Introduktion. Opklaringsenheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Opklaringsenheden"

Transkript

1

2 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens og undersøgelsens omfang ikke har ført til udgivelse af en søulykkesrapport. REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives hvert kvartal og omhandler ulykker, som er færdigundersøgt af Opklaringsenheden i det pågældende kvartal. REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden indeholder også en oversigt over de søulykkesrapporter, som Opklaringsenheden har offentliggjort i det pågældende kvartal. Endelig indeholder REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden en kort beskrivelse af en række ulykker, hvor der ikke er udarbejdet søulykkesrapport eller redegørelse. Disse ulykker, der kaldes statistiksager, er alene indlagt i Opklaringsenhedens ulykkesdatabase og vil indgå som statistisk materiale i Søfartsstyrelsens årlige publikation Ulykker til søs. REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden og søulykkesrapporter findes også på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring. Opklaringsenheden Opklaringsenheden har ansvaret for undersøgelse af søulykker og alvorlige personulykker. Formålet med Opklaringsenhedens undersøgelser er: at klarlægge, hvad der er sket og hvordan det er sket at finde årsagen til, hvorfor det er sket at konstatere, hvad der kan gøres for at nedsætte risikoen for gentagelser at indsamle oplysninger til den årlige søulykkesstatistik Formålet er ikke at placere skyld eller ansvar. Opklaringsenheden arbejder som en selvstændig Havarienhed. Enhedens arbejde er adskilt fra alt andet arbejde i Søfartsstyrelsen. Det er vigtigt for undersøgelsen, at Opklaringsenheden snarest underrettes, når der er sket en søulykke eller en alvorlig personulykke. Telefon Telefax E-post: Uden for kontortid kan Opklaringsenheden træffes på telefon Adresse: Opklaringsenheden Vermundsgade 38 C 2100 København Ø 2

3 Søulykkesrapporter Indholdsfortegnelse Søulykkesrapporter offentliggjort 2. kvartal af Oversat uddrag af søulykkesrapport Kollision i Storebælt den 24. oktober 2004 mellem den norsk registrerede tanker BERGITTA og det panamanske containerskib MSC EYRA 7 Redegørelser The grounding of MUNSU of Belize at Peberholm in the Sound on 13 May 2005 BALTIC TARA / RAMONA Collision and later foundering of RAMONA in the Baltic Sea, North of Bornholm, Denmark, March 12, The grounding of POCHARD at Hatter Rev on 26 June Statistiksager Statistiksager 2. kvartal

4 Søulykkesrapporter udsendt i 2. kvartal af 2005: Opklaringsenhedens søulykkesrapporter kan læses på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring. Kollision THRONDER og HERMES den 3. september 2004 Tankskibet HERMES og fiskeskibet TRHONDER kolliderede den 3. september 2004 tidligt om morgenen. Det var en stille morgen med svag vind og god sigt. Tankskibet HERMES anduvede Skagens Gren på en ØNØ-lig kurs på vej mod Århus. THRONDER, som var afsejlet Skagen Havn kl. ca mod en forudbestemt fiskeplads i Skagerrak, skulle runde Grenen og herefter fortsætte vestover. Klokken overtog overstyrmanden på HERMES vagten på broen, hvor han var alene indtil kollisionen skete. På ca. samme tidspunkt havde THRONDER sat kursen vestover i henhold til den planlagte rute. Overstyrmanden på HERMES har forklaret, at han kl. ca , blandt andre skibe i området, blev opmærksom på to mindre skibes tilstedeværelse på eget skibs styrbord side. Et af disse skibe viste sig efterfølgende at være THRONDER. Skipperen på THRONDER havde vagten i styrehuset, indtil fiskeskibet var kommet klar af Grenen. Vagten blev overtaget af skibets 2. mand, som var alene i styrehuset i de efterfølgende ca. 15 minutter og indtil kort tid før kollisionen skete. Skipperen og et tredje besætningsmedlem befandt sig i messen, som er placeret agten for og i direkte forbindelse med styrehuset. HERMES blev observeret for første gang af den vagthavende på THRONDER ganske kort tid før kollisionen. Hverken skipperen eller senere den vagthavende fisker observerede HERMES på radaren. Overstyrmanden på HERMES foretog ingen væsentlige kurs- eller fartændringer før umiddelbart før eller i forbindelse med kollisionen. Efter kollisionen forsatte HERMES rejsen. Skibets identitet, samt at det havde været involveret i kollisionen, blev først fastslået ca. et døgn senere under skibets ophold på Århus Red. Forlis efter påsejling fiskeskibet GOTLAND den 10. september 2004 Fiskeskibet GOTLAND var på linefiskeri i Nordsøen. Om bord var to mand. Mens skibet var ankret op for natten, og begge ombordværende sov i forlukafet, blev skibet påsejlet af et andet skib. De to ombordværende kom på dækket straks efter påsejlingen, kun let påklædt. GOTLAND var blevet svært beskadiget ved påsejlingen og tog meget vand ind. Skibet begyndte straks at synke. De ombordværende kunne ikke identificere det 4

5 skib, der havde påsejlet GOTLAND, og de måtte hurtigt forlade det synkende skib og gå i redningsflåden. Skibets EPIRB havde automatisk frigjort sig fra skibet, da det sank, og udsendte automatisk nødsignal, der blev opfanget, hvorefter en eftersøgnings- og redningsaktion blev sat i gang. De to skibbrudne fiskere blev reddet af en redningshelikopter efter 2 4 timers ophold i redningsflåden. Det skib, der påsejlede GOTLAND, blev ikke identificeret. Kollision CHRISTINA og PIONEER BELORUSSI Den 11. september 2004 CHRISTINA var i færd med at trawle med bomtrawl. Den vagthavende fisker var alene i styrehuset, og de tre andre ombordværende sov. Den vagthavende fisker var af fiskeskipperen instrueret om at trawle inden for en 3 x 6 sømil kasse, som fiskeskipperen havde indtegnet på plotteren. Farten var 5,5 5,9 knob. PIONER BELORUSSII var på rejse fra Garrucha, Spanien, mod Åhus, Sverige. Overstyrmanden havde vagt på broen sammen med en udkig/rorgænger. Fra kl til kollisionen styredes 058 med en fart af 13,5 knob. Umiddelbart før kollisionen blev fiskeskipperen vækket af CHRISTINA s horn. Han nåede ind i styrehuset, umiddelbart før skibene kolliderede. PIONER BE- LORUSSII ramte med bagbord bov CHRISTINA i styrbord side ved styrehuset. Ved kollisionen blev fiskeskipperen og den vagthavende fisker kastet i vandet. Fiskeskipperen blev reddet op af vandet af redningsbåden fra PIONER BELO- RUSSII. Det lykkedes for de to andre fiskere at komme i flåden og herfra om bord i PIONER BELORUSSII. CHRISTINA sank ca. 10 minutter efter kollisionen. Der blev iværksat en omfattende eftersøgning af den vagthavende fisker, men han blev ikke fundet. Ifølge overstyrmanden i PIONER BELORUSSII havde han ca. 20 minutter før kollisionen observeret CHRISTINA på radaren og visuelt, og han havde plottet fiskeskibet til at gå ca. ½ sømil agten for PIONER BELORUSSII. Ifølge overstyrmanden drejede CHRISTINA ind foran PIONER BELORUSSII umiddelbart før kollisionen. Overstyrmanden forsøgte at afværge kollisionen ved at dreje hårdt styrbord. Kollision og forlis THOR R og OCEAN ADY 26. september 2004 Den 26. september 2004, kl kolliderede sandpumperen THOR R med lastskibet OCEAN ADY i Grådyb gravede rende tæt ved bøjeparret 13 og 14. THOR R var med ca. 10 knobs fart på vej fra en klapplads syd for Grådyb til et 5

6 sugested på Jergs Banke. OCEAN ADY var med ca. 9,5 knobs fart på vej fra Esbjerg til Horns Rev med møllevinger. Det var klart vejr med nordvestlig vind, 7-8 m/sek. Det var mørkt. Der var en udgående strøm i renden på 1½ - 2 knob. De vagthavende navigatører i de to skibe havde observeret det andet skib både på radaren og visuelt, men kraftigt dækslys i begge skibe skabte tvivl om deres lanterneføring. Ifølge sporet på OCEAN ADY s elektroniske søkort drejede OCEAN ADY kort før kollisionen mod bagbord og kom over i den sydlige del af renden. OCEAN ADY ramte med sin bulbstævn THOR R på bagbord låring under en vinkel på ca. 90. Der blev slået hul i THOR R, som kort efter sank. THOR R s syv besætningsmedlemmer blev reddet over i OCEAN ADY, de fem direkte fra skibet og over i OCEAN ADY s MOB båd og de to sidste fra vandet og op i MOB båden. Der skete kun mindre skader i OCEAN ADY, som kunne returnere til Esbjerg for egen kraft. THOR R er senere blevet hævet. Kollision DORTHE-DALSØ og SCOT EXPLORER 2. november 2004 På vej hjem fra fiskeri i Kattegat kolliderede DORTHE-DALSØ med SCOT EX- PLORER, som var på vej sydover i rute T. DORTHE-DALSØ ramte med stævnen bagbords bov af SCOT EXPLORER. DORTHE-DALSØ fik mast stævnen og fik lækage i forskibet. Den fik pumpehjælp og blev bugseret i havn. SCOT EXPLO- RER fik blot nogle skrabemærker og kunne fortsætte sin rejse. På kollisionstidspunktet sejlede DORTHE-DALSØ for selvstyrer, og fiskeskipperen og medhjælperen rensede fisk på dækket under bakken, hvorfra der ikke var noget udsyn. Før fiskeskipperen gik på dækket, havde han observeret SCOT EXPLORER s hvide toplanterne ca. 45 om styrbord i en afstand af 4 5 sømil. I SCOT EXPLORER var skibsføreren alene på broen. Han havde i god tid observeret DORTHE-DALSØ både på radaren og visuelt og havde skønnet, at de to skibe ville passerer hinanden bagbord mod bagbord i en afstand af ca. 0,4 sømil. 6

7 Oversat uddrag af søulykkesrapport Kollision i Storebælt den 24. oktober 2004 mellem den norsk registrerede tanker BERGITTA og det panamanske containerskib MSC EYRA Opklaringsenheden har i samarbejde med de norske søfartsmyndigheder undersøgt omstændighederne ved kollisionen og udfærdiget en søulykkesrapport på engelsk. Rapporten dateret den 6. juli 2005 vil blive tilgængelig på Søfartsstyrelsen hjemmeside under ulykkesopklaring. Dette uddrag indeholder foruden et resumé af hændelsen, en dansk oversættelse af ovennævnte søulykkesrapports analyse, konklusion samt anbefaling. Resumé MSC EYRA, med en tonnage på BT, var for sydgående i Storebælt på en rejse til Riga. BERGITTA, med en tonnage på BT, var for nordgående i Storebælt på en rejse til Rotterdam med ca tons råolie om bord. Der var to lodser om bord på BERGITTA, som skulle tørne om lodsningen igennem dansk farvand til Skagen. Ved 22-tiden den 24. oktober 2004 sejlede begge skibe mod området ved Agersø Flak. Begge skibe havde meldt til VTS Storebælt og befandt sig inden for VTS området. Der havde i området været vekslende sigtbarhedsforhold. Forude og i forbindelse med kollisionen var der nedsat sigt ifølge de involveredes forklaringer mellem 0,5 0,8 sømil. På skibene blev man på radaren opmærksom på hinandens indbyrdes tilstedeværelse. Man blev på skibene endvidere hurtigt klar over, at skibene ville møde hinanden i området ud for Agersø Flak (se bilag). Det var MSC EYRAs intention at passerer foran om BERGITTA og forsætte sejladsen sydover i Rute-H. Lodsen på BERGITTA kaldte MSC EYRA på VHF kanal 16, da MSC EYRA befandt sig i området ved Vengeancegrund Fyr (se bilag). På VHF kanal 6 blev den forestående passage aftalt og bekræftet nogle minutter senere. 7

8 Den indbyrdes relative fart mellem skibene var meget høj, især taget situationen og forholdene i betragtning. Derfor udviklede situationen sig hurtigt fra det tidspunkt, at skibene var i radiokontakt til en tilspidset situation, som opstod ud for Agersø Flak og skibene kolliderede kl. ca lokal tid. Analyse Sammenfatning af faktuelle oplysninger i rapporten Klokken ca : Ifølge styrmanden på BERGITTA passerede BERGITTA bøje DW 41, og han observerede MSC EYRA på radaren. Klokken ca : Ifølge styrmanden på MSC EYRA passerede MSC EYRA Egholm Flak, og han observerede BERGITTA på radaren. Klokken ca kaldte lodsen på BERGITTA på VHF kanal 16 (ifølge optagelserne fra VTS Storebælt) første gang MSC EYRA. Styrmanden på MSC EYRA svarede: I will pass you on my stern I will go a little bit ahead. and then I will turn to starboard. I følge lodsen blev der herefter på VHF kanal 6 aftalt en bagbord/bagbord passage. Ifølge radaroptagelser havde MSC EYRA på dette tidspunkt lige passeret Vengeancegrund Fyr. Klokken ca kaldte lodsen igen MSC EYRA - ifølge VHF optagelserne. Ifølge lodsen blev aftalen om bagbord/bagbord passage gentaget og bekræftet på VHF kanal 6. Klokken 22:14:45 havde MSC EYRA (ifølge radaroptagelserne) bøje # 33 tværs om styrbord på en sydlig kurs - beholden fart 18 18,5 knob. Klokken ca : Ifølge VHF optagelserne meddelte MSC EYRA BERGITTA go to starboard I m going to starboard. Klokken ca : Det fremgår af radaroptagelserne, at MSC EYRA s beholdne kurs begyndte at ændre sig til styrbord. På dette tidspunkt havde MSC EYRA passeret midterlinien i rute T og var på vej ind i den side af ruten, hvor de modgående skibe sejler. Klokken ca : Ifølge radaroptagelserne smelter ekkoerne sammen. Farvandet ved Agersø Flak Farvandet ved AGERSØ Flak er smalt. Afstanden mellem bøje 33 og 20 meterkurven ved Agersø Flak er ca. 0,4 sømil. Rute T drejer ca. 50 ved Agersø Flak. De største skibe, som BERGITTA, der kommer fra dybvandsruten ved Langeland, skal derfor foretage et stort drej på et smalt sted. Rute H møder rute T ved Agersø Flak. Skibe, som MSC EYRA, der ikke må benytte dybvandsruten, skal derfor krydse rute T ved Agersø Flak for at komme ned i rute H. 8

9 Vejrforhold Der var nedsat sigtbarhed, da kollisionen indtraf. Skibene kunne først observeres visuelt, da afstanden mellem skibene var 0,5-0,8 sømil. På dette tidspunkt var begge skibe i et styrbord drej. Sydgående strøm 1-2 knob Sikker fart MSC EYRA s beholdne fart var 18 18,5 knob på den sydlige kurs inden kollisionen. Den sejlede fart var 1 2 knob lavere på grund af medløbende strøm. BERGITTAs beholdne fart var ca knob. Skibenes indbydes relative fart var ca. 30 knob. Det er Opklaringsenheden opfattelse, at MSC EYRA på grund af den nedsatte sigtbarhed og farvandets beskaffenhed skulle have nedsat farten væsentligt. Det er Opklaringsenheden opfattelse, at BERGITTA på grund af den nedsatte sigtbarhed og farvandets beskaffenhed skulle have nedsat farten under hensyntagen til, at skibets manøvrerevne blev bevaret. Udkig Ingen af skibene havde en dedikeret udkig på broen. Der skulle have været en person dedikeret som udkig på broen i begge skibe. Kommunikation og manøvrer Det var MSC EYRAs oprindelige hensigt at gå foran om BERGITTA. Ved kommunikationen mellem skibene og på lodsens initiativ blev der aftalt en bagbord/bagbord passage. Dette bevirkede, at MSC EYRA, i de få minutter fra kommunikationen mellem skibene blev indledt til MSC EYRA skulle dreje ved bøje # 33, skulle omstille sig til en ny og anden situation. Lodsen forventede, at MSC EYRA ville dreje ved bøje # 33. Lodsen så på radaren, at MSC EYRA forsatte på en sydlig kurs efter at have passeret bøje # 33. Ifølge radaroptagelserne befandt BERGITTA sig ved den sydlige grænse af DWruten. Føreren på MSC EYRA havde en opfattelse af, at BERGITTA også ville dreje til styrborg i henhold til aftalen om den bagbord / bagbord passagen. Aftalen om bagbord / bagbord passagen blev truffet for sent og i en presset situation. MSC EYRA ikke havde tilstrækkelig tid til at planlægge drejet. Beslutning om bagbord / bagbord passage var forhastet. Dette gav kort tid til at beregne eller forudse konsekvenserne ved de efterfølgende manøvrer. 9

10 Skibene oplyste ikke om præcise intentioner med hensyn til kurser og farter. På grund af høj fart, sydgående strøm og det sent udførte drej kom MSC EYRA efter passage af bøje 33 for langt sydover inden MSC EYRA s beholdne kurs begyndte at ændre sig til styrbord. Det er Opklaringsenhedens vurdering, at MSC EYRA påbegyndte drejet for sent. Konklusion Det var forudsigeligt, at skibene ville komme forholdsvis tæt på hinanden i det snævre farvand. Passagen kunne ikke have forgået uden fare. Dette begrundes med følgende faktorer: Farvandets beskaffenhed Skibenes størrelse BERGITTAs begrænsede manøvremuligheder Skibenes fart Forholdene med nedsat sigtbarhed Strømforholdene Medvirkende årsager til at kollisionen skete, var: at aftalen om bagbord / bagbord passagen blev truffet for sent og i en presset situation, at aftalen ikke indeholdte tilstrækkelige informationer om intentioner mht. kurser og farter, at MSC EYRA s drej til styrbord ikke blev udført effektivt og for sent, at strømmens sætning forøgende MSC EYRAs drejecirkel, samt at man fra begge skibe fejlvurderede situationen ca. 3 minutter inden kollision, og derved ikke fik korrigeret aftalen om bagbord / bagbord passagen. Anbefaling Siden juli 2004 er der sket en kollision, to grundstødninger og en near miss kollision i forbindelse med, at to eller tre skibe skulle passere Agersø Flak på samme tid. Juli 2004: En bulkcarrier med en dybgang på ca. 10,50 meter, der kom sydfra i rute T, mødte et mindre tankskib, der kom nordfra, ved Agersø Flak. Tankskibet skulle videre i rute H og passerede, som det skulle agten, om bulkcarrieren. Situationen medvirkede imidlertid til, at bulkcarrieren fik drejet for sent, hvorfor det grundstødte ved Agersø Flak fyr. Grundstødningen skete om natten i moderat sigtbarhed. Oktober 2004: BERGITTA og MSC EYRA kolliderede ved Agersø Flak. Maj 2005: Et tankskib på dwt, dybgang 14,6 meter med lods om bord, der kom sydfra i rute T, mødte et køleskib på dwt, der kom nordfra, ved 10

11 Agersø Flak. Køleskibet, der krydsede rute T for at komme ned i rute H, passerede foran tankskibet i kort afstand. Det var dagslys og klart vejr. Juni 2005: En bulkcarrier uden lods om bord med en dybgang på 12,8 meter, der kom sydfra i rute T, mødte ved Agersø Flak et tankskib på dwt, der kom sydfra fra rute H. Samtidigt nærmede et tankskib på dwt sig nordfra. Skibsføreren på bulkcarrieren valgte at sejle ud af rute T, hvorefter skibet grundstødte. Grundstødningen indtraf klokken 4 om morgenen i klart vejr. Ifølge Risikoanalyse af sejladssikkerheden i de danske farvande Agersø Flak opdatering, som er omtalt i kapitel 3.8, har VTS Storebælt registreret 10 near miss kollisioner i perioden Det skal dog bemærkes, at det er vanskeligt at definere, hvornår der foreligger en near miss situation. Opklaringsenheden mener, at skibe der sejler i rute T og rute H så vidt muligt bør undgå, at møde skibe, der har begrænsede manøvremuligheder pga. stor dybgang, ved Agersø Flak, hvor rute T slår et knæk. Opklaringsenheden anbefaler, at Søværnets Operative Kommando som VTS myndighed for VTS Storebælt tager initiativ til i samarbejde med Søfartsstyrelsen at undersøge mulighederne for at gennemføre sejladsvejledning af skibe, der sejler i VTS området, så skibene har mulighed for i god tid at træffe forholdsregler for at undgå at møde andre skibe i knudepunkterne i VTS Storebælts område. 6. juli 2005 Opklaringsenheden 11

12 Bilag kortudsnit med omtrentlige kollisionsposition 12

13 Review from Division for Investigation of Maritime Accidents The grounding of MUNSU of Belize at Peberholm in the Sound on 13 May 2005 MUNSU, IMO No , is a general cargo ship of 675 GT, 760 DWT and length overall 51,6 metres. The ship is built in 1977, the flag state is Belize and the operation manager is NORFOS Shipping Ltd. Tallinn, Estonia. Sequence of events The following sequence of events is based on the Investigation Division s visit on board together with the Danish police in the morning of the 13 May during which statements were received from the master and the chief officer. MUNSU departed Estonia on 10 May at 1510 hours in ballast on a voyage to More, Norway. The ship is normally carrying fish products. The forward draught was 2.2 meters and the aft draught was 3.1 meters. There was a crew of seven. The master, the chief officer, 2 ABs, 1 OS, the chief engineer and an oiler. Five were Russian citizens and two were Estonian citizens. The master and the chief officer kept the navigational watch in a 6 hours shift, the master and MUNSU is equipped with Furuno radar, Furuno GPS, GMDSS and AIS, all functioning. The radar has an alarm function but it was switched off. The GPS also has an alarm, which will sound if the vessel oversails a pre-planned course alteration. This alarm was also switched off. The master took over the bridge watch at 2000 hours (ship time, LT + 1) as normal. It was a fine, clear and calm weather. He was alone on the bridge and the vessel kept full speed of 9.5 knots. It was his intention to call a lookout when approaching Drogden. After having passed Falsterbo the master set the course to 007 on the autopilot to keep Drogden L/H on the port side. BA chart no 2595 was used. The master was sitting in the chair in the middle of the wheelhouse. At some time during the passage towards Drogden L/H he fell asleep. He is not sure when but he thinks it was around 2320 LT. He did not notice when MUNSU passed Drogden L/H. 13

14 At 0010 MUNSU grounded at the stones around the Peberholm in the position N E. Extract from AIS Plot of MUNSU from the Royal Danish Administration of Navigation and Hydrography s display system The crew checked for possible leakage but none was found. No water ingress was observed. The forepeak tank remained empty. All ballast tanks were full. There was no oil observed in the water after the grounding. The master reported the grounding to the Danish Coast Guard. The master cannot explain why he fell asleep. He had had his normal rest hours during his off watch time. According to his statement he had not been drinking alcohol before the grounding. But after the grounding he drank some cognac. Additional information Survey and re-floating MUNSU was detained by the Danish Maritime Authority. Following a preliminary survey by the class society, Inclama, which declared that no sign of any leakage was found, the Danish Maritime Authority and the Admiral Danish Fleet approved the re-floating of the vessel by its own means. 14

15 The vessel was re-floated at about 1900 hours on the 13 May and proceeded to a safe anchorage for a diver survey. No damages were found and following a declaration of full seaworthiness by the class MONSU the ship was released by the Danish Maritime Authority and continued its voyage to Norway. Alcohol test A doctor called by the police took a blood test from the master and the chief officer. The result of a following laboratorial examination proved /00 for the master and 0.00 for the chief officer. Comments by the Investigation Division The master as officer of the watch fell asleep approximately one hour before the grounding and thereby failed to alter course as planned for. The vessel hit the stones at full speed. There was no dedicated lookout although the passage and the grounding took place outside daylight hours and in an area normally with heavy traffic. The radar alarm function and the GPS alarm function was switched off. Division for Investigation of Maritime Accidents 29 June

16 Review from Division for Investigation of Maritime Accidents BALTIC TARA / RAMONA Collision and later foundering of RAMONA in the Baltic Sea, North of Bornholm, Denmark, March 12, 2005 The ships data BALTIC TARA is a general cargo vessel with a dead weight tonnage of 4,281, length overall meters and built in 1993 at Shipyard Ferus Smit B.V. Westerbroek, Netherlands. The flag State is Antigua & Barbuda - homeport St. John s. The owner is Opielok Bereederungs GmbH & Co. KG, Germany. RAMONA was a one-man operated fishing boat with a gross tonnage of 7 BT, length overall 10,03 meters and built in 1989 at AS Selfa Båt Trondheim, Norway. RAMONA was registered in Denmark in a special register for small fishing crafts and it was owned and operated by the skipper from the homeport Christiansø. Stage of navigation / fishing according to statements BALTIC TARA departed Harlingen, Holland with a crew of seven, on 10 March 2005 at 1245 hours en route to Mantyluoto Finland via the Kiel Canal (Nord- Ostsee-Kanal) fully loaded with sea-salt. BALTIC TARA left the Kiel Canal 11 March at 1720 hours and entered Bornholmsgat in the morning of 12 March. On 12 March at approx hours RAMONA departed Christiansø towards a fishing area 10 nautical miles northwest of the island. The weather was clear with variable winds. The forecast predicted raising winds during the morning. At approx hours the sole fisherman (the skipper) on board commenced retrieving the first of seven rows of fishhook lines each containing about 300 fishhooks and extending approximately 0,5 nm in a East West orientation. The distance between the rows varied from 0.1 to 4 nm. The intention was to retrieve each fishhook line, one row at a time, collect the fish and then deploy the lines immediately after. The speed of the fishing boat had been about 1 knot during the retrieving of the lines. 16

17 Source: The owner of RAMONA 17

18 Scene of the collision Position of the collision According to the skipper of RAMONA: 55º25,65 N 14º54,00E - and the master of BALTIC TARA: 55º25,5 N 14º54,3 E The events shortly before the collision The following section is based on oral and written statements from the skipper of RAMONA and the master of BALTIC TARA During the retrieving of the lines, the wind increased from a westerly direction with occasional snow showers. The current was south going with a speed of 0,75 knots. Shortly before the collision the skipper on RAMONA noticed that the wind was veering to the east and was reaching a speed of about 20 knots. The visibility was good but periodically restricted during the snow showers. The visibility was according to the skipper not poor at anytime. At approx hours BALTIC TARA was north of Hammerodde on course 059º true in accordance with a pre-planned route. Until that time, the master had been alone on the bridge. Due to heavy snow showers in the area, which had reduced the visibility, the master called a lookout (AB) on the bridge and reduced the ship s speed to 8 knots. According to the master the visibility was very poor. Working on the fourth row, the line broke because of a hold. The skipper sailed about 3 to 4 minutes to the other end of the row to retrieve the line from the other end but the line did still hold and the skipper went aft wards to arrange a grapnel. The fishing boat was going very slowly forward on a northerly course and it had practically stopped in the water. The boat was rolling about 10 degrees occasionally up to 20 degrees to each side. 18

19 The boat had been stopped for minutes when the skipper, at about 1040 hours, suddenly felt that the boat inclined rapidly to starboard. Seawater was filling the boat very quickly and the boat capsized. The skipper managed to clear the boat by forcing his way to the bow and managed to stay afloat by holding on to the boat. On board BALTIC TARA, the master and the lookout noticed that the stem of BALTIC TARA made a vertical movement followed by some indeterminable noises. Shortly after they saw a small craft, which later turned out to be RAMONA. RAMONA had capsized with the keel upwards. There was a person floating in the water close to the boat. According to their information these observations were made at 1025 hours. The master immediately reduced the vessel s speed and returned towards the position of the capsized boat. The master alerted the vessel s crew and shortly after they launched a MOBboat. About 20 minutes after the collision the crew of BALTIC TARA had pulled the skipper, who was very perished with cold, on board the MOB-boat. They then returned to BALTIC TARA to give him first aid. The skipper recovered as he was warmed up. Later, the rescue vessel LEOPOLD ROSENFELDT transferred the skipper to Christiansø. Lookout RAMONA was fitted with two radars. According to the skipper, one of the radars was on 2 nm range and the other, which was an ARPA radar, was set on 4 nm range. The skipper was normally able to see the ARPA radar from his working / steering position on the deck trough the window on the aft part of the wheelhouse. The snow showers affected the display of the traffic in the area. According to the skipper it was periodically not possible to spot targets within the range of nm from the centre of the display. RAMONA was fitted with a shelter on the port side. Three windows cm high were fitted in order to improve the vision see picture on the front page. At the time of the collision the skipper was listening to FM radio and there was noise from both the wind and the boat s motor, which according to the skipper was preventing him from hearing other ships in the area. BALTIC TARA was fitted with two radars. One of these was in use prior to the collision. Rain- and sea clutter had been adjusted in order to eliminate / remove unwanted returns. The lookout was designated for the sole task of looking for other ships and crafts. 19

20 External information Radar observations and information from the ship borne Automatic Identification System Chart extract with route and positions. The blue line indicates BALTIC TARAs route in accordance with information from the ship s voyage plan. According to information from Sjöcentralen in Karlskrona, Sweden BALTIC TA- RAs position at 1025 hours local time was 55º24,8 N 014º51,6 E, the speed (SOG) was 11 knots and course (COG) was 058º. Extract of an AIS plot from the Royal Danish Administration of Navigation and Hydrography s display system. Track history shown in red. Times indicated in UTC. 20

21 According to the AIS plot BALTIC TARAs position at 1031 hours local time was 55º25,31 N 014º53,10 E, the speed (SOG) was 10.8 knots and course (COG) was 058º. This position is marked in the chart extract above and indicated on the AIS plot (in the blue square) On the AIS plot, east and northeast of BALTIC TARA, are shown two other vessels on the same course. The arrow on the AIS plot indicates the approx. position of the collision as shown on the above chart extract. There is practically agreement in the statements with respect to the position where the collision occurred. Based on the above information, the collision occurred few minutes after 1031 hours at approx hours. SAR report from the Admiral Danish Fleet The Admiral Danish Fleet was informed about the accident at 1116 hours. At that time, the skipper had already been taken on board BALTIC TARA. The rescue vessels MADS JACOBSEN and LEOPOLD ROSENFELD were sent to the scene. RAMONA was reported sunk on 13 march at 1327 hours in position 55º18,926 N 014º49,993 E. Conclusion According to the master of BALTIC TARA, the visibility was very poor at the time of the collision and RAMONA was neither observed visually nor by radar prior to the collision. Both the master on BALTIC TARA and the skipper on RAMONA experienced that snow showers had a negative influenced on the radar screen. According to the master of BALTIC TARA the speed was reduced to 8 knots at about 1000 hours. The external radar information and the AIS information on the ship s movements, however, do not indicate the slowing down of the vessel. BALTIC TARA did not proceed at a safe speed appropriate to the prevailing circumstances and conditions. According to the skipper of RAMONA the visibility was about two nautical miles. He did, however, neither observe BALTIC TARA visually nor by radar because he was occupied with the line-hold situation. On RAMONA, a proper look-out was not maintained appropriate to the prevailing circumstances and conditions. 21

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

2/2006. Kvartalsvis Orientering. Quarterly Information Danish Division for Investigation of Maritime Accidents. Opklaringsenheden

2/2006. Kvartalsvis Orientering. Quarterly Information Danish Division for Investigation of Maritime Accidents. Opklaringsenheden 2/2006 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Danish Division for Investigation of Maritime Accidents Introduktion Publikationen Kvartalsvis Orientering udgives hvert kvartal for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk)

At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk) At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk) Hvor den foregående artikel om radarreflektorer drejede sig om at blive set, skal vi denne se nærmere

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

3/2007. Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden. Quarterly Information. Division for Investigation of Maritime Accidents

3/2007. Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden. Quarterly Information. Division for Investigation of Maritime Accidents 3/2007 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents Introduktion Publikationen Kvartalsvis Orientering udgives hvert kvartal for at orientere

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents

4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden 3 / 2002 4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden 1 Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents Introduktion Publikationen Kvartalsvis

Læs mere

Om kommunikation under kriser. 16. Januar 2015, Gert Jakobsen, Vice President

Om kommunikation under kriser. 16. Januar 2015, Gert Jakobsen, Vice President Om kommunikation under kriser 16. Januar 2015, Gert Jakobsen, Vice President Agenda 1: Hvem er vi 2. Hvad er en krise for os 3. Kriseberedskabet 4. Nogle eksempler og diskussion om håndtering og lessons

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System OZ1LQO, 20/4-2006 Hvad er ACARS Opbygningen af ACARS Komponenter i flyet ACARS performance/begrænsninger Fra start til landing Eksempler på

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Risikoanalyse af søtrafik i området omkring Bornholm

Risikoanalyse af søtrafik i området omkring Bornholm Risikoanalyse af søtrafik i området omkring Bornholm Sejladssikkerhed gennem innovation Maritimt selskab (IDA) 16. Februar 2009, København 1 Program Risikovurdering af trafikseparationen i Bornholmsgat

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Jesper Aaby Underdirektør Business & Underwriting Manager Codan Marine Danmark Agenda Markedsudvikling for skibsindtjening Oplagt tonnage over 40 år Nybygninger DWT

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Forsvarsministeriet Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Oktober 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Forsvarsministeriet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere