BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande"

Transkript

1 Nr. 2 Juni 2009 BRAND & SIKRING Sikring med ekstra låse kan begrænse brandsikkerheden Askerødder og ildsjæle i Greve Mystiske storbrande på Stillehavet Grønne gartnerfingre på røde brandslukkere NORMA skal sikre kvalitet Skov- og naturbrande - et voksende globalt problem

2 Brand & Sikring 4 18 Nr årgang Juni 2009 Udkommer 4 gange årligt Oplag: ca eksemplarer Ansvarshavende: Peter Johansen Redaktør: Ole B. Kristensen Fotos: DBI (hvor intet andet er nævnt) Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout TechMedia A/S, 2600 Glostrup Tryk Jørn Thomsen A/S Kolding Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax ISSN Bestil Brand & Sikring det koster kun nogle få klik Får du dit eget eksemplar af Brand & Sikring? Du kan helt gratis bestille DBI s fagblad via internettet på Klik dig frem via fanebladet Info og Bladet Brand & Sikring. Her kan du vælge, om du vil have bladet tilsendt i trykt udgave, eller om du vil modtage pdf-udgaven pr. . Brand & Sikring udkommer fire gange om året. INDHOLD 12 4 Fra gnist til globalt brandproblem 5 Klimaforandringer øger problemer med naturbrande 10 Låse kan spolere branddøres brandmodstandsevne 12 Askerødder og ildsjæle i Greve 17 Sydsvenske brandfolk har fået nok 18 Hidtil største antal udrykninger til brande 20 Indbrudstyveri sætter rekord : Et år med fremgang på trods 26 Mystiske storbrande på Stillehavet 30 Grønne fingre på røde brandslukkere 31 NORMA ny forening, som skal sikre kvalitet 32 Brug for Business Continuity Management 33 Sikring & Sikkerhed Sikringsledere kan få opdateret deres viden 34 Priser til nyuddannede låsesmede 35 Få indflydelse på forskning og udvikling 36 Ny retningslinie for sprinkleranlæg 36 Ny retningslinie for brandalarmanlæg 37 Europæisk standard for tågesikring 37 Sagkyndig sikringsmand stopper 38 Kort nyt om brand og sikring 40 Branche- og produktnyt 42 DBI-kalenderen 43 Leverandørregister 47 Nyt om navne Forside: Fuldmånen skinner gennem røgskyerne fra en af forårets omfattende californiske skovbrande. Billedet er taget den 8. maj 2009 i Los Padres National Forest, nord for Montecito, hvor ilden ses kravle op ad den skovklædte bjergskråning. De globale klimaændringer, som øger risikoen for store skov- og naturbrande, medfører et påtrængende behov for at udvikle nye slukningsmetoder. Læs mere på siderne (Foto: Reuters/Scanpix)

3 Ruko Panikbeslag Godkendt personsikkerhed i 1. klasse - Opfylder DS/EN 1125:2001 standarder for panikbeslag - Panikbeslag til ethvert formål - Maksimal plads i åbningen - Vandret beslag, der åbner døren ved let tryk, uanset hvordan det rammes Læs mere om Ruko Panikbeslag på eller kontakt din lokale Ruko forhandler. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

4 Fra gnist til globalt brandproblem Kloden trues i stigende grad af naturbrande Bekæmpelse af skovbrande kræver enorme mængder vand. Men der er et stigende behov for finde alternative slukningsmetoder på grund af øget tørke. (Foto: Colourbox) Mange gange starter det bare med en gnist - men i løbet af kort tid kan en hel region stå i flammer. Og det sker hyppigere og hyppi- gere. Skov- og naturbrande overalt på kloden har rettet verdens opmærksomhed mod de enorme brandkatastrofer, der udgør en stigende trussel mod natur, klima og mennesker. Udviklingen er ikke til at tage fejl af: I Sibirien med verdens største skove, er skovbrandene tidoblet inden for de sidste år. Brande i Indonesiens skove og tørvemoser har flere gange spredt kvælende røg ud over store dele af Sydøstasien. Oftere og oftere hører vi om ukontrollable skov- og naturbrande i Sydeuropa, Californien og ikke mindst i Australien, som også rammer beboelser og koster menneskeliv. Selv om mange af brandene er påsatte, er det først og fremmest klimaændringerne, med øget tørke i de varme egne, som er hovedårsag til problemet. Brandene er desuden selv med til at forstærke problemet, da de udleder CO2 og således bidrager til den globale opvarmning. Samtidig forsvinder skovarealer, som ellers bidrager til at opsuge CO2. Klimaændringerne har også ført til hyppigere lynnedslag. I Canada fx, hvor skovbrandene er tredoblet i løbet af de sidste 30 år, har man registreret, at 80 procent af disse brande skyldes lynnedslag Hidtil er naturbrandene næsten udelukkende blevet forsøgt bekæmpet med vand både fra jorden og fra luften. Men den uheldige, negative spiral, med øget tørke samt flere og større brande, gør det til et stigende problem at skaffe slukningsvand. Derfor leder man nu efter alternative, effektive slukningsmidler og metoder. Det er på den baggrund, at DBI s formand, Peter Johansen, op til FN s klimatopmøde i København, i det følgende indlæg retter en kraftig appel til de danske myndigheder om at støtte forskning og udvikling, der kan afhjælpe problemerne med at bekæmpe de klimaskabte naturbrande. 4

5 Klimaforandringer forstærker problemer med at bekæmpe naturbrande Af Peter Johansen, formand for Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Danmark er i december 2009 vært ved FN s klimakonference, hvor statsledere fra hele verden mødes for at drøfte og forhåbentlig træffe beslutning om reduktion af CO2- udslippet og dermed begrænse de globale problemer, som klimaforandringerne allerede har medført, og som også har eller får konsekvenser for brandforebyggelse og brandslukning. Klimaændringerne medfører i visse dele af verden varmere vintre og tidligere forår med heraf følgende tørke, og i andre dele risiko for at stigende vandstand i havene vil oversvømme lavtliggende områder. I den sydlige og østlige del af Australien og den nordøstlige del af New Zealand er der i de sidste 20 år sket en stigning i antallet af hedebølger, samtidig med, at der er faldet væsentlig mindre regn, som har ført til kraftig udtørring af vegetationen og mangel på drikkevand. Konsekvenserne heraf fi k vi et grusomt eksempel på tidligere i år med omfattende naturbrande, som krævede såvel tab af menneske- og dyreliv som store materielle skader. Voksende vanddilemma Store naturbrande kræver store Peter Johansen opfordrer den danske regering til at støtte forsknings- og udviklingsindsats, som kan forbedre mulighederne for at bekæmpe naturbrande. Har du sikret dine værdier...? Brandsikring med VIRUMA VIRUMA er specialister i Brandsikring, bl.a. med: Brandjalousier/Rullejalousier Porte/Døre Skabe m.v. Vi kan levere brandjalousier fra godkendelser E60 helt op til komplete løsninger EI120. Salg - Montage - Service Professionel Rådgivning Landsdækkende service Tlf.: Porten til god service 5

6 Blandt andet bushområderne nordøst for Melbourne, Australien, blev ramt af de omfattende naturbrande i februar (Foto: Sharon Merritt, FPA Australia) landbrugsudbytte og udvidet skovdrift), mens det i de sydligere egne har ført til varmere somre og dermed tørke, som har begrænset mulighederne for at dyrke jorden uden kunstig vanding. Dvs. forhold, som uden væsentlige begrænsninger af CO2-udslippet, må forventes at blive endnu mere kritiske i fremtiden. Ud over problematikken med tørke, og den følgende risiko for store naturbrande og mangel på drikke- og slukningsvand, er der i de kystnære områder og omkring floder, på grund af stigende vandstand, forårsaget af smeltevand, risiko for oversvømmelse af lavtliggende områder, hvilket medfører store samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. mængder slukningsvand, og i de områder, der er mest truet af naturbrande, er drikkevand i forvejen en mangelvare, hvorfor der er behov for udvikling af ny forebyggende brandsikring og alternative slukningsmidler. I Asien kan ca. 1 mia. mennesker således blive ramt af vandmangel, når gletsjerne på Himalaya, som beregnet, er smeltet i 2050, og flodlejerne derfor udtørrer samtidig med at risikoen for naturbrande øges. Det vil kunne stille brandvæsenerne over for et meget vanskeligt valg: Skal drikkevandet bruges til brandslukning, for at bevare værdier, eller skal det bruges til at sikre menneskeliv med. En situation, som meget gerne skulle undgås. Europa og Nordamerika har allerede oplevet klimaændringer, som har ført til varmere vintre i de nordlige egne (og betydet øget Behov for ny viden Der er således, for effektivt at begrænse konsekvenserne af klimaændringerne både nu og i fremtiden, behov for ny viden vedrørende: slukningsteknikker alternative slukningsmidler koncepter til beskyttelse af boliger i naturområde mod udefra kommende brand evakuering af mennesker og husdyr i naturområder Mange bygninger gik til under de voldsomme brande i Australien i starten af (Foto: Sharon Merritt, FPA Australia). 6

7 Fire & Security Den komplette løsning ADT og Tyco Fire & Integrated Solutions er gået sammen for at blive ADT Fire & Security. Så nu kan du føle dig meget mere sikker. Enhver virksomhed står over for en række unikke og specifikke brand- og sikringsudfordringer. Hos ADT Fire & Security forstår vi, at der ikke findes ét fælles brand- og sikringssystem for alle virksomheder. Derfor tilbyder vi hele spektret af sikkerhedsløsninger; løsninger der forbygger og slukker brande, afskrækker tyve og beskytter mennesker, ejendomme og værdier. ADT Fire & Security er én af verdens førende virksomheder inden for brand- og sikringsløsninger. Vort speciale er udvikling af integrerede sikkerhedsløsninger; fra rådgivning, design og produktion til levering, installation og servicering til alle slags virksomheder. ADT Fire & Security løsninger: Automatiske brandalarmeringsanlæg Aspirationsanlæg Sprinkleranlæg Gasbaserede slukningsanlæg Tågesikring Videoovervågning Indbrudsalarmer Adgangskontrolsystemer Elektronisk varesikring Service og vedligeholdelse Gennem samarbejde finder vi de rigtige løsninger til netop Jeres virksomhed Ring på eller besøg A Tyco International Company ADT Fire & Security, Teglværksvej 47, 5220 Odense SØ CVR: / Ringager 2A, 2605 Brøndby CVR: ADT og ADT logoet er registrerede varemærker tilhørende ADT Services AG og er brugt under licens. ADT forbeholder sig ret til at ændre eller tilbagekalde enhver vare eller tjenesteydelse uden varsel Tyco International

8 På mødet enedes om en resolution til FN, som er gengivet i faktaboksen nedenfor. Samtidig udgik der fra mødet en opfordring til alle medlemmer fra de lande, der deltager i FN s klimakonferencer om at arbejde for, at emnet tages op af de enkelte nationalstater. På mødet blev det desuden besluttet af afholde en særlig konference og et møde i 2009 for at diskutere klimaændringer og brandproblemer og udvikle initiativer, der kan fremlægges på klimakonferencen i København. Asken lagde sig tykt over store områder i Australien. (Foto: Fran Ludgate, FPA Australia). brandbælter og/eller brandimprægnering uddannelsesprogrammer for indsatsfolk sikring af bygninger i områder, hvor der er eller bliver risiko for oversvømmelser. Danmark har kompetencer Selv om Danmark ikke har haft naturbrande i det omfang, vi i de seneste år har set i bl.a. Kina, Grækenland, Portugal, Australien og USA, og selvom vi ikke har haft oversvømmelser som bl.a. set i Mellem- og Sydeuropa og Asien, har vi i Danmark de fornødne tekniske kompetencer på universiteterne og i GTS-systemet til at kunne bidrage med værdifuld ekspertise til den nødvendige forskning og udvikling inden for disse områder. Den danske regering opfordres derfor til at igangsætte forskning og udvikling inden topmødet i København og herved markere, at der også inden for brand- og sikringsområdet er fokus på konsekvenserne af klimaforandringerne. På sin generalforsamling i Beijing i oktober 2008 besluttede den verdensomspændende brand- og sikringsorganisation Confederation of fire Protection Associations International (CFPA-I) at tilskynde FN til at tage brandproblemerne med ind som en del af klimadiskussionerne og aftalerne i forbindelse med klimatopmødet i København. Naturen kan også gå op i flammer i Danmark. Det oplevede man senest i april måned 2009, som blev den april-måned, hvor der er registreret flest naturbrande gennem de senere år. Flere end 200 gange måtte redningsberedskaberne rykke ud til naturbrande i den usædvanligt varme og tørre måned. Beredskabsstyrelsen udsendte i den forbindelse fem gode råd om, hvordan man kan undgå brand i naturen: - Brug kun bålpladser, hvis du skal tænde bål - Kast ikke glas eller flasker - de kan virke som brandglas - Brug ikke ukrudtsbrændere - Smid ikke cigaretskodder fra dig - Ring hurtigt 112 hvis uheldet alligevel er ude. Resolution til FN The confederation of Fire Protection Association International (CFPA-I) opfordrer FN til at iværksætte: Forskning og udvikling inden for alle aspekter af brand- og beredskabsforhold i relation til klimaændringer. Forskning og udvikling inden for mindre vandkrævende brandsluknings- og beredskabsteknologier. Forskning og udvikling omkring brandsikring af teknologier som vind-, vand- og solenergi, som bidrager til at modvirke klimaændringer. Forskning og udvikling vedrørende vandbesparende foranstaltninger i nødsituationer. Forskning vedrørende opnåelse af balance mellem samfundssikkerhed og klimaændringer. Indkøb af yderligere beredskabsinfrastruktur og -udstyr. Særlig hjælp til at håndtere brande, der kan brede sig til bymæssig bebyggelse. Særlig hjælp til udviklingslande, som gør dem i stand til bedre at kunne håndtere brandslukning som følge af klimaændringerne. (Resolutionen er vedtaget af CFPA-I, oktober 2008) 8

9

10 Låse kan spolere branddøres brandmodstandsevne DBI har afprøvet branddøre med eftermonterede låse Trine Dalsgaard Jensen: Som det har været omtalt i Brand & Sikring, stiger antallet af indbrud i danske virksomheder ganske kraftigt. Det får mange virksomheder, ofte efter aftale med deres forsikringsselskab, til at sikre sig bedre blandt andet med nye eller ekstra låse. I nogle tilfælde suppleres eksisterende låse med ekstra sikkerhedslåse; i andre tilfælde udskiftes gamle låse med fx elektrolåse med karmoverføring til adgangskontrol. - Hvis der er tale om branddøre med klassificeret brandmodstandsevne skal man være på vagt. Her kan der være risiko for, at brandmodstandsevnen svækkes så meget, at døren ikke mere lever op til de krav, der gælder. Samtidig overtræder man med et sådant indgreb også reglerne for den DS-certificeringsordning, der ligger bag mærkning af branddøre i Danmark, siger civilingeniør Trine Dalsgaard Jensen, som står for brandprøvning af branddøre hos DBI. - Det er nemlig ikke tilladt at foretage fræsning, skæring eller anden bearbejdning af dørplader og karme på DS-certificerede branddøre. Der må kun monteres de beslag, som døren fra producentens side er forberedt for. Nogle branddøre er prøvet og klassificeret med speciallåse, men det er langt fra alle, forklarer hun. Låsesmede er usikre Hendes kollega, Vinni Bekmose, er underviser på DBI/NUSA s kurser i mekanisk sikring og står blandt andet for efteruddannelse af låsesmede på DBI s kursuscenter NUSA i Frederikshavn. Hun kender til problemet fra låsesmedenes side af døren: - Jeg hører ofte fra låsesmede, som er usikre på, hvad de må, når de bliver hidkaldt til virksomheder for at modificere eksisterende Branddørene under prøvningen. Det er døren til høje, som har fået udskiftet og tilføjet låse. branddøre, så de lever op til højere sikringskrav. Vi ved, at der i mange tilfælde bliver foretaget indgreb, som ikke er lovlige, men mange låsesmede er i tvivl om, hvor grænsen går, og hvad der er forsvarligt, siger hun. - Da vi både rådgiver om indbrudssikring og brandsikkerhed samt afprøver branddøre og underviser låsesmede, besluttede vi at undersøge denne problematik nærmere, fortæller civilingeniør Henrik Bygbjerg, som har ansvar for DBI s forsknings- og udviklingsprojekter. Film til undervisning - Til det formål gennemførte vi brandprøvning af to ens branddøre, hvor der på den ene var foretaget ekstraordinære låsemæssige indgreb. Det skete dels for videnmæssigt at afdække, hvad der sker, når man griber ind i en branddørs integritet, dels for at kunne fremlægge troværdig dokumentation, når vi rådgiver og efteruddanner låsesmede. Af sidstnævnte grund optog vi en film af hele brandforløbet, forklarer Henrik Bygbjerg. Brandprøvningen Til brandprøvningen, der fandt sted på DBI s brandlaboratorium, blev der anvendt to ens branddøre, der var klassificeret som BD-dør 60. Prøvningen blev foretaget efter den europæiske prøvningsstandard EN Den ene dør blev prøvet med beslåning som leveret af dørproducenten, mens den anden fik udskiftet den oprindelige lås med en elektrolås med kabelføring gennem dørbladet og karmoverføring. Denne dør fik desuden monteret en ekstra sikkerhedslås. Montagen blev udført af en låsesmed, præcis som det sker i praksis. - Vi havde monteret dørene på en af laboratoriets prøvningsrammer, så de kunne sammenlignes direkte visuelt. Dørene blev monteret foran ovnen i DBI s komponentlaboratorium, hvor vi udsatte dem for en standardbrandpåvirkning i 60 minutter, hvorunder temperaturer og integritet m.m. blev 10

11 registreret fuldstændig som ved en normal branddørsprøvning, fortæller Trine Dalsgaard Jensen. Resultatet - Prøvningen demonstrerede, at den modificerede dør ikke kunne modstå en brand i lige så lang tid som en dør uden ændringer. Ændringen af døren med udskiftning af lås og montering af ekstralås betød altså en forringelse af dørens brandtekniske egenskaber, konkluderer Trine Dalsgaard Jensen. Låsen er generelt en kritisk komponent for branddøre uanset låsetypen. Låsens indflydelse på dørens brandmodstandsevne afhænger bl.a. af størrelse og geometri af den nødvendige udskæring i dørpladen. For låse med karmoverføring er udskæringen i dørpladens bagkant og karm ligeledes af stor betydning, bl.a. fordi man ofte risikerer at fjerne noget af det aktive beskyttelsesmateriale brandpastalisten der ofte er placeret i fugen mellem dørplade og karm. Fjernelse af brandpastaliste fra fugen mellem dørplade og karm er potentielt en alvorlig svækkelse af branddøren. Dørproducenter har forskellige løsninger på beskyttelse af låseområdet. Det må derfor anbefales, at man inden et eventuelt indgreb i en branddør foretages, undersøger hvorvidt den pågældende dørproducent har en dokumenteret løsning for brandsikring af den ønskede lås. Optagelserne fra prøvningen vil nu indgå i efteruddannelsen af låsesmede, først og fremmest for at kunne vise, hvad det betyder brandmæssigt, når man ændrer på dørens opbygning set med brandtekniske briller. - Dermed håber vi, at der bliver en øget bevidsthed om, at det ikke er forsvarligt at ændre på en godkendt dør uden at have undersøgt med producenten om døren er klargjort til dette. Med filmen viser vi også, hvordan man kan montere de ekstra låse på en god håndværksmæssig måde, hvis døren er forberedt til det, siger Vinni Bekmose. Efteruddannelse i konflikthåndtering Erfaringerne fra brandprøvningen af de to branddøre og den optagne film har allerede været anvendt på et af DBI s kurser. Det skete på kurset Brandkrav for låsesmede Regler i bygningsreglementet og driftsmæssige forskrifter, som fandt sted i april måned. Dette kursus er særdeles relevant for låsesmedene, da brandlovgivningen ofte kommer i konflikt med det, de er sat til at varetage nemlig sikring mod indtrængen og herunder at leve op til F&P s krav til indbrudssikring. Derfor er det vigtigt, at låsesmedene har tilstrækkelig indsigt i brandlovgivningen, så de kan tage højde for de gældende brandkrav. Det er nemlig en grundregel, at sikringskrav må vige for brandkrav. Sikringsglas Klar sikringsløsning - Pilkington Sikringsglas F&P klasser (DS/EN356) GUL, GRØN, BLÅ og RØD Multilamineret sikringsglas Sikringsglas Pilkington Forsikring & Pension Sikringsglas F&P- Standard Tykkelse klasse DS/EN356 GUL P5A P5A-10 10mm GRØN P6B P6B-15 15mm BLÅ P7B P7B-23 23mm RØD P8B P8B-28 28mm Brandbeskyttende lag af vandglas Klart glas PVB-folie som beskytter mod UVstråling Normalt udseende Klar brandsikker løsning - Pilkington Brandbeskyttende glas Pilkington Pyrostop (EI) Pilkington Pyrodur (E, EW) Udseende ved brand NSG Group Flat glass business 11

12 Askerødder og ildsjæle i Greve Kommune og boligselskab har sat massivt ind mod ildspåsættelser og hærværk i hårdt prøvet boligområde Viceberedskabschef Ole Qvist betragter sporene af en afbrændt knallert på bebyggelsens fællesområde. Alt ånder fred og ro denne dag i Askerød-bebyggelsen et større almennyttigt boligområde, beliggende i den nordlige del af Greve kommune, cirka 20 km syd for København. Viceberedskabschef Ole Qvist fra Greve Brandvæsen guider Brand & Sikrings udsendte rundt i bebyggelsen, som gennem de sidste par år er kommet på landkortet over ghettodannelser, der jævnligt omtales på grund af problemer med utilpassede unge anden- og tredjegenerations-indvandrere. Blandt andet har skyderier, bandekriminalitet, ildspåsættelser og hærværk været i mediernes fokus. På vej ind i boligområdet stopper Ole Qvist op og peger på et afsvedet stykke asfalt: - Der havde nogle af de unge antændt et bål for at stoppe slukningskøretøjerne, da vi en dag skulle ind i området for at slukke en anden påsat brand, fortæller han. Lidt længere fremme passerer vi en plads med endnu et stykke afsvedet asfalt, hvor der ligger enkelte brandrester tilbage. Viceberedskabschefen peger igen: - Her lå deres fritidsklub Værestedet. Det var tredje gang den brændte ned, så nu har kommunen besluttet ikke at genopføre den, forklarer han. Ved siden af den tidligere fritidsklub ligger Hundigeskolen. Her har man valgt at sætte overvågnings- Fritidsklubben Værestedet er brændt tre gange. Efter den sidste brand, har kommunen besluttet ikke at genopføre bygningen og i stedet at ansætte flere gademedarbejdere. (Foto: Sjællandske Medier) kameraer op både udendørs og indendørs. De var i brug for kort tid siden, da et af skolens fælleslokaler blev raseret af en kraftig krysantemumbombe. Bomben fik loftet til at falde ned, men heldigvis kom ingen til skade ved sprængningen, selv om den fandt sted midt i skoletiden. 50 meter længere fremme peger Ole Qvist for tredje gang ned: Afsvedet græs, askerester og forkullede stumper af afbrændt materiale afslører endnu et brandsted. Her satte de ild til en knallert for nylig, lyder det nærmest rutinemæssigt fra viceberedskabschefen. Askerød lever således på en noget trist og uheldig måde op til sit navn. Fyrværkeri og stenkast Greve brandvæsen er ofte blevet mødt med stenkast og beskydning med nytårsraketter under indsats i området. Det har Ole Qvist selv oplevet flere gange, når han har haft vagt som indsatsleder. Hidtil har det mest kostet materiel skade på køretøjerne, men det har flere gange været nødvendigt at bede om politibeskyttelse for at kunne gennemføre slukningsindsatsen. I enkelte tilfælde har det været nødvendigt at opgive brandbekæmpelse og trække slukningsmandskabet tilbage. Dette er dog kun sket i forbindelse med relativt ufarlige brande, fx i affald, hvor der ikke har været risiko for brandspredning. Det er ikke lykkedes at finde frem til de unges lagre af fyrværkeri men man har forsøgt at informere dem om risikoen ved den risikable anvendelse af det. For at forebygge stenkast har man bl.a. udskiftet løse stenbelægninger omkring skolen med mere faste underlag. Vinterkrigen og brandudviklingen Sidste år, da der var uroligheder mange steder i skolernes vinterferie, var Askerød et af de områder, hvor det gik helt galt. Gnisten tændtes på Nørrebro i København, hvorefter balladen bredte sig til andre områder. I Askerød blev der sat ild til affaldscontainere, biler og bygninger, herunder en boligejendom. - Problemerne fortsatte mere eller mindre resten af 2008, og alarmen har lydt hyppigt fra Greve Nord-området, hvor vi alene er rykket ud til 25 bilbrande i årets løb, hvilket er mere end halvdelen af bilbrandene i hele kommunen. 12

13

14 Hundigeskolen ved siden af Askerød-bebyggelsen har været udsat for en del hærværk og påsatte brande. Nu er skolen udstyret med overvågningskameraer. Det er også planen, at der skal opsættes kameraer i boligbebyggelsen. Samlet er der sket en drastisk stigning i antallet af brandvæsenets udrykninger gennem de sidste to år. Fra 2007 til 2008 steg antallet af udrykninger med 50 pct., mens der næsten er tale om en fordobling, når man sammenligner med 2006, fortæller Ole Qvist. Men nu er der iværksat en række spændende tiltag, som har til formål at skabe et mere positivt miljø i området. Det viste sig blandt andet at have en effekt i skolernes efterårsferie. Partnere i socialt samarbejde Vi er kommet til bebyggelsens fælleshus Stamhuset, hvor der på en af dørene står Greve Nord Projektet. Her holder bl.a. Bente Larsen til hun er en af områdets ildsjæle. - I efterårsferien havde vi sat ind med en række aktiviteter for de unge, bl.a. med fodboldkampe, kickboxing og biograftur. Sammen med fl ere regnvejrsdage har det formentlig bidraget til at lægge en dæmper på de mulige uromageres aktiviteter, forklarer hun. Bente Larsen er sekretariatsleder for Greve Nord Projektet - et ambitiøst socialt partnerskabssamarbejde, som støttes og bakkes op af kommunen, boligforeningerne, politiet, Landsbyggefonden og Integrationsministeriet. Det nærliggende Hundige Storcenter, som mærker problemerne i form af bl.a. hærværk på biler og rudeknusninger, er også trådt ind som partner i det fælles projekt. Sammen med sine fem medarbejdere i Greve Nord Projektet arbejder Bente Larsen på dels her og Askerød-bebyggelsen har hidtil bl.a. været præget af lysegråt beton og lyseblåt træværk. Flere gange er der blevet sat ild på træværket blandt andet omkring indgangspartierne. Med etablering af nye, nedgravede stålcontainere er de påsatte brande i affaldscontainere blevet reduceret kraftigt. nu at dæmme op for en række af de problemer, der er i området. Det sker i tæt samarbejde med kommune, brandvæsen, politi og boligselskaber, herunder ikke mindst BO-VEST, som administrerer Askerød-bebyggelsen. Projektet startede i slutningen af 2007, og det har fokus på fire specifikke indsatsområder: Beskæftigelse, tryghed, børn og unge samt forbedring af områdets image. Inden for det første år er der taget initiativ til en lang række konkrete tiltag, som skal bryde den negative spiral, der udmønter sig i hærværk og kriminalitet. Herunder er unge blevet beskæftiget med arbejde, sport og sociale aktiviteter, der er sat fokus på uønskede kamphunde og på fjernelse af storskrald, der er foretaget kriminalpræventiv beskæring af buskadser og etableret bedre belysning i området, politiet har givet tilladelse til etablering af tv-overvågning i området, og man prøver at indføre en natteravns-ordning. Medarbejdere på gaden Samtidig med partnerarbejdet satser Greve Kommune i stigende grad på gademedarbejdere i Askerød-bebyggelsen og det øvrige Greve Nord-område. I slutningen af 2008 besluttede byrådet at udvide korpset af medarbejdere, som skal møde og hjælpe de unge i deres eget miljø på de tidspunkter, der er brug for det. Det er blandt andet sket som en konsekvens af, at man har opgivet at genopføre klubben Værestedet. - Gademedarbejderne kan skabe gode tillidsforhold til de unge og derigennem hjælpe dem ved 14

15 Kan du se værdien... af at kunne sikre dine kunder inden det for alvor brænder på? Brand har det med at udvikle sig, og det samme gælder kravene til brandsikring. Lemvigh-Müller har bred viden om sikring og alarmering ved brand og kan hjælpe dig med at finde den rette løsning uanset hvilket projekt du står overfor: Kontor, detailhandel, produktion osv. Vi ikke blot forhandler og yder support af godkendte brandanlæg, men også de supplerende produkter som brandtætning og brandhæmmende kabler, samt alt anden form for sikring og overvågning: Automatisk dørkontrol, indbrudsalarmering, talevarsling og ITV. Kan du se værdien? KOM VIDERE PÅ ELLER RING VVS EL-TEKNIK VVT STÅL

16 Efter gennemførelsen af de forskellige forebyggende tiltag i Askerød-området er afbrændte og hærgede biler blevet et sjældnere syn (Foto: Sjællandske Medier) Boligselskabet BO- VEST har lagt en omfattende plan for renovering af Askerød-husene. Ud over en opfriskning af farven skal indgangspartierne gøres mere åbne og indbydende og de brændbare materialer skal undgås eller begrænses. Et af forslagene er ført ud i livet på dette hus. blandt andet at løse konflikter og fungere som gode rollemodeller. Desuden håber vi, at de kan være med til at få de unge sluset ind i det etablerede fritidsliv, klubber og foreninger, forklarer Brigitte Klintskov Jerkel, formand for kommunens børne- og ungeudvalg. Gademedarbejderne har kontakt til skoler og forældre og arbejder primært i eftermiddags- og aftentimerne, hvor de færdes på gader og stræder og er synlige i gadebilledet. De møder også op til fx fester i klubber og tager fat i de unge, når der er problemer. Brandforebyggende tiltag Under vores rundgang i bebyggelsen passerer vi flere steder nogle karakteristiske runde stålbeholdere i forskellige størrelser. - Det er en ny type affaldscontainere, som erstatter de tidligere plastcontainere, der konstant blev sat i brand, fortæller Ole Qvist. - De nye containere er 3-4 meter høje, men det ser man ikke, da de er gravet ned, og det kun er den øverste meter af beholderne, der rager op. Konstruktionen betyder, at det er svært at antænde affaldet. Skulle det ske, vil den store plastsæk, som fylder beholderen ud, i reglen folde sig sammen og dermed kvæle ilden. Det har reduceret containerbrandene med pct., forklarer han. Vi er kommet til en ejendom, som skiller sig noget ud fra den øvrige grå bygningsmasse. Man bemærker især, at facaden er frisket op, og at indgangens overdækning og afskærmning i træ er fjernet, således at indgangspartiet fremstår lyst og åbent. Dørpartiet er nu udført af ubrændbare materialer, ligesom bræddeafskærmningerne omkring terrasserne er udskiftet med mere brandmodstandsdygtige materialer. - Foreløbig er der tale om en prøveopbygning, hvor man har forsøgt at forbedre brandsikkerheden omkring især indgangspartierne. De træindfattede indgangspartier frister til ildspåsættelse, og det kan skabe farlige situationer, da der jo er tale om opgangenes flugtveje, forklarer Ole Qvist. Ved ombygningen har BO-VEST også søgt at skabe et mere åbent miljø med pænere facader, som skal indbyde til at passe bedre på området. Erfaringerne fra dette prøvehus skal nu bruges til at beslutte, om den øvrige del af bebyggelsen skal ændres på tilsvarende måde. Ole Quist ser allerede nu positive tegn i området. Alle var spændte på, hvordan især vinterferien ville forløbe i år, og den forløb heldigvis mere roligt end frygtet: - Det blev en forholdsvis stille branduge i området: en bil, en container og en lejlighed - det var det hele, konstaterer han. Branden i lejligheden var påsat efter et indbrud. Helt så stille gik det i øvrigt ikke til på den anden side af kommunegrænsen, i Ishøj. Her startede vinterferien i uge 8 med fem påsatte brande og uroen fortsatte i dagene efter vinterferien. Smadret bil Turen gennem Askerød er slut, vi er nået til parkeringspladsen ved udkanten af bebyggelsen. Her er alle buskene skåret ned, så man kan se bilerne fra lejlighedernes vinduer. Håbet er, at det vil begrænse ildspåsættelse og hærværk på de parkerede biler. I siden af vejen ind til parkeringspladsen står en stjålet, næsten helt smadret, bil. Den kørte de ræs i for kort tid siden, lyder det tørt fra Ole Qvist, som erkender, at det forebyggende arbejde i området er et langt sejt træk. Han forventer ikke, at problemerne i området forsvinder fra den ene dag til den anden. Da vi forlader området, virker alt lige så stille og roligt, som da vi ankom. 16

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve Nr. 1 Februar/marts 2009 BRAND & SIKRING Klar til kameraerne Man kan stole på sprinkleranlæg Sikring af serverrum Alarm i undergrunden Københavns beredskab sat på prøve Brand & Sikring 4 12 Nr. 1 7. årgang

Læs mere

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger Nr. 3 September 2009 BRAND & SIKRING Alarm på virusøen Per Larsen advarer mod hysteri Skoler skal sikre sig mod skyderier Er virksomhedens influenzaberedskab på plads? Sikring & Sikkerhed i Odense Førstehjælp

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme Nr. 2 Juni 2007 DBI Samling om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder Brand på børneafdelingen Genoplivning med hjertestarter skal øves Unge hjerter i brand Sprinkling af trætrapper gør byfornyelse billigere

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING Nr. 2 Juni 2008 DBI Rådhus reddet af sprinkleranlæg Brandstrategi på Hovedbanegården Brandsikring af Carlsbergs nye højlager Risiko for at sammenkoblede brandsikringsanlæg kobler fra Kun en tåbe frygter

Læs mere

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ Nr. 4 December 2008 DBI Vindmøllekoncern med høje sikkerhedsambitioner Låsesmedeuddannelsen nøglen til en sikker fremtid Brandalarmanlæg virker godt Vagtskifte i DBI Skal elevatorer bruges til evakuering?

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Nr. 3 September 2003 DBI Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Europæiske fabrikker valgte DBI Christiania skal brandsikres Færre omkom i boligbrande Vandtågen driver

Læs mere

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande Nr. 4 December 2006 DBI Eksamineret Sikringsleder: En DBI-uddannelse Samfundssikkerhed i Norden og USA Brandkrav til polstermøbler? Udfordringer til kommunal risikostyring Portræt af Peter Johansen Videoovervågning

Læs mere

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Nr. 4 December 2012 Brand & Sikring Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Skibakke på Amager brandsikres Nyt smart elementsystem til lavenergibyggeri FN Byen: julegave til humanitært

Læs mere

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm Lynguide: Sikkerhed online side 5 Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg side 15 Overfaldsalarmer nok side 8 www.securityuser.dk nr. 1, 2008 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret Nr. 3 September 2006 DBI Terror og psykologisk krigsførelse Risikostyring i de nye kommuner Tvivlsomme varslingsanlæg 14-årig pige redder familiens hus For mange rejser risikabelt Nordiske ministre taler

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

Børn kan overvåges på ny dansk mobiltelefon side 6. Färdigskuret format 250x350 mm

Børn kan overvåges på ny dansk mobiltelefon side 6. Färdigskuret format 250x350 mm Falskmøntner advarer mod falskmøntneri side 8 Børn kan overvåges på ny dansk mobiltelefon side 6 Butikstyverier og rapserier stiger ikke i Danmark! side 15 www.securityuser.dk nr. 2, 2009 Det officielle

Læs mere

Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb SIDE 6 SIDE 20

Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb SIDE 6 SIDE 20 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Kvalitet betyder alt for sikring Kasper Skov-Mikkelsen, Et produkt fra Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb for

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

Tv-overvågning kan ikke stå alene. side 6. Färdigskuret format 250x350 mm

Tv-overvågning kan ikke stå alene. side 6. Färdigskuret format 250x350 mm Mange flere røverier side 6 Tv-overvågning kan ikke stå alene side 6 Detektiver tjekker ansatte side 7 www.securityuser.dk nr. 2, 2010 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

hver anden skole Indbrud i mere end

hver anden skole Indbrud i mere end Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 2 2015 Hvad skaber et overvågningssamfund? Kasper Skov-Mikkelsen,

Læs mere

Danskerne ikke så bange for kriminalitet

Danskerne ikke så bange for kriminalitet Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Stil kvalitetskrav til overvågerne Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 1 2012 Danskerne ikke så bange

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

Han er årets sikkerhedschef. Side 16. Färdigskuret format 250x350 mm

Han er årets sikkerhedschef. Side 16. Färdigskuret format 250x350 mm En ønskeseddel til regeringen Side 2 Han er årets sikkerhedschef Side 16 Han leder årets sikkerhedsvirksomhed Side 16 www.securityuser.dk nr. 5, 2011 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere