Generalforsamling i Sundby Kajakklub forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Sundby Kajakklub forår 2015"

Transkript

1 Generalforsamling i Sundby Kajakklub forår 2015 Afholdt tirsdag d. 24. marts 2015 i klubbens lokaler. Referent: Annette Elmue Til stede: 20, heraf 5 fra bestyrelsen, alle stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Jesper Nielsen som blev valgt uden modkandidater. Jesper startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Herefter blev dagsordenen læst op. 2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling Referatet fra efterårets generalforsamling har været tilgængelig på klubbens hjemmeside. Der var ingen kommentarer til referatet, og referatet blev herefter godkendt. 3. Formandens beretning Formanden aflagde sin beretning via en powerpoint-præsentation som i sin skriftlige form ser ud som følger: Sportlige aktiviteter Til DM i kajakergometer 2015 i Rødovre Centrum hev Sundby et par medaljer hjem ved Connie der vandt guld i damer masters 500m og 200m. Vinterræs pæn deltagelse O-Løb lille, men stabil deltagelse URO-træning i salen 2 x ugen Og så er Pyramiden også kommet i gang. Masser af URO-træning. Jonas Hall-Andersen er stoppet på TCH. De unge tager ansvar i øvrigt klubarbejde. Stor tak til træner Henrik & team. Hvad har vi udrettet siden sidste GF? Reetableret skader og tab fra tyveri 16. august. Vindue i kontor skiftet Regning på er dækket af Codan Etablering af alarm Sensor omkring Varmepumpen (+ indhegning) Maskinrum er aflåst og sikret m. alarm 1 års gennemgang Flækrude i skydedørspartiet - udskiftes med økonomi 50/50 Revner og pudsafskalninger på den pudsede sokkel vil blive eftergået, afskalninger repareret, således sokkelpudsen fremstår uden revner og ar. 1

2 Ikke tilstrækkeligt fald i herrebruserum - gulvet hugges og lægges om med korrekt fald Diverse udbedringer Strømsvigt Termosikringen på varmeanlægget slår fra Endelige ibrugtagningsattest Hvad har vi på listen Udbedring af forgrunden (afvanding, stabilgrus, etc) Afklare muligheder for kloakering Tilbud fra Taxbøl VVS: ~ kr (minus el-arb) Dialog m. Komm, som henviser til Klubhuspulje eller samlet til teknik- og miljøforvalt. Indretning af stue Etablering af terrasser Maling af hus Støtte og forbedringer Dette fik vi indhentet sidste år Hvad med i år? Friske fondraisere søges. Sydbanks Fonde: kr til nøglesystem blev ændret til alarmsystem Kæmpe fotostat af Thor Crewtrøjer til ASR Nordea Forden: kr til møblering og indretning. ca kr brugt til bænke i omklædningsrum Støtteforeningen til terrasse eller andet Lis&Jim Arbejdskraft til etablering af terrasse Bestyrelsens arbejde Sikkerhedsbestemmelser: DKF har stiller krav om at alle klubber senest maj 2015 skal have udarbejdet sikkerhedsbestemmelser. Det har vi arbejdet med i form af en workshop og efterfølgende bearbejdning -> til afstemning til denne generalforsamling TRYG-fonden har bevilget 8 redningsveste til følgebåde til ASR. Julebanko -> med gløgg, æbleskiver og masser af hygge. DKF årsmøde: 4 bestyrelsesmedlemmer var afsted til Silkeborg. Der blev netværket, suget viden til sig og vi støttede Helle Stuarts kandidatur til næstformandsposten. Peter Nyegaard blev dog genvalgt. 2

3 DKF-kontingentet blev besluttet pristalsreguleret. Spændende nyt fra en workshop om kajakteknik og biodynamik -> Studiekreds i SK? Besparelser: Vi har et alternativt CO2-neutralt, energibesparende varmeanlæg. Vores energikilde er via luft-til-vand-varmepumpe, og giver det derfor berettigelse til nedsat distributionsdel af prisen? Etablering af bredbånd i klubben Hyndekasse etableret udenfor til rosutter Instruktion af nye: I 2015 bliver instruktionen af nye voksenmedlemmer udvidet med en dagstur til Bagsværd Sø. Fælles tur for hele klubben der også fremmer integrationen af nye medlemmer. De nye får afprøvet fremmed rovand og prøvet at tage på tur. Instruktionen tidligere på sæsonen end sædvanligt med opstart i form af et aftenarrangement med spisning hvor de nye lærer hinanden at kende og bliver vant til at færdes i klubhuset. Vi er 145 medlemmer. 41 medlemmer har ikke overholdt deres rengøringspligt sidste år. /beretning slut Der var følgende kommentarer til beretningen: I forhold til projekt klubhus var der ønske om mere belysning på parkeringspladsen bag huset samt at vores navn skal stå med store bogstaver på huset, så det er synligt fra stien ned mod grunden. Til eventuel nedsat distributionspris på el på grund af varmepumpen, så går det via SKAT. Kassereren forsøger at finde informationen om det på SKAT s hjemmeside, men hvis nogen skulle have evner til at finde hvor det står, så modtager hun gerne hjælp. Det blev bemærket at ungdomsroerne også havde et godt julearrangement. Der blev spurgt til kloakering. Bestyrelsen har ikke beskæftiget sig med opgaven siden efteråret. Desuden afventer vi en ny bestyrelse i Sundby Sejlforening som gerne vil etablere sig inden de tager endelig stilling til om vi får lov at koble os på deres kloakledning. Bestyrelsen opfordrede forsamlingen til at melde sig til opgaven hvori kan indtænkes søspejderne og modelsejlerforeningen, der heller ikke har kloakering. Vi kan søge klubhuspuljen til formålet, evt sammen med dem. Formanden har kontakt med søspejdernes formand der er tidligere medlem af SK. Beretningen blev sat til afstemning og blev godkendt. 3

4 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Kassereren gennemgik det reviderede regnskab med følgende kommentar: Bøder opkræves nu på en anden måde end tidligere på grund af BS-systemet, og derfor kan vi først opkræve til næstkommende forårsopkrævning Vinduesreparation er med i posten reparation og vedligeholdelse, og andrager omkring kr Reception og gaver er inkl klubhusindvielsen i maj Posten bestyrelsesmøder inkluderer deltagelse i DKF s årsmøde der i 2014 var i Brøndby med kun næstformandens deltagelse El og vand indeholder en stor ekstraregning på over kr på grund af den manglende varmepumpe i en periode, og samtidigt hermed blev vores a conto-beløb sat op. Vi forventer det bliver sat ned efter næste aflæsning Tømning af tank udgør 2800,- kr hver måned. Ungdom er inkl omkostninger til Jonas deltagelse i løb. Den første varmepumpe vi fik stjålet var ikke dækket af forsikring, og derfor måtte vi selv betale den De der er overført til balancen er blevet anvendt til indfrielse af byggelån som ikke fremgår af driftsregnskabet Til balancen var der følgende kommentar fra kassereren: Husets værdi er anskaffelsesværdien, men også den gamle træningssal er inkluderet heri På grund af likviditetsmangel i 2014 måtte vi låne yderligere i Sydbank, og derfor er der en forhøjelse af lånet Ikke-balanceførte poster er printer, ur osv. Der var følgende spørgsmål til regnskabet fra forsamlingen: Københavns kommune yder ikke længere aktivitetstilskud, og derfor har vi i 2014 kun fået tilskud på i alt ca kr. Vedr.elregningen: Man kan aflæse og indberette forbrug efterhånden, og på den måde få det reguleret. Der skal aflæses 30/6, så derefter bliver det reguleret. Steen holder løbende øje med måleren kr til inventar er omklædningsrum, dvs bænke og knager samt en trækbænk til træningssalen. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at kommentere på regnskabet. Næstformanden svarede at forventningen var at gå i 0, og det blev slået i stykker af de stjålne varmepumper og et ødelagt vindue. Alligevel er resultatet egentlig tilfredsstillende da vi kun kommer ud med et beskedent driftsunderskud. Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. Under dette punkt gennemgik bestyrelsen budget for i forhold til driftsdelen er der fremskrevet i forhold til den nuværende situation, dvs der er indregnet forsikringer. Medlemskab til TCH (Talentcenter Hovedstaden) er neddroslet til et lavere niveau af medlemskab da vi pt ikke har aktive roere på kraftcenteret, men vi vil gerne fortsat støtte projektet og samtidigt have mulighed for senere at sende 4

5 roere derop. Der er indregnet forventet forbrug af maling til det nye klubhus. I 2014 blev der ikke repareret så meget på kajakkerne, det skulle gerne stige i Et samlet driftsunderskud på ca kr skyldes at vi gerne vil bruge de midler vi har fået fra fonde til bla indretning af klubhuset. Fraregnet det, vil det gå nogenlunde i balance. Fra forsamlingen blev der opfordret til indkøb af nyt klubtøj. Amager Sport kunne eventuelt være en partner, i så fald bestiller man det man skal bruge. De har også trykket liggende, så man enkeltvis kan bestille det man vil have og få tryk på. 5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde Bestyrelsen foreslog uændret bødestørrelse. Fra forsamlingen blev der stillet ændringsforslag om at bøden sættes op med 50% og derefter forsøger at sælge tjansen til en anden for den reelle bødepris. Forslaget blev ikke godkendt. Herefter blev uændret bødestørrelse sat til afstemning og blev godkendt. Bødestørrelsen er dermed stadig 100,- kr pr gang. 6. Indkomne forslag: Bestyrelsen stiller følgende forslag: a. Forslag om lovændring, bilag 1 Bestyrelsen havde fremsat lovændringsforslag i forbindelse med udarbejdelse af de sikkerhedsbestemmelser som Dansk Kano og Kajak Forbund nu kræver at klubberne selv udarbejder. Derfor flyttes alle sikkerhedsbestemmelser ud af selve lovene og over i et bilag til lovene. Det blev fra forsamlingen kommenteret at et bilag til lovene har lige så stor retsgyldighed som selve loven, og derfor er medlemmer lige så forpligtet til at læse bilagene som selve lovene. Der blev stillet følgende ændringsforslag til første sætning i afsnit 2 af 2: Bestyrelsen kan indenfor rammerne af DKF s regelsæt ændre i sikkerhedsbestemmelserne med rimeligt varsel. Øvrige dele af forslaget uændret. Ændringsforslaget blev godkendt. b. Forslag til sikkerhedsbestemmelser for Sundby Kajakklub, bilag 2 Der var indkommet et skriftligt forslag inden mødet om at 1 skal tilføjes følgende sætning: Ved deltagelse i stævner er det stævnets sikkerhedsregler der er gældende Tilføjelsen blev godkendt. Der var på mødet følgende kommentarer til udkastet til sikkerhedsbestemmelser: Til 2 blev opdelingen i farvande diskuteret især med reference til at kun danske farvande er nævnt. Vi kender ikke regler i andre landes farvande, og det taler for at det ikke sker i klubregi. Derfor formuleringen- 5

6 Opmærksomhed på vandtemperatur er dækket ind under årstid, derfor er det ikke nødvendigt at nævne det specifikt. Til 3.4 Roning med gæster: andet og tredje afsnit bør slås sammen, så det ikke ser ud som om at pligten til at bære vest gælder alle gæster. Det er tanken at det kun skal gælde ikke EPP 2-frigivne roere. Til 3.6: I det udsendte forslag var der ikke taget højde for at DKF s regler kræver at alle under 14 år skal bære vest hele året. Sikkerhedsbestemmelserne blev herefter godkendt. 7. Valg: Til bestyrelsen: Næstformand: Andy Ludwig modtog genvalg. Andy Ludwig blev genvalgt. Kasserer: Ruth Stefansen modtog genvalg Ruth Stefansen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard modtog genvalg Niels Ringgaard blev genvalgt. 2 revisorer Bestyrelsen foreslog Nina Mortensen som ny revisor i stedet for Ida Andersen. Lene Eifer stiller op til genvalg. Lene blev genvalgt og Nina valgt som ny revisor. 3 roudvalgsmedlemmer Annette Elmue, Connie Møller og Ebbe Møller stillede op til genvalg og blev genvalgt. Festudvalg Maja Kristiansen stillede ikke op til genvalg. Sandra Nidløse blev genvalgt sammen med Katrine Pingel. 8. Fremtidig virksomhed Det fremgår af klubkalenderen at der er planlagt to arbejdsdage i foråret, desuden skal det nye klubhus males i år. Som sædvanligt er der handicap hver tirsdag fra maj til september. I weekenden d maj er der World Cup sprint på Bagsværd Sø hvor Sundby Kajakklub og Hvidovre Kajakklub sammen har påtaget sig at bemande en lounge (der serverer øl og mad). Der kommer mere information om det særskilt. Amager Strandpark Rundt er sidste weekend i juli som sædvanligt (i år d. 25. juli), og herudover plejer Connie og Ebbe at slå løb op efterhånden som invitationerne indløber. 6

7 Desuden regner vi med projekter til etablering af kloak og anlæggelse af terrasser. Der skal reetableres et bådhus. Bestyrelsen har drøftet faconen på vores generalforsamlinger, og i den forbindelse er der gjort tanker om at forårsgeneralforsamlingen evt kan tage form af mere tema eller workshop. Der var ingen kommentarer hertil fra forsamlingen. 9. Eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Hermed sluttede generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub. 7

Ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2014

Ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2014 Ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2014 Afholdt tirsdag d. 28. oktober 2014 kl 19.00 19 medlemmer til stede. Referent: Annette Elmue 1. Valg af dirigent Jesper Nielsen blev valgt som

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Oversigt over økonomi 5.

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere