BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande"

Transkript

1 Nr. 2 Juni 2009 BRAND & SIKRING Sikring med ekstra låse kan begrænse brandsikkerheden Askerødder og ildsjæle i Greve Mystiske storbrande på Stillehavet Grønne gartnerfingre på røde brandslukkere NORMA skal sikre kvalitet Skov- og naturbrande - et voksende globalt problem

2 Brand & Sikring 4 18 Nr årgang Juni 2009 Udkommer 4 gange årligt Oplag: ca eksemplarer Ansvarshavende: Peter Johansen Redaktør: Ole B. Kristensen Fotos: DBI (hvor intet andet er nævnt) Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout TechMedia A/S, 2600 Glostrup Tryk Jørn Thomsen A/S Kolding Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax ISSN Bestil Brand & Sikring det koster kun nogle få klik Får du dit eget eksemplar af Brand & Sikring? Du kan helt gratis bestille DBI s fagblad via internettet på Klik dig frem via fanebladet Info og Bladet Brand & Sikring. Her kan du vælge, om du vil have bladet tilsendt i trykt udgave, eller om du vil modtage pdf-udgaven pr. . Brand & Sikring udkommer fire gange om året. INDHOLD 12 4 Fra gnist til globalt brandproblem 5 Klimaforandringer øger problemer med naturbrande 10 Låse kan spolere branddøres brandmodstandsevne 12 Askerødder og ildsjæle i Greve 17 Sydsvenske brandfolk har fået nok 18 Hidtil største antal udrykninger til brande 20 Indbrudstyveri sætter rekord : Et år med fremgang på trods 26 Mystiske storbrande på Stillehavet 30 Grønne fingre på røde brandslukkere 31 NORMA ny forening, som skal sikre kvalitet 32 Brug for Business Continuity Management 33 Sikring & Sikkerhed Sikringsledere kan få opdateret deres viden 34 Priser til nyuddannede låsesmede 35 Få indflydelse på forskning og udvikling 36 Ny retningslinie for sprinkleranlæg 36 Ny retningslinie for brandalarmanlæg 37 Europæisk standard for tågesikring 37 Sagkyndig sikringsmand stopper 38 Kort nyt om brand og sikring 40 Branche- og produktnyt 42 DBI-kalenderen 43 Leverandørregister 47 Nyt om navne Forside: Fuldmånen skinner gennem røgskyerne fra en af forårets omfattende californiske skovbrande. Billedet er taget den 8. maj 2009 i Los Padres National Forest, nord for Montecito, hvor ilden ses kravle op ad den skovklædte bjergskråning. De globale klimaændringer, som øger risikoen for store skov- og naturbrande, medfører et påtrængende behov for at udvikle nye slukningsmetoder. Læs mere på siderne (Foto: Reuters/Scanpix)

3 Ruko Panikbeslag Godkendt personsikkerhed i 1. klasse - Opfylder DS/EN 1125:2001 standarder for panikbeslag - Panikbeslag til ethvert formål - Maksimal plads i åbningen - Vandret beslag, der åbner døren ved let tryk, uanset hvordan det rammes Læs mere om Ruko Panikbeslag på eller kontakt din lokale Ruko forhandler. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

4 Fra gnist til globalt brandproblem Kloden trues i stigende grad af naturbrande Bekæmpelse af skovbrande kræver enorme mængder vand. Men der er et stigende behov for finde alternative slukningsmetoder på grund af øget tørke. (Foto: Colourbox) Mange gange starter det bare med en gnist - men i løbet af kort tid kan en hel region stå i flammer. Og det sker hyppigere og hyppi- gere. Skov- og naturbrande overalt på kloden har rettet verdens opmærksomhed mod de enorme brandkatastrofer, der udgør en stigende trussel mod natur, klima og mennesker. Udviklingen er ikke til at tage fejl af: I Sibirien med verdens største skove, er skovbrandene tidoblet inden for de sidste år. Brande i Indonesiens skove og tørvemoser har flere gange spredt kvælende røg ud over store dele af Sydøstasien. Oftere og oftere hører vi om ukontrollable skov- og naturbrande i Sydeuropa, Californien og ikke mindst i Australien, som også rammer beboelser og koster menneskeliv. Selv om mange af brandene er påsatte, er det først og fremmest klimaændringerne, med øget tørke i de varme egne, som er hovedårsag til problemet. Brandene er desuden selv med til at forstærke problemet, da de udleder CO2 og således bidrager til den globale opvarmning. Samtidig forsvinder skovarealer, som ellers bidrager til at opsuge CO2. Klimaændringerne har også ført til hyppigere lynnedslag. I Canada fx, hvor skovbrandene er tredoblet i løbet af de sidste 30 år, har man registreret, at 80 procent af disse brande skyldes lynnedslag Hidtil er naturbrandene næsten udelukkende blevet forsøgt bekæmpet med vand både fra jorden og fra luften. Men den uheldige, negative spiral, med øget tørke samt flere og større brande, gør det til et stigende problem at skaffe slukningsvand. Derfor leder man nu efter alternative, effektive slukningsmidler og metoder. Det er på den baggrund, at DBI s formand, Peter Johansen, op til FN s klimatopmøde i København, i det følgende indlæg retter en kraftig appel til de danske myndigheder om at støtte forskning og udvikling, der kan afhjælpe problemerne med at bekæmpe de klimaskabte naturbrande. 4

5 Klimaforandringer forstærker problemer med at bekæmpe naturbrande Af Peter Johansen, formand for Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Danmark er i december 2009 vært ved FN s klimakonference, hvor statsledere fra hele verden mødes for at drøfte og forhåbentlig træffe beslutning om reduktion af CO2- udslippet og dermed begrænse de globale problemer, som klimaforandringerne allerede har medført, og som også har eller får konsekvenser for brandforebyggelse og brandslukning. Klimaændringerne medfører i visse dele af verden varmere vintre og tidligere forår med heraf følgende tørke, og i andre dele risiko for at stigende vandstand i havene vil oversvømme lavtliggende områder. I den sydlige og østlige del af Australien og den nordøstlige del af New Zealand er der i de sidste 20 år sket en stigning i antallet af hedebølger, samtidig med, at der er faldet væsentlig mindre regn, som har ført til kraftig udtørring af vegetationen og mangel på drikkevand. Konsekvenserne heraf fi k vi et grusomt eksempel på tidligere i år med omfattende naturbrande, som krævede såvel tab af menneske- og dyreliv som store materielle skader. Voksende vanddilemma Store naturbrande kræver store Peter Johansen opfordrer den danske regering til at støtte forsknings- og udviklingsindsats, som kan forbedre mulighederne for at bekæmpe naturbrande. Har du sikret dine værdier...? Brandsikring med VIRUMA VIRUMA er specialister i Brandsikring, bl.a. med: Brandjalousier/Rullejalousier Porte/Døre Skabe m.v. Vi kan levere brandjalousier fra godkendelser E60 helt op til komplete løsninger EI120. Salg - Montage - Service Professionel Rådgivning Landsdækkende service Tlf.: Porten til god service 5

6 Blandt andet bushområderne nordøst for Melbourne, Australien, blev ramt af de omfattende naturbrande i februar (Foto: Sharon Merritt, FPA Australia) landbrugsudbytte og udvidet skovdrift), mens det i de sydligere egne har ført til varmere somre og dermed tørke, som har begrænset mulighederne for at dyrke jorden uden kunstig vanding. Dvs. forhold, som uden væsentlige begrænsninger af CO2-udslippet, må forventes at blive endnu mere kritiske i fremtiden. Ud over problematikken med tørke, og den følgende risiko for store naturbrande og mangel på drikke- og slukningsvand, er der i de kystnære områder og omkring floder, på grund af stigende vandstand, forårsaget af smeltevand, risiko for oversvømmelse af lavtliggende områder, hvilket medfører store samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. mængder slukningsvand, og i de områder, der er mest truet af naturbrande, er drikkevand i forvejen en mangelvare, hvorfor der er behov for udvikling af ny forebyggende brandsikring og alternative slukningsmidler. I Asien kan ca. 1 mia. mennesker således blive ramt af vandmangel, når gletsjerne på Himalaya, som beregnet, er smeltet i 2050, og flodlejerne derfor udtørrer samtidig med at risikoen for naturbrande øges. Det vil kunne stille brandvæsenerne over for et meget vanskeligt valg: Skal drikkevandet bruges til brandslukning, for at bevare værdier, eller skal det bruges til at sikre menneskeliv med. En situation, som meget gerne skulle undgås. Europa og Nordamerika har allerede oplevet klimaændringer, som har ført til varmere vintre i de nordlige egne (og betydet øget Behov for ny viden Der er således, for effektivt at begrænse konsekvenserne af klimaændringerne både nu og i fremtiden, behov for ny viden vedrørende: slukningsteknikker alternative slukningsmidler koncepter til beskyttelse af boliger i naturområde mod udefra kommende brand evakuering af mennesker og husdyr i naturområder Mange bygninger gik til under de voldsomme brande i Australien i starten af (Foto: Sharon Merritt, FPA Australia). 6

7 Fire & Security Den komplette løsning ADT og Tyco Fire & Integrated Solutions er gået sammen for at blive ADT Fire & Security. Så nu kan du føle dig meget mere sikker. Enhver virksomhed står over for en række unikke og specifikke brand- og sikringsudfordringer. Hos ADT Fire & Security forstår vi, at der ikke findes ét fælles brand- og sikringssystem for alle virksomheder. Derfor tilbyder vi hele spektret af sikkerhedsløsninger; løsninger der forbygger og slukker brande, afskrækker tyve og beskytter mennesker, ejendomme og værdier. ADT Fire & Security er én af verdens førende virksomheder inden for brand- og sikringsløsninger. Vort speciale er udvikling af integrerede sikkerhedsløsninger; fra rådgivning, design og produktion til levering, installation og servicering til alle slags virksomheder. ADT Fire & Security løsninger: Automatiske brandalarmeringsanlæg Aspirationsanlæg Sprinkleranlæg Gasbaserede slukningsanlæg Tågesikring Videoovervågning Indbrudsalarmer Adgangskontrolsystemer Elektronisk varesikring Service og vedligeholdelse Gennem samarbejde finder vi de rigtige løsninger til netop Jeres virksomhed Ring på eller besøg A Tyco International Company ADT Fire & Security, Teglværksvej 47, 5220 Odense SØ CVR: / Ringager 2A, 2605 Brøndby CVR: ADT og ADT logoet er registrerede varemærker tilhørende ADT Services AG og er brugt under licens. ADT forbeholder sig ret til at ændre eller tilbagekalde enhver vare eller tjenesteydelse uden varsel Tyco International

8 På mødet enedes om en resolution til FN, som er gengivet i faktaboksen nedenfor. Samtidig udgik der fra mødet en opfordring til alle medlemmer fra de lande, der deltager i FN s klimakonferencer om at arbejde for, at emnet tages op af de enkelte nationalstater. På mødet blev det desuden besluttet af afholde en særlig konference og et møde i 2009 for at diskutere klimaændringer og brandproblemer og udvikle initiativer, der kan fremlægges på klimakonferencen i København. Asken lagde sig tykt over store områder i Australien. (Foto: Fran Ludgate, FPA Australia). brandbælter og/eller brandimprægnering uddannelsesprogrammer for indsatsfolk sikring af bygninger i områder, hvor der er eller bliver risiko for oversvømmelser. Danmark har kompetencer Selv om Danmark ikke har haft naturbrande i det omfang, vi i de seneste år har set i bl.a. Kina, Grækenland, Portugal, Australien og USA, og selvom vi ikke har haft oversvømmelser som bl.a. set i Mellem- og Sydeuropa og Asien, har vi i Danmark de fornødne tekniske kompetencer på universiteterne og i GTS-systemet til at kunne bidrage med værdifuld ekspertise til den nødvendige forskning og udvikling inden for disse områder. Den danske regering opfordres derfor til at igangsætte forskning og udvikling inden topmødet i København og herved markere, at der også inden for brand- og sikringsområdet er fokus på konsekvenserne af klimaforandringerne. På sin generalforsamling i Beijing i oktober 2008 besluttede den verdensomspændende brand- og sikringsorganisation Confederation of fire Protection Associations International (CFPA-I) at tilskynde FN til at tage brandproblemerne med ind som en del af klimadiskussionerne og aftalerne i forbindelse med klimatopmødet i København. Naturen kan også gå op i flammer i Danmark. Det oplevede man senest i april måned 2009, som blev den april-måned, hvor der er registreret flest naturbrande gennem de senere år. Flere end 200 gange måtte redningsberedskaberne rykke ud til naturbrande i den usædvanligt varme og tørre måned. Beredskabsstyrelsen udsendte i den forbindelse fem gode råd om, hvordan man kan undgå brand i naturen: - Brug kun bålpladser, hvis du skal tænde bål - Kast ikke glas eller flasker - de kan virke som brandglas - Brug ikke ukrudtsbrændere - Smid ikke cigaretskodder fra dig - Ring hurtigt 112 hvis uheldet alligevel er ude. Resolution til FN The confederation of Fire Protection Association International (CFPA-I) opfordrer FN til at iværksætte: Forskning og udvikling inden for alle aspekter af brand- og beredskabsforhold i relation til klimaændringer. Forskning og udvikling inden for mindre vandkrævende brandsluknings- og beredskabsteknologier. Forskning og udvikling omkring brandsikring af teknologier som vind-, vand- og solenergi, som bidrager til at modvirke klimaændringer. Forskning og udvikling vedrørende vandbesparende foranstaltninger i nødsituationer. Forskning vedrørende opnåelse af balance mellem samfundssikkerhed og klimaændringer. Indkøb af yderligere beredskabsinfrastruktur og -udstyr. Særlig hjælp til at håndtere brande, der kan brede sig til bymæssig bebyggelse. Særlig hjælp til udviklingslande, som gør dem i stand til bedre at kunne håndtere brandslukning som følge af klimaændringerne. (Resolutionen er vedtaget af CFPA-I, oktober 2008) 8

9

10 Låse kan spolere branddøres brandmodstandsevne DBI har afprøvet branddøre med eftermonterede låse Trine Dalsgaard Jensen: Som det har været omtalt i Brand & Sikring, stiger antallet af indbrud i danske virksomheder ganske kraftigt. Det får mange virksomheder, ofte efter aftale med deres forsikringsselskab, til at sikre sig bedre blandt andet med nye eller ekstra låse. I nogle tilfælde suppleres eksisterende låse med ekstra sikkerhedslåse; i andre tilfælde udskiftes gamle låse med fx elektrolåse med karmoverføring til adgangskontrol. - Hvis der er tale om branddøre med klassificeret brandmodstandsevne skal man være på vagt. Her kan der være risiko for, at brandmodstandsevnen svækkes så meget, at døren ikke mere lever op til de krav, der gælder. Samtidig overtræder man med et sådant indgreb også reglerne for den DS-certificeringsordning, der ligger bag mærkning af branddøre i Danmark, siger civilingeniør Trine Dalsgaard Jensen, som står for brandprøvning af branddøre hos DBI. - Det er nemlig ikke tilladt at foretage fræsning, skæring eller anden bearbejdning af dørplader og karme på DS-certificerede branddøre. Der må kun monteres de beslag, som døren fra producentens side er forberedt for. Nogle branddøre er prøvet og klassificeret med speciallåse, men det er langt fra alle, forklarer hun. Låsesmede er usikre Hendes kollega, Vinni Bekmose, er underviser på DBI/NUSA s kurser i mekanisk sikring og står blandt andet for efteruddannelse af låsesmede på DBI s kursuscenter NUSA i Frederikshavn. Hun kender til problemet fra låsesmedenes side af døren: - Jeg hører ofte fra låsesmede, som er usikre på, hvad de må, når de bliver hidkaldt til virksomheder for at modificere eksisterende Branddørene under prøvningen. Det er døren til høje, som har fået udskiftet og tilføjet låse. branddøre, så de lever op til højere sikringskrav. Vi ved, at der i mange tilfælde bliver foretaget indgreb, som ikke er lovlige, men mange låsesmede er i tvivl om, hvor grænsen går, og hvad der er forsvarligt, siger hun. - Da vi både rådgiver om indbrudssikring og brandsikkerhed samt afprøver branddøre og underviser låsesmede, besluttede vi at undersøge denne problematik nærmere, fortæller civilingeniør Henrik Bygbjerg, som har ansvar for DBI s forsknings- og udviklingsprojekter. Film til undervisning - Til det formål gennemførte vi brandprøvning af to ens branddøre, hvor der på den ene var foretaget ekstraordinære låsemæssige indgreb. Det skete dels for videnmæssigt at afdække, hvad der sker, når man griber ind i en branddørs integritet, dels for at kunne fremlægge troværdig dokumentation, når vi rådgiver og efteruddanner låsesmede. Af sidstnævnte grund optog vi en film af hele brandforløbet, forklarer Henrik Bygbjerg. Brandprøvningen Til brandprøvningen, der fandt sted på DBI s brandlaboratorium, blev der anvendt to ens branddøre, der var klassificeret som BD-dør 60. Prøvningen blev foretaget efter den europæiske prøvningsstandard EN Den ene dør blev prøvet med beslåning som leveret af dørproducenten, mens den anden fik udskiftet den oprindelige lås med en elektrolås med kabelføring gennem dørbladet og karmoverføring. Denne dør fik desuden monteret en ekstra sikkerhedslås. Montagen blev udført af en låsesmed, præcis som det sker i praksis. - Vi havde monteret dørene på en af laboratoriets prøvningsrammer, så de kunne sammenlignes direkte visuelt. Dørene blev monteret foran ovnen i DBI s komponentlaboratorium, hvor vi udsatte dem for en standardbrandpåvirkning i 60 minutter, hvorunder temperaturer og integritet m.m. blev 10

11 registreret fuldstændig som ved en normal branddørsprøvning, fortæller Trine Dalsgaard Jensen. Resultatet - Prøvningen demonstrerede, at den modificerede dør ikke kunne modstå en brand i lige så lang tid som en dør uden ændringer. Ændringen af døren med udskiftning af lås og montering af ekstralås betød altså en forringelse af dørens brandtekniske egenskaber, konkluderer Trine Dalsgaard Jensen. Låsen er generelt en kritisk komponent for branddøre uanset låsetypen. Låsens indflydelse på dørens brandmodstandsevne afhænger bl.a. af størrelse og geometri af den nødvendige udskæring i dørpladen. For låse med karmoverføring er udskæringen i dørpladens bagkant og karm ligeledes af stor betydning, bl.a. fordi man ofte risikerer at fjerne noget af det aktive beskyttelsesmateriale brandpastalisten der ofte er placeret i fugen mellem dørplade og karm. Fjernelse af brandpastaliste fra fugen mellem dørplade og karm er potentielt en alvorlig svækkelse af branddøren. Dørproducenter har forskellige løsninger på beskyttelse af låseområdet. Det må derfor anbefales, at man inden et eventuelt indgreb i en branddør foretages, undersøger hvorvidt den pågældende dørproducent har en dokumenteret løsning for brandsikring af den ønskede lås. Optagelserne fra prøvningen vil nu indgå i efteruddannelsen af låsesmede, først og fremmest for at kunne vise, hvad det betyder brandmæssigt, når man ændrer på dørens opbygning set med brandtekniske briller. - Dermed håber vi, at der bliver en øget bevidsthed om, at det ikke er forsvarligt at ændre på en godkendt dør uden at have undersøgt med producenten om døren er klargjort til dette. Med filmen viser vi også, hvordan man kan montere de ekstra låse på en god håndværksmæssig måde, hvis døren er forberedt til det, siger Vinni Bekmose. Efteruddannelse i konflikthåndtering Erfaringerne fra brandprøvningen af de to branddøre og den optagne film har allerede været anvendt på et af DBI s kurser. Det skete på kurset Brandkrav for låsesmede Regler i bygningsreglementet og driftsmæssige forskrifter, som fandt sted i april måned. Dette kursus er særdeles relevant for låsesmedene, da brandlovgivningen ofte kommer i konflikt med det, de er sat til at varetage nemlig sikring mod indtrængen og herunder at leve op til F&P s krav til indbrudssikring. Derfor er det vigtigt, at låsesmedene har tilstrækkelig indsigt i brandlovgivningen, så de kan tage højde for de gældende brandkrav. Det er nemlig en grundregel, at sikringskrav må vige for brandkrav. Sikringsglas Klar sikringsløsning - Pilkington Sikringsglas F&P klasser (DS/EN356) GUL, GRØN, BLÅ og RØD Multilamineret sikringsglas Sikringsglas Pilkington Forsikring & Pension Sikringsglas F&P- Standard Tykkelse klasse DS/EN356 GUL P5A P5A-10 10mm GRØN P6B P6B-15 15mm BLÅ P7B P7B-23 23mm RØD P8B P8B-28 28mm Brandbeskyttende lag af vandglas Klart glas PVB-folie som beskytter mod UVstråling Normalt udseende Klar brandsikker løsning - Pilkington Brandbeskyttende glas Pilkington Pyrostop (EI) Pilkington Pyrodur (E, EW) Udseende ved brand NSG Group Flat glass business 11

12 Askerødder og ildsjæle i Greve Kommune og boligselskab har sat massivt ind mod ildspåsættelser og hærværk i hårdt prøvet boligområde Viceberedskabschef Ole Qvist betragter sporene af en afbrændt knallert på bebyggelsens fællesområde. Alt ånder fred og ro denne dag i Askerød-bebyggelsen et større almennyttigt boligområde, beliggende i den nordlige del af Greve kommune, cirka 20 km syd for København. Viceberedskabschef Ole Qvist fra Greve Brandvæsen guider Brand & Sikrings udsendte rundt i bebyggelsen, som gennem de sidste par år er kommet på landkortet over ghettodannelser, der jævnligt omtales på grund af problemer med utilpassede unge anden- og tredjegenerations-indvandrere. Blandt andet har skyderier, bandekriminalitet, ildspåsættelser og hærværk været i mediernes fokus. På vej ind i boligområdet stopper Ole Qvist op og peger på et afsvedet stykke asfalt: - Der havde nogle af de unge antændt et bål for at stoppe slukningskøretøjerne, da vi en dag skulle ind i området for at slukke en anden påsat brand, fortæller han. Lidt længere fremme passerer vi en plads med endnu et stykke afsvedet asfalt, hvor der ligger enkelte brandrester tilbage. Viceberedskabschefen peger igen: - Her lå deres fritidsklub Værestedet. Det var tredje gang den brændte ned, så nu har kommunen besluttet ikke at genopføre den, forklarer han. Ved siden af den tidligere fritidsklub ligger Hundigeskolen. Her har man valgt at sætte overvågnings- Fritidsklubben Værestedet er brændt tre gange. Efter den sidste brand, har kommunen besluttet ikke at genopføre bygningen og i stedet at ansætte flere gademedarbejdere. (Foto: Sjællandske Medier) kameraer op både udendørs og indendørs. De var i brug for kort tid siden, da et af skolens fælleslokaler blev raseret af en kraftig krysantemumbombe. Bomben fik loftet til at falde ned, men heldigvis kom ingen til skade ved sprængningen, selv om den fandt sted midt i skoletiden. 50 meter længere fremme peger Ole Qvist for tredje gang ned: Afsvedet græs, askerester og forkullede stumper af afbrændt materiale afslører endnu et brandsted. Her satte de ild til en knallert for nylig, lyder det nærmest rutinemæssigt fra viceberedskabschefen. Askerød lever således på en noget trist og uheldig måde op til sit navn. Fyrværkeri og stenkast Greve brandvæsen er ofte blevet mødt med stenkast og beskydning med nytårsraketter under indsats i området. Det har Ole Qvist selv oplevet flere gange, når han har haft vagt som indsatsleder. Hidtil har det mest kostet materiel skade på køretøjerne, men det har flere gange været nødvendigt at bede om politibeskyttelse for at kunne gennemføre slukningsindsatsen. I enkelte tilfælde har det været nødvendigt at opgive brandbekæmpelse og trække slukningsmandskabet tilbage. Dette er dog kun sket i forbindelse med relativt ufarlige brande, fx i affald, hvor der ikke har været risiko for brandspredning. Det er ikke lykkedes at finde frem til de unges lagre af fyrværkeri men man har forsøgt at informere dem om risikoen ved den risikable anvendelse af det. For at forebygge stenkast har man bl.a. udskiftet løse stenbelægninger omkring skolen med mere faste underlag. Vinterkrigen og brandudviklingen Sidste år, da der var uroligheder mange steder i skolernes vinterferie, var Askerød et af de områder, hvor det gik helt galt. Gnisten tændtes på Nørrebro i København, hvorefter balladen bredte sig til andre områder. I Askerød blev der sat ild til affaldscontainere, biler og bygninger, herunder en boligejendom. - Problemerne fortsatte mere eller mindre resten af 2008, og alarmen har lydt hyppigt fra Greve Nord-området, hvor vi alene er rykket ud til 25 bilbrande i årets løb, hvilket er mere end halvdelen af bilbrandene i hele kommunen. 12

13

14 Hundigeskolen ved siden af Askerød-bebyggelsen har været udsat for en del hærværk og påsatte brande. Nu er skolen udstyret med overvågningskameraer. Det er også planen, at der skal opsættes kameraer i boligbebyggelsen. Samlet er der sket en drastisk stigning i antallet af brandvæsenets udrykninger gennem de sidste to år. Fra 2007 til 2008 steg antallet af udrykninger med 50 pct., mens der næsten er tale om en fordobling, når man sammenligner med 2006, fortæller Ole Qvist. Men nu er der iværksat en række spændende tiltag, som har til formål at skabe et mere positivt miljø i området. Det viste sig blandt andet at have en effekt i skolernes efterårsferie. Partnere i socialt samarbejde Vi er kommet til bebyggelsens fælleshus Stamhuset, hvor der på en af dørene står Greve Nord Projektet. Her holder bl.a. Bente Larsen til hun er en af områdets ildsjæle. - I efterårsferien havde vi sat ind med en række aktiviteter for de unge, bl.a. med fodboldkampe, kickboxing og biograftur. Sammen med fl ere regnvejrsdage har det formentlig bidraget til at lægge en dæmper på de mulige uromageres aktiviteter, forklarer hun. Bente Larsen er sekretariatsleder for Greve Nord Projektet - et ambitiøst socialt partnerskabssamarbejde, som støttes og bakkes op af kommunen, boligforeningerne, politiet, Landsbyggefonden og Integrationsministeriet. Det nærliggende Hundige Storcenter, som mærker problemerne i form af bl.a. hærværk på biler og rudeknusninger, er også trådt ind som partner i det fælles projekt. Sammen med sine fem medarbejdere i Greve Nord Projektet arbejder Bente Larsen på dels her og Askerød-bebyggelsen har hidtil bl.a. været præget af lysegråt beton og lyseblåt træværk. Flere gange er der blevet sat ild på træværket blandt andet omkring indgangspartierne. Med etablering af nye, nedgravede stålcontainere er de påsatte brande i affaldscontainere blevet reduceret kraftigt. nu at dæmme op for en række af de problemer, der er i området. Det sker i tæt samarbejde med kommune, brandvæsen, politi og boligselskaber, herunder ikke mindst BO-VEST, som administrerer Askerød-bebyggelsen. Projektet startede i slutningen af 2007, og det har fokus på fire specifikke indsatsområder: Beskæftigelse, tryghed, børn og unge samt forbedring af områdets image. Inden for det første år er der taget initiativ til en lang række konkrete tiltag, som skal bryde den negative spiral, der udmønter sig i hærværk og kriminalitet. Herunder er unge blevet beskæftiget med arbejde, sport og sociale aktiviteter, der er sat fokus på uønskede kamphunde og på fjernelse af storskrald, der er foretaget kriminalpræventiv beskæring af buskadser og etableret bedre belysning i området, politiet har givet tilladelse til etablering af tv-overvågning i området, og man prøver at indføre en natteravns-ordning. Medarbejdere på gaden Samtidig med partnerarbejdet satser Greve Kommune i stigende grad på gademedarbejdere i Askerød-bebyggelsen og det øvrige Greve Nord-område. I slutningen af 2008 besluttede byrådet at udvide korpset af medarbejdere, som skal møde og hjælpe de unge i deres eget miljø på de tidspunkter, der er brug for det. Det er blandt andet sket som en konsekvens af, at man har opgivet at genopføre klubben Værestedet. - Gademedarbejderne kan skabe gode tillidsforhold til de unge og derigennem hjælpe dem ved 14

15 Kan du se værdien... af at kunne sikre dine kunder inden det for alvor brænder på? Brand har det med at udvikle sig, og det samme gælder kravene til brandsikring. Lemvigh-Müller har bred viden om sikring og alarmering ved brand og kan hjælpe dig med at finde den rette løsning uanset hvilket projekt du står overfor: Kontor, detailhandel, produktion osv. Vi ikke blot forhandler og yder support af godkendte brandanlæg, men også de supplerende produkter som brandtætning og brandhæmmende kabler, samt alt anden form for sikring og overvågning: Automatisk dørkontrol, indbrudsalarmering, talevarsling og ITV. Kan du se værdien? KOM VIDERE PÅ ELLER RING VVS EL-TEKNIK VVT STÅL

16 Efter gennemførelsen af de forskellige forebyggende tiltag i Askerød-området er afbrændte og hærgede biler blevet et sjældnere syn (Foto: Sjællandske Medier) Boligselskabet BO- VEST har lagt en omfattende plan for renovering af Askerød-husene. Ud over en opfriskning af farven skal indgangspartierne gøres mere åbne og indbydende og de brændbare materialer skal undgås eller begrænses. Et af forslagene er ført ud i livet på dette hus. blandt andet at løse konflikter og fungere som gode rollemodeller. Desuden håber vi, at de kan være med til at få de unge sluset ind i det etablerede fritidsliv, klubber og foreninger, forklarer Brigitte Klintskov Jerkel, formand for kommunens børne- og ungeudvalg. Gademedarbejderne har kontakt til skoler og forældre og arbejder primært i eftermiddags- og aftentimerne, hvor de færdes på gader og stræder og er synlige i gadebilledet. De møder også op til fx fester i klubber og tager fat i de unge, når der er problemer. Brandforebyggende tiltag Under vores rundgang i bebyggelsen passerer vi flere steder nogle karakteristiske runde stålbeholdere i forskellige størrelser. - Det er en ny type affaldscontainere, som erstatter de tidligere plastcontainere, der konstant blev sat i brand, fortæller Ole Qvist. - De nye containere er 3-4 meter høje, men det ser man ikke, da de er gravet ned, og det kun er den øverste meter af beholderne, der rager op. Konstruktionen betyder, at det er svært at antænde affaldet. Skulle det ske, vil den store plastsæk, som fylder beholderen ud, i reglen folde sig sammen og dermed kvæle ilden. Det har reduceret containerbrandene med pct., forklarer han. Vi er kommet til en ejendom, som skiller sig noget ud fra den øvrige grå bygningsmasse. Man bemærker især, at facaden er frisket op, og at indgangens overdækning og afskærmning i træ er fjernet, således at indgangspartiet fremstår lyst og åbent. Dørpartiet er nu udført af ubrændbare materialer, ligesom bræddeafskærmningerne omkring terrasserne er udskiftet med mere brandmodstandsdygtige materialer. - Foreløbig er der tale om en prøveopbygning, hvor man har forsøgt at forbedre brandsikkerheden omkring især indgangspartierne. De træindfattede indgangspartier frister til ildspåsættelse, og det kan skabe farlige situationer, da der jo er tale om opgangenes flugtveje, forklarer Ole Qvist. Ved ombygningen har BO-VEST også søgt at skabe et mere åbent miljø med pænere facader, som skal indbyde til at passe bedre på området. Erfaringerne fra dette prøvehus skal nu bruges til at beslutte, om den øvrige del af bebyggelsen skal ændres på tilsvarende måde. Ole Quist ser allerede nu positive tegn i området. Alle var spændte på, hvordan især vinterferien ville forløbe i år, og den forløb heldigvis mere roligt end frygtet: - Det blev en forholdsvis stille branduge i området: en bil, en container og en lejlighed - det var det hele, konstaterer han. Branden i lejligheden var påsat efter et indbrud. Helt så stille gik det i øvrigt ikke til på den anden side af kommunegrænsen, i Ishøj. Her startede vinterferien i uge 8 med fem påsatte brande og uroen fortsatte i dagene efter vinterferien. Smadret bil Turen gennem Askerød er slut, vi er nået til parkeringspladsen ved udkanten af bebyggelsen. Her er alle buskene skåret ned, så man kan se bilerne fra lejlighedernes vinduer. Håbet er, at det vil begrænse ildspåsættelse og hærværk på de parkerede biler. I siden af vejen ind til parkeringspladsen står en stjålet, næsten helt smadret, bil. Den kørte de ræs i for kort tid siden, lyder det tørt fra Ole Qvist, som erkender, at det forebyggende arbejde i området er et langt sejt træk. Han forventer ikke, at problemerne i området forsvinder fra den ene dag til den anden. Da vi forlader området, virker alt lige så stille og roligt, som da vi ankom. 16

17 Brand & Sikring Sydsvenske brandfolk har fået nok - Nu er vores tålmodighed slut. Fremover vil redningsvæsenet ikke møde frem og yde indsats ved visse typer ulykker og brande i Malmøs Rosengård-kvarter. Denne kontante melding kom for nylig fra direktøren for den fælleskommunale Redningstjeneste Syd, Per Widlundh. Brand- og redningsfolk fra redningstjenesten, som bl.a. dækker Malmø-området, er igennem længere tid blevet mødt med trusler, tilråb samt stenog flaskekast i den belastede bydel. - Det er uacceptabelt, at vort personale bliver udsat for den slags, siger direktøren, som mener, at han er i sin gode ret til at træffe den kontroversielle beslutning. Det sker med henvisning til den svenske lov om Beskyttelse mod ulykker ; men han forventer, at der bliver tale om en prøvesag, som skal fastslå, om hans tolkning holder. Blandt de ulykker, som redningsvæsenet ikke vil rykke ud til, er brande i biler, affaldscontainere og lignende, der ikke truer bygninger mv. Indsatsstyrken vil dog holde sig klar, mens indsatslederen vil rykke ud for at bedømme, om loven kræver udrykning. Dvs. en vurdering af truede interesser og værdier mv. Ved en evt. indsats vil udrykningen blive beskyttet af politiet, og der vil komme forstærkninger fra nabobrandvæsener. Til mulig brug ved sådanne indsatser har redningsvæsenet indkøbt en tankvogn med vandkanon, som kan betjenes inde fra køretøjet, ligesom man har anskaffet særligt slukningsudstyr, som kan efterlades, hvis der bliver behov for hurtig tilbagetrækning på grund af trusler og vold. Ud over en domstolsprøvning forventer Per Widlundh, at hans beslutning vil rejse en politisk debat om problematikken. Godkendt slukningscentral Ex-3001 Godkendt efter EN , EN54-2 og EN54-4 (DBI systemcertifikat ). 1 overvåget udgang til magnetventil eller udløseskud. 3 konventionelle grupper for branddetektering. Anvendes med Orbis detektorer. Kontakt vor brandafdeling for yderligere information om denne central. Baldershøj Ishøj Tel:

18 Foto: Colourbox. Hidtil største antal udrykninger til brande i Danmark Tørke og uroligheder bag voldsomt stigende antal brande i 2008 Antallet af udrykninger til brande i Danmark steg i 2008 for fjerde år i træk. Årets brandudrykninger er da også det absolut højeste antal, der er registreret på et enkelt år i Danmark. I forhold til året før er der tale om en stigning på over 15 pct., mens tallet for 2008 ligger mere end 20 pct. over gennemsnittet for de foregående 20 år. Den store stigning skyldes blandt andet sidste års mange uroligheder, især i skolernes vinterferie, hvor unge uromagere satte ild på affaldscontainere, biler, skoler og børneinstitutioner. Vejret spillede også en betydelig rolle for brandudviklingen i 2008, hvor der i månederne maj, juni og juli var et markant forhøjet antal brande, især i naturen og på åbne arealer i øvrigt. Grundlaget for denne udvikling blev lagt i maj, som havde 66 pct. fl ere solskinstimer og 73 pct. mindre nedbør end normalt. De følgende to måneder var også præget af mere sol og mindre regn end i et normalår. Antallet af blinde alarmer steg sidste år med godt tre pct., fra i 2007 til i De fl este af disse alarmer opstår på grund af menneskelige eller tekniske fejl i forbindelse med automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg), og stigningen skyldes formentlig, at antallet af ABA-anlæg fortsat stiger. Redningsberedskaberne rykker også ud til miljøudheld, frigørelse af fastklemte ved trafi kuheld og Det kommunale redningsberedskabs udrykninger, andre typer redningsopgaver, ligesom der har været udrykninger på grund af et mindre antal falske alarmer. Alt i alt rykkede redningskøretøjerne ud næsten gange i 2008, hvilket svarer til en samlet stigning på 8½ pct. i forhold til Man kan læse mere i Beredskabsstyrelsens udrykningsstatistik for 2008, som kan ses på: Brande Redningsopgaver Miljøuheld Diverseopgaver Blind alarm Falsk alarm Udrykninger i alt 18

19 BESØG MESSEN, SOM GIVER EN SIKRERE FREMTID TIL LAVERE OMKOSTNINGER! BESKYTTELSE & SIKKERHED/ IT-SIKKERHED MESSEN SOM OPFYLDER ALLE DINE SIKKERHEDSBEHOV SEPTEMBER 2009 MALMØ ARENA MALMØ Dette er messen for dig, som arbejder med beskyttelses- og sikkerhedsspørgsmål. Her møder du udstillere, der står parat med hundredvis af nye idéer til, hvordan du kan forbedre sikkerheden for din virksomhed til lavere omkostninger. På messen er der også mulighed for kompetenceudvikling på de gratis seminarer. Hvis du arbejder med beskyttelse, it-sikkerhed eller andre sikkerhedsspørgsmål, bør du benytte lejligheden til at besøge os helt gratis i Malmø Arena. Velkommen! Officiel partner: Samarbejdspartnere: S W E D E N Hent et gratis adgangskort på Indtast kode 1256 når du registrerer dig

20 Indbrudstyveri sætter rekord Både private hjem og virksomheder rammes i stærkt stigende omfang af indbrud. DBI og forsikringsbranchen slår alarm. Antallet af indbrud i danskernes hjem satte rekord i Tal fra Forsikring og Pension viser, at der blev stjålet for omkring én milliard kroner, hvilket er en tredjedel mere end året før. På blot to år er antallet af indbrud i private hjem steget med 40 pct., og tyvene stjæler for flere og flere penge, når de begår indbrud gange i det seneste år har indbrudstyve været på spil i lejligheder og villaer, hvilket gør 2008 til det værste indbrudsår nogensinde. For bare to år siden blev der ifølge Danmarks Statistik kun begået indbrud i villaer og lejligheder. I Forsikringsoplysningen slår man nu alarm, og chefkonsulent Christian Skødt retter en kraftig appel til folk om at sikre deres bolig bedre mod indbrud. Han mener, at danskernes (hidtidige) gode økonomi kan være en stor del af forklaringen på det stigende antal indbrud: Indbrud og indbrudsforsøg i lejligheder og villaer 2006: : : Mange har udskiftet ældre indbo med nyt, som f.eks. designermøbler og dyre fladskærms-tv, ligesom den gamle stationære pc ofte er skiftet ud med en bærbar. Det betyder, at der selv i almindelige hjem som regel er gode ting at stjæle. Han advarer om, at tyvene bruger internettet til at finde indbrudssteder og nævner Facebook, blogs, og private hjemmesider som steder, der bliver brugt af indbrudstyvene til at finde oplysninger. De undersøger blandt andet, om folk er på ferie eller har nogle særligt værdifulde ting i deres hjem. Gennemsnitlig erstatning pr. forsikringsanmeldt indbrud 2006: kr : kr : kr Virksomheder på Sjælland og Fyn er værst ramt Også når det gælder indbrud i danske virksomheder har der været en markant stigning. Efter nogle år med stabilitet i udviklingen skete der en kraftig stigning i antallet af indbrud fra 2007 til Som omtalt i sidste nummer af Brand & Sikring accelererede udviklingen især gennem årets sidste halvdel og toppede i fjerde kvartal. De senest offentliggjorte tal, der omfatter første kvartal 2009, viser, at antallet af anmeldte indbrud fortsat ligger højt og meget tæt på det rekordhøje antal i fjerde kvartal Knap anmeldelser om indbrud i banker, forretninger mv. blev der således indgivet alene i de første tre måneder af Men stigningen fordeler sig ikke jævnt over hele landet, idet virksomheder på Sjælland og Fyn har været særlig hårdt ramt. Det viser en opgørelse, som DBI har gennemført på baggrund af tallene fra Danmarks Statistik. I andet halvår af 2008 skete der i nogle af kommunerne på Sjælland og Fyn således en fordobling af antallet af indbrud i forhold til året før. - DBI ser med bekymring på denne udvikling, som rammer virksomhederne i en periode, hvor de i forvejen er hårdt pressede på grund af den økonomiske udvikling, siger leder af Sikring og sikkerhed i DBI, Peder Gellers. - Problemet er, at mange virksomheder selv må dække deres tab - helt eller delvist for eksempel, 20

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Code Handle Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere Med Code Handle kan du nemt

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt!

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion De farlige brændere, der jo i virkeligheden er små flammekastere, er hvert år årsag til omkring 100 brande

Læs mere

CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere. Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering

CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere. Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Hvis jeg selv eller en

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse.

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. Forebyggende afdeling Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. 4. udgave maj 2014 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Entrédøre og Klimadøre

Entrédøre og Klimadøre Entrédøre og Klimadøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S »Entrédøre med og uden klimagodkendelse«entré- og klimadøre Vi tilstræber at have et bredt sortiment af døre, der matcher tidens fremherskende

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

SMARTair Hotel. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair Hotel. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Hotel ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Hotel SMARTair Hotel er en løsning specielt udviklet til bygninger med behov for muligheden for at checke ind og -ud. Med

Læs mere

29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE

29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE 29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE SIKKERHED VÆKSTER Digitalisering, globalisering og nye trusler kræver, at sikkerhedsbranchen konstant er i arbejdstøjet for at sikre tidsvarende løsninger. Både

Læs mere

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Forebyggelse af kriminalitet i erhvervsområder KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Erhvervsområdet: Baldershøj - Vejleåvej - Industribuen

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandundersøgelser giver svar Når en brand er slukket, er der behov for hurtig identifikation af årsag

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

BOLIG. Giv den gamle et spark FORENINGER. Udskiftning af låsesystemer i boligforeninger. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

BOLIG. Giv den gamle et spark FORENINGER. Udskiftning af låsesystemer i boligforeninger. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE BOLIG FORENINGER Giv den gamle et spark Udskiftning af låsesystemer i boligforeninger ASSA ABLOY, the global leader in door

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere Komplet dørlukkerprogram ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Komplet, designstærk dørlukkerserie med enkel installation ASSA ABLOY dørlukkere er en helt ny serie

Læs mere

Værd at vide om brandslukning i edb-rum

Værd at vide om brandslukning i edb-rum Værd at vide om brandslukning i edb-rum Building Technologies Værd at vide om brandslukning Brandsikring skaber tryghed og beskytter mennesker og værdier. En brand kan være en af de mest uoverskuelige

Læs mere

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning med skyggekort Dansk brugervejledning December 2010 SmartAir Solo er til steder hvor der ønskes elektronisk adgangskontrol til et begrænset antal brugere, uden at der skal føres kabler til dørene. Funktion

Læs mere

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge Pressemeddelelse fra Protect A/S Per Kilsmark Rasmussen, VS Automatic i Horsens, på besøg hos J, der valgte synlige tågekanoner (øverst til højre i fotoet) i det nye hjem. Responstiderne får private til

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

En kedelig dansk topplacering i Europa

En kedelig dansk topplacering i Europa En kedelig dansk topplacering i Europa Over 30.000 indbrud i private boliger hvert år 4 indbrud hver time Flest i de mørke måneder Flest i dagtimerne inden kl. 18 Knap 1 ud af 5 mens beboeren er på ferie

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

Vi våger over dit levebrød

Vi våger over dit levebrød Falck Alarm Forsikringsgodkendt Vi våger over dit levebrød En alarmløsning med en professionel organisation bag Når du vælger en alarmløsning fra Falck, følger der mere end 100 års erfaring med at forebygge,

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren:

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren: FORSØG MED SKÆRESLUKKER I PERIODEN APRIL - JUNI 2007 RAPPORT V. 1.3 TIL OFFENTLIGGØRELSE KØBENHAVNS BRANDVÆSEN BRAND- & REDNINGSAFDELINGEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 23 1553 KØBENHAVN V Side 1 af 9 /HET

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart!

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! Ruko SmartAir OFF LINE Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Fremtiden i

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Remote CLIQ. CLIQRemote. Energileverandør

Remote CLIQ. CLIQRemote. Energileverandør TM CLIQ CLIQRemote Remote Energileverandør ASSA ASSA ABLOY, ABLOY,the theglobal globalleader leader in in door dooropening openingsolutions solutions Kombination af forskellige sikkerhedsniveauer giver

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

RX WEB. Online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

RX WEB. Online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions RX WEB Online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 RX WEB et højteknologisk adgangskontrolsystem RX WEB fra Ruko er designet til mindre og mellemstore virksomheder,

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Når tiden er en afgørende faktor Når man har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, brande og naturkatastrofer som finder sted inden

Læs mere

Har du styr på dine nøgler?

Har du styr på dine nøgler? Har du styr på dine nøgler? ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Er det ved at være tid til at skifte låsen? Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler vi har lånt

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte Medlemsmøde d. 14.oktober 2010. Velkommen til Medlemsmøde i om Teknisk bytte 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Teknisk bytte Vi sætter fokus på funktionsbaseret brandsikring: Hvad kan der handles om

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et villaområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

SIKKER OPBEVARING FOR DINE EJENDELE I BYGNINGER

SIKKER OPBEVARING FOR DINE EJENDELE I BYGNINGER SIKKER OPBEVARING FOR DINE EJENDELE I BYGNINGER Vægløsninger til depot- og pulterrum SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Verdens førende leverandør af indendørs afskærmning Troax er verdens førende

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere