrikkenforfacebook,kommertilenlogindsidepåfacebook,nårhanhar logget ind åbnes hans venneliste og han vælger hvem der skal modtage postkortet. hvorpå postkortetbliverlagtindpåderesfunwall.hansynsdetvarærgerligtathanikkehavdehansegne billederforhånden... 2dageseneresadhanhjemmevedsincomputerogkiggedepåbillederfrahanscykelturoptil noglearkæologiskefundoppevedroskildefjord,harsynsselvdeternogleretgodebilleder,som hankunnetænkesigathansfarkunnese,oghankommeritankeomatderjovarmulighedforat uploadeegnebillederogsendedemsompostkortpådenmark.dk.såhangårstraksigang.vel tilbagepåsitet,klikkerhanpålinketihovedsiden"uploadebilleder".førstbliverhanbedtomat logge ind eller oprette en profil, han tilmelder sig og giver for nu kun de krævede oplysninger: "Username", " " og laver et "kode" og skriver de bogstaver der står på den krypterede baggrund."save"nuåbnerderetbrowservinduedervisermappernepåhansegencomputerog han finder 5 billeder som han vælger ved at sætte et hak ved. Han klikker på "uploade" og de uploades.ietnytvindueskalhannugivebillederneetnavn,ogmulighedenforattilføjeenlille historie, til hvert billede og give dem tags/nøgleord. Ole skriver lidt ved et par af billederne, og kalderdemalle"stenalderfundvedroskildefjord","save".såkommerhanautomatisktiletkort, hvorhanbliverbedtomatplaceredemgeografisk(hanharflerebillederhvadhvisdeikkeerfra

4 sammested,hvordangørhandetså?)hanskriverros...oppeitekstrubrikkenoverkortetogder droppernogleforskelligealternativer,hanvælger"roskildefjord"."save".nuserhanbilledernei sin egen profil, hvor der også er et danmarkskort hvor han kan se hans egne billeder placering markeretmedenblåpindogandrebilledelokationermedgulogdeofficiellebillederfraumm grøn. Han laver nu et postkort ved at klikke på linket under hans eget billede send this as a potcard. skriver en lille hilsen og sin fars mailadresse "send". Bagefter leger han lidt med at sammenkædesinebilledermeddehistoriskebeskrivelserdererendelafpåsitet,ogsenderså nogle flere postkort til venner og bekendte. Han nyder at det er nemt at adskille de officielle informationer, fra det mere hyggelige uofficielle indhold. Og han suppler op med historiske beskrivelser af forskellige arkæologiske fund rund om i Danmark, Via linket "write a story from Denmark".

5 Bilag3.Mock ups

6

7

8

9

10

11 Bilag4.Interviewguideogspørgeskematilbrugertestogreferat. Interviewguidetilkoncepttestd.6.maj2008 Formålmedtest: Atundersøgeomvoreskonceptopfattessombrugbartelleromdeteroverflødigt. Testpersonernetilhørerprimærmålgruppenogdetervigtigtatfåsvarpåomdennetype applikationgivermeningfordem. Plan: 1. Introducetheplanforthetest.Whatdoweneedthemtodo. a. Videopresentation.Afterwardswetalkaboutitandweaskthemafewquestions. Askifwecanrecordthem.Wewillonlyuseitforourownworkandtheyareoff courseanonymous. b. Theyfilloutaquestionnaire.8questions.AbouttheirlifeinDenmark,notpersonal questions. 2. Videopresentationandtalk/questions. Wearetakingthecoursesocialsoftware. WearedevelopinganapplicationforusergeneratedcontentonthesiteDenmark.dk (foreignministryofdk). Atthispointtheconceptisanidea.Don tthinkaboutdesignandfunctionality. a. Video2.min. b. Questions i. Whatisyourimmediatereaction? ii. Explaintousyourunderstandingoftheconcept.(Thereisnowrongorright answers,wearejustinterestedinyourunderstandingofit,andwhatyou don tunderstandaboutit.) iii. Howwillyouuseit?(ifansweris:Iwillnotusit,whynot?) iv. Whenwouldyouusit?(ifansweris:never,whynot?) v. Whatisgood? vi. Whatisnotsogood? vii. Inwhatsituationcantheyseethemselvesusingthisapplication? viii. Howwouldtheyexplainourconcepttoafriendorus? ix. Othercomments? 3. Filloutquestionnaire.Seepage2. 4. Thankyouforyourhelp,weappreciateit.NB:Remembertheirgift.Askifwecancontact themagainifnecessary.

12 1. HowlonghaveyoubeeninDenmark? 2. HowdoyoufindpracticalinformationaboutDenmark? 3. HowdoyoufindinformationonleisureactivitiesinDenmark? 4. Haveyouheardofthesitewww.denmark.dk? Ifno.Gotothenextquestion. Ifyes.Whathaveyouusedthesitefor? 5. HowwouldyoufeelaboutsharingyourphotosandyourcommentsaboutDenmarkona networksiteaboutdenmark? 6. Ifsomeoneelsewroteagoodcommentforaphoto.Wouldyouliketocopythatcommentto oneofyourpersonalpostcards? 7. Howwouldyoulike,ifthesoftwaretracksthewordsyouwriteinyourpostcard,inorderto createlinkstorelevantinformationtobepresentedtothereceiverofyourpostcard?

13 8. Are you a member of any social network sites? For instance: Facebook, MySpace, YouTube, Flickr, others? Please list which ones. 9. Do you have any additional ideas or suggestions for the Danish Postcard concept? 10. If you have anything else you would like to share with us, please let us know. Referatafbrugertest Referatafbrugertestd.6.maj 1.Stewart,England,Softwareudvikling.HarboetiDKi2år.Underviserifægtning. Koncepttest: God forståelse for konceptet. Kan hurtigt fortælle hvad han forstår ved det, hvad gør man osv. Samlerbilleder,delerdemmedandre. Hanvillebrugedettilatviseforældreogvennerrundtomiverdenhvorhaner.Erikkesikkerpå athanvillebrugedet.kenderfolkiheleverden,mendeharenblog.vilhellereringe. Spørgsmål,kommentarer,forslag: Spørgerommankanændrelokationenforetbillede?Zoom?Foreslåratandreskalkunneseens ruterundtdanmark. Linkspåbilledettilofficielinformation. Voicepostcard.Personligmeddelelselæsthøjt.Ikketilmor,menmåskeiandresammenhænge. PostkortmetaforengøratalleiVesteuropaforstårkonceptet.Menvilledeheltungeidagforstå etpostkort?

14 Hvisdererformangebilledermistermandetpersonligeislæt. Spørgeskema: Han spørger venner fra ITU og sportsklubben hvis han har brug for praktiske oplysninger. Han bruger AOK, venner, Copenhagen Post og flyers til information om fritidsaktiviteter i Danmark. Hanharikkehørtomdenmark.dk. HanvilgernedelebillederafstedermenikkedemhvorhanselverpåetsiteomDanmark. Hanvillegernebrugeengodkommentarisitegetpostkort. Harikkenogetproblemmedatdethanskriverbliverregistreret. ErpåFacebookogYouTube. Han foreslår at vi tilbyder en animeret rute som et link på postkortet, for at vise hvor man har væretihvilkenrækkefølge.sometslideshow. 2.Robin,Schweiz,Spiludvikling,HarboetiDKi1.5år. Koncepttest: Forstårkonceptetmeddetsamme. Niceidea. Spørgsmål,kommentarer,forslag: Hanspørger,hvadhvisderertobillederafsammested? Deterikkebaree medbillede.Mankanikkedeleegenbillederiandree postkortservices. GodtatintegreremedFacebookogandreogandresites.TilvennersendermantilFacebookogtil familie via . Han ser det som egnet til studerende og udlændinge der bor i DK. Alle kunne faktiskbrugedettilatdelemedfamilieogvenner. HanforeslåratlinkeFacebookprofilmedsitet.Dereralleredeprofiloplysninger. HansfamilieerinteresseretiDK,såhankangodtforestillesigatbrugedet. Hanharikkelysttilatpersonligebillederskalblandesmedalledeandre. Profilenskalindeholdebilleder,fxkategoriseretellerialbums.Såkanmansøgeefterbilledermed sammeinformationersomsineegne. Spørgeskema: Han får praktisk information om DK via venner og internettet. Han får informationer om fritidsaktiviteterfravenner,internettetogbrochurer.harikkehørtomdenmark.dk. VilgernedelebillederogkommentareromDanmarkpåetsiteomDanmark.Vilgernebrugeen andenpersonsgodekommentarisitegetpostkort. Synesdeterengodideatsporedetmanskriverforatgenerererelevantelinkstilmodtageren. HanerpåFacebookogYouTube. Hanforeslåratgøreapplikationeninternationalt.

15 3.Thadeus.Grækenland,Spiludvikling.HarboetiDK1.5år. Koncepttest: Forklarerkonceptetforosmegetgrundigt,trinfortrin. Spørgsmål,kommentarer,forslag: ForslåratforbindedetmedFacebook. Godtmedegnebilleder. Hanvillebrugedetmedvenner,kolleger.Hanvilhelleresendetraditionellepostkorttilfamilie. Hanvilgernelinketilandreskommentarer,menikkebrugedetisineegnepostkort. Hvismanskalopdagedet,skaldetreklamerespåWOCO,VisitDenmarkogituristinformationer. Kunnegodtværeverdensomspændende. DetermeredirekteendatsendeetlinktilGoogleMap,hvorderdersøgtpåDK.Deterframigtil dig. Hanrejsermegetognårhanerpåferievilhanikkebrugetidenvedencomputer.Hanskalbruge tidenpåatopleveogkommerundt. Mankunnetilføjemusik,folklore.Uploadnogetduharhørt. Spørgeskema: HanfårpraktiskinformationomDKpårejseplanen,itu.dk,WOCO.Harikkehørtomdenmark.dk. Synesdeteren coolidea atdelebillederogkommentareromdkpåetsiteomdk.vilikkebruge andreskommentarer,vilgerneskrivepersonligehilsener. Har ikke noget problem med at det han skriver bliver sporet, for at generere relevante links til modtageren. HanerpåFacebook&Flickr.

16 Bilag5.Brugerstatistikpådenmark.dk,samtbeskrivelseafdebesøgende. Beskrivelse af de besøgende (baseret på brugerundersøgelse marts 2007.) 50/50 mænd/kvinder Alder: primært indenfor den erhvervsaktive alder. Medievant gruppe der kender til internettets muligheder. 25% år 21% år 22% år Formål med besøg; Privat 35%, studie/forskning 29%, arbejdsrelateret 19%, andet 17%. Besøgsfrekvens: mange én gangs besøgende. Men også en række besøgende der benytter portalen flere gange i løbet af en kort periode f.eks. i forbindelse med at flytte til DK. Den unge studerende I starten af 20 erne og er hovedsageligt fra USA eller Vesteuropa. Den studerende søger konkret information om uddannelsesmuligheder, uddannelsesinstitutioner, miljø, boligforhold, økonomisk støtte, leveomkostninger i Danmark, regler om visum. Turisten Alle aldersgrupper primært fra USA og Vesteuropa. Interesseret i events, anbefalinger af turistattraktioner, forslag til ture, transportforhold, møntfod, leveforhold, visumregler osv. Kort over Danmark, billeder og videoklip. Den potentielle tilflytter Slutningen af tyverne til slutningen af trediverne. Stor geografisk spredning, både fra Vesteuropa, Amerika, det nordlige Afrika til Indien. Er interesseret i familieforhold, skat, samfundet, bolig, jobbanker, regler om visum og statsborgerskab, leveforhold. Besøger portalen hyppigt i forbindelse med beslutningsprocessen, samt i den første tid efter ankomst til Danmark. Surfer/hobby Karakteriseret ved at både at være den unge der søger efter information til skolerapporten og den ældre, ikke så vante internetbruger, der søger information om mønter, kongehuset, historie osv. Desuden er der stor interesse for statistiske informationer om Danmark, billeder og videoklip, kort over Danmark. Potentiel invester/handelspartner Den potentielle invester søger information om skat, moms, rådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed, regler om import og eksport. Søger information og nyheder om store danske virksomheder.

17 Besøgsstatistik for denmark.dk Gennemsnitlig for en måned i sidevisninger brugersessioner unikke besøgende

18 Bilag6.MulighederfordeltagelsepåDanmarkskortetidetaljer Raportering: Giver deltagere mulighed for at anmelde billeder og historier de finder usædeligt eller placeret i forkert kontekst. Thumbs up eller down: Deltagere på dette niveau, er med til at øge eller mindske synligheden af fotos eller historie(1 stemme pr. bruger, som på Højeste ratede bliver pr. default vist øverst. Ved mere end 3 thumbs down. o bliver billedet usynligt for andre beskuere af Danmarkskortet. o der sendes en mail til webmaster, der så beslutter hvorvidt billedet passer ind i konteksten eller ej(sletter eller genaktiverer). Kommentere: på andres fotos og historier.vi diskuterer muligheden for at også give thumbs up og down for kommentarer også, med samme funktion som for billeder og kommentarer, bare i visningen under billede eller historie. Upload: Via link; i menuen på denmark.dk, på selve Danmarkskortet, via historie- og fotogalleriet på Danmarkskortet eller via postkortapplikationen. Der er mulighed for at vælge et eller flere billeder fra ens egen computer. Når man uploader billederne bliver de samlet og registreret i en profil ved hjælp af ens mailadresse. Det er op til bidragsyder at vælge hvor meget vedkommende vil gå op i at navngive, tagge og placere bidraget. Der er mulighed for at: Navngive billede(rne) og evt. tilføje en beskrivelse, Udfylde nogle beskrivende tags/nøgleord Præcisere hvor i Danmark billedet er fra. Vi forestiller os at der er følgende præciserings muligheder af indhold på kortet: Pins; som bidragsyder placerer visuel på kortet i nærheden af hvor indholdet passer geografisk. Bynavne: Copenhagen, Odense, Århus etc. (ved søgning medtages pins placeret indenfor byområdet) Landsdele: Juthland, Zealand, Funen, Lolland, Falster, Bornholm (ved søgning medtages pins og byer i landsdelen) Danmark, (indhold der ikke bliver placeret kommer i denne samlede kategori, og ved søgning på Danmark vil alle billeder på danmarkskortet blive vist og ved stort indhold giver dette lav synlighed)

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag Vine Del

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Introduktion til TripAdvisor

Introduktion til TripAdvisor Introduktion til TripAdvisor Maj 2016 Kære deltager i TripAdvisor-kursus Så er det snart nu, vi sammen skal udforske TripAdvisor og de muligheder, platformen har for dig som kultur- og turismeaktør. Det

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand. Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

FACEBOOK STYR DIT PRIVATLIV PÅ UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010

FACEBOOK STYR DIT PRIVATLIV PÅ UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 STYR DIT PRIVATLIV PÅ FACEBOOK UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 1 ÅBOULEVARD 40, GÅRDHUSET 2200 KØBENHAVN N. HVORFOR DENNE GUIDE? Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Hjemmesidens andre funktioner

Hjemmesidens andre funktioner Hjemmesidens andre funktioner Observationer Når du er logget ind, ser du dagens udmeldinger. (Det er her at dine sendte udmeldinger vil blive vist). Billedet nedenfor viser at udmeldingen, som vises, kan

Læs mere

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand. Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

Læs mere

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen 1 Girls - Break up app Om Tv serien I serien følger vi hovedpersonen Hannah og hendes tre veninder, der alle er i starten af tyverne og bor i New York. Vi følger deres venskaber, kærlighedsliv og forsøg

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vejledning til Forum på Foreningens Hjemmeside. Skrevet af Carl Andersen Vemmelev Webdesign

Vejledning til Forum på Foreningens Hjemmeside. Skrevet af Carl Andersen Vemmelev Webdesign Vejledning til Forum på Foreningens Hjemmeside Skrevet af Carl Andersen Vemmelev Webdesign 1 Anvendelse af vejledning: Vejledningen fortæller hvordan du bruger og formaterer indlæg på Korsør Roklubs Forum.

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 DVL kursus: ViewRanger Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 Dagens program ViewRanger i teori og praksis Frokostpause ViewRanger i teori og praksis Afslutning og evaluering Grupper Gruppe Navn

Læs mere

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites dagens program * opsamling på IA projekt * næste temaprojekt: Go mobile * Brugsscenarier og wireframes * Øvelse * Modebranchen som case + fælles brainstorm * Øvelse/lektie * næste gang opsamling * Hvordan

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA 1 Baggrund Baggrund: Cykelkultur i flere af USA s storbyer oplever i disse år en stigende interesse, bl.a. inspiret af Københavns unikke

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Kultur og Samfund. Familie og Hverdag. TRIN 1 Opgaver til Hverdagen i billeder

Kultur og Samfund. Familie og Hverdag. TRIN 1 Opgaver til Hverdagen i billeder Familie og Hverdag TRIN 1 Opgaver til Hverdagen i billeder Lad eleverne skrive sætninger om deres familie ved hjælp af ordene herunder. De kan også skrive lidt om deres hverdag. Under temaet Liberias børn

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk En lille vejledning fra Margaret Skovsen Åbn din browser*) og tast navnet på dit galleri. Det vil typisk være af typen xxx.fotorammenviborg.dk eller xxxy.fotorammenviborg.dk,

Læs mere

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse Beskrivelse Piwik er et cookiebaseret værktøj til at indsamle statistik om en hjemmesides brugere. Det vil sige, at når en bruger besøger hjemmesiden, så bliver der lagt en cookie på brugerens computer,

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Sådan bliver du synlig, får flere kunder og sikrer din toplinje. Christina Søndergaard Online Marketingchef

Sådan bliver du synlig, får flere kunder og sikrer din toplinje. Christina Søndergaard Online Marketingchef Sådan bliver du synlig, får flere kunder og sikrer din toplinje Christina Søndergaard Online Marketingchef Hvem er atriumweb? Digitalt bureau Beliggende i Egå, nord for Århus Vi har været i gang i 5 år

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 OL i Rio de Janeiro KUN 9 måneder 40 uger 267 dage 6384 timer så er vi i gang I sidste uge blev jeg og 4 andre svømmere udtaget til OL. Gentofte

Læs mere

INDLEDNING... 3 METODE... 4 STRUKTUR... 4 PROCES... 5 METODOLOGI... 6 METODER TIL KONCEPTUDVIKLING... 6 INSPIRATION FRA ANDRE NETVÆRKSSITES...

INDLEDNING... 3 METODE... 4 STRUKTUR... 4 PROCES... 5 METODOLOGI... 6 METODER TIL KONCEPTUDVIKLING... 6 INSPIRATION FRA ANDRE NETVÆRKSSITES... INDLEDNING... 3 METODE... 4 STRUKTUR... 4 PROCES... 5 METODOLOGI... 6 METODER TIL KONCEPTUDVIKLING... 6 INSPIRATION FRA ANDRE NETVÆRKSSITES... 7 EKSPERTINTERVIEW... 7 PERSONAS, MOCK-UPS OG SCENARIER...

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner Refleksionsspørgsmål Hvad ville I gøre, hvis dette skete for jer? Hvilke problemer kan der være, ved at udveksle billeder på sociale medier? Hvordan kan man vise tillid til hinanden på sociale medier?

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Personas! lene@lenenielsen.com. DDA Bar November 2011! Lene Nielsen! lene@itu.dk! lene@lenenielsen.dk! www.personas.dk!!!

Personas! lene@lenenielsen.com. DDA Bar November 2011! Lene Nielsen! lene@itu.dk! lene@lenenielsen.dk! www.personas.dk!!! Personas! DDA Bar November 2011! Lene Nielsen! lene@itu.dk! lene@lenenielsen.dk! www.personas.dk!!! Personas - fra IT til produktinnovation! IT system udvikling! Markedsføring! Kommunikation! Produktudvikling!

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

MENTIMETER GUIDE TIL MENTIMETER 1. +New event

MENTIMETER GUIDE TIL MENTIMETER 1. +New event GUIDE TIL MENTIMETER 1 MENTIMETER Mentimeter er et værktøj, som fremmer sammenspillet mellem underviser og studerende. Med Mentimeter kan du som oplægsholder engagere dit publikum ved at inddrage dem aktivt

Læs mere

Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker. Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011

Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker. Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011 Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011 Brugscenarie 1 Jørgen og Bente 60 år 1a 1b Her er Jørgen og Bente. De er begge

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Utroligt tilfreds. I så høj grad at jeg hellere end gerne var blevet flere semestre.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Utroligt tilfreds. I så høj grad at jeg hellere end gerne var blevet flere semestre. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (2010) Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget Bilag Gruppeinterview 1 (3.C) Foretaget 16.03.16 Interviewer: Mit første spørgsmål det er øhm om øh om I vil fortælle lidt om, hvad I har oplevet hernede i dag. Hvad har I lavet? Elev 1: Altså vi øh..

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Digitale trusselsbillede under forandring. Udgangspunkt i DK-CERTs aktiviteter. Tendenser lige nu,- hvad har drevet

Læs mere

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE Vejledning i brug af EBG s hjemmeside 2014/2015 www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Til lærerne... 3 Skoleprofil... 3 Holdoversigt...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

AOF DANMARK. Vejledning til brug af GoJoin som din aktivitetsplatform

AOF DANMARK. Vejledning til brug af GoJoin som din aktivitetsplatform AOF DANMARK Vejledning til brug af GoJoin som din aktivitetsplatform Brugeroprettelse For at komme i gang med at oprette aktiviteter på GoJoin, skal du først oprette en bruger. Det kan du gøre enten på

Læs mere

REGLER FOR IT-BRUG. Med venlig hilsen Ole Jakobsen Øverste ansvarlige for IT-sikkerheden IT-SIKKERHED FOR GULDBORGSUND KOMMUNE

REGLER FOR IT-BRUG. Med venlig hilsen Ole Jakobsen Øverste ansvarlige for IT-sikkerheden IT-SIKKERHED FOR GULDBORGSUND KOMMUNE IT-SIKKERHED 1 REGLER FOR IT-BRUG I dagligdagen tænker de fleste nok mest på, hvad vi kan bruge vores IT til - og knapt så meget på, hvordan vi bruger det. Men af hensyn til sikkerheden er det vigtigt

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT OVERSIGT INTRO KARAKTERER... 2 MONA... 3 THOMAS... 4 GITTE... 5 KIMMI... 6 LIVA OG KURT... 7 TOVE, PATRICK, HELLE OG JENS PEDER... 8 Mor glæder sig til sin søns besøg! profil

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere