Bilag 1. Referat af interview med Kbh.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Referat af interview med Kbh.dk"

Transkript

1 Bilag1.ReferatafinterviewmedKbh.dk ReferatframødemedLuisaCarbonelli,Kbh.dk.Torsdagd.17.april. FormåletmedKbh.dkeratstilleeninfrastrukturtilrådighedpånettet,såledesatbrugernekan findederetteaktiviteterudeibyen. Deharudvikletkonceptetvedatkiggepåsocialetjenesterogharsåsamletfunktionerfradissepå Kbh.dk.DogerengruppepåKbh.dkikkedetsammesomengruppepåFacebook,hvorderofte ikkeskernogeteftermantilmeldersig. Kbh.dktilpassertilbudtilbrugernepåbaggrundafhvaddeskriverideresprofilogdeoplysninger deoffentliggøromsigselv.hvilkegruppererdumedlemaf,hvilkebøgerlånerdupåbiblioteket osv. Incitament: KalenderenerdenfunktionsomadskillerKbh.dkfraandresocialetjenester.Dengørdet nemtatfindeaktiviteter. Lokaleaktiviteter.ImodsætningtilFacebooksomkanværeovervældendeog uvedkommende. Dansk. Udbredelse/markedsføring: brugeredetførsteårerderesmålsætning. Betabrugere Mødemedlokaludvalg Aktøreribydelene Direktemarkedsføringtilgruppersomerrelevanteatfåmed. Misbrug: Derernoglejuridisketingmansombrugerskalværeindforståetmed. Desætternogleletforståeligebetingelserop. Anonymeanmeldelser. Devilgernegøredetsåbrugerstyretsommuligt.Fxermanmoderatorpåsinegenblog.

2 Bilag2.Personas&scenarier Persona: Maria Maria er en spansk pige på 27 år, som læser til arkitekt i Barcelona. Normalt har hun travlt på studiet, men nu har hun en lang sommerferie. Derfor har hun sammen med sin veninde Clara valgt at tage på en længere ferie i udlandet. Valget er blevet Danmark, og de skal være her i fire uger. Der er tid nok til både at komme ud og se den smukke natur på landet og også opleve storbyens liv i København. Maria har lovet familie og venner at sende postkort fra ferien, så de kan se, hvordan hun har det. Særligt Marias kæreste, Juan, glæder sig til at få et postkort, han kan tage frem, når han savner hende. I går sad Maria og Clara på en bar og snakkede med to tyske piger, der også var på ferie i Danmark. De fortalte om hjemmesiden denmark.dk, hvor det var muligt at oploade sine fotos og sende dem som elektroniske postkort til sine bekendte. Det synes både Maria og Clara lød vældigt sjovt, og er derfor nu netop gået ind på en Internetcafé, for at afprøve det. Begge har de et digitalkamera, og de har allerede taget masser er sjove og flotte fotos. Så det er bare om at komme i gang. Maria har nu klikket sig ind på denmark.dk. Hun har fundet frem til den brugergenerede del af sitet og vælger først at lave en profil med et foto af hende selv. Derefter lægger hun fire fotos op på sitets geografiske kort over Danmark. To fotos fra Vesterhavet og fotos fra gårdagens bytur i København. Hun skriver en tekst til hver af de fire fotos, som beskriver stedet der er fotograferet. Bagefter kan alle se hendes fotos og kommentar på kortet, og det bliver samtidigt automatisk lagt op på hende profil. Maria kan nu sende sine fotos som postkort. Forældrene får et foto fra Vesterhavet, vennerne et af dem fra byturen og Juan får dem alle sammen. Så bliver han så glad. Hun skriver en personlig hilsen på hvert enkelt postkort, indtaster adresse, og vupti er de sendt. Det gik da hurtigt. Hjemme i Spanien kan venner, kæreste og familie nu med det samme læse deres postkort, og mon ikke Juan kneb en enkelt tåre? Persona:Karen Karen er en 32 årig forretningskvinde fra New York. Hun arbejderforenstorvirksomhed,somharafdelingeriflere dele af Skandinavien. Karen er ansvarlig for at ansatte medarbejdereidendanskeafdelingikøbenhavnogharnu væretbosatheriethalvtår. Hun er en meget udadvendt person, der godt kan lide udfordringer, og hun har allerede mødt mange nye menneskerikøbenhavn,somhunbrugersinfritidsammen med. Og så er der Lars den dejlige mand hun mødte tilfældigt i Irma, fordi hun i hastværk kom til at tage hans indkøbskurvistedetforsinegen. Alt i alt er hun ret glad for at bo i København, men hun savnerdasinfamiliederhjemmeindimellemofhufølerat hun misser meget ved at være så langt væk fra dem. Det kniberlidtmedatfåskrevetogringettildem,fordihunhar travltogderskerjosåmegetsomhungernevildelemed dem. Det er meningen at de alle skal besøge hende, både

3 hendesforældreoghendesbrormedhanskoneogderesbørn,hvilketbliverrigtigtdejligtogså kanhunvisedem,hvordanhendeslivikøbenhavner. Karensidderendagogskalskrive tilsineforældre.Hunvilgernevedhæftenoglebilleder, menhendesdigitalkameraergåetistykker.hunprøveratsøgepåbillederfrakøbenhavnogfår blandt andet listet sitet denmark.dk, hvor hun tidligere har fundet mange praktiske oplysninger inden hun flyttede. Der finder hun et interaktivt danmarkskort og klikker på København og der kommeretvinduefremmedethavafbillederfrabyen. Persona:Ole Ole23årfraNorge.HanlæsertilbibliotekarvedDanmarksbiblioteksskoleiKøbenhavn.Harboet heretårstid,skalboher3årtil.harmødtendanskpigesomhannuharværetkærestemediet 1 2årstid.Hankanlidehistorieoghistoriskerejser.Motionerervedatgåogcykleialtslagsvær. Megetlidtcomputerinteresse.Kuntilstudiebrugoginformationssøgning,isæromarkæologisom erhansstoreinteresse.hanstiftedebekendtskabmeddenmark.dkførhanflyttettildanmark,for at finde ud af hvilke rettigheder og muligheder han har i studie sammenhæng.han syns det er rartatdeteretofficieltsite,sommankanstolepå. Endaghaforsøgeratfindeudafboligrettigheder,falderhantilfældigtoverdenmindreofficielle delafsitet.dereretbilledeafdetkollegiumhanharblevettilbudtpladspå.hanbrugernogettid på at surfe rundt på sitet og se de billeder fra de få steder han har været. Der er et billede af gravballemanden,somhanselvharværetudeogse.hanlæggermærketilatdereretlinkunder billedetsomsiger:senddettebilledesomelektroniskpostkort.meresomenrefleksenddirekte overvejelseklikkerhanpådetogkommerindpåsidenhvorbilledetnuerplaceretpåpostkortet. Hantænker jahvorforikke ogsenderdettilsinfar,somvarhamderhargivethaminteressen forhistorikogarkæologiiførsteomgang.hanudfyldermailadressenogskriverenlillehilsenog skriver lidt om besøg hvor han så Gravballe manden. Han lægger mærke til at når han skriver Gravballe så dukker der et link op i rubrikken under kortet:denmark.dk More About: Gravballe findings.hanlæserligehvadderstår,ogtilføjerenbemærkningtilsinfaromathansynsdeter enfinbeskrivelse,dergavhammereinformationiforholdtilhvornåroghvordanfundetskete. Bageftersurfedehanmererundibillederne,foratsendeettilhansmorogså isinsøgenfandt hanandrebillederoghistoriersommedførteathansendtenogleflerekort,tilnogleforskellige venner.hanhyggedesigmedatkombinereudvidelsenafsinvidenomdanmarkogatdeleden medforskelligevennerogbekendte. Prøverogsåforsjovskyldatlæggeetpostkortindpånoglevennersprofilpåfacebook.hanskrive sitegetbrugernavnirubrikkenforfacebook,kommertilenlogindsidepåfacebook,nårhanhar logget ind åbnes hans venneliste og han vælger hvem der skal modtage postkortet. hvorpå postkortetbliverlagtindpåderesfunwall.hansynsdetvarærgerligtathanikkehavdehansegne billederforhånden... 2dageseneresadhanhjemmevedsincomputerogkiggedepåbillederfrahanscykelturoptil noglearkæologiskefundoppevedroskildefjord,harsynsselvdeternogleretgodebilleder,som hankunnetænkesigathansfarkunnese,oghankommeritankeomatderjovarmulighedforat uploadeegnebillederogsendedemsompostkortpådenmark.dk.såhangårstraksigang.vel tilbagepåsitet,klikkerhanpålinketihovedsiden"uploadebilleder".førstbliverhanbedtomat logge ind eller oprette en profil, han tilmelder sig og giver for nu kun de krævede oplysninger: "Username", " " og laver et "kode" og skriver de bogstaver der står på den krypterede baggrund."save"nuåbnerderetbrowservinduedervisermappernepåhansegencomputerog han finder 5 billeder som han vælger ved at sætte et hak ved. Han klikker på "uploade" og de uploades.ietnytvindueskalhannugivebillederneetnavn,ogmulighedenforattilføjeenlille historie, til hvert billede og give dem tags/nøgleord. Ole skriver lidt ved et par af billederne, og kalderdemalle"stenalderfundvedroskildefjord","save".såkommerhanautomatisktiletkort, hvorhanbliverbedtomatplaceredemgeografisk(hanharflerebillederhvadhvisdeikkeerfra

4 sammested,hvordangørhandetså?)hanskriverros...oppeitekstrubrikkenoverkortetogder droppernogleforskelligealternativer,hanvælger"roskildefjord"."save".nuserhanbilledernei sin egen profil, hvor der også er et danmarkskort hvor han kan se hans egne billeder placering markeretmedenblåpindogandrebilledelokationermedgulogdeofficiellebillederfraumm grøn. Han laver nu et postkort ved at klikke på linket under hans eget billede send this as a potcard. skriver en lille hilsen og sin fars mailadresse "send". Bagefter leger han lidt med at sammenkædesinebilledermeddehistoriskebeskrivelserdererendelafpåsitet,ogsenderså nogle flere postkort til venner og bekendte. Han nyder at det er nemt at adskille de officielle informationer, fra det mere hyggelige uofficielle indhold. Og han suppler op med historiske beskrivelser af forskellige arkæologiske fund rund om i Danmark, Via linket "write a story from Denmark".

5 Bilag3.Mock ups

6

7

8

9

10

11 Bilag4.Interviewguideogspørgeskematilbrugertestogreferat. Interviewguidetilkoncepttestd.6.maj2008 Formålmedtest: Atundersøgeomvoreskonceptopfattessombrugbartelleromdeteroverflødigt. Testpersonernetilhørerprimærmålgruppenogdetervigtigtatfåsvarpåomdennetype applikationgivermeningfordem. Plan: 1. Introducetheplanforthetest.Whatdoweneedthemtodo. a. Videopresentation.Afterwardswetalkaboutitandweaskthemafewquestions. Askifwecanrecordthem.Wewillonlyuseitforourownworkandtheyareoff courseanonymous. b. Theyfilloutaquestionnaire.8questions.AbouttheirlifeinDenmark,notpersonal questions. 2. Videopresentationandtalk/questions. Wearetakingthecoursesocialsoftware. WearedevelopinganapplicationforusergeneratedcontentonthesiteDenmark.dk (foreignministryofdk). Atthispointtheconceptisanidea.Don tthinkaboutdesignandfunctionality. a. Video2.min. b. Questions i. Whatisyourimmediatereaction? ii. Explaintousyourunderstandingoftheconcept.(Thereisnowrongorright answers,wearejustinterestedinyourunderstandingofit,andwhatyou don tunderstandaboutit.) iii. Howwillyouuseit?(ifansweris:Iwillnotusit,whynot?) iv. Whenwouldyouusit?(ifansweris:never,whynot?) v. Whatisgood? vi. Whatisnotsogood? vii. Inwhatsituationcantheyseethemselvesusingthisapplication? viii. Howwouldtheyexplainourconcepttoafriendorus? ix. Othercomments? 3. Filloutquestionnaire.Seepage2. 4. Thankyouforyourhelp,weappreciateit.NB:Remembertheirgift.Askifwecancontact themagainifnecessary.

12 1. HowlonghaveyoubeeninDenmark? 2. HowdoyoufindpracticalinformationaboutDenmark? 3. HowdoyoufindinformationonleisureactivitiesinDenmark? 4. Haveyouheardofthesitewww.denmark.dk? Ifno.Gotothenextquestion. Ifyes.Whathaveyouusedthesitefor? 5. HowwouldyoufeelaboutsharingyourphotosandyourcommentsaboutDenmarkona networksiteaboutdenmark? 6. Ifsomeoneelsewroteagoodcommentforaphoto.Wouldyouliketocopythatcommentto oneofyourpersonalpostcards? 7. Howwouldyoulike,ifthesoftwaretracksthewordsyouwriteinyourpostcard,inorderto createlinkstorelevantinformationtobepresentedtothereceiverofyourpostcard?

13 8. Are you a member of any social network sites? For instance: Facebook, MySpace, YouTube, Flickr, others? Please list which ones. 9. Do you have any additional ideas or suggestions for the Danish Postcard concept? 10. If you have anything else you would like to share with us, please let us know. Referatafbrugertest Referatafbrugertestd.6.maj 1.Stewart,England,Softwareudvikling.HarboetiDKi2år.Underviserifægtning. Koncepttest: God forståelse for konceptet. Kan hurtigt fortælle hvad han forstår ved det, hvad gør man osv. Samlerbilleder,delerdemmedandre. Hanvillebrugedettilatviseforældreogvennerrundtomiverdenhvorhaner.Erikkesikkerpå athanvillebrugedet.kenderfolkiheleverden,mendeharenblog.vilhellereringe. Spørgsmål,kommentarer,forslag: Spørgerommankanændrelokationenforetbillede?Zoom?Foreslåratandreskalkunneseens ruterundtdanmark. Linkspåbilledettilofficielinformation. Voicepostcard.Personligmeddelelselæsthøjt.Ikketilmor,menmåskeiandresammenhænge. PostkortmetaforengøratalleiVesteuropaforstårkonceptet.Menvilledeheltungeidagforstå etpostkort?

14 Hvisdererformangebilledermistermandetpersonligeislæt. Spørgeskema: Han spørger venner fra ITU og sportsklubben hvis han har brug for praktiske oplysninger. Han bruger AOK, venner, Copenhagen Post og flyers til information om fritidsaktiviteter i Danmark. Hanharikkehørtomdenmark.dk. HanvilgernedelebillederafstedermenikkedemhvorhanselverpåetsiteomDanmark. Hanvillegernebrugeengodkommentarisitegetpostkort. Harikkenogetproblemmedatdethanskriverbliverregistreret. ErpåFacebookogYouTube. Han foreslår at vi tilbyder en animeret rute som et link på postkortet, for at vise hvor man har væretihvilkenrækkefølge.sometslideshow. 2.Robin,Schweiz,Spiludvikling,HarboetiDKi1.5år. Koncepttest: Forstårkonceptetmeddetsamme. Niceidea. Spørgsmål,kommentarer,forslag: Hanspørger,hvadhvisderertobillederafsammested? Deterikkebaree medbillede.Mankanikkedeleegenbillederiandree postkortservices. GodtatintegreremedFacebookogandreogandresites.TilvennersendermantilFacebookogtil familie via . Han ser det som egnet til studerende og udlændinge der bor i DK. Alle kunne faktiskbrugedettilatdelemedfamilieogvenner. HanforeslåratlinkeFacebookprofilmedsitet.Dereralleredeprofiloplysninger. HansfamilieerinteresseretiDK,såhankangodtforestillesigatbrugedet. Hanharikkelysttilatpersonligebillederskalblandesmedalledeandre. Profilenskalindeholdebilleder,fxkategoriseretellerialbums.Såkanmansøgeefterbilledermed sammeinformationersomsineegne. Spørgeskema: Han får praktisk information om DK via venner og internettet. Han får informationer om fritidsaktiviteterfravenner,internettetogbrochurer.harikkehørtomdenmark.dk. VilgernedelebillederogkommentareromDanmarkpåetsiteomDanmark.Vilgernebrugeen andenpersonsgodekommentarisitegetpostkort. Synesdeterengodideatsporedetmanskriverforatgenerererelevantelinkstilmodtageren. HanerpåFacebookogYouTube. Hanforeslåratgøreapplikationeninternationalt.

15 3.Thadeus.Grækenland,Spiludvikling.HarboetiDK1.5år. Koncepttest: Forklarerkonceptetforosmegetgrundigt,trinfortrin. Spørgsmål,kommentarer,forslag: ForslåratforbindedetmedFacebook. Godtmedegnebilleder. Hanvillebrugedetmedvenner,kolleger.Hanvilhelleresendetraditionellepostkorttilfamilie. Hanvilgernelinketilandreskommentarer,menikkebrugedetisineegnepostkort. Hvismanskalopdagedet,skaldetreklamerespåWOCO,VisitDenmarkogituristinformationer. Kunnegodtværeverdensomspændende. DetermeredirekteendatsendeetlinktilGoogleMap,hvorderdersøgtpåDK.Deterframigtil dig. Hanrejsermegetognårhanerpåferievilhanikkebrugetidenvedencomputer.Hanskalbruge tidenpåatopleveogkommerundt. Mankunnetilføjemusik,folklore.Uploadnogetduharhørt. Spørgeskema: HanfårpraktiskinformationomDKpårejseplanen,itu.dk,WOCO.Harikkehørtomdenmark.dk. Synesdeteren coolidea atdelebillederogkommentareromdkpåetsiteomdk.vilikkebruge andreskommentarer,vilgerneskrivepersonligehilsener. Har ikke noget problem med at det han skriver bliver sporet, for at generere relevante links til modtageren. HanerpåFacebook&Flickr.

16 Bilag5.Brugerstatistikpådenmark.dk,samtbeskrivelseafdebesøgende. Beskrivelse af de besøgende (baseret på brugerundersøgelse marts 2007.) 50/50 mænd/kvinder Alder: primært indenfor den erhvervsaktive alder. Medievant gruppe der kender til internettets muligheder. 25% år 21% år 22% år Formål med besøg; Privat 35%, studie/forskning 29%, arbejdsrelateret 19%, andet 17%. Besøgsfrekvens: mange én gangs besøgende. Men også en række besøgende der benytter portalen flere gange i løbet af en kort periode f.eks. i forbindelse med at flytte til DK. Den unge studerende I starten af 20 erne og er hovedsageligt fra USA eller Vesteuropa. Den studerende søger konkret information om uddannelsesmuligheder, uddannelsesinstitutioner, miljø, boligforhold, økonomisk støtte, leveomkostninger i Danmark, regler om visum. Turisten Alle aldersgrupper primært fra USA og Vesteuropa. Interesseret i events, anbefalinger af turistattraktioner, forslag til ture, transportforhold, møntfod, leveforhold, visumregler osv. Kort over Danmark, billeder og videoklip. Den potentielle tilflytter Slutningen af tyverne til slutningen af trediverne. Stor geografisk spredning, både fra Vesteuropa, Amerika, det nordlige Afrika til Indien. Er interesseret i familieforhold, skat, samfundet, bolig, jobbanker, regler om visum og statsborgerskab, leveforhold. Besøger portalen hyppigt i forbindelse med beslutningsprocessen, samt i den første tid efter ankomst til Danmark. Surfer/hobby Karakteriseret ved at både at være den unge der søger efter information til skolerapporten og den ældre, ikke så vante internetbruger, der søger information om mønter, kongehuset, historie osv. Desuden er der stor interesse for statistiske informationer om Danmark, billeder og videoklip, kort over Danmark. Potentiel invester/handelspartner Den potentielle invester søger information om skat, moms, rådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed, regler om import og eksport. Søger information og nyheder om store danske virksomheder.

17 Besøgsstatistik for denmark.dk Gennemsnitlig for en måned i sidevisninger brugersessioner unikke besøgende

18 Bilag6.MulighederfordeltagelsepåDanmarkskortetidetaljer Raportering: Giver deltagere mulighed for at anmelde billeder og historier de finder usædeligt eller placeret i forkert kontekst. Thumbs up eller down: Deltagere på dette niveau, er med til at øge eller mindske synligheden af fotos eller historie(1 stemme pr. bruger, som på Højeste ratede bliver pr. default vist øverst. Ved mere end 3 thumbs down. o bliver billedet usynligt for andre beskuere af Danmarkskortet. o der sendes en mail til webmaster, der så beslutter hvorvidt billedet passer ind i konteksten eller ej(sletter eller genaktiverer). Kommentere: på andres fotos og historier.vi diskuterer muligheden for at også give thumbs up og down for kommentarer også, med samme funktion som for billeder og kommentarer, bare i visningen under billede eller historie. Upload: Via link; i menuen på denmark.dk, på selve Danmarkskortet, via historie- og fotogalleriet på Danmarkskortet eller via postkortapplikationen. Der er mulighed for at vælge et eller flere billeder fra ens egen computer. Når man uploader billederne bliver de samlet og registreret i en profil ved hjælp af ens mailadresse. Det er op til bidragsyder at vælge hvor meget vedkommende vil gå op i at navngive, tagge og placere bidraget. Der er mulighed for at: Navngive billede(rne) og evt. tilføje en beskrivelse, Udfylde nogle beskrivende tags/nøgleord Præcisere hvor i Danmark billedet er fra. Vi forestiller os at der er følgende præciserings muligheder af indhold på kortet: Pins; som bidragsyder placerer visuel på kortet i nærheden af hvor indholdet passer geografisk. Bynavne: Copenhagen, Odense, Århus etc. (ved søgning medtages pins placeret indenfor byområdet) Landsdele: Juthland, Zealand, Funen, Lolland, Falster, Bornholm (ved søgning medtages pins og byer i landsdelen) Danmark, (indhold der ikke bliver placeret kommer i denne samlede kategori, og ved søgning på Danmark vil alle billeder på danmarkskortet blive vist og ved stort indhold giver dette lav synlighed)

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20)

KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20) KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Camilla & Jesper. De selvkørende 1

Camilla & Jesper. De selvkørende 1 Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Kontakt til den offentlige sektor

Kontakt til den offentlige sektor Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Din virksomheds internationale website. Eksport

Din virksomheds internationale website. Eksport Din virksomheds internationale website Eksport Din virksomheds internationale website Denne guide skal hjælpe dig med at sikre, at din virksomheds website også fremstår professionelt, når sproget er et

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre!

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre! Bliv en h@j på nettet! Til dig og dine forældre! Kom smart og sikkert på internettet Hvad er en søgemaskine? 10 Hvad er en portal? 16 Hvad gør jeg, hvis jeg oplever noget ubehageligt på nettet? 18 Hvordan

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere